Kültürlerarası araştırma literatürüne baktığımızda, henüz çok sayıda kuramsal çalışmanın yapılmamış olduğunu ve “kültürlerarasılık” terimi konusunda da tam bir anlayış birliğine varılmamış olduğunu görmekteyiz. Dünya ölçeğinde, “İnterkulturalität” ve “Transkulturalität” kavramları arasında gidip gelen birçok bilimsel yaklaşımın olduğunu söyleyebiliriz. “Transkulturalität” terimi yeni bir terim olmakla birlikte, kültürlerarası araştırmaların içeriğini kapsamada yeterli düzeye ulaşamamıştır ve bu terimin temsil ettiği alan, kültürlerin her tür etkileşimini tanımlayabilecek bir düzeyde de değildir. Kültürlerarasılık konusuyla ilgili kuramsal bakış açıları, ülkelerin kültürleri ve kültürlerarasılık deneyimleriyle yakından ilgilidir. Her kültür, kültürlerarasılık konusuna kendi deneyim ve bakış açısıyla yaklaşarak, kuramsal çerçevesini kendi mikro kuramsal boyutuyla sınırlamaktadır. Konunun bir diğer boyutu olan “Hibridität” terimi de kültürlerarasılığa, benzer bir biçimde yine mikro ölçekli yaklaşarak, sömürgeci ve karmaşık kültür yapılarına dayalı bir bakış açısıyla yaklaşmakta ve evrensel bir boyutu temsil edememektedir. Sözü edilen bu üç terim, ülkelerin ve kültürlerin, “yabancı” ve “yerli” kimliklere bakışına göre değişen anlamlara sahiptirler.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 248
Ağırlık : 248
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺112,50

Bilişsel davranışçı terapiler geleneğinden gelen birçok psikoterapi yaklaşımının kavram, teknik ve kuramsal unsurlarının yer aldığı geniş kapsamlı bu sözlük sadece Türkiyemiz için değil dünya alanyazını için de bir ilk eser olma özelliği taşıyor. Psikoterapi yaklaşımları içinde bilişsel davranışçı terapiler bilimsel olarak kanıtlanmış yüzlerce araştırmaya sahiptir. Bu eser bilişsel davranışçı psikoterapileri bütünleştirici bir bakış açısı ile ele almaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 516
Ağırlık : 516
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺570,00

“Bir Cümle Nasıl Yazılır söz dizimsel cevherlerin bir derlemesi – kitap kurtlarının rahatlıkla okuyacağı bir kitap.”
–New York dergisi

“[Fish] zarif cümlelere dair uzmanlığını paylaşıyor.”
–The New Yorker

“Dili sevenler güzel yazıları takdir eden bu kitaba akın edecek.”
–Booklist

“Cümle, John Donne’un sözleriyle, ‘kurnazca kurulmuş küçük bir dünyadır” diye yazıyor Fish. O size bu sanatı öğretecek.”
–People dergisi

“Bu müthiş ve kısa kitap, cümlelerin şeklinin içeriklerine nasıl hükmettiğini anlatıyor.”
–Boston Globe

“Sadece alıntılar bile bu kitap için ödediğiniz paraya değer. …Bu kitaba açıkça hak ettiği özeni gösterirsenizbundan kazancınız gayet güzel olacaktır.”
–Washington Times

“Hem hevesli bir yazar hem de meraklı bir okur olan Fish’in cümlelerin kuruluşuna ve anlaşılmasına dair görüşleri eğitici, hatta ilham vericidir.”
–The Huffington Post


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 156
Ağırlık : 156
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺93,00

TÜRKİYE: 783.562 km² büyüklüğünde bir hazine!

Bursa’nın “Oynar Güvercin”i, Rize’nin “Komar Çiçeği”, Van’ın “Keledoş” yemeği, Diyarbakır’ın “On Gözlü Köprü”sü, Antalya’nın “Mor Üzüm”ü, İzmir’in kavakları…

“BENİM ÜLKEM” binbir değerle, binbir tarihi eserle, binbir çiçekle, binbir türküyle dolu!

Çocuklarımız Türkiye’yi daha yakından tanısın diye “Meraklısına Türkiye Atlası” sizi rengârenk ve neşeli bir yolculuğa çıkartmak için heyecanlanıyor!

Bu tatlı heyecana ortak olmak, bu muhteşem yolculuğa çıkmak için…

Hayal kuranlara, soru soranlara, merak edenlere, çocuk kalanlara:

Yol açık! 


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 88
Ağırlık : 88
En / Boy : 16 / 32,5
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺380,00

Cumhuriyetimiz, Atatürk liderliğinde verilen büyük savaşım sonunda kurulan devletimiz, yüz yaşında. “Asıl mücadelemiz şimdi başlıyor.” diyerek milletini, yeni devletin kurulmasından hemen sonra da yüce hedeflere yönelten Ulu Önder, muasır medeniyetler seviyesine ancak eğitimle ulaşılacağına iman ediyordu. “Silahıyla olduğu gibi dimağıyla da mücadele etmek zorunda olan ulusumuzun birincisinde gösterdiği kudreti ikincisinde de göstereceğine, asla şüphem yoktur.” sözüyle ise eğitimde nitelik ve başarıyı temin etme konusunda da halkına duyduğu güveni ifade ediyordu. Biz de bu büyük devlet ve aziz milletin gerçek gelişiminin eğitimle mümkün olacağına inanıyor ve eğitim ve bilimi her zaman yol gösterici kabul edeceği hususunda ulusumuza tam anlamıyla itimat ediyoruz. Bu güdüyle bu kitapta, eğitimde ideal olanları yani düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan uygulama ve politikaları, bilgi birikimimiz ve tecrübelerimiz çerçevesinde dile getirmeye çalıştık.  Anlattıklarımızın naçizane bizim fikirlerimiz, önerilerimiz olduğunu okurların dikkatine sunarız. Cumhuriyet’in yüzüncü yılında mutlaka bir iz bırakmak saikiyle hazırladığımız bu eserin tüm okurlara faydalı olmasını umuyoruz.


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 546
Ağırlık : 546
En / Boy : 16,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺255,00
Dictionnaire General Turc-Français

Fransızca, Avrupa'nın en eski dillerinden biri olmanın yanısıra, geçen yüzyıla kadar, Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de genel geçer kültür, diplomasi ve uluslararası ilişkiler dili olmuştur. Bir zamanlar yaygın olarak kullanılan Lingua Franca deyimi de bu dilin evrenselliğini simgeler. Fransız kültürünün zenginleştirip geliştirdiği bu dil, aynı zamanda mantıklı ve şiirsel yapısıyla dünyada hala eskimez bir kültür ve edebiyat dili olarak varlığını korumayı devam ettirmektedir. Union de la Francophonle, adındaki elinin üzerinde Fransızca konuşulan ülkelerden meydana gelen birlik de, Fransızcanın canlılığını simgeleyen başka bir göstergedir. Bundan hareketle, yayınevi olarak planlamış olduğumuz "sözlük" serisi içinde, orta eğitimden başlayarak, üniversitenin başlangıç aşamasında her öğrenciye ve Fransızca öğrenmek isteyen herkese yönelik olarak hazırladığımız Fransızca-Türkçe / Türkçe-Fransızca sözlükler bu serinin ilk örneklerini oluşturmaktadır. Elinizdeki sözcük, bugüne kadar kitapçılarda görülen ve çoğu birbirin tekrarını içeren, kimi gelişi güzel topralanmı, ya da özensiz bir şekilde seçilip alfabetik sıraya konmuş maddelerden oluşan bir söz yığını değildir. Uzun yıllar alan ve son derece titiz ve yoğun bir çalışma sonucu seçilmiş 16.000 kök kelimeyle, bu kökten türemiş binlerce söz ve kavramı içermektedir. Her durumda aşırılıklardan olduğu kadar, tutuculuktan da kaçınılarak hazırlanan bu sözcüklerde yaşayan ve günlük hayata kullanılan "dil" esas alınmıştır. Uzun yıllar Paris'te Türk Dili ve Uygarlığı dersleri vererek alanlarında otorite olan yazarlarımızın bu sözcükleri daha önce Fransa'da gerçekleştirdikleri çalışmalarının sürekli yenileyerek, geliştirdikleri son genişletilmiş baskısını oluşturmaktadır. Türkçe-Fransızca sözlükbilim çalışmalarıyla tanınan Cybele Berk, Paris'te Insititut National des Langues et Civelisations Orientales (INALCO) (Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Ulusal Enstitüsü)'nde öğretim görevlisi, Michel Bozdemir aynı kurumda Türk Dili ve Uygarlığı profesörüdür.


Basım Ayı/Yılı : 2010
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 478
Ağırlık : 478
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺187,50
Sorunlar - Çözümler - Testler

Aile içinde mutlu musun?
Eşiniz sizi seviyor mu?
Aileniz yıkılmak üzere mi?
Sağlıklı bir aile nasıl olmalı?
Ruh sağlığınız yerinde mi?
Stressiz bir aile ortamı nasıl sağlanır?
Sevgi ve aşk tekrardan canlanır mı?
Eşimle hangi cümlelerle konuşmalıyım?
Olumlu iletişim nasıl kurulur?
Aile olarak ekranın kapanında mıyız?

Aile nedir? Bu soru son zamanlarda küresel çapta yaşanan hızlı değişimlerle anlamını yitirmiştir. Aile birliğine düşman olan çeşitli oluşumlar bu birliği bozmak için her türlü yola başvurmuştur.
Sağlıklı ve mutlu bir toplum, mutlu fertlerle sağlanır. Mutlu fertler, mutlu ailelerin ürünüdür. Bu yüzden aile kavramına tekrardan gerçek anlamını yüklemeli ve aile nedir sorusunu cevaplamalıyız.

Aile bir kalkandır.
Aile sığınaktır…
Aile sıcacık duyguların yaşandığı bir kucaktır.
Toplumsal çürümenin ilacıdır.
Bireysel ve hazcı bir dünyada huzura, paylaşmaya bir kapıdır.
Yıkılan, sıkılan, daralan minicik kalbimizin ferah bulacağı oksijendir.
Aile oksijendir; havadır, nefestir, sana hayat verendir, ayakta tutan can verendir.
Can verendir aile; neşedir, keyiftir, hayata ruh katandır, moral veren, enerji verendir.
Aile eğitimdir; terbiyenin mebaı, güzel ahlakın kaynağıdır.
Aile dokunmadır; sarmalayıp kucaklayıp koruyandır.
Aşktır, mutluluktur, sevgidir, heyecanlar ve hevesler merkezidir.
En önemlisi de aile güven hanesidir. Seni ayakta tutan, sana kim olduğunu hatırlatan, düştüğünde kaldıran, seni ötelemeyen bir yuvadır.


Basım Ayı/Yılı : 11/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 100
Ağırlık : 100
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺70,00

Açıklamalı Davranışçı Finans Sözlüğü

Çağlayan Kitabevi


Basım Ayı/Yılı : 1/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 156
Ağırlık : 156
En / Boy : 13 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,25

Gıda Kimyası ve Analizleri 1 kitabı gıda güvenliğinin ve kalitesinin belirlenmesinde kullanılabilecek birçoğu standardlaşmış analiz yöntemleri arasından seçilmiş, öğrencilerin oldukça kısa zaman diliminde sonlandırabilecekleri denemeleri renkli görsellerle birlikte içermektedir. Denemeler kısa laboratuar süresi içinde tamamlanabilecek nitelikte olup, öğrencilerin gıda kimyasının değişik uygulama alanlarında kullandığı analitik yöntemlerin temel bilgilerini kolaylıkla öğrenmelerine ve laboratuar yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir. Denemelerde ısıl, gravimetrik, volumetrik, enzimatik, spektrofotometrik işlemler değişik uygulamları ile yer almaktadır. Kitabın bu ilk cildi öğrenci laboratuarlarında kullanılabilecek bir düzende Gıda Mühendisliği, Kimya ve Kimya Mühendisliği, Beslenme ve Diyetik, Ziraat Mühendisliği, Veterinerlik, Eczacılık gibi alanlarında çalışan lisans ve lisansüstü öğrencilerine faydalı olabilecek bilgileri ve kaynakları içermektedir.


Basım Ayı/Yılı : 11/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 385
Ağırlık : 385
En / Boy : 19 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺256,50

C’est Parti A2 est conçu pour faire découvrir la angue française aux nouveaux apprenants turcs.
Chaque unité est construite pour développer les 4 compétences de l’apprentissage : compréhension
orale, compréhension écrite, production orale, production écrite. Les documents et les activités ont été choisis pour cibler particulièrement ’utilisation dans la vie quotidienne, dans les situations formelles et informelles


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 152
Ağırlık : 152
En / Boy : 20,5 / 26,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺256,50

Eleştir, boya, eğlen, İngilizceyi öğren.
Robix, Yağmur ve Mert çocukları eğlenceli İngilizce etkinliklere katılmayı davet ediyor!
İngilizce öğrenmeye yeni başlayan okul öncesi dönemdeki çocuklar için özel olarak hazırlanan bu kitap, dil gelişimini destekleyen birbirinden eğlenceli etkinlikler sunuyor.
Kitapta yer alan labirent, eşleştirme, boyama, bulmaca gibi etkinliklerle çocuklar eğlenerek vakit geçirirken aynı zamanda dil becerilerini geliştirecek ve İngilizce sözcüklerle cümleleri kalıcı şekilde öğrenecekler.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 28
Ağırlık : 28
En / Boy : 21 / 29
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺28,80

Eleştir, boya, eğlen, İngilizceyi öğren.
Robix, Yağmur ve Mert çocukları eğlenceli İngilizce etkinliklere katılmayı davet ediyor!
İngilizce öğrenmeye yeni başlayan okul öncesi dönemdeki çocuklar için özel olarak hazırlanan bu kitap, dil gelişimini destekleyen birbirinden eğlenceli etkinlikler sunuyor.
Kitapta yer alan labirent, eşleştirme, boyama, bulmaca gibi etkinliklerle çocuklar eğlenerek vakit geçirirken aynı zamanda dil becerilerini geliştirecek ve İngilizce sözcüklerle cümleleri kalıcı şekilde öğrenecekler.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 28
Ağırlık : 28
En / Boy : 21 / 29
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺28,80

Atasözleri ve deyimlerimiz, binlerce yıllık kültür birikimlerimizin en önemli hazinelerindendir. Türk halkı, yaygın ve örgün eğitimde bu hazinemizi hep kullanıp kucaklamıştır. Dijital çağla birlikte insanlar arasında iletişim azaldıkça atasözleri ve deyimlerimizin unutulmaya yüz tuttuğunu üzülerek gördüm. Bir şeyler yapmam gerektiğini düşünerek çocuklar için “ÖYKÜLERLE ATASÖZLERİ’’ kitap serimi yazmaya başladım.

Umarım bu çok değerli kültür hazinelerimizin yaşamasında benim de bir katkım olur.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 166
Ağırlık : 166
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺160,00

Bilindiği üzere nitelikli bir öğretim için nitelikli bir ölçme değerlendirme sistemi şarttır.
“50 Soruda İkinci / Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme” adlı bu kitap, dil öğretim sürecinin nitelikli bir biçimde ölçülebilmesi ve değerlendirilebilmesi için bilinmesi ve dikkat edilmesi gerektiği düşünülen temel konuları kapsamaktadır.
Bu temel konular, hacimli dil değerlendirmesi literatürüne ve dil öğretme ve değerlendirme deneyimlerine dayanarak belirlenen elli soru altında yalın bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır.
Literatüre ve siz değerli öğreticilere fayda sağlaması umuduyla…


Basım Ayı/Yılı : 5/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 148
Ağırlık : 148
En / Boy : 14 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺81,00

Atasözler Deyimler Ve Özdeyişler


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 320
Ağırlık : 320
En / Boy : 11 / 16
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 1
₺67,00

Yazım Kılavuzu


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 352
Ağırlık : 352
En / Boy : 11 / 16
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 1
₺67,00

Resimli Türkçe Sözlük

İlköğretim Okulları İçindir.

 


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 320
Ağırlık : 320
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺100,00

Türkçe Sözlük

İlköğretim Okulları İçindir.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 481
Ağırlık : 481
En / Boy : 11 / 16
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 1
₺100,00

Yetişkinler Hece Kitabı


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 48
Ağırlık : 48
En / Boy : 19,5 / 27,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺59,00

Bedenimizle ilgili duyduğumuz rahatsızlıklar yaşamımıza anlam katacak yolda yürümemize engel teşkil etmekte midir? Eğer cevap evet ise, beden imgesi esnekliğimizin düşük olduğu kanısına varabiliriz. Bu kitap, bireylerin bedenleriyle ilgili rahatsızlıklarının onların yaşam anlamları önünde daha fazla engel teşkil etmemesi için geliştirilen bir grup psikoeğitim programını içermektedir.

Kitapta sunulan psikoeğitim programının genç yetişkin bireylerin beden imgesi esnekliğini artırmada etkili olduğu deneysel çalışma ile ortaya konulmuştur. Sırf yüzünün çirkin olduğunu düşündüğü için arkadaşlarıyla daha az görüşen, oysa arkadaş ilişkilerine çok önem veren; her zaman “fit” olmak zorunda olduğu için çok uzun saatlerini spor salonunda geçirerek ilgi duyduğu geometri alanıyla ilgili çalışmalarını yürütemeyen; vücudundan memnun olmadığı için sunum yapmaktan sürekli olarak kaçınan ve çok sevdiği “öğretme, paylaşma” deneyimlerinden kendini mahrum eden; vücudundaki yara izinden rahatsız olduğu için denize girmekten kaçınan ve eğlencesine kısıtlama koyan genç yetişkinlere yardımcı olabilmek umudu taşınarak geliştirilen bu psikoeğitim programı, ruh sağlığı alanında uygulayıcıların doğrudan yararlanabileceği bir içerik sunmaktadır. Genç yetişkinler de kitabı bir kendine yardım kaynağı olarak kullanabilirler


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 90
Ağırlık : 90
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺67,50
Türkçeye Yolculuk

Musa Efeler Diyarı İzmir’de adlı hikâye, Diller İçin Ortak Öneriler Çerçevesi’nde belirtilen dil düzeyleri ve dil öğrenenlerin yeterlikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu hikâye, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bağımsız dil kullanıcılarına (B2) yöneliktir. Hikâye günlük hayatta kullanılan kelimeler, kelime grupları ve kalıp ifadelerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca hikâyenin içeriğinde zarf-fiillere yer verilerek öğrenicilerin metin içerisinde bu gramer yapılarını görmeleri sağlanmıştır. Böylece dil bilgisi yapılarının bağlama ne gibi katkıları olduğunu öğrenicilerin fark etmeleri amaçlanmıştır.

Öğrenicilerin Musa Efeler Diyarı İzmir’de kitabının içeriğini daha iyi kavramaları için metin uygun görsellerle desteklenmiştir. Hikâyenin ardından, “Yararlı Bilgiler” ana başlığı altında İzmir ile ilgili genel bir bilgi sunulduktan sonra “İzmir’de Gezilecek Yerler Listesi”, “İzmir’e Nasıl Gidilir?” ve “İzmir’de Ulaşım” şeklinde üç alt başlığa yer verilmiştir. İlgili bölümde bu başlıkların yanı sıra yemek kültürü bakımından da oldukça zengin olan bölgede yenebilecek yöresel tatlar da öğreniciler için listelenmiştir.

“Yararlı Bilgiler” bölümünün ardından öğrenicilerin kelime ve cümle bilgilerinin pekiştirilmesinin yanı sıra okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli etkinliklere yer verilmiştir. İlgili bölümde bu başlıkların yanı sıra yemek kültürü bakımından da oldukça zengin olan bölgede yenebilecek yöresel tatlar da öğreniciler için listelenmiştir. Bu etkinlikler hazırlanırken çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma, açık uçlu soru gibi farklı ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerinden yararlanılmıştır. Öğrenicinin anlatma becerisini geliştirmeye ilişkin etkinlikler ise dönüt verme gerekliliği bakımından yazma becerisi ile sınırlandırılmıştır.

Etkinliklerden hemen sonra “Cevaplar” bölümü bulunmaktadır. Sunulan etkinlikler, öğretici rehberliğinde yapılabileceği gibi öğrenici, etkinlikleri kendi başına da yapabilir. Dolayısıyla bağımsız öğrenmeyi destekleme, öğrenicinin kendini değerlendirmesine fırsat tanıma amacıyla bu bölümün düzenlendiği ifade edilebilir. Kitaptaki bu bölümle öğrenicilerin geri bildirim almaları sağlanmaya çalışılmıştır.
“Dizin” bölümü, iki ana başlıktan oluşmuştur. Birinci başlık “Kelime Dizini” iken ikincisi “Kelime Grubu Dizini”dir. Öğrenicilerin Türkçedeki kalıp ifadeleri fark etmeleri amacıyla böyle bir başlığın açılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Hikâyede geçen kelimeler ve kelime grupları alfabetik sırayla verilmiştir. Bu sayede öğreniciler ve öğreticiler gerek okuma öncesinde hazırbulunuşluğu sağlamak gerekse okuma sonrası tekrarlarla söz varlığını zenginleştirmek için söz konusu kelime listelerinden yaralanabileceklerdir.

Türkçe öğrenen herkese faydalı olması dileği ile…


Basım Ayı/Yılı : 6/2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 55
Ağırlık : 55
En / Boy : 15 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺75,00

It is one of the complaints of the schoolmaster that the public does not defer to his professional opinion as completely as it does to that of practitioners in other professions. At first sight it might seem as though this indicated a defect either in the public or in the profession; and yet a wider view of the situation would suggest that such a conclusion is not a necessary one. The relations of education to the public are different from those of any other professional work. Education is a public business with us, in a sense that the protection and restoration of personal health or legal rights are not. To an extent characteristic of no other institution, save that of the state itself, the school has power to modify the social order. And under our political system, it is the right of each individual to have a voice in the making of social policies as, indeed, he has a vote in the determination of political affairs. If this be true, education is primarily a public business, and onl secondarily a specialized vocation. The layman, then, will always have his right to some utterance on the operation of the public schools.


Basım Ayı/Yılı : 5/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 60
Ağırlık : 60
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺108,00

Eğitimcilerin görevi gerçek yaşam ile okul yaşantısını bir bütün olarak düşünüp, sınıfın dışındaki dünya ile uyumlu hale getirmektir. Bunun için en etkili yol gerçekçi çevrede yer alan ve öğrenenlerin etkin olduğu “bağlam” içindeki öğrenmelerdir. Yapılandırmacı yaklaşımın uygulama yöntemlerinden biri olan “Bağlaşık Öğretim” mümkün olduğunca gerçekçi ve kavramsal açıdan zengin bağlamlar sunmayı öngörmektedir. Son dönemde uluslararası alan yazında çeşitli araştırmalarda ve uygulamalarda ele alınan bu yöntem, kuramsal yanı ağır basan yapılandırmacı yaklaşıma adım adım bir uygulama olanağı sunmaktadır. Ayrıca bu yöntem, bilişsel yapılandırmacıların vurguladığı bir problem üzerine öğrenenlerin düşünüp tartışabilecekleri fırsatları vermekte ve sosyal yapılandırmacıların vurguladığı grup ya da işbirlikçi problem çözme etkinliklerini sağlamaktadır. Bu kitapta, bağlaşık öğretim çeşitli yönleriyle tanıtılmaya çalışılmıştır. Kitabın konuyla ilgilenen kişilere, öğrencilere, öğretmen adaylarına, öğretmenlere, bilimsel çalışma yapanlara, yeni çalışmalara kaynak oluşturacağı ve yol göstereceği umulmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 3/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 76
Ağırlık : 76
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺63,00

The profession of teaching has Tong been characterised by certain habitual convictions, which Spencer undertook to shake rudely, and even to deride. The first of these convictions is that all education, physical, intellectual, and moral, must be authoritative, and need take no account of the natural wishes, tendencies, and motives of the ignorant and undeveloped child. The second dominating conviction is that to teach means to tell, or show, children what they ought to see, believe, and utter. Expositions by the teacher and books are therefore the true means of education. The third and supreme conviction is that the method of education which produced the teacher himself and the contemporary or earlier scholars, authors, and publicists, must be the righteous and sufficient method. Its fruits demonstrate its soundness, and make it sacred. Herbert Spencer, in the essays included in the present volume, assaulted all three of these firm convictions. Accordingly, the ideas on education which he put forth more than fifty years ago have penetrated educational practice very slowly—particularly in England; but they are now coming to prevail in most civilised countries, and they will prevail more and more. Through him, the thoughts on education of Comenius, Montaigne, Locke, Milton, Rousseau, Pestalozzi, and other noted writers on this neglected subject are at last winning their way into practice, with the modifıcations or adaptations which the immense gains of the human race in knowledge and power since the nineteenth century opened have shown to be wise.


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 232
Ağırlık : 232
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺225,00

Bu kitap Yükseköğretim Kurulunun hazırladığı eğitim programı esas alınarak meydana getirilmiştir. Kitap üniversitelerin eğitim fakültelerinde lisans ve lisansüstü çalışma ve derslere kaynaklık edecek bilimsel bir yapıdadır. Özellikle Türkçe öğretiminin amacı, önemi, temel dil beceri kavramlarının titizlikle ele alınması gerektiği çağımızda bu kitabın öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanıcılarına yol göstermesi amaçlanmaktadır. Böylece alana farklı bir bakış açısı kazandırmak ve bireylerin Türkçe öğretimi ile ilgili akademik düzeyde bilgiye sahip olmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 9/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 238
Ağırlık : 238
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺135,00
Öz Benlik, Öz Değerlendirme, Öz Düzenleme, Öz Eleştiri, Öz Güven, Öz Saygı, Öz Yeterlik, Öz Yönelimli Öğrenme

Bu kitapta, eğitim ve psikoloji alanında gün geçtikçe dikkat çeken ve bilimsel araştırmalara konu olan, “öz” ifadesi ile başlayan sekiz kavram bir çatı altında toplanmıştır. Bu kavramların ortak yönü, bireyin kendine bakışını ve kendine yönelik algılarını yansıtmalarıdır. Bu kapsamda çalışma; öz benlik, öz değerlendirme, öz düzenleme, öz eleştiri, öz güven, öz saygı, öz yeterlik ve öz yönelimli öğrenme başlıklarından oluşmaktadır. Kitap, okuyucuların söz konusu her bir kavramı tek bir kaynaktan irdelemelerine imkân sağlayarak kavramlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları analiz etmelerinin yanı sıra “öz” ifadesi üzerinden bu kavramlar hakkında bütüncül bir bakış açısı kazanmalarını amaçlamaktadır. Kitabı oluşturan bölümlerde, öncelikle kavramlar tanıtılmış, diğer kavramlarla ilişkileri irdelenmiş, kavramların eğitim açısından ne ifade ettikleri anlatılmış ve bu kavramların ölçülmesine ilişkin çalışmalara ve kimi zaman ölçeklere yer verilmiştir. Kitabın eğitim ve psikoloji başta olmak üzere farklı alanlarda çalışma yapan akademisyenlere, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile içeriğindeki konulara ilgi duyan tüm okurlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 3/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 225
Ağırlık : 226
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺130,50

The question, ‘Who should teach courses in English for Specific Purposes (ESP)?’ has been a matter of controversy for decades in the field of English language teaching (ELT). However, in the course of time, there has appeared to be a consensus on allocating the responsibility of teaching ESP courses to English teachers due to their overwhelming success in teaching practice in comparison to content experts. In fact, the success of ESP teachers appears to rely on the five key roles identified by Dudley Evans and St. John (1998) who called them ‘ESP practitioners’, which are the roles of a teacher, a researcher, a course designer, a material provider, a collaborator and an evaluator.

In this book, you will find a compact pack of how to become ‘an ESP practitioner’ by following the footsteps of the leading researchers in the ESP literature. Besides, it is the responsibility of ESP practitioners at tertiary level education to catch up with the needs and mindset of the generation Z individuals via technology-integrated pedagogical strategies as is the case with one of the recent blended learning approaches, the flipped learning approach. Thus, in this book you will also find the elements of creating a flipped learning environment, relying on the related literature on how to become a flipped learning practitioner.

On this basis, driven by Dr İlter’s doctoral dissertation, ‘Developing ESP Courses in the Flipped Learning Environment’ is relied on an evidence-based literature review concerning the flipped learning perspective in ESP practices in EFL settings. It is hoped that this review will satisfy an existing need in the ESP field by suggesting the flipped learning strategy as an alternative to benefit from in the design and implementation processes of developing an ESP course at a tertiary level EFL setting.


Basım Ayı/Yılı : 5/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 128
Ağırlık : 150
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺85,50

Yaratıcılık ve Yenilenme, Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme, İletişim ve İşbirliği gibi kavramlar günümüz dünyasında bireylerin sahip olması gereken olmazsa olmaz becerilerin başında gelmektedir. Bireyler Etkin öğrenmenin temel alındığı sınıflarda doğal olarak saydığımız bu becerileri de kullanarak geliştirmek zorunda kalır. Yani etkin öğrenmenin doğası gereği bu beceriler gelişir. Böylelikle bireylerin matematik başarıları, güdüleri ve öğrenme stratejisi kullanımı üzerinde olumlu etkiler ortaya çıkabilir.


Basım Ayı/Yılı : 11/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 184
Ağırlık : 184
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺108,00

Partly considered as one category of collocations, support verb constructions (SVCs) are described as word combinations, containing a verb and a noun, where the nouns carry the whole meaning and the verbs act as a complement. Despite being very common in English, SCVs seem to be problematic for many L2 language learners. This book therefore attempts to respond to the needs of EFL learners having hard time matching the word combinations and it uses a contrastive corpus analysis methodology based on native and non-native corpora. Having been greatly inspired by Firth (1957) who contended that “you shall know a word by the company it keeps”, I have also focused the emphasis on raising awareness of the EFL learners and teachers for the importance of the role of lexical co-occurrences in understanding word meaning. Hopefully, the prospective readers will appreciate this new perspective related to the combinative nature of English language.


Basım Ayı/Yılı : 10/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 172
Ağırlık : 172
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺103,50
Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri Örneği

Kullandığınız öğrenme stratejilerini tanıyor musunuz? Öğretmenleriniz hangi öğretim stratejilerini uyguluyor? Öğrenme ve öğretme stratejilerini tanımak yaşamımızı oldukça kolaylaştıracaktır. Öğrenme ve öğretme stratejileri sonradan öğrenilen ve geliştirilebilen önemli izlemlerdir.
Bu kitapta öncelikle öğrenme süreçlerine, öğrenme ve öğretme stratejilerine yer verilmiştir. Kitabın ikinci bölümünü oluşturan araştırmada, mesleki ve teknik eğitim fakülteleri öğrenci ve öğretmenlerinin kullandığı öğrenme öğretme stratejileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarının bilimsel çalışmalara yardımcı olacağı düşünülürken, öğrenme öğretme stratejilerini bilmenin eğitimde ve yaşamda bilinçli yol almaya yardımcı olacağı umulmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 7/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 110
Ağırlık : 110
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺76,50

Bu kitap Yükseköğretim Kurulunun hazırladığı eğitim programı esas alınarak meydana getirilmiştir. Kitap üniversitelerin eğitim fakültelerinde lisans ve lisansüstü çalışma ve derslere kaynaklık edecek bilimsel bir yapıdadır. Özellikle Türkçe öğretiminin amacı, önemi, temel dil beceri kavramlarının titizlikle ele alınması gerektiği çağımızda bu kitabın öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanıcılarına yol göstermesi amaçlanmaktadır. Böylece alana farklı bir bakış açısı kazandırmak ve bireylerin Türkçe öğretimi ile ilgili akademik düzeyde bilgiye sahip olmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 9/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 218
Ağırlık : 218
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺135,00

 
 1931-1938 yıllarında Kowalski’nin “Karay dilini yeniden canlandırmak için nerede ve ne zaman olursa olsun, yorulmak bilmeyen fedakâr bir işçidir.” diye tanımladığı Aleksander Mardkowicz editörlüğünde on iki (12) sayı olarak çıkan Karay Awazı; unutulmak üzere olan Karay Türkçesini canlandırmak, Karayların birbirini ve tarihini tanımasını, yeni neslin ana dillerini öğrenmesini sağlamak gibi amaçlar edinen bir dergidir.
Karay Awazı dergisi, içerisinde şiir, hikâye, makale, deneme, bilmece, atasözü, deyim, akrostiş tarzında yazılmış şiir, fabl gibi yazı türlerini barındırmaktadır. Bunlardan bazısı Karay Türkçesinde yazılmış bazısı ise başka dillerden çevrilmiştir. İçerisinde önemli Karay şahsiyetlerini, Karay kenesalarını, sinagoglarını, mezarlarını gösteren fotoğraflar da bulunmaktadır. Mardkowicz’in  derginin yayımlanma amacını belirttiği ve derginin devam etmesi için gösterdiği çabayı gözler önüne sermek için okurlarına seslendiği kısımlar, Karay Türkçesine verdiği değeri gösteren önemli delillerdir. Karay Awazı dergisi; Karayların dinini, tarihini, sosyal yaşamlarını, âdetlerini, görüşlerini, kimliklerini gösteren malzemeleri barındırması, Karaylar ve Karay Türkçesi ile ilgili hem yazılı hem görsel malzeme sunması, Karayların dilleriyle ilgili yapılmış nadir çalışmalardan olması nedeniyle oldukça kıymetli bir matbuattır.

 


Basım Ayı/Yılı : 1/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 244
Ağırlık : 244
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺116,80

Susie ve Fred’in eğlenceli öykülerini İngilizceyi öğrenmeye başlayan çocuklarla buluşturan Redhouse, Early Readers serisine üç yeni kitap daha ekledi! 

Uzun yıllar boyunca İngilizce öğretmenliği yapan Sarah Sweeney’in yazdığı, ilkokul müfredatıyla uyumlu olarak hazırlanan Redhouse Early Readers 2'deki her kitap okuduğunu anlama, kelime alıştırmaları, yazma ve konuşma etkinlikleri ve resimli sözlükleriyle çocuklara öğrendiklerini pekiştirme fırsatı sunuyor.
Başlangıç seviyesindeki kitaplar, bir önceki seriden daha uzun cümleler ve gelişmiş olay örgüsü ile çocuklara eğlenceli bir okuma deneyimi yaşatıyor. 


Basım Ayı/Yılı : 12/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 28
Ağırlık : 28
En / Boy : 15 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺80,36

Çağımızda bireyler artık sadece bilginin alıcısı konumunda değildir. Bilginin üst düzey düşünme becerileri yardımı ile derinlemesine öğrenilmesi ve geliştirilmesi zamanla daha fazla önem kazanmaktadır. Eğitimin temel amaçları bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Ülkeler arasında bazı farklılıklar olsa da genel olarak dünyada eğitim sistemleri gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayabilecek bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu sebeple çağımızda üst düzey düşünme becerileri bireylere kazandırılmak istenen önemli becerilerden olmuştur.


Basım Ayı/Yılı : 5/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 144
Ağırlık : 144
En / Boy : 13,5 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺89,00

Teknolojik gelişmelerle birlikte ortak ticari etkinlikler ve yatırımlar nedeniyle insan ilişkileri yoğunlaşmaya başlamıştır. Gelişmelerin etkisi yaşamın her alanında yapılanmalarla kendini göstermiştir. Bu durum toplumlararası ve insanlar arasındaki iletişimi de arttırmıştır. Günümüzün vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan yabancı dil eğitiminin önemi her geçen gün artarak devam etmektedir. Globalleşme yönünde atılan adımlar, teknoloji ve iletişimdeki hızlı ivme ve uluslararası faaliyetlerin yükselişiyle birlikte yabancı dil öğrenme gereksinimi gerek sosyal, gerek ekonomik ve gerekse beşeri ilişkiler açısından vazgeçilmez ve öncelikli ihtiyaçları arasında yerini almıştır. Bu nedenle yabancı dil bilmek bir gereklilik halini almıştır.

Yabancı dil olarak İngilizce öğretiminin bireylere kariyer ve gelecek kaygısı yanında dünyaya farklı bakış açısı ile yaklaşmalarına da katkı sağlamaktadır. İçinde yaşadıkları dünyayı daha iyi anlayan bireyler, gelişmeleri yakından takip edebilmekte, eleştirel yaklaşım sergileyebilmekte, olayları çözümlemede zorluk yaşamamaktadırlar. Diğer ülkelerde konuşulan dillerin öğrenilmesi, anlama ve konuşma sayesinde, dünyayı anlamlandırmada sorun yaşanmamaktadır. Yeterli düzeyde İngilizce öğrenmenin sağlanabilmesi için, ilkokul düzeyinden itibaren yabancı dil eğitimine ağırlık verilmelidir.


Basım Ayı/Yılı : 5/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 106
Ağırlık : 106
En / Boy : 13,5 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺89,00

İnsan hücresi gerçekten mükemmel bir hazinedir. Biz insanlar olarak annelerimizin karnında küçük bir hücre olarak yolumuza başlarız. Daha sonra bu hücre ikiye bölünür. Daha sonra bu iki hücre dörde bölünür ve bu şekilde devam eder. Sadece 47 bölünmede, 30 TRİLYON hücre senin şimdiki vücudunu oluşturacak ve sen de dünyaya gelmeye hazır olacaksın. Her hücrenin kendi görevi ve bu görevi de yerine getirmek için senin hayatın boyunca bütün gücüyle çalışacaktır. Peki, bu her şey nasıl çalışır? Ve seni herkesle aynı ya da herkesten farklı kılan şey nedir?

Gizli Hazine Serisi, senin olduğu kadar çevremiz ve evrenimizde de gizli hazineleri keşfediyor. Bizi biz yapan nedir, dünyamızı özel hale getiren nedir; bütün bunların cevabını Gizli Hazine Serisinde keşfedeceksin.

 


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 48
Ağırlık : 48
En / Boy : 22 / 27
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺154,00

Tarım ve sanayi devrimleri, insanlık tarihini köklü bir biçimde dönüştürmüştü ve şimdi bizzat yaşadığımız bilgi devrimi de benzeri bir dönüşümü başlatmıştır. Artık üretimden pazarlamaya, iletişimden sosyalleşmeye, bilgiden eğitime kadar hayatın her alanı büyük bir dönüşüm geçirmektedir. Söz konusu dönüşümün önemli bir başlığı da eğitimdir. Dijital çağın sunduğu yeni eğitim araçları, öğrenme ortamları, bilgi ve bilim anlayışı, mevcut kalıpları zorlamakta ve yeni ufuklar açmaktadır. Dijital çağın eğitimde sunduğu imkânların yanı sıra riskleri de bulunmaktadır ancak bir bütün olarak bakıldığında imkânlar, risklerden daha fazladır. 
Tüm bu dijitalleşme sürecini ele almak, faydalarını ve zararlarını görerek doğru bir tutum belirlemek, bir nesne değil özne pozisyonunda bulunmak için Anadolu Federasyonu tarafından Dijital Çağda “Eğitim” başlığıyla bir sempozyum düzenlendi. Bu sempozyumda sanal gerçeklikten dijital teknolojilere, yeni eğitim tasarımından eğitimin üç sacayağına, öğretmen mefkuresinden kariyer endişesine kadar dijital çağın eğitim hayatına olan etkilerini ele alındı. Bir yandan durum tespiti yapılırken diğer yandan süreci yönlendirmeyi amaçlayan projeksiyonlar geliştirildi. 


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 196
Ağırlık : 196
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00

Türkçe Çeçence Sözlük


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 362
Ağırlık : 362
En / Boy : 10 / 14
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺31,50

"Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi" onbir bölümden oluşuyor. Yazar, önsözde, "demokrasi ve insan hakları eğitiminde büyük pay bu derslere düşmektedir." derken, öğrencileri etkin kılacak yöntemler ve tekniklerle ilgili ileti vermek istediğini de vurguluyor. İlk bölümde "Okul Çağı Çocuğu" bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönleriyle tanıtılıyor. Çocuğun kişilik kazanmasının önemi, Ernest Jandil’in bir şiiriyle pekiştiriliyor. "Ben olmak istiyorum" diyen bir çocuk yetiştirmeli eğitimciler. İkinci bölümde, Eğitime İlişkin Temel Kavramlar sıralanıyor. (...) Eğitimde programın önemi yadsınamaz. Yazar bu konuyu da derinlemesine incelerken iyi programın özelliklerini de sıralıyor. Öğrenmeyi öğretmenin, öğrenmeyi öğrenmenin önemini belirtiyor. Horace Mann’ın özdeyişi güzel bir örnek: "Öğrenme isteği uyandırmayan öğretmen soğuk demiri dövmektedir." (...) Olgu, kavram ve genellemeler üzerinde duruluyor, bilimsel bilgi, bilimsel tutum anlatılıyor. Yaklaşımlar, yöntemler ve teknikler tanıtılıyor. (...) Kaynaklar - Araçlar bölümünde, eğitim araçlarının seçimi ve bilgisayar destekli öğretim irdeleniyor. Planlama bölümünde, öğretimde planın önemi ve ilkeleri değerlendiriliyor (...) İlkeler ve Etkinlikler bölümünde, çocuğa görelik, somuttan soyuta, yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora ilkeleriyle, yerellik, yaşamsallık ve güncellik üzerinde duruluyor (...) İlköğretimde Ödev ile Ölçme ve Değerlendirme bölümleri de eğitimcilere, öğretmenlere yararlı olacak bilgilerle donatılıyor. (...) Yazar, Eğitimci Recep Nas, bu yapıtlarıyla ‘bilim uzmanı’ unvanını alın teriyle kazandığını kanıtlıyor. Kitaplar, özenle hazırlanıp basıldığı için rahatça okunuyor. -Hasan Akarsu-Öğretmen Dünyası Dergisi (Ağustos 2004 Sayı: 296)


Basım Ayı/Yılı : 10/2006
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 435
Ağırlık : 628
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺124,50

SensEnglish Reading and Writing B2/B2


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 230
Ağırlık : 230
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺180,00

SensEnglish Listening ve Speaking A1/A2+


Basım Ayı/Yılı : 11/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 162
Ağırlık : 162
En / Boy : 19,5 / 27
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺180,00

Karay Türkçesi - Ağızları Tematik Söz Varlığı


Basım Ayı/Yılı : 12/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 420
Ağırlık : 420
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺100,00


Basım Ayı/Yılı : 11/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 226
Ağırlık : 226
En / Boy : 19,5 / 27
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺180,00
Lisans Birinci Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Üniversite yaşantısı, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için psikolojik, sosyal ve akademik alanlarda birçok değişimi beraberinde getirmektedir. Yapılan pek çok çalışma üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin üniversiteye uyum sağlamalarında, sahip oldukları kişisel ve sosyal özelliklerin oldukça etkili olduğunu göstermektedir.

Özellikle uzun bir sınava hazırlık maratonundan sonra üniversite eğitimine başlamaya hak kazanan birinci sınıf öğrencilerinin yeni dahil oldukları bu ortama uyum sağlamalarında bir çok faktör etkili olabilmektedir. Bu doğrultuda, çalışmanın temel odak noktası Yükseköğretim Kurumları Sınavına YKS girip herhangi bir üniversiteye kayıt olan öğrencilerin, üniversite yaşamına uyum sağlamalarında etkili olan temel faktörlerdir.

Sözü edilen bu alt boyutların belirlenmesi ve öğrencilerin sosyo demografik özellikleri ile ilişkilendirilmesi çalışmanın araştırma konusunu oluşturmaktadır. Bu amaçla Aladağ vd.’nin 2003 üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin genel olarak üniversite yaşamına uyum düzeylerini, üniversiteye uyumun farklı yönleri ile ölçebilmek amacıyla geliştirdikleri ve yapı geçerliliğini sınadıkları “Üniversite Yaşamı Ölçeği” kullanılmıştır. Oluşturulan anket formunda, ölçeğe ilişkin ifadelerin yanı sıra öğrenciler arasında farklılaşmaya neden olacağı düşünülen bazı kişisel ve tanımlayıcı bilgilere de yer verilmiştir.

Çalışma son yıllarda mezun olduktan sonra iş bulabilme ya da mezuniyet özelliklerine uygun olan bir işe yerleşebilme konusunda sıkıntılar yaşadığı düşünülen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için tasarlanmıştır. Öğrencilerin meslek sahibi olma kaygılarından bağımsız olarak daha başarılı olmalarını sağlamak için üniversiteye uyumlarının ne denli önemli olduğu düşünüldüğünden çalışma sonucunda elde edilen bulguların bu konular hakkında katkı sağlaması beklenmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 11/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 73
Ağırlık : 73
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺60,45

Bu çalışmanın öncelikli hedefi, Ortaöğretim için modern bir “Tarih ve Coğrafya Terimleri Sözlüğü” oluşturmaktır. Tarih ve Coğrafya birbirine çok yakın iki alandır. Tarih bilimini Coğrafyasız, Coğrafya bilimini de Tarihsiz düşünmek modern bilim dünyasında artık olanaksız gözükmektedir. Tarih ve Coğrafya bilimlerinin kendine ait pek çok alt dalı olmasının yanı sıra disiplinler arası nitelik taşımaları bu eserin yazılmasında gerçekten büyük bir zorluktu. Örneğin Tarih bilimi; Felsefe, Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Arkeoloji, Antropoloji ve daha birçok Sosyal Bilim dalı ile çok yakın bir ilişkiye sahip. Bu nedenle sözlüğe adı geçen bilim dallarından da bazı terimleri ekledik.

Mesele Coğrafya bilimine geldiğinde ise iş biraz daha karmaşıklaşıyor ve gittikçe Sosyal Bilimlerden çıkarak Doğa Bilimlerine yaklaşıyor. Çalışmada en çok zorlayan nokta da burasıydı. Bu çalışma için Coğrafya’nın yakından ilişkili olduğu; Jeoloji, Jeomorfoloji, Jeofizik, Biyoloji, Ekoloji ve Astronomi gibi alanlarda da binlerce sayfalık bilimsel okumalar gerçekleştirildi ve öne çıkan terimleri sözlüğün içine dahil ettik.

Bununla birlikte, sözlükteki tüm terimlerin elimizden geldiğince Türkçe kullanımlarına yer vermeye çalıştık. Ayrıca bilinmelidir ki bir sözlük hiçbir zaman tamamlanamaz. Mutlaka eklenecek yeni bir sözcük, kavram veya terim vardır. Ancak biz bilimsel bir anlayışla, Tarih ve Coğrafya bilimi ile ilişkili terimleri ortaöğretimde okutulan Tarih ve Coğrafya derslerini temel alarak genel bir çerçeveye oturtmaya çalıştık. Büyük zorluklarla da olsa işin altından kalkmayı başardığımızı düşünüyorum. Tabii ki takdir okuyucunundur.


Basım Ayı/Yılı : 3/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 215
Ağırlık : 215
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺88,35


Basım Ayı/Yılı : 7/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 1043
Ağırlık : 1043
En / Boy : 12 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺281,25

20. yüzyılın ilk yarısı, reformcu eğitim düşünce ve uygulamaları açısından oldukça zengin bir dönemdir. Bunlar, günümüzdeki eğitim reformlarının fikri köklerini oluşturmaktadırlar. Çağdaş Eğitim Akımları yabancı ülkelerde, çağımızı karakterize eden reformcu eğitim düşünceleri üzerine sistemli bir bakış vermektir.

Günümüzdeki eğitim reformu uygulamalarını anlamak için, bunların arka planını ve öncülüğünü teşkil eden akımları tanımak gerekir. Kitapta, bu akımlardan sadece en yaygın olanlarına belli bir kronoloji takip edilerek yer verilmiştir. Çeşitli ülkelerde eğitim hareketlerinin öncüleri genel hatlarıyla okura tanıtılmıştır. Eğitim sahasında literatüre geçen ana eserler zikredilmiştir.

Kitapta Çağdaş Reformcu Eğitim Akımları, Sanat Eğitimi Akımı, Çocuktan Hareket Akımı, Kır Eğitim Yurdu Akımı, İş Eğitimi Akımı ve Kolektif Eğitimi Akımı gibi belli başlı akımlara yer verilmiştir. Aradan yüzyıl geçmiş ve günümüz eğitim anlayışı radikal değişimlere uğramıştır.

Ancak farklı coğrafyalarda saf ve bozulmamış haliyle eğitime bakışın, temel dünya görüşlerinde amaç ve içeriklerin ilk oluşumlarını görmek bugünkü eğitim dünyasının karmaşıklığını anlamak açısından son derece önemlidir.


Basım Ayı/Yılı : 11/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 160
Ağırlık : 160
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺97,75

Karaylar, başta Litvanya, Polonya, Ukrayna, Kırım ve İstanbul olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde dağınık olarak yaşamaktadırlar. Konuştukları dil olan Karayca ise Türk dilleri içinde Kuzeybatı Kıpçak grubunda kabul edilmekte ve yok olma tehlikesi altındaki diller arasında anılmaktadır. Haliç, Trakay ve Kırım olmak üzere üç diyalekti bulunmaktadır.
Karaycanın sözlükleri ise 20 yüzyılın başlarından itibaren farklı alfabelerde hazırlanmış, kimisi basılmış, kimisi daktilo baskısı olarak özel koleksiyonlarda yer alan sınırlı sayıda çalışmalar olmuştur. Son olarak Gulayhan Aqtay, Henryk Jankowski tarafından yayımlanmış ve bu çalışmaya konu olan A Crimean Karaim-English Dictionary, yaklaşık 10.000 maddenin yer aldığı Karaycaya ilişkin hazırlanmış en son ve en kapsamlı sözlüktür. Türkçeye aktarımı yapılmış olan bu çalışma, kendisinden önce yapılmış sözlük çalışmalarının bir değerlendirmesi olması bakımında bu dile ilişkin sözlük ihtiyacını karşılayacak niteliktedir. Sözlüğün çevirmeni Tülay Çulha ise 15 20 yıldır Karayca üzerine çalışmakta olup Türkiye’deki ilk Karayca sözlüğün yazarıdır (Karaycanın Kısa Sözvarlığ, Karayca - Türkçe Sözlük).


Basım Ayı/Yılı : 1/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 524
Ağırlık : 524
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺127,00

6 ÜNİTE 18 DERSTEN OLUŞAN: 
‘Elif ve Emir ile ARAPÇA ÖĞRENİYORUM’ 7.Sınıf için tamamen bakanlık müfredatına uygun hazırlanmıştır. Arapça eğitim setimizdeki resimlerin hepsi profesyonel ressam tarafından çizilmiş, grafik tasarımı ise profesyonelce hazırlanmıştır.

Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 176
Ağırlık : 176
En / Boy : 21 / 27
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺150,00
Tükendi

Bu kitap, çeşitli meslek yüksekokullarında, teknik liselerde, Harita ve Kadastro, Tapu ve Kadastro, Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümlerinde farklı isimlerde okutulan bilgisayar destekli harita yapımı derslerinde aktif kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
Dünya genelinde uygulanan pek çok projede CAD yazılımları aktif bir rol oynar. Kırsal veya kentsel alanlarda, özellikle haritacılık faaliyetlerinde ülkemizde Netcad yazılımı hem özel bürolarda hem de kamu kurumlarında sürekli kullanılmaktadır. Günümüz teknolojisinin gelişmesi farklı disiplinlerin birlikte çalışmasına olanak sağlamış ve durum CAD yazılım¬larına da yansımıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 236
Ağırlık : 236
En / Boy : 20 / 27
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺124,20
1 2 3 ... 104 >
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı