Bu eser kandırılmamak üzerine yazılmış bir kitaptır. Tüm Dünyada İnsanları kandırma yöntemi olarak kullanılan “mantık aldatmacaları,” ateizm ve deizm gibi akımların yayılması amacı ile de kullanılmıştır. Bilimsel ve akılcıymış gibi gösterilen bu akımlarda pek çok mantık oyunun bulunduğunu bilmek ve anlamak gerekmektedir.
Ateizmden yola çıktığımız kitabımızda; deizm hakkında da bilgiler vererek deist sorulara ve aldatmacalara cevap verilecektir.


Basım Ayı/Yılı : 7/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 239
Ağırlık : 239
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺100,00

Hayvanlar Dünyasının Bilgeliğini Keşfedin! 
Şamanizm bize doğanın zekâsının her zaman yanımızda olduğunu, açık yüreklilikle elimizi uzatmamızı ve rehberliğini dinlememizi beklediğini öğretir. Dikkatimizi insan olmayan dostlarımızın yaşamına ve paylaştıkları öğretilere çevirdiğimizde, kendimizi ruhani gerçekler ve dönüşümsel içgörülerle dolu canlı, birbirine bağlı bir dünyaya açarız. 
Ve o dünyada; efsane, gelenek, bilim ve hikâye aracılığıyla her gün nasıl derin yaşam dersleri sunulduğunu görebiliriz: 
Karıncalar takım çalışmasının gücünü kolayca gösterir.    
Ayılar bize, bizim için en önemli olan şeyleri nasıl koruyacağımızı öğretir.
Kartallar net görüşün değerini somutlaştırır. 
Şamanik Güç Hayvanları'nda, Toltek şamanı Don José Ruiz, hayvan bilgeliğinin bu zengin ve hayati kaynağına derin bir dalış yapıyor ve derslerini günlük hayatımıza nasıl dahil edebileceğimizi gösteriyor. 


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 256
Ağırlık : 256
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺130,00

Hacı Bektaş Veli’nin “İman akıl üzeredir” buyruğu esas alınınca Alevi yolunda taklit olmadığı kişi hangi dönemde yaşarsa yaşasın aklıyla inancın temel esaslarını bulup akli delillerle kabul etmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Dört kapı kırk makamın ilk kapısının ilk makamı “iman etmek”tir. İşte burada iki soru sorulması gerekir, neye veya nelere iman etmek gerekli ve nasıl iman etmek gerekli? Hacı Bektaş’ın “iman akıl üzeredir” buyruğu ikinci sorunun cevabını vermektedir. Anne baba veya atalarımız Allah’a, peygamberlere ahirete, On İki İmam’ın velayetine inanıyor diye biz de onları taklit edip inanamayız. Onlar alevi diye biz de Aleviyiz diyemeyiz. Bizim inanç esaslarını aklımızla bulup akli delillerle inanmak zorundayız. Bu sebepten dolayı Alevi inancı dogma bir inanç değildir. Akla dayanan bir inançtır. Bundan dolayı Aleviliği tarihin karanlıklarında aramak yerine akli delillerde aramak gerekmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 6/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 367
Ağırlık : 367
En / Boy : 12 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺105,00

Bu kitap mevcut dinler tarihi literatürüne ve tarihsel çalışmalara Marksist dünya görüşünün eleştirel gözlükleriyle bakan on yıllık bir araştırmanın ürünüdür. Karl Kautsky’nin Hıristiyanlığın Kökenleri çalışmasından esinlenen John Pickard, çalışmasını diğer iki yaygın dini de kapsayacak şekilde genişleterek, söz konusu dinlerin temsilcisi peygamberlere ilişkin anlatıları sorgular. Yeryüzüne dair kadim başlangıçlar ve kökler (“Başlangıçta söz vardı”) tartışmasının izini süren Pickard, Marx’ın deyişiyle, radikal olmanın meselenin köklerini anlamaktan geçtiğinin altını çizer. Senkretizmin en özlü temsili, ortak köklere sahip üç semavi dinin incelenmesini metinler arası okumaların ötesinde tarihsel materyalizmin ışığında ele alan bu eser, ex nihilo, yani hiçten var etme mitinin her fırsatta altını oyar. Kutsal metinleri ve dönemin diğer kaynaklarını tarihsel okumalar temelinde üretici güçlerin dinamiği ve arkeolojik bulgularla destekleyen yazar, “müjdelenen söz” çerçevesinde aşkınsal, doğaüstü olanın yüceltilip her fırsatta bedenin ve en aşağıdaki yoksulların hedef alındığını ortaya koyar. Nitekim, zenginliğin yoksullara kısmen “pay edilmesini” ancak iman (fides), yani sadakat ile bağlanma temelinde şart koşan örgütlü dinsel güçler, ilahi güçle insan arasındaki rabıtayı -“rel(l)igio”- tekellerine alıp kendilerine tabi kıldıkları ölçüde din niteliğini kazanmaktadır.

Kitap, Rabbinik hareketle başlayıp daha sonrasında piskoposluk ve İslami cemaatler yoluyla sosyal yardımlar adı altında örgütlenen geleneklerin günümüz iktidarlarının en önemli yatırımı olduğunu da gözler önüne sermektedir. Örgütlü dinleri, sınıflı-devletli toplumların ideolojik aygıtlarına ve aynı mantıkla yanlış bilince indirgenmesi riskine dikkat çeken yazar, çözümü Faustvari bir deyişle, “başlangıçta eylem vardı” nidasıyla sokakta ve sınıf mücadelesinde arar.


Basım Ayı/Yılı : 5/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 528
Ağırlık : 528
En / Boy : 13,5 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺241,90
Hinduizm, Cayinizm, Budizm, Sihizm

(Hinduizm, Cayinizm, Budizm, Sihizm)

Hindistan dünyanın en eski (mö. 2000/4000) medeniyet havzalarından biri; Orta Çağ boyunca, iki önemli ticaret yolundan birinin; Baharat Yolu’nun ve coğrafi keşiflerin hedefi olan bölgedir. Hellenizm ve Müslümanlar vasıtasıyla din, matematik, astronomi, tıp gibi alanlarda insanlık tarihine önemli katkılarda bulunmuştur. Huntington’a göre, gelecekte yeniden eski ihtişamına kavuşmasının muhtemel olduğu birkaç medeniyetten (İslam, Çin) biridir. Bugün bir milyar dört yüz milyona yakın nüfusuyla Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. Bu coğrafya, birincisi dünyanın yaşayan en eski din/lerinden biri olan dört dinin ortaya çıktığı yerdir: Hinduizm, Cayinizm, Budizm ve Sihizm. Bunlardan Hinduizm inananlarının sayısı bakımından dünyada üçüncü, Budizm ise dördüncü sırada yer alır. Hint kökenli dinler, on dokuzuncu yüzyıldan itibaren münhasıran doğu dinleri olmaktan çıkmaya başlamış ve küreselleşmenin bir sonucu olarak da özellikle Hinduizm, Budizm ve daha az oranda olsa da Sihizm dünya dinleri haline gelmiştir. Bu dinler, modernitenin meydan okumaları karşısında hem içe kapanma yoluyla hem de yeni dini hareketler ortaya çıkararak varlıklarını muhafaza etmektedir. Ülkemizde geç başlamış olmakla birlikte, Hint dinleriyle alakalı çalışmalar hem İlahiyat Fakülteleri hem de Hindoloji bölümlerinin ortaya koyduklarıyla, nitelik ve nicelik bakımından gittikçe artmaktadır. Bu arada hiçbir çalışma dört/altı bin yıllık bir geçmişi olan bu dinleri tüketme gibi bir iddiaya sahip olamayacağına göre, bu konuda yapılacak her çalışma, onların anlaşılması hususunda ilgili literatüre bir katkı sağlayacaktır. Elinizdeki çalışmanın hedefi de böyle bir katkıdır. Bunu da, söz konusu dinlerin her birinin tarihini, kurucusunu, inançlarını, ibadetlerini, dinin yansıdığı gündelik hayatı, dini gruplarını ve diğer dinlere yönelik bakışlarını ele alarak yapmaya çalışmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 12/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 186
Ağırlık : 186
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺71,25
İzmler Serisi 8

Japonya’nın yerel dini olan Şinto (Şintoizm), tarih öncesi çağlardan kalma animistik inanç şekillerinin -Taoist, Budist ve Konfüçyüsçü unsurların da etkisiyle- Antikçağ’larda şekillenmeye başlayan modern biçimidir. Tarihî açıdan bakıldığında Ural-Altay halklarına ait animistik kökenli Şamanizm öğretisinin Japon adalarındaki uzantısı olarak da görülebilir. Bundan dolayı Şinto öğretisine ait pek çok unsurun eski Türk dinleri gibi Orta Asya kökenli dinlerde de karşılığının bulunduğu görülür.

Dünya'nın en eski dinlerinden olan Şinto bir tür animizmdir. Kami inancı içerir; kami "hayat için önemli olan, rüzgâr, yağmur, ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi anlayış ve şeylerin şeklini alan kutsal ruhlar" olarak tercüme edilebilir. Bazı kamiler yerel olup sadece belirli bir yerin ruhu veya koruyucusu iken bazıları büyük doğal oluşumları, nesneleri ve işlemleri temsil ederler. (Güneş tanrıçası Amaterasu gibi).


Basım Ayı/Yılı : 7/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 95
Ağırlık : 95
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺41,25
Tükendi
İzmler Serisi 7

Şamanizmin başlangıçta Batılılarca çok tanrılı bir din olarak kabul edilmesi, Şamanizm hakkında yeterince bilgisi olmayan ilk Batılı gezginlerin Şamanizm hakkında Batı'ya aktardıkları yüzeysel bilgilerden kaynaklanmıştır. Şamanizmin tanımında bilim insanları fikir birliğine varmış değildir. Bu hem şamanizmin içinde barındırdığı farklı yön ve ögelerden hem de Şamanizmin çok farklı coğrafyalarda, aynı temelde ama çok farklı şekillerde var olmasından kaynaklanmaktadır. Şamanlığın ne zaman ortaya çıktığı, ne gibi değişiklikler geçirdiği kesin olarak bilinmemektedir.

Şamanizm' in köken olarak anaerkil dönemde ortaya çıktığı tahmin edilmektedir, şaman sözcüğü için dört farklı görüş öne sürülmektedir; Hindistan’daki Pali dilinde ruhlardan esinlenen kişi anlamına gelen "samana" sözcüğünden türemiştir, Sanskritçe’de budacı rahip anlamına gelen samana sözcüğüdür, Mançu dilinde oynayan zıplayan, bir iş görürken sürekli olarak hareket eden anlamındaki saman kavramından gelir. Tunguz kökenlidir. Yuçen dilinde "şan-man" büyücü demektir.


Basım Ayı/Yılı : 7/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 102
Ağırlık : 102
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺41,25

Budizm, bugün dünya üzerinde yaklaşık 500 milyonu aşkın inananı bulunan bir dindir. İlk önce Hindistan’da ortaya çıkmış, daha sonra zaman içinde Güneydoğu ve Doğu Asya’da (Çin, Japonya, Kore, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Tibet gibi ülkelerde) yayılmıştır.

Farklı bakış açılarına göre din veya felsefe olarak tanımlanan Budizm'in hedefi; hayattaki acı, ıstırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklamak ve bunları gidermenin yollarını göstermektir. Budizm'de öğretilerin ana çatısını meditasyon gibi içe bakış yöntemleri, reenkarnasyon denilen doğum-ölüm döngüsünün tekrarı ve karma denilen neden-sonuç zinciri gibi kavramlar oluşturmaktadır.

Budizm, Sanskritçe ve Pali dillerinde ki eski Budist metinlerinde 'uyanmış kişi - farkında olan' anlamına gelen Buddha kelimesinden türetilmiştir. "Tarihî Buda" da denilen Siddhartha, Budizm'in kurucusu olarak kabul edilir. Siddharta’nın hayattaki acıların kaynağını açıklamak amacıyla yaptığı uzun çalışmalar sonucu ıstırabı sona erdirecek bir mânevî anlayışa ulaştığı ve böylelikle Budalık'a eriştiği kabul edilir.


Basım Ayı/Yılı : 7/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 111
Ağırlık : 111
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺41,25
İzmler Serisi 6

Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bu dinlerin genel adıdır. Bu dinlere mensup kişilere pagan denir. Pagan sözcüğünün kullanımı birçok Batı dilinde çok eski zamanlardan beri var olsa da, paganizm sözcüğünün kullanımı daha yenidir. Örneğin İngilizcede pagan sözcüğüne 14. yüzyılda rastlanırken, paganizm sözcüğüne 17. yüzyıldan önce rastlanmamıştır.

Paganizm, insan, hayvan, bitki, taş, toprak ayırt etmeden yaşayan ve var olan her canlının ve “şey”in bir ruhu olduğuna ve bu ruhların her birisinin de kutsal olduğuna inanan, binlerce yıllık birikime sahip olan bir inanç sistemidir ve herhangi bir kurallar kitabına, metoda, sisteme bağlı değildir, yalnızca doğayla uyum içinde yaşamayı esas alır.


Basım Ayı/Yılı : 7/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 128
Ağırlık : 130
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺41,25
Tanrılar ve Firavunlar Arasındaki İlişki

İnsanoğlunun tarih boyunca gelişimi, belirli medeniyetlerin doğuşu ve çöküşü etrafında şekillenmiştir. Bu medeniyetlerin izlerini sürmek ve var olan bilgilerimizi derinleştirmek, geçmişimizin anlaşılmasında ve bugünkü durumumuzun kavranmasında kritik bir öneme sahiptir. Eski Mısır, insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur; bilim, sanat, mimari ve daha birçok alanda bıraktığı kalıcı izlerle insanoğlunun kavrayışını ve kapasitesini genişletmiştir. Bu kitap, “Eski Mısır: Tanrılar ve Firavunlar Arasındaki İlişki”, tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Eski Mısır’ın bu iki ana odağı olan Firavunlar ve Tanrılar arasındaki etkileşimi derinlemesine inceliyor. Bu iki odağın çakışma ve etkileşim noktalarını keşfederken, aynı zamanda Eski Mısır’ın dini, politik, sosyal ve kültürel yaşamının çeşitli yönlerini de ortaya çıkarıyor. Bize bir dizi mit ve hikâye bırakan Eski Mısır, kendi varlığı ve evrenin işleyişi hakkındaki düşüncelerini bu hikâyeler aracılığıyla aktarır. Ancak, Firavunlar ve Tanrılar arasındaki ilişki, genellikle karmaşık ve çok katmanlı olduğu için tam anlamıyla anlaşılamaz. Bu kitap, okuyucuyu bu karmaşıklığın ve çeşitliliğin derinliklerine götürürken, aynı zamanda bu mitolojik figürlerin günlük yaşam, inançlar ve değerler üzerindeki etkisini de gözler önüne seriyor. Ayrıca, bu kitap, Eski Mısır’ın dini ve politik yaşamında kilit rol oynayan simgelerin, ritüellerin ve uygulamaların önemini de vurgulamaktadır. Firavunların hem dini liderler hem de devlet başkanları olarak nasıl bir rol üstlendiklerini, nasıl tanrılaştırıldıklarını ve bu durumun günlük yaşama nasıl yansıdığını ayrıntılı olarak ele alıyoruz. 


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 75
Ağırlık : 75
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺52,80
Yerli Halkların Spiritüel Gelenekleri

Yerli halkların zengin ve karmaşık inanç sistemleri, her birimizin dünyayı anlama biçimimizi ve yerimizi belirlemekte büyük bir rol oynar. Bu inançlar, genellikle sözlü gelenekler aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılır ve bu yüzden genellikle “yazılı olmayan” olarak nitelendirilir. “Yazılı Olmayan İnançlar: Yerli Halkların Spiritüel Gelenekleri” kitabı, bu inanç sistemlerinin incelenmesine ve daha geniş kitleler tarafından anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitap, birçok farklı yerli kültürün inanç sistemlerinin ve geleneklerinin bir resmini sunarak, bu alanda daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucular için bir kılavuz işlevi görmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, kitap genel bir bakış sunmanın yanı sıra, belirli konuları daha ayrıntılı bir şekilde ele alır. Örneğin, yerli halkların doğa ile olan derin bağları, ritüel dansları, duaları ve inançlarının modern dünya ile çatışmaları bu konulardan sadece birkaçıdır. Birçok yerli halk, kendi inançlarını ve geleneklerini yaşatmak için mücadele ediyor. Bu nedenle, bu kitabın amacı, bu inançların ve geleneklerin anlaşılması ve saygı görmesi için bir araç olmaktır. Yerli halkların spiritüel geleneklerinin korunması ve kutlanması, kültürel çeşitliliğin korunması ve tüm insanların birbirine ve doğaya daha derin bir saygı geliştirmesi için hayati önem taşır. 


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 70
Ağırlık : 70
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺51,92
Şamanist Söylencelerde Canavarlar ve Şeytani Ruhlar

Bu kitapta, mitolojik bilgi alanının, kötü ruhlarla ilgili olan kısmıyla karşılaşacaksınız. Neler yok ki? İnsana hastalık getiren kötü ruhlardan, halüsinasyon gördüren varlıklara kadar her şey. İnsanın gelecekle ilgili yaptığı kötü tahminlerden, tabiat olaylarına kadar her şey bir kötü ruha bağlanarak açıklanmış. Aslında tabiat bilgisi, soyutlama yapılarak, tabiatı yöneten ruhlar üzerinden anlatılmaya çalışılmış.


Basım Ayı/Yılı : 7/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 216
Ağırlık : 216
En / Boy : 12,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺140,00
Vedaların Bilgeliği ve Reenkarnasyon İnancı

Hayatın gizemlerine anlam katmayı arzulayan, evrende ve kendimizdeki ruhani derinliklere ulaşma özlemi duyan herkes için hazırlanmış bu eser, kadim bir bilgelik geleneği olan Hinduizm’in düşünce evrenine kapılarını aralıyor. “Hinduizm: Bilgelik Geleneği ve Felsefesi”, tarihin tozlu sayfalarından günümüze kadar uzanan bir inancın geniş yelpazesini okuyucuya sunmaktadır.

Bu kitap, Hinduizm’in tarihini, mitolojik hikâyelerini, felsefi konularını, ritüellerini, sembollerini ve daha pek çok unsuru detaylı bir şekilde ele alırken, Hindu düşüncesi ve inançlarının bizi bilgelik, huzur ve içsel dengeye ulaştırmak için nasıl bir yol haritası sunabileceğini gösteriyor. Ayrıca, Hinduizm’in diğer dinlerle ve farklı kültürlerle olan karşılaştırmalı analizleri, okuyucuya daha geniş bir perspektif sunuyor ve dinler arası anlayışı ve hoşgörüyü destekliyor.

Hinduizm’in tarihi bölümünde, Vedaların oluşumundan bugüne kadar Hinduizm’in evrimi anlatılıyor. Mitolojik hikâyeler bölümünde ise, tanrı ve tanrıçaların hikâyeleri ve sembolizmaları üzerinden Hindu inanç ve değerlerini daha iyi anlama şansı buluyoruz. Felsefi konular bölümünde ise, karma, dharma, samsara ve moksha gibi Hinduizm’in temel kavramları detaylı bir şekilde ele alınıyor.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 95
Ağırlık : 95
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺62,48

Ülkemizin ve coğrafyamızın gizemli bir topluluğu olan Yezidiler ve inanç esasları her zaman merak konusu olmuştur. Dışarıya kapalı bir topluluk olarak yaşamayı seçtikleri için düşüncelerini ve ibadetlerini gizlemeyi dini bir zorunluluk olarak görürler. Bu yüzden Yezidiler ile ilgili olarak kaleme alınan yorumlar büyük ölçüde gözlem yoluyla elde edilen bilgilere dayandırılmış isabetli bir tahlil yapılamamıştır. Tahliller kimi zaman Yezidileri "Şeytana Tapanlar" kimi zaman "Melek-i Tavus'un Çocukları" şeklinde tanımlayıp incitecek boyutlara ulaşmıştır.

Saha araştırmasına dayanarak hazırlanan bu eser tabuları yıkarak Yezidilik ile ilgili gerçek bilgileri birinci kaynağından edinerek okuyucuya sunduğu için önemlidir.

Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,20

En küçüğünden en büyüğüne kadar yaratılmış her şey, birer ibret levhası, ilâhî sanat harikası...
Hal böyleyken;
Eserden Müessir’e, sanattan Sanatkâr’a, sebeplerden Müsebbib’e varamamak, aklın cinneti değildir de nedir?
Zerreden kürreye, mikro âlemden makro âleme; aklı ve idrâki en güzel şekilde irşâd eden sayısız yüce hakikatler ve ilahî manzaralar karşısında alık, duygusuz ve nâdan bir şekilde kalmak, aklın cinneti ve iflâsı değildir de nedir?
İlahî vahiy ve yüce duygulardan uzaklaşarak robotlaşan beyinler, insanlık hüviyet ve haysiyetine iptal damgası vurmuş olmuyorlar mı?
Enfüste ve âfâkta, hem özlerde hem ufuklarda, bütün cihanlarda kesintisiz temaşa edilen şu harikulâde, mükemmel nizamı; sebepsiz, gayesiz, gayretsiz ve rastgele sayan kişi, aklına mağrur olup gönlünü vîraneye çevirmiş bir zavallı değil midir?


Basım Ayı/Yılı : 4/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 216
Ağırlık : 216
En / Boy : 14 / 22
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺126,00

Ehl-i Hak inancı 13. yy'da İran'da ortaya çıkmış bir inançtır. Ehl-i hak inancı kuruluşu sonrasında kendisine bir topluluk oluşturmuştur. Günümüzde yoğun olarak İran'ın Tebriz, Kirmanşah ve Tahran şehirlerinde yaşamaktadırlar. Ehl-i Haklar araştırmacılar ve komşuları tarafından Ali İlahi olarak adlandırılmışlardır. Bu adlandırma yanlış olmakla beraber genel bir kavrama işaret etmektedir. Ehl-i Haklar arasında Türkler çoğunlukla olmakla beraber Goraniler ve Farslar da bulunmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 10/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 272
Ağırlık : 272
En / Boy : 13,5 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺99,00
Pandemi, Şifa, Doğum, Uzun Ömür, Tanrıları Çağırma, Cenaze, Hades, Necaset, İftira, Eş ve Akrabalar Arası Sıcaklık Büyüleri ile Büyü Bozma Kil Kitapları

Yerel, ulusal ve görsel basında büyü, büyücülük ve üfürükçülükle ilgili olarak bir habere tesadüf edilmediği bir gün hemen hemen yoktur desem abartmış olmam herhalde. Bu haberlere konu olan madurlar ya paralarını kaptırmışlardır ya istismara uğramış ya da taciz edilmişlerdir ama yine de uslanmamışlardır. Yakalanan üfürükçülerin basına yansıyan ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla onlar yaptıklarından hiç de pişman değillerdir ve dahası bunlar kötü bir şey de yapmamışlardır zaten. Bilakis halkın bir müşkülünü çözmüşlerdir. Onlara göre bu kişiler, dedelerinin ya da ninelerinin el vermesiyle "Allah'ın bir hediyesi olarak kendilerine bahşedilen bir ilim" yoluyla güçlerini cinlerden ya da ruhanî varlıklardan alan seçkin kişilerdir.

Büyücüler, aldıkları ücret karşılığında muska ile birlikte tılsımlı olduğunu ifadelendirdikleri kâğıt üzerine "rukye" olarak nitelendirip -Ayet ya da Hadislerden derlenmiş- duaların mürekkepli kalemle yazıldığı kâğıtları -Hititlerin büyüledikleri malzemeyi bir gece boyunca çatıda yıldızların altında beklettikleri gibi- sabaha kadar suda bıraktırıp bu suyu şifa niyetiyle içmelerini ve ardından yıkanmalarını hep salık verip durdular şifa arayanlarına. Hatta Hititlerin bazı büyüleri icra etmek için yolların kesiştiği noktaları tercih ettiği gibi günümüzde yazılan muskaların, dört yol ağzında bir köpeğe yedirilmesi tavsiyelerinde bulunulması bile büyüyü yaptıran tarafından gönül rızasıyla verilen bu ücretin içine dâhil edildi.

Hitit kil kitaplığından seçmeler üst başlığı ile kaleme aldığım bu çalışmanın onuncu cildinde Hitit büyülerini içeren kil kitapların tercümeleri bağlamında bu ve diğer pek çok konunun izi sürülebilecektir.


Basım Ayı/Yılı : 1/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 320
Ağırlık : 320
En / Boy : 13,5 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺108,00
Dünya Dinlerinden

Kapalı toplum yapısına sahip ve asırlar boyunca dışarıdan gelen değişim rüzgârlarına karşı kendini ve sosyal bünyesini koruyabilmiş Yezidîlik de tıpkı Dürzîlik ve Nusayrîlik’e benzer şekilde küreselleşmenin beraberinde getirdiği değişimden en fazla etkilenen fırkalardandır.
Aslında Yezidîlik ve diğer etno-dinsel yapılanmaların varlıklarını ve kendilerine özgü dinî ritüellerini sürdürebilmeleri, tarihsel süreçte dış müdahalelere kapalı ve çoğu kez ücra bölgelerde yaşamalarıyla doğrudan ilişkiliydi. Genellikle mitolojik/menkıbevî aklın egemen olduğu ve dinin bir sır anlayışı çerçevesinde algılandığı ve uygulandığı bu tür yapılarda, zaman oldukça yavaş akmakta ve değişime karşı büyük bir direnç söz konusu olmaktaydı.
Bu eser Yezidilik inancının günümüze kadarki sürecini ele almaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 1/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 160
Ağırlık : 160
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺70,00
Dünya Dinlerinden

Bir teknik olarak Şamanizm; değişik ve farklı zamanlarda Kuzey ve Orta Asya’da, Eskimoların yaşadığı yerlerde, Orta Afrika ve Kuzey Amerika’daki ilkel kabilelerde görülmektedir. Bazı araştırmacılar, Sibirya’da görülen Şamanizm’i Psikopatolojik belirtiler olarak açıklanmaktadır. Yapılan bazı araştırmalar; günümüzde Amerikan Yerlileri/ Kızılderili Kabileleri ile Orta Asya Sibirya Türk boyları arasında yaşayan ‘Şamanizm’i, inanış ve yaşayış benzerlikleri, ortak yönleri ve değer verilen unsurları ortaya koymaktadır.
Bütün dinlerin çıkış kaynağı olarak kabul edilen Şamanizm‘in kökenleri İ.Ö 50 binli yıllara kadar dayanır.Kötü ruhları kovmak, verimlilik veya kıtlık gibi gelecek ile ilgili haberler vermek de Şamanın görevleri arasındadır. İcra ettikleri görevleri ve aktiviteleri dikkate alınarak Şaman’a ‘Peygamber’in şekli ve nitelik değiştirmiş şekli gibi bakanlar olmuştur. Bu görüşe göre ilk ‘Şaman’, peygamberdir ve sonraki anlayışlar öncekini taklittir, şekil ve nitelik bakımından değişime uğramış halidir.
Bu eser ile en eski kabile inançlarından olan Şamanizm inancının doğumundan bugüne kadarki varlığına tüm önemli hatları ile bakacağız.


Basım Ayı/Yılı : 1/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 160
Ağırlık : 160
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺70,00
Dünya Dinlerinden

Dinler Tarihi, tarih sahnesinde görülmüş, yaşamakta olan ve mensubu kalmamış bütün dinleri konu olarak ele alır. Bunu yaparken ise Hak-batıl ayırımı yapmaz. Tek tek dinlerin prensiplerini, onların çıkış ve gelişmelerini konu edinir.Süryani adının Pers kralı Sirus(Cyrus)’tan (Keyhüsrev) geldiği belirtilir. Sirus, Babil’i fethederek Yahudileri kurtarmış ve Yahudiye’ye(Kudüs) dönmelerine izin vermiştir. Babil tutsaklığından Kudüs’e dönen Yahudiler, Sirus’a duydukları minnettarlıktan dolayı kendilerini “Surin” olarak tanıtmışlardır.
Bu bağlamda bu çalışmada Mardin ve çevresindeki Süryanilerin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle öncelikle Süryani adı, kökeni, tarihi ve Türkiye’deki Süryani’ler ele alınmış ardından Süryanilerin inanç ve ibadet esasları ile kilise teşkilatları anlatılmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 1/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 160
Ağırlık : 160
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺70,00

İlk baskısı 560 sayfa olarak 2014 yılında yayımlanan; genişletilmiş, gözden geçirilmiş ve ilk baskısının yaklaşık iki katına çıkarılmış elinizdeki “Putperest Çağlarda Müslüman Olmak” adlı eserimiz Akâid ilmi ekseninde, Tefsîr, Hadîs, Fıkıh, Siyer, Arap Dili, Usûl, Mantık, Ahlâk, Lügat, İştikâk gibi ilimleri ve farklı ilmî sahalara ait mevzuları ve meseleri ihtivâ etmektedir.

Hakkımızda sadaka-i câriye olmasını dilediğimiz kitabımızda, Ehl-i Sünnet i'tikâd'ı istikâmetinde, Selef ve Halef'in mezheb, menhec ve usûlü, ulemânın meselelere yaklaşımları; deliller, hükümler, tahrîcler, tahkîkler ve tashîhler yer almaktadır. Her bir meselenin farklı boyut ve zenginliklerine ihtiyaç ölçüsünce açıklama ve şerh kâbilinden dipnotlarda açılımlar yapılmaktadır. Temel meselelere yoğunlaşırken, tâlî ve fer’î meseleler de ana meselelerin içinde yoğrulmaktadır. İhtilâflı meselelere yaklaşım usûlü, hareket metodu, teblîğ ve davet yöntemi, davetin ilkeleri ve daha nice konulara yer verilmektedir. Tekfîr konusundaki ifrât ve tefrîtler ortaya konulurken; câhiliyye, şirk, küfür, bid’at, hurâfe, bâtıl yol ve inanç şekillerinden, beşerî ideolojilerden, felsefî akımlardan, Hadîs inkârcılığından, modernizmden, mistisizmden, bütün fırkalaşmalardan ve taassuplardan sakındırılmaktadır. İslâmî ıstılâhları ıslâh adına, İslâm'ın temel kavramları, Nasslar ve nakiller çerçevesinde açıklanmaktadır. Bugünkü Türkçe yayınlar içinde yeterli düzeyde yer almayan birçok mesele hakkında, İslâmî temel kaynaklar esas alınarak ilmî tahliller ve tespitler yapılmaktadır.

Gayret bizden, muvaffakiyet Allah’tandır.


Basım Ayı/Yılı : 7/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 1072
Ağırlık : 1072
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺503,23
Ölümlüler ve Canavarlar Arayışlar ve Maceralar - Yunan Mitleri 2

“Kahramanlar, dünyamızı yeraltı dünyasından çıkan –insanlığı tehlikeye atan ve tehdit eden, çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşmasına engel olan– ve terör estiren canavarlardan temizlediler. Ejderhalar, devler, kentaurlar ve mutant yaratıklar havada, yerde ve denizde oldukları müddetçe, güvenli bir şekilde yayılamayacağımız gibi dünyamız yaşanılamaz bir halde olacaktı.”

Yunan Mitleri serisinin ikinci kitabı Kahramanlar’da gerek aşkı için gerek intikamı için gerekse ilahi bir düş uğruna, sınırsız bir güç ve iradeyle mücadele edildiğini göreceksiniz. 

Stephen Fry’ın sohbet havasında kurduğu anlatım dili heyecanınızı artırırken bir yandan da günümüzle mitoloji arasında kurduğu bağ, sizi Mitolojik Yunan’ı yeniden düşünmeye yöneltecek.

 


Basım Ayı/Yılı : 12/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 544
Ağırlık : 544
En / Boy : 12 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺184,50

René Guénon…

20.yüzyılın en esaslı, sarsıcı, açık medeniyet ve zihniyet eleştirilerini kaleme alan Fransız asıllı Müslüman düşünür…

Hindu Doktrinleri: Genel Bir Bakış…

İki ana bölüme ayrılan bu eserin, birinci bölümü kurucu bir kavram olarak geleneğe (tradisyon) odaklanır. Özellikle “Gelenek kelimesinden ne anlamalıyız?” başlığı tek başına bir tezdir. Guénon’un da ilk kitabıdır ve bu yönüyle onu anlamak için “Nereden başlamalıyım?” sorusunu soran okur için doğal bir yanıt olma özelliği taşır.

Bugüne kadar Guénon’a Türkçede gösterilen büyük alâkaya rağmen, onun bu aslî kitabının çevrilmemiş olması ciddi bir eksiklik idi. Onu hem daha iyi anlamak için hem de akademik olarak daha derinlikli çalışmalar yapabilmek için bu metin hayatî bir önem taşır. Nihayet bu çeviri ile birlikte “Guénon geleneği” önemli bir aşama kaydediyor…


Basım Ayı/Yılı : 1/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 344
Ağırlık : 344
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺95,45

Bu çalışma, Appianos’un Roma Tarihi eserinin günümüze parçalar hâlinde ulaşmış olan Makedonia kitabı ile neredeyse eksiksiz olarak ulaşmış İllyria, Syria ve Mithradates kitaplarının çevirisini içermektedir. Appianos, Makedonia kitabında Roma’nın Akdeniz’de tam bir hakimiyet elde etmesiyle sonuçlanan Makedonia Savaşları’nı anlatır. Romalılar, bu krallığı ortadan kaldırıp büyük kazanımlar elde etmiş ve bunun sonucunda Akdeniz’de tartışmasız bir hakimiyet elde ederek yayılmacı politikalarını giderek yükselen bir ivmeyle sürdürmüşlerdir. İllyria kitabı, Balkan Yarımadası’nın kuzeybatısında Adriyatik kıyısı boyunca yaşayan halkları ve Romalıların bu halklara karşı çıktığı askerî seferleri ele alır. Romalılar, Illyricum olarak adlandırdıkları bu bölgenin savaşçı halklarına karşı hem Caesar hem de Augustus zamanında önemli askerî seferler düzenlemişlerdir. Syria kitabı, Romalılar ile Asya’da gücünü giderek artıran Seleukos Krallığı’nın hükümdarı III. (Büyük) Antiokhos arasındaki savaşı aktarır. Bu kitapta ayrıca Aleksandros’un ölümünün ardından onun komutanları arasındaki mücadeleler ve Seleukos Krallığı’nın kısa bir tarihi de yer almaktadır. Mithradates kitabı ise, Roma’nın en büyük düşmanlarından biri olan Pontos kralı VI. Mithradates’in krallığını genişletmesine kadar olan süreci ve Roma’nın bu büyük kral ile yaptığı önemli savaşları aktarır. Romalıların bu dönemdeki faaliyetleri, ağırlıklı olarak Aleksandros’un ölümünün ardından ortaya çıkan Hellenistik Krallıklar ile ilişkili olduğundan bu çalışma “Hellenistik Dünyada Roma” ana başlığı altında toplanmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 424
Ağırlık : 424
En / Boy : 13,5 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺229,60

Farklı kültürlerin mitolojilerini inceleyen Mitolojik Kitaplar Dizisi’nin son 5 kitabı özel kutusunda  bir arada. 

Sette Bulunan Kitaplar:

    1.     Slav Mitolojisi        Jan Machal            
    2. Kelt Mitolojisi        John Arnott MacCulloch    
    3. Kuzey Amerika Mitolojisi    Hartley Burr Alexander        
    4. Latin Amerika Mitolojisi    Hartley Burr Alexander    
    5. Pers Mitolojisi        A. Berriedale Keith


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 1000
Ağırlık : 1000
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺310,44

İslam inanç esaslarının temelini teşkil eden ilâhiyât bahsi, kelâm ilminin en önemli ve kapsamlı konularındandır. Sahâbe döneminin sonlarından itibaren Allah’ın varlığının ve birliğinin delilleri, zâtı ve sıfatları başta olmak üzere ulûhiyet meseleleriyle ilgili tartışmalar ve mühim düşünce ayrılıkları ortaya çıkmaya başlamıştır.

İslam inanç esasları alanında özgün düşünceler serdeden yetkin ilim adamlarından biri, aynı zamanda Mâtürîdiyye mezhebinin kurucusu olan Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’dir. Mâtürîdî, Ehl-i sünnet ilm-i kelâmını ilk olarak sistemli ve tafsilatlı bir şekilde ortaya koyduğu Kitâbü’t-Tevhîd isimli değerli kelâm eserinde ve yine kapsamlı ilk dirâyet tefsiri olan Te’vîlâtü’l-Kur’ân’da ulûhiyetle ilgili konuları geniş bir perspektifle ve doyurucu bir şekilde ele alıp açıklamıştır.

Elinizdeki eserde temel ilâhiyât bahislerinin yanı sıra Allah’ın kâinatı yaratma amacı, Allah’ın zararlı nesneleri ve şerri yaratmasının hikmeti yani kötülük problemi, rü’yetullah, Allah’ın arşa istivâsı, Allah’ın mekânla sınırlandırılamayacağı meselesi gibi konulara dair İmam Mâtürîdî’nin yaklaşımlarına yer verilmiştir. Kitap, İslam inancının ulûhiyet meselelerine dair sahih bir tasavvura sahip olmak isteyenler için aydınlatıcı bir metin olma özelliği taşımaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 144
Ağırlık : 144
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺41,00

Üsame b. Zeyd Hazretleri anlatıyor:

“Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün bizlere dönerek şöyle buyurdu: ‘Paçalarını sıvayıp cennete koşan yok mu? Bunun için kimsenin önünde bir engel yoktur. Kâbe’nin Rabbine yemin olsun ki, cennet parlayan bir nur, her tarafa yayılan harika bir koku, devamlı akan sular, olgunlaşmış meyveler, güzel ve temiz eşler, sayılamayacak kadar muhteşem süsler, hiç bozulmadan devam eden güzellikler ve muhteşem saraylardaki harikalardır.” … Büyük İslâm Âlimi Bediüzzaman, elinizdeki kitapta âyet ya da hadislerin müjdelerine dayanıp ‘en kısa ve selametli’ cennet yollarını anlatıyor bizlere… O yollarda buluşmak duasıyla…


Basım Ayı/Yılı : 12/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 160
Ağırlık : 160
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺80,00

Bu kitabın konusunu, tarihi çağların başladığı dönemden Pers hâkimiyetine kadar geçen zaman dilimindeki Eski Mezopotamya’nın dini yapısı içerisindeki ritüelleri ve bu ritüellerde kullanılan nesnelerin detaylı analizi oluşturmaktadır. Tarih, Teoloji, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Etiyoloji gibi sosyal bilimlerin pek çok alanı ile bağlantılı olan bu konu, dönemin yalnızca din sistemini aydınlatmakla kalmayıp aynı zamanda o dönemde yaşayan toplumların kültürünün, ekonomisinin, siyasi ve sosyolojik yapısının anlaşılmasına da olanak sağlayacaktır. 

Eski Mezopotamya ritüellerinde kullanılan çeşitli nesnelerin anlatılmasındaki temel amaç, bölgenin ve dönemin inanç sistemini, toplumun uyguladığı ritüelleri ve bu ritüellerin günlük hayattaki yerini, kutsal ve kutsal olmayan nesnelerin kullanım amaçlarına ışık tutmaktır. Bu kitapta, Mezopotamya’da uygulanan ritüeller ve kullanılan nesnelerin çeşitliliği, kullanım amaçlarındaki farklılıklar, belirli tanrıların nesne olarak ritüellerde bizzat yer almaları, antropomorfik tanrı heykellerinin nesne olarak her ritüele dâhil edilmesi gibi Mezopotamya’ya özgü hususlar açıklanmıştır. Böylece dönemin toplumsal, sosyo-kültürel, dini ve ekonomik yapısına, çevre bölgelerle ve dinlerle olan etkileşimine ışık tutmak ve bu bağlamda gelecekte yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmıştır. 


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 441
Ağırlık : 441
En / Boy : 15 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺200,00

Angelika Brodersen, Bilinmeyen Kelam’da İslami gelenek perspektifinden Mâturîdî anlayışının önde gelen kelamcılarını ve onların eserlerini incelemektedir. Brodersen, kapsamlı bu çalışmasıyla, “bilinmeyen” olarak nitelendirdiği Mâturîdîliğin daha yakından tanınmasını ve bilinmesini amaçlamaktadır. Öncelikle Mâturîdî yazarların biyografileri ve metinleri hakkında tafsilatlı bilgiler veren Brodersen, ardından bu bilgilerden çeşitli çıkarımlar yaparak Mâturîdî inanç ilkelerinin dayandığı esasları ortaya koymaktadır. 

Bilinmeyen Kelam, Mâturîdî anlayış özelinde geniş bir bilgi sunmanın ötesinde, kelam araştırmaları açısından da oldukça değerlidir. Nitekim kitapta, Mâturîdîliğin bağımsız bir kelam ekolü olmasında etkin olan nedenler incelenmekle birlikte, kelam ekolleri arasında erken dönemdeki zât-sıfat ile alakalı tartışmalar hakkında da ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.  


Basım Ayı/Yılı : 6/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 580
Ağırlık : 580
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺157,50

“Bir Müslüman Nasıl Bakmalı” serisindeki kitaplar, özellikle gençlerin samimi anlam arayışına belli konular ve meseleler etrafında bir bakış açısı sunma amacıyla hazırlanmıştır. Okuyucuları, İslami hassasiyetler üzerinden düşünmeye ve araştırmaya sevk etmek amacındadır. “Bir Müslüman bu konuya sadece bu şekilde bakmalıdır” şeklinde mutlakçı bir anlayıştan uzaktır.

Bu amaçla yayınlanmış olan Bir Müslüman Deizm ve Ateizm’e Nasıl Bakmalı? isimli bu kitapta, yakın dönemde üzerinde çok konuşulan deizm ve ateizm konuları ele alınmaktadır. İnanç üzerindeki problemin temel sebebi, insanın aklını doğru kullanamamasından kaynaklanmakta ve bu teşhisin çözümü ise düşüncenin doğru şekilde kullanılabilmesinde yatmaktadır. Din felsefesinin temel amacı da insana doğru düşünme yollarını ve alternatiflerini göstermeye çalışmaktır. İşte bu çalışmada din felsefesinin en önemli konularından olan deizm ve ateizmin tanımlarına, sebeplerine ve iddialarına değinilerek bir düşünce problemi olarak görülen bu inanış biçimlerine karşı akli deliller ve iddialarla cevaplar verilmeye çalışılmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 9/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 144
Ağırlık : 144
En / Boy : 13 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺53,95
Aile Dizimi Terapisiyle Geçmişten Gelen Travmalardan Kurtulmak

Aile Dizimi Görünene Bakıp Görünmeyeni Anlama Sanatıdır.
◆ Para Kazanmakta Zorlanıyor Ya Da Borçlarınızdan Bir Türlü Kurtulamıyor Musunuz?
◆ Lişkilerinizde Sürekli Hüsrana Mı Uğruyorsunuz?
◆ Yaşadığınız Toplumdan Ya Da Ailenizden Dışlandınız Mı?
◆ Hiçbir Sağlık Sorununuz Olmamasına Rağmen Çocuk Sahibi Olamıyor Musunuz?
◆ Kendinizi Bu Dünyaya Ait Hissedemiyor Ya Da İstemediğiniz Bir Hayatı Mı Yaşıyorsunuz?

Elinizden Gelen Her Şeyi Yapmanıza Rağmen Bir Türlü Arzu Ettiğiniz Hayata Ulaşamamanın Altında Görünmeyen Etkiler Olabilir. Çine Doğduğunuz Ailenin Geçmişten Getirdiği Travmaları Anladığınızda Sizi Yoran Ve Bilinçli Olarak Çözemediğiniz Sorunların Yükü Kaybolur. Aile Dizimi’nin Türkiye’deki Babası Olarak Nitelenen Uzman Klinik Psikolog Tuna Tüner Bu Kitapla Aile Dizimi’nin Bilinmeyenlerini Anlatıyor.
Aile Dizimi’nin Ne Olduğunu, Nasıl Çalıştığını, Hangi Alanlarda Etkili Olduğunu 15 Yıllık Tecrübesiyle Ve Gerçek Vaka Çözümlemeleriyle Aktarıyor. Tekniğin Anayasasını Büyük Bir Cömertlikle Paylaşıyor. Hem Terapiden Yararlanmak İsteyenler Hem De Alanda Çalışan Uygulayıcılar İçin Bir Rehber Niteliğinde Olan Bu Kitabı Okuduktan Sonra Size Miras Kalan Kaderi Değiştirmeniz İmkânsız Olmayacak.


Basım Ayı/Yılı : 12/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 184
Ağırlık : 184
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺54,60

Firdevsî “İran ruhunu” Şahnâme’yle yeniden canlandıran, onu harekete geçiren; Zâl’i, Rüstem’i, Keykâvûs’u, Cemşîd’i, Behrâm’ı, Câm-i Cem’i, Rahş’ı ve Sîmurg’u yaşatmaya devam eden kişidir. Şahnâme’ye, sadece eski İran hükümdarlarının tarihini, İran kahramanlarının mücadelelerini tasvir eden sahneleri, mitolojik hikâyeleri anlatan, eskilerin yaşadıklarını sonrakiler ibret alsınlar diye yeni kuşaklara aktaran bir eser gözüyle bakılmamalıdır. Bütün bu özellikleri de taşımakla birlikte, onun gerçek değeri; eskiler ve yenilerin bilgi birikimini değerlendirerek gerçek yöneticiliğin kurallarını, teorilerini, İran ülkesini yönetmede gerekli olan siyasi düşüncenin temellerini atmış olmasındadır.


Basım Ayı/Yılı : 4/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 584
Ağırlık : 584
En / Boy : 14 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺225,50

Çok yönlü bilimsel bir araştırmanın ürünü olan bu sıradışı kitapta, karmaşık birçok konunun yalın bir dille anlatımını;   
İnsanların, akıllarını keşfedip, kendilerini anlamlandırmaya başladıktan sonraki süreçte, doğadaki enerjinin nedeni olarak düşündükleri yaratıcı güçlerle iletişim kurma ve ortak yaşamı düzenleme amacıyla tasarladıkları mitoloji örneklerini;
Dünya’nın farklı coğrafya ve toplumlarında ortaya çıkan benzer-farklı inanç ritüellerini;
Dar ilkel topluluklardan geniş feodal topluluklara geçişle birlikte yaşanılan, inançsal ve sınıfsal dönüşümleri;  
Yeraltından çıkarılıp da okunduğunda, binlerce yıllık geçmişi ve hurafeleri, bilimsel/gerçek boyutlarıyla aydınlatan ilginç belgeleri;
Derin kozmik kültürün Mezopotamya Havzası'nda semavi dinlere nasıl evrildiğini;
Ve aklın-bilimin kurduğu geri dönülmez egemenliği okuyarak, inançlar ile yaşamın düzenleniş tarihini, bilimsel boyutta ve küresel genişlikte bulacaksınız.


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 184
Ağırlık : 184
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺73,80

Alevilik Tarihi, ezilenlerin, katledilenlerin, baskıdan dolayı takiyye yapanların, asimile edilenlerin ve egemenlere karşı verilen mücadelelerin tarihidir. Bir Yol’dur, bir yaşam biçimidir, bir felsefedir. Anadolu’daki her renkten, her ırktan, her inançtan emekçi halkların egemenlere karşı yürüttüğü mücadelenin hem ruhunu, hem toplumsal dinamiğini hem de devrimci değerlerini o günlerden alıp bugünlere taşır. Bu açıdan bakıldığında, tüm katliamlara rağmen Anadolu’da ezilen halkların öncü dinamiği ve “Adalet- Eşitlik- Özgürlük“ mücadelesinin bayrağı Alevilik olmuştur.  
Alevilikle ilgili güncel tartışmalarda, bizi en fazla meşgul eden, ilgilendiren taraf, Aleviliğin İslam ile olan bağı ve bu bağın tarihsel süreçte yaşanılan ve bize kadar uzanan bir etkisinin sürdürülebilir olup olmadığıdır… 
İslamiyet’i kabul edelim veya etmeyelim, Alevilik tarihini şöyle veya böyle etkilemiştir, etkilemeye de devam etmektedir. Anadolu’ya akın akın gelen Türkmenlerin, Rum Abdallarının, Horasan Erenlerinin, ozanlarımızın, sadıklarımızın, aşıklarımızın ve bunun yanı sıra Alevilikle harmanlanmış tarikatların az veya çok, Arap kültürüyle, gelenek-görenekleriyle, örf ve adetleriyle yoğrulmuş bir İslamiyet’ten etkilendiğini inkâr edemeyiz.  
“Bu açıdan bakıldığında İslamiyet’e de bir göz atmanın sanırım ki kimseye zararı olmayacaktır” diyerek hafızamızı temizleyeceğiz.  
Aşk ile...


Basım Ayı/Yılı : 7/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 288
Ağırlık : 288
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺106,60
Tükendi

Satanizm başlangıçta sadece büyü aracılığıyla gizemli güçlerle irtibat kurma vesilesi olarak görülmüşse de zaman içerisinde Yahudi ve Hıristiyan öğretilerine karşı bir tepki hareketi gibi lanse edilmiştir. Bu sebeple Satanizm hem kökleri antik Mısır, İran, Yunan, Babil mitlerine hatta ilk insana kadar uzanan Şeytan algısının sistematik hale dönüştürülmüş şekli hem de tüm inanç sistemlerine ve değerlere karşı bir isyanın adı olmuştur. Satanistlerin kurumsallaşması yirminci yüzyılın ortalarında Amerikalı Anton Szandor LaVey tarafından kurulan The Church of Satan ile gerçekleşmiştir. LaVey tarafından geliştirilen bu oluşumun ana unsurları Satanist bireylerin duygusal yönüne odaklanmak, satanik ritüeller ve gizemli sembollerdir. Bunları hayata yansıtabilmek için de yine LaVey tarafından The Nine Satanic Statements (Dokuz Satanik İlke), The Eleven Satanic Rules of The Earth (Yeryüzünün On Bir Satanik Kuralı) ve The Nine Satanic Sins (Dokuz Satanik Günah) adı verilen Satanik esaslar belirlenmiştir. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde resmi bir din olarak tanınmasına rağmen dünya geneline baktığımızda Satanistler, tehlikeli ve illegal insanlar olarak kabul edilmektedirler. Bu sebeple daha çok yeraltı yapılanması şeklinde örgütlenmişlerdir ve faaliyetlerini dışa kapalı şekilde sürdürmektedirler. Konuya Türkiye açısından baktığımızda da durum dünya gelinden pek de farklı değildir. 1990’lı yıllarda bazı münferit olayların, resmi makamlar tarafından olmasa da medya vasıtasıyla Satanistlerle ilişkilendirilmesinin ertesinde, Satanizm halk arasında tedirginlik yaratacak derecede hızlı bir biçimde ülke gündemine girmiştir. Bu yıllardan sonra TBMM gündemine dahi defalarca getirilmiş ve resmi makamlardan bu konuda gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir. Neticesinde de Satanizm hem resmi makamlar hem de halk tarafından sapkın bir inanç şekli olarak görülmüş ve mensupları toplum -özellikle de gençler- için tehdit unsuru olarak kabul edilmiştir.

 

Basım Ayı/Yılı : 12/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 236
Ağırlık : 236
En / Boy : 13,5 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺36,00

Elinizdeki eser Alevi araştırmacı yazar ve çevirmen Ali Akın Caba’nın “Alevilik Yolunda Temel İnançlar(itikatler)” üzerine hazırladığı çalışmasıdır. Günümüzde Alevilik üzerine özellikle de Alevilik inancı üzerine bilinçli ve bilinçsizce birçok iddia ortaya atılmaktadır. Bu çalışma bu iddiaları sonlandırmak ve doğruyu göstermek üzere kaleme alınmıştır. Tevhid, Nübüvvet, Velayet, Kur’an, Ahiret, Adalet gibi konular anlaşılır bir şekilde başarılı örneklerle aydınlatılmaktadır.

İmam Ali(a.s.) şöyle buyuruyor.

“Ne mutlu o kimseye ki nereden geldiğini, nerede olduğunu ve nereye doğru gittiğini bilmektedir.”


Basım Ayı/Yılı : 9/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 136
Ağırlık : 136
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺52,50

Tamamı Aleviliğe ve Alevilere dair akademik çalışmalar yapan genç araştırmacı kuşağın, lisansüstü tezlerinden oluşan bu çalışma, bu yönüyle son yıllarda Aleviler/Alevilik çalışmalarının yeni dinamikleri hakkında önemli bir fikir vermektedir. 
Kitabın yazarları farklı üniversiteler ve disiplinlerinden gelen bir çeşitlilik göstermektedirler. Bu durum her bir çalışmaya tekil olarak bakıldığında, değişik disiplinlerin Aleviliğe/Alevilere dair yaklaşımlarını anlamaya imkân verdiği gibi, disiplinlerarası yaklaşımın izlerini sürebilme imkânı da sağlamaktadır.
Diğer yandan kitabın adındaki vurgudan da görüleceği gibi bütün bu araştırmalarda temel sorun Alevilerde gözlenen dönüşümdür. Değişim ve dönüşümün temel boyutu da göç ve kentleşme değişkeniyle ilgili olduğu için hemen tüm saha çalışmalarında bu tür deneyimler; geleneği ve mekânı da içerecek şekilde ele alınmıştır. Bu bağlamda Alevilerin geleneksel ritürellerini korumak ya da kaybetmek gibi uç örneklerin yanısıra, değiştirerek yaşamak, bir ölçüde ötekine benzemek gibi pratikler de bu çalışmalarda gayet detaylı olarak tartışılmış görünüyor. 
Özetle dünya değişiyor, Türkiye değişiyor, toplumlar ve kimlikler değişiyor ve dönüşüyor. Dolayısıyla Aleviler de değişiyor ve dönüşüyor. Sosyal Bilimlerde özcü yaklaşımlara eleştirel bakan geleneğin pek çok değerli örneklerini bu kitapta görmekteyiz. [Kitap] kendi mütevazı sınırını özenle çizse de, kanaatime göre bu çalışma, Aleviliğin dönüşümüne de işaret eden değerli boyutlar taşımaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 5/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 358
Ağırlık : 358
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺111,60
Antik ve Modern Gizemlerin Kökeni ve Anlamı

Bu inanılmaz derecede ayrıntılı ve sıra dışı eser Robert Hewitt Brown’un orijinal adıyla Stellar Theology and Masonic Astronomy adlı eseri ilk kez 1882'de yayınlandığında çok büyük sansasyon yaratmıştı. Çok iyi araştırılmış ve oldukça detaylı bir şekilde kaleme alınmış olan kitap, masonik ve diğer sembollerin gizli anlamlarını ortaya koyarak bunları hem pagan inançlarıyla hem de Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi mevcut dinlerle ilişkilendirmektedir. Ayrıca Masonluğun Yahudilik, Hıristiyanlık ve Kutsal Kitap ile nasıl bağlantılı olduğunu da ortaya sermektedir. Çok saygın 32. derece bir Mason ve eski gizemler konusunda yetkin bir araştırmacı olan Brown, konuları neredeyse benzersiz tek bir otorite olarak aktarıyor.

Astroteoloji ve Kadim Masonik Astroloji, bir dizi dini, alegori ve motifler için açık, net ve şaşırtıcı astronomik açıklamalar ortaya koyuyor ve okuyucuyu anlaşılmaz ve mistik görülen sayısız gizemlerle buluşturuyor. Kitap, Masonluğun mistik ruhuna duyulan ilgiyi dönemin bilimsel titizliği ve metodolojisiyle birleştiren 19. yüzyıl Anglo-Sakson Mason literatürünün bir parçasıdır. Bu övgüye değer denemede, yazarın kardeşliğin ritüelliğinde, tüm zamanların ve bilimsel bilginin hakikatiyle uyumlu nihai ve inisiyatik hakikatleri nasıl açıklamaya çalıştığını büyüleyici bir şekilde görebiliyoruz.

Brown bizi Kadim Gizemler ile Masonluğu karşılaştırmaya ve güneşe tapınmanın önemini keşfetmeye ve anlamaya davet ediyor. Bu çalışmayla, Antik Mısır’ın masonik ritüellerle olan gerçek ilgisi bir kez ve herkes için ortaya konmaktadır. Son olarak, kadim çağlarda insanların astronomi hakkında ne bildiklerini ve bunun dünyanın çeşitli inançlarına nasıl dahil edildiğini gösteriyor.

Hem mason hem de mason olmayan herkesin okuması gereken bir kitap.

Turgut Tiftik


Basım Ayı/Yılı : 5/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 384
Ağırlık : 384
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺188,60

“Başlangıçta Söz vardı…” cümlesi belki de Yeni Ahit külliyatının akılda en çok kalan şiirsel ifadelerinden biridir. Yuhanna İncili yazarı, biraz sonra sahneye alacağı başkahramanı perdenin gerisindeki izleyicisine betimlerle anlatan bir drama eserini taklit edercesine hikâyesine başlar. Çağdaşlarının yaptığı gibi zaman ve mekânın kesiştiği muayyen bir noktayı değil, varoluşun öncesini esas alır. Önceki İncil yazarlarının İsa hakkındaki betimleri Yuhanna İncili’nin İsası’nı tasvir etmede yetersizdir. Bu sebeple nam-ı diğer Dördüncü İncil kendisinden önceki anlatıların kurgu ve kronolojisini yeniden tasarlar. Bu tasarımın sunduğu kristolojik model eskatolojiden ziyade protolojiyi dikkate alan söylemsel bir tanrılaştırma dilini kullanır. Elinizdeki bu kitap Yuhanna İncili’nde beliren İsa tasvirinin bağlamını ve inşâsını sembolizm ve kristoloji arasındaki etkileşim üzerinden ele almaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 6/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 432
Ağırlık : 432
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00
Balkanlar Genel Bilgiler, Gezi Notları, Söyleşiler

Uzun yıllardan beri Alevilik-Bektaşilik konusunda alanda yaptığı araştırmalar, söyleşiler, organize ettiği toplantılar ve radyo-televizyoncu kimliğiyle de tanınan Ayhan Aydın, Balkanlar’a sevdalı bir gazeteci-yazardır.
Birçok kez Balkan (Rumeli) ülkelerindeki Alevi-Bektaşi topluluklarına yönelik yaptığı geziler, söyleşi ve etkinlikler, inanç merkezi ziyaretleriyle bu konuda da öncü bir gayret gösteren Aydın, bu alanda ülkemizde en yoğun emek veren isimlerden birisidir.
Şu anda Balkan ülkeleri içinde Türklerin en yoğun yaşadığı ülke olan Bulgaristan’da Alevi-Bektaşi inanç ve kültürü, geleneği tüm canlılığıyla varlığını sürdürmeye devam etmektedir. 
İlk kez 2000 yılında bu ülkeye giden Ayhan Aydın, Balkan Alevi-Bektaşi dünyasıyla ilgili yayınlamayı planladığı üçlü serinin bu ikinci kitabıyla da, gezi ve söyleşileriyle, bizleri Bulgaristan’daki Alevi-Bektaşi toplumunun yaşamlarına ve inanç dünyalarına, köylere, türbe merkezlerine götürmekte, oraya sağlıklı bir gözle bakmamızı sağlamaktadır.
Ayhan Aydın bu kitabıyla, aynı zamanda farklı boyutlarıyla Balkanlar’da Alevi-Bektaşi varlığına daha geniş bir şekilde bakmamızı olanak veren, farklı görüşleri de bir araya getirerek bir gazeteci olarak da bizleri aydınlatmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Anadolu aydınlanmasının da köklerinden ve ayrılmaz bir parçamız olan Rumeli erenlerinin yolundan gidenlere selam olsun.


Basım Ayı/Yılı : 5/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 840
Ağırlık : 840
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺285,00

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanların hayatlarında yaygın bir şekilde kullanım alanı bulan sembol ve motifler, Alevî-Bektaşî inançlarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu sembollerin oluşması ve anlamlandırılmasında dinlerin çeşitli ölçülerde etkisi olmuştur. Özellikle İslam’ın yayılması ve Türklerin Anadolu’ya göçleriyle, Alevî-Bektaşîlerin kullandığı sembollerden bazıları, onların geçmiş inançlarının izlerini taşırken, bazıları ise Hıristiyanlık, Budizm ve Zerdüştlük gibi dinlerden izler taşımaktadır. Sembol ve motiflerin çıkışlarında rol oynayan en önemli unsurlardan bazıları da halkın içerisinden çıkan mitler, masal, destan ve hikâyelerdir.
İslami inançlarda güç, kuvvet, hâkimiyet ve hükümdarlığı sembolize eden sembol ve motifler daha sonraki dönemlerde Alevî-Bektaşî inançlarının da arasına girmiş ve şekillenmiştir. Bu motif ve sembollerin bazıları kutsal kabul edilirken bazıları da olumsuz özellikleri ile öne çıkmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 160
Ağırlık : 160
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺82,00

Bilimsel bilgi biricik hakikat midir? Yoksa bilimsel gerçek olarak kabul ettiğimiz şeyler hakikat olarak işaret edilen şeyin sadece bir parçası mıdır? Bu ayrım yapıldığı anda, anlam dünyamızı oluşturmada bilimin tek başına ne kadar söz sahibi olduğu tartışmaya açılmış olur ve bilimsel bir dünya görüşünün ne ifade ettiği sorgulanmaya başlanır. Bu durumda bazı soruların cevaplanması beklenir. Bilim her şeyi açıklar mı? Bilimin geleceği hakkında hangi varsayımlarda bulunulabilir? Bilim, din ve felsefe üçlüsünün tarihsel seyrine ve şu andaki durumuna bakıldığında, geleceğin dünyasında bilim dışında kalan alanların önemini kaybedeceği söylenebilir mi? Farklı dünya görüşleri bu soruya karşı nasıl bir tutum takınmaktadır? Bilim,gücünü ve değerini sadece bünyesindeki teorilerden mi almaktadır? Bu noktada bilim felsefesinin hiçbir önemi yok mudur? Hatta bilimin ideolojisinden ya da ideolojik bakış açısıyla şekillenmiş bilimsel bir dünya görüşünden bahsedilemez mi? Bu tarz sorulara verilebilecek her cevaba istinaden; geleceğin dünyasında din ve felsefeye gerek olup olmadığı, din ve bilimin çatışıp çatışmadığı, bununla bağlantılı olarak bilimin ateizmi temellendirmede güçlü bir koz olarak kullanılıp kullanılamayacağı gibi birçok meselede farklı yaklaşımlar ortaya çıkar.


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 364
Ağırlık : 364
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺230,00
Tanrı-Din-İnsan

Her zamankinden daha çok akla, akılla birlikte yüceltilmiş insani duygulara ve akılduygu sentezini kurabilmiş yüce bir ruha ihtiyaç duyulan bir dönemde deizmin Tanrı, din ve insan hakkındaki görüşlerini teistik bir perspektifle ele alan bu eserde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
Ben (inanç bakımından) kimim? Deist miyim; teist miyim? Tanrı’yı olumlamaları bakımından benzer argüman üreten deizm ile teizm arasındaki fark nedir, bu iki anlayış neden karşı karşıya getirilmiştir? Deizme göre Tanrı vahye veya kutsal kitaba ihtiyaç duyulmaksızın sırf akılla bulunabiliyorsa, neden ateistler var? Yoksa deistlere göre ateistler akıllarını kullanmıyorlar mı? Ateizm ve deizmin teizme karşı birleşme eğilimi ne ile açıklanabilir? Dinsiz Tanrı anlayışı olarak tanımlanan deizmin doğal dini neye tekabül eder? Deizmin Hristiyanlığa yönelik haklı tepkisi İslam dini söz konusu olduğunda haksız tespite nasıl dönüşür? Deistlerin argümanlarındaki mantık hataları nelerdir? Üç teistik dinden hangisi daha rasyoneldir? Deizmin evrensel din ideali İslam olabilir mi? İnsanın varoluşsal bilmecesini deizm mi yoksa teizm mi çözebilir? Deizm insanın manevi ihtiyaçlarına cevap verebilir mi? Ahlakın içselleştirilip yaşanması için din gerekli midir?
Son bir soru ve sözün özü olarak özün farkındalığında son bir söz: Kim ne derse desin beni Yaratan beni duyuyor ve onu hep içimde hissediyorum diyor musunuz? O zaman, siz deist değil, (Müslüman) bir teistsiniz.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 316
Ağırlık : 316
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺164,00

“Metamorfoz konusu, Eski Türk İnanç Sistemi’nin yaşa-yan halk inançlarındaki izlerini aramaya başladığımız andan itibaren gündemimizde olmuştur. İlk çarpıcı fulü tespiti de halk inançlarında varlığı yaygın olarak bilinen “taş kesilme” inancı ile yapmaya başlamıştık. Türk kültür coğrafyasında yaygın şekilde taş olma ile ilgili anlatılar vardı. Bazı tespitlerde kurtulma adına yapılan dualar kabul görünce taş olunuyor ve bu türden taş kesilme hali kutsal mekânlar oluşturuyordu. Zulümden, saldırıdan, korunmak isteyen kişinin duası kabul olunca kişi “ya kuş olup uçuyor veya taş olup kurtuluyordu.” Bu türden taş olmalar etrafında efsaneler oluşuyor, halk nazarında bu yerler kutsal mekânlara dönüşüyordu. Bir taş olma şekli daha vardı. Bu kere günah kâr kimse günah işlediği için cezalandırılması sonucu taşa dönüşüyordu. Ancak bu taşlar ziyaret edilmiyordu. Bu dönüşümü takdir eden, gerçekleştiren bir güç ,bir makam vardı. 
Devriye verileri ile halk inançları verileri arasındaki paralellik, ulu zatların menkıbeleri ile halk inançlarındaki efsaneler arasında dag örülmektedir. Hacı Bektaş Veli, güvercin donuna girebilirken, Geyikli Baba geyiklerine çift sürdürmekte veya savaşa giderken geyiği binit olarak kullanabilmekte, hatta taş duvarı binit yapıp yılanı kamçı olarak kullanan ulu zatlar da vardı. Bu türden bulgular; insanlar, hayvanlar ve cansız bilinenler arasında dönüşümü örneklemektedir.”


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 184
Ağırlık : 184
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺62,32

Metodistler, yaşadıkları ülke nüfusuna oranla sayıca az gibi görünmelerine rağmen, nüfuz alanları oldukça geniştir. Bu açıdan bakıldığında özellikle A.B.D’nin iç ve dış politikasında dolayısıyla dünya siyasetinde oldukça etkili oldukları görülmektedir. Metodist Kilisesi ve bu kilise mensuplarının dini düşünce ve görüşleri, onların felsefi ve siyasi fikirlerinin arka planının temellerini oluşturmaktadır. Özellikle geçen yüzyılın son çeyreğinde ve günümüzde bu kili­se mensupları, Amerika Birleşik Devletleri’nin üst düzey yöne­ticileri olmuşlar ve dünya siyasetine yön vermişlerdir.Neoconlar olarak isimlendirilen Evanjelik ve Fundamentalist gruplar ve kuruluşların, bilinen misyon yöntemlerinin yanı sıra, üst düzey yöneticiler va­sıtasıyla,İsa’nın yeryüzüne gelişini kolaylaştırmak için, dünyayı zorla bir kargaşa ve savaş ortamına sürüklemektedir. Çünkü on­lara göre, İsa yeryüzüne gelerekbarışı ihdas edecek ve Tanrı Krallığı’nı kuracaktır. Bu çatışma ve savaş ortamıahir zamanda meydana gelecek olan Armagedon Savaşı’nın ön hazırlıkları ola­rak dikkat çekmektedir. Bunun da temel kaynağını, Milenyumculuk düşüncesi ve İncil’deki Yuhanna’nın Vahyi şekillendirmektedir. Bu kaynaktan beslenen yöneticiler, gerektiğinde askeri seçenekleri de göz ardı et­meden, yayılmacı bir politika izleyerek, dünyanın kontrolünü ele geçirmeye ve küreselleşmenin de etkisiyle misyonu yerine ge­tirmeye çalışmaktadır. Evanjelik guruplar, özellikle Dinler Arası Diyalog Faaliyetleri, Büyük Ortadoğu Projesi ve İbrahimi Dinler safsatasını kendilerine rehber edinen Türk ve İslam dünyasındaki çeşitli dini olduğu zannedilen hareketleri, kuruluşları (Fetö vb.)ve etnik ayrışmaları destekleyerek kendilerine asker ve yandaş devşirmektedirler. Geçmişten günümüze ülkemizde yapılan Misyonerlik faaliyetleri vasıtasıyla insanlarımız İslam dininden uzaklaştırılmaya ve Hıristiyanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Kaldı ki küreselleşmenin de arkasında ya­tan güç, yine Evanjelik hareketin oluşturduğu, küresel sermaye ve Ökümenik harekettir.


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 176
Ağırlık : 176
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺71,75

Her şey söylencelerle başladı.

İlk çağlardan itibaren insanlık, yaşadıklarını ve düşüncelerini ifade etme ve aktarma ihtiyacı duydu. Bilinmeyene olan merak, karanlığa karşı duyulan korku ve doğayla yapılan mücadeleler hakkında resimler çizmeye ve hikâyeler anlatmaya başladı. Bu resimler ve hikâyeler zamanla zenginleşerek söylencelere ve en sonunda da mitlere dönüştü.

Mitoloji Rehberi, mit kavramının temeline inerken temel mit çeşitlerini ve en eski hikâyeleri en sade haliyle sunuyor. Hayvan mitleri, doğa mitleri, güneş, ay ve yıldız mitleri gibi çok çeşitli mitleri açıklamalarıyla anlatan bu kitap, mitolojiye meraklı okurlar için nitelikli bir kaynak.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 288
Ağırlık : 288
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺81,12

Mircea Eliade’ya göre şaman; ruhunu bedeninden ayırarak göğe yükselen ve yeraltına inme cesaretini gösterebilen, esrime tekniğinin baş ustasıdır. Gökyüzündeki varlıklar ile iletişim kuran şamana “Ak Şaman”, Yeraltındaki ruhlar, cinler ve özellikle Erlik Hanın karşısına çıkmaya cesaret gösterebilen Şamana “Kara Şaman” adı verilir. Şamanlar seçilmiş kişilerdir ve topluluğun diğer üyelerinin ulaşamadığı kutsal alana erişebilirler.

Şamanizm kendi içinde mistik ve manevi bir dünyayı barındırır. Şamanlar sihirli uçuş yapabilen, ruhlar, gökyüzü ve yeraltı varlıkları hakkında bilgi veren ve mitolojilerin oluşumunu sağlayan kişilerdir. İnsan ve Tanrı arasındaki iletişimi sağlayan da onlardır.

Altay Türkleri evrendeki her şeyin kendisine benzediğine inanır. Canlı cansız ayırımı yapmaz. Ağaçlar, güneş, ay, yıldızlar hepsinin bir hayatı vardır. Doğadaki her şeyin yaşadığına ve doğup öldüğüne inanır. Dolayısıyla şamanların “Töz” adını verdiği bu öz, canlı cansız tüm varlıkların yaşaması için gerekli bir kavramdır. Şamanizm’de ruhun varlığına inanıldığı anlaşılmaktadır. Dağların ruhu, ormanın ruhu, suların ruhu, ateşin ruhu, yerin-toprağın ruhu, insanların hayatında önemli bir yer tutar. Onların hoşnut edilmesi için saçılar yapılır, kurbanlar kesilir. Evrenin bira “Birliği” vardır. Şaman transa geçtiğinde doğanın ve tüm evrenin dilini anladığını söyler.

Sayın Eray Emin Aydemir’in kitabında tüm bu ezoterik ve gizemli bilgileri büyük bir keyifle okuyacaksınız. Şamanın kozmik yolculuğu ile başlayıp günümüz gençliğinin bu özel insanlara nasıl baktığına kadar birçok farklı perspektifi de göreceksiniz.

Yazar’a yayın hayatında başarılar diliyorum.

Nuray Bilgili


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 160
Ağırlık : 160
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺114,80

Havz-ı Hayat aslen Budizm'e ait olduğu söylenen Amritakunda adlı bir eserin Arapça, Farsça, Türkçe ve Urducaya çevrilmiş halidir. Adı bilinmeyen bir yazar tarafından kaleme alınan bu metnin, 1212 yılında Türk ordularının Bengal'in doğu bölgelerini fethettiği zamana tekabül eden tercüme hareketi sürecinde gün yüzüne çıktığı iddia edilmektedir. Eser önce Arapçaya çevrilmiştir. Şettârî tarikatının tanınmış şeyhi Muhammed Gavs (ö. 1563), Havz-ı Hayat'ın Arapça nüshasını Bahru'l-Hayat başlığı ile Farsçaya tercüme etmiştir.

Risalenin, çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere, yaklaşık kırk beş Arapça nüshası mevcuttur. Havz-ı Hayat, 19'uncu yüzyılın sonlarına doğru Arapça metin esas alınarak, iki defa Osmanlı Türkçesine tercüme edilmiştir. Eser, İstanbul'daki Mevlevi tarikatı çevrelerinde revaç bulmuştur.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 130
Ağırlık : 130
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺135,00
(Gaye Ve Nizam Delili Açısından)

Tanrı’nın varlığını ispat/inkâr etmek için farklı yöntemler tercih edilmiştir. Bunlardan biri de Batı’da Teleolojik, İslam Dünyasında Gaye ve Nizam delili olarak adlandırılan yöntemdir. Gaye ve Nizam delili evrenin yapısı üzerinden
Tanrı’nın varlığını ispatlama çabasıdır. Geleneksel dönemde gözleme dayalı olarak sürdürülen bu yöntem son dönemlerde yerini teknolojik imkânlarla elde edilen bilimsel bulgulara bırakmıştır. Evrenin yapısına yönelik keşfedilen yeni bulgular, teistik çevrelerde Tanrı’nın varlığına bir delil olarak gösterilirken ateistik çevreler ise yeni verilerin tanrısızlığın bir işareti olarak değerlendirmektedir. Evren birtakım sırlarının çözülmesine rağmen büyük oranda gizemini korumaya devam etmektedir. Günümüz dünyasında ilahiyat alanı dışında pozitif bilim olarak adlandırılan fizik, kimya ve biyoloji alanında yapılan çalışmaların odağında tüm bu olup bitenlerin kendiliğinden şans ve tesadüfe dayalı olarak mı yoksa bir tasarlayıcı tarafından mı dizayn edildiği tartışılmaktadır. Bu kitapta gerek Batı
gerekse İslam dünyasında evrenin yapısı üzerinden evrenin Tanrı inancı ileilgili bir bağlantısının kurulup kurulamayacağı irdelenmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 246
Ağırlık : 246
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺100,00

Dinler veTranshümanizm


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 238
Ağırlık : 238
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺96,00
1 2 3 4 >
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı