Batılılar son zamanlarda "İbrâhimîlik" kavramı altında yeni bir din üretmeye çalışmaktadırlar. 
Batılıların bu tarz şaibeli çağrılarına isim olarak kullandıkları kavramları dikkatli ve ince araştırmalar sonucunda ortaya koydukları bilinen bir gerçektir. İşte bu da bu kavramlardan biridir.                                                                   “İbrâhimî Dinler” veya “İbrâhimî Dinler Ailesi” gibi kavramların İslâm hukukunda hiçbir temeli yoktur. İslâm hukuku nazarında bilinen tek bir kavram vardır, o da ilk peygamber Hz. Adem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar gelip geçmiş bütün peygamberlerin dini olan İslâm kavramıdır.
Batılılar, İbrâhimîlik kavramını, tıpkı daha önce milliyetçilik, laiklik vb. kavramlarla yaptıkları gibi dinî ve siyasî bakımdan oldukça tehlikeli ve yıkıcı emellerini bizim üzerimizde gerçekleştirmek için ortaya çıkarıp yaymaya başladı.
Müellif, işte bütün bu mülahazalar ışığında hareket ederek bu çalışmasında, İbrâhimîliğin aslında ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, arkasında kimlerin olduğunu, tehlikelerini, İslâmî açıdan hükmünü ve ona karşı neler yapmamız gerektiğini açıklamaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 6/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 96
Ağırlık : 96
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺63,75

Ülkemizin ve coğrafyamızın gizemli bir topluluğu olan Yezidiler ve inanç esasları her zaman merak konusu olmuştur. Dışarıya kapalı bir topluluk olarak yaşamayı seçtikleri için düşüncelerini ve ibadetlerini gizlemeyi dini bir zorunluluk olarak görürler. Bu yüzden Yezidiler ile ilgili olarak kaleme alınan yorumlar büyük ölçüde gözlem yoluyla elde edilen bilgilere dayandırılmış isabetli bir tahlil yapılamamıştır. Tahliller kimi zaman Yezidileri "Şeytana Tapanlar" kimi zaman "Melek-i Tavus'un Çocukları" şeklinde tanımlayıp incitecek boyutlara ulaşmıştır.

Saha araştırmasına dayanarak hazırlanan bu eser tabuları yıkarak Yezidilik ile ilgili gerçek bilgileri birinci kaynağından edinerek okuyucuya sunduğu için önemlidir.

Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺93,50

Üsame b. Zeyd Hazretleri anlatıyor:

“Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün bizlere dönerek şöyle buyurdu: ‘Paçalarını sıvayıp cennete koşan yok mu? Bunun için kimsenin önünde bir engel yoktur. Kâbe’nin Rabbine yemin olsun ki, cennet parlayan bir nur, her tarafa yayılan harika bir koku, devamlı akan sular, olgunlaşmış meyveler, güzel ve temiz eşler, sayılamayacak kadar muhteşem süsler, hiç bozulmadan devam eden güzellikler ve muhteşem saraylardaki harikalardır.” … Büyük İslâm Âlimi Bediüzzaman, elinizdeki kitapta âyet ya da hadislerin müjdelerine dayanıp ‘en kısa ve selametli’ cennet yollarını anlatıyor bizlere… O yollarda buluşmak duasıyla…


Basım Ayı/Yılı : 12/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 160
Ağırlık : 160
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺85,00
Kartal Kanatları Üzerinde

Yeşaya Kitabı göz alıcı üslubu, şiirsel gücü ve de önceden bildirdiği müjde umudu bakımından ön plana çıkmaktadır. Tanrı’nın “kefaretle” veya “fidyeyle” kurtarılan kişilere kutsallık yolunu nasıl açtığını anlatır. Bunlar, Tanrı halkının Mısır’dan çıkışı sırasında ortaya çıkan ve Mesih’in çarmıhta başardıklarının öncüsü niteliğinde olan kavramlardır. Yeşaya’nın, Tanrı’nın gerçekleştireceği yargı ve yıkım neticesinde yeniden bina etme ve eskiyi yenisiyle değiştirme işine dair tasvirinde somut bir sevinç hissedilmektedir. Yeşaya’nın başyapıtında, hem İsrail ulusunun hem dünyanın başından geçen olaylarda Tanrı’nın müdahalesi göze çarpmaktadır. Ve bildirilen müjde, tüm dünyanın tek umududur.

Barry Webb okuyucularını, Yeşaya’nın Tanrı’nın görkemine dair gördüğü etkileyici görümü ve Tanrı’nın huzuruna erişmenin muhteşemliğini keşfetmeye davet etmektedir. Bu kitabı kaleme almak, kendisi için adeta unutulmaz bir uçuş tecrübesi olmuştur:
“Bir kartal gibi göklerde süzüldüm ve Tanrı’nın görkemini gördüm. Tüm dünyayı ve benim dünya üzerindeki yerimi yepyeni gözlerle gördüm.”

Barry Webb Sidney, Avustralya’da bulunan Moore Teoloji Koleji’nin Eski Antlaşma Bölüm Başkanı’dır ve İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi’nden doktora derecesine sahiptir. Evli ve üç çocuk babasıdır.


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 374
Ağırlık : 374
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺105,00

Bu kitap iki kısımdan oluşmaktadır: Birinci kısım mebdeye yani fâil nedene, ikinci kısım ise gayeye yani meâda aittir. Bu ikisinin yanında kitapta yoğun olarak işlenen konular Tanrı ispatlaması, ilâhî isimler, âhiret halleri, âlemin hudûsu, ölüm, kabir azabı, tenâsüh, kıyamet, cismânî haşr, cehennemi koruyan on dokuz zebani, rüya ve benzeri meselelerdir. 
Kitapta öne çıkan en önemli konulardan biri Tanrı ispatlamasıdır. Bilindiği üzere kadîm dünyada modern anlamda Tanrı ispatlaması sorun olarak ele alınmamış daha çok Tanrı’nın isim ve sıfatları tartışılmıştır. Genellikle metafizikçi filozoflar Tanrı ispatlamasında iki tavır sergilemişlerdir. Birincisi rasyonel anlamda Tanrı ispatı yapmak ki bu açıdan onlar, benzer delilleri tekrarlamışlardır. İkincisi bireysel anlamda Tanrı ispatlamasıdır. Bu daha çok varlık esaslı ve bireysel bir tutum olup kişinin kendince Tanrı’yı tecrübe etmesine, tanımasına ve O’na benzemeye çalışmasına dayanır. Bu noktada filozoflar Tanrı’ya benzemeyi yani teellühü gerçek anlamda felsefe yapmak olarak değerlendirirler. Bunun için filozofun hem teorik felsefede hem de pratik felsefede yetkinleşmesi gerekir. Özetle geleneksel dünyada Tanrı ispatlamasının metafizikçi filozof ve ârifin kendi varlığı üzerinden yapıldığı söylenebilir. 
Molla Sadrâ da ilk olarak Tanrı ispatlamasını İbn Sînâ’nın ortaya koyduğu ancak açıklamasını bütün bir metafiziğine ve kendisinden sonra gelen filozoflara bıraktığı Sıddıkîn delili üzerinden yapar. Tanrı’nın varlığının en güçlü ikinci delili ise insanın kendisini bilmesidir. Sadrâ bunu kitabın önsözünde dile getirir. Mukaddimede ise insan nefsini soyut ve somut âlemleri birleştiren heyûlânî akıl olarak değerlendirir. Birinci bölüm Tanrı’nın birliği, isim ve sıfatlarını konu edinmekle devam eder. 
Kitabın ikinci kısmı meâd konularını incelemektedir. Özellikle sırat konusuna vurgu yapılması Sadrâ’nın bu meseleye gösterdiği önemi ortaya koyar. Çünkü “doğru yol” benzetmesi Kur’ân’ın önsözü ve özeti olan Fâtiha Sûresine girecek kadar önemli ve yoğun bir anlama sahiptir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 144
Ağırlık : 144
En / Boy : 12 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺52,80
Uzun Yolculuk Dönemimiz

Rab, Kenan ülkesini Avram’la torunlarına vaat ettiğinde (Yar. 15:7), ülkenin her yanında çoktandır başka halklar oturuyordu. Vaat Edilen Toprak’a sahip olmak için çıkılan uzun yolculuğu Tanrı hazırlamıştı ama yine de oraya zorluklarla dolu bir yoldan gidilmişti. Eski Antlaşma okurları olarak bizlere, bunun nedenini merak etmek kalıyor.

Merak uyandıran bu Çıkış yorumunda Alec Motyer, Tanrı’nın, antlaşmasındaki vaatlerine ve İsrail halkına sürekli sadakatine bakarak O’nun karakterini araştırmaktadır. İsrail’in öyküsünde sönmeyen bir ateşle karşılaşıyoruz: Kendisini bu kadar sık bırakanları bırakmayan, yol gösteren, halkının arasında yaşayan, kurtarıcı Tanrı.
J. A. Motyer, İngiltere’nin Bristol kentindeki Trinity Üniversitesi’nin eski başkanıdır. Yeşaya’nın Peygamberliği, Amos’un Mesajı, Filipililerin Mesajı, Yakup’un Mesajı’nın da yazarıdır. 


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 427
Ağırlık : 427
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00
Tanrı-Din-İnsan

Her zamankinden daha çok akla, akılla birlikte yüceltilmiş insani duygulara ve akılduygu sentezini kurabilmiş yüce bir ruha ihtiyaç duyulan bir dönemde deizmin Tanrı, din ve insan hakkındaki görüşlerini teistik bir perspektifle ele alan bu eserde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
Ben (inanç bakımından) kimim? Deist miyim; teist miyim? Tanrı’yı olumlamaları bakımından benzer argüman üreten deizm ile teizm arasındaki fark nedir, bu iki anlayış neden karşı karşıya getirilmiştir? Deizme göre Tanrı vahye veya kutsal kitaba ihtiyaç duyulmaksızın sırf akılla bulunabiliyorsa, neden ateistler var? Yoksa deistlere göre ateistler akıllarını kullanmıyorlar mı? Ateizm ve deizmin teizme karşı birleşme eğilimi ne ile açıklanabilir? Dinsiz Tanrı anlayışı olarak tanımlanan deizmin doğal dini neye tekabül eder? Deizmin Hristiyanlığa yönelik haklı tepkisi İslam dini söz konusu olduğunda haksız tespite nasıl dönüşür? Deistlerin argümanlarındaki mantık hataları nelerdir? Üç teistik dinden hangisi daha rasyoneldir? Deizmin evrensel din ideali İslam olabilir mi? İnsanın varoluşsal bilmecesini deizm mi yoksa teizm mi çözebilir? Deizm insanın manevi ihtiyaçlarına cevap verebilir mi? Ahlakın içselleştirilip yaşanması için din gerekli midir?
Son bir soru ve sözün özü olarak özün farkındalığında son bir söz: Kim ne derse desin beni Yaratan beni duyuyor ve onu hep içimde hissediyorum diyor musunuz? O zaman, siz deist değil, (Müslüman) bir teistsiniz.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 316
Ağırlık : 316
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺164,00

... Aynı şekilde ümmet, Tihde bulunuyor iken Osmanlı yönetiminin haksızlıkları karşısında alması gereken ilaç ile batının ona sunmuş olduğu alternatif ilaç arasındaki farkın boyutlarını da idrak edemedi... Osmanlı yönetimindeki yanlışlık; siyasal istibdattı... Buna karşılık ümmete sunması gereken ilaç, siyasal alanda ümmetin doğru ve sağlıklı İslâmi bir ruh ile eğitilmesi olmalıydı. Bu ise yöneticiye, yöneticinin Allaha ve Rasulüne itaat ettiği hususlarda emrini dinleyip itaat etmek, emanetinin gereğini yerine getirmek, emaneti eda etmek için diğer hallerde yöneticiye öğüt vermekti.


Basım Ayı/Yılı : 2009
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 157
Ağırlık : 138
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺60,00

Merhameti sonsuz Rabbimiz, bu dünyada tüm kullarına sayısız ikramlarda bulunmaktadır. Bu ikramların O’ndan geldiğini bilen, onları verilme gayesine uygun kullanan ve onlardan dolayı şükreden kullarına -vadettiği üzerenimetlerini artırarak devam ettirmektedir. Bu özel ikramlar genel olarak ihtiyaçlara binaen gönderilmektedir. Rabbimizin Rahman, Rezzak, Mün’im, Muhsin gibi birçok güzel ismi, kullarının maddi ihtiyaçları gibi manevi ihtiyaçlarının da en güzel şekilde karşılanmasını netice vermektedir. Rabbimiz bazen sıradanlık perdesi altında, bazen tevafuklar yoluyla (hususi dilemesini hissettirerek), bazen de tabiat kanunlarında istisnalar yaparak kullarına iltifatlarda bulunmaktadır. Said Nursî Hazretlerinin hayatının bir kısmına şahitlik etmiş, kimini dost, kimini talebe, kimini kardeş diye ifade ettiği kişilerin hatıralarında yer tutmuş ve kayda geçmiş ilahi ikramlardan bazılarının bir araya getirilmesiyle oluşan “Bediüzzaman Said Nursi’nin Hayatından Kerametler” eserini siz okurlarımızın istifadesine sunuyoruz.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 240
Ağırlık : 240
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺102,00
Batılıların Japonya’ya Gelişi ve Hristiyanlık (1543-1650)

1543-1650 tarihleri arasında Batılıların ve dinleri olan Hristiyanlığın Japonya’ya gelişini inceleyen kitap, konu edindiği dönem bakımından derinlemesine yazılmış birkaç Türkçe kaynaktan biri. Kızıloğlu kitabında, Japonların barutlu silahlara olan merakıyla beraber, Batılıların Japonlara bakışını ve yaklaşımını da inceliyor. Japonların ilk ürettikleri tüfeğin yapılışından, son Hristiyanların gönderilişini kapsayan bu süreçte, Batılılar ve Japonlar arasındaki kültürel mücadele derinlemesine kaleme alınmış. Karmaşık iktidar ilişkileri ve dini mücadelelerin yanı sıra; kültürel, sanatsal, felsefi, askeri, sosyolojik, iktisadi ve teolojik meseleler yakından inceleniyor.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 140
Ağırlık : 140
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺30,00
(Gaye Ve Nizam Delili Açısından)

Tanrı’nın varlığını ispat/inkâr etmek için farklı yöntemler tercih edilmiştir. Bunlardan biri de Batı’da Teleolojik, İslam Dünyasında Gaye ve Nizam delili olarak adlandırılan yöntemdir. Gaye ve Nizam delili evrenin yapısı üzerinden
Tanrı’nın varlığını ispatlama çabasıdır. Geleneksel dönemde gözleme dayalı olarak sürdürülen bu yöntem son dönemlerde yerini teknolojik imkânlarla elde edilen bilimsel bulgulara bırakmıştır. Evrenin yapısına yönelik keşfedilen yeni bulgular, teistik çevrelerde Tanrı’nın varlığına bir delil olarak gösterilirken ateistik çevreler ise yeni verilerin tanrısızlığın bir işareti olarak değerlendirmektedir. Evren birtakım sırlarının çözülmesine rağmen büyük oranda gizemini korumaya devam etmektedir. Günümüz dünyasında ilahiyat alanı dışında pozitif bilim olarak adlandırılan fizik, kimya ve biyoloji alanında yapılan çalışmaların odağında tüm bu olup bitenlerin kendiliğinden şans ve tesadüfe dayalı olarak mı yoksa bir tasarlayıcı tarafından mı dizayn edildiği tartışılmaktadır. Bu kitapta gerek Batı
gerekse İslam dünyasında evrenin yapısı üzerinden evrenin Tanrı inancı ileilgili bir bağlantısının kurulup kurulamayacağı irdelenmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 246
Ağırlık : 246
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺100,00
Amon Amarth ve İskandinav Mitolojisi Üzerine Bir Deneme

Viking gemileri 9. yüzyılda o zamanki adıyla Konstantinopolis’e demir atmış, şehri istila etmek için dört bir taraftan saldırı gerçekleştirmişti. Viking askerleri, o dönem bu şehri almayı başaramadı ama günümüzde Viking kültürü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de hiç olmadığı kadar popüler. Thor gibi çizgi roman uyarlaması filmler ve Vikings gibi televizyon dizileriyle İskandinav mitolojisine ve Vikinglere duyulan ilgi her geçen gün büyüyor. Viking kültürünün müzik sahnesindeki elçiliğini ise Amon Amarth yapıyor. İsveçli grup şarkı sözlerinden sahne şovlarına kadar attıkları her adımda Viking kültürünü yaşatıyor.

Uğur Kılınç “Mitolojinin Müziği” ana başlıklı bu kapsamlı araştırmasında heavy metal ve İskandinav Mitolojisinin tuhaf evliliğinden doğan melodilerin peşinden gidiyor. Şarkıların hikayelerini, mitolojiyle bağlantılarını inceliyor, satırların altındaki gizli anlamların izini bir dedektif gibi sürüyor. Yeri geliyor, Amon Amarth’ın vokalisti Johan Hegg’e kayıt cihazını uzatıyor, şarkı sözlerindeki mitolojik altyapıyı bizzat bu Viking cüsseli müzisyenden dinliyor, yeri geliyor, göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle grubun diskografisini masaya yatırıyor. Mitolojinin Müziği kadar müziğin mitolojisini de ele alıyor yazar. Ses ve müziğin hikâyesini kabilelerin büyülerinden başlatıyor, notaların yolculuğunu dönemleştirerek irdeliyor ve günümüze uzanmasını hiçbir nüansı atlamadan başarıyla anlatıyor.

Ve tabii konu Amon Amarth’a ve heavy metal’e gelince distortion pedalına basılıyor, elektro gitarlardan çığlıklar yükseliyor, davulun temposu artıyor. Hayatında ağır metal dinlemeyenlere Amon Amarth’ın müziğini son ses dinletebilecek bir araştırma metni bu. Vikinglerin İstanbul işgalini anlatan Varyags of Miklagaard şarkısı eşliğinde okursanız okyanusu ve denizleri aşarak boğaza demir atmış ejderha kafalı Viking gemilerini görebilirsiniz. Odin aşkına, merak etmeyin. Bu defa baltaları ve kalkanlarıyla değil, gitarları, davulları ve nefis hikâyeleriyle gelmiş olmalılar!

- Doğu Yücel


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 176
Ağırlık : 176
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺61,50

Bu eserin amacı mecaz anlamda bir kalp hastalığı olan ateizm ve deizmi sadece Kur’an’ın ayetlerini esas alarak tedavi etmektir. Allah, başta Bakara Suresi’nin 7. ayeti olmak üzere sayısız ayette ateistlerin ve deistlerin kalplerinin mühürlü olduğunu belirtmekte Bakara’nın 10. ayetindeyse içi inkarcı dışı Müslüman olan insanların kalplerinde bir hastalık olduğunu ve bu hastalığın da sürekli artığını ifade etmektedir. Bu eser, Kur’an’ın verilerine dayanarak ateizm ve deizmin ciddi bir kalp hastalığı olduğu gerçeğini gözler önüne sermeyi hedeflemektedir.
Eserde ateistler ve deistlerin Kur’an’ın dinine yönelttiği birçok eleştiriye sadece ayetler aracılığıyla cevap verilecek ve ateizm ile deizmin ne kadar büyük bir bedbahtlık olduğu Kur’an ayetleri ışığında izah edilecektir. Bunlara ek olarak Kur’an’ın bilimle çelişen bir kitap olmadığı gerçeği vurgulanarak Kur’an’da bilimsel hata olduğu iddiası çürütülecektir. Bunun yanı sıra Kur’an’ın gözünde ateistlerin durumundan da bahsedilecektir. Ancak bu çalışmanın en temel argümanı Kur’an’ın insan tarafından yazılmadığını ve hiçbir insanın da böyle muhteşem bir metni yazmaya gücü yetmeyeceğini kanıtlamaktır. Bu eserin, ateizm ve deizmin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayarak insanların Kur’an Müslümanı olarak Kur’an’ın dinine girmesine vesile olması en büyük temennidir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 157
Ağırlık : 157
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺100,00
Uyanış Getiren Mektup

Pavlus’un Roma’daki genç kiliseye yazmış olduğu mektup, çağlar boyunca Hristiyanlar’ı çok derinden etkilemiştir. Bu mektup ‘cennetin giriş kapısı’ olarak adlandırılmıştır.
Pavlus mektubunda, Yeni Antlaşma’daki tanımların en kapsamlısı olarak, müjdenin tam bir resmini vermektedir. Mektubun bakış açısı oldukça geniştir; şimdiki zaman ve sonsuzluğu, insanlığın geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanını, aklanma, kutsanma ve yüceltilme konularını ele almaktadır.
Bu mesaj, Hristiyan yaşamı boyunca Pavlus’un mektuplarındaki öğretileri birebir yaşamış olduğunu itiraf etmekte olan John Stott’un kişisel olarak yaşadıklarından kaynaklanan açıklamalarına dayanmaktadır. John Stott aynı zamanda, zamanının saygıdeğer geleneksel bazı yorumcularıyla da fikir alışverişi yapmıştır. Yazar, günümüzün giderek daha da değişken hale gelmekte olan toplumu içinde Romalılar Mektubu’nu, Hristiyan inanç bildirisi olarak görmekte ve İsa Mesih aracılığıyla özgürlük hakkındaki müjdeyi vurgulamaktadır. Pavlus’un özgürlük konusundaki görüşü hayret uyandırıcıdır. Bu görüşe göre özgürlük, etnik anlaşmazlıklara, ahlaksal suçun karanlığına, Tanrı tarafından suçlanmaya ve başkalarına yabancılaşmaya galip gelmektedir. Bu, Tanrı’ya ve komşularımıza sevgiyle hizmet etme özgürlüğüdür.
John Stott dünya çapında bir Kutsal Kitap yorumcusu, misyon önderi ve yazar olarak hizmetine devam etmektedir. Langham Place, Londra’daki All Souls Kilisesi’nin Papazı ve Christian Impact- Hristiyan Etkisi hizmetinin lideridir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 581
Ağırlık : 581
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺112,50

“IV. Amenhotep’in "Öğretisi" hakkında neredeyse tüm bildiklerimiz, kralın kendisine atfedilen kısa bir ilahi ve Tall al-‘Amarnah’ daki öğrencisi ve halefi olan Ai'nin Mezarı'nda bulunan daha uzun bir ilahide bulunur. 
Ancak onlarda, herhangi bir spritüel öğreti, yaşamın saflığına yönelik herhangi bir tavsiye, günah bilincine ilişkin herhangi bir söz ya da dirilişe ve mezarın ötesinde bir yaşam inancının herhangi bir kanıtını içeren bir ifade bulamamaktayım. Bu ilahiler dışında Atenitlerin bütün dini eserlerinin yok olması elbette mümkündür; fakat gerçek şu ki, modern yazarlar, Atenitlerin dininin ve ahlakının oldukça spiritüel karakteri hakkındaki görüşlerini ve açıklamalarını Tall al'Amarnah'daki yetkililerin mezarlarında bulunan bu iki ilahi ve onlardan alıntılar üzerine kurdular.
“Geçen sene Aralık ayının ortalarında Lord Carnarvon ile burada bu konuyu ve buna benzer konuları tartışırken, Tutankhamun'un saltanatı hakkında bilinen gerçekleri küçük bir kitapta bir araya getirmemi ve tamamen yanlış anlatılan Amen, Aten ve Mısır Tektanrıcılığı (Monoteizm) kültleri hakkında iki veya üç bölüm eklememi önerdi. 
Amen ve Aten ilahilerinden bazılarının tercümelerinin verilmesinden ve en önemlilerine orijinal hiyeroglif metinlerinin eşlik etmesinden özellikle endişe duyuyordu, çünkü bu konunun incelenmesine önem verenler, Aten'e yazılan ilahilerin karakteri hakkında kendi sonuçlarını çıkarma ve bunun spritüel mi yoksa maddi mi olduğuna karar verme imkânına sahip olabilirdi. İlerleyen sayfalarda onun önerisini yerine getirmeye çalıştım ve belki de bu şartlar altında Mısır Arkeolojisi alanındaki çalışmaları hakkında birkaç söz söylemek yerinde olacaktır.”


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 176
Ağırlık : 176
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺160,00

Hasan Yüksel batıni/Alevi ozan olmanın yanı sıra, bu çalışmasıyla da Aleviliğin inanç, itikat boyutuna eğilmiş bu konuda da önemli bir hizmete imza atmıştır. Kitabında olduğu gibi Alevilik öğretisinin hem teolojik boyutunu hem sosyolojik boyutunu hem felsefi boyutunu hem de coğrafik olarak Aleviliği anlatan güzel bir çalışma hazırlamıştır. Kanaatimce, bu konuda bir başvuru kitabı olmuştur.

Ezeli Doğanay


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 316
Ağırlık : 316
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00

Bu kitap, İsrâiloğulları tarihinin kurucu dönemlerine karşılık gelen, İbrâhim peygamberin döneminden Ezra’nın yaşadığı döneme kadar olan İsrâiloğulları tarihini (m.ö. y. 2000-400) bilhassa monoteist gelenek bağlamında konu edinmektedir. Kitabın ana çerçevesi ve takip edilen kronoloji, Yahudi kaynaklarında yer alan anlatımı ve kronolojiyi temel almaktadır. Fakat bu anlatıma ait bilgiler Kur’ân-ı Kerim’de ve ilgili İslam kaynaklarında yer alan bilgiler ve farklı görüşler, aynı zamanda tarihî-arkeolojik bulgulara ve Tanah/Eski Ahit üzerine ortaya konan metin kritiği çalışmalarına dayanan yorumlar ve tenkit noktalarıyla birlikte değerlendirilmektedir. Türkçe’de müstakil çalışmalara fazla konu edilmemiş olan İsrâiloğulları tarihine yönelik farklı malzeme ve görüşlerin bilhassa Eski Ahit-Kur’an mukayesesi üzerinden ortaya konması amaçlanmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 264
Ağırlık : 264
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺97,75

Mısır. şam ve hicaz gibi önemli bölgelerin hâkimiyetini elinde tutan memlûk devleti (648-923/1250-1517) islâm tarihi boyunca kurulan en büyük müslüman türk devletlerinden biridir. memlukler tarihteki bu önemli konumlarını ve şöhretlerini, moğol istilâsını durdurarak islâm dünyasının batısını büyük bir tehlikeden kurtarmaları. Abbasî hilâfetini mısır'a getirmeleri v- -ile civarındaki haçh prensliklerini ortadan kaldırarak bölgedeki müslüman hâkimiyetim kesinleştirmeleri gibi siyasi, askeri, dini başarılarıyla sağlamışlardır. ayrıca bunlara. osmanlı devletinin de birçok bakımdan faydalandığı güçlü bir askeri ve idari teşkilât kurmaları da eklenmelidir. Memlûk devleti ağırlıklı olarak selçuklu-eyyûbî çizgisinden miras aldığı siyasi ve askeri teşkilâta bazı müdahalelerle kendi damgasını vurmuştur. nitekim vezirlik hususunda farklı bir uygulamaya gitmiş, saltanat nâibliği gibi bazı askerî görevleri öne çıkararak vezirlik müessesesinin yetki ve sorumluluk sahasını oldukça sınırlandırmıştır. bu çalışmada, bahsedilen farklı vezirlik uygulaması çeşitli yönleriyle derinlemesine ele alınmaktadır


Basım Ayı/Yılı : 2017
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 263
Ağırlık : 263
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺94,30

Doğu dinleri kavramı genelde ibrahimi dinler dışındaki Hint ve Çin kökenli dinsel gelenekleri ifade eder. "İbrahim" kelimesinin brahman veya berahime terimlerinin bozulmuş biçimi olduğu; "et-tin" ifadesinin Buda'nın altında aydınlanmaya kavuştuğu bodhi ağacına, dolayısıyla Budizm'e işaret ettiği; aynı şekilde Zülkifl'in de yine onun doğum yeri Kapilavastu'ya nispetle "Kapilalı" anlamında Buda'ya delalet ettiği şeklinde zorlama yorumlar bir yana bırakılacak olursa, Kur'an'da bu dinlere atıf yoktur. Bu durumun muhtemel sonucu olarak, onlarla ilgili Türkçe kaynaklar, muhtelif Batı dinlerinde farklı amaçlarla kaleme alınmış eserlerden yapılan çevirilerle sınırlı kalmıştır.

Oysa Hint ve Çin dinlerine özgü pek çok mistik görüş ve uygulama, hem tasavvufi uygulamalar hem de günümüzdeki yeni dini hareketlerin en önemli kaynakları arasında yer alır. Özellikle 1950 sonrasında Batı'da ortaya çıkan ve yayılan bazı akımların son yıllarda ülkemizde de taraftar bulmaya başladığı bilinmektedir. Çoğu zaman hiçbir din veya tarikatla ilgili olmadıklarını, sadece bilimsel araştırmalara ve çağdaş yöntemlere dayandıklarını iddia eden bu akımların temel öğreti ve uygulamalarının doğru anlaşılıp değerlendirilebilmesi için ait oldukları dinlerin bilinmesine ihtiyaç vardır. Elinizdeki çalışma böyle bir ihtiyacın karşılanmasına yönelik bir çabanın ürünüdür.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 315
Ağırlık : 275
En / Boy : 12 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺106,25

Çankırı  kültürel  zenginliklerini  geleneksel  töre,  tören  ve  uygulamalarla, günümüze  kadar  taşıyan  örnek şehirlerden  biridir.  Çankırı  halkı  eski  Türk geleneklerinden günümüze gelen bu adet, inanma ve bunlara bağlı pratikleri tüm  canlılığıyla  korumuş  bu  inanış  biçimlerini  âdet  adı  altında  yaşatmıştır. Örneğin  halk inanışlarında  yer  alan  alkarası,  albastı  efsanesi,  uzun  ömürlü olması  için  çocuklara  Yaşar,  Durmuş,  Satılmış, Satı  vb.  isimlerin  verilmesi, türbelere  ve  kutlu  ağaçlara,  çalılara  bez  bağlanması,  çocuğun  ve  annenin 
kırklanması  kötü  ruhlardan  korunma  maksadıyla  değişik  adetlerin  yapılması bu düşüncelerdendir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 180
Ağırlık : 180
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺220,00

İnsanın varolduğu uzun yüzyılları kapsayan Büyük İnisiyeler, büyük arayışımıza, hatta belki de en büyük arayışımıza yer vermektedir. Yıllara meydan okuyan bu eserde, hepimizin bildiği tarihin arkasındaki motivasyonlar, dini mücadelenin büyümesi, kültürlerin yükselişi ve düşüşü anlatılmakta olup bugün bizim için olan önemlerine ışık tutuluyor. Olağanüstü nitelikteki insanların hayatlarını ve eylemlerini gözler önüne seriyor: Rama, Krişna, Hermes, Musa, Orfeus, Pisagor, Platon ve İsa. Bu insanlardan yola çıkarak ruhsal tekâmüle giden yoldaki taşları döşüyor tek tek. Bu sayfaları okurken yaratıcı insanların en yüce anlarında deneyimledikleri ruhsal serüvene tanık olacaksınız.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 488
Ağırlık : 488
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺119,00

Ortaokul yıllarımda, Kur’an’da çok tekrarlanan birkaç soru duymuştum;
Hiç düşünmez misiniz? Akıl etmez misiniz?
Allah’ın bu emrine uydum mu bilemiyorum. Fakat yarım asır sonra aynı soruları tekrar sordum kendime. Ama bunu yaptığımda hayalim elimden tutup, beni ‘’rüya gibi’’ bir aleme götürdü. Bu eğlenceli alemin taşı ve toprağı bile canlıydı sanki… En sonunda kalemim de onlara ayak uydurup, beni tebessüm ettiren ‘tuhaf yazılar’ yazmaya zorladı.
Bir gün süren bu yolculuğum sırasında, bazen taşlara saldırıp onlardan dayak yedim. Bazen de ağaçlarla sohbet ettim. Parmak boyundaki bir kuşla tartışırken, hiç bilmediğim şeyleri ondan öğrendim.
İsterseniz onları size de anlatıp, ‘Bir Günde Devrialem’e hep birlikte çıkalım.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 6
Sayfa Sayısı : 112
Ağırlık : 112
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺110,50

Bu kitap; küresel güçlerin ateizm, deizm, Türk - Kürt - Arap, Alevi - Sünni – Şii, laik – anti laik, sağsol vb. konularda ektikleri fitne tohumlarıyla; FETÖ, DAEŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C gibi kurdukları terör örgütleriyle, bizi biz yapan toplumsal harcımızın çimentosu olan milli değerlerimizi yok ederek;
Ülkemizi ve İslam coğrafyasını parçalama, bölme, sömürme hedeflerinin bertaraf edilmesine, mazlum coğrafyalarda akan kan ve göz yaşlarının dinmesine, barış ve huzurun tesisine, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızın vatan topraklarımız üzerinde dalgalanmasına, insanlarımızın edebiyen huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerine katkıda bulunması amacıyla yazılmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 12
Sayfa Sayısı : 312
Ağırlık : 312
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺110,50
Kadim Geçmiş Yakın Gelecek

5G , CERN, Salgınlar ve Karantina.

Krizleri Kimler Yönetiyor?

Yaşananların ve Yaşanacakların

Ardındaki Kadim Gerçekler!

İnsanoğluna Kurulan Büyük Tuzak!

Kur’an-ı Kerim’de, kâinatta olmuş ve olacak olan tüm her şeyin bilgisi bulunduğuna inanıyoruz. Bu bilgi bize, bizzat kutsal kitabımızın güçlü bir iddiası olarak ayetler vasıtasıyla ulaşmıştır. Ayrıca ikinci ve daha güçlü bir iddia olarak kutsal kitabımız kendisini Açık Kitap olarak tanımlar.

Evet, Kur’an-ı Kerim apaçık ayetleri olan bir kitaptır. Peki ama biz neden bu açık ayetleri anlayamıyoruz? Bize ulaşan kitap, orijinali hiç bozulmamış olan kitaptır.

Neden anlayamıyoruz?

Olgun Aydoğu, Kur’an-ı Kerim’in Açık bir kitap olduğunu yaptığı bu çalışmayla kesinleştirmiştir.
Aslına uyarak yaptığı çıkarımlar hayret vericidir. Okuyunca sizler de şaşıracaksınız.

Kitabın adı gibi Büyük Sırlar’a sahip olacağınızı ve anlaşılmayanları anlayacağınızı hayretle göreceksiniz.


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 336
Ağırlık : 336
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺172,50
Geldiler ve Hala Buradalar!

Geldiler ve Hala Buradalar!

Efsanevi hikâyeleri masal gibi dinledik şimdiye kadar.
Peki bunlar masal mı gerçekten?
Örneğin, İblis’in insana secde etmemesiyle başlayan ve günümüzde hâlâ devam eden savaş bir efsane mi?

İblis, "Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım" dedi. (15 Hicr Suresi; Ayet: 39-40)

Ve sonrasında;

Şeytan dedi ki: "Öyle ise bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver." Allah da, "Sen süre verilenlerdensin" dedi. (7 Araf Suresi; Ayet: 14-15)

Sonra zaman işlemeye başladı ve neler oldu neler!...

İblis kim, Şeytan kim? Deccal Kim? Düşmüş Melekler kimler? Azazil Kim, mezarı nerede? Piramitlerin altında ne var? İblis’i, Şeytan’ı ya da Deccal’ı günümüzde kimler temsil ediyor. Mele-i Âlâ’da kimler var? Hızır, Zülkarneyn kimdir ve Kur’an-ı Kerim’in tabiriyle Yüce Topluluk nedir?


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺101,25

"Hindu kelimesi aslında büyük bir nehrin Sindhu isminden gelir , ama bu isim zamanla nehrin etrafında yaşayan insanlara ve dinlerine verilmiştir. Öyle ki bugün Hindu kelimesinin sadece dini boyutu akla gelir. Himduizm , Hint Alt Kıtası'ndaki belki de dünyadaki en karışık ve hayret verici dindir.Bu nedenle Hinduizm'in tarifini yapmak , İslam , Hristiyanlık Yahudilik gibi semavi dinlerin tariflerini yapmak kadar kolay değildir"

"Bunun üzerine ağaç , dalını eğerek onun eline uzandı.Mahamaya , en küçük bir acı çekmeden bebeğini dünyaya getirdi.Yeni doğan bebeke dünyaya geldikten sonra sırada gelecekteki eşi ve sonraları altında nihai hakikate ulaşacağı Bodhi Ağacı meydana geldi. Buddha'nın doğumuyla dğnta coşmaya başladı, art arda depremler oldu dünyayı baş döndürücü bir konu kapladı ve tuzlu sular tatlandı."

"Her ne kadar Sikhlerin geneli Adi Granth'ın içeriğinden habersiz olsalar da onu çok kutsal sayar , ona yüksek değer biçer , büyük saygı gözterirler. Sikhler bu kitabı harikulade ve kutsal bir şahsiyet gibi görür ve son guruları olarak kabul ederler"


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 251
Ağırlık : 251
En / Boy : 15 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00

İdeolojileri Tanımak


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 320
Ağırlık : 320
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺140,00

Bu çalışma; beşeri ve ilahi dinleri ele alarak dinlerin kimliği hakkında farklı bir yaklaşım tarzı ortaya koyuyor. Önce dinin kimliği ve hakkında bilgiyi sonra analizci bir yöntemle konuyu özetlemeyi esas almıştır. Animizm Hinduizm Budizm Yahudilik Hıristiyanlık İslam Zerdüştlük Caynizm Sihizm Taoizm Konfüsyüsçülük Şintoizm Ezidilik Ateistler Deistler ve bilinmeyen dinler... eserde geçen belli başlı konulardır. Neticede bugün; dünyada 3000 din 6000 mezhep ve 12000 tarikat olduğu belirtilmektedir. Dünya bu anlamda dinler pazarı inançlar otağı ve çatışmalar merkezi olarak kendini gösterir. Şu hâlde hak din yani 24 ayar saf altın olan gerçek bu kadar çokluk içinde nasıl ve hangi yönleriyle tanınacak ve insan gerçek doğruyu nasıl görecektir? Doğru dini tanımak için insanın elinde bir mihenk taşı olmalı değil midir? İnsanın elindeki cihazlar (akıl mantık sezgi kalp menfaat kaçınma duygusu...) bu konuda işe yaramalı ve yeter kalitede de işlevsel olmalı değil midir? Aslında dinleri tanımak kendini tanımakla sonuçlanır ya da başkalarını tanımak kendini tanımakla nihayete erer. Eserde her din için genel bir açıklamadan ve hazırlıktan sonra ilk olarak dinin bir nüfus cüzdanı yani formel standardını sonra kısa içeriklerini ve en son nihai bakışını gösterdik. Genel Karakter Analizi başlığı altında o dine öznel de olsa bir değer biçmeye de çalıştık. Amaç; hem dinin ne olduğu doğası şahsiyeti neyi barındırdığı hem de hakikatteki payını ölçmek oldu. Bu manada kitabın en değerli kısmının bu Genel Karakter Analizi olduğunu söyleyebilirim.


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 616
Ağırlık : 616
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺200,00

İslam coğrafyasının her bir köşesinde kendi zamanını ilim ve irfanla aydınlatmış ve geleceğe de güzel bir nam bırakmış bir gönül eri yatar. Anadolu toprakları ise bu bakımdan son derece bereketlidir. Her bir şehrimiz evliyalar ve erenler durağıdır. Bugün kimi şehir merkezlerinde, kimi daha küçük yerlerde medfun bulunan bu şahsiyetlerin milletimizin sahih İslâm anlayışında ve tasavvuf neşvesinde payları bulunmaktadır. Onları tanımak sadece belli bir dönemde yaşamış bir gönül sultanını tanımaktan çok özümüzü, kendimizi, vatanımızın mayasını tanımak anlamına gelmektedir.

Elinizde bulunan bu eserde ilk dönem fetih hareketleriyle İslâm yurdu haline gelen, asırlarca pek çok âlim ve evliyanın otağı olmuş Bitlis ilimizin gönül sultanları samimi bir üslupla anlatılmaktadır. Eserde Bitlis’in fethine katılmış bazı gazi sahabilerden son dönem Nakşibendî-Halidî meşâyihine kadar zengin bir içerik, biyografi ve türbe görselleriyle birlikte sunulmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 576
Ağırlık : 576
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺140,00

Bu eser, disiplinlerarası bir yöntem ile oluşturularak bir mezhep olan Şiiliğin İran için salt bir dini inanıştan çok daha öte anlamlar ifade ettiğini gösterme çabasındadır.

Din ve mezhep olgusu birey, toplum ve devlet bakımından çok boyutlu bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin kimlik inşasında değerler, din, inanç, kültür, ideoloji, cinsiyet etkilidir. Özellikle din ve mezhep, bireylerin ve toplumların kendi kimliklerini tanımlamalarında en temel unsurlardan birisidir.

Dinin ve mezhebin sadece bireysel ve toplumsal alanda değil devletler ve devletlerin politikaları açısından da önemli etkileri mevcuttur. Modern dünyada dinin yeri, etkileri, din-devlet, din-siyaset ilişkileri ve din sosyolojisi ile ilgili birçok bilimsel yayın ve araştırma sayısı artmaktadır. Özellikle 21. yüzyılda dış politika karar alma süreçleri incelendiğinde dini inançların, din temelli örgütlerin ve sivil toplum kuruluşlarının, devlet yöneticilerinin karar almalarına tesir ettiği görülmektedir. Bir ülke açısından dış politika konusu sayılan hususları, sadece uluslararası ilişkiler disiplini içinde görmek eksik olacaktır. Hele de söz konusu bölge Orta Doğu, ülke de İran ve dış politikası ise yalnızca siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplini ile doğru bir tahlil yapılamamaktadır.

İran’ı doğru anlamak uluslararası ilişkiler disiplinini aşan bir konudur. Uluslararası ilişkiler disiplini ve teorileriyle İran’ın toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik, dini, mezhepsel vb. yapılarını tam anlamıyla analiz etmemiz mümkün değildir. Bu amaçla bu eserde disiplinlerarası bir çalışma yöntemi benimsenerek İslam Mezhepleri Tarihi ile Uluslararası İlişkiler disiplinleri yöntemleri bir araya getirilmiş ve Şiiliğin İran dış politikasına ne ölçüde etki ettiği analiz edilmek istenmiştir.

Şiilik, İslam düşünce tarihinde siyasi ve fikri açıdan çok fazla iz bırakmış bir mezheptir. Günümüzde de izler bırakmaya devam etmektedir. Bu alanda pek çok çalışma yapılmasına rağmen onun dış politikaya etkileri üzerine yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma, İran dış politikasında Şiiliğin bir dış politika aracından çok daha öte anlamlar içerdiğini sahadaki uygulamalardan yola çıkarak göstermeyi hedeflemiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 265
En / Boy : 13.5 / 21.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2021
₺80,00
Tükendi
Gök Tanrı’dan Şamanizm’e, Gök Yeleli Bozkurttan Kutsal Hayat Ağacına, Türk Mitolojisi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

TÜRK MİTOLOJİSİ 101

BİR ÇIRPIDA TÜRK MİTOLOJİSİ
Başlangıçta uçsuz bucaksız sulardan başka hiçbir şey yoktur: Daha ne yer, ne gök, ne deniz varlığa gelmiştir… Tanrı Ülgen bu bilinmez suların üzerinde uçup durur fakat konacak bir yer bulamaz. Bu sırada ilahi bir ses ona hitap eder ve “Karşına çıkan şeyi tutup yakala,” der. Tam o sırada sulardan bir taş fırlar. Ülgen hemen taşı yakalar; artık üzerinde durabileceği bir yer vardır. Şimdi sıra dünyayı ve diğer âlemleri yaratmaya gelmiştir. Ülgen, dünyayı yaratmaya başlamak ister ama bunu nasıl yapacağını bilemez. İlahi sesin ona yanıt vermesini umarak bunu nasıl yapabileceğini sorar. Bu kez sesin kaynağı olan Ak Ene (Beyaz Ana) kendini gösterir, “Yap, olsun,” der ve sulara gömülüp ortadan kaybolur…
Türk mitleri bu öyküyle başlıyor ve birbirinden ilginç başka pek çok mitle devam ediyor. 
Mitolojiye ve Türklerin eski inançlarına ilgi duyanlar için eşsiz bir kaynak!


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 240
Ağırlık : 240
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺143,50
Tükendi

Hacı Bektaş Veli’nin “İman akıl üzeredir” buyruğu esas alınınca Alevi yolunda taklit olmadığı kişi hangi dönemde yaşarsa yaşasın aklıyla inancın temel esaslarını bulup akli delillerle kabul etmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Dört kapı kırk makamın ilk kapısının ilk makamı “iman etmek”tir. İşte burada iki soru sorulması gerekir, neye veya nelere iman etmek gerekli ve nasıl iman etmek gerekli? Hacı Bektaş’ın “iman akıl üzeredir” buyruğu ikinci sorunun cevabını vermektedir. Anne baba veya atalarımız Allah’a, peygamberlere ahirete, On İki İmam’ın velayetine inanıyor diye biz de onları taklit edip inanamayız. Onlar alevi diye biz de Aleviyiz diyemeyiz. Bizim inanç esaslarını aklımızla bulup akli delillerle inanmak zorundayız. Bu sebepten dolayı Alevi inancı dogma bir inanç değildir. Akla dayanan bir inançtır. Bundan dolayı Aleviliği tarihin karanlıklarında aramak yerine akli delillerde aramak gerekmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 6/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 367
Ağırlık : 367
En / Boy : 12 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺105,00
Tükendi

Bir Solukta Dünya Mitolojisi

Mitoloji, bir ulusa, dine ya da kültüre ait olan mitlerin, efsanelerin toplamıdır. Her halk, evren, dünya, doğa ve yaşamla ilgili özlü düşüncelerini öyküleştirerek bu mitleri ve efsaneleri yaratır. 
Çok farklı kültür ve inançlara dayanıyor olmalarına karşın bütün bu öykülerin pek çoğu çarpıcı benzerlikler içerir. Örneğin bu kitaptaki mitlerde sellerle, toprak analarla, gök babalarla, ejderhalarla, insan-hayvan karışımı yaratıklarla çok sık karşılaşacaksınız. Bütün bu mitler hep aynı birkaç temel soruyu yanıtlamaya çalışır: Nereden geldik? Niçin yaşıyoruz? Neden ölümlüyüz? 
Dünyanın dört bir yanına dağılmış pek çok halka ait birbirinden ilginç mitleri bir solukta okuyacaksınız.


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 120
Ağırlık : 120
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺61,50
Tükendi

KELT MİTLERİ

Bir Kelt bilge size “asla yeni bir yol uğruna bildiğin yoldan ayrılma” diyorsa sözlerini mutlaka ciddiye alın. Ya da başınızın büyük derde girmesini istemiyorsanız “denizkızı” ile “deniz kızı”nı birbirine karıştırmayın. Çünkü “denizkızı” muzip ve sevimlidir fakat “deniz kızları” hayatınıza mal olabilir. Kelt Mitleri ve Efsaneleri Alplerin kuzeyinde yaşayan ilk Avrupalı halkın sıcak ve coşkulu hikâyelerine, eğlendirirken aynı zamanda düşündüren sonsuz bir iyimserlik atmosferine davet ediyor. 
Neredeyse binlerce yıl boyunca Avrupa tarihini şekillendiren ve İber Yarımadası’ndan Anadolu’ya uzanan bir coğrafyada düşmanlarını tetikte bırakmış bu usta demirci savaşçılar, Antik Çağ’ın en gizemli topluluklarından biri olarak keşfedilmeye devam ediyor.Kelt Mitleri ve EfsaneleriKelt tarihi uzmanı Peter BerresfordEllis’in İrlanda, Man Adası, İskoçya, Galler, Cornwall ve Bretonya kültürlerine ayırdığı her bir bölümle, Kelt mitolojisini araştırmaya meraklı okuyucular için eşsiz bir kaynak bilgisi de sunuyor. 
Bu kitapta dört beyaz kuğuya dönüşen Lir’in çocuklarına, İrlanda’nın baş ozanı tarafından lanetlenen kralın başından geçenlere, bir öyküyü anlatırken gerçeklere asla sadık kalmayan denizci Gilaspick’in girdiği bahislere, Tuna Nehri’ne ismini veren Danu’nun çocuklarının bulut üstündeki yolculuklarına, hatta Kocakarı’nın Uzun Deri Torbası dâhil Kelt ozanlarının büyüleyici efsanelerine tanık olacaksınız.

“Ozanlar, Arthur’un şövalyeleri hakkında birçok öykü anlattılar ama hiçbiri ‘Olwen’in Peşinde’ adlı öykü kadar ünlenmedi.”


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 640
Ağırlık : 640
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺164,00
Tükendi

40 yılı aşkın eğitim ve öğretim deneyimine sahip John Renard tarafından kaleme alınan A’dan Z’ye Dinler Tarihi

dünyadaki sekiz büyük dini geleneğin (Yahudilik, Hıristiyanlık,Müslümanlık, Budizm, Hinduizm, Taoculuk, Konfüçyüsçülük ve Şinto) tarihi, inançları, sembolleri, ritüelleri, liderleri ve gelenekleri hakkında 1000’i aşkın soruya yanıt vermektedir. Davut Yıldızı nedir?Bu kadar çok farklı Hıristiyan kilisesi nasıl ortaya çıktı?

Ahiretle ilgili İslami kavramlar nelerdir? Taoculukta cennet ve cehennem inançları var mıdır?Dalay Lama kimdir ve neden Budistlerin gözünde büyük önem taşır? Aydınlatıcı ve eğitici A’dan Z’ye Dinler Tarihi kitabı yanlış bilgileri ve yanlış anlamaları ortadan kaldıracak, kültürel ve tarihsel farklılıkları açıklamaya yardımcı olarak  okuyucuya dünyanın büyük dinleri hakkında kapsamlı bir kavrayış sağlayacaktır


Basım Ayı/Yılı : 1/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 568
Ağırlık : 568
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺266,50
Tükendi

Dünyadaki her şeye hükmeden, her şeyi veren ve her şeyi alan Tanrıçaların zamanı geride kalıyordu. Şimdi, her şeyin mutlak hâkimi olmak üzere var olan, yeri ve göğü birbirinden ayıran, hatta bütün fazlalıkları eleyip tek başına kâinata hükmedecek tek bir Tanrı’ya giden yolda Tanrıların dönemi başlıyordu.

Hayatın simgesi, doğurgan Tanrıçaların güçlü, otoriter ve kimi zaman bir hayli çapkın, zalim eşleri, erkek kardeşleri ya da babaları Tanrılar; insan cinselliğinin ilk güçlü simgesi Zeus’tan, mitolojinin en oyuncu tanrısı Loki’ye, Afrikalı muzip örümcek tanrı Anansi’den, insanlarla alay etmeyi seven Krişna-Vişnu’ya, tarihin tüm hilebazlarının öyküsüdür bu kitap...

Tanrı Mitleri, hâlâ gün ışığında parlayanlarla tarihin gölgelerinde saklanan kadim ilahları buluşturuyor. Ataerkilliğin panteonları ele geçirip eril gücü yüceltmeye başladığı dönemlerden, semavi dinlerinkutsallığına uzanan, yüzlerce yıllık bir ilerleyişi hikâye ediyor.


Basım Ayı/Yılı : 6/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 224
Ağırlık : 224
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺102,50
Tükendi

Mitoloji: Kahramanın Yolculuğu, birçok kültürün mitlerindeki evrensel temalara vurgu yaparak mitoloji konusuna farklı ve etkili bir yaklaşım sunuyor. James Frazer, C. G. Jung, Karl Kerényi ve alanın önde gelen isimlerinin, mitlerin evrensel anlam arayışımızda bütün toplumlara nasıl hizmet ettiğini gösteren metinlerine yer veren bu antoloji, kahramanın doğumundan sınav ve arayışlarına, düşüş ve yükselişine, ölümüne ve yeniden doğumuna uzanan geniş kapsamlı bir mit araştırmasıdır.

Anlatımına gerçek karakterleri de dahil ederek mitlerin fiziksel olarak gerçek olduğu ve gerçek hayata uygulanabileceği teorisinin altını çizen Leeming, kadın kahraman mitlerinin yanı sıra Navajo, Endonezya, Hint, Çin ve Afrika masallarından örnekler sunuyor ve şöyle diyor: “Mitler, insanlığın hayalleri olarak da adlandırılabilir.”

Mitoloji: Kahramanın Yolculuğu, yalnızca bu engin konu hakkındaki bilgilerini pekiştirmek isteyenler için değil, insan ruhunu daha iyi anlamak isteyenler için de temel bir kaynak niteliğinde.


Basım Ayı/Yılı : 12/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 408
Ağırlık : 408
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺164,00
Tükendi
Eski Mısır Tanrıları Tanrıçaları ve Mitleri

Eski Mısır modern insanın imgelemindeki yerini 19. yüzyılda yapılan ilk keşif ve kazılardan bu yana gitgide sağlamlaştırıyor. Eski Mısır’a duyulan hayranlığın sebebini mimarlık harikaları ve sanat eserlerinin yanı sıra mitolojik ve dinsel anlatılarda da buluyoruz. Sanduka Metinleri, Tapınak Metinleri ve Ölüler Kitabı gibi metinler aracılığıyla günümüze ulaşan bu anlatılar Eski Mısırlıların dünyayı algılayışına olduğu kadar kolektif bilinçaltına da ışık tutuyor. Geraldine Pinch Mısır mitleri, tanrıçaları ve tanrılarıyla ilgili ayrıntılı yorumlarını Mısır tarihi ve kültürüyle ilgili açıklamalarla destekleyerek sizlere ideal bir Mısır mitolojisine giriş kitabı sunuyor.

Mısır Mitolojisi mumyalar, binlerce yıllık lanetler, güçlü firavunlar ve gizemli piramiter gibi popüler kültür ikonlarının gerisinde neler yattığını öğrenmek isteyenler için çok uygun bir kitap.


Basım Ayı/Yılı : 9/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 4
Sayfa Sayısı : 368
Ağırlık : 368
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺164,00
Tükendi

İsa, Hristiyanlikta ve Islam’da önemli bir fenomendir. O, Hristiyanlikta Mesih olarak isimlendirilmektedir.
Hristiyanlar, Mesih olarak isimlendirdikleri Isa’nin çarmiha gerilip öldükten sonra dirildigine sonra “sema”ya yükseldigine ve dünyanin sonuna dogru ikinci kez yeryüzüne dönecegine inanmaktadir.
Müslümanlar arasinda ise sürekli olarak, “Ahir Zaman”da dünyanin islahi için Mehdi’nin ortaya çikacagindan, Isa’nin semadan inerek ona tabi ve yardimci olacagindan bahsedilmekte ve bunun üzerine yorumlar yapilmaktadir; zaman zaman bu yorumlar üzerinden tartismalar yapildigina sahit oluyoruz.
Öte yandan mehdi konusunda da pek çok cemaat mensubu kendi liderlerinin mehdi oldugunu iddia edebilmektedir.
                Hristiyanlar ve Müslümanlar tarafindan kabul edilen Isa’nin semada oldugu ve “Ahir Zaman”da ikinci kez yeryüzüne dönecegi anlayisinin nereden kaynaklandigi, bu anlayisin ortak ve farkli bakis açilarinin neler oldugu, birbirlerinden etkilenmelerinin görülüp görülmedigi merak edilen sorular arasindadir. Ayrica Mehdi anlayisinin mensei, Isa’nin nüzulü ile Mehdi anlayisinin iliskili olup olmadigi da merak edilen bu sorulara eklenmektedir. Yaptigimiz arastirmayla bütün bu sorular cevaplandirilmaya çalisilmaktadir.


Basım Ayı/Yılı : 5/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 128
Ağırlık : 128
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺55,00
Tükendi
Tanrıçalar, Kahramanlar ve Canavarlar

DÜNYA MİTOLOJİSİNDE KADINLAR

Mitolojide Yunan tanrıçası Athena ve Mısır tanrıçası İsis hakkında çok şey yazıldı. Peki ya gökyüzündeki bir delikten dünyamıza düşen İrokua mitolojisinin Gökyüzü Kadını veya iki dünya arasında dolaşan Koreli kahraman Prenses Bari gibi dünyanın dört bir yanındaki mitolojik karakterler hakkında neler biliyoruz?
Güçlü tanrıçaların, kudretli kraliçelerin ve efsanevi yaratıkların bilinmeyen özelliklerini gözler önüne seren Dünya Mitolojisinde Kadınlar: Tanrıçalar, Kahramanlar ve Canavarlar mitoloji ve folklorun büyüleyici kadınlarını keşfe çağırıyor.
Çeşitli mitolojilerden destansı kadınların öyküsünü anlatan bu kitapta kahramanlardan tanrıçalara, toplum liderlerinden tuhaf canavarlara kadar savaşçı, bilge, şefkatli ve kurnaz kadınlarla karşılaşacaksınız. Her kültürün bu ilgi çekici hikâyelerde kuralları alt üst eden kadınlardan öğreneceği çok şey var.


Basım Ayı/Yılı : 5/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 224
Ağırlık : 224
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺205,00
Tükendi

Satanizm başlangıçta sadece büyü aracılığıyla gizemli güçlerle irtibat kurma vesilesi olarak görülmüşse de zaman içerisinde Yahudi ve Hıristiyan öğretilerine karşı bir tepki hareketi gibi lanse edilmiştir. Bu sebeple Satanizm hem kökleri antik Mısır, İran, Yunan, Babil mitlerine hatta ilk insana kadar uzanan Şeytan algısının sistematik hale dönüştürülmüş şekli hem de tüm inanç sistemlerine ve değerlere karşı bir isyanın adı olmuştur. Satanistlerin kurumsallaşması yirminci yüzyılın ortalarında Amerikalı Anton Szandor LaVey tarafından kurulan The Church of Satan ile gerçekleşmiştir. LaVey tarafından geliştirilen bu oluşumun ana unsurları Satanist bireylerin duygusal yönüne odaklanmak, satanik ritüeller ve gizemli sembollerdir. Bunları hayata yansıtabilmek için de yine LaVey tarafından The Nine Satanic Statements (Dokuz Satanik İlke), The Eleven Satanic Rules of The Earth (Yeryüzünün On Bir Satanik Kuralı) ve The Nine Satanic Sins (Dokuz Satanik Günah) adı verilen Satanik esaslar belirlenmiştir. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde resmi bir din olarak tanınmasına rağmen dünya geneline baktığımızda Satanistler, tehlikeli ve illegal insanlar olarak kabul edilmektedirler. Bu sebeple daha çok yeraltı yapılanması şeklinde örgütlenmişlerdir ve faaliyetlerini dışa kapalı şekilde sürdürmektedirler. Konuya Türkiye açısından baktığımızda da durum dünya gelinden pek de farklı değildir. 1990’lı yıllarda bazı münferit olayların, resmi makamlar tarafından olmasa da medya vasıtasıyla Satanistlerle ilişkilendirilmesinin ertesinde, Satanizm halk arasında tedirginlik yaratacak derecede hızlı bir biçimde ülke gündemine girmiştir. Bu yıllardan sonra TBMM gündemine dahi defalarca getirilmiş ve resmi makamlardan bu konuda gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir. Neticesinde de Satanizm hem resmi makamlar hem de halk tarafından sapkın bir inanç şekli olarak görülmüş ve mensupları toplum -özellikle de gençler- için tehdit unsuru olarak kabul edilmiştir.

 

Basım Ayı/Yılı : 12/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 236
Ağırlık : 236
En / Boy : 13,5 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺36,00
Tükendi

Kısa Dinler Tarihi
İçinde bulunduğumuz çağda dünyanın birçok yerinde çatışmaların hüküm sürdüğünü biliyoruz ve böyle bir iklimde başka kültürlerin dinlerini ve felsefelerini anlayabilmek belki de her zamankinden çok önemli. Bu kitap Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam, Budizm ve Hinduizm gibi dünyanın en popüler dinlerinin kökenlerine, inançlarına, ibadet biçimlerine ve kutsal yazılarına açıklayıcı ve temel bir giriş sunarken küçük gruplar tarafından benimsenen bağımsız inanç sistemlerini de unutmuyor. Aynı zamanda tıbbi tedavi görmeyi reddeden Hıristiyan Bilimi hareketinden, milyonlarca Çinli tarafından benimsenen ve bir zihin-beden egzersizi olan Çigong’a ve Scientology gibi UFO dinlerine kadar yeni akımların ilginç uygulamalarını inceliyor.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 232
Ağırlık : 232
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺123,00
Tükendi

Vampirlerin ilk kuzeni, Almanların aksine burada Prikolitsch ismiyle bilinen kurt adamdır. İnsanın isteyerek veya günahlarının bedeli olarak dönüştüğü şey bazen kurt yerine köpektir. Bu hikâyelerden birinin anlatıldığı (ve inanıldığı) bir köyde, bir adam pazar günü kiliseden eve karısıyla arabada dönerken dönüşümünün vaktinin geldiğini hissetti. Bunun üzerine dizginleri karısına veren adam arabadan çıkıp çalılığın arasına girip orada gizemli kelimeler fısıldayıp bir çukurun üzerinden üç takla attı. Bunun ardından kocasını boş yere bekleyen kadın çalıların arasından koşup havlayan öfkeli bir köpek tarafından ısırıldı ve elbisesi yırtıldı. Bundan bir saat sonra evine yalnız ulaşan kadın, evde onu bekleyen kocasının gülümserken dişleri arasında kendi elbisesinden bir parça görünce korkudan bayıldı.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 48
Ağırlık : 48
En / Boy : 13 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺26,25
Tükendi

YAHUDİ MEZHEPLERİ

Milletlerin tarihinin belli bir evresinden sonra görülmeye başlayan fırkalar neyin nesidir ve içtimai bünyede hangi ihtiyaca cevap olarak ortaya çıkarlar? Bu fırkalar arasında hangi arazın bir arızası olarak bir müddet sonra tefrika baş gösterir ve o ne olur da gerçeği gerçekliği içerisinde gün yüzüne çıkmaya bırakmayan tefrikacılığa dönüşür? Veya bunların nüveleri daha derinde, kuvve olarak olsa bile, bizzat insan tabiatında mı mevcuttur? Öyle ise o insan tabiatında hangi temayülün marazi meyli veya hangi çatlağın sızıntısı olarak ortaya çıkar? Yoksa o içtimai bünyede içeriden bir illetin değil de dışarıdan, devletleri hatta milletleri de aşan seviyede bir müdahalenin neticesi olarak mı vücut bulur?
Kitap çağımızın müzmin hastalığı tefrikacılık, onun kaçınılmaz sonucu merkezin çöküşü ile her nevi milli ve içtimai meselenin sahipsiz kalışı arasındaki bağı Sürgün Sonrası Yahudilik Tarihi’nin açtığı aralıktan görmeye ve yukarıdaki soruların cevaplarını o aralıktan süzülen ışık altında aramaya çalışıyor. Ve bu arayış içerisinde Yahudi fırkalarını vaktiyle Roma’nın çözücü dağıtıcı imperiumu karşısında ayakta kalabilmek için önlerine çıkan hal tarzlarının tezahürü olarak anlamaya çalışırken bugün bile devletler arası münasebetlerde güncelliğinden bir şey kaybetmemiş şu soru ile karşılaşıyor: 
Azgınlık ve taşkınlık içerisinde had bilmez hukuk tanımaz hale gelmiş bir imperium ve onun önüne çıkana tasallutta bulunup boyun eğdirmeye çalışan impérialismei neden yasaya hürmet, yasaklarına riayet ederek nizam intizam içerisinde yaşayan bir kavmi kendi haline bırakmaz da kendisi için en büyük tehlike olarak görür? Kendisi had bilmediği hukuk tanımadığı gibi tanıyanı neden bırakmaz ki tanısın ve hududu içinde yaşasın? İster insanlar ister kavimler arasında hadde ve tahdide karşı çıkan, keyfilik ve başına buyrukluk peşinde koşan kimdir?


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 328
Ağırlık : 328
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺123,00
Tükendi

“Yaşayanlar ve ölüler arasındaki gerçek ya da sözde münasebetlerin tüm formları arasında vampirinki en menfur olanıdır. Bir cesedin gömülmesini takip eden korkunç fiziksel etkiler ölülerin yaşayanları avlamak için bu geri dönüşü düşüncesiyle ilintili olan tiksinti ve dehşet duygusunu yaratmada hiç şüphesiz büyük pay sahibi olmuştur.”


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 120
Ağırlık : 120
En / Boy : 13 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺48,75
Tükendi
İsa’nın Gerçek Sözleri

İsa’nın Gerçek Sözleri

Ve O dedi:
“Bu sözlerin yorumunu bulan,
ölümü tatmayacaktır.”

İsa dedi:

“Arayan,
bulana kadar
aramayı bırakmasın
ve bulunca
üzülecek
ve üzüldüğünde,
şaşkınlığa düşecek
ve her şey üstünde
hüküm sürecek.”


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 128
Ağırlık : 200
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00
Tükendi

Nesir Edda İskandinav mitlerinin derlemesi niteliğinde bir eserdir. İzlandalı tarihçi, şair, hukukçu ve siyasal lider Snorri Sturluson 13. yüzyıl başlarında, İskandinav halkları arasında yüzyıllardır şiir formunda anlatılagelen söylenceleri düzyazıya geçirerek bir araya getirmiş ve kitaplaştırmıştır. Herodotos ya da Thukydides Eski Yunan halkları için ne anlam taşıyorsa Snorri Sturluson da İskandinavyalılar için o anlama gelir. Onun sayesinde İskandinav halklarının imgelemine kaydolmuş önemli olaylara ilişkin anlatımlar günümüze ulaşmıştır. İskandinav kozmogonisi ve panteonu hakkında eşsiz bir kaynak olan Nesir Edda mitoloji meraklıları ve araştırmacılar için çok önemli bir metindir.

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 224
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 2.2019
₺102,50
Tükendi

Bir halkı tanımak, aynı zamanda bir coğrafyayı tanımaktır. Yani ezilenlerin egemen sınıflar tarafından yazılmış “kaderini” değiştirmek üzere harekete geçirmenin yolu onları, sosyo-ekonomik koşullarıyla, tarihiyle, geçmişiyle, bugünüyle, kültürü, dini-mezhebi, inancıyla, korkuları, özlemleri, duygu dünyalarıyla vb. bir bütün tanımaktan geçiyor.

Kadim halklar ve inançlar coğrafyası olarak Küçük Asya ya da Anadolu’nun gerçekliklerinden biri de hiç kuşku yok ki, Kızılbaşlık mezhebi ve öğretisidir.

Osmanlı döneminin Ermeni aydınlarından Nazaret Dağavaryan bu kitapta yaptığı tarihsel çalışmalar ve birebir görüşmelerle Arhıvaltslıların Protestanlığıyla, Orta Anadolu’nun Kızılbaşlarının doktrinlerini ve nasıl doğduklarını inceleyerek, bu ikisi arasındaki tarihsel ve dinsel bağlantıyı kurmakta, Kızılbaşların, sonuç olarak da kendi deyimiyle “korku nedeniyle görünürde ‘İslam’mış gibi davranan yol erbapları” olduğunu açıklamaktadır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 73
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺13,50
Tükendi

Gelmiş geçmiş en muazzam mahkeme Tanrının, insanlar tarafından sanık sandalyesine oturtulup sorgulanması olsa gerek. Bu hayali mahkemede Tanrı bütün yönleriyle ele alınıp sorgulanmaktadır.

Biz bu kitabımızda; Hayali bir mahkemede Tanrının insanlar tarafından hangi konularda nasıl bir eleştiriye tabi tutulduğunu Celseler (oturum) halinde işlemeye çalıştık. Kitapta, konuşan ve kendisini bizatihi kendisinin savunusunu yapan bir Tanrı mevcut olmadığından Onun yerine Tanrı adına savunma yapan hayali bir varlık savunu yapmaktadır. İnsanlar adına da tüm insanları savunan bir Naib yani bir Vekil mevcut.

Bu muazzam mahkeme 8 Celseden oluşmaktadır. Her Celsede Tanrı, farklı bir konuyla alakalı olarak sorgulanmaktadır. Doğal olarak Mahkemenin Adil olması için Tanrının Vekilide uzun uzun konuşmakta ve Tanrıyı savunmaktadır.

Mahkemede Tanrının savunmasını yapan hayali varlığa Allah’ın vekili anlamında “Naibullah”, İnsanları savunan varlığa da İnsanların vekili anlamında “Naibulbeşer” denilmiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Eskişehir
Sayfa Sayısı : 192
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2018
₺64,00
Tükendi

Dünya Dinlerinin Kökenlerini ve Geleneklerini Keşfedin!

Dünyada bu kadar çok uygarlık ve onlara ait din varken, hepsinin önemli isimlerini, kurallarını ve tarihlerini hatırlamak kolay değildir. Dinler Tarihi 101 ise kutsal hikayelerden seçmeleri, peygamberlerin hayatlarını ve dini figürlerin tarihte nasıl yer edindiklerini sıkıcı ayrıntılara girmeden anlatıyor.

Antik uygarlıkların mitolojilerini ve günümüzde milyonlarca inanana sahip dinlerin tarihsel yolculuklarını capcanlı bir anlatımla sunuyor.

İsa’dan Dört Yüce Gerçek’e, Rigveda’dan Kuran’a, semavi dinlerden mistik dinlere; peygamberler, kutsal kitaplar ve önemli dini liderler hakkında merak ettiğiniz her şey Dinler Tarihi 101’de!


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 272
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺143,50
1 2 3 4 >

Mitoloji Kitapları

Mitoloji Nedir?

Mitoloji kelimesi Yunanca mitos yani masal/ hikaye ve logos yani söz kelimelerinin birleşiminden türeyen kelime olmaktadır. Mitoloji, eski zamanlarda yaşamış olan milletlerin inandıkları tanrıların, kahramanların, devlerin ve perilerin hayat ve yaşadıkları serüvenlerinden bahseden hikayeler olarak bilinmektedir. Efsaneler bilimi anlamına da gelen mitoloji sözlü ya da yazılı efsane birikimini ele alan çalışmalar bütünü olmaktadır.

İnsanlar doğdukları andan itibaren günümüze kadar varoluşlarının sebebini araştırmaktadır. Her millet bulduğu ipuçlarını ve delilleri hayal dünyasında yorumlayarak kendi mitlerini oluşturmuşlardır. Her mitolojik hikaye gücünün bir kısmını toplumun ona olan inancından almaktadır. Farklı dönemlerde ve kültürlerde anlatılan mitler kulaktan kulağa yayılarak çeşitlenmiştir. Türkçede ‘‘söylencebilim’’ olarak ifade edilen mitoloji, birçok kitabın ana teması olmuştur. 

Her toplumun kendine özgü bir mitolojisi bulunmaktadır. Mitolojik anlatılar, toplumun aynası görevi görmektedir. Mitolojik hikayeler toplumdan topluma farklılık gösterse de pek çok ortak yönleri bulunmaktadır. Tüm uluslar kendi dinleri, kahramanları, tarihleri gibi unsurlara ilişkin anlatıları barındıran mitlerini zamanla geliştirmektedir. Günümüzde en fazla bilinen mitolojiler Yunan, Çin, Türk, Roma ve İskandinav mitolojileri olmaktadır. Konularına göre mitoloji çeşitleri şu şekilde üç kategoride incelenmektedir:

 • Evren ve yaratılışa dair mitolojiler
 • Din ve Tanrılara dair mitolojiler
 • Kahramanlara dair mitolojiler

Mitolojiye giriş kitapları okuyucunun mitoloji hakkında temel bilgi edinmesini sağlayan kitaplar olmaktadır. İnsanların bilgi dağarcığını geliştirmek ve mitolojiye meraklı insanlara doyum sağlamak amacıyla farklı formlarda yazılmış pek çok mitoloji ile ilgili kitaplar bulunmaktadır. Her yaştan okuyucu kitlesine sahip mitoloji kitapları ulusların mitleri hakkında meraklı okuyucuların bilgi sahibi olmasına yardımcı olmaktadır. İnsanları büyüleyen mitolojik hikayeler ve kahramanlar usta bir kalemden çıkan roman ile birleştirildiğinde birçok okuyucu tarafından orijinaline göre daha fazla ilgi duyulmaktadır. Mitolojik romanlar, yazarın usta kalemi ile ulusların mitlerinin ustaca harmanlandığı eserler olarak bilinmektedir. Mitoloji ile roman birleşimi severlerin kitaplığında bulunması gereken en iyi mitolojik romanlar şu şekilde sıralanabilinmektedir: 

 • Ben, Kirke- Madeline Miller
 • Akhilleus’un Şarkısı- Madeline Miller
 • Parfümün Dansı-Tom Robbins
 • Yüce Tanrı Pan- Arthur Machen
 • Nefertiti-Nazan Apaydın Demir
 • Gizli Tarih-Donna Tart
 • Loki’nin Müjdesi-Joanne M. Harris
 • Atlas’ın Yükü-Jeanette Winterson
 • Kızların Suskunluğu- Pat Barker

En İyi ve En Güzel Mitoloji Kitapları

En iyi mitoloji kitapları, okurlar tarafından beğeni kazanan ve dünyada en çok okunan kitaplar listesine giren eserler olmaktadır. Türk ve Dünya edebiyatı içerisinde mitoloji üzerine eğitim almış ve araştırmalar yaparak kendini geliştirmiş birçok yazar bulunmaktadır. Her bir yazarın uzman olduğu ya da araştırma yaptığı farklı ulus ve mitler üzerine yazdığı mitoloji hakkında kitaplar bulunmaktadır. Ulusun mitolojik unsurlarını daha derinlemesine inceleme fırsatı sunan sadece bir ulusun mitoloji unsurlarına dair kitaplar olduğu gibi tüm ulusların mitolojik unsurlarını bünyesinde barındıran mitoloji kitaplarına kolayca ulaşmak mümkün olmaktadır. En çok okunan mitolojik kitapları şu şekilde sıralanabilmektedir:

Mitoloji 101-Kathleen Sears: Roma ve Eski Yunan mitolojisi ile ilgili kitaplar içerisinde mitoloji ile ilgili en temel bilgileri içeren kitap olmaktadır. 

 Eski Türk Mitolojisi- Jean Paul Roux: Türk mitolojisi kitap önerisi olarak gösterilen eser, bu başlıkta yazılmış en iyi çalışma olmaktadır. Eserde Eski Türk halklarının dinlerine ve mitolojilerine ulaşmak mümkün olmaktadır.

Klasik Mitoloji-Barry B. Powell: Temel çerçeve ile mitoloji okuması yapmak isteyen okuyucuların okuması gereken kitaplar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Son yapılan akademik çalışmalardan yararlanan eser, Grek ve Roma mitoslarının aralarındaki bağlantıyı incelemektedir. 

 Yunan Mitolojisi-Karl Kerenyi: Yunan mitolojisi ile ilgili kitaplar arasında en iyi ve en çok okunan eser olmaktadır. Yazar, mitoloji dendiğinde akla ilk gelen mitoloji dönemi olan yani Yunan mitolojisini konu edinmiştir. Tanrılar ve kahramanlara yer verilen eserde anlatılan hikaye ve içeriklerin belgelerle desteklenmesi Yunan mitolojisi kitap önerileri arasında ilk sırada yer alan eser olmasını sağlayan sebeplerden olmaktadır.  

Viking Mitolojisi-Snorri Sturluson: Viking dizisiyle çoğu okuru araştırmaya iten Viking mitolojisi üzerine yazılmış eser olmaktadır. Eser kadim uygarlıklarının temellerinin atıldığı efsanelerin ve bugünün uygarlıklarının derin araştırılması konusunda iyi bir kaynak özelliği taşımaktadır. 

Simurg’un Kanadı-Mitoloji ve Edebiyat Makaleleri-Makaleler-Gönül Alpay Tekin: Mitoloji tarihi kitapları arasında yer alan eser, edebiyat ve mitolojiyi bir araya getiren noktalara ışık tutmaktadır. 

Mitolojik Efsanelerin Kitapları

Her ulusun kendi mitolojisine konu olmuş efsaneleri bulunmaktadır. Mitolojinin beslendiği hikayeler kitapların ana hattını oluşturmaktadır. Bu efsaneler kulaktan kulağa, dilden dile yayılarak ölümsüzlüğünü korumaktadır. Efsaneler zamanla değişikliğe uğrasa da ana teması hep aynı kalmaktadır. Bu efsaneler ile ilgili kitaplar mitoloji severler tarafından ilgi duyulan ve tercih edilen eserler arasında yer almaktadır. Mitolojik efsane kitapları kitap içerisinde yazarın ele aldığı efsane konusunun temasına göre tarihi mitolojik kitaplar, fantastik mitolojik kitapları, din mitoloji kitapları, aşk efsaneleri kitapları, Tanrı mitoloji kitapları gibi çeşitlenmekte ve kategorilenebilmektedir.  

Günümüzde mitoloji üzerine basılmış onlarca kaliteli kitap bulabilmek mümkündür. Türk,Yunan, Çin, Mısır gibi farklı kültürlerin mitolojik efsanelerini anlatan kitaplar mitoloji severler için ilgi odağı eserler arasında yer almaktadır. Ulusların mitolojileri hakkında bilgiler okurlar tarafından doğrudan yazarlardan elde edilebileceği gibi ulusa mal olmuş mitolojik fantastik kitaplar üzerinden de elde edilebilinmektedir. 

Mitolojik hikayeler birbirinden farklı birçok insan üstü varlık içermektedir. Doğanın içerisinde yer almayan ya da doğada yer alan farklı canlıların karışımından oluşan bu efsanevi yaratıklar farklı mucizeleri müjdelemektedir. Genellikle köken değişse de bu efsanevi yaratıklar benzer özellikler göstermektedir. Bu insanlığım kadim kültürlerinin birbirini etkileyen bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu efsaneler hakkında bilgi almak isteyen mitoloji severler mitolojik fantastik kitaplar ya da mitolojik yaratıklar kitabı çeşitlerini tercih etmesi gerekmektedir. Kültürler üzerinde yoğun etkiye sahip olan bu hikayeler genelde fantastik hikaye severlerin ilgisini çekmektedir. Bu efsanevi hikayeler fantastik anlatı üzerinden öğretileri gelecek nesillere aktarma amacı taşımaktadır. 

Ulusların mitolojiye konu olmuş ve okurlar tarafından merak edilen Tanrıları da mitoloji kitaplarının ana temasını oluşturan unsurlardan birisi olmaktadır. Çin Tanrıları kitapları, Yunan Tanrıları kitapları gibi mitolojik kitaplar ulusların Tanrıları ve dinleri hakkında kapsamlı bir bilgi edinilmesi konusunda da fayda sağlamaktadır. 

Mitoloji Kitap Çeşitleri

Mitoloji kitapları, belirli bir kültüre bağlı olarak evrenin yaratılışını, insanlık tarihini, inanç sistemlerini, gelenek ve davranışların tümünü açıklamak için geçmişten günümüze kulaktan kulağa gelen efsanelerin yazılı olduğun eserler olmaktadır. Mitoloji bölgelere, dinlere ve zaman dilimlerine göre kendi içerisinde çeşitlenmektedir. Bu çeşitlilik mitoloji üzerine yazılan kitaplarında çeşitlenmesine sebep olmaktadır. Mitolojik hikayeler kitap olarak okuyucusunun ilgisine ve merak duygusuna göre çeşitlilik göstermektedir. Okuyucunun bilgi dağarcığının kendi ilgisi ve merakı doğrultusunda gelişmesini sağlayan mitoloji kitap önerisi şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Türk Mitolojisi-Merve Köken
 • Yunan Mitolojisi-Karl Kerenyı
 • Japon Mitolojisi-Masaharu Anesaki
 • İskandinav Mitolojisi-Neıl Gaiman
 • Mısır Mitolojisi-Geraldine Pinch 

En Çok Okunan Mitoloji Setleri

Bütün ulusların mitolojilerinin detaylı incelenmesine imkan sunan mitoloji seti kitapları okuyucunun bilgi dağarcığının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Mitoloji kitap setleri her kitaplıkta olması gereken eserler arasında yer almaktadır. Farklı dinlere ve kültürlere ait bilgileri içeren bu eserler insanın ufkunu genişletmesi açısından önemli olmaktadır. Mitoloji hakkında yazılmış kaynaklar okunarak hem geçmiş tanınmakta hem de günümüzdeki insanlık kültürü ve inanç sitemleri kolay anlamlandırılmaktadır. 

Okurlar tarafından en çok tercih edilen bazı mitolojik setler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Madeline Miller Seti
 • Mitoloji Dünyası Seti
 • Mitolojik Hikayeler Seti

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı