Bu kitap, Görsel iletişim sürecinde görsel pedagojik farkındalığın geliştirilmesi noktasına odaklanarak oluşturulan bir araştırma sürecini kapsamaktadır. Kitapta yer verilen araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Eğitimi bölümündeki seçmeli sanat atölye Grafik Tasarım dersinde görsel kültür odaklı görsel pedagojik farkındalığın nasıl geliştirilebileceğini ve tasarım süreçlerine nasıl yansıdığını ortaya koymaktadır. Kitapta görsel kültür, görsel okuryazarlık, dijital ve yeni medya okuryazarlıkları, görsel algı, görsel algı yönetimi oluşturmak, retorik söylem, rizomatik analiz süreci gibi konu başlıklarına yer verilmiştir. Kitapta yer alan araştırmanın bulguları kapsamında görsel pedagoji eğitiminin görsel sanatlar eğitimine yönelik katkı sağladığı, öğrencilerin yaşadıkları kültüre, çevresine, çevresindeki görsellere, görsel kültür öğelerine, sosyal medyadaki görsel imgelere yönelik farkındalık geliştirdikleri ve bu bağlamda öğrencilerin görsel pedagojik farkındalığa dayalı tasarım çalışmaları oluşturabildikleri gözlemlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular alanyazında tartışılarak önerilerde bulunulmuştur. Bu çerçevede kitap, görsel farkındalık geliştirme sürecine ve Görsel İletişim alanına katkı sunmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 366
Ağırlık : 366
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺193,50

Gençliğin dine bakışı, dine karşı tutumları, dinle ilişkisi, dine hayatlarında yer verme biçimi ve nihayetinde hayatı anlamlandırma serüvenlerinde dine atfettikleri değer, özelde ülkemizin genelde ise dünyanın gündemini meşgul eden problem alanlarından biridir. Bilhassa ekonomi ve teknolojide meydana gelen değişimlere binaen bilgi anlayışında ve buna bağlı olarak değerler sisteminde meydana gelen değişimlerin, tüm dünyada gençlerin dinle ilişkisini etkilediği düşünüldüğünde, söz konusu etki ve değişimi anlamak, gençlik ve din ilişkisini çok farklı açılardan ele almayı ve incelemeyi gerekli kılmaktadır. Elinizdeki çalışma, bu gerekliliğin yerine getirilmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 476
Ağırlık : 476
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺238,50

Cinsiyete dair kabullerimiz ataerkil bir toplum yapısı içinde oluştuğu için kadınlar ve erkekler arasında bir hiyerarşi kurarak; kadınlığa ve erkekliğe ilişkin tanımlamalar yapar. Bu tanımlamalar bireysel ve toplumsal olarak sorgulanmadığı müddetçe varlığını sürdürür. Bu eserde cinsiyete dayalı ayrımcılık ve cinsiyete dair içselleştirilmiş kabuller Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri örneklemi üzerinden Glick ve Fiske’nin “çelişik duygulu cinsiyetçilik” ve “erkeklere ilişkin çelişik duygular” adlı ölçekleri kullanılarak analiz edilmiştir. 


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 134
Ağırlık : 134
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺85,50

Tükenmişlik sendromunun hem bireylerin kendilerinde hem de çalıştıkları örgütlerde ciddi sorunlara yol açması bu kavramın araştırılması gerekliliğini doğurmuş olup; bu kitapta tükenmişlik sendromunun tanımı, nasıl ortaya çıktığı, alt boyutlarının neler olduğu, belirtileri, nedenleri, sonuçları ve nasıl baş edilmesi gerektiğine dair temel bilgilere yer verilmektedir.  Kitapta yer alan bu bilgilerin, tükenmişlik sendromunun ne olduğunu anlamak; kavrama dair geliştirilen modelleri, bireysel ve örgütsel düzeyde var olabilecek nedenlerini ve belirtilerini öğrenmek; sendromun neden olduğu sonuçlara ve bu sonuçlarla nasıl baş edilebileceğine, tükenmişliğin nasıl önlenebileceğine dair bilgi edinmek isteyen kişilere faydalı olacağı umulmaktadır. Bu doğrultuda kitabın hem bireyler hem de örgütler için kaynak niteliğinde olduğu ifade edilebilir.


Basım Ayı/Yılı : 1/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 94
Ağırlık : 94
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺72,00

It is one of the complaints of the schoolmaster that the public does not defer to his professional opinion as completely as it does to that of practitioners in other professions. At first sight it might seem as though this indicated a defect either in the public or in the profession; and yet a wider view of the situation would suggest that such a conclusion is not a necessary one. The relations of education to the public are different from those of any other professional work. Education is a public business with us, in a sense that the protection and restoration of personal health or legal rights are not. To an extent characteristic of no other institution, save that of the state itself, the school has power to modify the social order. And under our political system, it is the right of each individual to have a voice in the making of social policies as, indeed, he has a vote in the determination of political affairs. If this be true, education is primarily a public business, and onl secondarily a specialized vocation. The layman, then, will always have his right to some utterance on the operation of the public schools.


Basım Ayı/Yılı : 5/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 60
Ağırlık : 60
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺108,00

Toplum içinde bireylerarası eşitliğin sağlanmasında önemli bir kırılım, toplumsal cinsiyet algısında eşitliğin sağlanabilmesi; toplumların demokratik bir yapı oluşturabilmesinin basamaklarından biri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmasıdır. Toplumsal cinsiyetin yüzyıllardan beri devam eden kadın-erkek eşitsizliğini odak alan çalışma alanına uzunca bir süredir LGBTİ bireyler de dahil olmuştur.

Medya temsillerinin toplumun baskın ideolojilere göre eşitsizlik aralığını açan yönlendirmesi, izleyicinin zihninde eşitsizliği pekiştirmektedir. Toplumsal cinsiyetin nasıl alımlandığını anlamak için gerçekleştirilen izleyici araştırmalarını içeren bölümlerden oluşan bu kitap, medyanın eşitsizliği alevlendiren manipülasyonlarını görünür kılmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 6/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 176
Ağırlık : 176
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺153,00

Neden bazı insanlar tüm zamanlarını çevrelerinin fotoğrafını çekerek geçirirler? Fotoğraflar neden bazı ailelerde daha göz önündeyken başka ailelerde ortada görünmez? Fotoğraflar ailemizin bilinçdışıyla ilgili neleri açığa vurur?
Aile fotoğraflarını, otoportreleri, tatil, ev ve manzara fotoğraflarını okumayı öğreten bu güzel denemede Christine Ulivucci, görüntülerin mahrem sırlarımızı ve yaralarımızı nasıl içinde barındırdığını ve bizi nasıl iyileştirebileceğini gösteriyor.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 240
Ağırlık : 240
En / Boy : 12,5 / 20,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺72,00

Yüzbinlerce okura ulaşan
İrade Terbiyesi yazarı Jules Payot…
Ve onun bugüne dek Türkçe’de hiç yayımlanmayan İnanca Dair adlı eseri.

İnanç; kültür, eğitim gibi kadim kavramlar...
İnsanlık kadar eski meseleler. 
Pedagog ve felsefeci Payot, eğitim alanındaki engin bilgisiyle bu kez inanç üzerine yoğunlaşıyor. İnancın bağlamını
alabildiğine genişletiyor.

Etkileyici bir pozitivizm eleştirisiyle de
okuru kendisine bağlıyor.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 196
Ağırlık : 196
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺70,55

Yalın "mekan" yoktur, sadece farklı türden mekanlar, mekansal ilişkiler veya mekânsallaşmalar vardır. Bunun nedeni kentsel mekânların, farklılaşan anlam, işlev ve değerleriyle geçmişten farklı olarak kentlilik bilincine, kentsel yaşama, kente özgü sosyal ilişki formlarına ve bireysel kimlik formasyonuna dair yeni çağrışımları bütünsel bir biçimde sunmalarıdır. Denilebilir ki, kentler ve kentsel mekânlar, insanlığın en önemli ürünlerinden birisidir. Ancak bu ürün, kendine özgü toplumsal ilişkileri ve o ilişkileri gerçekleştiren insanları da üreten bir üründür. Bu nedenle belli bir ilişki ağının ürünü ve aynı zamanda üreticisi olan insanlar, bulundukları kentsel mekânlarda bir taraftan belli türden ilişki biçimlerinin görünürlük kazanmasına izin verirken, diğer taraftan da bu ilişki biçimlerinin dışında kalan diğerlerinin varlığını bir ihlal olarak nitelendirmekte ve onları bir gayri meşruluk olarak ilan edebilmektedir. Bu yönüyle kentler ve kentsel mekânların her birinin kendi alt katmanlarına sahip oldukları ileri sürülebilir. Ancak bu alt katmanlaşmada, kentsel yaşama uyumun rasyonel araçları olarak işlev gören örgütler, kurumlar ve kurumsal yapılaşmalar inşa edilmediği sürece bunların yaşam alanlarında olumlu bir karşılığının olması mümkün değildir. Nitekim bugün, yaşam alanlarının pazarlama amaçlı sürekli metalaştırılması, böyle bir olumsuzluğa işaret etmektedir. Hatta biraz daha ileri giderek, bunun, bireyin ve toplumun yaşayışının temel işleyiş kurallarını adeta tiyatro sahnesinde sergilenen bir oyunun kurgusu haline getirdiği bile söylenebilir. Dolayısıyla hem bireyin hem de toplumun, toplumsal yaşayışa dair değerlerinin her geçen gün birbirinden değişik miktarlarda alınıp satıldığı bir yerde bireysel ve toplumsal yaşayışın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi tehlikeye girmektedir. Bu bağlamda, bahsi geçen kentlerin ve kentsel mekânların uygarlık katları şeklinde çoğalmaları mümkün olmamaktadır. Bu ise, uygarlık yaratanlara dâhil olmak ya da onların periferideki uzantıları olarak kalmak demektir. Oysa kentlerden bahsetmek başlı başına bir uygarlığa işaret etmektedir. Hazırlanan bu seçkide de kentlerin ve kentsel mekânların farklı görünümleri, dönüşümleri, sorunları ve yeni arayışları kritize edilmiş, dolayısıyla da okuyucunun bahsi geçen konuya çok yönlü ve çok boyutlu yönlerden bakabilmesi hedeflenmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 3/2012
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 471
Ağırlık : 404
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺112,05
Bir Nüfus Hikayesi

Nüfus konusunda herkes biraz çekingen, büyük sözlerden kaçınıyor ama bununla birlikte salonda bir fil oturuyor. Belki bu fili herkes biraz görebilse, onun hakkında konuşmak daha kolay olabilir. Bu fili görebilenlere bakacak olursak, internette “nüfus çok arttı” diye aradığınızda, dünyanın her yerinden farklı farklı yorumlara rastlamanız mümkün. Genellikle tartışmalar “evet çok fazla” veya “herkese yer var” gibi sohbetlere yönelirken, sonunda sorun “Nüfus çoksa bile ne yapacağız?” konusuna geliyor. Her tartışmanın sonunda “Eğer nüfus fazlaysa kimlerin fazlalık yarattığına nasıl karar vereceğiz?” gibi cevap vermekte zorlanacağımız sorularla da karşılaşmaktayız. İşte elinizdeki kitabın yazılma sebebi de bu. Bu kitap Türkiye gibi bir ülkenin hızla gelişmesini engelleyen temel faktörleri irdeliyor. Tamamen bilimsel olmamakla birlikte anlaşılır, takip edilebilir bir dille bu konudaki görüşleri içeriyor. Türkiye’yi etkileyen nüfus faktörünün dünya için de hayati bir önem taşıdığı örneklerle anlatılıyor.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 160
Ağırlık : 160
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺80,00

Sevgili Anne;
Yazma, okuma, eğlenme, güçlenme, saklama zamanı şimdi!
Bebeğini büyütürken elinden düşürmeyeceğin bu defteri ilerde çok hoş bir hatıra olarak çocuğuna armağan edebilirsin hissiyatıyla anne ajandan ile çocuğunu büyütürken harika zaman geçirirsin umarım…
Bu ajandaya ulaşan güzel anne, kendini asla yalnız hissetme…
Upuzun annelik serüveninde bil ki yalnız değilsin… Uykusuzluk, endişe, soğuk çaylar kahveler, anne topuzu, sabah; öğlen ne yese, öğlen; akşam ne yese düşünceleri, kendin yemek yemeyi unutma halleri hepsini birlikte yaşıyoruz.
Ajandandaki ‘bugün kendin için ne yapacaksın?’ bölümünü sakın atlama.
Her gün kendin için yapacağın en ufak şey bile emin ol sana çok iyi gelecek…
Mutlu bir anne, mutlu bir eş, mutlu bir evlat, mutlu bir çalışan, mutlu bir kadın olman için önce kendini iyi hissetmen gerek…
Unutma sen harika işlere imza atan ve elinden gelenin en iyisini yapan harika bir kadınsın…
Seni tüm kalbimle kucaklıyorum ve annelik yolculuğunda yanında olmaktan inanılmaz mutluyum…


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 272
Ağırlık : 272
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺165,00

Oyun, insanlıkla mı var oldu yoksa insanlıktan önce de var mıydı? Bu soru üzerine tartışmalar hala devam etse de, insanlık var olduğundan beri oyunun hayatımızın bir parçası olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bir boş zaman etkinliği, bir eğlence biçimi, bir sosyalleşme biçimi… İnsanlık tarihi gelişmelerle dolu bir serüven, şüphesiz ki bu gelişmelerden oyunlarda payını aldı. Geleneksel oyunlar ile sokakta başlayan oyun oynama davranışı gelişen teknolojilerle beraber dijital oyun olarak artık her yerde. Oyun, Dijital Oyun, Bağımlılık ve Motivasyon Kavramları Arasındaki İlişkiler başlıklı çalışmamızın birinci bölümü, oyun kavramını ve tarihsel gelişimi açıklayan bir içerikle başlasa da bölümün asıl konusunu dijital oyunlar oluşturmaktadır. Geçmişten günümüze dijital oyunların ve oynanan cihazların gelişim süreci, dijital oyun türleri çalışma kapsamında detaylı olarak ele alınmıştır. Oyuncu kimdir? sorusuna yanıt aranmış, dijital oyunların bireysel ve toplumsal işlevi irdelenmiştir. Dijital oyun endüstrisinin geçmişten günümüze gelişimi gözler önüne serilmiştir. Yeni medyanın bir öğesi olan dijital oyunlar, interaktif iletişim doğrultusunda tartışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümü alışkanlık ve bağımlılık kavramları arasındaki farklılıklara ele alarak başlayarak, tüm bağımlılık türleri arasında geniş bir içerik sunmaya çalışmıştır. Bu bölümün temelini, davranışsal bir bağımlılık olan ‘dijital oyun bağımlılığı’ oluşturmaktadır. Dijital oyun bağımlılığına dair tanı, süreçler, bağımlılık nedenleri, fizyolojik-psikolojik-zihinsel-toplumsal-ailevi etkileri, kullanılan ölçekler, tedavide kullanılan yöntemler, önleme-azaltma öneri ve yaygınlığı gibi her husus tüm detayları ile tartışılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümde ise motivasyon kavramına ve motivasyon kuramlarına yer verilmiştir. Eski ve yeni teoriler tartışılarak, motivasyon ve dijital oyun oynama davranışı arasındaki ilişki irdelenmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 216
Ağırlık : 216
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00

Sanayileşme ve kentleşme sonucunda 19. yüzyılda ortaya çıkan sosyoloji, toplumu anlama ve açıklama konusunda bugün de önemli bir bilim dalı olma özelliğini sürdürmektedir. Öte yandan insanı ve kültürünü, farklı ırk ve çevre koşullarında inceleyen antropoloji; günümüzde sosyal bilimlerin önemli çalışma alanlarından biri olma özelliğini kazanmıştır. Antropoloji alanında ilkel ile modern, köylü ile kentli, azgelişmiş ile gelişmiş ayırımı çok kapsamlı ve farklı açılardan ele alınmaktadır. Bu alandaki ilk çalışmalar; modern antropolojinin öncüsü, Alman kökenli Amerikalı antropolog Franz Boas (1858-1942) tarafından, İlkel İnsanın Zihni adlı eser ile ortaya konulmuştur. Irk ve çevre ilişkisinin ilk kez ele alındığı bu eser, sosyal bilimlerin en önemli klasiklerinden biri olarak kabul edilir.
 
Franz Boas, ilkel insan ile modern insanın düşünme biçimini belirlemeye çalışır, bunların çok da farklı olmadığı anlayışına ulaşır. İlkel İnsanın Zihni; antropoloji, tarih, sosyoloji, insan hakları, psikoloji gibi alanlar başta olmak üzere hemen her alandaki araştırmacıya hitap eder. Bu niteliğiyle antropolojinin alanını, kapsamını ve yaklaşımını anlamak, insanı ve toplumu açıklamak, günümüzde de üstün ırk, üstün ulus, üstün insan ve benzeri söylemlerle varlığını farklı biçimlerde sürdüren ırkçılığa karşı, tarafsız ve ciddi bir itiraz geliştirilir.


Basım Ayı/Yılı : 6/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 279
Ağırlık : 279
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺83,30

TIME, Foreign Policy, Prospect ve Wired gibi dünyaca ünlü dergiler tarafından teknoloji konusunda en etkili kişilerden biri olarak gösterilen Jaron Lanier bizleri sosyal medyanın ve onu oluşturan algoritmaların arka yüzüne taşıyor. Bir şeylerin değişmesini beklemeyin, değişimi kendiniz sağlamak için sosyal medya hesaplarınızı kapatın. Çünkü henüz geç kalmadınız.

İşte Sosyal Medya Hesaplarınızı Hemen Şimdi Kapatmanız İçin 10 Argüman:

1. Özgür İradenizi Kaybediyorsunuz.

2. Sosyal Medyayı Bırakmak Günümüz Çılgınlığına Direnmenin Tam On İkiden Vuran Yoludur.

3. Sosyal Medya Sizi Pisliğin Tekine Dönüştürüyor.

4. Sosyal Medya Hakikatin Altını Oyuyor.

5. Sosyal Medya Söylediklerinizi Anlamsızlaştırıyor.

6. Sosyal Medya Empati Kapasitenizi Yok Ediyor.

7. Sosyal Medya Sizi Mutsuz Ediyor.

8. Sosyal Medya Ekonomik İtibarınızın Olmasını İstemiyor.

9. Sosyal Medya Siyaseti İmkansız Hâle Getiriyor.

10. Sosyal Medya Ruhunuzdan Nefret Ediyor. Haydi şimdi harekete geçme zamanı!


Basım Ayı/Yılı : 2/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 176
Ağırlık : 176
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺80,00

Edward Said’in Şarkiyatçılık kitabının yayımlanışının ardından Batı’daki entelektüel çev-reler tuhaf bir gürültüyle uyandılar. Yabancısı oldukları bir sesti bu… Kendi üniversitele-rinde yetişmiş, klasik kültüre hâkim, edebiyat ve filoloji uzmanı olan Edward Said, Doğu ve Batı ilişkilerinde yeni tezler gündeme getiriyor, kuşkusuz kendine özgü, muhalif ente-lüktüel bir tat katarak Batılı bilincin yansıdığı aynayı kamuoyuna sunuyordu.

İlk bakışta bu cesur çıkış küçümsense de, Said katı ve geleneksel bir sahayı yerinden oy-natabilmeyi başarabildi. Artık oryantalizm, klasik dil çalışmalarına vurgu yapan bir ‘disip-lin’ olmaktan çok, her geçen gün kendi içinde dönüşerek, bir söylem, hükmetme geleneği-nin bir parçası olarak literatürde yer etmeye başladı. Bu alanın armağan ettiği yeni cümle-lerle söyleyecek olursak, Batı’nın ötekine bakışı ‘oryantalist bir perspektifte’ dile getirili-yordu. Ortadoğu’daki sıcak gelişmelerin arka planında oryantalizmin iki yüz yıllık sorusu gündeme gelmekteydi.

Said, zor olanı denemiş, Batı’nın Doğu’ya bakışındaki terimleri tersine çevirebilmişti. Sö-mürgeciliğin “keşif kolları” sadece ekonomik ve politik bir bakışla değerlendirilmiyor, edebî metinler üzerinden hareketle çarpık kareler teorik bir çerçevede işaretleniyordu. Doğu’nun nasıl keşfedildiği sorusu ise can alıcı önemdeydi. 18. yüzyıldan itibaren Batı, derin istek ve arzularıyla Doğu’yu keşfe çıkarken pek de masum sayılmayacak bu keşif çabası, beraberinde birçok şeyi de götürmüştü. Chateaubriand, Lamartine, Nerval ve Flau-bert’in yazılarında hayalî bir Doğu coğrafyası yaratılırken veya Oryantalist ressamların tablolarında egzotik ve dişil kompozisyonlar kullanılırken, aslında sıradan Batılı bireyin zihninde klişelerle yüklü bir Doğu inşa edilmekteydi.  


Basım Ayı/Yılı : 12/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 504
Ağırlık : 504
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺200,90

Karar verme kavramının insanların ve örgütlerin hayatında önemli bir rolü bulunmaktadır. Çalışmanın çoğu bölümünde karar verme kavramının insan ve örgütlerin hayatı açısından önemi farklı açılardan açıklanmaya çalışılmıştır. Karar verme konusunun bu kadar önemli olduğunun bilincinde olmak da karar verme konusu kadar önemlidir. Yapılan araştırmalar neticesinde karar verme olgusu; bir eylemin merkezinde, kalbinde yer tutmakta ve gerçekleştirilen eylemler verilen bu kararlar doğrultusunda şekillenmektedir. Bu bağlamda gerek insanların günlük yaşantılarındaki davranışlarının gerekse kamu örgütlerinin faaliyetlerinin kararları temel aldığını söylemek yerinde olacaktır. Kanunla verilmiş yetki ve sorumluluklar çerçevesinde hareket eden yöneticilerin yönetsel etkinlik ve başarılarında, onların bu yetkilerini kullanmaları ve kullanırken vermiş oldukları kararlar etkili olmaktadır. Bu nedenle karar vermedeki esas amaç, doğru sonuca erişmektir.
Vatandaşın şikâyetleri üzerine kamu örgütlerini devlet adına denetleyen ve denetimi neticesinde bir karara varan Kamu Denetçiliği Kurumunun karar verme yöntem ve uygulamaları, çalışmamızın örnek konusudur. Bu çerçevede başdenetçi ve denetçilerin yöneticiliğin en önemli unsuru sayılan karar verme ile ilgili tutum ve davranışları gözlemlenmiştir. Yönetim sürecinin bir işlevi olarak yer edinen, ayrıca diğer bütün süreçleri de doğrudan etkileyen karar verme sürecinin Kamu Denetçiliği kurumunda nasıl işlediği ve alınan kararların ne şekilde uygulamaya konulduğu, mevcut özellikleri ve mevzuatı doğrultusunda kuramsal olarak değerlendirilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 256
Ağırlık : 256
En / Boy : 16,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺99,00

Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Dönüşüm adlı bu önemli kitap, çağımızın belirleyici konularından "sürdürülebilirlik" kavramını, birçok farklı açıdan ele alarak inceliyor. Türkiye özelinde özgün konuların yanı sıra global meselelere de değinen kitap; ekonomi, çevre, tarım, finans ve daha birçok alanda geniş bir bakış açısı sunuyor. Döngüsel ekonomi ve atık yönetiminden afetlerde kaos yönetimine, finansal manipülasyondan dijital teknolojilere, hukuki sorumluluklardan iklim değişikliği ve pandeminin etkilerine kadar birçok konuyu kapsayan bu kitap, okuyucularına sürdürülebilirlik konusunda kapsamlı bir anlayış kazandırmayı hedefliyor.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 226
Ağırlık : 226
En / Boy : 16,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00

Dokunma bülbülün konduğu dalına

Meyletme dünya malına

Misafiriz geldik gideceğiz

Gel merhem ol yaralara

Mutluluk, aranmakla bulunmaz, para ile de satılmaz; çünkü mutluluk dışarıdan değil, insanın içinden gelir, öz veri ile kazanılan mutluluk gerçek mutluluktur. Geçici mutluluklar ise, sıfıra sıfır elde bir şey yok gibidir.

Tecrübe etmede geç kalmak, kansere yenilmek gibidir,

İç huzur ile yaşamak, yatalak ve felçli olup dimdik ayakta olmak gibidir.

İç huzur, anlayış ister, karşılıklı saygı, sevgi ister, acıma duygusu, merhamet ister, sabır ister, empati ister. Empati kurmadan yaşayan insan, sadece kendini düşünür, onlar başkasını düşünmenin anlamını da bilmezler, hatta başkasını düşünmek onları kızdırabilir. Çok kurnaz olurlar, kendilerini bu kurnazlıkla saklarlar, göründüğü gibi değillerdir, konuşmaları ile davranışları birbiri ile uyumlu olmaz, çelişir. Kendine benzeyen insanların yanında olunca mutlu olurlar, çok zor kişiliklerdir, ağzıyla kuş tutsalar da o insanı memnun etmek mümkün olmaz. Yeni evlenecek olanların her konuda olduğu gibi bu konuda da dikkatlerini çekmek istedim.


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 288
Ağırlık : 288
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺135,30

Biz çocuk gelişimcilerin danışanlarımızdan çok sık duyduğu bir cümle vardır: “Çocuğa siz söyler misiniz?” Kitabı bitirdikten sonra kimse bu cümleyi kurmak zorunda kalmayacak çünkü onların ne istediklerini kendi ağızlarından dinlemiş olacaksınız. 

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden Prof. Dr. İsmihan Artan, meslekteki 37 yıllık deneyimlerini ve gözlemlerini Çocuğa Siz Söyler misiniz? kitabında bir araya getirdi. Kendi deyimiyle insanlığın ortak dili olan “çocuk olmak”tan yola çıkan Artan, birbirine bağlı hikâyeler aracılığıyla okurlarını kendi çocukluk anılarına, hatıralarına yolculuğa çıkarıyor. Sayfalar arasında gezinirken kendinize rastlayabilir ve belki de uzun zamandır dinlemeyi bıraktığınız çocukluğunuzun sesini duyabilirsiniz.


Basım Ayı/Yılı : 5/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 232
Ağırlık : 232
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺75,65
Siber Zorbalıkla Mücadele

Elma Yayınevi, günümüzün en çok konuşulan ve yaşadığımız dönem nedeniyle hayatımızın tam ortasında duran dijital ortamlara dikkat çeken bir yayınla buluşuyor okuruyla.

Yazar Emel Baştürk, “Teknolojinin hızlı gelişimi karşısında günümüz dünyasında çocukların ve gençlerin karşıya karşıya olduğu önemli tehditlerden biri siber zorbalık olarak görülüyor. Kitapta internet teknolojilerinin değil, teknolojinin bilinçsiz ve kötü niyetli kullanımının risk oluşturduğu düşüncesini temel alarak doğru kullanım için elde edilmesi gereken kazanımları yaşanmış örnekler üzerinden anlatmaya çalıştık” ve “sadece çocukların değil, biz yetişkinlerin de öğrenmemiz ve değiştirmemiz gereken şeyler olduğunu vurgulamak istedik” diyerek anlatıyor kitabını.

Daha güvenli ve daha verimli bir çevrimiçi dünya için Çevrimiçi Riskler ve Siber Zorbalık kitabını okumanız ve okutmanız dileğiyle


Basım Ayı/Yılı : 9/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 152
Ağırlık : 152
En / Boy : 13 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺67,15

Baba neden böyle? diye merak ediyor Çocuk. Yaptığım bir şey yüzünden mi? Söylediğim bir şey yüzünden mi? diye merak ediyor. 
Baba sakin mi şimdi?
Baba mutlu mu?
Baba kızgın mı?

Bu kitap, eril öfkenin yarattığı korkunun sesini fısıldıyor bize. Çocuğun çaresiz karanlığını çiziyor ve o çaresizliğin kalp atışlarını kendi nabzımızda duyacak kadar etkiliyor bizi. Kitapta anlatılan Çocuk, binlerce çocuktan biri. Belki de hepsi...
Aile içi şiddete tanık olan çocuklar için umut verici bir kitap:
Çocuk edebiyatının temel ilkesi çocuğa hayat ve insan gerçeğine ilişkin kurgusal İpuçları sunmaktır. Bu kitapta da karakter yaşadığı şiddete karşı bir kurtuluş yolu buluyor. Çocuklar da yetişkinler gibi kurmacalar yoluyla kendini tanırlar, kendini anlatırlar ve sorunlarla başa çıkmanın ancak konuşarak mümkün olabileceğini görürler.
Öğretmenler, Psikolojik Danışmanlar, Çocuk Doktorları, Çocuk Psikiyatristleri, Psikologlar ve Hukukçular... ev içi şiddete maruz kalan ya da şiddete tanık olan çocuklara bu kitap aracılığı ile el uzatabilirler.
“Öfkeli Adam her halükârda tüm aile için; bir çekiç darbesi gibi içinize işleyen önemli bir kitap.” Inger Bratveit, Dagsavisen
ALDIĞI ÖDÜLLER:
2003 Norveç En İyi Çocuk Kitabı Ödülü,
2018 Norveç Kültür Bakanlığı Özel Ödülü,
Uluslararası Platformda 43 Adet En İyi Kısa Film Ödülü.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 40
Ağırlık : 40
En / Boy : 20 / 25
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺96,00

Balık ve Bugün Çok Mutsuzum'un beğenilen yazarından yemek, seks ve Tanrı hakkında 
oldukça komik, çılgınca erotik ve son derece yaratıcı bir hikâye.
“Yanılsama” duygusal açlıklar, beden imajı ve bağımlılıkla mücadele etmenin dokunaklı bir hikâyesidir. Melissa Broder, sarsıcı bir şekilde samimi bir anlatıyla okurları, beslenme, aşk ve kendi varoluşsal arayışları hakkında derin bir düşünce yolculuğuna çıkarıyor.
Hikâyenin merkezinde, genç ve kilolu bir kadın olan Rachel yer alıyor. Rachel, kendini yemeğe olan takıntısının ve beden imajıyla ilgili endişelerinin içinde hapsolmuş olarak bulur. Bir sabah, karşı konulamaz bir çekimle sadece dondurmalarını satan bir yerel dondurma dükkanına girer. Orada karşılaştığı genç ve çekici stajyer, Miriam, Rachel'ın hayatını tamamen değiştirecek bir dönüm noktası olur.
Rachel, Miriam'a karşı çekim hissetmeye başlar ve bunun sonucunda kendini bırakır. Fakat bu ilişki yalnızca cinsel bir çekimden ibaret değildir, aynı zamanda Rachel'ın yeme ve beslenmeyle olan karmaşık ilişkisini de keşfetmesini sağlar. Rachel, kendi bedeniyle olan ilişkisini, ailesiyle olan zorlu bağları ve onun için neyin gerçekten önemli olduğunu sorgularken, Miriam'ın da kendine özgü sırları ortaya çıkar.
"Yanılsama", hem akıllara dokunan bir hikâye hem de okuyucuların içsel dünyalarını keşfetme ve anlama yolculuğuna çıktığı bir roman. Broder'ın kusursuz anlatımı ve karakterlerin derinliği, bu romanı okuyan herkesi etkileyecek ve düşündürecek.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 272
Ağırlık : 272
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺130,00
Postmodern Zamanda Anne Olmak

“Yeni anneliğin sosyokültürel bağlamına duyduğum sosyolojik merakın arkasında, teyze olduktan sonraki gündelik hayat tecrübelerimin akademik bir sorgulamaya dönüşmesi hikâyesi yer almaktadır. Henüz yüksek lisans eğitimine yeni başlamış bir öğrenciyken yeğenimin doğumunu tebrik etmeye gelen komşu topluluğunda yer alan annelerin hepsinin çocuklarının yaramaz değil, fakat hiperaktif olarak nitelendirmesi beni şaşırtmıştı. Hem kendi kuşağıma hem de kendi annemin de içinde yer aldığı bir önceki kuşağın annelik tecrübelerine dair gözlemlerim ise annelik deneyimini akademik bir merakla soruşturduğum bir düşünme alanı açtı. Bu gözlemlerden en önemlisi benim gibi orta sınıftan annelerin ne kadar özverili olursa olsunlar, her daim kendilerini yetersiz ve bir şekilde suçlu hissediyor olmalarıydı. Söz konusu duygular ile uzmanlık bilgisi arasında kurduğum bağlantı ise beni annelerin uzmanlık bilgisiyle nasıl bir ilişki kurdukları ve bu ilişkiyi nasıl anlamlandırdıkları sorusuna sevk etti. Elinizdeki kitap söz konusu soruya cevap arama çabasını temsil etmektedir.”

–Zehra Zeynep Sadıkoğlu


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 256
Ağırlık : 256
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺81,60
Dünyaya Tamah Etmemiş Kadınlar

Doğal yaşamın üzerinde gittikçe artan baskının temel nedeni insanlığın yeryüzünün efendisi olma isteğidir. Doğaya tahakküm ile erkeğin kadına tahakkümü arasındaki ilişki birbirine paralel ve yakından ilgilidir.

Bu tahakküm ilişkisi kadını ve doğayı sömürme üzerinden kendini açık eder.

Yıllar geçtikçe doğanın üzerindeki erkek egemen tahakküm ilişkisi ile kadın bedeni üzerindeki tahakkümün aynı paralellikte ilerlediğine tanık oluyordum.

Kadınların doğaya daha yakın olarak yaşadıkları yerlerde kendilerini bedenlerini nasıl algıladıkları, hayvan ve bitkilerle nasıl bir iletişim biçimi içinde oldukları, merakımın konusu olarak bir köşede duruyorken, ben erkek gözünden bakılan önemli sayılan konulara elbette odaklanamazdım.

- Gönül Yılmaz


Basım Ayı/Yılı : 6/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 190
Ağırlık : 190
En / Boy : 14 / 22
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺126,00

Yönetsel Bakış Açısıyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Kamu Üniversitelerinde Sosyal Sorumluluk Stratejileri

Nisan Kitabevi - Ders Kitaplar


Basım Ayı/Yılı : 11/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 122
Ağırlık : 122
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺65,00

İnsan hayatı boyunca birçok olayla karşılaşıyor. Birikimleri, zekâsı, karakteri ve bulunduğu ortamına göre bir karar verip uyguluyor. Bazen acil durumlarda düşünme fırsatı olmadan anında bir yol izleniyor. Olayın sonunda kararın doğru olup olmadığı anlaşılıyor. Başarılı olunsa da olunmasa da çok değerli bir tecrübe kazanılıyor. Bu tecrübeleri başkalarına iletmek benzer olaylarla karşılaşılınca doğru yolun bulunmasına büyük katkıda bulunuyor.

Bu kitapta sosyal hayat, iş hayatı, sağlıklı yaşam, hastalık, spor gibi çeşitli konularda mantık düzeyi gelişmiş, her konunun esasını öğrenme alışkanlığı olan inşaat mühendisliği eğitimi görmüş, üst düzey yönetici olarak büyük şirketlerde çalışmış, birçok olay yaşamış bir mühendisin gözüyle çözümleri bulacaksınız. Hangi eğitimi seçmek, kendini geliştirmek için ne yapmak, hangi meslekleri seçmek, okulda neler öğrenmek, hangi hobileri denemek, çocuk yetiştirmede ve evlilikte nelere dikkat etmek gerektiğine dair örnekler ve tavsiyeler veriyorum.

Modern çağ bilgisayar ve internetten son sürat biyoteknoloji ve yapay zekâ çağına doğru ilerlerken gelişmelerden uzak kalınamayacağı, akıllı telefon, bilgisayar ve çeşitli gelişmeleri günlük yaşamdan uzak tutulmaması ve çocukları kalıplaşmış meslekler yerine yenilerine teşvik edilmesi gerekiyor.


Basım Ayı/Yılı : 12/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 144
Ağırlık : 144
En / Boy : 16,5 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺169,15
Anın Farkında Olmak ve Huzuru Bulma

Yaşam, bazen karmaşık, bazen sade, ama her zaman değişken bir süreçtir. Tüm bu değişkenlik ve belirsizlik içinde, anlam arama, huzur bulma ve içsel dinginliği yakalama çabamız devam eder. İşte bu kitabın amacı, bu çabamıza ışık tutmaktır. “Zen ve Yaşam Sanatı: Anın Farkında Olmak ve Huzuru Bulmak” adlı bu kitap, yaşamın her alanında Zen prensiplerini uygulamanın yollarını araştırıyor ve Zen’in günlük yaşantımıza nasıl entegre edilebileceğine dair bir kılavuz olmayı hedefliyor.
Zen’in binlerce yıllık bilgelik ve sadece ‘var olma’ sanatını vurgulayan derin öğretileri, kitabın tüm sayfalarına sinmiştir. Her bölüm, birbirinden farklı ve özenle seçilmiş konular üzerinden, Zen’in yaşamın her alanına nasıl nüfuz edebileceğini ve bizi daha bilinçli, dingin ve anlam dolu bir yaşama nasıl yönlendirebileceğini gösterir.
Bu kitap, bir baştan sona okuma rehberi olmanın yanı sıra, her bölümünü ayrı ayrı inceleyebileceğiniz bir başvuru kaynağıdır da. Zen ve Bilinçli Yemekten, Zen ve İlişkilere, Zen ve Sanata kadar geniş bir yelpazede, Zen’in günlük yaşamımızı nasıl dönüştürebileceğini ve zenginleştirebileceğini göreceksiniz.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 77
Ağırlık : 77
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺54,56
Erkeklerin Yoğun Olduğu Mesleklerde İletişimsel Bir Davranış Biçimi Olarak

Günümüzde kamusal alanda varlık göstermeye çalışan kadınlar, geçmişe nazaran daha fazla iş yaşamına katılma imkânı bulsalar da düşük ücret, uzun mesai, kalifiye olmayan işler, bilgiye sınırlı erişim, taciz vb. durumlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Nadiren bazı kadınlar orta ve alt düzeyde yönetici pozisyonlarına kadar yükselseler de yine patriyarkal kültür ve toplumsal cinsiyet kuramının bir sonucu olarak kendi alt pozisyonunda çalışan erkeklerin dahi zaman zaman baskısına maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmada kadınların, erkekler tarafından baskı ya da şiddet görmesinin altyapısında hem patriyarkal ilişkiler hem de kapitalist öğelerin olduğu düşünülmektedir. Ancak kimi zaman patriyarka ve kapitalizm birbiriyle anlaşmazlık içerisinde de olabilir. Konuyla ilgili Marksist bakış açısıyla ele alınan birçok çalışmada, kadınların ezilmişliğinin ya da dışlanmışlığının kapitalizmden kaynaklandığı düşünülse de kapitalist bir dünya kurulmadan önce de bu durumun yaşandığı görülmektedir. Asıl nedenin patriyarkal ilişkiler olduğu, aynı zamanda toplumsal cinsiyet kavramıyla birlikte cinsiyetlere yüklenen görev ve sorumluluklardan ötürü ayrımcılığın yaşandığı düşünülmektedir. Kapitalizmle birlikte ise kadınların ezilmişliklerinin ve dışlanmışlıklarının hem özel alana hem de kamusal alana taşındığını söylemek mümkündür. Bu düşüncelerden hareketle çalışmanın kuramsal altyapısını toplumsal cinsiyet ve patriyarkal kuram oluşturmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 314
Ağırlık : 314
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺127,50

Boşanma süreci danışmanlığı; bir eşin boşanma düşüncesi ile başlayıp, tüm aile üyelerinin yasal boşanma sonrası bireysel ve aile yaşamlarına uyum sağlamalarına kadar geçen süreçte yapılan koruyucu, geliştirici ve güçlendirici ruh sağlığı müdahalesidir. Bunun için bireysel, sadece eşler ile, tüm aile üyeleri ile, boşanmış yetişkinlerle grupla, velayeti almış/almamış ebeveyn ile çocuk/lar, çocuklarla bireysel ya da grupla gibi farklı formatlarla psikolojik destek müdahaleleri tasarlanabilir.

Bu kitapta, örnek iki vaka üzerinden boşanma sürecinde psikolojik destek sunulurken dikkat edilmesi gereken hususlar okuyucu ile paylaşılmıştır. Tek ebeveynli aile yapısındaki iki vakada; anne ve çocukları ile birlikte çalışılmış, yasal boşanma sonrası yaşamlarını yeniden yapılandırmaları, aile yapılarını güçlendirmeleri ve boşanmaya uyum sağlamaları için psikolojik destek verilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 4/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 248
Ağırlık : 248
En / Boy : 13 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺123,00

İnsan aurası bilimsel olarak varlığı kanıtlanan bir olgudur. Kirlian fotoğrafçılığı, gizemli ışıltısının rengini, yoğunluğunu ve hareketini yakaladı. Ancak auranın çözülmemiş gizemlerinin çoğuna hâlâ yanıt bulunamadı. Bu enerji alanının kaynağı nedir? Sağlık, görünüm, başarı ve ilişkiler üzerindeki etkileri nelerdir?  Bu cevapları ve daha fazlasını İnsan Aurası'nda bulabilirsiniz.


Basım Ayı/Yılı : 10/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 132
Ağırlık : 132
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺85,00

“İnsan kişiliğinin ayrılmaz bir parçası olan emek; ancak, insan, üretim ilişkileri ve süreci içinde, insan olarak bir yere sahip olduğu ölçüde bir meta olmaktan çıkabilir. Bu ise insan emeği ve bu emeğin ürünü üzerindeki yetkinin, sermayenin tekelleşmesi yönünde devredilmesi biçimindeki uygulama yerine, herkesin, emeği ve emeğinin ürünü üzerinde her bakımdan özgürce ve insan olarak karar sahibi ve etkin olma durumuna ulaş­ması ile bağlantılı görünmektedir.”
Alpaslan Işıklı, bu önemli çalışmasında temel bir soruna; demokrasi ve sosyalizm sorununa ilişkin bazı tartışmaların gün ışığına çıkmasına katkıda bulunuyor.
Bunu yaparken de “Özyönetim” kavramını, kavramın sosyalizm içindeki yerini hem tarihsel açıdan hem Yugoslavya deneyi özelinde inceliyor.


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 292
Ağırlık : 292
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺70,20

Bu kitap, geleneksel ve çevrimiçi sınıf uygulamaların harmanlandığı sınıflarda öğrencilerin daha iyi öğrenmesi için bir sınıfın nasıl yapılandırılacağı ve yönetileceğini gösteren bilimsel bir kaynak niteliğindedir. Kitapta Türkiye’deki farklı eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elamanlarının geleneksel ve çevrimiçi sınıflar için uygulanabilecek örnek olay tartışmaları, derslerde kullanılabilecek pratik önerileri, okuyucular için ufuk açacağı düşünülen her konuyla ilgili makale, kitap ve film tavsiyeleri yer almaktadır. Kitap, okuyucuları teoriye boğmadan uygulama ağırlıklı bir anlayışla ve kolayca anlayabilecekleri sade bir dille yazılmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 3/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 472
Ağırlık : 472
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺240,00

William I. Robinson, California Üniversitesi’nde sosyoloji profesörü olup, çalışmaları politik ekonomi, küreselleşme, Latin Amerika ve tarihsel materyalizme odaklanmaktadır. Ayrıca 1980’lerde Nikaragua’da savaş muhabirliği yapmıştır. Birçok kitabın yanı sıra çeşitli dergilerde ve haber sitelerinde akademik yazıların yanı sıra makaleler kaleme almaktadır.

Eşitsizlikler gün geçtikçe artarken, insanlar da “gözden çıkarılabilir” hale gelmeye başladı. Bugünlerde hükümetler, orantısız polis şiddeti ile nüfusun bir kısmını sistematik olarak toplumdan dışlamakta. William I. Robinson, bu kontrolden çıkmış sistemin doğasını ve dinamiklerini ele alırken mücadele etmek için toplumsal bir hareket oluşturmanın gerekliliğinin aciliyetini vurguluyor.

Küresel polis devleti; toplu tutuklamalar, polis şiddeti, ABD tarafından yönetilen savaşlar, göçmenlere ve mültecilere zulüm ve çevre aktivistlerinin baskılanması gibi birçok kontrol yöntemine başvuruyor. Bu artan militarizasyona, gözetime ve toplumdan “öteki” kavramının temizlenmesine karşı çıkmak üzere toplumsal hareketler yükselişte. Ancak bunların birçoğu, sorunun kaynağı olan küresel kapitalizmi ele almaktansa sadece toplumsal adalet kavramına değinmekle kalıyor. Robinson, kapitalizmin ne denli baskılayıcı bir sistem haline geldiğini ortaya koyan dikkat çekici verileri kullanarak; ortaya çıkmakta olan megakentlerin, dışlananların ve ezilenlerin polis devletleriyle yüzleştiği bir savaş alanı haline geldiğini savunuyor.

Karl Marx, hayvani ihtiyaçlarımızın karşılandığı ve insanı ihtiyaçlarımızın ise konuşulabildiği bir dünya hayal ediyordu. Bu gerçekçi bir ihtimal ya da belki de gözlerimizin önünde şekillenen bir alternatif artık. William Robinson’ın da ortaya koyduğu gibi: dar bir bakış açısıyla yönetilen “insan yönünden bol” kentimiz, kendi başına hayatta kalmak üzere terk edildi. Seçim bizlerin elinde. Bundan daha zorlayıcı bir durum olamazdı.

-Noam Chomsksy, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Dünyayı Kim Yönetiyor’un yazarı.


Basım Ayı/Yılı : 4/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 256
Ağırlık : 256
En / Boy : 13 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺108,80

Der Pädagoge und Schriftsteller Ali Uzun begleitete von vorneherein die Arbeitsmigration, die im Jahre 1961 aus der Türkei nach Deutschland und in andere europäische Länder begonnen hatte. Allein 29 Jahre lang von insgesamt 46 Dienstjahren unterrichtete er an der deutschen Schule und hatte Sprechstunden im Schulamt Charlottenburg von Berlin. Die Arbeitsmigration betreffenden Erzählungen über Erlebnisse seiner Schülerinnen und Schüler sowie seiner Eltern türkischer Abstammung inspirierten wohl den Schriftsteller Uzun, diesen Roman "Leylas Erlebnısse Und Erınnerungen“ zu schreiben und für Leser zu veröffentlichen. Er bringt in diesem Roman die Trennung, Sehnsucht und Schmerzen der zweiten Generation der Arbeitsmigration, die ohne eigene Eltern eine lange Zeit bei Großeltern und Verwandten in der Heimat leben sollten, in der Person von Leyla zum Ausdruck. Der Leser begegnet hier einer starken, selbstbewussten und erfolgreichen Persönlichkeit, die sich in deutsche Gesellschaft voll integriert, ohne ihre eigene Identität aufzugeben.


Basım Ayı/Yılı : 9/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 248
Ağırlık : 248
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺140,00
Atabek Yurdu

Etnopedagoji, ülkemiz için yeni bir konu alanıdır. Bu alan, bir toplumun kendi geleneğinden getirdiği deneyimle, ülküselleştirdiği insanı elde etmek için uyguladığı çocuk yetiştirme biçimi ve bunun bilgisi olarak anlaşılmalıdır. Yakın zamana kadar nüfusumuzun büyük bir kısmı okul görmediği gibi okuma-yazma da bilmezdi. Buna karşın insanlar çocuklarını kişilikli ve karakterli, bilge ruhlu, büyük toplumsal düzenler kurabilen, rasyonel bir toplumun üyesi olarak yetiştirebiliyordu. Toplumun insan felsefesi, çocuk algısı, dünyayı ve yaşamı kavrayışıkendine özgüydü ve toplum bunu kendi öğretim yöntemleri, eğitim gelenekleri ve müfredatı ile çocuklarına aktarabiliyordu. Bu aktarımı sağlayabilen bir toplumun yüzyıllarca kuşaktan kuşağa aktarılan sosyo-kültürel değerleri, toplumun sözlü hazinesidir; masallar, destanlar, halk hikâyeleri, atasözleri ve deyimler, bilmeceler, mitoloji, gelenek ve görenekler vs. Toplum, bilgisini şimdiki zamana göre güncelleyerek bunu bugün de sürdürmektedir. Ortada muazzam büyüklükte empirik bilgi birikimi bulunmaktadır.

Bu kitapta bir yandan etnopedagoji konusunun kuramsal temelleri ortaya konulurken bir yandan da Kuzeydoğu Anadolu Yerlileri (Atabekliler) özelinde alan araştırması yapılarak onların etnopedagojisi incelenmeye çalışılmıştır.

Etnopedagoji, bir toplumu tanımaya ve onun yetiştirmeyi hedeflediği ideal insan modelini incelemeye yardım eder. Bu kitabı öncelikle millî eğitim kavramının içeriğini doldurmaya çalışanların, eğitimdeki yalpalayış ve arayışlarda yöntem arayanların ve eğitim araştırmalarında kök değerlerin yeniden nasıl yorumlanabileceğini düşünen araştırmacıların okuması gerektiği kanısındayız.


Basım Ayı/Yılı : 10/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 216
Ağırlık : 216
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺124,00

Toplum, hem bir gerçeklik hem bir kurgu; hem bir uzlaşım hem bir çatışma alanı. Sosyal teori, toplumun etrafındaki bu gerilimli alanı çözümleme girişimlerinin bir hasılası. Sosyal teoriyi anlamak modern düşünceyi anlamaktır. Sosyal Teoriye Giriş, sosyal teoriyi anlamak isteyenlere bir davet niteliği taşıyor. Bu muazzam çalışma bir ders kitabı. Bir ders kitabından beklenecek kadar sarih, öz ve öğretici. Bir ders kitabından beklenmeyecek kadar da derinlikli ve sorgulayıcı. Temiz ve akıcı bir dille Türkçeye kazandırılan bu önemli eser, hem alana yeni adım atacak öğrenci ve araştırmacılara, hem de sosyal teorinin temel problemleriyle hemhal olan uzmanlara sesleniyor.


Basım Ayı/Yılı : 2/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 5
Sayfa Sayısı : 381
Ağırlık : 626
En / Boy : 17 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺211,00

İnsan, sahip oldukları ölçüsünde sorumlu, sorumluluklarını yerine getirdiği ölçüde dedeğerli bir varlıktır. Değer üretmesi ve değer alanında yaşaması itibariyle diğer varlıklardanayrılan insanın; kendisine, ailesine, toplumuna, kendini var edene karşı sorumlulukları vardır. Hayatını belli ölçütler dâhilinde arzuları ile sorumlulukları arasında dengelemeli,insan olarak özgürlüğü kalkan yapamayacağının, dolayısıyla sınırsız ve sorumsuz davranamayacağının farkında olmalı, kendini kontrol etmelidir. Karakter ve değer eğitimi; ebeveynler, öğretmenler ve çevre için devredilemez, ertelenemez bir sorumluluk, bir zorunluluktur. Toplumda güven içinde mutlu bireyler olarak yaşayabilmenin yolu, iyi karakterli kişiler yetiştirmekten geçmektedir. Bunun için şikâyet etmek, eleştirmek yerine herkesin gücü ve sorumluluğu ölçüsünde katkı sağlaması gerekir. Bu bağlamda, Karakter ve Değer Eğitimi bir dersin sınırlarını aşan bir gerçeklik olarak kabul edilmeli, bir farkındalık oluşturabileceği düşünülmelidir. Burada, esasen kazanılan farkındalığın, öğrenilenlerin hayatın bütününe nüfuz ederek kalıcı hale gelmesi, sürdürülmesi önem arz etmektedir. Kişinin karakterini sahip olduğu değerlerin belirlediği dikkate alındığında, değerlerin karakter oluşumunun belirleyicisi olduğu söylenebilir. Bu durum, değerlerin karakter oluşumundaki fonksiyonunun anlaşılması bakımından önemlidir. Bu da karakter eğitiminin değer eğitimiyle birlikte ele alınmasını anlamlı kılabilir. Karakter ve değer eğitiminde anne babaların da görev ve sorumluluklarının farkında olmaları, tutarlı davranmaları büyük önem taşımaktadır. İnsanoğlunun yarına ilişkin bir teminatı olmadığına göre, çeşitli mazeretler ileri sürerek hayatı ötelemesinin bir anlamı yoktur. Geleceği bugündendaha iyi kılmanın yolu, hemen şimdi, öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocuklara model olduklarının farkında olmaları; yaşamlarıyla karakter ve değer eğitimine katkı sağlamalarıdır. Bilinmelidir ki hiçbir mazeret karakter ve değer eğitiminin yerini tutamaz.


Basım Ayı/Yılı : 2/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00

“Hayatta en önemli şey nedir? Açlık çeken bir ülkede birine bu soruyu sorarsak cevap “yemek” olacaktır. Donmakta olan birine aynı soruyu sorarsak cevap “sıcak” olacaktır. Kendini yalnız ve çaresiz hisseden birine soracak olursak cevap mutlaka “diğer insanlarla beraber olmak” olacaktır. Ama bütün bu ihtiyaçlar giderildikten sonra, bütün insanların ihtiyacı olan bir şey var mıdır hâlâ? Filozoflar buna “evet” diye cevap verirler. Onlara göre insanlar sadece ekmekle yaşayamazlar. Tabi ki bütün insanlar yemek yemelidir. Ayrıca sevilmeye ve ilgi görmeye ihtiyaçları vardır. Ama bütün insanların ihtiyacı olan bir şey daha vardır: Kim olduğumuzu ve neden yaşadığımızı bilmek.”

Sofie’nin Dünyası - Jostein Gaarder

Prof. Dr. Figen Ereş Dr. Ereş, Akdeniz Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plânlaması ve Ekonomisi bölümünü bitirdi. Yüksek lisans derecesini, Hacettepe Üniversitesinden ve doktora derecesini Gazi Üniversitesinden aynı alanda aldı. Post Doktorasını, Drexel Üniversitesi, Küresel Çalışmalar Bölümü, Kamu Politikaları Merkezinde tamamladı. Bu süreçte sınıf öğretmenliği ve ilköğretim müfettişliğinin yanı sıra, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığında şube müdürü ve danışman olarak çalıştı . 2005 yılında Gazi Üniversitesinde doktor öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 2006 yılında yardımcı doçentlik, 2012 yılında doçentlik ve 2019 yılında profesörlük derecesini aldı. Farklı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri, Drexel Üniversitesinde ve ayrıca Kazakistan Ulusal Pedagoji Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Dr. Ereş, çeşitli uluslararası dernek ve kuruluşlara üyedir. Halen Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesidir. Dr. Ereş`in çalışma alanları, toplumsal kalkınma; politika ve planlama; farklılık yönetimi; vatandaşlık ve göçmen entegrasyonudur.


Basım Ayı/Yılı : 2/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 309
Ağırlık : 309
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺168,00

KAVRAMI................................................................. 5
GÜÇ KAVRAMI.......................................................................5
KÖTÜ ELEKTRIK, KÖTÜ ENERJI TEORISI............................................5
DÜŞÜNCE, DÜŞÜNME, BİLGİ .............................................. 11
BİLGİ NEDİR? BİLGİ ÇEŞİTLERİ............................................11
İNSAN TOPLUMUNUN EN ÖNEMLİ 9 SORUNU......................... 14
TOPLUMSAL YAPIYI MEYDANA GETİREN UNSURLAR................ 16
BİLGİ NEDİR? BİLGİ ÇEŞİTLERİ .......................................... 17
BİLGİ ÇEŞİTLERİ ...............................................................19
BAĞ KURMAK.................................................................... 21
TOPLUM OLABİLMENİN KURALLARI.......................................29
KÖTÜLÜK ETKENLERİ VE NEDENLERİ ...................................33
EGO ve EGOİZM.................................................................49
BELİRSİZLİK......................................................................64
KORKU..............................................................................67
KORKU NEDİR?...................................................................67
GİDİŞAT VE FARKINDALIĞI GÖRMEK.....................................70
İÇİMİZDEKİ FİRAVUN..........................................................76
HASTALIK KAVRAMI.............................................................82
KÖTÜ ELEKTRİK..................................................................85
KÖTÜ ENERJİ TEORİSİ.........................................................85
ZAYIFLIK KAVRAMI..............................................................88
BİR İNSANIN KÖTÜLÜK YAPMASININ NEDENLERİ ....................91
İHTİYAÇLAR........................................................................92
GÜÇ KAYBININ NEDENLERİ ..................................................93
GÜÇ ÇEŞİTLERİ...................................................................103
PARA..................................................................................105
ŞANS KONUSU.....................................................................115
GÜÇ KAYBININ NEDENLERİ ...................................................116
KAYNAKLAR ........................................................................118
SANAYİCİLERE VE İŞ İNSANLARINA 21. YÜZYIL
TAVSİYELERİ .......................................................................120
FAKİRLERE YÖNELİK TAVSİYELER............................................123


Basım Ayı/Yılı : 7/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 128
Ağırlık : 128
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺21,25

Benlik bilinci ya da bir başka ifadeyle kendini bilmek insanın aslî sorumluluğudur. Mükellef olan kişi kendini bilecek olgunluğa ulaşmış kişidir. Bu halin, nefes alıp verdiği müddetçe insanda bilince ilişip etkin olması, insanın hal ve tavırlarını yönlendirmesi gerekir. “Kendini bilmek” insan onur ve haysiyetine yaraşır eylemlerde bulunmak durumudur. Kendini bilmek, haddini bilmek ile yakın anlamlıdır. Bu açıdan bakıldığında halk dilinde uygunsuz tavır ve davranışlarda bulunan kişi için kullanılan “kendini bilmez” şeklindeki nitelendirme yerini bulan bir ifade olarak değerlendirilebilir. Günümüzde genelde tüm insanların özelde ise Müslüman toplumların birey olma, kendini bilme noktasında ciddi bir zafiyet içinde olduğu görülmektedir. Bu çalışma özellikle din eğitimi süreçlerinde benlik bilinci, kendini bilmek ve birey olma gibi temel kavramların öne çıkartılması yoluyla halihazırda Müslüman toplumlarda karşılaşılan koşulsuz itaat, ahlaki çözülme türünden kimi kronik sorunlara çözüm bulunabileceği yönünde bir iddia içermektedir.


Basım Ayı/Yılı : 8/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 368
Ağırlık : 368
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺112,50

Motivasyon günlük yaşamda ve çalışma yaşamında başarı için anahtar bir kavram. Günümüzde yaşanan rekabet, sürekli değişen koşullar ve yaşamımıza giren pek çok yenilik her zamankinden daha fazla motivasyona ihtiyaç duymamıza neden oluyor. Örgütler ve çalışanlar acısından da motivasyon eskimeyen, sürekli güncelliğini koruyan bir kavram. Değişen, her gecen gün karmaşıklaşan çalışma yaşamı, artan küresel rekabet motivasyon konusunda örgütlere ve bireylere önemli görevler yüklüyor.

“Çalışma Yaşamında Motivasyon” isimli bu kitapta “motivasyonun kavramsal arka planı, güdüleri açıklayan teoriler, iş motivasyonu, kapsam ve süreç teorileri, çalışan tatmini, yaşam tatmini, örgütsel ve bireysel motivasyon araçları, işletmelerin güncel motivasyon uygulamaları konuları” bütünsel bir perspektiften, konularla ilgili gündelik yaşamdan örnekler verilerek, okuma parçaları ve filmlerle de zenginleştirilerek değerlendirilmektedir.

“Çalışma Yaşamında Motivasyon” isimli kitabımın birinci baskısının üzerinden uzun bir sure geçmesine rağmen kitaba yönelik ilgi ve talebin devamlılığı, ikinci baskıyı yapmam konusunda önemli bir teşvik oldu. Bu motivasyonla da güncellenmiş ikinci baskı ortaya çıktı. İkinci baskıda birinci baskıya göre önemli değişiklikler var. En önemli değişiklik, kitabın içerik acısından farklılaşmış olması. Birinci baskıda toplam üç bölüme yer verilmişti. Bu baskıda dört kısım ve on bir bölüme yer verilerek, konular daha da detaylandırılmıştır. İkinci farklılık, kitapta bolca okuma parçası, video önerisi ve uygulama örneklerine yer verilmesi. Üçüncü farklılık ise, kitaba yeni konuların eklenmesi ve kaynakların güncellenmesi. Bu farklılıkları ile kitabın birinci baskıya göre daha doyurucu olmasını ümit ediyorum.


Basım Ayı/Yılı : 5/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 302
Ağırlık : 302
En / Boy : 19 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺234,00
Bir Görsel Kültür Çalışması
 • Görsel Kültür Üzerine
 • Kültürel Tüketimin Yeni Boyutu: Minikitap Serisi
 • Kimlik Oluşturma ve Güzellik Algısı Üzerine: Barbie ve Kimlik Yaratımı
 • Çağdaşlaşmanın Görsel Karşılığı: Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın İmajı
 • Görsel Kültür Bağlamında Mekân ve Kimlik İlişkisi: “Google” Ofis Mekânları Örneği
 • Görsel Kültür ve Renk Olgusu: Sembolik Anlamlar, Algılama ve Kültürel Farklılıklar Üzerine Bir Çalışma: Polonya ve Türkiye Örneği
 • İzleyiciye Simgesel Betimleme Aracılığıyla Mesaj Aktarımı: Parasosyal Etkileşim Bağlamında La Casa De Papel Örneği
 • Tüketim Kültürü Bağlamında Konut Reklamlarından Sunulan Kimlikler
 • Romantizm Akımının Film Afişlerine Etkisi
 • Türkiye’deki Ödenekli Tiyatrolarda Sahnelenen Romeo ile Juliet Oyunlarının Afiş Tasarımları
 • Görsel Kültür, Moda ve Kimlik: Vogue Örneği Marvel ve D.C. Çizgi Roman Karakterlerinde Renklerin Kültürel Sembol Olarak Kullanımı
 • Vesikalı Yarim: Açmazların Görünümleri

Basım Ayı/Yılı : 10/2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 310
Ağırlık : 400
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺283,50
Hikmet İffet Şecaat Adalet

Erdemli Ol!
- Hikmet İffet Şecaat Adalet-

En gizemli varlık olarak hayatını devam ettirmekte olan insan, son zamanlarda değerlerini, erdemliliğini sanki ötelemiş gibi davranmaktadır. Varlık âleminde döngü devam etmektedir. Her canlının bu dünyada geçireceği zaman dilimi bellidir ve sınırlıdır.

Bu geçici ikamet diyarı olan dünyada erdemli bir hayatı yaşayan toplumun bir bireyi olarak bu kubbede hoş bir seda bırakmayı gerçekleştirebilmek gerekmektedir. Bunun için gençliğimiz çok değerlidir. Erdemli gençlerin oluşturduğu toplumlar mutluluğu yakalamaya daha yakındırlar.

Toplu yaşama kültürünün en önemli ihtiyaç duyulan değerler içeriğini ve bu değerlerle yaşamanın toplumların önemli ihtiyaçları olduğunu hatırlamak gerekmektedir. Bu hatırlamaya katkı sağlamak üzere bu çalışmada insanın varlık olarak farklılığı ve bu farklılığının sonucunda elde etmek durumunda olduğu erdemleri gençlerimize özet olarak sunulmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 11/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 156
Ağırlık : 156
En / Boy : 11 / 17
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺49,50
Herşeye Rağmen Allah Mutlu Olmamızı İstiyor - Mutlu Olmanın 15 Yolu

Mutlu Ol!
Herşeye Rağmen Allah Mutlu Olmamızı İstiyor
-Mutlu Olmanın 15 Yolu-

Çoğu insan mutluluğu,
bu dünyada rahat yaşamak,
her türlü imkânı elinde bulundurmak,
istediğini istediği zaman elde edebilecek
bir hayat olarak düşünür.
Bazısı zengin olmanın
mutluluk getireceğini kabul eder.

Bazıları, bu hayatın bir defa yaşanacağını,
bu sebeple hayattan zevk almak gerektiğini düşünür.

Bazıları için mutluluk,
bilgisayarın klavyesinde gezinmektir.

Bazıları için sosyal medyada gezinmek ve
arkadaş sayısının çokluğu ile paylaştığı bir metnin
aldığı beğenme sayısı ile doğru orantılıdır.

Bazıları için mutluluk, modayı takip etmek,
marka giymek ve etrafındaki insanlara karşı
üstünlüğünü bu şekilde göstermektir.

Bazıları için meşhur olmak ve kendisini tanıyan
insanların çokluğu ile öğünmektir mutluluk.

Bazıları için fit bir vücuda sahip olmak,
karın kaslarının baklava dilimi gibi görünmesi veya
pazılarının küçük bir tepe gibi olmasıdır mutluluk.

Bazı insanlar da mutluluğu
Allah’a itaatte bulur.
Erdemli yaşamak onlar için
her şeyden önemlidir.


Basım Ayı/Yılı : 11/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 143
Ağırlık : 143
En / Boy : 11 / 17
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺49,50
25 Bütün Eserleri - İnsanın Dört Zindanı

Ben, kendi dinimi, kendi edebiyatımı, kendi duygularımı, keder ve ızdıraplarımı, dertlerimi ve ihtiyaçlarımı düşündüğüm zaman, gerçekte kendimi düşünüyorum. Benim bireysel değil, toplumsal ve tarihsel özüm, bu kültürün doğup ortaya çıktığı kaynaktır. Dolayısıyla kültür, benim toplumumun, tarihin varlığı olan yapının tecellisidir, yansımasıdır; fakat özel şartları olan kendine özgü tarihsel dönemde yer alan, farklı kökeni olan, maddi, ekonomik ve sosyal yapının meydana getirdiği özel dertlere, düşüncelere, anlayış ve eğilimlere alışmış bir toplumda bir takım sahte taktikler, o toplumun kültürünü zihninden siliyor. Sonra başka bir zamana ve tarihsel döneme, başka bir ekonomik sisteme, başka sosyal ve siyasal bağlara ait olan kültürü benim kültürümün yerine yerleştiriyor. Artık ben kendimi düşünmek istediğim zaman, başka bir toplumun kültürünü kendi kültürüm olarak düşünüyorum; o zaman kendime ait olmayan dertlere muhatap oluyorum. Benim kültürel, felsefi ve sosyal gerçekliğimle uyuşmayan problemlerden dolayı feryadı figan ediyorum. Neticede o topluma ve o toplumun sosyal, ekonomik, siyasal ve tarihsel şartlarına ait olan, bana ait olmayan idealler ve ızdıraplarla karşılaşıyorum. Fakat o dertleri, ızdırap ve idealleri kendi dert, ızdırap ve ideallerim olarak görmeye başlıyorum.


Basım Ayı/Yılı : 8/2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 10
Sayfa Sayısı : 399
Ağırlık : 399
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺147,60

Hayatın anlamını ve kurallarını anlayıp uygulayabilmek için okumak zorundayız.

Kâinatı yorumlamak, olayların arka planını görmek, Yaratanın haşmetini eserlerinde temaşa edebilmek için
okumak zorundayız.

Karanlıkları aşmak, zorlukların üstesinden gelebilmek, gücümüzü zayıftan ve mazlumdan yana kullanabilmek ve bir umut olabilmek için okumak zorundayız.


Basım Ayı/Yılı : 4/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 222
Ağırlık : 222
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺85,50

“Her başarı sabır ve zamanı birleştirerek kazanılır.”

Honore De Balzac


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 86
Ağırlık : 86
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺82,00

Bir çocuğun dünyasına girebilmek için çocuklaşmak değil, etrafına çocuğun gözüyle bakabilen bir yetişkin olmak gerekir. Bu kitap çocuğunu büyütmekten öte “yetiştirmek” isteyenlere bir rehber olmak üzere kaleme alındı. Bu amaçla ortaya koyduğu programla, yazıldığı günden bugüne çok ses getirdi ve getirmeye devam ediyor. 

Yirmi yılı aşkın bir süredir basılmaya ve okunmaya devam edilen bu eser, geleceğimizin teminatı olan çocukların doğru yetiştirilmesinde yetişkinlere el kitabı niteliğinde bir klasik. 


Basım Ayı/Yılı : 1/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 360
Ağırlık : 360
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺140,00
Tükendi
İnsanın Dünyayla İlişkisi Üzerine Tartışmalar

Kelime karşılığı olarak Antroposen, insan çağı anlamını taşımaktadır. Etimolojik olarak Eski Yunanca’da “insan” anlamına gelen anthrōpos [ἄνθρωπος] ve “yeni” anlamını taşıyan kainos [καινός] kelimesinden türeyen bir takının birleşmesinden meydana gelmektedir. Kavramın sosyal bilimler alanında çok ilgi görmesinin belli başlı sebepleri vardır. Öncelikle Antroposen kavramı bir hikâye anlatma kapasitesine sahiptir. İnsanın tarihsel toplumsal serüvenini, yeryüzünün, toprağın, hayvanların, bitkilerin ve türlü canlılığın yaşamı ile birlikte anlatma imkânı verir. Antroposen ve onun etrafında örülen tartışmalar kitabımızın ortak temasıdır. Kavram ve eleştirileri kitabın tüm makalelerinin içinden geçiyor ve bu derlemenin yazarlarını ortak bir tartışma gündeminde buluşturuyor. Tüm bu ufuk açıcı makaleleri içeren Antroposen’in İzleri: İnsanın Dünya İle İlişkisi Üzerine Tartışmalar derlemesinin, Türkiye’de sosyal bilimler literatüründe kendine yeni yeni yer bulan Antroposen kavramının anlaşılmasına, tartışılmasına, kullanılmasına ve eleştirilmesine bir katkı sağlamasını umut ediyoruz. NIHAN BOZOK


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 293
Ağırlık : 293
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺125,55
Tükendi

Televizyon Dizilerinde Narsist Karakterler: Aile Dizisi Karakterleri Üzerinden Bir Analiz

Ayşegül AKAYDIN AYDIN

Bir Kendilik Teknolojisi Olarak Sosyal Medya Platformlarında Narsist Özne Görünümleri:

Instagram Örneği

Ayten Bengisu CANSEVER

“Gerçekleri İzlediniz” den “Ben Bu Bültene Adımı Verdim!”e Evirilen Süreç:

Televizyon Haber Sunumlarında Narsistik Eğilimler

Beril EKŞİOĞLU SARILAR

Narsisizm Kıskacındaki Bireyler: Sick Of Myself (2022) Filmi

Deniz YÜCEER BERKER

Tükenmiş Kimliğin Narsistik Yükselişi: “Benden Bi’ Tane Daha Yok!” Pop Şarkısının Metinsel Analizi


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 232
Ağırlık : 232
En / Boy : 13,5 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺164,00
1 2 3 ... 56 >
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı