TDHP, TFRS ve BOBİ FRS Uygulamalı

“FVAÖK – Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kâr’ın Hesaplanması, Finansal Tablo Analizi ve Şirket Değerlemede Kullanımı” isimli bu kitabın konusunu, muhasebe ve finansman alanında tartışılan ve dünya literatüründe sıklıkla kullanılan bir finansal gösterge olan faiz vergi amortisman öncesi kâr oluşturmaktadır. Finansal performansın ifade edilmesinde kullanılan faiz vergi amortisman öncesi kâr herhangi bir standarda bağlı olmadan hesaplanan, şirketlerin ana faaliyetlerinden elde etmiş oldukları faaliyet kârını ifade eden bir kavramdır. Faiz vergi amortisman öncesi kâr, karşılaştırılabilirlik açısından şirketlerin farklı muhasebe politikalarının elimine edilerek finansal performanslarının değerlendirilmesine yardımcı olsa da, farklı varsayımlar çerçevesinde manipülasyona da açık bir finansal göstergedir. 

Kitabın amacını, faiz vergi amortisman öncesi kârın kavramsal olarak tanımlanıp, şirket ana faaliyetiyle ilişkisi göz önünde bulundurularak doğru ve objektif biçimde hesaplanabilmesi oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra finansal tabloların analizinde ve şirket değerleme açısından çarpan yöntemi kapsamında nasıl değerlendirilmesi ve uygulanması gerektiğine de çalışmada yer verilmiştir. Konu farklı muhasebe sistemleri gözetilerek pek çok uygulama örneği ile desteklenmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 224
Ağırlık : 224
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺93,50
MINITAB ve Excel Uygulamalı

Bursa Uludağ Üniversitesi ve pek çok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyede “İstatistiksel Proses Kontrol” ve “Kalite Kontrol” derslerinde okutulan bu kitap, Toplam Kalite Yönetimi temeline dayanmakta ve proaktif (olaylardan önce harekete geçen, önlemeye yönelik) yaklaşımla, hataların hangi tekniklerle ve nasıl önlendiğini irdelemeye çalışmaktadır. Sanayiden ve farklı sektörlerden alınan örnekler, elde edilen bulguların yorumları, özellikle son bölümde yer alan Minitab ve Excel uygulamaları ve kullanılan sade dil ile kitabın niteliği ve etkinliği artırılmaya çalışılmıştır.

İstatistikten korkan insanların bile rahatça anlayabilmesi ve söz konusu istatistiksel teknikleri uygulayabilmesi amacıyla, çözümlü örneklerdeki örneklem hacimleri genellikle küçük tutulmuş ve istatistiksel formüllerin arkasındaki mekanizmanın el (hesap makinesi) ile kolayca hesaplama yapılarak öğrenilmesi yolu tercih edilmiştir. Kitabın dörtte birlik kısmını içeren son bölüm ise bazı çözümlü örneklerin Minitab ve Excel uygulamalarına ayrılmıştır.

Bursa Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok tarafından yazılan ve 3. Baskı olarak Sigma Akademi Yayınevi tarafından yayımlanan bu kitap, yazarın Doçentlik tez konusunun genişletilmiş şeklidir. Kitabın kapağındaki şekilden de görüleceği üzere, firmalarda proseslerin sayılabilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir yapıdaki nicel (sayısal) veya nitel (sözel) kalite özelliklerinin kontrol altında olup olmadıklarının belirlenmesini ve iyileştirme çalışmalarının yapılmasını sağlayan örneklerle dolu bir kaynaktır.


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 467
Ağırlık : 467
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺150,00

19 yıl boyunca geleneksel ve dijital pazarlama alanında yönetici olarak çalıştığı gerek ulusal gerekse uluslararası birçok firmanın pazarlama, dijital pazarlama ve remarketing (yeniden pazarlama) kampanyalarını başarı ile yönetmiş olan yazar; bu çalışmalar esnasında edindiği bilgi ve tecrübeleri, konu üzerine aldığı eğitimleri ve verdiği eğitimler esnasında edindiği deneyimleri bu kitaba aktarmıştır.
Planlamadan hedef kitle segmentasyonuna, ürün portföy yönetiminden şirket analizine kadar bir işletmenin alması gereken tüm stratejik kararlara öncülük eden analiz ve metodolojiler ele alınmaktadır. BCG, McKinsey gibi global danışmanlık kurumları ve uluslararası şirketlerin ortaya koyduğu en temel pazarlama stratejileri kavramsal çerçevede anlatılmakta; ulusal ve uluslararası birçok markanın bu stratejileri nasıl uyguladığına dair birçok örnekle içerik zenginleştirilmekte ve kolay anlaşılır hale getirilmektedir.
Kitabın, benzer kitaplardan ayrılan en önemli özelliği ürün pazarlamasını bizzat yapan bir üst düzey yönetici tarafından hazırlanmasıdır. Bu nedenle piyasaya giriş yapmak isteyen "girişimcilere" olduğu kadar, bu konuda ders alan öğrencilere ve eğitim veren akademisyenlere de hitap etmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 352
Ağırlık : 352
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺148,00
Kavram - Teori - Uygulama

Makro ve mikro düzeyde hemen her kesimin, sonuçlarından direkt olarak etkilendiği ve toplumun büyük bir bölümünün ilgi duyduğu konulardan birisi de "finans yönetimi"dir. Finans bilim dalının tarihçesine bakıldığında geçmişten bu yana etkisini ve alanını genişleterek günümüzde yaşadığımız ve algıladığımız etki alanına ulaştığını görmekteyiz. Bu nedenle "finans yönetimi" faaliyetini, günümüz koşullarında tek başına ele almak yerine, ilişkide bulunduğu diğer bilim dallarıyla disiplinlerarası anlamda değerlendirmek bir zorunluluk haline gelmiştir.  Bu tespitten yola çıkarak hazırladığımız kitapta, finans bilim dalına, her biri kendi alanında uzman akademisyenler tarafından disiplinle¬rarası bir bakış açısı getirilmiştir. Bunlar özetle; kalkınma ve büyüme¬nin finansmanı, dijital finans teknolojileri, çok kriterli karar verme teknikleri, muhasebe araştırmalarında blok zinciri, kamu finansman yönetimi, kurumsal yönetişim, iş sağlığı ve güvenliği riskleri, ulusal varlık fonları, değerli madenlerde finansal balonlar gibi finans bilim dalıyla ilişkili farklı disiplinler olmaktadır. Bunu yanında kitabın üç bölümünde konunun daha iyi anlaşılması bakımından farklı finansal ve ekonometrik uygulamalara yer verilmiştir. Her bir kitap bölümü, iki hakem incelemesinden geçtikten sonra yayına kabul edilmiş olup kitap toplam 10 bölümden oluşmaktadır.  Kitabın disiplinlerarası anlamda ele alınması nedeniyle, farklı alanlarda lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim alan öğrenciler ve konuya ilgi duyan diğer kullanıcılar açısından olmak üzere geniş bir kesime fayda sağlayan bir kaynak olacağını düşünmekteyiz.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 260
Ağırlık : 260
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺131,00

Esas itibariyle müşterilerle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik her türlü faaliyet CRM' dir. Ancak, bizim kitabımızda çizdiğimiz resim, Dünyadaki CRM'in teknolojik boyutu ve bu boyut üzerinden gerçekleştirilen, pazarlama, satış ve servis faaliyetlerinin uygulanış biçimidir.
Müşteri odaklı yapı, bu günün teknolojisi ile, şirketlerin pazarlama, satış ve servis aktivitelerinin müşterilere kitlesel olarak değil, entegre olarak sunulmasıdır. Farklı bir deyişle, CRM Müşteriye sunulacak hizmet veya ürünlerin, nezaket içersinde, günümüz teknoloji imkânları kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Bunun dışında yapılan ve gerçekleştirilen bir CRM uygulaması, eksiktir.
 

Basım Ayı/Yılı : 2006
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 111
Ağırlık : 111
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺95,00

Organizasyonlar artık kendini öğrenen organizasyon olarak yeniden yaratıyor. Bu, liderin çalışana koçluk da yapacağı yeni bir yönetim anlayışı gerektirirken, çalışanın da bugünün başarısızlıklarını yarının başarısına çevirecek bir öğrenme merakı içinde kendini sürekli geliştirmesini zorunlu kılıyor. Hayat Boyu Öğrenme kitabında, yüzlerce Harvard Business Review makalesinden seçilip derlenen, kişi ve organizasyonlar için öğrenme becerisini artırmanın yollarını göstererek öğrenmenin önündeki engelleri aşmanıza yardımcı olacak 11 makale bulacaksınız. Gelişim zihniyetini beslemenin incelikli yolları konusunda Erika Andersen, Herminia Ibarra, Anne Scoular ve Amy C. Edmondson gibi uzmanların fikirlerinden ilham alacaksınız.

HBR’s 10 Must Reads, hem yeni hem de deneyimli yöneticiler için muazzam bir kaynak niteliğinde. Kendilerinin ve şirketlerinin büyümesi için büyük fikirler peşinde koşan yöneticilerin daha fazla terlemesine gerek kalmadı.
HBR’s 10 Must Reads, her yöneticinin bilmesi gereken en önemli konulara odaklanıyor. Harvard Business Review’in yüzlerce makalesi arasından seçilen Hayat Boyu Öğrenme, zamana meydan okuyan fikirlerle günümüz iş dünyasının yoluna ışık tutuyor.
 Saygılarımızla,


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 240
Ağırlık : 240
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺92,40
(VUK Değerleme Yaklaşımı)

Kitabın 6. Baskısında tam set TMS/TFRS (Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları) ve BOBİ FRS (Büyük ve Orta Boy işletmeler için Finansal Raporlama Standartları) ile ilgili çok sayıda örnek uygulama yer almaktadır.

Kitapta yer alan uygulama örneklerinde Kamu Gözetimi Kurumu tarafından taslak olarak yayımlanan TMS/TFRS Uygun Hesap Planında belirtilen hesap adlarının kullanılmasına özen gösterilmiştir.

Vergi mizanından TMS/TFRS'ye dönüştürmeye dair bütünsel bir uygulama örneği ile TFRS Kar/zararından Vergi Matrahına Ulaşma Yönteminin yanı sıra 7338 sayılı Kanun ile VUK' da yapılan değişiklikler kitaba eklenmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 6
Sayfa Sayısı : 800
Ağırlık : 800
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺368,00

Şirket Değerleme Yaklaşımları kitabının güncellenmiş ikinci baskısında, uluslararası değerleme standartları ve kurumsal finans uygulamalarında geçerli olan şirket değerleme yaklaşımları temel ilkeleri ve uygulama örnekleriyle açıklanmaktadır.

Ekonomik kriz dönemlerinde azalma gözlense de şirket birleşme ve devir işlemleri Türkiye ve dünyada önemini sürdürmektedir. Ortaklar, yatırımcılar, finansal analistler ve bağımsız denetçiler yatırıma konu olan şirketlerin gerçek değerinin tespit edilmesinde doğru ve güvenilir değerleme yaklaşımlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaç, finans literatüründe şirket değerleme konusunun güncel kalmasını sağlamakta ve yeni değerleme yöntemlerinin gelişmesine yol açmaktadır.

Bu kitap, şirket değerleme yaklaşımlarının temellerini ortaya koyarken, farklı örneklerle söz konusu yaklaşımların uygulamalarını da açıklamaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2016
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 206
Ağırlık : 206
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺107,00

Covid-19 pandemisi ardından değişmiş başka bir dünyadayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri gerçekleşen en zorlu krizi yaşıyoruz. Sadece ekonomide değil hayatın her alanında hissedilen bir kriz gerçekleşti. İki sene içinde dünya ölçeğinde; en gelişmişinden en zayıfına kadar bütün ekonomilerde ve toplumlarda hissedilen salgının etkisi ile ekonomiler daralmakta; işsizlik ve fiyatlar dünya genelinde artmakta; emek ve sermayenin klasik örgütlenmesi dijital teknolojilerin daha yaygın kullanımı ile hızla değişmektedir.

Bu kitapta, krizin farklı alanlarda yaptığı etkileri alının uzmanı akademisyenler tarafından ele alındı. Toplum, siyaset, ekonomi ve işletmeler olmak üzere çok farklı boyutlarıyla Covid-19'un etkileri incelendi ve tartışıldı. Ekonomi, işletme ve finans alanındaki araştırmacılar için ufuk açacak yararlı bir kaynak olarak hazırlandı.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 408
Ağırlık : 408
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺198,00
Nedir? - Nasıl İşlem Yapılır? - Yatırım Stratejileri

Eser gördüğü yoğun ilgi sonucunda, 2. Baskısını yapmıştır.

2008 Yılında 21 milyon ile sınırlandırılarak ilk defa piyasaya çıkartılan ve geçen zaman içerisinde değeri hızlı bir şekilde artarak tüm dünyada yatırımcılar tarafından ilgi odağı haline gelen ve süreç içerisinde sayıları binleri geçen altcoinler ile artış gösteren Kripto Paralar hakkında birçok bilinmeyen ve araştırılmaya konu olan başlık da bulunmaktadır.

Özellikle son yıllarda adını çok fazla duyduğumuz bir yatırım aracı olarak değerlendirilen, değerinde meydana gelen hareketlerle ön plana çıkan Kripto Paralar kapsamında Bitcoin ve türevlerini tanımak, işleyiş mekanizmalarını öğrenmek birçok yatırımcı açısından önemli bir hale gelmiştir.

Bu süreçte kripto paralar, işleyiş mekanizmaları, alım satım işlemleri, yatırım stratejileri, kullanımları, saklanmaları, çeşitleri, avantajları, riskleri gibi tüm merak edilenleri bir araya getirmek amacı ile hazırlanan bu kitap hem konu ile ilgili olarak özellikle akademik anlamda yeni yer bulan derslerde kaynak hem de konu ile ilgilenenleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

Bir yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemesi gereken bu kitap sadece konu hakkında bilgi vermek amacı taşımaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 216
Ağırlık : 216
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺108,00
Güvenlik Metodolojileri - Kriminalistik Önlemler Modüs Operandi

Yazar, Tayfun Özdikmen bu eserinde endüstriyel casusluk girişimlerine karşı alınacak kriminalistik önlemlerin yanı sıra etkin güvenlik metodolojilerine de yer vermiş. Çok iyi araştırılmış ve kaleme alınmış bu eserde, dikkat çekici modüs operandi kavramı altında, profesyonel 5 elementli kurumsal güvenlik sistemi de işlenmiş olup, optimum çözümler sunan bir kılavuz niteliğindedir.

Yazar, Tayfun Özdikmen'in suçbiliminde ve kurumsal güvenlik konularında sahip olduğu pratik tecrübeleri ile teknik bilgisini birleştirdiği bu kitap alanında hazırlanmış çok az sayıda kaynaktan biridir.

Eğitimcilerin, kurum, kuruluşlar ve ilgili hizmet sektörlerinde görevli profesyoneller için hazırlanmış bu kitabın iyi bir kaynak olacağı aşikar. Bu eseri bize kazandırdığı için Tayfun Özdikmen'e teşekkür eder siz okuyuculara da keyifli okumalar dilerim.

Sarp Can Daimler Truck AG Mercedes Benz Almanya Wörth Kamyon Fabrikası Kısım Müdürü


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 192
Ağırlık : 192
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺88,00
Bireysel – Özel – Yatırım – KOBİ – Ticari – Kurumsal Bankacılık

Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, kısa sürede güncellenmiş 3. Baskısını yapan eser; ülkemizde yeni uygulanmaya başlanan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" konusunu da içerecek şekilde güncellenmiştir.

Konularında 29 yıl gibi uzun bir tecrübeye sahip olan ve müfettişlik, banka müdürlüğü, bölge müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, uluslararası şirketlerde danışmanlık yapan ve üniversitelerimizde finans ve bankacılık ile ilgili dersler ve konferanslar veren yazarlarımızın birlikte oluşturdukları altıncı kitaptır.

Bu kitap, meslek yüksek okulları ve fakültelerimizin temel bankacılık hizmetleri ile ilgili tüm derslerinde öğrencilerin bilgi gereksinimini en güncel bilgilerle karşılayacaktır. Ayrıca, banka ve finans kurumu çalışanlarının da kullanabileceği güncel ve önemli bir başucu kaynağı olacaktır.

83 Tablo ve 221 bölüm sonu sorusu ile anlatılan konuların daha kolay anlaşılması amaçlanmış, kitap için çok sayıda yerli ve yabancı kaynak taraması yapılmış, en güncel ve gerekli olan bilgilerin yer alması sağlanmıştır. Kitapta, Dünya'da ve Türkiye'de bankacılığın tarihsel gelişimi, Bireysel ve Özel Bankacılık Ürün ve Hizmetleri, Ticari ve Kurumsal Bankacılık Ürün ve Hizmetleri, Kredilerin Tanımı ve Sınıflandırılması, Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri, Yatırım Bankacılığı Ürün ve Hizmetleri, Yapılandırılmış Mevduat ve Yapılandırılmış Finansman Ürünleri, Tahvil, Bono ve Uluslararası Menkul Kıymet İhracı, Ulusal ve Uluslararası Transfer Sistemleri ve nihayet Alternatif Dağıtım Kanalları konuları ayrıntıları ile anlatılmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 336
Ağırlık : 336
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺166,00
Aktüerya Teorisi - Finans Teorisi - Yargı Uygulamaları

Gördüğü yoğun ilgi sonucunda kısa sürede tükenen kitabın yeni baskısında, 2021 yılında yürürlüğe giren ilgili Kanun, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarındaki değişiklikler ve güncel Yargı kararları dikkate alınmıştır.
Aktüerya bilimi konusunda uzman olan ve bu alanda bilirkişilik yapmakta olan yazarlar tarafından kaleme alınan bu kitabın amacı, destekten yoksun kalma tazminatı konusunda bilirkişilik yapacak kişiler için, kitabın yazıldığı tarihteki uygulamaları kapsayan ve tazminat hesaplamalarını kişisel verilerden arındırılmış dava dosyalarına dayalı örneklerle açıklayan bir kaynak sunmaktır. Kitapta, bilirkişilerin dikkate alması gereken hukuki ve aktüeryal esaslar ile hesaplamanın nasıl yapılacağı ve bilirkişi raporunun nasıl hazırlanacağı, uygulamalı örneklerle anlatılmıştır.
Mevcut uygulamada yer alan iki temel hesaplama yöntemi, progresif rant ve aktüeryal yöntem, örnek dava dosyaları için tazminat hesaplamaları yapılarak açıklanmıştır. Her bir dava dosyasında kullanılan varsayımlar ve uygulanan yöntemler için ilgili Yargı kararları, kanunlar, genel şartlar ve yönetmelikler referans olarak verilmiş, sunulan detaylı tazminat hesaplamaları ile uygulanan yöntemler arasındaki farkların tazminat tutarlarına etkisi gösterilmiştir. Tazminat hesaplamalarının hukuki boyutunu tartışan birçok kaynak olmasına rağmen, bu kitap aktüerya bilimi kurallarını esas alarak hesabın yapılışını ve Türkiye'deki mevcut uygulamaları örneklerle ayrıntılı bir şekilde anlatan, şimdiye kadar sunulmuş ilk ve tek kaynaktır.
İş Göremezlik Tazminatı Hesaplama Yöntemleri hakkında detaylı bilgi için ise, Aktüerya Bilirkişiliği Kitap Serisi olarak hazırlanan bu serinin diğer kitabını inceleyebilirsiniz.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları    
    • Hukuki Açıdan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
    • Aktüeryal Olarak Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
    • Finans Matematiği
    • Hayat Tabloları
    • Hayat Sigortaları Matematiği
    • Hayat Anüiteleri
    • Örnek Dava Dosyaları (Trafik ve İş Kazaları)
    • Progresif Rant Yöntemi
    • Aktüeryal Yöntem – Bakiye Ömür ve Bilinen Gelir Yaklaşımı
    • Aktüeryal Yöntem – Tam Hayat ve Güncel Gelir Yaklaşımı
    • Benzer Davalardaki Yargı Uygulamaları
    • Örnek Bilirkişi Raporları


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 378
Ağırlık : 378
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺186,00
Kavram - Uygulama - İnceleme

Kitapta finans teorilerinin gelişimi tarihsel bağlamda incelenmekte ve teorilerin genel çerçevesi güncel bir bakış açısıyla okuyucuya aktarılmaktadır. Finans biliminde de tıpkı iktisat ve diğer sosyal bilimlerde olduğu gibi normatif ve pozitif olarak iki ana yaklaşım bulunmaktadır. Kitapta incelenen teoriler 1950'lerde modern finansın doğuşuyla birlikte ortaya atılmış olan pozitif finans teorileridir.

Kitap, 7 farklı akademisyen ile hazırlanarak finans teorilerini yalın bir dille açıklayarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki araştırmacılara yol gösterici niteliktedir. 7 bölümden oluşan kitapta finans alanının en güncel konuları analiz edilerek okuyuculara sunulmuştur.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

1950'den 2020'ye Finans Teorilerinin Tarihsel Değişiminin İncelenmesi, Dr. Müge Sağlam Bezgin

Etkin Piyasalar Hipotezi ve Zayıf Formda Etkinlik Üzerine  Literatür Araştırması, Dr. Emine Karaçayır

Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli ve Arbitraj Fiyatlama Modelinin Tarihsel Süreçte Getirilen Eleştiriler İle Birlikte İncelenmesi, Dr. Vahdet Altundal

Opsiyon Fiyatlama Teorileri, Aykut Yakar

Vekalet Teorisi– Gelişmekte Olan ve Yükselen Ekonomilerde Faaliyet Gösteren İşletmeler Özelinde Bir İnceleme, Dr. Gülşah Kulalı

Davranışsal Finans, Tarihsel Çerçeve ve Covıd–19 Özelinde Bir Literatür Araştırması, Dr. Duygu Çeri

Adaptif Piyasa Hipotezi'nin Teorik Olarak İncelenmesi, Dr. Müge Sağlam Bezgin


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 240
Ağırlık : 240
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺124,00
Örnekler - Çözümler - İçtihatlar

Önceki baskıları yoğun ilgi gören kitap, güncellenmiş ve geliştirilmiş 3. baskısıyla yeniden okurlara sunulmaktadır.

Kitabın 3. Baskısında tamamına yakını çözülmüş 40'ı aşkın yeni uygulama örneği eklenmiştir.

Kitap, dış ticarette alınan vergi ve mali yüklerin tamamının, bu vergi ve mali yüklere bağlı olarak ya da olmayarak dış ticaret işlemlerinde uygulanan idari ve/veya adli yaptırımlar ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıkların idari ya da yargısal aşamadaki çözüm yollarının incelenmesine hasredilmiştir.

Kitapta, uyuşmazlık yaratan sebep ve konulara yer verilmiştir. Uyuşmazlıkların azımsanmayacak kısmı, mevzuattaki kavram ve deyimlerin iyi tanımlanmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, kitapta, farklı görüşler de belirtilerek, mevzuatın belirsiz bıraktığı, iyi tanımlanmamış kavram ve deyimlerin içinin doldurulmasına ve açıklanmasına da çalışılmıştır.

Kitapta yazarın kendi görüşlerinin yanısıra bunlara karşıt görüşler de yer almaktadır.

Kitap 350'si çözümlü 448 uygulama örneği içermektedir. Uygulama örneklerinin kimisi kanundaki bir hükmün açıklanmasına yöneliktir. Örneklerin pek çoğu ise, uygulamada uyuşmazlık yaratabilecek ya da yaratmış olayların çözümüne yöneliktir.

Çalışmada, çok sayıda yargı kararına yer verilmiştir. Bunlar arasında, Anayasa Mahkemesi, Danıştay 7'nci Daire, Bölge İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi ve İdare Mahkemesi kararları bulunmaktadır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

İthalat veya İhracat Aşamasında Alınan Vergi ve Mali Yükler

İthalatta Vergi Ertelemesi ve Vergi Tasarrufu Sağlayan Olanaklar

Vergilerin Kaldırılması

Geri Verilmesi

Kanuni Temsilcilerin, Gümrük Müşavirlerinin, Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin, Limited Şirket Ortaklarının, Kefil Kuruluşların Sorumluluğu

Dış Ticaret Vergilerinde ve İdari Yaptırımlarda Zamanaşımı

KDVK'nın, ÖTVK'nın ve GK'nın (Güncellenmiş) Ceza Hükümleri

Gümrük Kabahatleri ve İdari Yaptırımlar (Para Cezası, Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi, Diğer İdari Önlemler)

Kaçakçılık Suçları ve Cezaları –Hem Suç Hem Kabahat Oluşturan Fiiller (Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Hükümlerinin Karşılaştırılması)

Vergilere ve İdari Yaptırımlara İlişkin Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözümü (İdari İtiraz, Uzlaşma, Uzlaşma Kapsamına Girmeyen Yaptırımlar)

İdari Para Cezalarında Ödeme, Kesinleşme ve İndirim

Vergi Mahkemelerinde veya İdare Mahkemelerinde Görülecek Davalar

Doğrudan Davaya Konu Edilecek İdari İşlemler (Ödeme Emri Tebliği, İhtiyati Haciz Tatbiki)

Vergi Mahkemelerinin İstinaf, Bölge İdare Mahkemelerinin Temyiz Yolu Kapalı Kararları


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 984
Ağırlık : 984
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺495,00
Atama - Sıralama - Zamanlama

Eser üretim planlamanın son aşaması olan çizelgeleme problemlerini ele almaktadır. Çizelgeleme görevler ve kaynaklar arasında bir atama, sıralama ve zamanlama problemidir. Bir imalat işletmesinde işlerin hangi makinelerde, hangi sıra ile ne zaman yapılacağı problemine cevap arar. İşleri sıralamanın çok sayıda olası çözümü olduğu için problemin zorluğu girdi sayısına bağlı olarak üssel şekilde artmaktadır.

Kitapta çizelgeleme ile ilgili teorik bilgiler ve karmaşıklık konularına değinildikten sonra çizelgeleme problemlerinin en basit hali olan tek makine çizelgeleme problemlerinden başlanarak sırasıyla paralel makinelerde çizelgeleme, akış tipi ve esnek akış tipi çizelgeleme, atölye tipi ve esnek atölye tipi çizelgeleme problemleri ve bunların bazı özel hallerine değinilmiş ve örnekler verilmiştir. Anlatılan konunun daha iyi anlaşılması için matematiksel modeller ve sezgisel yöntemlerle 16 örnek uygulama bulunmaktadır.

Örneklerin MS Excel ve Visual Basic for Applications yanı sıra LINDO ve GAMS gibi optimizasyon programları ile yazım ve çözümlerine de eklerde yer verilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺91,00
Kavram - Uygulama - Örnekler

Son yıllarda yaşanan yoğun gelişmelerle birlikte ekonomik kırılganlıklarda artış gözlemlenmiştir. Bu kitapta Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergeleri akademisyenler ve profesyoneller tarafından analiz edilmiş olup ortaya çıkan sorunsallara reçete niteliğinde çözüm önerileri getirilmiştir.

Kitap 13 bölümden oluşmaktadır. Akademisyen ve profesyoneller tarafından hazırlanan bu kitaptaki bölümler gerek yapısal ve kronikleşmiş problemleri gerekse son yıllardaki gelişmelerden ortaya çıkan sorunsalları tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 336
Ağırlık : 336
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺166,00

Kitap gördüğü yoğun ilgi sonucunda kısa sürede 5. baskısını yapmıştır. Ayrıca eklenen "Covid-19 " bölümünün yanı sıra kitap "Scrum Guide 2020'ye uyumlu hale de getirilmiştir.

Değer odaklılık, kendini yöneten çapraz fonksiyonlu takımlar, hizmetkar liderlik, doğru önceliklendirme, daha az bürokrasi, deneme yanılma, hızlı hareket edebilmek, dijitalleşme, takım oyunu...

Çevik (Agile) yöntemler geçmişte teknoloji organizasyonları ile başlayıp, günümüzde or-ganizasyonların "Yeni İş Yapış Şekli" haline gelmeye başladı. Bu yeni iş yapış şekli akıllara sürüyle soru işaretini de getiriyor:

• Neden Agile yapıyoruz?
• Ne gerek vardı?
• Neden değişmemiz gerekiyor?
• Nasıl başlayacağız?
• Nasıl yaygınlaştıracağız?
• Kültür nasıl değişebilir?
• Başarabilecek miyiz ve başardığımızı nasıl anlayacağız?
• Yöneticilere ne olacak?
• İyi pratikler nelerdir?
• Agile sadece Bilgi Teknolojileri için mi uygun?

Cevapsız kaldığında bireylerde kaygı, umutsuzluk, kızgınlık gibi duygulara neden olan bu sorulara cevaplar ve naçizane tavsiyeler, başarı ve başarısızlıklardan öğrenilmiş derslerle, sade ve görsellerle desteklenmiş şekilde bu arka kapaktan önceki 200 sayfada.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 5
Sayfa Sayısı : 224
Ağırlık : 224
En / Boy : 15 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺199,00

Türkiyede Tasarruflar


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 136
Ağırlık : 136
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺30,36

Ülkemizde planlı ekonomik kalkınma çabalarına geçildikten sonra, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak, çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yer alan illerin aleyhine olmak üzere, bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları tam olarak giderilememiştir.

Mardin ilinin de aralarında bulunduğu illerde söz konusu olan gelişmişlik farklılıkları önemli ölçüde bölgesel ekonomik nedenlere (kaynak, girişimci, yatırım, ulaşım ve ticaret yetersizlikleri vb.) bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bölgede uzun süredir devam eden güvenlik sorunu ile son yıllarda ortaya çıkan Suriye sorunu da ildeki ekonomik ve sektörel gelişmeyi olumsuz etkilemiştir.

Genel olarak ifade edilen bu nedenlerden dolayı, hali hazırda Mardin ilinde önemli bölgesel ve sektörel kalkınma sorunları bulunmaktadır. Mardin bölgesel kalkınma ve sosyo-ekonomik gelişme bakımından oldukça geri kalmış
bir ilimizdir. Mardin ili zaman zaman köylere kadar üretim gerilemesi yasamış, göç vermiş, beşeri ve fiziksel sermaye için cazibe merkezi olma özelliğinden uzaklaşmıştır. Ekonomik kararlar olumsuz etkilenmiş ve çok sayıda proje ertelenmiştir. Parasal ve fiziksel sermaye başka illere kaymış, ilde çalışanların eğitim ve sağlık koşulları, is dünyası ve turizm olumsuz etkilenmiştir. İldeki farklı sektörlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için gerekli yatırımlar yeterince yapılamamış, birçok yatırım ve gelişme fırsatlarının değerlendirilmesinde geç kalınmıştır.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, Mardin ili önemli bir büyüme ve gelişme potansiyeline sahiptir. Mardin altıncı bölge kapsamında en ileri düzeyde yatırım teşviklerinden yararlanabilmektedir. Ekonomik açıdan bugüne kadar tarım, sanayi, ticaret, turizm ve madencilik gibi çeşitli sektörleri itibariyle değerlendirilmeyi bekleyen önemli karsılaştırmalı üstünlüklere sahiptir. Mardin; ihracat, sınır ticareti ve transit ticaret bakımından sınır kapıları ile komşu ülkelere ve Ortadoğu’ya açılan önemli bir kapı niteliğindedir. Bu bakımdan stratejik bir konuma sahiptir. Özellikle, içinde bulunduğumuz ve çözüm süreci olarak adlandırılan dönemin, Mardin ilinde özellikle işsizlik ve yoksulluk gibi ekonomik problemlerin ortadan kaldırılması ve tüm sektörlerde ekonomik iyileşmelerin sağlanması için bir fırsat olarak değerlendirilmesi mümkündür.

Ne var ki, bu süreçte Mardin aleyhine olan gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, yoksulluk ve issizliğin önlenmesi ve tüm sektörlerde normalleşen bir ekonomik yasama geçilmesine yönelik iyileşmeler kendiliğinden ortaya çıkmayacaktır. Gerekli politikaların belirlenmesi, tarihsel olarak mevcut sorunların üstesinden gelinmesi ve sektörel kalkınmanın adeta yeniden inşa edilmesi gerekmektedir.

Mardin İlinde Sektörel Kalkınmanın Yeniden İnşası baslığını taşıyan bu Rapor'un amacı barış, huzur, güvenlik ve istikrar ortamının kalıcı bir şekilde sağlanmasında ekonomik koşulları da dikkate alarak, Mardin ilimizde yaşanan ekonomik sorunların ve çözümlerinin anlaşılmasını sağlamak; sektörel olarak yeniden yapılanma, yoksulluğun azaltılması ve diğer kalkınma çabalarının etkin bir şekilde uygulanabilmesine yönelik atılması gereken adımların tespit edilmesine katkıda bulunmak ve bu hususlarda politika önerileri sunmaktır.

Bu Rapor’da tarım, hayvancılık, sanayi, madencilik, iş dünyası, hizmetler, dış ticaret, turizm, ulaşım, eğitim, sağlık, kamusal politikalar ile yerel yönetimler incelenmiş ve değerlendirilmiştir. İnceleme ve değerlendirmeler sonucunda Mardin ili özelinde 80 politika önerisi ortaya çıkmıştır. Bu önerilerin tamamına "Yönetici Özeti’nden hemen sonra yer verilmiştir.

Mardin’de büyüme ve gelişme potansiyelinin değerlendirilmesi için hem nüfus hem de sermaye kaynaklarının ilde tutulmasına ve yeni kaynakların ile çekilmesine yönelik çalışılmalar ekonomik ve sosyal gelişmeye önemli katkılar sağlayacaktır. Belirtmek gerekir ki, başarılı bir sektörel kalkınma sürecinin inşa edilmesinde özel sektörün yanı sıra kamu sektörünün ve yerel yönetimlerin çabaları da önemli bir yer tutacaktır.

Sektörel düzeyde kalkınmanın ele alındığı bu Rapor’da Mardin ilimiz örnek il olarak ele alınmıştır. Bu vesileyle, bölge veya diğer illerimiz düzeyinde yapılacak benzeri çalışmaların ortaya çıkarılmasına mütevazı bir katkı verebilmek bizleri mutlu edecektir.

Rapor’un bölgesel ve sektörel kalkınma alanında çalışan araştırmacılara, uygulamanın içinde yer alan kamu görevlilerine, özel sektör mensuplarına, iş dünyasına, öğrencilere, diğer ilgililere, ülkemize ve en önemlisi sonuçları itibariyle yörede yasayan tüm vatandaşlarımıza yararlı olmasını diliyorum.

Son olarak, Rapor’un her bir bölümü çoğunluğu Mardin Artuklu Üniversitesi’nden olmak üzere alanında uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Yoğun ve özverili bir çalışma performansı ortaya koyarak bu Rapor’un ortaya çıkmasına katkı sağlayan değerli öğretim üyelerimize özel olarak teşekkür etmeyi bir borç bilirim.


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 212
Ağırlık : 212
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺43,24

Ekonomik Kalkınma, özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra yaklaşım ve yöntemler değişik olmakla beraber gerek yaşam savaşını sürdüren gelişmekte olan toplumların ve gerekse gelişmiş toplumların en önemli sorunlarından biri olmuş.

Bu inceleme metni iktisadi kalkınmanın temel faktörü olan bireylerin konunun önemini kavrayabilmeleri amacıyla kalkınma tartışmalarına temel bir bakış açısı sunmakta.

Bu metin O.Nurhan Erdoğdu'nun kişisel kütüphanesinden tamamen şans eseri elde edilmiş. Bu notlar kendisinin A.İ.T.B.A'nde ders verdiği dönemdeki çalışmalarının derlenmesiyle oluşturulmuş. Kişisel özelliğini kaybetmemesi amacıyla veri analizleri notların orjinal haliyle muhafaza edilmiş.


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 184
Ağırlık : 184
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺46,00

“Güncel İşletmecilik Çalışmaları” adıyla oluşturulmuş olan bu eserde işletmecilik alanında farklı disiplinlerde yazılmış çeşitli güncel çalışmalar bulunmaktadır. Eserde dört adet pazarlama alanına yönelik çalışmanın yanı sıra bir adet finans ve bir adet de yönetim alanına yönelik çalışma yer almaktadır.

Eserde, sosyal medya pazarlamasında müşteri memnuniyeti Instagram üzerinde yapılan bir uygulama ile ölçülmekte, sinerjik yönetim fonksiyonları ve örgütsel gelişim incelenmekte, gri ilişkisel analiz yöntemi ile Borsa İstanbul’daki işlem gören madencilik sektöründeki firmalar değerlendirilmekte, pazarlama açısından internet sitelerinin geleneksel medya kullanımları ele alınarak yeninin eskiden vazgeç(e)memesi irdelenmekte, Bayburt ve Erzurum illerindeki tüketicilerin kırmızı et tüketim tercihleri yerli ve ithal et tercihleri kıyaslanarak araştırılmakta ve son olarak dünyada ve Türkiye’de organik tarım pazarında pazarlama faaliyetleri ortaya konulmaktadır.

Çalışmanın işletmecilik alanında literatüre bir katkı sunacağı düşünülmektedir. Eserin ortaya çıkmasına vesile olan tüm yazarlarımıza ve yayınevimize sonsuz teşekkür ederim…


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 274
Ağırlık : 274
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺50,60
Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Uygulama

İnsanın var oluşundan itibaren her toplumda görülen ve çözümlenmesi oldukça zor problemlerden birisi yoksulluk olmuştur. Yoksul ve dar gelirli insanların, özellikle de kadınların, yoksullukla mücadelesinde her dönemde yetersiz kalınmıştır; fakat mücadeleden vazgeçilmemiş, çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlardan bir tanesi de mikrokredidir. Mikrokredinin hedefi kadınların kabiliyetlerini ortaya çıkarıp, iş hayatına entegre olabilmeleri için küçük sermaye ile gerekli zemini hazırlamaktır.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde küçük çaplı sermaye kullanılarak kendi işini kurmak isteyen girişimcilere düşük düzeyde de olsa makine ve teçhizat alımında kullanılmak üzere verilen krediler, bu girişimcilerin az da olsa ekonomide bir katma değer üretmelerine ve istihdam artışına neden olabilmektedirler. Böylece hem yoksullukla mücadele hem de yerel düzeyde ekonomik aktivitelerin canlanmasını mümkün olabilmektedir.

Birçok ülkede yoksul kesimin kadınlar arasında daha yüksek olması nedeniyle kadın girişimcilere yeni fırsatlar sunulması mikrokredi uygulamalarını daha da anlamlı kılmaktadır.

Bu çalışmada mikrokredi uygulamasında örneklerden birini oluşturan Türkiye mikrokredi programının genel bir bakış açısıyla Türkiye’deki yapısı ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki mikrokredi kullanan kadınların kredi kullanımına bağlı ekonomik ve sosyal alanda etkileri gözden geçirilmiştir. Bu bağlamda ayrıca başarılı olan üyelerin hayat hikâyeleri analiz edilmeye çalışılmıştır.

Çalışmanın yürütülmesinde bizlere kolaylık sağlayan TİSVA Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Aziz AKGÜL’e, çalışmanın hazırlanmasında, kaynak ve veri temininde yol gösteren Mikrofinans Genel Müdürü Halil ORHAN’a, Genel Müdür Yardımcısı Rabia DÜŞÜNAL’e ve çalışmanın çeşitli aşamalarında yardımlarını esirgemeyen Mikrofinans Bursa Bölge Müdürü Zeynep CENGİZ’e, Mikrofinans Rize Bölge çalışanlarına, Mukime BİRBEN’e, Meryem CELAYİR’e ve son olarak değerli zamanlarını ayırarak kitabı dizgi ve baskıya hazırlayan Prof. Dr. Abdullah NARALAN’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN
Emel KUK
Dr. Vildan YAVUZ


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 96
Ağırlık : 96
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺25,76

Gaziantep Sanayinde İhracat, Finansman ve İstihdam Sorunları


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 206
Ağırlık : 206
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺37,00

Yaklaşık 25–30 yıldır dünyada uygulama alanı bulmaya başlayan yeni kamu yönetimi anlayışı, son yıllarda Türkiye’de de gündemden düşmeyen bir konudur. Yeni kamu yönetimi anlayışının temel unsurlarından biri de, performansa dayalı yönetim yaklaşımlarıdır.

Performansın ölçülmesi, değerlendirilmesi ve artırılması anlamına gelen performans yönetimi yaklaşımı, son dönemlerde kamu kurumlarında yaygınlık kazanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Halkın ödediği vergilerle finanse edilen kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde sunulması, günümüzde kamu kurumlarının temel amaçlarından biri haline gelmiştir.

Kitap, kamu yönetiminde performans yönetimi anlayışı konusunda dünya ve Türkiye uygulamalarını inceleyen ve bu alanda genel bir kaynak olmayı amaçlamıştır.

Konu Başlıkları:

Performans Yönetimi: Kavramsal Çerçeve ve Literatür İncelemesi

Kamuda Performans Yönetimi: Teorik Çerçeve

Dünyada Performans Yönetimi Uygulamaları

Türk Kamu Yönetiminde Performans Yönetimi Uygulamaları

Türk Polis Teşkilatında Performans Yönetimi


Basım Ayı/Yılı : 2008
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 160
Ağırlık : 160
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺82,00
Serbest Dolaşım ve Politikalar

Elli yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve dünyadaki halihazırda mevcut en ileri entegrasyon projesi olan Avrupa Birliği, zaman içinde üye sayısının artması yanında, gerek hedefler ve politikalar açısından gerek entegrasyon sürecinin kapsadığı alanlar ve bu alanların yönetimi açısından içsel ve dışsal faktörlerin etkisiyle değişmiş ve değişmeye devam etmektedir. AB'nin işleyişinde en son değişiklikler, 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile yapılmıştır. Avrupa Birliği müktesebatı fasıl başlıkları dikkate alınarak konu başlıkları belirlenen bu kitapta, Avrupa Birliği alanında öne çıkan konular (malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı, tarım ve dış ticaret politikası vb.bazı politikalar), Lizbon Antlaşması ile getirilen değişiklikler ve yenilikler bağlamında incelenmektedir. Böylece Avrupa Birliği'nin daha iyi anlaşılmasında Türkçe literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Kitabımın birinci baskısının en önemli özelliği, Avrupa Birliği'nin işleyişinde önemli dönüm noktalarından birini oluşturan Lizbon Antlaşması ile yapılan değişiklikleri ve eklemeleri de içeren Türkçe literatürdeki en güncel kitap olması idi. Kitabın ikinci baskısında da, ilk baskısının satışa sunulduğu Eylül 2010 tarihinden itibaren Mart 2012 tarihine kadar Avrupa Birliği'nde ortaya çıkan gelişmeler eklenerek, kitabın literatürdeki en güncel kitap olma özelliği korunmaya çalışılmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2012
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 608
Ağırlık : 608
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺287,00
Risk Ölçüm Yöntemleri ve Türev Ürünler
Bankacılığın sürekli değişen ekonomik çevresi, bankalara sayısız fırsatlar sunarken, çok sayıda, farklı ve karmaşık riskleri de içinde barındırmaktadır. Bankaların piyasa şartlarında ayakta kalabilmeleri ve diğer bankalarla rekabet edebilmeleri için, maruz kaldıkları risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi önemlidir.
 
Kitapta bankacılıktaki riskler ile Basel düzenlemeleri çerçevesinde risk ölçüm yöntemleri incelenmiş ve özellikle günümüzde bankaların maruz kaldığı en önemli risk olan kur riski üzerinde durulmuştur. Kitapta ayrıca kur riski yönetimde kullanılan türev ürünler, örnekler verilerek grafiklerle ayrıntılı olarak incelenmiş ve türev ürünlerin Türk bankacılık sektöründeki kullanımı hakkında bilgi verilmiştir.
 
Kitabın bankacılık sektöründeki karar vericiler ve ilgili dallarda öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilere yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
 
Konu Başlıkları
Risk Kavramı ve Bankacılıkta Risk
Bankacılıkta Risk Çeşitleri
Bankacılıkta Risk Ölçüm Yöntemleri
Bankacılıkta Kur Riski
Bankacılıkta Kur Riski Yönetimi
Döviz Forward İşlemleri
Döviz Futures İşlemleri
Döviz Opsiyon İşlemleri
Döviz Swap İşlemleri
Türk Bankacılık Sektöründe Kur Riski
Türk Bankacılık Sektöründe Türev Ürünler

Basım Ayı/Yılı : 2016
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 304
Ağırlık : 304
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺130,00
Ürün ve Hizmetler - Krediler - İnsan Kaynakları

Tamamen yenilenmiş ve güncellenmiş ikinci baskısı; gelen yoğun istekler sonucunda; daha kolay okunabilmesi, taşınabilmesi ve alınabilmesi için 2 ayrı kitap olarak yayınlanmıştır.

Konularında 29 yıl gibi uzun bir tecrübeye sahip olan, müfettişlik, banka müdürlüğü, bölge müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, uluslararası şirketlere danışmanlık yapan ve üniversitelerimizde finans ve bankacılık ile ilgili dersler ve konferanslar veren yazarlarımız tarafından, yaklaşık üçyüz yerli ve yabancı kaynak taraması yapılarak en güncel ve gerekli olan bilgilerin kitapta yer alması sağlanmıştır.

Birinci baskısı planlanan süreden önce tükenen bu kitap, meslek yüksek okulları ve fakültelerimizin temel ve ileri düzey bankacılık eğitimlerindeki bilgi gereksinimlerini en güncel bilgi ve verilerle karşılayacaktır. Anlatılan konuların daha kolay anlaşılması için, kitabın ikinci cildinde 105 tablo ve 265 adet bölüm sonu sorusuna yer verilmiştir. Ayrıca, banka ve finans kurumu çalışanlarının da birçok mesleki konuda faydalanabileceği önemli bir referans kitap niteliğindedir.

İki ayrı ciltten oluşan bu eserin ikinci cildinde bankacılık ürün ve hizmetleri, bankalarda kredi onay süreci, kredilerin sınıflandırılması, yeniden yapılandırma ve risk yönetimi, fiyatlandırma ve faiz hesaplama yöntemleri, bankacılıkta insan kaynakları uygulaması ve Türk Bankacılık Sistemi'nin genel değerlendirmesi, tüm yönleri ile ele alınmıştır. Birinci cildinde ise; bankaların kuruluşu, faaliyetleri ve organizasyon yapıları, ulusal ve uluslararası düzeyde bankacılık faaliyetlerinin yasal çerçevesi, bankaların fon kaynakları ve fon kullanım alanları kapsamlı bir şekilde irdelenmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2017
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 440
Ağırlık : 440
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺213,00
Vergilendirme – Özellikli İşlemler – Örnek Uygulamalar – Ayrıntılı Hesap Planları ve Muhasebe Kayıtları

Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, güncellenmiş ve genişletilmiş 7. Baskısını yapan kitapta, Adi Ortaklık, iş Ortaklığı, Konsorsiyumlarda Vergi ve Muhasebe Uygulamaları, Gayrimenkul işlemlerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları, Yap-işlet Devret Modeli bölümleri ilave edilmiştir. Kitabın önceki baskıları, özellikle büyük-küçük birçok inşaat firması ve bu firmaların kayıtlarını tutan Mali Müşavirlik ofisleri tarafından ilgi görmüştür.
Kitap da, Aylara ve Yıllara yaygın olarak taahhüt karşılığı yapılan inşaat işleri, satmak amacıyla işletmelerin kendi arsalarında yaptıkları (Yap-Sat) inşaat işleri, yap- işlet -devret modeline göre yapılan inşaatlar, yurtdışında yapılan inşaatlar, yapı kooperatiflerince yapılan inşaatlar. Adi Ortaklık, iş Ortaklığı, Konsorsiyumlar tarafından yapılan inşaatlar, kat karşılığı, hasılat paylaşımı yöntemine göre yapılan inşaatlar ve diğer inşaat işlerinin tamamı, vergi mevzuatı, muhasebe kayıtlan ile birlikte tüm yönleriyle ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, TFRS ve BOBİ FRS'ye göre muhasebeleştirme dahil özellik arz eden hususlar tek tek analiz edilmiştir.
Bu kitabı aynı kategoride yayınlanmış diğer eserlerden ayıran en önemli özelliği ise, en küçük işletmeden en büyük işletmelere kadar, inşaat işlerine ait güncel vergi uygulamalarının muhasebe kayıtlan ile birlikte ele alınarak açıklanmasıdır.

Konu Başlıkları
.
Adi Ortaklık, İş Ortaklığı, Konsorsiyumlarda Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
.
Hasılat Paylaşımı İnşaat İşlerinde Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları
.
Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
.
Gayrimenkul İşlemlerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
.
Yıllara Yaygın İnşaat Faaliyetinde Muhasebe Uygulamaları
.
Özel (Yap–Sat) İnşaat Faaliyetinde Muhasebe Uygulamaları
.
Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesi
.
Özel (Yap–Sat) İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesi
.
İnşaat Sözleşmesi Standardı Uygulamaları
.
İnşaat İşletmelerinde Maliyet Sistemleri
.
Asgari İşçilik Uygulaması – Yap–İşlet Devret Modeli
.
Yurtdışı İnşaat Faaliyeti – Yapı Kooperatifleri
.
Kentsel Dönüşüm – Genel Bilgiler


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 7
Sayfa Sayısı : 992
Ağırlık : 992
En / Boy : 17 / 25
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺445,00

Bir yöneticinin en önemli başarısı, almış olduğu kararlardaki isabet derecesidir. Doğru ve yerinde verilmiş kararlar onu ileriye taşıdığı gibi kurumunu da taşıyacaktır. Bu süreçte yönetici, bir gelecek tasarlamaktadır. Bu fotoğrafın netliği ve güvenilirliği, kendi karar alma süreçlerindeki bilgi akışı ve dayanağı sağlam verilerle mümkündür. Özellikle toplumsal taleplerin de etkili olduğu bu süreçlerde "etkinlik" önemli bir göstergedir. Günümüz kamu yönetimi anlayışında yöneticinin önemli yönetim enstrümanlarından birisi "iç denetim" haline gelmiştir. İç denetim, kurumun bir özdeğerlendirmesi ve planladığı hedeflere ulaşma kapasitesi ile ilgilenmektedir. Kurumlar açısından önemli bir güvence sistemi ve içerden de olsa bağımsız bir gözün kendilerine ilişkin değerlendirmelerini içermektedir. Beklenmedik olumsuzlukları öngören bir "risk yönetimi ve risk haritalandırması" iç denetimin en önemli yanını oluşturmaktadır. Karar vericinin, bu bilgiler doğrultusunda planladığı hedefleri gerçekleştirebilmesi mümkün olacağı gibi aldığı kararlardaki isabet düzeyi de artacaktır.

Konu Başlıkları 

 • Kamu Mali Karar Alma Sürecinin Aşama ve Bileşenleri
 • Sonuç Odaklılık
 • İç Denetimin Gelişimi
 • İç Denetim Faaliyet ve Amacı
 • Uluslararası İç Denetim Standartları
 • Merkezi Uyumlaştırma Birimi
 • Avrupa Birliği Yaklaşımı
 • 5018 ve 1050 sayılı Kanun Çerçevesinde Türkiye'de Mali Karar Alma Süreci

Basım Ayı/Yılı : 2011
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 377
Ağırlık : 377
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺158,00

Uzun yıllar üniversitelerde "Finans" konularında dersler veren ve aynı zamanda da harita mühendisi olması nedeni ile gayrimenkul konusunda bilgi ve tecrübesi olan yazar, güncel gelişmeler ışığında hazırlamış olduğu kitapta, hem akademik gelişmeleri hem de reel piyasadaki karşılıklarını kaleme almıştır.

Konut, fabrika, dükkan, akaryakıt istasyonu, AVM, turizm merkezleri, eğitim binaları gibi projeler için yatırım kararları alınmakta, değerlemeler yapılmakta, finansman sağlanmakta, sağlanan finansman ile proje inşaa edilerek hayata geçmekte ve satışı, kullanımı veya kiralama işlemi gerçekleşmektedir. Gerek gayrimenkul geliştiricileri gerek alımını yapacak yatırımcılar açısından gayrimenkulün taşıdığı özellikleri dikkate alarak değerinin tespit edilmesi en önemli husustur. Konusunda doğru bilgi ve yeterli tecrübeye sahip olmak, gerek gayrimenkul geliştiricisi gerekse alım-satım yapacak yatırımcı açısından taşınacak risklere koruyucu bir kalkan yaratacaktır.

Bu kitap gayrimenkul proje geliştiricileri, gayrimenkul yatırımcıları, SPK gayrimenkul değerleme uzmanlık sınavlarına hazırlananlar için kılavuz niteliğinde bir eserdir. Gayrimenkul çeşitleri, gayrimenkul yatırımlarının taşıdığı riskler, gayrimenkul finans matematiği, gayrimenkul değerleme yöntemleri ve gayrimenkul finanslama ve mortgage piyasaları hakkında güncel bilgiler ve uygulamalar içermektedir.

Konu Başlıkları
Gayrimenkul Piyasaları
Gayrimenkul Finansman Matematiği
Gayrimenkul Değerleme Kavramı ve Yöntemleri
Mortgage (İpotek) Piyasaları
Gayrimenkul Yatırımlarının Taşıdığı Riskler
Gayrimenkul Yatırımlarının Avantaj ve Dezavantajları
Gayrimenkul Finansman Piyasalarında Fon Kaynakları
Mortgage (İpotek) Sisteminin İşleyişi
Mortgage Piyasalarında İpoteki Konut Kredisi Türleri
Menkul Kıymetleştirme


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 224
Ağırlık : 224
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺115,00

Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen yapay zekanın giderek daha fazla gündemimizi meşgul ettiği şu günlerde yapay sinir ağları ile finansı buluşturan bu kitap, okuyucuların yapay zeka teknolojilerini daha iyi özümsemesini sağlamayı hedeflemektedir.

Ekonometrik yöntemlerin ve yapay zeka teknolojilerinin sıklıkla kullanıldığı finansal uygulamaları temel alarak hazırlanan bu kaynak kitabın ilk yarısında teorik bilgiler sunulmuştur. İkinci yarısında ise tahmin ve sınıflandırmada kullanılan geleneksel analiz tekniklerinin yerine son zamanlarda çeşitli yapay zeka teknolojilerinin birleşimi olan hibrit yani melez yöntemleri temel alarak geliştirilen bir finansal uygulamaya yer verilmiştir. Bu uygulama ile çeşitli yapay zeka teknolojileri ile ekonometrik yöntemlerin güçlü yönlerini tek bir modelde barındırma yeteneğine sahip olan hibrit, yani melez modeller finansal verilere uygulanmış ve bu modellerin tahmin yetenekleri ve performansları karşılaştırılmıştır.

Bu eser sadece ekonometrisyenlere ve finans uzmanlarına değil, yapay zeka teknolojilerine ve uygulamalarına ilgi duyan tüm araştırmacılar ile yapay zeka teknolojilerinin sosyal bilimler alanlarında kullanımına ilgi duyan tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hitap etmeyi hedeflemektedir.

Konu Başlıkları
Ekonometrik Yöntemlerin ve Yapay Zeka Teknolojilerinin Kullanıldığı Başlıca Finansal Uygulamalar
Geleneksel Ekonometrik Zaman Serisi Modelleri
Ekonometrik Yöntemler ve Çeşitli Yapay Zeka Teknolojileri İle Yapılmış Başlıca Çalışmalar
Çok Katmanlı Algılayıcı (Multilayeredperception) Modeli
Hibrit Modellerin Öngörü Performansı
Nn–arıma Modeli Uygulanması ve Sonuçları
Nn–ms–garch Modeli Uygulanması ve Sonuçları
Nn–garch Modeli Uygulanması ve Sonuçları


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 159
Ağırlık : 159
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺94,00

İşletme Stratejisi ile İnsan Kaynakları Stratejisi Uyumu


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺43,24
Türk Tarzı İş Yönetimi

"Bir işe başlarken neden “hele bir başlayalım da gerisini bir şekilde hallederiz” deme eğilimindeyiz?

Türkiye’de işleri ve projeleri yönetirken diğer ülkelere kıyasla neleri farklı yapıyoruz? Peki ya bu farkların sebebi ne?

“Kervan Yolda Düzülür” işte tüm bu sorulara yanıt veren keyifli bir kitap.

Türk işi proje yönetiminin manifestosunu gerçek hayattan anlaşılır örneklerle ve rahat okunan bir dille anlatıyor. Üstelik dünyanın önde gelen yöntemlerinden yola çıkarak projeleri daha iyi yönetebilmek için pratik, uygulanabilir tavsiyeler de veriyor.

Profesör Acar Baltaş, Bosch CEO’su Steve Young, Türk Telekom CEO’su Paul Doany gibi deneyimli yöneticilerin de yorumlarıyla birlikte…"

Mahfi Eğilmez, "Kervan Yolda Düzülür: Türk işi proje yönetimi"ni önerdiği kitaplar arasında gösteriyor:

"Mahir Çipil, proje yönetiminin nasıl yapılacağını biraz da esprili bir dille, insanı sıkmadan anlatıyor bu kitabında. Bir yandan ideal proje yönetimini ortaya koyarken bir yandan da bizde bu işin nasıl alelacele yapıldığını anlatıyor. İnsan bunları okurken bizde projelerin niçin uzadığını, niçin başladığı gibi bitmediğini de anlıyor. Kitap, proje konusundaki temel kavramları ve yöntemleri ortaya koyarak değerlendirmeler yapıyor. Okul ödevleri de dahil olmak üzere aşağı yukarı her konu bir projeye bağlanarak yürütülmek zorunda olduğu için okunması gereken bir kitap."


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 192
Ağırlık : 192
En / Boy : 14 / 22
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺53,90
Trendleri Öngörmeye, Müşterilerle Bağ Kurmaya ve Satış Yapmaya Yönelik Yeni ve Güçlü Araçlar

Yapay zekâ ve Büyük Veri alanlarındaki gelişmeler, tüm sektörlerde etkisini hissettirmeye başladı. Son yıllara damgasını vuran iki kavram, inovasyon ve dijital dönüşüm oldu. Üstelik herkesin hemfikir olduğu gibi, henüz yolun başındayız.
Koronavirüsle birlikte hayatımız hızla dijitalleşiyor, alışkanlıklarımız yeniden şekilleniyor. Pek çok olumsuzluğun yanında işbirliğinin, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve duygusal dayanıklılığın öne çıktığı günler yaşıyoruz.
Pazarlama ve ürün imalatında da bir dönüşüm yaşanıyor. Geleneksel yöntemler yeni araçlarla güç kazanıyor, kimi zaman tamamen terk ediliyor. Trendleri öngörmek, müşterilerle güçlü bağlar kurmak hiç olmadığı kadar önemli hale geliyor.
Pazarlama ve Ürün İnovasyonunda Yapay Zekâ, yeni dönemin gerektirdiği becerileri kazanmamıza yardımcı oluyor. Pradeep, Appel ve Sthanunathan okuyucu dostu bir dille, yapay zekâ ve makine öğrenmesini, Büyük Veri ve yeni algoritmaları anlamamızı sağlıyor.


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 280
Ağırlık : 280
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00

Avrupa Birliği’nin bütçesi, Birliğin yeni politika ve önceliklerinin günlük hayata, üretime, bilimsel araştırmaya, eğitime vb. tüm yaşamsal aktivitelere dolaysız etkisini temsil etmektedir. Dönemsel olarak belirlenen ve güncellenen bu politika ve öncelikler ise kuşkusuz yalnızca Eski Kıta’ya özgü dinamiklerle değil, küresel ölçekteki güncel gelişmelerin ve çelişkilerin yansımaları ve etkileşimiyle şekillenmektedir. Küresel ekonomik bunalımın, 2008 yılına özgü kısa dönemli bir zincirleme reaksiyondan ibaret olmadığı, aksine kapitalizmin ürettiği uzatmalı bir sistem krizinin tikel bir aşamasına tekabül ettiği giderek gün yüzüne çıkarken, bu tarihsel süreçte, Avrupa Birliği’nin mali uygulamaları da küresel ölçekteki ekonomik çalkantılardan kaçınılmaz olarak etkilenmektedir. İçinde bulunduğumuz ekonomik çevrimin, uluslararası ticaret savaşlarına da bir manevra alanı tanıdığı dikkati çekmektedir. Ekonomik ve ticari boyutun yanı sıra, uluslararası siyasi çatışmaların, vekâlet savaşlarının, insani krizlerin, göç dalgalarının, toplumsal ayaklanmaların ve baskıcı/popülist politik figürlerin ön plana çıktığı, bununla birlikte insanlığın asli sorunlarının başında gelen iklim ve çevre krizlerinin derinleştiği bu kritik tarihsel dönemeç, her türden ekonomik uygulamanın ve mali planlamanın niteliğine ve niceliğine doğrudan etki etmektedir.

Avrupa Birliği’nin bütçeleme sürecine yalnızca mali bir perspektiften yaklaşmak, Birliğe özgü mali sistemin yapısını ve bu yapıyı belirleyen dinamiklerin niteliğini anlamayı güçleştirdiği gibi, bütçenin evrimine ilişkin politik ve sosyolojik faktörleri de dışlama riski barındırmaktadır. Öyle ki Avrupa Birliği bütçesi, Birliğin kurumsal ve siyasi karar alma süreçlerinde rol oynayan iktidar ilişkilerini de büyük ölçüde yansıtmaktadır. Bu yönüyle Avrupa Birliği bütçesini, Birliğin dönemsel politik önceliklerini belirleyen ve bunları yönetsel süreçlere aktaran iradenin finansal terimlerle ifadesi olarak tanımlamak hatalı bir yaklaşım olmayacaktır. Avrupa Birliği’nin yeni mali döneminde, yukarıda sözü edilen güncel zorluklarla başa çıkabilmek için belirlenen önceliklerin, bütçedeki fonların yapısını, büyüklüğünü ve tahsisini de önemli oranda etkilediğini, her şeyden önce yeni döneme dair başlıkların ve programların uygulamada ne derece sonuç vereceğine, diğer bir deyişle verimliliğe odaklanma söylemiyle tasarlandığını görmekteyiz.

Bu çalışma, Avrupa Birliği alanındaki bilimsel uzmanlıklarının yanı sıra Avrupa Birliği kaynaklı proje süreçlerinin her bir aşamasında pratik birikime sahip olan, bunun yanı sıra strateji geliştirme ve stratejik planlama süreçlerinde deneyimli Avrupa Birliği uzmanı yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. Disiplinlerarası nitelikteki bu çalışmayla Avrupa çalışmaları literatürüne sunulması hedeflenen başlıca katkı; sosyal, ekonomik ve politik faktör ve dinamiklerin etkisiyle şekillenen Avrupa Birliği bütçesinin yapısını ortaya koymak ve 2021-2027 döneminin önceliklerine ve reformlarına dair bir içerik analizi yapmaktır. Bu yapı ve reformlardan hareketle, gerek üye ülkelerde gerekse Türkiye özelinde üniversiteler başta olmak üzere bilimsel araştırmalara ve projelere yönlendirilen maddi olanakların mantığını aktarabilmek; projelerdeki kritik aşamaları dikkate alarak, gerek proje yürütücüsü olan araştırmacılara, gerekse idari ve mali süreçlerdeki uygulayıcılara rehber niteliğinde bir kaynak sunabilmektir. Özetle, Avrupa Birliği’nin yeni bütçesi, üyelik müzakerelerinin fiilen durduğu güncel durumda bile Türkiye için önemini korumaktadır. Bu kitapta özellikle Avrupa Birliği’nin 2021-2027 bütçesi merkeze alınarak, gerek Birliğin genel mali yaklaşımı gerekse Türkiye’nin bu bağlamdaki mevcut durumu nesnel ve yeri geldikçe eleştirel bir bakışla incelenmeye çalışılmıştır. Birliğin, Brexit sürecinin de gölgesi altında tasarlanan yeni mali döneminin henüz başlamadığı dikkate alındığında, erken bir analiz ortaya koymayı hedefleyen bu çalışmaya yönelik okuyucudan gelecek eleştiri ve katkıların bizim için önemli ve çalışmanın olası eksikliklerinin giderilmesi açısından değerli olduğunu vurgulamak isteriz.

- Dr. Çağdaş Cengiz, İzmir, Temmuz 2019


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 166
Ağırlık : 166
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺43,24

İşletmeler belirli amaçları gerçekleştirmek için kurulurlar. Bu amaçların başında ise işletme değerini maksimize etmek gelmektedir. İşletme değerini maksimize etmenin yolu işletmenin sahip olduğu kaynakları etkin kullanmaktan geçmektedir. Bu sebeple işletmeler, kaynaklarının etkin kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için sürekli etkinlik ölçümünde bulunurlar.

Etkinlik ölçmede işletmenin rakiplerine göre etkinliği de son derece önemlidir. İşletmelerin göreceli etkinlikleri hesaplanmak için kullanılan analiz yöntemlerinden birisi veri zarflama analizidir. Veri zarflama analizi neticesinde işletme yöneticileri işletmenin sektördeki durumunu görüp ona göre kararlar alabilirken, kredi verenler ve yatırımcılar da bu sonuçlara göre işletme hakkında değerlendirmelerde bulunabilmektedirler.

Yatırımcılar için işletme ile ilgili bir diğer önemli husus işletmenin piyasa değerini etkileyen unsurları bilebilmektir. Bu unsurlar bilindiği zaman yatırımcılar daha sağlıklı kararlar verebilmekte ve birikimlerini arttırabilmektedirler.

Bu çalışmanın amaçlarından birisi, BIST Sınai endeksine kayıtlı işletmelerin göreceli etkinliklerini araştırmaktır. Bunun için etkinlik ölçüm yöntemlerinden veri zarflama analiz yöntemi kullanılmıştır. İkinci bir amacı ise veri zarflama analizi neticesinde elde edilen etkinlik skorlarının işletmenin piyasa değerine etkisini belirlemektir. Bunun için ise panel veri analiz tekniğinden yararlanılmıştır.

Bu çalışma, Türkiye’de etkinlik skorları ile piyasa değeri arasındaki ilişkiyi panel veri analiz yöntemiyle araştıran ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır.

- Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Polat


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 144
Ağırlık : 144
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺43,24

“İnsanlar helâk oldu,
ancak alimler kurtuldu.

Alimler de helâk oldu ancak,
ilmiyle amel edenler kurtuldu.

İlmiyle amel edenler de helâk oldu,
ancak ihlâs sahibi olanlar kurtuldu.

İhlâs sahibi olanlar da
büyük bir tehlike içindedirler.”


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 122
Ağırlık : 122
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺43,24

Sürdürülebilirlik son yıllarda bilim çevrelerince üzerinde en sık durulan konuların başında gelmektedir. Bunun nedeni, şüphesiz, gezegenimizin geleceğinin çevresel sürdürülebilirliğe bağlı olmasıdır. Böylesine önemli bir konunun interdisipliner bir perspektifle irdelenmesi ve kavramın teorik arka planının farklı bilim dalları açısından açıklanmasının literatüre önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Sürdürülebilirlik, Pazarlama ve Marka Ekseninde Yavaş Şehirler başlıklı birinci bölümde, sürdürülebilirlik ve çevre ilişkisi, sürdürülebilir kalkınma anlayışının yaşam pratikleri çerçevesinde hayata geçirilmesinin bir uzantısı olarak yavaş şehirler ve bu doğrultuda şehir pazarlaması dinamikleri incelenmiştir.

Ekonomide Büyüme Paradigmasından Yerel Sürdürülebilirlik Tartışmalarına başlıklı ikinci bölümde, sürdürülebilirlik ile ekonomi ilişkisi derinlemesine incelenmiş olup, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde ekonomik ve çevresel sorunlar üzerine durulmuştur.

Sürdürülebilir Pazarlamada Tasarım ve Algı Yönetimi başlıklı üçüncü bölümde, sürdürülebilir pazarlama kavramı genel bir bakış ile değerlendirilmiş, işletmelerde kullanılan sürdürülebilir pazarlama stratejilerine değinilerek sürdürülebilir ürün tasarımı örneklerle detaylandırılmıştır.

Sürdürülebilir Tüketimin Başarılmasında Bütünsel Bir Yaklaşım: Sistemsel Değişim başlıklı dördüncü bölümde, bilimsel araştırmalar ışığında dünyada mevcut sürdürülebilir olmayan tüketim şekilleri ve daha sürdürülebilir tüketim sistemlerinin nasıl olması gerektiğinin detayları ortaya konulmuş, sistemsel değişim kavramı üzerine durulmuştur.

Örgütsel Bir Sürdürülebilirlik Modeli: Yenilikçilik başlıklı beşinci bölümde, sürdürülebilirlik, kurumsal sürdürülebilirlik ve modelleri ile yenilikçilik konularına değinilerek, örgütsel sürdürülebilirlik adına yenilikçiliğin önemi üzerinde durulmuştur.

Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışı Kapsamında Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı: Atık Yönetimi ve Sıfır Atık başlıklı altıncı bölümde, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde döngüsel ekonomik yaklaşım konusu ele alınmış, bu yaklaşım çerçevesinde atık yönetimi ve sıfır atık konularına değinilmiştir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı Değerlendirmesinde Kullanılan Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri başlıklı yedinci bölümde kurumsal sürdürülebilirlik kavramı açıklanarak, kurumsal sürdürülebilirliğin değerlendirilmesinde kullanılan çok kriterli karar verme yöntemleri açıklanmıştır.

Sürdürülebilir Kalkınmada Karbon Piyasalarının Rolü ve Türkiye Perspektifi başlıklı sekizinci bölümde, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde karbon piyasaları derinlemesine incelenmiş, Türkiye perspektifinden karbon piyasaları değerlendirilmiştir.

Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Türk Tarım Sektörü İncelemesi başlıklı dokuzuncu bölümde, Türk tarım sektörünün genel yapısı değerlendirilerek sürdürülebilir kalkınma açısından tarımsal sürdürülebilirlik ve Türkiye’deki uygulamaları değerlendirilmiştir.

Kurumsal Sürdürebilirlik ve İşletmeler Açısından Önemi başlıklı onuncu bölümde, sürdürülebilirlik ve kurumsal sürdürülebilirlik kavramları üzerinde durularak kurumsal sürdürülebilirliğin işletmeler açısından önemine değinilmiş.

Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi başlıklı on birinci bölümde, kurumsal sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik muhasebesi çeşitli boyutlarıyla ele alınarak, geleneksel muhasebe yaklaşımı ile sürdürülebilir muhasebe yaklaşımı karşılaştırılmıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Karbon Muhasebesinin İncelenmesi başlıklı on ikinci bölümde, sürdürülebilir kalkınma, karbon piyasaları ve karbon muhasebesi konularına değinilmiş, bununla birlikte karbon muhasebesi uygulamaları örneklerle açıklanmıştır.

 


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 216
Ağırlık : 216
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺50,60

Avrupa toplumlarında sanatın kurumsallaşmasının tarihi, sanatın vözerkliğini kazanmasının tarihidir. Rönesans’ta tohumları atılan bu özerkleşme süreci boyunca sanat, Kilise ile Saray’ın himayesinden ve vesayetinden koparak bağımsızlaşır. Aynı süreçte kapitalizmin yükselişine koşut bir sanat piyasası örgütlenir. Bir yandan da sanat tarihi ve sanat eleştirisi başlı başına birer yazın türü olarak gelişir. 19. yüzyıla gelindiğinde, kendi bilgisini ve estetiğini kendi içinde belirleyen, otoriteyi ve meşruiyeti kendi mercilerinden devşiren bir sanat alanı teşekkül etmiştir. Ne var ki, bu alan bir yandan da piyasaya tâbidir; oysa varlığını “ekonomi”nin inkârı üzerine tesis etmiş, kendini “ticari” kaygıların reddiyle tanımlamıştır. Pierre Bourdieu, burada yayımladığımız iki temel makalesinde, sanat alanına damgasını vuran bu paradoksu masaya yatırıyor ve “sembolik mallar”ın üretimindeki yapısal dinamikleri ortaya koyuyor. Tiyatro, edebiyat ve görsel sanat alanlarındaki saha araştırmaları üzerinden, kültürel üretimin temel yasası olan rekabetin nasıl işlediğini inceliyor. “Çıkar gözetmezlik”, “saf estetik”, “sanat-için-sanat” gibi şiarların üstünü örttüğü sembolik iktidar mücadelelerini gözler önüne seriyor. Randal Johnson’ın sunuş yazısı ise Bourdieu’nün çalışmalarını ve temel kavramlarını ele alıyor. 


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 224
Ağırlık : 224
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺85,28

Temel Ekonomik Kavramların Harika Bir Özeti!

Bazılarını diğerlerinden daha zengin yapan şey nedir? Bankalar neden batar? Vergi oranları nasıl olmalıdır? Bireyi yeni bir bilgisayar almaya, bir iş insanını fabrika kurmaya veya bir çalışanı şehir dışındaki bir işi kabul etmeye iten şey nedir? Bir ürünün fiyatını belirleyen kriterler nelerdir? Ekonomik krizler nasıl oluşur? Esasen ekonomi nedir?

Uzun Lafın Kısası serisinden Ekonomi, ekonominin nasıl işlediği ve nasıl yönetilmesi gerektiği konusundaki teorilere dair pek çok önemli detayla hızlı ve doyurucu bir okuma vadediyor.

Bir görsel ya da açıklayıcı şemanın eşlik ettiği her bir başlıkta yalnızca paranın rolü veya borsanın nasıl işlediği gibi temel fikirleri değil; aynı zamanda bugün herkes için giderek daha önemli hale gelen ve gündelik hayatımızı da etkileyen konuları -işsizlik, devlet borcu ve vergiler vs.- kapsayan ideal bir başvuru kitabı...

Görseller eşliğinde ekonomideki 200 temel kavramı, terminolojik açıklamalarla kısa ve yalın bir dille sunan bu çalışma, sadece ekonomistlere değil, ekonomi alanındaki bilgisini derinleştirmek isteyen herkese hitap edecek.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 416
Ağırlık : 416
En / Boy : 12,7 / 12,7
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺41,00
Yeni Dünya Düzeni

Kutsal küreselliğe giden süreci hızlandırmak ve bu sürede dünya kaynaklarına sahip olmak arzusu, Evanjelizm merkezli küresel kapitalizmi kamçılamaktadır.

Yeni bir dünya düzenini hedefleyen siyasal kurgu içerisinde; Evanjelizm, Siyonizm, İlluminati gibi egzotik yapılar tamamen iç içe geçmiş durumdadır. Ön plana çıkmış isim ve kuruluşlar, bu egzotik gruplar içerisinde yine birlikte yer almaktadır.

Yenidünya düzenini kutsal bir krallık atmosferinde sunmak ve paylaşmak işlerine gelmektedir.

Evanjelizm ve Siyonizm maskeli bu yenidünya siyaseti ile dindarlık zemininde taraftar toplamak, çok daha kolay bir yol olarak görülmektedir.
İtina ile kurgulanan bu senaryoların ortak hedeflerinin, yeni bir dünya düzeninin kurulması olduğu artık bilinmektedir. Parçalar bir araya getirildiğinde bu gruplar ve senaryolar arasında sağlam bir illiyet bağı kurulabilmektedir.

Küreselleşme kurgusu ile hazırlanan ve dini motiflerle desteklenen bu fantastik senaryolar, ulusal sınırların kaldırıldığı tek bir dünya devletini öngörmektedir. Bu dünya devletinin tek bir dini ve sanal bir ekonomik sisteminin olması düşünülmektedir.

Kutsal küreselliğe ulaşabilmek adına, teolojik eksenli ve evrensel değerler ile maskelenmiş kirli politikalar üretilmektedir. Vekâlet savaşları, İletişim teknolojileri, sinema ve basın, gıda kontrolü, genetik ayarlamalar, salgın hastalıklar ve ilaç piyasası üzerinden psikolojik bir savaş yürütülmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 219
Ağırlık : 219
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺60,00

Küreselleşen dünyayı anlamak, zihniyet değişimi oluşturmak, işlevsel, organizasyonel ve kültürler arası zorlukları etkili bir şekilde ele almak ve bu konularda bilinç kazanmak günümüzün iş dünyasının gereklilikleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren işletme çalışanlarının yönetimine ilişkin politika ve uygulamaları kapsayan uluslararası insan kaynakları yönetimi (UİKY), globalleşme, değişim ve gelişim paradigmaları kapsamında irdelenen İKY konularına öncülük etmektedir. UİKY'nin uluslararası ticarette başarı için neden gerekli olduğunu ve UİKY politikalarının ve uygulamalarının uluslararası işletmelerde nasıl işlediğini ortaya koymayı amaç edinen bu kitap, UİKY'nin teori ve pratiğini anlamak için temel bir eser olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır.
İnsan kaynakları yönetimi (İKY) programlarında görev yapan, alanında önde gelen ve yüksek profilli araştırmacılar tarafından düzenlenen ve yazılan bu kitap, uluslararası işletme ve İKY dersleri alan öğrencilere ve uygulayıcılara UİKY hakkında erişilebilir, koordineli ve kapsamlı bilgiler sunmaktadır. Bu kitap bireylerin öğrenme hedefleri çerçevesinde ilgili veriler, şekiller, bölüm sonu vaka çalışmaları, tartışma soruları, güncel içerik ve çok sayıda referansla okuyuculara sunulmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 358
Ağırlık : 358
En / Boy : 16,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺121,50

YENİ FİNANSAL KRİZ KAPIDA VE SEÇKİNLER SİZİN BUNU BİLMENİZİ İSTEMİYORLAR

2014 yılından itibaren uluslararası para kurumları; maliye bakanları, varlık fonları, bankalar ve özel sermaye fonlarından oluşan küçük bir gruba uyarılar yayınlamaktalar. Uyarıda verilen mesaj basit: son sekiz yılda gerçekleştirilen inanılmaz toparlanma yapay ve bundan daha büyük bir krizin eli kulağında.

Küresel seçkinler hazırlık için para ve maddi varlık istiflemekteler. Düzenleme kurumlarına kendinden menkul olağanüstü durum ilan ederek tüm varlıkları bir kaç tuşa basarak dondurma hakkı tanıyan olağan dışı yasal uygulamalar şimdiden sessizce devreye girmekteler.

ÇÖKÜŞE GİDEN YOL, akıllı düşünme, hızlı hareket etme ve küresel seçkinlerin planları ne olursa olsun servetinizin güvende olduğu rahatlığı ile yaşama konusunda bir rehber kitap!


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 260
Ağırlık : 260
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺129,50
Devleti Besleyenler Devletten Beslenenler

Bu kitap, “demokrasi üçlemesi” olarak düşündüğüm serinin ikinci kitabıdır. Üçlemenin birincisi olan Kontrolsüz Güç’te, neye, ne kadar vergi ödediğimizi, vergi sistemimizdeki çarpıklıkları, idareye kontrolsüz bir şekilde vergileme gücü veren ve bütçe hakkını işlevsiz kılan durumlara ve daha fazlasına yer vermiştim. Kitabın tüm yazım sürecinden çıkardığım temel sonuç şuydu: “Bir ülkede vergi bilinci gelişmeden demokrasi bilinci gelişemez.”

Bu kitapta ise vergilerimizin nerelere, kimlere, ne kadar ve nasıl harcandığını rakamlarla ve uzun dönemi kapsayan verilerle ortaya koymaya çalıştım. Tüm bu çalışma sonucundaki veriler, bulgular, bilgiler, raporlar beni sevimsiz bir varlığa götürdü: “Obez Devlet”e.

Kontrolsüz Güç kitabımızda “devleti besleyenleri” görmüştünüz. Obez Devlet’te ise “devletten beslenenleri”, başka bir deyişle devleti obezleştirenleri ve bununla ilgili uygulamaları göreceksiniz. Bu kitap, kamu harcamalarındaki israfa, usulsüzlüklere, öngörüsüzlüğe, plansızlığa, yolsuzluğa, rant kollama faaliyetlerine ve bazı durumlarda kamu kaynaklarının “ganimetçi” bir yaklaşım ile yağmalanmasına kadar giden uygulamalara dikkat çekiyor.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 224
Ağırlık : 224
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺60,00

Kitap içerisindeki makaleler:
 • "Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası"
 • "Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret Hadleri ve İktisadi Büyüme"
 • "Dış Ticaret Faaliyetleri ve Firma Performansı"
 • "Uluslararası Ticarette Taşımacılık ve Tedarik Zinciri Yönetimi"
 • "Uluslararası Ticaret ve Finans"
 • "Uluslararası Ticaret ve Bilgi Yönetimi"

Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 214
Ağırlık : 214
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺54,60

Kitap içerisindeki makaleler:
 • "Türkiye Ekonomisinde Oligopol Piyasaların Önemi"
 • "Sanayi 4.0 Dönüşümü İçin Durum Analizi: 4WARE Yaklaşımı
 • "Türkiye'de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği"
 • "Türkiye'de İnşaat Sektörünün Girişimcilik Açısından Analizi"
 • "Türkiye'de Parasal Aktarım Mekanizmasının Etkinliği: Bir Literatür Taraması"
 • "Türkiye Ekonomisinde Stagflasyon"
 • "Ekonomi ve Eğitim Sarmalı: Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz"
 • "Türkiye'de NEİY Gençler: Eğitimden İşgücü Piyasasına Geçişin İncelenmesi"

Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 258
Ağırlık : 258
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺54,60

Kitap içerisindeki makaleler:
 • "Gelecekte Soyut Mallar"
 • "Blokzinciri ve Kriptopara Ekonomisi"
 • "İktisadın Geleceği Üzerine Bir Keşif: Makine Öğrenmesi ve Büyük Veri Analizi"
 • "Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Ekonomi ve Finans Alanında Kullanımı: Literatür İncelemesi"
 • "Yapay Zekâ Olgusunun Kurumsal Perspektif ve Etkinlik Çerçevesinde Analizi"
 • "Sürdürülebilir İnsani Kalkınma, Toplum 5.0 ve Yapay Zekâ"
 • "Endüstride Veri Bilimi ve Veri Güdümlü Organizasyon: Teknikler ve Başarılı Uygulamaların Esasları"
 • "Finansal Teknolojilerde Makine Öğrenmesi"
 • "Etkin Piyasa Hipotezi Işığında Kripto Para Piyasası ve Bitcoin Üzerine Bir İnceleme"
 • "Kripto Paraların İçsel Değeri"
 • "Bitcoine İkame Öncü Kripto Paraların Gelecek Değer Analizi"
 • "Fintech Kavramı ve Fintech İş Modelleri"
 • "Finansal Teknolojilerin Bankacılık ve Finansal Hizmetler Sektörüne Etkileri"
 • "COVID-19 ile Bitcoin İlişkisi Üzerine Bir İnceleme"
 • "Kripto Para ve Blokzincir Teknolojilerinin Yerel Hizmetlerde Kullanımı"
 • "Dijital Ekonomisinin Devlet Faaliyetlerine Etkisi ve Dijital Dönüşümde Devletin Konumu"
 • "Dijital Çağda Türkiye'nin İşgücü Yetkinlikleri ve Z Kuşağı"
 • "Dijital Dönüşüm ve İşgücü Piyasaları: Türkiye'de İşgücü Piyasası Kutuplaşıyor mu?
 • "Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi"
 • "İnsan Kaynakları Yönetiminde Yapay Zekâ"
 • "Dijital İnsan Kaynakları Yönetiminde Etik Niçin Gereklidir: Paydaş Teorisi Perspektifinden Bir Bakış"
 • "İnsan Kaynaklarının Geleceği: İK 4.0"
 • "Gelecek Ne Getirecek? Türkiye'de İşgücü Piyasası Dinamikleri"
 • "Dijital Platformlarda Bilgi Emeğinin Prekaryalaşması ve Alternatif Bir Örgütlenme Biçimi Olarak Platform Kooperatifleri"
 • "Türkiye'de ve Seçili Ülkelerde Gelir Eşitsizliği ve Enerji Kullanımına Etkileri: Kompleksite Yaklaşımı"
 • "Dünya'da ve Türkiye'de İklim Değişiklikleri, Politika ve Yenilenebilir Enerjilerin Geleceği"
 • "İklim Değişikliğine Karşı ABD-Çin, Rekabet mi, İşbirliği mi?"
 • "Yeni Normalde Değişen Müşteri Paradigması Şifreleri"

Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 703
Ağırlık : 703
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺93,60
Risk, Çöküş ve Kazanç

“Wall Street Journal’ın Avrupa baskısının yönetici editörü iken 1997’de Mandelbrot ile tanıştım. Bizi piyasaların nasıl işlediği konusunu tekrar gözden geçirmeye ikna etmek amacıyla Brüksel’deki ofisimize gelmişti. Uçuşan beyaz saçları, objektif ve kuvvetli inandırıcılığı, tartışmayı sevmesi ve konu dışına çıkmaya eğilimli olması gibi özellikleriyle daha ilk başta bende tipik bir çılgın bilim insanı izlenimi bırakmıştı. Gazeteyle ilgili düzenlenecek bir iş konferansını planlarken aklıma risk konusunda konuşma yapması için Mandelbrot’u davet etmek geldi. Konferansın tam anlamıyla yıldızı oldu. Aralarında Avrupa’nın önde gelen finansçılarının, girişimcilerinin ve risk alma konusunda herkesi geride bırakan CEO’larının olduğu davetliler ilk önce büyük bir şaşkınlıkla onu dinlediler. Yaptığı tuhaf konuşma herkesi büyülemişti. Konferans sonrasında yapılan bir ankete göre, günün en iyi konuşmacısı seçildi. Microsoft CEO’su Steve Ballmer bile gölgede kalmıştı.”

Richard L. Hudson
 
Bu kitap sadece üniversitelerin ekonomi bölümlerindeki akademisyenlere değil daha geniş bir topluluğa hitap etmektedir. Mandelbrot’un söyledikleri önemlidir ve finans sektöründeki her profesyoneli, piyasalardaki her yatırımcıyı, korkutucu bir hızda paranın nasıl kazanılıp kaybedildiğini anlamak isteyen herkesi ilgilendirmektedir.
Bu kitabı okumak sizi zengin yapmayacaktır, ama sizi daha bilgili kılacaktır. Belki de sizi daha fakir hale gelmekten kurtaracaktır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 320
Ağırlık : 320
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺80,00

Sadece son on beş yılda 5,58 trilyon lira vergi ödedik.
Bu kadar vergi ödeyip;
–    Geçsek de geçmesek de yola-köprüye tekrar para ödüyorsak,
–     İzlemediğimiz bir televizyon kanalını bizler finanse ediyorsak,
–     Muayene katkı payı ödemeye devam ediyorsak,
–     Devletin okuluna kayıt yaptırırken kayıt parası ödemek zorunda kalıyorsak,
–     Sokağımızdaki asfalta katılım payı ödüyorsak,
–     Garantili hastaneleri biz yükleniyorsak,
–     Harcını ödediğimiz hizmete bir de döner sermaye bedeli ödüyorsak,
–     İşsizlik maaşına bile damga vergisi ödüyorsak,
–     İsmini dahi bilmediğimiz nice paylar, fonlar, hizmet bedelleri ile karşılaşıyorsak,
–     Ve bir sosyal devlette eşit ve ücretsiz almamız gereken neredeyse tüm hizmetlere
tekrar bu kadar para ödüyorsak;

O zaman soru şu: VERGİLERİMİZ NEREDE?

Her bir vatandaş bu soruyu mutlaka sormalıdır. Çünkü bu ülkeye gerçek demokrasi; neye ne kadar vergi ödediğini bilen, bunun farkında olan ve ödediği her kuruş verginin nerelere harcandığının hesabını soran bir toplum ile gelecektir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 4
Sayfa Sayısı : 352
Ağırlık : 352
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺75,00
1 2 3 ... 66 >

Ekonomi Kitapları

Ekonomi Nedir?

Ekonomi (iktisat), insanların ya da ülkelerin üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini inceleyen bir etkinliktir. Diğer bir anlamı ise ekonomi tutumlu olma adıyla parayı etkili ve verimli kullanabilme durumudur. Her iki anlamda da ortak olan nokta ekonomide paradır. Ekonomi hem birey hem ülke için önemli bir değerdir. Bu yüzden bu konu, üniversitelerde okutulmakta ve ayrıntıları ile öğretilmektedir. Bu kapsamda ekonomi alanında çalışmalar yapmış bu insanlar, halka daha faydalı olabilmesi için ekonomi ile ilgili kitaplar kaleme almışlardır.

İnsanlığın her alanını etkileyen başlıca konulardan biri de ekonomi, diğer bir adıyla iktisattır. Bu yüzden küçük yaşlardan itibaren kişilere ekonomi yönetimi hakkında bilgiler aşılanmaktadır. Ekonomiyi doğru anlatmak ve doğru anlamak son derece önemlidir. Ekonomi kitapları bu anlamda önemli bir yere sahiptir. Konu bakımından geniş bir çerçeveye sahip ekonominin bu kitapları, ilgi alanına göre seçilebilmektedir. Tasarruf, birikim, para yönetimi, finansal özgürlük, borsa ve daha pek çok ekonomi unsurları bu kitaplar aracılığı ile okurları ile paylaşılmaktadır.

Ekonomi Kitapları

Ekonomi kitapları, farklı alanlarda yazılmış farklı uzmanlık gerektiren kitaplardan oluşmaktadır. Kimi kitaplar akademik kaynak olarak kullanılırken kimi kitaplarda kişilerin ekonomi yönetimini, parayı kullanabilme stratejilerini öğrenmesi için yazılmıştır. Çok geniş bir alanı olan ekonomi biliminin kitapları çok fazladır. Finans kitapları olarak da adlandırılan bu kitaplar bilgi verici, eğitici niteliktedir. Ekonomiye giriş kitapları bu çeşitler arasında ekonominin ana kavramlarını öğreten bilgilerle donatılmıştır. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen okurlar ilk okuması gereken kitaplar ekonomiye giriş kitapları olmalıdır.

Ekonomi kitapları okullarda ders kitabı olarak da okutulmaktadır. Teorik bilgilerin anlatıldığı kitaplarda öğrenciler ekonominin mantığını öğrenerek hayatlarına uygulamaya çalışmaktadır. Çeşitli ekonomik stratejilerin öğretildiği derslerde satış ve pazarlama gibi kavramlarda ele alındığı ekonomi biliminin kapsamı genişletilmektedir. Pazarlama kitapları, uzmanlığın pazarlama stratejisine yönelik olduğu kitaplardır. Etkili pazarlama nasıl olur, nasıl para çoğaltılır gibi bilgiler yer almaktadır. Doğru bir şekilde ekonomiyi öğrenmek isteyen bir iktisatçının okuması gereken kitaplar bulunmaktadır. Bu sayede daha iyi ekonomi alanında bilgileri artacak ve para kazanmanın stratejilerini öğrenmiş olacaklardır.

En Çok Okunan Ekonomi Kitapları

Dünya edebiyatında alanında uzman kişiler tarafından ekonomi kitapları kaleme alınmıştır. Bu kitaplar sayesinde öğrenilen bilgilerle kişiler, ekonomi yönetimini daha sistemli hâle getirmektedir. Ekonomi ile ilgili kitaplar, sadece akademik kitaplar değildir. Ekonomiyi sade bir şekilde ele alan tasarruf nasıl yapılır, para nasıl kullanılır, ihtiyaç analizleri gibi önemli kavramların yer aldığı sade anlatıma sahip kitaplar da popülerdir. Özellikle son dönemlerde teknolojik gelişmelerin artması ile sanal ortamlarda kazanılan paralar nasıl yönetilir, ne gibi yatırımlar yapılmalı gibi bilgilerinde yer aldığı en çok okunan, en iyi ekonomi kitapları şu şekilde sıralanabilir:

 • Yatırımcının Pusulası – Leo Gough
 • Örneklerle Kolay Ekonomi – Dr. Mahfi Eğilmez
 • Babil’in En Zengin Adamı – George S. Clason
 • Zengin Baba Yoksul Baba – Robert T. Kiyosaki
 • Görünmeyen Ekonomist – Tım Harford
 • Akıllı Yatırımcı – Benjamin Graham
 • Warren Buffett Tarzı – Robert G. Hagstrom
 • Yatırım 101 – Michelle Cegan
 • Herkese Göre Finans – Aysel Gündoğdu
 • Nakit Akışı – Robert T. Kiyosaki
 • Bir günde Ekonomist Nasıl Olunur – John Charles Pool
 • Paranın Kuralı – Ali Perşembe
Ekonomiye Giriş Kitapları

Ekonomiye giriş kitapları, ekonominin bir diğer adıyla iktisattın temellerinin anlatıldığı kitaplardır. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişilerin ilk okuması gereken iktisat kitapları bunlardır. Ekonomi zor ve kapsamlı bir alan olarak bilinmektedir. Ancak kişilerin yaşamlarını daha verimli hâle getirilmesi adına ekonomi okuma kitapları faydalıdır. Çünkü günlük hayatta faiz artırımı, yatırım, tasarruf, planlama gibi pek çok kavram ile karşı karşıya gelinmektedir. Bu alanlar hakkında bilgi sahibi olunduğu takdirde, anlatılanlar çok daha iyi bir şekilde kavranacaktır. Bir iktisatçının okuması gereken kitaplar bu kapsamda oldukça önemli bilgileri okurlarına sunmaktadır.

Ekonomiye giriş kitapları, ekonomik kavramları basit düzeyde anlatılmaktadır. Bu konuda yazılmış başlıca ekonomi ve finans kitapları şunlardır:

 • Kolay Ekonomi – Mahfi Eğilmez
 • 100 Soruda Ekonomi El Kitabı – Sadun Aren
 • 36/4 Para Harekâtı – Yaşar Erdinç
 • Doğal İktisat – Robert Frank
 • Ekonominin Temelleri – Mahfi Eğilmez
 • Ekonominin Kısa Tarihi – Niall Kishtainy
 • Mikro Ekonomi – Mahfi Eğilmez

Okunması Gereken Ekonomi Kitapları

Ekonomi bilgisini geliştirmek için insanlar çeşitli araştırmalar yapmaktadırlar. Aynı şekilde ekonomi bilgisi etkili bir şekilde iktisat kitapları aracılığı ile artırılabilmektedir. En basit düzeyden en ince ayrıntıya kadar farklı konu başlıkları hâlindeki kitaplar okurlarına sunulmuştur. En iyi ekonomi kitapları bu kapsamda kişilerin ihtiyaçlarına karşılık verecektir. Bu yüzden ekonomi kitaplarını okurken temel kavramların yer aldığı ekonomi okuma kitapları ile başlanmalıdır. Aynı şekilde daha ayrıntılı ve kapsamlı ekonomi kitapları temel kavramları öğrendikten sonra okunmalıdır. Bu şekilde ekonomi bilimi verimli bir şekilde öğrenilecektir.

Marketing kitaplar son dönemlerde teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. İçerisinde dijital pazarlamanın yöntemlerinin yer aldığı bu kitaplar, sanal ticarette önemli bilgilerin sunulduğu kitaplar olarak bilinmektedir. Pazarlama kitapları, bu kapsamda reklamcılık sektöründe çalışanlar için faydalı bilgilerin yer aldığı kitaplardır. Okunması gereken ekonomi ve pazarlama kitapları:

 • Pazarlama Gelenekten Dijitale Geçiş – Philip Kotler
 • Görünmeyeni Satmak – Harry Beckwith
 • Pazarlamaya Giriş – Zeliha Eser-Sezer Korkmaz
 • Borsada Tek Başına – Peter Lynch
 • Paranın Psikolojisi – Morgan Housel
 • Paranın Yükselişi Dünyanın Finansal Tarihi – Niall Ferguson
 • Kutsal Ekonomi – Charles Eisenstein
 • Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı – Stephen Covey
 • Bir Borsa Spekülatörünün Anıları – Edvin Lefevre
 • Akıllı Yatırımcı – Benjamin Graham
 • Zengin Babanın Yatırımcılık Kılavuzu – Robert Kiyosaki
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı