- Vergi Kavramı

- Vergi Hukukunun Anlamı, Kapsamı Ve Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi

- Vergi Hukukunun Kaynakları

- Vergi Kanunlarının Uygulanması

- Vergi Ödevi

- Vergi Hukukunda Süreler Ve Mücbir Sebepler

- Vergi Alacağının Doğması Ve Vergilendirme Süreci

- Vergi Alacağının Kalkması

- Vergi İdaresi Ve Vergi Denetimi

- Vergi Muhasebesi Hukuku

- Kamu Alacağının Korunması Ve Cebren Tahsili (Kamu İcra Hukuku)

- Kabahatler, Suçlar Ve Cezaları (Vergi Ceza Hukuku)

- Vergi Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 15
Sayfa Sayısı : 600
Ağırlık : 600
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺140,25

Diğer bilimlerde olduğu gibi biyolojide de yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde özel terimler kullanılır. Bu terimler, anlamı ve kelime öğeleri artık değişmeyen her iki ölü dil, Latince ve eski Yunanca'dan seçilmiştir. Terimlerin teşkilinde en sık kullanılan kelime öğelerini bilmek, terimlerin akılda kalmasını kolaylaştırmaktadır. Buna uygun olarak kitapçıkta biyolojide sık kullanılan yaklaşık 2000 kelime seçilmiştir. Seçilen Latince ve Yunanca kelime kökleri, ön ekler ve hece kombinasyonları, biyolojide kullanılan çok sayıdaki terim için yeterli olabilecektir. Yüz binlerce tür (species) ismini hedef almak, kısaltmayı engeller.
Önceden “Sık Kullanılan Zooloji Terimleri” başlıklı birinci baskısı yapılan sözlüğümüzün, gördüğü ilgi nedeni ile kısa sürede tükenmesi, bizi biyolojinin değişik dallarından terimleri de ilave ederek ikinci baskısını hazırlamaya yöneltmiştir. Bu amaçla “Sık Kullanılan Biyoloji Terimleri Sözlüğü” başlığı altında basılan sözlüğün, daha geniş bir kullanımı olmuştur.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 98
Ağırlık : 98
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺30,00

Vergi Hukuku


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 338
Ağırlık : 338
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺106,88

Gözden geçirilmiş 8. baskısını yapan kitap, üniversitelerde okutulmakta olan "İşletme" derslerine uygun olarak hazırlanmıştır. Kitapta konular öğrencilerin konuları daha kolay anlamaları için basit ve anlaşılabilir bir dille kaleme alınmıştır.
Kitapta, işletme yönetimi ile ilgili temel kavramlardan başlayarak, işletme ve çevresi, işletme kuruluş çalışmaları, yönetim fonksiyonları, işletme fonksiyonları yanı sıra işletme yönetiminde yeni yaklaşımlara da yer verilmiştir.
Kitap, sadece sosyal bilimler ve işletme bölümlerinde değil, aynı zamanda sağlık ve mühendislik bölümlerindeki "işletme" derslerinde de kullanılmaktadır.

Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 8
Sayfa Sayısı : 448
Ağırlık : 448
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺184,00

Medeni hukuk yaşamın ta kendisidir. Doğumdan ölüme kadar geçen süreçte kişiyi, kişisel değerlerini, diğer kişi ve kurumlarla ilişkilerini, ekonomik varlıklarını konu edinen ve hukuk öğretiminin temelini oluşturan bir hukuk alanıdır.
Türk medeni hukukunun ana hatlarıyla anlatıldığı, hem ders kitabı hem de yardımcı kitap olarak hazırlanan eserde; Türk Medeni Kanunu'nun sistematiğine büyük ölçüde sadık kalınarak, başlangıç hükümlerinden, kişiler hukukundan, aile hukukundan, eşya hukukundan ve miras hukukundan önemli olan konular, sade bir dille, anlaşılır olarak öğrenci ve okuyuculara aktarılmaktadır.
Yeni baskıda; noterlerin taşınmaz devri sözleşmesi yapma yetkisi, cinsiyet değişikliği, önemli yüksek mahkeme kararları ile şekillenen konulara ilişkin güncellemeler yapılmıştır.
 

Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 6
Sayfa Sayısı : 328
Ağırlık : 328
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺144,00

Kitapta sendika özgürlüğü ve görünüm biçimleri ile korunması, sendikaların kuruluş/işleyiş ve faaliyetleri ile bunlara egemen olan esaslar, sendika üyeliği ve sendikal faaliyet güvencesi/sendika yöneticiliğinin ve işyeri sendika temsilciliğinin güvencesi toplu pazarlık ve toplu iş sözleşmeleri türü, yapılması, ehliyet ve yetki konuları ile TİS ile düzenleme yetkisi, TİS'den yararlanma, TİS'de değişiklik, TİS'in sona ermesi ve sonuçları konuları yanında, TİS için girişilen iş mücadelesi ve araçları, yasal –yasa dışı iş mücadelesi, grev/lokavt kavramları ve türleri, yasal esasları ve sonuçları özlü bir şekilde işlenmiştir.
Kitap bu haliyle hem öğrencilerin ders notu ihtiyacını gidermekte, hem de konuyla ilgilenenler için detaylı bilgi bağlamında referanslar içermektedir. Başta AYM olmak üzere Yargıtay ve ilgili diğer yüksek mahkeme kararları ile BAM kararlarına da ilgili kısmı itibariyle yer verilmiştir.
Yeni baskıda, ilgili mevzuat ile yüksek mahkeme kararlarında yaşanan son değişiklik ve gelişmeler kitaba işlenmiştir.
 

Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 4
Sayfa Sayısı : 702
Ağırlık : 702
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺290,00

Kitapta 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun sistematiğine sadık kalınarak; birinci bölümde "Sendikalar Hukuku" , ikinci bölümde ise "Toplu iş Sözleşmesi Hukuku" ele alınmıştır.
Kitap 3.baskısında tamamen yenilenerek, mevzuatta yapılan değişiklikler doğrultusunda güncellenmiştir.
Kitap mevcut haliyle; 6356 sayılı Kanun üzerinde hem yasal olarak yapılmış son düzenlemeleri hem de Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları sonrası değişiklikleri içermesi sebebiyle akademisyenlerin, avukatların, çalışanların, sendikacıların ve öğrencilerin uzun bir müddet ihtiyacını karşılayacak bir kaynaktır.
 

Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 310
Ağırlık : 310
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺135,00

Kitap, hukuk fakültesi öğrencilerini ticari işletme hukuku açısından karşılaşacakları güncel hukuki uyuşmazlıklara hazırlamayı amaçlamaktadır. Kitap kapsamında yer alan pratik çalışma ve testlerin tamamı detaylı açıklamalar içermektedir. Çözümsüz sorulara veya sadece şıkları içeren testlere çalışmada yer verilmemiş olup, sorular kapsamında konu anlatımları yapılması tercih edilmiştir. Hazırlanan cevap anahtarları ek bilgi kutularını, güncel Yargıtay kararlarını ve tablolu açıklamaları içermektedir.
Hiç kuşkusuz söylenebilir ki bir hukukçunun kendisini yazılı olarak ifade edebilmesi mesleki başarının ilk kuralıdır. Bununla birlikte 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'na 17.10.2019 tarihinde eklenen, ek madde 41 uyarınca hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda veya İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olmak şarttır. Adı geçen sınav konularına ticari işletme hukuku dâhildir ve sınavlar test olarak yapılacaktır. Aynı şekilde Marka Vekilliği Sınavı da test formatında yapılmaktadır. Bu hususlar göz önüne alınarak, gerek test bölümü gerekse pratik çalışmalar genişletilmiş ve kitap güncellenmiştir.
Çalışma öncesinde birçok hukuk fakültesinin müfredatı incelenmiş olup, eksik konu bırakılmaması adına azami çaba sarfedilmiştir. Bu kapsamda temel ticari işletme kitaplarında yer alan tüm konu başlıkları değerlendirilmeye çalışılmış ve pratik çalışma örgüleri oluşturulmuştur.
 

Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 288
Ağırlık : 288
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺128,00

Kitap; fakülte ve yüksekokullarda okutulan ticaret hukuku ve işletme hukuku dersleri için ders kitabı olarak hazırlanmış olup, aynı zamanda mezuniyet sonrasında girilen meslek sınavları için de uygun bir kaynaktır.
İlgili derslerin ve sınavların kapsamı dikkate alınarak, ticari işletme hukukunun bütün konularına kısaca yer verilmiş, ancak kitabın hacmini artırmamak için doktrin tartışmalarına ve Yargıtay içtihatlarına sınırlı olarak değinilmiştir.
Kitap yeni baskısında mevzuat değişiklikleri doğrultusunda güncellenmiştir.
 

Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 12
Sayfa Sayısı : 416
Ağırlık : 416
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺151,00

Ticari İşletme Hukuku kitabının ilk basısı 1973 yılında Prof. Dr. Reha Poroy tarafından yazıldı. Kitabın 7. basısında kitap Poroy/Yasaman olarak çıkarıldı. Bu tarihten 2009 yılına kadar bu şekilde yeni basılar birbirini takip etti. 2009 yılında Reha Poroy vefat etti. Bu tarihten sonra onun da adı daima baki kalmak kaydı ile yeni basıları Prof.Dr. Hamdi Yasaman devam ettirdi . Bugün ilk basıdan 49 yıl geçtikten sonra 19. basıya ulaşmış olduk.
1973 den beri basılan ve bugün 19. basısına erişen Ticaret İşletme Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve diğer bazı hukuk fakültelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Bu kitap aynı zamanda uygulamaya da hitap ettiği için, avukatlar ve akademisyenler tarafından da tercih edildi. Ticaret Hukuku alanında bu kitap temel bir eser olarak kabul edildi.
Ticari İşletme Hukuku en son 2019 yılında 18. Basısı yapılmış idi. Bu basıda, bu dönemde çıkan eserler ile mahkeme kararları kitaba işlendi ve kitap güncel hale getirildi.
Ticaret Kanununun temelini teşkil eden ticari işletmeyi konu alan bu eser, ticaret hukukunun genel hükümlerini teşkil eder. Kitapta, ticari işletmenin unsurları anlatıldıktan sonra, ticari işletmenin diğer hukuki işlemlere konu olması, yani ticari işletmenin devri, ticari işletmelerin birleşmesi, tür değiştirmesi, ticari işletmenin rehni, haczi gibi konular işlenmiştir. Bundan sonra ticaret hayatının en önemli aktörü olan Tacir ve Tacir Yardımcıları (ticari temsilci, ticari vekil, pazarlamacı, acente, tek satıcı, komisyoncu, simsar) bölümleri yazılmıştır. Ticari Davalar, Ticari Defterler, Ticaret Sicili, Cari Hesap, Haksız Rekabet ve Ticaret Unvanı kitabın diğer konularıdır.
Vefat eden öğretim üyelerinin kitaplarının asistanları tarafından devam ettirilmesi bilhassa İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bir gelenek haline gelmiştir. Ticaret Hukukunun duayen hocası müteveffa Prof. Dr. Reha Poroy'un ticari işletme hukuku kitabı ve adı yeni basılarda yaşamaya devam edecektir.
2019 yılında yapılan 18. Basının kitapları tükenmiştir. Piyasada bulunmayan bu kitap, gelişen mevzuat, mahkeme kararları ve doktrin nazara alınarak güncellenmiştir. Kitap hem hukuk fakültelerindeki talebelere yönelik olduğu gibi, akademisyenlere ve uygulamaya da cevap verecek niteliktedir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 19
Sayfa Sayısı : 520
Ağırlık : 520
En / Boy : 17 / 25
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺282,00

Bu kitapta, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun "Sigorta Hukuku" başlıklı 6. Kitabında yer alan 1401 ile 1520. hükümleri ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu' nun sigorta sözleşme hukukuna dair hükümleri ele alınmaktadır. Bu çalışma ile sigorta hukuku dersinin öğrenciler tarafından sistematik olarak öğrenilmesi ile bilgi kazanımlarının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak ve bu süreci kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.
Çalışmada sigorta sözleşme hukukunun bütün unsurları detaylı biçimde değerlendirilerek öğrencilere şematik olarak sunulmaktadır.
Sigorta sözleşme hukukunun kapsamı ayrıntılı olarak incelenmekle birlikte anlatım dili ve biçimi sadeleştirilerek konular aktarılmaktadır.
Sigorta sözleşme hukukunun en temel konularına özellikle dikkat çekilmekte ve uygulamada en sık uyuşmazlıkların doğduğu hususlar vurgulanmaktadır.
Bu denli önemli konuların ezberlenmeden öğrenilerek içselleştirilmesi ve uzun vadede akılda kalabilmesi için şematik bir sistematik kullanılmaktadır.
Göz ve hafıza korelasyonundan yararlanmak suretiyle sigorta sözleşme hukukuna dair kavramları ve sigorta sözleşmesinin işleyişinin şemalarla özümsenmesinin çok etkin bir öğrenme biçimi olduğu düşünülmektedir.
Sigorta sözleşme hukuku organik ve güncel nitelikte bir alan olduğundan aktarımının ve öğrenilmesinin çağdaş ve günün ihtiyaçlarına uygun bir metotla ele alınması çok doğaldır.
Bu kitap hukuk fakültesi ve sigortacılık meslek yüksekokulu öğrencileri için sigorta hukukunun asli referans kaynaklarını pekiştirir nitelikte tali bir destek kaynaktır. Konuyu kavrama ve öğrenme sürecinde bir anahtar niteliğindedir. Bunun yanı sıra sigorta sözleşme hukukuna ilişkin bilgilerini tazelemek isteyen sigorta hukuku uygulamacıları açısından da tamamlayıcı nitelikte aktüel bir kaynaktır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 128
Ağırlık : 128
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺72,00

24 Ocak 1980 kararları ile serbest piyasa düzenine geçilmesi ve faizlerin serbest bırakılması, 1980'li yıllara doğru yükselen enflasyon oranı karşısında bankaların mevduata verdikleri faiz oranının düşük kalması, hatta negatife düşmesi, karşılarında alternatif kredi kurumlarının yokluğu, boşluğun bankerlerce doldurulması, bankerlerin halktan para toplayabilmek için yüksek faiz ve kısa vade içeren birçok aracı geliştirmesi, ancak arkasından 1982 başlarında küçük bankerlerin iflasıyla başlayıp büyük bankerlere ve bazı bankalara da sıçrayan iflaslarla tarihimize "Bankerler Krizi" olarak geçen olaylar, sermaye piyasası hukukunun da dönüm noktalarıdır. Bu olaylar ve krizler sonrasında 2499 sayılı (eski) Sermaye Piyasası Kanunu hazırlanmış ve 1982 yılında yürürlüğe konulmuştur.
2499 sayılı Kanun, 2012 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 06.12.2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) kabul edilmiş, bu Kanunla piyasanın işleyişi ile ilgili kural ve düzenlemeler baştan aşağı yenilenmiş ve 2499 sayılı Kanun zamanındaki tecrübeler de yeni Kanuna aktarılmıştır. Ayrıca SPK'nın 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası özelleştirilmiş ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi adını almıştır.
Bu kitap, sermaye piyasası hukukunun bu gelişimi ile temellerini bütünlük içinde okuyucuya sunmayı amaçlamaktadır. Sermaye piyasası hukukunun temel ilkeleri, belirli bir tasnif içinde ele alınmıştır. Sadece Sermaye Piyasası Kanunu değil, aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu'nun sermaye piyasasını etkileyen düzenlemeleri de kitap içinde incelenmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 6
Sayfa Sayısı : 248
Ağırlık : 248
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺111,00

Çalışmada yaklaşık 33 çözümlü pratik çalışma bulunmaktadır. Öncelikle olay ve olaya ilişkin soruların olduğu bir metin, ardından ilgili cevaplar alt alta yer almaktadır. Öğrencilerin konuyu daha iyi anlayabilmesi için açıklamalar diğer pratik çalışma kitaplarına oranla daha geniş tutulmuş, bazı cevaplar ise öğrencinin konuyu daha iyi anlayabilmesi için dipnotta gösterilen kararlarla zenginleştirilmiştir. Pratik çalışmalar belli bir konu sistematiği ışığı altında ele alınmıştır. Pratik çalışma kitabı içerisindeki sistematik, ders kitaplarındaki konu anlatım sırası gözetilerek oluşturulmuştur.
 

Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 6
Sayfa Sayısı : 280
Ağırlık : 280
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺125,00

Kitap, öncelikle öğrencilerin kıymetli evrak dersine ilişkin konuları özümsemesini sağlamaya yönelik hazırlanmıştır. Ancak kitap, uygulayıcılara da yardımcı bir kitap niteliğindedir. Bu iki kesime katkı sağlayabilmek için, varsayıma dayalı olaylar değil, yargı kararlarına yansıyan gerçek olaylardan esinlenerek hareket edilmiştir. Ayrıca her bir olaya ilişkin de Yargıtay'ın yayınlanmış veya yayınlanmamış daire kararları, Hukuk Genel Kurulu kararları ve İçtihadı Birleştirme Kararları eklenmiş.
Özellikle Hukuk Genel Kurulu kararları ve İçtihadı Birleştirme Kararlarının, o uyuşmazlık hakkındaki diyalektik düşünceyi (tez, karşı tez ve sentez olgusunu= çoğunluk ve karşı oyları) ve somut karara ulaşıncaya kadar gelen hukuk sürecini gözler önüne sermesi açısından çok yararlı olduğunu belirtmek isteriz. Böylece öğrenciler hem gerçek hayatta gerçekleşen kıymetli evrak sorunlarını görüp Yargıtay'ın nasıl çözüm getirdiğini anlayacak, hem de uygulayıcılar, karşılaştıkları sorunlara çözüm bulabilecektir.
 

Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 248
Ağırlık : 248
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺111,00

Eser, idare ve vergi hukukçularından oluşan geniş bir ekip tarafından kaleme alınmıştır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun her bir maddesi, doktrin ve yargı kararları ışığında, hem idare hukuku hem de vergi hukuku yönüyle açıklanmaya çalışılmıştır. Her bir madde önce genel itibariyle açıklanmış, sonrasında ise ilgili maddenin vergi yargılamasına ilişkin hususiyetlerine ayrı bir başlıkta yer verilmiştir.
Maddelere ilişkin açıklamalarda mümkün olduğunca Danıştay kararlarına referans yapılmış, yeri geldikçe ilgili kararlardan pasajlara metin içinde veya dipnotta yer verilmiştir. Mahkeme kararlarının yanı sıra uygulamada karşımıza çıkan birtakım sorunlara değinilmiş, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirilmiştir. Bu eserde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yer alan bütün maddelerin yanı sıra 2575 sayılı Danıştay Kanunu ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un da önemli gördüğümüz maddelerine yeri geldiğince değinilmiştir. Ancak hem Danıştay Kanunu'nun hem de Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un tam metnine eserin son kısmında yer verilerek okuyucuların idari yargılamanın üç temel kanununa tek bir eserde erişmesi de amaçlanmıştır. Eserin gerek akademisyenlere gerek uygulayıcılara ve gerekse öğrencilere yararlı olmasını temenni ederiz.
 

Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 552
Ağırlık : 552
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺230,00

Çalışmada yaklaşık 35 çözümlü pratik çalışma bulunmaktadır. Öncelikle olay ve olaya ilişkin soruların olduğu bir metin, ardından ilgili cevaplar alt alta yer almaktadır. Öğrencilerin konuyu daha iyi anlayabilmesi için açıklamalar diğer pratik çalışma kitaplarına oranla daha geniş tutulmuş, bazı cevaplar ise öğrencinin konuyu daha iyi anlayabilmesi için dipnotta gösterilen kararlarla zenginleştirilmiştir. Pratik çalışmalar belli bir konu sistematiği ışığı altında ele alınmıştır. Pratik çalışma kitabı içerisindeki sistematik, ders kitaplarındaki konu anlatım sırası gözetilerek oluşturulmuştur.
 

Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 6
Sayfa Sayısı : 304
Ağırlık : 304
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺135,00

Kadın ve hukuk söz konusu olduğunda, yıllardır aynı şeyleri anlattık. Çok zaman da sözümüzün yerini bulup bulmadığının endişesini yaşadık. Bu çalışma, farklı ve yerine ulaşması daha kolay olsun diye toplumsal hafızayı kurcalamayı amaçlıyor. Bunun için en güzel aracın da sanat, özellikle de edebiyat ve sinema olacağını düşündük.
Amacımız, bir hukuk ya da kadın güzellemesi yapmak değil. Her gün yaşandığına şahit olduğumuz sorunlara ilişkin sözümüzü farklı bir yerden söyleyebilmek.
- "Bir KADIN ezildi!" (Teyzem Filmi, 1986)
- "Benim başkanı olduğum heyette kadın hakim olur mu? Olmaz. Daha doğrusu kadın hakim olur mu? Olmaz." (Pınar Kür- Asılacak Kadın)
- "Ev, metro, fabrika, wieder (tekrar)!" (Almanya Acı Vatan Filmi, 1979)
- "Mutfak oda yatak arasında Yatakla beşik Nice nice yol döşendi." (Gülten Akın-Evdeki Kadının Şiiri)
 

Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 240
Ağırlık : 240
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺92,00

Bu mevzuat derlemesinin hazırlanmasındaki amaç, öğrencilerin güncel mevzuat ihtiyacının karşılanmasıdır.
Ceza hukuku mevzuatına derli toplu bir bütün halinde ulaşma kolaylığı ve mevzuata not almak suretiyle öğretim ve öğrenim faaliyetine doğrudan katkı sağlaması amacıyla kitap hazırlanmıştır.
Kanun ve yönetmelik metinleri ve güncellemeleri için Mevzuat Bilgi Sistemi ve Adalet Bakanlığı'nın kaynakları esas alınmıştır. Kitaba, Eylül 2022 itibariyle mevzuatta yapılan tüm güncellemeler işlenmiştir.
 

Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 5
Sayfa Sayısı : 1160
Ağırlık : 1160
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺379,00

Kitabın yeni baskısında öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda değişikliğe gidilerek; önceki baskılarda tek kitapta yer alan ceza hukuku genel hükümler, özel hükümler ve ceza muhakemesi hukuku alanına ilişkin pratikler üç ayrı kitap haline getirilmiş, böylece hem kitabın hacminin artmaması hem de öğrencinin ilgili sınıfın dersine ait kitaba erişmesi sağlanmıştır.
Yeni baskıda içerikte de önemli değişiklikler ve güncellemeler yapılarak; son baskıdan bu yana yazarın yapmış olduğu sınav soruları ve cevap anahtarları kitaba eklenmiş, değişen mevzuatı ilgili yerlere işlenmiştir.
Soruların tamamının çözümlü olduğu kitapta, hem olay ve mahkeme kararlarının nasıl çözülmesi gerektiğine hem de konunun pekişmesi için şematik anlatıma yer verilmiştir.
 

Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 180
Ağırlık : 180
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺88,00

"Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku" adlı kitabımızın son baskıdan sonraki mevzuat değişiklikleri ve yeni Yargıtay kararları ve eserler kitaba işlenmiş ve böylece eserin güncelliğinin korunmasına çaba gösterilmiştir.
 

Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 22
Sayfa Sayısı : 640
Ağırlık : 640
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺267,00

Kitabın yeni baskısında öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda değişikliğe gidilerek; önceki baskılarda tek kitapta yer alan ceza hukuku genel hükümler, özel hükümler ve ceza muhakemesi hukuku alanına ilişkin pratikler üç ayrı kitap haline getirilmiş, böylece hem kitabın hacminin artmaması hem de öğrencinin ilgili sınıfın dersine ait kitaba erişmesi sağlanmıştır.
Yeni baskıda içerikte de önemli değişiklikler ve güncellemeler yapılarak; son baskıdan bu yana yazarın yapmış olduğu sınav soruları ve cevap anahtarları kitaba eklenmiş, değişen mevzuatı ilgili yerlere işlenmiştir.
Soruların tamamının çözümlü olduğu kitapta, olay ve mahkeme kararlarının nasıl çözülmesi gerektiğine de yer verilmiştir.
 

Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 194
Ağırlık : 194
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00

Gıda ve gıda güvenliği, insanının doğumundan ölümüne kadar olan süreçte en hayati noktalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Gıdanın birçok tarihsel gelişime yön vermesi, geçmişten günümüze gıda güvenliğinin çözülmesi gereken bir konu olması da gıda güvenliğinin önemini ortaya koymaktadır. İnsan hayatı için mühim bir alanı teşkil eden gıda güvenliği; gıda mühendisliğinden insan haklarına, tüketici hukukundan sağlık alanına birden fazla disiplini içeren bir konu olması nedeniyle birçok alanda incelenmesi gereken hususları içermektedir. Hukuki manada gıda güvenliği, sadece üretici ve tüketiciyi ilgilendiren bir husus olmayıp, idarelerin gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkisi bulunması dolayısıyla idare hukukunu da ilgilendirmektedir. Ancak doktrinde gıda güvenliğinin idare hukuku bağlamında pek fazla ele alınmadığı görülmektedir. Bu açıdan eserde konunun içerdiği güncel gelişmelerde dikkate alınarak idarelerin gıda güvenliğine ilişkin faaliyetleri ele alınmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 425
Ağırlık : 425
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺250,00

Tebligat, yapılan işlemden muhatabının haberdar edilmesini ve yasal haklarını kullanmasına imkan tanıyan bir işlemdir. İdari işlemlerden hüküm ve sonuç doğurması muhatabına tebliğ edilmesine bağlı olanların hüküm ve sonuç doğurması muhatabına usulüne uygun olarak yapılan bir tebligat ile mümkündür. Bu itibarla bir idari işlem olarak vergilendirme işleminin hüküm ve sonuç doğurabilmesi için tebligatın, mükellefe Vergi Usul Kanunu'nun tebligata ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılmasına bağlıdır. Hazineye intikal etmesi gereken kamu gelirinin usulsüz tebligat işlemi neticesinde intikal etmemesi halinde kamu zararı ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızın temel amacı usulsüz tebligat işlemi sonucunda ortaya çıkan kamu zararında PTT A.Ş'nin ve PTT personelinin sorumluluğunun bulunup bulunmadığının ortaya konulmasıdır. Bu amaçla çalışmada yasal düzenlemeler, doktrindeki görüşler ve yargı kararları birlikte incelenmiş ve değerlendirilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 212
Ağırlık : 212
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺130,00

Mülkiyet hakkının bireye mal üzerinde sınırsız yetkiler bahşettiği prensip olarak kabul edilmekle beraber, birçok toplumda ihtiyaca binaen söz konusu yetkiler bazı sınırlandırmalara uğramıştır. Şüf'a hakkı da kadim devirlerden beri birçok hukuk sisteminde farklı şekillerde yer alan, mülkiyet hakkına getirilmiş sınırlandırmaların önde gelenlerindendir. Hanefi fıkıh bilginleri şüf'a hakkını, İslam'ın genel prensipleri ışığında, toplumun telakki ve teamüllerini göz önünde bulundurarak, çoğu yerde Cumhur fukahadan farklı ve geniş bir perspektifle ele almıştır. İslam hukuk tarihinin altı asırdan fazla bir bölümünü temsil eden Osmanlı hukukunda şüf'a hakkı, temel özellikleri itibariyle Hanefi doktrini ile uyum içerisindeyken bazı konularda teori veya uygulama bakımından farklılıklar içermektedir. Bu durum Hanefi hukukunun zaman içerisinde teori ve uygulama açısından geçirdiği evreleri ve fıkhın dinamikliğini gözler önüne sermektedir. Çalışmamızda şüf'a hakkı fıkıh eserleri, fetva mecmuaları, kadı sicilleri ve kanun mecmuaları yoluyla Osmanlı hukuku özelinde incelenmiş, hem Hanefi doktrini hem de Osmanlı hukukunun kendi içerisindeki teori ve pratiği açısından mukayeseye tabi tutulmuştur.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 159
Ağırlık : 159
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺95,00

İşyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işletmelere yönelik denetimlerde, ruhsat iptalleri oldukça sık karşılaşılan bir olgudur. Somut olayın koşulları dahilinde belki de son çare olarak başvurulması gereken ruhsat iptalleri, idareler tarafından kimi zaman ilk yöntem olarak kullanılmaktadır. Halbuki, anayasal bir ilke olan ve idareyi bağlayan ölçülülük ilkesi gereği, idarenin, elinde bulundurduğu araçları arasında bir kademelendirme yapması gerekir. Bu bağlamda, idarenin, mevzuata aykırılığı giderecek ve kamu düzenini tekrardan tesis edecek elverişli ve zorunlu önleme başvurması beklenir. Ancak, gerek uygulamada gerekse mevzuatta ruhsat iptallerine, kimi hallerde, ilk çare olarak başvurulmaktadır. Kanımızca bu yaklaşımın, iptal işleminin yaptırım niteliği dikkate alınarak ve ölçülülük ilkesi bağlamında yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu anlayışa uygun olarak hazırlanmaya çalışılan eldeki çalışmada, işyeri açma ve çalışma ruhsatının sona erme rejimi ele alınmaya çalışılmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 108
Ağırlık : 108
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺75,00

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun gerekçeli on­üçüncü basısı tükendiğinden ve ilgili mevzuatta ve eklerinde yapılan değişikliklerin de çalışmaya eklenmesi gerektiğinden ondördüncü basıyı hazırlamış bulunuyoruz. Çalışmada ayrıca Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un yargılamayla ilgili maddelerine de yer verilmiştir.

İÇİNDEKİLER

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuata İlişkin Tablolar

6100 Sayılı HMK ile 1086 Sayılı HUMK Maddelerini Karşılaştırma Tablosu

Parasal Sınırlar Tabloları

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi

BİRİNCİ AYIRIM: Görev

İKİNCİ AYIRIM: Yetki

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi

İKİNCİ BÖLÜM: Yargılamaya Hakim Olan İlkeler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hakimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu

BİRİNCİ AYIRIM: Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi

İKİNCİ AYIRIM: Hakimin Hukuki Sorumluluğu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler

BİRİNCİ AYIRIM: Tarafların Ehliyetleri

İKİNCİ AYIRIM: Dava Arkadaşlığı

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale

DÖRDÜNCÜ AYIRIM: Davaya Vekalet

BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat

ALTINCI BÖLÜM: Süreler, Eski Hale Getirme ve Adli Tatil

BİRİNCİ AYIRIM: Süreler

İKİNCİ AYIRIM: Eski Hale Getirme

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Adli Tatil

İKİNCİ KISIM: Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar

BİRİNCİ BÖLÜM: Dava Çeşitleri

İKİNCİ BÖLÜM: Dava Şartları ve İlk İtirazlar

BİRİNCİ AYIRIM: Dava Şartları

İKİNCİ AYIRIM: İlk İtirazlar

ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı Yargılama Usulü

BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın Açılması

İKİNCİ BÖLÜM: Cevap Dilekçesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön İnceleme

BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar

BİRİNCİ AYIRIM: Tahkikat

İKİNCİ AYIRIM: Duruşma

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Ön Sorun ve Bekletici Sorun

DÖRDÜNCÜ AYIRIM: Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması

BEŞİNCİ AYIRIM: İsticvap

ALTINCI AYIRIM: Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi

YEDİNCİ AYIRIM: Toplu Mahkemelerde Tahkikat

ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama

DÖRDÜNCÜ KISIM: İspat ve Deliller

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM: Belge ve Senet

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yemin

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tanık

BEŞİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi İncelemesi

ALTINCI BÖLÜM: Keşif

YEDİNCİ BÖLÜM: Uzman Görüşü

BEŞİNCİ KISIM: Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

BİRİNCİ BÖLÜM: Hüküm

İKİNCİ BÖLÜM: Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanmas

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

ALTINCI KISIM: Basit Yargılama Usulü

YEDİNCİ KISIM: Yargılama Giderleri ve Adli Yardım

BİRİNCİ BÖLÜM: Yargılama Giderleri

İKİNCİ BÖLÜM: Adli Yardım

SEKİZİNCİ KISIM: Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf

İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın İadesi

DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz Yargı

ONUNCU KISIM: Geçici Hukuki Korumalar

BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati Tedbir

İKİNCİ BÖLÜM: Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar

ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim

ONİKİNCİ KISIM: Son Hükümler

İLGİLİ MEVZUAT


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 14
Sayfa Sayısı : 1039
Ağırlık : 1039
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺500,00

1. The Concept Of Cost Accounting
1.1. The Terms of Economics, Business and Accounting
1.2. Cost Accounting: An Overlap Between Financial and Managerial Accounting
1.3. Cost Accounting in Different Business Entities
1.4. Definition and Aims of Cost Accounting
2. Concepts Of Cost, Expense & Loss 
3. The Basis Of Measuring Cost Process
3.1. The Term of Cost Object
3.2. The Term of Cost Center
3.3. Cost Accumulation, Cost Assignment and Traceability
3.4. Direct Cost Tracing and Cost Allocation
4. Elements Of Cost
4.1. Direct Material Cost
4.2. Direct Labor Cost
4.3. Manufacturing Overhead
4.4. Prime Costs and Conversion Costs
5. Classification Of Costs
5.1. Classification by Functions
5.2. Cost Classification by Nature
5.3. Behavioral Costs
5.3.1. Fixed Cost
5.3.2. Variable Cost:
5.3.3. Semi Variable Cost
5.3.4. Step Cost
5.4. Cost by Controllable
6. Calculation Of Production Cost And 
The Costs Of The Goods Sold 
6.1. Example I: Cost of Goods Manufactured 
(Without Beginning Work in Process Inventory)
6.2. Example II: Cost of Goods Manufactured 
(With the Beginning Work in Process Inventory)
6.3. Example III: Total Manufacturing Cost, Cost of 
Goods Manufactured and the Costs of Goods Sold
6.4. The Statement of Cost of Goods Sold
7. Recording Process Of Cost Accunting
7.1. Cost Accounts Used in Turkish Uniform 
Accounting System (Including 7/A & 7/B)
7.1.1. Cost Accounts as Required by Option 7/A
7.1.2. Cost Accounts as Required by Option 7/B
7.2. Comprehensive Example (Option 7/A)
8. Origin, History And Evolution Of Cost Accounting
8.1. Industrial Revolution
8.2. Developments After the 1950s: Evolution to 
Managerial Accounting
References


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 90
Ağırlık : 90
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺69,00

Sanatçılar, çağlar boyunca insan vücudunun oranlarına hayran kaldıkları için artistik desen ve artistik plastikte kullanılabilecekleri standart bir formül oluşturma adına oranlar ve kanonlar oluşturmaya çalışmışlardır. Bu çalışmalar içinde en bilinen kanonlar, Leonardo da Vinci, Albert Dürer, Michelangelo di Lodovico, Polykleitos ve Paul Richer gibi sanatçılara aittir. İnsan vücudunun bölümlerini oranlamak, organ ve oluşumların yerleşim yerini belirlemek için çok büyük kolaylık sağlayan kanon tiplerinin oluşturulması,  insan anatomisinin iyi bilinmesi ile ilgilidir. 
Güzel sanatlar alanında, lisans ve lisans üstü eğitim alan öğrenciler ve profesyonel olarak çalışanlar için güncel basılı bir anatomi kitabının mevcut olmaması, Güzel Sanatlar İçin Artistik Anatomi adlı bir kitap yazma fikrinin oluşmasına neden olmuştur. Kitabın, kolay anlaşılır olması için insan anatomisine ait bilgiler, oranlar, fonksiyonel yapıda görülen özel durumlar, anatomik yapıda görülen yapısal problemlerin estetik yapıda oluşturduğu görünümler, anatomik ve sanatsal içerikli insana ait resimler,  öğrenim kolaylığı sağlayacak tarzda verilmiştir. 


Bölüm 1    GENEL BİLGİLER
Bölüm 2    BAŞ VE BOYUN
Bölüm 3    ÜST EKSTREMİTE
Bölüm 4    GÖVDE
Bölüm 5    ALT EKSTREMİTE
Bölüm 6    İNSAN FİGÜRÜNÜN ÇİZİMİ VE ARTİSTİK ANATOMİ
Bölüm 7    ARTİSTİK ANATOMİNİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYAN 
SANATÇILAR VE TARİHE İZDÜŞÜMLERİ


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 194
Ağırlık : 194
En / Boy : 19 / 27
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺253,00

BÖLÜM 1 Geçiş Döneminde İmmun Fonksiyonların Değişimi ve Oksidatif Stres
BÖLÜM 2 Geçiş Döneminde Enerji Dengesi ve Postpartum Sürece Etkisi
BÖLÜM 3 Güç Doğumların Yönetimi, Önleme Stratejileri ve Postpartum Sürece Etkileri
BÖLÜM 4 Retensiyo Sekundinarum
BÖLÜM 5 Hipokalsemi, Reprodüktif Sisteme Etkisi ve Klinik Yönetimi
BÖLÜM 6 Postpartum Uterus Enfeksiyonları: Terapötik ve Yönetim Seçenekleri
BÖLÜM 7 Ketozis ve İnfertilite
BÖLÜM 8 Mastitisler ve Sürü Bazında Meme Sağlığı Yönetimi
BÖLÜM 9 Östrüs Belirlemedeki Yetersizlikler ve Çözüm Stratejileri
BÖLÜM 10 Ovaryum Kistleri
BÖLÜM 11 Postpartum Süreçte Etkin Suni Tohumlama Yönetimi
BÖLÜM 12 Repeat Breeder


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 258
Ağırlık : 258
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺138,00

Toplumda süreç dahilinde değişiklik gösteren ekonomik ve mali yapı ile yatırım ihtiyaçları kredi kullanımını da beraberinde getir­miş, anılan kapsamda ortaya çıkan banka kredi sözleşmeleri ise, gerek finansal piyasanın gerekse toplumsal işleyiş ve temel ihti­yaçların uygulamada ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 
Kredi sözleşmelerinin açıklanan önemi nedeniyle bu rehber kitabımızda öncelikle banka kavramı, bankacılık faaliyetleri ile birlikte ele alınmış, ardından kredi veren kurumlar ve kredi tür­leri açıklanmıştır. Kredi açma sözleşmesi özetle tam olarak iki ta­rafa da borç yükleyen bir sözleşmedir. Banka ile müşterinin borç­ları birbirine bağlı şekilde değişim ilişkisi içindedir.
Kredi açma sözleşmeleri özellik itibari ile diğer farklı cins­te tekil kredi işlemlerinin çerçevesini oluşturabilmektedir. Bu durum uygulamada değişikliklere sebep olabilmektedir. Lakin değişiklikler asli, temel değişiklikler değildir. Kredi açma sözleş­mesi özünde kredi kullandırma taahhüdüdür. Bu durumdan ha­reketle tarafların borç ve yükümlülükleri önceliklendirilmektedir.Banka – bankacılık işlemleri kredi kavramı ve türleri detayları ile anlatılmıştır. Kredi açma sözleşmesinin tarafları, unsurları ve borç ve yükümlülükleri hukuki niteliğiyle birlikte ortaya konul­muş ve son bölümde ise uygulamada kredi sözleşmelerine dair yaşanan ihtilaflara ışık tutmak gayesiyle örnek Yargıtay kararları­na yer verilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 152
Ağırlık : 152
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺124,20

Resfebemetri; geometri ile ilgili kelime ya da kelime gruplarının harfler, şekiller, sayılar, nesneler, semboller, görseller, renkler, kelimeler, resimler, logolar, ikonlar, işaretler, olaylar, varlıklar, formüller, kavramlar, bayraklar ve bazen de boşluklarla ifade edilebildiği bir zekâ oyunudur. Resfebemetri, geometri ile ilgili kelimeleri alışılagelmişin dışında bulmayı ve açıklamayı hedefler. Resfebemetri sorularını hazırlayanın yaratıcılık ve mizah gücü ne kadar genişse o kadar düşündürücü ve zevkli sorular ortaya çıkar.
Bu kitabın amacı; insanları analitik, sembolik ve ıraksak düşünme gibi farklı becerilere yönlendiren bir zekâ oyunu olan resfebemetri sorularını ve kitabın son bölümünde yer alan resfebemetri sözlüğünü tanıtmaktır. Bu kitapla resfebemetri sorularının nasıl hazırlandığını ve çözüldüğünü anlayacak, resfebemetri sözlüğüne dair kapsamlı bir kaynak edinmiş olacaksınız. Kitapta toplam 600 soru yer almaktadır. Kitapta en basitinden en üst seviyeye kadar resfebemetri soruları bulabileceğiniz gibi daha önce hazırlanmamış sorular da göreceksiniz. Resfebemetri sorularını çözmeye yeni başlayanlar için iyi bir kılavuz olan bu kitaba mümkün olduğunca farklı resfebemetri soruları ekledim. Bir resfebemetri çözerinin elinin altında mutlaka olması gereken bilgileri kitabın son bölümündeki resfebe sözlüğünde bulabilirsiniz.
Bu kapsamlı çalışmamın geometri öğretiminde yeni yollar ve ufuklar açması dileğimle…
Ne garip! Her gördüğünü bilir sanır insan
Aklı dünya hamalı, gözleri kara perdeli
Bir malumatfuruşluk, bir müşkülpesentlik
Herkes âlim bu sofrada!


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 294
Ağırlık : 294
En / Boy : 21 / 29,74
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺286,88

Bir hukuk dalının işlevini ve işleyişini kavramak için o hukuk dalının kişilerini ve kaynaklarını öğrenmek birinci koşuldur. Uluslararası Hukuk'un çalışma biçimini anlamak için de kişilerini ve kaynaklarını tanımak ilk aşamadır. Bu araştırmanın en uygun bilimsel yöntemi ise Uluslararası Hukuk'un Sosyolojisi'ni incelemektir çünkü Uluslararası Hukuk, uluslararası toplumun ve hatta daha doğru bir ifade ile uluslararası topluluğun hukukudur ve uluslararası topluluk da her şeyden önce sosyolojik bir olgu ve gerçektir. Uluslararası Hukuk'un kaynaklarının araştırılmasına başlanırken ise Uluslararası Hukuk'un kaynaklarının oldukları gibi oluştuklarının nedenini anlamanın en doğru yolu Uluslararası Hukuk'un maddi kaynaklarının incelenmesidir. Uluslararası Hukuk'un kaynaklarını kavramanın en uygun bilimsel yöntemi de Uluslararası Hukuk'un Tarihi'ni incelemektir çünkü Uluslararası Hukuk'un maddi kaynaklarını araştırmak, Uluslararası Hukuk'un Tarihi'ni incelemeyi ve öğrenmeyi gerektirir.
Makaleler İle Uluslararası Hukukun Sosyolojisine Ve Uluslararası Hukukun Tarihine Giriş kitabı yazarın on yılı aşkın süredir lisans ve lisans üstü (yüksek lisans ve doktora) uluslararası hukuk derslerinde de okuttuğu ve yakından incelediği yayımlanmış hakemli akademik makalelerinden oluşmaktadır. Kitapta yer alan makaleler sırasıyla: "Uluslararası Topluluk Kavramı"; "Uluslararası Hukukta Uluslararası Topluluk Kavramının Başlıca Görünümleri"; "Grotius Öncesinde İlk Modern Uluslararası Hukuk Düşüncesinin Oluştuğu Tarihsel Koşullar ve Erken Klasik Dönemdeki Öğreti" ve "Uluslararası Hukuk Düşüncesinde Klasik Öğretinin Kuruluşu: Hugo Grotius ve Postgrotien Yazarlar Samuel Von Pufendorf, Richard Zouche, Cornelius Van Bynkershoek ve Samuel Rachel'e İlişkin İnceleme ve Değerlendirme" başlıklarını taşımaktadırlar. Makaleler ile Uluslararası Hukukun Sosyolojisine Ve Uluslararası Hukukun Tarihine Giriş kitabı anılan bu dört makaleden oluşmaktadır ve uluslararası hukuka ilişkin bir pedagojik konu, bir akademik düşünce ve bir bilimsel yöntem bütünlüğüne sahiptir. Kitap, başlığında yansıtılan konular hakkında yapılacak daha ileri çalışmalar için bir ilk giriş niteliği taşımaktadır. Makaleler İle Uluslararası Hukukun Sosyolojisine Ve Uluslararası Hukukun Tarihine Giriş kitabı içerdiği ve okuyucuya bütünlükçü bir biçimde sunduğu olgun makaleler ile konusunda Türkçe öğretide öncü bir çalışmadır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 314
Ağırlık : 314
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺137,00

"Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmaları" isimli bu kitap, Hukuk Fakültesi III. sınıf öğrencileri için tasarlanmış bir yardımcı ders kitabı niteliğindedir. Kitapta 56 çözümlü pratik çalışma yer almaktadır. Bu pratik çalışmalar oluşturulurken, yoğun şekilde Yargıtay kararlarından yararlanılmıştır. Böylelikle kitabın uygulamaya dönük bir eser olması ve günlük yaşamda karşılaşılabilecek olayları konu edinmesi sağlanmaya çalışılmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 310
Ağırlık : 310
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺135,00

Milletlerarası özel hukuk dersi hukuk fakültelerinde dördüncü sınıfta okutulan zorunlu bir derstir. Milletlerarası özel hukukun temel konularını kanunlar ihtilafı ve milletlerarası usul hukuku oluşturmaktadır. Bu kitapta, bu alanlarda ders notu mahiyetinde bilgiler yer almaktadır.
Şematik Milletlerarası Özel Hukuk Ders Kitabı'nda öğrencilerin anlamasını kolaylaştıracak ve konuları zihinlerinde canlandırmasına olanak sağlayacak şekilde tablolara ve şemalara yer verilmiştir. Ayrıca pek çok konuda verilen örneklerle öğrencilerin pratik ihtiyaçlarına da çözümler sunulmaya çalışılmıştır. Böylelikle bazı soyut kavramların somutlaşması ve konuların daha net bir şekilde gözler önüne serilmesi hedeflenmektedir.
Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışmaları kitabı ile bir bütün teşkil edecek olan Şematik Milletlerarası Özel Hukuk Ders Kitabı'nın tüm öğrencilere faydalı olacağı kanaatindeyiz.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 168
Ağırlık : 168
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺87,00

Kişilerin genel ve sürekli ihtiyaçlarının en başında güvenlik gelmektedir. Kişilerin canlarının ve mallarının herhangi bir saldırıya uğramadan güven ve huzur içinde yaşamaları demek olan güvenliği sağlamak da devletin (idârenin) en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Hatta devlet dediğimiz teşkîlâtın varlık sebebi, insanların güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamaktır. Toplumun güvenli bir ortamda yaşamasını sağlamak "güvenlik", "kamu düzeni", "kolluk" gibi kavramları karşımıza çıkarmaktadır.
İşte kişilerin can ve mal emniyetinin sağlanmasına genel olarak "kamu düzeni", bu düzeni sağlayan teşkîlâta da "kolluk" denilmektedir. Kamu düzeninin sağlanabilmesi için kolluğa "durdurma", "kimlik sorma", "yakalama", "eşyaya el koyma", "zor kullanma", hatta "silâh kullanma" gibi bir dizi yetkiler verilmektedir. Bu yetkilerin her biri, bir temel hak ve özgürlüğe müdâhale niteliğindedir. Anayasanın 13. maddesinde de belirtildiği üzere, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ancak kânunla olabilir. Bu sebeple de kolluğun yetkilerini düzenleyen Polis Vazîfe ve Salâhiyet Kânûnu, Jandarma Teşkîlat, Görev ve Yetkileri Kânûnu ve Sâhil Güvenlik Komutanlığı Kânûnu gibi kânunlar yapılmıştır.
Kolluk faâliyetleri, hukuk fakültelerinde idâre hukuku içinde genel bilgiler şeklinde, cezâ muhâkemesi hukûku içinde de adlî kolluk yetkileri olarak kısmen anlatılmaktadır. Öte yandan adâlet meslek yüksekokullarında "kolluk hukûku" veya "kolluk ve özel güvenlik hukûku" isminde dersler anlatılmaktadır. Lâkin kolluk hukukuna ilişkin olarak temel bilgileri içeren bir çalışma bulunmamaktadır. Eser söz konusu boşluğu kısmen de olsa doldurmak üzere ve kolluk hukûkuna ilişkin çalışmalara bir başlangıç olur düşüncesiyle kaleme alınmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 232
Ağırlık : 232
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺105,00

Hukuk Başlangıcı isimli bu çalışma, yazarların Hukuka Giriş, Hukukun Temel Kavramları, Genel Hukuk Bilgisi ve Temel Hukuk gibi isimlerle lisans ve ön lisans düzeylerinde verdikleri derslerde edindikleri bilgi ve birikimin sonucunda bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır.
Bu bakımdan Hukuk Fakültesi dışında Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İletişim Fakültesi ile Meslek Yüksekokullarındaki başlangıç düzeyinde hukuk derslerine kaynak olmaya uygun bir eserdir.
Kitapta yer alan konuların açık ve anlaşılabilir bir dille aktarılmasını sağlamak için mümkün olduğunca ayrıntı ve yorumlardan kaçınılmıştır. Bununla birlikte bölümlerde önemli görülen tanım ve bilgilere "kutu" içerisinde dikkat çekilmiştir. Ayrıca her bölümün sonunda "Bölüm Özeti" ve "Bölüm Soruları" verilmek suretiyle konuların pekiştirilmesi istenmiştir.
Hukuk alanında yayınlanan genel eserlerden faydalanılarak okuyucuların hukuka dair temel kavram ve konulara kolayca ulaşması amaçlanmıştır. Böylece temel bilgilerin sunulduğu bu öz eserin, öğrencilerimizin hukuk mantığının oluşmasında ve ülkemizde hukukun yaygınlaştırılmasında faydalı olması umulmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 194
Ağırlık : 194
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺79,00

Trilyon dolarlık bir hacme ulaşan küresel finans sektörü ekonomiye yön verirken İslami hükümet ve kuruluşlar da finansal araç ve uygulamalarını, İslami hukukun yasalarına uygun olarak şekillendirmektedir. Bununla birlikte, günümüz Batı finans dünyasında da alternatif arayışlar görülmekte ve konvansiyonel finans sektöründe yaşanan çeşitli krizler, İslami finansı giderek daha ön plana çıkarmaktadır. 

Dinî kaideleri esas alan İslami finans, küreselleşen ve kapitalizm kökenli, devasa bir endüstri karşısında ne derece başarılı olabilir? Batı’nın artan ilgisi karşısında esas aldığı ilkelerden ödün vermek zorunda kalır mı? Modern dünyada, sosyal ve ekonomik adalet idealini gerçekleştirmek hususunda ne kadar başarılı olabilir? İslami finans dünyasının önde gelen isimlerinden Harris İrfan, Cennet Bankerleri’nde bu gibi sorulara yanıt aramakta, ayrıca İslami finansın geleceği hakkında ufuk açıcı perspektifler sunmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 336
Ağırlık : 336
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺93,00

Kitapta , Borçlar Hukuku Genel Hükümler kısmına ilişkin pratik, sınav soruları ve cevap anahtarları bulunmaktadır. Artık birçok fakültede dönemlik sisteme geçilmiş olması nedeniyle, kitaptaki pratikler Genel Hükümler I ve Genel Hükümler II başlıkları altında ayrı olarak verilmiştir. Sınav soruları da bu bölümlerin sonuna yerleştirilmiştir. Genel Hükümler I kısmında, Borçlar Kanununun sistematiği ile uyumlu olarak, sözleşmelerin kurulması, hükümsüzlük hâlleri, temsil, haksız fiil sorumluluğu ve sebepsiz zenginleşme konuları bulunmaktadır. Genel Hükümler II kısmında da, gereği gibi ifa, alacaklı yüzünden ifanın yapılamaması, borçlu yüzünden ifanın yapılamaması, borcun sona ermesi, özellik arzeden borç ilişkileri konuları yer almaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 9
Sayfa Sayısı : 696
Ağırlık : 696
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺288,00

Galenos, tıp teorisini ve pratiğini 1500 yıldan fazla bir süre boyunca etkileyecek olan, geç antik çağın en etkili hekimiydi. Anatomi, fizyoloji, teşhis ve prognoz, nabız doktrini, farmakoloji, tedaviler ve tıp teorisi konularında üretken bir yazardı; ancak aynı zamanda felsefi konularda da kapsamlı eserler verdi, mantık ve bilim felsefesine özgün katkılarda bulundu ve bilimsel bir epistemolojinin ana hatlarını çizdi. Diğer taraftan, güçlü bir tartışmacıydı; zamanının tıp okulları arasındaki doktrin tartışmalarına derinden dahil oldu. Bu kitap, Galenos’un kişiliğiyle birlikte tüm bu alanlardaki başarısına bir giriş ve genel bir bakış sunarken, aynı zamanda bu başarıyı son otuz yılda Galenos araştırmalarında kaydedilen ilerlemeler ışığında değerlendirmeyi amaçlamaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 520
Ağırlık : 520
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺126,00
Doğru Akım Devre Analizi

Kitap, gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 6. Baskısını yapmıştır.
Kitapta sırasıyla elektrikte kullanılan temel tanımlar, fiziksel olaylar ve elektrikte kullanılan yasalar, devre analizinde kullanılan çözüm yöntemleri ve karşılaşılabilecek birçok devre modeli, kondansatör ve bobinlerin tanımlan, kullanılma amaçları ,elektriksel davranışları, bağımsız ve sabit kaynaklı RL, RC ve RLC devreleri anlatılmıştır.
Bölümlerde anlatılan konuların; daha iyi ve kolay anlaşılabilmesi için 140 adet çözümlü örneğe ve bölüm sonlarında işlenen konular ile ilgili olarak toplam 125 adet bölüm sonu sorusuna yer verilmiştir. Bazı çözümlü örnekler ve uygulama alanları ile de kitabı okuyanların, konu hakkındaki farkındalığının arttırılması amaçlanmıştır.
Kitap; gerek ders kitabı, gerekse Doğru Akım devreleri konusunda kendini geliştirmek isteyenlere de yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 6
Sayfa Sayısı : 322
Ağırlık : 322
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺136,00

Fenomenolojinin kurucusu Edmund Husserl, 1936 yılında başlıksız kısa bir metin kaleme alır, bu el yazması Eugen Fink tarafından Geometrinin Kökeni başlığıyla 1939 yılında yayınlanır. Husserl geometrinin kökenini ele alıyor gibi görünse de aslında bir bilimin esas anlamını ve hem ortaya çıkışının hem de geleneğinin transandantal koşullarını inceler. 
Çağdaş Fransız felsefesinin sıra dışı isimlerinden Jacques Derrida ise bu kısa metni alır, diğer nüshalarla karşılaştırır ve ayrıntılı bir “Önsöz” yazar, ki bu kitabın ortaya çıkmasına vesile olan da zaten bu “Önsöz”dür. Derrida’nın amacı, devasa sorunlarla ilgilenen ama gayet kısa olan Husserl’in bu kısa ve yoğun metnini anlaşılır kılmaktır. Derrida, bir yandan Husserl’in tarihsel araştırma yönteminden yola çıkar, diğer yandan ise fenomenolojinin yapısökümcü eleştirisini aşamalı biçimde ortaya koyar. 
Husserl’in metniyle birlikte Derrida’nın bu “Önsöz”ü, sadece filozofları değil, başta antropologlar ve matematikçiler olmak üzere çeşitli temel bilimlerden birçok araştırmacının ilgisini çekmeye devam etmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 208
Ağırlık : 208
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺78,00

Diferensiyel denklemler, üniversitelerin fen, mühendislik, teknoloji, eğitim, iktisat ve işletme gibi birçok fakültesinde zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Ders okutulurken birçok bölümde sadece teoriye değinildiği, uygulama olarak soru çözüm yapılmasıyla yetinildiği ve denklemlerin uygulamalarının bilgisayar ortamında nasıl yapılabileceğine dair kaynakların çok kısıtlı olduğu gözlemlenmiştir.
Son yıllarda teorik ve konu anlatımlı pek çok kıymetli eser yayınlanmış olup, bu eserler öğrencilerin konuyu anlamasında ciddi manada yardımcı olmaktadır. Ancak öğrencilerin denklemin çözüm yöntemini sadece teorik olarak anlayabilmesi kalıcı bir öğrenme için yeterli olmamaktadır. Öğrencinin derste öğrendiği kavramları kullanarak soruları çözebilmesi ve bu teorik bilgiyi bilgisayar ortamına aktarabilmesi gerçek anlamda konuyu özümseyebilmesine çok yardımcı olacaktır.
Bu kitapta tamamı hem elle hem de Mathematica kodu ile çözülmüş tüm konuları kapsayan 56 örnek bulunmaktadır. Problemlerin çözüm basamakları teorik olarak anlatılırken, bu basamakların bilgisayar ortamında nasıl kodlanacağı da detaylandırılmıştır.
Ayrıca elde edilen tüm çözümler Mathematica programında çizdirilerek öğrencilerin grafiksel mantıkla kavramları daha iyi anlayabilmesi hedeflenmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 160
Ağırlık : 160
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺82,00

Kitap, güncellenmiş 2. Baskısını yapmıştır.
Kitap, meslek yüksekokulları ve lisans bölümlerinde okutulan Büro Yönetimi ya da Ofis Yönetimi derslerinin müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca yönetimle ilgili çözüm önerileri getirerek iş hayatındaki kullanıcıları da bu anlamda hedeflemiştir.
Yönetimin tarihçesinden başlayarak, ofis içerisinde yapılması gerekenler, iletişim yönetimi, toplantı yönetimi, stres yönetimi, zaman yönetimi, kriz yönetimi konuları çözümleriyle beraber verilmiştir. Bu anlamda bir ders kitabı olmaktan ziyade iş hayatındaki kullanıcılar da çok rahatlıkla kitaptan yararlanabilmektedir.
 

Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺78,00

Kitabın, güncellenmiş 2. Baskısı yapılmıştır.
Bu kitap, Mikroekonomi dersi alan her seviyedeki öğrencilere Mikroekonomi dersinin anlaşılmasını kolaylaştırmak, sınavlara hazırlanmada yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
Kitapta konu başlıkları altında verilen sorular, uzun yıllar Mikroekonomi derslerini anlatan Prof. Dr. Mustafa AKAL tarafından hazırlanmış ve çözülen sorular, konuların daha iyi anlaşılması için mümkün olduğunca açıklayıcı şekilde hazırlanmıştır. Mikroekonomi dersine uygun olarak 150 adet çözümlü probleme ve 280 adet test sorusu ve cevaplarına yer verilmiştir.
Kitap yardımcı ders kitabı olmasının yanı sıra, kaymakamlık, müfettişlik, bankacılık gibi meslek sınavlarına hazırlananlara da hitap etmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 262
Ağırlık : 262
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺112,00

Bu kitap; İş hayatını; Uluslararası ticaret yapan firmaların; “Satınalma”, “Dış Ticaret” ve “Uluslararası Satış ve Pazarlama”, Gümrük Müşavirliği firmalarının; ithalat ve ihracat, Uluslararası denizyolu, havayolu ve karayolu taşımacılığı yapan firmaların; ithalat, ihracat ve operasyon departmanlarında sürdürenler ile Üniversitelerin; ilgili bölümlerinde okuyan ve gelecekte Uluslararası Satış, Pazarlama, Satınalma, Dış Ticaret uzmanı veya Gümrük Müşaviri olmak isteyen öğrenciler hazırlanmıştır. Tedarik zincirinin tüm aşamalarının yer aldığı bu kitap iş veya okul hayatınıza %100 değer katacaktır. Deniz, hava ve karayolu ithalat ve ihracat işlemlerinin A’dan Z’ye dış ticaret ve gümrükleme süreci, İthalatta gümrük ve KDV matrahına giren unsurlar. Konteyner ve karayolu yük araçları tip ve ölçüleri. İthalatta Tareks uygunluk belgesi alım süreci CE- TSE) İthalatta zirai karantina uygunluk belgesi alım süreci Gıda ve gıda ile temas eden ürünlerin ithalat süreci, Numune eşya ithali, Değeri 30 Euro’yu geçmeyen eşyanın ithal işlemleri Yurtdışı internet sitelerinden değeri 1500 Euro’yu geçmeyen eşyanın gerçek kişiler tarafından ithali, Kişisel eşya ithali, Antrepo beyanı, Antrepodan devir işlemleri, Geçici depolama yerlerinden devir işlemleri, Kimyevi madde ithalat işlemlerinde beyannamenin laboratuvara sevki ve laboratuvar tahlil süreci, Geri gelen ihraç eşyasının ithalat işlemleri. Dahilde işleme ve dahilde işlemede ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalat beyanı ve gümrükleme süreci, Geçici ithalat eşyasının serbest dolaşıma giriş işlemleri, İhracat ve yolcu beraberi ihracat işlemlerinde E-fatura Kullanılmış eşya ithalat süreci. Yatırım Teşvik destekleri ve ithalat süreci. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Serbest bölgeler.


Basım Ayı/Yılı : 2017
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 268
Ağırlık : 268
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺180,00

Bu kitabın adının “100 Soruda Altı Sigma” olduğuna bakarak, altı sigmanın sadece altının sigma olduğunu sanmayın. Kitabın yazarı Prof. Dr. Erkan Işığıçok’un ifadesiyle, altı sigmanın altı da sigma, üstü de sigma, sağı da sigma, solu da sigma, kısaca altı sigmanın temeli sigma veya değişkenlik ile milyon ölçeğinde hatalara da-yanıyor. Eskiden onda 1 veya yüzde 5 gibi hata oranları konuşulurken, günümüz rekabet koşullarında binde, on binde, yüz binde ve hatta milyonda hata konuşulmaktadır.

Müşterinin kral olduğu günümüzde müşteri odaklı yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. Rekabetin küresel boyutta olduğu iş dünyasında müşteri istekleri ve beklentileri artmıştır. Beklentilerin karşılandığını gören müşteriler, “şoför mahalli olsun”, “cam kenarı olsun”, “ucuz olsun”, “çabuk olsun”, “vadeli olsun” vb. isteklerde bulunmaktadır. Bu isteklerin karşılanması için daha verimli ve etkin çalışma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu da rekabet gücünü artırmaya yönelik, yalın, 6 sigma, yalın 6 sigma, vb. iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlayan yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gelinen noktada rekabet koşullarına ayak uyduramayan firmalar yok olup gitmektedir.

Altı sigma bize birkaç beden büyük gelir diyenlere yalın veya basit problem çözme tekniklerini ve hatta bazı temel istatistiksel teknikleri, bizi altı sigma da kes-mez diyenlere ise yalın altı sigma yaklaşımı önerilebilir. İster yalın, ister altı sigma, isterse yalın altı sigma olmak üzere hangi tekniği kullanarak daha verimli çalışan ve iş sonuçlarını iyileştirenlere sözümüz yok. Ancak, firma olarak hala yok olmadıysa-nız ve yaşamınızı sürdürmek niyetindeyseniz, size altı sigma iyileştirme yaklaşımını önerebiliriz.

Yazarın ifadesiyle; Cem Yılmaz’ın dediği gibi, ben bizzat pek çok projede ve firmada denedim ve oldukça etkili bir yaklaşım. Bununla birlikte, söz konusu kitabın temeli 2005 yılında yazdığım ve Profesörlük başlıca eseri olan “Altı Sigma Kara Kuşaklar İçin Hipotez Testleri Yol Haritası” adlı kitabıma ve Ekohaber gazete-sinde yazdığım “100 soruda altı sigma” serisine ilişkin makalelerime dayanmaktadır.

Örneğin, firmanızda 10 proje ile 20 kişinin arasından seçilecek başlangıçta 10 yeşil kuşak (proje lideri, problem savaşçısı) adayının 3 aylık eğitimi sonunda ve belirli koşullara bağlı olarak, eğitime harcadığınız paranın en azından 10 katının proje-lerinizde yapılan iyileştirmelerle geri geleceğini garanti edebilirim.

Birinci baskısı Eylül 2011’de yayımlanan bu kitabımın tükenmesine rağmen yeni baskısını yoğunluğum nedeniyle bir türlü hazırlayamamıştım. Eski baskısının aynı şekliyle yayımlanmasına da içim pek el vermiyordu. Bu nedenle kitabımın ikinci baskısının yayımlanması biraz gecikti. Kuşkusuz, genişletilmiş ikinci baskı olarak yayımlanan bu baskıdaki genişletme; soru sayısında değil, soruların içeriğinde olmuştur. Birinci baskıda yer alan 100 sorunun tamamı gözden geçirilmiş ve hemen hemen hepsine müdahale edilerek revize edilmiş ve bazı sorular değiştirilmiştir. Birinci baskısı 143 sayfadan oluşan kitabın bu baskısı 236 sayfaya çıkmıştır.

Sanayide ve iş dünyasında karar verici aktör olarak görev yapan orta ve üst kademe yöneticilerin yönetim yaklaşımı olarak kullandıkları altı sigma metodolojisini, firma sahiplerinin veya eğitim konusunda firmalardaki karar vericilerin bilmeleri gerekir. Buradan hareketle, yöneticiler ve iş insanlarını altı sigma konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan bu kitabın, altı sigma yaklaşımını merak edenlere rehberlik edeceğine ve altı sigmaya geçmek isteyen firmalara yol göstereceğine olan inancım tamdır. Bu düşünceyle, kitabın genişletilmiş ikinci baskısına “Yönetici Özeti: Neden Altı Sigma?” adıyla bir bölüm ekledim. Böylece, kitabın tamamını okumaya zamanı olmayanların Birinci bölümde yer alan bu özeti okuyarak, altı sigmanın yararları ile kalıcı ve sürdürülebilir sonuçları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaya çalıştım.

Gözden geçirilmiş ikinci baskısı yapılan bu kitap 11 bölümden oluşmaktadır. Söz konusu bölümler sırasıyla şöyledir: i) Yönetici özeti: Neden altı sigma? ii) Altı sigmaya (6s) ilişkin bazı temel kavramlar, iii) Rekabet üstünlüğü aracı olarak altı sigma, iv)Yönetim yaklaşımı olarak altı sigma, v) İstatistiksel araç olarak altı sigma, vb) Altı sigma uygulamaları ve yayılımı, vii) Altı sigma eğitimi, viii) Altı sigma projeleri, ix) Altı sigmada zorluklar ve engeller, x) Altı sigmada insan kaynakları ve xi) Süreç iyileştirme arası olarak altı sigma.

Bursa Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok tarafından yazılan ve 2. Baskı olarak Sigma Akademi Yayınevi tarafından yayımlanan bu kitap, yazarın Profesörlük başlıca eseri olan altı sigma konusunun 100 ayrı açıdan irdelendiği bir çalışmadır. Kitabın kapağındaki şekilden de görüleceği üzere, altı sigmada Tanımlama, Ölçme, Analiz, İyileştirme ve Kontrol olmak üzere 5 aşama vardır ve bu aşamalar ile altı sigmanın tüm yönleri detaylı olarak irdelenmiştir.

Söz konusu kitap, altı sigma yaklaşımı hakkında okuyucuyu başlangıç seviye-de de olsa bilgilendirme ve bilinçlendirme dışında, altı sigmanın genel hatlarıyla tüm boyutlarını 100 soruda ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu yönüyle bu kitap, altı sigma yaklaşımını öğrenmeye ve uygulamaya çalışan orta ve üst kademe yöneticiler ile öğrencilere ve altı sigma yeşil kuşak veya kara kuşak eğitimlerini alan problem savaşçılarına yardımcı kaynak niteliğindedir.

Altı sigma konusu daha çok teknik bir konu olmakla birlikte, kitapta herkesin anlayacağı açık ve sade bir dil kullanılmasına özen gösterilmiştir. Olabildiğince teknik detaylara fazla girilmeksizin, bilgilendirmelere, sıkça sorulan sorulara ve yorum-lara ağırlık verilmiştir. Kitabın adının “100 Soruda Altı Sigma” olması nedeniyle, altı sigma ile ilgili sorulara ağırlık verilmiş, yalın yaklaşım ile yalın altı sigma yaklaşımlarına sadece kavram olarak değinilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 467
Ağırlık : 467
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺100,00

Bilişim sektöründeki baş döndürücü büyüme ve önem Devletin de dikkatini çekmiş, bu konuda firmalara ve çalışanlara teşvik ve imkânlar sunmuştur. Tabi bunun yanında tüketimden ve kazançtan vergi almayı da ihmal etmemiştir.
Eser, uzun yıllar Maliye Bakanlığında ve bilişim sektöründe görev almış iki deneyimli yazarın bilgi ve tecrübelerinden oluşmaktadır.
Eserde, bilişim dünyasına yönelik olarak verilen teşvikler açıklanmakta ve nasıl faydalanabileceğinden bahsedilmekte hem de bu sektördeki vergi uygulamaları açıklanmaktadır.
Kitap, bilişim dünyasına yeni girmeyi düşünen ancak teşvikler ve vergiler konusunda bilgi sahibi olmayanlara olduğu kadar, bu konuda çalışma yapan ancak teşvik ve vergi konusundaki incelikleri daha da iyi öğrenmek isteyen kişilere hitap etmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 343
Ağırlık : 343
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺145,00

Kitap, güncel mevzuata göre güncellenmiş ve genişletilmiş 6. baskısını yapmıştır.
Eser, birçok mükellefin, başını ağrıtan konuların başında gelen "Vergiden Kaçınma" ve "Peçeleme" konusunu ele almaktadır.
Kitap özellikle muhasebe hilelerinin vergi mevzuatı kapsamında nasıl ele alındığını irdelemekle birlikte, özellikle vergiden kaçınmanın vergi mevzuatı kapsamında bir boşluk olduğu, bu nedenle kaçınma mekanizmasının işleyişinin mükellef adına bir hak olup olmadığı tartışılmıştır. Kaçınma ile peçeleme arasındaki farkların detaylıca ele alındığı bu kitap aynı zamanda gerek idari, gerekse teorik, yargısal ve doktrinel örnekler vererek karşılaştırma yapmıştır.
Kitap; Denetim firmaları, YMM Ofisleri, SMMM ofisleri, vergi ile ilgilenen üniversite öğrencileri, akademisyenler ve uygulamadaki profesyonellere de hitap etmektedir.
 

Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 6
Sayfa Sayısı : 376
Ağırlık : 376
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺185,00

İnşaat sektöründeki harcamaların belirli bir düzen ve kurallara uygun halde yapılması durumunda KDV iadesi olarak alınması mümkündür. Eser, bu konuda uzun yıllara dayalı mesleki tecrübesi olan (E) Vergi Müfettişi Muhammed Kutub BAĞIRGAN tarafından hazırlanmıştır.
Kitap, inşaat faaliyetinde bulunan firmalar, SMMM, YMM ve kamuda denetim yapan Vergi Müfettişleri ile Vergi Daireleri çalışanlarının elinde, vergilendirme rejimi olarak özel inşaat işlerinin vergi mevzuatındaki yerinin açıklanması, muhasebe uygulamalarının nasıl gerçekleşeceği ve nihayetinde KDV iadesi almak isteyen mükellefler adına nasıl bir yol izleyeceği yönünde detaylı açıklamaları içermektedir.
Kitapta, yap-sat, yap-kullan, kat (arsa) karşılığı yahut hasılat (gelir) karşılığı inşaat işleri ile yabancılara yapılan konut ve işyeri satışları, kentsel dönüşüm projeleri ve inşaat işlerinde yapılması gereken KDV tevkifatına yönelik vergisel düzenlemeleri, ayrıca sahada yaşanan teknik sorunlar ve bunlara karşı vergi idaresinin ve yargının bakış açısı hem özelgeler hem yargı kararları hem de örnekler ile birebir konunun muhataplarına aktarılmaktadır. Ayrıca özel inşaat işlerinin muhasebe uygulamalarını da örnekler yoluyla açıklayarak, tereddüt içeren tüm uygulamalar açıklığa kavuşturulmaktadır. Yine kitap içerisinde, nihayete erdirilen inşaat işlerine yönelik KDV iadelerinin nasıl talep edileceği, işlem adımları ve müphem konuların nasıl aydınlatılacağına dair özgün çözüm önerileri sunulmaktadır.
Ayrıca, aşağıdaki soruların yanıtlarını da bu kitapta bulabilirsiniz.
1- Arsa sahibiyim ve kat karşılığı teslim ettiğim arsa nedeniyle nasıl vergilendirilirim ?
2- İvazsız edindiğim arsanın müteahhide devri halinde hangi hallerde vergilendirilirim?
3- İkiz Ev, Devre Mülk, Temelden/Topraktan/Maketten ve Kat İrtifakı İle satış nasıl vergilendirilir?
4- Arsa Sahibi Firma Tarafından Yapılan Giderlerin Yansıtma Faturası İle Yapı Müteahhidine Yansıtılması Mümkün Müdür?
5- Arsa Sahibinin Arsa Payı Devri ile Müteahhidin Arsa Sahibine Bağımsız Bölüm Devrinde Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır?
6- Konut Teslimlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir?
7- İnşaat Halindeki (Natamam) Konutların Satışında KDV Nasıl Hesaplanır?
8- Arsa Sahibine teslim edilen bağımsız bölümler için Emsal Bedel nasıl hesaplanır?
9- Taşınmazların Hasılat (Gelir) Paylaşımı Karşılığı Devri Halinde Kazanç Nasıl Hesaplanır?
10- Kentsel Dönüşüm Kapsamında İnşa Edilen Konutlara ilişkin vergisel teşvikler nelerdir?
11- İnşaat işlemlerinde muhtemel KDV tevkifatına konu olabilecek hususlar nelerdir?
12- İnşaat işlemlerinde muhasebe sistemini nasıl kurgulamalıyım?
13- İşletmeden çekilen konutlar nasıl muhasebeleştirilir?
14- KDV iadesinde idarece yapılacak araştırmalar nelerdir?
15- KDV İade talebimi nasıl oluşturabilirim?


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 480
Ağırlık : 480
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺231,00
(Value at Risk)

Kitap, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar, bankacılar ve uzmanların –özellikle şirket finans yöneticilerinin- risk ve getiri ekseninde kullandıkları Riske Maruz Değer (Value at Risk – VaR) hesaplama yöntemlerini Microsoft Excel ekran görüntüleri ve uygulama dosyaları destekli olarak açıklamaktadır. Kitapta tüm yönleriyle ele alınan temel ve alternatif riske maruz değer yöntemleri aracılığı ile gerek makale, bildiri ve tez hazırlama sürecinde olan lisans/lisansüstü öğrenciler gerekse tüm düzeylerdeki akademisyenler literatüre katkı verme fırsatı yakalayacaklardır.
Kitap kapsamında öncelikle risk ve getiri kavramları açıklanmakta ardından finansal varlıklarda risk analizi anlatılmaktadır. VaR ölçümünde hem geleneksel kabul edilen Parametrik, Tarihsel Simülasyon ve Monte Carlo Simülasyonu VaR yöntemleri hem de farklı ihtiyaçlara göre geliştirilen Koşullu (Conditional), Katkı (Contribution), Marjinal (Marginal), Artımsal (Incremental), Bileşen (Component), Düzeltilmiş (Modified) ve Köpük (Bubble) VaR gibi alternatif yöntemler kripto paralar ile oluşturulan bir portföy üzerinden adım adım örnek uygulamalarla açıklanmaktadır.
Risk yönetimi ve VaR analizi konularında uzman olan akademisyenler tarafından kaleme alınan bu çalışma, üniversitelerde verilen risk yönetimi, risk analizi, menkul kıymet analizi ve portföy yönetimi derslerinde ders kitabı olarak kullanılabileceği gibi, bireysel olarak risk yönetimi ile ilgilenen araştırmacılar için de referans kitabı olma niteliğindedir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 176
Ağırlık : 176
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺83,00
1 2 3 ... 91 >
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı