1 2 3 ... 24 >

Mitoloji Kitapları

Mitoloji Nedir?

Mitoloji kelimesi Yunanca mitos yani masal/ hikaye ve logos yani söz kelimelerinin birleşiminden türeyen kelime olmaktadır. Mitoloji, eski zamanlarda yaşamış olan milletlerin inandıkları tanrıların, kahramanların, devlerin ve perilerin hayat ve yaşadıkları serüvenlerinden bahseden hikayeler olarak bilinmektedir. Efsaneler bilimi anlamına da gelen mitoloji sözlü ya da yazılı efsane birikimini ele alan çalışmalar bütünü olmaktadır.

İnsanlar doğdukları andan itibaren günümüze kadar varoluşlarının sebebini araştırmaktadır. Her millet bulduğu ipuçlarını ve delilleri hayal dünyasında yorumlayarak kendi mitlerini oluşturmuşlardır. Her mitolojik hikaye gücünün bir kısmını toplumun ona olan inancından almaktadır. Farklı dönemlerde ve kültürlerde anlatılan mitler kulaktan kulağa yayılarak çeşitlenmiştir. Türkçede ‘‘söylencebilim’’ olarak ifade edilen mitoloji, birçok kitabın ana teması olmuştur. 

Her toplumun kendine özgü bir mitolojisi bulunmaktadır. Mitolojik anlatılar, toplumun aynası görevi görmektedir. Mitolojik hikayeler toplumdan topluma farklılık gösterse de pek çok ortak yönleri bulunmaktadır. Tüm uluslar kendi dinleri, kahramanları, tarihleri gibi unsurlara ilişkin anlatıları barındıran mitlerini zamanla geliştirmektedir. Günümüzde en fazla bilinen mitolojiler Yunan, Çin, Türk, Roma ve İskandinav mitolojileri olmaktadır. Konularına göre mitoloji çeşitleri şu şekilde üç kategoride incelenmektedir:

 • Evren ve yaratılışa dair mitolojiler
 • Din ve Tanrılara dair mitolojiler
 • Kahramanlara dair mitolojiler

Mitolojiye giriş kitapları okuyucunun mitoloji hakkında temel bilgi edinmesini sağlayan kitaplar olmaktadır. İnsanların bilgi dağarcığını geliştirmek ve mitolojiye meraklı insanlara doyum sağlamak amacıyla farklı formlarda yazılmış pek çok mitoloji ile ilgili kitaplar bulunmaktadır. Her yaştan okuyucu kitlesine sahip mitoloji kitapları ulusların mitleri hakkında meraklı okuyucuların bilgi sahibi olmasına yardımcı olmaktadır. İnsanları büyüleyen mitolojik hikayeler ve kahramanlar usta bir kalemden çıkan roman ile birleştirildiğinde birçok okuyucu tarafından orijinaline göre daha fazla ilgi duyulmaktadır. Mitolojik romanlar, yazarın usta kalemi ile ulusların mitlerinin ustaca harmanlandığı eserler olarak bilinmektedir. Mitoloji ile roman birleşimi severlerin kitaplığında bulunması gereken en iyi mitolojik romanlar şu şekilde sıralanabilinmektedir: 

 • Ben, Kirke- Madeline Miller
 • Akhilleus’un Şarkısı- Madeline Miller
 • Parfümün Dansı-Tom Robbins
 • Yüce Tanrı Pan- Arthur Machen
 • Nefertiti-Nazan Apaydın Demir
 • Gizli Tarih-Donna Tart
 • Loki’nin Müjdesi-Joanne M. Harris
 • Atlas’ın Yükü-Jeanette Winterson
 • Kızların Suskunluğu- Pat Barker

En İyi ve En Güzel Mitoloji Kitapları

En iyi mitoloji kitapları, okurlar tarafından beğeni kazanan ve dünyada en çok okunan kitaplar listesine giren eserler olmaktadır. Türk ve Dünya edebiyatı içerisinde mitoloji üzerine eğitim almış ve araştırmalar yaparak kendini geliştirmiş birçok yazar bulunmaktadır. Her bir yazarın uzman olduğu ya da araştırma yaptığı farklı ulus ve mitler üzerine yazdığı mitoloji hakkında kitaplar bulunmaktadır. Ulusun mitolojik unsurlarını daha derinlemesine inceleme fırsatı sunan sadece bir ulusun mitoloji unsurlarına dair kitaplar olduğu gibi tüm ulusların mitolojik unsurlarını bünyesinde barındıran mitoloji kitaplarına kolayca ulaşmak mümkün olmaktadır. En çok okunan mitolojik kitapları şu şekilde sıralanabilmektedir:

Mitoloji 101-Kathleen Sears: Roma ve Eski Yunan mitolojisi ile ilgili kitaplar içerisinde mitoloji ile ilgili en temel bilgileri içeren kitap olmaktadır. 

 Eski Türk Mitolojisi- Jean Paul Roux: Türk mitolojisi kitap önerisi olarak gösterilen eser, bu başlıkta yazılmış en iyi çalışma olmaktadır. Eserde Eski Türk halklarının dinlerine ve mitolojilerine ulaşmak mümkün olmaktadır.

Klasik Mitoloji-Barry B. Powell: Temel çerçeve ile mitoloji okuması yapmak isteyen okuyucuların okuması gereken kitaplar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Son yapılan akademik çalışmalardan yararlanan eser, Grek ve Roma mitoslarının aralarındaki bağlantıyı incelemektedir. 

 Yunan Mitolojisi-Karl Kerenyi: Yunan mitolojisi ile ilgili kitaplar arasında en iyi ve en çok okunan eser olmaktadır. Yazar, mitoloji dendiğinde akla ilk gelen mitoloji dönemi olan yani Yunan mitolojisini konu edinmiştir. Tanrılar ve kahramanlara yer verilen eserde anlatılan hikaye ve içeriklerin belgelerle desteklenmesi Yunan mitolojisi kitap önerileri arasında ilk sırada yer alan eser olmasını sağlayan sebeplerden olmaktadır.  

Viking Mitolojisi-Snorri Sturluson: Viking dizisiyle çoğu okuru araştırmaya iten Viking mitolojisi üzerine yazılmış eser olmaktadır. Eser kadim uygarlıklarının temellerinin atıldığı efsanelerin ve bugünün uygarlıklarının derin araştırılması konusunda iyi bir kaynak özelliği taşımaktadır. 

Simurg’un Kanadı-Mitoloji ve Edebiyat Makaleleri-Makaleler-Gönül Alpay Tekin: Mitoloji tarihi kitapları arasında yer alan eser, edebiyat ve mitolojiyi bir araya getiren noktalara ışık tutmaktadır. 

Mitolojik Efsanelerin Kitapları

Her ulusun kendi mitolojisine konu olmuş efsaneleri bulunmaktadır. Mitolojinin beslendiği hikayeler kitapların ana hattını oluşturmaktadır. Bu efsaneler kulaktan kulağa, dilden dile yayılarak ölümsüzlüğünü korumaktadır. Efsaneler zamanla değişikliğe uğrasa da ana teması hep aynı kalmaktadır. Bu efsaneler ile ilgili kitaplar mitoloji severler tarafından ilgi duyulan ve tercih edilen eserler arasında yer almaktadır. Mitolojik efsane kitapları kitap içerisinde yazarın ele aldığı efsane konusunun temasına göre tarihi mitolojik kitaplar, fantastik mitolojik kitapları, din mitoloji kitapları, aşk efsaneleri kitapları, Tanrı mitoloji kitapları gibi çeşitlenmekte ve kategorilenebilmektedir.  

Günümüzde mitoloji üzerine basılmış onlarca kaliteli kitap bulabilmek mümkündür. Türk,Yunan, Çin, Mısır gibi farklı kültürlerin mitolojik efsanelerini anlatan kitaplar mitoloji severler için ilgi odağı eserler arasında yer almaktadır. Ulusların mitolojileri hakkında bilgiler okurlar tarafından doğrudan yazarlardan elde edilebileceği gibi ulusa mal olmuş mitolojik fantastik kitaplar üzerinden de elde edilebilinmektedir. 

Mitolojik hikayeler birbirinden farklı birçok insan üstü varlık içermektedir. Doğanın içerisinde yer almayan ya da doğada yer alan farklı canlıların karışımından oluşan bu efsanevi yaratıklar farklı mucizeleri müjdelemektedir. Genellikle köken değişse de bu efsanevi yaratıklar benzer özellikler göstermektedir. Bu insanlığım kadim kültürlerinin birbirini etkileyen bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu efsaneler hakkında bilgi almak isteyen mitoloji severler mitolojik fantastik kitaplar ya da mitolojik yaratıklar kitabı çeşitlerini tercih etmesi gerekmektedir. Kültürler üzerinde yoğun etkiye sahip olan bu hikayeler genelde fantastik hikaye severlerin ilgisini çekmektedir. Bu efsanevi hikayeler fantastik anlatı üzerinden öğretileri gelecek nesillere aktarma amacı taşımaktadır. 

Ulusların mitolojiye konu olmuş ve okurlar tarafından merak edilen Tanrıları da mitoloji kitaplarının ana temasını oluşturan unsurlardan birisi olmaktadır. Çin Tanrıları kitapları, Yunan Tanrıları kitapları gibi mitolojik kitaplar ulusların Tanrıları ve dinleri hakkında kapsamlı bir bilgi edinilmesi konusunda da fayda sağlamaktadır. 

Mitoloji Kitap Çeşitleri

Mitoloji kitapları, belirli bir kültüre bağlı olarak evrenin yaratılışını, insanlık tarihini, inanç sistemlerini, gelenek ve davranışların tümünü açıklamak için geçmişten günümüze kulaktan kulağa gelen efsanelerin yazılı olduğun eserler olmaktadır. Mitoloji bölgelere, dinlere ve zaman dilimlerine göre kendi içerisinde çeşitlenmektedir. Bu çeşitlilik mitoloji üzerine yazılan kitaplarında çeşitlenmesine sebep olmaktadır. Mitolojik hikayeler kitap olarak okuyucusunun ilgisine ve merak duygusuna göre çeşitlilik göstermektedir. Okuyucunun bilgi dağarcığının kendi ilgisi ve merakı doğrultusunda gelişmesini sağlayan mitoloji kitap önerisi şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Türk Mitolojisi-Merve Köken
 • Yunan Mitolojisi-Karl Kerenyı
 • Japon Mitolojisi-Masaharu Anesaki
 • İskandinav Mitolojisi-Neıl Gaiman
 • Mısır Mitolojisi-Geraldine Pinch 

En Çok Okunan Mitoloji Setleri

Bütün ulusların mitolojilerinin detaylı incelenmesine imkan sunan mitoloji seti kitapları okuyucunun bilgi dağarcığının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Mitoloji kitap setleri her kitaplıkta olması gereken eserler arasında yer almaktadır. Farklı dinlere ve kültürlere ait bilgileri içeren bu eserler insanın ufkunu genişletmesi açısından önemli olmaktadır. Mitoloji hakkında yazılmış kaynaklar okunarak hem geçmiş tanınmakta hem de günümüzdeki insanlık kültürü ve inanç sitemleri kolay anlamlandırılmaktadır. 

Okurlar tarafından en çok tercih edilen bazı mitolojik setler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Madeline Miller Seti
 • Mitoloji Dünyası Seti
 • Mitolojik Hikayeler Seti

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı