(Miyokinler, Genetik, Denge, Stabilizasyon, Analiz, Karar Verme, Duygu Düzenleme)


    • Egzersiz Ve Miyokinler 
    • Spor Genetiği: Yumuşak Doku Yaralanmaları Ve Gen İle İlgili Yapılan Çalışmalar 
    • Sporcularda Denge Performansı
    • Futbolcularda Core Stabilizasyon Kuvvet Antrenmanının Bazı Fiziksel Parametrelere 
    • 2019-2020 Uefa Şampiyonlar Ligi Grup Ve Grup Sonrası Yapılan Maçların Bazı Performans Parametrelerinin Karşılaştırılması Analizi
    • Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenleriyle Diğer Öğretmenlerin Karar Verme Stratejilerinin Karşılaştırılması: Çarşamba İlçesi Örneği
    • Sporcuda Duygu Düzenleme Olan Bastırma Ve Bilişsel Yeniden Değerlendirmenin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 138
Ağırlık : 138
En / Boy : 15 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺54,00

Bölüm 1 Dematel Yöntemi İle Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi

Bölüm 2 Ahp Tabanlı Vıkor Yöntemiyle Satış Temsilcilerinin Performansının Belirlenmesi

Bölüm 3 Bwm Temelli Codas Yöntemi İle Üçüncü Parti Lojistik Pl) Hizmet Sağlayıcı Seçimi

Bölüm 4 Aydın İlinde Lisanslı Pamuk Deposu İçin Kuruluş Yeri Seçimi

Bölüm 5 Üretim İşletmelerinde Kurumsal Kaynak Planlaması Erp) Sistemi Seçimi: Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Bahp) Uygulaması

Bölüm 6 Depo Yeri Seçiminde Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi: Swara Ve Fucom Uygulaması


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 121
Ağırlık : 121
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺51,30

Bölüm 1 Kadın Yöneticinin Ataerkil İş Yaşamında Varlığını Sürdürme Çabası: Kraliçe Arı Sendromu
1. Giriş
2. Cinsiyet Ve Cinsiyetleģtirilmiģ Örgütler 
3. Kraliçe Arı Sendromu
4. Kraliçe Arı Sendromunun Etkileri
5. Sonuç 
Kaynakça

BÖLÜM 2 TOKSİK LİDERLİK
1. Giriş
2. Toksik Liderlik Kavramı ve Kapsamı 
3. Toksik Liderliğin Özellikleri ve Türleri 
4. Toksik Liderlik Davranışları 
5. Sonuç 
Kaynakça


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 165
Ağırlık : 165
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺63,00

1. E-Spor ve Değişen Dünya
 2. Sporun Engellilere Faydaları
 3. Tenis ve Çocuk Gelişimi
 4. Rekreasyon Etkinliklerinde Pazarlamanın Yeri ve Önemi
 5. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Riskli Davranışlar İle Aile İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
6. Rekreatif Kent(li)leşme 
7. Farklı Kültürlerde Spor
8. Okul Öncesi Çocuklarının Spor ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
9. Çocuk ve Spor İlişkisi
10. Gebelik ve Yoga 
11. Beden Eğitimi ve Sporda Psikolojik İhtiyaçlar 
12. Prenslik Dönemi Bulgar Jimnastik Cemiyetlerinin Makedonya Komiteleri İle İrtibatı
13. Dezavantajlı Öğrenciler Olarak Roman Çocuk ve Gençlerde Sporun Katkıları


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 185
Ağırlık : 185
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺69,30

•   Dijital Hastane 
•   Dijital Üniversitelerin Bileşenleri Ve Özellikleri
•   Duygu Analizi Ve Dijital Dönüşüm Üzerine Etkileri
•   Eğitimde Dijital Dönüşüm Çözümü Olarak Artırılmış Gerçeklik Ve Uygulamaları Aplikasyonları)
•   Giyilebilir Sağlık Teknolojileri Ve Hasta Güvenliği
•   Ş Süreç Yönetiminde Dijital Dönüşüm Yol Haritası 
•   Türkiye Ve Dünyadaki Katılım Bankacılığının Finansal Teknoloji Kullanımı Perspektifi İle Değerlendirilmesi
•   Nöropazarlama Uygulamaları Ve Sektörel Katkı Ve Yansımaları 
•   Sağlık Sektöründe Blokzincir Teknolojisi
•   Yerel Yönetimlerde Dijital Olgunluk: İki Büyükşehir Belediyesi’nin Karşılaştırmalı Dijital Dönüşüm Uygulamaları 
•   Üretim Bağlamında Süreç Madenciliği


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 241
Ağırlık : 241
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00

İçindekiler:

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ

 

İKİNCİ BÖLÜM

KURAMSAL ÇERÇEVE

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MATERYAL VE YÖNTEM

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ARAŞTIRMA BULGULAR

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 102
Ağırlık : 102
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺49,50

İçindekiler:

 

1. GİRİŞ

1.1 Problem Cümlesi

1.2 Sınırlılıklar

1.3 Alt Sınırlılıklar

1.4 Sayıltılar

1.5 Hipotezler

1.6 Araştırmanın Önemi

1.7 Araştırmanın Amacı

2. GENEL BİLGİLER

2.1 Spor Tarihi

2.2 Spora Katılım ve Başlama Nedenleri

2.2.1 Bireyi Spora Yönlendiren İhtiyaçlar

2.2.2 Bireyi Spora Yönlendiren Motivasyon Faktörleri

2.3 Dövüş Sporları

2.3.1Boks Tarihi

2.3.2Boksun Temel Teknikleri

2.3.3.Boksun Saha, Malzeme ve Kurallar Bilgisi

3. MATERYAL VE YÖNTEM

3.1 Araştırma Grubu

3.2 Araştırma Modeli

3.3 Araştırma Evren ve Örneklemi

3.4 Veri Toplama Aracı

3.5 Veri Toplama Yöntemi

3.6 Verilerin Analizi

4. BULGULAR

4.1 Demografik Bulgular

5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİ

5.1. Sonuç

5.2.Öneriler

KAYNAKÇA


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 77
Ağırlık : 77
En / Boy : 15 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺40,50

İçindekiler:

 1. BÖLÜM ENTEGRE RAPORLAMADA GÜNCEL GELİŞMELER

 2. BÖLÜM KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ MALİYET-FAYDA ANALİZİNE DAYALI BİR MODEL ÖNERİSİ

 3. BÖLÜM MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YETİSİ VE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI

 4. BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV SORULARININ İÇERİK ANALİZİ 2013-2022 YILLARI ARASI

 5. BÖLÜM İŞLETMELERİN MUHASEBE SÜREÇLERİNDE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI

 6. BÖLÜM BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİ

 7. BÖLÜM A REVIEW OF THE FINANCIAL DEVELOPMENT-CAPITAL FLOWS NEXUS IN THE BALKAN

 8. BÖLÜM MARKOEKONOMİK PERSPEKTİFTEN FİNANSAL DIŞA AÇIKLIK

 9. BÖLÜM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNE YÖNELİK FİNANSAL TABLOLARDA YAPILACAK AÇIKLAMALAR

 10. BÖLÜM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNİN UFRS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

 11. BÖLÜM KUR KORUMALI MEVDUAT DUYURUSUNUN BORSA İSTANBUL‘A ETKİSİ

 12. BÖLÜM TMS 16, BOBİ FRS VE VUK KAPSAMINDA AMORTİSMAN

 13. BÖLÜM SALGIN BELİRSİZLİĞİNİN TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINA ETKİSİ: EŞANLI KANTİL REGRESYON ANALİZİ

 14. BÖLÜM FİNANSTA BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMALARI

 15. BÖLÜM FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN TAHMİN EDİLMESİ VE FİNANSAL GÖSTERGELERİN ANALİZİ: BIST‘TE BİR UYGULAMA

 16. BÖLÜM ETKİ YATIRIMLARI: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

 17. BÖLÜM MEVSİMLİK OLGUSU: HİSSE SENEDİ, DÖVİZ VE EMTİA PİYASALARINA KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ

 

 


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 449
Ağırlık : 449
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺148,50

İçindekiler:


1.   Bölüm Entegre Raporlama: Kavramsal Çerçeve Ve Tarihsel Gelişim

2.   Bölüm Entegre Raporlamanın Finansal Bilgilere İlişkinn Unsuru: Finansal Raporlama

3.   Bölüm Entegre Raporlamanın Finansal Olmayan Bilgiye İlişkin Unsuru: Sürdürülebilirlik Raporlaması

4.   Bölüm Entegre Raporlamanın Gelişiminde Etkili Olan Çerçeveler


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 135
Ağırlık : 135
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺58,50

İçindekiler:

 

Bölüm I Giriş

Bölüm Iı İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Kuramsal Temelleri

Bölüm Iıı Yöntem

Bölüm Iv Bulgular Ve Yorumlar

Bölüm V Sonuç Ve Öneriler


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 116
Ağırlık : 116
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺54,00
(Çanakkale İli Örneği)

İçindekiler:

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ

 

İKİNCİ BÖLÜM

KURAMSAL ÇERÇEVE/İLGİLİ ÇALIŞMALAR

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ/MATERYAL VE YÖNTEM

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ARAŞTIRMA BULGULARI

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

TARTIŞMA/ SONUÇ VE ÖNERİLER


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 86
Ağırlık : 86
En / Boy : 15 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺37,80

İçindekiler:


•    Küreselleşme Sürecinde Spor ve İletişim 
•    Toplumsal Cinsiyet Açısından Spor 
•    Serbest Zaman Olgusunun Kuşaklara Göre Değişimi 
•    Spor ve Sosyalleşme 
•    Yüzen Otellerde Serbest Zaman Etkinliklerinin İncelenmesi 
•    Espor Ekonomisi 
•    Sporda İnsan Kaynakları 
•    Sporda Beceri Öğrenimi Dış Kaynak Kullanımı 
•    Futbolda Performansı Etkileyen Bacak Kasları ve Elektromiyografi ile İlşkilendirilmesi 
•    Sporda Odaklanmış Dikkatin Önemi 


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 165
Ağırlık : 165
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺63,00

İçindekiler:


Bölüm 1 Safha Maliyet Yöntemine Yönelik Alternatif Maliyet Sistemi Uygulamaları: Ifrs Yaklaşımı

Bölüm 2 Bir Yalın Üretim Tekniği Olarak Smed Uygulamasının Maliyet Azaltma Çalışmalarına Etkisi Maliyetleri Smed’le)

Bölüm 3 Ürün Maliyetlerini Düşürmede Değer Akış Maliyetlemesinin Rolü

Bölüm 4 Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Ekserji Maliyetleri: Teorik Bir İnceleme

Bölüm 5 Covıd-19 Sürecinde Maliyet Değişimlerinin Otomotiv Sektöründe İncelenmesi: Tofaş A.Ş. Örneği

Bölüm 6 Kamu Kuruluşlarında Maliyet Muhasebesi: Maliyetlemenin Sürdürülebilirlik Stratejileriyle Bağlantıları
Bölüm 7 Endüstri 4.0 Sürecinde Kalite Maliyetlerinin Yönetsel Etkisi 

Bölüm 8 Lojistik Hizmetlerinde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi Çalışmalarına Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz

Bölüm 9 Stratejik Yönetim Muhasebesi Çerçevesinde Yeni Ürün Geliştirmenin Fiyatlandırma Kararlarına Etkisi: Gıda Sektöründe Bir Uygulama

Bölüm 10 Yönetim Muhasebesi Ve İç Kontrol İlişkisi 

Bölüm 11 Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Özellik Tabanlı
Maliyetleme Ve Kaynak Tüketim Muhasebesi Entegrasyonu


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 239
Ağırlık : 239
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺79,20

İçindekiler:

Şekiller Dizini
Tablolar Dizini

1.   Giriş
2.   Genel Bilgiler
3.   Gereç Ve Yöntem
4.     Bulgular
5.   Tartışma 
6.   Sonuç Ve Öneriler 

Kaynaklar 
Özgeçmiş


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 69
Ağırlık : 69
En / Boy : 15 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺40,50

İçindekiler:


Birinci Bölüm Zaman Serisi Analizi

İkinci Bölüm Fourier Analizi

Üçüncü Bölüm Diğer Ekonometrik Modeller

Dördüncü Bölüm Ekonometrik Modellerin Borsa İstanbul Bist)’e Uygulamaları

Sonuç Ve Öneriler 
Kaynakça
Özgeçmiş 


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 173
Ağırlık : 173
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺63,00

İçindekiler:


1. GİRİŞ
1.1. Araştırmanın Problemi
1.2. Sınırlılıklar
1.3. Sayıltılar
1.4. Hipotezler
1.5. Araştırmanın Önemi
1.6. Araştırmanın Amacı

2. GENEL BİLGİLER
2.1. İletişim Kavramı ve Tanımı
2.2. İletişim Türleri 
2.2.1. Sözlü İletişim 
2.2.2. Sözsüz İletişim 
2.2.3. Yazılı İletişim 
2.2.4. Elektronik İletişim 
2.3. İletişim Çeşitleri 
2.3.1. Kişinin Kendisiyle İletişimi 
2.3.2. Kişiler Arası İletişim
2.3.3. Grup İletişimi 
2.3.4. Örgütsel İletişim
2.4. İletişim Süreci
2.4.1. Gönderici (Kaynak) 
2.4.2. Mesaj
2.4.3. Kanal 
2.4.4. Alıcı
2.4.5. Kodlama (Çözümleme)
2.4.6. Gürültü 
2.4.7. Geri Bildirim (Dönüt) 
2.5. İletişim Becerisi 
2.6. Sporda İletişim
2.6.1. Sporda İletişimin Boyutları

3. GEREÇ VE YÖNTEM
3.1. Çalışmada Kullanılan Veri Toplama Araçları
3.2. İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) 
3.3. Kişisel Bilgi Formu
3.4. Çalışmanın Yöntemi
3.5. Çalışmanın Evreni ve Örneklemi
3.6. Verilerin Toplanma Süreci
3.7. Verilerin İstatistiksel Olarak Analiz Edilmesi

4. BULGULAR
4.1. Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Tanımlayıcı Bilgileri 

5. TARTIŞMA

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

KAYNAKLAR


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 64
Ağırlık : 64
En / Boy : 16,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺36,00
Tükendi

İçindekiler:


BİRİNCİ BÖLÜM
        1.1. Hareket Eğitimi ve Ritim

İKİNCİ BÖLÜM 
2.1. BHR Eğitiminin Amacı ve Kapsamı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3.1. Lokomotor Beceri Uygulama Alıştırmaları


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 38
Ağırlık : 38
En / Boy : 21 / 30
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺45,00
Tükendi

İçindekiler:


BÖLÜM I ATKARACALAR İLÇESİNİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM II OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E ATKARACALAR’IN İDARİ YAPISI

BÖLÜM III İLK OSMANLI NÜFUS SAYIMINA (1246/1830-1831) GÖRE ATKARACALAR’DA ŞAHIS ve AİLE İSİMLERİ 

BÖLÜM IV KUTSAL MEKÂNLARI VE EFSANELERİYLE ATKARACALAR 

BÖLÜM V ATKARACALAR İLÇESİNDE TURİZM: SORUNLAR VE ÖNERİLER 

BÖLÜM VI TURİZM GELİŞTİRME STRATEJİLERİ: ATKARACALAR ÖRNEĞİ


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 127
Ağırlık : 127
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺51,30
Tükendi

İçindekiler:


    • ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KALKINMA İLİŞKİSİ: AB ÜLKELERİ İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ 
    • BRICS-T ÜLKELERİNDE YEŞİL BÜYÜME VE BEBEK ÖLÜM ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSEL İLİŞKİLER
    • GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMA SÜRECİNDE ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN ROLÜ: GÜNDEM 2030 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ (SKH) 
    • TÜRKİYE’DE KÜRESELLEŞMENİN ÇEVRESEL TAHRİBAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
    • ENERJİ FİYATLARI TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞİ ARTIRIYOR MU? 
    • HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ: SEÇİLMİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ
    • TÜRKİYE İÇİN KİRLİLİK SIĞINAĞI HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ: HATEMİ-J (2008) İKİ YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME TESTİNDEN KANITLAR
    • TÜRKİYE’DE ELEKTRİK TÜKETİMİNİN BÖLGESEL DİNAMİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 142
Ağırlık : 142
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺58,50
Tükendi

İçindekiler:


    1. GİRİŞ

    2. RETORİK BİÇİMİ OLARAK REKLAMCILIK VE REKLAM RETORİĞİ 

    3. SEMBOLİK TÜKETİM VE SEMBOLİK TÜKETİM RETORİĞİ

    4. DUYGUSAL ÖZDEŞLEŞME BAĞLAMINDA SEMBOLİK TÜKETİM RETORİĞİ 
            KULLANIMI

    5. DUYGUSAL ÖZDEŞLEŞME SÜRECİNDE SEMBOLİK TÜKETİM RETORİĞİ KULLANIMININ OTOMOBİL REKLAMLARI ÖRNEĞİNDE ANALİZİ

    6. TARTIŞMA

    7. SONUÇ VE ÖNERİLER

 


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 196
Ağırlık : 196
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺76,50
Tükendi

İçindekiler:


BİRİNCİ KISIM 
    • İŞ AHLAKININ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ İŞ AHLAKINA GENEL BAKIŞ
    • ETİK İKLİM
    • KÜRESELLEŞME, DİJİTALLEŞME, REKABET VE İŞ AHLAKI
    • İŞ ETİĞİNE ELEŞTİREL BAKIŞ

İKİNCİ KISIM 
    • İŞ AHLAKI İLE İLGİLİ KAVRAM VE UYGULAMALAR İŞ AHLAKI VE AHİLİK TEŞKİLATI
    • KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE İŞ AHLAKI
    • İFŞA ETME VE İŞ AHLAKI
    • MOBBİNG VE İŞ AHLAKI 
    • İŞ AHLAKI - KAVRAMSAL, SEKTÖREL VE FONKSİYONEL BİR BAKIŞ LİDERLİK YAKLAŞIMLARINDA İŞ ETİĞİNİN İZİNİ SÜRMEK
    • SANAL KAYTARMA VE ÇALIŞMA AHLAKI
    • ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İŞ AHLAKI 


ÜÇÜNCÜ KISIM 
    • İŞ AHLAKINA SEKTÖREL VE FONKSİYONEL BAKIŞ SAĞLIK VE İŞ AHLAKI
    • SPOR AHLAKI: TEORİK TEMELLER, PRATİK SONUÇLAR 
    • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ AHLAKI 
    • IRK TURİZMDE İŞ AHLAKI
    • PAZARLAMA AHLAKI 
    • TÜKETİM VE TÜKETİCİ AHLAKI


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 359
Ağırlık : 359
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺108,00
Tükendi

İçindekiler:

BİRİNCİ BÖLÜM İklim Politikalarındaki Belirsizliğin DYSY’ler ile Olan İlişkisi

İKİNCİ BÖLÜM Dijital Para Kullanımında IMF’nin Rolü ve Tavsiyelerine İlişkin Bir Değerlendirme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kilit Denetim Konuları: BIST-Spor Endeksinde İşlem Gören Şirketler Üzerine Bir Uygulama

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Destinasyon Marka İmajı’nın Ziyaretçi Algıları Üzerindeki Etkileri

BEŞİNCİ BÖLÜM Rüzgâr Enerjisi Santrali Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi

ALTINCI BÖLÜM Dijital Pazarlamada Yeni Trend: TikTok

YEDİNCİ BÖLÜM Kamu Hizmet Motivasyonu Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

SEKİZİNCİ BÖLÜM Sportif Performans Düzeylerinin Belirlenmesinde Genlerin Rolü

DOKUZUNCU BÖLÜM Değer Merkezli Liderlik Yaklaşımı

ONUNCU BÖLÜM Bütçe Açığı ve İşsizlik İlişkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir Değerlendirme

ON BİRİNCİ BÖLÜM Türkiye’de Katılım Bankacılığının Finansal Derinliğin Sağlanmasına Katkısı

ON İKİNCİ BÖLÜM Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Pandemi Döneminde Not Verme Davranışı: Diktatör Oyunundan Bulgular

 


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 197
Ağırlık : 197
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺72,00
Tükendi

İçindekiler:

Birinci Bölüm

Devlet – Uhreviyat İlişkisi Ve Hristiyanlıkta Toplum Yönetimi

1.1. Devlet İktidarının Kökenlerinde Uhreviyat

1.2. Hristiyanlığın Devlet Tasavvuruna Genel Bakış

1.3. Kamusal Hristiyanlığın Tanımlanmasında Felsefi Temeller: Kilisenin Kurucu Babaları”

1.4. Roma İmparatorluğu’nun Hristiyanlaşması Ve Sonrası

 

Kinci Bölüm

Hristiyanlığın Merkezileşmesi

2.1. Orta Çağ’ın Hristiyan Ekümeni” Olarak Papalık Devleti

2.2. Bir Yönetsel Örgüt Olarak Katolik Kilisesi

2.3. Regnum Europae”: Charlemagne Ve Kutsal Roma İmparatorluğu

2.4. Orta Çağ Yönetim – Hristiyanlık İlişkisinde Bazı Anahtar Kavramlar

2.5. Kilise Yönetsel Alanının Tanımı Ve Sınıflandırılması: Prefecture”, Provınce”, Dıocese”, Parısh” Ve Manastır”

2.6. Avrupa Yerel Dokusunun Yönetsel Eliti: Kilise, Soyluluk Ve Seküler RuHBAN

2.7. Orta Çağ’ın Sonuna Doğru Avrupa’da Devlet Ve Yönetim

Üçüncü Bölüm

Erken Modern Dönemde Avrupa’nın Yönetimi Ve Hristiyanlık

3.1. Erken Modern Dönemin Devlet Tasavvuru, Dönemin Temel Önceleyicileri İle Belirgin Karakteristikleri: Egemen Metafizik

3.2. Protestanlıkta Kilise – Devlet Ayrımının Temeller

3.3. Erken Modern Dönem Mutlakiyetçiliğinin Absolutısm) Kilise İktidarına Yansımaları

3.4. Bir Erken Modern Dönem Yönetim Aygıtı Olarak Avrupa Devlet Kiliseleri

3.5. Yönetsel Etkinlik – Hristiyan Mezhepleri

3.6. Modern Dönemde Bürokratikleşme Ve Kamu Hizmetlerinin Dönüşümünde Hristiyanlık İzleri


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 264
Ağırlık : 264
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺87,30
Tükendi

İçindekiler:

 1. Bölüm: Kamu Denetçiliği İle Hukuk Devleti İlkesi Arasındaki İlişki

 2. Bölüm: Türkiye’de Kamu Denetçiliği

 3. Bölüm: Kamu Denetçiliği Kurumu Örneği Olarak İsveç Ve Avrupa Birliği Modeli

 


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 178
Ağırlık : 178
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺58,50
Tükendi

BİRİNCİ BÖLÜM HİKÂYE PAZARLAMASI

İKİNCİ BÖLÜM EKOLOJİK (YEŞİL) PAZARLAMA

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GERİLLA PAZARLAMA

BEŞİNCİ BÖLÜM KORKU PAZARLAMASI

ALTINCI BÖLÜM FİJİTAL PAZARLAMA

YEDİNCİ BÖLÜM SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI

SEKİZİNCİ BÖLÜM ALFA KUŞAK PAZARLAMASI

DOKUZUNCU BÖLÜM BÜTÜNLEŞİK KANALLI (OMNİ-CHANNEL) PAZARLAMA

ONUNCU BÖLÜM INFLUENCER PAZARLAMA

ON BİRİNCİ BÖLÜM SİYASAL PAZARLAMA

ON İKİNCİ BÖLÜM GİRİŞİMCİ PAZARLAMA

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AVATAR PAZARLAMASI


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 253
Ağırlık : 253
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺81,00
Tükendi

1. GİRİŞ

1.1. Eğitim

1.2. Beden Eğitimi ve Spor

1.3. Yönetim

1.4. Yönetici

1.5. Spor Yönetimi

1.6. Spor Yöneticisi

1.7. Spor Yönetiminde Sektörler

1.8. Spor ile Diğer Alan İlişkileri

1.8.1. Eğitim Açısından Spor

1.8.2. Cinsiyet Açısından Spor

1.8.3. Kültür Açısından Spor

1.8.4. Sosyal Açıdan Spor

1.8.5. Aile Açısından Spor

1.8.6. Sağlık Açısından Spor

1.9. Spor Bilinci

1.10. Farkındalık (Awareness)

1.11. Sporda Farkındalık

1.12. Spor Farkındalığı ile Bağlantılı Teoriler

1.12.1. Psikolojik Süreç Modeli (PSM)

1.13. İlgili Çalışmalar

1.14. Amaç ve Hedefler

1.15. Problemler

1.16. Alt Problemler

1.17. Sınırlılıklar

1.18. Araştırmanın Önemi

2. GEREÇ VE YÖNTEM

2.1. AraĢtırmanın Modeli

2.2. Evren ve Örneklem

2.3. Veri Toplama Araçları

2.3.1. KiĢisel Bilgi Formu

2.3.2. Spor Farkındalığı Ölçeği (SFÖ)

2.4. Verilerin Toplanması

2.5. Verilerin Analizi

3. BULGULAR

4. TARTIŞMA

5. SONUÇ VE ÖNERİLER


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 104
Ağırlık : 104
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺45,00
Tükendi

Bölüm 1 Perakende Sektöründe Kapsayıcı Hizmet Tasarımı

Bölüm 2 Yetenek Yönetimi: İnsan Kaynaklarında Performans Artışı Bağlamında Kavramsal Bir Analiz

Bölüm 3 D Baskı Diş Protezinin Plazma Püskürtme Yöntemi İle

Hidroksiapatit Kaplanarak Bio Verimliliğinin Artırılması

Bölüm 4 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Çok Uluslu Şirketlerin Ev Sahibi Ülke Verimliliğine Etkileri

Bölüm 5 Yerbilimlerindeki İnovasyon Fikirlerinin Üretim Ve Hizmet Sektörüne Etkileri

Bölüm 6 Sürdürülebilirlik Araçları Ve Sistemleri Kullanımının Tersanelerdeki Verimliliğe Etkisi

Bölüm 7 Mermer Üretim Sektöründe Artık Olan Mermerlerin Gemolojik Olarak Değerlendirilmesi

Bölüm 8 3 Boyutlu Tasarım Programının Giyim Üretim Sektöründe Tasarımcı Performansına Etkisi

Bölüm 9 Hazırgiyim Üretiminde Çok Kriterli Karar Verme

Bölüm 10 Eğitim Kurumlarında Performans Ve Verimlilik Olgusu Açısından Bir Uygulama Örneği: Okul Portfolyo Sistemi Şişli Örneği

Bölüm 11 Ş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmalarının Çalışanların Performans Ve Verimliliklerine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması

Bölüm 12 Kuyumculuk Sektöründe Üç Boyutlu Yazıcıların Seri Ve Prototip Üretime Olan Avantajları Ve Dezavantajları

Bölüm 13 Dolomit Kırma Taş Ocağının Katma Değeri Yüksek Doğal Taş Blok Ocağına Dönüştürülmesi

Bölüm 14 Hizmet Sektöründe Çalışan Refahı Ve Performans İlişkisi


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 232
Ağırlık : 232
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺76,50
Tükendi

Bölüm I
Stres ve Örgütsel Stres Kavramı

Bölüm II
Yaşam Doyumu Kavramı

Bölüm III
Örgütsel Stresin Yaşam Doyumu İle İlişkisi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 140
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2019
₺20,70

Birinci Bölüm
Temsil, Mali Yönetim ve Hesap Vermenin Kuramsal Çerçevesi
-Demokrasi ve Temsil
-Mali Yönetimin ve Hesap Vermenin Kuramsal Çerçevesi
-Asıl-Vekil İlişkisi
-Kamu Mali Yönetim Sistemi
-Yolsuzluk Kavramı

İkinci Bölüm
Hesap Verme Sorumluluğu ve Yasama Gözetimi
-Kamusal Hesap Verme Sorumluluğu
-Yasama Gözetimi Kavramı

Üçüncü Bölüm
Türkiye'de Yasama Organının Mali Gözetim Kapasitesinin Araştırılması ve Mali Gözetimin Yolsuzlukla İlişkisi
-Araştırma Probleminin Tanımlanması, Önemi ve Araştırmanın Amacı
-Araştırmanın Hipotezleri
-Araştırmanın Yöntemi
-Araştırma Verilerinin Analizi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 414
En / Boy : 15 / 21
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 4.2019
₺75,60
Tükendi

Transkripsiyon İşaretleri
Kısaltmalar

I.Giriş
II.Ses Bilgisi
-Sesler
Ünlüler
Ünsüzler
-Ses Değişmeleri
Ünlü Değişmeleri
Ünsüz Değişmeleri
-Şekil Bilgisi
Çekim EKleri
Yapım Ekleri


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 273
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2019
₺54,00

Bölüm I
-Tasarım Gerekliliği

Bölüm II
-Tasarım Politikaları

Bölüm III
-İşlev ve Estetik

Bölüm IV
-Tasarım Alan Örnekleri


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 86
En / Boy : 15 / 21
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 4.2019
₺81,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 441
En / Boy : 19,5 / 24,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 3.2019
₺207,00
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 84
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2019
₺18,00
Tükendi

İçindekiler

Önsöz
İçindekiler
Giriş
Genel Bilgiler
Gereç ve Yönetim
Bulgular
Tartışma
Sonuç
Kaynaklar
Ekler


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 183
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 3.2019
₺43,20

İçindekiler

Önsöz
Özgeçmiş
İçindekiler
Tablolar Listesi
Şekiller Listesi
Kısaltmalar
1. Giriş
2. Kurumsal Yatırımcı
3. Bağımsız Denetim
4. Literatür Tarama
5. Kurumsal Yatırımcının Yatırım Kararlarına Bağımsız Denetimin Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
6. Sonuç
Kaynaklar


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 178
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 3.2019
₺49,50

İçindekiler

Önsöz
1.Giriş
2.Görme Engelliler
3.Gözün Yapısı
4.Görme Engelli Çocukların Tanılanması
5.Görme Engelliliğin Nedenleri
6.Görme Engellilerin Sınıflandırılması
7.Görme Engelli Çocukların Gelişim Özellikleri
8.Görme Engellilerde Duyum ve Algı
9.Görme Engelliliğin Oluşumunu Önleme
10.Görme Engelli Çocukların Yaşadığı İletişim Zorlukları
11.Eğitim Kavramı
12.Eğitim Kavramının Tarihsel Gelişimi
13.Türklerde Eğitimin Tarihsel Temelleri
14.Osmanlı Döneminde Görme Engelliler
15.Görme Engellilerde Eğitim 
16.Görme Engellilerde İlk Okuma Yazma Öğretim Yöntemi
17.Görme Engellilerde Eğitimin Amaçları
18.Görme Engelli Öğrenciler İçin Eğitim Ortamları
19.Öğrenci Başarısının Değerlendirmesi
20.Görme Engellilerin Eğitiminde Kullanılan Araç Gereçler
21.Görme Engelliler İçin Uygun Etkinlikler
22.Görme Engellilerde Spor ve Bazı Branşlar
Kaynaklar


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 121
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 3.2019
₺48,60

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 155
En / Boy : 14 / 21
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2019
₺38,70
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 326
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2019
₺99,00
Tükendi

Bölüm Bir: Kamu İşletmeciliği ve İstihdam Anlayışı
Kamu İşletmeciliği Anlayışı Nedir?
Kamu İşletmeciliği Anlayışı ve İstihdam Yaklaşımı

Bölüm İki: Türkiye'de Kamu İstihdam Sisteminin Dönüşümü
Türkiye'de Kamu İstihdam Sisteminde Dönüşüm
Yerel Yönetim ve Kamu İstihdam Sisteminde Dönüşüm
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Kamu Kamu İstihdam Sisteminde Dönüşüm
Kurul Tipi Örgütlenmeler ve Kamu İstihdam Sisteminde Dönüşüm


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 201
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2019
₺43,20

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 201
En / Boy : 15 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺48,60

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 231
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2019
₺72,00
Tükendi

Bölüm 1

-Hıristiyan Batı'nın Müslüman Türk'e Bakışı
-Islahat Fermanı Sonrası
-Ermeniler
-Teb'a, Sevgiyle Yetişirse Devletini Sever!
-Osmanlı'da Devşirmeler
-Enderun
-Osmanlı'da Türk Olmak
-Gayr-ı Müslim Okulları
-Niyetler Ortaya Çıkıyor
-Yenilik Hareketlerinin Seyri ile Osmanlı Ekonomisi
-Halkın Eğlence Merakı
-Matbaanın 272 Yıl Gecikmesi Bir Teknoloji Karşıtlığı Mıdır?
-Matbaanın Türkiye'ye Girişi ve Sonrası

Bölüm 2

-Hakimiyet Telakkisi
-Nasıl Bir Dünya
-Kur'an-Resul ve Kitab-ı Mukaddes
-Neslimiz ve Batı Taklitçiliğimiz


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 266
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 2.2019
₺19,80

İçindekiler

Tablo Listesi
Şekil Listesi
Önsöz
Öğretimde Kullanılan Model, Strateji, Yöntem, Teknik İlişkisi
İyi Uygulama Örneği (Voleybol)
Materyal ve Metot
Bulgular
Sonuç ve Öneriler
Kaynaklar


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 104
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2019
₺32,40

Günlük yaşamdaki pek çok olay, temelde bilinmediği halde birtakım kurallar içinde gerçekleşir. Örneğin bir valizi kaldırmak için yer çekimine karşı bir dış kuvvetin uygulanması; masa üzerindeki bir kitabın enerjisinin, yere düşerken biçim değiştirmesi; her an çeşitli şekillerde karşılaşılan denge ve ısı olayları; ısınma, soğuma ve hava basıncı gibi doğa olayları; v.s., daima "Doğa Kanunları" denilen bazı kanunlar ve kurallar içinde gerçekleşir. Fen bilimciler bu kanunların çoğunu çözmüş ve uzun deneyler ve çalışmalar sonunda matematiksel ifadelere dönüştürmüştür.

Akışkanların davranışı, proses mühendisliğinde önemli konulardan biridir. Akan bir akışkanın davranışı, katı-sınırlamaların etkisinde olup olmamasına göre değişir. Kütle transferinde uygulanan işlemler, homojen bir fazdan bir diğerine madde transferine dayanır. Distilasyonda birbiri ile karışan ve buharlaşabilen bileşiklerden oluşan bir karışım, tek tek veya bazen gruplar halinde ayrılır. Gaz absorbsiyonunda bir gaz karışımındaki çözünebilme özelliğindeki gaz, bir sıvı ile absorbsiyon yoluyla çekilir. Nem giderme işleminde sıvı faz, gaz akımından ayrılan bileşen ile aynı bileşimde saf bir maddedir. Sıvı-ekstraksiyonu, bir karışımın bir çözücüyle işlemine dayanır. Katı ekstraksiyonu işleminde çözünebilen katı madde, bulunduğu inert katı içeren karışımdan, bir sıvı ile çözülerek çekilir. Kristalizasyon çok saf düzgün-boyutlu tanecikler elde etmede uygulanan bir işlemdir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 793
En / Boy : 19,5 / 26,5
Kağıt Cinsi : Şamua
Basım Tarihi : 1.2019
₺270,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 350
En / Boy : 20 / 27,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺91,80

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 84
En / Boy : 15,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺32,40
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 231
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺30,00
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 132
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺37,80

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 76
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺39,60
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 66
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺39,60
1 2 3 ... 19 >
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı