1 2 3 ... 170 >

Türk Edebiyatı Yazarları

Edebiyat insanın birçok alanda gelişimine katkı sağlayan sanat dalı olmaktadır. Farklı dönemlerde ortaya konulan eserlerin ortaya konulmasını sağlayan Türk yazarlar kaleme aldıkları en iyi Türk romanları ile yazıldığı döneme ışık tutmaktadır. Okur bu eserler sayesinde geçmişle olan bağını kurup geleceğe yön verebilmektedir. Farklı dönemlerde yazınsal eserler veren Türk yazarlar listesi oldukça uzun tutulmaktadır. Her dönemin kendine has özelliklerini bünyesinde barındıran yazarlar ve eserleri toplumun yaşantısına ayna olmaktadır. Okuyucu bu yazarlar sayesinde dönemin sosyal ve siyasi yapısı hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.

Türk edebiyatı tarihi farklı dönemlere ayrılarak incelenmektedir. Her dönemin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Dönem yazarının edebi kişiliği ve eserde kimliği de her edebi dönemde farklılık göstermektedir. Türk edebiyatı tarihi boyunca eserler ortaya koyan birçok önemli Türk yazarlar bulunmaktadır.  Bunlardan bazıları şu şekilde listelenmektedir:

 • Şinasi
 • Namık Kemal
 • Ahmet Haşim
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Arif Nihat Asya
 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Cemal Süreya
 • Oğuz Atay
 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Halikarnas Balıkçısı
 • Halid Ziya Uşaklıgil
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Sabahattin Ali
 • Tevfik Fikret
 • Eflatun Cem Güney
 • Oğuz Atay
 • Aziz Nesin
 • Haldun Taner
 • Halide Edip Adıvar
 • Namık Kemal
 • Ömer Seyfettin 

Türk Edebiyatı Eserleri

Türk edebiyatı tarihinde yüzyıllar boyunca yazılı ve sözlü eserler ortaya konmaktadır. Bu eserler toplumun değer yargıları dikkate alınarak yazılmaktadır. Sosyolojik etkenlerin yanı sıra dönemsel olarak değişen olayların etkisi ile ortaya konulan eserlerde kalıplar ve gelenekler değişebilmektedir. 

Türk edebiyatın Batı etkisine girmesiyle birlikte sözlü geleneğin yerini yazılı eserler almaya başlamıştır. Yazılı türler arasında yer alan roman, tiyatro, deneme ve eleştiri gibi türler sözlü eserlerden daha fazla yazılmaktadır. Türk edebiyatı 19. yüzyılda Tanzimatın ilanıyla birlikte gelişim göstermiştir. Bu sebeple toplumun siyasi alanda yenilik ve değişikliği eserlere de yansıtılmıştır. Eserler ait olduğu Türk toplumunun ve yazıldıkları dönemin özelliklerini okuyucuya yansıtmaktadır. 

Sözlü edebiyatın yerini Batı kaynaklı eserlerin almaya başlamasıyla Türk edebiyatında geniş çeşitliliğin oluşması sağlanmıştır. Bu dönem eserlerinde toplumsal sorunlar ve problemler gerçekçi bir dil ve üslupla kaleme alınmıştır. Zaman içerisinde gittikçe çoğalan Türkçe romanlar  geniş okuyucu kitlesine hitap edebilmektedir. Yazıldığı dönemin özelliklerini ve detaylarını okuyucusuna sunan Türk roman kitapları ortaya koyduğu duygu ve düşünceleri belirli bir edebi türe uygun olarak kaleme alınmıştır. Yazılan eserler sayesinde toplumun düşünce yapısı, kültür ve uygarlık birikimleri de yeni nesillere aktarılmaktadır.

Türk Edebiyatı Klasikleri

Her toplum kendi kültür ve değerlerini sanata aktarması farklılık göstermektedir. Toplumların yaşadığı coğrafya, gelenek ve görenekleri sanat anlayışlarına etki eden etkenler arasında yer almaktadır. Farklı toplumlarda meydana gelen değişimler ve yenilikler de toplumların sanat anlayışını etkileyen önemli etkenler arasında yer almaktadır. Bu sebeple klasik haline gelen eserlerin belirli değişim ve yeniliklerin etkisinde kaldığı bilinmektedir. 

Okuyucuların yeni keşifler ve değer yargıları kazanmasını sağlayan Türk edebiyatı klasikleri gelecek nesillere bırakılan miraslar olmaktadır. Önceden edinilen bilgileri yeniden zihinlerde canlandıran Türk edebiyatı kitapları özel eserler olmaktadır. Türk klasikleri toplumunun kültür ve medeniyet değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktadır. 

Uzun yıllar geçse de tekrardan okunduğunda aynı hissiyatı yansıtan Türk klasikleri her okunduğunda farklı ve yeni bilgiler sunmaktadır. Bu sayede klasikler her okunduğunda farklı bilgiler edinilmesine olanak sağlamaktadır. Gerçek hayatla paralel konuların eserlerde işlenmesi sürükleyici bir anlatım tarzının oluşturulmasını sağlamaktadır. 

Türk klasikleri listesi içerisinde yer alan kitaplar her okurun kitaplığında bulunması gereken eserler içerisinde yer almaktadır. Türk edebi romanları toplumun değer ve yargılarının gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynamaktadır. Edebiyat yazarları toplumun gelenek ve görenek gibi kültür izlerini okuyucuya aktarmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda Türk edebiyatı romanları yazıldıkları dönemin özelliklerini ve detaylarını ayna görevi üstlenerek okuyucuya yansıtmaktadır. 

Türk edebiyatı klasikleri listesi kendi içerisinde farklı türlere ayrılmaktadır. Türk klasikleri roman, şiir, tiyatro ve hikaye gibi alt başlıklara ayrılmaktadır. Bu eserler gerçek hayattan alıntı yapılarak veya kurmaca metinler şeklinde yazılmaktadır. Türk yazarlar tarafından kaleme alınan Türk edebiyatının en iyi romanları içerisinde de yer alan Türk edebiyatı klasiklerinden bazıları şu şekilde listelenmektedir:

 • Acımak
 • Çalıkuşu
 • Aşk-ı Memnu
 • Araba Sevdası
 • Kürk Mantolu Madonna
 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 • Kuyucaklı Yusuf
 • Sinekli Bakkal
 • Eylül
 • Yaban
 • Zübük
 • Şair Evlenmesi
 • Vatan yahut Silistre
 • Küçük Şeyler
 • İntibah
 • Mai ve Siyah
 • Mürebbiye
 • Zehra
 • Falaka
 • Genç Kız Kalbi
 • Aşk-ı Memnu
 • İçimizdeki Şeytan

Okunması Gereken Türk Edebiyatı Kitapları 

Çeşitli türlerde ortaya konulan eserleri ile Türk edebiyatı Türk roman yazarları sayesinde dünya literatüründe kendine üstün bir yer edinmiştir. Türk edebiyatının en iyi romanları yüzlerce dile çevrilerek dünya okurları ile buluşmaktadır. En ünlü romanlara sahip olan Türk edebiyatı kitapları dünya okurları tarafından sevilerek okunan eserler arasında kendine yer edinmiştir. Oldukça derin bir edebiyata sahip olan Türk edebiyatı en iyi Türk yazarlar tarafından kaleme alınan eserler ile adını duyurmuştur. Türk edebiyat klasikleri arasında her okurun mutlaka okunması gereken Türk klasikleri olarak isimlendirdiği belli eserler yer almaktadır. Bu eserlerden bazıları şu şekilde listelenmektedir:

 • Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali
 • Zübük – Aziz Nesin
 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu- Peyami Safa
 • Hababam Sınıfı – Rıfat Ilgaz
 • Alemdağ’da Var Bir Yılan – Sait Faik Abasıyanık
 • Yılanların Öcü – Fakir Baykurt
 • Bereketli Topraklar Üzerinde – Orhan Kemal
 • Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin
 • Esir Şehrin İnsanları – Kemal Tahir
 • İnce Memed – Yaşar Kemal
 • Memleket Hikayeleri – Refik Halit Karay
 • Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Hallaç – Leyla Erbil
 • Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Korsan Çıkmazı – Nezihe Meriç
 • Aylak Adam – Yusuf Atılgan
 • Kırk Yedi'liler – Füruzan
 • Bir Düğün Gecesi – Adalet Ağaoğlu
 • Sevgili Arsız Ölüm – Latife Tekin
 • Bitmeyen Aşk – Pınar Kür
 • Aylin – Ayşe Kulin
 •  Masumiyet Müzesi – Orhan Pamuk 
 • Serenad – Zülfü Livaneli

En Çok Okunan Türk Edebiyatı Kitapları

Türkiye’de en çok okunan kitaplar arasında yer alan eserler her kesimden okuyucunun beğenisini kazanmış kitaplar olmaktadır. Bu eserler birçok okurun kütüphanesinde yer sahibi olan en iyi Türk romanları listesinde yer alan isimlerdir. En iyi Türk kitapları kategorisinde de yer alan bu eserler okuyucuların beğenisi kazanarak önerilen eserler olmaktadır. Bu eserlerden bazıları şu şekilde listelenmektedir:

 • Kuyucaklı Yusuf
 • İçimizdeki Şeytan
 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 • Çalıkuşu
 • Fatih Harbiye
 • Yaban
 • Eylül
 • İntibah
 • Acımak
 • Yaprak Dökümü
 • Araba Sevdası
 • Korkuyu Beklerken
 • Ateşten Gömlek
 • Vatan yahut Silistre
 • Yalnızız
 • Felatun Bey ile Rakım Efendi
 • Kaşağı
 • Kiralık Konak
 • Aşk-ı Memnu
 • Huzur
 • Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
 • Şair Evlenmesi
 • Küçük Şeyler
 • Son Kuşlar
 • Zehra
 • Vurun Kahpeye
 • Dede Korkut Hikayeleri
 • Sözde Kızlar
 • Gulyabani 
 • Matmazel Noraliya’nın Koltuğu
 • Falaka
 • Bir Tereddüdün Romanı
 • Dudaktan Kalbe
 • Mürebbiye
 • Genç Kız Kalbi
   
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı