Basım Ayı/Yılı : 9/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 230
Ağırlık : 230
En / Boy : 15 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺121,50

“Yeryüzünden öyle buyurganlar gelip geçmiştir ki, her yenisi, var olan saraylara burun kıvırarak, kendilerini, oralarda oturmuş insanlardan çok daha büyük (!) görmek ve göstermek istemişler, bunun için kendilerine çok daha büyük ve tantanalı saraylar kondurmuşlardır. Çünkü, onlar da tıpkı çılgın araba sürücüleri gibi, sarayın görkemini kendileriyle özdeş saymışlar; bu yolla kendilerini daha güçlü ve daha “itibarlı” görmek ve göstermek istemişlerdir. Böylece buyurganlık imgelerini daha etkili kılmaya, salt bu görünümleriyle kitleleri daha kestirmeden boyun eğdirmeye zorlamışlardır. Bir süre bu tasarılarında haklı da çıkmışlar, yani güçlü görünmeyi başarmışlardır.”


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 304
Ağırlık : 304
En / Boy : 14 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺160,00

Dünya çok daha kötü zamanlardan geçti­ fakat popüler söylemler bi­zi­ şu an yaşanabi­lecek en kötü döneme denk geldi­ği­m­ize ­inandırmaya çalışıyor. Neo-li­beral dünya s­istemi­ni­n böyle düşünmem­izden büyük çıkarları var elbette. İşte sosyoloji­ tam da bu noktada panzehi­r gibi­ gi­rebi­li­r devreye. Bi­r salgın g­ibi­ yayılan, kurucu gücünü propaganda mekani­zmalarından alan yalan yanlış söylemlere toplumsal gerçekle, bizzat olgularla ve bu olgulara yönelik sahte bi­li­mden ayrılmış bakışlarla karşı koymak sosyoloji­ni­n ­işi­di­r.

Elinizdeki­ kitap bu yolda atılmış devasa bir adım. Hem çağda sosyolojiye yön veren ve ­içi­nde yaşadığımız sosyolojik ge­isti­ şekillendiren düşünürlere yönelik incelikli­ analizler­, hem demokrasi­, kapitalizm, tüketim toplumu gi­bi­ kavramlara ­ilişki­n yazılarıyla sosyoloji­ sahasını boydan boya kat ediyor. Elbette bununla kalmayıp siyasetin sosyolojiyi­ kesti­ği noktalarda beli­rgi­nleşen mülteci­ kriz­i, sosyal medya kullanımı, küreselleşme, erkekli­k-kadınlık tartışmaları, yaşlılık g­ibi­ sıcak ve somut meselelere de el atıyor. Ayrıca 2022 Mart iti­bari­yle hâlâ bi­tmemiş COVID-19 salgınının en netameli­ taraflarına neşter atan metinlerle beyaz yakalı ­işsizliği­, kent poli­ti­kaları ve çevre kriz­i konularında da okura bir perspektif sunuyor.

 

Armağan Öztürk’ün 22 yazarla brikte hazırladığı bu kapsamlı çalışma 2022 Türkiye’sinde sosyolojiyle okur, yazar ve araştırmacı olarak ­ilgi­lenen herkesin kitaplığına girmesi­ gereken güncel bir yol har­tası.

 

Teki­n Yayınevi­ olarak bu çalışmayı ­ifti­harla sunmak da bize kalıyor.


Basım Ayı/Yılı : 4/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 552
Ağırlık : 552
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺142,20

Türkiye gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Ancak Türkiye’nin bu zor dönemi aşabilmesi mümkün.

Bunun için kurumsal bir devlet işleyişinin sağlanması gerekiyor. Evrensel standartların ekonomide, dış politikada, hukukta, siyasette gerçekleştirilmesi gerekiyor. Türkiye’nin bunu yapma gücü ve imkânı var. Yeter ki bu azimde bir yönetim Türkiye’de bulunsun.

 

Bir devir kapanıyor Türkiye’de. Yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemin kilit aktörü yine CHP olacak. Çünkü CHP, birtakım önemli fikirlerle, güçlü fikirlerle toplumun karşısına çıkıyor.

 

Bu kapsamda toplumun da bu fikirlere ilgi duyduğu, “CHP ne diyor?” sorusuyla ilgilendiği görülüyor. Biz de elinizdeki kitap ile bu tartışmayı zenginleştirmeye çalışıyoruz. Farklı uzmanların görüşleriyle CHP’nin açıklamalarının,

önerilerinin tartışılmasını arzu ediyoruz.

 


Basım Ayı/Yılı : 4/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 496
Ağırlık : 496
En / Boy : 13,5 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺154,05

Demirel´i öteki siyasilerden farklı yapan özelliği, genel Türk siyasetçi tipinin küçük-burjuva aydın karaterine köylü karakterini aşılayabilmiş olmasıdır. O nedenledir ki bazen köylü gibi davranır, bazen küçük-burjuva aydın gibi. Ama hiç zengin gibi davranmaz, hiç üniversite hocası gibi davranmaz. Onu küçük-burjuva aydınlar arasında birinci yapan, köylü kimliğinin biçimlendirdiği, halka yakın kişiliğidir.


Basım Ayı/Yılı : 1/2000
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 550
Ağırlık : 550
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺124,50

Irak Kürtleri - Seküler ve İslamcı Kürt Partiler Hareketler ve Kavramsal Tartışmalar


Basım Ayı/Yılı : 10/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 326
Ağırlık : 326
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺138,75

Son yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu durumu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bu durumdan çok, bu durumun yarattığı “tek adam rejimi mi, yoksa demokratik parlamenter rejim mi” ekseninde doğan tartışma bu kitabın yazılmasının bir nedeni... 
Neredeyse tüm muhalefet partileri, sorunun “tek adam rejimi” diye tanımlamayı uygun buldukları rejimden kaynaklandığını öne sürüyor, demokratik parlamenter rejime dönülmesiyle sorunların çözüleceğini savunuyorlar. İşte tam bu noktada, “Dönülmesi istenen demokratik parlamenter rejim gerçek demokratik midir, değilse bir üçüncü seçenek var mıdır, varsa nedir?” soruları akla geliyor.  Yöneten ve yönetilen ayrımının özel mülkiyetle, yani sınıflı toplumlarla birlikte ortaya çıkmasının hemen ardından “Nasıl bir dünya istiyoruz ve bunun için ideal bir yönetim şekli nasıl olmalıdır?” sorusuna cevap aranmaya başlandı. Bu sorunun cevabı da doğal olarak, sömüren ve sömürülen sınıflar için farklı oldu. Nitekim tarih boyunca süregelen tüm yönetimlerin, farklı sınıfların çıkarları doğrultusunda ve farklı biçimlerde kurulduklarını görüyoruz. Karl Marx'ın “Bugüne kadarki tüm toplum tarihi, sınıf mücadelelerinin tarihidir” sözü de bunun ifadesi.

Bu kitapta tarih boyunca ideal bir yönetimin nasıl olması gerektiğine ilişkin olarak ortaya atılmış teorilerden, ideal yönetim biçimlerinin dile getirildiği ütopyalardan ve yaşanan olumsuzlukların yarattığı endişelerin konu edildiği distopyalardan örnekler veriliyor. Geçmişte uygulanmış ve günümüzde uygulanmakta olan devlet biçimleri, dayandıkları inanç sistemleri ve felsefi görüşlerle birlikte ele alınarak, yukarıdaki sorulara cevap bulmaya çalışılıyor. 


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 192
Ağırlık : 192
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺45,00

       Milliyetçiliğin farklı tarihsel bağlamlarda farklı biçimler almasının yanı sıra tek bir toplumsal sınıfın ideolojisine indirgenemeyecek derecede derine nüfuz ettiğini kabul etmeliyiz. Milliyetçilik, ulusal burjuvazinin çıkarlarının temsilcisi olarak yükselebilir, fakat bu sınıfın içinde oluştuğu kendine özgü koşullar diğer sınıfları da milliyetçi politikaları desteklemeye sevk edebilir.         Yirminci yüzyılın başında Azerbaycan’da yaşanan süreç bu bağlamda oldukça ilginç bir örnek oluşturuyor. Bu dönemde iki önemli olgunun altını çizmek gerekir. Öncelikle, Ermeni-Azeri rekabeti ve çatışması Azeri burjuvazisi ile işçi sınıfını birlikte hareket etmeye yöneltmiştir. Öte yandan modernist Azerbaycan milliyetçiliği aynı zamanda Rus kolonyalizmine karşı siyasal bir yanıt olarak gelişmiştir.
         Mehmet Emin Resulzade’ye göre Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti esas olarak üç temel ilke üzerine kurulmuştu: ulusal egemenlik, özgürlük ve eşitlik. Resulzade’nin düşünme tarzında bu üç ilke Batı demokrasisinin mirasını özetliyordu. Azerbaycan                                                               Bağımsızlık Bildirisi (1918) ve Paris Barış Konferansı’nda (1919-1920) Azerbaycan temsilcilerinin talepleri bu bakımdan kritik öneme sahiptir. Bağımsızlık bildirisi laik ilkeler üzerine kurulan ilk Müslüman devleti müjdeliyor, Paris’teki talepler ise uluslararası toplum tarafından tanınma için gösterilen çabaları ifade ediyordu. Azerbaycan’daki kısa süreli bu ilk ulus-devlet deneyimi, birçok açıdan bir ilktir ve bu çalışmada aktarmaya çalıştığım tüm özgünlükleriyle sonraki nesillere önemli bir esin kaynağı olmuştur.


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 160
Ağırlık : 160
En / Boy : 12,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺56,25

Sevgili Emre Cemil Ayvalı, Türkiye’nin hem siyasi hem de entelektüel birikimine değerli katkılar sunan yeni bir eserle karşımızda. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği yeni siyasal ilişki biçimini ele aldığı bu kitap, siyaset bilimciler, akademiya ve basın camiası için bir referans ve başucu kitabı olmaya aday.
Mehmet Acet

Titizlikle hazırlanmış bu çalışmada Emre Cemil Ayvalı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hem teorik hem pratik yönleriyle ele alıyor. Kitap, Türkiye modelinin kendine has özelliklerini, %50+1 uygulamasının mantığını, siyasi partilerin buna mukabil dönüşüm ve arayışlarını başarıyla aktarıyor. Bir çırpıda ve zevkle okuyabileceğiniz kitap, Türkiye siyasetine dair birçok temel soruyu net bir biçimde cevaplamanıza katkı sunacaktır. Güçlü bir kalem, berrak bir zekâ…
Hasan Basri Yalçın

Genç yazar ve siyasetçi Emre Cemil Ayvalı kitabında, ayrıntılı bir biçimde Türkiye’nin ucube parlamenter sistem yolculuğunu ve AK Parti’nin onun yerine inşa ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kurma mücadelesini anlatıyor. Dünyadaki hükümet sistemlerini ve “Türkiye’de neden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne gerek duyuldu ve neden buna alelacele Güçlendirilmiş (Uydurulmuş) Parlamenter Sistem alternatifi çıkartıldı?” sorusunun cevabını merak ediyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız.
Mahmut Övür

Emre Cemil Ayvalı kitabında, Türk siyasetinin son dönemdeki en popüler konusu olan sistem tartışmalarına farklı ve özgün bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Kitap, siyaset kurumunu âdeta esir alan kısır sistem tartışmalarına verilmiş esaslı bir yanıt niteliğinde. “Parlamenter Sistem mi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi?” sorusuna kafa yoran herkesin okuması gereken bir kaynak kitap.

Zafer Şahin


Basım Ayı/Yılı : 10/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 176
Ağırlık : 176
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺123,50
Koğuştan Hücrelere

Hayata Dönüş Operasyonu kitabının, yaşanılanların kamuoyunun gözünden kaçırılan yönleriyle ortaya konması amacıyla Aralık 2010’da ilk kez yayımlanışının üzerinden 12 yıl geçti. Operasyonlarda yaşanan hak ihlallerinin hukuki mücadelesiyse halen devam ediyor.
Geçen bu süre içerisinde operasyonla ilgili yeni gelişmeler oldu, bazı yeni bilgi ve belgeler ortaya çıktı. Kitabın elinizdeki ikinci baskısı, bu yeni olguların ışığında gözden geçirilip güncellendi. Tarihe tanıklık edilmesinin önemi yanında operasyona kaynaklık eden sorunların güncelliğini koruyor olması ikinci baskının hazırlanmasının temel nedeni oldu.

19-22 Aralık 2000 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Hayata Dönüş” Operasyonu, Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı cezaevleri operasyonudur. Sonucunda uygulamaya konulan “F Tipi” cezaevleri, bugün her kesimden muhalif figürün yıldırılması ve toplumdan izole edilmesi amaçlanarak yollandığı, ağır hak ihlallerinin yaşandığı mekânlar olarak karşımızdadır.

Belge Yayınları’nın “Türkiye İncelemeleri Dizisi” altında yayımladığımız nice çalışmanın işaret ettiği üzere ülke tarihi, çeşitli halklara, siyasi topluluklara ve hatta miraslarına uygulanan sistematik “kırım”larla maluldür. 19-22 Aralık 2000 tarihinde yaşanılanlar bir ilk değildir. Bugün olduğu gibi, “Hayata Dönüş” Operasyonu’nun mantığı ve perspektifi devam ettirildiği sürece, bir son da olmayacaktır. Benzer kırım girişimlerini engellemenin ilk adımlarından biri olarak “Hayata Dönüş” Operasyonu unutulmamalı ve unutturulmamalıdır.


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 228
Ağırlık : 228
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺102,50
Politikalar, Uygulamalar ve Tartışmalar

Karşılıklı bağımlılık ilkesi çerçevesinde neredeyse herkesin herkesle ekonomik, sosyal, hukuki veya askeri ilişkiler geliştirdiği bir çağda, hele de ileri derecede uzmanlaşarak iş birliği yaptığı bir dönemde, pandemi sadece sağlık ya da ekonomi alanında etki meydana getirmekle kalmadı, sosyal ilişkileri ve etkileşimi, kamu politikalarını, siyasal değişkenlere ilişkin tercihleri ve genel manada kamusal alanı da derinden etkiledi. Etkilenen kamusal alan bugün siyaset bilimi ve kamu yönetimi açısından da bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Çünkü bu değişim ve dönüşüm baskısını sağlıklı biçimde ele alıp, değerlendirebilen, akabinde gerekli mekanizmaları geliştirebilen ülkeler ve sistemler yeni dönemde öncü rol üstlenebileceklerdir.

Yaklaşık bir yıl önce, tam da arayış döneminin başlarında gündeme gelen bu akademik eser, kolektif bir emeğin mahsulü olarak ortaya çıktı. Alanında son derece yetkin akademisyen ve araştırmacılar yeni yeni gündeme gelen konuları ele almak suretiyle, çeşitli kamu politikası başlıkları bakımından değerlendirmelerini ortaya koydular. Çalışma bir arayış içinde olan uygulayıcılara, gidişatı anlamaya ve sorunlarına çözüm üretmeye çalışan araştırmacılara ve genel manada topluma hitap etmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 10/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 246
Ağırlık : 246
En / Boy : 13,5 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺88,20

Tahrip olmuş, birliğini yitirmiş, varoluş amacını unutmuş, benliğinin derdine düşmüş zihin ve bedenlerle, küresel dünyada kendin olarak ayakta kalmak, hiç de kolay değil. Birçok alanda tehlike altındayız. Vakit daralıyor. Sağı solu, Türkü Kürdü, Alevisi Sünnisi, dindarı dindar olmayanı, Atatürkçüsü Osmanlıcısı, hepimiz bu ülkenin asli unsuru olarak cem olmaya mecburuz. Bizi tehlike altına sokan tüm olumsuzluklara karşı bugünden tezi yok her alanda seferberlik ilan etmek zorundayız. Devlet yönetiminden, sosyal hayata, eğitimden kültüre, ekonomiden tarıma, siyasetten sanata, kurumlardan bireylere kadar her alanda insanımız için seferberlik ilan etmek zorundayız.


Basım Ayı/Yılı : 3/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 206
Ağırlık : 206
En / Boy : 14 / 22
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺94,50
Enerji, Güvenlik ve Diplomasi

Tarih boyunca önemli ticaret yollarının kavşak noktası, başta Pers, Roma, Bizans, Arap ve Türk imparatorluklarının rekabet alanı olan Doğu Akdeniz jeostratejik önemini halen koruyan ender havzalardan birisi olmaya devam etmektedir. Günümüzde daha çok zengin hidrokarbon rezervlerinin bulunmasıyla birlikte havzaya kıyısı bulunan ülkeler ve küresel güçlerin yeniden mücadele alanı haline gelmiştir. Bu nedenle devletler arası mücadelenin yanında, petrol şirketlerinden, asimetrik ilişkiler ağına sahip örgüt ve yapılanmaların ilgi odağında olması bir tesadüf olarak değerlendirilmemelidir. Bu kitap ile kadim uygarlıkları ilgilendiren tartışmalardan, çatışma ve işbirliği olanaklarının arandığı 21. yüzyıldaki yeni yansımalarına, bu rekabetin ne şekilde ortaya çıktığı ve geleceğinin nasıl olacağı sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır. Doğu Akdeniz'in sadece bölge ülkelerini ilgilendiren bir mesele olmadığına, bölgenin öneminin küresel boyutuna açıklık getirilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 5/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 194
Ağırlık : 194
En / Boy : 17 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺135,00
Halidi Cehennemi

Bugün Türkiye’yi, seçilmişler değil bir tarikat yönetiyor. Türkiye’yi kuşatan bu örgüt, Halidilik olarak bilinmektedir. Bu tarikat 1925’te Türkiye Cumhuriyeti’ne isyan etti, 1930’da Menemen’de başkaldırdı. 1945’ten sonra yavaş yavaş iktidara taşındı.

Necmettin Erbakan, Özal Kardeşler, Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Binali Yıldırım’ın bu tarikatla nasıl bir bağı var? 2002’de kurulan AKP hükümetindeki 25 bakandan 19’u tarikattandı. Halidiler, anti-komünist Yeşil Kuşak projesi elemanları olarak NATO’cu derin devlet tarafından korundu.

Türkiye’yi “dar-ül harb”, yani kâfir ülkesi saydılar, Mustafa Kemal’e düşmanlığı temel ilke edindiler.
İskenderpaşa, İsmailağa, Menzilci, Süleymancı, Işıkçı, Nurcu vb. değişik adlar altında boy gösterseler de aslında tek örgüttürler.

Bu örgüt, Kürtleri de cendereye almıştır. “Dindar ve kindar nesil” diyerek tek tip insan yetiştiren bu yeni tarikatlar, dernek/vakıf görüntüsüyle Türkiye’yi yağmalamaktadır. Ensar Vakfı, TÜRGEV, TÜGVA gibi yeni tip tarikatların şeyhi kim? Cumhuriyet’i yıkmaya odaklı eski ve yeni Halidi örgütler ve yağmalarının belgeleri…


Basım Ayı/Yılı : 4/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 8
Sayfa Sayısı : 245
Ağırlık : 245
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺67,50
İddianame

Başlıca kahramanları arasında Ahmet Altan'ın, Nazlı Ilıcak'ın Mehmet Baransu'nun, Emre Uslu'nun, Ekrem Dumanlı'nın, Tuncay Opçin'in, Mümtazer Türköne'nin, Bülent Keleş'in olduğu, kirli, karanlık, kumpas dolu bir oyun.

Sahne, Türkyei.

Oyunun dekoru, Zaman ve Taraf gazeteleri, Samanyolu televizyonu, Sızıntı dergisi ve FETÖ'nün diğer medya organları.

"FETÖ'nün Medya Yapılanması İddianamesi", Ergenekon, Balyoz, Kozmik Oda, MİT Tırları, 15 Temmuz Amerikancı darbe girişimi gibi hain planlar sonucunda Türkiye'nin yakın dönemine damga vura olayların FETÖ kontrolündeki basın-yayın organlarında nasıl işlendiğini, faillerinin kimler olduğunu, aralarındaki bağlantıları ayrıntılarıyla ortaya koyan tarihi bir belge.

Oyuncular, sahne, dekor ve bir senaryo var ama okuyacaklarınız ve tüm yaşadıklarınız bir "tiyatro oyunu" değil!


Basım Ayı/Yılı : 10/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 277
Ağırlık : 277
En / Boy : 17 / 25
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺97,50

İktisadi ve idari bilimleri kapsayan bu kitap, sosyal bilimin çeşitli alanla-rında son dönemde ön plana çıkan konuları bir araya getirme amacıyla oluşturulmuştur. Kitapta, tarım sektöründen demokrasiye, göç olgusundan kamuda dijital dönüşüme kadar pek çok farklı konuda on dört bölüm yer almaktadır. Çok yönlü bir bakış açısına sahip olan ve çeşitli yöntemlerle ele alınan bölümler incelendiğinde, sosyal bilimlerin hem içerik hem de bilimsel yöntem açısından sunduğu zenginliğe tanık olunmaktadır.
Kamu yönetimi, işletme ve iktisat alanlarında ve Türkiye'nin on farklı üniversitesinde görev ya da eğitim alan toplam yirmi üç öğretim üyesi ve lisansüstü öğrencinin katkı yaptığı bu multidisipliner eserin okuyucusuna faydalı olmasını dileriz.


Basım Ayı/Yılı : 12/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 320
Ağırlık : 320
En / Boy : 16,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺135,00
Hukuksal Yöntemlerden Alternatif Çatışma Çözümüne

Uluslararası ilişkilerde çatışma olgusu, dün ve bugün olduğu gibi yarın da olmaya devam edecektir. Ayrıca tamamen yok edilmesi mümkün olmadığı gibi arzu edilen bir durum da olmayabilir. Çatışma, bazen bir rahatsızlığın göstergesidir ve bu rahatsızlık iyi okunursa sorunun altta yatan nedenleri üzerine yapıcı girişimler devreye konulabilir. Bazen de çatışma, daha adil ve kalıcı ilişkiler oluşturmanın bir aracı olabilir. Ancak çatışmanın bu olumlu fonksiyonları, uluslararası çatışmaların son derece yıkıcı olabileceği gerçeğini de ortadan kaldırmaz. Özellikle modern silah teknolojisinin gelişmesine paralel olarak savaşların yıkıcılığının son derece arttığı ve kitle imha silahlarının insanlığın tümünü tehdit ettiği günümüz dünyasında uluslararası çatışmalar, tarihte hiç olmadığı kadar riskli bir hâle gelmiştir.
Bu sebeple uluslararası çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi ve sorunların minimuma indirilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma da işte böylesi bir anlayışla kaleme alınmıştır. Çalışmada; görüşme, arabuluculuk ya da yargısal yöntemler gibi klasik çatışma çözüm yöntemlerinin yanı sıra, çatışmacı paradigmanın değişimini hedef alan çok sayıda yeni ve alternatif yöntem de irdelenmiştir. Çalışmanın, daha barışçıl bir dünyaya katkı sunması dileğiyle…


Basım Ayı/Yılı : 3/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 304
Ağırlık : 304
En / Boy : 16,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺121,50

Havacılık sektörü, birçok krizden aldığı ağır hasarlara rağmen büyümesini devam ettirerek küresel seyahatin en çok tercih edilen ulaşım modlarından biri hâline gelmiştir. Ülkelerin gelişmişlik seviyesinin önemli bir göstergesi olan hava taşımacılığı, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. 2019’un sonundan itibaren Covid-19 pandemisi ile bugüne kadarki en büyük krizi yaşayan havacılık sektörü, seyahat yasakları ve kısıtlamaların kalkması ile hızlı bir toparlanma sürecine girmiş, pandemiden etkilenen ülke ekonomilerine de katkı sağlamaya devam etmiştir. Değişen dünya düzenine ve dijitalleşmeye en hızlı ayak uyduran ulaşım modlarından olan hava taşımacılığı küresel çapta ülkeler tarafından önemli altyapı yatırımları ile desteklenmektedir. Havacılık sektörüne yapılan yatırımlar, havacılığın gelişmesine ve ülke ekonomilerine daha büyük katkı sağlamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple havacılık ekonomisi, hükûmetlerce ve sektördeki tüm paydaşlarca geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Bu kitapta, havacılık ekonomisinin teorik ve kavramsal temelleri konusunda bilgiler verilerek havacılık ekonomisine yönelik politikalar incelenmekte ve havacılık ekonomisi ile ilgili güncel araştırmalar ele alınmaktadır. Böylelikle her seviyeden akademik bilgi edinmek isteyen okuyuculara fayda sağlayabilmesi amaçlanmıştır. Akademik alan yazına katkı ve okuyuculara fayda sağlaması dileğiyle…


Basım Ayı/Yılı : 12/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 548
Ağırlık : 548
En / Boy : 16,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺225,00

Son dönemlerde pek çok ülkenin parlamentolarında gündeme gelen sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısı, tamamen Ermeni Lobisinin bir lobicilik illüzyonudur. Tarihin lobi tarafından saptırılması gerçeğine rağmen, bir teknik olarak lobiciliğin ve de özellikle Amerikan siyasi yaşamı üzerinde hayli etkin olan Ermeni Lobilerinin kullanılmasıyla Türkiye aynı zamanda bir kara propaganda saldırısına maruz kalmaktadır. Bu çalışmalarda Rum Lobisi, Ermeni Lobisine en büyük desteği vermektedir. Kitabımızda Ermeni ve Rum lobilerinin kullandığı iletişim teknikleri açımlanmaya çalışılmıştır. Kitap, Lobicilik üzerine araştırma yapan ve konuyla ilgili olan kişilere dönük temel bir referans kitabıdır. Baskı grupları, kamuoyu oluşumu, sivil toplum, propaganda ekseninde lobicilik ile ilgili kavramlara giriş yapılmış olup konuyla ilgili temel bir bilgilendirme amaçlanmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2/2007
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 210
Ağırlık : 210
En / Boy : 13,5 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺81,00
Güncel Toplumsal Tarih

Bu kitapta, Türkiye’yi merkeze alarak yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmeler ile dışarıdan yapılan etkiler tarihe kaydedilmektedir:

Sağlık alanındaki gelişmeler.

Güncel tarih.

Bilimsel gelişmeler.

Dünyada Türk izleri, 15 bin yıllık Türk yurdu olarak Anadolu tarihi.

Ulusal bilincimizi azaltma operasyonları ile Türkiye’nin hedef haline getirilmesi.

Darbeler, 68 kuşağı, idam sehpaları, Deniz Gezmiş’lerin tarihi.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümündeki sırlar.

Anayasa çalışmaları.

Ermenistan’ın Türkiye üzerindeki hedefleri.

ABD ile ilişkiler.

FETÖ’nün Ergenekon kumpasları ve ülke içindeki mekanizmaları, operasyon aygıtları.

Cumhuriyet ve Atatürk’ü yok etmek için denen yollar.

Bazı kültürel ve siyasal seçim faaliyetlerim.

“Türkiye Günlüğü” Türkiye’nin tam bir “Güncel Toplumsal Tarih”idir.
Belleğinizde ve arşivde bulunmalı.

Dr. Hulki Cevizoğlu


Basım Ayı/Yılı : 12/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 415
Ağırlık : 415
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺116,00

Tarihin son sözü yok. Bilimin de. Sistemler, düzenler ise sonludur. Bu kitap, sonlu bir düzen olan kapitalizmin sınırları ve yalnızca kapitalizm olmayan uygarlığın ulaştığı dönemeç üzerinedir.

Kapitalizmin tarihsel ve teorik sınırlarının bilincinde olmak yaşamsal önemdedir. Siyaset, bir “şimdiki zaman” etkinliğidir. Siyasal varoluş ve eyleyiş tarzını bir devrim anına, bir kıyamet uğrağına kilitleyen anlayış, mantığı gereği siyaseti bir tür toptancı boykotçuluğa daraltmaktadır. Sınırların bilincinde olmak ise sistemin sinir uçlarına, Aşil topuğuna yönelen bir siyaset tarzı inşa etmenin zeminini oluşturuyor. Sınır bilinci, yalnızca süreç yorumu yapmak için değil, siyasal strateji belirlemek için de yaşamsal önem taşıyor.

Sınır-kriz ilişkisini, tarihsel-teorik ama aynı zamanda güncel siyasal olgu ve dinamikler üzerinden çözümleyebilmek için dikkati yalnızca krize ya da yalnızca sınırlara değil, birbirleriyle ilişkileri içinde ikisine birden yoğunlaştırmak gerekiyor.

Uygarlık Dönemeci’nde Haluk Yurtsever okuyucuyu bu dikkat yoğunlaşmasına çağırıyor.


Basım Ayı/Yılı : 12/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 288
Ağırlık : 288
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺88,00

İnsan nasıl insanlaştı? İnsan toplulukları, toplumlara nasıl dönüştü? Kültür nedir? Bütün dünya ortak bir küresel kültürün egemenliği altına mı giriyor? Devlet neden kuruldu? Kast sistemi ne demek? Sömürünün kaynağı nerededir? Birey fikri hep var mıydı? Bireyler toplumu değiştirebilir mi? İnsan hakları kavramı ne zaman ortaya çıktı? Demokrasi ve insan hakları için en tehlikeli ideolojiler hangileridir? İnsanın insanla, öteki canlılarla, doğayla uyum içinde yaşayacağı bir toplum kurmak mümkün mü? Nasıl bir toplumda bugünkünden daha özgür ve daha mutlu yaşayabiliriz?
Cem Eroğul bu kitapta “insan olma”nın uzun ve görkemli macerasını anlatıyor torunu Kuzey’e. Laf lafı açıyor ve Homo Sapiens’in ortaya çıktığı dönemden modern insanın yaşadığı günümüze bir solukta geliniyor. Bu renkli “dede-torun muhabbeti”, insanlık tarihinin temel sorularını, temel kırılmalarını, temel dönüşümlerini gündelik bir sohbetin akıcılığı içinde önümüze koyuyor.
Gençlerle Baş Başa: İnsan Olmak, yalnızca gençler için değil, dünü ve bugünü kavrayarak geleceğe bakmak isteyen her yaştan okur için değerli bir kaynak. “İnsan nasıl ki geçmişte hep kendi mimarı olmuşsa, gelecekte de kendisini yaratmasını bilecektir” diyor Cem Eroğul.


Basım Ayı/Yılı : 7/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 128
Ağırlık : 128
En / Boy : 11,5 / 18,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺45,76

1600’lerden 1968’e uzanan bir özgürleşme tarihi… Kadınların benlik, kimlik, hak arayışı ve özgürlük mücadelesiyle geçen bu on yıllar boyunca direnç örneği oluşturan, ekmek ve gül mücadelesini yükselten, düşünen ve eyleyen isimler…

Mary Wollstonecraft, Flora Tristan, Margaret Fuller, August Bebel, Eleanor Marx, Olive Schreiner, Sylvia Pankhurst, Emma Goldman, Aleksandra Kollontay, Ding Ling, Han Suyin…

Feminizmin ve feminist yazının tarihinden kilometre taşları… Bir yanda unutulanlar: Edward Carpenter ve Aşkın Yetişkinlik Çağı mesela. Diğer yanda tekrar tekrar okunanlardaki yeni ayrıntılar: Engels ve Ailenin Kökeni örneğin.

Sadece kuramsal kitaplar değil, halk şarkılarındaki, şiirlerdeki, romanlardaki kadın portreleri. Ekmek kavgası verenler, özgür aşk için mücadele edenler ve ikisini birleştirenler… Devrim, sosyalizm ve ulusal kurtuluş mücadelesi ile kadınların kurtuluş mücadelesi arasındaki ilişkiler, gelgitler, gerilimler…

Ve devrimlerin başardıkları ile yarıda bırakıp başaramadıkları… İngiltere’deki oy hakkı mücadelesinde, Fransız Devrimi’nde, Paris Komünü’nde, Rus Devrimi’nde, Çin’de, Vietnam’da, Küba’da, Cezayir’deki kurtuluş mücadelesinde yapılanlar, yapılamayanlar…

Tarihte, düşünürlerde, kitaplarda, makalelerde, şarkılarda, hayatlarda üç yüz elli yıllık olağanüstü bir gezinti… Kadınlar, Direniş ve Devrim

Yaşanan toplumsal devrimler içerisinde kadınların “öteki devrimi”ne odaklanan Sheila Rowbotham’ın bu devrimi anlatan sözleri: “Devrim içinde devrim, kendi gözlerinizle görmek, dış dünyaya kendi ellerinizle dokunmayı öğrenmek, deneyimleri kendi zihninize tercüme etmek, sesleri biçimlendirmek, kendi sözcüklerinizi üretmek ve size zorla kabul ettirilmekle kalmayıp yüzyıllardır başkası tarafından yönetildiğiniz için artık derinize ve içinize işlemiş maskeyi çıkarıp atmak anlamına gelir.”


Basım Ayı/Yılı : 9/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 320
Ağırlık : 320
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺96,80

Bu kitabın sayfalarında Türklerin öncesi, sonrası ve siyasette bir millete kurulan tuzaklar anlatılıyor.
Obur iştahlarıyla siyaset masasında oturan devşirilmiş siyasiler, oyun kuranlar, oyunu bozucular, olaylar ve analizleriyle birlikte sentezlerimi size sundum. Umarım beğenirsiniz.

Olabildiğince, herkesin anlayabileceği bir dil tercih ettim.

Tercih de demeyelim çünkü ben de sizden biriyim.

Tüm samimiyetimle aklımdan ve kalbimden geçeni, kalemim, kelamım yettiğince yazdım.

Siyasetin, siyasilerin iç yüzünü yansıtmaya çalışan kısa köşe yazılarımdan bir kısmını bu kitapta toplayıp size emanet ediyorum.

Gözlemlediğim her şeyi size ayna tutarak yansıttım.

Dilim Türkçe, Anavatanım Türkiye Cumhuriyeti, Ruhum milliyetçi.

Bu benim.


Basım Ayı/Yılı : 6/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 352
Ağırlık : 352
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺109,50

Geçen ayın birikimi
Ömer Laçiner
3-7
Geleceğimiz şu andadır
Deprem
Nusret Suna
7-9
İmkânsızı mı istiyoruz?
Savaş Karabulut
9-15
Deprem mi yoksa doğru uygulanmayan politikalar mı?
Mehmet Baki Bilik, Suvat Parin
15-21
Depremin depremi: 2011 Van depremlerinde çadır yangınları
Rejim ve hukuk
Işıl Kurnaz
21-40
Burak Öztürk'le "yeni sistem"in idarî yapısı üzerine: "Hukuksuz demokrasi otoritarizmi mümkün kılar"
Siyaset
Aksu Akçaoğlu
40-45
Türkiye'de siyasî ayrımlar, partiler ve seçmenler
Muhafazakârlık
Fırat Mollaer
45-52
Kentsel deneyim, hafıza ve tekno-muhafazakâr tahribatın gündelik yansımaları: Tanpınar'ın kehanetleri
İslâmcılık
Ertuğrul Meşe
52-59
İslâmcılık: Önce kendini sonra dünyayı ıslah etmenin imkânını aramak
Sosyal medya
Özgür Taburoğlu
59-64
Belgesellere konu ilişkiler
İdeoloji
Latif Yılmaz
64-71
Sinematografiden politografi ve ideografiye: Bir prelude
Yaşlılara bir yer var mı?
Murat Belge
71-74
İhtiyarlık
Alan Duben
74-82
Uzun hayatlar, yaşlanan dünya
Sema Aslan
82-86
"Yaşlı maşlı ama dipdiri": Gezip tozan yaşlılar
Özgür Taburoğlu
86-90
Sükûnet sanatı
1915
Taner Akçam
90-106
Ermenilerin imhası kararı ne zaman alındı?
Biyopolitika
Özen B. Demir
106-120
Bedenlenmiş bilgi: Bilimden epistemolojiye, fizikten canlılığa
Sinema
Kaan Kurt
120-128
Günün melankolisi, melankolinin kaynakları: Üç Renk, Beyaz ve Uzak

Basım Ayı/Yılı : 8/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 128
Ağırlık : 128
En / Boy : 20 / 28
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺15,00

Geçen ayın birikimi
Ömer Laçiner
3-7
Alternatif olmak
Dostluk ve politika
İlban Ertem
7-8
Çizgi
Onur Eylül Kara
8-17
Dostça siyaset
Derviş Aydın Akkoç
17-23
Aşktan öte: Bir bağlanma biçimi olarak dostluk
Şükrü Argın
23-47
Dostluk, arkadaşlık, başka bir diğerkâmlık ihtiyacı
Figen Şakacı
47-51
Ama arkadaşlar iyidir!
Cem Kaptanoğlu
51-59
"Öteki" olarak arkadaş
Zeynep Direk
59-64
Derrida'nın dostluk politikaları
Dücane Cündioğlu
64-69
Bir siyasal eskatoloji: Hüve'l-Baki
Sema Aslan
69-71
...ve sonra arkadaş oldular
Meriç Aytekin
71-77
Bedensizleşen dostluğa karşı arzu ve taşkınlık dolu kazılar
Sercan Çınar
77-83
Arkadaşlık, yoldaşlık, peki ya sonrası?
Ülfet Taylı
83-86
Mesafe olarak arkadaşlık
Tanıl Bora
86-92
Çevengur, komünizm, ütopya ve arkadaşlık: "Mülkiyet yerine yalnızca ve yalnızca arkadaş edinebilmek"
Kübra Yüzüncüyıl
92-96
Taşeronluk altında arkadaşlık: Tek katın geometrisi
Kâzım Ateş
96-100
Tanrı'da dostunu, dostunda Tanrı'yı görenler...
Polat S. Alpman
100-109
Mağlup bile olsa galiptir bu yolun yolcusu: İslâmi arkadaşlık ilmihaline giriş
Behçet Çelik
109-114
İçli dışlı ilk gençlik arkadaşlıkları
Levent Cantek
114-118
Son istasyon
Sinan Sülün
118-122
Arkadaşlık halleri
Kıvanç Koçak
122-127
Profesyonellikte arkadaşlık: Grup müziği
Sabine Adatepe
127-136
"Bana derhal mektup yaz!": Yazışma arkadaşlığı
Ümit Metin Yıldız
136-138
Futbol olmasaydı, bu dostluk böyle yaşanır mıydı?
Emre Koyuncu
138-143
Arkadaşlık ya da bir firarın tasviri
Fikret Doğan
143-154
Arkadaşın diş gıcırtısı
Elif Türker
154-159
Krepen'den arkadaşlar
Neslihan Cangöz
159-167
"Seni görsem, sesini duysam kuvvetlenirim sanıyorum"
Haydar Ergülen
167-174
Nice aşklar, arkadaşlıklar...
Kübra Ceviz
174-178
Barış Bıçakçı'nın kitaplarında arkadaşlık: Hiç yoksa bir damla...
İktidar
Tuncay Şur
178-195
Geleneğin ısrarı: Kurdî legal siyasetin sistematik tasfiyesi ve dokunulmazlıklar
Menderes Çınar
195-201
Erdoğan'ın disiplini
Medya
Esra Yıldırım
201-208
Bir hüsnütabir sahnesi: Survivor
Tarihçinin sırt çantası
Mehmet Ö. Alkan
208-217
27 Mayıs, resmî tarih ve resmî ideoloji


Basım Ayı/Yılı : 6/2016
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 216
Ağırlık : 216
En / Boy : 20 / 28
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺14,85
Darbe ve Rejim

Geçen ayın birikimi
Ömer Laçiner
4-7
O halde?
Darbe ve rejim
Ahmet İnsel, Tanıl Bora
7-22
Hamit Bozarslan'la hegemonya, kriz, popülizm, faşizm üzerine: "Toplumun akli melekelerine karşı sistemli bir saldırı"
Fırat Aydınkaya
22-32
Türkiye'de "rejim olarak faşizm" meselesi
Levent Gönenç
32-47
"Acele" olağanüstü hal
Sevinç Doğan
47-60
Kefaretçi eylem, siyasal özneleşme ve mobilizasyon
Y. Doğan Çetinkaya
60-66
15 Temmuz versus Gezi
Özgür Mutlu Ulus
66-75
Solun 15 Temmuz darbesi konusundaki tutumu ve tartışmalar
Suriye
Mete Çubukçu
75-80
Suriye: Dünyanın yeni av sahası
Fehim Taştekin
80-85
Türk'ün Mercidabık'ından cihatçının Dabık'ına
Emek rejimi-Emek tarihi
Aziz Çelik
85-95
Sosyal sigortalara bir taarruz daha: Zorunlu bireysel emeklilik sistemi
Dünya
Tamer Söyler
95-104
Brezilya'nın geleceği
Amrita Datta, Arani Basu, Tamer Söyler
104-120
Hindistan'dan tanıdık bir hikâye
Sanat
Ahmet Tulgar, Murat Belge
120-135
Rus fütürizmi: Maleviç ve Khlebnikov
Tarih ve milliyetçilik
Talat Ulusoy
135-140
İzmir unutmuyor!
Kitap eleştirisi
Ercan Çağlayan
140-144
"İnsanlı tarih" için bir numune: Osmanlı Diyarbekir'inde toplumsal ilişkiler


Basım Ayı/Yılı : 9/2016
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 144
Ağırlık : 144
En / Boy : 20 / 128
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺9,90

  • Modern Demokrasilerde Basın ve Basın Özgürlüğü
  • Cumhuriyet Dönemi Öncesinde Basın ve Basın Özgürlüğü
  • Erken Cumhuriyet Döneminde Siyasal Muhalefet ve Eleştiri: Yarın’ı Okumak
  • Tek Parti Dönemi Basınında Öjenik Tartışmaları (1923-1946)
  • Tek Parti Dönemi Spor Basınında Aykırı Bir Ses: Refik Osman ve Yağma Hasan’ın Böreği
  • Erken Cumhuriyet Dönemi Basınında Dergicilik ve Magazin Dergiciliği

Basım Ayı/Yılı :
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 164
Ağırlık : 164
En / Boy : 15 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺61,20

İçindekiler

Birinci Bölüm : Liderlik Ve Siyasi Liderlik Kavramı

İkinci Bölüm : Siyasal Lider Ve İtibar Kavramı

Üçüncü Bölüm : İmaj Ve Ülke İmajı Kavramı

Dördüncü Bölüm : Uluslararası Lider İmajı, Ülke İmajı Ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 

Basım Ayı/Yılı : 12/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 118
Ağırlık : 118
En / Boy : 15 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺55,80

İçindekiler

1. Bölüm : Dijital Dönemde Devlet

2. Bölüm : Dijital Dönemde Bürokrasi

3. Bölüm : Dijital Çağda Yönetişim

4. Bölüm : Dijitalleşmeye Bağlı Sorunlar Açısından Kentler

5. Bölüm : Dijital Dönemde Akıllı Kentler

6. Bölüm : Dijitalleşme, Dataizm Ve Veriye Dönüşen İnsan

7. Bölüm : Sosyal Medyada Trol Hesaplarla Yapılan Siyasal Algı Oyunlarının Manipülati Gücü

8. 8bölüm : Dijitalleşme Ve Siyasi Partiler

9. Bölüm : Dijitalleşme Ve Siyasal Katılımda Yeni Olanaklar

10. Bölüm : Sarkaç Etkisi: Dijitalleşen Dünyada Demokratik Değerlere Karşı Geleneksel Tehditlerin Yeni Versiyonları


Basım Ayı/Yılı : 12/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 182
Ağırlık : 182
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺67,50
Yönetim, Siyaset, Kent ve Güncel Tartışmalar

İçindekiler

A. Yerel Yönetimlerde Kuramsal ve Tarihsel Çerçeve
B. Türkiye’de Yerel Yönetimler
C. Yerel Yönetimlerde Sorunlar ve Reform Arayışları
D. Yerel Yönetimler ve Siyaset
E. Yerel Yönetimler ve Kent
F. Yerel Yönetimlerde Kalkınma, Dijitalleşme ve Çevre


Basım Ayı/Yılı : 4/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 750
Ağırlık : 750
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺166,50
(Yöntem ve Uygulama)

İçindekiler

1. Birinci Bölüm Strateji Ve İstihbarat Kavramı
1.1. Strateji Kavramı
1.2. İstihbarat Kavramı Ve Olgusu
2. İkinci Bölüm Faaliyet Alanlarına Ve Konularına Göre İstihbarat Türleri
2.1. Askerî İstihbarat
2.2. Ekonomik İstihbara
2.3. Sosyal İstihbarat
2.4. Coğrafi İstihbarat
2.5. Biyografik İstihbarat
2.6. Teknolojik İstihbarat
2.7. Siber İstihbarat
2.8. Siyasi İstihbara
2.9. Stratejik İstihbarat
3. Üçüncü Bölüm Stratejik İstihbaratın Bir Türü Olarak Siyasi İstihbarat
3.1. Siyasi İstihbarat Olgusuna Kavramsal Yaklaşım
3.2. Siyasi İstihbaratın Tarihçesi
3.3. Siyasi İstihbaratın Amaç Ve Hedefleri
3.4. Siyasi İstihbarat Uygulama Alanları
4. Dördüncü Bölüm Siyasi İstihbarat Ve Stratejik İstihbarat İlişkisi
4.1. Siyasi İstihbaratın Stratejik İstihbarat İle İlgisi
4.2. Siyasi İstihbarat Ve Stratejik İstihbarat İlişkisine Duyulan İhtiyaç
4.3. Siyasi İstihbarat Ve Stratejik İstihbarat İlişkisinin İlgi Alanları
5. Beşinci Bölüm Siyasi İstihbarat Analizinde Kullanılan Temel Arametreler
5.1. Tarih
5.2. Anayasal Yapı
5.3. Hükûmet Etkinliği
5.4. . Siyasi Partiler
5.5. Siyasal Kültür
5.6. Baskı Grupları
5.7. Yıkıcı Ve Bölücü Faaliyetler
6. Altıncı Bölüm Siyasi İstihbarat Açısından Tehdit Unsurları
6.1. Devlet Güvenliğine Yönelik Tehditlerin Sınıflandırılması
6.2. Devlet Güvenliğini Etkilemeye Yönelik Doğrudan Tehditler
6.3. Devlet Güvenliğini Etkilemeye Yönelik Dolaylı Tehditler
7. Yedinci Bölüm Devletin Siyasal Yapısına Yönelik Tehditler
7.1. İç Siyasete Yönelik Tehlikeli Faaliyetler
7.2. Dış Siyasete Yönelik Tehlikeli Faaliyetler
8. Sekizinci Bölüm Ülke Risk Ve Tehdit Analizleri
8.1. Ülke Risk Ve Tehdit Analizleri
8.2. Dışarıdan Gelebilecek Risk Ve Tehditlerin Analizi
8.3. İçeriden Doğabilecek Risk Ve Tehditlerin Analizi


Basım Ayı/Yılı : 8/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 204
Ağırlık : 204
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺70,20

Geçen ayın birikimi
Ömer Laçiner
3-6
Eşik aşıldı
Mülteciler, nefret söylemi
Polat S. Alpman
6-15
Mülteciliğin dört mevsimi: "Gel dediler geldim, git dediler kaldım"
Rıza Türmen
15-22
Mülteciler ve insan hakları
Kemal Vural Tarlan
22-29
Geriye dönüş mümkün mü?
Bilge Deniz Çatak
29-36
Yabancıyı bedeninden okumak: "Suriyeliler simasından bellidir"
Ali Eren Demir
36-40
Medyada ötekileştirici dil: "Suriyeli kardeşlerimiz"
Selman Yarcı
40-47
Bir ötekileştirme metaforu olarak misafirlik: Türkiye'de Türk ol(a)mamak
Sümeyye Reis
47-53
Türkiye'de Afgan olmak ve "öteki" ile karşılaşmak
Solun tarihi, göçmenliğin tarihi
Cemal Selbuz
53-62
Osmanlı İmparatorluğu'nda göçmen işçiler ve İtalyan anarşistler (1870-1912)
Sol ve popülizm
Michael Calderbank
62-68
Chantal Mouffe ile söyleşi: "Popülizmin yeni sınırı"
Tahakküm, muhalefet, özgürlük
Ezgi Duman
68-80
Judith Butler'ın görüşleri çerçevesinde "evrenselcilik", nefret ve kırılgan hayatın siyasî imkânları
Irkçılık, İslâmofobi
Devrim Deniz Erol, Osman Burak Tosun
80-93
Algının kanlı dönüşümü: Alt-right ve Yeni Zelanda cami saldırısı
Sol melankoli
Halûk Sunat
93-108
"Sol melankoli" etrafında Walter Benjamin'i anlamak
Sinema
Sebahattin Şen
108-112
Bahman Ghobadi sinemasının "politik" olmayan evreni


Basım Ayı/Yılı : 5/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 112
Ağırlık : 112
En / Boy : 20 / 28
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺15,00

Geçen ayın birikimi
Ömer Laçiner
3-6
Krizi fırsata çevirmek
Salgın
Zafer Yılmaz
6-22
Covid-19 ve demokrasinin krizi: Devrimin "kayıp" geleceğini hatırlamak!
Mark Neocleous, Brendan McQuade
22-29
Tıbbi polise dikkat!
50. yıldönümünde 15-16 Haziran
Murat Belge
29-32
Bir tarihî olay
Can Şafak
32-50
1970 Haziran'ı öncesinde sendika hareketi ve sol siyaset
Baran Gürsel
50-67
Sınıfın bilinçdışı yaklaşımından 15-16 Haziran Direnişi'ne bakmak
Esra Yıldız
67-79
15-16 Haziran 1970 işçi direnişi ve fotoğraflarla temsili üzerine
Tanıl Bora
79-90
Radikal sağ neşriyatın 15-16 Haziran'a bakışı: "Güruh-i muhibbül Moskof... zahmetkeşleri etrafında cem idüp isyana yeltenmiştür"
Cemalettin Canlı
90-94
Sedat Şeyhoğlu 15-16 Haziran tanıklığını ve sonrasını anlatıyor: "Sınıf biriktirir..."
Bengü Vahapoğlu
94-101
15-16 Haziran'dan "birkaç iz ve birkaç kanıt": Kurtarılmış Haziran öyküleri
Post-post-Kemalizm
İlker Aytürk
101-120
Bir defa daha post-post-Kemalizm: Eleştiriler, cevaplar, düşünceler
Mete Kaan Kaynar
120-141
Fikret Başkaya ile Cumhuriyet, Kemalizm ve Türkiye solu üzerine mülakat
Türklük sözleşmesi
Taylan Esin
141-153
"Türklük Sözleşmesi" üzerine
Siyaset ve teori
Ulaş Bayraktar
153-158
Majörleri tüketmeden minörlere yolculuk
Yeni otoriter rejimler
Berk Esen
158-175
Türkiye'deki rekabetçi otoriter rejim
Ergun Özbudun
175-186
Popülizmin yükselişi ve demokrasinin küresel krizi
Düşünce tarihi
Halûk Sunat
186-195
Dünyayı Düzeltmek terbiyesine Adnan Adıvar'dan düşen izler
Edebiyat
Zafer Zorlu
195-200
Felaket: "Edebiyatın başarısızlığı" ve "sıkıntılı gerçek"


Basım Ayı/Yılı : 6/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 200 / 280
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺20,00

Eleştirel Kuram Bağlamında Türkiye’de Medya-Siyaset İlişkileri

 
 

Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 118
Ağırlık : 118
En / Boy : 13,5 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺54,00

Geçen ayın birikimi
Ömer Laçiner
3-6
Bitmeyen güvenlik-beka tehdidi
"Eşya bize ne anlatır?"
Funda Dörtkaş
6-9
Sunuş
Özgür Taburoğlu
9-18
Şey ve nesne: Beckett, Tanpınar ve Atay'da eşya tasnifleri
Behçet Çelik
18-25
Neden bazı eşyalar...
Tuncay Birkan
25-46
Eşyalar ve metalar: Türkiye tarihinden enstantaneler
Meltem Gürle
46-51
Bebek pabucu... az kullanılmış
Göze Orhon
51-57
Cisimleşmiş bellek, yaşayan nesne: Eşya, ev, müze
Deniz Gezgin
57-60
Eşyayı tutan, insanı da tutmakta
Rita Ender
60-62
Sahibine temessül eden eşyalar
Neslihan Cangöz
62-68
Nezihe Meriç'in fıkırdayan tencereleri
B. Nihan Eren
68-73
Unutmaktan korkanların
Banu Özyürek
73-79
Seninle dünyaya ne söyleyebiliriz?
Figen Şakacı
79-84
Ben, hangi kutunun içinde gizlidir?
Armağan Ekici
84-87
"Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner"
Emek
Tuğrul Paşaoğlu
87-97
IndustriAll Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ile yeni sendikal oluşumlar üzerine söyleşi: "Küreselden yerele işçi dayanışmasının aracı olarak sendikalar"
Neoliberalizm
Daniel Rodgers
97-105
"Neoliberalizm"in kullanımları ve yanlış kullanımları
Sovyetler Birliği
Tuncay Bilecen
105-117
Bir ülkeye dışarıdan bakmak: Yazarların Sovyetler Birliği gezilerinde öznellik
Tıp
Özen B. Demir, Can Sönmez
117-129
Sağlık hakikati, tıp küresi ve hekimin hikemî potansiyeli: Bir karşılaşma
Solun tarihi
Murat Turan
129-144
İki savaş arası dönemde Radikal-Sosyalistler ile Kemalistler yakınlaştı mı?


Basım Ayı/Yılı : 10/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 144
Ağırlık : 144
En / Boy : 20 / 28
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺15,00
Eğitimin Piyasalaşması ve Gericileşmesi

Bu kitapta, AKP'nin 21 yıllık iktidarı boyunca, özellikle eğitim alanında gerçekleştirdiği piyasacı ve gerici uygulamalar irdelenmektedir. Dersinde Türkiye eğitim sistemini işleyen akademisyenler için, bir kaynak kitap niteliğinde olan bu kitabın içindeki bilgilerin bir kısmından haberi olmayan kişilerin, eğitim sistemini tanımasının olanağı herhalde yoktur.

Bu kitabın temel amacı, ilgilenenleri ve meraklı kişileri, laik, bilimsel, parasız ve kamusal eğitim yanlılarını, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne eğitim alanında yaptıkları ve yapmak istedikleri konusunda bilgilendirmektir. AKP'nin olumlu adımlar attığını sananları uyarmaktır. AKP'nin esas hedefinin "girişimci molla" yetiştirmek olduğunu göstermektir. Türkiye'nin içine sokulduğu tehlikenin ayrımına varılmasını sağlamaktır. 

Bu kitabın birincil umudu, AKP'nin eğitim alanında 21 yılda yaptıklarını okuyanların, Türkiye'nin içine sokulduğu durumdan kaygılanmalarıdır. Aydınlar, ilgililer ve sorumluların kaygılanmamaları durumunda bu piyasacı ve gerici gidişin önünü almak çok zor olacaktır.


Basım Ayı/Yılı : 5/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 418
Ağırlık : 418
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺147,60

“İki sloganım vardı:
‘Siyasi ayrıcalığı belediyeye sokmayacağım.'
'Dürüst olmak esastır; önemli olan yetkiliyken dürüst kalabilmektir.'
Bu iki slogan hizmet üretmemde önümü açarken, beni de çıkar çevrelerinin hedefi haline getirdi.
Halka hizmet etmek, eşit mesafede durmak, etkili, yetkili makamda olup da bazı kişilere kamu kaynaklarını talan ettirmemek, kişisel menfaat taleplerine karşı durmak gibi prensiplerim nedeniyle kamuoyunda büyük itibar sağladım. 
Buna karşılık, karşımda 5 dönem seçim kaybedenler, Belediyeden çıkar temin edemeyenler güç birliği yaptılar...”
Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 525
Ağırlık : 525
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺105,00

Harika İşler Şatosu

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında kilit noktalara getirilenlerin Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olması, üstüne bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu N. Bilal Erdoğan ile aynı okulda veya sınıfta okumaları, bu insanları gerçekten ayrıcalıklı mı kıldı?
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, kendi aralarında verdikleri isimle “Harika İşler Şatosu”, “Yeni Türkiye’nin” seçkinler okulu mu oldu?
Gerçekten de Kartal İmam Hatip Lisesi mezunları, kamuoyuna bölük pörçük yansıdığı gibi kilit noktalara getirilen, kurdukları şirketlerle dev ihaleleri alan ve milyonlarca dolar para kazanan AKP’lilerin seçkin çocukları mı?
Bu seçkinler, aslında örtülü bir yapının üyeleri mi?

İşte elinizdeki bu araştırma, bu soruları yanıtlıyor ve bir büyük gerçeği, devlet aygıtını sarmalamış büyük bir ağı ortaya çıkarıyor.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 216
Ağırlık : 216
En / Boy : 1,7 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺75,00

Bu kitap ilk olarak Fransa’da “Le Socialisme et I’Europe” (Sosyalizm ve Avrupa) adıyla sosyalist bir dernek olan “Jean Moulin Fikir Kulübü’nce” yayınlanmıştır. Marksist felsefe ve doktrininin farklı ülkelerdeki pratiklerinden çıkarılan sorunlar ve kazanımlar yeniden gözden geçirilerek, tüm dünyada uygulanabilecek “Yeni Bir Sosyalizm” koşulları araştırılmaktadır.

Tüm insanlığı ilgilendiren nüfus artışı, çevre kirliliği, açlık, yoksulluk gibi olağanüstü tehditlerin nasıl durdurulabileceğine dair pratik yöntemlerin anlatımına da incelikle yer verilmiştir. Ortak küresel sorunlara farklı bir bakış açısıyla çözümler sunmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 112
Ağırlık : 112
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺37,50

"Burjuvazinin toplumsal bilimi olan klasik siyasi iktisat, ağırlıklı olarak sadece üretim ve takasla bağlantılı insan eylemlerinin doğrudan kastedilmiş toplumsal sonuçlarıyla meşguldür. Bu durum, onun tamamıyla kuramsal olarak ifade ettiği toplumsal örgütlenmeye tekabül eder. Sermayedar bireyler üretim ve takasa sadece doğrudan kâr için giriştiğinden dolayı, ilk etapta sadece en yakın ve en hızlı sonuçlar hesaba katılabilir. İmalatçı birey veya tüccar herhangi bir imal edilmiş veya satın alınmış metayı normalde istenen kârla sattığı sürece tatmin olur ve ardından meta ve onun alıcılarına sonradan ne olacağı onu ilgilendirmez. Aynı durum aynı eylemlerin doğal sonuçları için de geçerlidir. Küba’da dağ yamaçlarındaki ormanları yakan ve küllerinden bir kuşak için epey kârlı kahve ağaçlarını elde eden İspanyol ziraatçılarını, toprağın artık korunmasız kalmış üst tabakasının şiddetli tropikal yağmurlarla ardında sadece çıplak kayalar bırakarak yıkanıp gitmesi ilgilendiriyor muydu? Mevcut üretim biçimi doğa karşısında olduğu gibi toplum karşısında da sadece birincil, en somut sonuçlarıyla ilgilenir, ardından bu sonuca yönelik eylemlerin daha dolaylı etkilerinin gayet farklı, hatta oldukça zıt karakterde olmasına, arz ve talep uyumunun zıt kutuplara dönüşmesine karşı şaşkınlık gösterilir."

 Elinizdeki bu kitap, Engels'in iki ayrı çalışmasından meydana gelmekte: "Sosyalizmin Ütopyadan Bilime Gelişimi" ve "Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü". Birinci kısımda sosyalist düşüncenin tarihsel gelişimi irdelenirken, ikinci çalışmada insan evriminin basamaklarında kilit rol oynayan emek farklı açılardan inceleniyor.  "Bizi hayvanlardan farklı kılan nedir?" Sorusuna ışık tutma çabamızda yol gösterici bir çalışma...

Okurlara sunmaktan mutluluk duyarız!

Dorlion Yayınları


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 72
Ağırlık : 72
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺33,00

Kitapta, günümüzde sıklıkla Kuşak Yol Projesi olarak gündeme gelen Uzak Asya'dan Uzak Avrupa'ya demiryolu projesinin derini ve detayı Türk perspektifiyle ele alınmaya çalışılmıştır. Türkiye'nin bölgedeki sosyal, tarihi, beşeri, politik sermayesi ile altyapı kurulumunun bağlantısı işlenmiştir. Kitap, milli bir eylem ve öncelikler paradigmasına odaklanmaktadır. Ulaştırmanın ekonomik, askeri, politik, kurumsal ve kültürel veçhelerle ilişkisi olabildiğinde açık hâle getirilmeye çalışılmıştır. Akıcı bir dille halkımızın ve dünyadaki Türkiye taraftarlarının ilgi ve dikkatine sunulmuştur.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 240
Ağırlık : 240
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺127,50

Yaşadığımız demokrasiyi ve seçimleri açıklayabilecek tek kavram Post - Hakikat kavramıdır. Aslında biz Post-Truth yani Post-Hakikat kavramı ile 2002 yılında tanışmışız. Farkındalık eksikliğimiz maalesef bazı şeyleri anlamamızı geciktiriyor.

2002 yılında AKP ve Erdoğan seçimleri tek başına kazanarak iktidara geldi. Türkiye’de Erdoğan gibi politikacıların artan otoriterizmi de bu kavram ile açıklanıyor. Kavram o kadar yaygın kullanıldı ki, 2016 yılında Oxford Sözlükleri post-hakikati yılın sözcüğü seçti. Post-hakikat tartışması Batı’daki kadar yaygın olmasa da, Türkiye’de de özellikle muhalif saflarda içinde, yaşadığımız otoriterizme rağmen AKP’nin kitleleri etkilemeye nasıl devam ettiğini açıklamakta zaman zaman kullanılıyor. Peki, nedir bu post-hakikat ve gerçekten içinde yaşadığımız dünyayı açıklıyor mu? Yalan, nefret söylemi ve olguların reddi anlamı taşıyor. Kendi olgusunu oluşturabilmek için gerçekliğin örtbas edilmesi... Durum açık ve net Post - Truth yani post hakikat efendim...Yaşadığımız tüm sandıklı seçimlerde hile ortaya dökülmüş. Gücü elinde bulunduran egemen kabul etmediği için durum böyle...

Can Ataklı:“Demokrasinin tek koşulu sandık değildir. Ancak sandık olmadan da demokrasi olmaz.”

Yaşar Okuyan:“Oldukça ünlenmiş bir söz var: “Seçimde kimin oy verdiği değil, kimin oyları saydığı önemlidir! Kimin ve nasıl saydığı, işte üzerinde durulması gereken konu bu...”

Gökhan Çapoğlu:“İfade özgürlüğünün, güçler ayrılığının ve hukukun üstünlüğünün egemen olmadığı bir ortamda seçimlerin millet iradesini yansıtmakta güvenilir olmayacağı ve meşruiyet sağlayamayacağı doğrulanmaktadır.”


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 351
Ağırlık : 351
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺95,00

- Mafya hakkında rapor yazan emniyet müdürünün başına neler geldi? 
- Süleyman Soylu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki küfürlü konuşma neden yapıldı? 
- AKP’li işadamının bilinmeyen tecavüz dosyasında neler var? 
- Cumhurbaşkanlığı’ndaki kritik ismi kim gizlice fotoğrafladı? 
- Sedat Peker’in Süleyman Soylu ile ilişkisindeki sırlar ne?  
- Soylu, Erdoğan sonrasına hazırlanan bir proje mi?
- Devletten maaş alan troll yapılanması nasıl kuruldu? 
- Soylu, finansörlerini kime nasıl açıkladı? 
- Soylu, Fethullah Gülen’e hangi konuda danıştı? 
- Hablemitoğlu dosyasına Soylu’nun müdahalesi nasıl oldu? 
- Sinan Ateş cinayetinde Soylu neden sessiz kaldı? 
- Soylu’nun soruşturma evrağında neler var? 
- Gizli ByLock yazışmalarında Soylu’nun adı nasıl geçiyor? 
- Demirel ve Menderes, Soylu hakkında neler söyledi? 
- SS plakalı o aracın öyküsünde hangi ilişkiler var? 
- Soylu’nun dizinin dibinde oturduğu tarikat şeyhi kim? 
- AKP’de kimler Soylu ile kavga ediyor? 
- Cezaevinden Soylu’ya gönderilen gizli mektupta neler yazıyor?
- Soylu’nun sildirdiği arşivinde neler var? 
Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Süleyman Soylu’nun bilinmeyenlerini ilk kez okuyacaksınız. 
Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, SS ile büyük sır kapısını açıyor.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 256
Ağırlık : 256
En / Boy : 13,7 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺82,50

Bir Türkiye Hayalim Var Benim!
Ömrünü insan hakları savunuculuğuna adamış, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adalet ve insan hakları mücadelesine önemli katkılar sağlamış olan milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu’nun bu kitapta aktardıkları, Kürt sorununun çözümü konusundaki çalışmalarımızın ne kadar gerçekçi ve somut olduğunu ortaya koyuyor. Eğer çözüm sürecinde CHP’nin sesine kulak verilseydi, Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yaşına ekonomik krizle, toplumsal kutuplaşmayla değil, bayram havasında girecekti. Nitekim bu kitapta okuyacağınız üzere CHP’nin sunduğu öneriler, çözümün ancak toplumsal mutabakatla, iç barışla mümkün olduğu gerçeği üzerine kuruludur. Bizim CHP olarak bir Türkiye hayalimiz var. O hayal, ülkemizin birlik ve beraberlik, yurttaşlarımızın barış ve kardeşlik içinde, eşit ve özgür bir yaşam sürdürebildiği müreffeh bir Türkiye’dir. 6 Şubat 2023 günü yaşanan deprem felaketinden önce yapı denetim mekanizmalarını işletmeyen, deprem sonrasında da erken müdahaleye girişmeyen ve böylece felakete felaket ekleyerek onbinlerce yurttaşımızı kaybetmemize neden olan bu iktidardan ülkemizi kurtaracağız. Bu iktidarın açtığı yaraları birbirimize sarılarak, barışarak saracağız. Bu gemiyi o güzel limana ulaştırmakta, gelecek kuşaklara yapısal sorunlarından kurtulmuş, sarsıntılar karşısında temeli sağlamlaştırılmış, güçlü, demokratik, laik bir Türkiye bırakmakta kararlıyız ve mutlaka başaracağız!
Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 336
Ağırlık : 336
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺98,00

“Dünya Yeniden Şekillenirken -2” yaşanan büyük geçiş dönemini mercek altına alıp izlemeye çalışan bir kitap dizisinin ikincisi. Dizi, gelişmeleri sürekli takip eden ve gelecek öngörülerinde bulunan analitik bir rehber niteliğinde. Dünyada olup bitenlerin tematik bir eksen çerçevesinde incelenmesini ve bunun politik mücadeleler üzerindeki etkisini ortaya koymayı hedefliyor. Elinizdeki kitap özellikle şu sorulara cevap arıyor: Aşınmakta olan ABD hegemonyası bugün itibariyle ne durumda? Bu açıdan, Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya, Uzakdoğu’ya kadar dengeler yeniden nasıl şekilleniyor?

Yeni bir ekonomik resesyonun ön günlerinde, bu geçiş dönemini ekonomik olarak nasıl bir tarihsel kesit içine yerleştirebiliriz? Günümüzde emperyalizm, finansallaşma ve borca bağımlılığın dünyanın güneyi üzerindeki etkileri nelerdir? Bu çerçevede, burjuva milliyetçi programların ötesine geçecek bir programatik muhteva gerekir mi?

Teknolojik gelişmeler nasıl bir gelecek tahayyülü sunuyor? Sermaye birikimi açısından, ucu iyice görünen teknolojik gelişmeler nasıl bir rol oynamaya aday? Oluşturan teknolojik altyapı hem geniş insan yığınlarının denetimi hem de savaş teknolojisinin üst düzey bir nitelik kazanmasında nasıl bir rol oynuyor?

Sermaye önümüzdeki dönemde sendikaları nasıl dizayn etmeye çalışıyor? Emek düzleminde çıkış arayışları ne yönde?


Basım Ayı/Yılı : 2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 288
Ağırlık : 288
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺97,50

Oysa acımasız kara bilgisizliğe ve aşırı duyarsızlığa kurban edilmiş zayıfların iniltileri, kanıtlanmamış ya da düşsel suçlar için katlana çoğala sık sık uygulanan yararsız ve dayanılmaz işkenceler, zindanların içler acısı görünümleri, bunların dehşet vericiliğini, korkunçluğunu artıran baskılar, zavallı ve sefil insanlara en acımasız cellatlarca reva görülen şiddet ve zulüm, onların alınyazılarının belirsizliği görevleri insan zekâsının düşüncelerini yönlendirmek olan yargıçları sözüm ona yargıçları sarsmalıydı. (C.Beccaria, Suçlar ve Cezalar)

Şair ve yazar Şükrü Erbaş der ki “Ayrılık nedir biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapanan kapılar, ne yıldız kayması gecede, ne güz, ne ceplerde tren tarifesi, ne de turna katarı gökte…İnsanın içini dökmekten vazgeçmesidir ayrılık…”

Bu kitapta; Kanun Hükmüne Kararnamelerle görevlerine son verilen her meslek ve statüden vatandaşlardan içini dökmekten vazgeçmeyenlerin yaşadıkları trajik ve trajikomik hikayelerini okuyacaksınız.

Bu kitapta; insanların ne yaptığına değil de ne olduğuna bakıldığını, olgulara değil de algılara göre işlem yapıldığını, yasal ve rutin faaliyetlerin nasıl terör suçu sayıldığını ve mahkemelerin sıradan insanlardan nasıl terörist imal ettiğini göreceksiniz.

Bir paragraftan birkaç sayfaya kadar olan hikâyeleri okurken bazen sinirden gülecek çoğu zaman gözyaşlarına boğulacak, bu topraklarda neler yaşandığına tanıklık edeceksiniz. Alnımız açık, yüzümüz ak, vicdanımız rahat diyoruz ki;

“Muvakkat bu dünyanın,

Müebbet hapsi olmaz

Suça bulaşmayanın,

Ruhu hapse sokulmaz”


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 284
Ağırlık : 284
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺50,00

•    Egemenlik ne milletvekillerine ne de parlamentoya emanet edilemeyecek kadar değerli ve kutsal bir haktır.
•    Demokratik bir ülkede lider olmaz, çünkü liderin olduğu bir yerde demokrasi olamaz.
•    Bir kişinin ülke yönetiminde tek başına söz sahibi olması demokrasi adına en büyük tehlikedir.
•    Temsili demokrasinin gerçek demokrasi ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Temsili demokrasi kocaman bir yalan ve aldatmacadır.
•    Siyasi parti, milletvekili, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanının olduğu bir ülkede gerçek anlamda demokrasiden söz edilemez.
•    Halkın doğrudan onaylamadığı hiçbir yasa yasa değildir.
•    Siyasetçilerin ve siyasi partilerin 80 yıllık saltanatına son vermeden özlemini duyduğumuz Türkiye’ye kavuşmamız mümkün değildir.l


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 159
Ağırlık : 159
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺66,24
6284 Sayılı Yasa Yuva Yıkıyor

Bu kitabı yazmanın asıl sebebi Türk Madeni Kanunu yani Mustafa Kemal Atatürk’ün getirmiş olduğu kanunların 2011 yılında değişmesi yerine İstanbul sözleşmesi imzalanmasıdır. Bu imzalanan İstanbul sözleşmesi Osmanlı döneminde olduğu gibi devşirme kadınların saraya girmesi ve sarayın etrafındaki erkekleri etkisi altına alınması şaşalı ve eğlence ve erkeği seviyor gibi gözüküp padişah ölümleri veya tahtan indirilmesinin yaşandığı ve günümüzde olduğu gibi kadınlara sonsuz haklar verilmesi Osmanlı devletinin çöküş dönemini anımsatmaktadır. Tarih Tekerrürden ibarettir.21 yy günümüz Türkiye’sinde ocaklara ateş düşüren, kısacası kadınlara verilen haklar kadının iki dudağı arasından çıkan lafın doğru kabul edilip erkeğe savuma hakkı tanınmadan suçlu tayin eden bir yargı ve adalet sistemi de yapılan yanlış bir uygulamayı ilkel, kabilelerin bile uygulamadığı sistemi çağdaş ülkemizde, insan hayatını yok sayma, erkeliği yok sayma, aileyi yok sayma, kadına şiddet ve kadını koruma diye çıkarılan yasa ile kadını kullanmak, Akılara durgunluk verecek bir şekle gelmişken, hayretler içinde bu durumu izliyoruz. Yanlışın neresinden dönersek kardır diyerek İstanbul sözleşmesi neden kaldırılmalıdır. Kitabımızda elimizden geldiği kadarı ile bunu anlatmaya çalışacağız.


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 169
Ağırlık : 169
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺80,00

Mary Platt Parmele, Kısa Rusya Tarihi’nde MS 500'lerden 20. yüzyıl başına kadar olan Rus tarihinin anlaşılır, genel bir incelemesini sunuyor. Bir Slav kabilesinin dünyanın en büyük imparatorluklarından biri haline gelişine yol açan olayları sürükleyici bir anlatımla kaleme alıyor.
Çarlık Rusya'sının yükselişini ve genişlemesini ayrıntılarıyla anlatan Parmele, daha çok Rusya'nın bir imparatorluk haline gelmesini sağlayan yöneticilerine ve onların imparatorluğu nasıl şekillendirdiklerine odaklanıyor. Sınır komşusu olduğu Bizans ve Osmanlı ile olan ilişkileriyle ilgili de bölümler ayrılan Kısa Rusya Tarihi, ek olarak Çin, Kore ve Japonya imparatorlukları ile yaşanan mücadelelere de değiniyor.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sadece yedi, Bolşevik İhtilali’nden ise on yıl önce Parmele, çarlık hükümetinin düşmesini bekleyen ve Rusya’nın nelere gebe olduğunu merak eden dünyanın ne kadar heyecan verici bir dönemden geçtiğini gözler önüne seriyor.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 186
Ağırlık : 186
En / Boy : 13 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺66,00
1 2 3 ... 5 >
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı