- Vergi Kavramı

- Vergi Hukukunun Anlamı, Kapsamı Ve Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi

- Vergi Hukukunun Kaynakları

- Vergi Kanunlarının Uygulanması

- Vergi Ödevi

- Vergi Hukukunda Süreler Ve Mücbir Sebepler

- Vergi Alacağının Doğması Ve Vergilendirme Süreci

- Vergi Alacağının Kalkması

- Vergi İdaresi Ve Vergi Denetimi

- Vergi Muhasebesi Hukuku

- Kamu Alacağının Korunması Ve Cebren Tahsili (Kamu İcra Hukuku)

- Kabahatler, Suçlar Ve Cezaları (Vergi Ceza Hukuku)

- Vergi Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 15
Sayfa Sayısı : 600
Ağırlık : 600
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺140,25

“Yer ve gökler ancak adaletle ayakta durur.” (Hadisi Şerif)

İnsan, en şerefli ve sosyal bir varlıktır. İnsanların korunmaya, düzene ve adalete ihtiyaçları vardır. Devlet de bu ihtiyaçlardan doğmuştur. Devletlerin varlığını sürdürebilmeleri, milletlerin huzur içinde yaşamaları ancak adaletle mümkündür. Devletin dini ve gök kubbenin direği adalettir. Yer ve gökler ancak adaletle ayakta durur.

Din ve vicdan hürriyeti ile can, mal, akıl ve neslin korunması çok önemlidir. Devletin görevi, insanların hukukunu adaletle korumaktır. Tarih göstermiştir ki insanlar huzur ve mutluluğu iki sebeple kazanmış ya da kaybetmiştir: Emanet ve adalet…

Bu kitapta adaleti, emaneti, dürüstlüğü, itidali, ölçüyü, dengeyi ve orta yolu bulacaksınız.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 168
Ağırlık : 168
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺52,00

Biri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıcı, diğeri insan hakları hukuku araştırmacısı iki hukukçu, Rıza Türmen ve Işıl Kurnaz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) masaya yatırıyorlar. Mahkemenin kuruluş amacını, ilkelerini, işleyişini, bugünkü konumunu tartışırlarken, AİHS’nin maddelerini ayrıntılarıyla ele alarak bir insan hakları hukuku çerçevesi çiziyorlar. AİHM’de görülmüş Türkiye ve sözleşmeye taraf diğer devletlerin dava ve karar örnekleriyle, sözleşmeyle tanınan hakların ve bu hakların ihlallerinin derinine iniyorlar. Soyut bir tartışma izlemektense, özellikle Türkiye’deki demokrasi ve insan hakları sorunlarını irdeliyorlar, demokrasi ve insan haklarının vazgeçilemeyecek ilkeler olduğu fikrinden şaşmayarak bu sorunların çözümlerine ışık tutuyorlar.

Bir AİHM Yargıcının Not Defteri hem hukuk öğrencilerine ve profesyonellerine bir rehber hem de insan hakları hukukunu daha yakından öğrenmek isteyenlere bir kaynak niteliğinde...


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 504
Ağırlık : 504
En / Boy : 13 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺137,76
Serbest Dolaşım ve Politikalar

Elli yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve dünyadaki halihazırda mevcut en ileri entegrasyon projesi olan Avrupa Birliği, zaman içinde üye sayısının artması yanında, gerek hedefler ve politikalar açısından gerek entegrasyon sürecinin kapsadığı alanlar ve bu alanların yönetimi açısından içsel ve dışsal faktörlerin etkisiyle değişmiş ve değişmeye devam etmektedir. AB'nin işleyişinde en son değişiklikler, 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile yapılmıştır. Avrupa Birliği müktesebatı fasıl başlıkları dikkate alınarak konu başlıkları belirlenen bu kitapta, Avrupa Birliği alanında öne çıkan konular (malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı, tarım ve dış ticaret politikası vb.bazı politikalar), Lizbon Antlaşması ile getirilen değişiklikler ve yenilikler bağlamında incelenmektedir. Böylece Avrupa Birliği'nin daha iyi anlaşılmasında Türkçe literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Kitabımın birinci baskısının en önemli özelliği, Avrupa Birliği'nin işleyişinde önemli dönüm noktalarından birini oluşturan Lizbon Antlaşması ile yapılan değişiklikleri ve eklemeleri de içeren Türkçe literatürdeki en güncel kitap olması idi. Kitabın ikinci baskısında da, ilk baskısının satışa sunulduğu Eylül 2010 tarihinden itibaren Mart 2012 tarihine kadar Avrupa Birliği'nde ortaya çıkan gelişmeler eklenerek, kitabın literatürdeki en güncel kitap olma özelliği korunmaya çalışılmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2012
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 608
Ağırlık : 608
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺287,00

Bu kitap, Avrupa Birliği destekli bir proje kapsamında Ankara Üniversitesi tarafından üç Akademik yıl boyunca Ankara dışında kurulu beş üniversite (Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) ile işbirliği yapılarak 2014-2015 akademik yılında gerçekleştirilen konferanslarda sunulan tebliğleri kapsamaktadır.

Avrupa Birliği (AB) yanında Türkiye - AB ilişkilerinin farklı boyutlarıyla analiz edildiği bu konferanslarda sunulan tebliğler; "AB'nin Komşuluk İlişkileri", "AB'nin Genişleme Stratejisi ve Türkiye", "AB'nin Dış İlişkileri ve Türkiye" ve "Türkiye ve AB İlişkilerinde Yeni Açılımlar” olmak üzere dört başlıkta toplanmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2015
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 144
Ağırlık : 144
En / Boy : 15 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺88,00
Konkordato - İflas - Tasfiye Karşılıksız Çekler - Yurt Dışı Alacaklar

Şüpheli - Değersiz Alacaklarda Vergi ve  Muhasebe Uygulaması


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 184
Ağırlık : 184
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺98,00
Demokratik Meşruiyet Tartışmaları

Avrupa Birliği ve Demokrasi kitabımızda Avrupa Birliği'nde demokrasi tartışmalarına yönelik güncel araştırmalara yer verilmiştir. Özellikle bu kapsamda kitap, Avrupa Birliği içerisindeki demokrasiyi sadece bir alanda değil vatandaşlık, kurumlar ve dış ilişkiler düzeyinde değerlendirmiştir. Bu açıdan kitap diğer benzeri çalışmalardan ayrılmaktadır. Kitaptaki amacımız Avrupa Birliği'nin demokrasiye yönelik adımlarını her noktada incelemektir.

Bu nedenle her biri konusunda uzman akademisyenler tarafından hazırlanan kitabın gerek lisans gerekse lisans üstü programlarda yardımcı bir kaynak olarak kullanılabileceği öngörülmektedir. Ayrıca çalışmanın Avrupa Birliği'nde demokrasiyi her açıdan ele alması ve irdelemesi bakımından literatürde önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Konu Başlıkları
AB Vatandaşlığı ve Birlik Demokrasisine Etkisi, Prof. Dr. Hakan SAMUR–Doç. Dr. M. Turgut DEMİRTEPE
AB'nin Demokratik Meşruiyetinde Vatandaşların Rolü, Doktora Öğrencisi Derya Nur KAYACAN
AB'de Ombudsmanlık Kurumu ve Demokrasi İlişkisi, Doç. Dr. M. Özlem ULTAN
AB'nin Azınlık Kavramına Bakışı, Dr. Öğretim Üyesi Nihal EMİNOĞLU
AB Hukukunda İnsan Hakları ve Birey, Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer AKDOĞAN
Bir Siyasal Sistem Olarak AB'nde Demokratik Meşruiyet Sorunu ve Avrupa Parlamentosu, Dr. Öğretim Üyesi M. İnanç ÖZEKMEKÇİ
AB Konseyi ve Demokrasi–Dr. Kamber GÜLER
AB Komisyonu ve Lizbon Antlaşması Sonrası Değişiklikler, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özde ATEŞOK, Prof. Dr. Yeşim ÖZER YÜRÜR
AB Adalet Divanı'nda İnsan Hakları ve Demokrasi, Dr. Öğretim Üyesi Didem SAYGIN
Sivil Toplumun AB'ndeki Serüven, Dr. Öğretim Üyesi Filiz CİCİOĞLU
AB Dış Politikasının Demokrasi Açısından Analiz, Prof. Dr. İrfan Kaya ÜLGER
2008 Finansal ve Ekonomik Krizi Sonrası AB'nde Demokrasi, Dr. Öğretim Üyesi Altuğ GÜNAR
AB'nin Komşularıyla Olan İlişkilerinde Demokrasi Faktörü: Avrupa Komşuluk Politikası ve Demokrasi Teşvik, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Gülce UYGUN
Üye Ülkelerde Yaşanan Anti–Demokratik Gelişmeler ve AB'nin Tutumu: Romanya, Macaristan ve Polonya Örneği, Dr. Öğretim Üyesi Serpil BARDAKÇI TOSUN
AB, Normatif Güç ve Demokrasi Teşviki Tartışmaları, Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem ŞAHİN


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 448
Ağırlık : 448
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺216,00
Enerji Güvenliği - Enerji Bağımlılığı - Enerji Koridoru (Merkezi) Nükleer Enerji - Enerji Diplomasisi - Doğu Akdeniz

Kitap, gördüğü ilgi sayesinde kısa sürede 2. Baskısını yapmıştır.

Ülkelerin sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınmalarında temel etken olan enerji, ancak ve ancak yerli ve milli kaynaklarla temin edildiği oranda katma değeri artar. Bu sebeple enerji, ülkelerin ekonomik olarak kalkınabilmesi için temel ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç ise: kesintisiz, güvenli kaynak ve güvenli güzergâhlardan, makul fiyata, çevreye duyarlı bir şekilde temin edilmelidir. Türkiye'nin cari açığın yüksek olmasının temel sebeplerinden biri, tüketilen enerjinin yaklaşık %75'inin ithal ediliyor olmasıdır. Bu durum enerji güvenliği ve bağımlılığı problemini beraberinde getirmektedir.

Kitapta; Dünya ve Türkiye'nin enerji görünümü ile birlikte, enerjide merkez ülke olarak Türkiye'nin konumu analiz edilmiştir. Daha sonra Türkiye'nin yenilenebilir ve nükleer enerji potansiyeli değerlendirilerek, Akdeniz'de enerji alanında yaşanan gelişmelere yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Enerji ile İlgili Kavramlar (Enerji Güvenliği, Bağımlılığı, Tasarrufu ve Verimliliği)
Dünya ve Türkiye Enerji Sektörünün Görünümü
Türkiye Üzerinden Geçen ve Geçmesi Planlanan Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları
Enerjide Merkez (HUB) Ülke, Türkiye'nin Yenilenebilir ve Nükleer Enerji Potansiyeli
Enerji Güvenliği ile Ulusal Güvenlik İlişkisi, Enerji ile Sürdürülebilir Kalkınma–Büyüme İlişkisi
Doğu Akdeniz'de Enerji Üzerinden Yürütülen Hâkimiyet Mücadeleleri (Savaşları)


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 272
Ağırlık : 272
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺117,00
Vergi Teorisi, Vergi Politikası, Normatif Vergi Hukuku

Vergi adını taşıyan bu kitabımız iki ciltten oluşmaktadır. Birinci Cilt içerisinde Vergi Teorisi, Vergi Politikası, Normatif Vergi Hukuku; İkinci Cilt içerisinde ise Vergi Felsefesi, Vergi Sosyolojisi, Vergi Ahlakı, Vergi Tarihi üzerine yazılmış muhtelif makalelerimiz yer almaktadır.

Vergileme ilkeleri, vergilerin mikro ve makro ekonomik etkileri, vergilerin psikolojik etkileri, vergi ahlakı, uygulamaya yönelik politika önerileri, vergilere ilişkin hukuki normlar, kurallar, vergilerin sınırı ve meşruiyeti, normatif vergi hukuku, vergi felsefesi, vergilerin sosyolojisi, vergilerin tarihi, vergi isyanları vs. konular iki cilt içerisinde muhtelif makaleler içerisinde ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Maliye Okulu, Maliye Bakanlığı ve Maliye Bölümünde neredeyse bir yarım asır boyunca eğitim, araştırma ve tecrübe yoluyla kazandıklarını bizimle paylaşıyor ve bizlere eşsiz bir "vergi küllîyatı"ya da bir "vergi antolojisi"armağan ediyor.

Konu Başlıkları
Vergileme Teorisi
Vergileme İlkeleri
Vergilerin Etkileri
Vergi Politikası
Optimal Vergileme
Vergi Rekabeti
Global Vergi Önerileri
Vergileme Yetkisi
Vergilerin Sınırı
Vergilerin Meşruiyeti
Vergilerin Hukukiliği
Anayasal Vergi Hukuku
İradi–Takdiri Vergileme
Esnek–Müdahaleci Vergileme


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 482
Ağırlık : 482
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺232,00
Vergi Felsefesi, Vergi Psikolojisi, Vergi Ahlakı, Vergi Sosyolojisi, Vergi Tarihi

İdeal bir vergi sistemi hangi temel ilkeler üzerine inşa edilmelidir? Vergilere ilişkin normatif kurallar ve kurumlar (normatif vergi hukuku) nasıl dizayn edilmelidir? Vergiler ne üzerine konulmalıdır? Vergilerin ve vergi politikalarının etkileri ve sonuçları nelerdir?

Vergi felsefesi ve vergi sosyolojisi yönünden ağır, haksız, adaletsiz ve keyfî vergilere ne tür eleştiriler yöneltilmektedir? Vergiler medeniyetlerin yükselişinde ve çöküşünde hangi etkiler ve izleri taşır? Vergilere itaatsizlik ve vergi isyanları nasıl ve neden ortaya çıkmıştır? Amerika, Avrupa ve Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan başlıca vergi isyanları nelerdir?

Modern vergi devleti ve mali devlet bizi nereye götürmektedir? Vergi devletlerinin anayasal hukuk devleti sınırları dâhilinde vergileme yetkilerini kullanmaları için hangi tedbirler alınmalıdır? Sınırsız vergileme yetkisinin tahribatları nasıl ortadan kaldırılabilir? Vergilerin hukukîliği ile vergilerin meşruiyeti arasındaki ilişki nedir? Vergi reformu adı altında bitmek bilmeyen mevzuat değişikliklerinin ortaya çıkardığı "vergi deformu" nasıl sonlandırılabilir? Çoğunluk oylarını sağlayarak yasama ve yürütme organını ele geçiren yönetimlerin iradi-takdiri-ihtiyari ve sonuçta keyfî karar ve eylemlerini engelleyecek anayasal vergi reformu neden önemlidir? Keyfî vergi devletinin güç ve yetkilerini sınırlayacak "vergi anayasası" önerileri nelerdir ve bunlar nasıl hayata geçirilebilir?

Vergi adını taşıyan ve iki ciltten oluşan kitabımızda bu ve benzeri konular incelenmektedir. Birinci Cilt içerisinde Vergi Teorisi, Vergi Politikası, Normatif Vergi Hukuku; ikinci Cilt içerisinde ise Vergi Felsefesi, Vergi Sosyolojisi, Vergi Ahlakı ve Vergi Tarihi üzerine yazılmış muhtelif çalışmalarımız yer almaktadır.

Konu Başlıkları
Vergi Felsefesi
Vergi Psikolojisi
Vergi Ahlakı
Vergi Dışı Piyasa Ekonomisi
Kayıt–Dışı Ekonomi ve Etik
Keyfî Vergileme
Vergi Sosyolojisi
Vergi Tarihi
Vergi Devleti
Vergi Zulmü
Vergi Sömürüsü
Vergi İsyanları
Vergi Sözlüğü
Vergi: Özlü Sözler


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 500
Ağırlık : 500
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺239,00

''Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir.'' şiarıyla zamandan ve
mekândan bağımsız, gecesini gündüzüne katıp çalışan, hayalindeki mesleğe kavuşma arzusu
ile çabalamaktan asla vazgeçmeyen Sayın Kaymakam Adayları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte birçok alanda mevzuat değişiklikleri yapılmış ve ''Kaymakam Adaylığına Giriş Sınavı'' başta olmak üzere birçok kurum sınavında mevzuatın önemi ortaya çıkmıştır. 
Bu eser: Uzaktan eğitim alma imkânı bulunmayan adaylara, fizikî çalışma ortamından uzak olanlara, kurum ve kuruluş çalışanlarına, uzun süreli seyahat edenlere vb. sebeplerle çalışmaya vakit bulamayan tüm adaylara; mevzuatı her an dinleyebilecekleri, görsel ve işitsel hafızasını
geliştirebilecekleri, hülasa, sürecin her anında mevzuata ulaşabilecekleri bir imkân sunmak
amacıyla hazırlanan ''Mevzuat Podcast Projesi''nin ikinci yazılı ürünüdür. Sizler için hazırlanan ve eş zamanlı olarak Youtube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker ve Radio Public'e yüklenen podcastlerimizde yer alan mevzuatlar, yılların sınav ve mülâkat tecrübeleri ışığında hazırlanmış olup seslendirmesi, yeni nesil yapay zekâ teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Bu podcastlerin yazılı ikinci ürünü olan ''Mevzuat Podcast İdare Hukuku Çözümlü Soru
Bankası'' ise talepleriniz doğrultusunda hazırlanarak siz Sayın Kaymakam adaylarımızın
istifadesine sunulmuştur. Eserimiz hazırlanırken son yıllarda yapılan sınavlardaki detaylar
dikkate alınmış olup mevzuatta ve müfredatta önem arz eden hiçbir husus göz ardı
edilmemiştir.
Podcastlerimizde olduğu gibi bu eserimizde de yapılan mevzuat değişikliklerinin revizyonu
süratle gerçekleştirilmektedir. Kitabın ön ve arka kapağına yerleştirilen karekod uygulaması
ile güncellenme veya değişiklikleri takip edebilir, QR Kodunu okutarak güncelleme veya değişikliklere ait dosyayı indirip ilgili bölüme ekleyebilirsiniz. QR Kodlarını okutmak için Qrafter, QR Reader, QR Codescan vb. applicationları kullanabilirsiniz.
    
Kitabın hazırlık sürecinde desteğini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Faydalı ve yol gösterici olması dileklerimle.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 256
Ağırlık : 256
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺160,00

''Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir.'' şiarıyla zamandan ve
mekândan bağımsız, gecesini gündüzüne katıp çalışan, hayalindeki mesleğe kavuşma arzusu
ile çabalamaktan asla vazgeçmeyen Sayın Kaymakam Adayları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte birçok alanda mevzuat değişiklikleri yapılmış ve ''Kaymakam Adaylığına Giriş Sınavı'' başta olmak üzere birçok kurum sınavında mevzuatın önemi ortaya çıkmıştır. 
Bu eser: Uzaktan eğitim alma imkânı bulunmayan adaylara, fizikî çalışma ortamından uzak olanlara, kurum ve kuruluş çalışanlarına, uzun süreli seyahat edenlere vb. sebeplerle çalışmaya vakit bulamayan tüm adaylara; mevzuatı her an dinleyebilecekleri, görsel ve işitsel hafızasını
geliştirebilecekleri, hülasa, sürecin her anında mevzuata ulaşabilecekleri bir imkân sunmak
amacıyla hazırlanan ''Mevzuat Podcast Projesi''nin ikinci yazılı ürünüdür. Sizler için hazırlanan ve eş zamanlı olarak Youtube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker ve Radio Public'e yüklenen podcastlerimizde yer alan mevzuatlar, yılların sınav ve mülâkat tecrübeleri ışığında hazırlanmış olup seslendirmesi, yeni nesil yapay zekâ teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Bu podcastlerin yazılı ikinci ürünü olan ''Mevzuat Podcast İdare Hukuku Çözümlü Soru
Bankası'' ise talepleriniz doğrultusunda hazırlanarak siz Sayın Kaymakam adaylarımızın
istifadesine sunulmuştur. Eserimiz hazırlanırken son yıllarda yapılan sınavlardaki detaylar dikkate alınmış olup mevzuatta ve müfredatta önem arz eden hiçbir husus göz ardı
edilmemiştir.
Podcastlerimizde olduğu gibi bu eserimizde de yapılan mevzuat değişikliklerinin revizyonu
süratle gerçekleştirilmektedir. Kitabın ön ve arka kapağına yerleştirilen karekod uygulaması
ile güncellenme veya değişiklikleri takip edebilir, QR Kodunu okutarak güncelleme veya değişikliklere ait dosyayı indirip ilgili bölüme ekleyebilirsiniz. QR Kodlarını okutmak için Qrafter, QR Reader, QR Codescan vb. applicationları kullanabilirsiniz.

Kitabın hazırlık sürecinde desteğini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Faydalı ve yol gösterici olması dileklerimle.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 166
Ağırlık : 166
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺130,00

''Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir.'' şiarıyla zamandan ve
mekândan bağımsız, gecesini gündüzüne katıp çalışan, hayalindeki mesleğe kavuşma arzusu
ile çabalamaktan asla vazgeçmeyen Sayın Kaymakam Adayları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte birçok alanda mevzuat değişiklikleri yapılmış ve ''Kaymakam Adaylığına Giriş Sınavı'' başta olmak üzere birçok kurum sınavında mevzuatın önemi ortaya çıkmıştır. 
Bu eser: Uzaktan eğitim alma imkânı bulunmayan adaylara, fizikî çalışma ortamından uzak olanlara, kurum ve kuruluş çalışanlarına, uzun süreli seyahat edenlere vb. sebeplerle çalışmaya vakit bulamayan tüm adaylara; mevzuatı her an dinleyebilecekleri, görsel ve işitsel hafızasını
geliştirebilecekleri, hülasa, sürecin her anında mevzuata ulaşabilecekleri bir imkân sunmak
amacıyla hazırlanan ''Mevzuat Podcast Projesi''nin ikinci yazılı ürünüdür. Sizler için hazırlanan ve eş zamanlı olarak Youtube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker ve Radio Public'e yüklenen podcastlerimizde yer alan mevzuatlar, yılların sınav ve mülâkat tecrübeleri ışığında hazırlanmış olup seslendirmesi, yeni nesil yapay zekâ teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Bu podcastlerin yazılı ikinci ürünü olan ''Mevzuat Podcast İdare Hukuku Çözümlü Soru
Bankası'' ise talepleriniz doğrultusunda hazırlanarak siz Sayın Kaymakam adaylarımızın
istifadesine sunulmuştur. Eserimiz hazırlanırken son yıllarda yapılan sınavlardaki detaylar
dikkate alınmış olup mevzuatta ve müfredatta önem arz eden hiçbir husus göz ardı
edilmemiştir.
Podcastlerimizde olduğu gibi bu eserimizde de yapılan mevzuat değişikliklerinin revizyonu
süratle gerçekleştirilmektedir. Kitabın ön ve arka kapağına yerleştirilen karekod uygulaması
ile güncellenme veya değişiklikleri takip edebilir, QR Kodunu okutarak güncelleme veya değişikliklere ait dosyayı indirip ilgili bölüme ekleyebilirsiniz. QR Kodlarını okutmak için Qrafter, QR Reader, QR Codescan vb. applicationları kullanabilirsiniz.
    
Kitabın hazırlık sürecinde desteğini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Faydalı ve yol gösterici olması dileklerimle.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 228
Ağırlık : 228
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺150,00

''Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir.'' şiarıyla zamandan ve
mekândan bağımsız, gecesini gündüzüne katıp çalışan, hayalindeki mesleğe kavuşma arzusu
ile çabalamaktan asla vazgeçmeyen Sayın Kaymakam Adayları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte birçok alanda mevzuat değişiklikleri yapılmış ve ''Kaymakam Adaylığına Giriş Sınavı'' başta olmak üzere birçok kurum sınavında mevzuatın önemi ortaya çıkmıştır. 
Bu eser: Uzaktan eğitim alma imkânı bulunmayan adaylara, fizikî çalışma ortamından uzak olanlara, kurum ve kuruluş çalışanlarına, uzun süreli seyahat edenlere vb. sebeplerle çalışmaya vakit bulamayan tüm adaylara; mevzuatı her an dinleyebilecekleri, görsel ve işitsel hafızasını
geliştirebilecekleri, hülasa, sürecin her anında mevzuata ulaşabilecekleri bir imkân sunmak
amacıyla hazırlanan ''Mevzuat Podcast Projesi''nin ikinci yazılı ürünüdür. Sizler için hazırlanan ve eş zamanlı olarak Youtube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker ve Radio Public'e yüklenen podcastlerimizde yer alan mevzuatlar, yılların sınav ve mülâkat tecrübeleri ışığında hazırlanmış olup seslendirmesi, yeni nesil yapay zekâ teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Bu podcastlerin yazılı ikinci ürünü olan ''Mevzuat Podcast İdare Hukuku Çözümlü Soru
Bankası'' ise talepleriniz doğrultusunda hazırlanarak siz Sayın Kaymakam adaylarımızın
istifadesine sunulmuştur. Eserimiz hazırlanırken son yıllarda yapılan sınavlardaki detaylar
dikkate alınmış olup mevzuatta ve müfredatta önem arz eden hiçbir husus göz ardı
edilmemiştir.
Podcastlerimizde olduğu gibi bu eserimizde de yapılan mevzuat değişikliklerinin revizyonu
süratle gerçekleştirilmektedir. Kitabın ön ve arka kapağına yerleştirilen karekod uygulaması
ile güncellenme veya değişiklikleri takip edebilir, QR Kodunu okutarak güncelleme veya değişikliklere ait dosyayı indirip ilgili bölüme ekleyebilirsiniz. QR Kodlarını okutmak için Qrafter, QR Reader, QR Codescan vb. applicationları kullanabilirsiniz.

Kitabın hazırlık sürecinde desteğini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Faydalı ve yol gösterici olması dileklerimle.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 342
Ağırlık : 342
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺190,00

''Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir.'' şiarıyla zamandan ve mekândan bağımsız, gecesini gündüzüne katıp çalışan, hayalindeki mesleğe kavuşma arzusu ile çabalamaktan asla vazgeçmeyen Sayın Kaymakam Adayları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte birçok alanda mevzuat değişiklikleri yapılmış ve ''Kaymakam Adaylığına Giriş Sınavı'' başta olmak üzere birçok kurum sınavında mevzuatın önemi ortaya çıkmıştır. 

Bu eser: Uzaktan eğitim alma imkânı bulunmayan adaylara, fizikî çalışma ortamından uzak olanlara, kurum ve kuruluş çalışanlarına, uzun süreli seyahat edenlere vb. sebeplerle çalışmaya vakit bulamayan tüm adaylara; mevzuatı her an dinleyebilecekleri, görsel ve işitsel hafızasını geliştirebilecekleri, hülasa, sürecin her anında mevzuata ulaşabilecekleri bir imkân sunmak amacıyla hazırlanan ''Mevzuat Podcast Projesi''nin dördüncü yazılı ürünüdür.
Sizler için hazırlanan ve eş zamanlı olarak Youtube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker ve Radio Public'e yüklenen podcastlerimizde yer alan mevzuatlar, yılların sınav ve mülâkat tecrübeleri ışığında hazırlanmış olup seslendirmesi, yeni nesil yapay zekâ teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Bu podcastlerin yazılı dördüncü ürünü olan ''Mevzuat Podcast Anayasa Hukuku Çözümlü Soru Bankası'' ise talepleriniz doğrultusunda hazırlanarak siz Sayın Kaymakam adaylarımızın istifadesine sunulmuştur.

Eserimiz hazırlanırken son yıllarda yapılan sınavlardaki detaylar dikkate alınmış olup mevzuatta ve müfredatta önem arz eden hiçbir husus göz ardı edilmemiştir. Podcastlerimizde olduğu gibi bu eserimizde de yapılan mevzuat değişikliklerinin revizyonu süratle gerçekleştirilmektedir. Kitabın ön ve arka kapağına yerleştirilen karekod uygulaması ile güncellenme veya değişiklikleri takip edebilir, QR Kodunu okutarak güncelleme veya değişikliklere ait dosyayı indirip ilgili bölüme ekleyebilirsiniz. QR Kodlarını okutmak için Qrafter, QR Reader, QR Codescan vb. applicationları kullanabilirsiniz.

Kitabın hazırlık sürecinde desteğini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Faydalı ve yol gösterici olması dileklerimle.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 182
Ağırlık : 182
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺140,00

Din veya inanç özgürlüğü meseleleri akademide, siyaset alanında ve medyada sürekli analiz, tartışma ve istişare konusu olmaktadır. Bu meseleler ulusal, bölgesel veya uluslararası bütün seviyelerde ve istikrar, çatışma, güvenlik, eğitim ya da ayrımcılık gibi çok çeşitli konularla ilgili olarak ele alınmaktadır. Bu meseleler kadınları, erkekleri ve çocukları olduğu gibi, din veya inanç cemaatlerini ve başka çeşitli toplulukları da ilgilendirmektedir. Bu alanda özellikle kolektif haklar –mülkiyet, hayır işleri, yayın ve toplantı gibi– ana tartışma ve çekişme konusunu oluşturmaktadır. Peki ama ulusal, bölgesel ve uluslararası seviyedeki kolektif taleplerin temeli neye dayanmaktadır? Bu kitapta Dr. Mine Yıldırım, uluslararası insan hakları hukukunda din veya inanç özgürlüğünün kolektif boyutları başlığını ilk kez bu denli genişletilmiş ve ayrıntılandırılmış bir akademik çalışma olarak sunuyor. Elbette bu başlık da kendine özgü güçlükler içermektedir. Dinî cemaatlerin ne ölçüde bağımsız hak sahipleri olarak tanınacağı ve bunlara ne derece kolektif bir özerklik sağlanacağı konuları ulusal seviyede halen farklı yorum ve tartışmalara konu edilmektedir. Mine Yıldırım’ın gözler önüne serdiği üzere, aynı farklılıklar aslında uluslararası seviyede de hüküm sürmekte olup, Birleşmiş Milletler ile Avrupa yaklaşımları arasında, yani BM İnsan Hakları Komitesi’nin görüşleri ile Strazburg organlarının kararları incelendiğinde bu durum açıkça görülmektedir. 
Bu kitap, hukukçu, akademisyen, tarihçi, öğrenci, insan hakları alanında çalışan kişiler ve din veya inanç özgürlüğü ve/veya Türkiye ile ilgili bölgesel uzmanlardan oluşan bir okur kitlesine hitap etmektedir. Kitabın okurları, din veya inanç özgürlüğünün kolektif boyutuna dair etraflıca yazılmış, oturaklı bir teorik çalışmanın yanı sıra, böylesi bir yaklaşımın Türkiye örneği açısından gerekliliğine ve uygulanabilirliğine dair de kapsamlı bilgiler edinecektir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 368
Ağırlık : 368
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺130,00
31 Aralık 2021 Tarihi İtibariyle Yayınlanmış Tüm Karar Özetleri ve Anahtar Kelimeler

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 270
Ağırlık : 270
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺150,00

Elinizdeki bu kitap, Türkiye'deki dijital oyun sektörünün yüksek potansiyeli göz önüne alındığında, orta ve büyük ölçekli oyun şirketlerinin olası fikri hak ihlalleri karşısında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine ilişkin ihtiyaca binaen kaleme alınmıştır. Çalışmamızda dijital oyunun eser niteliği ve hangi yollarla korunabileceği İngilizce, Almanca ve Fransızca kaynaklardan yararlanılarak sade bir dille ele alınmıştır. Halihazırda bu konuda Türk mahkemelerinin önüne gelmiş olan dava sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. Bu sebeple kitabın, hem sektör temsilcileri hem de uygulayıcılar açısından bir başvuru kaynağı niteliğinde olması temennimizdir. Okuyucu, bölümler arasında gezinirken dijital oyunlara ilişkin teknik bilgi ve zengin örneklerle karşılaşma imkanı bulacaktır.(ARKA KAPAKTAN)


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 121
Ağırlık : 121
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺76,00

20.07.2016 tarihinden önce ilk derece adli mahkemeler tarafından verilen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurmak mümkündür. 20.07.2016 tarihinden önce Yargıtay görmüş dosyalar ile ilgili verilen nihai kararlara karşı temyize başvurmak mümkündür.

20.07.2016 tarihinden sonra ilk derece adli mahkemeler tarafından verilen kararlara karşı istinaf yoluna başvurmak mümkündür. İstinaf mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı temyiz yolu açık ise temyize başvurmak mümkündür.

Avrupa İnsan hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde adil yargılanma hakkı düzenlenmiştir. Buna göre, herkes gerek medeni hak ve yükümlülükleri ile ilgili uyuşmazlıklarda, gerekse ceza davalarında kanuni bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, makul bir süre içerisinde, hakkaniyete uygun ve aleni bir surette dinlenilmesini istemek hakkına sahiptir.

Bu çalışma avukatlık mesleğine yeni başlayan genç meslektaşlarımız için hazırlanmıştır. Bu kitapçıkta, mesleğin ilk günlerinde, meslektaşlarımıza yardımcı olacak kısa bilgiler bulunmaktadır.

İçindekiler

Yargıtay Rehberi

Yargıtay İşbölümü

Medeni Usul Hukukunda Temyiz

Ceza Usul Hukukunda Temyiz

Yargıtay Başkanlığı E-Hizmetler

Yargıtay Başkanlığı İnternet Üzerinden Yapılacak Müracaatlar

Yargıtay İle İlgili İşlemler

Yargıtay Ön Büro

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Sunulacak Bazı Dilekçe Örnekleri

Yargıtay İlgili Dairelerine Sunulan Bazı Dilekçe Örnekleri

Mevzuat


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 4
Sayfa Sayısı : 208
Ağırlık : 193
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺74,00

Hitit Kanunu 1906-1907 senesinde Yozgat şehri içindeki Akdağ Madeni içinde bulunmuştur. 200 maddeden oluşmaktadır. 3300 sene evvel yazılan bu kanunlar, bugünün ceza, borçlar, eşya, medeni kanunlarına benzer şekilde olşturulmuştur. Taş tabletlere çivi ile yazılmıştır. Bu eseri sizlere ulaştırmaktan memnuniyet duyarım.

Hitit Kanunu Hamurabi Kanunu'ndan az sert ve Asur Kanunu'ndan daha yumuşaktır. Üçünde ve bilhassa Hitit Kanunu'nda, kadın mühim bir yer işgal eder; üçünde de köleye hürmet yoktur. Köle, eşya gibi sayılmıştır.

Bu kanun üç kısma ayrılmıştır:

Birinci kısım Kişiler Hukuku 100 madde yani paragraf,

İkinci kısım Eşya Hukuku dahi 100 madde ihtiva eder.

Üçüncü kısım ise, birinci kısmın 49 uncu maddeye kadar olan muhtelif maddelerin muaddel (değişikliğe uğramış) şekilleridir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 72
Ağırlık : 72
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺28,50

Hukukun Temel Kavramları


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 269
Ağırlık : 269
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00

Hakkında birçok yasal düzenleme yapılmış olmasına rağmen halen çözüme kavuşturulamamış olan kamulaştırmasız el atma konulu bu kitapta; mülkiyet hakkı kavramı ile mülkiyet hakkının sınırlanması hususları ele alınmış, kamulaştırmasız el atma kavramı ile kamulaştırmasız el atmanın hukuki niteliği ve sonuçlarına fiili ve hukuki el atmalar bakımından ayrı ayrı değinilmiştir. Ayrıca kamulaştırmasız el atma sorununun ortaya çıkmasından günümüze kadar geçen süre içinde kanun koyucu tarafından kabul edilmiş olan kamulaştırmasız el atmaya ilişkin yasal düzenlemelerden söz edilmiş, kamulaştırmasız el atmanın unsurları incelenmiş, kamulaştırmasız el atmanın kamulaştırma, devletleştirme, istimval, geçici işgal, düzenleme ortaklık payı alınması uygulaması gibi mülkiyet hakkına müdahale niteliğindeki hukuki kurumlardan ayırt edilebilmesi maksadıyla anılan kurumlarla ayrı ayrı karşılaştırması yapılmıştır. Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılabilecek olan el atmanın önlenmesi, bedelin tahsili, tazminat ve ecrimisil davaları (görevli ve yetkili mahkeme, davanın tarafları, süre, yargılama usulü, istinaf, temyiz, yargılama harç ve giderleri, vekalet ücreti ve faiz konularını da içerecek şekilde) ayrı ayrı ele alınmış ve kamulaştırmasız el atmaya bakan yönüyle Anayasa Mahkemesi'ne ve İHAM'a bireysel başvuru yollarına değinilmiştir.

Kamulaştırmasız el atma kurumunun şekillenmesinde yargı içtihatları önemli bir yere sahip olduğu için çalışma kapsamında kamulaştırmasız el atmayla ilgili 2020 yılı mayıs ayı ve öncesine ait Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve İHAM kararları taranmış ve bu kararlara kitapta olabildiğince yer verilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Mülkiyet Hakkı ve Sınırlanması
Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Yasal Düzenlemeler
Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Açılabilecek Davalar
Görevli ve Yetkili Mahkeme, Davanın Tarafları, Süre, Yargılama Usulü, İstinaf, Temyiz, Yargılama Harç ve Giderleri, Vekalet Ücreti ve Faiz
Anayasa Mahkemesi'ne ve İHAM'a Bireysel Başvuru
Güncel Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve İHAM Kararları


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 159
Ağırlık : 159
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺140,00

Kitapta;
15 Temmuz Darbe Kalkışması Soruşturmaları bütün detaylarıyla anlatılmıştır.
Ceza Kanunlarındaki silahlı terör örgütleriyle bu örgütlerin; oluşumu, kuruluşu, unsurları, yapısı, kurucusu, yöneticisi, üyesi ile örgüte yardım eden, iştirak eden, azmettiren sıfatlarıyla işlenen bütün örgüt suçlarına dair kavramlar açıklanıp, emsal kararlarına dayandırılarak netleştirilmiştir.
Bölme ve Kalkışma Temel Suçları, örgütün finansmanı, propagandası, örgüt adına toplantı ve gösteri yürüyüşü eylemleri açıklanmıştır.
Anayasal Düzeni yıkıcı ve bölücü suç örgütlerine dair somut bilgiler verilmiştir.
Bütün gizlilik gizem örgüsüyle FETÖ/PDY eylemlerinin soruşturmaları dikey derinliğiyle ve yatay genişliğiyle anlatılmıştır.
Bylock delilinin örgüt suçlarındaki gücüyle, benzer davaların delillendirme yöntemleri belirtilmiştir.
Etkin pişmanlık hükmünün somut maddi adli vakıalara uygulanışı bütün yönleriyle anlatılmıştır.
Etkin soruşturmanın tüm derinliğiyle; bilgi, belge, bulgu, olgu, vakıa, delil, savunma, tanık, beyan, iddia, isnat, şikayet, ihbar hususları enine boyuna açıklanmıştır.
Ceza sorumluluğu kast, rıza, tehdit, tahrik, hata, teşebbüs, iştirak, içtima hükümlerine; Devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak, Anayasayı ihlal, silahlı örgüt, silah sağlama, gibi bir çok suç ve kavrama yer verilip, özet bilgi aktarılmıştır.
Kovuşturma, yargılama ve cezalandırmada, delillendirme, gerekçelendirme, hüküm, artırım, indirim, iade, müsadere, muhafaza, mahsup, TCK 58/9 uygulamasına yer verilmiştir.
Kitap;
Uygulamadan ilke kararlarıyla, iddianame ve KYOK örnekleriyle, Yargıtay kararlarıyla, açıklamalarla, anlatımlarla,
Emsal İçtihatlarla taçlandırılmıştır…
Konu Başlıkları
15 Temmuz Darbe Kalkışması ve Fetö
PDY Soruşturmaları
Bylock Delilinin Örgüt Gizli İletişimindeki Yeri ve Kullanımı
İlke Kararları Emsal Yargıtay İçtihatları
İddianame – KYOK Örnekleri

Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 448
Ağırlık : 448
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺275,00

"İmar Barışı" olarak nitelendirilen yasayla ruhsatsız, ruhsat veya eklerine aykırı olarak yapılan, mülkiyet ve tapu sorunu olan imara aykırı tüm yapılar için istisna tutulanlar hariç "imar affı" getirilmiştir.

İmara aykırı yapıların aftan yararlanmalarında, beyan esas alınır. Başvurular üzerine imara aykırı yapılar için "Yapı Kayıt Belgesi" verilir. Bu belgeyle elektrik, su ve doğalgaz gibi yaşamsal haklar sağlanır. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılar için verilen yıkım kararları ile tahsil edilmemiş idari para cezaları iptal edilir. Ayrıca, belgeyle yapılarda cins değişikliği ve mülkiyet tesisi kurulabilir. Ancak, aftan yararlanan imara aykırı yapıların yeniden yapılması durumunda mevcut imar planı hükümleri geçerlidir.

Kitabın 2. baskısında, imar affına (barışı) ilişkin hususlara açıklamalı, yorumlu ve gerekçeli olarak ayrıntılı bir şekilde yer verilmiş olup, ayrıca Bakanlıkça yayımlanan örnek uygulamalar ile sorulara verilen yanıtlar da yer almıştır. Amaç, başvuru süresi uzatılan ve ülkemizde geniş bir kesimi ilgilendiren imar barışı ile ilgili olarak toplumu bilgilendirmek, yol göstermek ve hukuki haklarını hatırlatarak bu haklarına sahip çıkmalarını sağlamaktır.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 472
Ağırlık : 472
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺195,00

Uyuşmazlıkların diplomatik yollarla çözümünün uluslararası hukuk tarafından nasıl düzenlendiği inceleyen bu çalışma, barışın sağlanması ve korunmasında hukukun yerini ve önemini gözetmektedir.

Diplomatik uyuşmazlık çözümü uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişkileri konu edinmekte, özel olarak ise taraflardan en azından birinin devlet olduğu yolları kapsamaktadır. Devletler, günümüzde yerleşik hâle gelen uluslararası yargı organlarına rağmen, yargısal çözüme gitmekten imtina ederek sonuçlarını kontrol edebildikleri diplomatik yolları ısrarla tercih etmektedirler. Konusu, işleyişi ve tercih edilirliği bakımından uyuşmazlıkların barışçı çözümünde hâlâ en çok uygulanan yöntemler olarak beliren söz konusu yollar, uluslararası toplumun uygulamalarını anlamak ve hukukun bu uygulamalardaki yerini kavrayabilmek için dikkate değer bir çalışma alanı sunar niteliktedir.

Öncelikle bir uluslararası uyuşmazlığın yargı içtihatları çerçevesinde belirlenmesi ve tasnifi için öngörülen kıstasların değerlendirilmesi yapılmış, ardından uyuşmazlıkların barışçı çözümü yükümlülüğünün içeriği kişi, konu ve nitelik itibarıyla işlenmiştir. Diplomatik müzakereler, dostça girişim, arabuluculuk, soruşturma ve uzlaştırmadan oluşan yerleşik diplomatik uyuşmazlık çözüm yolları, hukukî dayanakları çerçevesinde temel vasıfları açıklanmak suretiyle değerlendirilirken söz konusu yolların tercih nedenleri ve hangi durumlarda kullanıldıkları örneklerle ele alınmıştır. Son olaraksa uluslararası ilişkileri etkileyen yargısallaşma ve küreselleşme eğilimleri uyuşmazlık çözümü temelinde incelenmiş, yapılan değerlendirmelerden hareketle diplomatik uyuşmazlık çözümünün geliştirilmesi adına dikkate alınabilecek tavsiyeler ifade edilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2017
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺150,00
(Önleme ve Rehabilitasyon)

Çocuk İstismarı, her geçen gün artarak yayılan bir şiddet türüdür. Özellikle çocukların sadece fiziksel, cinsel ve duygusal şiddet dışında siber şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel sömürü boyutlarında da artan olaylar olması ciddi önlemler alınmasını gerektirmektedir.

Multidisipliner çalışmanın gerekti bu alanda; çocuk psikiyatristleri, hukukçular, iletişimcileri de kapsayan çok geniş yelpazede meslek gruplarının yer aldığı görülmektedir. Özellikle çocuk istismarı gibi multidisipliner çalışılması gereken bir konuda farklı mesleklerden profesyonellerin çok büyük katkıları olduğu görülmektedir. Ekip çalışmasında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirebilmesi için en önemli kaynak bilgidir. Bilginin, bu konuda her boyutta bilimsel yaklaşım, data ve çalışmaların bilinmesinin büyük önemi vardır.

Kitapta; mağdur çocukla görüşme yöntemleri, mağduriyeti önleme yolları, korunma ve sivil toplum çalışmaları kapsamlı olarak yer almaktadır.

Konu Başlıkları
Anamnez ve Fizik Muayene
Çocuk ve İletişim
İstismar Olgularında Çocukla Klinik Görüşme
İstismarcı
Kurban
Çocuk Psikiyatrisi Bakış Açısından Çocuk İstismarı ve İhmali
Çocuk İstismarı ve İhmali Hukuksal Boyutu
Sosyal Hizmetler ve Korunma Kararı
Çocuk İstismarı Araştırmaları
Ölümle Sonuçlanan İstismar Olgularına Yaklaşım
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Yoksulluk ve Çocuklar Üzerine Etkileri
Çocuk İstismarında Risk ve Güvenlik Ölçümü
Önleme
Çocuk İstismarı Olgularının Multidisipliner İzlenimi
Tedavi
Sivil Toplum Çalışmaları
İstismar Olgusu Olan Çocuklarda Oyun Tedavisi


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 456
Ağırlık : 456
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺195,00

Taşınmaz mal anlaşmazlıkları, kamu düzeninin bozulmasına ve sarsılmasına neden olmakta ve özellikle kırsal kesimde asayişi büyük ölçüde etkilemektedir. Taşınmaz mal Zilyedliğine yapılan tecavüz ve müdahalenin önlenmesine dair 3091 sayılı yasa taşınmaz mal Zilyedliğine yapılan bu tür tecavüz ve müdahalelerle bozulan güvenlik ve asayişin sağlanması amacına yönelik idari tedbirleri belirleyen ve bunun ihlallerini cezalandıran hükümleri kapsamaktadır.

Kitap, bu yasayı ve sonrasında eklenmiş bulunan tüzük ve maddeleri de ele alan, uygulamacılar, öğrenciler ve taşınmaz mal sahipleri için başuçlarında bulundurmaları gereken bir çalışmadır.

Konu Başlıkları
İdari Makamlar ile İdari ve Adli Yargıdaki Uygulaması
3091 Sayılı Kanun – Vali, Kaymakam ve Soruşturma Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları
Örnek Karalar
Zilyedlik Kavramı, Zilyedliğin Kazanılması
Köylünün Ortak Kullandığı Mera, Harman Yeri, Yol ve Sulak Gibi Yerlere Yapılan Tecavüzler
2701 Sayılı Tebligat Kanunu ve Açıklaması


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 323
Ağırlık : 323
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺205,00

Genel Hükümler
Borçlar Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar 
Hukuki İşlemlerin Sınıflandırılması & Sözleşmelerin Kurulması 
Sözleşmelerin Geçerliliği
Rade Bozukluğu Halleri – Aşırı Yararlanma – Muvazaa – Şekil)
Hukuki İşlemlerde Temsil
Borçların İfası İfanın Yükümlüsü-ifanın Konusu-ifa Yeri-ifa Zamanı) 
Borca Aykırılık Halleri İmkânsızlık-borçlu Temerrüdü) 
Borçların Ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi - Zamanaşımı
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar 
Borçların Üçüncü Kişilere Etkisi 
Haksız Fiil 
Sebepsiz Zenginleşme

Özel Hükümler
Kanunda Düzenlenen İsimli) Sözleşmeler Kanunda
Düzenlenmeyen Sözleşmeler İsimsiz)
Mülkiyeti Devir Borcu Doğuran Sözleşmeler
Satış – Bağışlama – Mal Değişim) 
Kullandırma Ve Yararlandırma Amacı Güden Sözleşmeler 
Ş Görme Borcu Doğuran Sözleşmeler 
Teminat Borcu Doğuran Sözleşmeler 
Saklama Borcu Doğuran Sözleşmeler
Ömür Boyu Gelir Ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri
Yayım Sözleşmesi 


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 198
Ağırlık : 198
En / Boy : 19 / 27
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺130,00

Hukuki Mütalaalar serisinin beşincisi bu kitapla birlikte yayınlanmış olacaktır. Beşinci Kitap, kaleme alınan 13 adet hukuki mütalaadan oluşmaktadır.
Bu kitapta da ilginç somut olaylar ve ortaya çıkan sorunların çözümünde savunulan görüşlerin kamuoyu ile paylaşılması amaçlanmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 394
Ağırlık : 394
En / Boy : 16,5 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺290,00

İmtiyaz Medeni Hukuk Hakimlik Ders Notları


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 194
Ağırlık : 194
En / Boy : 19 / 27
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺160,00

Bu çalışmanın konusunu, farklı hukuk sistemlerinde genellikle squeeze-out ya da freeze-out olarak anılan hakim pay sahibinin çıkarma hakkı oluşturmaktadır. Kuramsal temelinde hakimiyet olgusu bulunan söz konusu çıkarma hakkı, bir sermaye şirketinde nitelikli bir sermaye ve/veya oy çoğunluğunu temsil eden paylara sahip olan bir ortağın, bu şirkette kurumsal bir amacı gerçekleştirmesine hizmet etmek üzere öngörülmüştür. Bu çalışmada, hakim pay sahibinin çıkarma hakkının, klasik anlamdaki haklı sebep temeline dayalı çıkarma haklarından farkları; hakimiyete dayalı bir çıkarma düzenlenmesi öngörmenin altında yatan kurumsal nitelikte sebepler; bu hakkın yabancı hukuk sistemlerinde ne şekilde düzenlendiği konuları ele alındıktan sonra, hakkın kullanım şartları ile çıkarma usulü konuları, Türk Ticaret Kanunu'nun 208. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 27. maddesinde düzenlenen çıkarma hakları esas alınarak incelenmektedir.

İÇİNDEKİLER

 

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

ŞİRKETTEN ÇIKARMAYA İLİŞKİN TEORİK ÇERÇEVE

§1. Şirketten Ayrılma ve Çıkarma Kavramları

I. Ayrılma Kavramı

II. Çıkarma Kavramı

III. Çıkarmanın Hukuki Niteliği

IV. Doğrudan ve Dolaylı Çıkarma

§2. Teknik Anlamdaki Klasik Çıkarma Düzenlemelerinin Kuramsal Temeli: "Haklı Sebep" Temeline Dayanması ve Şirketin Feshi ile İlişkilendirilmiş Olması

I. Şahıs Şirketlerinde

II. Sermaye Şirketlerinde

III. Fesih ile Çıkarma Müesseseleri Arasında Kurulan Denge

§3. Sebep Aranmadan ya da Beyan Edilmeden Gerçekleşen Çıkarma

I. Sözleşmesel Bir Çıkarma Hakkı Çerçevesinde "Sebepsiz Çıkarma"nın Değerlendirilmesi

II. Sebepsiz Bir Çıkarma Düzenlemesi Olarak Squeeze-out

 

İKİNCİ BÖLÜM

HAKİM PAY SAHİBİNİN ÇIKARMA HAKKINA (SQUEEZE-OUT) İLİŞKİN GENEL ÇERÇEVE

§4. Şirketten Çıkarmanın Yeni Bir Türü Olarak "Hakim Pay Sahibinin Çıkarma Hakkı"

I. Kavram ve Terminoloji Sorunu

II. Tarihsel Gelişim

§5. Hakim Pay Sahibinin Çıkarma Hakkının Kanunen Düzenlenmesinin Altında Yatan Sebepler

I. Kanuni Düzenlemenin Gerekli Olup Olmadığı

II. Genel Olarak Kurumsal Amaçların Gerçekleştirilmesi Düşüncesi

III. Azınlığın Sebep Olduğu Masrafların Azaltılmasında İşlevi

IV. Pay Sahipleri Arasındaki Çıkar Çatışmalarının Önlenmesindeki İşlevi

V. Şirketler Topluluğunda Tam Hakimiyetin Sağlanmasında İşlevi

VI. Şirketin Halka Kapanması ve Borsada İşlem Görmesinin Sonlandırılmasındaki İşlevi

VII. Aleni Pay Alım Tekliflerini Teklif Sahibi Bakımından Daha Cazip Kılması ve Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünü Dengeleyici Rolü

VIII. Grup İçi Şirket Birleşmelerini Kolaylaştırması

IX. Haklı Sebep Temeline Dayalı Bir Çıkarma Hakkının Anonim Şirketler Hukuku Düzeninde Kabul Görmemesi, Squeeze-out'un Kanun Koyucu Tarafından Düzenlenmiş Olmasına Bir Gerekçe Midir?

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SQUEEZE-OUT DÜZENLEMELERİ

§6. Karşılaştırmalı Hukuktaki Sistemler

I. Genel Görünüm Biçimleri

II. Kıta Avrupası Hukukunu Temsil Eden Bazı Ülkelerin Hukuklarında

III. Anglo-Amerikan Hukukunu Temsil Eden Bir Ülke Olarak Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HAKİM PAY SAHİBİNİN ÇIKARMA HAKKININ KULLANILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR

§7. Türk Ticaret Kanunu'nun 208. Maddesinde Düzenlenen Çıkarma Hakkının Kullanılma Şartları

I. Çıkarma Hakkının Şirketler Topluluğu İlişkisi İçinde Kullanılmasının Gerekli Olup Olmadığı

II. Hakkın Kullanılacağı Bir Sermaye Şirketinin Varlığı

III. Çıkarma Hakkı Kullanacak Olan Hakim Pay Sahibi

IV. Türk Hukukuna Özgü Bir Şart: Haklı Bir Sebebin Varlığı

§8. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 27. Maddesinde Düzenlenen Çıkarma Hakkının Kapsamı ve Kullanılma Şartları

I. İncelenecek Hükümler ve Takip Edilecek Yöntem

II. Hakkın Kullanılacağı Şirket ve Bununla Bağlantılı Olarak Hükmün Uygulama Alanına İlişkin Bazı Meseleler

III. Çıkarma Hakkının Kullanılabilmesi İçin Gönüllü ya da Zorunlu Bir Pay Alım Teklifinde Bulunmanın Gerekli Olup Olmadığı

IV. Çıkarma Hakkını Kullanacak Olan Hakim Pay Sahibi

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇIKARMA HAKKININ KULLANILMA USULÜ VE HAKKIN KULLANILMASININ HUKUKİ SONUÇLARI

§9. Çıkarma Hakkının Kullanılma Usulü

I. Karşılaştırmalı Hukukta Çıkarma Hakkının Kullanılma Usulüne İlişkin Farklı Sistemler

II. TTK 208'de Düzenlenen Çıkarma Hakkının Kullanılma Usulü

III. SerPK 27'de Düzenlenen Çıkarma Hakkının Kullanılma Usulü

§10. Çıkarmanın Hukuki Sonuçları

I. TTK 208 ve SerPK 27'de Düzenlenen Hakların Hukuki Niteliğe İlişkin Tespit ve Bu Tespitin Ortaya Çıkardığı Hukuki Sonuçlar

II. TTK 208'de Düzenlenen Çıkarma Hakkı Bakımından Ortaya Çıkan Hukuki Sonuçlar

III. SerPK 27'de Düzenlenen Çıkarma Hakkı Bakımından Ortaya Çıkan Hukuki Sonuçlar

 

SONUÇ

I. Kuramsal Temele İlişkin Sonuçlar

II. Hakkın Kullanım Şartları, Usulü ve Hakkın Kullanımının Doğurduğu Hukuki Sonuçlara İlişkin Sonuçlar

 

KAYNAKÇA


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 768
Ağırlık : 768
En / Boy : 16,5 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺450,00

Çalışmada infaz hukukunun temel kavramlarına yer verilmiştir. İnfazın amaçları aktarılmış ve bu amaçlar suça sürüklenen çocuklar bakımından özellikle tartışılmıştır. Adli istatistikler yıllara göre değerlendirilmiştir. Kitapta yeri geldikçe uluslararası hukuka atıf yapılmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 128
Ağırlık : 128
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺58,50

Hukuk bir beden gibidir. Bedenle ruh ilişkisi kesilirse, “ruh” ve “nefs” devam eder, ancak beden bozulmaya mahkûm olur. Hukuk bedeninin cansız cesede dönüşmemesi için ilahî sevgi kaynağından kaynaklanan evrensel, temel ve değişmez ilkelerden ayrılmamak gerekir. Bu ilkeler (asl’lar, prensipler) Tabiî Hukuk ve Evrensel Ahlâk’ın ortak ilkeleridir. Pozitif Hukuk Piramidi bu ilkeler üzerinde yükselmezse, insanlığın mutluluğu sağlanamaz.

“Hukuk Devleti Arayışları” kitabındaki yazılar, bu kesin inancın ürünleridir.
Hüseyin Hatemi


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 219
Ağırlık : 219
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺30,00

Serbest Cumhuriyet Fırkası, Gazi’nin talimatıyla kısa sürede kurulmuştur. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın, İsmet Paşa hükümetine yönelttiği eleştiriler, halkın en çok şikâyetçi oldukları konulardaydı.

Bu sebeple halk, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kendisinden görmüş ve büyük destek vermiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kısa sürede halk desteğini alması; Cumhuriyet Halk Fırkası yandaşlarını telaşlandırmış ve önlem alarak Serbest Fırka’nın kendisini feshetmesine sebep olmuştur. Serbest Cumhuriyet Fırkası, ülke siyaseti üzerinde etkili olmuştur. Örneğin Demokrat Parti tabanının şekillenmesini sağlamıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası yaşama imkanı bulsaydı yeni kurulan devletimizde; ekonomi, siyasi, fikir yaşamlarında atılımlar olabilirdi.

 


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺57,00


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 536
Ağırlık : 536
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺195,00


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 816
Ağırlık : 816
En / Boy : 17 / 25
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺295,00


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 615
Ağırlık : 615
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺250,00


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 255
Ağırlık : 255
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺125,00


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 864
Ağırlık : 864
En / Boy : 17 / 25
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺395,00

Kitabın konusu; işveren yanında belli bir müddet çalıştığı halde, ferdi işçilik alacak ve haklan işçiye ödenmeden iş sözleşmesi haksız olarak işveren tarafından feshedilmiş ya da çeşitli nedenlerle işçinin kendisi tarafından hizmet akdi, haklı yada haksız şekilde sona erdirilmiş durumlarda işçilerin işverenler aleyhine açacakları yedi kalem işçilik hak ve alacaklarından kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, senelik izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve işçiye ödenmemiş aylık ücretleri, bazen de işveren tarafından işçi aleyhine açılan alacak ve tazminat davalarıdır.

Kitap da, ıslah dilekçesi verilmesi neticesinde, ek dava zaman aşımı savunması, harç ödeme yükümlülüğü, faiz uygulama çeşitleri, müştereken ve müteselsilen sorumluluk halleri, zorunlu dava arkadaşlığı, asıl işveren - alt işveren muvazaalı işçi çalıştırma durumları, rekabet etme yasağı, işçiye yapılan eğitim masrafları, cezai şart ve sair diğer gerekli dava konularına da yer verilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 1023
Ağırlık : 1800
En / Boy : 17 / 25
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺385,00
Yargı Kararları ve Uygulamadan Örneklerle

Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 4
Sayfa Sayısı : 527
Ağırlık : 400
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺195,00


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 654
Ağırlık : 654
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺350,00
Ders Notları

“Kıymetli Evrak Hukuku” adlı bu çalışma özellikle İİBF ve MYO öğrencileri ile KPSS adaylarının kaynak kitap ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Kitabın amacı doğrultusunda bilimsel çalışma ve yargı kararlarına atıf yapılmamış ve böylece öğrencilerin gereksiz ayrıntıda boğulmasının önüne geçilmiştir. Anlatım, tablo ve şemalar ile desteklenerek konunun daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. Bu haliyle kitap, ek kaynağa ihtiyaç duyan hukuk fakültesi öğrencileri ile hâkimlik ve savcılık sınavına hazırlanan adaylar için faydalı bir kaynaktır.


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 280
Ağırlık : 280
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺165,00

“Medenî Hukukun Hâkim Tarafından Uygulanması” adlı bu çalışmanın ana konusunu oluşturan hukukun hâkim tarafından uygulanması, tüm toplumlar ve hatta bir toplumu oluşturan tüm birey ve birimler için oldukça önemli bir konudur. Eserde, “Medenî Hukukun Kaynakları ve Kuralları” ,” Medenî Hukuk Kurallarının Uygulanması” ,” Medenî Hukuk Boşluklarının Hâkim Tarafından Doldurulması” ana başlıkları ele alınmıştır


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 282
Ağırlık : 282
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺225,00

“Bankacılar İçin Kambiyo Senetleri Hukuku” adlı bu kitap, “Bankacılar İçin Kefalet Hukuku” ve “Bankacılar İçin İpotek Hukuku” kitaplarının ardından bankacılara yönelik olarak hazırlanan üçüncü kitaptır. Kambiyo senetleri (çek, bono, poliçe) ile ilgili olarak günlük çalışma hayatında sıklıkla karşılaşılan bir takım hukuki sorunlara kısa cevaplar oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 125
Ağırlık : 125
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00

506 sayılı yasanın 79. maddesi, Hizmet tesbiti davaları için özel bir ispat yöntemi öngörmemiş ise de davanın niteliği kamu düzenini ilgilendirdiği ve bu nedenle özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi gerektiği , bu tür davalarda öncelikle davacının çalışmasına ilişkin belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği yöntemince araştırılmalıdır. Bu koşul oluşmuşsa işyerinin gerçekten var olup olmadığı kanun kapsamında veya kapsama alınacak nitelikte bulunup bulunmadığı eksiksiz bir şekilde belirlenmeli daha sonra çalışma olgusunun varlığı özel bir duyarlılıkla araştırılmalıdır.

Çalışma olusu her türlü delille ispat edilebilirse de çalışmanın konusu niteliği başlangıç ve bitiş tarihleri hususlarında tanık sözleri değerlendirilmeli, dinlenen tanıkların davacı ile aynı dönemlerde işyerinde çalışmış ve işverenin resmi kayıtlara geçmiş bordro tanıkları yada komşu işverenlerin aynı nitelikte işi yapan ve bordrolarına resmi kayıtlarına geçmiş çalışanlardan seçilmesine özen gösterilmelidir. Bu tanıkların ifadeleri ile çalışma olgusu hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmelidir.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 344
Ağırlık : 344
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺265,00

Konu Başlıkları
Göç ve Göçmenlik
Göç ve Göçmenlik Bağlantılı Kavramlar
AB'nin Göç Politikaları ve Bu Politikaların Çerçevesi
AB'nin Sığınma Politikaları
AB Sığınma Hukuku ve Düzenlemeleri
AB Temel Haklar Şartı Kapsamında Göç ve Uluslararası Koruma Uygulamaları
AB–Türkiye İlişkilerinde Göç ve Mülteci Sığınmacı Ekseni ve Geri Kabul Anlaşması


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 245
Ağırlık : 245
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺200,00

Bu çalışmada, Türk İş Hukuku kaynaklarında, önemli bir yer teşkil eden işverenin yönetim hakkı ve bu hakkın sınırları ile itiraz edilebilir iş kavramının ilişkisi detaylı olarak ele alınmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 222
Ağırlık : 222
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺195,00

Bugün özellikle uluslararası bir ticari ilişki ya da şartlaşma içerisine giren bir kişi, şirket, yatırımcı çoğunlukla altını imzaladığı şartlaşmalarda uyuşmazlıkların hakemlik ya da diğer bir dostane çözüm yöntemine sunulmasına ilişkin maddelere rastlayabilmektedir. Günümüzde dostane çözüm usulleri ekonomik ve ticari hayatın bir parçası haline gelmiştir. Ancak, Türkiye'de henüz bu konuda uzman akademisyenler ile bazı hukukçular dışında bu süreçler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip kitlenin çok dar olduğu söylenebilir.

Bu kitabın ana amacı bir yandan akademik anlamda çalışmalara bir kaynak oluşturabilmek olduğu kadar diğer yandan da bu süreçlerin ana unsuru olan ticaret ve yatırım alanında etkinlik gösteren kişiler, kuruluşları temsil eden profesyoneller ve hukukçular için bir el kitabı olabilmektir.


Basım Ayı/Yılı : 2017
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 276
Ağırlık : 504
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺250,00

857 sayılı İş Kanunu'nun ve iş güvencesi sisteminin ülkemizde 2003 yılı içerisinde yürürlüğü girmesi, doktrin ve uygulamanın ilgisini iş hukukuna çekmiştir. Bu doğrultuda iş güvencesinden kaynaklanan davaların sayısında da büyük bir artış meydana gelmiştir. İş mahkemesinde verilen kararların temyiz incelemesinin yapıldığı Yargıtay 9. Hukuk Dairesine, 2004 yılı sonu itibariyle gelen dava dosyası sayısı 39.379, 2005 yılı 48.455, 2006 yılı 37.551 ve 2007 yılı itibariyle de 43.054 gibi yüksek rakamlara ulaşmıştır. Bu nedenlerle, iş mahkemeleri uygulamasında önemli bir yer edinen işe iade davasının da incelenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

" Türk İş Hukukunda İşe İade Davası" isimli bu çalışma, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bir yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış, 15.03.2007 tarihinde Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ, Doç. Dr. Murat ENGİN ve Yrd. Doç. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY' den oluşan jüri önünde savunularak, oy birliği ile alınan kararla başarılı bulunarak kabul edilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2008
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 176
Ağırlık : 252
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺175,00
1 2 3 ... 13 >

Hukuk Kitapları

Hukuk Nedir?

Köken olarak ‘‘hak’’ kelimesinden gelen hukuk kavramı, kurallar bütünü olarak bilinmektedir. Devletin desteği ile oluşan bu kurallar toplum ve bireylerin bir düzen ve ahenk içinde yaşaması için var olmak zorundadır. Ortam yaşam alanında kişilerin güvenini sağlayan bu kurallar bütünü aynı zamanda adaleti de sağlamaktadır. Devlet ve bireyin ortak menfaatine dayalı olan bu kurallar, birey ve devletin birbirine sıkı bağlanmasına da olanak sağlamaktadır. Her ülkenin yasal sistemi birbirinden farklı olmaktadır. Bazı ülkelerin hukuk sisteminde din etkili olurken bazı ülkelerde yönetim ve din birbirinden tamamen ayrı olarak işleyiş sağlamaktadır. 

Hukuk özel hukuk ve kamu hukuku olmak üzere iki ana kol üzerinden ikiye ayrılmaktadır. Bu sistemin kendi içerisinde de alt dalları mevcut olmaktadır. Bu alt dallar şu şekilde ayrılmaktadır:

 • Özel Hukuk: borçlar, medeni, ticaret ve devletler özel hukuku ve tüketici hukuku olmak üzere bireyler arasında hukuku kapsar.
 • Kamu Hukuku: ceza, idare ve anayasa, vergi hukuku gibi kamu ve birey arasındaki hukuku kapsar.

İnsanlık ile ortaya çıkan hukuk sisteminin ilk örnekleri Antik Mısır’da ortaya çıkmıştır. Hukuk alanında ilk yazılı kaynak olarak kabul edilen Babil kralı Hammurabi’nin yazdığı yazılı kaynak hukuk kitapları arasında ilk örnek olarak kabul görmektedir. Hukuk kitapları, hukuk çeşidine göre yazılmış geniş bir çeşitliliğe sahip olmaktadır. 

Hukuk kitapları bazı yasal sorunların üstesinden gelebilmek için gerekli bilgilere ulaşılmasını kolaylaştıran eserler olmaktadır. Sadece hukukçuların değil ülke vatandaşlarının da ellerinin altında bulundurması gereken kitaplar olmaktadır. Hukuk kitapları vatandaşın karşılaştığı bir hukuki takibattan ne beklemesi gerektiği konusunda önceden bilgi edinmesini sağlarken aynı zamanda konuşma kalitesini ve bilgilerin daha sağlam temellere dayandırılmasını da sağlamaktadır. Yaşanılan güncel olaylar karşısında daha geniş bir perspektiften bakılmasını mümkün kılmaktadır. Kişinin hak ve ödevlerini öğrenmeleri için hukuk ile ilgili kitaplar okuması gerekmektedir. Hukuk kitapları genellikle öğrenciler, akademisyenler ve hukuk dallarına dair bilgileri merak edenler tarafından satın alınmaktadır. 

Hukuk Kitapları Çeşitleri

Hukuk, kendi içerisinde çeşitli dallar üzerine özelleşen geniş ve oldukça kapsamlı bir alan olmaktadır. Hukuk kitaplarında pek çok farklı kaynak aynı madde ve gerekçeleri bünyesinde barındırıyor olsa da yazarın görüşleri sebebiyle değişkenlik gösterebilmektedir. Hukuk kitapları kendi içerisinde fazla kategoriye sahip eserler olmaktadır. Hukukun vergi usul hukuku, basın hukuku, medeni hukuku, trafik hukuku, icra hukuku, tüketici hukuku gibi ana ve alt dallarına dair yazılmış onlarca hukukla ilgili kitaplar bulmak mümkündür. Hukuk dallarına ilişkin bazı önemli kitaplar şu şekilde sıralanmaktadır:

 

 • Medeni Hukuka Giriş: Hukuk 1. sınıf kitapları içerisinde kullanılabilen ve medeni hukuka yeni başlayanlara tavsiye edilen kaynak olmaktadır. Kitap medeni hukuk ile ilgili temel kavramları okurlarına sunmaktadır. Başlangıç hükümleri ile de konulara detaylı girişler yaparak medeni hukuk alanında detaylı bilgi sahibi olunmasına olanak sağlamaktadır.
 • Medeni Hukuk: Kitap içerisinde çok sayıda örnek bulundurması sebebiyle hukuk fakültesi kitapları içerisinde yer alarak hukuk okuyan öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. İçerisinde kavramlar sözlüğü bulunan kitap, kararlar ile ilgili bilinmeyen kelimelerin öğrenilmesine yardımcı olmaktadır.
 • Medeni Hukuk Tüzel Kişilerin Ehliyet Durumu: Kitap medeni kanunda tüzel kişilerin ne olduğunu farklı olaylar ve yasalar ile anlatmaktadır.
 • Uluslararası Hukuk: Uluslararası hukukun temellerini anlatmaktadır. 
 • Uluslararası Hukukun Esasları: Uluslararası hukuk temel ders kitapları arasında yer almaktadır. 
 • Uluslararası Ticaret Hukuku: Ülkeler arasında yapılan ticaretlerde geçerli olacak kanun ve kuralların nasıl belirlendiğini açıkça ortaya koyan ticaret hukuku kitabı olmaktadır.
 • Ceza Hukuku: Ceza hukuku konusunda genel hükümler ve temel bilgileri içerisinde barındıran kitap üniversite öğrencileri tarafından hukuk ders kitapları olarak kullanmaktadır.
 • Türk Anayasa Hukuku: Kitapta hukuk, anayasa ve özgürlük kavramları sıklıkla ele alınmaktadır. Geniş çaplı içeriğe sahip olması açısından her kesim uygun bir kitap olmaktadır.
 • Anayasa Hukuku: Birçok farklı anlatım tarzı ile yazılmış olan kitap türü geniş bir aralıkta sunulmaktadır.1982 sonrası anayasasının anlatılması ile okura zengin bir içerik yansıtmaktadır.

Hukuk ile İlgili Kitaplar

Hukuk ile ilgili yazılmış kitaplara ulaşmak oldukça kolay olmaktadır. Birçok yazarın hukuk çeşitleri kategorilendirerek ya da genel anlamda yazdığı hukuk kitapları mevcuttur. Bu kitaplar içerisinde en nitelikli ve popüler olan kitaplardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:

 
 • Aile hukuku- Turgut Akıntürk
 • Milletlerarası Ticaret Hukuku- Nuray Ekşi
 • Türk Hukuk Tarihi- M.Akif Aydın
 • Ceza Hukuku Genel Hükümler-Hamide Zafer
 • Borçlar Hukuku- Yasin Ulusoy
 • Sosyal Güvenlik Hukuku- Ali Güzel
 • İdare Hukuku- Tayfun Akgüner
 • Toplum İş Hukuku- Nizamettin Aktay
 • Hukukun Temel Kavramları- Faruk Andaç
 • Türk Medeni Kanunu- Celal Ülgen

Avukatlar için Hukuk Kitapları

 • Avukatlık mesleğini icra etmeye başlamış kişiler hem kendileri mesleklerinde geliştirebilecekleri hem de ellerinin altında kolaylık sağlayacak hukuk kitapları bulundurmaları  önemli olmaktadır. Bu kitaplardan bazıları şu şekilde listelenebilmektedir:
 • Avukatın El Kitabı-Paluri Arzu Demirci
 • Avukatlık Sözleşmesi-Atilla Özen
 • Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi-Şamil Demir
 • Avukatlar İçin Müzakere Yetenekleri- Şamil Demir
 • Ceza Mahkemesi Kanunu Avukat Şerhi-Sinan Sürücü
 • Avukatlık Mesleği-Meral Sungurtekin Özkan
 • Avukatlık Yasası-Hasan Tahsin Gökcan
 

Hukukçuların mesleki kitapları hariç mutlaka okumaları gereken hukuk romanları da bulunmaktadır. Roman içerisinde kurguları mesleği üzerinden değerlendirme yaparak kişisel gelişim sağlayabilmektedir. Avukatlar için okuması gereken romanlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 
 • Suç ve Ceza-Dostoyevski
 • Dava- Franz Kafka
 • Bülbülü Öldürmek- Harper Lee
 • Bir İdam Mahkumunun Son Günü-Victor Hugo
 • Sefiller- Victor Hugo
 • Adalet Kavramı-Adnan Güriz
 • Suçlar ve Cezalar-Beccaria
 • Sanık-John Grisham
 • Deliliğe Övgü-Erasmus
 • Venedik Taciri- Willian Shakespeare
 • Hayvanlardan Tanrılara Sapiens- Yuval Harari
 • Devlet- Platon

Hukuk Kitapları Fiyatları

Hukuk birçok dalı bünyesinde barındırmaktadır. Hukuk kitapları sadece hukuk fakültesi öğrencileri için değil ülke vatandaşlarının da hukuk alanı hakkında bilgi edinmesini sağlayan eserler olmaktadır. Hukuk kitapları güvenilir sağlam kaynaklar olmaları ile de ön plana çıkmaktadır. Hukuk kitapları fiyatları belirlenirken birçok etken fiyatlarda etkili olmaktadır. Kitabın sayfa sayısı, basım ve kağıt kalitesi, yayınevi ve kitabın bilgi haznesi gibi etkenler fiyatların belirlenmesini sağlamaktadır. 

Üniversitelerde ders kitapları olarak okutulan hukuk kitapları geniş bilgi dağarcığına ve detaylı anlatıma sahip olduğu için sayfa sayısı olarak fazla eserler olmaktadır. Bu durum kitap fiyatının da yüksek rakamlarda olmasına sebep olmaktadır. Az sayfa sayısına sahip temel bilgilerin yer aldığı bilgilerin genel hatlar ile verildiği eserler fiyat olarak daha uygun olabilmektedir. Kitabın tasarımı, kapak kalitesi de kitabın fiyatı belirleyen ölçütler arasında yer almaktadır. Hukuk kitapları genel itibariyle ağır kitaplar oldukları için çoğu yayınevleri kitabın dağılması riskine karşı kalın kapak kullanmaktadır. Bu da kitabın fiyatının diğerlerine göre biraz daha yüksek fiyatlarda satışa sunulmasına neden olmaktadır.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı