Okurlara, Remzi Kitap Gazetesi’nin 2006 yılı boyunca çıkan tüm sayılarını toplu olarak sunmak üzere bu 4. cilt, özel olarak hazırlandı. Kapsamlı diziniyle, kitapseverler için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı.

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 192
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2007
₺28,00

Spinoza düşüncesinin olumlayıcı gücüne ve metinlerinde açıkça ortaya koyduğu düşünce hatlarına odaklanan bu özel dosya Spinoza düşüncesinin etik, metafizik ve politik katmanlarına dair güncel tartışmalar açmayı hedefleyen telif yazılar ve çeviri metinlerden oluşuyor. Dosya editörleri Gaye Çankaya Eksen ve Alber Nahum'un titizlikle üzerine çalıştığı "Spinoza: Taze Bir Nefes..." sayısı Türkiye’de son yıllarda gitgide artan bir ilgiyle okunan Spinoza'ya dair temel Türkçe kaynaklardan biri niteliğinde.

Cogito’dan • Spinoza: Taze Bir Nefes...
Gaye Çankaya Eksen
Eylem Canaslan
Türker Armaner
Alber Nahum • Cemal Bâli Akal’la Söyleşi
Eylem Canaslan • Spinoza’da İfade Özgürlüğünün Metafizik Temelleri
Alexandre Matheron • Teolojik-Politik İnceleme’den Politik İnceleme’ye Spinoza’nın Evrimi Problemi
Alber Erol Nahum • Bir Spinoza İmgesinin İzinde: Modern Yahudiliğin Doğuşundan
Ferisilik Eleştirisine
Gaye Çankaya Eksen • Spinoza’da İnsanı İnsan Yapan Şey Üzerine
Steven Nadler • Spinoza’nın Etika’sında Ebedilik ve Ölümsüzlük
Türker Armaner • Tekillik ve Sonsuz
Onur Eylül Kara • Ulus Baker’in Spinoza Pratiği
Etienne Balibar • Spinoza: Kitle Korkusu / Kitlelerin Korkusu
Hakan Yücefer • Filozof ve Çokluk: Politik İnceleme’nin Anti-Platonculuğu


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 264
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2020
₺57,60

Cogito’dan • İmajı Düşünmek
Nazile Kalaycı • Antikçağ’da Şiire Karşı Diyalektik:
poetik kültürde ve sokratik kültürde imge üretimi
E. Burak Şaman • Hat Nasıl Bir Surettir?
Nami Başer • İmago
Cana Bostan • Divandaki Tarih Meleği: Walter Benjamin’de İmge-Uzam
Mehmet Şiray • Jacques Rancière’in İmge Felsefesi: Estetik İmgenin Diyalektiği
Hakan Yücefer • İmgenin Ardındaki İmge: Deleuze’de Eylem-İmgenin Üç Krizi
W.J.T. Mitchell • Resimler Ne İster?
Jacques Rancière • İmajlar Gerçekten Yaşamak İster mi?
Emmanuel Alloa • İmajların Okunurluğu: Bir Görsel Hegemonya Eleştirisi
Georges Didi-Huberman • Tarihin Özgür Gözleri
Pelin Dilara Çolak • Sanatı ‘Sanat’ Yapan Nedir? Sanatın İmgesel Doğası Üzerine Bir Deneme
Lewis Johnson • İmajlarla Çalışmak: Resimlemenin Yapıbozumu ve Gözde İlkin’in Sanatı
Zeynep Talay Turner • Kavram, Metafor, Benzetme: Nietzsche, Blumenberg, Musil
Özgür Taburoğlu • Bilge Karasu Anlatılarında Işıklı İmgeler


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 260
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 3.2020
₺56,00

Yaşlılık  çalışmaları ya da gerontoloji, bu dosyadaki sosyolojik makalelerde de özellikle vurgulandığı üzere, Türkiye’de derinlemesine çalışılmamış bir alan. Yaşlılık çalışmalarındaki eksiklikleri, yaşlanma sürecindeki eşitsizliklerin siyasal, kültürel ve iktisadi etmenlerini,  sosyoekonomik ve yapısal sorunları ele alan bu makale ve söyleşilerde  bir mücadele alanı olarak yaşlılığın imkânları, hak temelli ve eşitlikçi uygulama talepleri de dile getiriliyor. Dosya bir yandan da yaşlılık ve toplumsal cinsiyet ilişkisine, yaşlılığın ruhsal süreçlerine ve yaşlılıkta psikanalitik çalışmanın dinamiklerine, “çirkin tekrarlar”dan kurtularak yaşamla ve yeniyle yeni bir ilişki kurma imkânlarına, sanatın ve sanatçının yaşsızlığına odaklanan yazılarla bu kasvetli zamanlarda yaşlı olmanın ne anlama geldiğini tekrar düşünmeye davet ediyor. 

Cogito’dan • Hasta Bir Dünyada Yaşlanmak
Necmiye Alpay • Altmış Beş Artı Damgası
Lynne Segal • “Temel Koşullar” – Birleşik Krallık’ın Covid-19 Karşısındaki Tutumunda Yaşlanma veya Yaş Ayrımcılığı
Lynne Segal • Toplumsal Cinsiyet, Arzu ve Yaşlanmanın Skandalları
Françoise Dastur - Michel Eltchaninoff • “Ölüm kaygısı yaşama sevinciyle bağdaşmayan bir şey değil kesinlikle”
François Villa • Psikanaliz Yaşlanma Sorunuyla Karşılaştığında
Bella Habip • Psikanalizde Yaşlılık
Toros Güneş Esgün • “Çirkin Tekrarlar”ı Bırakmak: Tante Rosa, Yaşlılık ve Beauvoir
Fisun Yalçınkaya • Sanatçının Yaşsızlığı ya da “Zamanının İlerisinde” Sanat
Ayşe Günaysu - Eren Keskin • İnsan Hakları Kimin Hakları?
Covid-19 Salgını ve Hak İhlalleri
Özgür Arun • Eşitsiz Yaşlanmak: Türkiye’nin Serüveni, Alanın Niteliği
ve Yaşlanma Gündemi
Alan Duben • Kuşaklar ve Nüfus Yaşlanması: Aile, Devlet ve Piyasa
Gülçin Con Wright • Yaşlanma, Yaşlılık ve Yaşlılar: Kavramsal Tartışmalar,
Toplumsal Algılar ve Yaşlının Sosyal Statüsü
Merve Tunçer • Kriz Döneminde Yaşçılık: Yeni Mücadele Alanları
Göksenin İnalhan • İnsan-Mekân-Zaman: Yerinde Yaşlanma ve Sağlık-Herkes için Yaşanılabilir Kent
Mutlu Binark • Eşitsizliklerin Yeniden Tezahürü: Dijital Eşitsizlikler ve Yaşlı Bireyler


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 180
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 6.2020
₺44,00

İnsanın doğayla ilişkilenme biçimleri, özneleşme ve toplumsallaşma sürecinde hem iç doğasını hem dış doğayı alt etme girişimleri, kadim zamanlardan bu yana anlatıların ve efsanelerin merkezi teması olmuş.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 308
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 4.2019
₺64,00

Cogito’dan • Laiklik’ten Sonra

Charles Taylor • Sekülarizmin Biçimleri

Cemil Aydın • Osmanlı Hilafetinin Uluslararası Siyasetinde Kutsal ve
Sekülerin Müphemliği

Baki Tezcan • Laikliğin “Yerli ve “Milli” Tarihine Medhal: İslam Kültürel ve
Siyasi Tarihi Çerçevesinde Din ve Dünyevilik Üzerine Düşünceler

Cemil Boyraz • Türkiye’de Sekülarizmin Ekonomi-Politiği: Tarihsel ve Eleştirel Bir Analiz

Abdulhamit Kırmızı • 19. Yüzyılı Laiksizleştirmek: Osmanlı-Türk Laikleşme Anlatısının Sorunları

İsmail Kara - İştar Gözaydın -Ayhan Aktar • Türk Usulü Laiklikte Din ve Sekülerlik Nerede Duruyor?

Daniel Steinmetz-Jenkins • Jan Assmann ve Politik Olanın Teolojikleştirilmesi

İştar Gözaydın • 2+2=4? Seküler, Sekülerleşme, Sekülarizm ve Laiklik

Besim F. Dellaloğlu • Türkiye Modernleşmesinin Politik Teolojisi

Ferhat Kentel • Türk Milliyetçiliğinin Daimi Kurucuları Olarak Din ve Sekülarizm

Charles Turner • Sekülerleşme: Devingen Bir Şenlik

Agata Bielik-Robson • Post-Seküler Dönüş: Aydınlanma, Gelenek, Devrim

Jeffrey Haynes • Din Demokrasi ve Kişisel Özgürlükler: Teorik Perspektifler ve
Ampirik Sonuçlar


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 252
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 7.2019
₺56,00

Hilafet nedir? Bu kavram ne anlama gelmektedir? Bu fikrin tarihi nedir? Bu sadece tarihe emanet edilmiş, geçmişten gelen bir ses olduğu için ilgi çeken eskiden kalma önemsiz bir şey midir? Ya da bugün yorumlayıp kullanabileceğimiz bir kavram mıdır? Bu kitapta tüm bu soruların yanıtlarını bulacaksınız.

Bu kitap, temelde, güncel siyasetle alakalı bir kitap değildir. Daha ziyade bir tarih kitabıdır ve ele aldığı tarihi malzemenin çoğu, her ne kadar tartışmaların bir kısmı yirmi birinci yüzyıla kadar gelse de, Anglo-Sakson geleneğine mensup tarihçilerin erken Orta Çağlar, hatta Karanlık Çağlar olarak adlandırdığı, Hz. Muhammed’in 632’deki vefatından 1097’de Haçlıların Orta Doğu’ya gelişine kadarki dört yüz yıllık bir döneme dayanmaktadır.

Kitap boyunca vurgulanan şey, hilafet fikrinin zengin ve farklılık gösteren bir gelenek olduğudur. Birçok Müslüman, böylesi bir kurumun insan toplumunu düzenlemenin en iyi yolu olduğu fikrine sıkı sıkıya bağlıdır.

₺38,90

EKMEK, TERLİK, CAN SIKINTISI, FÜZE, ÖPÜŞME,

ALMANYA, KİLOT, BEDAVA KOLA, SÜMÜK, SİGARA,

KARDAN ADAM, AT VE İNGİLİZCE HAKKINDA HER ŞEY…

₺32,90

“Propagandanın bu yüzyılın siyasetindeki önemi küçümsenmemelidir. Propagandaya ve onun kamuoyu üzerindeki varsayılan gücüne giderek daha fazla önem verilmesinin en açık nedeni, siyasal katılımın doğasını çarpıcı bir şekilde dönüştüren, genişleyen politika zeminidir.

‘Kamuoyu yönetimi’, geride bıraktığımız yüzyılda, savaşta ve barışta devletleri merkezi önemde meşgul etti. Bu kitaptaki makaleler dizisi, ‘kamuoyu yönetimi’ tekniklerinin izini Birinci Dünya Savaşı’ndan şu anda Afganistan’da süren çatışmaya ve WikiLeaks’in kurulmasına kadar sürüyor. Devlet liderlerinin ve devletleri adına faaliyet yürüten kamuoyu oluşturucuların nasıl da –ülke içinde ve dışında– halkın tutumlarını şekillendirmeye çalıştığını, bu doğrultuda medyayı kalpleri ve zihinleri kazanma hedefiyle donatma arayışında olduğunu açığa çıkarıyor. Kitap, bugün propaganda çalışmasının ve pratiğinin tarih tarafından şekillendirildiğine dair ikna edici deliller sunuyor.”


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 376
En / Boy : 13,7 / 21,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 8.2019
₺52,90

Merhaba
 
Kurşun Kalem’in 48.sayısında Sabit Kemal Bayıldıran “Şairin Hayatı Şiire Dâhil Değil Miydi?” yazısıyla okurları şiirin dördüncü boyutuna dair bir yolculuğa çıkarıyor.

Bu sayımızda da Kurşun Kalem yazarları sanatın sınır tanımaz yaratıcılığını ve hayallerin özgürleştirdiğini gözler önüne seren düşünme ve yazma eylemine devam ediyor. “Varolmayan Yerler, Sanatın Var Ettikleri” dosya konusu kapsamında Prof. Dr. Nigar Pösteki “Geçmiş ve Gelecek Arasında Varolmayan” ile yaşadığımız çağa dair derin analizler yaparken, Zeynep Çolakoğlu “Varolmayan Yerlere Yolculuk”, Filiz Gülmez “Sanatın Var Ettikleri” yazısı ile fantastik yazının kapılarını aralıyorlar. Yayla Boztaş “Hayallerin Mekânları” ile bizleri fantastik mimariyle tanıştırıyor, Hakan Balcı “Edebiyatta Koridorlar ve Dehlizler” ile yeraltında kalan efsaneleri gün yüzüne çıkarıyor. Tan Doğan ise dosyamıza “Ütopik Tik” yazısı ile katkıda bulunuyor.

 Bedriye Korkankorkmaz “Ölü Canlar ve Nikolay Gogol”, Nalan Yılmaz “George Sand, Öncü Bir Kadın”, Bircan Çelik “Emily Dickinson Şiirinde Siyah Düğümler, Ölüm, Tanrı, Ahiret”i yazdılar.

Enver Ercan'a Seslenişler anı dosyamızı Nezihe Altuğ hazırladı. Dosyaya katkı koyan yazarlar: Feyza Hepçilingirler, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Bâki Ayhan T., Mustafa Fırat, Altay Öktem, Emel İrtem, Jale Sancak, Mehmet Kuvvet, Nezihe Altuğ, Zekeriya Saka ve Mine Ömer.

Şairin 24 Saati köşemizin konuğu Oğuz Tümbaş. Alman Edebiyatından Esintiler köşesinde Mevlüt Asar “Rose Auslander”e yer verdi.

“Korkuyu Beklerken” adlı yeni bir yazı dizisine başladık. Korku edebiyatı ve sanatı üzerine Hakan Balcı, Yankı Enki, Yayla Boztaş, Ruhsan İskifoğlu ve çizer İmge Senseçer katkıda bulundular.

Handan Gökçek hazırladığı Yakından Geçen Öyküler'de okurlarımızı genç yazarların öyküleri ile buluşturuyor.
Okurlardan gelen şiirleri Hakan Cem, öyküleri Mehmet Kuvvet seçti. Bu sayımıza özel tasarımlar yapan Kadircan Kızılcıklı, Bahar Koşar, Berk Vanlı, Özgür Yanargil, Duranay Turan, Sultan Özdemir, Lisa Cooper, Hakan Balcı ve Ertan Ceylan'a teşekkür ederiz.

49. sayımızda görüşmek üzere...

- Zeynep Çolakoğlu

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 96
En / Boy : 27,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 5.2018
₺11,58

ONS, söz verdiği 3. sayısıyla okurlarının karşısında!

Her sayıda kendini yenileyen ONS’un bu sayısı da bir “mevsimlik kitap”!

Sıkı bir ONS okuru olduğunu bildiğimiz Faruk Eczacıbaşı, “Yapıcı modeller kurmak yeni neslin işi” diyor. Dijital geleceğimiz üzerine ufuk açıcı bir söyleşi gerçekleştirdik kendisiyle.

Ve yılın doğumgünü partisi ONS’ta: Yıldız Kenter ile Haldun Dormen 90 Yaşında!

Göksel Kortay, Mustafa Alabora, Selçuk Yöntem, Nilgün Belgün, Dikmen Gürün, Selim İleri, Hakan Altıner, Gül Onat... gibi birçok değerli sanatçının katıldığı bu özel dosya Konsol Kitapları’nın No.1 kitabının da sürprizini içeriyor!

Vedat Ozan, kültür tarihi kitaplarında yazmayan bir ayrıntıyı, “Başkan Mao’nun Mangoları”nı;

İlhami Algör, “Dil’in Kullanım Halleri”ni;

Gündüz Vassaf, bayram tatili güncesini;

Özgür Çiçek, başka bir feminizmin peşindeki yazar Chimamanda Ngozi Adichie’yi;

İnönü Vakfı Başkanı ve İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü Toker ise Halim ve Adalet Ağaoğlu’yla dostluklarını;

Hanif Kureishi, “keşfetmek için seyahatler eden”, yakında kaybettiğimiz yazar Naipaul’un İstanbul’unu;

Önde gelen Yunan gazetecilerden Evangelos Aretaios, Brexit sonrası İrlanda’daki “Sıkıntılar”ı;

Merve Emre, çok moda olan kişilik testlerinin kapitalist kökenlerini;

Prof. Dr. Figen Gürdöl, plastikle beslenen bakterinin evrimini yazdılar...

Ayrıca efsane sinema sanatçısı Anna Karina söyleşisini, Suriyeli kadınların mutfağını, sokak hayvanlarının dünyasını, Mario Gomes’in edebiyatı patlatma gayretini, Ayşe Tütüncü’nün haikular ile otobüs ritmini, Ali Çetinkaya’nın Ankara Katliamı üzerine çizimini, alternatif eğitim çalışmalarını, dünyanın en büyük fotoğrafının hikâyesini, Necmiye Alpay’ın dil meseleleri üzerine Tweetlerini, Beat Kuşağı şiirinden en iyi çeviri örnekleri, Ömer Madra’dan “Kıymalı Kıyamet” tarifini, ünlü siyaset felsefecisi Michael Freeden’in “Liberalizmin Tutkuları” analizini, editör ve akademisyen Pamela Paresky’nin “Akla Dayalı Eleştiri” çağrısını, Fatma Betül Özer’in Oxbirdge deneyimini ve “Hz. İsa’nın Bir Varisi: C.S. Lewis” yazısını, “Winnie-the-Pooh’nun Çizim Hikâyesi”ni okuyabileceğiniz bu sayımızda Proust Anketi’nin iki şair konuğu var: Asuman Susam ve Yavuz Türk.

Geç oldu, güç oldu ama sözümüzde durduk!


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 136
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺17,00

Çamlıca Kids, İngilizceye merak salmış herkes için eğlenceli ve bir o kadar da eğitici, Çamlıca Basım Yayına ait 3 ayda bir çıkan süreli yayındır.

Eğlenceli ilüstrasyonlar ve ilgi çeken fotoğraflarla çocukların eğlenirken bilgi kapasitelerini arttırmayı, onlara İngilizce okuma ve anlama alışkanlıkları kazandırmayı amaçlayan bir yayındır.

Bu Dergi, yayın kurulunda bulunan uzmanların desteği ile İngilizce öğrenmeyi destekleyici uygun içerik ve yazıların hazırlandığı, titiz bir çalışma sonucu meydana gelmiş bir eserdir.

Ayrıca 16 sayfalık Çamlıca Kite faaliyet dergisi her ay ücretsiz olarak hediye edilmektedir.


Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 48
En / Boy : 21 / 27,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺13,20

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 64
En / Boy : 24 / 33
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺6,75

Dünyaya, Türkiye-Çin ekseninden bakmak için Kırmızı Kedi Yayınevi ve CRI-Çin Uluslarararası Radyosu’nun işbirliğiyle üç ayda bir yayımlanan Çin kültürü dergisi “Modern İpek Yolu” Temmuz-Eylül 2018 tarihli dördüncü sayısıyla okuyucu karşısında. Dergi artık 1 yaşında.

“Modern İpek Yolu”, derin Çin kültürünü ve günümüzdeki Çin gerçeğinin ayrıntılarını, kültür, sanat, yaşam, spor ve siyasete dair yorum ve haberlerle ele alıyor. 21. yüzyılı çok derinden etkileyecek Yeni İpek Yolu projesini ve güzergahta yer alan ülkelerin kültürlerini Türkiye-Çin eksenli bakış açısıyla yansıtacak olan 160 sayfalık derginin dördüncü sayısı da önceki sayılar gibi zengin bir içeriğe sahip.

Haluk Hepkon’un sahibi ve sorumlu yazıişleri müdürü olduğu “Modern İpek Yolu”nun yayın yönetmenliğini Tunca Arslan üstlenirken yayın kurulunda şu isimler bulunuyor: Enis Batur, Xia Yongmin, İsenbike Togan, Cem Gürdeniz, Fatih Oktay, Faruk Pekin, Tang Jiankun, Ma Yuyao, Kamil Erdoğdu, Altay Atlı.

Derginin editörlüklerini ise Burcu Aktaş, Burak Kuru ve Derviş Şentekin yapıyor.

Dördüncü sayının kapağında “İki Ülke İki Medeniyet” başlığıyla Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ile Burak Kuru’nun gerçekleştirdiği söyleşi var. Wei, “İki ülke halkının kalplerinin birbirine yakın oluşu, medeniyetler arasındaki iletişimi de yoğunlaştırıyor” diyor. Söyleşide, Türkiye-Çin ilişkileri derinlemesine ele alınıyor. Kapak konuları arasında Prof. Korkut Boratav ile söyleşi de bulunuyor. Boratav, Kamil Erdoğdu’nun Çin üzerine sorularını yanıtlarken “Her şey gelecek 30 yıldaki devrimlere bağlı” ifadesini kullanıyor. Nermi Uygur’un Bir Bambu Gibi Davranma Mutluluğu başlıklı makalesi Çin resmini ele alırken, Anna Maria Beylunioğlu, Türkiye’deki Çin mutfağını inceliyor. Emre Demir’den de ilginç bir portre var: Ho Fengshan. Fengshan, Atatürk’le görüşen Çinli diplomat olarak biliniyor Türkiye’de. Hikâyesi ilginizi çekecek.

Modern İpek Yolu’nun 4. Sayısında yer alan konular ise şöyle:

- Mükemmel Şeytansı Büyüler, Koşuşturan Putlar – Marco Polo
- Asılı Manastır, Ahşap Pagoda, Wutaishan Dağı – Faruk Pekin
- Trump-Kim Singapur Zirvesi – Selçuk Çolakoğlu
- “Pamuk İçine Gizlenmiş İğne” – Cemil Kaptan
- Kuşak ve Yol Girişimi – Fatih Oktay
- Çin’de İslam ve Hui Milliyeti – İnci İnce Erdoğdu
- Hunlara Ait Antik Kent Kalıntısı – Liu Wenjun
- Doğu’nun İncisi Şanghay – Emel Altan Ege
- Dönüşerek İlerleme Döneminden Notlar – Tunca Arslan
- Matbaa Kültürel Gelişmenin Yolunu Açtı – İnci İnce Erdoğdu
- Film Sektöründe “Altın Çağa” Doğru – Wu Dan
- Dağdan da Tiyatro Dekoru Olur Mu Demeyin! – Kamil Erdoğdu
- Zirveye Ramak Kaldı – Merve Çay
- Batı Sanatından Çok Başka – Muhaddere Nabi Özerdim
- Bir Delinin Güncesi – Lu Hsun
- Gururu Olmayanın Zengin Olması Kolaydır – Konfüçyüs
- “Çin ile Türkiye Arasında Kültürel İletişim Köprüsü” – Özlem Arıkan Serbez
- Turist Fotoğrafından Düğün Fotoğrafına... – Wu Dan
- Kırmızı Işık’ta Geçen Islanır! – Chen Yan
- Ege Sorununa Olası Etkiler – Hüseyin Pazarcı
- Çin Felsefesindeki Daimi ve Değişebilir Unsur – Fung Yu-Lan
- Kedi ve Köpek Neden Düşmandır Birbirine?
- Bir Günlük İmparatoriç

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 160
En / Boy : 19,5 / 25,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 7.2018
₺12,62

Ve... Nüktedan artık 1 “yaş”ında!

Geçen sene bu zamanlarda Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesinde tanıtımını yaptığımızda, toprağa “filiz”i dikmiştik.

Şimdi o filiz yaş attı. Toprağa kök saldı. Toplumun sorunlarına Çözüm üretmeye çalıştı. “Temiz Edebiyat” şiarıyla; “Edebiyat”ımızı, “Edep” sınırları içinde muhafaza etti.

Neşe, Dert, Aşk ve Bizim Yunus derken geldik Nasreddin Hoca’ya!

Anadolu’muzun değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Topluma yanlış tanıtılan değerlimize hak ettikleri itibarı geri vereceğiz.

Nasreddin Hoca’mız ne de güzel söylemiş;

“Bizde kibir yoktur, dağ yürümezse abdal(kul) yürür.”

Bu Sayımızda Yazar Cem Sancar ile güzel bir söyleşi gerçekleştirdik.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 48
En / Boy : 23,5 / 30,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 6.2018
₺11,90

“Hayaller’e 5 Kala..”

Sevgili Okuyucularımız;
İnsan kıymet bilmeli. Vefalı olmalı!

Unutmamalı yapılan bütün iyilikleri. Herkesin kendince bir dünyası vardır.

Nüktedan Dergimizin dünyasına tekrar hoş geldiniz.

2. Yılımızda “Temiz Edebiyat” sloganımızla edebiyatımıza ve kültürümüze yeni bir heyecan getireceğimizi düşünüyoruz. Bu sayımızda “Hayaller ve Samimiyet” üzerine bir dosya çalışmasıyla karşınıza çıktık. Bu sayımızı hazırlamamızın en temel gayesi; samimi ve hayalperest Nüktedanı tanımanızı istememizdir.

Hayal kurmayan insan başarılı olamaz. Samimiyet ise insanın mayasından gelir. Yürüdüğümüz yollarda bizlere şahit olan kıymetli okurlarımızla bir seneyi devirmenin haklı sevincini yaşıyoruz. Büyüyoruz, sizlerle birlikte güçleniyoruz. Şimdi hep birlikte saatlerimizi hayallerimize göre kuruyoruz.
Ve...
“Hayallere beş kala...”
Gönüller’inizde buluşuyoruz.
Yeni ve nice sayılarda buluşmak dileğiyle...
Nüktedan 2. Yılında...

Ahmet Turgut – Sözün Tamamını Dinlemek
Aykut Artan – Çayım Yine Soğuyor
Atife Batur – Samimiyet
Bahadır Yenişehirlioğlu – Bir İnsan Kanamaya Başlarsa Cemiyette Kanar İnan
Bestami Yazgan – Hangi Kumaştayız?
Bekir Tuncer Salihoğlu – Sensiz Asla
Bilal Sami Gökdemir – Bir Salıncak Hikayesi
Demirhan Kadıoğlu – Sonsuzluğun Sırrını Bilmek Hayallerden Geçiyor
Erhan Karaman – Yollar
Elif Sönmezışık – Ruhu Çalınmış Gerçeklik: Beyaz Bant
Elif Pınar – Hayali Cevdet Efendi
Ebru Aytekin – Mavi’nin Çığlığı
Fatma Gülşen Koçak – Mardin Seyahati
Tolga Akpınar – Hayal
Uğur Canbolat – Hayal Ortaklığı
Harun Aydın – Tik Tak
Mahmut Bıyıklı – :Büyük Rüyaları Görmeyi Öğreten Adam
Mahmut Topbaşlı - Ben
Mücahid Şen – Gece Gözlerin
İbrahim Özgün – Buluşma
Prof.Dr. Nevzat Tarhan – Öfke Cinayetlerinden Kopya Cinayetlere
Salih Doğan – Hayalini Yorganına Göre Uzat
Yavuz Çelik – Ben
Yusuf Samet Çakır – 30. Durak
Zeynep Gül – Yara


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 48
En / Boy : 19,5 / 27,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 9.2018
₺13,60

Nüktedan 8. Durağında!

Bu sayımızda bizlere ana, yar ve diyar olan insanlığın anası kadınlarımıza farkındalık oluşturacak bir sayıyla karşınızdayız

Merhum Sanatçılarımızdan Neşet Ertaş’ın da dediği gibi; “Kadınlar insandır. Biz insanoğullarıyız.”

Nüktedan pozitif ayrımcılığı destekleyen bir dergidir.

Bizler kültürümüzü ve medeniyetimizi kadınlar üzerinden İnşa edeceğimize inanıyoruz. İlk eğitim ailede başlar ve ilkokul

Her zaman annedir!

Kadın medeniyet demektir!

8.Sayımızda sizleri güneşin toprakla buluşmasına şahit tutacağız.

Güneşin topraklarımızı ısıttığı bu pastırma sıcaklarında

Sizlerin içini öykülerimizle, şiirlerimizle ve deneme yazılarımızla ısıtmaya çalışacağız.

“Bizim topraklarda önce kadınlar uyanır sonra güneş doğar”

Bu sayımızda TV programcısı, sunucu ve editör Nesrin Songül Yardım ile Edebiyatımız hakkında güze bir söyleşi yaptık.

Ahmet Turgut – Kavramların Dili
Aykut Artan – Susmak Sessiz Çığlık
Bahadır Yenişehirlioğlu – Yaşamaya Devam Edebilmek İçin Kendinizi Öldürmekten Vazgeçin!
Bestami Yazgan – Tek Sermayem Yüreğimdir.
Behçet Gülenay – Eğilsen Yerdeki Taşa Kurtulur Kudüs!
Demirhan Kadıoğlu – Ana-Dolu Kadını Olmak!
Duygu Karakaş – Sessizliğin İkindisi
Erhan Karaman – Hadi Işıldasın Gözlerin
Elif Sönmezışık – Dehayı Dünya ile Sınamak: Amedeus
Elif Pınar – Duvardaki Kalp İzi
Ebru Aytekin – Şükür Kapısı
Fatma Gülşen Koçak – Zarifoğlu’nun Ardındaki Kahraman Berat Zarifoğlu
Turgut Akpınar – Bu Can Fanidir!
Tolga Akpınar – Kalp Oyuncak Değildir Kırılınca Yenisini Alamazsın!
Ufuk Cengiz – Hayal Atına Binmeyen Seyr-i Süluk Edemez Şu Hayatta!
Uğur Canbolat – Şahnazı
Kader Keskin – Bir Sevda Türküsüdür Annelik
Mahmut Bıyıklı – 10 Yıl Sonra Erdem Bayazıt
Mahmut Topbaşlı - Mecnunla Yanan Benim.
Mustafa Özçelik – Neden Şiir Okuruz?
Mücahid Şen – Ama Gitmen Gerekliydi
Öme Faruk Bilmiş - Zatına
İbrahim Özgün – Sezgi
İbrahim Akçay - Hayat
Prof.Dr. Nevzat Tarhan – Beynin Ruhani Yanı
Salih Doğan – Ehliyet - Liyakat
Yusuf Samet Çakır – Bu Bendeki Bildiğiniz Gibi Değil!


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 48
En / Boy : 19,5 / 27,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺13,60

Episode Dergi, 2. Yaşını 12. Sayısıyla Kutluyor

Episode Dergi’nin 12. sayısı hazır. Gelin yeni sayıda hangi röportajlar var, kimlerle konuştuk, hangi dizileri derinlemesine inceledik, birlikte bakalım…

“Yerli” kapağımızla başlıyoruz. Alp Navruz, kapaktaki yıldızımız. Elimi Bırakma‘da rol alan oyuncuyla dizi sektörünü, edebiyatı ve hedeflerini konuştuk. Özlem Özdemir’in özel röportajı, yeni sayımızda.

Ezgi Özcan, Avlu’daki başarılı performansıyla adından söz ettiren Ceren Moray’la buluştu, hem diziyi hem de sektörü konuştu.
Röportaj konuklarımızdan biri de Çukur‘un Karakuzuları’ndan Berkay Ateş. Ezgi Özcan’ın röportajı, Episode Dergi’nin yeni sayısında.
İstanbullu Gelin‘in yönetmeni Zeynep Günay Tan, Murat Evgin, Artİstanbul’un kurucularından Özlem Durak’ın da söyleyecekleri var bu sayıda.

Bitmedi; Levent Tanıl, son günlerin fenomen dizisi Bartu Ben‘i Episode Dergi okurları için yazdı, Zeynep ve Mert Gürer ise, Çukur‘u derinlemesine inceledi. Hepsi ve daha fazlası yeni sayımızda…

Narcos Mexico’nun iki yıldızı, Türkiye’de sadece Episode’a konuştu

“Yabancı” kapağımıza gelince: Narcos: Mexico, tüm boyutlarıyla Episode Dergi’nin 12. sayısında… Kaya Heyse, hem dizinin arka planıyla öyküsünü yazdı hem de Bilbao’da dizinin iki yıldızı Diego Luna ve Michael Peña ile buluşup güzel bir röportaja imza attı.

Ayrıca, Sevtap Tuzcu, The Resident‘ın yıldızlarından Manish Dayal röportajı, Deniz Turgay, The Chilling Adventures of Sabrina, Fulya Turhan, The Man in the High Castle, Esra Koçak, Kidding, Erdoğan Eren, Fringe, Devrim Toyran, The Cry, Fantastik Cadde’den Yakup Can

Yargıç, Daredevil, Pınar Bulut, Maniac ve Burcu Babal da Tayland’ın “Boys’ Love” dizileri üzerine yazılarıyla yeni sayımızda.

Episode Dergi’nin 12. sayısı, 19 Aralık’tan itibaren tüm Türkiye’de raflarda…


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 96
En / Boy : 21,5 / 30
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺11,25

Ekonomik Güç Dergisi Tanıtım Bülteni Sayı 10 / Kasım 2018-Ocak 2019 Sayısı

Dünya ve Türkiye ekonomisinde öne çıkan gelişmeleri, sektörleri ve iş insanlarını konu edinen, ustaca hazırlanmış haber dosyaları, çarpıcı analizleri ve vizyon veren söyleşileriyle Ekonomik Güç Dergisinin yeni sayısı yine dopdolu! Yeni sayımızın özel kapak dosyasında 2,4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında yer alan Ferit Şahenk var. Şahenk’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Doğuş Holding Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olmayı nasıl başardı? Ve niçin ciddi bir darboğaza girdi? Bu soruların yanıtları kış sayımızda. Bir diğer önemli dosyamız ise her fırsatta, vatandaşa kaliteli ve ucuz evler sattığını dile getiren TOKİ’nin kamuoyundan sakladığı yüzü. TOKİ’den konut alanların memnuniyetini araştırıp ev sahiplerinin çok ciddi şikâyetlerini derlediğimiz bu özel dosyamızda Türkiye’de ilk kez TOKİ’nin saklı yüzünü açığa çıkarıyoruz. Bir başka önemli dosyamızda ise “Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ekonomisini Yahudiler mi yönetiyor?” sorusunun yanıtını arıyoruz. ABD Merkez Bankası FED’den, Hazine Bakanlığı’na, ABD’nin en büyük şirketlerinden en zengin iş insanlarına dek Yahudilerin ve kurdukları şirketlerin ABD ekonomisindeki etkisi, önemi ve rolü nedir? Yahudilerin ABD’deki ekonomik gücünün boyutlarını araştırdığımız bu sarsıcı haber dosyasını yalnızca uluslararası ekonomi ve ticarete değil, uluslararası ilişkilere meraklı olanlar da büyük bir şaşkınlık ve beğeniyle okuyacak. Dergimizin yeni sayısında uzman ekonomist, akademisyen ve usta ekonomi muhabirleri tarafından yanıtlanan diğer önemli sorular ve incelenen konu başlıkları ise şunlar:

Bursa, Türkiye otomotiv sanayinin başkenti olmayı nasıl başardı?

İtalyan ekonomisinde moda sektörünün modası neden geçmiyor?

Türkiye Endüstri 4.0’a nasıl hazırlanıyor?

Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı: İnşaat sektörü gökdelenler yapar, yazılım sektörü gökleri deler geçer!

Döviz üretmeyen inşaat ekonomisi

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı: Turquality


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 47
En / Boy : 19,5 / 27
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺12,75

Bu Sayıda Yer Alanlar

Türker Armaner

Sunuş

Makaleler

Engin Abat

Fichte’nin Bilinç Teorisi Bağlamında Spinoza Eleştirisi

Cansu Akarsu

Fichte ve Hegel’de ‘Başlangıç’ Sorunu

Ömer B. Albayrak

Fichte’nin Monadolojisi’nden Schelling’in Töz’üne Sonluluk ve Tarih

Merve Ertene

Fichte Ne Dedi, Schelling Ne Anladı? Doğayı Görmek ya da Doğayla Görmek

Can Karaböcek

Alman İdealizminde Bir Uğrak: Erken Romantizmin Politik Boyutu

Esma Kayar

Fichte’de Karşıkoyma (Entgegensetzen) ve Mantıksal Karşıtlık İlkesi

Kasım Müminoğlu

Rus Felsefesinde Yeni-Kantçılık

Umut Öksüzan

Fichte ve Eleştirel Felsefe

Selda Salman

Kant’a Karşı Kant İçin: Fichte’nin Hayalgücü Felsefesi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 256
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺65,60

Plak Mecmuası'nın 4. Sayısı Çıktı!

Üç aylık plak kültürü dergisi Plak Mecmuası'nın çok özel röportajlar ve yazılarla dolu dördüncü sayısı raflara çıktı! Plak Mecmuası'nın dördüncü sayısında Aptülika, Ayla Algan, Ayet Aydın Çakus, Halit Kakınç, Gökçe Kılınçer, Taner Öngür, Yasemin Şefik, İzzet Öz, Mehmet Alkan, Murat Beşer gibi isimler bulunuyor...

Plak Mecmuası'nın bu sayısında Yeraltından Plak Kapakları dosyası var: Tolga Özbey, dünyanın dört bir yanından günümüzün en rock'n'roll kapak çizerleriyle konuşuyor. Darren Merinuk, Akihiko Sugimoto, Olaf Jens ve Shawn Dickinson, plak kapağı tasarlamaya nasıl başladıklarını ve daha pek çok konuyu Plak Mecmuası için anlatıyorlar.

Plak Mecmuası 4. sayısında üç özel röportaj var: Dönüşüm'ün kurucusu Halit Kakınç ve Bunalımlar'dan Ayet Aydın Çakus ile Anadolu pop döneminde bir gezintiye çıkıyoruz. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayla Algan ise meşhur Yunus Emre uzunçalarını anlatıyor.

Tüm bu röportajların yanı sıra Plak Mecmuası 4. sayısı çok özel bir koleksiyoncu sohbeti de yer alıyor: Tarih profesörü Mehmet Alkan, kendi koleksiyonculuk serüvenini ve plaklar üzerinden siyasal tarihimizin nasıl anlatılabileceğini Murat Beşer'e anlatıyor.

Plak Mecmuası'nın yeni sayısında yer alan diğer röportajlarda ise Gökçe Kılınçer ile "Sev Derim" teklisini, Taner Öngür ile Sayko Ana albümünü anlatıyor. Bu arada Güven Erkin Erkal da bir plak üretim tesisi kuran Nora firmasının satış müdürü Adnan Kuzucu'yla sohbet ediyor. Plakçı Sohbetleri'nin konuğu ise bu sayıda Can Plak'ın sahibi Can Dinçer.

Plak Mecmuası, geride bıraktığımız 2018 yılına bir bakış atmayı da ihmal etmiyor: Murat Beşer (Müzik yazarı), Naim Dilmener (Müzik yazarı), Zihni Şahin (Zihni Müzik) ve Onur Bayrakçeken (Plak Mecmuası Yayın Yönetmeni) 2018'İN Dikkat Çeken Plakları'nı seçiyorlar.

Plak Mecmuası’nda Onur Bayrakçeken, bir kez daha usta isim İzzet Öz ile geçmişe yolculuğa çıkıyor. Onur Küçükali, Adım Adım Hıfı köşesine devam ederken, Murat Beşer de "6. Blok" köşesinde Metropol Faruk'u anlatıyor. Aptülika ise Plak Terzisi köşesinde bu defa iki sayfalık bir çizimle yer alıyor. Deniz Ekim Tilif, Emre Metin Bilginer, Yasemin Şefik, Gökhan Budak, Erdem Bayrakçeken, Bugay Akyüz, Tolga Özbey, Salih Karagöz, Mina Maraşlıgil de Plak Mecmuası’nın yeni sayısında yazı ve çizileriyle katkıda bulunan diğer isimler.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 96
En / Boy : 25 / 25
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺15,00

İçindekiler:

 • ismail pelit cinayeti Bülent Ayyıldız
 • Şaman Ormancı Ertuğrul Emin Akgün
 • Sürüye Şifa Ölüye Mezar M. Fatih Kutlubay
 • 1 – 7 – 40 Arda Arel
 • Etajer Emre Ergin
 • Sile Sile Osman Cihangir
 • Söyleşi Bülent Ayyıldız
 • Otantik Kızılderili Hayatına Hoş Geldiniz Rebecca Roanhorse
 • Beğeni Yargısı Üzerine Cemal Şakar
 • Godot Geldi Bilal Yakup
 • Netflix’ten Sonra Öykü Yazılabilir mi? Aykut Ertuğrul

Post Temaşa

 • Hüner Burcu Bayer
 • Öykü Okyanusunda Yolunu Bulmak I: “Nasıl Başarılı Olunur?” Ursula K. Le Guin
 • Hüner Erbabına Okuma Listesi Burcu Bayer

Yeniden Oku’yorum

 • Öykücünün Günlüğü Necip Tosun
 • Öyküde Genç İzler: Yeniden Yazım ya da “Değişik” Bir Okuma Serüveni Yunus Meşe
 • Teknoloji Burcu Bayer
 • Oğavili İka Betül Sezgin
 • Bu Böyledir Mustafa Aplay
 • Cezayir Menekşesi Betül Ok
 • Tepelerden Aşağılara Hafsa Esen
 • Minik Bir Uyanış Öyküsü Berker Zararsız
 • Söyleşi Mohammad Barrangi Fashtam
 • Kim Var imiş Biz Burada Yoğ iken
 • Hayat Sevgilim Olur musun? Aykut Ertuğrul
 • Bosnom Behar Probeharao Furkan Çalışkan

Post Fütürist Öykü

 • Büyük Işımadan Sonra Nurgök Özkale
 • Ölememek Derdi Artı Bir Miktar İntihar Korkusu Burak Uzun

Post Kitap

 • Söyleşi Onur Selamet
 • Defterdar / Evlat Katli İçin El Kitabı’na Bir Okuma Denemesi Ali Oktay Özbayrak
 • Bir “Yazarak Sağalma” Ürünü Olarak: Ölmek İçin İyi Bir Gün Değil Uygar Atasoy
 • Sahi Nedir Ki Gerçeklik? Arda Arel
 • Elveda. Merhaba. Betül Sezgin

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 160
En / Boy : 16,5 / 22,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺11,09

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 80
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺11,25

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 80
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺11,25

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 80
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺11,25

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 66
En / Boy : 20 / 26,5
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : 1.2018
₺10,20

Temrin, 91. sayısında yine önemli bir dosya çalışmasıyla yayınlandı. Kırgızistan edebiyatında seçkin eserleriyle tanınan, köşe yazarı, edip ve akademisyen olarak fikir ve sanat hayatına yaptığı değerli katkılardan dolayı önemli ödüllere layık görülen Abdılkerim Muratov hakkındaki daha geniş biyografik bilgiler A.T. Kaldıbayeva ve B.A. Kıdırbayeva tarafından kaleme alınmış.

Stanbek Mustapayev, “Ak Yol Hakkında” başlıklı yazısında, Muratov’un hikâyeciliği üzerine ayrıntılı değerlendirmelerde bulunmuş. Prof. Dr. Abdıldacan Akmataliyev ise yazarın bir akademisyen olarak, edebî analizlerindeki bilimsel tespitlerini konu edinmiş. Prof. Dr. Düyşönbay Turatov, “Aytmatov’u Araştırmada Bilimsel Yeni Metot ve Yeni Söz” adlı kapsamlı bir metinle dosyaya katkıda bulunmuş. Prof. Dr. Ümüt Kultyeva da Abdılkerim Muratov ile olan okul arkadaşlığını ve o dönemlerdeki çevresiyle olan ilişkilerini bir hatıra yazısıyla okurlara sunmakta.

Esenbay Kaldarov; Abdılkerim Muratov’un eğitimci kişiliğinden bahisle, Kırgız edebiyatını tanıma terimlerini düzene sokmak ve sözlüğünü oluşturmaktaki emeklerini yazısına konu edinmiş. Cıpar İsabayeva; “Demek Böyle adam” yazısında, Muratov’un gazetecilik yönünü dile getirerek, eleştirmen, editör ve metodist eğitimci olarak 50 yıla varan bir irfan yolculuğunun parlak geçmişini okurlarla paylaşmış. Prof. Dr. İsak Bekboyev “Abdıkerim Muratov Hakkında Kırgız Aydınların Görüşleri” adlı yazısıyla, önemli kişilerin bakış açılarından nasıl değerlendirildiğinin özlü bir sunumunu yapmış.

Yukarıda isimleri anılan yazarlardan başka, Fatima Abdalova, Dr. Ömer Küçükmehmetoğlu, Alim Toktomuşev, Prof. Dr. Sovyetbek Baygaziyev, Camal Carıldayeva ve kapsamlı yazılarıyla dosyayı zenginleştiren diğer değerli aydın ve akademisyenler olmuşlar.

Mayramgül Dıykanbayeva, Sema Başar ve Dr. Ömer Küçükmehmetoğlu yaptıkları yetkin çevirileriyle, okurların yararlanması için büyük katkıda bulunmuşlar.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 60
En / Boy : 23 / 22
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺13,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 83
En / Boy : 19 / 27
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺14,25
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 157
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 5.2018
₺18,81
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 197
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 9.2018
₺18,81

Bu sayı, toplumsal gerçekliğin çözümlenmesi ve dönüştürülmesi için verilen mücadeleleri, güncelliğini güçlü bir biçimde korumaya devam eden tarihsel materyalizmin sunduğu yöntemsel ve kuramsal olanaklar dahilinde ele almaya çalışmaktadır. Yöntem sorunsalının, kendinde bir şey olarak bilme istenci/eylemine indirgenemeyeceği argümanından hareketle; yöntemi, praksisin kurucu uğrağı ve toplumsal-siyasal mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirir.

Nitekim insan kurtuluşunun yegâne reçetesi olarak değil ama, insan toplumsallığının eleştirel bilgisinin yöntemine dair güçlü bir gelenek geliştirmiş olarak tarihsel materyalizmin yönelttiği soruların bütünlüklü bir biçimde ele alınması, günümüzde derinleşen sömürü ve tahakküm ilişkilerinin radikal eleştirisi ve dönüştürülmesi için önemli olanaklar açmaya devam etmektedir.

Sınıf Tartışmalarının Yirminci Yüzyıl Kökenleri: Lukács, Poulantzas ve E.P. Thompson / Cihan Özpınar

Sınıfın Bilinçdışı: Sınıf Nesnelliğinin Taşıyıcısı, Sınıf Öznelliğinin İtici Gücü, Sınıf Bilincinin Harcı / Baran Gürsel

Toplumsal Analizde Öznenin Sorunsallaştırılması/ Vedat Ulvi Aslan

“Ursprüngliche Akkumulation”nun Sürekliliği, Dolaylı Tahakküm ve Devlet / Siyaveş Azeri

Marksizm ve Uluslararası İlişkiler: Praksis Merkezli bir Diyalektik/Cem Cemgil

Biçim Sorunsalı: Diyalektik ve Uluslararası Hukuk Üzerine Yöntemsel Notlar/ Umut Özsu

Marksizmin Sosyal Bilimlere Sunduğu Yöntembilimsel Olanakları Tartışmak: Türkiye’de Konut Sektörünün
Oluşumu ve Devlet / Ezgi Doğru

Sanat-Kapitalizm İlişkisi Üzerine Eleştirel Okumalar/Fuat Ercan

“İyi” ve “Kötü”nün Ötesinde: Distopya İçinde Yaşayan İnsanlara Bir Bakış Denemesi/ Sinan Kadir Çelik


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 256
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : 11.2018
₺16,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 74
En / Boy : 24 / 33
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 7.2018
₺8,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 74
En / Boy : 25 / 32
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 9.2018
₺8,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 74
En / Boy : 19,5 / 27,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺8,50

Yanlışlıkla büyüyen çocukların dergisi Çeto 1. Yılını doldurdu.

6. Sayısında her yaştan okurlarını “Korkma!” diyen kapağıyla selamlayan ÇETO, yüzlerce yazar ve çizeriyle bu son sayısında korku kültürü üzerine yazı, resim ve çizgilerle okurlarını kendi iç dünyalarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Çeşitli dillerden çevirilerin de yer aldığı dergide Hüsrev Hatemi, Kemal Sayar, Hakan Albayrak, Mevlâna İdris, Hüseyin Kaya, Ramazan Sarısakal, Erol Erdoğan, Erol Hızarcı, Turan Kışlakçı, Murat Güzel, Ömer Erdem, Hüseyin Hatemi, Hasan Aycın, Mustafa Ruhi Şirin, Erol Göka, Fatma Şengil Süzer, Ömer Saruhanlıoğlu, Hüseyin Akın, Gamze Özdemir, Zehra Betül, Ayşe Seyyide Kaptaner, Dağıstan Çetinkaya, Selçuk Azmanoğlu, Bilge Kurban, Ayşe Albayrak gibi çok sayıda yazar/çizer/fotoğrafçı ve çevirmen yer alıyor.

Her yaştan yazar ve çizerin her yaştan okura seslendiği çok katmanlı derginin bu sayısında sıradışı sarsıcı ve gizemli minyatürist Mehmed Siyah Kalem’in Topkapı Sarayı envanterinde bulunan çok özel minyatürleri yer alıyor. Ayrıça Gamze Özdemir’in “İslamofobi ve Çocuk”, Mustafa Demir’in “İlk Çocuk Dergimiz Mümeyyiz” isimli inceleme yazıları var.

Çok sayıda inceleme, deneme, derleme ve fotoğraf dosyalarının da yeraldığı derginin ana temalarından biri de Ömer Saruhanlıoğlu’nun 30 yılın içinden geçerken seçtiklerinden oluşan Sema üzerine fotoğraf albümü.

Yanlışlıkla büyüyen bütün çocuklara iyi okumalar ve seyirler dileriz.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 200
En / Boy : 19 / 24
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : 12.2018
₺21,25

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 48
En / Boy : 21 / 29
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺5,94

Biri Dergisi’nin 13. sayısı Zeynep Sayın’la Ölüm Terbiyesi kitabı üzerine Berlin’de gerçekleştirilen bir söyleşiyle açılıyor: “ölüme rağmen, ölüm sayesinde ve ölüm yüzünden”. Necmi Zekâ’nın uzun bir şiir çalışmasının ardından Asuman Susam yeni bir kitaba başlangıç yazılarıyla bizi karşılıyor. Sevinç Çalhanoğlu bir şiiri, Dila Keleş bir öyküsüyle yeni sayıda. Hasan Güçlü Kaya ilk şiir kitabı “Ölümsüz”ün ardından yeni bir şiir serüvenine bizi çağırıyor. Mustafa Ziyalan New York’a dair tuttuğu notlarla / güncesiyle bizi son derece ilginç bir su dünyasına taşırken Herman Melville’in İstanbul’u ziyareti sırasında yazıya geçirdiği izlenimleriyle başka bir İstanbul’un kapılarını aralıyoruz.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 71
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺9,60

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 72
En / Boy : 22 / 29,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺9,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 72
En / Boy : 21 / 29,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺9,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 72
En / Boy : 21 / 29,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺9,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 56
En / Boy : 21 / 29,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺9,00

Bu Sayıda:

Sunu / 4

Prof. Dr. Ahmet Özer / Bedreddin’in Yolu (1359 - 1416) / 5

Azad Karadereli / Ağlama salkım söğüt ağlama
Nazım Hikmet’in manevi oğlu Çingiz Ferecov’un vefatına bir ağıt / 20

Doç. Dr. Faruk Güçlü / Vatansız ve babsız yaşamın diğer adı: Mehmet Nâzım Ran (Andaç) / 22

Eyyüp Yıldırmış / Kalkın Nâzım’a gidelim / 24

Etem Oruç / Ortaklar’da bir çınar ağacı / 25

Mehmet Ergün / “Milliyetperver” bir “Anarşist Ressam”: Fikret Mualla / 30

Arif Tekin / Kutsal kitaplarda anlatılan Tufan’ın kökeni / 42

Cazim Gürbüz / Sur düdüğü, yeniden yaratılma, kuyruk kokumumuzdaki bilyamsı “acbü’z zeneb”... / 48

Zeki Büyüktanır / Anadolu / Aydınlanma-Uygarlık-Emperyalizm / 58

Hüseyin Erkan / Haluk ve hak edilmiş bir ceza! / 62

Gamze Akçakaya / Topluma “Leyla Taşçı” demiş Seray Şahinler: Antabus / 68

Deneme / Anlatı: Hüseyin Alemdar 37 • H. Hüseyin Yalvaç 64 • Necla Özçelik 73 • Öyküler: Handan Tan 19 • Sinan Özdemir 28 • Nihal Güres 40 • Ezgi Fatma Acıkgöz 51 • Nail Uyar 65 •Fazilet Ünsal Eliaçık 73 • Şiirler: Aba Müslim Çelik 11 • Selami Şimşek 18 • İnci Ponat 23 • Bilsen Başaran 27 • Murat Yazıcı 29 • Ekrem Kahraman 36 • Bülent Güldal 41 • Yılmaz Gruda 47 • Veysel Boğatepe 49 • Uğur Olgar 53 • Muhammed Korkmaz 57 • Rabia Deveci 61 • Muhsin Salman 63 • Tan Doğan 71 • Baran Doğu 75 • Cevat Bayrak 76 • Ahmet Tığlı 79 • Mevlüt Kaplan 84 • Kitap: Hüseyin Kenan Gören 77 • Alper Akçam 80 • Hasan Akarsu 81 • Kapak Arkası 82 •
Haber Etkinlik: 85 • Kapak Fotoğrfı: İsmet Arslan


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 88
En / Boy : 19,5 / 27,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺11,25

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 82
En / Boy : 19,5 / 27,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2013
₺9,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 88
En / Boy : 19,5 / 27,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺11,25

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 88
En / Boy : 19,5 / 27,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺11,25

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 120
En / Boy : 21 / 29,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺8,00

24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin belirli bir tarihsel dönemi tümüyle sona erdi. Güçler ayrılığı esasına dayalı parlamenter rejim kaldırılarak, yasama, yürütme ve yargı erklerinin cumhurbaşkanında toplandığı yeni bir rejim kuruldu.

Yeni dönemle birlikte, uzun süredir toplumu saran şiddet olgusu daha da belirgin hale geliyor. Ayrıntı Dergi’nin bu sayısı, şiddeti odağına alarak, barış, demokrasi, adalet, sivil itaatsizlik gibi kavramların izinden gidiyor. Yalnızca toplumsal olayları veya siyasi müdahaleleri anlamak için değil, günlük hayattaki küçük ölçekli ama yaygın şiddeti ve onun toplumu nasıl içten içe çürüttüğünü kavramak için de okunması, tartışılması gereken yazıların yer aldığı bir dergi...


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 144
En / Boy : 21 / 29,7
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 8.2018
₺8,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 88
En / Boy : 21 / 27,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 9.2018
₺16,00

Temrin, 92.sayısında 19.yüzyıl İslam dünyasının büyük bir şahsiyeti için hazırladığı dosya sunumuyla okurlarına ulaşıyor. Meşhur Tatar maarifçisi, felsefeci, tarihçi, din âlimi, eğitimci, arkeolog, etnoğraf ve doğu bilimci Şehabeddin Mercani’nin 2018 yılı itibariyle doğumunun 200. yılının idraki dolayısıyla arşivlik bir çalışma hazırlanmış. Ansiklopedi yazarlığının yanı sıra tarih, felsefe, filoloji, arkeoloji, numizmatik, etnoğrafya, coğrafya, halk edebiyatı alanlarında otuzdan fazla eser veren Şehabeddin Mercanî hakkındaki kapsamlı yazı ve incelemeler içerikte şu sıralamayla yer almışlar.

“Şehabeddin Mercani’nin Buhara’dan dönmesi ve yol hatıraları” başlıklı yazıyı Şeher Şeref kaleme almış. Linar Zakirov, “Tatar maarifçisi Şehabeddin Mercanî” adlı yazısıyla üstadın eğitimci kişiliğini işlemiş. N. Asılkayeva, “Tatarların paha biçilmez alimi” yazısıyla Mercani’nin ilimdeki önemli yerini etkili bir anlatımla dile getirmiş.

Raif Merdanov ve Şeher Şeref; Şehabeddin Mercani’nin zengin kütüphanesi üzerine farklı görüş açıları ve önemli tespitler içeren iki ayrı yazıyla katkıda bulunmuşlar. 1889 yılında vefat eden Şehabeddin Mercani’nin edebî istirahatgahı üzerine sunulan tarihî ve ilmî ayrıntıları da Rızaeddin Fahreddin’in “Şehabettin Mercani’nin kabri” adlı yazısında okuyabilirsiniz.
Yazıların dilimize çevirisini Ömer Küçükmehmetoğlu üstlenmiş.

Bu sayıda ayrıca, Cefer Cabbarlı, “Dilara”, Malik Otarbayev, “Martı masalı” adlı öyküleriyle; Serpil Tuncer, “Yaşamla ve ölümle hesaplaşmak için yazan bir kalem: Tezer Özlü” denemesiyle, Alper Kaya ise “Fantazya, derin bir umman” başlıklı kitap tanıtım yazısıyla bu sayımızda yer alan yazarlar olmuşlar.

Şeref Yılmaz, “Aslan Guliyev’den mektup” başlıklı aktüel metninde, Çağdaş Azerbaycan edebiyatının bu güçlü yazarından aldığı mektuptan hareketle, edebiyat ve eleştiri alanlarında öne çıkan görüş ve tespitlerini kaleme almış.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 60
En / Boy : 23 / 22
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺13,50

Üç aylık edebiyat dergisi Çevrimdışı İstanbul’un on birinci sayısı çıktı.

Derginin bu sayısında Billy Collins'in dilimize çevrilen şiirlerinin yanında çağdaş Hollanda şiirinden portreler de yer alıyor. Bir diğer konu başlığı ise “Zincir Şiir Nasıl Yazılır?” Yasuhiro Yotsimoto, Yusuke Miyake gibi önde gelen Japon şairlerle birlikte denenen şiir örnekleri de bulacağınız dopdolu bir sayıyla okuru selamlıyor Çevrimdışı İstanbul. Matthias Göritz, Monika Rinck, Nadja Küchenmeister'in kaleme aldığı “İstanbul-Berlin Divanı” ve “Mekânın Ruhu: Midilli'de Bir Zincir Şiir” de dikkatli okurun ilgisini çekebilecek diğer başlıklar.

Bu sayıda öyküleri, şiirleri ve yazılarıyla yer alan isimler şöyle: Ahmet Antmen, Atilla Yaşrin, Barış Çağrı Genç, Bekir Dadır, Beste Naz Karaca, Cem Uzungüneş, Cihan Oğuz, Cüneyt Uzunlar, Çağla Meknuze, Çayan Okuduci, Çiğdem Kuruoğlu, Ece Apaydın, Efe Duyan, Emrullah Alp, Engin Yıldırım, Ferhat Kınacı, Ferhat Uludere, Gonca Özmen, Gökçenur Ç., Gökhan Arslan, Gülümser Çankaya, Hakan Savlı, Kaan Koç, Kadir Aydemir, Karen Alguadiş, Kutay Onaylı, Mehtap Erel, Merve Çanak, Mustafa Atapay, Mustafa Ergin Kılıç, Nafia Akdeniz, Naile Dire, Nihat Özdal, Pelin Özer, Selahattin Yolgiden, Sıtkı Silah, Tülay Güzeler, Tülay Kale, Verda Pars, Yaprak Öz.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 112
En / Boy : 19 / 25
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺21,25
1 2 3 ... 43 >
Çerez Kullanımı