Biri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıcı, diğeri insan hakları hukuku araştırmacısı iki hukukçu, Rıza Türmen ve Işıl Kurnaz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) masaya yatırıyorlar. Mahkemenin kuruluş amacını, ilkelerini, işleyişini, bugünkü konumunu tartışırlarken, AİHS’nin maddelerini ayrıntılarıyla ele alarak bir insan hakları hukuku çerçevesi çiziyorlar. AİHM’de görülmüş Türkiye ve sözleşmeye taraf diğer devletlerin dava ve karar örnekleriyle, sözleşmeyle tanınan hakların ve bu hakların ihlallerinin derinine iniyorlar. Soyut bir tartışma izlemektense, özellikle Türkiye’deki demokrasi ve insan hakları sorunlarını irdeliyorlar, demokrasi ve insan haklarının vazgeçilemeyecek ilkeler olduğu fikrinden şaşmayarak bu sorunların çözümlerine ışık tutuyorlar.

Bir AİHM Yargıcının Not Defteri hem hukuk öğrencilerine ve profesyonellerine bir rehber hem de insan hakları hukukunu daha yakından öğrenmek isteyenlere bir kaynak niteliğinde...


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 504
Ağırlık : 504
En / Boy : 13 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺137,76
31 Aralık 2021 Tarihi İtibariyle Yayınlanmış Tüm Karar Özetleri ve Anahtar Kelimeler

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 270
Ağırlık : 270
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺150,00

Taşınmaz mal anlaşmazlıkları, kamu düzeninin bozulmasına ve sarsılmasına neden olmakta ve özellikle kırsal kesimde asayişi büyük ölçüde etkilemektedir. Taşınmaz mal Zilyedliğine yapılan tecavüz ve müdahalenin önlenmesine dair 3091 sayılı yasa taşınmaz mal Zilyedliğine yapılan bu tür tecavüz ve müdahalelerle bozulan güvenlik ve asayişin sağlanması amacına yönelik idari tedbirleri belirleyen ve bunun ihlallerini cezalandıran hükümleri kapsamaktadır.

Kitap, bu yasayı ve sonrasında eklenmiş bulunan tüzük ve maddeleri de ele alan, uygulamacılar, öğrenciler ve taşınmaz mal sahipleri için başuçlarında bulundurmaları gereken bir çalışmadır.

Konu Başlıkları
İdari Makamlar ile İdari ve Adli Yargıdaki Uygulaması
3091 Sayılı Kanun – Vali, Kaymakam ve Soruşturma Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları
Örnek Karalar
Zilyedlik Kavramı, Zilyedliğin Kazanılması
Köylünün Ortak Kullandığı Mera, Harman Yeri, Yol ve Sulak Gibi Yerlere Yapılan Tecavüzler
2701 Sayılı Tebligat Kanunu ve Açıklaması


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 323
Ağırlık : 323
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺205,00


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 536
Ağırlık : 536
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺195,00


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 816
Ağırlık : 816
En / Boy : 17 / 25
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺295,00


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 615
Ağırlık : 615
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺250,00


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 255
Ağırlık : 255
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺125,00

Kitabın konusu; işveren yanında belli bir müddet çalıştığı halde, ferdi işçilik alacak ve haklan işçiye ödenmeden iş sözleşmesi haksız olarak işveren tarafından feshedilmiş ya da çeşitli nedenlerle işçinin kendisi tarafından hizmet akdi, haklı yada haksız şekilde sona erdirilmiş durumlarda işçilerin işverenler aleyhine açacakları yedi kalem işçilik hak ve alacaklarından kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, senelik izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve işçiye ödenmemiş aylık ücretleri, bazen de işveren tarafından işçi aleyhine açılan alacak ve tazminat davalarıdır.

Kitap da, ıslah dilekçesi verilmesi neticesinde, ek dava zaman aşımı savunması, harç ödeme yükümlülüğü, faiz uygulama çeşitleri, müştereken ve müteselsilen sorumluluk halleri, zorunlu dava arkadaşlığı, asıl işveren - alt işveren muvazaalı işçi çalıştırma durumları, rekabet etme yasağı, işçiye yapılan eğitim masrafları, cezai şart ve sair diğer gerekli dava konularına da yer verilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 1023
Ağırlık : 1800
En / Boy : 17 / 25
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺385,00

Bugün özellikle uluslararası bir ticari ilişki ya da şartlaşma içerisine giren bir kişi, şirket, yatırımcı çoğunlukla altını imzaladığı şartlaşmalarda uyuşmazlıkların hakemlik ya da diğer bir dostane çözüm yöntemine sunulmasına ilişkin maddelere rastlayabilmektedir. Günümüzde dostane çözüm usulleri ekonomik ve ticari hayatın bir parçası haline gelmiştir. Ancak, Türkiye'de henüz bu konuda uzman akademisyenler ile bazı hukukçular dışında bu süreçler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip kitlenin çok dar olduğu söylenebilir.

Bu kitabın ana amacı bir yandan akademik anlamda çalışmalara bir kaynak oluşturabilmek olduğu kadar diğer yandan da bu süreçlerin ana unsuru olan ticaret ve yatırım alanında etkinlik gösteren kişiler, kuruluşları temsil eden profesyoneller ve hukukçular için bir el kitabı olabilmektir.


Basım Ayı/Yılı : 2017
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 276
Ağırlık : 504
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺250,00

Bu çalışmada, Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Anayasası, Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Medeni Hukuku, ÇinHalk Cumhuriyeti Devleti Ticaret Kanunu ana başlıkları altında Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Gümrük Kanunu, Devlet Konseyinin 322 No.lu Kararı, Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Eşya Hukuku, Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Sözleşmeler Kanunu, Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Teminat Kanunu, Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Haksız Fiilin Sorumluluğu Kanunu, Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Tahkim Kanunu, Çin Halk Cumhuriyeti Devleti Şirketler İflas Kanunu gibi konulara yer verilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2012
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 491
Ağırlık : 491
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺190,00

Açıklamalı - İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı adlı yapıtın sekizinci kitabını teşkil eden işbu kitapta, İcra ve İflas Yasasının 154. Maddesinden 166. (dahil) maddesine kadar hükümleri inceleme konusu yapılmaktadır.

Bu çalışmada, İflas Yoluyla İcra Takibi, İflas Talebi ve Süresi, İflas İdaresince Borçluya Ait Malların Defterinin Tutulması, İflas Kararlarının Temyizi, İflasın Açıklanma Günü, İflas İsteği Davaları konuları açıklanmaya çalışılmış, her konunun sonunda örnekler, Yargıtay Kararları gösterilmiştir. İcra ve İflas Yasası maddelerinin açıklanmasında İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı yapıtdaki biçim ve yöntem göz önünde tutulmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2014
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 178
Ağırlık : 225
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺160,00

Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat


Basım Ayı/Yılı : 2017
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 1223
Ağırlık : 1223
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺645,00
Genel Esaslar - Bireysel İş Hukuku

Bu baskıda da iş mevzuatındaki tüm yeni düzenlemeler ile yüksek mahkemenin en son kararlarına yer verilmeye ve yorumlanmaya çalışılmış. Ayrıca üretken iş hukuku öğretisi tarafından yapılan yeni yayınlarda ileri sürülen bilimsel görüşlerin okura aktarılmasına ve değerlendirilmesine çaba gösterilmiş.

Kitaptan, uygulamacılar yanında öğrencilerin de yararlandığı düşünülerek, kapsamı daha geniş tutmamak amacıyla fazla ayrıntıya girmekten mümkün olduğu kadar kaçınılmış. Daha ileri araştırmalara girmek isteyenler için başvurulacak kaynaklar ve metin içinde yer almayan kararlar dipnotlarında gösterilmiş.

* İş Hukuku Kavramı * İş Hukukunun Özellikleri * İş Hukukunun Kaynakları * Uluslararası İş Hukuku * İş Hukukuyla İlgili Devlet Organları * İş Hukuku Yaptırımları * İşçi * İşveren * İşyeri * İş Hukukunun Kapsamı * İş Akdi Kavramı * İş Akdinin Türleri * İş Akdinin Kurulması, Devri ve Geçersizliği * İşçinin Borçları ve Sorumluluğu * İşverenin Ücret Ödeme Borcu * İşverenin İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu * İşverenin İşçinin Sağlığını ve Güvenliğini Koruma (Gözetme) Borcu * İşverenin Eşit Davranma ve Diğer Borçları * İş Akdinin Askıya Alınması * İş Akdinin Fesih Dışında Sona Ermesi ve Süreli Fesih * İş Güvencesi * Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve Değişiklik Feshi * İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi * Fesih Hakkının Sözleşmeyle Sınırlandırılması ve Cezai Şart * Kıdem Tazminatı ve İş Akdinin Sona Ermesinin Diğer Sonuçları * Çalışma Süreleri * Dinlenme Süreleri * Çocuk ve Kadın İşçiler * Devletin Ödevleri * İşverenlerin Yükümlülükleri * Çalışanların ve Sendikaların Hakları ve Görevleri * İş Denetimi (Teftişi) ve Kamusal Yaptırımlar


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 22
Sayfa Sayısı : 1043
Ağırlık : 1043
En / Boy : 17 / 25
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺450,34

Tamamı özgün ve konunun kavranmasına yönelik olarak hazırlanan işbu kitapta yaklaşık 2.750 adet açıklamalı soru yer almaktadır.

31.10.2020 tarihi itibariyle kitabın tamamı mevzuat açısından günceldir.

Her seviyede soruya yer verilerek okuyucu portföyü geniş tutulmuştur. Bu minvalde gelir uzmanlığı, vergi dairesi müdür yardımcılığı, vergi dairesi müdürlüğü, vergi müfettişliği yeterlilik, gelir idaresi grup müdürlüğü, ymm yeterlilik sınavları için istifade edilebilecek düzeydedir.

Kitapta yer alan sorular arasında simetrik bağlantı bulunmakta olup tamamının çözülmesi hâlinde soru tekniği yanı sıra öğretici bir eser olduğu da anlaşılacaktır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 672
En / Boy : 19.5 / 27.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2020
₺185,00

Hükümet sistemlerinin ülke örnekleriyle birlikte anlatıldığı bu kitapta, dokuz ülke anayasasının ve ilgili mevzuatların Türkçeye çevrilmesiyle elde edilen bilgilerin okuyuculara aktarılması amaçlanmıştır. Başkanlık, Parlamenter ve Yarı Başkanlık sistemlerinin yanı sıra, Türkiye'de 24 Haziran 2018 genel seçimleri ile birlikte uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi de çalışmada yer almaktadır. Türkiye'nin bu yeni devlet sisteminin diğer sistemlerden farklarına ve sistemin siyasal istikrar ile temsilde adalet üzerindeki olası etkilerine de kitapta yer verilmiştir. Sadece karşılaştırmalı siyaset, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında çalışmalar yapan akademisyen ve öğrencilerin değil, aynı zamanda ülke yönetimlerine ilgi duyan tüm okuyucuların yararlanabileceği bir kaynak olacağı düşünülmektedir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 304
En / Boy : 13.5 / 21.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺62,10

Bir toplumdaki en büyük tüzel kişilik devletin kendisidir. Tüzel kişilik olmanın bir sonucu olarak devletler de tıpkı gerçek şahsiyetler gibi haklara sahip olabilir, borç ve alacak edinebilirler. Devlet, tüm kurumları ile içini dolduran kişilerden bağımsız olarak, bu borç ve alacakları ödeme yükümlülüğüne ve alacakları isteme hakkına sahip olur. Yani özetle borçlar ve alacaklar gerçek kişilere değil devletin tüzel kişiliğine ait olur. Ancak bu borçların alınıp alınmayacağına veya tersine gerçek kişilere ya da başka devletlere borç verilip verilmeyeceğine yönetici konumundaki gerçek insanlardan oluşan siyasi otorite yani hükümet karar verecektir. Borçların alınması hâlinde ne kadar ve hangi şartlarda alınacağı, ne zaman ödeneceği faizin ne kadar olacağı, taksit sayısının ne kadar olacağı bu süreç içerisinde ortaya çıkacak temel sorunlardır.

Ayrıca alınacak olan borcun devletin ödeme gücünü aşıp aşmayacağına pek çok istatistiki bilgi devletin mali organlarından edinilerek karar verilir. Bütün bu problemler, aslında borç alıp veren gerçek kişilerin de gündelik hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunlara benzer nitelikler taşımaktadır. Ancak devletin alabileceği borçların ölçeği gerçek kişilere kıyasla çok büyük olabileceğinden ülke içerisindeki pek çok mali ve ekonomik denge üzerinde değişik boyutlarda etkileri olacaktır. Örneğin devlete borç veren kişiler son derece güvenilir bir biçimde getiri elde ettikleri için ellerindeki parayı üretime yönlendirmek veya başkaca alternatif yatırım araçlarına aktarmak yerine sürekli olarak devletin borçlanma araçlarına yönelmeyi tercih edebilmekte hatta bunu alışkanlık haline getirebilmektirler. Fakat devlet borçlanmasından en çok etkilenen unsurlardan birisi hatta belki de en önemlisi enflasyondur. Enflasyon en basit tanımıyla piyasadaki birim mal başına düşen para fazlalığıdır. Devlet borçlanması ve enflasyon arasındaki ilişki kısaca şu şekilde özetlenebilir: Devlet borç aldığında hazineye piyasadan para çekmektedir. Böylece geçici de olsa anti enflasyonist bir baskı oluşmaktadır. Fakat devlet borcu geri öderken ödemeyi faiziyle birlikte yaptığı için piyasada tekrar para artışı olacaktır. Dolayısıyla kısa vadede enflasyonu düşüren borçlanma uzun vadede tersi bir sonuca yol açacaktır.

Bütün bunlar dikkate alındığında devlet borçlanmasının ülke ekonomisine etkilerinin ne olduğu ve enflasyonla aralarındaki ilişkinin sonuçlarının doğru anlaşılabilmesi için en azından belirli bir dönem aralığının resmi veriler esas alınarak incelenmesi gerekmektedir. Devlet borçlanmasının ne olduğu ve hangi koşullar altında gerçekleştiği konusunda teorik bilgileri de içeren bu eser, bir yüksek lisans tezi olarak hazırlansa da aynı zamanda bir kaynak kitap niteliği taşımaktadır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 138
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 7.2019
₺45,00

50 Soruda Aile Hukukunda Kadının Yasal Hakları kitabı, haklarını bilmeyen birçok kadına ışık tutacak niteliktedir. Gerek ülkemizde bir türlü yerleşemeyen kadın-erkek eşitliği gerek kadına karşı şiddet gerekse de kadının diğer yasal hakları ve çocuk ile olan ilişkisi ülkemizin uzun yıllardır kanayan bir yarasıdır. Bu sebeple öncelikle vatandaşlarımızın eğitilmesi gerekse de buna ulaşana kadar bizzat kadınların kendi haklarını bilmesi önemlidir.

50 Soruda Aile Hukukunda Kadının Yasal Hakları kitabını okuyan bir kadın, başına gelen bir olayda ne yapması gerektiğini görebilecek ve yasal haklarını arayabilecektir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 100
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : 3.2020
₺81,00

Kolluk kuvvetinin uygulamada ve soruşturma esnasında karşılaşılan suçları ve olayları nasıl yürüteceğini gerektiğinde ne şekilde müdahale edebileceğini ve gerekli evrakları nasıl düzenleyeceğini gösteren bu kitap öncelikle tüm emniyet personelimiz ve daha sonra diğer kolluk kuvvetlerimiz için bir kaynak olacaktır.

Ulu Önder Atatürk’ün deyişiyle kolluğun bir hukuk adamı kadar bilgili olması gerektiğini bilmeyen kolluk görevlisi yoktur.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 312
En / Boy : 9 / 13,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺45,00

İçindekiler:

*Sigorta ve Reasürans Şirketleri
*Sigorta Sözleşmeleri
*Mali Bünye
*Aktüerler, Sigorta Eksperleri ve Aracılar
*Meslek Örgütlenmeleri
*Denetim ve Bilgi Verme
*Tahkim
*Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ve İhtisas Komiteleri
*Tekafül (Katılım Sigortacılığı)


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 196
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2019
₺109,94

- Ortaklıkların Sınıflandırılması

- Ortaklık(ŞİRKET)Ve Unsurları

- Ortaklığın Benzer Kavramlarından Farkları

- Adi Ortaklık

- Ticaret ortaklıklarının Genel Hükümleri

- Kollektif Ortaklık

- Adi Komandit Ortaklık

- Anonim Ortaklık

- Paylı Komandit Ortaklık

- Limited Ortaklık

- Ek (Soru Örnekleri)

- Önerilen Eserler

- Seçilmiş Makaleler


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 558
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺0,00
₺137,54

*Milletlerarası Özel Hukukun Konusu, Özellikleri, Kapsamı, Çeşitleri, Amaçları, Kaynakları ve Tarihi Gelişimi

*Milletlerarası Özel Hukukun Genel Kuralları

*Hukuki İlişkinin Unsurları ve Milletlerarası Özel Hukukta Tabi Oldukları Rejim

*Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları Şerhi

*Yabancı Unsurlu Davalarda Yargılama Hukuku

*Milletlerarası Usul Hukuku Kuralları Şerhi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 878
En / Boy : 16 / 24,2
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺0,00
₺321,54

"Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku" isimli bu kitap, ilk basımı 1967 yılında Prof. Dr. Turgut Akıntürk'ün birinci sınıf öğrencilerinin not ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla hazırladığı ve son olarak 2008 yılında güncellediği eserinin genişletilerek ve tekrar güncellenerek yayıma hazırlanan yirmi birinci basısıdır.

Bu son basıda; 19.10.2017 tarihli ve 7039 sayılı yasa ile Nüfus Hizmetleri Kanununda ayrıca 2.7.2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli Kanunlarda yapılan değişiklikler ile önemli Anayasa Mahkemesi kararları ve güncel yasal düzenlemeler kitaba işlenmiş.

Konu Başlıkları

Genel Bilgiler
Evlilik Hukuku
Hısımlık Hukuku
Vesayet Hukuku


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 584
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺0,00
₺275,54

- Kriminoloji ve Diğer Bilimler ile İlişkisi

- Kriminolojik Araştırmada Metot

- Kriminolojinin Tarihsel Gelişimi

- Günümüz Kriminolojisine Göre Suç Nedenleri

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 231
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺0,00
₺91,54

*Ticaret Hukuku Kavramı *Ticari İşletme *Ticari İşler ve Tabi Oldukları Hükümler *Tacir ve Tacir Olmanın Sonuçları *Ticaret Sicili *Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı *Haksız Rekabet *Marka *Ticari Defterler *Cari Hesap *Tacir Yardımcılar


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 185
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2020
₺100,74

*Vatandaşlık Hukuku *Yabancılar Hukuku *Kanunlar İhtilafı Hukuku *Milletlerarası Usul Hukuku


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 738
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺339,94

İçindekiler:

*Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinin 4857 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Düzenlenmesi ve Ayırım Yasağı
*Sözleşme Türünün Dönüştürülmesi: Tam ve Kısmi Süreli Sözleşmeler Arası Geçiş
*Kısmi Süreli Çalışmada İşin Düzenlenmesi İlişkin Sorunlar


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 265
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2019
₺146,74

İçindekiler:

*Yükümlülüklerin Hukuki Kaynakları, Kapsamı, Özellikleri ve Amacı
*Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki Yükümlülükleri
*Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerini İhlalinin Sonuçları


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 199
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2019
₺109,94

- Ceza Hukukuna Giriş

- Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi

- Ceza Hukukunun Temel İlkeleri

- Ceza Hukukunun Kaynakları ve Yorum

- Ceza Normu İçeren Kanunların Zaman Yönünden Uygulanması

- Türk Ceza Kanunu’nun Kişi Bakımından Uygulanması

- Suça İlişkin Ön Açıklamalar

- Suç Genel Teorisine Giriş

- Suçun Kanunilik Unsuru (Tipiklik)

- Suç Kalıbında Yer Alan Maddi Yapısal Unsurlar

- Suçun Manevi (Sübjektif ) Yapısal Unsuru

- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

- Kusurluluk: Cezanın Yüklenebilirliği

- Cezalandırılabilirliğin Diğer Koşulları: Suçun Yapısal Unsurları Dışında Kalan Hususlar

- Suça Teşebbüs (TCK m.35-36)

- Suça İştirak (Suç Ortaklığı) (TCK m.37-41)

- Suçların İçtimaı (Suçların Toplanması) (TCK m.42-44)

- Suça Etki Eden Nedenler (Suçu Nitelikli Hale Getiren Unsurlar)

- Suçun Hukuki Sonucu Olarak Yaptırım ve Suçlu

- ÖYaptırım Hukukuna Giriş

- Cezanın Amacı, Nitelikleri, Türleri, Belirlenmesi ve İnfazı

- Cezanın İnfazının Ertelenmesi ve İnfaza Ara Verilmesi

- Cezalandırma İmkânının Ortadan Kalkması Dava ve Cezanın Düşürülmesi (TCK m.64-75)

- Güvenlik Tedbirleri

- Özel Tehlikeli Suçlular (İtiyadi Suçlular-Suçu Meslek Edinenler-Mükerrirler)

- Uluslararası Ceza Hukukuna Giriş

- Türk Ceza Kanununun Yer Yönünden Uygulanma Alanı

- Suç Faillerinin İadesi (Geri Verme)


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 820
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2019
₺349,14

Ceza Hukukuna Giriş

Suçun Yapısal Unsurları

Suçun Özel Görünüş Biçimleri

Suçun Yaptırımları


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 858
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺0,00
₺220,34

1989 yılında basılan İş Hukukunun Esasları adlı kitabımın ikinci basısını, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalının ciddi ve çalışkan öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tankut Centel'le birlikte gerçekleştirmeye karar verdim.

- Prof. Dr. Kenan Tunçomağ


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 524
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺0,00
₺211,14

Genel Hükümler
Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları
Borç, Borç İlişkisi ve Sorumluluk Kavramları
Hukuki İşlemlerden Özellikle Sözleşmelerden Doğan Borç İlişkileri
Hukuki İşlemler
Sözleşmeler
Sözleşmenin Kurulması
İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme
Sözleşmelerde Şekil
Sözleşmelerin Yorumu
Genel İşlem Koşulları
İrade ile İrade Açıklaması Arasındaki Uyumsuzluk
Sözleşmenin Konusu
Aşırı Yararlanma
Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri
Genel Olarak
Haksız Fiiller
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
Borçların İfa Edilmesi
Borcun İfası
Borçların İfa Edilmesinin Sonuçları
Borcun İfa Edilmemesi
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
Müteselsil Borçluluk
Koşula Bağlı Borçlar
Bağlanma Parası
Cayma Parası
Ceza Koşulu
Borcun veya Borç İlişkisinin Sona Ermesi
Genel Olarak
İbra
Yenileme
Birleşme
Kusursuz İmkansızlık
Takas
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri Alacağın Devri ve Borcun Üstlenmesi
Alacağın Devri
Özel Borç İlişkileri
Genel Olarak
Mülkiyetin Devri Amacını Güden Sözleşmeler
Satış Sözleşmesi
Mal Değişimi
Kullandırma Amacını Güden Sözleşmeler
Kira Sözleşmesi
Kullanım Ödüncü Sözleşmesi
Tüketim Ödüncü Sözleşmesi
İş Görme Amacını Güden Sözleşmeler
Hikmet Sözleşmesi
Eser Sözleşmesi
Yayım Sözleşmesi
Vekalet Sözleşmesi
Saklama Amacını Güden Sözleşmeler
Güvence Amacını Güden Sözleşmeler
Genel Olarak
İsimsiz Sözleşmeler
Franchise Sözleşmesi
Factoring Sözleşmesi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 365
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺0,00
₺100,74

Birinci Bölüm
Temsil, Mali Yönetim ve Hesap Vermenin Kuramsal Çerçevesi
-Demokrasi ve Temsil
-Mali Yönetimin ve Hesap Vermenin Kuramsal Çerçevesi
-Asıl-Vekil İlişkisi
-Kamu Mali Yönetim Sistemi
-Yolsuzluk Kavramı

İkinci Bölüm
Hesap Verme Sorumluluğu ve Yasama Gözetimi
-Kamusal Hesap Verme Sorumluluğu
-Yasama Gözetimi Kavramı

Üçüncü Bölüm
Türkiye'de Yasama Organının Mali Gözetim Kapasitesinin Araştırılması ve Mali Gözetimin Yolsuzlukla İlişkisi
-Araştırma Probleminin Tanımlanması, Önemi ve Araştırmanın Amacı
-Araştırmanın Hipotezleri
-Araştırmanın Yöntemi
-Araştırma Verilerinin Analizi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 414
En / Boy : 15 / 21
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 4.2019
₺75,60

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 896
En / Boy : 17 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺0,00
₺265,50

Ceza hukukunun genel hükümleri, TCK ve ceza hükmü içeren özel kanunlarının tamamında uygulanan düzenlemelerdir. Genel hükümler, suçta ve cezada kanunilik, suçta ve cezada şahsilik, kast, hukuka uygunluk, içtima ve kimi sorumsuzluk halleri gibi suça ve cezaya, tekerrür gibi infaza doğrudan etki eden bir kısım düzenlemeler içermektedir. Her suç ve kurulacak her hüküm, mutlaka genel hükümlerle ilişkilidir. Genel hükümlerle ilişkilendirilmeyen bir mahkeme kararı olmaz. Bu nedenle ceza hukukçusu, genel hükümleri bilmek zorundadır. Çalışmamızda, ceza hukukunun genel hükümleri, anlaşılır bir üslupla ve mahkeme kararları eşliğinde okuyucuya sunulmaktadır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 433
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺95,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 1248
En / Boy : 17 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2017
₺189,00

Ceza muhakemesi hukuku, kanunlarda suç olarak tanımlanan fiilin işlendiğinden şüphelenilmesi halinde, işletilecek sürecin kimler tarafından, nasıl ve hangi yetkilerle yürütüleceğini düzenler. Süreç, en başından sonuna kadar, kaynağı, tabii htukuk, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan temel kavramlarla devam eder. Ceza muhakemesi hukuku demek, aynı zamanda insan hakları hukuku demektir.Ceza muhakemesi mevzuatımız, genel hatları itibariyle insan hakları hukukuna uygundur. Ne var ki uygulama, insan haklarına odaklanmış bir bakış açısından mahrumdur. Bu nedenle, ceza yargılamasının en temel kavramı olan savunmayı temsil eden avukatların, ceza muhakemesi hukuku ile insan hakları hukukunu bir arada ele alması, bakış açılarını genişletmesi, yeri geldikçe yargılama mercilerini insan haklarına uygun davranmaya zorlaması gerekir.Çalışmamız, ceza muhakemesi hukuku ile insan hakları hukukunu bir araya getirerek, daha güçlü, etkin ve evrensel değerlere yaslanan bir savunmayı mümkün kılmayı amaçlamaktadır.

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 498
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 8.2018
₺0,00
₺133,00

Tarih boyunca sürekli olarak gündemde olan işkence ve kötü muamele yasağı, özellikle sorgulama ve cezalandırma yöntemi olarak sıkça kullanılmıştır. Bir kimseye maddi ve manevi olarak yapılan eziyet anlamına gelen işkence; ulusal ve uluslararası boyutta önemli bir insanlık suçu olma özelliğini sürdürmektedir. İşkence ve kötü muamele yasağı, insan onurunun maruz kalabileceği en ağır temel hak ihlallerindendir. Bu nedenle ulusal ve uluslararası hukukta işkence ve kötü muameleyi meşru gösteren hiçbir kanun maddesi yoktur.

Kitabın ana hedefi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında belirtildiği gibi Türkiye’nin sistematik şekilde işkence ve kötü muamele yasağını ihlal eden bir ülke olduğu izlenimini ortadan kaldırmaktır. Türkiye AİHM kararlarına göre işkence ve kötü muamele yasağını en çok ihlal eden ülkelerin başında geliyor. Türkiye 1953 - 2016 tarihleri arasında 29 kez işkenceden mahkum olmuştur. Rusya 45 işkence ihlali ile birinci sırada yer alırken, 12 işkence ihlali ile de Ukrayna üçüncü sırada yer almaktadır. Mahkemenin bu tarihler arasında kötü muamele ile mahkum ettiği ilk üç devlet arasında; 454 ihlal kararı ile Rusya birinci, 338 ihlal kararı ile Türkiye ikinci, 132 ihlal kararı ile Romanya üçüncü sırada yer almaktadır. Türk hukukunda, işkence ve kötü muamele konusunda mevzuatta yer alan hükümlerin oldukça yeterli ve başarılı olduğu söylenebilir. Ancak mevzuattaki bu hüküm ve cezaların uygulanması konusunda bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. İşte çalışmamız sonucunda yaşanan bu sıkıntılar analiz edilerek, işkence ve kötü muamele ile mücadelede yeni ilkeler belirlenmiş ve faydalı olması ümidi ile bu kitapta toplanmıştır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 162
En / Boy : 13 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 6.2018
₺86,25

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi Başkanı Hâkim Hilmi Şeker’in Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlanacak Esbab-ı Mucibe’den Retoriğe Hukukta Gerekçe adlı eseri bu ay raflarda yerini alacak.

Esbab-ı Mucibe’den Retoriğe Hukukta Gerekçe adlı eser sekiz bölümden oluşuyor: Hukuksal Dizgede Gerekçe; Hukuk Öğretisinde Gerekçenin Görünümü; Gerekçeli Karar-Dil İlişkisi; Uygulamadaki Sapma Biçimleri ve Sapmaların Genetiği; Hakem ve Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfiz ve Tanınmasında Gerekçe; Gerekçeli Karar Hakkına Aykırılığın Etki ve Sonuçları; Yargıçların Sorumluluğu; Sapmaların Nedenleri.

Hilmi Şeker, bu eserinde doğu kökenli olan gerekçe kavramının varoluşunu ve bunun sonucunda meydana gelen hukuki ve toplumsal değişimleri akıcı bir anlatımla okurlara sunuyor.

Şeker, gerekçenin sağladığı yararın tek taraflı olmadığını, gerekçenin kültürel, politik ve ideolojik anlamda toplumdan etkilendiğini belirterek, gerekçenin devlet ve toplum arasındaki dengeyi sağladığını savunuyor. Gerekçenin toplumla bu kadar iç içe olmasının bir sonucu olarak tarih, sosyoloji ve felsefe gibi bilimlerden beslenerek zenginleştiğinin vurgulandığı bu eser, sadece hukuki açıdan değerli bir kaynak olmakla kalmıyor, aynı zamanda gerekçe kavramının tarihi ve felsefi boyutu hakkında bir başvuru kitabı olma özelliğini taşıyor


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 1600
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2018
₺260,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 911
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 5.2018
₺0,00
₺240,87

“Yeni Personel Hukuku” isimli eserimizle aslında personel mevzuatında sorunlu olan alanlar irdelenmeye çalışılmış ve personel hukukunda sorun olan alanların altı çizilerek çözüm üretilmeye çalışılmıştır.

Bu kitapla amacımız, personelin çalışması ve emekliliği sürecinde tabi olduğu tüm normlar açısından bir durum değerlendirmesi yapılması ve sorun alanlarının çözüme kavuşturulmasıdır. Bu çerçevede yeni personel hukuku kavramı daha geniş bir düşünsel dünyayı ifade eder.

Bu çalışmada geniş açıdan personel hukuku adı altında 19 ayrı makaleye yer verilmiştir. Çalışmanın insan kaynakları yönetimi ile ilgilenen tüm okurlara yararlı olacağını düşünüyor, okurlarımıza yeni ufuklar açmasını temenni ediyoruz.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 209
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 7.2014
₺0,00
₺16,91

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 375
En / Boy : 14 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2013
₺0,00
₺70,20
 • 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanunun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile
 • 22.10.2014 tarihli Anayasa Mahkemesi iptal kararları işlenmiştir.
 • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 445
En / Boy : 15 / 20,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2015
₺0,00
₺99,90
 • Sosyal Güvenliğin Genel Teorisi
 • Sosyal Sigortalar Hukuku
 • Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler Hukuku

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 599
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2015
₺0,00
₺91,80

1. Kamu İhale Mevzuat ile İlgili Genel Bilgiler

2. İhale Yöntemler

3. Doğrudan Temin Yöntemi

4. Doğrudan Temin Yönteminin Uygulanması

5. Doğrudan Temin ile İlgili Kararlar


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 337
En / Boy : 15 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2017
₺0,00
₺99,00

Uygulama konumundaki her düzey yönetici, yönetim eğitimi veren fakülte ve yüksekokul eleman ve öğrencileri için hazırlanan bu kitap, belli başlı şu konular üzerinde durmaktadır. 1. İkibinli yılların yönetimini simgeleyen paradigmadaki değişmeler, kaos kuramı, şirket birleşmeleri ve küreselleşme süreçleri. 2. Yönetim düşüncesinin evrimi. 3. Yönetim fonksiyonları. 4. Modern yönetim teknikleri olarak; amaçlara göre yönetim, çatışma, stres ve kriz yönetimi, örgüt geliştirme, değişim mühendisliği ve öğrenen örgütler, toplam kalite, ekip ve bilgi yönetimi.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 425
En / Boy : 16 / 24,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 9.2017
₺122,85

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 174
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2013
₺93,50
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
 • Vergi Usul Kanunu
 • 3100 Sayılı Kanun
 • 6183 Sayılı Kanun
 • 4358 Sayılı Kanun
 • Mali Tatil İhdası Hakkında Kanun
 • 1905 Sayılı Kanun
 • Danıştay Kanunu
 • 2576 Sayılı Kanun
 • İdari Yargılama Usulü Kanunu
 • TCK (Genel Hükümler)
 • Kabahatler Kanunu
 • Gelir Vergisi Kanunu
 • Kurumlar Vergisi Kanunu 5746 Sayılı Kanun
 • Emlak Vergisi Kanunu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
 • Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
 • Katma Değer Vergisi Kanunu
 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu
 • Gider Vergileri Kanunu
 • Damga Vergisi Kanunu
 • 5602 Sayılı Kanun
 • Belediye Gelirleri Kanunu
 • Harçlar Kanunu
 • Değerli Kağıtlar Kanunu
 • 5345 Sayılı Kanun
 • 3568 Sayılı Kanun
 • ve ilgili bazı ikincil mevzuat...

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 1080
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 4.2015
₺127,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 452
En / Boy : 16,5 / 24,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 5.2016
₺40,00

Bu kitapta Türk Borçlar Hukuku ; Kamu İhale Kanunu, Sayıştay Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu tüm maddeleriyle ele alınmış, derlenmiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 773
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2013
₺0,00
₺62,25

İş deneyim belgelerine ait genel bilgiler, hizmet alımı ihalelerinde iş deneyim belgeleri, yapım işleri ihalelerinde iş deneyim belgeleri, mal alımı ihalelerinde iş deneyim belgeleri, iş deneyim belgelerinin ekap’ta düzenlenmesi konuları yer almaktadır.

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 270
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2013
₺0,00
₺33,20
1 2 3 >
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı