Türkçe Çeçence Sözlük


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 362
Ağırlık : 362
En / Boy : 10 / 14
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺31,50

Karaylar, başta Litvanya, Polonya, Ukrayna, Kırım ve İstanbul olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde dağınık olarak yaşamaktadırlar. Konuştukları dil olan Karayca ise Türk dilleri içinde Kuzeybatı Kıpçak grubunda kabul edilmekte ve yok olma tehlikesi altındaki diller arasında anılmaktadır. Haliç, Trakay ve Kırım olmak üzere üç diyalekti bulunmaktadır.
Karaycanın sözlükleri ise 20 yüzyılın başlarından itibaren farklı alfabelerde hazırlanmış, kimisi basılmış, kimisi daktilo baskısı olarak özel koleksiyonlarda yer alan sınırlı sayıda çalışmalar olmuştur. Son olarak Gulayhan Aqtay, Henryk Jankowski tarafından yayımlanmış ve bu çalışmaya konu olan A Crimean Karaim-English Dictionary, yaklaşık 10.000 maddenin yer aldığı Karaycaya ilişkin hazırlanmış en son ve en kapsamlı sözlüktür. Türkçeye aktarımı yapılmış olan bu çalışma, kendisinden önce yapılmış sözlük çalışmalarının bir değerlendirmesi olması bakımında bu dile ilişkin sözlük ihtiyacını karşılayacak niteliktedir. Sözlüğün çevirmeni Tülay Çulha ise 15 20 yıldır Karayca üzerine çalışmakta olup Türkiye’deki ilk Karayca sözlüğün yazarıdır (Karaycanın Kısa Sözvarlığ, Karayca - Türkçe Sözlük).


Basım Ayı/Yılı : 1/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 524
Ağırlık : 524
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺127,00
Türkçe Açıklamalı

Şenateş’in vefatından sonra sözlüğün editörlüğünü Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Doç. Dr. Ahmet Kırkan yaptı, yazar Ömer Faruk Çetinkaplan da sözlüğü yayına hazırladı.

Doç. Dr. Ahmet Kırkan sözlük hakkında şunları söyledi:
“Bu ebatta Zazaki olarak ilk defa böyle bir sözlük yayınlandı. Şaban Hoca sözlüğü bitirmişti biz de editörlüğünü yaptık, yayına hazırladık. Bu ebatta 36 bin 800’den fazla kelime ve 2 bin 500’e yakın sayfalık Zazaki bir sözlük ilk defa çıkmış oldu. Şaban Hoca’nın ifadesiyle 30 yıla yakın üzerine çalıştı. Hoca başta Siverek, Çermik, Gerger, Çüngüş olmak üzere imkan dahilinde Zazaların yaşadığı diğer bölgelere gidip insanlarla görüşerek değerlendirme yaparak halktan aldığı sözlü kaynakları da topladı. Bu sadece yerel bir sözlük değil, farklı mıntıkalardan, farklı telaffuz ve söyleyişler de sözlükte yer alıyor. Şaban Hoca sadece bir alan veya bir bölgeye mahsus bir sözlük hazırlamadı. Bu sözlük çok geniş kapsamlıdır. Diyebilirim ki şimdiye kadar yayımlanan en kapsamlı, en hacimli Zazaki sözlüktür bu. Ayrıca kaynak için kitapları da tarıyordu.”


Basım Ayı/Yılı : 5/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 2296
Ağırlık : 2296
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺1.250,00
(90 Bin Sözcük)

Fince Sözlük Türkçe Fince, Fince Türkçe karşılıklarıyla çıktı.
Fince öğrenmek isteyenler için, Finceye meraklı olanlar veya Finlandiya’da yaşayanlar için hazırlanmıştır.
Toplamda 90.000 sözcük içerir roman boyutundadır.
Türkçe’den Fince’ye, Fince’den Türkçe’ye yanınızdan ayırmayacağınız bir eser.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 322
Ağırlık : 322
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺180,00

Karaman’ın Söz Varlıkları Sözcükler


Basım Ayı/Yılı : 1/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 344
Ağırlık : 344
En / Boy : 15 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00

501 Russian Verbs Barron's


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 720
Ağırlık : 720
En / Boy : 15 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺540,00

İngilizce-İngilizce Sözlük İngilizce açıklamalar İngilizce örnek cümleler 1.216 İngilizce sözcük ve resim İngilizce-İngilizce sözlük özelliğinde olan Alfabetik Resimli İngilizce Sözcükler, çocukların dil eğitimine katkı sağlamak amacıyla titizlikle hazırlandı. Sözcüklerin İngilizce açıklamalarını barındıran kitapta, anlamı pekiştirmek amacıyla İngilizce örnek cümlelere de yer verildi. Harflerin yerini gösteren kulaklı sayfalar, çocukların kitabı kolaylıkla kullanabilmesini sağlıyor. Canlı ve renkli resimler sayesinde sözcükler çocukların hafızasında daha iyi yer ediyor. Renkli ve kullanımı kolay tasarımıyla Alfabetik Resimli İngilizce Sözcükler, çocukların başucundan ayırmayacakları önemli bir yardımcı kaynak niteliğinde.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 96
Ağırlık : 96
En / Boy : 23 / 27
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺82,00

Açıklamalı 40 Atasözü kitabı, hem Osmanlı Türkçesini öğretmek hem de Atalarımızdan bize miras kalan sözleri açıklamaları ile birlikte görme ve okuma imkânı tanıyacaktır. Bazen bir cümlenin hayatımıza yön verebildiğine insanlık tarihi boyunca şahit oluna gelmiştir. Bizi tarihimiz ve kültürümüzle, hem mana cihetiyle hem de Osmanlı Türkçesinde kullanılan harf ve kelimelerle bağlayacak bu çalışma, çocuklarımıza güzel ufuklar verecektir inşallah.


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 1
Ağırlık : 100
En / Boy : 13 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺33,00
Resimli - Okunuşlu - Örnekli

Müfredata uygun İngilizce Türkçe / Türkçe İngilizce İlköğretim Sözlüğü

Resimli, Renkli, Okunuşlu, Örnekli, 3000 Sözcüklük Türkçe – İngilizce ilaveli

İlköğretim düzeyinde gerekli tüm İngilizce sözcükleri kapsayan bir sözlük

Birçok sözcüğün resimli görünümü renkli olarak verilmiş içinde o sözcükle geçen İngilizce bir cümle ve yanında Türkçesi yer alıyor.

Düzensiz Fiiller listeleri, deyim fiilleri gibi ekler öğrencinin İngilizce öğrenimine katkıda bulunuyor.
Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 280
Ağırlık : 280
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺158,40

Elinizdeki bu eser, 1652-53 yılında Ebu’l-Fazl Muhammed b. Ahmed er-Rûmî Bosnavî tarafından kaleme alınmış 460 beyit hacmindeki Sübha-i Sıbyân isimli manzum sözlüğe, Mehmed Necîb'in “Hediyyetü’l-İhvân fî Şerhi Sübhati’s-Sıbyân” adını verdiği hacimli şerhidir.

60’tan fazla yazma nüshası bulunan Sübha-i Sıbyân, Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 4026 numaralı nüshaya göre 48 bahire ayrılmıştır. Eserin sözlük kısmı 420 beyit civarında olmalıdır, bahir başlıkları çoğu sözlükte olduğu gibi Arapça'dır. Sözlük kısmında 2100 civarında Arapça, 250 civarında Farsça ve bunlara karşılık gelmek üzere de 1150 kadar da Türkçe kelimenin bulunduğunu söyleyebiliriz. Verilen Arapça kelimelerin önemli bir kısmının Kur’ân-ı Kerîm’de geçen isim, sıfat ve bir kısım fiil çekimlerinden oluştuğunu söylemek mümkündür.

Günümüze kadar Sübha-i Sıbyân için yazılmış dört şerh tespit edilebilmiştir. Bunlar Mehmed Necîb tarafından yazılan Hediyyetü’l-İhvân fî Şerhi Sübhati’s-Sıbyân; Seyyid Efendi tarafından yazılan Seheletü’l-Beyân Şerhü Sübhati’s-Sıbyân; Râsim Fodlâcî-zâde Ahmed tarafından yazılan Şerh-i Sübha-i Sıbyân ve Hâcî İsmâ'îl Zühdî b. 'Ömer tarafından yazılan Şerh-i Sübha-i Sıbyân’dır.

Hediyyetü’l-İhvân şârihi Mehmed Necîb Efendi hakkında şimdilik elimizde bilgi bulunmamaktadır. Şârihin ismi, şerhin sebeb-i telif kısmında geçmektedir. Eser, 1840-1903 yılları arasında 6 kez basılmıştır. Geleneksel şerhlerde şârih önce metni verir, ardından metinle ilgili gramer bilgilerini sıralar, bu konu ile alâkalı söyleyebileceği başka türlü ne var ise onları ekler. Bir kısım şerhler neredeyse tercüme veya aktarma gibi karşımıza çıkarken, bir kısmında da okuyucuyu fazlasıyla doyuracak mâlûmatla karşılaşırız. Şârih Mehmed Necîb Efendi de doyurucu bir şerh ile karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada, ana hatlarıyla önce manzum sözlükler, daha sonra bunların şerhleri hakkında bilgiler özetlenmiş, ardından Hediyyetü'l-İhvân'ın transkripsiyonlu metni verilmiş, son olarak, araştırmacı ve okuyucuların istifâde edebilmesi için etraflı, kapsamlı bir dizin hazırlanmıştır.

 

Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 288
Ağırlık : 288
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺210,00

Elinizdeki bu eser, 1652-53 yılında Ebu’l-Fazl Muhammed b. Ahmed er-Rûmî Bosnavî tarafından kaleme alınmış 460 beyit hacmindeki Sübha-i Sıbyân isimli manzum sözlüğe, Mehmed Necîb'in “Hediyyetü’l-İhvân fî Şerhi Sübhati’s-Sıbyân” adını verdiği hacimli şerhidir.

60’tan fazla yazma nüshası bulunan Sübha-i Sıbyân, Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 4026 numaralı nüshaya göre 48 bahire ayrılmıştır. Eserin sözlük kısmı 420 beyit civarında olmalıdır, bahir başlıkları çoğu sözlükte olduğu gibi Arapça'dır. Sözlük kısmında 2100 civarında Arapça, 250 civarında Farsça ve bunlara karşılık gelmek üzere de 1150 kadar da Türkçe kelimenin bulunduğunu söyleyebiliriz. Verilen Arapça kelimelerin önemli bir kısmının Kur’ân-ı Kerîm’de geçen isim, sıfat ve bir kısım fiil çekimlerinden oluştuğunu söylemek mümkündür.

Günümüze kadar Sübha-i Sıbyân için yazılmış dört şerh tespit edilebilmiştir. Bunlar Mehmed Necîb tarafından yazılan Hediyyetü’l-İhvân fî Şerhi Sübhati’s-Sıbyân; Seyyid Efendi tarafından yazılan Seheletü’l-Beyân Şerhü Sübhati’s-Sıbyân; Râsim Fodlâcî-zâde Ahmed tarafından yazılan Şerh-i Sübha-i Sıbyân ve Hâcî İsmâ'îl Zühdî b. 'Ömer tarafından yazılan Şerh-i Sübha-i Sıbyân’dır.

Hediyyetü’l-İhvân şârihi Mehmed Necîb Efendi hakkında şimdilik elimizde bilgi bulunmamaktadır. Şârihin ismi, şerhin sebeb-i telif kısmında geçmektedir. Eser, 1840-1903 yılları arasında 6 kez basılmıştır. Geleneksel şerhlerde şârih önce metni verir, ardından metinle ilgili gramer bilgilerini sıralar, bu konu ile alâkalı söyleyebileceği başka türlü ne var ise onları ekler. Bir kısım şerhler neredeyse tercüme veya aktarma gibi karşımıza çıkarken, bir kısmında da okuyucuyu fazlasıyla doyuracak mâlûmatla karşılaşırız. Şârih Mehmed Necîb Efendi de doyurucu bir şerh ile karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada, ana hatlarıyla önce manzum sözlükler, daha sonra bunların şerhleri hakkında bilgiler özetlenmiş, ardından Hediyyetü'l-İhvân'ın transkripsiyonlu metni verilmiş, son olarak, araştırmacı ve okuyucuların istifâde edebilmesi için etraflı, kapsamlı bir dizin hazırlanmıştır.

 

Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 576
Ağırlık : 576
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺420,00

Elinizdeki bu eser, 1652-53 yılında Ebu’l-Fazl Muhammed b. Ahmed er-Rûmî Bosnavî tarafından kaleme alınmış 460 beyit hacmindeki Sübha-i Sıbyân isimli manzum sözlüğe, Mehmed Necîb'in “Hediyyetü’l-İhvân fî Şerhi Sübhati’s-Sıbyân” adını verdiği hacimli şerhidir.

60’tan fazla yazma nüshası bulunan Sübha-i Sıbyân, Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 4026 numaralı nüshaya göre 48 bahire ayrılmıştır. Eserin sözlük kısmı 420 beyit civarında olmalıdır, bahir başlıkları çoğu sözlükte olduğu gibi Arapça'dır. Sözlük kısmında 2100 civarında Arapça, 250 civarında Farsça ve bunlara karşılık gelmek üzere de 1150 kadar da Türkçe kelimenin bulunduğunu söyleyebiliriz. Verilen Arapça kelimelerin önemli bir kısmının Kur’ân-ı Kerîm’de geçen isim, sıfat ve bir kısım fiil çekimlerinden oluştuğunu söylemek mümkündür.

Günümüze kadar Sübha-i Sıbyân için yazılmış dört şerh tespit edilebilmiştir. Bunlar Mehmed Necîb tarafından yazılan Hediyyetü’l-İhvân fî Şerhi Sübhati’s-Sıbyân; Seyyid Efendi tarafından yazılan Seheletü’l-Beyân Şerhü Sübhati’s-Sıbyân; Râsim Fodlâcî-zâde Ahmed tarafından yazılan Şerh-i Sübha-i Sıbyân ve Hâcî İsmâ'îl Zühdî b. 'Ömer tarafından yazılan Şerh-i Sübha-i Sıbyân’dır.

Hediyyetü’l-İhvân şârihi Mehmed Necîb Efendi hakkında şimdilik elimizde bilgi bulunmamaktadır. Şârihin ismi, şerhin sebeb-i telif kısmında geçmektedir. Eser, 1840-1903 yılları arasında 6 kez basılmıştır. Geleneksel şerhlerde şârih önce metni verir, ardından metinle ilgili gramer bilgilerini sıralar, bu konu ile alâkalı söyleyebileceği başka türlü ne var ise onları ekler. Bir kısım şerhler neredeyse tercüme veya aktarma gibi karşımıza çıkarken, bir kısmında da okuyucuyu fazlasıyla doyuracak mâlûmatla karşılaşırız. Şârih Mehmed Necîb Efendi de doyurucu bir şerh ile karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada, ana hatlarıyla önce manzum sözlükler, daha sonra bunların şerhleri hakkında bilgiler özetlenmiş, ardından Hediyyetü'l-İhvân'ın transkripsiyonlu metni verilmiş, son olarak, araştırmacı ve okuyucuların istifâde edebilmesi için etraflı, kapsamlı bir dizin hazırlanmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 288
Ağırlık : 288
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺210,00

İtalyanca Sözlük, Türkçe İtalyanca, İtalyanca Türkçe karşılıklarıyla çıktı.

İtalyanca öğrenmek isteyenler için, İtalyancaya meraklı olanlar veya İtalya’da yaşayanlar için hazırlanmıştır.
İtalyanca cümleler içinde kullanılan kelimelerin anlamları tek tek satırlar halinde alfabetik olarak belirtilmiştir.

Toplamda 69.000 sözcük içerir roman boyutundadır.

İtalya ziyareti veya İtalyanlarla iletişime geçmek isteyenler için gerekli bir sözlüktür.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 205
Ağırlık : 205
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺190,00

Japonca öğrenmek için kitap arayanlara Japonca Öğren seti 2 kitapla çıktı!

1.Kitap: Japoncayı merak edenler Japonya'da yaşamak veya Japonlarla iletişim kurmak isteyenler için başlangıç amaçlı temel konuları ele alır.
Kanji alfabesi Hiragana alfabesi Katakana alfabesi zamirler sıfatlar fiiller bağlaçlar edatlar gibi temel konuları barındırır.

 Japonca öğren kitabımızda çalışılan konuların hem Japon harfleriyle yazılışı hem Latin harfleriyle yazılışı hem de okunuşları mevcuttur. Tanışma cümleleri kalıp kelimeler renkler meslekler sayılar günler zaman ifadeleri gibi temel seviye için geçerli konuların tamamı vardır.
Ayrıca konuların bitiminde egzersiz ve alıştırmalar mevcuttur. Japonca öğren kitabımız temel başlangıç seviyesine uygun olup iade kapsamında yer almayan üründür. Japoncayı merak eden ve başlamak isteyenler için uygundur.
 
2.Kitap: Japonca sözlük, Türkçe Japonca, Japonca Türkçe ve Japonca okunuşlarıyla birlikte Türkçe konuşanlar için hazırlanmıştır.
Japonca sözlük normal roman boyutunda olup, Japonca öğrenenler, Japoncaya merakı olanlar ve Japonca konuşanlarla iletişime geçmek isteyenler için güncel kullanılan 59.000 sözcük içermektedir.
Kullanımı kolay alfabetik sıralamasıyla Japonca sözlük çıktı.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 443
Ağırlık : 443
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺290,00

Güzel Türkçemizde o kadar güzel atasözleri ve deyimler var ki saymakla bitmez. Hepsinin kendine has bir hikâyesi de var tabii. Mesela ak akçe neden kara gün içindir hiç merak ettin mi? Bir bilenden hikâyesini dinledin mi? Cevabının “Hayır!” olduğunu duyar gibiyim. Öyleyse bu kitap tam sana göre. Birbirinden güzel hikâyeleriyle, birbirinden güzel atasözleri ve deyimler var içinde!


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 80
Ağırlık : 80
En / Boy : 13 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺53,00

İsveççe Öğren kitabımız, ilk kez İsveççe öğrenmek isteyenler için hazırlanmıştır. Herkes çok hızlı ve kolay bir şekilde dil öğrenmek ister. Kimi iş bulmak, kimi okumak, kimi sosyal iletişim için hızlıca öğrenme yollarını arar. Ancak belli kurallar ve disiplin ile dil öğrenilebilir. Bu kitap ile en temel İsveççeye giriş yapmış olacaksınız. Yani bir başlangıç yapmış olacaksınız. Alfabe, tanışma kelimeleri, Türkçe dil bilgisinin karşılığına gelen temel kuralları, çok ileriye ve derine gitmeden yalın bir şekilde göreceksiniz.

Ayrıca bu kitabı İsveç’te yanınızda taşırsanız, gittiğiniz yere göre size kılavuzluk yapacaktır. Mesela doktora gittiniz, “İçindekiler” sayfasından “Doktor Hasta Konuşmaları” başlığının hangi sayfada olduğuna bakarak ilgili sayfadaki konuşmalardan size uygun olanları diyaloglarınızda kullanabilirsiniz.

Yine alışverişte, kaybolduğunuzda ya da toplu taşımada, otelde, restaurantta, sokakta bu hazır cümle ve kelimeleri kullanabilirsiniz. Kitabımızda ayrıca kelimelerin okunuşları yazılı olup, konuların egzersizlerle pekiştirilmesi hedeflenmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 132
Ağırlık : 132
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺220,00

Çince öğrenmek için kitap arayanlara “Çince Öğren” kitabı çıktı!

Kitabımız sıfırdan ilk kez Çince öğrenmek isteyenlere göre hazırlanmıştır. Yani temel başlangıç seviyesinde bir kitaptır. Tamamı Türkçe konu anlatımlıdır. Ayrıca bir cümle ya da kelimeleri, hem Çince, hem Latince okunuşlu, hem de Türkçe anlamıyla hazırlanmıştır.

İlk kez Çince öğrenmek isteyenlere yönelik gramer, konular ve alıştırmalar mevcuttur. Kitabımız Türkçe bilenlere ve Türkçe konuşanlara göre bir teknikle hazırlanmıştır.

Çince de gramer farklıdır, ancak Türkçe’deki fiil, sıfat, zamirler gibi benzer terimlerin Çince karşılıkları verilerek, daha kolay ilerlemeleri hedeflenmiştir. Ayrıca Çin’e gidecekler, ziyaret edecekler ya da Çin vatandaşlarıyla iletişimde olacaklar için, gündelik ve geleneksel konuşmalar, hazır cümleler kitabımızda mevcuttur.

Çince Öğren kitabı konu başlıkları: Harfler Zamirler İyelik Zamirleri İşaret Zamirleri İşaret Sıfatı Belgisiz Zamir Tanışma Kelimeleri Edatlar Bağlaçlar Soru Zarfları Fiiller Mek-Mak Fiilleri Zıt Anlamlı Kelimeler Aile Üyeleri Aile İlişkileri Hisler ve Duygular Sayılar 1-10 Haftanın Günleri Aylar Sayılar 11-100 Zaman İfadeleri Sayılar 100-1000 Saatler Ulaşım Yol Tarifi Toplu Taşıma Mevsimler Renkler Yiyecek-İçecek Eğitim-Öğretim Doktor-Hasta Konuşmaları Meslekler Spor Dalları Ev ve Bölümleri Seyahat Kıyafetler Otel ve Rezervasyon Alışveriş Coğrafi Terimler Astronomi Acil Durum


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 155
Ağırlık : 155
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺200,00

Tarihte Türkler, Orta Asya’dan başlayarak Asya, Afrika ve Avrupa’nın hatırı sayılır büyüklükteki bölgelerinde, çok uzun yıllar çeşitli devletler adı altında hüküm sürmüşlerdir. Günümüz dünyasında bu topraklar üzerinde onlarca devletler bulunmaktadır. Asırlar boyunca bu kadar geniş topraklar üzerinde yaşamış olan Türkler’in dili olan Türkçe de bu süre içerisinde çeşitli aşamalardan geçmiş, çeşitli dillerle karşılaşmıştır. Özellikle İslâm dininin de etkisiyle Arapça ve Farsça’dan büyük ölçüde etkilenerek, etkilendiği bu dillerden bünyesine çok sayıda kelime almış, böylece Osmanlı Türkçesi adı altında bir dil ortaya çıkmıştır. Bu dil, 1928 yılında gerçekleşen harf devrimine kadar Arap alfabesiyle yazılmıştır.

Asırlarca kullanılan bu dil ile ilim adamlarımız çok sayıda ilmî eserler kaleme almışlardır. Tarihî geçmişleri itibariyle onlarca devleti de ilgilendiren ve Osmanlı Devleti’nin bir nevi hafızası niteliğinde olan arşivlerimizin ve kütüphanelerimizin tozlu rafları Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış arşiv belgeleri ve kitaplar ile doludur. Harf devriminden sonra bu eserlerin genç nesillere ulaştırılması çalışmaları olmuşsa da alınan sonuç istenilen düzeyin çok altındadır. Türkçe’mize girmiş olan Arapça ve Farsça kelimelerin sayı ve oranı oldukça fazladır. Hatta bu kelimelerin anlamları zaman zaman kendi dillerindeki anlamlarının dışına çıkarak Türkçe’de yeni anlamları ihtiva etmektedir. İşte bu kelimelerin imlalarını ve anlamlarını doğru anlayabilmek için sözlüklere ihtiyaç duyulmaktadır. Biz de gerek Osmanlı Türkçesi eğitimi alan ortaöğretim, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ve gerekse arşiv ve kütüphanelerde araştırma ve çalışma yapmak isteyen araştırmacıların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu geniş ve kapsamlı çalışmayı yapmayı uygun bulduk.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 1390
Ağırlık : 1390
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺450,00
Gramer ve Örnek Metinler

Arap elifbâsı, tarih boyunca İslâm’ı kabul eden toplulukların ve devletlerin ortak kullandıkları bir yazı olmuştur. Bunun temel sebebi, İslâm’ın temel iki kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm ile hadis-i şeriflerin Arapça olmasıdır. Bundan dolayı, İslâm dinine giren Türk toplulukları ve bunların kurdukları devletlerde kullanılan Türkçe, Farsça gibi diller de Arap elifbâsı ile yazılmıştır. Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular ve birçok devlet gibi, Osmanlılar da bunu uygulamışlardır. Bütün diller canlı, yani değişken olarak nitelendirilirler. Canlılık deyince akla gelen gelişme, ilerleme, değişme hatta ölüm, diller için de geçerlidir. Bu değişime etki eden birçok şey vardır. Dilin konuşulduğu coğrafya da bu etkenlerden biridir.

Dünya tarihindeki en geniş coğrafya ve en uzun ömre sahip devletlerden biri olan Osmanlı Devleti resmî dil olarak, devleti kuran ve omurgasını oluşturan kesimin dili olan Türkçe’yi kullanmış, diğer müslüman devletler gibi, Türkçe’yi Arap elifbâsıyla yazmıştır. Bunun yanında, bütün dillerde bulunan değişme özelliğinin sonucu olarak, kullandığı Türkçe başka coğrafyalarda kullanılan Türk lehçelerinden bazı farklılıklar göstermiştir. Bu farklılık bazı kelime telaffuzlarında, fiil çekimlerinde olduğu gibi, bazı imla (yazım) kurallarında da ortaya çıkmıştır.

yazılan metinleri anlamak için o alanda kullanılan dili yani üslup ve kavramları bilmek gerekir; Türkçe yazılan bir tıp kitabını herkesin anlayamayacağı gibi.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 368
Ağırlık : 368
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺106,00

Tarihte Türkler, Orta Asya’dan başlayarak Asya, Afrika ve Avrupa’nın hatırı sayılır büyüklükteki bölgelerinde, çok uzun yıllar çeşitli devletler adı altında hüküm sürmüşlerdir. Günümüz dünyasında bu topraklar üzerinde onlarca devletler bulunmaktadır. Asırlar boyunca bu kadar geniş topraklar üzerinde yaşamış olan Türkler’in dili olan Türkçe de bu süre içerisinde çeşitli aşamalardan geçmiş, çeşitli dillerle karşılaşmıştır. Özellikle İslâm dininin de etkisiyle Arapça ve Farsça’dan büyük ölçüde etkilenerek, etkilendiği bu dillerden bünyesine çok sayıda kelime almış, böylece Osmanlı Türkçesi adı altında bir dil ortaya çıkmıştır. Bu dil, 1928 yılında gerçekleşen harf devrimine kadar Arap alfabesiyle yazılmıştır.

Asırlarca kullanılan bu dil ile ilim adamlarımız çok sayıda ilmî eserler kaleme almışlardır. Tarihî geçmişleri itibariyle onlarca devleti de ilgilendiren ve Osmanlı Devleti’nin bir nevi hafızası niteliğinde olan arşivlerimizin ve kütüphanelerimizin tozlu rafları Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış arşiv belgeleri ve kitaplar ile doludur. Harf devriminden sonra bu eserlerin genç nesillere ulaştırılması çalışmaları olmuşsa da alınan sonuç istenilen düzeyin çok altındadır. Türkçe’mize girmiş olan Arapça ve Farsça kelimelerin sayı ve oranı oldukça fazladır. Hatta bu kelimelerin anlamları zaman zaman kendi dillerindeki anlamlarının dışına çıkarak Türkçe’de yeni anlamları ihtiva etmektedir. İşte bu kelimelerin imlalarını ve anlamlarını doğru anlayabilmek için sözlüklere ihtiyaç duyulmaktadır. Biz de gerek Osmanlı Türkçesi eğitimi alan ortaöğretim, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ve gerekse arşiv ve kütüphanelerde araştırma ve çalışma yapmak isteyen araştırmacıların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu geniş ve kapsamlı çalışmayı yapmayı uygun bulduk.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 888
Ağırlık : 888
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺300,00

Ferheng, yek ji amûrên herî girîng e ku deriyên zimanekî nû ji mirovan re vedike û bi vebûna vî deriyî jî bo nasîna cihana nû ya netewekî dibe alîkar. Ev xebat bi qasî ku tê zanîn derbarê Ferhenga Kurdî-Îspanyolî de xebata yekemîn e. Beşên Kurdî-Îspanyolî/ Îspanyolî-Kurdî bi hev re nêzîkî 15000 peyv bi wateyên aktuel û herî guncav hatiye amadekirin. Ev ferheng dê ji bo kesên ku dest bi hînbûna zimanekî nû bikin bibe rêhevalekê baş.

El diccionario es una de las herramientas más importantes para abrir las puertas a un nuevo idioma y conocer, a través suyo, el mundo de una nación. Este trabajo es el primer diccionario conocido en este campo de estudio. Las partes kurdo-español / español-kurdo se han preparado juntas, con los equivalentes más apropiados y actualizados de casi 15000 palabras. Este diccionario será un buen compañero para cualquiera que quiera aprender uno de estos idiomas.

Sözlük, yeni bir dilin kapılarını açan ve bu açılan kapıyla bir ulusun dünyasını tanımaya yardımcı olan en önemli araçlardan biridir. Bu yapıt Kürtçe-İspanyolca alanında hazırlanan, bilinen, ilk sözlük niteliği taşımaktadır. Kürtçe-İspanyolca/ İspanyolca-Kürtçe bölümleri bir arada 15000'e yakın sözcük en uygun ve güncel karşılıklarıyla hazırlanmıştır. Bu sözlük yeni bir dil öğrenmek isteyen herkese iyi bir yol arkadaşı olacaktır.


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 352
Ağırlık : 352
En / Boy : 10 / 14
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 1
₺81,00

* Gerek modern ve arı, gerek yöresel, gerekse arkaik anlam ve kullanımlarıyla 40.000 madde altında toplanmış binlerce Türkçe sözcük, deyim ve atasözü

* Bilim, tıp, matematik, hukuk, ekonomi, askerlik, denizcilik, felsefe, edebiyat, biyoloji, anatomi, botanik, zooloji, iletişim gibi çok çeşitli konularda zengin bir sözcük dağarcığı

* Her sözcüğün morfolojik açıklamasıyla önem sırasına göre değişik anlamları, mecazi, teklifsiz ya da argo kullanım biçimleri

* Türkçe fiillerle edatların gerektirdiği tümleçlerde ismin halleri ve İspanyolca karşılıklarının almaları gereken edatlar

* Yabancı kökenli sözcüklerde, uzun ve kısa hecelerle vurgunun yeri açısından doğru telaffuz göstergeleri

* Sözcüklerin özellik gösteren anlamlarına örnek tümceler

* Arapça ve Farsça kökenli eskimiş sözcüklerin ve Batı dillerinden geçmiş olanların yeni Türkçe karşılıkları

* Yabancı kullanıcılar için Türkçe telaffuz kuralları ve dilbilgisinin ana hatları

* Sayılar, saat ve tarih

* Coğrafya adları

* Türkçede en çok kullanılan kısaltmalar

* Unas 40.000 entradas que contienen gran cantidad de acepciones, locuciones, expresiones y proverbios de la lengua turca hablada en Turqua, con sus signifıcados modernos, arcaicos o regionales, en materias muy variadas como las Ciencias, la Medicina, las Matemáticas, la Biologa, la Anatoma, la Botánica, la Zoologa, el Derecho, la Economa, la Literatura, la Gramática, la Filosofa, el Arte, la Informática y muchas otras

* Definiciones morfológicas de todas las palabras

* Usos familiares o de argot de muchas palabras y locuciones

* Diferentes acepciones de las palabras y sus signifıcados figurados, según la frecuencia de uso

* Declinaciones exigidas por verbos y posposiciones en turco, así como preposiciones exigidas por verbos españoles

 * Indicación de la posición del acento y de las sílabas largas y breves en palabras de origen no turco

* Ejemplos para facilitar el uso de algunas palabras con algún signifıcado especial

* Equivalentes modernos para las palabras de origen árabe o persa, así como para los barbarismos procedentes de lenguas occidentales

* Reglas de pronunciación y principios básicos de grámatica de la lengua turca para hispanohablantes

* Números, expresión del tiempo y de la fecha

*Lista de algunos topónimos

*Lista de las abreviaturas más usadas en Turquía

Yazar Adı: İnci Kut – Güngör Kut

Yayın Direktörü: Mehmet Bozkurt

Kapak Uygulama: Beyzanur Karabulut

Sayfa Tasarım: Derya Balcı

Sayfa Sayısı: 832

Ebat: 15x21

Tür: Sözlük

Kağıt / İç Baskı: I. Hm Enzo, 70 gr

Cilt / Kapak: Amerikan Bristol 230 gr, sert kapak

₺443,52

Ömer Asım Aksoy tarafından derlenen Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, bu alanda yarım asrı aşkın bir süredir temel başvuru kaynakları arasında yerini almış bir eserdir. İlk basımı 1965 yılında Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılmış olan bu klasikleşmiş dilbilim çalışması, uzun yıllardır yayınevimiz tarafından yeni baskılarıyla okurlara sunulmaktadır.

Yazarın veciz nitelemesiyle, “Atalarımızın, uzun denemelere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak düsturlaştıran ve kalıplaşmış biçimleri bulunan kamuca benimsenmiş özsözler” olan atasözleri ile “bir kavramı, bir durumu, ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da tümce”lerden ibaret olan deyimleri, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrenciler için anlaşılabilir kılmak amacı elinizdeki derlemenin ortaya çıkmasına vesile oldu.

Ömer Asım Aksoy’un klasikleşmiş eseri Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nden derlenerek genç okurun ilgisine sunulan bu çalışma, eğitmenlerin ve ebeveynlerin öğrenciler için rahatlıkla tercih edebilmeleri adına sadeleştirilerek hazırlanmıştır.

 

Kitap Yazar Adı Ömer Asım Aksoy

Yayıma Hazırlayan Gökçe Şenoğlu

Düzelti Günnur Aksakal

Kapak Tasarım Emir Tali

Sayfa Tasarım Şenol Alanbay – Beyzanur Karabulut

Sayfa Sayısı 548 Ebat 13,5 x 19,5 Tür Sözlük Kağıt / İç Baskı III. Hamur Enzo, 52 gr. Cilt / Kapak Amerikan Bristol 230 gr.

ISBN / Barkod 9789751043009

 

₺178,92

Ömer Asım Aksoy tarafından derlenen Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, bu alanda yarım asrı aşkın bir süredir temel başvuru kaynakları arasında yerini almış bir eserdir. İlk basımı 1965 yılında Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılmış olan bu klasikleşmiş dilbilim çalışması, uzun yıllardır yayınevimiz tarafından yeni baskılarıyla okurlara sunulmaktadır.

Yazarın veciz nitelemesiyle, “Atalarımızın, uzun denemelere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak düsturlaştıran ve kalıplaşmış biçimleri bulunan kamuca benimsenmiş özsözler” olan atasözleri ile “bir kavramı, bir durumu, ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da tümce”lerden ibaret olan deyimleri, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrenciler için anlaşılabilir kılmak amacı elinizdeki derlemenin ortaya çıkmasına vesile oldu.

Ömer Asım Aksoy’un klasikleşmiş eseri Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nden derlenerek genç okurun ilgisine sunulan bu çalışma, eğitmenlerin ve ebeveynlerin öğrenciler için rahatlıkla tercih edebilmeleri adına sadeleştirilerek hazırlanmıştır.

 

Kitap Yazar Adı Ömer Asım Aksoy

Yayıma Hazırlayan Gökçe Şenoğlu

Düzelti Saliha Nur Ulusoy

Kapak Tasarım Emir Tali

Sayfa Tasarım Şenol Alanbay – Beyzanur Karabulut

Sayfa Sayısı 324 Ebat 13,5 x 19,5 Tür Sözlük Kağıt / İç Baskı III. Hamur Enzo, 52 gr. Cilt / Kapak Amerikan Bristol 230 gr.

ISBN / Barkod 9789751043016

 

₺126,84

İspanyolca dünyada en çok konuşulan diller sıralamasında İngilizce ve Çinceden sonra üçüncü sırada geliyor. İspanya dışında 20 ülkenin resmî dili olarak dünyada yaklaşık 500 milyon insanın konuştuğu İspanyolcayı ayrıca ABD’de 48 milyon insan da konuşuyor. Bu zengin dilin son yıllarda ülkemizde orta öğretim okullarında seçmeli ders olarak okutulmaya başlanması, öğrencilere yönelik yepyeni bir sözlüğün hazırlanmasını gerekli kıldı.

Sözlüğün giriş kısmında bazı temel dilbilgisi konularına yer verildi: İspanyol alfabesi ve harflerin Türkçe okunuşları, doğru telâffuzun koşulu olan vurgu, çift sesliler, hece bölünmesi, kurallı ve kuralsız fiillerin listeleri burada yer almakta. Sözlük bölümü, gündelik konuşmada en çok kullanılan yaklaşık 10.000 İspanyolca kelimeyi içermekte ve cümlenin en önemli ögesini oluşturan fiiller örnek cümlelerle pekiştirilmiş bulunmakta. En sondaysa çeşitli sayı listelerine, günün saatlerinin kullanımına, tarihlere, günlere ve aylara yer verildi.

Dünya edebiyatına çok büyük katkıda bulunmuş bu zengin dili öğrenmek, öğrencilerimizin ufkunu genişletecek bir ayrıcalık. Kullanım cümleleriyle türünün ilk örneği olan bu sözlüğün gençlerimize yardımcı olacağına inanıyoruz.


Basım Dili : İspanyolca
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 296
En / Boy : 13.5 / 19.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2021
₺120,96

Sözlük bir milletin hafızasıdır. Dil, kültür, medeniyet ve varlığının teminatıdır. Nesiller arasındaki en güçlü ve somut bağdır. Sözlüklerin kelime zenginliği, düşünecek olan ve düşünen insanların kelime dağarcığıdır. Bir lisanda yaşatılmak istenen otuz, kırk bin kelime ile ne kadar düşünüleceği ortadadır. Bilim insanı, ulemâ zengin kelime ortamında doğar. Bu sebeple sözlüklerin önemi açıktır.

Elinizdeki sözlüğün tamamlanması için on yılı aşkın bir zamanda titizlikle, günbegün üstünde çalışılmıştır. Artık klasikleşmiş sözlüklerdeki kelimelerle yetinilmemiş; günlük hayatta kullanılan, eski Türkçe metinlerde karşımıza çıkan ama sözlüklerde anlamı verilmeyen veya farklı verilen, dolayısıyla kaybolmaya yüz tutmuş binlerce kelime yeniden okura sunulmuştur.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 704
En / Boy : 16.5 / 23.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2021
₺282,24

Sözlük bir milletin hafızasıdır. Dil, kültür, medeniyet ve varlığının teminatıdır. Nesiller arasındaki en güçlü ve somut bağdır. Sözlüklerin kelime zenginliği, düşünecek olan ve düşünen insanların kelime dağarcığıdır. Bir lisanda yaşatılmak istenen otuz, kırk bin kelime ile ne kadar düşünüleceği ortadadır. Bilim insanı, ulemâ zengin kelime ortamında doğar. Bu sebeple sözlüklerin önemi açıktır.

Elinizdeki sözlüğün tamamlanması için on yılı aşkın bir zamanda titizlikle, günbegün üstünde çalışılmıştır. Artık klasikleşmiş sözlüklerdeki kelimelerle yetinilmemiş; günlük hayatta kullanılan, eski Türkçe metinlerde karşımıza çıkan ama sözlüklerde anlamı verilmeyen veya farklı verilen, dolayısıyla kaybolmaya yüz tutmuş binlerce kelime yeniden okura sunulmuştur.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 720
En / Boy : 16.5 / 23.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2021
₺288,12

Sözlük bir milletin hafızasıdır. Dil, kültür, medeniyet ve varlığının teminatıdır. Nesiller arasındaki en güçlü ve somut bağdır. Sözlüklerin kelime zenginliği, düşünecek olan ve düşünen insanların kelime dağarcığıdır. Bir lisanda yaşatılmak istenen otuz, kırk bin kelime ile ne kadar düşünüleceği ortadadır. Bilim insanı, ulemâ zengin kelime ortamında doğar. Bu sebeple sözlüklerin önemi açıktır.

Elinizdeki sözlüğün tamamlanması için on yılı aşkın bir zamanda titizlikle, günbegün üstünde çalışılmıştır. Artık klasikleşmiş sözlüklerdeki kelimelerle yetinilmemiş; günlük hayatta kullanılan, eski Türkçe metinlerde karşımıza çıkan ama sözlüklerde anlamı verilmeyen veya farklı verilen, dolayısıyla kaybolmaya yüz tutmuş binlerce kelime yeniden okura sunulmuştur.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 632
En / Boy : 16.5 / 23.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2021
₺257,88

Sözlük bir milletin hafızasıdır. Dil, kültür, medeniyet ve varlığının teminatıdır. Nesiller arasındaki en güçlü ve somut bağdır. Sözlüklerin kelime zenginliği, düşünecek olan ve düşünen insanların kelime dağarcığıdır. Bir lisanda yaşatılmak istenen otuz, kırk bin kelime ile ne kadar düşünüleceği ortadadır. Bilim insanı, ulemâ zengin kelime ortamında doğar. Bu sebeple sözlüklerin önemi açıktır.

Elinizdeki sözlüğün tamamlanması için on yılı aşkın bir zamanda titizlikle, günbegün üstünde çalışılmıştır. Artık klasikleşmiş sözlüklerdeki kelimelerle yetinilmemiş; günlük hayatta kullanılan, eski Türkçe metinlerde karşımıza çıkan ama sözlüklerde anlamı verilmeyen veya farklı verilen, dolayısıyla kaybolmaya yüz tutmuş binlerce kelime yeniden okura sunulmuştur.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 796
En / Boy : 16.5 / 23.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2021
₺315,84

Arka Kapak Yazısı
Eş anlamlılık kavramı ilk çağdan günümüze değin, filozoflar ve dil bilimcilerce sürekli tartışılmış; değişik tanım ve ölçütler ileri sürülmüştür. “Birbirinin yerine ötekisinin konulması sonucunda ortaya çıkan cümlelerin anlamı değişmiyorsa bu sözcükler eş anlamlıdır.” görüşü bunlardan biridir. Ancak birçok dil bilimci eş anlamlı diye tanımlanan sözcükler arasında kesin bir anlam eşitliği olamayacağını, bunların az veya çok anlam farklılıkları içerdiğini vurgulamışlardır. Bu nedenle de eş anlamlılığın karşılıklı yer değişebilirlik koşuluna bağlanmasına karşı çıkmışlar; bu tür sözcüklerin yakın anlamlı olarak tanımlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Dil bilimciler, eş anlamlılığın tanımında farklı farklı düşünseler de yazılışları farklı “anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan sözcüklerin” eş anlamlı olarak kabullenmişlerdir. Sözlüğümüzün hazırlanmasında bu tanım doğrultusunda çalışılmıştır. Madde başı olan sözlerin eş anlamlıları verilirken, sırasıyla anlamca türleri, kökenleri, varsa mecazi anlamları, halk dilinde kullanımları, argo karşılıkları, matematik, hukuk, ekonomi, tıp, felsefe vb. alanlardaki terimlerle ilişkileri kısaltmalarıyla verilmiştir. Ayrıca Arapça ve Farsçadan dilimize girmiş türemiş yapılı sözcüklerin kökleri, ekleri ayrılarak ait oldukları köken belirtilmiştir.
 

₺157,92

Eş anlamlılık kavramı ilk çağdan günümüze değin, filozoflar ve dil bilimcilerce sürekli tartışılmış; değişik tanım ve ölçütler ileri sürülmüştür. “Birbirinin yerine ötekisinin konulması sonucunda ortaya çıkan cümlelerin anlamı değişmiyorsa bu sözcükler eş anlamlıdır.” görüşü bunlardan biridir.

Ancak birçok dil bilimci eş anlamlı diye tanımlanan sözcükler arasında kesin bir anlam eşitliği olamayacağını, bunların az veya çok anlam farklılıkları içerdiğini vurgulamışlardır. Bu nedenle de eş anlamlılığın karşılıklı yer değişebilirlik koşuluna bağlanmasına karşı çıkmışlar; bu tür sözcüklerin yakın anlamlı olarak tanımlanması gerektiğini belirtmişlerdir.

Dil bilimciler, eş anlamlılığın tanımında farklı farklı düşünseler de yazılışları farklı “anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan sözcüklerin” eş anlamlı olarak kabullenmişlerdir. Sözlüğümüzün hazırlanmasında bu tanım doğrultusunda çalışılmıştır.

Madde başı olan sözlerin eş anlamlıları verilirken, sırasıyla anlamca türleri, kökenleri, varsa mecazi anlamları, halk dilinde kullanımları, argo karşılıkları, matematik, hukuk, ekonomi, tıp, felsefe vb. alanlardaki terimlerle ilişkileri  kısaltmalarıyla verilmiştir. Ayrıca Arapça ve Farsçadan dilimize girmiş türemiş yapılı sözcüklerin kökleri, ekleri ayrılarak ait oldukları köken belirtilmiştir. 

Sayfa Sayısı : 464

Ebat : 16.3x23.7

Kağıt/İç Baskı : I Hm Enzo 70 gr

Cilt/Kapak : Amerikan Bristol 230 gr

Kapak Tasarımı : Şevval Ulusoy

 

₺223,44

Uluslararası ilişkiler alanı, tıpkı diğer sosyal bilim alanlarındaki gibi, tarihsel tecrübeleri bilimsel deneylerden elde edilen verilere eşdeğer bir kaynak anlamında kullanmak-tadır. Tarihi, politikadan bağımsız olarak incelemek mümkün olmadığı gibi, uluslararası politikayı da tarihsel süreçten ayrıştırarak analiz etmek olanaksızdır. İster lineer bir gelişme anlayışının isterse döngüsel bir tekrar anlayışının ürünü olsun, “insanlığın hikâyesi anlamında tarih”, bir yandan insanların eylemleriyle yaratılmakta öte yandan yine insanların duyguları, düşünceleri ya da çağın manevi değerleri ile şekillenmektedir.

Uluslararası ilişkiler düşüncesinin tarihsel süreç içerisinde nasıl geliştiğini ve ne gibi faktörlerden etkilendiğini incelerken birtakım tarihsel dönemeçlerin ve kırılma noktalarının varlığı göze çarpmaktadır. Çoğunlukla savaşlar, barışlar, antlaşmalar, devrimler, sosyal patlamalar ve teknolojik dönüşümler genel tarih aktarımları içerisinde ön plana çıkan temalardır. Geleneksel olarak “savaşların tarihini askerlerin, barışların tarihini ise felsefecilerin yazdığı” söylemi benimsense de, uluslararası ilişkiler araştırmacıları her iki tema üzerinde de çalışmaktan kaçınmamışlardır.

Uluslararası ilişkiler düşüncesini analiz ederken, tarihsel verileri değerlendirme aşamasında, her düşüncenin ortaya çıkış şartlarını, o dönemin ekonomik ve siyasal güç dengelerini göz önüne alarak ve muhalif görüşleri de hesaba katarak yorum yapmak gerekmektedir.

Sayfa Sayısı : 336

Ebat : 13.7x21.5

Kağıt/İç Baskı : III. Hm Enzo 55gr

Cilt/Kapak : Amerikan Bristol 230gr

Kapak Tasarımı : Şevval Ulusoy

₺124,32

Korece öğrenmeye başlayanlara bu dilde ilk önce hangi sözcükleri öğrenmek gerektiği konusunda yol gösterici bir sözlüktür. Ilk 1000 sözcük, ikinci 1000 sözcük ve üçüncü 1000 sözcük grupları belirtilmekte, bu sözcüklerin okunuşları, Türkçe karşılıkları, cümle içinde kullanışları verilmiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 222
En / Boy : 13 / 18,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺140,25

Okunuşlu, sözcüklerin en uygun ve güncel karşılıkları Türkçe açıklamaları bulunur 20.000 sözcük.

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 575
En / Boy : 8 / 11
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2018
₺132,00

Çocuklar İçin Türkçe-Boşnakça Resimli Sözlük, çocuklar başta olmak üzere Türkçe öğrenmek isteyen Boşnaklar ve Boşnakça öğrenmek isteyen her yaştan Türkler için, o dildeki önemli sözcükleri renkli resimlerle veren ve öğrenimi alıştırmalarla pekiştiren bu kitap Boşnaklar ve Türkler için çok yararlı bir kaynaktır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 143
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2017
₺140,25

Bu Kitap; Benzeri kitaplardan çok farklı olarak, okura kolayca sistematik bir çeviri yeteneği kazandırmaktadır. Özgün çeviri tekniğinin yanı sıra alıştırma, uygulama ve başvuru bölümleriyle de destek veren komple bir çeviri kılavuzdur.

Bu Kitapta; Almanca yapılar sade fakat öğretici bir tarzda sunulmuştur. Öğretilen konular tipik cümlelerden oluşan örneklerle desteklenmiştir. Almanca çeviriye basit ancak etkili, yeni bir yaklaşım getirilmiştir. Bilim terimleri, karıştırılan sözcükler, yanıltıcı sözcükler gibi bilgiler başvuru bölümünde toplanmıştır. Kitabın sonuna Almanca ile ilgili kısaltmalar dizini koyulmuştur. Okuma parçaları ilginç konulardan seçilmiştir. Türkçeye çevrilen Almanca parçalar ile Türkçeden Almancaya çevrilen parçalar da kitabın amacına uygun yapıdadırlar.


Basım Dili : Almanca
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 750
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2018
₺501,60

Çocuklar İçin Türkçe-Boşnakça Resimli Sözlük, çocuklar başta olmak üzere Türkçe öğrenmek isteyen Boşnaklar ve Boşnakça öğrenmek isteyen her yaştan Türkler için, o dildeki önemli sözcükleri renkli resimlerle veren ve öğrenimi alıştırmalarla pekiştiren bu kitap Boşnaklar ve Türkler için çok yararlı bir kaynaktır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 143
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2017
₺111,75
Tükendi

9. Sınıf Fizik Ders Fasükülleri


Basım Ayı/Yılı : 4/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 264
Ağırlık : 264
En / Boy : 19 / 27
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺199,00
Tükendi

Prof. Dr. Ahmet Cevizci’nin büyük emekle hazırladığı Say Büyük Felsefe Sözlüğü sadece felsefe öğrencileriyle akademi ve akademi dışındaki felsefecilerin değil, bu alanla ilgilenen herkesin daha sağlıklı bir araştırma yapması için elinin altında bulundurması gereken oldukça kapsamlı bir kaynak kitaptır. Felsefenin yüzlerce yıllık geçmişine katkıda bulunan bütün filozof, akım, ideoloji, okul ve terimlerin yanı sıra ilk ve ortaçağ felsefesinden modern düşünceye, Hıristiyan felsefesinden İslam, Hint ve Çin felsefesine, Stoacılıktan Frankfurt Okulu’na, pozitivizmden varoluşçuluk, hermeneutik, feminizm ve diğer çağdaş düşünce akımlarına dek oldukça geniş bir çerçeveyi kapsayan Say Büyük Felsefe Sözlüğü felsefi, sosyolojik, politik, psikolojik terim ve kavramları, ayrıntılı açıklamaları ve İngilizce, Fransızca ve Almanca karşılıklarıyla vermektedir.

Prof. Dr. Ahmet Cevizci’nin bu çalışması Türkiye’de yayımlanan en kapsamlı ve en büyük sözlük olma özelliğiyle alanın büyük bir açığını kapatıyor.


Basım Ayı/Yılı : 1/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 2112
Ağırlık : 2200
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺615,00
Tükendi
İlköğretim Okulları İçin

İlköğretim Okulları İçin Türkçe Sözlük


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 1
Ağırlık : 100
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺41,18
₺52,42
Tükendi

Fince sanakirja seti 2 kitaptan oluşur. 1.Kitap: Fince Öğreniyorum kitabı Fince öğrenmek isteyenlerin Finlandiya'da yaşayan Türkler ve Türkçe konuşanlar için hazırlanmış gramer ve kılavuz kitabıdır. Finceyi dil bilgisi kurallarıyla öğrenmek için hazırlanmıştır. Temel seviye Fince öğrenmek için konular özenle seçilmiştir. Tamamı Türkçe konu anlatımlı olup pratik konu başlıklarıyla gündelik yaşamda da kullanabileceğiniz bir kitaptır. Acil durum Hastane Yol Sorma vs. gibi günlük ihtiyacınız olabilecek konuları da barındıran Fince Öğreniyorum kitabı yalın ve öz bir şekilde kolay anlaşılır bir yöntemle size Fincenin kapılarını açıyor.

2.Kitap: Fince Sözlük Türkçe Fince, Fince Türkçe karşılıklarıyla çıktı. Fince öğrenmek isteyenler için, Finceye meraklı olanlar veya Finlandiya’da yaşayanlar için hazırlanmıştır. Toplamda 90.000 sözcük içerir roman boyutundadır.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 512
Ağırlık : 512
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺310,00
Tükendi

Uzun süre, yurt dışında yürüttüğü çalışmalarını Türkiye’de devam ettiren ve yıllardan beri çeşitli üniversitelerde “phonétique - sesbiligisi” ve “phonologie - sesbilim” dersleri veren, Fransızcanın nasıl söylenmesi gerektiğiyle ilgili ayrıntılı çalışmalar yapan yazarın kaleme aldığı kitap, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 3. baskısını yapmıştır. Kitabın ilk iki baskısının ardından gerek akademisyenlerden ve öğrencilerden gerekse kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın daha kullanıcı dostu olması sağlanmıştır. Bu çalışma ile Fransızcada harflerin nasıl telaffuz edileceği, özellikle de hangi harflerin hangi sesleri verdiği açıklanan 800’den fazla örnekle öğrenilebilir, eğer söyleyiş yanlışlarınız varsa bunları düzeltme yöntemlerini öğrenebilirsiniz. Bunun dışında, seslemi, seslemlere ayırmayı, cümlede vurgulamayı, vurgulama çeşitlerini, tonlamanın nasıl yapıldığını da öğrenebilirsiniz. Kısacası bu kitap, Fransızca kelimelerin söyleyişinde güçlük çekenlere ve söyleyişi öğrenmek isteyenlere rehber bir kitap olacaktır.

Kitap, Fransızca eğitim gören öğrencilere / eğitim veren eğitmenlere olduğu kadar, Fransızca dil sınavlarına hazırlananlara ve kendini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları;

-Sözlü İletişim ve Sesbilimleri
-Seslerin Çıkarılışı ve Algılanışı
-Ünlüler ve Ünsüzler
-Ağız Ünlülerini Hangi Harfler Verir?
-Açık ve Kapalı “e” Sesleri Nasıl Söylenir?
-Geniz Ünlülerini Hangi Harfler Verir?
-Vurgu Nedir?
-Cümlede Vurgu Nasıl Kullanılır?
-Berkitme Vurgusu
-Tonlama ve Konuşmadaki İşlevleri
-Fransızcada Kaç Tonlama Vardır? İşlevleri
-Ulama Nasıl Yapılır? Ulama Ünsüzleri
-Ulama Yapılması Gereken Durumlar
-Söyleyiş Yanlışlarını Düzeltme Yöntemi


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 279
Ağırlık : 279
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺121,00
Tükendi

Beriya vê xebata me, gelek xebatên ferhengan yên cuda û hêja hatine kirin û divê ji bo zimanê kurdî, li gel xebatên zimanî yên din û xebatên cureyên ferhengan jî bi gelek awayan bên domandin û berfirehkirin. Dîsa ferhengên heyî gelekê wan an pir biçûk an zêde mezin in. Me xwest, ferhengeke bêtir pratîk, ji bo bikaranîna rojane ku mirov karibe bi xwe bi xwe re bigerîne û ne zêde mezin em amade bikin. Bi vê armanca giştî, cardin ev ferheng bêtir ji bo kurdên ku bi tirkî dizanin, lê bi kurdî nizanin an jî kêm dizanin, bi duzimanî hatiye amadekirin. Di ferhengê de kêm-zêde 45 hezar peyvên kurdî û tirkî hene. Di amadekirina ferhengê de me giranî daye peyvên ku di şert û mercên îroyî, di pratîkê de zêde tên bikaranîn.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 800
Ağırlık : 800
En / Boy : 10 / 15
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺111,60
Tükendi

Lehçe Sözcük Yapımı - Adlar, dilin temel unsurlarından olan sözcüklerin incelenmesi sonucu oluşturulmuş bir açıklama kitabı niteliğinde hazırlanmıştır. Çalışmanın yegâne amacı, insanın iletişim kurmaya yönelik ihtiyacı sonucu ortaya çıkmış olan dilin nasıl bir çeşitlilik içerebileceğine dair unsurları Lehçe sözcükler çerçevesinde gösterebilmektir. Örnek cümleler ve ilişkili sözcüklerle detaylı inceleme fırsatı sunularak başka çalışmalara öncülük yapması ayrıca amaçlanmaktadır. Sözcüklerin yanı sıra farklı anlamlar katan ekler detaylıca ele alınmıştır. Ekler anlatım usulüne ve kategorilerine göre farklı başlıklar altında incelenmiş olup farklı kullanım amaçları açıklanmıştır. Aynı zamanda Lehçe türetim eklerinin günümüz kullanım alanlarının dışında, geliştikleri süreç ise yer yer işlenmiştir.

Kitapta Lehçe sözcük yapımı birimlerine ek olarak dil bilimi çerçevesinde ele alınan terimler ise Türkçe anlamları ile birlikte yer almaktadır. Gayemiz çalışmayı Lehçeyi öğrenen, öğrenmek isteyen ve araştıran okurlara yardımcı kitap olarak sunmaktır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 240
Ağırlık : 240
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺152,00
Tükendi

Bu çalışmayla Giresun ve yöresi ağızlarındaki sözcüklerin bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Halk arasında şive olarak da bilinen ağızların oluşum süreçleri ele alındığında; her yöre ağzının bir dil mantığı içerisinde incelenmesi ve araştırılması gerektiği düşünülmektedir. Bir dilin bünyesindeki ağızlarda; öncelikle ses bilgisi ve anlam düzeyinde farklılaşmaların meydana geldiği, dil etkileşimleri, göç gibi etkilere maruz kalan ağız bölgelerinde ise söz varlığı boyutunda farklılıkların oluştuğu gözlemlenmektedir. Giresun iline ait yöresel sözcükleri içeren bu eser, dilimizdeki ses ve anlam olayları için açıklayıcı bir kaynak olmakla birlikte sözcük kökeni incelemelerinde de Türk dili adına önemli ipuçları sağlayacaktır. Hazırladığımız bu sözlükte yaklaşık 7000 madde başı sözcük bulunmaktadır.

Bilindiği üzere bir dilin söz varlığını tam olarak ortaya çıkarmak sadece yazı dilinin sözlüğünü oluşturmakla sınırlı kalmayıp o dilin alt katmanları durumundaki yöresel ağızların da söz varlığını ortaya koymakla mümkün olabilmektedir. Günümüz şartlarının etkisiyle dillerde oluşan hızlı değişimler göz önüne alındığında bu çalışma ile Giresun ve yöresinin söz varlığı kayıt altına alınarak somut olmayan kültürel bir mirasın korunması sağlanmıştır. Bu kültürel mirasın yazılı olarak kayıt altında tutulması ve nesilden nesile aktarılması Türk kültürü adına önemli bir adım olarak görülmektedir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 296
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 6.2018
₺55,00
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 472
En / Boy : 8 / 10,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2016
₺60,00
Tükendi

Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 1199
En / Boy : 9 / 12
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 8.2013
₺160,00
Tükendi

“Metinlerle Farsça Çalışma Kitabı” adlı kitabımız çeviri yapabilmeyi ve dili daha doğru ve etkili kullanabilmeyi kolaylaştırabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Farsça öğreniminizde faydalı olacağını düşündüğümüz Farsça özlü sözler ve hikayelerin ardından Türkçe çeviriler, kelimelerin anlamları ve görsel hafızanızı güçlendirmek için kullanılan resimler kitabımızın içeriğinde sizlere sunulmaktadır.

Fonetiği bakımından dünyanın en güzel dillerinden biri olan Farsça gramer yapısının kolaylığı ve çabuk öğrenilebilir yanıyla okuması kolay, dinlemesi, şiiri, şarkısı ve müziğiyle de çok hoş bir dildir.

Elinizdeki kitap dil yeterliliğinin gelişmesine, sözcük öğrenme ve grameri güçlendirme gibi konulara destek olması amacıyla hazırlanmıştır.

Kitapta, Farsça öğrenimi alanında adım atmış öğrencilerin okuma, metin çözümleme ihtiyaçlarını karşılanmak üzere Farsça kısa metinler hazırlanmış ve metinlerin çözümlenmesine destek olmak amacıyla Farsça-Türkçe sözlük ve açıklamalara yer verilmiştir.

Kitabımız ayrıca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına hazırlanan öğrencilerin ve adayların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hazırlanmıştır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 80
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2018
₺24,75
Tükendi

“Kısa Öykülerle Farsça Çalışma Kitabı” adlı kitabımız çeviri yapabilmeyi ve dili daha doğru ve etkili kullanabilmeyi kolaylaştırabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Farsça öğreniminizde faydalı olacağını düşündüğümüz Farsça hikayelerin ardından kelimelerin anlamları ve görsel hafızanızı güçlendirmek için kullanılan resimler kitabımızın içeriğinde sizlere sunulmaktadır.

Fonetiği bakımından dünyanın en güzel dillerinden biri olan Farsça gramer yapısının kolaylığı ve çabuk öğrenilebilir yanıyla okuması kolay, dinlemesi, şiiri, şarkısı ve müziğiyle de çok hoş bir dildir.
Elinizdeki kitap dil yeterliliğinin gelişmesine, sözcük öğrenme ve grameri güçlendirme gibi konulara destek olması amacıyla hazırlanmıştır.

Kitapta, Farsça öğrenimi alanında adım atmış öğrencilerin okuma, metin çözümleme ihtiyaçlarını karşılanmak üzere Farsça kısa metinler hazırlanmış ve metinlerin çözümlenmesine destek olmak amacıyla Farsça-Türkçe sözlük ve açıklamalara yer verilmiştir.

Kitabımız ayrıca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına hazırlanan öğrencilerin ve adayların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hazırlanmıştır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 160
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2018
₺36,00
Tükendi

Kâmûs-ı Türkî, Türkçenin ilmî olarak ele alınan ilk sözlüğü olarak kabul edilmekle beraber aynı zamanda Türkçenin derli toplu ilk lügâtidir. Kelimelerin tertibi hususunda Batı'da yapılan çalışmaları esas alan müellif Türkçe, Arapça ve Farsça asıllı kelimelerde alfabetik sıraya riayet etmiş, kelimeleri harekeleri dikkate almadan "hurûf-ı hecâ" sırasıyla vermiştir. Sözlükte yer alan 29 bin civarındaki kelimelerin yaklaşık üçte biri Türkçe, geri kalanı Arapça, Farsça, Fransızca, Rumca, İtalyanca ve diğer yabancı dillerden Türkçeye giren kelimelerden ibarettir. Şemseddin Sami'ye göre bir lügâtin, ait olduğu dilin kelime servetini gerçek bir surette gösterebilmesi için o dilin aslî kelimeleriyle birlikte kullandığı yabancı kelimeleri de göstermesi şarttır.


Basım Dili : Osmanlıca
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 1608
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2017
₺52,00
1 2 3 ... 8 >

Sözlük Nedir?

Sözlük, bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eserlere verilen isimdir. Sözlük bir toplumda mutlaka olması gereken bir lügat eseridir. Çünkü bir milleti tanıyabilmek için önce o milletin dilini bilmek gerekmektedir. Dil o milletin en büyük yapı taşlarını içermektedir. Kelimelerin en iyi şekilde anlaşılması ve tanımlarının düzgün bir şekilde bilinmesi için sözlüklere ihtiyaç duyulmaktadır. Sözlük sayesinde anlamı bilinmeyen bir kelimeye hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün olmaktadır. Ayrıca sözlükler ait olduğu toplumun kültürü hakkında da bilgi vermektedir. Her milletin kendi diline ait sözlüğü bulunmaktadır.

Türkçe Sözlük

Türkçe sözlüğün tarihi 1074 yılına kadar uzanmaktadır. Kaşgarlı Mahmut İlk Türkçe sözlükDîvânu Lugâti't-Türk’ü 1074 yılında yazmıştır. Sözlüğün içerisinde sadece kelimelerin değil dönemin şiir ve atasözlerinin de yer aldığı görülmektedir. Yazılan bu ilk sözlükte 7500 kelime olduğu bilinmektedir. Türkçe sözlüklerin içerisine bakıldığında Türkçenin zenginliği dikkat çekmektedir. Türkçe sözlükler okullarda öğrenciler tarafından kullanılmakta ve büyük fayda sağlamaktadır. Ayrıca Türkçe öğrenmek isteyen kişilerinde Türkçe sözlüklerden yararlanarak kolay bir şekilde kelimelerin anlamını öğrenebilmesi mümkün olmaktadır. Aynı zamanda Türkçe sözlüklerde yabancı kökenli olan kelimelerin anlamı verilirken dilimize hangi dilden geçtiğiyle alakalı bilgi de verilmektedir.

Türkçe sözlükler herkesin anlayabileceği bir şekilde ve kolayca incelenebilecek bir sıralamayla hazırlanmaktadır. Türkçe sözlüklerde kelimeler alfabetik sıralamaya göre sıralanmaktadır. Bu sayede aranan kelimeyi kolay ve hızlı bir şekilde bulmak mümkün olmaktadır. Kelimelerin karşısında temel anlamları anlaşılır bir şekilde açıklanmaktadır. Farklı modelleri bulunan sözlükler içerik ve cilt bakımından birbirinden ayrılmaktadır. Örneğin, Türkçe sözlük kitabı bazen sade ve anlaşılır basit açıklamalarla tasarlanmaktadır. Bunun sebebi okuma ve yazmayı yeni öğrenen çocukların kolay bir şekilde sözlük kullanabilmesi içindir. İlköğretim seviyesindeki çocuklar için tasarlanan ilköğretim sözlük kitabı, onların kolaylıkla anlayabileceği şekilde çok yalın ve akıcı olarak hazırlanmaktadır.

Türkçe sözlükte yer alan sözcüklerin anlamları, güvenilir kaynaklardan ve titizlikle hazırlanmaktadır. Türkçe sözlük alırken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Sözlük ilköğretim çağındaki bir öğrenci için alınırsa yaşına uygun içeriğe sahip olması gerekmektedir. Yetişkin kişiler için sözlük alırken ise daha detaylı ve kelime sayısı fazla olan sözlük çeşitleri seçilmektedir. Kapsamlı Türkçe sözlük yetişkinler için çok faydalı bir kaynaktır. Ayrıca farklı boyutlarda sözlük modelleri bulunmaktadır. Büyük Türkçe sözlük, orta boy Türkçe sözlük ve küçük boy Türkçe sözlük olarak kullanıcıya sunulmaktadır. Kişiler kendi ihtiyaç ve isteklerine göre farklı boy sözlük modellerinden kendine uygun olanını seçmektedir.

İngilizce Sözlük

Yabancı dil eğitiminde İngilizce sözlükler önemli bir yere sahiptir. İngilizce kelime sözlüğü kelimelerin kolay bir şekilde öğrenilmesini ve ezberlenmesini sağlamaktadır. İngilizceyi öğrenme aşamasındaki kişiler için başlangıç olarak daha kolay kelimelerin olduğu sade İngilizce sözlükler tasarlanırken ileri seviye İngilizce öğrenen kişiler için daha kapsamlı kelimelerin olduğu İngilizce sözlük türleri hazırlanmaktadır. İngilizce sözlük kullanarak yeni kelimeler öğrenip yabancı dil öğrenme işini bir üst seviyeye taşımak mümkündür.

Okullarda sıklıkla kullanılan İngilizce sözlükler de kendi içinde ilkokul sözlük, lise sözlük olarak ayrılmaktadır. Giriş seviyesi İngilizce sözlükler 2.sınıf, 3.sınıf, 4.sınıf ve 5.sınıf öğrencileri için uygun olurken daha kapsamlı sözlükler üst sınıf öğrenciler ve yetişkinler için uygun olmaktadır. Özellikle küçük çocuklar için hazırlanan giriş seviyesi İngilizce sözlükler, resimli sözlük olarak hazırlanmaktadır. Resimli İngilizce sözlükler görsellerle desteklendiği için daha kolay anlaşılır olmakta ve çocukların rahatlıkla kavrayabilmesine yardımcı olmaktadır. Kelimenin anlamını görseller aracılığı ile somutlaştıran resimli sözlükler yeni başlayanlar için kelimelerin hafızada daha kalıcı hale gelmesini amaçlamaktadır.

Resimli Sözlük

Türkçe ve İngilizce sözlükler hem okul çağındaki çocuklar için hem de yetişkinler için son derece faydalı olan eserlerdir. İnternetin yaygınlaşması ve daha aktif kullanılır olması ile birlikte sözlükler önemini yitirmiş gibi düşünülse de sözlük kitapları her zaman güncellenen içerikleri ile kullanılmaya devam etmektedir. Cep boy boyutları ile her zaman kişilerin yanında taşıyabilmesi ve istediğinde içerisinden aradığı kelimeyi bulabilmesi açısından pratik kullanım sağlamaktadır. Normal sözlüklerin dışında resimli Türkçe sözlük ve resimli İngilizce sözlüklerde bulunmaktadır.

Özellikle yeni yeni kelimelerle tanışan küçük çocuklar için resimli sözlükler büyük kolaylık sağlamaktadır. Görmüş olduğu görseli ve kelimeyi bir bütün olarak hafızasında tutarak daha kalıcı bir öğrenim sağlamış olmaktadır. Bu sebeple çocuklar ve dil eğitimine yeni başlamış kişiler için resimli sözlükler tavsiye edilmektedir. Özellikle çocuklar için İngilizce sözlük alınacağı zaman resimli İngilizce sözlükler tercih edilmesi gerekmektedir. Çünkü hiç bilmediği bir dili öğrenecek olan çocuk görsel destekli kelimeleri daha kolay kavramaktır. Örneğin eşyalar, hayvanlar ve renkler gibi temel kavramları resimler sayesinde sıkılmadan kolay bir şekilde öğrenebilmektedir. Farklı boyları olan resimli Türkçe sözlük ve resimli İngilizce sözlük türlerinden ihtiyaca uygun olan boyu tercih edilmektedir.

Sözlük Fiyatları

Sözlük fiyatları sözlüğün boyutuna ve içeriğine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Büyük boy sözlükler küçük boy sözlüklere göre daha yüksek fiyatlarla satışa sunulmaktadır. Aynı zamanda giriş seviyesi için hazırlanan sade, az kelime sayısına sahip sözlükler, kapsamlı yetişkin sözlüklerine göre daha yüksek fiyatlı olabilmektedir. Farklı markalar ve kitapevleri tarafından satışa sunulan sözlük çeşitleri bulunmaktadır. İngilizce ve Türkçe sözlük fiyatları arasında her bütçeye ve ihtiyaca uygun olacak sözlük çeşidi bulmak mümkün olmaktadır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı