Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 284
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2013
₺40,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 410
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2013
₺25,50

Biliyor musunuz; Türkiye’de orman ekosistemleri ve ormancılıkla ilgili öğretim yalnızca orman fakültelerinde yapılıyor. Örneğin, orman ekosistemleri ve ormancılık üniversitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilgiler; dahası, ziraat, çevre, şehir planlama mühendisliği, güzel sanatlar vb fakülte ve bölümlerinde "seçmeli ders" olarak bile görülmüyor. Büyük bir olasılıkla, şaşıracak ve; "-Öyle olması gerekmiyor mu?" sorusu aklınıza gelecektir. Evet, gerekmiyor; gerekmiyor çünkü orman ekosistemleri yalnızca ekolojik önemi olan doğal varlıklar, ormancılık da yalnızca teknik bir uğraşı alanı değildir: "Orman" sayılan yerler, dolayısıyla da ormancılık düzeni ülkemizde toplumsal, ekonomik ve siyasal değişme ve gelişmelerden etkilenmiş, bu değişme ve gelişmeleri etkilemiştir. Ancak bu etkileşim ülkemizde çok az sayıdaki ormancı çalışan dışında tartışma gündemlerine gerektiğince girememiştir. Öyle ki, orman ekosistemlerine yönelik duyarlılığın yaygınlaşmasına karşın bu tutum günümüzde de değişmemiştir. Oysa orman ekosistemleri ve ormancılık ile toplumsal, ekonomik ve siyasal değişme ve gelişmeler arasındaki etkileşimin de her düzlemde tartışılması gerekiyor. Türkiye Ormancılık Tarihi’nde bir yandan bu gereğin çeşitli boyutları sergilenmeye bir yandan da Cumhuriyet tarihinin pek de "okunmayan" sayfalarının açılmasına çalışıyor. Kim bilir, bakarsınız, bu sayfalarda daha önce gözlerden kaçmış olguların ayırtına varılabilir ve Cumhuriyet tarihine yeni sayfaların eklenmesine de bir katkısı olabilir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 368
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2012
₺42,50

New developments have taken place in the areas of reinforced concrete technology and earthquake engineering since the publishing previous edition of this book. New approaches have emerged as a result of research and observations made after recent earthquakes. Most of these developments and the new approaches have been incorporated in the new editions of Turkish reinforced concrete codes, i.e. TS-500 2000 revision and Turkish Seismic Code 1998 revision. These changes have been incorporated in the revised edition of the book. Extensive experimental research at METU and experience gained by the authors after the six major earthquakes in Turkey during the last decade have been used in the revision of the book.


Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 660
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2010
₺81,60

Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 365
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2009
₺34,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 418
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 5.2013
₺54,40

Yapılandırmacı öğrenme anlayışının sergilediği ip uçlarını incelerken bunların herles tarafından teorik olarak dile getirildiğini ve bir çok araştırmacının temel kavramlar ve ilkeler konusunda hemfikir olduğunu gördük. Problem, bu anlayışın sınıf ortamında uygulanmasının nasıl gerçekleşeceği noktasında çıkıyordu. Yapılandırmacı anlayışın özellikle sınıf ortamında uygulanması konusundaki sorunları giderebilmek amacıyla, bu anlayışın temel ilke ve kurallarından hareket ederek "Probleme Dayalı Altı Aşamalı Ders İşleme Modeli"ni oluşturduk. Sınıf içi uygulamalar ve teorik alt yapının senteziyle oluşan bu modelinin, alanında büyük bir boşluğu dolduracağını ve hedeflediği gruba yarar sağlayacağını ümit ediyoruz.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 231
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .
₺12,75
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 327
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2007
₺12,75

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 241
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 4.2007
₺12,75

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 395
En / Boy : 15,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2010
₺17,00

Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 175
En / Boy : 19,5 / 27,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2012
₺22,10

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 466
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .
₺69,70

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 384
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 4.2004
₺44,90

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri ile ilgili yüksekokullara, Anatomi derslerinde yararlanacakları bir kaynak eser olarak hazırlanmıştır. Ayrıca klinik tıp bilimlerine hazırlık olmak üzere kısa açıklamalar yapılmıştır. Daha önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı tarafından hazırlanarak ODTÜ Yayıncılık tarafından yayımlanan Fonksiyonel Nöroanatomi adlı kitabı tamamlayıcı niteliktedir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 352
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2012
₺66,30

Kitap, Hacettepe Üniversitesi'nde yıllardır tıp öğrencilerine verilmekte olan nöroanatomi derslerinde elde edilen tecrübelerden ve çok sayıda kaynaktan yararlanılarak en yeni bilgileri içerecek şekilde hazırlanmıştır. Kitap entegre, problem çözme ve klasik tıp eğitimi gören öğrenciler için çok değerli bir kaynaktır. Tıp öğrencileri için hazırlanan bu kitabın uzmanlık eğitimi alan hekimlere ve ayrıca sağlık konusunda eğitim gören diğer fakülte ve yüksekokul öğrencilerine de yararlı olacağı umulmaktadır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 340
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 3.2002
₺133,90
Tükendi

Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 414
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 3.2013
₺98,00
Tükendi

Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 28
En / Boy : 19,5 / 27,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2004
₺3,94
Tükendi

Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 320
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2014
₺28,90
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 576
En / Boy : 17 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2014
₺27,55
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 543
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2013
₺32,00
Tükendi

Günümüzde kişisel ve kurumsal bilgiler üzerinde sürekli artan tehdit ve risklere karşı bilgi güvenliği kavramı, iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmelidir. Bu bakımdan özellikle bilgi sistemlerini ve önemli bilgileri içeren tüm süreçler, yeni bir iş anlayışı çerçevesinde yorumlanarak kişisel, kurumsal ve yönetimsel kültür açısından yeniden ele alınmalıdır. Bu kitapta, ISO/IEC 27001 Standardına dayalı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak isteyenler ve yeni başlayanlar için, örneğin, varlık belirleme ve risk analizini nasıl yapacakları, standart kapsamında nasıl raporlar ve dokümanlar üretecekleri ve bunların nasıl bir şey oldukları konusunda görsel ipuçlarına ve önemli tanımlara yer verilmektedir. Ayrıca bu kitap, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulumunu danışman firmalara yaptıracak olan kurum ve işletmelere, izlenecek yol haritasını ana hatlarıyla denetleyebilmeleri açısından da kılavuzluk edecektir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 140
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2012
₺11,90
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 156
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2011
₺12,96
Tükendi

Veri ambarları, dağınık ve farklı yapılardaki, farklı kurumlar tarafından yıllar itibariyle oluşturulmuş olan kümülatif verilerin entegre edilmesi ve bu verilere bütünleşik bir yaklaşımla ulaşılması konusunda da son derece pratik ve bütünsel bir çözüm oluşturur. Bu nedenle, doğru kararların alınması için olmazsa olmaz bir yapıdır veri ambarları. Ancak veri ambarlarının sunduğu bu kolaylıklar dünyada ve ülkemizde henüz tam olarak anlaşılmamış ve yeterince yaygın bir kullanım sağlanamamıştır. Ülkemizde, bu konuda üniversite seviyesinde verilen dersler son derece kısıtlıdır ve bu derslerde kullanılabilecek yabancı ya da yerli yeterli kaynağa ulaşmak mümkün olamamaktadır. Bu kitabın, veri ambarlarının ülkemizde daha iyi anlaşılarak yaygın ve etkin olarak kullanılmasına katkıda bulunmasını umut ediyoruz.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 237
En / Boy : 19,5 / 27,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2010
₺12,59
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 610
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2010
₺23,80
Tükendi

Engineering design and construction greatly depend on proper selection and use of materials. Therefore, all engineers need to have a sound knowledge of materials to achieve success in their endeavors. In order to furnish civil engineering students with the necessary preliminary knowledge, there are two compulsory materials courses one being designed for second year and the other for third year students in the Civil Engineering Department of Middle East Technical University (METU). In addition to these, some elective materials courses are introduced to the fourth year students. The first of the two compulsory courses, taught at the second year, is named "Material Science" and the following one, taught at the third year, "Materials of Construction" which covers the properties of some widely used construction materials one by one. "Materials Science" is based on physics, chemistry, and knowledge on the internal structure of materials. Thus it is a general key to the basic structure of materials for finding out why and how materials perform differently under various conditions. Therefore, it is vitally important that engineering students know how materials behave in general, and correctly evaluate the behavior of each construction material in use.


Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 263
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 8.2010
₺15,74
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 452
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2008
₺17,00
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 200
En / Boy : 19,5 / 27,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2005
₺25,50
Tükendi

Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 314
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2002
₺17,00
Tükendi

Bu kitapta, açık kanal akımının ve hareketli tabanlı akımların temel kavramları, töprü açıklığındaki akımın modellenmesi, orta ve kenar ayaklar etrafındaki taban oyulmaları ve daralma oyulması, hidrolojik tasarım parametrelerinin belirlenmesi, köprülerde yapı-hidrolik etkileşimi, ayaklar etrafındaki oyulmalar için güvenilirlik yöntemleri ve köprüler etrafındaki koruyucu önlemler için tasarım kriterleri verilmiştir.

Kitap, konuyla ilgilenen mühendislerin bir köprünün hidrolik tasarımını baştan sona yapabilmeleri için gerekli olan bilgiyi elde edecekleri şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca kitapta hidrolojik tasarımda gerekli bazı bilgisayar program kodları da sunulmuştur.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 384
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2002
₺20,00
Tükendi

Mantıkla, felsefeyle, bilimsel yöntemin temelleriyle ilgilenenler, düşünce dünyalarını Türkçe kavramlarla geliştirmek isteyenler için 1976'dan beri vaz geçilmez bir kaynak olan Mantık Terimleri Sözlüğü, geleneksel mantığa, günlük dil mantığına, kipsel mantık ve kümeler kuramına ilişkin yeni terimler eklenerek zenginleştirildi.

Mantık Terimleri Sözlüğü okurlarla yeniden buluşuyor


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 219
En / Boy : 14 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2003
₺6,80
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 329
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2011
₺16,67
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 183
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2003
₺7,65
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 452
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2011
₺20,00
Tükendi

Suyun kontrolü, kullanımı ve arıtımı için gerekli mühendislik yapılarının planlanması, tasarımı ve inşası konularını içeren Su Kaynakları Mühendisliği İnşaat Mühendisliğinin önemli bir dalıdır.

İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileri için ders, tasarım mühendisleri için de başvuru kitabı olarak hazırlanmış olan bu kitapta 14 bölüm yer almaktadır. Bölümler, konunun anlatıldığı metin, çözümlü uygulama problemleri ve çözümsüz sınama sorularından oluşmaktadır. Kitapta bir dizi bilgisayar program kodları sunulmakta ve konuyla ilgilenen mühendislerin belirli konularda ek kaynaklara başvurabilmeleri amacıyla detaylı bir kaynakça verilmektedir.


Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 200
En / Boy : 14 / 20
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2006
₺30,60
1
Çerez Kullanımı