Av. Atilla Özen, Savunmanın Tarihi ve İstanbul Barosu adlı eseriyle İstanbul Barosu’nun kuruluşundan günümüze uzanan hikâyesini aydınlatıyor.

Avukatların meslek örgütü olmasının yanında toplumsal açıdan da sorumluluğu olan İstanbul Barosu’nun tarihindeki önemli olaylara, gelişmelere, haksızlıklar karşısında takındığı tavırlara değinirken ülkenin siyasetini de mercek altına alıyor.

Bu eser, İstanbul Barosu’nun demokrasi ve hukuk mücadelesinin detaylı bir belgeseli niteliğinde.

Kitap Adı: Savunmanın Tarihi ve İstanbul Barosu
Kitap Yazar: Adı Atilla Özen
Yayın Direktörü: Mehmet Bozkurt
Editör: Gizem Demir
Kapak Tasarım: Şenol Alanbay
Sayfa Tasarım: Şenol Alanbay
Sayfa Sayısı: 280
Ebat: 13,5 x 19,5
Tür: Araştırma – İnceleme
Kağıt / İç Baskı: III. Hamur Enzo, 52 gr.
Cilt / Kapak: Amerikan Bristol 230 gr.

 

₺109,20

Bu kitap, Fransız Hâkim Béatrice Blohorn-Brenneur tarafından “Fransa’da Herkes İçin Arabuluculuk” adıyla yazılan ve 8 ülkede çevirisi yapılan eserin Türkiye uyarlamasıdır.

Birinci kısımda, arabuluculuğun ne olduğu ve arabuluculuğa ilişkin genel metotlar anlatılmaya çalışılmıştır. İkinci kısımda ise arabuluculuğun ülkemizdeki yeri, 2020 yılına kadar geçirmiş olduğu evreler, tabi olduğu yasal düzenlemeler ve mevcut uygulamalar paylaşılmıştır.

Neden “herkes” için? Neden “arabuluculuk”?

Türkiye’de kitapta da aktarıldığı üzere belli bazı uyuşmazlıklar için mahkemeye gitmeden önce arabuluculuğa başvurma şartı aranmakta olup, resmi arabuluculuk görevi de belli birtakım niteliklere sahip olmak kaydıyla hukuk fakültesi mezunlarına verilmiştir.

Ancak bu kitap sadece resmi arabulucu olan veya olabilecek kişiler için değil toplumun her kesiminden insanın arabuluculuğu anlaması ve bundan faydalanabilmesi amacıyla kaleme alınmıştır. Çünkü günlük hayatta herkes, her an ve her yerde bir uyuşmazlığın parçası olabilir. Herkes yaşamakta olduğu bir uyuşmazlığı çözmek ya da yaşanması muhtemel bir uyuşmazlığı önlemek için bir yol arayışına girebilir. (Aile içinde, okul yaşamında, iş hayatında, komşuyla, ticari, politik ve idari ilişkilerde vs. birbirini anlamak, uyuşmazlıkları çözmek, ilişkileri tamir etmek gibi...) Arabuluculuk, bu yol arayışında kişilerin kendi uyuşmazlıklarını barış içerisinde çözmelerine, en uygun çözüm yolunu bulup seçmelerine katkı sağlayabilir.

Türk-Fransız işbirliği ile hazırlanan bu kitabın arabuluculuk yolunda herkese ışık tutması dileğiyle...


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 232
En / Boy : 16.5 / 23.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2021
₺205,80

Yıllardan beri her iktidar döneminde, hep aynı iddiayı taşıyan politik demeçler çınlatılır; "Hukukun üstünlüğüne inanmış bir hukuk devleti olarak..." Derken kıyısından köşesinden; tetikçileri, suikastçıları, haraççıları, uyuşturucu kaçakçılarıyla resmi kimliklere de bürünmüş yasa dışı suç örgütlerinin umacı tırnakları görünmeye başlar; onların peşine düşmeye kalktıkları halde, başarıya ulaşamamış bazı sorumlu kişilerin açıklamalarıyla, önleri barikatlanmış bazı savcı iddianamelerinde. Zaman zaman dört bin savcı ve yargıç eksikliğiyle, üç bin de mahkeme binası eksikliğinin dile geldiği ve Adalet Bakanlığı’nın bütçeden ancak binde 9’luk pay aldığı bir ülkede; kazara, "hukuk betonarmesi" çürük bir "devlet"in gerçekte "gizli bir çeteye" dönüşeceği korkusundan dem vurunca da; Solmaz Kâmuran’ın, ince bir titizlikle gerçekleştirdiği bu kitaptaki belgesel serüvenler yaşanır. On yıl önce yaşanmış olan o serüvenlerde ortaya çıkan umacı tırnakları; bugün de, "Ergenekon davası" etiketli haber yayınlarında kıpırdarken, ne tür kanlı darbelerin planlandığı da ortaya döküldükçe dudakları uçuklatmakta. "Devlet çeteye dönüşmemeli" uyarısıyla temennisinde bulunurken; çok da haksız olmadığımızı kanıtlamayı, bugün de sürdürüyor olaylar. Ve bu kitabın sunduğu gözlüklerle, sütrelenmiş bambaşka bir Türkiye başlıyor görünmeye... Çetin Altan


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 301
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2008
₺123,20

Devlet düzenine geçen bütün toplumlarda işlenen "rüşvet" suçunun bir çürüme belirtisi olduğu üzerinde bütün hukukçular ve sosyologlar birleşmişlerdir. Önlenmesi olanaksız bulunan bu suçun dayanılabilir düzeyde tutulması çürüme ögelerinden birinin denetim altında bulunmasını sağlar. Tarihsel mirasları zengin toplumlarda, özellikle çürüme, bozulma zamanlarında rüşvet suçları son derece artmıştı. Bundan dolayı günümüzde rüşveti bir ölçüde de olsa önleyebilmek için tarihsel gelişimi çarpıcı noktalarıyla bilmek gerekir. Osmanlı Devleti’nde de bürokrasinin bütün kollarında ve en önemli toplumsal işlevi gören yargıda rüşvet bir hayli yaygındı. Rüşvet olayının Osmanlı Devleti ağırlıklı olarak işlendiği bu kitapta yargıdaki durum daha da ayrıntılı olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca okuyucuya, rüşvetin belli başlı bütün sistemlerdeki gelişimi ve görünümü de verilmek istenmiştir. Böylece daha çarpıcı sonuçlara ulaşmak kolaylaşmış sayılabilir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 382
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2005
₺174,30
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, çıktığı 1951 yılından bu yana önemli yasalardan biri olmaya devam ediyor. 1983, 1995 ve 2001 yılında yapılan değişikliklerle çağdaş toplumlardaki emsallerine bir parça yaklaşan FSEK, 5101 sayılı kanun ile hem ülkemiz koşullarına daha uygun hale getirildi, hem de evrensel ölçütlere daha da yaklaştı. Elinizdeki çalışma içinde, 5101 sayılı yasayla değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu’na yer verildiği gibi uygulamacılara yardımcı olmak amacıyla, 5101 sayılı kanunun kabul edildiği Genel Kurul tutanaklarına yer verilmiştir. 5101 sayılı Kanun ile "eser sahipleri ve bağlantılı hak sahipleri" açısından yeni bir dönem başlamış olduğunu söylemek mümkündür.
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 333
En / Boy : 12 / 16
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2004
₺45,50
Tükendi
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 840
En / Boy : 12 / 16
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2005
₺21,00 KDV Dahil
Tükendi
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 341
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2008
₺21,00 KDV Dahil
Tükendi

"Bu kitabın ilk baskısının yayınlandığı tarihten itibaren devletler dünyasındaki gelişmeler yeniden değerlendirilmiştir. Devlet kavramında uluslarararası niteliğe doğru biçim değiştirmenin hızlandığı günümüzde hem uluslararası hem de uluslarüstü kuruluşların olgunlaşma süreçleri ayrıca incelenmiştir. Bu arada bugüne kadar pek sağlam yapılı olarak nitelenen kimi devletlerin çöküşleri de irdelenmiştir. Ama şurasını de söylemek yerinde olur: Dünya ulusları bağımsızlığı devletlerin birincil varlık nedeni kabul ettikleri sürece devlet olgusunu sadece sosyolojik ve siyasal bakımdan değil, onlardan da yoğun olarak normativ (hukuksal) açıdan incelemek gerekmektedir. Eğer hukukun görevi devletler arasında ve devlet içinde barışı kurmak ve sürdürmek ise devletlerin hakları ve yükümlülükleri hem kendi aralarında hem de yurttaşları açısından çok belirgin ve seçik biçimde düzenlenmelidir. İşte bu hukuksal düzenlemeleri incelemek, gerekiyorsa yapılması yerinde olacak değişlikleri işaret etmek Genel Devlet Kuramı’nın görevidir. Bu iş yapılırken günden güne küçülen dünyamızda uluslararası kurallar, karşılaştırmalı hukuka dayanılarak yapılacak değerlendirmeler ve anayasa hukukundaki sorunlar ise çözümleri anlam kazanmaktadır. Hukuk kuramı, hukuk felsefesi ve hukuk tarihi elbette bu anlamın kavranılmasında büyük rol oynayacaklardır. Hele bugün insan haklarının giderek sağlamlaşması hukuk düzenlerinde bireyin korunması zorunluluğunu daha da ön plana çıkarmakta, dolayısı ile hukukun en görkemli işlevinin bu hakların sağlanıp iyice sağlamlaştırılmasını sürdürmek olduğunu göstermektedir. Bütün bu düşünceler ve kaygılar bu kitapta okuyucuya sunulmaktadır."


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 309
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2018
₺174,30
1

Hukuk Kitapları

Hukuk Nedir?

Köken olarak ‘‘hak’’ kelimesinden gelen hukuk kavramı, kurallar bütünü olarak bilinmektedir. Devletin desteği ile oluşan bu kurallar toplum ve bireylerin bir düzen ve ahenk içinde yaşaması için var olmak zorundadır. Ortam yaşam alanında kişilerin güvenini sağlayan bu kurallar bütünü aynı zamanda adaleti de sağlamaktadır. Devlet ve bireyin ortak menfaatine dayalı olan bu kurallar, birey ve devletin birbirine sıkı bağlanmasına da olanak sağlamaktadır. Her ülkenin yasal sistemi birbirinden farklı olmaktadır. Bazı ülkelerin hukuk sisteminde din etkili olurken bazı ülkelerde yönetim ve din birbirinden tamamen ayrı olarak işleyiş sağlamaktadır. 

Hukuk özel hukuk ve kamu hukuku olmak üzere iki ana kol üzerinden ikiye ayrılmaktadır. Bu sistemin kendi içerisinde de alt dalları mevcut olmaktadır. Bu alt dallar şu şekilde ayrılmaktadır:

 • Özel Hukuk: borçlar, medeni, ticaret ve devletler özel hukuku ve tüketici hukuku olmak üzere bireyler arasında hukuku kapsar.
 • Kamu Hukuku: ceza, idare ve anayasa, vergi hukuku gibi kamu ve birey arasındaki hukuku kapsar.

İnsanlık ile ortaya çıkan hukuk sisteminin ilk örnekleri Antik Mısır’da ortaya çıkmıştır. Hukuk alanında ilk yazılı kaynak olarak kabul edilen Babil kralı Hammurabi’nin yazdığı yazılı kaynak hukuk kitapları arasında ilk örnek olarak kabul görmektedir. Hukuk kitapları, hukuk çeşidine göre yazılmış geniş bir çeşitliliğe sahip olmaktadır. 

Hukuk kitapları bazı yasal sorunların üstesinden gelebilmek için gerekli bilgilere ulaşılmasını kolaylaştıran eserler olmaktadır. Sadece hukukçuların değil ülke vatandaşlarının da ellerinin altında bulundurması gereken kitaplar olmaktadır. Hukuk kitapları vatandaşın karşılaştığı bir hukuki takibattan ne beklemesi gerektiği konusunda önceden bilgi edinmesini sağlarken aynı zamanda konuşma kalitesini ve bilgilerin daha sağlam temellere dayandırılmasını da sağlamaktadır. Yaşanılan güncel olaylar karşısında daha geniş bir perspektiften bakılmasını mümkün kılmaktadır. Kişinin hak ve ödevlerini öğrenmeleri için hukuk ile ilgili kitaplar okuması gerekmektedir. Hukuk kitapları genellikle öğrenciler, akademisyenler ve hukuk dallarına dair bilgileri merak edenler tarafından satın alınmaktadır. 

Hukuk Kitapları Çeşitleri

Hukuk, kendi içerisinde çeşitli dallar üzerine özelleşen geniş ve oldukça kapsamlı bir alan olmaktadır. Hukuk kitaplarında pek çok farklı kaynak aynı madde ve gerekçeleri bünyesinde barındırıyor olsa da yazarın görüşleri sebebiyle değişkenlik gösterebilmektedir. Hukuk kitapları kendi içerisinde fazla kategoriye sahip eserler olmaktadır. Hukukun vergi usul hukuku, basın hukuku, medeni hukuku, trafik hukuku, icra hukuku, tüketici hukuku gibi ana ve alt dallarına dair yazılmış onlarca hukukla ilgili kitaplar bulmak mümkündür. Hukuk dallarına ilişkin bazı önemli kitaplar şu şekilde sıralanmaktadır:

 

 • Medeni Hukuka Giriş: Hukuk 1. sınıf kitapları içerisinde kullanılabilen ve medeni hukuka yeni başlayanlara tavsiye edilen kaynak olmaktadır. Kitap medeni hukuk ile ilgili temel kavramları okurlarına sunmaktadır. Başlangıç hükümleri ile de konulara detaylı girişler yaparak medeni hukuk alanında detaylı bilgi sahibi olunmasına olanak sağlamaktadır.
 • Medeni Hukuk: Kitap içerisinde çok sayıda örnek bulundurması sebebiyle hukuk fakültesi kitapları içerisinde yer alarak hukuk okuyan öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. İçerisinde kavramlar sözlüğü bulunan kitap, kararlar ile ilgili bilinmeyen kelimelerin öğrenilmesine yardımcı olmaktadır.
 • Medeni Hukuk Tüzel Kişilerin Ehliyet Durumu: Kitap medeni kanunda tüzel kişilerin ne olduğunu farklı olaylar ve yasalar ile anlatmaktadır.
 • Uluslararası Hukuk: Uluslararası hukukun temellerini anlatmaktadır. 
 • Uluslararası Hukukun Esasları: Uluslararası hukuk temel ders kitapları arasında yer almaktadır. 
 • Uluslararası Ticaret Hukuku: Ülkeler arasında yapılan ticaretlerde geçerli olacak kanun ve kuralların nasıl belirlendiğini açıkça ortaya koyan ticaret hukuku kitabı olmaktadır.
 • Ceza Hukuku: Ceza hukuku konusunda genel hükümler ve temel bilgileri içerisinde barındıran kitap üniversite öğrencileri tarafından hukuk ders kitapları olarak kullanmaktadır.
 • Türk Anayasa Hukuku: Kitapta hukuk, anayasa ve özgürlük kavramları sıklıkla ele alınmaktadır. Geniş çaplı içeriğe sahip olması açısından her kesim uygun bir kitap olmaktadır.
 • Anayasa Hukuku: Birçok farklı anlatım tarzı ile yazılmış olan kitap türü geniş bir aralıkta sunulmaktadır.1982 sonrası anayasasının anlatılması ile okura zengin bir içerik yansıtmaktadır.

Hukuk ile İlgili Kitaplar

Hukuk ile ilgili yazılmış kitaplara ulaşmak oldukça kolay olmaktadır. Birçok yazarın hukuk çeşitleri kategorilendirerek ya da genel anlamda yazdığı hukuk kitapları mevcuttur. Bu kitaplar içerisinde en nitelikli ve popüler olan kitaplardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:

 
 • Aile hukuku- Turgut Akıntürk
 • Milletlerarası Ticaret Hukuku- Nuray Ekşi
 • Türk Hukuk Tarihi- M.Akif Aydın
 • Ceza Hukuku Genel Hükümler-Hamide Zafer
 • Borçlar Hukuku- Yasin Ulusoy
 • Sosyal Güvenlik Hukuku- Ali Güzel
 • İdare Hukuku- Tayfun Akgüner
 • Toplum İş Hukuku- Nizamettin Aktay
 • Hukukun Temel Kavramları- Faruk Andaç
 • Türk Medeni Kanunu- Celal Ülgen

Avukatlar için Hukuk Kitapları

 • Avukatlık mesleğini icra etmeye başlamış kişiler hem kendileri mesleklerinde geliştirebilecekleri hem de ellerinin altında kolaylık sağlayacak hukuk kitapları bulundurmaları  önemli olmaktadır. Bu kitaplardan bazıları şu şekilde listelenebilmektedir:
 • Avukatın El Kitabı-Paluri Arzu Demirci
 • Avukatlık Sözleşmesi-Atilla Özen
 • Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi-Şamil Demir
 • Avukatlar İçin Müzakere Yetenekleri- Şamil Demir
 • Ceza Mahkemesi Kanunu Avukat Şerhi-Sinan Sürücü
 • Avukatlık Mesleği-Meral Sungurtekin Özkan
 • Avukatlık Yasası-Hasan Tahsin Gökcan
 

Hukukçuların mesleki kitapları hariç mutlaka okumaları gereken hukuk romanları da bulunmaktadır. Roman içerisinde kurguları mesleği üzerinden değerlendirme yaparak kişisel gelişim sağlayabilmektedir. Avukatlar için okuması gereken romanlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 
 • Suç ve Ceza-Dostoyevski
 • Dava- Franz Kafka
 • Bülbülü Öldürmek- Harper Lee
 • Bir İdam Mahkumunun Son Günü-Victor Hugo
 • Sefiller- Victor Hugo
 • Adalet Kavramı-Adnan Güriz
 • Suçlar ve Cezalar-Beccaria
 • Sanık-John Grisham
 • Deliliğe Övgü-Erasmus
 • Venedik Taciri- Willian Shakespeare
 • Hayvanlardan Tanrılara Sapiens- Yuval Harari
 • Devlet- Platon

Hukuk Kitapları Fiyatları

Hukuk birçok dalı bünyesinde barındırmaktadır. Hukuk kitapları sadece hukuk fakültesi öğrencileri için değil ülke vatandaşlarının da hukuk alanı hakkında bilgi edinmesini sağlayan eserler olmaktadır. Hukuk kitapları güvenilir sağlam kaynaklar olmaları ile de ön plana çıkmaktadır. Hukuk kitapları fiyatları belirlenirken birçok etken fiyatlarda etkili olmaktadır. Kitabın sayfa sayısı, basım ve kağıt kalitesi, yayınevi ve kitabın bilgi haznesi gibi etkenler fiyatların belirlenmesini sağlamaktadır. 

Üniversitelerde ders kitapları olarak okutulan hukuk kitapları geniş bilgi dağarcığına ve detaylı anlatıma sahip olduğu için sayfa sayısı olarak fazla eserler olmaktadır. Bu durum kitap fiyatının da yüksek rakamlarda olmasına sebep olmaktadır. Az sayfa sayısına sahip temel bilgilerin yer aldığı bilgilerin genel hatlar ile verildiği eserler fiyat olarak daha uygun olabilmektedir. Kitabın tasarımı, kapak kalitesi de kitabın fiyatı belirleyen ölçütler arasında yer almaktadır. Hukuk kitapları genel itibariyle ağır kitaplar oldukları için çoğu yayınevleri kitabın dağılması riskine karşı kalın kapak kullanmaktadır. Bu da kitabın fiyatının diğerlerine göre biraz daha yüksek fiyatlarda satışa sunulmasına neden olmaktadır.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı