• İndigo Kitap Kampanya
  İndigo Yayınlarında kaçırlmayacak fırsat'
 • Destek Yayınları Kampanya
  Destek Yayınları Kampanya
 • Kara Karga Kampanya
  Kara Karga Kampanya
 • Beyaz Baykuş Kampanya
  Beyaz Baykuş Kampanya
 • İmzalı Kitaplar
  İmzalı Kitaplar

Birinci Bölüm
Temsil, Mali Yönetim ve Hesap Vermenin Kuramsal Çerçevesi
-Demokrasi ve Temsil
-Mali Yönetimin ve Hesap Vermenin Kuramsal Çerçevesi
-Asıl-Vekil İlişkisi
-Kamu Mali Yönetim Sistemi
-Yolsuzluk Kavramı

İkinci Bölüm
Hesap Verme Sorumluluğu ve Yasama Gözetimi
-Kamusal Hesap Verme Sorumluluğu
-Yasama Gözetimi Kavramı

Üçüncü Bölüm
Türkiye'de Yasama Organının Mali Gözetim Kapasitesinin Araştırılması ve Mali Gözetimin Yolsuzlukla İlişkisi
-Araştırma Probleminin Tanımlanması, Önemi ve Araştırmanın Amacı
-Araştırmanın Hipotezleri
-Araştırmanın Yöntemi
-Araştırma Verilerinin Analizi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 414
En / Boy : 15 / 21
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 4.2019
₺63,00

Bölüm I
-Tasarım Gerekliliği

Bölüm II
-Tasarım Politikaları

Bölüm III
-İşlev ve Estetik

Bölüm IV
-Tasarım Alan Örnekleri


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 86
En / Boy : 15 / 21
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 4.2019
₺67,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 441
En / Boy : 19,5 / 24,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 3.2019
₺103,50

İçindekiler

Önsöz
İçindekiler
Giriş
Genel Bilgiler
Gereç ve Yönetim
Bulgular
Tartışma
Sonuç
Kaynaklar
Ekler


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 183
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 3.2019
₺36,00

İçindekiler

Önsöz
Özgeçmiş
İçindekiler
Tablolar Listesi
Şekiller Listesi
Kısaltmalar
1. Giriş
2. Kurumsal Yatırımcı
3. Bağımsız Denetim
4. Literatür Tarama
5. Kurumsal Yatırımcının Yatırım Kararlarına Bağımsız Denetimin Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
6. Sonuç
Kaynaklar


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 178
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 3.2019
₺40,50

İçindekiler

Önsöz
1.Giriş
2.Görme Engelliler
3.Gözün Yapısı
4.Görme Engelli Çocukların Tanılanması
5.Görme Engelliliğin Nedenleri
6.Görme Engellilerin Sınıflandırılması
7.Görme Engelli Çocukların Gelişim Özellikleri
8.Görme Engellilerde Duyum ve Algı
9.Görme Engelliliğin Oluşumunu Önleme
10.Görme Engelli Çocukların Yaşadığı İletişim Zorlukları
11.Eğitim Kavramı
12.Eğitim Kavramının Tarihsel Gelişimi
13.Türklerde Eğitimin Tarihsel Temelleri
14.Osmanlı Döneminde Görme Engelliler
15.Görme Engellilerde Eğitim 
16.Görme Engellilerde İlk Okuma Yazma Öğretim Yöntemi
17.Görme Engellilerde Eğitimin Amaçları
18.Görme Engelli Öğrenciler İçin Eğitim Ortamları
19.Öğrenci Başarısının Değerlendirmesi
20.Görme Engellilerin Eğitiminde Kullanılan Araç Gereçler
21.Görme Engelliler İçin Uygun Etkinlikler
22.Görme Engellilerde Spor ve Bazı Branşlar
Kaynaklar


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 121
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 3.2019
₺40,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 155
En / Boy : 14 / 21
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2019
₺32,40

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 326
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2019
₺83,70

Bölüm Bir: Kamu İşletmeciliği ve İstihdam Anlayışı
Kamu İşletmeciliği Anlayışı Nedir?
Kamu İşletmeciliği Anlayışı ve İstihdam Yaklaşımı

Bölüm İki: Türkiye'de Kamu İstihdam Sisteminin Dönüşümü
Türkiye'de Kamu İstihdam Sisteminde Dönüşüm
Yerel Yönetim ve Kamu İstihdam Sisteminde Dönüşüm
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Kamu Kamu İstihdam Sisteminde Dönüşüm
Kurul Tipi Örgütlenmeler ve Kamu İstihdam Sisteminde Dönüşüm


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 201
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2019
₺36,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 201
En / Boy : 15 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺40,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 231
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2019
₺60,30

İçindekiler

Tablo Listesi
Şekil Listesi
Önsöz
Öğretimde Kullanılan Model, Strateji, Yöntem, Teknik İlişkisi
İyi Uygulama Örneği (Voleybol)
Materyal ve Metot
Bulgular
Sonuç ve Öneriler
Kaynaklar


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 104
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2019
₺27,00

Günlük yaşamdaki pek çok olay, temelde bilinmediği halde birtakım kurallar içinde gerçekleşir. Örneğin bir valizi kaldırmak için yer çekimine karşı bir dış kuvvetin uygulanması; masa üzerindeki bir kitabın enerjisinin, yere düşerken biçim değiştirmesi; her an çeşitli şekillerde karşılaşılan denge ve ısı olayları; ısınma, soğuma ve hava basıncı gibi doğa olayları; v.s., daima "Doğa Kanunları" denilen bazı kanunlar ve kurallar içinde gerçekleşir. Fen bilimciler bu kanunların çoğunu çözmüş ve uzun deneyler ve çalışmalar sonunda matematiksel ifadelere dönüştürmüştür.

Akışkanların davranışı, proses mühendisliğinde önemli konulardan biridir. Akan bir akışkanın davranışı, katı-sınırlamaların etkisinde olup olmamasına göre değişir. Kütle transferinde uygulanan işlemler, homojen bir fazdan bir diğerine madde transferine dayanır. Distilasyonda birbiri ile karışan ve buharlaşabilen bileşiklerden oluşan bir karışım, tek tek veya bazen gruplar halinde ayrılır. Gaz absorbsiyonunda bir gaz karışımındaki çözünebilme özelliğindeki gaz, bir sıvı ile absorbsiyon yoluyla çekilir. Nem giderme işleminde sıvı faz, gaz akımından ayrılan bileşen ile aynı bileşimde saf bir maddedir. Sıvı-ekstraksiyonu, bir karışımın bir çözücüyle işlemine dayanır. Katı ekstraksiyonu işleminde çözünebilen katı madde, bulunduğu inert katı içeren karışımdan, bir sıvı ile çözülerek çekilir. Kristalizasyon çok saf düzgün-boyutlu tanecikler elde etmede uygulanan bir işlemdir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 793
En / Boy : 19,5 / 26,5
Kağıt Cinsi : Şamua
Basım Tarihi : 1.2019
₺133,20

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 350
En / Boy : 20 / 27,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺76,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 84
En / Boy : 15,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺27,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 76
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺33,30

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 66
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺33,30

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 132
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺36,00

İçindekiler

Özgeçmiş
Ön Söz
Sözlük Hakkında
Taranan Eserler ve Kısaltmaları
Diğer Kısaltmalar
Transkripsiyon İşaretleri
Sözlük
Kaynakça


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 300
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺47,70

İçindekiler

1.Çevre ve Çevre İle İlgili Kavramlar
2.İşletmelerde Çevresel Maliyetler
3.İşletmelerde Çevreye Yönelik Muhasebe Yaklaşımları
4.Konaklama İşletmelerinde Çevre Muhasebesi Sistemi
5.Konaklama İşletmelerinde Çevresel Faaliyet Giderleri
6.Konaklama İşletmelerinde Çevresel Maliyetlerin Raporlanması
7.Konaklama İşletmelerinde Çevresel Maliyetler ve Çevresel Muhasebesine Yönelik Bir Uygulama


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 272
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺49,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 257
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺40,50
₺45,00

Muhasebe İmgesi ve Gerçekliği kitabında yazarların kendi çalışmaları, hem de aynı konular ve sorunlar üzerinde kuramsal düşünce ve çözümler üretmiş büyük ustaların çalışmalarından yararlanılmış, daha doğrusu büyük ustaların ufuk ve çığı açıcı çalışmaları yazarlar için temel dayanak noktası ve özendirici esin kaynağı olmuştur.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 463
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺58,50

Hayat sigorta sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlaması konusunda bugüne kadar sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. 18 Mayıs 2017 tarihinde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayılan UFRS17 Sigorta Sözleşmeleri Standardı kapsamında konuyu ele alan bunu Türk Muhasebe Sistemi çerçevesinde yansımalarını inceleyen, Dr. Mustafa Oğuz'un hazırlamış olduğu bu eserde, Türk Muhasebe sahasındaki eksiklikler ele alınmıştır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 199
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺33,30

Kitapta öncelikle Avrupa'da farklı siyasi ve idari yapıları sahip ülkeler arasında ortak kamu yönetimi ilkelerinin oluşturulmasına yönelik çabalar ele alınmaktadır. Bu bağlamda Avrupalılaşma ve Avrupa İdari Alanı gibi kavramlar önemli yer tutmaktadır. Kitapta Avrupalılaşma kavramı özellikle kamu yönetimi alanına yansıması bağlamında açıklanmaktadır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 188
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺36,00
₺40,00

İçindekiler

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinin başında gelen Afrika ülkeleri, Türkiye'nin farklı pazarlara yönelme gerekliliği açısından büyük önem arz etmektedir. Türkiye, 1980 sonrası dışa açılma politikaları çerçevesinde farklı coğrafyalarda ekonomik ve siyasi ilişkiler kurup, küresel sisteme entegre olmaya yönelik çabalarını artmıştır. Bu minvalde Türkiye, geçmişte ilişkileri yok denebilecek kadar az olan Afrika ülkeleri ile ilişkileri arttırmaya yönünde politikalar belirleyerek, 2003 yılında Afrika İlişkileri ile Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi uygulanmaya başlanmış ve 2005 yılını da Afrika Yılı ilan etmiştir.

İçindekiler:

1.Afrika Kitası'nın Karşılaştırmalı Büyüme Performansı
2.Afrika Kıtası'nın Uluslararası Ekonomi-Politik konumundaki Değişime Tarihsel Bir Bakış
3.Sermaye Hareketliliği, Tasarruf ve Yatırım İlişkisi: Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu
4.Sahra Altı Afrika Ülkelerinde Yoksulluğun Doğası ve Sebepleri Üzerine
5.Ürün Desenleri Temelinde Türkiye ve Afrika Ülkeleri Arasındaki Ticaret Potansiyeli
6.Afrika Kıtasının Coğrafi Konumu, Doğal Kaynakları, Ekonomisi ve Türkiye ile Olna Ekonomik İlişkileri
7.Afrika'da Bölgesel Ekonomik Bütünleşme
8.Afrika'da Bankacılık Sistemi
9.Türkiye-Afrika Ekonomik İlişkilerinde İnsani Diplomasi, Dış Yardım ve Sivil toplum Kuruluşları


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 305
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺72,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 687
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 9.2018
₺77,40

İçindekiler:

1.Örgütsel Bağlılık ve İlişkili Kavramlar
2. Örgütsel Bağlılığın Önemi
3.Örgütsel Bağlılığa İlişkin Sınıflandırmalar ve Yaklaşımlar
4.Örgüte Bağlılığın Belirleyicileri
5.Örgütsel Bağlılığın Sonuçları
6.Örgütsel Bağlılığı Güçlendirmede Yöneticilere Tavsiyeler


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 343
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺67,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 1116
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 8.2018
₺157,50

1.Yaş Gruplarına Göre Hastanede Yatan Çocuklar
2. Hastanede Yatan Çocukların Ruhsal Durumları
3.Çocuk-Aile-Personel Etkileşimi
4. Çocukların Hastane Yaşantısına Hazırlanması Hastaneye Hazırlayıcı Eğitim
5. Çocuk ve Aileleri Teşhis, Tedavi ve Ameliyata Hazırlama
6.Hastanede Oyun


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 320
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺77,40

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 373
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 8.2018
₺88,20

Hayat, insanlara tüm canlılarla ilişkileri yoluyla kendi varlığını tanıması ve bilincini geliştirmesi konusunda bir deneyim alanı hazırlar.

İnsan kendisiyle olan ilişkisinin kalitesi, diğer tüm canlılar ile olan iletişim biçimini belirler. Kim olduğumuzu keşfetmeye çalışırken, diğerleriyle olan ilişkilerimize göz atmak, değerli bilgiler kazandırır. Bu kitapta ikili ilişkilerde dengeli ve yürütülmemesindeki duygusal nedenler ve çözümleri, mutlu evlilikler için ipuçları, boşanma ve yarattğı travmaların verilen tekniklerle ortadan kaldırılabileceğine dair bilgiler yer almaktadır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 501
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺67,50

Modern iletişim ve bilişim teknolojilerinin son otuz yıldaki gelişimi ve bilgisayar ağlarının yaygınlaşması, insanların hayatını birçok yönden kolaylaştırmıştır. Her geçen gün insanların hayatında daha fazla alana sahip olan bu yeni teknolojilerin mobil hale gelmesiyle birlikte ortaya çıkan sanal yaşam; hayatın uzaysız bir yaşama taşınmasına, küreselleşme olgusunun ivme kazanmasına, ulus devletlerin güç kaybetmesine, yerel ve ulusal kültürlerin geleneksel yapı ve kimliklerin dönüşmesine, aynı toplumda yaşayan insanların yaşam tarzları ve düşünce dünyalarının giderek farklılaşmasına, bireyselleşmenin ve tikelleşmenin artmasına ve toplumsal hayattaki bir takım dikey ve yatay yapıların dönüşmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler, ekonomiden siyasete, eğitimden cinsel yaşama birçok alanın dönüşüm geçirmesini sağlamış, sanal yaşam olgusunu doğurmuştur. Böylece insanlar, gerçek dünya ile sanal uzayın iç içe geçtiği melez bir dünyada var olmaya başlamışlardır.

İçindekiler:

1.Sanal Yaşam
2.Sanal Kaytarma
3.Örgütlerde Sanal Kaytarmaya İlişkin Alan Araştırması
Genel Değerlendirme ve Sonuç
Kaynakça
Ekler


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 131
En / Boy : 15 / 21
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺27,00

İçindekiler

Kısaltmalar Listesi
Tablo Listesi
Grafik listesi

Giriş

1.Kavramsal Çerçeve: Dünyada ve Türkiye'de Terörizm ve Karşıtlıklar
2.Terörizm ve Karşıtlıkların Ekonomik ve Finansal Etkileri: Literatür Araştırması
3.Türkiye'de Terörizm ve İç Karışıklıkların Ekonomiye Etkisi: Zaman Serisi Analizi Sonuç ve Değerlendirme Yararlanılan Kaynaklar


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 134
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺45,00

İçindekiler

1.Dünya'da ve Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarının Gelişimi

2.Türkiye'de Doğal Ortam Bozulmaları ve Sürdürülebilirlik İlişkisi

3.Küresel İklim Değişikliğinin Türkiye'ye Olası Etkileri ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi

4.Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma ve Doğa Koruma İlişkisi

5.Türkiye'de Sürdürülebilir Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı

6.Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınmanın Sosyal Boyutu: Nüfus ve Göç Üzerinden Bir İnceleme

7.Sürdürülebilir Kentleşme Dinamikleri ve Türkiye

8.Kırsal Kalkınmada Sürdürülebilir Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Öneriler

9.Sürdürülebilir Turizm: Başlıca Kavramlar, Temel İlkeler ve Yaklaşımlar

10.Türkiye'de Sürdürülebilir Hayvancılık Önündeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

11.Madencilikte Sürdürülebilirlik İlkeleri ve Türkiye İçin Değerlendirmeler

12.Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji İlişkisi

13.Ulaşım Coğrafyası Açısından Sürdürülebilirlik ve Türkiye'de Mevcut Durum

14.Türkiye'de Geleneksel Ticaret Merkezi Olarak Pazarlar ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi

15.Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınmada Fuar, Festival ve Panayırların Rolü

Sürdürülebilir Kalkınma Düşüncesinde İhmal Edilen ''Yer'': Türkiye'de Bölgesel Eşitsizlik ve Çözüm Mekanizması Olarak Kalkınma Ajansları

16.Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma Gerçekleşmesinde Eğitimin Rolü

17.Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma Gerçekleşmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı

18.Türkiye'de Bir Kalkınma Aracı Olarak Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Örnek Uygulamalar


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 557
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺88,20

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 299
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺41,40

İçindekiler

Ön Söz

Kaynak Eser Kısaltmaları

Taranan Eserler ve Kısaltmaları

Başkurt Alfabesi ve Çeviri Yazı

1.Başkurdistan ve Başkurtlar

2.Ses Bilgisi

Ünlüler

Ünlülerin Sınıflandırılması

Ünlülerin Özellikleri

Ünlülerin Eski Türkçeye Göre Durumları

Ünsüzler

Ünsüzlerin Özellikleri

3.Şekil Bilgisi

Yapım Ekleri

Kelime Türleri

Sıfat

İsim

Zarf

Zamir

Fiil

Bağlaçlar 

Ünlemler

Örnek Metinler

Kaynakça


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 456
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺54,90

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 84
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺24,30
₺27,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 102
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺27,00

İçindekiler

Ön Söz ve Teşekkür
Kısaltmalar
Giriş: Hayatı ve Eserleri
1.İslam'da Hilafet
2. Tevsi-i Mezuniyet Yahud Kitab-ı İdaremizden Bir Sahife
3. Kuva-yı Ma'neviyye
Sonuç
Ekler
Kaynakça


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 210
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺45,00
₺50,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 249
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺45,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 702
En / Boy : 20 / 27,5
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : 11.2016
₺225,00

İçindekiler

1. Kalkınmanın Ölçümünde Yeni Eğilimler
2.Tarım ve Kalkınma İlişkisi ve Tarımsal Kalkınma Teorileri
3.Sanayi Teknoloji, İnovasyon ve Kalkınma İlişkisinde Yeni Eğilimler
4.Çevre ve Kalkınma İlişkisinde Yeni Eğilimler
5.Sağlık ve Kalkınma İlişkisinde Yeni Eğilimler
6.Gelir Dağılımı, Yoksulluk ve Kalkınma İlişkisinde Yeni Eğilimler
7.Yeni Kurumsal İktisatta Kurumlar ve Kalkınma: Tarihsel ve Teorik Bir Perspektif
8.Bilgi Ekonomisi ve Kalkınma İlişkisinde Yeni Eğilimler
9. Sivil Toplum ve Kalkınma İlişkisinde Yeni Eğilimler
10.Enerji ve Kalkınma İlişkisinde Teni Eğilimler


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 305
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺64,80

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 92
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 5.2018
₺12,50

1.Bölüm
Girişimcilikle İlgili Temel Kavramlar ve Tarihi Gelişimi

2. Bölüm
Girişimcilik ve Yönetim

3. bölüm
Girişimcilikte Yenilikçilik ve Yaratıcılık

4. Bölüm
Neden İş Kurmak? İş Fikri, İş Planı Hazırlama

5. Bölüm
Girişimcilik ve Finans

6. Bölüm
Girişimcilik Finansmanı ve Teşvik İmkanları

7. Bölüm
Girişimcilik ve  Ekonomik Büyüme

8. Bölüm
Girişimcilik ve Rekabetçilik

9. Bölüm
Girişimcilik ve Pazarlama

10. Bölüm
Girişimcilik ve Kültür

11. Bölüm
Girişimcilik, Etik, Sosyal Sorumluluk


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 450
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺74,70

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 217
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺61,20

Teknolojideki değişim, iletişimin, lojistiğin gelişmesi geleneksel yöntemlerin,tekniklerin yetersiz kalmasına neden olmuştur. Geçmişte başarı elde edilmesini sağlayan uygulamalar yetersiz kalmaya başlamış, dolayısıyla bu durum pazarlama faaliyetlerinde de yenilik ihtiyacının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Pazarda var olmak, rekabet edilebilir olmak için pazarlama yöneticileri yenilikleri hızlıca benimseyip firmalara ve ürünlere uygulamaya başlamışlardır.
Bu kitapta Gerilla Pazarlamaya ilişkin kavramsal bilgilerin yanı sıra gerilla pazarlama süreci, geleneksel pazarlama ile arasındaki farklılıklar,gerilla pazarlama uygulamaları gibi bilgiler verilecektir.

İçindekiler

1.Gerilla Pazarlama
2.Niş Pazarlama
3.Nöropazarlama 
4.İçerik Pazarlama 
5. Siyasal Pazarlama
6.Deneyimsel Pazarlama
7.Dijital Pazarlama
8.Yeşil Pazarlama
9. Sosyal Pazarlama
10. Retro Pazarlama
11.İlişkisel Pazarlama
12.Pazarlama Yönetiminde Veri Madenciliği
13. Değer Temelli Pazarlama


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 343
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺67,50

Bilimsel bir araştırma sadece veri toplamayı değil toplanan verilerin etik kurallar çerçevesinde toplanmasını, yönetmeliklere uygun yazılmasını ve etkili bir şekilde sunulmasını gerektirir. Çalışma ne ölçüde emek harcanmış ve özgün değere sahip olursa olsun iyi bir sunuşla dinleyiciye aktarılamamışsa önemi dile getirilememiş demektir. Doç. Dr. Sarısu bu zamana kadar pek alışık olmadığımız şekilde bir araştırmanın sunumunun nasıl yapılacağını titiz biçimde göstermektedir.

Eser büyük bir emek ve titizlik ürünüdür. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve kamu kurumlarında uzmanlık tezi hazırlayanların temel referans kaynağı olmaya adaydır. Hatta tez jüri üyeliği ve makale hakemliği yapan akademisyenlerin bile ciddi biçimde dikkate alacakları bir eserdir. Piyasada bu işi yapmak amacıyla ortaya konan ve bir kısmı çeviri olan ancak hiçbir yaraya merhem olmayan çalışmaların karşısında Doç. Dr. Ayhan Sarısu'nun telif eseri eminim ki hem düşünce ve kültür dünyamıza hem de bilimsel literatüre hatırı sayılır bir katkı sağlayacaktır.

Prof. Dr. Tevfik Erde
Gazi Üniversitesi İİBF


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 240
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2018
₺54,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 484
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺90,00
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 287
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2018
₺45,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 110
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺51,30
1 2 3 ... 19 >
Çerez Kullanımı