Felsefe…

İnsanlığın ortak değeri.

Batıdan yükselip Doğu’ya kadar genişlemiş ve kültür ve medeniyetleri etkilemiş en esaslı zihinsel faaliyet.

 

Platon, Sokrat, Aristo…

Felsefe Batı’da onlarla başladı. Sonrasında pek çok büyük filozof yetişti.

İslâm dünyası da gecikmeden felsefe ile tanıştı; Fârâbî, İbn Sînâ veya el-Kindî gibi öncüler geldiler. … Onları da başka başka meşrepten düşünürler takip ettiler.

 

İnsan, varlık, hayat, dünya neydi? İnsan nereden gelip nereye gidiyordu? İnsan bu dünyada ne arıyordu? İnsan kaderin mahkûmu muydu? İnsan kendi kaderini kendisi mi çizerdi? Külli ve cüzi irade neydi? Sorular soruları izledi. Soru soruyu doğurdu.

 

İslam filozofları kendi zaviyelerinden hem felsefenin iç aleminde derinleştiler hem de özgün yorumlarıyla Batı Felsefesi üzerinde de etkili oldular.

 

Majid Fakhry, alanında klasik sayılan İslam Felsefesi Tarihi ile öz ama kapsamlı bir çerçeve sunuyor. İslam Felsefesi’nin serencamı kendi yüksekliğinde kalarak çağ için bir düşünme vizyonu çiziyor.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 480
Ağırlık : 480
En / Boy : 13,5 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺203,35
Hz. Mevlana’dan 365 Seçme Söz

Hz. Mevlâna
Büyük veli, şair, mutasavvıf, aşk ve gönül ehli. Eseri kadar hayatıyla yüzyılları aydınlatan manevi önderlerimizden biri.
Şiirleri hikmetleriyle ruh ve gönül köklerine seslenmeye ve umudu her daim yaşatmayı sürdürüyor. Eserlerinden özenle seçilmiş sözler 365 güne bölünen bir yılı kendi rehberliğinde hayat kılıyor.
Aşk, sabır, iyilik, güzellik, inanma, yokluk, ölüm, kendini keşif gibi yüzlerce konuda inciler saçıyor.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 1
Ağırlık : 100
En / Boy : 11,5 / 14
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺327,85

Sevinç Çokum yaşantılarından ve gözlemlerinden

yansıyanlarla sevdiriyor öykülerini.

 

Sabah karanlığında uyanan kuşlar… Mürdüm rengi gözleriyle akıllarda kalan özgür bir tosun... Kar bekler gibi umut bekleyen, menekşe çağındaki bir kadın... Adı, şarkıları, kıyafetleriyle beğenilen sanatçı Rüya Narin ve hüzünleri... Göklere, masallara ve efsanelere yaraşan bir at…

Elde tutulan bir gülle aniden güzelleşen anlar…

 

Akasyanın dallarında bir kuş var mıydı gerçekten? Hava kararınca o saatlerde kuşlar gitmiş, yuvalarına çekilmiş olurlardı. Ama bazen gecikmiş bir kuş arkada kalmış ve bir dala sığınmışsa?

 

Karanlığın içinde şaşırtıcı bir kanat sesi duyabilirdiniz.

 


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 184
Ağırlık : 184
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺78,85

Yüzbinlerce okura ulaşan
İrade Terbiyesi yazarı Jules Payot…
Ve onun bugüne dek Türkçe’de hiç yayımlanmayan İnanca Dair adlı eseri.

İnanç; kültür, eğitim gibi kadim kavramlar...
İnsanlık kadar eski meseleler. 
Pedagog ve felsefeci Payot, eğitim alanındaki engin bilgisiyle bu kez inanç üzerine yoğunlaşıyor. İnancın bağlamını
alabildiğine genişletiyor.

Etkileyici bir pozitivizm eleştirisiyle de
okuru kendisine bağlıyor.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 196
Ağırlık : 196
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺70,55

İnsan için bilgi, kemik için ilik gibidir. İnsanın güzelliği akıl, kemiğinki ise iliktir. Bilgisiz kişi iliksiz kemik gibi boştur; iliksiz kemiğe el uzatılmaz.

Kişi bilgi öğrendi, tanınır oldu. Bilgisiz kişi hayatta iken yitik sayılır. Bilgili kişi öldüğünde adı ölmez oysa bilgisiz kişi yaşarken adı ölüdür.

Bilginin mukayesesini yapan kişi, bir bilgiliye bin bilgisizi denk tuttu. Şimdi anlayarak, sınayarak etrafı gözle, bilgiden başka faydalı ne var?

Bilgi ile âlim yükseldi, bilgisizlik kişiyi aşağı çökertti. Bilgi öğren usanma, hak resulünün “Bilgi nerde ise siz arayın.” dediğini bil!’

Bilmenin ve bilginin her yönden yücetildiği bir çağda, Atabetü’l Hakâyık sadece meselenin geçmişini değil, ölmez bir dil klasiği olarak da geleceğinin ışığını çiziyor.

Günümüz Türkçesi ve eksiksiz tam metin her ilgiden okuru kendisine çağırıyor.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺70,55

Neredeyse bütün zamanların İslam klasiklerinden biri...

Sosyal bilimler ve tarih sahasında getirdiği yeniliklerle öncü…
Sadece kendi devrinin tarihi, coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel panoramasını vermekle kalmaz aynı zamanda içerdiği gelecek vizyonlarıyla hep kaynak eser konumuna yükselir.
Tarih felsefesi yanında sosyoloji ilminin temelleri atılır bu kitapla.
Bir ansiklopedi olduğu kadar bir haller kitabı da sayılır.

İnsanın yeryüzündeki macerasını bir insanlık tarihi perspektifiyle ele almasıyla da evrensel bir eserdir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 824
Ağırlık : 824
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺327,85

Niyazî-i Mısrî
Vahdet-i vücut fikrinin timsali.
İnsanı, alemin özü gören bir anlayış.
Varlığı dert edinmiş eşsiz sufi.
Mısrîyye yolunun kurucusu.
Şiirleriyle asırlardır gönüllere seslenen dil örücüsü.
Coşkun duyuşun ebedi parıltısı…

Ey gönül gel ağlama zârî zârî inleme
Pîrden aldım haberi ol bî-nişân sendedir
Sendedir dostun ili sende açılır gülü
Söyler bu cân bülbülü gül-i handân sendedir
Gezme gel bahr u berri kendünde iste sırrı
Cism ü câna hükm eden gizli sultân sendedir


Basım Ayı/Yılı : 12/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 392
Ağırlık : 392
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺145,25
Antropolojik Bir İnceleme

Dünya deyince neyi kastediyoruz? Dünya ile insan arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu iki kavram birbirinden bağımsız mıdır ve eğer bağımsızsa ne bakımdan bağımsızdır? Hâlihazırda dünya, bir etnograf için nedir? Dünyalar ve dünya görüşleri için pek çok şey söylendi ancak bu sözcükleri kullandığımızda ne kastettiğimizi bildiğimizden kesin olarak emin miyiz?

Bu kitap esas olarak, etnografik davranış olasılığının koşullarını keşfetmeyi, dolayısıyla etnografik teoriyi ve şu anda bu teorinin fitilini ateşleyen tartışmaları konu almaktadır.”


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 280
Ağırlık : 280
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺95,45
Tahirü'l Mevlevi

Edebiyat Lügatı, Osmanlı şiirini ve nesrini çok daha iyi bilmek için ana kaynaklardan biri. Tahirü’l Mevlevi yıllar süren araştırma, eğitim ve hayat tecrübesinden süzerek yazdı onu. 

Klasik şiirin anlam katmanlarında kültürel bilgi ve yaratıcı hamlelerle nasıl gezindiğini kavramak için eşsiz bir başvuru kitabı Edebiyat Lügatı.

Tahirü’l Mevlevi, her kavram için örnek şiirlerden alıntılar yaptı. Hem kendi yazdığı şiirlerden hem de Fuzulî, Nef’î, Nedim, Bâkî, Nâbî, Şeyhülislam Yahya, Kanuni Sultan Süleyman, Ziya Paşa, Şinâsî, Yusuf Ziya Ortaç ve daha pek çok şairden örneklere yer verdi...

Tahirü’l Mevlevi’nin edebiyat tarihçisi kişiliğinin rehberliğinde eski şiiri hissederek yaşamak mümkün.

Edebiyat Lügatı sadece bir sözlük değil aynı zamanda kültürel bir gezi rehberi.


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 264
Ağırlık : 264
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺103,75

Bir yanda halk diğer yanda demokrasi…
Demokrasi ve halk birbirinden ayrı düşünülebilir mi?
Birlikteliğin doğası nasıl mayalanır?
Geçmişten bugüne insanlar hep düşündüler, tartıştılar:

İyi bir yönetim şekli nasıl olur? Özgürlük nerede başlar, nerede biter? Toplumdaki herkes yönetime katılabilir mi? İnsanlar, toplumlar ve devletler arasında neden çatışmalar çıkıyor? Demokrasi niçin hâlâ tartışılıyor?

İdris Küçükömer, bütün bu soruların kökenine inmeyi deniyor. Bilgi, inanç, akıl, inanç ile aklın uyumu, düşünce, özgürlük, eşitlik, evren, madde, iktidar, muhalefet, politik muhalefet, yasama, yürütme, yargı ne kadar kavram varsa peşine düşüyor.


Dünyada hâlâ olup bitenleri anlamak ve anlamlandırmak adına son derece önemli ve değerli bir İdris Küçükömer beyin fırtınası.


Basım Ayı/Yılı : 10/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 285
Ağırlık : 285
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺87,15

Yaşamak kolay mı?

Ömrünü yazıya adamış bir yazarın hayatı nasıl geçer?

Ne tür hayaller kurar? Hangi acılardan, rüyalardan, sınavlardan geçer?

Hayatı yaşarken adeta bir sanata mı çevirir yazar başından geçenleri? Bu sebepten yaşamak aslında bir sanat mı?

Ve, Cesare Pavese. 20 yy. İtalyan edebiyatının büyük ismi. Onunla neredeyse bütünleşen ‘Yaşama Uğraşı’.

Pek az eser hayatı neredeyse bütün ayrıntısıyla bir sanat tecrübesine dönüştürür. Tutkular, şehirler, kadınlar, saplantılar, hayal kırıklıkları, aşklarla örülü, mutluluk peşinde, yalnızlık yalazlarıyla çevrilmiş bir gerçeklik.

Şairliği, sanat üzerine görüşleri, yaşamı, acıları, düş kırıklıkları ve varoluş sancıları…

Kısaca, Cesare Pavese.

Yaşama Uğraşı. Şimdi yeni ve özenli bir çeviriyle okur karşısında.


Basım Ayı/Yılı : 10/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 415
Ağırlık : 415
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺103,75

İnsanı bilmek, onu tanımlamak eski ve bir o kadar da çetin bir konu.
Batı’da fizyonomi metinleri, Doğu’da kıyafetnâmeler… Bedeni bir kitap gibi okumaya çalışırken keşfetmenin kıyılarına gidip gelişler.
İnsan, yüzünden ibaret görüşü her zaman ateşleyici olmuştur.
Tarihin pek çok döneminde; yüz şekillerinden, mimiklerden, avuç içlerinden, giyimden kuşamdan insanın karakteri, dolayısıyla da kaderi tayin edilmeye çalışılmıştır.  
Erol Göka ve Murat Beyazyüz, yüz okumanın tarihten bugüne ne gibi değişimlere uğradığının peşine düşmekle kalmıyor, bugünde iz sürüyorlar.
Yüz ve kişilik arasındaki bağ hala esrarını korumakla beraber, elinizdeki kitap bu yolda size ışık olacak nitelikte.
Her yol bir soruyla başlar…
O hâlde kendinize bir soru sorun; Gerçek İnsanın Yüzünde Yazar mı?


Basım Ayı/Yılı : 9/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 208
Ağırlık : 208
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺62,25

Gençlik ve yaşlılık sadece fiziksel bir döneme karşılık gelmez.

Farklı ruh ve hayat tecrübelerini de karşılar.

Eski dünyadan beri yaşlılık bilgeliği ve tecrübeyi, gençlik ise istek ve toyluğu işaret eder. Bu sebepten yaşlı bir bilge ile bir genç insan arasında geçen diyaloglar hep ilgi çekmiştir.

Mark Twain kendisine özgü üslubuyla farklı diyaloglar geliştirir ve insan nedir sorusundan hareketle korku, cesaret, dış faktörler, iç dürtüler, fedakârlık, vatanseverlik, merhamet, ahlak, yaşamanın değeri gibi nice kavramı elekten geçirir.

Bir içtenlik olduğu kadar bir insanlık ideali çağrısı İnsan Nedir?

Diyaloglar ilerledikçe okur da kendisini kitabın bir kahramanı hissediyor.

Sadece insanın ne olduğuna dair değil, aynı zamanda ne olması gerektiği ve nasıl yaşamasına ilişkin de esaslı bir kitap…


Basım Ayı/Yılı : 9/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 118
Ağırlık : 118
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺40,67
Recep Alpyağıl’ın Sunuşuyla

René Guénon…
20. yüzyılın en esaslı, sarsıcı, açık medeniyet ve zihniyet eleştirilerini kaleme alan Fransız asıllı Müslüman düşünür…
Doğu Metafiziği…
Guénon’un ayrıcalıklı metinlerinden…
Verdiği tek konferansa dayanır öncelikle. 1925 itibariyle ise temel metinlerini artık yayınlamaya başlar… Bu sözlü sunum, onun belli başlı düşüncelerinin bir tür özeti olarak da görülebilir.
1930’lu yıllarda ahlâk ve metafizik derslerinin felsefe programından çıkartıldığı hatırlanırsa kitabın sembolik değeri daha iyi anlaşılır. Guénon’un tek başına metafiziği takdimi oldukça önemlidir.
Guénon’a göre, sıfatsız ve yalın biçimde sadece “metafizik” demek daha doğru olabilirdi, Metafizik ne Doğu’ya ne de Batı’ya aittir: Metafizik evrenseldir. Peki, hâl böyleyse, niçin ‘Doğu’ metafiziği dendi?
İşte eser, bütün bu sorulara bir cevap arayışıdır.
Kitaba eklenen “tasavvuf” üzerine yazdığı iki makale ise metafizik düşüncesinin farklı bir bağlamda bir izdüşümü diye okunmaya değer.


Basım Ayı/Yılı : 8/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 96
Ağırlık : 96
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺40,67

Bir yanda kitle bir yanda psikoloji.
Bu iki kelimenin çağrışımı ne kadar da canlıdır ve yan yana geldiklerinde kendiliğinden bir sinerji oluşur.
Gustave Le Bon, etkileyici ve çığır açıcı çalışması Kitlelerin Psikolojisi’ni yazarak çağı yeni bir okumaya tabi tuttu.
Kitleden söz açmak yönetimden ve liderlikten dem vurmaktır ve Gustave Le Bon, liderin özelliklerine bilhassa yer vermiş ve liderlik kavramının önemi üzerinde durmuştur.
Kitleler, çokça içgüdüleriyle hareket ederler ve kontrol edilmediğinde şiddete meylederler. Her tür manipülasyona açıktır bu durum. Birey olmak ise kitle içinde bambaşka zorlukları göğüslemek anlamına gelir.
Kitlenin de bir ruhu vardır sonuçta. Pek çok bileşenli etkiler sonunda oluşur bu ruh.
“Çevrenin ve kalıtımın bir halkın tüm bireylerine yüklediği ortak özellikler bu halkın ruhunu oluşturur.”
Kitleyi, hayatı, çağı, liderliği kısacası insanı düşünmek açısından Kitlelerin Psikolojisi, ufuk açıcı rehber bir kitap.


Basım Ayı/Yılı : 7/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 166
Ağırlık : 166
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺53,95

İstanbul! Büyülü, masalsı bir şehir. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih camileri. Semtlerden semtlere değişen iklim güzelliği. Galata Kulesi, Kız Kulesi, Üsküdar, Çengelköy, İstinye, Kanlıca, Kalamış… Şiirlerde, şarkılarda, kitaplarda, hatıralarda kalmış, eski İstanbul.

Şimdi kaotik bir metropol. Gittikçe kendi dengesini yitiren bir dev.

Bu kitapta eski İstanbul’a ait pek çok renkle, ahenkle, sesle, motifle, desenle, dekorla karşılaşacaksınız.

İstanbul’un bir tarafı gülerken, diğer tarafı hep içli gözyaşları döker.

Bitmez tükenmez İstanbul’a bir mersiye olduğu kadar bir gözyaşı kasidesi.

Haldun Hürel içtenliğiyle…


Basım Ayı/Yılı : 7/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 392
Ağırlık : 392
En / Boy : 13,5 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,35

20. yüzyılın önemli fikir adamlarından, Müslüman düşünür René Guénon’un, tüm külliyatı 2022 yılında tamamlanıyor. 

 


Basım Ayı/Yılı : 6/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 144
Ağırlık : 144
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺40,67

Gül… Bülbül… Aşk…
Tabiatla kalbi, gerçekle hayali, tutkuyla fedakarlığı anlatmak için onlardan daha metaforik ne olabilir?
Gül bir ağaç bülbül bir kuş türü olmaktan böylece sıyrılır, aşk evreninin sönmeyen yıldızına dönüşürler.
Gül çokça zamanı bülbül ise sabrı temsil eder aşk diye yaşanılmaya değer hayatı anlatmak için.
Klasik edebiyatın bitmeyen hikâyelerinden birisidir bu.
İnanç, tabiat, aşk iç içe geçer. Bülbülün kanadı gülün dalında kanar. Ses ve ışık haleleri şevkle döner.
Kara Fazlî’nin Şehzâde Mustafa’ya sunduğu alegorik eseridir elinizdeki Gül ü Bülbül.
Dünyevî aşktan ilahî aşka ulaşmayı,
imgeler üzerinden hedefler.
Geçmiş dünyanın bugüne armağan ettiği dilsel
bir şölendir aynı zamanda.
Klasik edebiyatın ölümsüz lezzetlerini duymak için
bir fırsat Gül ü Bülbül.


Basım Ayı/Yılı : 6/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 132
Ağırlık : 132
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺53,95

Kemalettin Kuzucu, İstanbul’un Sokak Köpekleri’nde köpekler üzerinden bir kültür ve şehir tarihi araştırması yapıyor. Özellikle 19. yüzyıl İstanbul’unun merkez alındığı kitapta; günlük hayattan politikaya, mizahtan edebiyata, felsefeden matbuata, şehircilikten oryantalizme, modernlik tartışmalarından anayasaya akla hayale gelmedik nice ayrıntı, nice birleşme ve nice ayrışma  didik didik ediliyor.
Bir milletler, diller, dinler geçidi olan İstanbul, hayvanlar açısından da oldukça zengin bir manzaraya sahiptir. Hayatın canlılığı gibi hiç durmayan değişim süreci, onlara bakışı ve  onların bir mesele olarak merkezde kalışlarını da biçimlendirir.
Tarihçiler sadece olayları yazmazlar.
Belki de asıl ve büyük tarihçilik, farklı yazma alternatifleri geliştirmektir.
Belgeler, görsel malzemeler, ilginç konu başlıkları…
Kültür, tarih ve hayvan sevgisi ile dolu olanlar için bir muhteşem şölen.
İstanbul’u ve geçmişi bir de bu gözle okuyun…


Basım Ayı/Yılı : 5/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 584
Ağırlık : 584
En / Boy : 14 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺161,85

Rıza Tevfik Bölükbaşı…

Şair, kültür ve siyaset adamı. Estetikçi. Feylesof lakabıyla ünlenmiş belki de ilk aktivistlerimizden. Kişiliği kadar zengin bir hayatı oldu. Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını içeriden yaşadı. Şairdi. Lirizmle atbaşı giden coşkulu duyuşları, Halk ve Tekke Şiiri’nin kaynaklarına kadar uzandı. Spora düşkündü ayrıca. Durulmaz bir zihin yapısı vardı.

Ve, Serâb-ı Ömrüm…

Rıza Tevfik’in sevilen şiirlerinin toplamı. Yetmedi, hemen hemen yazdığı diğer bütün şiirleri…

Şiir ve hasret … Bugün ve geçmiş. Öfke ve hiciv.

Zekânın uzak yoklayışlarıyla örülmüş bir şiir evreni. Varlık ve yokluk arayışlarının kalp çarpıntısıyla dile duruşu. Aşk kadar tabiatın da coştuğu çarpıcı bir dil akışkanlığı. Şiirimizin dünden bugüne geçirdiği merhaleleri izlemek için eşsiz bir kaynak.

Ömrünü Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın hayat ve eserini anlamaya adamış Abdullah Uçman imzasıyla…

“Uçun kuşlar uçun! Doğduğum yere; / Şimdi dağlarında mor sünbül vardır. / Ormanlar koynunda, bir serin dere,

/ Dikenler içinde sarı gül vardır…”


Basım Ayı/Yılı : 5/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 395
Ağırlık : 395
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺136,95

Hayvanlar, görüşlerini bizim anladığımız bir dille açıklama şansına sahip olsalardı belki de her bakımdan ne kadar çirkin ve acımasız yaratıklar olduğumuzu söyleyecek, bitmek bilmeyen bir iştihayla sömürüp tahrip ettiğimiz tabiatta birçok bitki ve hayvan türünü yok ederek ilahi dengeyi bozduğumuz için bizi suçlayacak, esfel-i safilinde sürünmekte olduğumuzu yüzümüze vuracak ve diyeceklerdi ki: “İnsanoğlu, kendine gel! Bu dünya sadece senin değil, bütün canlılarındır! Üzerine aldığın, taşıyamayacağın bir emanetti, ama taşıyabileceğini iddia ettin, çünkü sen gerçekten zalim ve cahilsin!”

Beşir Ayvazoğlu, edebiyat ve kültür tarihi ağırlıklı bir kitap olan Öteki Canlar’da bu temel görüşten hareket ederek hayvanların günlük hayatımızdaki yerlerinin yanı sıra modernleşme maceramızla ilişkilerini yansıtan dikkate değer hadiseleri anlatıyor.


Basım Ayı/Yılı : 4/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 472
Ağırlık : 472
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺186,75
“Günümüz Türkçesiyle Tam Metin”

İslâm…

Doğuşundan beri hemen her kıtada insanlara ve insanlığa seslenen yüce din. Gittiği her coğrafyada kendisine özgü bir kültür ve medeniyet kurmuş yaşama biçimi. Onu anlamak ve anlatmak için nice kitaplar yazıldı.

Hamdi Akseki…

Osmanlı son döneminde yetişmiş, ilim ve idare bakımından Cumhuriyet’e miras olarak kalmış müstesna bir şahsiyet. İlk Diyanet İşleri reislerinden.

İslâm Dini, onun İslâm’ı anlamak ve anlatmak adına kaleme aldığı en yalın ve etkili eserlerinden. Bir Müslüman’ın bilmesi gereken en temel bilgiler, her eğitim seviyesinden insana hitap eder tarzda yazılmış ve bu özelliği sebebiyle geniş kitlelerin hayatına girmiştir.

Dinimizin sahih ve tartışmasız hâliyle bilinmesi bakımından elinizdeki kitap büyük kıymete sahiptir.


Basım Ayı/Yılı : 4/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 480
Ağırlık : 480
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺145,25

İslâm…
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e 40 yaşında inen ve dalga dalga bütün dünyaya yayılan son büyük din…
Küçük bir Arap şehrinde doğup büyük mücadelelerden sonra kabul gören İslam’ın bu derece yayılmış olmasının arkasında yatan sebepler neler?
Fetihler mi bu dini bu kadar yaygın hâle getiren? Yoksa aynı zamanda bir kültür ve medeniyet inşa etme kapasitesi mi?
Thomas Walker Arnold, oryantalistlerin İslâm hakkında çarpıtma yarışına girdiği bir dönemde kaleme aldığı makale ve kitaplarda, serinkanlı ve hakkaniyetli değerlendirmeleriyle dikkatleri çeken bir tarihçi. O, hiçbir düşünce/din anlayışının “kılıç zoru”yla bu derece yayılamayacağını, bu türden değerlendirmelerin bir çarpıtma ve dezenformasyon olduğunu, İslâm’ın yayılmasında aslî sebebin, insanlığa sunduğu inanç ve yaklaşımlar içinde aranması gerektiğini söylüyor. Bunu, özellikle Hıristiyan misyonerlerin faaliyet gösterdiği bölgelerdeki yayılma sebepleri üzerinden derinlikli 
analize tâbi tutuyor.
Sadece Batılıların değil, Müslümanların bile zihninde yer etmiş hatalı kabulleri kökten sarsacak ve insanların okuduktan sonra birçok meseleye farklı bakmasını sağlayacak nitelikte bir eser…
Çerkeşşeyhizâde Halil Halid Bey tarafından ve Osmanlıca olarak neşredilen bu eser, Yüksel Kanar tarafından günümüz Türkçesine aktarılmış ve bu esnada ilk yayınlanışındaki kimi eksiklik ve hatalar giderilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 4/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 448
Ağırlık : 448
En / Boy : 13,5 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺136,95

René Guénon…

20. yüzyılın en esaslı, sarsıcı, açık medeniyet ve zihniyet eleştirilerini kaleme alan Fransız asıllı Müslüman düşünür…

“Batı medeniyeti gibi bir Doğu medeniyeti yoktur, Doğu medeniyetleri vardır. Bu sebeple bu medeniyetlerin her biri için özel şeyler söylemek gereklidir” der Guénon.

Âlemin Hükümdarı’nda  Guénon geleneğin izlerini sürer.

Ortaya çıkış süreci, 1924’te, Les Nouvelles Littèraires adlı derginin baş editörünün davetiyle başlar. Ferdinand Ossendowski’nin Bêtes, Hommes et Dieux adlı kitabının Fransızca çevirisini tartışmak üzere düzenlenen bir konferansla ilgilidir bu davet. Guénon’la birlikte Neo-Thomist filozof Jacques Maritain ve René Grousset de çağrılmışlardır. B konferanstan üç yıl sonra, Guénon, geleneksel metafizik bakış açısından “âlemin hükümdarı” temasını geliştirdiği bu metni yayınlamıştır (1927).

Ossendowski’nin Bolşeviklerden kaçışı “nefes kesen inisiyatik bir serüven”dir. Kitabın en ilgi çekici kısmı, “Âlemin Hükümdarı” ve onun yeraltındaki Agartha krallığı hakkında kendisine aktarıldığını iddia ettiği son bölümdür. İşte Guénon’nun eseri de bu bölüm etrafındaki tartışmalarla başlar. Sonunda “tüm özel gelenekler aslında yalnızca büyük ilkel geleneğin uyarlamalarıdır.

Geleneği, Guenon’u ve hayatı yeniden tartmak için Âlemin Hükümdarı bir fırsat.


Basım Ayı/Yılı : 3/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 112
Ağırlık : 112
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺40,67
-Tıpkıbasım Neşir-

Hurûfîlik hâlâ tasavvufun sırlı konularından birisi olmayı sürdürüyor.

İslâm Tasavvufu ve kültür tarihi içinde apayrı bir yorum sayılan Hurûfîlik, hangi kaynaklara dayanıyor? Kurucu aktörler ve metinler nelerdir?

Tasavvuf tarihi alanında kapsamlı çalışmalara imza atan Abdülbâki Gölpınarlı, Hurûfîliğin doğuşuna ve yayılışına ışık tutuyor. Bir rüya ile başlayıp İran’dan Anadolu’ya uzanan tarihteki bu mistik yolculuğa adım adım tanık oluyoruz.

Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, tıpkıbasımıyla  yeniden okuyucuyla buluşuyor.


Basım Ayı/Yılı : 3/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 182
Ağırlık : 182
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺78,85

René Guénon…

20.yüzyılın en esaslı, sarsıcı, açık medeniyet ve zihniyet eleştirilerini kaleme alan Fransız asıllı Müslüman düşünür…

Niceliğin Egemenliği ve Âhirzaman Alâmetleri (1945), R. Guénon külliyâtının magnum opusudur. Eserde oldukça derinlikli ve bütünlüklü bir zaman zaman felsefesi müşahede edilir. Bütün kozmosun nitelik kutbundan nicelik kutbuna doğru sürüklendiği bir hareket.

Guénon okurlarının gayet iyi bildiği üzere, onun eserlerinin başlığı, metnin ana mesajını doğrudan sunar. Bu açıdan, elinizdeki kitabın esas vurgusu, modern çağın en bariz özelliğinin niceliğin egemen olmasınadır. Bu, hâlihazırdaki çağın arazî değil, zâtî bir vasfıdır. Tabiatıyla Batı’nın hükümranlığı ‘niceliğin hükümdarlığı’nın terennümünden başka bir şey değildir.

Öte yandan Niceliğin Egemenliği, Guénonyen anlamda geleneği açık-seçik olarak görmek açısından da özel bir önemi haiz: “Gelenek ve Gelenekçilik” adlı bölüm tam olarak bunu ifa ediyor. Burada, açık bir şekilde geleneğin ne olduğu anlatılırken, seçik bir şekilde de onun “gelenek” adı altındaki tahrif edilmiş hallerinden nasıl farklılaştığı ortaya konuyor.

Niceliğin egemen olduğu bu çağın bir başka alâmet-i fârikası da her şeyi tahrif etmektir. Bu öyle bir zihnî karmaşa ortaya çıkarmıştır ki birbirinin alenen zıddı olan kelimelerin yan yana gelmesine bir tepki bile verilememektedir.

“Niceliğin Egemenliği”, “nitelikli” bir tercüme ile hak ettiği yerde artık...


Basım Ayı/Yılı : 3/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 416
Ağırlık : 416
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,35
Ahit Sandığı’nın Romanı

“Doğu’da her şeyin bir aslı vardır, bir de efsanesi.

Ahit Sandığı’nı bulmak için gerçeğin üzerindeki efsane perdesini yırtmak lazım.”

Hz. Musa On Emir’i taş tabletlere yazar ve cennetten gönderilen sandığa koyar. Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da anlatılan o sandık Ahit Sandığı’dır. Efsaneye göre sandık, dünyaya hükmedecek bir güce sahiptir. Gerçekten de Buhtunnasr, Zülkarneyn, Büyük İskender, Moğollar, Haşhaşiler, Tapınak Şövalyeleri ve Osmanlı,

sandığı ararken dünyaya hükmederler.

Ahit Sandığı 2.500 yıl önce kaybolduğunda, On Emir, orijinal Tevrat ve Hz. Musa’nın Asa’sı da içindedir. Asa, bugün Topkapı Sarayı’nda sergilendiğine göre, Kutsal Sandık nerededir?

Sultan Murad, fedaisi Sancar Bey’i, Evliya Çelebi rehberliğinde Müslümanların KAYIP MİRAS’ını saklandığı yerden çıkarıp payitahta getirmekle görevlendirir. Kahramanlarımız Ahit Sandığı’na ulaşmak için şifreleri çözerken peşlerindeki Sion Tarikatı ile de mücadele etmek zorundadırlar.


Basım Ayı/Yılı : 2/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 425
Ağırlık : 425
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,35

Estetik…
Felsefenin yanında, sanatın hatta eleştirinin esaslı konularından birisi.
Güzel ve güzeli kaynağını araştırma olduğu kadar
tartışma yöntemi.
Ve din… Bilindiği gibi dinlerin estetiği vardır. 
Dinler belli süreçlerde bazı akıl yürütmelerin ve muhakemelerin sonucu ortaya çıkmış normların, değerlerin, prensiplerin ve doktrinlerin derlemesi değildir. Mitlerle, imgelerle, nadiren soyut sözcüklerle bir şekilde temas kurarlar. Mensuplarını ses albenisi, buna bağlı şiirselliği, form sağlamlığı yanında ritüellerinin cazibesi ve hatta iç dünyaları, renkleri ve kokularıyla kendilerine bağlarlar.
Navid Kermani’nin, “Kur’ân ve Estetik Deneyim”
alt başlığıyla kaleme aldığı Tanrı Güzeldir adlı eseri, İslâm inancına göre peygamberin en büyük (çoğunluğun görüşüne göre tek) mucizesi olan Kur’ân-ı Kerîm’in, estetik bir metin olarak îcaz kavramını hangi açılardan içerdiğini ve bu niteliğinin estetik sonuçlarını, gerek Arap dilbilimciler ve şairlerin ifadeleri gerekse Batılı yazar ve düşünürlerin eserlerine referansla inceliyor.
Estetiği, bir kez daha, güzel olanın kaynağından 
okumak isteyenler için Tanrı Güzeldir.


Basım Ayı/Yılı : 2/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 672
Ağırlık : 672
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺186,75

John D. Caputo,

Günümüzün en bilinen düşünürlerinden birisi…

Hakikat gibi zorlu bir konuyu kolay okunur kılan yaklaşımıyla onu bugün nasıl tanımlayabileceğimizi tartışmaya açıyor.

İnsanın hakikat düşüncesini kavramak için yaptığı yolculuklar, gerçekte bir krizin karşılığı mı? Sabit bir kabule bağlı kalmadan, birden fazla, değişken “hakikat” mümkün mü?

Sorular, öneriler, yorumlar, çözümler birbirini izliyor.

Aziz Augustine’in “hakikat” diye anlattığı şey ile Tanrı’nın bu kavrama yüklediği anlam aynı mı?

Yoksa Descartes veya Kant'ın çizdiği çerçeve mi önde duruyor?

Derrida'nın tanımladığı biçim mi acaba hakikat fikri?

Yoksa postmodern peygamber Nietzsche'ye göre sadece bir kurgu ve mecazlar bütünü mü?

Caputo, eski hakikat ve bilgelik fikirlerinin eşliğinde postmodern çağımızı da kucaklayan şaşırtıcı ve sarsıcı yeni bir Aydınlanma teorisi ortaya koyuyor.


Basım Ayı/Yılı : 2/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 232
Ağırlık : 232
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺78,85

İlimlerin nurundan feyz almış âlimlerce bilindiği üzere mahlûkların en seçkin ve en şereflisi insandır. İnsanların önde gelenleri ise Allah’ın kutsal kitaplarıyla insanlara doğru yolu göstermek için gönderdiği peygamberlerdir.

Peygamberlerin zâhirde ve bâtında işaret ettikleri hidayet yolunda yürüyenlerin en başında Allah dostları gelir. Bu mübarek insanlar Allah’ı seven ve Allah tarafından sevilen bahtiyarlardır ki,

gönülleri daima ilâhi aşkla parlar.

Bunlardan biri de ünlü âriflerden Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbnü’l-Arabî’den feyz ve ilham almış olan Fahrüddîn-i Irâkî’dir.

Konya’da Sadreddin-i Konevî ile görüşmüş, onunla uzun müddet sohbette bulunmuş, bu vesileyle

Şeyh-i Ekber’in coşkun bir denizi andıran

irfanından nasiplenmiştir.

Müellifin İbn Arabî’den aldığı feyz ve neşeyi aksettirmesi ve tercümesinin de Meclis-i Meşâyih’in son reislerinden Saffet Yetkin tarafından yapılması bakımından son derece kıymetli bir tasavvuf eseridir...


Basım Ayı/Yılı : 2/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 128
Ağırlık : 128
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺70,55

Kırsalın akıl karıştıran sonsuz genişlikleri...

 

Kendini taşraya sıkışıp kalmış hisseden bir rahip. Ölümün zaman zaman taze öksürüklerle hayat görünüşünde yeşerişi. Ve bir gece epey geç bir vakit, ölmekte olan biri için son dinî görevlerini yapmak üzere davet alış… Bu çağrıyla birlikte hayat artık onun için hiç aynı kalmayacaktır. Sonu gelmez hesaplaşmalar birbirini kovalayacak, kilise, eş ve tek çocuktan ibaret olan küçük hayat sorgulanacaktır.

Küçük ve gözleri görmeyen kız katılır artık bu yeni hayata. İnsandan insana akan derinden etkilenişler edebiyatın ebediyeti yoklayışlarıyla bambaşka bir çehreye bürünür.

Nobelli büyük yazar Andre Gidé’in bu eseri, gerek yazıldığı dönemde ve gerekse sonrasında epey ses getirmiş, yazarın kişiliği ve eserin akışındaki kimi olaylar nedeniyle ağır eleştiriler de almıştır. Avrupa’nın göbeğinde, kırsal bir bölgede, küçük dünyalara sahip insanları tasvir edişi, adeta Beethoven’ın aynı adlı senfonisinin hikâyesi olarak görülmüş ve takdir edilmiştir.

Diğer yandan karmaşık ve çarpık duygusal yakınlaşmaların yüceltilmesi sebebiyle yerden yere vurulmuş bir mini bir romandır Pastoral Senfoni.

Fransızca aslından, özenli bir çeviri ile ve Cevher Klasikler güzelliğiyle; işte Pastoral Senfoni...


Basım Ayı/Yılı : 2/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 100
Ağırlık : 100
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺40,67

René Guénon…

20.yüzyılın en esaslı, sarsıcı, açık medeniyet ve zihniyet eleştirilerini kaleme alan Fransız asıllı Müslüman düşünür…

İlk kez 1924 yılında yayınlanan Doğu ve Batı gelenekselci felsefenin esaslarını ortaya koyan önemli bir eserdir.

Doğu ve Batı’nın ilk bölümünde ‘ilerleme, bilim, yaşam’ gibi, Batı’nın adeta putlaştırdığı kavramlar eleştirilir. İkinci bölüm ise bir anlamda Batı’yı, Doğu geleneği aracılığıyla çöküşten kurtarmaya yönelik esastan bir çağrıdır. Guénon’un beklentisi, Doğu’nun zafer kazanması değil, Batı’nın uygun bir geleneksel medeniyete dönüştürülmesidir.

Uzun yıllar “Doğu-Batı” ikilemi yaşamış, tam da bu eserin yayınlandığı yıllar itibariyle travmatik bir Batılılaşma/modernleşme tecrübe etmiş bir ülke için; ‘Batı medeniyetini, tarih sahnesinde gerçek bir anomali olarak’ takdim etmek esaslı bir şok etkisi yaratacaktır…


Basım Ayı/Yılı : 1/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 240
Ağırlık : 240
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺70,55

René Guénon…

20.yüzyılın en esaslı, sarsıcı, açık medeniyet ve zihniyet eleştirilerini kaleme alan Fransız asıllı Müslüman düşünür…

Guénon, Doğu ve Batı adlı eserinde, nitelikli Batılı entelektüellere kendi geleneklerinin derinlikli tezahürlerini yeniden keşfetme çağrısı yapmıştı. Dante Ezoterizmi, bunun nasıl olabileceğinin harika bir örneği.

Bu kitap, Dante’nin metinlerinin literal anlamının ötesinde bâtınî bir yüz taşıdığına dikkat çekiyor. Onun, modern Batılıların hiç bilmediği geleneksel bilimlere (sayılar ilmi, kozmik devreler teorisi, kutsal astroloji gibi) vâkıf olduğuna vurgu yapıyor. Dante Ezoterizmi tek başına hermenötik felsefe için bile okunabilir: İlahî Komedya gibi klasik bir metnin bugüne dek fark edilememiş derin anlamlarının nasıl ortaya çıkarılabileceğinin uygulamalı bir sunumu adeta. Müslüman Guénon, İlahî Komedya ile “Mirâc” hadisesi arasındaki benzerlik/alıntı/ödünçleme/intihal meselesini de ihmal etmiyor bu metinde.

İlahî Komedya’ya atıf yapılan yerlerde, eklenen görseller metnin yorum ufkunu daha da genişletiyor…


Basım Ayı/Yılı : 1/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 112
Ağırlık : 112
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺40,67

René Guénon…

20.yüzyılın en esaslı, sarsıcı, açık medeniyet ve zihniyet eleştirilerini kaleme alan Fransız asıllı Müslüman düşünür…

“Batı medeniyeti gibi bir Doğu medeniyeti yoktur, Doğu medeniyetleri vardır. Bu sebeple bu medeniyetlerin her biri için özel şeyler söylemek gereklidir” der Guénon.

Büyük Üçlü Çin medeniyetine bir yolculuktur. Titiz bir kavramsal işçiliğin ürünü olan eser, Uzak Doğu geleneğindeki “düalizm”in varlığını tartışır ve “üçlü” tabirinin kavramsal yanlışlara yol açmaması için uyarılarda bulunur…

Büyük Üçlü, felsefe okurları için tam bir metafizik şölen. “Gök, Yer, İnsan” sembolizminin köklü bir okuması, Batılı Orta Çağ geleneğine dayanan, “felsefî” bir başka üçlü olan “Tanrı, İnsan, Doğa” ile mukayesesi…


Basım Ayı/Yılı : 1/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 248
Ağırlık : 248
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺74,70

René Guénon…

20.yüzyılın en esaslı, sarsıcı, açık medeniyet ve zihniyet eleştirilerini kaleme alan Fransız asıllı Müslüman düşünür…

Hindu Doktrinleri: Genel Bir Bakış…

İki ana bölüme ayrılan bu eserin, birinci bölümü kurucu bir kavram olarak geleneğe (tradisyon) odaklanır. Özellikle “Gelenek kelimesinden ne anlamalıyız?” başlığı tek başına bir tezdir. Guénon’un da ilk kitabıdır ve bu yönüyle onu anlamak için “Nereden başlamalıyım?” sorusunu soran okur için doğal bir yanıt olma özelliği taşır.

Bugüne kadar Guénon’a Türkçede gösterilen büyük alâkaya rağmen, onun bu aslî kitabının çevrilmemiş olması ciddi bir eksiklik idi. Onu hem daha iyi anlamak için hem de akademik olarak daha derinlikli çalışmalar yapabilmek için bu metin hayatî bir önem taşır. Nihayet bu çeviri ile birlikte “Guénon geleneği” önemli bir aşama kaydediyor…


Basım Ayı/Yılı : 1/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 344
Ağırlık : 344
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺95,45
Recep Alpyağıl’ın Sunuşuyla

René Guénon…

20. Yüzyılın en esaslı, sarsıcı, açık medeniyet ve zihniyet eleştirilerini kaleme alan Fransız asıllı Müslüman düşünür…

Hıristiyan Ezoterizmi, Guénon’un çeşitli vesilelerle kaleme aldığı yazılarının, vefatından sonra bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Bu yazılardan bazısı okuyucular tarafından kendisine yöneltilen sorulara cevap, bazıları da bizzat kendisinin okuduğu eserlerdeki eksiklerin giderilmesine dayanıyor. Bu itibarla onun külliyatını daha bütünlüklü anlama noktasında önemli metinler ihtiva ediyor. Metodik açıdan yaptığı vurgular hem geleneğe hem de onun eserlerine nasıl yaklaşılabileceği noktasında oldukça aydınlatıcı: Bazı problemleri çözebilmek için basitçe “tarihe bakmak” yeterli değildir. “İnisiyatik” metinleri anlamak için, bu zihniyete sahip olunmalıdır.

Bu kitap, bir bütün olarak bakıldığında, daha önce Hint ve Çin medeniyetlerini yazmış olan Guénon’un, aynı geleneğin Hıristiyanlıkla alâkalı yönüne değindiği metinler olarak görülebilir…


Basım Ayı/Yılı : 1/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 148
Ağırlık : 148
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺48,97

Hayata doğru koşarken tökezleyip düşmüş kahramanların hikâyesi bu. Düşenlerin birbirlerini sarıp sarmalamalarının şiirsel hikâyesi. Ailelerinden, çevrelerinden kopmuş bir grup genç kafadarın, birleşerek yepyeni bir hayat kurma mücadeleleri. Ümitler, hayal kırıklıkları, beklentiler. Zaman zaman cesaret, zaman zaman endişe. Farklı çevrelerden farklı karakterler. Onları hayatta kalma tutkusu birleştiriyor. Necmi Usta’nın üst perdeden seslenmeleri, Çaykovski’nin cümlelerine karışıyor… Çaykovski çıraklara talimatlar veriyor. Zaman zaman Necmi Usta’yla alay eden cümleler de kuruyor… Sonra İvanka, sonra Maria… Sonra Marmaris, Paris, Almanya… Kişiler, mekânlar ve sanatçılar geçidi bu sayfalar… Sıkı bir yazarın kaleminden tespitler, hatıralar, hüzünler, ayrılıklar… İsa Hanginiz? bencilliğe karşı şiirsel bir başkaldırı romanı.


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 316
Ağırlık : 316
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺103,75

Turfanda mı Yoksa Turfa mı, hâlâ edebiyatımızın baş eserleri arasında sayılır. Sadece bir romancı değil, çok yönlü bir Osmanlı münevveri olan Mizancı Murad yaşadığı devri içeriden idrak etmiş, canlı tanıklıklarını çarpıcı yorumlara kavuşturmuştur. Şahsi hayatının dalgalanışları arasında her bakımdan çalkantılı bir dönemden geçerken, kendisine özgü ideallerin peşine düşmüş bir ferdin hayatından imparatorluğun neredeyse son zamanlarına keskin projeksiyonlar tutmuştur. Çıkardığı Mîzan isimli gazeteden dolayı ‘Mizancı’ lakabıyla anılan bu ilginç ve çok renkli şahsiyetin anıları bugüne de ışık tutmayı sürdürüyor.


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 736
Ağırlık : 736
En / Boy : 13,5 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺203,35

Dünyada pek az kitap Bir Delinin Hatıra Defteri’nin şöhretini yakalayabilmiştir. Nikolay Gogol, gerçekle hayal arasında eşsiz bir tipoloji oluşturur. Mizah, zeka atına binerek taşlayabileceği bütün camları kırar. Toplumsal eleştiri, hayatın kılcal damarlarına kadar yayılır ve insan ruhunun derinliklerinden beslenir. Sıradan bir memur olan Aksenti İvanov Poprişçin üzerinden zamanının Çarlık Rusya’sını da anlatır aslında yazar. Devlet bürokrasisi kara mizahın değirmeninde sıcak un gibi öğütülür. Bürokrasi iyiden elekten geçirilir. Kayıp bir İspanya Kıralı düşünün. Poprişçin kendisinin o kıral olduğuna inansın. Bir delinin icadı mı yoksa zamanından kaçan bir dâhinin midir bu inanç? Peşine düşmeye her zaman değer. Gogol’ün “Palto”sundan çıkmak deyimi bu kitapta okuyacağınız “Palto”, “Burun”, “Portre” ve “Neva Caddesi” öyküleriyle beraber herkesi içine çekiyor… “Bir Delinin Hatıra Defteri”, “Palto”, “Burun”, “Portre” ve “Neva Caddesi”. Bir Gogol şöleni.


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 222
Ağırlık : 222
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺62,25

Suç ve Ceza… Yazıldığı zamandan bu yana belki de hiçbir kitap onun kadar etkili olmadı. Nerdeyse bütün dillere çevrildi. Nesilden nesile okunan bir el kitabına dönüştü. Ve, başkahraman Raskolnikov, insan ruhunun derinliklerinin sembolü oldu. Dostoyevski ise hâlâ edebiyat tahtında oturmayı sürdürüyor. Edebiyat bilimciler, eleştirmenler, psikologlar, psikiyatrlar Dostosyevski’nin Suç ve Ceza yoluyla getirdiği insan incelemesi üzerine hâlâ çalışıyorlar. Suç ve ceza birer hukuk terimi olmaktan çıkıp insanın yeryüzündeki arayışlarının karşılığı sayılıyor. Her okur, her yeni okuyuşta onda yeni keşiflere gidiyor. Suç ve Ceza… Yazıldığı zamandan bu yana belki de hiçbir kitap onun kadar etkili olmadı. Nerdeyse bütün dillere çevrildi. Nesilden nesile okunan bir el kitabına dönüştü. Ve, başkahraman Raskolnikov, insan ruhunun derinliklerinin sembolü oldu. Dostoyevski ise hâlâ edebiyat tahtında oturmayı sürdürüyor. Edebiyat bilimciler, eleştirmenler, psikologlar, psikiyatrlar Dostosyevski’nin Suç ve Ceza yoluyla getirdiği insan incelemesi üzerine hâlâ çalışıyorlar. Suç ve ceza birer hukuk terimi olmaktan çıkıp insanın yeryüzündeki arayışlarının karşılığı sayılıyor. Her okur, her yeni okuyuşta onda yeni keşiflere gidiyor.


Basım Ayı/Yılı : 1/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 704
Ağırlık : 704
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺112,05

  İnsan kaderin mahkûmu mudur yoksa kendi kaderini kendisi mi çizer? 
Yüzyıllardır İslam bilginleri tartışıyorlar...

Bu öylesine önemli, öylesine temel bir soru ki, geçmişten günümüze uzanan çizgide, Îmam-ı Gazzâlî, Îmam-ı Eş’arî, Îmam-ı Mâtürîdî başta olmak üzere, pek çok âlim tarafından izah edilmeye çalışıldı. 
İslamiyet, insanları etkileyen bir din olarak kader hakkında nasıl cevaplar verdi? Ne tür sorular geliştirdi?
Büyük alim Ebû’l Hasan el-Âmirî kader konusunda tarih boyunca yaşanan tartışmaları son derece dikkatli ve ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Felsefe, kelam ve diğer disiplinler iç içe geçiyor.
Dünyada sadece Princeton Üniversitesi’nde tek nüshası bulunan eseri, Prof. Dr. Kasım Turhan günümüz okuru için hazırladı.


Basım Ayı/Yılı : 1/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 248
Ağırlık : 248
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺78,85

René Guénon…
20. yüzyılın en esaslı, sarsıcı, açık medeniyet ve zihniyet eleştirilerini kaleme alan Fransız asıllı Müslüman düşünür…
Masonluk…
Guénon’un eserleri arasında, belki de en ayrıcalıklı çalışma budur.
1906-1913 yılları arasında, dâhil olduğu bünyelerinden 1914 yılında bağını koparan bir isimdir Guénon. Bu kitabı oluşturan makaleler de onun hem Masonluk bağının devam ettiği hem de artık kalmadığı dönemlere ait, müspet ve menfi fikirlerinin mütecessim hâli...
Dolayısıyla bu seçki, Guénon’un her zaman ilgi odağı olan masonluk bağını (veya bağsızlığını) akademik anlamda açıklığa kavuşturmak açısından önemli bir müracaat eseri olacaktır.
Yine belirtmek gerekir ki tasavvuf ve mistisizme ilgi duyan Türkiye’deki okur açısından da bu metin oldukça zengin bir disiplinler-arası materyal ihtiva ediyor. Modern Twitter çağında, geleneğin devamını mümkün kılacak altı çizilesi pasajlar ziyadesiyle mevcut…
Fransızca aslından özenli bir çeviri ile Türk okurunun karşısına ilk kez çıkan metinler…


Basım Ayı/Yılı : 1/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 416
Ağırlık : 416
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺124,50
Şiirler

Ses ve Yankı Şiirler


Basım Ayı/Yılı : 12/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 245
Ağırlık : 245
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺91,30

Başlangıçta destanlar vardı.

Diller bir bakıma onlardan doğdu.

Türk destanlarının atası sayılır Oğuz Kağan Destanı.

Türkçenin ilk adımlarıdır o. İlk yürüyüşüdür.

Bin yılı çok çok aşan geçmişiyle sadece mazinin izlerini taşımaz geleceğin ipuçlarını da barındırır.

Savaşlar, kahramanlar, hayvanlar, bozkırlar, dağlar, göller hayal ile gerçek arasında gidip gelirler.

Bazen sert bir rüzgar eser. Bazen bir ölümsüz öğüt yıldız olup parlar.

Oğuz Kağan Destanı’nı hem orijinali hem de günümüz Türkçesi ile okumak bir şölen.


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 39
Ağırlık : 39
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺53,95
Kültürel Bir Eleştiri

“İnsanın insanı pek az dinler hale geldiği günümüz dünyasında psikoterapi eşsiz bir karşılaşma imkânı sunar. Kimileri o odaya teyit edilmek için gelir; duygu, düşünce ve davranışlar konusunda uzmanlık kesbetmiş biri onu onaylayıp boşuna yaşamadığını söylesin, mutsuzluğun yükünü üzerinden alsın diye bekler.

Kimisi derinlerindeki mağaralarına gerçekten inmek ve kendi karanlığıyla yüzleşmek isterken kimileri de yalnızca hikâyelerini dinleyecek bir kulak arar. Oysa psikoterapi, sahici bir ilişki ve gerçek bir karşılaşmaya yaslanabildiği ölçüde işe yarar. Sahici bir karşılaşma ise terapistin donanımıyla da ilgilidir. Kendi içine bakmayı bilen, zaaf ve kör noktalarıyla yüzleşebilen; kendisine dayanak kıldığı kuramın eksikliklerini fark edebilen bir terapist, daha sahici bir buluşma gerçekleştirebilir. Nitekim Batı modernitesinin bir ürünü olarak karşımıza çıkan psikoterapi kuramları, insanımıza mahsus incelik ve hassasiyetleri gözden kaçırıp yarardan çok zarar getirebiliyor.”

 

Terapi, insanı çevreleyen sosyal ve kültürel bağlam anlaşılmazsa insanın da yeterince anlaşılmayacağını savunan Kemal Sayar’dan psikoterapi kuramlarının arka planlarına, gelişimlerine ve taşıdıkları ideolojik izlere ışık tutan çok kıymetli bir eleştiri. Aynı zamanda daha insancıl, daha toplum ve kültür odaklı bir terapinin inşası gayretinde değerli bir adım.


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 400
Ağırlık : 400
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺186,75

Hüsn ü Aşk, kuğunun, yani medeniyetimizin son güzel sarkışıydı. Gâlib bu şarkıyı Sultan III. Selim, Hattat Mustafa Rakım ve Dede Efendi'yle birlikte söyledi ve sustu. Söz artık "Nasıl bu taze maârifle eskiler âlayim" diyenlerdeydi. Ancak, beş yüz yıllık birikimiyle karşılarında bir heyula gibi duran ve inanılmaz zenginliklere sahip . olan divan şiiri, Galibin getirip bıraktığı parıltılı noktada hâlâ gözleri kamaştırıyordu. Bu şiirin asla ölmeyen bir tarafı vardı; şiirimizin damarlarında bir usare gibi, Tanzimat şairlerinin pek farkına varamadıkları bir akışkanlıkla, fırsat bulur bulmaz yepyeni bir hayatiyetle gün ışığına çıkmak üzere dolaşıyordu. Bu saf şiir usaresi Şeyh Gâlib şiirinin imbiğinde damıtılmıştı.  


Basım Ayı/Yılı : 10/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 270
Ağırlık : 270
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺91,30

Modern İran şiirinin beş yıldızından biridir Sohrap. Hem şair hem ressam olmanın imkanları bütün derinliğiyle duyulur şiirlerinde. Kelimelerden ve renklerden kurulmuş sonsuz bir samanyolu görürsünüz onda.

‘Bir gün,
Geleceğim ve bir mesaj getireceğim.
Damarlara bir ışık serpeceğim.
Yoldan geçen biri: Doğrusu bir karanlık gece diyecek. Ne kadar kötülük varsa dereceğim dillerden,
Ne kadar duvar varsa sökeceğim yerinden,
Yolkesicilere yükü gülücük olan bir kervanın geldiğini söyleyeceğim,
Bulutu parçalayacağım.
Düğümleyeceğim gözleri güneşle, gönülleri aşkla, gölgeleri suyla, dalları rüzgârla…’

Evet, 21. yüzyılın kaotik atmosferinden çıkıp şiirle nefes almak isteyenler, Sohrap Sepehri okumalı. Çünkü onun şiirleri aslında eşsiz birer umut tablosudur.


Basım Ayı/Yılı : 9/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 240
Ağırlık : 240
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺78,85
Kültürel Bir Eleştiri

“İnsanın insanı pek az dinler hale geldiği günümüz dünyasında psikoterapi eşsiz bir karşılaşma imkânı sunar. Kimileri o odaya teyit edilmek için gelir; duygu, düşünce ve davranışlar konusunda uzmanlık kesbetmiş biri onu onaylayıp boşuna yaşamadığını söylesin, mutsuzluğun yükünü üzerinden alsın diye bekler.

Kimisi derinlerindeki mağaralarına gerçekten inmek ve kendi karanlığıyla yüzleşmek isterken kimileri de yalnızca hikâyelerini dinleyecek bir kulak arar. Oysa psikoterapi, sahici bir ilişki ve gerçek bir karşılaşmaya yaslanabildiği ölçüde işe yarar. Sahici bir karşılaşma ise terapistin donanımıyla da ilgilidir. Kendi içine bakmayı bilen, zaaf ve kör noktalarıyla yüzleşebilen; kendisine dayanak kıldığı kuramın eksikliklerini fark edebilen bir terapist, daha sahici bir buluşma gerçekleştirebilir. Nitekim Batı modernitesinin bir ürünü olarak karşımıza çıkan psikoterapi kuramları, insanımıza mahsus incelik ve hassasiyetleri gözden kaçırıp yarardan çok zarar getirebiliyor.”

Terapi, insanı çevreleyen sosyal ve kültürel bağlam anlaşılmazsa insanın da yeterince anlaşılmayacağını savunan Kemal Sayar’dan psikoterapi kuramlarının arka planlarına, gelişimlerine ve taşıdıkları ideolojik izlere ışık tutan çok kıymetli bir eleştiri. Aynı zamanda daha insancıl, daha toplum ve kültür odaklı bir terapinin inşası gayretinde değerli bir adım.


Basım Ayı/Yılı : 8/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 400
Ağırlık : 400
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺136,95
Bu Dünyadan Bir Defa Geçeceksin

Büyüğün küçüğü yendiği bir dünyadan, hızlının yavaşı yuttuğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. 
Afrika sözünde söylendiği gibi, “O kadar hızlı gidiyoruz ki ruhlarımız arkada kalıyor.”  
Kemal Sayar, daha akıllı telefonların, daha hızlı internetin ve daha hızlı otomobillerin çağında yaşayan bizlere, üzerinde “Yavaşla!” yazan bir tabela gösteriyor âdeta. Hatırlamanın, o geniş şimdide yani anda olmanın, yavaşlığın keşfi ve keyfini sürmenin  erdemleri üzerinde düşünmeye çağırıyor bizi. Herkesin zamansızlıktan yakındığı bu çağda; hız yapmanın zaman kazandırmadığını, o hızla benliğimizden, sevdiklerimizden ve biricik hayatımızı duyumsayarak yaşamaktan uzaklaştığımızı anlatıyor. Modern hayatın baş döndürücü hızından uzaklaşmak ve sevdiklerinin gözlerinin  içine bakmak isteyenler için, bir kılavuz kitap.
 
Baskı üstüne baskı yaparak çok sayıda okura ulaşan Yavaşla, elinizdeki genişletilmiş yeni basımıyla, sizi yeni farkındalıklara çağırıyor.


Basım Ayı/Yılı : 8/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 248
Ağırlık : 248
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺145,25

Toplumlar ve liderler…

Birbirini karşılıklı etkileyen, yoğuran ve var eden iki olgu… Ve onların birleştiği yerde zaman zaman beliren fanatizm…Yönetim biliminden eğitim bilimine, sosyolojiden psikolojiye, felsefeden tarihe değin pek çok alanın inceleme konusu olmuştur liderlik. Topluluklar, insanlığın en eski dönemlerinden beri liderlere ihtiyaç duymuşlardır. Erol Göka,  elinizdeki eserde, asırlardır Türk toplumunda var olan liderlik olgusunun derinlerine inerek fanatizmle olan bağlantısını ortaya çıkarıyor.  Toplumsal kültürün örgütsel davranış üzerindeki etkilerine odaklanıyor. Türklere özgü zihniyet ve davranış yapılarını tarihsel psikoloji çerçevesinde değerlendiriyor. Bilimsel bulguları gündelik dil ile okuyucuya sunuyor.


Basım Ayı/Yılı : 6/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 305
Ağırlık : 305
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺99,60
1 2 3 ... 13 >
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı