Yahya Kemal Beyatlı Kimdir?

yahya-kemal-beyatli

Yahya Kemal Beyatlı Kimdir?

Yahya Kemal Beyatlı, 2 Kasım 1884 yılında Üsküp’te doğmuştur. Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden birisi olmaktadır. Divan şiiri ile modern şiir arasında köprü rolü üstlenmiştir. Dört Aruzcu’ dan birisi kabul edilen yazar, şair, siyasetçi ve diplomattır.

 

Yahya Kemal Beyatlı Hayatı

Asıl adı Ahmet Agah olan yazarın babası Nişli İbrahim Necati Bey, annesi Leskofçalı Galip’in yeğeni Nakiye Hanım’dır. 1889 yılında Üsküp’te ilk öğrenimine başlamıştır. 1892 yılında Üsküp İdadisine yazılan yazar, 1897 yılında Selanik’e taşınmıştır. Annesini veremden kaybetmesi yazarı derinden etkilemiştir. Babasının ikinci evlilik yapmasından sonra Üsküp’e dönen şair burada çok duramadan tekrar Selanik’e taşınmıştır. 

1902 yılında orta öğrenimine devam etmek için İstanbul’a gönderilmiştir. Okuduğu Fransız romanlar ve Jön Türklere duyduğu hayranlıktan dolayı 1903 yılında Paris’e gitmiştir.

Paris yıllarında birçok Jön Türk’le tanışmıştır. Hızlıca Fransızca öğrenen yazar, 1904 yılında Sorbonne Üniversitesinde siyaset bilimi bölümüne kayıt olmuştur. Okul hayatı boyunca ders harici tiyatro ile tarih araştırması ile ilgilenmiştir. Bölümden mezun olamasa da Paris’te geçirdiği yıllar Yahya Kemal Beyatlı hayatı, Yahya Kemal Beyatlı edebi kişiliği üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Beşir Ayvazoğlu tarafından Yahya kemal eve dönen adam olarak görülmüş ve kitabını yazmıştır.

1913 yılında İstanbul’a dönen yazar tarih ve edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 1916 yılında Ziya Gökalp’in tavsiyesi üzerine Darülfünun’a medeniyet tarihi müderrisi olmuştur. Ahmet Hamdi Tanpınar öğrencisi olmuştur. Aynı zamanda çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazmıştır. Milli Mücadeleye destek veren Yahya Kemal Beyatlı Kuva-yi Milliye ruhunu canlı tutmaya çalışmıştır. Gazetede başyazarlık, çeşitli illerde milletvekilliği, ülkelerde elçilik ve büyükelçilik yapan yazar 1 Kasım 1958 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

 

Yahya Kemal Beyatlı Nerelidir?

Yahya Kemal aslen Üsküp- Makedonyalıdır.

 

Yahya Kemal Beyatlı Kaç Yaşında Vefat Etmiştir?

Yahya Kemal, 1 Kasım 1958 yılında İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi’nde 73 yaşındayken vefat etmiştir.

 

Yahya Kemal Beyatlı Mezarı Nerededir?

Yahya Kemal Beyatlı mezarı İstanbul Aşiyan Mezarlığı’nda bulunmaktadır.

 

Yahya Kemal Beyatlı Atatürk İle Nasıl Tanışmıştır?

İlk kez Çanakkale Savaşı döneminde Atatürk’ün ismini duymuştur. Atatürk’ün üstün başarılarından sonra hayranlığı artan Yahya Kemal, Milli Mücadele’yi desteklemek için yazdığı makalelerinde Atatürk’ü “Milli Timsal” olarak görmüştür. Milli Mücadele döneminde Yahya Kemal İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi profesörlüğü yapmaktadır. Üniversitenin bilim kuruluşu Atatürk’e üniversitenin fahri profesörlüğü unvanını vermiştir. Yahya Kemal teklifi üzerine verilen bu ödül Atatürk ile tanışmasını sağlamıştır.

 

Yahya Kemal Beyatlı Hangi Meslekleri Yapmıştır?

Yahya Kemal Beyatlı biyografi içeriği incelendiğinde sanatçıyı yazar, şair, öğretmen, siyasetçi, diplomat gibi çeşitli mesleklerde görmek mümkündür.

 

Yahya Kemal Beyatlı Hangi Dönem Yazarıdır?

Yahya Kemal Beyatlı Milli Edebiyat Dönemi bağımsız yazarıdır. 

 

Yahya Kemal Beyatlı Hangi Edebiyat Akımından Etkilenmiştir?

Yahya Kemal Beyatlı, kısa bir süre Nev-Yunanilik akımından etkilenmiştir. Türk edebiyatına bu akımı getiren isimlerden birisi de Yahya Kemal Beyatlı’dır. 

 

Yahya Kemal Beyatlı Kimlerden Etkilenmiştir?

Yahya Kemal’in etkilendiği isimler şu şekildedir:

 • Valery
 • Baudelaire
 • Albert Sorel
 • Mallarme
 • Muallim Naci
 • Recaizade Mahmut Ekrem
 • Tevfik Fikret
 • Cenap Şahabettin

 

Yahya Kemal Beyatlı Sanat Anlayışı Nedir?

Yahya Kemal Beyatlı şiire yeni bakış açısı ve anlayış getirmek istemiştir. Çağdaş Batı şiiri ile eski Türk şiirinin birleşimini sağlamıştır. Sentezci bir sanat anlayışı ortaya koymuştur.

 

Yahya Kemal Beyatlı Edebi Kişiliği

Yahya Kemal Beyatlı eski şiir ile yeni şiirin bağlantısını kuran şair olarak edebiyat tarihinde yer edinmiştir. Günlük yaşam içerisinde herkesin kullandığı kelimelerle şiir söylenmelidir görüşünü savunmuştur. Şiiri işitsel sanat olarak görür. Yahya Kemal Beyatlı edebi kişiliği şekillenmesinde Paris yılları oldukça etkili olmuştur. 

Yahya Kemal’ e göre İstanbul vatanın özetidir. Bu sebeple Yahya Kemal Beyatlı İstanbul şiirleri ile tanınmış şairdir. İstanbul şairi kimdir? sorusunu yazarın İstanbul’u milli ruhun

en iyi yoğrulduğu yer olarak gördüğünü bilen okurları hiç düşünmeden cevaplayabilmektedir.

Yazarın şiirlerine kaynaklık eden bir diğer unsur yaşlılık ve ölümdür. Yazar Rindlerin ölümü şiiri içerisinde ölümü güzelleştirerek hasretle beklenen bir durum haline getirmiştir.

Yahya Kemal Beyatlı Türk kültür tarihinde geniş yankı uyandıran mektepten memlekete dönmek çağrısının sahibi olmaktadır. "Mısra benim namusumdur" sözü şiirdeki mükemmeliyetçi yaklaşımının yansıması olmaktadır. 

 

Yahya Kemal Beyatlı Eserleri 

Yahya Kemal Beyatlı şiirleri:

 • Sessiz Gemi
 • Akıncılar
 • Hazan Bahçeleri
 • Endülüs’te Raks
 • Vuslat
 • Rindlerin Akşamı
 • Bir Başka Tepeden
 • Eylül Akşamı
 • Rindlerin Ölümü
 • Ses
 • Siste Söyleniş
 • Tercih
 • Geçmiş Yaz
 • Özleyen
 • Atik Valde’den İnen Sokakta
 • İthaf
 • İstanbul’un O Yerleri
 • Bedri’ye Mısralar
 • Yer
 • Koca Mustafa Paşa
 • Mahurdan Gazel
 • Şarkı
 • Mohaç Türküsü
 • Açık Deniz şiiri
 • Kendi Gök Kubbemiz şiiri

 

Yahya Kemal Beyatlı düz yazıları:

 • Aziz İstanbul
 • Eğil Dağlar
 • Siyasi Hikayeler
 • Siyasi ve Edebi Portreler 
 • Edebiyata Dair
 • Çocukluğum Gençliğim Siyasi ve Edebi Hatıralarım
 • Tarih Musahabeleri
 • Mektuplar- Makaleler
 

Yahya Kemal Beyatlı kitapları içerisinde Yahya Kemal Beyatlı romanı var mı? sorusu birçok okuru tarafından merak edilmektedir. Düz yazı eserleri Yahya Kemal Beyatlı romanları sanılsa da yazarın romanı bulunmamaktadır.Yahya Kemal Aziz İstanbul kitabı en çok okunan kitapları arasında yer almaktadır.

Şiirleri içerisinde İstanbul konulu şiirler fazla yer almaktadır. Bazı İstanbul temalı şiirler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Hayal Şehir
 • İstanbul’un Fethini Gören Üsküdar
 • Ziyaret
 • Atik Valde’den İnen Sokakta
 • Üsküdar’ın Dost Işıkları
 • Bir tepeden
 • Bir Başka Tepeden 

Yazarın Akıncılar şiiri birçok kişi tarafından bilinen ama Akıncılar şiiri hangi savaş için yazıldı? sorusuna okurları tarafından cevap alınamayan Yahya kemal Beyatlı en önemli eserleri içerisinde yer alan şiiri olmaktadır. Bu şiir yazarın Niğbolu zaferinin kazanılmasından sonra yazdığı eseridir. Bu eserde milleti için savaşan askerlerin safları arasına girerek bu askerlerin ruhları ile konuşmaktadır. Yahya Kemal Beyatlı vatan şiirleri sıklıkla işlediği temalar arasındadır.

 

Yahya Kemal Beyatlı’nın Kaç Tane Eseri Vardır?

Yahya Kemal Beyatlı eserleri 11 tane olmaktadır.

 

Yahya Kemal Beyatlı’nın En Ünlü Şiiri Hangisidir?

Yahya Kemal’in şiirleri içerisinde en ünlü şiiri “Sessiz Gemi” dir.

 

Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiirlerinin Özellikleri Nelerdir?

Yahya kemal Beyatlı şiir anlayışı Saf (Öz) şiir anlayışıdır. Öz şiir divan şiirinin biçim yapısından faydalanarak geliştirilen anlayıştır. Saf şiir, Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in başlatıp geliştirdiği ve sonrasında birçok şairin de benimsediği şiir anlayışı olmaktadır.

 

Yahya Kemal’in Yazıları Nerelerde Yer Almıştır?

Yahya Kemal’in şiirleri ve yazıları hayatta olduğu dönemde dergi ve gazetelerde yayımlanmıştır. Vefat ettikten sonra eserleri Yahya Kemal Enstitüsü tarafından kitaplaştırılmıştır. Yazılarının yayımlandığı gazete ve dergiler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Yeni Mecmua
 • İleri
 • Peyam Gazetesi
 • Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
 • Hürriyet Gazetesi
 • Terakki Gazetesi
 • Tevhid-i Efkar Gazetesi
 • İrtika Dergisi
 • Malumat Dergisi
Etiketler: Yahya Kemal hayatı, Yahya Kemal edebi kişiliği, Yahya Kemal Beyatlı, Yahya Kemal siyasi görüşü, Yahya Kemal Nereli
Kasım 01, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı