Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 1125
En / Boy : 17 / 24,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2002
₺10,14

Türklük Bilimi Sözlüğü ülkemizde yabancı ülkelerdeki Türkoloji çalışmalarına ve belli başlı Türkologların yaşamlarına ve bilimsel yayınlarına dair toplu bir eserin olmaması ve bilim çevrelerimizde bu tür bir esere sık sık ihtiyaç duyulması sebebiyle oluşturulmuştur. Yazar Hasan Eren, sözlüğü hazırlarken Türk Dil Kurumu’nun Türk Dili ve Türk Dili Araştırmaları Yıllığı dergilerinde ve Türk Ansiklopedisi’nde yabancı Türkologların yaşamı ve bilimsel yayınları üzerine yayımlanan birçok yazı ile Avrupa ülkelerinde Türkoloji alanında tanık olduğu bilimsel çalışmalara ilişkin yazdığı değerlendirmelerden yararlanmıştır. Eserin girişinde Türk dili ve Türkoloji çalışmaları hakkında bilgi veren 103 sayfalık bir bölüm bulunmaktadır. Eserin sonuna bibliyografya, madde başı dizini ile tanıtılan bazı Türkologların resimleri eklenmiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 349
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2018
₺31,20

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 201
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺1,56

 

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 84
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .1999
₺1,56

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 229
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .
₺7,80 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 106
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺1,56

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 431
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .1996
₺3,12

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 604
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 2.2013
₺39,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 273
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺7,80

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 128
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 6.2012
₺12,48

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 94
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2014
₺5,46

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 180
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2012
₺7,80

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 138
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 7.2013
₺7,80

 
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 90
En / Boy : 14 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2014
₺3,90

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 151
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2013
₺9,36

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 496
En / Boy : 14 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 5.2004
₺10,92

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 1
En / Boy : 23,5 / 34
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2000
₺234,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 2396
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2005
₺26,52

Temmuz 1961 tarihinde ilk baskısı gerçekleştirilen Deneme Özel Sayısının ikinci baskısıdır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 240
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 6.2017
₺7,80

Moğol Yazı Dilinin Grameri, Nicholas Poppe'nin Gramer of Written Mongolian adlı eserinin 3. baskısının çevirisidir. Daha çok Altay dilleri ve Türk lehçeleri üzerinde çalışan Poppe, bu eserle Moğolca öğrenmek isteyenler kadar, Moğol-Türk dil ilişkilerinin çalışanlar için de yararlı olmayı amaçlamıştır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 240
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 8.2016
₺18,72

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 480
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2017
₺7,80

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 39
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 2.2013
₺3,12

Basım Dili : Arapça
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 349
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2002
₺5,07

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 1168
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2002
₺4,68

Basım Dili : Almanca
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 222
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2006
₺14,82

Ali Şir Nevayi’nin ikinci divanı olan Nevadirü’ş-Şebab, kendi anlatımıyla 20-35 yaşları arasındaki gençlik çağına ait duygu ve düşünceleriyle, bu çağdaki ova ve bozkırlarda geçirdiği olaylardan ilhamla, at sevgisi, çevgen ve cirit oyunu gibi Türklerin millî örf ve âdetleriyle, yiğitlerle karşılıklı konuşmalarla, sadece gençlik çağında sahip olunan değerlerle, gençlik çağının gariplikleri ve tuhaflıklarıyla yazılmış şiirlerinden meydana gelmektedir. Prof. Dr. Metin Karaörs, Ali Şir Nevâyi’nin Nevâdirü’ş-Şebâb adlı eserini çeşitli nüshalarını karşılaştırarak çeviri yazı ile yayımlamıştır


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 705
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺27,30

 Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 464
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 7.2013
₺90,48

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 220
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2012
₺23,40

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 256
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2014
₺15,60

Eser, Tanzimat’tan sonra yetişen ikinci edebî neslin en kuvvetli yazarlarından biri olan Samipaşazade Sezai’ye ait roman, hikâye, hatıra ve gezi başlığı altında yer alan eserlerinden oluşmaktadır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 1224
En / Boy : 14 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2017
₺23,40

Sibîcâbî’nin H 800 (1397-1398) yılında Doğu Türkçesine yaptığı çeviri, Gülistan’ın bu yazı diline yapılan ilk çevirisi olarak bilinmektedir. Çalışmada, bilinen tek nüshası British Library’de Or. 11685 numara ile kayıtlı olan el yazması metnin taranarak oluşturulan ve söz konusu kütüphaneden sağlanan yoğun diske kayıtlı kopyası kullanılmıştır. Eser; giriş, dil incelemesi, metin, çeviri, notlar, dizinler ve tıpkıbasım olmak üzere yedi ana bölümden oluşmaktadır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 992
En / Boy : 14 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2017
₺85,80

XV. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar Türkistan’da Çağatay Türkçesi ile pek çok edebî eser yazılmıştır. Bu eserlerden biri de MEŞREB (Baba RAHÎM)’in Mebde-yi Nûr adlı eseridir. Mebde-yi Nûr,Anadolu coğrafyası ile Türkistan coğrafyası arasındaki edebî ilişkileri göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Türkistan’da yazılan Mebde-yi Nûr, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Mesnevi’sinin etkisinde telif-tercüme şeklinde yazılmış tasavvufi bir mesnevidir. XVII. yüzyılın sonları ile XVIII. yüzyılın başlarında yazıldığı tahmin edilen Mebde-yi Nûr, son dönem Çağatay Türkçesine ait zengin bir dil ürünüdür. Üç bölümden oluşan eserde 8908 beyit bulunmaktadır. Pek çok hikâye ve gazeli de içerisinde barındıran Mebde-yi Nûr’un Türk dünyasında –özellikle tasavvufi çevrelerde- çok okunan bir eser olduğu anlaşılmaktadır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 1402
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2017
₺92,04

Coodarbeşim Destanı, Kırgız Destan geleneği içinde önemli bir yere sahip olan Er Töştük Destanı’nın devamıdır. Destanda, bir zamanlar babası Er Töştük’ün yapamadığı işleri yapmak üzere yola çıkıp çeşitli maceralar yaşayarak ve kahramanlıklar yaparak evine, yurduna dönen Coodarbeşim’in hikâyesi anlatılır. Ayrıca kitapta destanının varyantları karşılaştırılmış epizot yapısı üzerinde durulmuş ve Oruzbay Urmanbetov’un varyantının metni verilmiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 290
En / Boy : 14 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2017
₺24,96

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz tarafından hazırlanan Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü’nün ilk baskısı 1992 yılında gerçekleştirilmiştir. Türk dili alanında yazılmış bütün gramerler ve 200’ün üzerindeki makale taranarak mevcut terimler ortaya çıkarılmıştır. Her terimin tanımlama ve açıklaması yapılmış, yapılan açıklamalarda tamamen Türkçedeki olaylara bağlı kalınarak Türkçe terimler ile bunların batı dillerindeki karşılıkları arasında bir uyum bulunup bulunmadığı, Türkçedeki durum ve olaylar ile bu dillerdeki durum ve olayların karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca karşılığı olmayan terimlere Türkçe karşılıklar önerilmiştir. Edebi eserlerden taranan örnek cümlelerle maddeler daha iyi açıklanmaya çalışılmıştır. Eserde ayrıca Almanca, Fransızca, İngilizce ve Osmanlıca dizinler verilmiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 260
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 6.2017
₺28,08

1960 yılının sonunda LESSING tarafından hazırlanan bu sözlük; sözlerin tarihteki ve bugünkü biçimlerini aynı madde başında vermesiyle de ünlüdür.

Eserde, 13. yüzyıl başlarından 1940 yıllarına kadar kullanılan Soğd ve Uygur kaynaklı eski Moğol alfabesi ve bunun Latin çeviri yazısı, sözlerin eski biçimleri belirtilirken; Kiril harfleri, Rusların Moğolistan’a girmelerini (1937) izleyen yıllarda, konuşma dilinin yazı dili hâline getirilmesi ve Kiril alfabesine geçmesiyle ortaya çıkan yeni Moğolca biçimleri gösterilmektedir.

Sözlüğün İngilizce son baskısı (1995) İki “Giriş”, “Sözlük”, “Kiril-Latin” ve Moğol-Latin” olarak hazırlanmış iki dizin, “Budizm Terim ve Deyimleri” ile “Eklemeler ve Düzeltmeler” başlığı altında üç ek dizinden oluşmaktadır. Sözlüğün genişletilmesi ve geliştirilmesinde eserin on yıldan daha fazla bir süreyle kullanımından derlenmiş basit notlarla “Budizm Terimleri” ve “Eklemeler” bölümlerinden sonra üçüncü eklemeler dizini oluşturulmuştur.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 1348
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 6.2017
₺62,40

Türkiye Türkçesi ağızları hakkında çok ayrıntılı incelemelere dayanan yeni bilgiler ortaya konulabiliyorsa da, bugün yaşayan herhangi bir ağzın, tarihin herhangi bir döneminde nasıl özelliklere sahip olduğunu belirleyebilmek oldukça zordur. Bunun hangi yollarla belirleneceği üzerine de “önerilmiş, tartışılmış, denenmiş, kabul edilmiş bir yöntem, teknik” ortaya konulmuş değildir. Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen ihtiyaçtan hareketle, günümüz Batı Rumeli Türkçesinin XVII. yüzyıldaki durumunu belirlemek için yollar aranmıştır. XVII. yüzyılda yazılmış kaynaklar edebî Osmanlı Türkçesinin ürünü olduğu için, bize veri sunmazlar. İlgili dönemin özelliklerini belirleyebilmek için çalışmada şu yollar kullanılmıştır:

1. XVII. yüzyılda yazılmış eserlerden ağız özellikleri gösterebilecek olan metinler (Bunlar: 1. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 2. Latin harfli transkripsiyon metinleri).

2. Komşu dillere (Sırpça, Arnavutça, Makedonca) geçmiş Türkçe kelimeler.

3. Rumelili şair ve yazarların eserleri.

4. Tarihî ve yaşayan Türk yazı dilleri ve ağızlarının karşılaştırılması yoluyla ulaşılabilecek arkaik-periferik özellikler.

Bu dört yolla toplanan veriler değerlendirildiğinde, Batı Rumeli Türkçesi ağızlarının XVII. yüzyıldaki birçok ses bilgisi ve şekil bilgisi özelliği belirlenmiş oldu. Ayrıca o dönemde Batı Rumeli Türkçesi ağızlarında kullanılmış olduğuna hükmedilen 848 madde başının olduğu bir sözlük de verildi.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 202
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 6.2017
₺15,60

Eski Türkçe çalışmalarında Runik alfabe denince ilk olarak akla yazıtlar -yani, başta Moğolistan’da bulunan Orhon Yazıtları olmak üzere Türklerin dikmiş oldukları yazıtlar- gelmektedir. Maalesef, bu alfabe ile kâğıda yazılmış olan metinler -belki Irk Bitig hariç- hep arka planda kalmıştır. Kâğıda yazılı Runik harfli metinlerin ilk kez toplu olarak çalışıldığı bu eserde başta Irk Bitig olmak üzere toplam 46 adet katalog numaralı yazma ele alınmıştır. Bu çalışmamızda, bilinen kâğıt yazılı Eski Türkçe Runik harfli metinlerin tamamının işlenmesi bize bu metinlerin bir sözlüğünü de hazırlama imkânı vermiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 399
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 2.2018
₺23,40

Manisa Ağızları adıyla hazırlanan çalışma, Manisa’nın bütün ilçelerinden ve bu ilçelere bağlı belirli köylerden toplanmış dil malzemesine dayanmaktadır. Bu dil malzemesi, bilimsel yollarla işlenmiş ve Manisa Ağızlarının ayrıntılı bir grameri ortaya çıkarılmıştır. Değerlendirilen dil malzemesine göre, Manisa bölgesi, iki ağız grubuna ayrılmıştır. Bunlar, yükleme hali ekiyle yönelme hali ekini birbiriyle değiştirenler ve değiştirmeyenler şeklinde gösterilmiştir.

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 1254
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2018
₺70,20

Miladın ilk yıllarından bugüne yeryüzünün her yerine yayılmış olan Türkler dillerini de kimlikleri gibi korumuşlardır. Eski göç dönemlerinden taşıdıkları sosyal sistemleri yürürlükte tutmuşlar ve genetik hafızalarını, söz varlıklarını iç içe oldukları dillere rağmen mümkün olduğunca korumuşlardır. Türk lehçelerinin söz varlıkları, birbirinden uzak coğrafyalarda yaşayan Türklerin zamandaki yankıları olmuştur. İran sınırları içindeki Kaşkay Türkleri de bu halklardan biridir. Bu çalışmada Kaşkay Türklerinin dili saha araştırmasına dayalı olarak incelenmiştir.

Kaşkay Türkçesi İran sınırları içinde, Vilayet-i Kaşkayi adı verilen bölgede yaşayan yarı göçebe halkın dilidir. Kaşkay Türkçesi, Oğuz grubu içinde yer almaktadır. Bununla birlikte aynı dil grubu içinde ve aynı coğrafyada yer alan Azerbaycan, Türkmen, Hamse, Horasan lehçelerinden farklılıklar göstermektedir.

İlhanlık sisteminin izlerini taşıyan Kaşkay bölgesinde Türkçe-Farsça dil alışverişi ile şekillenmiş farklı bir etnolinguistik yapı gözlenmektedir. İki dilli bir halk olan Kaşkaylar, Fars eyaletinde Araplar ve Lorlarla komşuluklarından dolayı dillerinden de etkilenmişlerdir. Devlet dili Farsçanın da etkisiyle yarı göçebelerin aksine yerleşik yaşayan Kaşkayların dilinde yoğun Farsça etkiler bulunmaktadır.

Kaşkay Türklerinin dili iç içe yaşadıkları Azerbaycan Türklerinin dili ile büyük benzerlik göstermektedir.

Bu sebeple Kaşkay Türkçesi, Azerbaycan Türkçesinin bir ağzı gibi görünmektedir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 335
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2018
₺31,20

3. Murad devrinin önde gelen şairlerinden olan Bursalı Cinânî’nin Riyâżu’l-Cinân’ı, devrinde oldukça rağbet görmüş ve çok okunmuş bir mesnevidir. Son derece canlı, renkli ve akıcı bir üsluba sahip olan Riyâżu’l-Cinân, klasik mazmunların yanı sıra bolca mahallî deyimlere, atasözlerine, ayet ve hadislere yer vermek suretiyle kuru, eğitici mesnevilerden ayrı bir özellik gösterir. Mahallî, millî ve folklorik bilgiler ile bazı çağdaşı şairlerin hayatları hakkında mühim bilgiler ihtiva etmesi yanında verilen siyasî ve genel ahlaka ait bilgilerin günümüz için de geçerli olması bakımından Riyâżu’l-Cinân; eski edebiyatımızın sosyal meselelere ilgisiz kaldığı iddiasını çürüten, mahallileşme eğiliminin bu yüzyıldaki örneklerinden olan bir eserdir.

Dört bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümü Cinânî’nin hayatı, edebî kişiliği, dünya ve hayat görüşü ile eserleri oluşturmaktadır. Metnin geniş bir tahlili mahiyetindeki ikinci bölüm; sonuç, kaynaklar, metinin kuruluşunda tutulan yol, nüshaların tanıtılması ve metin tespitinde gözetilen esaslardan meydana gelmektedir. Üçüncü bölüm, metindir. Dördüncü bölüm, eserin günümüz Türkçesine nesir çevirisidir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 760
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2018
₺78,00

Kaşkaylar İran’ın merkezinde İran’ın diğer halklarıyla kuşatılmış ve iki dilli (Türkçe-Farsça) bir topluluk olarak yaşamakta ve sağlam bir şekilde il mensubiyeti şuurunu sürdürmektedirler. Kaşkay Türkleri, İran’da her zaman büyük bir nüfuza sahip olmuşlardır.

Kaşkay Türklerinin edebiyatı, İran’ın diğer Türk halklarının edebiyatı gibi iki ana koldan oluşmaktadır. Bunlardan ilki sözlü ve diğeri yazılı edebiyattır. Kaşkay Türklerinde yazılı edebiyat, yok denecek kadar azdır. Buna karşılık sözlü edebiyat ve âşıklık geleneği oldukça güçlüdür.

Kaşkay Türkçesinde yazılan eserler, genellikle halk şiiri özellikleri taşıyan manzum eserlerdir. Diğer edebî türlerden, özellikle modern türlerden söz etmek mümkün değildir.

Kaşkay şiiri ve onunla birlikte Kaşkay müziği, Kaşkay Türk toplumunun ve halkının nice acılarını ve mutluluklarını; değerlerini ve doğrularını içinde barındırarak ve besleyerek günümüze kadar ulaştırmıştır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 398
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2018
₺31,20

Kırım Yurtına ve Ol Taraflarga Dair Bolgan Yarlıglar ve Hatlar adlı eserin çeviri yazı (transkripsiyon) ve dizininden oluşan bu eser, giriş, metin ve dizin bölümlerinden oluşur. Eserde yer alan, Kırım Hanlığının 1520-1742 yılları arasında gönderdiği ve komşu devletlerinden aldığı resmî mektuplar Hanlığın tarihi ve Kırım Tatarcası üzerine yapılacak araştırmalar için temel kaynaklardandır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 2006
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 2.2018
₺124,80

Bu eser Şincang El Basması (Sincan Halk Basımevi) tarafından 1984-1995 yılları arasında Urumçi’de yayımlanan 18 ciltli “Manas” destanının 1. Cilt 1. Kitabı’nın Türkiye Türkçesine aktarımından ibarettir. Söz konusu destan ise Doğu Türkistan Kırgız Türkleri arasında yetişmiş büyük Manasçı Cusup Mamay tarafından söylenmiş, Kırgız ve Çinli bilim adamlarının büyük çabalarıyla kayda geçirilmiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 299
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2018
₺31,20

Eser, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren batı etkisinde değişmeye başlayan edebiyatımızın önde gelen isimlerinden biri olan Ahmet Midhat Efendi’nin Acayib-i Alem adlı romanının Latin harflerine aktarımını içermektedir. Şiir haricinde hikâye, tiyatro, anı, seyahat vb. edebi türlerde pek çok eser veren Ahmet Midhat Efendi’nin en çok roman türünde eser verdiği görülmektedir. Romanlarında tarihi olaylar, aşk, macera, polisiye, fen, ahlak vb. konulara yer veren Ahmet Midhat, Afrika’dan Güney Amerika içlerine, uzak diyarın insanlarından yerli hayatın ayrıntılarına sakin mahallelere kadar pek çok alanı mekân olarak kullanır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 370
En / Boy : 15 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 2.2018
₺7,80

Eser, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren batı etkisinde değişmeye başlayan edebiyatımızın önde gelen isimlerinden biri olan Ahmet Midhat Efendi’nin Henüz 17 Yaşında adlı romanının Latin harflerine aktarımını içermektedir. Şiir haricinde hikâye, tiyatro, anı, seyahat vb. edebi türlerde pek çok eser veren Ahmet Midhat Efendi’nin en çok roman türünde eser verdiği görülmektedir. Romanlarında tarihi olaylar, aşk, macera, polisiye, fen, ahlak vb. konulara yer veren Ahmet Midhat, Afrika’dan Güney Amerika içlerine, uzak diyarın insanlarından yerli hayatın ayrıntılarına sakin mahallelere kadar pek çok alanı mekân olarak kullanır.

1925 yılından itibaren Çağataycanın bir devamı olarak Türkistan’da, Özbekistan ve Özbekistan’ın dışında 20 milyondan fazla insanın konuştuğu Özbek Türkçesinin yapısının incelendiği eserde, Özbek Türkçesinde yazılmış roman, hikâye ve şiir kitaplarının taranmasından elde edilen malzemelerden yararlanılmıştır. Eser, “Ses”, “Şekil” ve “Cümle Bilgisi” olmak üzere üç ana bölümden meydana gelmektedir. Eserde Latin ve Kiril harfli olarak yazılmış Özbekçe metinlerden birkaç örnek “Metinler” başlığı altında verilmiştir. Eserin sonunda kaynaklara yer verilmiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 272
En / Boy : 15 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2018
₺7,80

Cilt 1 : Röportajlar 1

Cilt 2: Röportajlar 2

Cilt 3: Hatıralar 1

Cilt 4: Hatıralar 2

Cilt 5: Hatıralar 3

Cilt 6: Hatıralar 4

Cilt 7: Milli Mücadele

Cilt 8: Hikayeler-Şiirler

Cilt 9: Tercümeler 1

Cilt 10: Tercümeler 2

Cilt 11: Tercümeler 3

Cilt 12: Tercümeler 4

Cilt 13: Dergi ve Gazete Yazıları

Cilt 14: Dergi ve Gazete Yazıları


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 4629
En / Boy : 14,5 / 21
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2002
₺103,74

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 434
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .1999
₺3,12

 
Basım Dili : Almanca
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 135
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .1999
₺2,34

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 831
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .1997
₺4,68

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 223
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.1990
₺3,12
1 2 3 ... 17 >
Çerez Kullanımı