Belgelerle-Osmanlı Devrinde Hicaz 1-2 (Özel Kutulu)
Belgelerle-Osmanlı Devrinde Hicaz 1-2 (Özel Kutulu)

Belgelerle-Osmanlı Devrinde Hicaz 1-2 (Özel Kutulu) (9789944905466)

0,00
Marka : Kolektif
Fiyat : ₺2.337,50

Osmanlı halîfelerinin Resûlullâh Efendimiz’e, Ashâb-ı Kirâm’a, âlimlere ve sâlihlere muhabbetlerinin fazlalığı, dâimâ bunlar hakkında gerekli hürmeti icrâ etmeleri, Peygamberimizin âilesine ihsân etmekten bir an uzak kalmayıp, İslâm milletinin günümüze kadar her türlü taarruzlardan korunmasında maddî ve manevî her türlü gayreti sarf ederek dîn-i mübînin şân ve şerefini muhâfazaya hizmet etmeleri ve Haremeyn-i şerîfeyn ve husûsiyle Peygamber Efendimiz’in Ehl-i Beyt’ine hürmette kusûr etmemeleri Osmanlı halîfelerinin fazîletleri cümlesindendir. Yine Osmanlı halîfelerinin övülmeye değer fazîletlerinden olarak hacıların, Beytullâh ve Resûlullâh’ın ziyâretçilerinin ve sâir yolcuların istirahatlerinin temin edilmesi için yolların emniyetinin sağlanmasına ve devâmlı olarak dînin hükümlerinin korunmasına gayret sarf etmelerini, her sene külliyetli masraflar yaparak İstanbul ve Mısır’dan Osmanlı askeri ile birlikte surre-i hümâyûn gönderip bunlarla Haremeyn-i Şerîfeyn’in seyyid, şerîf, ulemâ, ahâli, mücâvir ve hademeleri için büyük meblağlar yollamalarını ve hacıların istirahat ve emniyetlerinin sağlanması için hac yolu üzerinde sâkin olan Arap kabîlelerine de büyük yardımlar yapmalarını zikredebiliriz... İşte bu eserimiz, Osmanlı Devleti’nin Haremeyn-i Şerîfeyn’e olan hürmet ve tazimlerine ve yaptıkları hizmetlere dâir Osmanlı Arşivi’nde mevcut vesîka, fotoğraf, plan vb. malzemeden husûsî olarak seçilenlerin bir araya getirilmesiyle meydana gelmiş bir çalışmadır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 1040
En / Boy : 25 / 34
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : .2008

Benzer Ürünler
 • 9. yüzyılda Yunancadan Arapçaya çevrilen Salaman ve Absal öyküsü, başta İbn Sina’nın Hay bin Yakzan’ı olmak üzere, birçok İslam düşünürünün yapıtlarına kaynaklık etti. Genellikle alegorik öyküler ya da öykümsü anlatılar olan bu yapıtlardan Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir okur kitlesine sahip olan Lübnan asıllı Fransız yazar Amin Maalouf’un büyük ses getiren kitabı “Arapların Gözünden Haçlı Seferleri” Yapı kredi yayınları tarafından yayımlandı. Maalouf’un 1983 tarihli bu yapıtı, 11. yüzyılın sonundan 13. yüzyılın başına kadar devam eden Haçlı Seferleri’ni egemen tarih anlayışının yerine “öteki”nin gözünden anlatıyor.


  Basım Dili : Türkçe
  Basım Yeri : İstanbul
  Sayfa Sayısı : 266
  En / Boy : 16 / 24
  Kağıt Cinsi : 1. Hamur
  Basım Tarihi : 1.2020
  ₺84,70
 • Suraiya Faroqhı / Giriş

  Necdet Sakaoğlu / Eski Mutfak Kültürümüzün Kaynakları

  Darıusz Kolodziejczyk / İstanbul’daki Leh Elçileri

  Hedda Reindl-KIEL / Cennet Taamları

  Feridun M. Emecen / Şehzadenin Mutfağı

  Christoph K. Neumann / XVIII. Yüzyıl Osmanlı Saray Mutfağında Baharat

  Özge Samancı / XIX. Yüzyılın Birinci Yarısında Osmanlı Elitinin Yeme İçme Alışkanlıkları

  Colette Establett, Jean-Paul Pascual / Şam’da XVII. Yüzyıl Sonu ve XVIII. Yüzyıl Başlarında Bardak, Tabak ve Kap Kacak

  Ekrem Işın / Sohbet Mekanı Olarak Kahvehaneler

  Mübahat Kütükoğlu / Medresede Yaşam

  Nathalie Clayer / Bir Cerrahi Menakıbnâmesine Göre XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Bir İstanbul Tekkesinde Yaşam

  Emre Yalçın / XIX. ve XX. Yüzyıllarda Bir Konağın Öyküsü

  Suraiya Faroqhı / Mora’da Zengin Bir Fransız Hanesi

  Stefanos Yerasimos / XVI. Yüzyılda İstanbul Evleri

  Uğur Tanyeli / Osmanlı Metropollerinde Evlerin Konfor ve

  Lüks Normları (XVI.-XVIII. Yüzyıllar)


  Basım Dili : Türkçe
  Basım Yeri :
  Sayfa Sayısı : 366
  En / Boy : 13.5 / 21
  Kağıt Cinsi : 2. Hamur
  Basım Tarihi : 7.2016
  ₺110,70
 • - Türkiye tarihinde İslâm’ın diğer yönü: Anadolu’da Şiilik unsurunu yeniden düşünmek ve İsmaili etkisi hakkında bazı yorumlar
  - Osmanlı barışı sisteminde haraç veren voyvodalıklar: Eflak ve Boğdan meselesi
  - Osmanlı maaş sistemi ve imparatorluğun sosyo-ekonomik değişimini anlamadaki rolünün gelişimi üzerine yorumlar
  - İstanbul esnafı örneğinde “Kamu yararından” “Devlet çıkarına” maslaha, 1730-1840
  - Osmanlı devlet maliyesi: 1859-63 yıllarındaki bütçe açığı ve iç borç üzerine bir çalışma
  - Öznellik ve toplum: Ahmet Mithat ve Fatma Aliye
  - Geç Osmanlı toplumunda kadın, adalet ve iktidar: Firûze Hanım’ın öyküsü
  - İmparatorluk ve benlik: Sadri Maksudi’nin İngiltere ile karşılaşması
  - Osmanlı özel teşkilatı/teşkilat-ı mahsusa ve Ağustos-Kasım 1914 arasındaki askeri faaliyetleri
  - Dostumname: Afgan Türkistan’ında bir savaş ağası ile yaşamak


  Basım Dili : Türkçe
  Basım Yeri : İstanbul
  Sayfa Sayısı : 390
  En / Boy : 14 / 21
  Kağıt Cinsi : 2. Hamur
  Basım Tarihi : 4.2014
  ₺102,50
 • Sultan Abdülhamid döneminin son Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa...

  Meşrutiyet İlanı'yla rütbeleri alınan, yargılanan, "Rami Harami" tekerlemesine maruz kalan Paşa, hakkındaki iftiralara kanıtlarla yanıt veriyor.

  Donanma'yı dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin askerî başarılarını engelleyen olaylar ve bunlara karışan Paşalar.

  Hangi gemiler nasıl bir yolsuzlukla defalarca satın alınmış gösterildi?

  Bu paralar kimlerin cebine girdi?

  İttihâtçılar nerede yanıldı?

  Cemiyet taraftarı gazeteler bu oyunlara nasıl alet oldu?

  Bakanlar Kurulu içerisindeki politik oyunlarda kimler kârlı çıktı?

  "Hakikat örtülebilir. Bu da geçici bir zaman içindir. Fakat asla kayıp olmaz, olamaz." Hasan Rami Paşa, sürgün yıllarında tanık olduğu tüm olayları samimiyetle, bir Bahriyeli sorumluluğuyla kaleme alıyor. Osman Öndeş araştırmacı titizliğiyle bir dönemin perdesini aralıyor.


  Basım Dili : Türkçe
  Basım Yeri : İstanbul
  Sayfa Sayısı : 280
  En / Boy : 13.5 / 21
  Kağıt Cinsi : 2. Hamur
  Basım Tarihi : 9.2013
  ₺77,90
 • Leskovikli Mehmet Rauf'un kaleminden İttihat ve Terakki Cemiyeti tarihçesi.
  Mehmet Rauf Bey Meşrutiyet'in ilan edilmesinden kısa bir süre sonra Cemiyet'i meydana getiren unsurlar hakkında anılarını kaleme alarak yaşanan olayların özeleştirisini de sunuyor.
  Yüzyıllarca süren farklılıkların Osmanlı Devleti içerisindeki hassas konumunu, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bu dengedeki yerini sorgularken günümüzdeki açmazları aydınlatıyor.
  İttihat ve Terakki Cemiyeti nasıl kuruldu?
  Cemiyet'in amacı ve hizmetten uzaklaştığını düşündüren değişimler nelerdi?
  Yaşanan değişimlerin yarattığı hayal kırıklıkları ve mücadelenin kazandırdıklarının bugüne yansımalarını bu kısa tarihçede buluyoruz.
  Yaşanan haksızlıklar ve yönetimin değişmesini arzulayan bir süreci samimiyetle aktarıyor.
  Dost bi-perva felek bi-rahm devran bi-sükun
  Dert çok, hemderd yok, düşman kavi tali' zebun
  Fuzuli


  Basım Dili : Türkçe
  Basım Yeri :
  Sayfa Sayısı : 137
  En / Boy : 13.5 / 21
  Kağıt Cinsi : 2. Hamur
  Basım Tarihi : 9.2013
  ₺53,30
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı