Edebiyat, mitolojilerin denizidir. İçerisine girenin eşsiz mücevherlerle karşılaştığı, fantastik bir yolculuğa çıktığı mitik dünyanın en güçlü hazinesidir. Bu hazineyi oluşturan her bir değerli taşın simgesi olduğu mitolojik figürler yardımıyla en eski çağlardan itibaren sayısız halkın, ulusun, toplumun ve devletin manevi yönüne psikolojik, felsefi, sosyolojik ve hatta genetik yönden bakılabilir. Toplumların en mahrem duygularına sözlü bir şekilde ışık tutan mitoloji, edebiyat ile yazıda cisimleşir ve sanatsal yolla insana yine insanı anlatır. Mitoloji, edebiyatları birbirine bağlar. Kimi zaman tema kimi zaman da ortak bir imge ya da anlatı şeklinde birbiriyle iletişime geçen edebiyatlar, en güçlü şekilde alt metinlerinde barındırdıkları mitolojik örgülerin çözümlenmesiyle doğru bir şekilde anlaşılabilir. Nitekim bu çalışmada İngiliz ve Rus edebiyatlarını bir araya getiren müşterek bir figür olan “kar kızı”nın iki edebiyatta ele alınışı anlatılmıştır. Önce mitolojik motifler bağlamında yorumlanan eserler son olarak Dionysos ve Apollon dikotomisi çerçevesine oturtulmuştur. Böylelikle birbirinden bağımsız gibi görünen iki eserin mitolojik dünyada eşleştikleri noktalar ön plana çıkarılmıştır. Mitoloji ve edebiyatseverlere farklı bir bakış açısı kazandıracağını umduğumuz bu çalışmanın yeni araştırmalara ve incelemelere öncülük etmesi dileğiyle….


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 175
Ağırlık : 175
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺63,75
Kumaş Cilt - Kutu - Cilde Qumaş - Quti 3 Renk - 3 Reng

Avesta, kitêba Zerdeşt û komberhema herî kevnar a gelê arî ya olî ye ku li gor hin çavkaniyan di destpêkê de ji bîst û yek neskan (beşan) pêk hatiye ku bi derbasbûna demê re û ji ber sedemên cuda, gelek beşên wê winda bûne û niha tenê ji şeş beşên bi navên Gehan, Yesne, Yeşt, Vendîdad, Vîspired û Kurte Avestayê pêk tê ku ji her yekê re defterek tê gotin. Peyva “Avesta”yê ku di berhemê bi xwe de derbas nebûye, ji pêşgira navdêrsaz a “A” û lêkera “Vîste” bi wateya naskirin, zanîn, peydakirin û peydabûnê (ku li gel peyva “Veda” (Vîd) pirtûka hindiyan a olî hevreh e) pêk tê. Bi giştî “Avesta” weke “agahîname” 

yan "zanînname" tê zanîn. Girîngiya Avestayê ji bo gelên arî û bi taybet kurdan ev e ku gelek bawerî, mîtolojî û çanda bav û kalên wan ên bi hezaran salan berî niha radixe ber çavan. Xebatên ku berî vê berhemê bi farisî û kurdî hatine kirin belawela ne û hemû beşên Avestayê bi hev re nehatine çapkirin, lê di vê xebatê de hemû beş (şeş defter) bi hev re hatine û her wiha di beşa pêşgotinê de bi awayekî berfireh û birêkûpêk agahiyên baş der heqê Avesta, Zerdeşt, taybetmendî û mijarên beşan û hwd. hatine dayîn ku çarçoveyeke baş li bara mezdaperestiyê di mêjiyê lêkolîner û xwendevanan de çêdike.Dîsa di dawiya berhemê de ferhengek li bara peyv û biwêjên Avestayê hatiye nivîsandin.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 552
Ağırlık : 552
En / Boy : 15 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺525,00
Ezenler ve Ezilenlerin Mitolojik Romanı

Türünün bir ilki bu mitolojik ve tarihi roman,sizi şimdiye kadar gitmediğiniz,görmediğiniz tanımadığınız,adını bile duymadınız çok değişik dünyalara,kentlere,köylere,dağlara,bayırlara,göklere,denizlere ve başkaca coğrafi bölgelere götürücek,iyisiyle kötsüyle nice tanrı,insan,azman yaratık,hayvan akıl almaz olaylar ve doğa güçleriyle tanıştıracaktır.Göreceğiniz tüm yerler,kentler dağlar bayırlar şimdilerde yok olmanın eşiğine gel se de asla uydurma değil.gerçektir. Bazıları sizin de yakın olarak okuyunca gözünüzde yeniden şekillencek,onca olaylara gebe olmasına karşın niçin şimdiye kadar sizlere anlatılmadğına ve görmediğinize şaşırıp kalacaksınız.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 503
Ağırlık : 503
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺166,50

Din veya inanç özgürlüğü meseleleri akademide, siyaset alanında ve medyada sürekli analiz, tartışma ve istişare konusu olmaktadır. Bu meseleler ulusal, bölgesel veya uluslararası bütün seviyelerde ve istikrar, çatışma, güvenlik, eğitim ya da ayrımcılık gibi çok çeşitli konularla ilgili olarak ele alınmaktadır. Bu meseleler kadınları, erkekleri ve çocukları olduğu gibi, din veya inanç cemaatlerini ve başka çeşitli toplulukları da ilgilendirmektedir. Bu alanda özellikle kolektif haklar –mülkiyet, hayır işleri, yayın ve toplantı gibi– ana tartışma ve çekişme konusunu oluşturmaktadır. Peki ama ulusal, bölgesel ve uluslararası seviyedeki kolektif taleplerin temeli neye dayanmaktadır? Bu kitapta Dr. Mine Yıldırım, uluslararası insan hakları hukukunda din veya inanç özgürlüğünün kolektif boyutları başlığını ilk kez bu denli genişletilmiş ve ayrıntılandırılmış bir akademik çalışma olarak sunuyor. Elbette bu başlık da kendine özgü güçlükler içermektedir. Dinî cemaatlerin ne ölçüde bağımsız hak sahipleri olarak tanınacağı ve bunlara ne derece kolektif bir özerklik sağlanacağı konuları ulusal seviyede halen farklı yorum ve tartışmalara konu edilmektedir. Mine Yıldırım’ın gözler önüne serdiği üzere, aynı farklılıklar aslında uluslararası seviyede de hüküm sürmekte olup, Birleşmiş Milletler ile Avrupa yaklaşımları arasında, yani BM İnsan Hakları Komitesi’nin görüşleri ile Strazburg organlarının kararları incelendiğinde bu durum açıkça görülmektedir. 
Bu kitap, hukukçu, akademisyen, tarihçi, öğrenci, insan hakları alanında çalışan kişiler ve din veya inanç özgürlüğü ve/veya Türkiye ile ilgili bölgesel uzmanlardan oluşan bir okur kitlesine hitap etmektedir. Kitabın okurları, din veya inanç özgürlüğünün kolektif boyutuna dair etraflıca yazılmış, oturaklı bir teorik çalışmanın yanı sıra, böylesi bir yaklaşımın Türkiye örneği açısından gerekliliğine ve uygulanabilirliğine dair de kapsamlı bilgiler edinecektir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 368
Ağırlık : 368
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺130,00

Doğu Kilisesi, Hıristiyanlık tarihinde özel bir yere sahip. Roma İmparatorluğu’nun doğusunda kök salmış, Batı kiliseleri tarafından ötekileştirilmiş, siyasi etkileri derin biçimde hissetmiş ve kendine özgü inanışlar, ritüeller geliştirmiş kadim bir kilise... Doğu Hıristiyanları Nesturiler: Tarih, İnanç, Ritüel; Part, Sasani, Müslüman ve Moğol yönetimlerinin gölgesinde gelişen Doğu Kilisesi geleneğini, hem Hıristiyan dünyasında hem de geniş doğu
coğrafyasında yaşanan siyasal-toplumsal gelişmelerle bağlantılı olarak anlatıyor. Teolojik tartışmalar etrafında çok temel soruları ele alıyor: İsa Mesih’in şahsında ilahi ve beşeri tabiatlar nasıl birleşti? Kutsal Ruh neye işaret eder? Vaftiz, Kutsal Haç, oruç ve dua törenlerinin anlamı nedir? Kitap, tüm bu soruların cevabını ararken Hıristiyanlık içindeki ayrışmaların kökenini de ayrıntılı biçimde tartışıyor. Sadece dinler tarihi değil medeniyetler tarihi açısından da ufuk açıcı olan bu çalışma, alanında önemli bir boşluğu dolduruyor.
“Doğu Kilisesi’nin kendine özgü tarihsel gelişiminin en önemli özelliği, tarih boyunca yabancıların hâkimiyeti altında yaşamasıdır. Normalde Hıristiyan bir hamiden mahrum olmasının, kilise açısından birçok olumsuz sonuç doğuracağı düşünülebilir. Ancak çalışmamızda elde edilen veriler durumun tam olarak böyle olmadığını, aksine Doğu Kilisesi’nin kendi özgünlüğünü koruması ve geliştirmesi açısından olumlu bir işlev gördüğünü ortaya koymuştur.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 456
Ağırlık : 456
En / Boy : 15 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺141,04

Bu çalışma, Derviş Muhammed Yemînî’nin Fazîletnâmesi’nin muhtelif nüshalarında tesadüfen bulunmuş Mühürnâme-yi Caferî adlı kısa bir mesneviyi barındırmakla birlikte üzerinde yapılan ilk disiplinli çalışma olması bakımından da önem arz etmektedir.

Hz. Muhammed tarafından bir kadına emanet edilen mühürlenmiş bir taşın önce Hz. Ebubekir’e götürülmesi, sonrasında Hz. Ali’den başlayarak On İki İmam sırasına göre fantastik bir kurguyla İmam Cafer’e ulaşması ve nihayette bu taşın bir Caferîlik sembolü hâline gelmesi hadisesi eserin muhtevasını oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmada, bu hikâyeye bağlı kalmak suretiyle yapılan objektif değerlendirmeler dışında metnin yapı unsurlarına da değinilmekte; tespit edilen nüshalar üzerinden metin tenkidiyle birlikte bağlamlı sözlüğün de eklenmesiyle söz konusu eserin daha anlaşılır olması hedeflenmektedir.

 

Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 139
Ağırlık : 139
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺39,00
Eski Müslümanlar, Yeni Deistler/Ateistler/Agnostikler...

Deizm ve ateizmin İslamcı mahallede gizlice yayıldığı  söylentileri üzerine bu kitap hazırlanmıştır. En üst perdeden bu reddedilse de herkesin gizlice konuştuğu fakat din baskısından dolayı açıkça dillendiremediği bu gerçek, sessiz ve derinden ilerliyor. Bu ilerlemeyi sadece iktidarın dindar nesil yetiştirmek arzusuyla yaptığı uygulamalarına veya reel hayatta karşılığı olmayan dinî söylemleri desteklemesine bağlayamayız. Mesele, bu gerekçeyi aşmıştır. Konu daha derinden gelen bir dip dalgadır ve engellenemeyen bir süreçtir. Bu çalışma bu gelişmeyi tespit için başlatıldı ve 25-60 yaş arası grup üzerinden bir anket yapıldı.  Anket için 10 soru soruldu ve cevaplar ham haliyle kitapta sıralandı. Anket sadece İlahiyatçı, İmam-Hatipli ve eski İslamcılar üzerinde uygulandı. Bu üç kesimin dinden ayrılışı ve bunun sebepleri öğrenilmeye çalışıldı. Hiç kimsenin ismi, zarar görmemesi için burada verilmedi. Sözü fazla uzatmadan söyleyelim ki; dini terk etmiş olan bu üç kesim, yeni hayatlarında çok mutlular.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 172
Ağırlık : 172
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺66,00
Periler, Tanrılar ve Doğa Mitleri

Mitolojiler tamamen hayal ürünü müydü, yoksa başka dünyaların hikâyeleri miydi? Birçok farklı kültürün ve coğrafyanın mitolojisini tek tek ele alacak dizimizin on birinci kitabında yönümüzü Slav coğrafyasına çeviriyoruz.

 

Avrupa’nın en kalabalık etnik topluluğu Slavların mitolojisinin temelleri, çoktanrılı dönemlerinde atılmış ancak yazıya çok geç tarihte geçirilebildiği için yüzyıllar boyunca sadece sözlü olarak yayılmıştır. Bu durumun etkisiyle de günümüzde Slav mitolojisini inceleyen yazılı kaynakların sayısı epey azdır.

 

Hayatını Slavca üzerine çalışarak geçirmiş edebiyat tarihçisi Jan Machal’ın hazırladığı bu kitap, alandaki önemli bir boşluğu dolduran değerli bir çalışma. Kitap ayrıca Baltık mitolojisine de genel bir bakış sunuyor.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 144
Ağırlık : 144
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺45,24

Havva, Yahudi dininde önemli bir figürdür. Havva Yahudilik'te kadının sosyal ve kültürel hayattaki rolünü temsil etmektedir. Tekvin'de “Yaratılış” ve “İlk günah” ile ilgili geçen ifadeler erkek ve kadın cinsinin anlam ve değeri üzerinde belirleyici rol oynamıştır
Tekvin'de yaratılışla ilgili iki farklı anlatım vardır. Bu yaratışla ilgili birinci anlatım olan “Ruhban” metne göre kadın ve erkek aynı zamanda Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır. Cinsiyet ayrımı ya da bir cinsin diğerine egemenliği yoktur. Tanrı'nın sureti erkekle bağdaşlaştırılmamış ve tüm insan ırkı Tanrı suretinde yaratılmıştır. Fakat ikinci anlatım olan “Yahvist” metne göre ise Tanrı Adem'i kaburga kemiğinden yaratmıştır. Bu anlatımda kadının yaratılışının sebebi erkeğin yalnızlığını gidermek ve ona yardımcı olmaktır. Erkeğin önce yaratılmış olmasının kabul görmesi, kadının sonradan gelen olarak itaatkârlığını meşrulaştırmaktadır. Yahudi geleneğinde baskın kadın algısının ve kadın erkek rollerinin oluşumunda Yahvist yaratılış hikâyesinin önemli bir etkisi vardır
Bir nevi kadının sembolü olan Havva'nın konumunun ikincil plana atıldığını anlamamıza yardımcı olan ikinci ifade ise “ilk günah”tır. Adem ve Havva Aden'de mutlu bir şekilde günlerini geçirirken, Havva'nın Tanrı'nın yasak kıldığı ağaçtan yemesi ve Adem'i ayartması sonucunda suçu tescillenmiştir. İlk günahın müsebbibi Havva olması nedeniyle Tanrı tarafından bazı yaptırımlara maruz bırakılmıştır. İlk günah işlenmesi ve bu günahın failinin Havva olması dolayısıyla Yahudi dininde kadının konumu olumsuz bir imaja bürünmüş ve kadın adeta günah keçisi ilan edilmiştir. Kadının bu olumsuz imajı Yahudilik'te erkeğin sorumluluğunu artırmış ve kadınların ancak erkeğe bağlı kalırlarsa olumsuz durumlarının kontrol altına alınacağı ifade edilmiştir. Buna sebep ise tüm kötülüklerin başı olarak, Havva'nın neden olduğu yasak ağaçtan yeme suçu gösterilmiş ve kadınların ayartıcı olduğu belirtilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 181
Ağırlık : 181
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺43,50
Vacraççhedika Pracnaparamita Sūtra

Bu kitap, dünya tarihinin basılmış ilk kitabının Türkçe çevirisidir. İngilizce’de “Diamond Sūtra”, Türkçe’de de “Elmas Sūtra” şeklinde söylenen eserin Sanskrit orijinal adı “Vacraççhedika Pracnāpāramitā Sūtra” dır. Üzerindeki basım tarihi 868 yılını vermektedir ve bu ilk baskı eserin Çin diline yapılmış çevirisidir. Muhtemelen Uygur Türklerinin de bildiği Elmas Sūtra, Çin, Japonya, Tibet, Kore gibi ülkelerde çok iyi bilinir ve oralarda bu esere büyük değer atfedilir.

Mahāyāna Buddhizmi’nin zekȃ aşkınlığı (Pracnāpāramitā) metinlerinden biridir. Tıpkı Upanishadlar’da anlatıldığı gibi ad ve biçimin (Nāma-Rūpa) yanlışlığı, “ikilik” kavramının yetersizliği ve boşluğun (Şūnyatā) yüceltilmesi konularını anlatır. Tüm eski Hint düşüncelerinde ince bir çizgi halinde ilerleyip günümüze kadar ulaşmış olan ve Yogasūtra’da da okuduğumuz “duyuların hâkimiyet altına alınması ve zihnin eğitilmesi ile acılardan kaçınmak” gibi konular hep Buddha felsefesi ile ortaktır.

Bizlere düşen, o ince çizgide ilerleyen felsefeleri okumak, altlarını çizmek, öğrenmek ve kavramak olmalıdır.


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 96
Ağırlık : 96
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺100,00

“Ey Medineli kadınlar! Artık bana Ümmül Benin (oğullarının anası) demeyin. Çünkü oğlum kalmadı. Hepsini kaybettim. Evet, benim dört şahinim vardı. Onları okların hedefi yaptılar. Şah damarlarını kestiler. Düşmanlar, mızraklarıyla oğullarımın bedenlerini parça parça ettiler. Gün batarken, hepsi lime lime edilmiş bedenleriyle toprağa serilmiş vaziyetteydi. Keşke bilebilseydim. Gerçekten de Abbas’ımın kollarını kestiler mi? Ey Abbas’ı görenler! Gördünüz mü Abbas düşmanla nasıl savaşıyordu?

Haydar-ı Kerrar’ın oğlu, tıpkı babası gibi hamle ediyordu değil mi? Ali Murtaza’nın diğer evlatları da birer avcı aslan gibiydiler. Onun etrafında çarpışıyorlardı. Ah! Oğlum Abbas’ın bedeninde kolu olmadığı halde başına demir mızrakla vurduklarını bana haber verdiler. Yazık bana! Neler de geldi başıma? Evlatlarım nasıl da musibetlere uğramış? Eğer oğlum Abbas’ın bedeninde kolları olsaydı, kim ona yaklaşmaya cüret edebilirdi ki?”


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 128
Ağırlık : 125
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺26,25

Z Kuşağı’nın sıklıkla sorduğu, İnsan ne için yaratıldı? Sadece Allah’a inanıp diğer şeylere inanmayan insanlar cennete girebilir mi? Genç yaşta âşık olmak günah mı? Ateist bir kızla gezmek günah mı? LGBT’yi desteklememek ama karşı da çıkmamak günah mı? Dövme yaptırmak veya Piercing takmak günah mı? İçki içip tövbe edilirse günahı kalır mı? Okul eteğinin altına giyilen tayt çok yapışık günah mı? Youtuber olmak haram mı? Asosyal olmak günah mı? Totem tutmak günah mı? Cinsel düşünce düşünmek günah mı? Antidepresan kullanmak ya da sakinleştirici almak günah mı? ….. gibi onlarca soruya A Kuşağı’ndan cevaplar.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 128
Ağırlık : 128
En / Boy : 12,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺41,50
Tarih, Kimlik, İnanç, Kültür

Bu eser, Kayseri Alevileri arasında önemli bir yere sahip olan Yedi Bucak Avşarları üzerine kaleme alınmıştır. Eserde, bu topluluğun bireyleri arasında derlenen sözlü kültür ürünlerinin zenginliği ortaya konulmuş ve bu ürünlerin kimlik, tarih, inanç gibi değerlerdeki belirleyiciliği izah edilmiştir.
Kitapta ele alınan konular, ilmî süzgeçten geçirilirken önümüzdeki dönemde Kayseri Alevilerini bütüncül anlamda inceleyecek çalışmalara model olma özelliği taşıyacak şekilde tasnif edilmiştir.
Elde edilen veriler müracaat eserlerine başvurularak tahlil edilmiş, bu işlem yapılırken Anadolu'nun ve Türk dünyasının farklı yerlerindeki benzer uygulamalarla mukayese edilmiştir. Karşılaştırmalar ve yorumlamalar sonucu sözlü kültür ürünlerinin kaynakları, bu kaynakların Yedi Bucak Avşarları için hangi işlevi üstlendiği açıklanmıştır.
Yedi Bucak Avşarları, kolektif kimlikleri ile okuyucuya tanıtılırken dar çerçevede Kayseri Alevileri, geniş çerçevede Türk kültür ekolojisi içindeki yerleri de gösterilmeye çalışılmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 544
Ağırlık : 544
En / Boy : 16,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺148,50

İmam Rıza şöyle dedi:

“Ulu ve Yüce Allah, Kesinlikle! Size hayırlı ve faydası olmayan hiçbir şeyi yemenize ve içmenize izin vermemiştir. Ancak onun dışında sizin için fayda ve hayır varsa yiyip, içiniz!

Allah, zararlı, faydasız ve kötü olmayan hiçbir şeyi size haram kılmamıştır. Bundan dolayı sizin bedeninizin ve cisminizin kuvvetlenmesine faydalı olan her şeyi helal kılmıştır!”

 İmam Rıza şöyle dedi:

“Allah kesinlikle, bedene derman ve tedavisi olmayan hiçbir hastalığı müptela etmemiştir. Her çeşit hastalık için bir çeşit derman, bir çare ve reçetesi vardır.”

 


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 104
Ağırlık : 104
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺33,75

Yeryüzünde yedibuçuk milyar civarında insan yaşamaktadır. Bu insanların yaklaşık yedi milyarı şu veya bu dinin mensubudur. Herhangi bir dine mensup olmayanlar ile inancı bilinemeyenlerin oranı genel nüfus içinde oldukça düşüktür. Bu durum; insanoğlu için dinin vazgeçilmez olduğunu/dinsiz insanlar" olsa da "bir toplumun toptan dinsiz olmadığım" ortaya koymaktadır. Bu nedenle dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun benimsediği dinleri ve bu dinlere dayalı kültürleri tanımak önem taşımaktadır.

Günümüz teknolojisinin gelişmesi ve internet ortamının/ağ erişimleri­nin yaygınlaşması; dünyayı küçültmüş, insanların birbiri hakkında bilgi edin­me yollarını ve imkânlarını artırmıştır. Bu gelişmeye paralel olarak tarihte oldu-ğu gibi günümüzde de vazgeçilmezliğini koruyan din/dinler hakkında bilgi sahibi olma arzusu; her aydın hatta her insan için vazgeçilmez bir gerekli­lik haline almıştır. Sözkonusu edilen gereklilik, günümüzde bir ilâhiyatçı, bir din görevlisi, bir "din bilgini" ve bir araştırıcı hatta bir diplomat için daha da önem kazanmıştır. Çünkü bir din hakkında konuşup yazmak,yorum ve karşılaş­tırma yapmak,muhatapla olumlu diyalog kurmak,dışişlerinde ve uluslararası ilişkilerde başarılı olmak; kişinin mensubu olduğu din başta olmak üzere diğer dinleri tanımakla/bilmekle yakından ilgilidir.
Dinleri tanımanın ve bunlara dayalı kültürleri bilmenin yolu da Dinler Tarihi'nden geçmektedir. Zaten Kanunî Sultan Süleyman'ın, Süleymaniye Camiî Vakfiyesi'nde, Süleymaniye Camii imamında aranacak vasıflar arasına, "İslâm'ın yüce gerçeğini ortaya koyabilmesi için Mukayeseli Dinler ve Dinler Tarihini bilecektir" şartını koyması Dinler Tarihinin / Dinler Tarihi kitabının önemi için dikkate değer bir örnek olmalıdır.

Elinizdeki Dinler Tarihi kitabi; genel "din kültürü" ve yeryüzünde yaşa­yan bütün dinler/İlkel Kabile Dinleri yanında din kabul edilmiş 14 din hakkında genel batlarıyla bilgi vermektedir. Yerilen bu bilgiler; hem insanlararası ilişki­lerde hem uluslararası ilişkilerde hem diplomaside hem de "Dinlerarası Diya­logca faydalı olacak/yararlanılacak bilgilerdir.

Özet olarak bu kitap;"Bir kılavuzdur/rehberdir","yol haritasıdır", "dinler ansiklopedisidir" ve kaynak eserdir.


Basım Ayı/Yılı : 2017
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 9
Sayfa Sayısı : 592
Ağırlık : 592
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺181,22

Taş Devri Şamanlarından Mezopotamya astrolojisi, Hürmasonluk ve modern dünyada büyücülüğe uzanan muhteşem bir ezoterik bilgiler tarihçesi: “Okült, Cadılık ve Büyü”

İnsanoğlu tarih boyunca şu veya bu şekilde büyüye inanmıştır. Rasyonel düşünce ve bilimin giderek daha da ağırlık kazandığı bir dünyada okült ya da gizli bilgilerin, bizden saklı başka bir gerçekliğe erişim sunacağı düşüncesi hâlâ yaygındır. Okült, Cadılık ve Büyü, Yontma Taş Devri’nde bir mağaranın kasvetli ortamındaki büyü inancının varlığına dair kanıtlardan, içinde bulunduğumuz parlak dijital çağa ve bu çağda yeniden canlanan paganizm ilgisine kadar bütün şifreli, mistik ve uhrevi yaklaşımların canlı ve sürükleyici bir tarihini sunuyor. Kültürlerarası temaların ve büyücülük tarihinin önde gelen figürlerinin nadir ve az bilinen kaynaklardan alınma yüzlerce resim eşliğinde yakından incelendiği bu kitap büyü meraklılarının olduğu kadar şüphecilerin de ilgisini çekecek büyüleyici ve karşı koyulması zor bir ezoterik düşünce kaynağı. 400’den fazla resim eşliğinde


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 4
Sayfa Sayısı : 400
Ağırlık : 400
En / Boy : 20 / 25
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺304,15

“Sizler, kendisini seven kullarını yücelten ve şereflendiren Tanrı’nın lütfuyla gerçekleşen Simeon’un yaptığı işler ile ilgili çok daha fazlasını duymaya istekli olsanız da elimizden geldiği kadarıyla bunların sadece bir kısmını anlatmaya güç yettirebileceğimizi itiraf etmeliyiz. Hangi birimiz yalnızca Tanrı’nın kudretinde olan denizin derinliğini ölçebilir ya da kıyıdaki kum tanelerini sayabilir? İşte bu yüzden, imanlıların değerini ve kutsanmışların kahramanlıklarını, onların yaratıcısı olan Tanrı’dan başka kimse hakkıyla idrak edemez.”

(Süryanice Yaşamöyküsü’nden)


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 170
Ağırlık : 170
En / Boy : 15 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺88,00

"Hindu kelimesi aslında büyük bir nehrin Sindhu isminden gelir , ama bu isim zamanla nehrin etrafında yaşayan insanlara ve dinlerine verilmiştir. Öyle ki bugün Hindu kelimesinin sadece dini boyutu akla gelir. Himduizm , Hint Alt Kıtası'ndaki belki de dünyadaki en karışık ve hayret verici dindir.Bu nedenle Hinduizm'in tarifini yapmak , İslam , Hristiyanlık Yahudilik gibi semavi dinlerin tariflerini yapmak kadar kolay değildir"

"Bunun üzerine ağaç , dalını eğerek onun eline uzandı.Mahamaya , en küçük bir acı çekmeden bebeğini dünyaya getirdi.Yeni doğan bebeke dünyaya geldikten sonra sırada gelecekteki eşi ve sonraları altında nihai hakikate ulaşacağı Bodhi Ağacı meydana geldi. Buddha'nın doğumuyla dğnta coşmaya başladı, art arda depremler oldu dünyayı baş döndürücü bir konu kapladı ve tuzlu sular tatlandı."

"Her ne kadar Sikhlerin geneli Adi Granth'ın içeriğinden habersiz olsalar da onu çok kutsal sayar , ona yüksek değer biçer , büyük saygı gözterirler. Sikhler bu kitabı harikulade ve kutsal bir şahsiyet gibi görür ve son guruları olarak kabul ederler"


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 251
Ağırlık : 251
En / Boy : 15 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00

Din kültürü, değişik şekillerde de olsa her toplum tarafından ortaya konmuş ve zamanla geliştirilerek sosyal hayatın vaz geçilmez kutsal alanını oluşturmuştur. İnsanların ölümsüzlük özlemi ise “Öbür Dünya” mefhumunu doğurmuş ve bu mefhum da dinin en önemli rüknü olmuştur. Öbür dünyanın ödülü veya cezası insanları çok etkilemiş ve insanları dine bağımlı hale getirmiştir. Allah’ın emri olarak ortaya konan din kuralları, insanların yaşam şeklini etkileyen ibadetlere dönüşmüştür.

Din tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Din kültürü üretmemiş hiçbir toplum yoktur. Her toplumun dini vardır ve herkesin dini, kendine göre en iyisi ve en doğrusudur. Din uğruna kurbanlar kesilmiş ve hatta çocuklarını bile kurban olarak boğazlayıp Tanrıya sunma vahşeti gösterilmiştir. Aztek rahiplerinin piramitlerinin tepesinde, kurban edecekleri insanların göğsünü yarıp, yüreğini çıkararak, bir zafer coşkusuyla kendinden geçmiş çılgın topluluğa göstermesi, kurban seremonisinin en zalim tablolarından biridir.

Bu kitap insanlık tarihinin tüm dinlerini mercek altına alıyor. Benzerliklerini, farklarını ve kaynaklarını…


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 352
Ağırlık : 352
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺56,58

Mitolojiye, onun dünyaya bakış açısına ve sembolik diline değindikten sonra, Kur’an ve tefsirlerde mit kelimesinin kullanımına ve bu insani kültürel oluşum karşısında Kur’an’ın kendi diliyle neler yazdığına bakmalıyız.

Bu konu ile ilgili bütün ayetler incelendiğinde Kur’an-ı Kerim’in eski kutsal mitleri araştıran mitoloji ilmiyle çatışma içinde olmadığı, aksine kutsal zatlardan kıssa adı altında bahsettiği görülmektedir.

Bu çerçevede kıssaları inceleyip Kur’an kıssalarını dört büyük tefsir olan “Tefsir-i Taberî Tercümesi, Ravzu’l-Cenân ve Ruhu’l Cenân Tercümesi, Keşfu’l-Esrâr ve Kıssas-ı Kur’ân-ı Mecîd-i Sûrâbâdî” eserlerinde karşılaştırma yapıp tahlil edeceğiz. Onların mitlerle olan uyumunu ve ortak yönlerini elimizden geldiği kadar göstermeye çalışacağız.


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 352
Ağırlık : 352
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺92,25
Cilt 3

“İslamlaşmış Şamanizm” nedir?

Rüyada kut nasıl alınır?

Halk ozanları, âşıklar, geçmişin şamanlarının mirasçısı mı?

Alevi-Bektaşi turnalar semahı eski bir Şamanik gelenek mi?

Bugünkü Türklerin cin inanışları, eski Türklerin ruh inanışları mıdır?

Cinci hocalar ve ocaklıların Şamanizm’le ilgisi ne?

Türkçenin bilinen ilk sözlüğü Dîvânu Lugâti’t Türk eski Türk inançları hakkında nasıl bilgiler içeriyor?

Ortaçağ Türk ve Moğol toplumlarının Şamanik inanç ve gelenekleri neler?

Bugünkü Kazak ve Kırgızların İslam’ı yaşama biçimi köktenci gruplar tarafından nasıl tehdit ediliyor?

Bu makaleler derlemesi, önde gelen Türkolog, Moğolog ve tarihçilerin, dilimize ilk kez çevrilen araştırmaları ışığında, Türk ve Moğol halkları arasında İslam sonrasında Şamanizm’in varlığını nasıl sürdürdüğüne odaklanıyor.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 304
Ağırlık : 304
En / Boy : 13,5 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺123,00

Nuray Bilgili, büyük ilgi çeken ve çok satan Türk Mitolojisi ve Türklerde 5 Element adlı kitaplarından sonra, üçüncü eseri ile karşımıza çıkıyor. Biçimin ardındaki manayı derinlemesine kavrayan veya mananın aldığı biçimi peşinen tespit eden Bilgili, bunların toplamı olan olguları ve tersinden bu olguların bileşenlerini kolay anlaşılır bir dille âdeta resmediyor. Şamanı kavramak için bu yöntemin çok işe yaradığını söylemeliyiz.

Resimlerle desteklenen bu kitap, şaman kişisini alıyor ve her şeyiyle tanıtıyor. Kim olduğu, ne yiyip ne içtiği, ne giyip ne kullandığı, neye nasıl baktığı,hangi hareketlerle neyi amaçladığı ve neyi kastettiği, bunların ne anlama geldiği akıcı bir dille anlatılıyor. Bu eserde şamanın daha çok din adamı kimliği öne çıkartıldığından, günümüze kalan eski Türk inançları veya Sibirya’da çağdaş dönemde derlenmiş veri de çeşitli başlıklar altında değerlendiriliyor. Bu yönüyle kitap eski Türk dini veya inançları üzerine bir inceleme özelliği de taşıyor. Nuray Bilgili’nin önemli bir özelliği de kozmografyaya hâkimiyeti, dolayısıyla eski Türk evren algısını bu kitapta bolca okumak mümkün.

Siyasi tarihin sıkıcı ayrıntılarından ve karmaşıklığından, aynı zamanda da gereksiz bir ağdalık taşıyan akademik dilden sıkılan okuyucu için hayatın içinden konuları bilim gözlüğüyle ele alan bu tür çalışmalara her zamankinden fazla ihtiyaç bulunmaktadır. İlgi ve merak da bunu gösteriyor. Önemli bir konuyu ayrıntıyla ele alıp inceleyen ve bu kitabı ortaya çıkaran Sayın Nuray Bilgili’yi kutluyoruz.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 5
Sayfa Sayısı : 256
Ağırlık : 256
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺60,00
İskandinav Mitolojisinden Hikayeler

İskandinav mitolojisinde dokuz diyar vardır; Odin’in hükmettiği tanrılar diyarı Asgard, insanların diyarı Midgard, Vanirlerin diyarı Vanaheim, devlerin diyarı Jotunheim, buz diyarı Niflheim, ateş diyarı Muspelheim, elflerin diyarı Alfheim, cücelerin diyarı Nidavellir, ölülerin diyarı Helheim. Bu dokuz diyarı birbirlerine Yggdrasil adlı devasa bir dişbudak ağacı bağlar. Maceralarıyla tüm dünyayı etkileyen Odin, Thor, Loki, Baldur, Heimdall gibi tanrılar bu diyarlarda yaşarlar.

Dokuz Diyar, Kuzey’in mit ve efsanelerini, bu diyarların inanç ve hikâyelerini bir araya getiriyor. Edebiyatın ve sinemanın beslendiği en önemli kaynaklardan olan İskandinav mitolojisinin tanrıları, tanrıçaları, insanları, elfleri, devleri, cüceleri, yaratıkları ve savaşçıları yüzyıllardır olduğu gibi bugün de insanoğlunun hayal gücünü şekillendirmeye devam ediyor.


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 184
Ağırlık : 184
En / Boy : 12 / 18
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺46,80
Tanrılar, Dinler ve Kozmik Mitler

Mitolojiler tamamen hayal ürünü müydü, yoksa başka dünyaların hikâyeleri miydi? Birçok farklı kültürün ve coğrafyanın mitolojisini tek tek ele alacak dizimizin dördüncü kitabı, her dönem merak uyandıran, görkemli ve renkli detaylarla dolu Mısır Mitolojisi.

Mısır halkı, yüzyıllar boyunca, dünyayı anlamlandırabilmek için gökyüzünü ve onunla ilişkili olduğunu düşündükleri tanrıların davranışlarını incelemiştir. Bu nedenle Mısır mitolojisinin en temel kaynağı, kadim Mısır inançları olmuştur. Mısır mitolojisi, resimler, süslemeler, ilahiler, cenaze konuşmaları ve tapınaklardan elde edilen dağınık bilgilerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkarılmıştır. Mısır bilimi uzmanı W. Max Müller’in yerli tanrılar, doğayla ilişkili tanrılar, Osiris mitleri, ölümden sonra yaşam, büyüler, Mısır dininin yayılması ve gelişimi gibi pek çok konuyu ele aldığı bu kitabı, Mısır mitolojisine çok kapsamlı bir giriş niteliğinde...


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 248
Ağırlık : 248
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺60,84

Kral Arthur 
Dokuz Diyar 
Truva 
Antik Mısır 
Antik Yunan Hikayeleri 


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 1008
Ağırlık : 1020
En / Boy : 12 / 18
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺254,28
İnanışlar, İmparatorlar ve Ejderhalar

Mitolojiler tamamen hayal ürünü müydü, yoksa başka dünyaların hikâyeleri miydi? Birçok farklı  kültürün ve coğrafyanın mitolojisini tek tek ele alacak dizimizin üçüncü kitabı, dünyaya birçok konuda ilham veren ve zengin bir içeriği olan Çin mitolojisi.

Çin mitolojisi, tarih, efsane ve mitin birleşimi olarak kabul edilir. Çin mitolojisinde yaratılış mitleri tarihi olaylarla bir araya gelir, söylenceler ve gerçekler iç içe girer. Öyle ki bazı imparatorlar mitolojik kahramanlara, bazı efsaneler de gerçeğe dönüşmüştür. Haliyle yazar Çin mitolojisini, efsanelerini, kahramanlarını, ejderhalarını ve imparatorlarını anlatırken Çin’in tarihini, inanışlarını ve kadim kültürünü de ele alıyor.


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺54,60
Tanrıların ve Hayaletlerin Efsaneleri

Hawaii efsaneleri, dünyanın herhangi bir ülkesinin efsaneleri kadar zengin ve çeşitlidir. Ancak hiçbiri mitolojinin genel gövdesinden ayrı değildir ki bu efsanelerin çoğu Hawaii Adası mitlerinden kaynaklanıyor gibi görünmektedir. Renkli ve benzersiz efsaneleri ve mitleri araştıran bu büyüleyici kitap, mitolojiye ilgi duyan herkes için oldukça faydalı olacaktır.

Wahaula Tapınağı'nın Hayaleti’nden Ata Tanrı Aumakualar’a, Molokai'nin Köpekbalığı Tanrısı’ndan Altın Bulutun Kızı’na pek çok figürün ölümsüz hikâyelerini bir araya getiren bu kitapta, Pasifik Okyanusu’nun sisli doğasında yer alan hikâyelere ve Hawaii mitolojisine dair merak ettiğiniz birçok şeyi bulacaksınız.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 232
Ağırlık : 232
En / Boy : 12 / 18
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺56,16
Efsaneler, Ölümsüzler ve Gelenekler

Mitolojiler tamamen hayal ürünü müydü, yoksa başka dünyaların hikâyeleri miydi? Birçok farklı kültürün ve coğrafyanın mitolojisini tek tek ele alacak dizimizin yedinci kitabı,“Doğan Güneşin Ülkesi” Japonya’nın mitolojisi…

Evrenin ve insanın kökeni, doğayla ilişkili hikayeler, yaşamla ölüm, insanın çevresiyle ilişkisi gibi pek çok konuya eğilen Japon mitolojisi, zengin coğrafyasına dayanan köklerini Budizmle daha da zenginleştirmiş, yüzyıllar boyunca tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmiştir. Japon kültürü alanında çok önemli bir araştırmacı olan Masaharu Anesaki’nin Japon mitolojisini bütün yönleriyle ele aldığı bu kitap, hem araştırmacılar hem de mitoloji meraklıları için geniş kapsamlı bir kaynak niteliğinde.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺54,60

Savaşçılar, Kahramanlar ve Ölümsüzler

Antik Yunan’dan günümüze ulaşan mitler ve efsaneler, tarihi ve kültürel mirasımızın en önemli bölümlerinden birini oluşturur. Yüzlerce yıldır anlatılagelen bu mitler ve efsaneler, günümüzde de pek çok filme, diziye, kitaba, bilgisayar oyunlarına ilham kaynağı olmaya ve insanoğlunun yaratıcılığını şekillendirmeye devam etmektedir.

Apollon’dan Hermes’e, Demeter’den Poseidon’a, Dionysos’tan Pandora’ya, Medusa’dan Athena’ya pek çok figürün ölümsüz hikâyelerini bir araya getiren bu kitapta, korkusuz kahramanların destansı savaşları, güçlü tanrıların amansız rekabetleri, ölümlü savaşçıların imkânsız görevleri ve Yunan mitolojisine dair merak ettiğiniz daha birçok şeyi bulacaksınız.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 240
Ağırlık : 192
En / Boy : 12 / 18
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺49,92
Tanrılar, Titanlar ve Kahramanlar

Mitolojiler tamamen hayal ürünü müydü, yoksa başka dünyaların hikâyeleri miydi? Birçok farklı kültürün ve coğrafyanın mitolojisini tek tek ele alacak dizimizin beşinci kitabı, Batı medeniyetinin şekillenmesinde büyük payı olan Yunan ve Roma Mitolojisi.

Mitoloji deyince akla, hayatın birçok alanında ilham vermeyi sürdüren Yunan ve Roma mitolojisi gelir. Bu araştırma kitabı da Yunan ve Roma mitolojisindeki yaratılış mitleri; tanrı, titan ve kahramanların hayatları ve birbirleriyle mücadelelerini mercek altına alıyor. Evrenin işleyişinin Yunan ve Roma kültüründeki dışavurumu olan bütün bu mitolojik figürlerin ve çok daha fazlasının detaylı bir şekilde ele alındığı bu kitapla, mitoloji dünyasının önemli bir alanına hâkim olabilirsiniz.


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 256
Ağırlık : 256
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺63,96

İslam coğrafyasının her bir köşesinde kendi zamanını ilim ve irfanla aydınlatmış ve geleceğe de güzel bir nam bırakmış bir gönül eri yatar. Anadolu toprakları ise bu bakımdan son derece bereketlidir. Her bir şehrimiz evliyalar ve erenler durağıdır. Bugün kimi şehir merkezlerinde, kimi daha küçük yerlerde medfun bulunan bu şahsiyetlerin milletimizin sahih İslâm anlayışında ve tasavvuf neşvesinde payları bulunmaktadır. Onları tanımak sadece belli bir dönemde yaşamış bir gönül sultanını tanımaktan çok özümüzü, kendimizi, vatanımızın mayasını tanımak anlamına gelmektedir.

Elinizde bulunan bu eserde ilk dönem fetih hareketleriyle İslâm yurdu haline gelen, asırlarca pek çok âlim ve evliyanın otağı olmuş Bitlis ilimizin gönül sultanları samimi bir üslupla anlatılmaktadır. Eserde Bitlis’in fethine katılmış bazı gazi sahabilerden son dönem Nakşibendî-Halidî meşâyihine kadar zengin bir içerik, biyografi ve türbe görselleriyle birlikte sunulmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 576
Ağırlık : 576
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺140,00
Halka Açık Konferanslarında Sorulan Sorular ve Cevapları

Soru sormak, sorgulamak öğrenmenin bir yoludur. Özellikle gençler her şeyi sorgularlar. Doğru olan, soruları yadırgamak değil, tatmin edici cevaplar vermektir.

Dr. Zâkir Naik, İslâm’a dâvet yolunda yaptığı halka açık konferanslarında, farklı inançlardan gençlerin kendisine yönelttiği sorulara cevaplar veriyor.

Bu kitapta yer alan sorular şunlardır: “Allah var mı?” • “Allah'ı kim yarattı?” • “Allah bencil mi?” • “Allah insanı neden yarattı?” • Toprak, su, sperm: İnsan hangisinden yaratıldı?” • “Allah bizi neden imtihan ediyor?” • “Cennet-Cehennem var mı?” • “Allah kâinatı ve insanları yaratmadan önce çoğunluğun cehenneme gideceğini biliyorduysa niçin önlemedi? Bu sadistlik değil mi?” • “Allah merhametliyse neden doğal âfetler oluyor?” • “Allah neden şeytana izin verdi?” • “Neden bir dine ihtiyacımız var?” • “Allah (cc) neden tek bir din yaratmadı?” • “Hıristiyanlar Cehenneme mi gidecek?” • “Kader ve özgür irade nedir?” • “Her şey Allah’ın iradesiyle oluyorsa benim rolüm ne?” • “Allah beni eşcinsel olarak yaratmışsa suçlu kim?” • “Neden insanların çoğunluğu Müslüman değil?” • “Kur’ân’da çelişkili ve yürürlükten kaldırılmış âyetler var mı?” • “Diğer dinlerin yanlış, İslâm’ın doğru olduğunu neye dayanarak söylüyorsunuz?” • “Nerede bir kâfir görürseniz öldürün” âyetinin açıklaması • “Kurban kesmek vahşet ve hayvan katliâmı değil mi?” • “Müslümanlar Kâbe’ye mi tapıyorlar?” • “Gayrimüslimler niçin Mekke’ye giremez?” • “İslam'da reenkarnasyon var mı?” • “Neden erkekler hep kadınların önünde oturuyor?” • “Müslüman erkekler neden nâdiren gülümsüyor, hayatın tadını çıkarmıyorlar?” • “Müslümanlar niçin tebliğ yapmak için çalışıyorlar?” • Kadın hakları, çok evlilik, iffetin korunması, tesettür konuları • “Peygamberimiz neden çok evlilik yaptı?” • “Şeriat nedir? Mükemmellik mi, barbarlık mı?” • “Müslümanlar niçin birbirleriyle savaşıyorlar?” • Allah'ın merhameti mi büyük, senin günahın mı? • Huzuru bulmak mı istiyorsun? Sana çok yakın! • İslâm’ı kabul etmeyenlerin bahaneleri • Müslümanlar aşırı mı? • Ana dilimizde ibadet edemez miyiz?


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 176
Ağırlık : 176
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺41,00

Bu eser, disiplinlerarası bir yöntem ile oluşturularak bir mezhep olan Şiiliğin İran için salt bir dini inanıştan çok daha öte anlamlar ifade ettiğini gösterme çabasındadır.

Din ve mezhep olgusu birey, toplum ve devlet bakımından çok boyutlu bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin kimlik inşasında değerler, din, inanç, kültür, ideoloji, cinsiyet etkilidir. Özellikle din ve mezhep, bireylerin ve toplumların kendi kimliklerini tanımlamalarında en temel unsurlardan birisidir.

Dinin ve mezhebin sadece bireysel ve toplumsal alanda değil devletler ve devletlerin politikaları açısından da önemli etkileri mevcuttur. Modern dünyada dinin yeri, etkileri, din-devlet, din-siyaset ilişkileri ve din sosyolojisi ile ilgili birçok bilimsel yayın ve araştırma sayısı artmaktadır. Özellikle 21. yüzyılda dış politika karar alma süreçleri incelendiğinde dini inançların, din temelli örgütlerin ve sivil toplum kuruluşlarının, devlet yöneticilerinin karar almalarına tesir ettiği görülmektedir. Bir ülke açısından dış politika konusu sayılan hususları, sadece uluslararası ilişkiler disiplini içinde görmek eksik olacaktır. Hele de söz konusu bölge Orta Doğu, ülke de İran ve dış politikası ise yalnızca siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplini ile doğru bir tahlil yapılamamaktadır.

İran’ı doğru anlamak uluslararası ilişkiler disiplinini aşan bir konudur. Uluslararası ilişkiler disiplini ve teorileriyle İran’ın toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik, dini, mezhepsel vb. yapılarını tam anlamıyla analiz etmemiz mümkün değildir. Bu amaçla bu eserde disiplinlerarası bir çalışma yöntemi benimsenerek İslam Mezhepleri Tarihi ile Uluslararası İlişkiler disiplinleri yöntemleri bir araya getirilmiş ve Şiiliğin İran dış politikasına ne ölçüde etki ettiği analiz edilmek istenmiştir.

Şiilik, İslam düşünce tarihinde siyasi ve fikri açıdan çok fazla iz bırakmış bir mezheptir. Günümüzde de izler bırakmaya devam etmektedir. Bu alanda pek çok çalışma yapılmasına rağmen onun dış politikaya etkileri üzerine yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma, İran dış politikasında Şiiliğin bir dış politika aracından çok daha öte anlamlar içerdiğini sahadaki uygulamalardan yola çıkarak göstermeyi hedeflemiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 265
En / Boy : 13.5 / 21.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2021
₺0,00
₺80,00

İnanç alanındaki kültürel çalışmalara taze ve özgün bir bakış açısı getiren 5½ Nesnede Bir Din Tarihçesi, din-insan etkileşimini farklı bir şekilde anlamamıza olanak tanıyor. “Din” deyince aklımıza ilk aşamada soyut fikirler, mistik varlıklar ve inanç problemleri gelir. S. Brent Plate ise bunları bir anlığına kenara bırakıp temel insani deneyimlere, ete kemiğe bürünmüş pratiklere ve nesnelere odaklanmamızı öneriyor. İnsan kültürünün en köklü ve tartışmalı fenomenlerinden biri olan dini, beş temel nesne üzerine düşünmemizi teklif ediyor: taş, tütsü, davul, haç ve ekmek. Bunlara bir de her şeyin tamamlayıcısı olan ½ ekleniyor: insan bedeni. Plate, bu beş kutsal obje üzerinden bin yıllar boyunca dinî geleneklerin nasıl şekillendiğini irdeliyor. Teolojinin karmaşık ve ruhani dünyasına duyusal bir pencere açıyor. Dinin aslında en az inançlarımız kadar bedenlerimizle ve fiziksel nesnelerle de ilgili olduğunu ustalıklı bir anlatıyla açığa çıkarıyor.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 312
En / Boy : 13.5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2021
₺0,00
₺67,50

"Dünya büyük, muhteşem ve güzeldir. Onun üzerinde olup bitenlere ilişkin bilimsel bilgim yüz milyonlarca yılı kapsamaktadır. Fakat başka bir açıdan bakılırsa, bütün bu bilgileri yalnızca yetmiş, seksen ya da doksan yıl gibi kısacık bir sürede edinmiş bulunuyorum. Bu, ölçülemez zamanın, hatta ölçmeyi öğrenebildiğimiz sonlu miktardaki milyonlarca ve milyarlarca yılın karşısında küçücük bir noktadır. Nereden geldim ve nereye gidiyorum? Bu hepimiz için geçerli olan, cevabını bulamadığımız büyük sorudur. Bilimin de buna hiçbir cevabı yoktur. Fakat yine de bilim, güvenilir ve tartıştlmaz bilgiye giden yolda ulaşmış olduğumuz en ileri noktayı temsil eder."

Nobel ödüllü fizikçi Erwin Schrödinger, 20. yüzyılın en büyük biliminsanlarından biriydi. Bilim tarihi ve felsefesi üzerine verdiği kamuya açık dersler efsanevi bir nitelik kazanmıştı. Doğa ve Yunanlar - Bilim ve Hümanizm Schrödinger'in bu ünlü derslerinden ikisine ilk kez yazılı olarak erişme imkânım sunuyor. Doğa ve Yunanlar geçtiğimiz yüzyılın bilim anlayışına dair etraflıca bir tarihsel değerlendirme sunuyor, modern bilimin izlerini Batı felsefesinin en erken safhalarına dek sürüyor. Bilim ve Hümanizm ise en kritik bilimsel sorunlardan birine yöneliyor, bilimsel araştırmanın değerini sorguluyor. Modern bilimin ilerleyişinin somut dünyayla ruhsal dünya arasındaki ilişkiyi nasıl. etkilediğini irdeliyor. Roger Penrose'nin önsözüyle tarihsel bağlamı daha da netleşen bu iki kısa fakat kuvvetli metin, tarih boyunca geçerliliğini koruyacak soruları geçtiğimiz yüzyılın en büyük fizikçilerinden birinin gözüyle tekrar düşünmenize kapı arallyor.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 188
En / Boy : 13.5 / 19.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 7.2020
₺0,00
₺40,50

Şeftaliköy’de ağlamak yasaktır. Ama çocukken Binu gözyaşlarını saklamayı asla öğrenmemiştir. Köylüler tarafından dışlanır ve ona evlilikte elini uzatan bir yetim olan Qiliang’la tanışana kadar kasvetli bir gelecekle karşı karşıya kalır.
Bir gün Qiliang ortadan kaybolur. Binu, yüzlerce kilometre uzağa götürülerek korkunç bir hırs projesi olan Büyük Sur’un inşasında çalışmaya zorlandığını öğrenir. Binu kocasını bulup kurtarmaya kararlıdır. Aşkından ilham alarak, sadece kör bir kurbağa eşliğinde Büyük Kırlangıç Dağına doğru sıradışı bir yolculuğa çıkar.
Çin’in en önemli yazarlarından Su Tong’un kaleminden aşkı, tutkuyu ve adanmışlığı anlatan büyülü bir yolculuğun romanı.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 256
En / Boy : 12 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 7.2021
₺45,10

1938 yılında kanserin güçten düşürücü etkilerinden muzdarip Sigmund Freud’a Naziler tarafından Viyana’dan ayrılma izni verilir. İngiltere’ye sığınır ve on beş ay sonra öleceği Hampstead’deki eve yerleşir. Ancak son ayları, Freud’un sağlık durumuna göre gelip giden bir yabancının gelişiyle canlanır. Gizemli ziyaretçi kim ve neden Oedipus Kompleks’nin ünlü savunucusuna bildiği bir hikâyeyi anlatmaya geldi?

Kısmen Birinci Dünya Savaşı öncesi Londra’da kısmen de kadim Yunan’da geçen Üç Yol Ağzı, düşündürücü olduğu kadar ilgi çekici. Eski psikanalist ve takdir edilen romancı Salley Vickers, uzun zaman önce işlenen ve bugün hepimiz için hâlâ rahatsız edici yankıları olan bir suçu yeniden ele alıyor.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 158
En / Boy : 12 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 7.2021
₺40,18

İskandinav Mitolojisi
Babil Mitolojisi
Çin Mitolojisi
Mısır Mitolojisi
Yunan ve Roma Mitolojisi 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 1152
En / Boy : 13.5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2020
₺293,28

Gerek antik çağ medeniyetlerinin Anadolu’da gelişmesi gerekse Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde havarilerin ve Hz. İsa’ya inananların Anadolu’yu güvenli topraklar olarak görmesi; yeniçağda ise Yahudilerin bulundukları yerlerde karşılaştıkları baskıcı/yok edici yaklaşımlardan kaçarak Anadolu topraklarına sığınmış olmaları ve yine Türklerin kendi dinlerine ait eserleri yapmaları, üzerinde yaşadığımız bu toprakların farklı bölgelerinde kiliselerin, sinagogların ve camilerin inşa edilmesine neden olmuştur. Anadolu toprakları, sadece somut kültürel mirasın izlerini taşımakla kalmamış, efsanelere ve fenomenlere de ev sahipliği yapmıştır. Dahası birçok önemli din lideri, eren, aziz ve havarilerin de yolu bu topraklardan geçmiştir. Bu bağlamda Anadolu coğrafyası özellikle semavi dinler açısından önem kazanmıştır. Bu topraklarda yer alan kutsal mekânlar, hac merkezleri ve önemli şahsiyetlere ait izler, turistleri bu topraklara çekerken Anadolu da inanç turizmi açısından vazgeçilmez bir destinasyon hâline gelmiştir. Anadolu’nun inanç değerleri belki bir kitaba sığmayacak kadar zengin olmakla birlikte Anadolu topraklarında öne çıkan dini yapıları, dini fenomenler ve efsaneleri, önemli kişilerin izleri ve dini mekânları bir araya getirme düşüncesiyle ortaya çıkan bu kitap, okurlarını ve araştırmacıları adı geçen mekanlara tanıklık etmek ve kişilerin izlerini takip etmek için arayışla ve aşkla yollara düşürecek bir eser olmuştur.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 895
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 6.2020
₺210,60

Mimari tasarımları, astronomi bilgileri ve yazı sistemleriyle ihtişamlı bir medeniyet.

Halk bilimci Lewis Spence, Aztek medeniyetinin kalıntıları üzerinden yaptığı araştırmalarla derin bir tarih ve kültür ilişkisi kuruyor. Aztek Mitolojisi, Azteklerin idari yapılanmaları, yaşam biçimleri, üretim-tüketim ilişkileri, konuştukları dil, ürettikleri bilim, inşa ettikleri mimari yapılar, sanat eserleri gibi pek çok alanda bilgi verirken zengin mitolojileri, ilgi çekici efsaneleri ve günümüz insanının kabullerini zorlayacak ritüelleri yaşadığımız yüzyıla aktarıyor.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 200
En / Boy : 11.5 / 17.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 8.2020
₺43,40

Doğayla bağları, şamanik ritüelleri, tanrı ve tanrıçalarıyla görkemli bir medeniyet.

Türk Mitolojisi ilk çağlardan günümüze izini sürebildiğimiz mitlere ve destanlara odaklanıyor. Zamanla kaybolan ya da İslamiyet sonrası şekil değiştiren mitolojik öğeleri merak eden herkesin evinde mutlaka bulunması gereken bu kitap, sadece mitlere değil Türk kültür ve sosyal yaşantısının da dününe ışık tutuyor. Merve Köken, zengin Türk mitlojisinden unsurlar, içinde mitik ögeler bulunduran destanlar, toplumsal izler taşıyan ritüel ve söylenceler eşliğinde okurlara zengin bir kaynak kitap sunuyor.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 136
En / Boy : 11.5 / 17.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2021
₺33,60

Takvim sistemleri, bilinmezleri, gizem, kehanet ve ritüelleriyle Mayalar

Halk bilimci Lewis Spence, Mayaların tarihine, kültür ve medeniyetine dair derinlere iniyor. Olasılıklarla çevrelenmiş bilgiye nasıl ulaşıldığının bilgisini bize aktarırken keşifleri sırasındaki hayranlığını ve heyecanını da bizden saklayamıyor. Spence, Maya mitolojik sistemini tanıtırken bir taraftan da antik bir toplumun düşünüş biçimini de gözler önüne seriyor. Bu eser, başta Maya panteonu ve mitleri olmak üzere Mayalarla iletişime geçen halklar, inşa ettikleri medeniyet, gelenekler, efsaneler, ritüeller ve evren tasavvurları gibi birçok bilinmeyene dair öncüller barındırıyor.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 152
En / Boy : 10.5 / 17.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 7.2020
₺36,40

Satanic Bible kişinin kendi doğasını ve içgüdülerini keşfetmenin erdemlerini yüceltir. Tanrı ve Şeytan'ın dış varlıklar olmadığına, daha ziyade bir bireyin kendi kişiliğinin izdüşümleri olduğuna savunur.

Satanic Bible'ın hoşgörüden aşka, nefretten ve sekse, ateistlikten büyüye kadar birçok şey hakkında söyleyecek sözü vardır.

Lavey’in Şeytanın Kilisesi’nden yükselen karanlık çığlığını şu cümle özetler:

…ben sizin öz tanrınızım…


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 128
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2021
₺41,65

"Tüm olasılıkların eşit olduğu bir ortamda, en basit açıklama doğruya en yatkın olandır."

Yedi asırlık bu "sadeleştirme" ilkesi, modern toplumu anlamak için geliştirilen modellere de uygulanabilir mi? Postmodern dünyanın, bir yandan insanlara konulan sınırların anlamsızlığına, diğer yandan da köktenci önyargılarla beslenen yeni bir muhafazakârlık türüne yol açan yapısı, gerçeği her zamankinden uzak ve gerçeğe ulaşma yollarını her zamankinden uzun hale mi getirdi?

Gündelik hayata giderek daha çok etki eden kanaate dayanarak karar verme, kanıt aramama, sabit fikirde ısrar ve eleştirel aklı yok sayarak eyleme geçme durumları, yeni dogmalar olarak karşımıza çıkıyor.

"Ockham'ın Usturası", basit gerçekleri görmezden gelerek aklındakileri uygulamaya çalışanlara; o veya bu nedenle komplo teorilerine, önyargılara ve kör inançlara saplanıp kalmışlara; rasyonel aklı terk edip köktenci değerlendirme yollarına sapanlara derin ve sarsıcı sorular yöneltiyor.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 135
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 2.2021
₺60,00

1 - HİDAYET NURLARI – EHLİBEYT

İslam Dini'nin tebliğcisi ve son peygamber Hz. Muhammed (S), Veda Haccı dönüşü hutbesinde "Kur'an ve Ehlibeyt'i (A)" kendisinden sonra kendilerine tutunulduğunda kişinin asla yoldan çıkmayacağı birbirin-den değerli iki emanet olarak bıraktığını açıklayıp bunların "Kevser Havuzu'nda ona ulaşıncaya kadar birbirlerinden asla ayrılmayacaklarını" söylemişti. Akabinde, kendisin-den sonra olacakları haber vererek eklemişti: "Benden sonra onlara nasıl davranacağınızı göreceksiniz!"
Peki, Peygamberin (S) sözündeki "birbirlerinden ayrılmayacaklar"ın anlamı nedir?
İşte biz bu kitapta -Allah'ın izniyle- tam da bu konuyu işleyeceğiz: Kur'an-Ehlibeyt (A) birlikteliği ve bunun gerçekte ne ifade ettiği. Mademki Kur'an ve Ehlibeyt (A) birbirlerinden ayrılmazlar, mademki onlara tutunan asla yoldan çıkmaz; Kur'an'ı Ehlibeyt'le (A), Ehlibeyt'i de (A) Kur'an'la açıklayacağız.
 
2-MÜNİNLERİN EFENDİSİ İMAM-I ALİ - İMAMET / HİLAFET GADİR HUM

Hazreti Ali'nin (a) imametinin ve hilafetinin delili olan Gadir Hum'un inkârı beyhude bir çabadır. Çünkü Hz. Muhammed (s) sadece o gün değil, hayatı boyunca İmam-ı Ali'nin (a) önderliğini son derece net bir şekilde tebliğ etmiştir. Gadir Hum günü, ümmetiyle vedalaştığı gün, tüm önderler gibi sadece hayatı boyunca veliahdı ilan etmiş olduğu varisinin atamasını yapmış ve tüm insanlığa bunu ilan etmiş olduğu varisinin atamasını yapmış ve tüm insanlığa bunu ilan etmiştir. Bu nedenle dikkatleri sadece Gadir Hum'a çekip sonra da onu inkar ederek konuyu yok saymaya çalışmanın kimseye faydası yoktur.
"İmamet konusu anlaşılmadan ne İslam dini ne de Alevilik hakkıyla anlaşılabilir."
 
3-MÜNİNLERİN EFENDİSİ İMAM-I ALİ - BEŞERİ ÜSTÜNLÜKLERİ 

Rönesans'ı başlatan iki temel neden vardır: Fetihler sonrası meydana gelen zenginleşme sonucu gelişen sanat akımları ile Endülüs aracılığıyla ve haçlı seferleri sonucu Müslümanlardan öğrenilen bilim ve felsefe.
Müslümanlardan öğrenilen ilmin kaynağı kayıtsız şartsız On İki İmam'dır (a) ve onların kaynağı ise İmam-ı Ali'dir (a). Çünkü astronomi, matematik, sanat, felsefe vb. ilmin şehrinin kapısı olan İmam-ı Ali'den (a), soyundan gelen İmamlar aracılığıyla tüm Müslümanlara aktarılmıştır.

Örneğin, Modern Kimyanın kurucusu, büyük âlim Cabir b. Hayyan İmam Cafer-i Sadık'ın (a) talebesidir. Cabir b. Hayyan ise eserleriyle Farabi, İbn-i Sina gibi pek çok filozofu doğrudan etkilemiştir.
"İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" ve "Cenevre Sözleşmesi" nin İmam-ı Ali'nin (a) sözlerinden ibaret olduğunu zaten ortaya koymuştuk.
Böylece İmam-ı Ali (a), maneviyat, bilim, sanat, siyaset, adalet ve insan hakları konularında günümüz insanlarının temel kaynağıdır.
 
4-MÜNİNLERİN EFENDİSİ İMAM-I ALİ - NURANİ KİMLİĞİ

"Ben filmin şehriyim Ali de kapısı, ilmi isteyen kapıya gitsin." "Ali hak iledir hak da Ali ile nerede olursa olsun." "Kur'an Ali iledir Ali de Kur'an ile..." "Ben uyarıcıyım, sen de hidayete erdiricisin ey Ali, hidayete erenler seninle ererler." "Ya Ali! Seni ancak bir mümin sever ve sana ancak bir münafık düşman olur."
"Ey Ali! Senin insanlar içindeki misalin Kur'an'daki: 'De ki: 10 Allah tektir...' ayeti gibidir..."
Ancak ve ancak Allah'ın emri ve iradesiyle konuşan Peygamber'in (s), manevi üstünlüğü, nurani bir kişiliği olmayan biri için bu sözleri sarf etmesi mümkün müdür? Üstelik aynı Peygamber (s) İmam-ı Ali (a) için sarf ettiği bazı sözleri ne bir sahabe ne de başka bir peygamber için sarf etmiştir. Örneğin; hiç bir peygamber için "O'nu zikretmek (anmak) ibadettir." veya "O'nun yüzüne bakmak ibadettir." dememiştir.
O halde nedir işin sırrı?


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 1257
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 7.2020
₺231,00

Ariadne, Theseus’un bir iplik yardımıyla Minotauros’un labirentinden çıkmasına yardım ettiğinde, yirmi birinci yüzyıl kurbanlarını da o labirentin kapısından dosdoğru içeri itmişti. İnternetteki forumların sonsuz labirentinde kapana kısılmış bir grup yabancı, daha önce hiç görmedikleri odalarda, Minotauros’un bizzat kendisi olan Dehşet Miğferi’nin esareti altında uyanırlar. Onlar her birine verilen tuhaf takma isimleriyle, bolca konuşma ve işe yarar bir avuç bilginin olduğu bir dünyada gerçeğe dönüş yollarını ararken, biz de kendimizi şu soruyu sorarken buluruz: Teknolojinin kendisi sadece bir efsaneden ibaret olabilir mi?

Çağdaş Rus romancı Victor Pelevin’in alışılmışın dışında eğlenceli yazım tarzıyla öne çıkan Dehşet Miğferi’nde, aklın sınırları zorlayan yapısını mitolojik figürler yoluyla anlamlandırmaya çalışırken, Minotauros’un labirentinde kaybolacak, belki de yok olacaksınız.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 208
En / Boy : 12 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺45,10

Ama merak etmeyin, hepsinin cevabı var!

Soru sormak, düşünen insan olmanın en temel işaretlerinden. Konu İslam olunca sorulan sorular da, onlara verilen cevaplar da daha “hayati” bir hal alıyor. Evet hepimizin aklında dinle, Kur’an’la, Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili onlarca soru var. Kimimiz samimiyetle, tefekkür etmek, zihnin ve ruhun sınırlarını genişletmek, daha iyi anlamak için soruyor. Kimimiz ise Kur’an-ı Kerîm’de haşa “açık aramak”, Müslümanları “köşeye sıkıştırmak” için sorulara başvurabiliyor. Niyet ne olursa olsun sorulan bu sorulara yeterli, anlamlı, tatmin edici ve “hakiki” yanıtlar vermek önemli. Zira “Yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder” lafını hatırlamakta fayda var.

Bu çalışmamızda insanların sohbetlerde dillendirdiği ya da sadece içinde sakladığı “uç sorulara” Kur’an-ı Kerîm ayetleri ve onları hayatında en güzel şekilde yaşayan Hz. Peygamber’in uygulamaları ile cevaplar arayacağız. Çünkü biliyoruz ki ilahi dinlerin sonuncusu İslam, gerek toplumsal hayatla gerekse imani konularla ilgili olsun, gün içerisinde sorguladığımız, aklımıza gelen, belki çekinip üstünü örttüğümüz pek çok soruya aslında sarih cevaplar veriyor.

Müslüman birey sorgular, anlamlandırır ve izah eder. İşte sormaktan ve cevabını duymaktan korkmayanlar için temiz bir kılavuz, yeni bir pencere!


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 184
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2020
₺37,50

Gen Bencildir, Kör Saatçi, Tanrı Yanılgısı Ve Gerçeğin Büyüsü Kitaplarının Edebiyat Ödüllü Ünlü Yazarından

Tanrıya inanmalı mıyız? Bu modern ateizmin enerjik tanıtımında dünyanın en büyük bilim yazarlarından biri neden inanmamamız gerektiğini anlatıyor.

Richard Dawkins Tanrıya inanmayı bıraktığında on beş yaşındaydı. Canlıların güzelliğinden ve karmaşıklığından derinden etkilenerek bunların mutlaka bir tasarımcısı olması gerektiğini düşünmüştü. Ama evrimi öğrenmek fikrini değiştirdi. Şimdi en iyi ve en çok satan bilim iletişimcilerinden biri olan Dawkins okuyucularına, ister genç ister yaşlı olsunlar, büyük sorular üzerinde tekrar düşünmek için aynı fırsatı veriyor.

On iki son derece eğlenceli, zihin genişletici bölümde, Dawkins doğal dünyanın bir tasarımcı olmadan nasıl yükseldiğini anlatıyor. Bir embriyonun veya bir sığırcık sürüsünün mühendisliğini yapan “aşağıdan-yukarıya programlamanın” olasılıksızlığını ve güzelliğini açıklıyor ve dünyanın dinlerinin yaptıkları en temel varsayımların bazılarına kafadan meydan okuyor: Tanrıya inanır mısın? Hangisine?

İncil bir “İyi Kitap” mıdır? Bir dine bağlanmak insanların birbirlerine iyi olması için gerekli midir? Dinin en saçma öykülerinden bir kar tanesinin üretilmesine kadar her şeyi masaya yatıran Tanrıyı Aşmak, kendiniz için düşünmenin özlü ve uyandırıcı bir kılavuzu.

Tanrıyı Aşmak için Alkışlar

“Oğlum altıncı sınıfa başladığı ilk gün eve sızlanarak geldi ve öğrenmeyi talep etti: ‘İsa’yı hiç duymuş muydunuz?’ Kahkahalarla yıkıldık. Oğlumuzun gerçekten perişan bir durumda bize baktığını düşünürsek belki de en iyi ebeveynlik anımız değildi bu. Bir sabah kendi yaşıtlarının onun korkutucu bir şekilde mantıksız bulduğu inançları ifade ettikleri bir dünyaya aniden uyandığını hissetmişti. Tanrı Yanılgısı gibi kitapları yalayıp yutmaya başladı, kendi görüşlerini formülleştirip kendi doğrusunu savunmasına yardımcı olan kitapları yani. Dawkins’in bu yeni kitabı ise ateistlerin insancıllığı ve akılcılığı savunma gayretleri için özel bir kitap, çünkü dinin baskıcı taktiklerinin en savunmasız olanlarına değiniyor. Dawkins’in kendisinin ithaf yazısında söylediği gibi, bu kitap ‘kendi adlarına karar verecek kadar büyümüş tüm genç insanlar için.’ Eklemeliyim ki, aynı zamanda onların ebeveynleri için de.”
• Janna Levin, Kara Delik Cazı kitabının yazarı

“Birisi ateizme geçmeyi düşündüğünde ona ilk önce İncil’i sonra Dawkins’i okumasını söylüyorum. Tanrıyı Aşmak: sadece İncil’e geçiliyor!”
• Penn Jillette, Tanrı, Hayır! kitabının yazarı


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 268
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2019
₺0,00
₺50,70

Bir taraftan ateizmin tüm değerlerin reddi olduğu yönündeki temel yanılgı, bir taraftan da onu bile bir tür inanç rejimi saymak türünden derin kafa karışıklıkları konuyu hayli bulandırır. Buna bir de ateizm taraftarlarıyla ona ayak direyenler arasındaki ihtilafın zaman zaman derin bir partizanlığa varabildiğini eklerseniz, mesele iyice içinde çıkılmaz bir hal alır. Oysa, elinizdeki bu araştırma her iki vargı arasındaki yolun zannedildiği kadar düşmanca bir yadsımaya varması için hiçbir sebep olmadığını tutarlı, açık sözlü ve serinkanlı bir tutumla savunuyor. Bunu yaparken tarafların birbiri hakkındaki kökleşmiş yargılarından ve demagojik tuzaklardan dikkatle sakınıyor kendini. Ateizme dair gerçekçi, uzdilli bir perspektif.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 159
En / Boy : 11,5 / 16,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 9.2019
₺29,64
1 2 3 ... 21 >

Mitoloji Kitapları

Mitoloji Nedir?

Mitoloji kelimesi Yunanca mitos yani masal/ hikaye ve logos yani söz kelimelerinin birleşiminden türeyen kelime olmaktadır. Mitoloji, eski zamanlarda yaşamış olan milletlerin inandıkları tanrıların, kahramanların, devlerin ve perilerin hayat ve yaşadıkları serüvenlerinden bahseden hikayeler olarak bilinmektedir. Efsaneler bilimi anlamına da gelen mitoloji sözlü ya da yazılı efsane birikimini ele alan çalışmalar bütünü olmaktadır.

İnsanlar doğdukları andan itibaren günümüze kadar varoluşlarının sebebini araştırmaktadır. Her millet bulduğu ipuçlarını ve delilleri hayal dünyasında yorumlayarak kendi mitlerini oluşturmuşlardır. Her mitolojik hikaye gücünün bir kısmını toplumun ona olan inancından almaktadır. Farklı dönemlerde ve kültürlerde anlatılan mitler kulaktan kulağa yayılarak çeşitlenmiştir. Türkçede ‘‘söylencebilim’’ olarak ifade edilen mitoloji, birçok kitabın ana teması olmuştur. 

Her toplumun kendine özgü bir mitolojisi bulunmaktadır. Mitolojik anlatılar, toplumun aynası görevi görmektedir. Mitolojik hikayeler toplumdan topluma farklılık gösterse de pek çok ortak yönleri bulunmaktadır. Tüm uluslar kendi dinleri, kahramanları, tarihleri gibi unsurlara ilişkin anlatıları barındıran mitlerini zamanla geliştirmektedir. Günümüzde en fazla bilinen mitolojiler Yunan, Çin, Türk, Roma ve İskandinav mitolojileri olmaktadır. Konularına göre mitoloji çeşitleri şu şekilde üç kategoride incelenmektedir:

 • Evren ve yaratılışa dair mitolojiler
 • Din ve Tanrılara dair mitolojiler
 • Kahramanlara dair mitolojiler

Mitolojiye giriş kitapları okuyucunun mitoloji hakkında temel bilgi edinmesini sağlayan kitaplar olmaktadır. İnsanların bilgi dağarcığını geliştirmek ve mitolojiye meraklı insanlara doyum sağlamak amacıyla farklı formlarda yazılmış pek çok mitoloji ile ilgili kitaplar bulunmaktadır. Her yaştan okuyucu kitlesine sahip mitoloji kitapları ulusların mitleri hakkında meraklı okuyucuların bilgi sahibi olmasına yardımcı olmaktadır. İnsanları büyüleyen mitolojik hikayeler ve kahramanlar usta bir kalemden çıkan roman ile birleştirildiğinde birçok okuyucu tarafından orijinaline göre daha fazla ilgi duyulmaktadır. Mitolojik romanlar, yazarın usta kalemi ile ulusların mitlerinin ustaca harmanlandığı eserler olarak bilinmektedir. Mitoloji ile roman birleşimi severlerin kitaplığında bulunması gereken en iyi mitolojik romanlar şu şekilde sıralanabilinmektedir: 

 • Ben, Kirke- Madeline Miller
 • Akhilleus’un Şarkısı- Madeline Miller
 • Parfümün Dansı-Tom Robbins
 • Yüce Tanrı Pan- Arthur Machen
 • Nefertiti-Nazan Apaydın Demir
 • Gizli Tarih-Donna Tart
 • Loki’nin Müjdesi-Joanne M. Harris
 • Atlas’ın Yükü-Jeanette Winterson
 • Kızların Suskunluğu- Pat Barker

En İyi ve En Güzel Mitoloji Kitapları

En iyi mitoloji kitapları, okurlar tarafından beğeni kazanan ve dünyada en çok okunan kitaplar listesine giren eserler olmaktadır. Türk ve Dünya edebiyatı içerisinde mitoloji üzerine eğitim almış ve araştırmalar yaparak kendini geliştirmiş birçok yazar bulunmaktadır. Her bir yazarın uzman olduğu ya da araştırma yaptığı farklı ulus ve mitler üzerine yazdığı mitoloji hakkında kitaplar bulunmaktadır. Ulusun mitolojik unsurlarını daha derinlemesine inceleme fırsatı sunan sadece bir ulusun mitoloji unsurlarına dair kitaplar olduğu gibi tüm ulusların mitolojik unsurlarını bünyesinde barındıran mitoloji kitaplarına kolayca ulaşmak mümkün olmaktadır. En çok okunan mitolojik kitapları şu şekilde sıralanabilmektedir:

Mitoloji 101-Kathleen Sears: Roma ve Eski Yunan mitolojisi ile ilgili kitaplar içerisinde mitoloji ile ilgili en temel bilgileri içeren kitap olmaktadır. 

 Eski Türk Mitolojisi- Jean Paul Roux: Türk mitolojisi kitap önerisi olarak gösterilen eser, bu başlıkta yazılmış en iyi çalışma olmaktadır. Eserde Eski Türk halklarının dinlerine ve mitolojilerine ulaşmak mümkün olmaktadır.

Klasik Mitoloji-Barry B. Powell: Temel çerçeve ile mitoloji okuması yapmak isteyen okuyucuların okuması gereken kitaplar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Son yapılan akademik çalışmalardan yararlanan eser, Grek ve Roma mitoslarının aralarındaki bağlantıyı incelemektedir. 

 Yunan Mitolojisi-Karl Kerenyi: Yunan mitolojisi ile ilgili kitaplar arasında en iyi ve en çok okunan eser olmaktadır. Yazar, mitoloji dendiğinde akla ilk gelen mitoloji dönemi olan yani Yunan mitolojisini konu edinmiştir. Tanrılar ve kahramanlara yer verilen eserde anlatılan hikaye ve içeriklerin belgelerle desteklenmesi Yunan mitolojisi kitap önerileri arasında ilk sırada yer alan eser olmasını sağlayan sebeplerden olmaktadır.  

Viking Mitolojisi-Snorri Sturluson: Viking dizisiyle çoğu okuru araştırmaya iten Viking mitolojisi üzerine yazılmış eser olmaktadır. Eser kadim uygarlıklarının temellerinin atıldığı efsanelerin ve bugünün uygarlıklarının derin araştırılması konusunda iyi bir kaynak özelliği taşımaktadır. 

Simurg’un Kanadı-Mitoloji ve Edebiyat Makaleleri-Makaleler-Gönül Alpay Tekin: Mitoloji tarihi kitapları arasında yer alan eser, edebiyat ve mitolojiyi bir araya getiren noktalara ışık tutmaktadır. 

Mitolojik Efsanelerin Kitapları

Her ulusun kendi mitolojisine konu olmuş efsaneleri bulunmaktadır. Mitolojinin beslendiği hikayeler kitapların ana hattını oluşturmaktadır. Bu efsaneler kulaktan kulağa, dilden dile yayılarak ölümsüzlüğünü korumaktadır. Efsaneler zamanla değişikliğe uğrasa da ana teması hep aynı kalmaktadır. Bu efsaneler ile ilgili kitaplar mitoloji severler tarafından ilgi duyulan ve tercih edilen eserler arasında yer almaktadır. Mitolojik efsane kitapları kitap içerisinde yazarın ele aldığı efsane konusunun temasına göre tarihi mitolojik kitaplar, fantastik mitolojik kitapları, din mitoloji kitapları, aşk efsaneleri kitapları, Tanrı mitoloji kitapları gibi çeşitlenmekte ve kategorilenebilmektedir.  

Günümüzde mitoloji üzerine basılmış onlarca kaliteli kitap bulabilmek mümkündür. Türk,Yunan, Çin, Mısır gibi farklı kültürlerin mitolojik efsanelerini anlatan kitaplar mitoloji severler için ilgi odağı eserler arasında yer almaktadır. Ulusların mitolojileri hakkında bilgiler okurlar tarafından doğrudan yazarlardan elde edilebileceği gibi ulusa mal olmuş mitolojik fantastik kitaplar üzerinden de elde edilebilinmektedir. 

Mitolojik hikayeler birbirinden farklı birçok insan üstü varlık içermektedir. Doğanın içerisinde yer almayan ya da doğada yer alan farklı canlıların karışımından oluşan bu efsanevi yaratıklar farklı mucizeleri müjdelemektedir. Genellikle köken değişse de bu efsanevi yaratıklar benzer özellikler göstermektedir. Bu insanlığım kadim kültürlerinin birbirini etkileyen bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu efsaneler hakkında bilgi almak isteyen mitoloji severler mitolojik fantastik kitaplar ya da mitolojik yaratıklar kitabı çeşitlerini tercih etmesi gerekmektedir. Kültürler üzerinde yoğun etkiye sahip olan bu hikayeler genelde fantastik hikaye severlerin ilgisini çekmektedir. Bu efsanevi hikayeler fantastik anlatı üzerinden öğretileri gelecek nesillere aktarma amacı taşımaktadır. 

Ulusların mitolojiye konu olmuş ve okurlar tarafından merak edilen Tanrıları da mitoloji kitaplarının ana temasını oluşturan unsurlardan birisi olmaktadır. Çin Tanrıları kitapları, Yunan Tanrıları kitapları gibi mitolojik kitaplar ulusların Tanrıları ve dinleri hakkında kapsamlı bir bilgi edinilmesi konusunda da fayda sağlamaktadır. 

Mitoloji Kitap Çeşitleri

Mitoloji kitapları, belirli bir kültüre bağlı olarak evrenin yaratılışını, insanlık tarihini, inanç sistemlerini, gelenek ve davranışların tümünü açıklamak için geçmişten günümüze kulaktan kulağa gelen efsanelerin yazılı olduğun eserler olmaktadır. Mitoloji bölgelere, dinlere ve zaman dilimlerine göre kendi içerisinde çeşitlenmektedir. Bu çeşitlilik mitoloji üzerine yazılan kitaplarında çeşitlenmesine sebep olmaktadır. Mitolojik hikayeler kitap olarak okuyucusunun ilgisine ve merak duygusuna göre çeşitlilik göstermektedir. Okuyucunun bilgi dağarcığının kendi ilgisi ve merakı doğrultusunda gelişmesini sağlayan mitoloji kitap önerisi şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Türk Mitolojisi-Merve Köken
 • Yunan Mitolojisi-Karl Kerenyı
 • Japon Mitolojisi-Masaharu Anesaki
 • İskandinav Mitolojisi-Neıl Gaiman
 • Mısır Mitolojisi-Geraldine Pinch 

En Çok Okunan Mitoloji Setleri

Bütün ulusların mitolojilerinin detaylı incelenmesine imkan sunan mitoloji seti kitapları okuyucunun bilgi dağarcığının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Mitoloji kitap setleri her kitaplıkta olması gereken eserler arasında yer almaktadır. Farklı dinlere ve kültürlere ait bilgileri içeren bu eserler insanın ufkunu genişletmesi açısından önemli olmaktadır. Mitoloji hakkında yazılmış kaynaklar okunarak hem geçmiş tanınmakta hem de günümüzdeki insanlık kültürü ve inanç sitemleri kolay anlamlandırılmaktadır. 

Okurlar tarafından en çok tercih edilen bazı mitolojik setler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Madeline Miller Seti
 • Mitoloji Dünyası Seti
 • Mitolojik Hikayeler Seti

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı