Yunan ve Roma mitolojisinin okurla en etkin buluşması 1855’te Thomas Bulfinch sayesinde olmuştur. Bulfinch’in en büyük dileği, üstün bir yaratıcılığın eseri bu muhteşem öyküleri herkes için keyifli kılmaktı, çünkü ona göre "mitoloji bilgisi olmadan, kendi dilimizdeki o zarif edebiyatın bile çoğu ne anlaşılır, ne de takdir görür." Buradan hareketle, yazarın mitolojik hikâyeleri tutarlı bir bütünlük içinde, şiir ve resim sanatından örneklerle süsleyerek ahenkli bir üslupla anlatması, eserinin nesiller boyu geniş kitlelerce kabul görmesinin en büyük nedenidir.

Klasik Yunan ve Roma Mitolojisi, Olympos tanrıları hakkında ayrıntılı ve ilgi çekici bilgilerin yanı sıra Cupido ve Psykhe’nin aşk hikâyesi, Troya Savaşı ve Odysseus’un epik yolculuğu gibi kahramanlık öyküleri ile Homeros, Ovidius, Vergilius, Lord Byron ve Milton gibi klasik şair-yazarlardan alıntılara da yer veren zengin bir içerik sunuyor...


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 320
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 5.2017
₺84,00

Yahudi tarihinde modernliğin başlangıcı genellikle on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında Haskala’nın ortaya çıkmasıyla bağdaştırılır. Erken Modern Dönem Yahudi Tarihi kitabı,1492 senesinde Yahudilerin İspanya’dan sürülmesiyle başlayan erken modern dönemdeki Yahudi dünyasına yeni ve cesur bir bakış açısı getiriyor... Krakow ve Venedik’ten Amsterdam ve İzmir’e, Avrupa genelindeki çeşitli Yahudi topluluklara özgü tarihi ve kültürel olguları, bu toplulukların birbirlerine olan etkilerini, ekonomik, sosyal ve dini bağlantılarını inceleyen yazar, değerlendirmelerinde beş önemli faktörü göz önünde bulunduruyor: Farklı dil, geçmiş ve geleneklerden gelen Yahudileri ve Yahudilerle Yahudi olmayanları kaynaştıran toplumsal hareketler; Yahudi nüfusun çoğunlukta olduğu yerleşim merkezlerindeki güç oligarşileri; matbaanın keşfiyle birlikte gelen bilgi patlaması; Yahudi metinlere Hıristiyan okurların büyük ilgisi ve Yahudi seçkinlerin üniversitelere kabulü; Sabetayları, Konversoları, Hıristiyanları ve İbranileri etkisi altına alan dini kimlik bunalımları ile Mesihlik olgusu etrafında şekillenen rabinik otorite krizi.... Erken Modern Dönem Yahudi Tarihi, özellikle erken modern dönemdeki Yahudi kültürüne ışık tutarak, Yahudiliğin çağımızdaki konumunu anlamak ve doğru değerlendirmek için gerekli arka planı sunuyor.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 274
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 2.2016
₺151,20
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 231
En / Boy : 15 / 21,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2003
₺123,90
Tükendi

Gelmiş geçmiş en muazzam mahkeme Tanrının, insanlar tarafından sanık sandalyesine oturtulup sorgulanması olsa gerek. Bu hayali mahkemede Tanrı bütün yönleriyle ele alınıp sorgulanmaktadır.

Biz bu kitabımızda; Hayali bir mahkemede Tanrının insanlar tarafından hangi konularda nasıl bir eleştiriye tabi tutulduğunu Celseler (oturum) halinde işlemeye çalıştık. Kitapta, konuşan ve kendisini bizatihi kendisinin savunusunu yapan bir Tanrı mevcut olmadığından Onun yerine Tanrı adına savunma yapan hayali bir varlık savunu yapmaktadır. İnsanlar adına da tüm insanları savunan bir Naib yani bir Vekil mevcut.

Bu muazzam mahkeme 8 Celseden oluşmaktadır. Her Celsede Tanrı, farklı bir konuyla alakalı olarak sorgulanmaktadır. Doğal olarak Mahkemenin Adil olması için Tanrının Vekilide uzun uzun konuşmakta ve Tanrıyı savunmaktadır.

Mahkemede Tanrının savunmasını yapan hayali varlığa Allah’ın vekili anlamında “Naibullah”, İnsanları savunan varlığa da İnsanların vekili anlamında “Naibulbeşer” denilmiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Eskişehir
Sayfa Sayısı : 192
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2018
₺64,00
Tükendi
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 328
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺1,68
Tükendi
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 224
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .
₺13,44
Tükendi
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 508
En / Boy : 22,5 / 26,5
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : .2009
₺171,50
Tükendi
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 560
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .
₺29,82
Tükendi
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 367
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺32,90
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 487
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .1999
₺19,32
Tükendi
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 304
En / Boy : 10,5 / 19
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .1998
₺15,96
Tükendi
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 290
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺14,28
Tükendi
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 186
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .
₺5,88
Tükendi
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 288
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .
₺7,78
Tükendi

Zamanı olmayan hikâyeler: Aşk, macera ve kahramanlık destanlarından yaratılış hikâyelerine kadar bütün önemli mitler etkili bir şekilde yeniden anlatılıp resimlenmiştir. Tanrılar ve canavarlar: Mitolojisi olan tüm kültürlerdeki mitolojik karakterler. Dünyadan hikâyeler: Ünlü Yunan ve Roma mitolojilerinin yanı sıra daha az bilinen Amerika, Asya ve Afrika mitlerinden hikâyeler. Mitolojik bağlar: Farklı kültürlerde tekrarlanan temaları ve inançları keşfedin.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 352
En / Boy : 13 / 22
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : .
₺112,70
Tükendi
Milli Mücadele üzerine pek çok şey yazıldı, çizildi, konuşuldu. Ancak bir konu var ki yıllarca tabiri caizse es geçildi. Türk asıllı Ortodokslar’ı kimse anmadı. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türkler ve Rumlar nüfus mübadelesine tabi tutulurken, türk asıllı Ortodokslar da bu mübadeleyle Yunanistan’a gönderildi. Hiç ama hiç istemediler bu mübadeleyi. Ancak yapabilecekleri hiç bir şey de yoktu. İstiklal Mücadelesinde savaştıkları insanların yanına gönderildiler. Bugün bu olayın üzerinden yıllar geçti. Zaman merhemi bu dramların üzerini kapattı. Herkes kendi acılarıyla kaldı
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 156
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2003
₺26,88
1

Mitoloji Kitapları

Mitoloji Nedir?

Mitoloji kelimesi Yunanca mitos yani masal/ hikaye ve logos yani söz kelimelerinin birleşiminden türeyen kelime olmaktadır. Mitoloji, eski zamanlarda yaşamış olan milletlerin inandıkları tanrıların, kahramanların, devlerin ve perilerin hayat ve yaşadıkları serüvenlerinden bahseden hikayeler olarak bilinmektedir. Efsaneler bilimi anlamına da gelen mitoloji sözlü ya da yazılı efsane birikimini ele alan çalışmalar bütünü olmaktadır.

İnsanlar doğdukları andan itibaren günümüze kadar varoluşlarının sebebini araştırmaktadır. Her millet bulduğu ipuçlarını ve delilleri hayal dünyasında yorumlayarak kendi mitlerini oluşturmuşlardır. Her mitolojik hikaye gücünün bir kısmını toplumun ona olan inancından almaktadır. Farklı dönemlerde ve kültürlerde anlatılan mitler kulaktan kulağa yayılarak çeşitlenmiştir. Türkçede ‘‘söylencebilim’’ olarak ifade edilen mitoloji, birçok kitabın ana teması olmuştur. 

Her toplumun kendine özgü bir mitolojisi bulunmaktadır. Mitolojik anlatılar, toplumun aynası görevi görmektedir. Mitolojik hikayeler toplumdan topluma farklılık gösterse de pek çok ortak yönleri bulunmaktadır. Tüm uluslar kendi dinleri, kahramanları, tarihleri gibi unsurlara ilişkin anlatıları barındıran mitlerini zamanla geliştirmektedir. Günümüzde en fazla bilinen mitolojiler Yunan, Çin, Türk, Roma ve İskandinav mitolojileri olmaktadır. Konularına göre mitoloji çeşitleri şu şekilde üç kategoride incelenmektedir:

 • Evren ve yaratılışa dair mitolojiler
 • Din ve Tanrılara dair mitolojiler
 • Kahramanlara dair mitolojiler

Mitolojiye giriş kitapları okuyucunun mitoloji hakkında temel bilgi edinmesini sağlayan kitaplar olmaktadır. İnsanların bilgi dağarcığını geliştirmek ve mitolojiye meraklı insanlara doyum sağlamak amacıyla farklı formlarda yazılmış pek çok mitoloji ile ilgili kitaplar bulunmaktadır. Her yaştan okuyucu kitlesine sahip mitoloji kitapları ulusların mitleri hakkında meraklı okuyucuların bilgi sahibi olmasına yardımcı olmaktadır. İnsanları büyüleyen mitolojik hikayeler ve kahramanlar usta bir kalemden çıkan roman ile birleştirildiğinde birçok okuyucu tarafından orijinaline göre daha fazla ilgi duyulmaktadır. Mitolojik romanlar, yazarın usta kalemi ile ulusların mitlerinin ustaca harmanlandığı eserler olarak bilinmektedir. Mitoloji ile roman birleşimi severlerin kitaplığında bulunması gereken en iyi mitolojik romanlar şu şekilde sıralanabilinmektedir: 

 • Ben, Kirke- Madeline Miller
 • Akhilleus’un Şarkısı- Madeline Miller
 • Parfümün Dansı-Tom Robbins
 • Yüce Tanrı Pan- Arthur Machen
 • Nefertiti-Nazan Apaydın Demir
 • Gizli Tarih-Donna Tart
 • Loki’nin Müjdesi-Joanne M. Harris
 • Atlas’ın Yükü-Jeanette Winterson
 • Kızların Suskunluğu- Pat Barker

En İyi ve En Güzel Mitoloji Kitapları

En iyi mitoloji kitapları, okurlar tarafından beğeni kazanan ve dünyada en çok okunan kitaplar listesine giren eserler olmaktadır. Türk ve Dünya edebiyatı içerisinde mitoloji üzerine eğitim almış ve araştırmalar yaparak kendini geliştirmiş birçok yazar bulunmaktadır. Her bir yazarın uzman olduğu ya da araştırma yaptığı farklı ulus ve mitler üzerine yazdığı mitoloji hakkında kitaplar bulunmaktadır. Ulusun mitolojik unsurlarını daha derinlemesine inceleme fırsatı sunan sadece bir ulusun mitoloji unsurlarına dair kitaplar olduğu gibi tüm ulusların mitolojik unsurlarını bünyesinde barındıran mitoloji kitaplarına kolayca ulaşmak mümkün olmaktadır. En çok okunan mitolojik kitapları şu şekilde sıralanabilmektedir:

Mitoloji 101-Kathleen Sears: Roma ve Eski Yunan mitolojisi ile ilgili kitaplar içerisinde mitoloji ile ilgili en temel bilgileri içeren kitap olmaktadır. 

 Eski Türk Mitolojisi- Jean Paul Roux: Türk mitolojisi kitap önerisi olarak gösterilen eser, bu başlıkta yazılmış en iyi çalışma olmaktadır. Eserde Eski Türk halklarının dinlerine ve mitolojilerine ulaşmak mümkün olmaktadır.

Klasik Mitoloji-Barry B. Powell: Temel çerçeve ile mitoloji okuması yapmak isteyen okuyucuların okuması gereken kitaplar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Son yapılan akademik çalışmalardan yararlanan eser, Grek ve Roma mitoslarının aralarındaki bağlantıyı incelemektedir. 

 Yunan Mitolojisi-Karl Kerenyi: Yunan mitolojisi ile ilgili kitaplar arasında en iyi ve en çok okunan eser olmaktadır. Yazar, mitoloji dendiğinde akla ilk gelen mitoloji dönemi olan yani Yunan mitolojisini konu edinmiştir. Tanrılar ve kahramanlara yer verilen eserde anlatılan hikaye ve içeriklerin belgelerle desteklenmesi Yunan mitolojisi kitap önerileri arasında ilk sırada yer alan eser olmasını sağlayan sebeplerden olmaktadır.  

Viking Mitolojisi-Snorri Sturluson: Viking dizisiyle çoğu okuru araştırmaya iten Viking mitolojisi üzerine yazılmış eser olmaktadır. Eser kadim uygarlıklarının temellerinin atıldığı efsanelerin ve bugünün uygarlıklarının derin araştırılması konusunda iyi bir kaynak özelliği taşımaktadır. 

Simurg’un Kanadı-Mitoloji ve Edebiyat Makaleleri-Makaleler-Gönül Alpay Tekin: Mitoloji tarihi kitapları arasında yer alan eser, edebiyat ve mitolojiyi bir araya getiren noktalara ışık tutmaktadır. 

Mitolojik Efsanelerin Kitapları

Her ulusun kendi mitolojisine konu olmuş efsaneleri bulunmaktadır. Mitolojinin beslendiği hikayeler kitapların ana hattını oluşturmaktadır. Bu efsaneler kulaktan kulağa, dilden dile yayılarak ölümsüzlüğünü korumaktadır. Efsaneler zamanla değişikliğe uğrasa da ana teması hep aynı kalmaktadır. Bu efsaneler ile ilgili kitaplar mitoloji severler tarafından ilgi duyulan ve tercih edilen eserler arasında yer almaktadır. Mitolojik efsane kitapları kitap içerisinde yazarın ele aldığı efsane konusunun temasına göre tarihi mitolojik kitaplar, fantastik mitolojik kitapları, din mitoloji kitapları, aşk efsaneleri kitapları, Tanrı mitoloji kitapları gibi çeşitlenmekte ve kategorilenebilmektedir.  

Günümüzde mitoloji üzerine basılmış onlarca kaliteli kitap bulabilmek mümkündür. Türk,Yunan, Çin, Mısır gibi farklı kültürlerin mitolojik efsanelerini anlatan kitaplar mitoloji severler için ilgi odağı eserler arasında yer almaktadır. Ulusların mitolojileri hakkında bilgiler okurlar tarafından doğrudan yazarlardan elde edilebileceği gibi ulusa mal olmuş mitolojik fantastik kitaplar üzerinden de elde edilebilinmektedir. 

Mitolojik hikayeler birbirinden farklı birçok insan üstü varlık içermektedir. Doğanın içerisinde yer almayan ya da doğada yer alan farklı canlıların karışımından oluşan bu efsanevi yaratıklar farklı mucizeleri müjdelemektedir. Genellikle köken değişse de bu efsanevi yaratıklar benzer özellikler göstermektedir. Bu insanlığım kadim kültürlerinin birbirini etkileyen bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu efsaneler hakkında bilgi almak isteyen mitoloji severler mitolojik fantastik kitaplar ya da mitolojik yaratıklar kitabı çeşitlerini tercih etmesi gerekmektedir. Kültürler üzerinde yoğun etkiye sahip olan bu hikayeler genelde fantastik hikaye severlerin ilgisini çekmektedir. Bu efsanevi hikayeler fantastik anlatı üzerinden öğretileri gelecek nesillere aktarma amacı taşımaktadır. 

Ulusların mitolojiye konu olmuş ve okurlar tarafından merak edilen Tanrıları da mitoloji kitaplarının ana temasını oluşturan unsurlardan birisi olmaktadır. Çin Tanrıları kitapları, Yunan Tanrıları kitapları gibi mitolojik kitaplar ulusların Tanrıları ve dinleri hakkında kapsamlı bir bilgi edinilmesi konusunda da fayda sağlamaktadır. 

Mitoloji Kitap Çeşitleri

Mitoloji kitapları, belirli bir kültüre bağlı olarak evrenin yaratılışını, insanlık tarihini, inanç sistemlerini, gelenek ve davranışların tümünü açıklamak için geçmişten günümüze kulaktan kulağa gelen efsanelerin yazılı olduğun eserler olmaktadır. Mitoloji bölgelere, dinlere ve zaman dilimlerine göre kendi içerisinde çeşitlenmektedir. Bu çeşitlilik mitoloji üzerine yazılan kitaplarında çeşitlenmesine sebep olmaktadır. Mitolojik hikayeler kitap olarak okuyucusunun ilgisine ve merak duygusuna göre çeşitlilik göstermektedir. Okuyucunun bilgi dağarcığının kendi ilgisi ve merakı doğrultusunda gelişmesini sağlayan mitoloji kitap önerisi şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Türk Mitolojisi-Merve Köken
 • Yunan Mitolojisi-Karl Kerenyı
 • Japon Mitolojisi-Masaharu Anesaki
 • İskandinav Mitolojisi-Neıl Gaiman
 • Mısır Mitolojisi-Geraldine Pinch 

En Çok Okunan Mitoloji Setleri

Bütün ulusların mitolojilerinin detaylı incelenmesine imkan sunan mitoloji seti kitapları okuyucunun bilgi dağarcığının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Mitoloji kitap setleri her kitaplıkta olması gereken eserler arasında yer almaktadır. Farklı dinlere ve kültürlere ait bilgileri içeren bu eserler insanın ufkunu genişletmesi açısından önemli olmaktadır. Mitoloji hakkında yazılmış kaynaklar okunarak hem geçmiş tanınmakta hem de günümüzdeki insanlık kültürü ve inanç sitemleri kolay anlamlandırılmaktadır. 

Okurlar tarafından en çok tercih edilen bazı mitolojik setler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Madeline Miller Seti
 • Mitoloji Dünyası Seti
 • Mitolojik Hikayeler Seti

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı