Toprak, Bitki ve Çölleşme Atlası'nda:
Toprakların nasıl oluştuğu açıklanmakta, başlıca fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi verilmektedir.

Klasik ve yeni toprak sınıflandırma sistemlerine göre başlıca toprak tipleri belirtilmektedir.

Türkiye'deki toprak tipleri ve özellikleri fotoğraflarla aydınlatılmaktadır.

Toprak tuzlaşması ve erozyonunun ortaya çıkardığı sorunlar belirtilmeye çalışılmaktadır.

Bitkilerin yetişmesini sağlayan faktörler ele alınarak açıklanmaktadır. Fotosentezin önemi ve bunun üzerinde etkili olan faktörler vurgulanmaktadır.

Bitkilerin dağılışını etkileyen faktörler ayrı ayrı ele alınarak incelenmektedir. Türkiye ve Dünya'daki bitki toplulukları, ekolojik ve fizyolojik özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır.

Bitkinin doğadaki önemi, enerji ve madde dolaşımı açısından oynadığı roller vurgulanmaktadır.

İnsanın bitki örtüsü üzerindeki etkileri açıklanmaktadır.

Bitkilerle doğal ortam arasındaki ilişkiler gerek Türkiye'nin gerekse Dünya'nın farklı bölgelerinden çekilen fotoğraflarla açıklanmaya çalışılmaktadır.

Türkiye'nin toprak ve bitki örtüsüne, çok sayıda fotoğraf konularak ayrı bir önem verilmiş, farklı bölgelerde insanın neden olduğu bitki rekabetleri konusu işlenmiştir.

Türkiye'deki relik ve endemik bitkilerin yayılışı ve iklim değişmeleriyle olan ilişkileri üzerinde durulmuştur.

Türkiye'nin en önemli güncel sorunları arasında olan arazi bozulması-çölleşme konuları ana hatlarıyla verilmiş, konunun önemi bazı özgün fotoğraflarla açıklanmaya çalışılmıştır.

208 fotoğraf, 8 harita ve 44 özgün orijinal şekille toprak, bitki ve çölleşme konuları aydınlatılmaya çalışılmıştır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 128
En / Boy : 21 / 29
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2014
₺151,20
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 143
En / Boy : 13,5 / 21,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2013
₺80,50
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 576
En / Boy : 13,5 / 21,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2017
₺259,00
Basım Dili : İtalyanca
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 1342
En / Boy : 15,5 / 22
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .
₺642,60
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 106
En / Boy : 19,5 / 26,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .1993
₺58,10
Tükendi

Bu çalışmaya kitap başlığı bulmakta oldukça zorlandık: “Banque de Conjugaison française”, “Difficultes de la Conjugaison française”, “Dictionnaire de la Conjugaison française”, “Grammaire et Conjugaison française”...  Zira, kitabın içeriği tüm bunları kapsamaktaydı. Sonuçta, “Conjugaison française” isminin hepsini kapsayacağı kanısına vardık.

Yeni bir anlayışla hazırladığımız söz konusu çalışmamızdan hareketle, en geniş kapsamlısı olduğuna inandığımız elinizdeki bu kaynak ve başucu kitabını yeniden hazırlarken, bu alanda karşılaşabileceğiniz sorulara en geniş ölçüde, tüm özveri ve içtenliğimizle yanıtlar sunmaya çalıştık.

Kitabımızda model sayısını en yüksek rakama ulaştırdık: Yardımcı fiiller Etre ve Avoir dahil olmak üzere alfabetik sırayla dizilmiş 251 örnek ve model çekim tablosuna yer verdik. Ayrıca benzer çekimli 255 fiil hakkında verdiğimiz olabildiğince geniş kapsamlı notlarla çalışmalarınıza daha akıcı ve kolaylaştırıcı bir katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz.

Örneklerle destekli, basit anlatımlarla güçlüklere çözümlerin sunulduğu, kullanım kurallarının verildiği toplam 506 fiil hakkında geniş bir repertuvarı sunmuş bulunuyoruz. Ayrıca her çekim tablosundan önce gelen sayfada, ilgili fiil hakkındaki açıklama, çok sayıda örnek ve “N.B.” başlığı altında da her fiille ilgili deyim ve söyleyişlere yer verilmiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 840
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 9.2015
₺367,50
Tükendi
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 564
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺31,92
Tükendi

KPDS ve ÜDS teorisi,KPDS ve ÜDS soru tiplerini kolay yanıtlama taktikleri, KPDS ve ÜDS'de çıkan her soru tipi için 11 ön test, Ön test sorularının yanıt anahtarı ve açıklamaları, 4 tam KPDS sınavı, tam KPDS testlerinin yanıt anahtarı ve açıklamaları,alfabetik sözcük listesi.


Sayfa Sayısı : 509
Basım Tarihi : Yok 2003
Kapak Türü : Ciltsiz
Kağıt Türü : 1. Hamur
Dili : Türkçe
₺19,32 KDV Dahil
Tükendi
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 302
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .
₺15,56
Tükendi
Bu kitap, yazarın "bilim felsefesi" derslerinde çeyrek yüzyıla yakın bir süredir işlemiş olduğu ders tesirinin yeniden gözden geçirilmiş ve küçük eklemeler yapılmış halidir. Söz konusu ders teksiri, ilk bölümlerinde, ülkemizde başka örnekleri de olan ve "doğa bilimleri felsefesi" olarak adlandırılabilecek bir bilim felsefesi alanını ele almaktaydı.


Sayfa Sayısı : 224
Basım Tarihi : Yok 2003
Kapak Türü : Ciltsiz
Kağıt Türü : 1. Hamur
Dili : Türkçe
₺10,89 KDV Dahil
Tükendi
Önceleri gazetecilik okullarına, sonraları basın yayın yüksekokullarına, şimdilerde de iletişim fakültelerine yöneltilen eleştirilerin en yoğunu, eğitimde uygulama yetersizliği olmuştur. Her ne kadar bu eleştiri, çoğu kez, "Gazeteci olunmaz, gazeteci doğulur" iddiasının ateşli savunucuları tarafından yapılmakta ise de, gözardı edilmemesi gereken bir gerçeği vurguluyor; "eğitimde daha çok uygulama." Basın yayın yüksekokulu ve iletişim fakültelerinde, 10'u aşkın yıldır vermeyi sürdürdüğüm mesleki derslerde, bu gerçeği unutmamaya çalıştım. Şöyle ki; dersin adı ve konusu ne olursa olsun, programı uygularken, bir yandan da hızlandırılmış kurslara benzer biçimde, haber yazma çalışmaları yaptırdım. Bir süre önce iletişim fakültelerine "haber yazma tekniği" dersleri konulmaya başlandı. Ben de, bu girişime somut bir katkıda bulunmak amacıyla bu kitabı hazırladım.


Sayfa Sayısı : 151
Basım Tarihi : Yok 0
Kapak Türü : Ciltsiz
Kağıt Türü : 1. Hamur
Dili : Türkçe
₺8,17
Tükendi

Kaşgarlı Mahmud, büyük yapıtı Divânü Lûgâti’t Türk’le Türk diline olduğu kadar Türk kültürüne, Türk tarihine, Türk sanatına ve Türklerin yaşamı algılayışına ilişkin de değerli bir belge bırakmıştır. Kaşgarlı Mahmud, Divânü Lûgâti’t-Türk’ü başta Araplar olmak üzere yabancılara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazmıştır. Türk dilinin ilk sözlüğü sayılan Divânü Lûgâti’t-Türk, çeşitli Türk boylarından derlenmiş bir ağızlar sözlüğü niteliğini taşımaktadır. Bununla birlikte yapıt, yalnızca bir sözlük olmayıp Türkçenin XI. Yüzyıldaki dil özelliklerini belirten, ses ve yapı bilgisine ışık tutan bir dilbilgisi kitabı; kişi, boy ve yer adları kaynağı; Türk tarihine, coğrafyasına, mitolojisine, folklor ve halk edebiyatına ilişkin zengin bilgiler içeren, aynı zamanda döneminin tıp bilgileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren ansiklopedik bir yapıt niteliğindedir. Divânü Lûgâti’t-Türk bizim için yalnız dil tarihi bakımından değil; ayrıca, Türk tarihi, coğrafyası, edebiyatı, mitolojisi, folkloru, etnografyası, uygarlığı bakımından da çok değerli bir kaynaktır.

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 208
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2008
₺172,90
Tükendi
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 743
En / Boy : 17 / 24,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2004
₺157,92
Tükendi

Edebiyat tarihi, bir ulusun çağlar boyunca oluşturduğu edebiyat yapıtlarını, bunları yaratan edebiyatçıların yaşayışlarını ve sanat anlayışlarını tarihsel gelişim sürecinde inceleyerek o ulusun edebiyatının izlediği yolu, geçirdiği evreleri anlatan, edebiyat yaşamını bütün olarak değerlendiren bilimsel bir çalışmadır. Türkiye’de edebiyat tarihi denildiğinda ilk akla gelen ad Atilla Özkırımlı’dır. Bu önemli yapıt onun onlarca yıllık deneyimlerinin ve titiz çalışmalarının sonucunda ortaya çıkmış; yalnızca edebiyat severlere değil, içinde yaşadığımız kültürün kapılarından birini, bu kültürü soluyan ve tanımak isteyen herkese aralamak için kaleme alınmıştır. Türk Edebiyatı Tarihi adlı bu büyük eser alanında önemli bir boşluğu dolduracağı gibi öğrenciler ve öğretmenler için bir el kitabı, edebiyat severler ve araştırmacılar için önemli bir kaynak olacaktır inancındayız.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 1456
En / Boy : 17,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2004
₺157,92
Tükendi
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 239
En / Boy : 19,5 / 27,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .1993
₺109,20
Tükendi
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 344
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2015
₺185,50
1
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı