Bilgehan Uçak, seyahatnamesinin ilk cildinde okuyucusunu Doğa Avrupa’ya götürüyor. Ama en bilinen şehirleri bikenara bırakıp kendi güzergâhını anlatıyor. Böylece, sizi Nürnberg’in ara sokaklarına, Alsace köylerine, Auschwitz’in acısına, Kiev’de bir futbol maçına, ilk kez bir Türkçe seyahatnamede anlatılan Torun’a, Kösice’ye, Olomouc’a davet ediyor.
Bir romancının gözünden farklı şehirler, yepyeni kültürler… Edebiyatın içinde bir seyahatname, seyahatnamenin içinde edebiyat!


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 11
Sayfa Sayısı : 248
Ağırlık : 248
En / Boy : 13 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺85,00

IRCICA has published the complete collection of the award-winning works of the first ten rounds of its international calligraphy competition which were heldfrom 1986to2016. Thisunique collection ofpreviouslyunpublishedcalligraphic works consistsof thebestones in different style categories selected from among thousands of entries presented at each round of the competition.

The album contains 235 calligraphic works by 140 artists which were awarded one of the first three prizes in each category. Each competition was conducted in at least ten categories corresponding to the styles of writing most widely used across the Islamic world. The works were illuminated after each competition. Hundreds of other works having won mentions and incentive awards are also included, setting a full record of the artistic activity rewarded in the competition.

IRCICA’s international calligraphy competition, held every three years, aims to promote the performance and raise the appreciation of the classical art of Islamic calligraphy around the world, preserve and further enrich this authentic asset of the Islamic cultural heritage. The growing number and cultural diversityof theparticipantsover thirtyyearsandimprovementof theaverageartisticqualityof theentries reflectedthepositiveimpactof thecompetition in stimulating interest in this art and encouraging creativity coupled with thoroughness.

Over thepast thirtyyears, thecompetition hasgiven birth toan “IRCICA generation”of calligraphers, who havecontributedtotheaccomplishmentsof this art in differentpartsof the world with their worksandtheir teaching. IRCICA isproudthat in this way, its competition program has touchedpositively the careers of thousands of calligraphers world-wide


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 567
Ağırlık : 567
En / Boy : 21 / 33
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺1.600,00

Türk fındığı, dünyada yüksek kalitesi ile bilinir. Aynı zamanda ülkemiz tarım ürünleri içerisinde en fazla ihracat gelirine sahip olan türdür. Yaygın olarak sanayide kullanılmakla beraber sofralık olarak da tüketilmektedir. Yine fındık, iyi bir peyzaj bitkisidir.
Kitap 7 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; fındığın sistematiği, yayılma alanı, kullanım alanı ve besin içeriği, ekolojik istekleri hakkında bilgi verilmektedir. İkinci ve üçüncü bölüm; çiçek, meyve özellikleri, fındık çeşitleri ve çoğaltma tekniğini içermektedir. Dördüncü bölümde; fındık bahçesi tesisi ve dikim sistemleri, beşinci bölümde; budama ve terbiye sistemleri, gübreleme, sulama, hastalıklar, zararlılar, yabancı otlar ve mücadelesi anlatılmakta olup diğer iki bölümde ise hasat, depolama, depo zararlıları fındık ticareti, pazarlanması ve fındık iş takvimi yer almaktadır.
Fındık hakkında pek çok bilginin toplu olarak verilmesinin yanı sıra verimi arttıran teknik ve kültürel işlemlerin de anlatıldığı kitap, aynı zamanda yeni fındık bahçesi tesis etmek isteyen üreticiler için de önemli bir kaynak durumundadır.
Fındık hakkında yazılmış bu özgün eser; ziraat meslek mensupları, öğrenciler ve fındık üreticileri için yararlı olacaktır.
 

Basım Ayı/Yılı : 12/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 174
Ağırlık : 174
En / Boy : 16,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺54,00

Bundan iki yıl önce, tüm dünyayla beraber hayatımızı tümden değiştiren olumsuzluklar yaşanırken, pandemiye de yol açan ulus-devlete dayalı sermaye birikim makinesinin Türkiye’deki bir örneği ile yüzleştik; “Kanal İstanbul Projesi”. Türkiye’de hızlanan değişim/çürüme sürecinin bir temsili olan mega -kendi deyimleriyle “çılgın”- projeler, kalkınma ve bağımsızlık vurguları ile gündemimizi belirler oldu. “Kanal İstanbul Projesi”, bileşenlerinden hareketle analiz edildiğinde Türkiye hakikatini ele verir nitelikte. Orta yere saçılan hakikati anlama çabası, derlememizin temel amacı oldu. Böyle bir amacı ancak farklı perspektifleri içinde barındıran kolektif bir çaba ile gerçekleştirebilirdik. Pandemi döneminde böyle bir çalışma sürecinin zorluklarını, bu derleme kitaba katkıda bulunan yazarlarımızla; çevrimiçi bir araya gelişlerle, hiç kesilmeyen detaylı fikir alışverişleriyle aştık. “Kanal İstanbul Projesi” sürecini planlama gündemi, şehircilik, projenin yapılabilirliğine ilişkin eleştirel okuma, proje alanı ve çevresindeki köylerde yapılan saha araştırması, doğal eşikler, İstanbul’un kuzeyine yönelen mega projelerin gerçekleştirilme biçimleri gibi farklı açılardan ele alan ilk kısımda Pelin Pınar Giritlioğlu, Mustafa Sönmez, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Çiğdem Toker, Cevahir Efe Akçelik, Mete Durdağ, Jean François Pérouse, Tuğçe Tezer yazılarıyla; Gürkan Akgün ise İstanbul’un değişen planlama gündemine dair söyleşisiyle yer aldı. Konuya eleştirel ekonomi-politik, hukuk, kentsel rant ve akıllı kentler açısından yaklaşan ikinci kısımdaki yazılar ise Ferda Uzunyayla, Sıla Demirörs, Esra Çeviker Gürakar, Cihan Uzunçarşılı Baysal ve Fevzi Özlüer’e ait. Doğal yapı ve ekoloji, kır-kent ilişkisi, tarımsal üretim, kültürel miras ve farklı biçimleriyle yıkımları ele alan bir sonraki kısımda Abdullah Aysu, Yiğit Ozar ve İclal Dinçer, İrfan Emre Kovankaya ve Berkan Özyer, Çare Olgun Çalışkan, Besim Sertok çalışmalarıyla yer aldı. “Kanal İstanbul Projesi” sürecini mücadele deneyimleri ve emek perspektifinden ele alan dördüncü kısımda Enis Rıza, T. Gül Köksal ve Eylem Can’ın yazılarıyla birlikte; Mücella Yapıcı’yla mega projeler ve karşı çıkma deneyimleri üzerine yapılmış söyleşi ile TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Çevre Mühendisleri Odası’nı temsilen Pelin Pınar Giritlioğlu, Esin Köymen, Raşit Fırat Deniz ve Utku Fırat’ın yanı sıra Binnur Öktem Ünsal’ın katılımıyla gerçekleştirilen, meslek odalarının “Kanal İstanbul Projesi”ne dair mücadele pratikleri üzerine bir söyleşi yer aldı. Derleme kitabımız “Kanal İstanbul Projesi”ni Türkiye’nin içinden geçtiği genel dönüşüm süreci üzerinden ele alan Fuat Ercan’ın çalışması ile sonlandı. Güncel metinlerin yanı sıra kitapta, 1949 yılında yayımlanan “Marmara ve Karadeniz’in Birleştirilmesi”ne dair yazısıyla önemli Osmanlı tarihçisi İsmail Hakkı Uzunçarşılı da yer alıyor. Yazılarda ve söyleşilerde ele alınan başlıca kavramlar arasındaki ilişki “Graph Commons” veri haritalama aracı ile oluşturulan kavram-ağ haritası ile görünür hâle getirilerek kitaba dâhil oldu. Süreçteki tüm çevrimiçi bir araya gelişlerimize katılarak, tartışmalarda sunduğu nitelikli katkısının yanında sevgili Ali Yaycıoğlu ricamızı geri çevirmeyerek “Kanal İstanbul Projesi” sürecinden hareketle çizdiği değerli eserleriyle hem kitabımızın kapağını hem de kitabın temalar arasında bir yolculuğu işaret eden kurgusu içindeki geçişleri belirleyen resimlerini oluşturdu. Konuya dair araştırmalar kompozisyonunda önemli bir eksikliği tamamlayacağını umduğumuz derleme kitabımızın toplumun her kesimine ulaşmasını, bilginin paylaştıkça çoğalmasını diliyoruz. “Bir zorunluluk olarak tarif edilen “Kanal İstanbul Projesi” süreci, yalnızca siyasi iktidarın açmazlarını değil, aynı zamanda Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu da ele veriyor. Projenin etki alanı, coğrafi olarak içinde yer aldığı İstanbul’u aşarak, Türkiye ve çevresindeki coğrafyayı da içine alıyor. Bu kitapta amacımız Türkiye’de yıkımın farklı yüzlerini; şehircilik, planlama, tarih, eleştirel ekonomi-politik, hukuk, koruma alanları, ekoloji, tarım, ideoloji, mücadele üzerinden bir arada ele alarak değerlendirmek. Teorik ve pratik süreçlerde yer alanların kolektif bir araya gelişleriyle hazırlanan kitap, hayata geçirilmesi hâlinde yaratacağı toplumsal ve ekolojik yıkıma işaret ederek projenin neden yapılmaması gerektiğine dair tanıklıkları gündeme taşıyor.” Fuat Ercan - Tuğçe Tezer


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 732
Ağırlık : 732
En / Boy : 13 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺318,75


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 1
Ağırlık : 1
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺109,25

Bu çalışmanın temel amacı, işletme performansını finansal açıdan etkileyen faktörlerin belirlenmesi, performansı ölçen birçok gösterge ve bu göstergeleri etkileyen birçok faktör olduğundan, bunların arasındaki ilişkilerin ortaya çıkartılması, hangilerinin daha önemli olduğunun saptanmasıdır. Bu amaca uygun, çeşitli çok değişkenli yöntemlerin uygulanabiliyor olması nedeniyle, çalışmada dört ayrı çok değişkenli istatistiksel yöntem kullanılmış ve performans kavramını etkileyen faktörler farklı yönlerden incelenmiş.


Basım Ayı/Yılı : 5/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 182
Ağırlık : 182
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺109,25

Tarımsal üretim, insanoğlunun yaşamı için vazgeçilmez olup insanlık tarihi boyunca sürekli olarak gelişme göstermiştir. Toplayıcılık ve avcılık ile başlayan tarım, zamanla toprağın işlenmesi ve bitkilerin yetiştirilmesinin yanı sıra hayvanların ehlileştirilmesi ile gelişme göstermiştir. Yirminci yüzyılda ise teknolojik gelişmelerin, tarımsal üretim ile bütünleşmesi biyoteknoloji kavramını doğurmuş ve tarımsal üretim farklı bir boyut kazanmıştır.

Dünya nüfusu hızla artarken tarım topraklarının azalması gelecek için bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle yanlış arazi kullanımları ile verimli tarım topraklarının imara açılması bu tehlikenin boyutunu daha da artırmaktadır. Dört mevsimin yaşandığı ülkemizde, çok çeşitli tarım bitkilerinden yüksek verimlilikte ürün alınması ülkemiz için önemli bir avantajdır. Gelecekte tarımın stratejik bir önem arz edecek olmasından dolayı, ülkemizde tarım topraklarının korunması ve yerli tohum üretimi tedbirlerinin alınarak planlamalar yapılması gerekliliğini doğurmaktadır.

Osmaniye’de doğal ortam koşullarının uygunluğundan dolayı yılda iki kez ürün alınmaktadır. Sahada tarla bitkilerinin yanı sıra meyve ve sebze çeşitliliği de fazladır. Tarla ürünlerinden buğday, arpa ve pamuk üretiminde büyük düşüşler gerçekleşir iken endüstriyel tarım ürünleri olan ve gıda sektöründe geniş bir kullanım alanı olan susam, yerfıstığı ve mısır üretiminde artış dikkat çekicidir. Sebze yetiştiriciliğinde ise üretim merkezleri arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Sebze türleri içinde özellikle kırmızı turp üretiminin önemli olduğu Osmaniye ‘de (Kadirli) üretim artış eğilimde iken “Adana karpuzu” olarak isim yapmış sebzenin üretimindeki azalma dikkat çekici boyuttadır.


Basım Ayı/Yılı : 10/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 100
Ağırlık : 100
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺72,00

Osmanlıca olarak İmali, Menar, Akaid, isagoci ve Alaka derslerinin anlatımı.


Basım Ayı/Yılı : 2011
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 330
Ağırlık : 330
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺351,00
2022 Edisyonu

Yanlış bilgilerin bir virüs gibi yayıldığı bu çağda, birçoğumuz farkında olmadan gerçeği bulandıranların etkisi altında kalıyoruz. Uluslararası Stratejik İlişkiler Enstitüsü’nün (IRIS) kurucusu, jeopolitik uzmanı Pascal Boniface, Dünyanın Durumu Üzerine 50 Yanlış Bilgi’de çağdaş dünyanın gerçeklerini eleştirel bir bakışla okura sunuyor.

Küreselleşmeden terörizme, 11 Eylül’den Covid-19 krizine birçok konuda yanlış bilinenleri yapıbozuma uğratan Boniface, kamuoyunda tartışma yaratan güncel meseleleri ele alıyor.


Basım Ayı/Yılı : 2/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 184
Ağırlık : 184
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺97,58

Oyun, insanlıkla mı var oldu yoksa insanlıktan önce de var mıydı? Bu soru üzerine tartışmalar hala devam etse de, insanlık var olduğundan beri oyunun hayatımızın bir parçası olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bir boş zaman etkinliği, bir eğlence biçimi, bir sosyalleşme biçimi… İnsanlık tarihi gelişmelerle dolu bir serüven, şüphesiz ki bu gelişmelerden oyunlarda payını aldı. Geleneksel oyunlar ile sokakta başlayan oyun oynama davranışı gelişen teknolojilerle beraber dijital oyun olarak artık her yerde. Oyun, Dijital Oyun, Bağımlılık ve Motivasyon Kavramları Arasındaki İlişkiler başlıklı çalışmamızın birinci bölümü, oyun kavramını ve tarihsel gelişimi açıklayan bir içerikle başlasa da bölümün asıl konusunu dijital oyunlar oluşturmaktadır. Geçmişten günümüze dijital oyunların ve oynanan cihazların gelişim süreci, dijital oyun türleri çalışma kapsamında detaylı olarak ele alınmıştır. Oyuncu kimdir? sorusuna yanıt aranmış, dijital oyunların bireysel ve toplumsal işlevi irdelenmiştir. Dijital oyun endüstrisinin geçmişten günümüze gelişimi gözler önüne serilmiştir. Yeni medyanın bir öğesi olan dijital oyunlar, interaktif iletişim doğrultusunda tartışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümü alışkanlık ve bağımlılık kavramları arasındaki farklılıklara ele alarak başlayarak, tüm bağımlılık türleri arasında geniş bir içerik sunmaya çalışmıştır. Bu bölümün temelini, davranışsal bir bağımlılık olan ‘dijital oyun bağımlılığı’ oluşturmaktadır. Dijital oyun bağımlılığına dair tanı, süreçler, bağımlılık nedenleri, fizyolojik-psikolojik-zihinsel-toplumsal-ailevi etkileri, kullanılan ölçekler, tedavide kullanılan yöntemler, önleme-azaltma öneri ve yaygınlığı gibi her husus tüm detayları ile tartışılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümde ise motivasyon kavramına ve motivasyon kuramlarına yer verilmiştir. Eski ve yeni teoriler tartışılarak, motivasyon ve dijital oyun oynama davranışı arasındaki ilişki irdelenmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 216
Ağırlık : 216
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00

Spora başlama yaşının beş yaşına kadar indiği gimumuzde kuşkusuz ailelere ve sporculara ciddi sorumluluklar düşmektedir Daha küçük yaşlardan itibaren zorlaayıcı ve uzun antremanlarla başlayan hayat fiziksel, zihinsel ve duygusal süreçlerin ağır yoğunluğunu taşıyan musabakalar ile  uzak mesafelerde turnuva volculuklanyla devam edip gıdecektır. Bu durum tercih edilen her spor dalı için geçerlidir. Kuşkusuz tenis sporu için de... Tenis popılleritesi her geçen gün daha da artan teknik bır spor dalıdır.

Sporcunun her hareketinin yeni bir aksiyona dönüştüğü. aerobik ve anaerobik bütün özelliklerin maksimum sınırlarda zorlandığı özel bır spor dalıdır. Her vuruş tekniğinin refleksif özelliklere dönüştüğü bir tekniği uygulamak bir önceki vuruşta işe yararken bir sonıakınde işe varamadığı, zihinsel sureçIerın her daim etkin olduğu spor dallanndan özellikle  sporcunun yetiştirilmesi ıçin uzun yıllar emek gerektiren, süreklı çalışmanın başarıyı getirdiği çok yönlü bir spor dandır Ehnizdeki bu kitap, meraklılarına tenis sporunu sevcdirmekle birlikte bu spor dalına ait önemlı bir eğitim kaynağı olacaktır.


Basım Ayı/Yılı : 9/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 183
Ağırlık : 210
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺60,00

Bu araştırma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma Alanında, ana ürün yetiştirme mevsiminde, farklı ekim sıklıkları kullanılarak her çeşit için 4 sıra arası, ( 65, 70, 75 ve 80 cm) ve 5 sıra üzeri uzaklığı (20, 25, 30, 35 ve 40 cm) kurulmuştur.

Araştırma sonucunda her iki çeşitte de ekim mesafesi azaldığında bitki başına verim azalırken, dekara meyve veriminin arttığı, ekim mesafesi arttığında ise bitki başına meyve veriminin artmasına karşın dekara meyve veriminin azaldığı saptanmıştır.
İki yıllık ortalama değerlere göre Çom çeşidinde en yütsek meyve verimi 70 x 20 cm’den ( 327.9 kg/da),

NC-7 çeşidinde ise, 80 x 20 cm’den (380.4 kg/da) elde edilmiştir.  Yerfıstığında ekim sıklığı, yetiştirilecek çeşitin gelişme formuna göre değişmektedir. Çukurova bölgesinde, yatık ve yatık ile yarı yatık arasında büyüme tipine sahip Virginia grubuna giren NC-7 ve Çom yerfıstığı çeşitleri ekilmektedir. Genelde üreticiler çeşitlerin gelişme formuna bakmaksızın standart bir sıra arası ve üzeri mesafesine göre ekimlerini yapmaktadırlar. Ekim sıklığı bitkinin büyüme formuna göre değiştiği için, verimde büyük kayıplar ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca yanlış uygulanan bir ekim sıklığı, bitkinin büyüme ve gelişmesi olumsuz olarak etkilerken hasatta ise, sorunların çıkmasına neden olmaktadır.

Kitap yerfıstığında bitki sıklığı üzerinde yapılan doktora tez çalışmamdan alınarak yazılmış ve yerfıstığı üreticilerine ve bu konuda çalışma yapacaklara katkı sunması beklenmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 9/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 98
Ağırlık : 98
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺111,60

Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma Alanında ana ürün yetiştirme sezonunda tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Farklı hasat zamanlarınının Çukurova bölgesinde yaygın olarak yetiştirlen Çom yerfıstığı çeşidininin verimi ve kalitesi üzerine olan etkileri incelenmiştir. Bitkiler ekimden itibaren 147 gün sonra başlamak üzere 7’şer gün arayla sekiz farklı zamanda hasat edilmişlerdir. Dekara meyve verimi son hasata kadar düzenli olarak bir artış göstermiştir. Dekara en yüksek verim 505.78 kg ile ekimden sonra 196.günde (8. Hasat zamanı), en düşük verim ise 319.91 kg ile ekimden sonra 147. günde (1.hasat zamanı) yapılan hasattan elde edilmiştir.

Kitap yerfıstığında hasat zamanı üzerinde yapılan yüksek lisans tez çalışmamdan alınarak yazılmış ve yerfıstığı üreticilerine ve bu konuda çalışma yapacak kişilere katkı sunması beklenmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 9/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 48
Ağırlık : 48
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺111,60

Dokunma bülbülün konduğu dalına

Meyletme dünya malına

Misafiriz geldik gideceğiz

Gel merhem ol yaralara

Mutluluk, aranmakla bulunmaz, para ile de satılmaz; çünkü mutluluk dışarıdan değil, insanın içinden gelir, öz veri ile kazanılan mutluluk gerçek mutluluktur. Geçici mutluluklar ise, sıfıra sıfır elde bir şey yok gibidir.

Tecrübe etmede geç kalmak, kansere yenilmek gibidir,

İç huzur ile yaşamak, yatalak ve felçli olup dimdik ayakta olmak gibidir.

İç huzur, anlayış ister, karşılıklı saygı, sevgi ister, acıma duygusu, merhamet ister, sabır ister, empati ister. Empati kurmadan yaşayan insan, sadece kendini düşünür, onlar başkasını düşünmenin anlamını da bilmezler, hatta başkasını düşünmek onları kızdırabilir. Çok kurnaz olurlar, kendilerini bu kurnazlıkla saklarlar, göründüğü gibi değillerdir, konuşmaları ile davranışları birbiri ile uyumlu olmaz, çelişir. Kendine benzeyen insanların yanında olunca mutlu olurlar, çok zor kişiliklerdir, ağzıyla kuş tutsalar da o insanı memnun etmek mümkün olmaz. Yeni evlenecek olanların her konuda olduğu gibi bu konuda da dikkatlerini çekmek istedim.


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 288
Ağırlık : 288
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺135,30

Bu kitapla bilgi koleksiyonunuza neler ekleyeceksiniz?

Fillerin küstüğünü, alındığını ve sitem ettiğini…

Ayıların neden iki kat kürkü olduğunu…

Karada yaşayan bukalemunun okyanusun diplerinde yaşayan benzerini…

At, zürafa ve zebraya benzeyen ilginç hayvanı…

Ve çok daha fazlasını…


Basım Ayı/Yılı : 10/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 64
Ağırlık : 64
En / Boy : 15 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺24,60

Siber Dünyada Güvende misiniz? İsimli kitabımız, siber dünyada kişisel bilgilerimizin uygunsuz kişilerin ellerine geçmemesi ve aleyhimize oluşabilecek güvenlik tehditlerinden gerek bilgilerimizi gerekse bizim kişisel güvenliğimizi korumamız için, yeterli konu hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir.
7’den 70 e herkesin siber dünyada kendi kişisel bilgi güvenliklerini sağlaması için kitabımız oldukça önemli bir başucu kaynağıdır.


Basım Ayı/Yılı : 9/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 64
Ağırlık : 64
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺59,00

Günümüzde uydu teknolojileri sadece seyrüsefer değil, çok farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Örneğin haberleşme uyduları yerden sinyal alır, bunları işler ve tekrar dünyaya geri gönderir. İzleme uyduları, dünya etrafındaki yörüngeleri üzerinde periyodik olarak dönerken ilgilenilen bölgenin resimlerini çeker. Meteoroloji uyduları bulut kümelerini ve atmosferik olayları takip eder, resimlerini çeker ve hava tahminlerinin daha sağlıklı yapılmasına yardımcı olur. Uydular bazı askeri uygulamalarda uygun donanımlar yardımı ile kritik bölgelerde keşif görevi üstlenir. Bunun yanında seyrüsefer amaçlı kullanılan uydular ise sadece havayolu ulaşımında değil, tüm ulaşım türlerinde dünya üzerinde nerede olursak olalım, hiçbir yer vericisine bağlı kalmadan yön, konum, mesafe, zaman ve hız gibi temel seyrüsefer bilgilerine ulaşabilme imkanı sağlar.

Hava ulaşımında seyrüseferin üç boyutlu olması, onu diğer yüzey ulaşım türlerinden ayıran en önemli özelliktir. Farklı irtifalarda, ancak aynı doğrultuda uçan çok sayıda hava aracının gökyüzünde seyretmesi hava ulaşımında kullanılan seyrüsefer yardımcılarının önemini daha da arttırmaktadır. Emniyetli ve ekonomik bir uçuşun anahtarı seyrüsefer sistemlerindedir. Geleneksel seyrüsefer sistemlerinin büyük çoğunluğu yere dayalıdır ve belirli bir menzil dâhilinde kullanılabilmektedir. Özellikle okyanus aşırı uzun menzilli uçuşlarda yere dayalı seyrüsefer yardımcılarını kullanmak mümkün olamamaktadır. Uydu teknolojilerinin gelişmesi ile bu problem büyük ölçüde çözülmüş, uydu sistemleri hava seyrüseferinin her aşamasında emniyetli bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Yakın bir gelecekte tüm dünyada yere dayalı sistemlerin yerini tamamen uydu sistemlerinin alması planlanmaktadır.

Uyduya dayalı konum belirleme, günümüzde sadece havayolu taşımacılığında değil, diğer tüm taşımacılık türlerinde, bilimsel araştırmalarda ve günlük hayatta farklı uygulamalarda yaygın olarak kullanılmakta ve her geçen gün kullanımı daha da yaygınlaşmaktadır. Bu kitapta günümüzde küresel kapsamda hizmet veren ve yakın bir gelecekte hizmete girecek olan uyduya dayalı konum belirleme sistemlerinin (GNSS: Global Navigation Satellite System) genel özellikleri, çalışma prensipleri ve sinyal yapıları ile bu sistemlerin performanslarını arttırmaya yönelik farklı teknikler ele alınmıştır.

Uydu temelli konum belirleme sistemleri ile ilgili yazılmış Türkçe kitap sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıdadır. Tüm dünyada bu konuda yapılan çalışmalar ve uydu teknolojilerindeki hızlı gelişim göz önüne alındığında, bu kitabın sözü geçen konu üzerine çalışan araştırmacılar ve konuya ilgi duyan okuyucular için önemli bir kaynak olacağı düşünülmektedir.

- Doç. Dr. Hakan Oktal - Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Yaman

 


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 270
Ağırlık : 270
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺100,00

İnşaat şirketlerinin organizasyonları bir takım halinde çalışmayı sağladığı zaman çok verimli bir şirket ortaya çıkabilir. Birbirine iyi uyan ve anlaşmaya yatkın kişiler bulmak için organizasyon şeması, görev, yetki  ve sorumluluk  tarifi takımın prensiplerine uygun bir şekilde hazırlanmalı. Şirketin büyümesi ancak  yetki devri ile sağlanacağı için  takım elemanlarının çok güvenilir kişilerden  oluşması gerekir. Mevcut şirketlerde  de zaman içinde yıpranan organizasyonun baştan yapılandırılıp  teknolojik  ve sosyal gelişmelere ve zamanın prensiplerine uygun bir şekilde  çalışır hale getirilmesi hayati olur.

İnşaat şirketinin geliştirdiği projelerde oturanların evlerinde huzurlu yaşamalarını sağlamak müşteri memnuniyetiyle yeni projeler yapıp satmayı kolaylaştırır, bunun için site yaşamının inceliklerine uyumlu ve her türlü çözümler getiren  bir site yönetim planının hazırlanması gerekir. Bütün bu çözümleri bu kitapta bulacaksınız.


Basım Ayı/Yılı : 12/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 96
Ağırlık : 96
En / Boy : 16,5 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺169,15

Ülkemizde ev sahibi olmak çok önemli bir hedeftir. İşe girer, para kazanmaya başlayınca yaşamdan fedakârlıkla ev almak için uğraşanlar çok görülür. Kooperatifler kâr hedefi gütmediği ve aynı hedefte bir grupla beraber çalışmak çok cazip görünür. Herkesin hayatında girdiği bir kooperatif olur, bu kooperatiflerden ev sahibi olanlar kadar parasını kaybedenler vardır. Kooperatiflerin kanun ve ana sözleşmesine göre iş yapmaları gerekir. Sözleşmede sorumluluk maddesini incelemeden ev sahibi olmak hedefiyle ortak olmak mal varlığının kaybedilmesiyle sonuçlanabilir. Burada kooperatiflerin çalışması ve üyelerin sorumluluk durumları incelenmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 12/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 96
Ağırlık : 96
En / Boy : 16,5 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺169,15
Show Devam Ediyor: Queen

Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 24
Ağırlık : 200
En / Boy : 22 / 29
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺117,00

Yakın bir zamanda hayatını kaybeden ve Türk eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan eğitimci Cavit Binbaşıoğlu'nun alanına sağlamış olduğu katkıların değerini henüz kendisi hayattayken tespit etmiş olan eser, aynı zamanda Binbaşıoğlu'nun onlarca yıllık birikimini anlama fırsatını da sağlıyor.


Basım Ayı/Yılı : 2013
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 238
Ağırlık : 354
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺117,26

“Hapishaneye sözde alternatiflerle, hapishaneden çok daha kötü olacak bir şeye hazırlıyorlar bizi.”
Michel Foucault Gözetleme ve Cezalandırma metninin yayımlanmasından hemen sonra, 1976’da Montreal’e bir konferansa davet edilir, konu hapishanelere alternatif olarak sunulan uygulamalardır. Bu kitap Sylvain Lafleur’ün editörlüğünde Foucault’nun o konferanstaki konuşma metni ile sunduğu fikirler üzerine yapılmış mülakatları bir araya getiriyor.
Foucault o konuşmada hapishaneye özgü sözde alternatifleri hapishanenin özgür dünyaya taşması; hapishaneye özgü iktidar biçimlerinin kanserli bir doku gibi hapishane duvarlarının ötesine yayılması olarak gördüğünü dile getirir. Aynı zamanda hapishanelerin ortaya çıkışı, yasadışılıkları nasıl yarattığı, yasadışılıkların kapitalizmin gelişimindeki etkisi ve nihayet yasadışılıkla iktidar arasındaki ilişkiler üzerine önemli değerlendirmeler yapar. Bu çalışma hapishanelerin dışına taşmayı durmaksızın sürdüren gözetim aygıtlarını, diğer bir deyişle gözetlemenin ve kapatılmanın sadece mahkûmları değil bütün nüfusu ilgilendirdiği günümüz dünyasını yeniden tartışmaya vesile oluyor.


Basım Ayı/Yılı : 1/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 80
Ağırlık : 80
En / Boy : 13,5 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺51,00

Oyun yeteneklerinizi başarılı bir kariyere nasıl dönüştürebileceğinizi Sıkı Oyuncu Kariyer Yapma Rehberi ile keşfedin!

Tutkunuzu ortaya çıkarın ve oyun sektöründeki en son oyunları geliştirmek ve ses miksaj  dehası olmaktan, canlı yayınlar ve e-spor turnuvalarında uzman oyunculuğa kadar her türlü iş hakkında her şeyi öğrenin.

Oyun ekipmanları ve oyun türleri hakkında temel bilgi birikimine sahip olduğunuzda, sıra bütün oyun kariyerleri için gereken yetenek ve bilgileri keşfetmeye gelir.

Yaratıcı ve biraz da tasarıma yatkın mısınız?

Belki de kodlamayı seviyorsunuz ve teknolojiye meraklısınız. 

Sıkı Oyuncu Kariyer Yapma Rehberi size geleceğin oyun-yapan veya oyun-oynayan süper starı olmanız için yol gösterecek!


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 96
Ağırlık : 96
En / Boy : 19,5 / 26,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺150,00

KarmaveReenkarnasyonelelegider.Çoğudin,HristiyanlıkveMüslümanlık

hariç, bu eski yasaların bir izine sahiptir. Organize Hristiyanlık ve Müslümanlıktan önce topluluklar, hala Karma ve Reenkarnasyona inanıyordu, ilk Klise babaları ve diğer dinlerin ruhban sınıflarıbu tür kavramların ortadan kaldırıldığından ve yok edildiğinden emin oldular. Böylece konumlarını ve kilisenin ve devletin oluşturduğu siyasi bağları güçlendirdiler.

Atkinson'ınkitabı,buikiinancınincelenmesiiçintarihselvefelsefibirreferanstır.Birinançolarakreeankarnasyon,ölümkorkusunugeçersizkılar.Takipçilerinegöre;ölüm,birdurumdeğişikliğindenbaşkabirşeydeğildirveruhumuz,doğuştangelen,ilahibirdilimiçerensonsuz,ölümsüzbirışıktır.


Basım Ayı/Yılı : 9/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 144
Ağırlık : 144
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00
Yıldızlar İnsanlık Tarihimize Nasıl Yön Verdi?

Biraz önceki manzara çoktan kaybolmuş,

manzaranın yerini birer birer ortaya çıkan yıldızlar almıştı.

Yıldızlar kısa süre içinde gökyüzünü öyle bir kapladı ki bu manzara karşısında hayrete düşmemek elde değildi. Yönümü bulmak için bana kılavuzluk eden takımyıldızlar, gökyüzünde beliren sayısız

yıldız arasında kayboluverdi. Çok iyi bildiğimi zannettiğim gökyüzünde kaybolmuş hissetmek, baş döndürücü bir deneyimdi.

İçime dolan yoğun duygular yerini büyük bir coşkuya bırakmıştı.

Ayaklarımın altında çöl toprağı, üstümde yıldızlar serilmişken;

yüzüme çarpan soğuk hava ve zihnimde canlanan hayallerin

ateşiyle gecenin ışıltılı örtüsünün altında öylece duruyordum,

aslında bir yandan da uzayın bir parçasıydım.

İşte o anda, gökyüzüne ilişkin sırları keşfedebilme arzum

her zamankinden de fazla alevlenmişti.

 

Muhteşem... Bu kitap gökbilimi tarihinin geleneksel hikâyesini sil baştan kurguluyor...” BBC, Sky at Night dergisinden

Gökbilimci ve yazar Stuart Clark’ın popüler bilim türündeki kitabı

Gecenin Işıltılı Örtüsü: Yıldızlar insanlık tarihimize nasıl yön verdi? yıldızlar üzerinden insanlık tarihine ve toplumsal kültüre yakın bir okuma sunarken günlere, aylara, yıllara, burçlara, şairlere, yazarlara, doğaya, evrene, topluma dair pek çok önemli bilgiyi ve dönemi yıldızlar üzerinden açıklıyor.

STUART CLARK

İngiliz gökbilimci ve Guardian, New Scientist, BBC Focus gibi birçok yayının ödüllü yazarıdır. BBC R3 radyosundaki Music of the Spheres [Kürelerin Müziği] isimli programın yazarı ve sunucusudur. Kurmaca ve kurmaca dışı türlerindeki eserleri yirmi beşten fazla dile çevrilmiştir. Kraliyet Astronomi Derneği üyesi, İngiliz Bilim Yazarları Derneği’nin eski başkan yardımcısı ve Avrupa Uzay Ajansı danışmanıdır.


Basım Ayı/Yılı : 4/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 240
Ağırlık : 240
En / Boy : 13,5 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00

Eğitim, insanlığın varoluşundan bu yana üzerinde durulan olgulardan birisidir. En ilkel toplumlarda bile eğitim yoluyla kültürlenme söz konusuyken eğitimin kurumsallaşmasıyla eğitime yüklenen anlam ve görevler de artmıştır. Bilgi çağına girilmesiyle birlikte toplumların refahı ve zenginliği eskiden olduğu gibi daha çok toprak veya sermayeye değil daha çok bilgiye sahip olma ve bu bilgiyi verimli bir şekilde kullanma becerisi ile ölçülür olmuştur.

Toplumsal ilerlemenin gerçekleştirilmesi için tüm eğitim kademelerinin eş güdüm ve uyum içerisinde üzerine düşeni yapması beklenmektedir. Bu eğitim kademelerinden biri olan yükseköğretimin ise, ilerleme üzerinde doğrudan etkisi olması dolayısıyla üzerinde en çok durulan eğitim kademesi olduğu düşünülmektedir. Nitekim, askeri ve siyasi başarının toplumsal ilerleme ile taçlandırılması gerektiğine inanan Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından sonra başlattığı eğitim seferberliğini ilköğretim kademesi ile sınırlandırmamış ve 1933 Üniversite Reformu’na öncülük ederek yükseköğretimin öneminin de altını çizmiştir.

Bu eserin, Atatürk’ün başlattığı ilerleme yolunda yükseköğretim sistemini yeniden düşünmek için bir başlangıç noktası olması beklenmektedir. Amacımız, yükseköğretimin dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimini, mevcut durumunu ve geleceğini içine alan geniş bir pencereden bakarak resmin tamamını görmek ve göstermektir. Bu doğrultuda, bu eserin sadece yükseköğretim sisteminin paydaşlarının değil ülkenin geleceğine kafa yoran herkesin konu ile ilgili bilgi düzeyinin artırılmasına katkıda bulunacağı inancını taşımaktayız.


Basım Ayı/Yılı : 12/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 408
Ağırlık : 408
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺208,00

Orta Asya’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Balkanlara ve Avrupa içlerine kadar uzun bir tarihî dönem ve çok geniş bir coğrafyada hüküm süren Türk Milleti; gittikleri yerlere kültürlerini de götürmüş, bu kültürel unsurlar da günümüze dek etkisini sürdürerek gelmiştir. Her dönemde topluma yön veren ve örnek olan kanaat önderleri, yazarlar, şairler, düşünürler, sultanlar; ortaya koydukları eserlerle hem toplumun manevi ve düşünsel yapısını şekillendirmişler hem de geçmişten günümüze köprü ve ışık olmuşlardır.

Türk Kültüründe Coğrafya temalı bu çalışmanın ikinci cildinde de Türk tarihinin hem önemli kişi ve eserlerinden hem de farklı bölge ve dönemlerden küçük lezzetler sunmak amaçlanmıştır. Böyle bir esere bütün Türk tarihini ve kültürün sığdırmak, coğrafi özelliklerini ortaya koymak elbette mümkün değildir. Ancak sunabileceğimiz küçük lezzetlerle, Ali Şîr Nevâî’den Mehmet Akif Ersoy’a, Âşık Mahsuni Şerif’ten Mevlana’ya, Ergenekon Destanı’ndan Anadolu’nun önemli kültürel özelliklerinden biri olan yaylacılığa kadar birçok konu incelenmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 9/2016
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 422
Ağırlık : 422
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺220,00

Günümüz dünyası karşı karşıya kaldığı sorunlar bakımından değerlendirildiğinde bazılarının küresel boyutlu, bazılarının yerel olduğu anlaşılmaktadır. Küresel olanlar bütün insanlığı doğrudan doğruya ilgilendirmektedir. Yerel olanlar ise, özellikle haberleşme ve iletişim imkânlarının gelişmesine bağlı olarak sonuçları itibarı ile insanlığı ilgilendirmekte ve zaman zaman infiallere yol açmaktadır. Dolayısı ile ister yerel olsun, ister genel olsun insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunların birlikte düşünülebilmesi için, geleceğimizi temsil eden genç insanların eğitiminde bu konularda bir farkındalık oluşturmak gerekmektedir. Bu eser bu farkındalığı oluşturma konusunda bir hareket
noktası olmayı amaçlamaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 12/2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 464
Ağırlık : 464
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺228,00
Osmanlı’dan Günümüze Eğitimde Dönüşümler

Türkiye’nin maârifi, kökleri yüz elli yıl kadar eskiye dayanan yapısal sorunlarla doludur ve bu sorunların çözümü için radikal dönüşümlere ihtiyaç vardır. Eğitim dünyamızın hâkim zihniyeti, başka milletlerin yüzyıllarca deneyerek ve bedel ödeyerek geldiği noktaya kısa sürede, zahmetsiz, külfetsiz ve gayretsiz ulaşmaya odaklıdır. Bunun anlamsızlığı bir yana, mümkün olup olmayacağı dahi düşünülmemektedir. Elinizdeki eser, modern eğitim sistemimizin Tanzimat’tan beri tekrarlanan krizlerinin yanında ümit vadeden kişi, kurum, eser ve manevi dinamiklerine işaret ederek; eğitim sorunlarını tarihî ve kültürel mirası temel alarak teşhis etmenin ve çözüme kavuşturmanın önemine vurgu yapmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 11/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 464
Ağırlık : 464
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺100,87

KAVRAMI................................................................. 5
GÜÇ KAVRAMI.......................................................................5
KÖTÜ ELEKTRIK, KÖTÜ ENERJI TEORISI............................................5
DÜŞÜNCE, DÜŞÜNME, BİLGİ .............................................. 11
BİLGİ NEDİR? BİLGİ ÇEŞİTLERİ............................................11
İNSAN TOPLUMUNUN EN ÖNEMLİ 9 SORUNU......................... 14
TOPLUMSAL YAPIYI MEYDANA GETİREN UNSURLAR................ 16
BİLGİ NEDİR? BİLGİ ÇEŞİTLERİ .......................................... 17
BİLGİ ÇEŞİTLERİ ...............................................................19
BAĞ KURMAK.................................................................... 21
TOPLUM OLABİLMENİN KURALLARI.......................................29
KÖTÜLÜK ETKENLERİ VE NEDENLERİ ...................................33
EGO ve EGOİZM.................................................................49
BELİRSİZLİK......................................................................64
KORKU..............................................................................67
KORKU NEDİR?...................................................................67
GİDİŞAT VE FARKINDALIĞI GÖRMEK.....................................70
İÇİMİZDEKİ FİRAVUN..........................................................76
HASTALIK KAVRAMI.............................................................82
KÖTÜ ELEKTRİK..................................................................85
KÖTÜ ENERJİ TEORİSİ.........................................................85
ZAYIFLIK KAVRAMI..............................................................88
BİR İNSANIN KÖTÜLÜK YAPMASININ NEDENLERİ ....................91
İHTİYAÇLAR........................................................................92
GÜÇ KAYBININ NEDENLERİ ..................................................93
GÜÇ ÇEŞİTLERİ...................................................................103
PARA..................................................................................105
ŞANS KONUSU.....................................................................115
GÜÇ KAYBININ NEDENLERİ ...................................................116
KAYNAKLAR ........................................................................118
SANAYİCİLERE VE İŞ İNSANLARINA 21. YÜZYIL
TAVSİYELERİ .......................................................................120
FAKİRLERE YÖNELİK TAVSİYELER............................................123


Basım Ayı/Yılı : 7/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 128
Ağırlık : 128
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺21,25
Bir Görsel Kültür Çalışması
 • Görsel Kültür Üzerine
 • Kültürel Tüketimin Yeni Boyutu: Minikitap Serisi
 • Kimlik Oluşturma ve Güzellik Algısı Üzerine: Barbie ve Kimlik Yaratımı
 • Çağdaşlaşmanın Görsel Karşılığı: Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın İmajı
 • Görsel Kültür Bağlamında Mekân ve Kimlik İlişkisi: “Google” Ofis Mekânları Örneği
 • Görsel Kültür ve Renk Olgusu: Sembolik Anlamlar, Algılama ve Kültürel Farklılıklar Üzerine Bir Çalışma: Polonya ve Türkiye Örneği
 • İzleyiciye Simgesel Betimleme Aracılığıyla Mesaj Aktarımı: Parasosyal Etkileşim Bağlamında La Casa De Papel Örneği
 • Tüketim Kültürü Bağlamında Konut Reklamlarından Sunulan Kimlikler
 • Romantizm Akımının Film Afişlerine Etkisi
 • Türkiye’deki Ödenekli Tiyatrolarda Sahnelenen Romeo ile Juliet Oyunlarının Afiş Tasarımları
 • Görsel Kültür, Moda ve Kimlik: Vogue Örneği Marvel ve D.C. Çizgi Roman Karakterlerinde Renklerin Kültürel Sembol Olarak Kullanımı
 • Vesikalı Yarim: Açmazların Görünümleri

Basım Ayı/Yılı : 10/2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 310
Ağırlık : 400
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺283,50

Turizm Endüstrisinde Konaklama Hizmet Sektöründe Geçmişten Bugüne Yaşanan Tarihsel Gelişmeler

Tarih Turizmi Bağlamında Nikomedeia Tarihine Genel Bir Bakış

Turizm İşletmelerinde Çalışma Yaşamı Kalitesi

Coğrafi İşaretli Gastronomi Ürünlerinin Turizm ve Kültürel Mira­sa Katkısı

AB’de Coğrafi İşaret Uygulamaları ve Gastronomi Turizmine Kat­kısı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yö­netmelik Kapsamında Turizm Tesislerinde Peyzaj Tasarımı

Sosyal Medyayla Değişen İletişim Anlayışı ve Turizm Faaliyetlerine Etkileri

Hizmet Pazarlamasında Bir İçsel Pazarlama Uygulaması Olarak Güçlendirmenin Rolü

Yeniçıkan Enfeksiyon Hastalıkları ve Turizm Ekonomisine Etkileri

Turizm, Kültür ve Kartepe


Basım Ayı/Yılı : 9/2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 214
Ağırlık : 214
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺222,30

Pazartesi günü Bereketli Lisesi için apayrı bir gündü. Geçmiş pazartesilere hiç benzemiyordu. Nasıl benzesin ki? Kursa katılan yetmiş dokuz öğrencinin hepsi de üniversiteyi kazanıyor. Hem de yüksek puanlarla. Belki de toplu hâlde Türkiye birincileri bu liseden çıkacak.

Veliler bile bu pazartesi sanki derse gelir gibi çocukları ile birlikte okula geldiler. Sırf bu heyecanı yaşamak, okul idarecilerine teşekkür etmek için.

Okul müdürü Vehbi Güler, bayrak merasiminden sonra konuşmaya başladı.

“Kıymetli öğretmen arkadaşlarım, saygıdeğer veliler, çok sevgili öğrencilerim. Bugün, bizim için çok önemli, çok mutlu, çok bahtiyar olduğumuz bir gündür.

Dün, Türkiye genelinde yapılan ÖSYM sınavlarına, yetmiş dokuz öğrencimiz de girdi. Sınav sorularını yine dün yetmiş dokuz öğrencimiz ve branş öğretmenlerimiz ile birlikte çözdük. Sonuçta gördük ki yetmiş dokuz öğrencimizin tamamı da ÖSYM sınavlarını kazanmışlar. Hem de on civarında öğrencimizin Türkiye birincisi olma ihtimali çok yüksek. İşte onun için bugün, okulumuz için apayrı bir gün diyorum. Bu ÖSYM sınavları sonuçları, okulumuz için bir milattır.

 


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 424
Ağırlık : 424
En / Boy : 13 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺135,00

Bir örgütün sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli en önemli unsurlardan biri çalışanlardır. Çalışanların örgüt içindeki tutum ve davranışlarının örgüt verimliliğini etkilediği bir gerçektir. Rekabetin giderek artması çalışanların ve örgütün daha iyi anlaşılmasını zorunlu hale getirmiştir. Örgüt verimliliğinin arttırılması için çalışanların, grupların ve yapıların örgütsel davranışa etkisinin araştırılması yol gösterici olacaktır.
“Örgüt İçi Etkileşimi Çözümlemek: Örgütsel Adalet Saldırganlık Davranışları Duygusal Zeka” isimli çalışmanın, örgütsel başarıya ve alan yazınına katkı sağlamasının yanı sıra örgüt yöneticilerinin ve çalışanlarının birbirini daha iyi anlaması bağlamında da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İçindekiler

1. Örgütsel Adalet
2. Bir Davranış Biçimi Olarak Saldırganlık
3. Duygusal Zeka
4. Araştırma
5. Sonuç


Basım Ayı/Yılı : 5/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 186
Ağırlık : 186
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺126,00

İnsan, alet kullanmaya ve yapmaya başladıktan sonra, elinin becerisi ve beyni gelişti. Dayanışma ve ortaklaşa etkinlik içindeydi. Gözlemleri ve deneyimlerinden edindikleriyle öğrenmeye, sorgulamaya, araştırmaya ve bilinçli davranışlar göstermeye başladı. Kölecilik insanı, doğaya ve kendi doğasına yabancılaştırdı. Zorla kölelik, günümüzde ücretli köleliğe dönüştü. Binlerce yıldır akıl bilgiyle zenginleşirken, bir yandan da iş bölümü nedeniyle sınırlanıyordu. Çağımızda, aşırılaşmış iş bölümü tek yönlü teknik aklı daha da geliştirdi. Ama insan, yaşadığı dünyaya daha dar bir alandan bakmaya başladı. İnsanın El-beyin birlikteliğinin ayrışması ve teknolojinin sağladığı kolaylıklar, yeteneklerini daha da sınırlandırdı. Robotik karakter kazanmış seri ve sınırsız üretim, ilişkileri mekanikleştirdi. Bireyci fayda peşinde toplumsallığını yitirdi ve giderek yalnızlaştı. Düşünce, duygudan kopmaya; kendine ve çevreye yabancılaşan insan, tüketime koşullanmış, uygulamacı, robotik bir kimliğe bürünmeye başladı. Bu ortamda akıl kendi unsurlarını parçalayıp tüketerek hızla çöküşe geçti.


Basım Ayı/Yılı : 5/2011
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 160
Ağırlık : 184
En / Boy : 20 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺75,00

Smith-Morra Gambiti


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 1
Ağırlık : 100
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺100,00

İbn Arabi ve Paul Tillich’in Sevgi Anlayışlarının Karşılaştırılması
Sevgi kavramı, disipliner manada edebiyat, sosyoloji, tıp, felsefe ve benzeri alanlarda sıkça işlenmiştir. Bu kadar geniş bir kullanım alanına yayılan sevgi, dini ve seküler (profan) olarak kullanılmasına rağmen belirli bir tanımı yapılamamıştır. Bu durum sevginin farklı alanlara yayılması, aşkın ve içkin yönlerinin mevcudiyeti, dünyada yaşanılanın da ele avuca sığmaz bir boyutunun bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmamızda genel manada sevgi çeşitleri ve tarihsel artalanı, özel manada ise İbn Arabi ve Paul Tillich bağlamında batıda ve doğuda sevginin bir sorunsal olarak konumlanış ve anlamlandırma çabasını ele alacağız. Bunun yanında bu kavramın hayatın diğer alanlarıyla olan bağlantısı kurulmaya çalışılacaktır.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 222
Ağırlık : 222
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺86,25

Kitabın ismi, soru şeklinde. "Korona Virüs İlâhî İkaz ve Ceza mı, Müstekbirlerin Oyunu mu?" diye hem kitaba isim vermiş hem de soru sormuştum. Bu sorunun cevabını kitabın içeriğinde bulacaksınız, ama ben şimdiden bahsedeyim. Korona virüs hem İlâhÎ ikaz ve ceza, hem de müstekbirlerin dünya halkı ile oyunu.


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 290
Ağırlık : 290
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺56,00

 “Yalnızlık çekmek” deyiminin çağrıştırdığı sıkıntı, terk edilmişlik, çaresizlik, toplumsal ve doğal çevreden yoksunluk gibi negatif anlamlar ve olumsuz çağrışımlara sahip olan YALNIZLIK; diğer yandan kendine özgülük, tek başına kalabilme, özgün ve özgür birey olma, tek başına bir ümmet olabilme vb. kişiliği geliştirici, onarıcı, yapıcı, özlem duyulan pozitif veçheler içermektedir.

 Ruhsal ve bedensel tezahürleriyle psikolojik gibi görünen Yalnızlık kavramının, detaylı incelendiğinde daha geniş toplumsal yansımalarıyla eğitim ve siyaset biliminin öncelikli konusu ve sosyolojinin de önemli kavramı haline geldiği görülecektir.    

 Önümüzdeki yıllarda devletlerin baş etmesi gereken daha büyük bir salgın olma potansiyelini de taşıyan yalnızlık olgusu, üzerinde çokça düşünülmeyi, konuşulmayı ve derin incelenmeleri gerektiriyor. “Sevmeyi falan değil, yalnızlığı öğren. Çünkü zor zamanlarda en çok ona ihtiyacın olacak.” demiş Bukowski. Biz de, dördüncü yılın bu son sayısında bu konuya dosya açtık:

Yalnızlık/ uzlet, inziva, tek başınalık, terk edilmişlik, bireysellik, biricik olma...”
Bu sayıda yalnızlığa çok farklı açılardan bakma imkanı bulacaksınız:
Yalnızlığın Sosyal Görüntüleri, 
İnsanlıktan Kaçışın Adı: Yalnızlık, 
Mistik Bir Tecrübe Olarak Yalnızlık,
Entelektüel Yalnızlık,
Nitelikli Yalnızlık,
Hz. Muhammed’in Hira Tecrübesi,
Yalnızlık Teolojisi,
Yalnızlık Psikolojisi,
Süper Bencillik ve Sevgi Gereksinimi;
İnsanlar Neden Yalnız ve Mutsuzlar?
….
Daha sayılacak birçok başlık olduğunu hatırlatarak sizi şimdilik “yalnızlık”la baş başa bırakıyor ve bir sonraki sayımızın konusu olan “Bir Toplumsal Sözleşme Olarak ANAYASA” dosyasının hazırlıklarına geçiyoruz. Selam ile…


Basım Ayı/Yılı : 12/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 224
Ağırlık : 224
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺63,00

Yeryüzünde kaç dil vardır ki bin yıldır yasaklı olsun ama yine de dimdik ayakta kalabilsin!

Yeryüzünde kaç dil vardır ki bin yıl devlet dili yapılmasın; okula, ibadethaneye sokulmasın ama yine de dimdik ayakta kalabilsin!

Yeryüzünde kaç dil vardır ki doğrudan doğruya konuşanların bir bölümünce bile dışlanmaya çalışılıp yetersiz ve yoksul sayılsın ama yine de dimdik ayakta kalabilsin!

Yeryüzünde kaç dil vardır ki kutsal sanılan bir başka dilin saldırısına uğrasın ve bu saldırıdan ağır yaralar alsa da dimdik ayakta kalabilsin!

İşte Türkçe böyle bir dildir.

Bu bitig Türkçeye adandı. Özgürlüğü için direnen, savaşan, dövüşen, vuruşan Türkçeye. Nice savaşlardan utkuyla çıkmış görkem yüklü Türkçeye...

Bu bitig; gerek ulusal anlamda Türklüğün dilsel yaşanmışlıklarına ilişkin, gerekse benim bireysel anlamda başımdan geçenler üzerinden üzücü anıları unutmamak ve ulusal belleği diri ve güçlü tutmak için yazıldı.

Yüreğinizi Türkçenin ışığı ısıtsın.

Arapçaya, İngilizceye, Rusçaya, Farsçaya karşı Türkçenin ışığında toplanalım.

Türkçe yok olursa biz de yok oluruz.

Türkçe yaşıyor, savaşıyor.


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 224
Ağırlık : 224
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺144,00

Her kalek an pîreke me ku çavê xwe ji vê “dinya gewrik” digire û ji nav me bar dike, hinek ji vê mîratê bi xwe re dibe. Ji vî aliyî ve kedkarê vê pirtûkê mamosta Mihyedînê Mihemedê Remo, nimûneyeke pir baş nîşanî me daye ku ev xebata wî ji wan gotin û bêjeyên winda dagirtî ye û ji bo ziman û çanda Kurdî û bi taybetî jî ji bo zaravayê Kurmancî û devoka Torê, dê bibe çavkanî.
Mihyedînê Mihemedê Remo li ser vegotin û devoka Torê pir bi hûrgilî rawestiyaye û heta jê hatî jî zimanekî herikbar bi kar aniye. Di çîrok û çîvanokên pirtûkê de, bi riya diyalogan, devoka herêmê pir xweş hatiye parastin, bi saya vê yekê jî li gorî me, ev xebat, ji bo zimanzan û lêkolînerên folklora Kurdî û bi taybetî ya Torê û derdora wê, dê bibe çavkaniyeke hêja.
Mihyedînê Mihemedê Remo, bi xwe di nav gelê herêma xwe Torê de rabûye û çanda herêmê jî baş dizane. Bi saya vê yekê jî taybetiya xebatê ya ku “çîrok û çîvanokên herêmê, gotinên pêşiyan ên herêmê piştrast dikin”, diyar dibe.


Basım Ayı/Yılı : 9/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 604
Ağırlık : 604
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺220,00

Rakı konusunda yazılmış en eğlenceli, en ters köşe, en sivri kitap. Feridun Nâdir ahkâm kesenlere blöfle cevap vermenin yollarını gösteriyor.

“Aslolan rakıdır. Diğer içkiler rakının kıymetini bilelim diye yaratılmıştır. Kıymetini bilelim. Meydanı ahkâm kesenlere bırakmayalım.

Bu minik kitap üzerinden iki işe yaramak üzere yola çıktım.

Birincisi rakı konusundaki çokbilmişliğe karşı. Bu çokbilmişler blöfçüdür. Blöfçüler bir de özgüvenliyse tedirgin edici olabilir. Bunlara zahmetsiz mukabele etmek isteyenlere argümanlar, cümleler hazırladım. Söylediklerim kanun değildir. Fikirdir. Beğenen beğendiğini kullanır. Beğenmeyen kitabın sayfalarından çekirdek külahı filan yapar.

İkinci olarak rakı konusuna bir ucundan başlamak isteyenlere kılavuz olayım istedim. Çünkü bazı konularda hazır bilgi güzeldir. Zaten blöf yapana blöfle cevap verilir. Blöfçünün hakkından en iyi başka bir blöfçü gelir.

Biraz da mizah tabii.”
Feridun Nâdir


Basım Ayı/Yılı : 9/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 68
Ağırlık : 68
En / Boy : 11 / 15
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 1
₺34,65

Meyhanenin kitabı yazıldı!

Meyhane konusunda şimdiye dek yazılmış en kapsamlı çalışma.

Bu kitap meyhane açmak isteyen ya da sektöre hizmet vermekte olan profesyoneller kadar müdavimler ve bütün meyhane dostları için de yazıldı.

53 yazar, 54 konu başlığı, bir kısmı ilk defa görülecek 250 fotoğraf, 160 çizim ve doğrudan ilgili adrese gitmenizi sağlayacak karekodlar…

Tarihinden mimarisine, içkilerinden mutfağına, işletmeciliğinden müziğine meyhane ile ilgili her konuyu bulabileceğiniz kapsamlı bir rehber, 564 sayfalık bir başvuru kaynağı…

Meyhane İhtisas Kitabı'nı büyük boy, ciltli ya da küçük boy, karton kapaklı olarak alabilirsiniz.


Basım Ayı/Yılı : 5/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 564
Ağırlık : 564
En / Boy : 15,3 / 20,1
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺140,14

Türkiye Okumaları başlığıyla ilki 20010’ların başlarında şekillenen etkinlik zincirinin son halkası 6 Ekim 2020 ila 22 Aralık 2020 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Toplam 13 haftalık bir etkinlik olarak planlanan bu çalışmanın birer atölye çalışması olarak formatlanan işleyişinde, akademik ve entelektüel dikkatlerinden ödün vermeyen pek çok katılımcının katkısı söz konusudur. Bu kitap emekleri kayıt altına alma çabasının bir ürünüdür.


Basım Ayı/Yılı : 10/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 258
Ağırlık : 258
En / Boy : 13 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺140,00

Kulliyatu-s Seyid Eli El Findiki


Basım Ayı/Yılı : 9/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 328
Ağırlık : 328
En / Boy : 17 / 25
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺175,00

İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ 2023
   _________________________________________
İncili Gastronomi Rehberi’nin 5’incisi ile karşınızdayız. Türkiye’de ilk kez değerlendirme ve derecelendirme yöntemi kullanarak gastronomi rehberi hazırlamaya karar verişimizin üzerinden yedi yıl geçti. Binlerce yıllık gelenekten süzülüp gelen, çok güçlü ve zengin bir mutfak kültürüne sahip olmamıza karşın bu zenginliğin bir restoran kültürü yaratması kolay olmadı. Ancak yola koyulduğumuz 2016 yılından bu yana dünya çapında restoranlarımızın, yıldız şeflerimizin, tadı damaklarda yer eden lezzet duraklarımızın sayısı gözle görülür bir biçimde artıyor. Mutluyuz ki, bu süreçte Hürriyet Gazetesi ve Karaca iş birliğiyle sektörü etik kurallar çerçevesinde değerlendiren, işin iyi yapanları teşvik eden, gastronomi tutkunlarına yol gösteren bir rehber ortaya çıkardık.
Türkiye’nin en güçlü yeme-içme yazarları, danışma kurulu üyeleri ve gizli müfettişlerin katkılarıyla ilk İncili Gastronomi Rehberi 2017 Kasım ayında raflardaki yerini aldı. Ardından 2018 yılının Aralık ayında ikinci, 2020 yılının Şubat ayında üçüncü ve 2022 yılının Mart ayında dördüncü rehberimiz yayımlandı. Elinizdeki beşinci rehber de daha öncekiler gibi kolektif bir çalışmanın ürünü.
Rehberin kapsamı bu kez daha da genişledi ve İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya, Bursa ve gastronomisiyle Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılan ilk kent Gaziantep’in yanı sıra Türkiye gastronomisinde önemli bir yer tutan Adana da dahil edildi. Her yıl yeni kentlerin katılmasıyla büyüyecek olan rehberimizde 699 restoran ve 490 lezzet noktası ile bu sene rehberde bir ilk olarak Jumbo’nun katkılarıyla Asırlık Mekanlar da yer alıyor. Rehberimizin yeme-içme dünyasındaki eğilimleri yansıtacağını, sektöre katkısının büyük olacağını düşünüyoruz. Dileğimiz 5’inci İncili Gastronomi Rehberi’nin de yeme-içme kültürünü sevenlerin başucu kitabı olması. 


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 352
Ağırlık : 352
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺450,00

SAĞLIK VE BİLİNÇ TOPRAKTAN BAŞLAR

İnsan, doğadaki en tahrip edici canlıdır; hep ihtiyacından fazlasını tüketir, talepleri bitmez. Her zaman sınırlarının ötesine geçme arayışı içindedir; geçer de, fakat bu gelişmenin doğada ve kendisinde yaratacak olumsuz etkilerini hesap etmez, doğanın kıymetini bilmez.

Yaşam güvencemiz doğayı aşırı hırslarımızdan dolayı yok ederken bir yandan da doğa tarafından cezalandırılıyoruz; aşırı sıcaklıkla, orman yangınlarıyla, suların azalmasıyla… Fakat insanlık hâlâ bunun farkında değil. Hâlbuki bugün geldiğimiz nokta insan eylemlerinin bir sonucu. 

Tarım ve Çevre Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de zararlı böcek öldürücü (pestisit) tarım ilacı kullanımı 2014 yılından itibaren 2018 yılına kadar ki beş yıl içinde yüzde elli arttı. Bu göremediğimiz acı gerçek bize elimizle kendimizi, toprağımızı, canlıları her geçen gün daha çok zehirlediğimizi gösteriyor. Sürdürülebilir bir yaşam için toplumun her kesimin çevre konusunda bilinçlenmesi yeni bir çevre ve tarım politikaları oluşturulması gerekmektedir. 

Bu kitap, toprak başta olmak üzere doğanın daha iyi tanınması ve korunmasına yardımcı olmaya çalışırken belli bir bilince erişip ekolojik okur yazarlığımızı arttırarak yaşanabilir bir gelecek inşa edilebilme şansımızın hâlâ var olduğunu anlatmaya çalışıyor. 

Eğer balçıktan yapılmışsam

Bütün dünya yurdumdur benim

Bütün mahluklar da (canlılar) yakınlarım 

1. yüzyılda İspanya'da yaşamış Arap kökenli kadı, tarihçi, matematikçi ve astronomi bilgini Said Ümeyye el-Endelüsi (1029-1070)

DÜNYADA İLAÇ VE KİMYA TERÖRÜ

Kimyasal ilaçların önemli bir kısmı  artık kesin tedavi değil hayat boyu alınması gerekecek şekilde dizayn ediliyor. İnsanlar belli bir yaştan sonra ömür boyu çeşitli ilaçlarla yaşamaya mahkum ediliyor. Bunlar bir süre sonra önce böbrekleri olumsuz etkiliyor ve  diğer sağlık sorunlarını da tetikliyor.  Sağlık sistemininde hastalara gereksiz yere ve gereğinden fazla ilaç yazılması neredeyse rutin bir uygulama oldu. Sağlık sistemi içinde hakim olan unsur; ilaç firmaları ve onların ne pahasına olursa olsun kârlarını arttırma olunca sağlık sistemi soruşturulur hale geliyor.

Kimyasalların ilaç alanı dışındaki tehlikeleri ise hem çevre hem insanlık için adeta bir terör oluşturuyor. Yaşamımıza 1950'lerden itibaren 100 bin civarında yeni kimyasal madde girdi. Yaşamımız plastik gibi kimyasal kökenli  maddelerle çevrildi. Bunları çok bilinçsiz kullanıyoruz ve bu atıklar da yüzlerce yıl tabiattan kaybolmayarak çevreyi, havayı ve gıda zincirimizi zehirliyor. Sağlıklı yaşam alanlarımızı her geçen gün elimizden alıyor.

ABD’de yapılan bir araştırmada, yeni doğmuş çocukların göbek bağında   300'e yakın kimyasal madde bulunmuştur. Bilinçsiz yaşam ve daha çok para kazanma uğruna hem kendimizi hem ana karnındaki çocuklarımızı bile zehirlemekteyiz. Yaşam konusunda bilgili olmak ve bu konuda organize hareket ederek bir şeyler yapmaya çalışmak, insanlık ve gelecek nesiller adına yapılabilecek en erdemli görev olacaktır.

“Modern yaşamda kimyasal ilaçlar ve kimyasallar bilinçsiz kullanıldığı takdirde insanların sağlığını bozarken çevreye de büyük zararlar veriyor. Elimizde çalışma bu konudaki  hayati gerçekleri bize belgeleriyle sunuyor. Tokalak insan sağlığı  ve çevre konusundaki yanlışlıkları ortaya  koyarken son bilimsel veriler eşliğinde  bizlere bilinçli yaşam konusunda   anlaşılır bir şekilde yol gösteriyor.”

DÜNYADA GIDA TERÖRÜ

Gıda sektörü tarafından üretilen ve aldatıcı reklamlarla dezenformasyonlarla insanlar için elzem gıda maddesi olarak sunulan  işlenmiş ve binlerce katkı maddesi kullanılmış  gıdalar insanların sağlığına  değil yüz milyarlarlarca dolarlık piyasası olan gıda sektörünün yararına çalışır. Bu gıdalarla insanlar sağlığını kaybederken gıda sektörleri kasalarını doldururlar. Yüksek oranda  zararlı yağ, şeker, tuz ve katkı maddeleri  ihtiva eden işlenmiş gıdalar sahte gıdalara dönüşmüştür ve  insanları beslemez.  Bunların raf ömrünü uzatmak için içine konulan kimyasallar, düşük besin değerleri tüketenlerdeki toksinleri arttır hastalıkları tetikler.

Biz topraktan soframıza kadar gelen gıdaların artık yeteri kadar besin mineral değerleri bulunmadığını, aksine daha çok zararlı maddeler bulunduğunu bilsek de alternatif yollar gittikçe azaltıldığı için istemeyerek de olsa bunları  tüketmek zorunda kalıyoruz. Bu suni hale gelmiş sözde gıdalar bizi yalnız fiziken değil ruhen de hasta ediyor. İnsanoğlunun bu gıda teröründen bir an önce bilinçlenerek kurtulması gerekmektedir.

“İsmail Tokalak’ın bu şok edici kitabı bize ve çocuklarımıza  sunulan gıdaların tehlikelerini yüzlerce bilimsel referanslarla destekleyerek gösterirken bize sağlıklı yaşam konusunda takip etmemiz gereken yol haritasını da veriyor. Tokalak’ı herkesin başucu kitabı olması gereken bu çalışmasından dolayı canı gönülden kutluyor  ve tebrik ediyorum. Her yeni kitabı ufkumuzu daha da çok  açıyor.” 


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 1028
Ağırlık : 1028
En / Boy : 13,5 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺322,50

Bu araştırma, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için yedi bölümden oluşturulmuştur. Giriş kısmı olan birinci bölümde, araştırmanın problematiği ortaya konmuş, araştırma konusunun mahiyeti ve yönteminin tespiti ile birlikte, yararlanılan arşiv kaynakları hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde,
Maraş tarihi ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölüm, Maraş Kazası’nın
coğrafi konumuna ve XVIII. asra kadar olan tarihine ayrılmıştır. Şehrin fizikî yapısı ve mahalleleri, dördüncü bölümde ele alınmıştır. Şehrin idari yapısı, yönetici zümresi, ahi teşkilatı, toplumda ayrıcalıklı bir yeri olan uleması, beşinci bölümde incelenmiştir. Şehrin demografik yapısının ve sosyal hayatın ele alındığı altıncı bölümde, nüfusu oluşturan unsurlar ile birlikte XVIII. asır Maraş’ından Divanıhümayun’a yansıyan, sosyal hayata dair davalar ele alınmıştır. Yedinci ve son bölümde ise vakıf müessesesi ve tarihî gelişimi ele alınmış; araştırma döneminde faal olan medreseler, zaviyeler, cami ve mescitler ile bu müesseselere atanan görevlilerin atanma ve azil sebepleri incelenmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 428
Ağırlık : 428
En / Boy : 15,5 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺180,00
Tükendi

Türkiye’nin 1980 sonrasında dünya kapitalist sistemiyle hızlı bir şekilde bütünleşmeye yönelmesi, her alanda yeni-liberal  Politikaların uygulanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Yeni-liberalizm, 2000’li yıllarla birlikte kentsel politikalar üzerinde de egemen anlayış haline gelmiştir. Kentsel dönüşüm uygulamaları, yeni-liberal politikaların kent mekânındaki egemenliğinin en açık şekilde gözlemlendiği alanlar olmuştur. Bu uygulamalar sonucunda, oluşan kentsel rantın eşit ve adil olmayan biçimde dağıtıldığı ve bu olumsuzlukların giderek büyüdüğü yönündeki eleştiriler artmaktadır. Kentlerin sağlıklı ve düzenli bir biçimde gelişebilmesi için, insan yerleşimlerinin bugününe ve geleceğine planlı olarak müdahale edilmesi kaçınılmazdır. Ülkemizde, imar planı değişikliklerinden çoğu, rant yaratıp paylaştırmayı ilke olarak benimsemiş durumdadır. Çarpık kentleşmeye çare olarak sunulan “çarpık kentsel dönüşüm” uygulamalarının en rahatsız edici örnekleri, merkezi bir kurum olarak bütün ülkede yetkili kılınan TOKİ tarafından hayata geçirilmektedir. Bu kurumun kimi belediyelerle işbirliği yaparak gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projelerinde, kent toprağının artan değerinin paylaşım yönteminden, halk ve geleceğin kuşakları sürekli  olarak zarar görmüş ve bugün de görmektedir.

Prof. Dr. Ruşen Keleş


Basım Ayı/Yılı : 10/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 168
Ağırlık : 168
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺71,00
Tükendi

Türkiye’de müze eğitimi son yıllarda önem kazanmış ve yaygınlaşmıştır. Bu gelişmede konuya –müzeciler yanında- özellikle eğitimcilerin el atmasının büyük payı vardır. Alanda gereksinme duyulan kaynaklar gitgide çoğalmaktadır. Ancak kuram ile uygulamayı birleştiren ve kurama dayalı pratik önerilerde bulunan bir kitaba çoktandır gereksinme duyulmaktaydı.


Basım Ayı/Yılı : 6/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 563
Ağırlık : 563
En / Boy : 15 / 22
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺102,00
1 2 3 ... 69 >
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı