Kur'ân-ı Kerîm, Yaradanımız'ın bütün insanlara gönderdiği cihanşümûl, son ve en mükemmel talimat ve tebligâtıdır. Onu insanların, özellikle inananların dilinden kalbine aksedip hayatına hâkim olması için indirmiştir.

Allah'ı tanımak, Kur'an'ı tanımakla; Kur'an'ı tanımak ise onu okumak, ilke ve esaslarını hayata geçirmekle olur. "Allah var" deyip de yokmuş gibi yaşamanın; Kur'an'a inandığını söyleyip de Kur'an'sız bir yaşantının doğuracağı tehlikeden kendimizi ve neslimizi korumak mecburiyetindeyiz. Bütün kitap ve dinleri içine alan, son ilahî kitabımız Kur'ân-ı Kerîm, sadece zihnimize hitap eden ve zihnen ilgi duymak ve inandığımızı söylemekle yetinmemiz gereken bir kitap değildir. O, bütün eylemlerimizde kendisine yönelmemiz ve yaşantımızda uygulamamız gereken bir kitaptır. Çünkü katılaşmış/taşlaşmış kalpler onunla yumuşar, çağlara açılan yol bu hakikat nuruyla aydınlanır.

Kur'ân-ı Kerîm'in en doğru şekilde anlaşılması ve yaşanmasıyla ilgili olarak yıllardır ileri sürülen en büyük bahane "okuduğumu anlayamıyorum" idi. Bugün bu mazereti ortadan kaldıran nitelikli bir çalışmaya kavuştuk. Uzun yılların emeği ve birikimiyle hazırlanan, sade ve anlaşılır bir Türkçe ile yazılmış, gerekli görülen yerleri anlamayı kolaylaştıracak kısa tefsirlerle zenginleştirilmiş, iniş gayesini ve Allah'ın muradını anlamayı hedeflemiş ender bir çalışma: Feyzü'l-Furkân…

Mealde, gerekli fıkhî, itikâdî, tarihî ve sosyolojik açıklamalar yapılarak birçok parantezsiz/çıplak meallerin doğuracağı tehlike önlenmeye çalışılmış, böylece âyet ve açıklamalarını her seviyedeki insanın rahatlıkla anlaması ve anlatması sağlanmıştır.

Kur'an'ın anlamıyla ve ruhuyla buluşmak, O'na uygun bir yaşam sürmek isteyenler için bu eser kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor…

 


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 1296
Ağırlık : 1296
En / Boy : 11 / 17
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺550,00

Araştırmacı nesilleri peşi sıra gelir ve yüzyıllar geçer, Kurtuba filozofu, insanlık fikrini meşgul etmeye, değerli bir mevzu olmaya Doğu akademilerinden önce Batı akademilerindeki üniversite profesörleri ve öğrencileri için enteresan bir konu olmaya devam etmektedir. Bunun nedeni, bazen “iftiraya uğrayan”, bazen de “tedirgin eden” İbn Rüşd’ün, felsefe, fıkıh ve İslâm’dan önce Hıristiyan kelâm “ilahiyat” düşüncesinin geneline gölgesini bırakabilmesidir. Bu, sadece Aristoteles’in eserlerinin büyük şerh edeni olarak değil, orta çağ Avrupa’sının karanlığında aydınlanma meşalesini tutuşturan ve Avrupalı zihnini kilise yasaklarının otoritesinin dışında özgürce düşünmeye teşvik eden bir kişi olduğu içindir. Böylece, Avrupa düşünce tarihinde Latin Rüşdîlik adıyla anılan bir Avrupa felsefî akımı ortaya çıktı.
Bu kitap, felsefenin ortaya çıktığı, dinî metinle olan ilişkisinin teşhis edildiği ve metin ile gerçeklik arasındaki içkinlik fiilini gerçekleştirmedeki önemi ilk aşamalardan başlayan çekici bir epistemolojik yolculuğu temsil etmektedir. Yani biz, bugüne kadar çağdaş rönesansın araçlarını ve aklın haklarını garanti eden belirleyicileri taşıyan ve ortak kıyas yoluyla ürettiği modern özelliklerden yararlanmak için rönesans faaliyetlerine entegrasyon hareketini sağlayan İbn Rüşd’ün felsefesinden türetilen metodolojik ölçütlere dayanarak tefsir fiilinin felsefe fiili ile ilişkisinden ve bu ilişkinin beklenen sonuçlarından bahsediyoruz. Bu yolculuk sonunda bizi İbn Rüşd’ün ilahî ve insanî konulara ilişkin felsefî teviline götürür. Yine bu yolculuğun vesilesiyle, İbn Rüşd’ün tefsirde felsefî okumanın özel bir metodu olarak ortaya koyduğu burhana dayalı metodunu nasıl uyguladığını, bu metodun ve ondan doğan sonuçların tefsir ilmi açısından değerlendirilmesini, bu metodun değerini ve sınırlarını ve İbn Rüşd’ün Kur’ân-ı Kerîm’in felsefî tevilindeki inanç eğilimlerini göstermiş olduk.
Bu kitap, İbn Rüşd felsefesinin araştırma, karşılaştırma ve sonuç çıkarmayla dolu diğer yönleri kadar araştırılmamış bir yönüyle ilgili olduğu için okumaya ve üzerinde düşünmeye değer. Bu kitabın köklü İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin içinde ve alanında uzman hocaların gözetiminde tamamlanması, hiç şüphesiz, bu kitapta bulabileceğiniz gibi araştırmasının eksiksiz bir şekilde çıkması için elinden gelenin en iyisini yapan yazarı için kaydedilecek bilimsel bir emsal teşkil etmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 358
Ağırlık : 358
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺190,00

Kur'ân-ı Kerîm, Yaradanımız'ın bütün insanlara gönderdiği cihanşümûl, son ve en mükemmel talimat ve tebligâtıdır. Onu insanların, özellikle inananların dilinden kalbine aksedip hayatına hâkim olması için indirmiştir.

Allah'ı tanımak, Kur'an'ı tanımakla; Kur'an'ı tanımak ise onu okumak, ilke ve esaslarını hayata geçirmekle olur. "Allah var" deyip de yokmuş gibi yaşamanın; Kur'an'a inandığını söyleyip de Kur'an'sız bir yaşantının doğuracağı tehlikeden kendimizi ve neslimizi korumak mecburiyetindeyiz. Bütün kitap ve dinleri içine alan, son ilahî kitabımız Kur'ân-ı Kerîm, sadece zihnimize hitap eden ve zihnen ilgi duymak ve inandığımızı söylemekle yetinmemiz gereken bir kitap değildir. O, bütün eylemlerimizde kendisine yönelmemiz ve yaşantımızda uygulamamız gereken bir kitaptır. Çünkü katılaşmış/taşlaşmış kalpler onunla yumuşar, çağlara açılan yol bu hakikat nuruyla aydınlanır.

Kur'ân-ı Kerîm'in en doğru şekilde anlaşılması ve yaşanmasıyla ilgili olarak yıllardır ileri sürülen en büyük bahane "okuduğumu anlayamıyorum" idi. Bugün bu mazereti ortadan kaldıran nitelikli bir çalışmaya kavuştuk. Uzun yılların emeği ve birikimiyle hazırlanan, sade ve anlaşılır bir Türkçe ile yazılmış, gerekli görülen yerleri anlamayı kolaylaştıracak kısa tefsirlerle zenginleştirilmiş, iniş gayesini ve Allah'ın muradını anlamayı hedeflemiş ender bir çalışma: Feyzü'l-Furkân…

Mealde, gerekli fıkhî, itikâdî, tarihî ve sosyolojik açıklamalar yapılarak birçok parantezsiz/çıplak meallerin doğuracağı tehlike önlenmeye çalışılmış, böylece âyet ve açıklamalarını her seviyedeki insanın rahatlıkla anlaması ve anlatması sağlanmıştır.

Kur'an'ın anlamıyla ve ruhuyla buluşmak, O'na uygun bir yaşam sürmek isteyenler için bu eser kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor…

 


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 688
Ağırlık : 688
En / Boy : 13 / 20,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺310,00

Kur'ân-ı Kerîm, Yaradanımız'ın bütün insanlara gönderdiği cihanşümûl, son ve en mükemmel talimat ve tebligâtıdır. Onu insanların, özellikle inananların dilinden kalbine aksedip hayatına hâkim olması için indirmiştir.

Allah'ı tanımak, Kur'an'ı tanımakla; Kur'an'ı tanımak ise onu okumak, ilke ve esaslarını hayata geçirmekle olur. "Allah var" deyip de yokmuş gibi yaşamanın; Kur'an'a inandığını söyleyip de Kur'an'sız bir yaşantının doğuracağı tehlikeden kendimizi ve neslimizi korumak mecburiyetindeyiz. Bütün kitap ve dinleri içine alan, son ilahî kitabımız Kur'ân-ı Kerîm, sadece zihnimize hitap eden ve zihnen ilgi duymak ve inandığımızı söylemekle yetinmemiz gereken bir kitap değildir. O, bütün eylemlerimizde kendisine yönelmemiz ve yaşantımızda uygulamamız gereken bir kitaptır. Çünkü katılaşmış/taşlaşmış kalpler onunla yumuşar, çağlara açılan yol bu hakikat nuruyla aydınlanır.

Kur'ân-ı Kerîm'in en doğru şekilde anlaşılması ve yaşanmasıyla ilgili olarak yıllardır ileri sürülen en büyük bahane "okuduğumu anlayamıyorum" idi. Bugün bu mazereti ortadan kaldıran nitelikli bir çalışmaya kavuştuk. Uzun yılların emeği ve birikimiyle hazırlanan, sade ve anlaşılır bir Türkçe ile yazılmış, gerekli görülen yerleri anlamayı kolaylaştıracak kısa tefsirlerle zenginleştirilmiş, iniş gayesini ve Allah'ın muradını anlamayı hedeflemiş ender bir çalışma: Feyzü'l-Furkân…

Mealde, gerekli fıkhî, itikâdî, tarihî ve sosyolojik açıklamalar yapılarak birçok parantezsiz/çıplak meallerin doğuracağı tehlike önlenmeye çalışılmış, böylece âyet ve açıklamalarını her seviyedeki insanın rahatlıkla anlaması ve anlatması sağlanmıştır.

Kur'an'ın anlamıyla ve ruhuyla buluşmak, O'na uygun bir yaşam sürmek isteyenler için bu eser kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor…

 


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 688
Ağırlık : 688
En / Boy : 13 / 20,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺310,00

Kur'ân-ı Kerîm, Yaradanımız'ın bütün insanlara gönderdiği cihanşümûl, son ve en mükemmel talimat ve tebligâtıdır. Onu insanların, özellikle inananların dilinden kalbine aksedip hayatına hâkim olması için indirmiştir.

Allah'ı tanımak, Kur'an'ı tanımakla; Kur'an'ı tanımak ise onu okumak, ilke ve esaslarını hayata geçirmekle olur. "Allah var" deyip de yokmuş gibi yaşamanın; Kur'an'a inandığını söyleyip de Kur'an'sız bir yaşantının doğuracağı tehlikeden kendimizi ve neslimizi korumak mecburiyetindeyiz. Bütün kitap ve dinleri içine alan, son ilahî kitabımız Kur'ân-ı Kerîm, sadece zihnimize hitap eden ve zihnen ilgi duymak ve inandığımızı söylemekle yetinmemiz gereken bir kitap değildir. O, bütün eylemlerimizde kendisine yönelmemiz ve yaşantımızda uygulamamız gereken bir kitaptır. Çünkü katılaşmış/taşlaşmış kalpler onunla yumuşar, çağlara açılan yol bu hakikat nuruyla aydınlanır.

Kur'ân-ı Kerîm'in en doğru şekilde anlaşılması ve yaşanmasıyla ilgili olarak yıllardır ileri sürülen en büyük bahane "okuduğumu anlayamıyorum" idi. Bugün bu mazereti ortadan kaldıran nitelikli bir çalışmaya kavuştuk. Uzun yılların emeği ve birikimiyle hazırlanan, sade ve anlaşılır bir Türkçe ile yazılmış, gerekli görülen yerleri anlamayı kolaylaştıracak kısa tefsirlerle zenginleştirilmiş, iniş gayesini ve Allah'ın muradını anlamayı hedeflemiş ender bir çalışma: Feyzü'l-Furkân…

Mealde, gerekli fıkhî, itikâdî, tarihî ve sosyolojik açıklamalar yapılarak birçok parantezsiz/çıplak meallerin doğuracağı tehlike önlenmeye çalışılmış, böylece âyet ve açıklamalarını her seviyedeki insanın rahatlıkla anlaması ve anlatması sağlanmıştır.

Kur'an'ın anlamıyla ve ruhuyla buluşmak, O'na uygun bir yaşam sürmek isteyenler için bu eser kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor…

 


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 688
Ağırlık : 688
En / Boy : 13 / 20,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺310,00

Kur'ân-ı Kerîm, Yaradanımız'ın bütün insanlara gönderdiği cihanşümûl, son ve en mükemmel talimat ve tebligâtıdır. Onu insanların, özellikle inananların dilinden kalbine aksedip hayatına hâkim olması için indirmiştir.

Allah'ı tanımak, Kur'an'ı tanımakla; Kur'an'ı tanımak ise onu okumak, ilke ve esaslarını hayata geçirmekle olur. "Allah var" deyip de yokmuş gibi yaşamanın; Kur'an'a inandığını söyleyip de Kur'an'sız bir yaşantının doğuracağı tehlikeden kendimizi ve neslimizi korumak mecburiyetindeyiz. Bütün kitap ve dinleri içine alan, son ilahî kitabımız Kur'ân-ı Kerîm, sadece zihnimize hitap eden ve zihnen ilgi duymak ve inandığımızı söylemekle yetinmemiz gereken bir kitap değildir. O, bütün eylemlerimizde kendisine yönelmemiz ve yaşantımızda uygulamamız gereken bir kitaptır. Çünkü katılaşmış/taşlaşmış kalpler onunla yumuşar, çağlara açılan yol bu hakikat nuruyla aydınlanır.

Kur'ân-ı Kerîm'in en doğru şekilde anlaşılması ve yaşanmasıyla ilgili olarak yıllardır ileri sürülen en büyük bahane "okuduğumu anlayamıyorum" idi. Bugün bu mazereti ortadan kaldıran nitelikli bir çalışmaya kavuştuk. Uzun yılların emeği ve birikimiyle hazırlanan, sade ve anlaşılır bir Türkçe ile yazılmış, gerekli görülen yerleri anlamayı kolaylaştıracak kısa tefsirlerle zenginleştirilmiş, iniş gayesini ve Allah'ın muradını anlamayı hedeflemiş ender bir çalışma: Feyzü'l-Furkân…

Mealde, gerekli fıkhî, itikâdî, tarihî ve sosyolojik açıklamalar yapılarak birçok parantezsiz/çıplak meallerin doğuracağı tehlike önlenmeye çalışılmış, böylece âyet ve açıklamalarını her seviyedeki insanın rahatlıkla anlaması ve anlatması sağlanmıştır.

Kur'an'ın anlamıyla ve ruhuyla buluşmak, O'na uygun bir yaşam sürmek isteyenler için bu eser kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor…

 


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 10
Sayfa Sayısı : 704
Ağırlık : 704
En / Boy : 11 / 17
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 1
₺300,00

Kur'ân-ı Kerîm, Yaradanımız'ın bütün insanlara gönderdiği cihanşümûl, son ve en mükemmel talimat ve tebligâtıdır. Onu insanların, özellikle inananların dilinden kalbine aksedip hayatına hâkim olması için indirmiştir.

Allah'ı tanımak, Kur'an'ı tanımakla; Kur'an'ı tanımak ise onu okumak, ilke ve esaslarını hayata geçirmekle olur. "Allah var" deyip de yokmuş gibi yaşamanın; Kur'an'a inandığını söyleyip de Kur'an'sız bir yaşantının doğuracağı tehlikeden kendimizi ve neslimizi korumak mecburiyetindeyiz. Bütün kitap ve dinleri içine alan, son ilahî kitabımız Kur'ân-ı Kerîm, sadece zihnimize hitap eden ve zihnen ilgi duymak ve inandığımızı söylemekle yetinmemiz gereken bir kitap değildir. O, bütün eylemlerimizde kendisine yönelmemiz ve yaşantımızda uygulamamız gereken bir kitaptır. Çünkü katılaşmış/taşlaşmış kalpler onunla yumuşar, çağlara açılan yol bu hakikat nuruyla aydınlanır.

Kur'ân-ı Kerîm'in en doğru şekilde anlaşılması ve yaşanmasıyla ilgili olarak yıllardır ileri sürülen en büyük bahane "okuduğumu anlayamıyorum" idi. Bugün bu mazereti ortadan kaldıran nitelikli bir çalışmaya kavuştuk. Uzun yılların emeği ve birikimiyle hazırlanan, sade ve anlaşılır bir Türkçe ile yazılmış, gerekli görülen yerleri anlamayı kolaylaştıracak kısa tefsirlerle zenginleştirilmiş, iniş gayesini ve Allah'ın muradını anlamayı hedeflemiş ender bir çalışma: Feyzü'l-Furkân…

Mealde, gerekli fıkhî, itikâdî, tarihî ve sosyolojik açıklamalar yapılarak birçok parantezsiz/çıplak meallerin doğuracağı tehlike önlenmeye çalışılmış, böylece âyet ve açıklamalarını her seviyedeki insanın rahatlıkla anlaması ve anlatması sağlanmıştır.

Kur'an'ın anlamıyla ve ruhuyla buluşmak, O'na uygun bir yaşam sürmek isteyenler için bu eser kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor…

 


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 10
Sayfa Sayısı : 704
Ağırlık : 704
En / Boy : 11 / 17
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 1
₺300,00

Kur'ân-ı Kerîm, Yaradanımız'ın bütün insanlara gönderdiği cihanşümûl, son ve en mükemmel talimat ve tebligâtıdır. Onu insanların, özellikle inananların dilinden kalbine aksedip hayatına hâkim olması için indirmiştir.

Allah'ı tanımak, Kur'an'ı tanımakla; Kur'an'ı tanımak ise onu okumak, ilke ve esaslarını hayata geçirmekle olur. "Allah var" deyip de yokmuş gibi yaşamanın; Kur'an'a inandığını söyleyip de Kur'an'sız bir yaşantının doğuracağı tehlikeden kendimizi ve neslimizi korumak mecburiyetindeyiz. Bütün kitap ve dinleri içine alan, son ilahî kitabımız Kur'ân-ı Kerîm, sadece zihnimize hitap eden ve zihnen ilgi duymak ve inandığımızı söylemekle yetinmemiz gereken bir kitap değildir. O, bütün eylemlerimizde kendisine yönelmemiz ve yaşantımızda uygulamamız gereken bir kitaptır. Çünkü katılaşmış/taşlaşmış kalpler onunla yumuşar, çağlara açılan yol bu hakikat nuruyla aydınlanır.

Kur'ân-ı Kerîm'in en doğru şekilde anlaşılması ve yaşanmasıyla ilgili olarak yıllardır ileri sürülen en büyük bahane "okuduğumu anlayamıyorum" idi. Bugün bu mazereti ortadan kaldıran nitelikli bir çalışmaya kavuştuk. Uzun yılların emeği ve birikimiyle hazırlanan, sade ve anlaşılır bir Türkçe ile yazılmış, gerekli görülen yerleri anlamayı kolaylaştıracak kısa tefsirlerle zenginleştirilmiş, iniş gayesini ve Allah'ın muradını anlamayı hedeflemiş ender bir çalışma: Feyzü'l-Furkân…

Mealde, gerekli fıkhî, itikâdî, tarihî ve sosyolojik açıklamalar yapılarak birçok parantezsiz/çıplak meallerin doğuracağı tehlike önlenmeye çalışılmış, böylece âyet ve açıklamalarını her seviyedeki insanın rahatlıkla anlaması ve anlatması sağlanmıştır.

Kur'an'ın anlamıyla ve ruhuyla buluşmak, O'na uygun bir yaşam sürmek isteyenler için bu eser kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor…

 


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 10
Sayfa Sayısı : 704
Ağırlık : 704
En / Boy : 11 / 17
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 1
₺300,00

Azizlerim! Ayakları sürçenlerin bir çoğunun ayaklarının sürçmesine, din ve islami öğreti alanında gerekli tefekkür etmemeleri ve meseleyi basite indirgemeleri neden olmuştur, dillerinde bir takım slogan ve duygular mevcuttu, ama bu yüreklerine işlememişti. Nitekim geçmişte oldukça ateşli, hızlı ve coşkulu olan bir çoklarının, daha sonra 180 derece dönüş yaptıklarına tanık olmuşuzdur. Bunun nedeni ise derin düşünmemiş olmalarıdır. Elbette bu sadece faktörlerden biridir. Faktörlerden bir diğeri de şehvetler, dünya sevgisi ve benzeri şeylerdir; bu meseleler derinliğe dalanları bile saptırabilmektedir. Bu derinliği insanın inancında, insanın düşünce ilkesinde ve insanın iman ve ruhunda oluşturan hususlardan biri de, Kur’an-ı Kerim’le ünsiyet kurmaktır. Bu bakımdan insan, hayatında kesin olarak Kur’an üzerinde tefekkür etmeli ve Kur’an’ın aklından silinmesine müsade etmemelidir.

Sizler Kur’an-I Kerim’le düşüp kalktığınız her defasında cehalet perdelerinizden bir perde kalkar, yüreğinizde nur çeşmelerinden bir çeşme feveran etmeye, akmaya başlar. Kur’an’la ünsiyet, Kur’an’la bir arada olmak, Kur’an’I idrak etmek, Kur’an üzerinde tefekkür etmek, tüm bunlar gereklidir.


Basım Ayı/Yılı : 3/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 11
Sayfa Sayısı : 136
Ağırlık : 136
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺50,00

Bu topluma, Allah'ın Kitabı’yla ve Rasulü’nün örnekliğiyle birebir tanışması gerektiği maalesef söylenmedi. Asırlardır taklit zinciriyle babadan oğula aktarılagelen geleneksel kabülleri aşıp doğrudan doğruya Allah’ın Kitabı’na yönelme ufku, bu toplumun gündemine maalesef taşınmadı.
Bu yöndeki çabalar daha çok dar çevre çalışmalarıyla sınırlı kaldı. Birebir insani ilişkileri esas alan yaygın bir davet çalışması bu coğrafyada henüz gerçekleştirilmedi. Medya organları üzerinden zaman zaman parça doğrular dile getirilse de, bu tür çabalar, sistematik bir davet çalışmasının çok uzağında kaldı. Dolayısıyla bu coğrafyada, İslam’ın temel konularını gündem edecek ciddi bir davet çalışması ihtiyacı bulunmaktadır.
Bir binanın inşaasının, birbirini izleyen belli adımları gerekli kıldığı bilinmektedir. Bu adımlar takip edilmediğinde, atılması gereken ilk adımlar ihmal edildiğinde inşaa edilecek binanın çürük olması kaçınılmaz olur. Mesela ilk adım olarak gerçekleştirilmesi gereken hafriyat çalışması ihmal edildiğinde, bina, olması gereken düzgün ve temiz bir zeminden mahrum kalır. Ve dolayısıyla binanın temelleri sağlam olmaz.
İşte Müslüman olmak da bu tür bir inşaa sürecini gerektirir. Bir hafriyat çalışmasını, ardından sağlam bir temel atmayı ve onun üzerine İslami üst yapıyı kurmayı gerekli kılar.


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 120
Ağırlık : 120
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺80,00

Kur’an Aydınlığında Duyular ve Algı


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 1
Ağırlık : 1
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺60,00
İnsanın Anlam Arayışı ve Kur'an

Elde edemedikleriyle, elde ettikleri arasında sıkışan insan, hayata anlam veremeyişinin bedelini ağır ödüyor. Tarih süresince değişse de manzara, çıkmazlar değişmiyor. Bir "insan modeli" aranıyor, "bir hayat şekli" irdeleniyor.

Farkında olsun ya da olmasın, insan fıtratını arıyor. Bu anlam arayışının fıtratlarla kesiştiği nıktalar, Kuran'ın öngördüğü insanın yalnızca bir yönüne işaret ediyor. "Kur'an insanı"nın, bir başka deyişle "kamil (bütün) insan"ın gerçekleşmesi ise hayattan beklentilerin tümünün fıtratla örtüşmesini gerektiriyor.
Bu çalışma, "Kuran Nedir?" sorusunu bu amaçla sormakta, ona insan hayatını anlamlandıran ilahi cevap olarak yaklaşmaktadır. Çünkü Kuran-ı Kerîm, kendini "hidayet rehberi" olarak tanımlamakta, insan modelinin nasıl olacağını göstermekte, insan-hayat-tabiat-evren bütünlüğünün gerçekleştirilmesi için kurallar koymaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 11/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 8
Sayfa Sayısı : 199
Ağırlık : 220
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺84,00

Kur'an'da Sosyal Hayat

Kevser Yayınları


Basım Ayı/Yılı : 5/2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 176
Ağırlık : 200
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺52,50

Elinizdeki bu kitap hidayet kokulu birtakım maddeleri içerir.Kitapçık Ebedi Mucize adlı bir bölümle başlar. Bu bölüm, Kur’an’ın icazını ve meydan okumasını, Kur’ani vahyin şekillerini, inzal ile tenzil arasındaki farkı, Kur’an’ın tertibini, Mekki ve Medeni ayetlerin hususiyetlerini, Kur’an’da bulunan huruf-u mukataanın (kesik kesik harflerin) anlamlarını özet bir şekilde ele almaktadır.

Daha sonra ikinci bölümde Kur’an-ı Kerim’in ana hedefine değinmektedir ki bu ana hedef hidayettir. Kur’an bir hidayet kitabı, ilahi bağışları tükenmeyen bir eserdir. Ancak bize düşen bu ilahi kitaptan nasıl yararlanacağımızı ve eksiksiz bir şekilde nasıl okuyabileceğimizi öğrenmemiz maneviyat yollarına bizi iletecek adabı(kuralları) araştırmamız, siret ve davranışlarımıza ruhi ve bilimsel olarak yansıyacak bir şekilde ondan etkilenmemizdir.

Üçüncü bölümde ise bir diğer temel konu olan insan ele alınmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 3/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 392
Ağırlık : 392
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺132,80

Kur’an’da beş ayrı ayette geçen Esbât kelimesini, Hz. Muhammed’in sadece torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için kullanması elimizde bulunan kitabın yazarı Kuveyt’li âlim Ali Hasan Galum’un dikkatini çekmiş, yıllarca bu husus üzerine detaylı araştırma yapmıştır. Yazar, Kur’an ve Tevrat çalışması yaparak Kur’an’da geçen Esbat’ın Tevrat’ta geçen On İki Hâkimler oldukları sonucuna ulaşmıştır. Hz. Musa ölmeden önce kendisinden sonra vasîsi Hz. Yeşû b.Nun’a itaat etmelerini emretmiş, Yeşu b. Nun’un ardından sayıları on iki olan Hâkimler gelmiştir.
Tevrat’taki Hâkimler, peygamberler arası dönemde İsrailoğullarını zalim hükümdarlardan korumuş, onları kölelikten kurtarmış ve toplumu şirkten uzaklaştırarak dini hayatlarını yüz yıllar boyunca düzene sokmuşlardır. Bu Hâkimlerin sayısına, misyonlarına ve hayatlarına baktığımızda makam, misyon, amaç ve sayı bakımından Ehlibeyt mektebindeki On İki İmam ile birebir örtüşmekte olan büyük benzerlik ortaya çıkmaktadır. Bu benzerlikten yola çıkarak, Hz. Muhammed’in Esbât kavramını bir tek torunları için kullanmasının önemli bir hususa işaret ettiğini düşünen yazar, elinizde bulunan bu kitabı İslam dünyasına ilk defa kazandırmıştır.
Bu çalışmanın, Kur’an ışığında Tevrat’ı çözümlemede ve Tevrat’taki bilgilerle de İslami kavramlardaki ve ayetlerdeki muğlak kalmış hususlara ışık tutmada yol gösterici olmasının yanı sıra, Ehlibeyt mektebindeki birtakım zenginliklerin ve farklılıkların mezhepler arası tekârüp ve kardeşlik düşüncesine bir köprü oluşturmasını temenni etmekteyiz,


Basım Ayı/Yılı : 11/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 160
Ağırlık : 160
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺70,55

İmam Hüseyin (a.s), Arafat Çölü’nde Arefe Günü’nde öğleden sonra, Ehlibeyti, evlatları ve has dostlarından bir grupla birlikte huzu ve huşu içinde çadırından çıkıp Cebelu’l-Rahme’nin (Rahmet Dağı) sol eteğinde durmuş, yüzünü Kâbe’ye çevirmiş ve ellerini yüzünün karşısına tutarak Arefe Duası diye meşhur olan bu duayı okumuştur.

“Seni kaybeden neyi bulmuştur?! Seni bulan neyi kaybetmiştir?! Senin yerine bir başkasını seçen mahrum olmuştur. Senden başkasına yönelen zarar etmiştir…”
“Sen ne zaman gaiptin ki seni açığa çıkaracak bir delile ihtiyaç olsun? Sen ne zaman uzaklaştın ki nişaneler sana ulaştıran bir vesile olsun? Seni kendisine gözetleyici görmeyen göz kör olmuştur, sevginden kendisi için pay ayırmadığın kimse ziyana uğramıştır…”


Basım Ayı/Yılı : 9/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 72
Ağırlık : 72
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺30,00

Sonsuz lütuf ve rahmetiyle bizi yaratan, yaratılış hedefini bize açıklamak ve canlı örnekler olmak için binlerce elçiler ve kitaplar gönderen, onları Hatemü'l-Enbiya Muhammed Mustafa (s.a.a) ve Kur'ân-ı Kerim'le hatmeden, bu nurlu yolu devam ettirmek için Resulullah'tan sonra masum imamlar ve vasiler tayin eden ve bizi bu eşsiz nimetlerle tanıştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun.

İlahî mesjları bize ulaştırmakla kalmayıp hayatın her alanında bize canlı örnekler olan, nasıl yaşamamız gerektiğini bize gösteren, bizi Rabbimize bağlayıp O'nunla nasıl münacat etmemiz gerktiğini bile öğreten Allah'ın elçilerine ve onların vasilerine özellikle bu ümmetin içinde "Ehlibeyt-i Resulullah" diye tanıdığımız risalet ve velayet hanedanına salat ve selam olsun.

Hz. Resulullah (s.a.a) ve Ehlibeyt'inden bize ulaşan en önemli ilim, irfan ve maneviyat hazinelerinden birisi de hiç şüphesiz dua, münacat ve ziyaret metinleridir. Bu metinler bize Rabbimizle nasıl münacat etmemizi öğretmenin yanı sıra en derin tevhidî ve irfanî gerçekleri de içinde barındırnmaktadır. Bu konuda geçmişten günümüze kadar birçok eser yazılmıştır. Ancak bu eserlerin arasında belki de en meşhur ve en çok kabul gören eser Mefâtihu’l-Cinan kitabıdır. Ehlibeyt Mektebi'ne mensup eserlere aşina olan kimseler, bu eserin ve müellifinin değerine vâkıftırlar.

Bu kıymetli eser, mukaddes muhtevasının yanı sıra müellifinin de büyük ihlâsından olsa gerek, yazıldığı günden beri kendisinden önce ve sonra, mevzusunda yazılan eserlerin hemen hepsini gölge altında bırakmış ve çeşitli ülkelerde Ehlibeyt dostları arasında yaygınlaşarak müminlerin elinde dolaşan vazgeçilmez bir eser hâline gelmiştir. Öyle ki, hemen her evde Kur'ân-ı Kerim'in yanı sıra bir Mefatihu'l-Cinan kitabını da görebilirsiniz.

Mefâtihü’l-Cinan kitabının büyük bir bölümü dualardan, diğer bir bölümü ziyaretnamelerden oluştuğu için değerli mütercim tarafından ilk önce dua ve sonra da ziyaret hakkında kısa bazı bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca merhum müellifin kısaca biyografisi, çeviri hakkında bazı notlar  ve okurların istedikleri şeyi daha rahat bulabilmeleri için alfabetik fihrist eklenmiştir.

Mefatihu'l-Cinan kitabı şu ana başlıklardan oluşmaktadır:

Kur'an'dan Sureler

Dualar ve Münacatlar

Ayların Amelleri

 


Basım Ayı/Yılı : 3/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 1616
Ağırlık : 1616
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺600,00

Derin ilmî meseleleri herkesin anlayabileceği sade bir dille anlatmak, konunun uzmanlarını hedef alan, terimlerle dolu bir yazı yazmaktan her zaman daha zor olmuştur. Allâme Tabatabaî’nin İslam inancı, ahkâmı, ahlakı ve tarihi üzerine yazdığı Temel Dinî Bilgiler işte böyle bir kitaptır. Ayetullah CevadîAmulî de kitabın 1991 yılında yapılan baskısına yazdığı Sunuş’ta, salih kul, gayb ve şuhud âleminin mevlası sözleriyle nitelediği Allâme Tabatabaî’nin sade ve akıcı bir dille kaleme aldığı bu eserin derinliklerinde hazinelerin gizli olduğunu ifade etmiştir.  

Ünitelere ayrılan ve her ünitenin sonuna sorular eklenen kitabın bu formu, İslâm maarifi sınıflarında okutulmuştur.Dört bölümden oluşan, ünitelere ayrılan ve her ünitenin sonuna sorular ekleneniki ciltlik eser, toplam 53 ders içermektedir. Çağımızın en büyük Kur’ân müfessiri de olan Allâme Tabatabaî’nin kaleminden çıkan bu eserin, başta gençlerimiz olmak üzere bütün Ehlibeyt (a.s) dostlarına faydalı olmasını ümit ederiz.


Basım Ayı/Yılı : 3/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 472
Ağırlık : 472
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺180,00

El-Mizan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve tanıtılması açısından kaçınılmaz ve gerekli olduğunu söylemek mümkündür. Bu büyük tefsire her bakımdan farklı bir tefsir diyebiliriz.

Öncelikle Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek bakımından farklıdır.
İkincisi Kur'an'ı hadisle tefsir etmek bakımından farklıdır.
Üçüncüsü sosyolojik bir tefsir olmak bakımından farklıdır.
Dördüncüsü felsefî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.
Beşincisi mukayeseli tefsir olmak bakımından farklıdır.
Altıncısı irfanî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Murtaza Mutahhari'nin deyimiyle "Ansiklopedik bir tefsir" olan el-Mizan bu saydığım ve daha saymadığım birçok hususları aynı potada eritip yepyeni değerler üreten bir tefsir olmak bakımından da farklıdır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tefsirler yazılacaktır. El-Mizan'ı aşan tefsirler kuşkusuz kaleme alınacaktır. Ama el-Mizan çığır açıcı bir tefsir olarak daha uzun bir zaman saltanatını sürdürecektir.


Basım Ayı/Yılı : 1/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 4
Sayfa Sayısı : 572
Ağırlık : 572
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺247,50

El-Mizan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve tanıtılması açısından kaçınılmaz ve gerekli olduğunu söylemek mümkündür. Bu büyük tefsire her bakımdan farklı bir tefsir diyebiliriz.

Öncelikle Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek bakımından farklıdır.
İkincisi Kur'an'ı hadisle tefsir etmek bakımından farklıdır.
Üçüncüsü sosyolojik bir tefsir olmak bakımından farklıdır.
Dördüncüsü felsefî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.
Beşincisi mukayeseli tefsir olmak bakımından farklıdır.
Altıncısı irfanî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Murtaza Mutahhari'nin deyimiyle "Ansiklopedik bir tefsir" olan el-Mizan bu saydığım ve daha saymadığım birçok hususları aynı potada eritip yepyeni değerler üreten bir tefsir olmak bakımından da farklıdır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tefsirler yazılacaktır. El-Mizan'ı aşan tefsirler kuşkusuz kaleme alınacaktır. Ama el-Mizan çığır açıcı bir tefsir olarak daha uzun bir zaman saltanatını sürdürecektir.


Basım Ayı/Yılı : 1/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 556
Ağırlık : 556
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺247,50

El-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve tanıtılması açısından kaçınılmaz ve gerekli olduğunu söylemek mümkündür. Bu büyük tefsire her bakımdan farklı bir tefsir diyebiliriz.
Öncelikle Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek bakımından farklıdır.
İkincisi Kur'an'ı hadisle tefsir etmek bakımından farklıdır.
Üçüncüsü sosyolojik bir tefsir olmak bakımından farklıdır.
Dördüncüsü felsefî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.
Beşincisi mukayeseli tefsir olmak bakımından farklıdır.
Altıncısı irfanî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.
Murtaza Mutahharî'nin deyimiyle "Ansiklopedik bir tefsir" olan el-Mîzan bu saydığım ve daha saymadığım birçok hususları aynı potada eritip yepyeni değerler üreten bir tefsir olmak bakımından da farklıdır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tefsirler yazılacaktır. El-Mîzan'ı aşan tefsirler kuşkusuz kaleme alınacaktır. Ama el-Mîzan çığır açıcı bir tefsir olarak daha uzun bir zaman saltanatını sürdürecektir.


Basım Ayı/Yılı : 12/2014
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 613
Ağırlık : 956
En / Boy : 16 / 25
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺247,50

Kur'ân-ı Kerim insanlığa yol gösterici bir klavuz olarak Rabbu'l-Alemin tarafından bizlere Hz. Muhammed (s.a.a) aracılığıyla gönderilmiştir. Bir anayasa kitabı olan yüce kitabımızda konular ana hatlarıyla verilmiş, detaylara inilmemiştir. Detaylar ise Ehlibeyt İmamları'nın hadislerinden öğrenilmektedir. İşte bu noktada tefsirler hayatımızda olmazsa olmaz kitaplar olmuşlardır. Çünkü Ehlibeyt Mektebinin tefsir yazarları Kur'ân-ı Kerim'deki ana hükümleri Ehlibeyt İmamları'nın hadisleri ile derinlemesine inceleyip araştırmış ve tam anlamıyla anlaşılır bir hale getirmişlerdir.

Merhum İmam Humeyni sohbetlerinde ve kitaplarında Kur'ân ayetlerini tefsir etmiş ve açıklamıştır. Araştırmacı yazar Seyyid Muhammed Ali İlyâzî'de bu sohbet ve metinleri derleyerek İmam Humeyni'ye ait 5 ciltten oluşan Tefsîr-i Kur'ân-ı Mecîd adlı bu eseri biz okuyuculara sunmuştur.

Hazırlayan: Seyyid Muhammed Ali İlyâzî

1. Cilt Tercüme: Kadri Çelik (631)
2. Cilt Tercüme: Kadri Çelik - Musa Aydın (435)
3. Cilt Tercüme: Seyyid Seccad Karakuş - Zafer Aydaş - Ferman Kızman (528)
4. Cilt Tercüme: Ai Akın Caba (527)
5. Cilt Tercüme: Seyyid Seccad Karakuş - Murtaza Turabî - Ai Akın Caba (570)


Basım Ayı/Yılı : 8/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 2690
Ağırlık : 2690
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺1.200,00

Kuşkusuz ki herhangi bir kulun atalarının yaşadığı dinin, o kulun sürdürmeye çabaladığı dinsel yaşantı üzerinde büyük etkisi vardır, fakat buna ragmen herhangi bir kulun, gözünün gördüğünü kalbinin yalanlamayacağı bir yaşantıyı da hedefine koyması gerekir, şayet gerçekten Allah’a yakınlaşmayı arzu ediyorsa!

İşte bu meal, böyle bir yaşantının hayat nizâmı haline gelmesi ile ortaya çıkmış bir çalışmadır ve konusu, hâlis dinin digger insanlara aktarılması olan bçyle işlerde ne kadar titiz olunması gerektiğinin farkındalığı ile kaleme alınmış bir metindir. Bu meâl, mü’minlerin emiri Hz. Ali’nin,
‘’Olanlar için O’na hamd eder, olacaklar için O’ndan yardım dileriz. O’ndan bedenler için sıhhât istediğimiz gibi, din işlerinde de sıhhât dileriz…’’
sözleriyle ifade edilmiş duasında ortaya çıkan istenç ile de ilişkilidir ayrıca’..

Evet!.. O günlerde olduğu gibi bugünlerde de, Rabbimizden hem bedenlerimiz için sıhhât dileriz, hem de din ile ilgili hususlarda sıhhât dileriz…


Basım Ayı/Yılı : 1/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 348
Ağırlık : 348
En / Boy : 17 / 25
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : Şamua
Cep Boy Durumu : 0
₺300,00
İkizimle Sohbetler

Dinin peygamberler aracılığıyla insanlığa yansıyan çerçevesini çizen ilâhî vahyin bütününe “kitap” denmektedir. Tarihsel bir gerçeklik olarak bilinmektedir ki kutsal kitaplar arasında orijinalitesi tartışılmayan ve tartışılamayacak olan tek kaynak Kur’ân’dır. Kur’ân, bu bozulma keyfiyeti üzerinde açıkça durur ve kendini, geçmiş vahiylerden bugüne kalanı doğrulayan ve yanlışları da düzelten bir kitap olarak tanımlar.

Fakat insan ve Kur’ân zamanla, doğumlarından sonra ayrılan ve uzun yıllar birbirlerini görmeden ayrı büyütülen iki kardeş konumuna düşürülmüşlerdir. Hakk’ın ortaya çıkmasını çıkarlarına ters görenler, yeryüzünde bu iki kardeşin tekrar buluşup birbirlerini tanımalarına ve anlamalarına izin vermemişlerdir. İnsan, kardeşleri tarafından kıskançlık ve haset yüzünden kör kuyuya atılan Yûsuf gibi olmuş, Kur’ân ise onun hasretinden ağlayıp gözyaşı döken Yâkûb’a benzemiştir.

İşte Kur’ân’la Konuşmak: İkizimle Sohbetler, uzun yıllar birbirinden ayrı düşen ikiz kardeşlerin özlemle kavuşmalarının ve yeniden birbirlerini tanımalarının hikâyesidir. Bu çalışma, aynı hakikatten doğan iki kardeşin, çölün suyla ve rahmetle kucaklaşması gibi buluşmalarının sohbetidir.


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 120
Ağırlık : 120
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺75,46
İslam Sanatı ve Mimarisinde Estetik

“Güzellik ve İslam sadece İslam sanatı sahasındaki yeni bir yönelimin sembolü olarak kalmamış; aynı zamanda zinde ve güçlü bir akademik çevrede bir başka yöne işaret ederek yepyeni bir çığır açmıştır. İslam sanatı araştırmalarına ilişkin tarihsel, sosyolojik ve betimleyici bir perspektife hapsolmuş eski kalıpları kıran Gonzalez esaslı ve cesur bir metodolojik sıçrayış gerçekleştirir. Yazar, estetiği hem meta düzeyde hem de nesne düzeyinde ve aynı zamanda hem teori hem de metod olarak kullanır. Bu kullanım tıpkı Puerta Vıchez’in başarılı bir şekilde yaptığı gibi yalnızca güzellik hakkındaki kavramsal söylemleri ihtiva eden İslami metinleri açıklamak değil; aynı zamanda bilfiil tecessüm etmiş sanat eserlerinin kendilerini estetik fenomenoloji çerçevesinde tahlil etmek amacını da taşır. İşte tam bu noktada Gonzalez İslami sanatsal üretime ilişkin araştırmaya kendi yeni düşünce boyutlarını katar.

Şundan eminim ki bu çalışmadan yalnızca İslam sanatı alanındaki araştırmacılar ve daha geniş çerçevede İslam araştırmaları alanına ilgi duyanlar değil; aynı zamanda çağdaş felsefecilerle birlikte tarihçiler ve genel olarak sanat icracıları da keyif alacaklardır.”

-Syed Nomanul Haq


Basım Ayı/Yılı : 10/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 172
Ağırlık : 172
En / Boy : 17 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺212,00
Dini Konularda En Çok Merak Edilen Sorular

Allah’ın bizi yaratma nedeni nedir? Allah neden din göndermiştir? Deizm nedir? Deizm neden özellikle gençler arasında popülerleşmektedir? Hz. Âdem ve eşinin çıkarıldıkları cennet bu dünyadan ayrı bir yerde midir? İnsan nesli Âdem ve eşinin çocuklarından mı çoğalmıştır? Canlıların evrimine inanmak, Allah’ı ve yaratılışı inkâr etmeyi gerektirir mi? Dinde baskı ve zorlama yapılabilir mi? Kader nedir? Allah her şeyi biliyorsa bizi neden denemektedir? Allah dilediğini doğru yola iletip, dilediğini saptırır mı? Kalpleri mühürler mi? Allah, kötüleri neden hemen cezalandırmıyor? Kötülüğe neden engel olmuyor? Kadın peygamber gelmiş midir? Peygamberler hep Ortadoğu’ya mı gönderilmiştir? Kur’an bir insan tarafından yazılmış olabilir mi? Kur’an korunmuş mudur? Cennet ve cehennem neden vardır? Sonlu mu yoksa sonsuz mudur? Kur’an’da neden tehdit ve korku içerikli ifadelere yer verilmiştir? Kabir azabı var mıdır? Kur’an neden Arapçadır? Arapça kutsal mıdır? İbadet dili Arapça mıdır? Arapça dışında bir dilde dua ve ibadet edilebilir mi? Kur’an’ın akla ve bilime bakışı nasıldır? Kur’an’a uygun olan yönetim şekli hangisidir? Kur’an’da reenkarnasyon var mıdır? Neden birden çok din gelmiştir? Neden dört kutsal kitap vardır? Kur’an’a göre erkek kadından üstün müdür? Erkeğin eşini dövme hakkı var mıdır? Bir erkeğin şahitliği iki kadının şahitliğine mi eşittir? Miras paylaşımında erkeğin payı kadının payının iki katı mıdır? Dövme yaptırmak ve estetik ameliyat olmak günah mıdır? Resim, müzik ve heykel gibi sanatlar haram mıdır? Evde köpek beslemek haram mıdır? Kur’an’da çevre duyarlılığı ve hayvan hakları var mıdır? Hayvanlar da cennete girecek midir? Yılbaşını kutlamak günah mıdır? Dinî konularda en çok merak edilen 101 sorudan oluşan bu çalışma ile İslam inancının insan aklına ve yaratılışına olan uygunluğuna tanıklık edecek, dinî konularda doğru bilinen birçok yanlış ile karşılaşacak, en çok merak edilen dinî sorulara Kur’an temelli cevaplar bulacaksınız.


Basım Ayı/Yılı : 1/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 520
Ağırlık : 520
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00

Arapça, temeli köklere dayanan bir dildir. Kur’ân’da bulunan bin beş yüz civarındaki kelime kökü bize geniş bir çalışma alanı sunuyor. Kelimelerin kullanım sahaları cümlelerdir. Bir kelimenin çeşidi, görevi ve anlamı, cümle içinde bulunduğu yere göre değişir. Biz kelimeleri cümle içindeki biçimleriyle aldık. Kelime köklerini dikkate alarak yaptığımız okumalarda âyetlerin tıpkı sayılar gibi sürekli karşımıza çıktığını gördük. Her kelime, hem âyetin farklı bir bağlamda kullanılmasını sağlıyor hem de âyet kümelerini değiştiriyor.
Kur’ân’daki sistematik yapının bir temele oturtulmasını hedeflediğimiz bu çalışmada biz öncelikle ana hatlarıyla dil, dil bilim ve anlam bilim hakkında bilgi verdik, bu temel üzerine de evele اول, hadese حدث, hakeme  حكم, haveta حوط, debera دبر, raceme رجم, sebeka سبق, seveka سوق, şebehe شبه, şeraha شرح, sarafe صرف, arabe عرب, akale عقل, avece عوج, fekahe فقه, fekera فكر, keleme كلم  ve lesene  لسن kelime köklerini seçtik.
Kur’ân’da bir tarafta sûrelerin sırası, bir tarafta da âyetlerin sırası var. Âyetler arasındaki bağlantılar bu ikili düzen sayesinde kolayca kurulabiliyor. Bir araya getirilen âyetlerin okunması için düzenlenmesi, yeniden sıralanması gerekiyor. Bu sıralama âyetlerin sûrelerdeki öncelik esasına dayanıyor. Âyetler arasındaki anlam ilişkileri, âyetler arasındaki bağlantılar hep bu sıralamalarla sağlanıyor. Muhkem ve müteşâbih âyetler de bu sıralamalarla ortaya çıkıyor.


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 286
Ağırlık : 286
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺110,70

Nüzul döneminde sadece Allah’ın kelamı olarak görülen Kuran, hicri ikinci asrın başlarından itibaren halku’l-Kur’ân meselesiyle birlikte ezeli olup olmadığı yönündeki tartışmalara konu olmuştur. Kur’anın yaratılmadığını savunan Ehl-i hadîs ile yaratıldığını savunan Mutezilî gelenek arasındaki iki görüş, kelâm-ı nefsî ve kelâm-ı lafzî formülü ile hicri üçüncü asırda uzlaştırılmıştır. Neticede Kur’an’ın yaratılmışlığı görüşü Mutezilî geleneği, manasının ezeli, lafzının yaratılmış olduğu görüşü de Sünnî geleneği temsil eder hale gelmiştir. Modern dönemlere gelindiğinde ise Kur’an’ın mahiyetine dair tasavvurların onun anlaşılması ve yorumlanmasıyla ilgili faaliyetleri etkilediği kabul edilmiş, daha özelde kimi araştırmacılar ezeli Kur an tasavvurunu bir dogma olarak niteleyerek, bu tasavvurun bazı anlama ve yorumlama problemlerine yol açtığını iddia etmişlerdir. İşte elinizdeki bu eser; zikredilen iddiaların tutarlılığını ve ilgili tasavvurun klasik ve modern dönem tefsir geleneğindeki yansımalarını tespit etmeyi hedeflemektedir. Böylelikle vahyin mahiyetine dair sahip olunan bir tasavvura göre Kur’an tarihi, ilimleri ve yorumlarının ele alınış biçiminin farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konmuş olacaktır.


Basım Ayı/Yılı : 1/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 278
Ağırlık : 278
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺117,00

"Belâğat" ve "Beyan" kelimeleri ayrı ayrı köklerden türetilmiş olmakla beraber, aralarında hiçbir fark gözetilmeden, usul ve kaideleri tekâmül etmiş ilmin adı olmada eş anlam kazandıkları görülmektedir.

Aslında bu eşleşmeyi, kelimelerin lügat anlamları arasındaki yakınlık ve hatta beraberlik sağlamıştır denilebilir. Mesela birinci kelimenin köküne bağlı olarak türetilmiş olan birçok kelimenin ortak oldukları anlamlar şöyledir: Erişmek, eriştirmek, sonuca varmak, sonuçlandırmak, zihinde oluşan bilgi hamulesini sistemli bir şekilde arz edebilme gibi. İkinci kelimenin köküne bağlı olarak türetilmiş olan kelimelerin hemen hemen birleştikleri manalar da şöyledir: Zahir olma, zahir kılma, zekice konuşmak, gönüldeki manaları fasihçe ortaya koymak, maksadı izhar etmek, delil ile ispatlamak vs. gibi. Şu halde, delâletleri itibariyle bu iki kelime birbirine mezcedilince, burada maksadımıza uygun olan "Zihinde oluşup açığa vurulmak istenen mananın, bilinçli ve sistemli bir tarzda karşı tarafa aktarılması" manası elde edilmiş olur. Böyle bir anlam birliği hâsıl olunca, belâğat ve beyanın insanla başladığı söylenebilir.


Basım Ayı/Yılı : 12/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 248
Ağırlık : 248
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺108,00

Son dönem Osmanlı âlimlerinin en önemlilerinden olan ve uzun yıllar Edirne müftülüğü yapan Mehmed Fevzi Efendi (1826-1900), yaşamış olduğu dönemi iyi etüt etmiş ve gidişatı mükemmel bir okuyuşun sonucunda yapması gerekenlerin neler olduğunu düşünerek bunları uygulamaya koyan ender bilim insanlarındandır. Bu çalışmamızın amacı ömrünü ilmi çalışmalara ve öğrenci yetiştirmeye adamış olan bilim insanımızı yeni nesillere tanıtmanın yanında onun çok değerli çalışması olan “Hadâik-i Hamîdiyye Nâm Ahlâk Risâlesi” isimli eserinin orijinal metnini ve Türkçeleştirilmiş halini ahlak ve siyaset felsefesi bağlamında değerlendirilmek üzere okuyucularımıza sunmaktır.

Bu çalışmanın ahlak ve siyaset felsefesi bağlamında yaşam tarzını dizayn etmek isteyen bireylere faydalı olmasını ümit ederiz. Yaşanılan dönemde ahlak ve siyaset kavramları iç içe geçmiştir. Yaşam tarzının ahlaki erdemlerin hakimiyetiyle şekillenmesi yönetişim sanatı olarak ifade edilen siyaseti de olumlu yönde şekillendirecek ve etkileyecektir. Bu bağlamda medeniyetimizin deniz fenerleri olarak da değerlendirilebilecek Mehmed Fevzi Efendi gibi bilim insanlarının yeni nesillerimize tanıtılmasına bir nebze olsun katkı sağlayabildikse kendimizi mutlu sayacağız.


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 104
Ağırlık : 104
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺58,50

Kevnî Ayetler Bağlamında

Zaman zaman Kur’ân’da işaret edilen kevnî olaylarla günümüzde ulaşılan bilimsel veriler arasında çelişkiler olduğu yönünde birtakım iddialar dile getirilmektedir. Elinizdeki bu kitap bu tür iddiaları ele almakta, iddiaların nereden kaynaklandığını ve doğru olup olmadığını, gerek Kur’ân’ı doğru anlamak için gerekli ilkeler, gerek konunun Kur’ânî boyutu gerekse bilimsel veriler ışığında değerlendirmektedir. Kitapta yer verilen örnekler ve bunlara dair yapılan izahlar, Kur’ân’da bilimsel verilere aykırı bilgiler olduğu iddialarının Kur’ân’ı doğru anlamak için gerekli olan ilkelere riayet etmemekten kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Zira, canlı cansız bütün varlıklarıyla kâinatı yaratan da Kur’ân-ı Kerîm’i indiren de Yüce Allah’tır.


Basım Ayı/Yılı : 10/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 160
Ağırlık : 160
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺76,50

Kesin ve herkes tarafından kabul görmüş bir tanımı yapılamasa da “zaman” insanın hem en büyük güç kaynağı hem de en zayıf noktasıdır. İlginçtir ki insan varmak istediği tüm yaşamsal hedeflere belirli bir zaman içerisinde ulaşıyorken, bir anlamda zamanı kendi hedefleri için kullanıyorken, diğer taraftan onu biriktirememekte ve onun tüketici, yıpratıcı, yok edici gücünün önüne geçememektedir. Bu bakımdan insan zamanın belirli bir süre için hâkimi imiş gibi görünse de son tahlilde onun mahkûmudur denilebilir. Zaman mefhumu pek çok karşıtlığı bünyesinde barındırmaktadır ve belki de bu yüzden insanlık tarihi boyunca zamana ve onun ürettiği tarihe birbirinden oldukça farklı anlamlar yüklenmiştir. İnsanlar zamanın mahiyetini tam olarak idrak edemedikleri halde onun hakkında düşünmekten, teoriler üretmekten kendilerini alamamışlardır. Geçmişin geri getirilemez, bugünün biriktirilemez, geleceğin bilinemez oluşu zamanın değerini ve gizemini arttırmaktadır. Zamana dair tüm düşüncelerin yalnızca zihinsel üretimler olarak kalmayıp, fertlerin ve toplumların tüm yaşamlarını belirlediği mâlumdur. Zaman mefhumuna dair söylenecek çok söz, üzerinde tartışılacak çok konu olmakla birlikte biz zamanın tek bir boyutuna; ona yüklenen farklı anlamlarla şekillenmiş tarih anlayışlarına ve bunların kültürel yansımalarına yer verip, söz konusu anlayışlara Kuran ayetleri ışığında üçüncü bir alternatif getirmeye çalışacağız. Tarihin mahiyetine dair geliştirilen farklı yaklaşımların aslında tarihin kendi içerisindeki sorulara verilen farklı cevaplardan beslenmekte olduğu ön kabulünden hareketle Kur’an’ın bu sorulara getirdiği cevapları bulmaya odaklanacağız. Böylece Kur’an’ın insan zihninde geliştirmeyi hedeflediği zaman tasavvurunun ve bu tasavvurla gerçekleştirdiği tarih inşâsının temel ilkelerini ortaya koymaya çalışacağız.


Basım Ayı/Yılı : 6/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 352
Ağırlık : 352
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺144,00

Allah Teala Kur’an-ı Kerimde bizlere kendisini bütün kainatın mutlak yaratıcısı ve hakimi olarak tanıtmaktadır. Elbette bu kudret ve imkana sahip olmak yüce yaratıcıda çeşitli konularda tasarruf hakkı bulundurmaktadır. Bunlardan bir tanesi de hükmetme yetki ve otoritesidir. Bu yetki ve otoriteyi belirtmek için kullanılan hüküm kavramı Kur’an-ı Kerimde çeşitli lafızlar üzerinden zikredilmiştir. Bu lafızların geçtiği âyet-i kerimeleri doğru ve sistemli bir şekilde Kur’an bütünlüğü göz önüne alınarak ve surelerdeki siyak-sibak münasebeti doğrultusunda ifade ettikleri manaların tespit edilmesi, Allah Tealanın uluhiyet vasfının daha iyi anlaşılmasına ve dünya hayatında insana verilen çeşitli yetki ve sorumlulukları nasıl yerine getirmesi gerektiğinin cevabında kolaylık sağlayacağı kanaatindeyiz.


Basım Ayı/Yılı : 6/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 160
Ağırlık : 160
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺76,50

İslamiyet en başından itibaren kadın meselesi üzerinde hassasiyetle durmuş, kadının maruz kaldığı haksızlıkların giderilmesi maksadıyla tedbirler almış ve onun konumunu güçlendirmiştir. Kur’an’da Nisâ ve Meryem adlarıyla müstakil sûrelerin bulunması bunun en açık delilidir. Bu çalışma, kadının konumunun Kur’an’da hangi açılardan ve ne şekilde güçlendirildiğine yöneliktir. Kadının hayat hakkını, ekonomik haklarını, haysiyetini, beden ve ruh sağlığını, mahremiyetini, anneliğini, dinî hayatını güçlendirmeye yönelik tedbirler ele alınmış, bu temalara yönelik içerikler sosyolojik analizlere tâbi tutulmuştur. Kadının konumunu zayıflattığı iddia edilen ve tartışma konusu edilen çok eşlilik, kadının şahitliği, boşanma yetkisi ve süreci, mirastan aldığı pay, kadın esirlerin statüsü gibi konular Kur’an’ın temel maksatları ile iç ve dış bağlamın yanı sıra Hz. Peygamber’in uygulamaları ışığında ele alınmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 6/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 232
Ağırlık : 232
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺99,00

Son yirmi yıldır Kur’an, anlamının öne çıkarıldığı entelektüel bir okumaya tabi kılınmaktadır. Bu ilgide ciddi bir paya sahip olan Kur’an İslâmî, referans olarak Kur’an’dan hareketle yeni bir İslam anlayışı ortaya koymaktadır. Modernite’nin İslam’ın temel referanslarına yönelik sorgulamalarının sonucu Müslümanlar da Kur’an’ı günümüz gerçekliğine uygun şekilde yorumlama yoluna gitmiştir. Çağdaş bir söylem olması hasebiyle Türkiye’deki temsilini üstlenen söylem, Kur’an İslamını sahiplenen popüler isimlerden hareketle söylemlerinin ne olduğunu, söylemin tarihsel süreçteki serencamını, geleneğe ilişkin görüşleri, modernizmden etkilenme ve onu dönüştürme kabiliyetini ortaya koymaktadır. Kur’an İslâmî olgusunu anlama, sosyal olarak hangi gerçekliğe tekabül ettiğini ortaya koyma konusundaki bu girişim; yaygın bir gelenekselliğin olduğu Türkiye’de modernizmin toplumlara etkisini ve onların gelenek-modernite çatışmasından kaynaklanan ikilemi aşma ve alternatif modernlikler üretme çabalarını anlamlandırma açısından önem taşımaktadır.

Katılımcılarla yapılan nitel araştırma yöntemine göre yarı yapılandırılmış tarzdaki derinlemesine görüşmeler ile Kur’an İslâmî’nin genel anlamda üzerinde uzlaşılan bir kavram olduğu ortaya konulmakla beraber Müslüman tanımının kendilerini tanımlamak için yeterli olduğu anlaşılmıştır. Neoliberal dönemin etkisiyle Kur’an İslamcılarının modern kavramları büyük ölçüde içselleştirdiği, Kur’an’ı geleneksel kuramların meşruiyetini aldığı teolojik açıklamalar yerine sosyal bilimlerden hareketle toplumsal gerçekliği anlama çabasına girdiği, daha mutedil bir yöne evrildiği görülmektedir. Öte yandan Kur’an İslâmî şemsiyesi altında birbirinden çok farklı yönelimler olduğunun altı çizilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 5/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 432
Ağırlık : 432
En / Boy : 13,5 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺180,00

Bu çalışmada, gerek geçmişte gerekse günümüzde Kur’ân’ı anlama hususunda “en iyi ve en sorunsuz yöntem” olarak takdim edilen Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri yöntemi, bir “mesele” olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Birinci bölümde, İbn Teymiyye (ö. 728/1328) tarafından sistematik hâle getirilen yöntemin, öncelikle tarihsel arka planı çalışılarak zihniyet analizi yapılmış ve hangi sonuçlara müncer olduğu tespit edilmiştir. İkinci bölümde ise tefsirinde mezkûr yöntemi uyguladığını belirtmesi ve İbn Teymiyye ile aynı selefi çizgiyi takip etmesi sebebiyle, Moritanyalı müellif Muhammed Emin Şinkîtî’nin (ö. 1974) içinde yetiştiği siyasi-sosyal-kültürel ve dinî ortamlar tetkik edilerek bu unsurların, müellifin zihin dünyasını ne yönde şekillendirdiği üzerinde durulmuştur. Yine bu bölümde, Şinkîtî’nin Advâu’l-Beyân fi Îdâhi’l-Kur’ân bi’l-Kur'ân adlı tefsirinde Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri yöntemini, mukaddimesinde zikrettiği usûl doğrultusunda pratize edip etmediği ve bu yöntemi nasıl uyguladığı örneklerle izah edilmiştir. Üçüncü ve son bölümde, Advâu’l-Beyân üzerinden Kur’ân’ı Kur’ân’la tefsir etmenin imkânı, sorunları ve muhtemel sonuçları tartışıldıktan sonra Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsirinden ne anlaşılması ve nasıl uygulanması gerektiği hususu üzerinde durulmuş, böylece konuya dair tespit ve önerilerde bulunulmuştur. Sonuç kısmında ise konuyu kapsamlı şekilde ele alan bir değerlendirme sunulmuştur.


Basım Ayı/Yılı : 5/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 322
Ağırlık : 322
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺157,50

Kur’ânî bir kavram olan “beyân”, görebildiğimiz kadarıyla nüzûl dönemi Arap edebiyatında ve bazı rivayetlerde, “açıklamak, açıkça ortaya koymak, belirgin hâle getirmek ve sözü en beliğ şekilde ifade etmek” anlamlarına gelmektedir. Kur’ân-ı Kerim, mezkûr kavramı bu manalarıyla toplumun hafızasından alıp kullanmak suretiyle kendi bünyesinde kavramsallaştırmış ve daha çok “Allah’ın açıklamaları” anlamında kullanmıştır. Yine ayetlerde yer alan beşere ait beyân formlarında ise “açıkça ortaya koymak, gizlememek” anlamı öne çıkmaktadır. Böyle olmasına rağmen, tarihsel süreçte bazı Kur’ân kavramları gibi ‘beyân’ kavramı da anlam değişikliğine uğramış; mücmel (kapalı) olan ayeti “tefsir etme” manasına evrilmiştir. Bizim tespitlerimize göre ise beyân kavramı, -konuyla ilgili ayetleri külli bir bakış açısıyla ve tarihsel zemini dikkate alarak okuduğumuzda- “anlamı kapalı olanı tefsir etmek” gibi bir mana ihtiva etmemektedir. Hatta Kur’ân-ı Kerim’de değişik kalıplarda kullanılan “b-y-n” kökü ve türevleri, daha çok “İlahî açıklamalar” anlamında kullanılmaktadır.

Elinizdeki bu çalışmanın özgün yanı beyân yetkisinin sadece Allah’a ait olduğu, peygamberlerin vahiy karşısında edilgen bir pozisyonda oldukları, ancak vahyi aktarma ve uygulama noktasında beyâna konu olabilecekleri hususudur. Dolayısıyla bu çalışma, konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmaların bir tekrarı değildir. Ayrıca araştırmamız, analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla okuyucuya sunulmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 5/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 270
Ağırlık : 270
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺117,00

İslâm’ın zuhurundan sonra belâgate duyulan ilgilinin artmasında Kur’ân’ı Kerim’in rolü büyüktür. Zira Hz. Peygamber’in en büyük mucizesi Kur’ân, muhataplarını hayretler içerisinde bırakan bir söz sanatıydı. Kur’ân’ın, bir benzerini getirmelerini talep ederek muhataplarına meydan okuması, içerisinde barındırdığı gayb bilgisinin yanında nazm olarak da edebi üstünlüğünün ilanıydı. “Kur’ân’ın bir benzerinin getirilememe” (i‘câz) mefhumu Kur’ân araştırmacılarının üzerinde durduğu temel meselelerden biri olmuştur. İslâm kültür tarihinde Kur’ân i‘câzının merkeze alındığı çalışmalar her zaman ilk sırada olmuştur. Bu doğrultuda yapılan araştırmaların ortak sonucuna göre dil ve belâgat, Kur’ân mucizesinin özünü oluşturan temel unsurlardır. Kur’ân’ın edebi üstünlüğünü fark eden Müslümanlar Onu daha iyi anlayabilmek için dil ve edebiyat çalışmalarına ağırlık verdi. Böylece Müslümanları belâgat kurallarını belirlemeye iten sâiklerin başında Kur’ân’ı anlama çabası gelir.


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 288
Ağırlık : 288
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺106,60

Kur’an ve İnsan isimli bu kitap, insan-Kur’an ilişkisini ele alan bir çalışmadır. Dolayısıyla insan ve din; ilk nazil olan sureler ve muhtevası; hicretin birinci ve ikinci yıllarında Kur’an’ın getirdikleri; Kur’an’a göre ailenin psikolojik temelleri; Kur’an açısından turizm; Kur’an açısından reenkarnasyon; Kur’an açısından şiir ve şairler; Kur’an ve psikoloji açısından sosyal ilişkilerde hoşgörü ve yardımlaşma; Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed; Kur’an ve mutluluk; Kur’an, insan ve oruç; insan, nazar ve Kur’an; tebliğ metodu açısından Kur’an’ın nüzulü; Kur’an’a göre insanlar arası ilişkilerde genel ilkeler; Kur’an’a göre din eğitiminin genel metotları ve Kur’an’a göre çocukların talim ve terbiyesinde takip edilecek esaslar, kitapta yer alan başlıca konu başlıklarıdır. Dolayısıyla kitap, ilgilenenlerin düşünce dünyalarına ve Kur’an kültürüne katkı yapacak bir içeriğe sahiptir.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 360
Ağırlık : 360
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺131,20

İnsanlık tarihi kadar eski olan dua etme geleneğini Hz. Âdem ile başlatan Kur’ân-ı Kerîm, başta mü’minler olmak üzere diğer inanç guruplarına ait dua veya beddua niteliğindeki ifade ve yakarışlarına yer vermektedir. Bu dualarda tevhid inancının merkeze alındığı Kur’ân-ı Kerîm’de, dünya-ahiret dengesi çerçevesinde makul ve makbul duanın yapılış biçimi tasvir edilmektedir. Bu çalışma ile birlikte Kur’ânî duaların; inançtan ibadete, ahlâkî unsurlardan sosyal ve hukûkî esaslara, iktisattan idarî meselelere kadar insan hayatını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen dinî ve dünyevî meseleleri ele aldığı anlaşılmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 256
Ağırlık : 256
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,20

Ebû ‘Ubeyd Kâsım b. Sellâm (ö. 224/838)’ın kitabı, Fezâilu’l-Kur’ân başlığıyla telif edilen ilk eserlerdendir. Bunun yanı sıra hem kapsamlı muhtevası hem de literatürdeki yeri ve kaynaklık değeri açısından dikkat çekmektedir. Zira kitap; Kur’ân-sünnet ilişkisini, sahâbe-tâbiun ve sonrası neslin yaklaşım ve uygulamalarını nakleden muteber kaynaklar arasında sayılmıştır. Nitekim hicrî ilk iki yüzyılın Kur’ân anlayışını itikâdî ve amelî yönlerden ortaya koyan, Kur’ân ilimlerine dair çeşitli hususları ele alan çok sayıda rivâyet yer almaktadır. Elinizdeki bu çalışmada, büyük teveccüh gören Ebû ‘Ubeyd’in kadîm eseri öncelikle ismi sonra da mevzuları açısından incelenmiştir. Zira Fezâilu’l-Kur’ân, kavram olarak geniş bir içeriğe sahiptir; söz konusu durum da Ebû ‘Ubeyd’in kitabında açıkça müşahede edilmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 239
Ağırlık : 239
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,20

Buhus Luğaviyye ve Tefsiriyye Fi'l-Kur'an - Kur’an Hakkında Dil ve Tefsir Araştırmaları


Basım Ayı/Yılı : 3/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 194
Ağırlık : 194
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00

İslâm mezheplerinden biri olan İmâmiyye Şîası birçok hususta diğer İslâm mezheplerinden ayrılmaktadır. Zira imâmet düşüncesine bağlı olarak Kur’ân’ın mevsûkiyeti, Kur’ân’da zâhirî/ bâtınî anlam, takiyye, Ehl-i beyt kavramı, ric’at inancı, sahâbenin adalet vasfı vb. hususlara özgün yaklaşım sergilemiştir.

Bu kitap, İmâmiyye mezhebine mensup Muhammed Cevâd Muğniyye’nin (öl. 1979) et-Tefsîru’l-kâşif adlı eserim muhteva ve metot açısından ele almıştır. Genelde İslâm mezheplerini, özelde ise Ehl-i Sünnet ve Şîa’yı yakınlaştırmak amacıyla kurulan Takrîbu’l mezâhib kurumuna destek veren, farklı alanlarda kaleme aldığı eserlerinde Ehl-i Sünnet ve Şîa arasındaki ihtilafların çözümüne yönelik çabasıyla dikkat çeken Muğniyye, İmâmiyye’ye özgü bazı düşüncelere farklı bir yaklaşım sergilemekle diğer pek çok Şîî âlim ve düşünürden ayrılmıştır. O, imâmet anlayışının dinin zarûrâtından olmadığını savunmuş, Humeynî’nin (öl. 1989) velâyet-i fakîh teorisini açıkça reddetmiştir. İşte bu çalışmada Muğniyye’nin tefsirindeki metodunun yanı sıra İmâmiyye ile özdeşleşen konulara nasıl bir bakış açısı kazandırdığı, teoride savunduğu düşünceleri pratiğe dökmede ne derece başarılı olduğu araştırılmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 324
Ağırlık : 324
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺123,00

Er-risâletü’ş-şâfiye Fi’l-i‘câz İ‘câzü’l-kur’ân’a Dair]

 

Elinizdeki bu çalışma, İ‘câzü’l-Kur’ân hakkında kaleme alınmış bir risalenin tahlilini içermesinin yanı sıra klasik eserlere dair günümüzde giderek artan çalışmalar içinde kendine yer bulmak, metinlere nüfuz etmek ve tekrar içermeyen etkili çalışmalara imza atmak isteyenlere eleştiri ve sorgulamanın merkeze alındığı bir metot sunmaktadır. Tezevvuk metodu olarak isimlendirilen bu metot, zevkiselim ve dilin inceliklerine vukufiyeti zaruri görmekte; araştırmacının gayretine bağlı olarak metinlerin tadılarak etraflıca okunmasına imkân sağlamaktadır. Araştırmacının tekrara düşmesinin önüne geçen tezevvuk metodu çerçevesinde klasik dönem eserlerinin kapsamlı bir şekilde şerhini hedefleyen Tezevvuk Okumaları Serisi’nin ilk halkasını oluşturan bu çalışma, sonraki çalışmalara zemin hazırlaması itibarıyla başlangıç niteliğindedir. Dolayısıyla çalışmadaki sorgulama, çıkarsama, kurgulama, tahlil, düşünce, öneri, eleştiri, itiraz ve kabullerin temel ve nihai hedefi, klasik dönem eserlerinin nicelik ve nitelik yönüyle etkin bir şekilde çalışılmasına tarafımızdan bir nebze de olsa katkıda bulunmak, derinlikli ve bütüncül bir ruhu haiz araştırmacı kimliğini -ilmî usul ve esaslara bağlı kalınarak- faal biçimde ön plana çıkarmayı hedefleyen bir araştırma metodolojisi için paradigma oluşturmaktır. Bu hedefin bir parçası olarak çalışmada cedel ve münazara üslubu benimsenmiş; bunun yanında metin ile müellifin zihin dünyası arasındaki irtibat, tezevvuk metodu çerçevesinde saptanmaya çalışılmıştır. Böylece çalışmada mevcut tahliller aracılığıyla klasik dönemde kaleme alınmış bir eserin mahzâ okunması ve nakledilmesi yerine tezevvuk metodunun zorunlu kıldığı eleştirel ve sorgulayıcı bir üslupla incelenmesinin kazanımları üzerinde durulmuştur.


Basım Ayı/Yılı : 3/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 480
Ağırlık : 480
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺225,00

Bu çalışmada, İslam düşüncesini modernleştirmeye yönelik eserleri ile bilinen Tunuslu akademisyen Abdülmecîd eş-Şerefi'nin görüşleri İncelenmektedir.

Şerefi doğrudan Tefsir ve Kur'an İlimleri üzerinde çalışma yapan bir bilimadamı değildir. Onun çabası İslami ilimleri modernleştirmeye yöneliktir. Elinizdeki bu eser onun genel olarak bütün görüşlerini değil, Kur'an ve Tefsire dair görüşlerini merkeze alarak meydana getirilmiştir. Yazarın, Şerefi'nin görüşlerine bakışı, eleştirel bir bakıştır. Bununla birlikte eserde onun şahsı değil görüşleri eleştiriye tabi tutulmuş, bu konuda da ilmi delillere dayanılmıştir. Ayrıca eserin maksadını aşacağı, hacmini büyüteceğinden, tek tek her görüşüne cevap vermek, uzun uzadıya eleştiriler yöneltmek gibi bir yol ta kip edilmemiş; muhtasar bir cevapla, çelişki ve tutarsızlıklarına ya da önyargılı yaklaşımlarına işaret etmekle yetinilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 218
Ağırlık : 218
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,20

Kur’ân, yeryüzünde en çok okunduğu halde en az anlaşılan ve hayata en az uygulanan bir kitaptır. Bu açıdan bir kitabı asırlarca okuyup, ancak onu anlamak için bir çaba göstermemek çok köklü bir problemdir. Üstelik bu, Allah’ın bütün insanlığa gönderdiği mesaj niteliğini taşıyan bir kitapsa söz konusu problem daha da derinleşmektedir. Kur’ân’ın bütün insanlığa gönderilmiş olması onun başka dillere çevrilmesini kaçınılmaz bir zorunluluk haline getiren önemli bir faktördür.

Arapça inmiş olan Kur’ân, her şeyden önce dilsel bir metindir. Çeviride her metin için dikkat edilmesi gereken hususlar bütün insanlığa gönderilmiş son ilâhî mesaj olan bu metin için de geçerlidir. Bunda yapılan bir hata, eksiklik veya yanlışlık çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Son derece önemli ve manevî boyutu olan bu metin çevrilirken sözden kastedileni en güzel şekilde ifade etmeye çalışmak, keyfî yorumların ve subjektif düşüncelerin yansıtılmamasına da büyük özen göstermek gerekir.

Kur’ân’ı doğru anlamak için sadece lafzı anlamaya odaklanmanın yeterli olmayıp, ondan murad edileni de anlamanın gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Arap oldukları için lafzî yönden ayetleri anlayan Kur’ân’ın ilk hitap çevresine düşünmezler mi? Akletmezler mi? Gibi bir çağrı yapılması, her fırsatta bu sözün özünü anlamak, ondan neyin murad edildiği üzerine düşünmek ve tedebbür etmek şeklindeki teşvik ve uyarılar da Kur’ân’ın bu ileri anlam boyutluluğuna dikkat çeken önemli bir kanıttır.


Basım Ayı/Yılı : 2/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 311
Ağırlık : 311
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺155,00

İnsanların doğru bilgi edinmelerini, Kur’an’ı doğru olarak anlamalarını ve Kur’an’dan doğru bir şekilde yararlanmalarını sağlamak için Kur’an’da geçen Kur’an’la ilgili olduğunu düşündüğümüz ve görebildiğimiz kelimelere dayanan Kur’an’da Kur’an adını verdiğimiz bu çalışmamızı hazırladık.

Kelimeler konunun sınırlarını belirliyor, aynı zamanda zihin karışıklığını da önlüyor. Kur’an’da âyetler arasında çok yönlü bir anlam ilişkisi var. İlk anda birbirleriyle hiçbir ilgisi yokmuş gibi duran âyetlerde aynı kökten gelen kelimelerle anlam ilgisi kuruluyor. Aynı âyetin farklı konularda/kelimelerde karşımıza çıkması bazen çok iyi bildiğimizi sandıklarımızla ilgili yanılabileceğimizi de bize hatırlatıveriyor. Bunlar bizim görebildiklerimiz, ancak doğrusunu Allah bilir.

Allah’ın verdiği doğru bilgi her insanın ihtiyacını karşılar. İnsan bu bilgilerle kendini geliştirir ve hayatını yeniden düzenler. Bu yeni hayat onu mutlu eder. İnsanın ve insanlığın kurtuluşu için hepimize düşen görev, önce doğru bilgi edinmek sonra da bu doğru bilgileri başkalarına ulaştırmaktır.


Basım Ayı/Yılı : 2/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 306
Ağırlık : 306
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺126,00

Anamız, bacımız, karımız, kızımız, yoldaşımız, yol arkadaşımız kadınlar! Biri olmadan ötekinin hayatını sürdüremeyeceği bir dünyada yermeden, sömürmeden ve yüceltmeden Allah’ın belirlediği sınırlarda kalarak ona hakettiği değeri verebilenlere ne mutlu!

Aklımızda olanlar, zihnimize yerleştirilenler veya bize öğretilenler ile doğru bildiklerimiz! İnsanların kendi cinsinden biriyle ilgili, kadınlar hakkında doğru bilgi edinmelerini sağlamak için biz bu çalışmamızı hazırladık. Her erkek bir kadının oğlu, her kadın da bir erkeğin kızıdır. Birlikte hayatın yükünü taşır, birlikte mutlu olurlar.

Şüphesiz kadınlar hakkında en doğru bilgiyi bize onu yaratan verir. Kur’ân’daki bu bilgi de insanın kendini tanımasını, kendini geliştirmesini ve hayatını ona göre düzenlemesini sağlar. Bu hayat onu mutlu eder. İnsanın ve insanlığın kurtuluşu için hepimize düşen görev, önce doğru bilgi edinmek sonra da bu doğru bilgileri başkalarına ulaştırmaktır.


Basım Ayı/Yılı : 2/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 312
Ağırlık : 312
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺130,50

“Tefsîru Kıssati Mûsâ bi'l-Kırâati Enmûzecen” Kur'an Tefsirinde Kıraatlerin Rolü ve Önemi -Musa Kıssası Bağlamında-

Basım Ayı/Yılı : 2/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 152
Ağırlık : 152
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺73,80

Bu çalışmamızda konular işlenirken, okuyucunun Kur'ân'daki dil yapılarını tanıması için ele alınan konu her neyse ona yönelik yeterli bilgi verilmiş, işâret edilmesi gereken luğavî incelikler dikkate sunulmuştur. Mesela “Hâl ve Zi'l-hâlin Doğru Tespit Edilememesinden Kaynaklı İşkâl” başlığı altında önce hâl nedir, zi'l-hâl nedir, Türkçe'deki hangi dil unsuruna karşılık gelir, yükleme ya da fiile sorulan hangi sorularla bu öğeler tespit edilir gibi birtakım ön bilgiler verilmiş, daha sonra hâlin tespitinde hata yapılırsa âyetlerde ne gibi yanlış anlamaların söz konusu olacağı örneklerle açıklanmıştır. İleri sürülen iddialar mesnetsiz kalmasın diye “kuranmeali.com” adresindeki kırk bir meâl, örnek verilen âyet bağlamında incelenmiş, âyete doğru ya da yanlış mana verenler tespit edilmiştir. Yani bu kitabı okuyan biri hem Kur'ân'daki dil yapılarını yakından tanıma fırsatı bulacak hem de bu yapılar hakkında yeterli bilgi sahibi olunmadan âyetlere mana verilmesi durumunda düşülecek hataları örnekleri üzerinden müşâhede edecektir. Bunun yanı sıra kırk bir meâl üzerinden yapılan karşılaştırmalar sayesinde mealler hakkında da fikir sahibi olacaktır.

Basım Ayı/Yılı : 2/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 256
Ağırlık : 256
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺118,90
1 2 3 ... 50 >
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı