Tükendi

• Scratch Arduino Modülü Kolay Kodlama ile sistematik düşünme, problem çözebilme, olayları birbiri ile ilişkilendirebilme, yaratıcı düşünebilme becerilerini kazandıran bir sistem bütünüdür.

• Kodlama eğitimi son zamanlarda ilköğretim müfredatına kadar indirgendi. Artık öğrencilerin kodlama eğitimi alması olmazsa olmaz bir konu hâline geldi.

• Küçük yaşta kodlamanın önemini kavrayan programcılar bunu kolaylaştıracak birçok programlama dili ve platformu geliştirdiler. Bu sistemlerin çoğu bilgisayar ortamında sanal olarak çalışmaktadır. Bizler sanal ortamdaki bu sistemlerin gerçek hayatta öğrencilerimize somut çıktılar verebilen sistemler hâline dönüştürülmesi için kartlar tasarladık.

• Mevcut programlara yazdığımız ilave programlar ile okuma yazmayı bilen tüm öğrencilerimizin anlayabileceği şekilde geliştirdik.

• Arduino Scratch kartı ile öğrencilerimize algoritma geliştirme yeteneğini arttırabilmek için yazdıkları kodu deneyecek imkânı sağladık.


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 144
Ağırlık : 144
En / Boy : 19 / 27
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺110,00
Tükendi


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 428
Ağırlık : 428
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺210,00
Tükendi

Kitap, uzun yıllar üniversitelerde "Yapay Zeka", "Bulanık Mantık ", "Yapay Sinir Ağları", "Zeki Optimizasyon" derslerini anlatan yazarların notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır.
Yapay Zekâya Giriş kapsamında ele alınan kitap, Python programlama dilini baz almak suretiyle yapay zekâyla ilgili temel kavramlara, ilk akla gelen yapay zekâ algoritmalarına ve uygulamalara değinmektedir. Bu bağlamda kitap içeriği Yapay Zekâ temelleri, Makine Öğrenmesi, Akıllı Etmenler, Arama Algoritmaları, Rakip Arama Çözümleri, Bilgi Temsili ve Akıl Yürütme, Zeki Optimizasyon, Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağları ve Sinirsel Bulanık Denetim konuları üzerine kuruludur.
Kitabın anlatım dilinin yalın olması nedeniyle, kitaptan sadece üniversite öğrencileri değil konuyla ilgilenen her yaştan okuyucu da yararlanabilir.
Bu kitap, Yapay Zekaya ilişkin olarak düşünülen üç ciltlik bir serinin ilk kitabıdır. Serinin diğer kitapları olan; "Python ile Yapay Zekâ: Tüm Yönleriyle Makine Öğrenmesi" ve "Python ile Yapay Zekâ: Derin Öğrenme ve İleri Konular", yazarlar tarafından hazırlanmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 430
Ağırlık : 430
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺209,00
Tükendi

Kitap, LabVIEW'de bir enstrüman oluşturmak için gerekli olan konular öncelikli olarak ve basit düzeyden daha karmaşık yapılara doğru bir düzen içerinde ana başlıklar altında anlatılmıştır.

Oldukça yalın bir dille hazırlanan kitap, kullanıcıyı zaman kaybettirmeden bilgilendirmeyi amaçlamıştır. Her ana başlık, önce konuyu işledikten sonra bu konuya özgü hazırlanmış uygulamalar ile pekiştirilmiştir.

Kitapta sunulan konular, özel bir çalışma alanına hitap etmemekle birlikte daha geniş bir kullanıcı kitlesine LabVIEW'in yapısını, programlama ve ölçmeye yönelik yeteneklerini ve nasıl kullanılacağını öğrenmeyi hedeflemiştir.

Kitap, ölçme laboratuarlarında ve programlama alanında çalışan kullanıcılara faydalı olacak bir kaynaktır.


Basım Ayı/Yılı : 2009
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 249
Ağırlık : 249
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺127,00
Tükendi

Mikroişlemciler ve Assembly Dili kitabı, Bilgisayar yapısının hangi eleman ve birimlerden meydana geldiğini, bu elemanlarının işlevlerinin ne olduğunu ve kendi dilinde nasıl programlandığını, dolayısıyla bir mikroişlemcili sistemin nasıl çalıştığını temel düzeyde öğretmek üzere yazılmıştır. Endüstriyel okulların Bilgisayar ve Elektrik-elektronik bölümleri öğrencilerine yönelik olduğu kadar bu alanda çalışan teknik elemanlara da hitap etmektedir. Bu kitabı desteklemek ve Mikroişlemcili bir sistemin nasıl çalıştığının daha iyi anlaşılması için ayrıca profesyonel bir Visual6502 Mikroişlemci Simülatörü geliştirilerek ücretsiz olarak sunulmuştur.

Uzun zamandır okullarda ders kitabı olarak okutulan bu kitabın 7. baskısında, öğretim elemanlarından ve öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda ayrıntılardan ve hatalardan arındırma yapılmış, eksik olan bazı konular ilave edilmiş, mevcut programlarda ortaya çıkan hatalar giderilmiş ve birkaç program uygulaması daha eklenmiştir. Tüm programlar Visual6502 yazılımı üzerinde denendikten sonra makine kodlarıyla birlikte kitaba konulmuştur.

Kitabın kurgusu, önce Mikroişlemcili bir sistemi meydana getiren elemanlar, sonra bu elemanların işlevleri ve daha sonra da bu elemanların programlar vasıtasıyla nasıl çalıştığının anlaşılması üzerine kurulmuştur.

Visual6502 Mikroişlemci Simülatör Yazılımını, kitabın www.seckin.com.tr'deki sayfasından ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Yazarın, benzer konuların ileri düzeyde işlendiği, Intel ve AMD işlemcilere yönelik "x86 Mikroişlemci Mimarisi ve Assembly Dili" adlı kitabı Seçkin Yayınları arasında yer almaktadır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
• Bilgisayarların Tarihi Gelişimi
• Bilgisayar ve Mikroişlemci Esasları
• Mikroişlemciler
• Bellekler
• MOS 6502 İşlemcisi
• Assembly Dili Esasları
• Komut Yapısı ve Programlama
• Giriş ve Çıkış Teknikleri
• Mikroişlemcili Sistem Uygulamaları


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 327
Ağırlık : 327
En / Boy : 18,5 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺235,00
Tükendi

Üniversitelerin, Bilgisayar–2 dersine yönelik olarak hazırlanan bu kitapta, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, İnternet'e Giriş ve Web konuları adım adım ve başlangıçtan ileri düzeye doğru anlatılmıştır.

Konuların anlatımları, ekran görüntüleri ile desteklendiği için kullanıcılar dersleri kendi başlarına rahatlıkla takip edebilirler. Bilgisayar–1, Bilgisayar–2 Kitapları içerik olarak temel bilgi teknolojisi kullanımı, bilgisayar kullanımı ve hatta fakültelerdeki Entegre Ofis derslerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu serideki amaç, Meslek Yüksek Okullarında, Fakültelerde ve üniversitelerin çeşitli programlarında okutulan Temel Bilgisayar Kullanımı derslerinde öğrencilere katkı sağlayabilmektir..


Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 264
Ağırlık : 264
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺132,00
Tükendi

Günümüzde, üç boyutlu tasarım ve animasyon yapımı ile ilgili bilinen ve de en yaygın kullanılan program 3ds Max'tir. Uzun yıllar 3ds Max konusunda dersler veren ve aynı zamanda da 3ds Max konularında çalışmalarına devam eden yazarlar, ders esnasında karşılaştıkları tecrübeleri, öğrencilerden gelen soruları ve tasarım deneyimlerini bu kitaba aktarmışlardır.

Kitabın temel özelliği, konuyu hiç bilmeyen birisine kısa sürede 3ds Max'in temel ve gerekli konularında bilgi ve uygulama sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Ayrıca, Türkçe kaynak olarak başka hiçbir yerde bulamayacağınız, 3ds Max'in birçok oyunda ve animasyonda kullanılan Partide (Tanecik yapılı modeller, patlama, toz bulutu), Reactor (Fizik motoru) ve Karakter Animasyonu (karaktere hareketlilik sağlama) gibi ileri seviye konulan da öğrenmelerini sağlamaktır. Kitapta, bütün konular örnek uygulamalar eşliğinde okuyucuya bizzat ekran üzerinden uygulatılarak konunun daha iyi öğrenilmesi hedeflenmiştir. Kitabın ekinde verilen DVD'de anlatılan konulara destek olacak şekilde 40 farklı video, 21 örnek animasyon, 17 örnek Max dosyası ve Tasarımlarda Kullanılan Hazır Maxscript kodlarına yer verilerek, okuyucunun 3ds Max konusunu daha da iyi öğrenmesi hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları
3ds Max Kullanım Alanları
3ds Max Hakkında Temel Bilgiler
3ds Max Araç Çubukları
Standart Nesneler ve Özellikleri
Spline Sınıfı ve Özellikleri
Kaplamalar
İşık ve Kamera
Sahne Seçenekleri
Poly Modelleme
Partide
Reactor
Karakter Animasyonu
Örnek Uygulamalar
DVD Ekinde (40 Adet Video, 21 Örnek Animasyon, 17 Örnek Max Dosyası, Tasarımlarda Kullanılan Hazır Maxscript Kodları)

Basım Ayı/Yılı : 2012
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 542
Ağırlık : 542
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺258,00
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 436
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2013
₺120,00
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 189
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 9.2003
₺19,00
1
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı