Bir Giriş

Ekonomik eşitsizlik, özelikle serbest piyasa ekonomisinin geliştiği ülkelerde son yıllarda birçok siyasî ve sosyal tartışmanın konusu haline geldi. Eşitlikçi anlayışların ortaya koyduğu istatistikler, bakıldığında, çok az sayıdaki zenginin dünya gelirinin ve fiziksel ve finansal servetin çoğuna sahip olduğunu gösteriyor. Hatta durum öyle lanse ediliyor ki zenginlerin gelir ve servet üzerindeki orantısız sahipliği o toplumlardaki düşük yaşam süresi beklentisi, kötü eğitim, akıl hastalığı, obezite, siyasî istikrarsızlık ve diğer sosyal problemlerle ilişkilendiriliyor. Eşitsizliğe karşı çıkanlar servet üzerinden vergi alınmasını, refah devletinin genişletilmesini ve daha yüksek asgarî ücret belirlenmesini talep ediyorlar.

Eamonn Butler, ekonomik eşitsizliğe istatistiksel ve teorik açıdan daha farklı yaklaşmakta ve eşitlikçi anlayışın argümanlarını bilimsel olarak ciddî bir sorgulamaya tâbi tutmaktadır. Butler, ekonomik eşitliğin değil, tam aksine ekonomik eşitsizliğin serbest piyasa toplumlarında herkes için daha fazla zenginlik ürettiğini ve refah politikalarının aslında toplumları ekonomik olarak daha geriye götürdüğünü savunmaktadır. Bunun yanında zenginlik ve gelir modellerinin sıfır toplamlı olmadığını vurgulamaktadır. 

Eşitlik adına yeniden dağıtımın çelişkili olduğunu işaret eden bu kitap ekonomik eşitsizliği serbest piyasa ekonomisi açısından değerlendirmek isteyenler için harika bir kaynak.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 121
Ağırlık : 121
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺55,00
Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Uygulama

İnsanın var oluşundan itibaren her toplumda görülen ve çözümlenmesi oldukça zor problemlerden birisi yoksulluk olmuştur. Yoksul ve dar gelirli insanların, özellikle de kadınların, yoksullukla mücadelesinde her dönemde yetersiz kalınmıştır; fakat mücadeleden vazgeçilmemiş, çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlardan bir tanesi de mikrokredidir. Mikrokredinin hedefi kadınların kabiliyetlerini ortaya çıkarıp, iş hayatına entegre olabilmeleri için küçük sermaye ile gerekli zemini hazırlamaktır.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde küçük çaplı sermaye kullanılarak kendi işini kurmak isteyen girişimcilere düşük düzeyde de olsa makine ve teçhizat alımında kullanılmak üzere verilen krediler, bu girişimcilerin az da olsa ekonomide bir katma değer üretmelerine ve istihdam artışına neden olabilmektedirler. Böylece hem yoksullukla mücadele hem de yerel düzeyde ekonomik aktivitelerin canlanmasını mümkün olabilmektedir.

Birçok ülkede yoksul kesimin kadınlar arasında daha yüksek olması nedeniyle kadın girişimcilere yeni fırsatlar sunulması mikrokredi uygulamalarını daha da anlamlı kılmaktadır.

Bu çalışmada mikrokredi uygulamasında örneklerden birini oluşturan Türkiye mikrokredi programının genel bir bakış açısıyla Türkiye’deki yapısı ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki mikrokredi kullanan kadınların kredi kullanımına bağlı ekonomik ve sosyal alanda etkileri gözden geçirilmiştir. Bu bağlamda ayrıca başarılı olan üyelerin hayat hikâyeleri analiz edilmeye çalışılmıştır.

Çalışmanın yürütülmesinde bizlere kolaylık sağlayan TİSVA Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Aziz AKGÜL’e, çalışmanın hazırlanmasında, kaynak ve veri temininde yol gösteren Mikrofinans Genel Müdürü Halil ORHAN’a, Genel Müdür Yardımcısı Rabia DÜŞÜNAL’e ve çalışmanın çeşitli aşamalarında yardımlarını esirgemeyen Mikrofinans Bursa Bölge Müdürü Zeynep CENGİZ’e, Mikrofinans Rize Bölge çalışanlarına, Mukime BİRBEN’e, Meryem CELAYİR’e ve son olarak değerli zamanlarını ayırarak kitabı dizgi ve baskıya hazırlayan Prof. Dr. Abdullah NARALAN’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN
Emel KUK
Dr. Vildan YAVUZ


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 96
Ağırlık : 96
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺25,76

İşletmeler belirli amaçları gerçekleştirmek için kurulurlar. Bu amaçların başında ise işletme değerini maksimize etmek gelmektedir. İşletme değerini maksimize etmenin yolu işletmenin sahip olduğu kaynakları etkin kullanmaktan geçmektedir. Bu sebeple işletmeler, kaynaklarının etkin kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için sürekli etkinlik ölçümünde bulunurlar.

Etkinlik ölçmede işletmenin rakiplerine göre etkinliği de son derece önemlidir. İşletmelerin göreceli etkinlikleri hesaplanmak için kullanılan analiz yöntemlerinden birisi veri zarflama analizidir. Veri zarflama analizi neticesinde işletme yöneticileri işletmenin sektördeki durumunu görüp ona göre kararlar alabilirken, kredi verenler ve yatırımcılar da bu sonuçlara göre işletme hakkında değerlendirmelerde bulunabilmektedirler.

Yatırımcılar için işletme ile ilgili bir diğer önemli husus işletmenin piyasa değerini etkileyen unsurları bilebilmektir. Bu unsurlar bilindiği zaman yatırımcılar daha sağlıklı kararlar verebilmekte ve birikimlerini arttırabilmektedirler.

Bu çalışmanın amaçlarından birisi, BIST Sınai endeksine kayıtlı işletmelerin göreceli etkinliklerini araştırmaktır. Bunun için etkinlik ölçüm yöntemlerinden veri zarflama analiz yöntemi kullanılmıştır. İkinci bir amacı ise veri zarflama analizi neticesinde elde edilen etkinlik skorlarının işletmenin piyasa değerine etkisini belirlemektir. Bunun için ise panel veri analiz tekniğinden yararlanılmıştır.

Bu çalışma, Türkiye’de etkinlik skorları ile piyasa değeri arasındaki ilişkiyi panel veri analiz yöntemiyle araştıran ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır.

- Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Polat


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 144
Ağırlık : 144
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺43,24

“İnsanlar helâk oldu,
ancak alimler kurtuldu.

Alimler de helâk oldu ancak,
ilmiyle amel edenler kurtuldu.

İlmiyle amel edenler de helâk oldu,
ancak ihlâs sahibi olanlar kurtuldu.

İhlâs sahibi olanlar da
büyük bir tehlike içindedirler.”


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 122
Ağırlık : 122
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺43,24

Günümüzde finansal varlığın getirisini hesaplamayabilmek için şirket, sektör, ülke analizi yapmak artık yeterli olmamaktadır. Finansal varlık, kendi dinamiklerinden ve ülke yapısından etkilenme boyutunu aşıp küresel dinamiklerden de etkilenir düzeye gelmiştir. Elbette bundaki en önemli etmen küreselleşme, internet kullanımının artması, kirli/temiz bilgi akışının hızlanmasıdır. Bir ülkede tek bir şirketin iflası (Lehman Brother çöküşü), ülkeler arası savaş haberleri (ABD-Afganistan Savaşı), devlet görevlilerinin ya da önemli şirket yöneticilerinin yapmış olduğu açıklamalar (Elon Musk ve Donald Trump’ın açıklamaları) ve vatandaşların kendi ülke veri tabanlarında arattıkları haberler artık piyasaları etkiler hale gelmiştir. Dolayısıyla yatırımcıların bu gelişmelere verdikleri tepkilerin finansal piyasaları etkileme durumu araştırılması gereken bir konudur. Finansal Piyasalarda Yatırımcı Duyarlılığı isimli bu çalışma, finans sektöründe yatırımcının davranışını ele almıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 231
Ağırlık : 231
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺133,00

Bloomberg Londra muhabirleri Liam Vaughan ve Gavin Finch başından beri takip ettikleri skandal hakkındaki bilgilerini, tarihsel araştırmalar ve dava tutanakları üzerindeki titiz incelemeleriyle destekleyerek, dünya üzerinde 350 trilyon dolarlık finansal varlığın değerinin endekslendiği ve finansal işlemlerin en temel dayanaklarından biri haline gelerek dünyanın her yerinde milyonlarca insanın günlük yaşamına etki eden LIBOR’un nasıl manipüle edildiğini akıcı bir şekilde anlatıyor. Nasıl olup da, küresel finans krizi ortamında ve iflas, kurtarma paketleri, yeni düzenlemeler, soruşturmalar, ceza yağmuru altında, bazılarınca “dünyanın en önemli rakamı” olarak kabul edilen LIBOR’a hile karıştırılabildiğini, yazarlar hikayenin en önemli anti-kahramanı, Japon Yeni türev traderı Tom Hayes üzerinden açıklıyor.

Libor'a hile karıştırma hikayesini biliyor olsanız bile, kitap hayran bırakan bir okuma vadediyor.

- Euromoney

Skandalı, yıldız bir trader olmasını sağlayan teknik yetenekleriyle zorba karakterinin kombinasyonu olan bir anti-kahraman olan Hayes üzerinden anlatan ilginç hikaye.

- Financial Times

Finans sektöründe çalışan veya bu sektörden etkilenen herkes bu kitabı okumalı.

- International Investment

Gerilim romanı gibi okunan ama ilgili genel okuyucu kitlesi için yeterince bilimsel bir kitap. Steve Thomas, Profesör,

- Cass Business School

Brokerların duruşmasında uyuyan jürinin aksine, bu kitabın okuyucuları baştan sona uyanık kalacaklar.

- Investing.com

Keşke daha uzun olsaydı...

- LSE Review of Books


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 232
En / Boy : 14 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺90,00

Bir işletmenin durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kesimler; yöneticiler ve işletme sahipleri gibi işletme içinden, kredi kurumları, yatırımcılar, devlet, sendikalar ve araştırmacılar gibi işletme dışından olabilir. Tüm kesimler kapsamlı finansal bilgi gereksinimlerini finansal analiz yoluyla sağlarlar.

Finansal analiz; bir işletmenin finansal tablolarının finansal analiz teknikleri yardımıyla analiz edilmesi ve bu analiz sonuçlarının yorumlanarak işletme hakkında bir takım yargılara varılması faaliyetleridir.

Bu kitabın amacı; finansal analizler konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlere, bir firmanın finansal tabloları üzerinden finansal analizlerin nasıl yapılacağı ve finansal analiz sonuçlarının nasıl yorumlanacağı hakkında çok kapsamlı bilgiler sunmaktadır. Bu amaca ulaşmak için kitapta Borsa İstanbul'da imalat sektöründe faaliyet gösteren 3 şirket ve ulaşım sektöründe faaliyet gösteren 3 şirket olmak üzere toplam 6 şirketin finansal tabloları üzerinden detaylı finansal analizler yapılarak, analiz sonuçları detaylı yorumlanmaktadır.

Kitapta konular Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) göre ele alınmıştır. Bunun nedeni şu anda halka açık olan şirketler finansal tablolarını TMS/TFRS'ye göre hazırlamaktalar. Halka açık olmayan şirketlerden bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri gibi pek çok büyük şirketin finansal tablolarını TMS/TFRS'ye göre hazırlamaları zorunludur. Zaten çok kısa bir zaman içinde de bütün şirketlerin TMS/TFRS'ye göre finansal tablolarını hazırlamaları zorunlu hale gelecektir.

Bu kitap hem piyasada işletme ile ilgili kesimlerin finansal analiz konusundaki detaylı bilgi gereksinimlerini karşılamak için hem de iktisadi ve İdari Bilimler vb. fakültelerde lisans düzeyinde "Finansal Tablolar Analizi" ve lisansüstü düzeyde "Finansal Analiz Uygulamaları" derslerinde kaynak kitap olarak kullanılabilir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 346
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 2.2017
₺59,80

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 117
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .
₺32,20
Wall Street’in en prestijli firmalarında portföy yöneten Yılmaz Erolgaç bu kitabında, Amerika’da başlayıp tüm dünyaya sıçrayan küresel krizin perde arkasını, Wall Street’te dönen dolapları, para hırsına kapılarak kendi sonunu hazırlayan CEO’ları, büyük finansal kurumların nasıl battığını anlatıyor. Döviz hesabı bulunduranların, borsayla ilgilenenlerin, portföy yönetenlerin, sermaye piyasasıyla ilgili olanların mutlaka okuması gereken bir kitap.
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 220
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2009
₺80,64

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 362
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2013
₺55,00
Tükendi
Banka, Faiz, Yatırım, Kredi, Enflasyon, Kripto Para

Günümüz dünyasında neler olup bittiğini anlayabilmek için finansal sistemi kavramak büyük önem taşıyor. Son yıllarda Bitcoin gibi ödeme araçları parayı kullanma şeklimizi ve aynı zamanda hükümetler ile şirketlerin harcamalarımızı takip etmek için uyguladıkları yöntemleri değiştiriyor. Kendinize “Bu sistem nasıl işliyor sahiden biliyor muyum?” diye sorsanız yanıtınız “Evet” olabilir mi?

Financial Times’ın ekonomi ve işletme alanlarında uzmanlaşmış başyazarı Gavin Jackson Tek Derste Para isimli bu kitapta İrlanda’daki bankacılık grevinden Batı Afrika’daki deniz kabuğu enflasyonuna kadar çeşitli tarihsel olaylardan yola çıkarak okuyuculara paranın ne olduğunu ve toplumlarımızı nasıl şekillendirdiğini açıklıyor.     

“Para önemlidir. Ve neden önemli olduğunu anlamak için cevap vermemiz gereken ilk soru, paranın tam olarak ne olduğudur.”


Basım Ayı/Yılı : 8/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 392
Ağırlık : 392
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺123,00
Tükendi

“İş hayatında sıkça duyduğum, kulak misafiri olduğum şeylerden biri ‘bana iyi bir finansçı bulun’ talebidir. Bu talebi karşılamak ve iyi bir finansal yönetim sistemi kurmak için öncelikle tanımlarını iyi yapmak gerekiyor. Bu kitabı, şirketlerin aradıkları finansçının nasıl biri olması ve onun kuracağı finansal yönetim sisteminin nasıl işlemesi gerektiğinden yola çıkarak yazmaya çalıştım. Yazdıklarımın önemli bir bölümü günlük hayatta danışmanlık yaptığım şirketlerde gözlemlediğim ve bire bir yaşadığım konulardan ve vakalardan oluştu. Bunların yanı sıra
Bilgi Üniversitesi işletme yüksek lisans bölümünde verdiğim finansal yönetim dersinin notlarından yararlandım ve sonuçta ‘Bana İyi Bir Finansçı Bulun!’ ortaya çıktı. ” S. Can Karaşıklı


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 168
Ağırlık : 168
En / Boy : 13,5 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺68,00
Tükendi

Bitcoin, "kripto para" olarak adlandırılan para türünün ilk ve en tanınmış örneğidir. İnternet ve elektronik ticaretin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan kripto para birimleri, devlet veya merkez bankası gibi merkezî bir otoritenin yönetim ve denetimine tâbi olmayan, kriptografik sistemler ile güvenliği sağlanan ve tüm dünyada kullanılan para birimleridir.
Kripto paraların ve özellikle Bitcoin'in kullanım alanı ve popülaritesinin hızla artması, bu konudaki hukukî belirsizliğin bir an önce giderilmesini zorunlu kılmaktadır. Mevcut durumda kripto para birimlerine ilişkin olarak ortaya çıkan veya çıkabilecek hukukî sorunlara çözüm aranırken ya da bu alanda gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde hukukî düzenleme yapılırken, öncelikle söz konusu para birimlerinin hukukî niteliğinin belirlenmesi gerekmektedir.
Kitapta; genel olarak kripto para birimleri, kripto para birimlerinin en tanınmışı olan Bitcoin, Türkiye'de kripto para birimlerine ilişkin hukukî durum, Bitcoin'in hukukî niteliği ve Türk sermaye piyasası hukuku açısından sermaye piyasası aracı olup olmadığı hususları üzerinde durulmuş, yeni baskı, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olan 2022 yılındaki gelişmelerin gerektirdiği güncellemeler yapılarak hazırlanmıştır.

Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 106
Ağırlık : 106
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺160,00
Tükendi
Nedir? - Nasıl İşlem Yapılır? - Yatırım Stratejileri

Eser gördüğü yoğun ilgi sonucunda, 2. Baskısını yapmıştır.

2008 Yılında 21 milyon ile sınırlandırılarak ilk defa piyasaya çıkartılan ve geçen zaman içerisinde değeri hızlı bir şekilde artarak tüm dünyada yatırımcılar tarafından ilgi odağı haline gelen ve süreç içerisinde sayıları binleri geçen altcoinler ile artış gösteren Kripto Paralar hakkında birçok bilinmeyen ve araştırılmaya konu olan başlık da bulunmaktadır.

Özellikle son yıllarda adını çok fazla duyduğumuz bir yatırım aracı olarak değerlendirilen, değerinde meydana gelen hareketlerle ön plana çıkan Kripto Paralar kapsamında Bitcoin ve türevlerini tanımak, işleyiş mekanizmalarını öğrenmek birçok yatırımcı açısından önemli bir hale gelmiştir.

Bu süreçte kripto paralar, işleyiş mekanizmaları, alım satım işlemleri, yatırım stratejileri, kullanımları, saklanmaları, çeşitleri, avantajları, riskleri gibi tüm merak edilenleri bir araya getirmek amacı ile hazırlanan bu kitap hem konu ile ilgili olarak özellikle akademik anlamda yeni yer bulan derslerde kaynak hem de konu ile ilgilenenleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

Bir yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemesi gereken bu kitap sadece konu hakkında bilgi vermek amacı taşımaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 216
Ağırlık : 216
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺165,00
Tükendi

Uzun yıllar üniversitelerde "Finans" konularında dersler veren ve aynı zamanda da harita mühendisi olması nedeni ile gayrimenkul konusunda bilgi ve tecrübesi olan yazar, güncel gelişmeler ışığında hazırlamış olduğu kitapta, hem akademik gelişmeleri hem de reel piyasadaki karşılıklarını kaleme almıştır.

Konut, fabrika, dükkan, akaryakıt istasyonu, AVM, turizm merkezleri, eğitim binaları gibi projeler için yatırım kararları alınmakta, değerlemeler yapılmakta, finansman sağlanmakta, sağlanan finansman ile proje inşaa edilerek hayata geçmekte ve satışı, kullanımı veya kiralama işlemi gerçekleşmektedir. Gerek gayrimenkul geliştiricileri gerek alımını yapacak yatırımcılar açısından gayrimenkulün taşıdığı özellikleri dikkate alarak değerinin tespit edilmesi en önemli husustur. Konusunda doğru bilgi ve yeterli tecrübeye sahip olmak, gerek gayrimenkul geliştiricisi gerekse alım-satım yapacak yatırımcı açısından taşınacak risklere koruyucu bir kalkan yaratacaktır.

Bu kitap gayrimenkul proje geliştiricileri, gayrimenkul yatırımcıları, SPK gayrimenkul değerleme uzmanlık sınavlarına hazırlananlar için kılavuz niteliğinde bir eserdir. Gayrimenkul çeşitleri, gayrimenkul yatırımlarının taşıdığı riskler, gayrimenkul finans matematiği, gayrimenkul değerleme yöntemleri ve gayrimenkul finanslama ve mortgage piyasaları hakkında güncel bilgiler ve uygulamalar içermektedir.

Konu Başlıkları
Gayrimenkul Piyasaları
Gayrimenkul Finansman Matematiği
Gayrimenkul Değerleme Kavramı ve Yöntemleri
Mortgage (İpotek) Piyasaları
Gayrimenkul Yatırımlarının Taşıdığı Riskler
Gayrimenkul Yatırımlarının Avantaj ve Dezavantajları
Gayrimenkul Finansman Piyasalarında Fon Kaynakları
Mortgage (İpotek) Sisteminin İşleyişi
Mortgage Piyasalarında İpoteki Konut Kredisi Türleri
Menkul Kıymetleştirme


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 224
Ağırlık : 224
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺115,00
Tükendi

Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen yapay zekanın giderek daha fazla gündemimizi meşgul ettiği şu günlerde yapay sinir ağları ile finansı buluşturan bu kitap, okuyucuların yapay zeka teknolojilerini daha iyi özümsemesini sağlamayı hedeflemektedir.

Ekonometrik yöntemlerin ve yapay zeka teknolojilerinin sıklıkla kullanıldığı finansal uygulamaları temel alarak hazırlanan bu kaynak kitabın ilk yarısında teorik bilgiler sunulmuştur. İkinci yarısında ise tahmin ve sınıflandırmada kullanılan geleneksel analiz tekniklerinin yerine son zamanlarda çeşitli yapay zeka teknolojilerinin birleşimi olan hibrit yani melez yöntemleri temel alarak geliştirilen bir finansal uygulamaya yer verilmiştir. Bu uygulama ile çeşitli yapay zeka teknolojileri ile ekonometrik yöntemlerin güçlü yönlerini tek bir modelde barındırma yeteneğine sahip olan hibrit, yani melez modeller finansal verilere uygulanmış ve bu modellerin tahmin yetenekleri ve performansları karşılaştırılmıştır.

Bu eser sadece ekonometrisyenlere ve finans uzmanlarına değil, yapay zeka teknolojilerine ve uygulamalarına ilgi duyan tüm araştırmacılar ile yapay zeka teknolojilerinin sosyal bilimler alanlarında kullanımına ilgi duyan tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hitap etmeyi hedeflemektedir.

Konu Başlıkları
Ekonometrik Yöntemlerin ve Yapay Zeka Teknolojilerinin Kullanıldığı Başlıca Finansal Uygulamalar
Geleneksel Ekonometrik Zaman Serisi Modelleri
Ekonometrik Yöntemler ve Çeşitli Yapay Zeka Teknolojileri İle Yapılmış Başlıca Çalışmalar
Çok Katmanlı Algılayıcı (Multilayeredperception) Modeli
Hibrit Modellerin Öngörü Performansı
Nn–arıma Modeli Uygulanması ve Sonuçları
Nn–ms–garch Modeli Uygulanması ve Sonuçları
Nn–garch Modeli Uygulanması ve Sonuçları


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 159
Ağırlık : 159
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺94,00
Tükendi

Aysel Gündoğdu, finans alanında bıkmadan, usanmadan yazıyor, anlatıyor. Son derecede üretken bir akademisyen. En önemli özelliği, karmaşık ve zor görünen konuları basitleştirerek, anlaşılması kolay bir dille yazması ve anlatması...

Bu kitabında finansı herkesin anlayacağı, hatta sevebileceği bir şekilde anlatmış. Kitap, her gün karşınıza çıkan, aklınıza takılan, duyup da tam olarak ne anlama geldiğini bilmediğiniz finans konularını kapsıyor ve anlaşılır biçimde açıklıyor.

Aysel hocanın bu kitabını yalnızca ekonomi, işletme ve finans gibi dallarda öğrenim görenlere değil finans konularını merak eden, her gün karşılarına çıkan meseleleri anlamaya çalışanlara tavsiye ediyorum.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 128
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 6.2020
₺52,00
Tükendi

İslami finansa dair temel kurum ve kavramların teori ve uygulama açısından ele alındığı bu kitapta, başta iktisat, finans, uluslararası ilişkiler, ilahiyat, hukuk ve sigortacılık olmak üzere farklı alanlardaki ilim adamları ile saha uzmanlarının yazılarına yer verilmiştir. Sigorta ve bankacılık alanlarındaki temel kavramların düşünsel boyutları ile tarihsel gelişimi üzerinde duran ve ilgili sahaya dair aktüel meseleleri İslam hukuku perspektifinden masaya yatıran çalışma, bu yönüyle önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Kitabın, bir konu etrafında farklı disiplinden uzmanların birikim ve tecrübelerine yer verdiği bölümlerde faizsiz bankacılık enstrümanları ile sigortacılık meseleleri, öncelikle teorik olarak ve daha çok İslam hukuku açısından analiz edilmektedir. Teorik arka planın hemen ardından da konuyla ilgili olarak sigorta ve bankacılık sektörlerinde karşılaşılan uygulama problemleri üzerinde durulmakta, böylelikle meselenin hem teorik hem de pratik soru(n)larına ışık tutulmaktadır. Aynı konu etrafında farklı disiplin ve tecrübeden beslenen yaklaşımlara yer verilmesi, alana dair meselelerin çeşitli boyutlarıyla ele alınabileceği somut bir tartışma zemini oluşturmaktadır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 264
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺37,50
Tükendi

Ters İnovasyon, liderlere ve kıdemli yöneticilere gelişmekte olan piyasalarda inovasyonun nasıl gerçekleştirileceğini ve böyle inovasyonların bütün dünya genelindeki fırsatların kapısını nasıl açabileceğini gösteriyor. Kitap dünyanın en önde gelen şirketlerinden bazılarının (GE, Deere & Company, P&G, PepsiCo gibi) yaşadıkları sarsıntı ve zaferlerin altını çizerek, tam olarak neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını ortaya koyuyor.

Eğer hâlâ, gelişmekte olan ulusların yavaş yavaş zengin dünya ülkelerini yakalamakta olduklarını düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Ters İnovasyon gözlerinizi küresel inovasyonun dinamiklerinin değişmekte olduğu gerçeğine açacaktır. Şirketler eğer gelecekte hayatta kalmayı istiyorlarsa buna dikkat etmek zorundadırlar. Gelişmiş uluslar, başarılı ve yerleşik firmalar ve yeni kuşağın önderleri ile inovasyoncuları gelişmekte olan ülkelerdeki gereksinim ve fırsatlar konusunda da kendi arka bahçelerindekilere karşı olduğu kadar meraklı olmalıdırlar. Çok sayıda Yönetim Kurulu Başkanı, kıdemli yönetici ve akademisyen bu konuda aynı fikirdedir ve bu kitabı desteklemektedirler.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 219
En / Boy : 16,5 / 22
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2013
₺41,61
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 208
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺25,00
Tükendi

Veri güvenliğinin zedelenmesinden en iyi çalışanınızın işten ayrılmasına kadar herhangi bir kriz gündelik işlerinizi yürütmenizi engelleyebilir. Ancak iyi bir planlamayla, olası bir felaketin etkilerini en aza indirebilirsiniz. Bu kitap size şunları öğretiyor:

• Krizin baş göstermek üzere olduğu anı yakalamayı
• Krizi kontrol altına alıp çözmeyi
• Çözdüğünüz her krizden ders çıkarmayı


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 88
En / Boy : 12,5 / 17,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 8.2018
₺15,00
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 253
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2010
₺24,54
Tükendi

Ekonomi 101 ekonomi konusunda hiçbir şey bilmeyenlerin gazetelerin ekonomi sayfalarında çıkan haberleri okuyup anlayabilmelerini, ekonomiyle ilgili sohbetlere katılabilmelerini ve genel olarak ekonomi bilimi hakkında fikir edinebilmelerini sağlamak için hazırlandı. Bu kitabı okuyarak yatırım araçları, arz-talep dengesi, döviz kurları, mikroekonomi gibi temel ekonomi bilimi kavramlarını öğrenecek, aklınızdaki pek çok soruya yanıt bulacak ve aşağıdakiler gibi başka ilginç sorularla karşılaşacaksınız:

  •  Neden bazı ekonomilerde para olarak kâğıt banknotlar kullanılırken bazılarında yüzlerce kilo ağırlığında taş bloklar kullanılır?
  •  Enflasyonist politikalar neden diktatörlükle son bulur?
  •  Bir ekonomist neden “Açık konuşursam söylediklerimi yanlış anlayabilirsiniz,” deme ihtiyacı duyar?
  •  Bir ekonomist neden tehdit altındaki hayvanları koruyabilmek için onları yememiz gerektiğini öne sürer?
  •  Devlet nasıl olur da firmalara çevreyi kirletme izni satabilir?

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 264
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺143,50
Tükendi
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 479
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺21,00
Tükendi

"Büyük Buhrandan bu yana yaşadığımız en etkili kriz." -George Soros- Yaşanan en ciddi finansal krizin ortasında, efsanevi yatırımcı George Soros, krizin kaynağını ve geleceğe etkisini anlatıyor. Soros bu yeni kitabında, global ekonomik aktiviteye etki eden dalgalanmalara karşı kişilerin ve çeşitli kuruluşların aldığı önlemleri değerlendirerek, finansal piyasalardaki egemen paradigmanın hem yanlış hem de yanıltıcı olduğunu savunuyor. Piyasaların ancak yeni, kavramsal bir bakış açısı sayesinde ekonomik çöküşten kurtulabileceğinin tespitini yapıyor.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 173
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2009
₺38,64
Tükendi

Dr. Mahfi Eğilmez, çoğumuz için bir "bilmece" olan Hazine'nin yapısını, işleyişini ve tarihsel evrimini bu kitapta akıcı bir üslupla özetliyor. Kamu maliyesi ve kamu ekonomisi açısından yeni bilgiler ve analizlere yer veren, eleştiri ve değerlendirmeleri kapsayan bu çalışma, ilgililer için vazgeçilmez bir referans kitabı olmasının yanı sıra kamuoyunun merak ettiği kurum-siyaset ilişkisini de gözler önüne seriyor.
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 152
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 8.2018
₺68,00
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 760
En / Boy : 18,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2013
₺180,00
Tükendi

Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 206
En / Boy : 12 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 5.2005
₺80,00
Tükendi

 
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 168
En / Boy : 12,5 / 19
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2013
₺16,00
Tükendi
En Yeni Yatırım Fırsatını Kaçırmayın! Yatırımcılar hisse senetlerine aşırı pay ayırma yaklaşımından uzaklaşarak portföylerini çeşitlendirmenin yollarını arıyorlar. Bu yollardan biri de emtia yatırımıdır. Başarılı bir emtia yatırımcısı olmak için başarılı bir hisse senedi yatırımcısı kadar bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bir kilo alüminyum, demir ya da nikel her yerde aynı olabilir ama fiyat, talebe göre değişebilir. Yatırımcılar basit, elle tutulur, muhasebenin dalavereli olmadığı ve önlerindeki yolun net olduğu bir şey arıyorlar. Emtia, sabah sizi uyandıran kahveden, otomobilinizin benzinine kadar her yerde günlük rutininizin parçası, gerçek bir şey. Yine de, yatırım portföylerinde hak ettiği yeri henüz alabilmiş değil. Bu kitap emtiayla ilgili efsaneleri yok ediyor ve iki cesur iddiada bulunuyor: Emtia her portföyde yer almalıdır ve emtiayı göz ardı etmekle yatırımınızı tehlikeye atarsınız.
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 202
En / Boy : 13 / 18,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2013
₺24,00
1
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı