Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar
(Akademisyen, Ud Sanatçısı, Besteci)
1966 yılında Ankara’da doğdu. 1984 yılında Ankara-Çankaya Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Müzik Bölümünü kazandı. Burada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası grup şefi Aycan Sancar ile dört yıl Yan flüt çalıştı. Batı müziği eğitiminin yanı sıra Türk Müziği ve ud ile ilgilenmeye başladı. 1986 yılında ud virtüozu, besteci, mimar Cinuçen Tanrıkorur’un öğrencisi oldu. Tanrıkorur’un Ud Metodunu altı ay gibi kısa bir sürede bitiren ilk ve tek öğrencisi oldu. 1988 yılında Cinuçen Tanrıkorur ile birlikte ilk ud resitalini verdi. 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde ud ve flüt çalgıları öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 1993 yılında “Türk Saz Mûsikîsinde İcrâ-Nota farklılığı” konulu yüksek lisansını, 2000 yılında “Yorgo Bacanos’un Ud Taksimleri” konulu doktorasını tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora döneminde ud virtüozu, gitarist, besteci  Prof.Mutlu Torun ve müzikolog Prof.Dr.M.Cihat Can ile çalıştı.1997 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında Doçent, 2009 yılında da Profesör ünvânını aldı. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında: Seslendirme -Yorumlama, İleri İcrâ Teknikleri, Ud, Türk Müziği Nazariyatı, Eser Tahlîli, Türk Müziğinde Öğretim Materyali Hazırlama ve Geliştirme, İcrâ Analizi ve Eleştiri, İleri İcrâ Yöntemleri derslerini vermektedir. Türk müziği ve eğitimi üzerine ulusal ve uluslararası bilimsel dergi ve yayın organlarında birçok makalesi yayınlandı. 
Ud Metodu, Ud Alıştırmaları, Yorgo Bacanos’un Ud Taksîmleri, Türk Müziği Çocuk Şarkıları, Türk Mûsikîsi Rehberi, Türk Mûsikîsi Üzerine Görüşler ( Analiz ve Yorumlar), Gülzâr-ı Mûsikî (Çeviren: Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar), Klâsik Türk Mûsikîsi Güftelerinde Osmanlıca Kelime ve Terkîbler, Bergüzâr-ı Çanakkale, Türk Mûsikîsinde Eser ve İcrâ Tahlîli Yöntemleri adlı on kitabı bulunmaktadır. 
Ulusal ve uluslar arası festival ve etkinliklere katıldı. Radyo ve televizyon programlarına davet edildi. Resitaller, konferanslar verdi. Workshop çalışmalarında bulundu. Bahreyn, Fas, İsveç, Suriye, Umman Sultanlığı, Kore, Kosova, Makedonya, Romanya, Çin, Portekiz, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan,  Türkmenistan, Azerbaycan, Belçika, Arnavutluk gibi ülkelerde Türkiye’yi temsil etti. Geniş bir Türk Müziği repertuarına sahip olan Gülçin YAHYA KAÇAR, resitallerinde değişik dönem ve bestecilere ait eserler icrâ etmektedir. Mozart’ın piyano konçertosunu senfoni orkestrası eşliğinde ud ile seslendiren ilk ud sanatçısı oldu. 1990 yılında Fransa’da, Dünya Müzikleri Koleksiyonu adı altında “Türk Müziği” cd ‘si yayınlandı. 2000 yılında Cinuçen Tanrıkorur Eserleri ve 2002 yılında Hayallerim olmak üzere üç solo CD si bulunmaktadır. 2013 yılında Buhûrizâde Mustafa Itrî, 2014 yılında Abdülkâdir-i Merâgi cd’lerinin Genel Sanat Yönetmenliğini ve ud icracılığını yaptı. 
Kültür Bakanlığının 2005 yılında düzenlediği beste yarışmasında Muhayyer Sünbüle Karabatak Peşrevi ve Hisâr Medhâl eserleri ile iki ayrı üçüncülük, 2007 yılında Kahramanlık Türküleri Beste Yarışmasında da Duâ Tepe adlı türkü ile birinci mansiyon, 2015 yılında Kültür Bakanlığı’nın  Çanakkale’de Barış konulu Beste yarışmasında birinciliğe eşdeğer “Başarı Ödülü”  ödüllerini aldı. Halen 216 bestesi mevcuttur. Bergüzâr-ı Çanakkale, Hoca Ahmet Yesevî’den Hikmetler, Mehmet Âkif’e Vefâ gibi Türk kültür ve târihinde iz bırakan konular üzerine besteleri bulunmaktadır. Temalı besteler üzerine bestecilik hayatına devam etmektedir. 
Ankara’nın ilk Türk Müziği Devlet Konservatuvarı olan Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarını kurdu (2010). Kurucu Müdür olarak altı yıl görev yaptı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Kurucu kadrosunda yer aldı. Türkiye’de Türk Müziği alanında Yüksek Lisans ve Doktora programlarının açılmasında öncü oldu. Gazi Üniversitesi Türk Müzik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkez Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Senato Üyeliği, Gazi Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.
Başbakanlık Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu Üyeliği, Kore Büyükelçiliği Kültür-Sanat Danışmanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Korolararası Yönetim Kurulu Üyeliği ayrıca pek çok bilim ve sanat kurul üyelikleri yaptı.
Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 4/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 5
Sayfa Sayısı : 176
Ağırlık : 176
En / Boy : 21 / 29,7
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺231,14

Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar
(Akademisyen, Ud Sanatçısı, Besteci)
1966 yılında Ankara’da doğdu. 1984 yılında Ankara-Çankaya Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Müzik Bölümünü kazandı. Burada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası grup şefi Aycan Sancar ile dört yıl Yan flüt çalıştı. Batı müziği eğitiminin yanı sıra Türk Müziği ve ud ile ilgilenmeye başladı. 1986 yılında ud virtüozu, besteci, mimar Cinuçen Tanrıkorur’un öğrencisi oldu. Tanrıkorur’un Ud Metodunu altı ay gibi kısa bir sürede bitiren ilk ve tek öğrencisi oldu. 1988 yılında Cinuçen Tanrıkorur ile birlikte ilk ud resitalini verdi. 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde ud ve flüt çalgıları öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 1993 yılında “Türk Saz Mûsikîsinde İcrâ-Nota farklılığı” konulu yüksek lisansını, 2000 yılında “Yorgo Bacanos’un Ud Taksimleri” konulu doktorasını tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora döneminde ud virtüozu, gitarist, besteci  Prof.Mutlu Torun ve müzikolog Prof.Dr.M.Cihat Can ile çalıştı.1997 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında Doçent, 2009 yılında da Profesör ünvânını aldı. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında: Seslendirme -Yorumlama, İleri İcrâ Teknikleri, Ud, Türk Müziği Nazariyatı, Eser Tahlîli, Türk Müziğinde Öğretim Materyali Hazırlama ve Geliştirme, İcrâ Analizi ve Eleştiri, İleri İcrâ Yöntemleri derslerini vermektedir. Türk müziği ve eğitimi üzerine ulusal ve uluslararası bilimsel dergi ve yayın organlarında birçok makalesi yayınlandı. 
Ud Metodu, Ud Alıştırmaları, Yorgo Bacanos’un Ud Taksîmleri, Türk Müziği Çocuk Şarkıları, Türk Mûsikîsi Rehberi, Türk Mûsikîsi Üzerine Görüşler ( Analiz ve Yorumlar), Gülzâr-ı Mûsikî (Çeviren: Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar), Klâsik Türk Mûsikîsi Güftelerinde Osmanlıca Kelime ve Terkîbler, Bergüzâr-ı Çanakkale, Türk Mûsikîsinde Eser ve İcrâ Tahlîli Yöntemleri adlı on kitabı bulunmaktadır. 
Ulusal ve uluslar arası festival ve etkinliklere katıldı. Radyo ve televizyon programlarına davet edildi. Resitaller, konferanslar verdi. Workshop çalışmalarında bulundu. Bahreyn, Fas, İsveç, Suriye, Umman Sultanlığı, Kore, Kosova, Makedonya, Romanya, Çin, Portekiz, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan,  Türkmenistan, Azerbaycan, Belçika, Arnavutluk gibi ülkelerde Türkiye’yi temsil etti. Geniş bir Türk Müziği repertuarına sahip olan Gülçin YAHYA KAÇAR, resitallerinde değişik dönem ve bestecilere ait eserler icrâ etmektedir. Mozart’ın piyano konçertosunu senfoni orkestrası eşliğinde ud ile seslendiren ilk ud sanatçısı oldu. 1990 yılında Fransa’da, Dünya Müzikleri Koleksiyonu adı altında “Türk Müziği” cd ‘si yayınlandı. 2000 yılında Cinuçen Tanrıkorur Eserleri ve 2002 yılında Hayallerim olmak üzere üç solo CD si bulunmaktadır. 2013 yılında Buhûrizâde Mustafa Itrî, 2014 yılında Abdülkâdir-i Merâgi cd’lerinin Genel Sanat Yönetmenliğini ve ud icracılığını yaptı. 
Kültür Bakanlığının 2005 yılında düzenlediği beste yarışmasında Muhayyer Sünbüle Karabatak Peşrevi ve Hisâr Medhâl eserleri ile iki ayrı üçüncülük, 2007 yılında Kahramanlık Türküleri Beste Yarışmasında da Duâ Tepe adlı türkü ile birinci mansiyon, 2015 yılında Kültür Bakanlığı’nın  Çanakkale’de Barış konulu Beste yarışmasında birinciliğe eşdeğer “Başarı Ödülü”  ödüllerini aldı. Halen 216 bestesi mevcuttur. Bergüzâr-ı Çanakkale, Hoca Ahmet Yesevî’den Hikmetler, Mehmet Âkif’e Vefâ gibi Türk kültür ve târihinde iz bırakan konular üzerine besteleri bulunmaktadır. Temalı besteler üzerine bestecilik hayatına devam etmektedir. 
Ankara’nın ilk Türk Müziği Devlet Konservatuvarı olan Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarını kurdu (2010). Kurucu Müdür olarak altı yıl görev yaptı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Kurucu kadrosunda yer aldı. Türkiye’de Türk Müziği alanında Yüksek Lisans ve Doktora programlarının açılmasında öncü oldu. Gazi Üniversitesi Türk Müzik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkez Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Senato Üyeliği, Gazi Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.
Başbakanlık Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu Üyeliği, Kore Büyükelçiliği Kültür-Sanat Danışmanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Korolararası Yönetim Kurulu Üyeliği ayrıca pek çok bilim ve sanat kurul üyelikleri yaptı.
Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 3/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 5
Sayfa Sayısı : 232
Ağırlık : 232
En / Boy : 21 / 29,7
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺467,74

1966 yılında Ankara’da doğdu. 1984 yılında Ankara-Çankaya Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Müzik Bölümünü kazandı. Burada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası grup şefi Aycan Sancar ile dört yıl Yan flüt çalıştı. Batı müziği eğitiminin yanı sıra Türk Müziği ve ud ile ilgilenmeye başladı. 1986 yılında ud virtüozu, besteci, mimar Cinuçen Tanrıkorur’un öğrencisi oldu. Tanrıkorur’un Ud Metodunu altı ay gibi kısa bir sürede bitiren ilk ve tek öğrencisi oldu. 1988 yılında Cinuçen Tanrıkorur ile birlikte ilk ud resitalini verdi. 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde ud ve flüt çalgıları öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 1993 yılında “Türk Saz Mûsikîsinde İcrâ-Nota farklılığı” konulu yüksek lisansını, 2000 yılında “Yorgo Bacanos’un Ud Taksimleri” konulu doktorasını tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora döneminde ud virtüozu, gitarist, besteci  Prof.Mutlu Torun ve müzikolog Prof.Dr.M.Cihat Can ile çalıştı.1997 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında Doçent, 2009 yılında da Profesör ünvânını aldı. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında: Seslendirme -Yorumlama, İleri İcrâ Teknikleri, Ud, Türk Müziği Nazariyatı, Eser Tahlîli, Türk Müziğinde Öğretim Materyali Hazırlama ve Geliştirme, İcrâ Analizi ve Eleştiri, İleri İcrâ Yöntemleri derslerini vermektedir. Türk müziği ve eğitimi üzerine ulusal ve uluslararası bilimsel dergi ve yayın organlarında birçok makalesi yayınlandı. 
Ud Metodu, Ud Alıştırmaları, Yorgo Bacanos’un Ud Taksîmleri, Türk Müziği Çocuk Şarkıları, Türk Mûsikîsi Rehberi, Türk Mûsikîsi Üzerine Görüşler ( Analiz ve Yorumlar), Gülzâr-ı Mûsikî (Çeviren: Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar), Klâsik Türk Mûsikîsi Güftelerinde Osmanlıca Kelime ve Terkîbler, Bergüzâr-ı Çanakkale, Türk Mûsikîsinde Eser ve İcrâ Tahlîli Yöntemleri adlı on kitabı bulunmaktadır. 
Ulusal ve uluslar arası festival ve etkinliklere katıldı. Radyo ve televizyon programlarına davet edildi. Resitaller, konferanslar verdi. Workshop çalışmalarında bulundu. Bahreyn, Fas, İsveç, Suriye, Umman Sultanlığı, Kore, Kosova, Makedonya, Romanya, Çin, Portekiz, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan,  Türkmenistan, Azerbaycan, Belçika, Arnavutluk gibi ülkelerde Türkiye’yi temsil etti. Geniş bir Türk Müziği repertuarına sahip olan Gülçin YAHYA KAÇAR, resitallerinde değişik dönem ve bestecilere ait eserler icrâ etmektedir. Mozart’ın piyano konçertosunu senfoni orkestrası eşliğinde ud ile seslendiren ilk ud sanatçısı oldu. 1990 yılında Fransa’da, Dünya Müzikleri Koleksiyonu adı altında “Türk Müziği” cd ‘si yayınlandı. 2000 yılında Cinuçen Tanrıkorur Eserleri ve 2002 yılında Hayallerim olmak üzere üç solo CD si bulunmaktadır. 2013 yılında Buhûrizâde Mustafa Itrî, 2014 yılında Abdülkâdir-i Merâgi cd’lerinin Genel Sanat Yönetmenliğini ve ud icracılığını yaptı. 
Kültür Bakanlığının 2005 yılında düzenlediği beste yarışmasında Muhayyer Sünbüle Karabatak Peşrevi ve Hisâr Medhâl eserleri ile iki ayrı üçüncülük, 2007 yılında Kahramanlık Türküleri Beste Yarışmasında da Duâ Tepe adlı türkü ile birinci mansiyon, 2015 yılında Kültür Bakanlığı’nın  Çanakkale’de Barış konulu Beste yarışmasında birinciliğe eşdeğer “Başarı Ödülü”  ödüllerini aldı. Halen 216 bestesi mevcuttur. Bergüzâr-ı Çanakkale, Hoca Ahmet Yesevî’den Hikmetler, Mehmet Âkif’e Vefâ gibi Türk kültür ve târihinde iz bırakan konular üzerine besteleri bulunmaktadır. Temalı besteler üzerine bestecilik hayatına devam etmektedir. 
Ankara’nın ilk Türk Müziği Devlet Konservatuvarı olan Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarını kurdu (2010). Kurucu Müdür olarak altı yıl görev yaptı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Kurucu kadrosunda yer aldı. Türkiye’de Türk Müziği alanında Yüksek Lisans ve Doktora programlarının açılmasında öncü oldu. Gazi Üniversitesi Türk Müzik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkez Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Senato Üyeliği, Gazi Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.
Başbakanlık Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu Üyeliği, Kore Büyükelçiliği Kültür-Sanat Danışmanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Korolararası Yönetim Kurulu Üyeliği ayrıca pek çok bilim ve sanat kurul üyelikleri yaptı.
Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 3/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 432
Ağırlık : 432
En / Boy : 19 / 27,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺349,44

Türkler X. Yüzyıldan itibâren din olarak İslâmiyeti seçmişlerdir. Türklerin İslâm dinine girmeleriyle yaşadıkları dinî değişim, aynı zamanda Türk dili için de bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü bu din değişikliği beraberinde bir dil ve kültür değişimini getirmiş; dil ve edebiyatımızı bâriz bir şekilde Arap, Fars dil ve edebiyatının etkisi altına sokmuştur. XIII. yüzyılda gelişmeye başlayan, XV ve XVI. Yüzyıllarda da gelişimini tamamlayan ve içerisinde bol miktarda Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin bulunduğu bir yazı dili olan Osmanlıca, sadece Eski Türk Edebiyatı da denilen Divân Edebiyatının bir dili değil, günümüzde bile dil ve edebiyat alanlarında yapılan çalışmalara yön veren ve milletimizin muhteşem mâzîsiyle bağlantısını sağlayan çok önemli Türk-İslâm kültür dilidir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 360
En / Boy : 13,5 / 21,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 8.2017
₺149,07

Bu çalışma: Çanakkale savaşlarında zuhur eden ve günümüze kadar anlatılan önemli hâdiseleri, şahsiyetleri, millî ve manevî değerlerimizi hatırlatmak, genç nesillere aktarmak, Çanakkale rûhunu yansıtmak ve pekiştirmek amacı ile yapılmıştır. Türk edebiyatının ve Türk mûsikîsinin san’atları bir araya getirilerek Türk milletinin büyük bir mücâdelesi olan Çanakkale Destanı üzerine şiirler kaleme alınmış, hikayeleri anlatılmış ve öz mûsikîmizin çeşitli türlerinde (Sanat Müziği, Halk Müziği, Mehter Müziği ve Tasavvuf Müziği ) bestelenmiştir.

İki yüz elli bin insanımızın canını vererek zaferle taçlandırdığı bu savaş, şüphesiz Türk tarihinin gurur kaynaklarından biridir. Bu zafer, şehit ve gâzilerimizin Türk Milletine armağanıdır. Bundan dolayı bestenin adı Bergüzar-ı Çanakkale olmuştur. Çanakkale Zaferi, şehit ve gazilerimizin bize armağanı, bu beste de bizden şehit ve gazilerimize armağandır.

Ey şehid-i ekber, bak! Yine geldim
Misk kokan kabrini, öpmeye geldim
Kızıl gonca veren dikenlerle ben
Mezar taşına tac örmeğe geldim

Ne de çabuk geçti, yüzyıl aradan
Hala kan gelir, kapanmaz yaradan
Şanlı maziyi unutmak, ne mümkün
Dil-şad olur seni rahmetle anan

O nesl-i pak ki, her-dem Allah dedi
Terk edilmez, şühedanın mâbedi
Her an seninleyiz, ölümüne biz
Türbedârındır bu millet, ebedî…

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 100
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2018
₺129,36
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Eskişehir
Sayfa Sayısı : 142
En / Boy : 21 / 29,7
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2018
₺146,96
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Eskişehir
Sayfa Sayısı : 235
En / Boy : 21 / 29,7
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2018
₺370,83
1
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı