Spinoza düşüncesinin olumlayıcı gücüne ve metinlerinde açıkça ortaya koyduğu düşünce hatlarına odaklanan bu özel dosya Spinoza düşüncesinin etik, metafizik ve politik katmanlarına dair güncel tartışmalar açmayı hedefleyen telif yazılar ve çeviri metinlerden oluşuyor. Dosya editörleri Gaye Çankaya Eksen ve Alber Nahum'un titizlikle üzerine çalıştığı "Spinoza: Taze Bir Nefes..." sayısı Türkiye’de son yıllarda gitgide artan bir ilgiyle okunan Spinoza'ya dair temel Türkçe kaynaklardan biri niteliğinde.

Cogito’dan • Spinoza: Taze Bir Nefes...
Gaye Çankaya Eksen
Eylem Canaslan
Türker Armaner
Alber Nahum • Cemal Bâli Akal’la Söyleşi
Eylem Canaslan • Spinoza’da İfade Özgürlüğünün Metafizik Temelleri
Alexandre Matheron • Teolojik-Politik İnceleme’den Politik İnceleme’ye Spinoza’nın Evrimi Problemi
Alber Erol Nahum • Bir Spinoza İmgesinin İzinde: Modern Yahudiliğin Doğuşundan
Ferisilik Eleştirisine
Gaye Çankaya Eksen • Spinoza’da İnsanı İnsan Yapan Şey Üzerine
Steven Nadler • Spinoza’nın Etika’sında Ebedilik ve Ölümsüzlük
Türker Armaner • Tekillik ve Sonsuz
Onur Eylül Kara • Ulus Baker’in Spinoza Pratiği
Etienne Balibar • Spinoza: Kitle Korkusu / Kitlelerin Korkusu
Hakan Yücefer • Filozof ve Çokluk: Politik İnceleme’nin Anti-Platonculuğu


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 264
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2020
₺55,44

Cogito’dan • İmajı Düşünmek
Nazile Kalaycı • Antikçağ’da Şiire Karşı Diyalektik:
poetik kültürde ve sokratik kültürde imge üretimi
E. Burak Şaman • Hat Nasıl Bir Surettir?
Nami Başer • İmago
Cana Bostan • Divandaki Tarih Meleği: Walter Benjamin’de İmge-Uzam
Mehmet Şiray • Jacques Rancière’in İmge Felsefesi: Estetik İmgenin Diyalektiği
Hakan Yücefer • İmgenin Ardındaki İmge: Deleuze’de Eylem-İmgenin Üç Krizi
W.J.T. Mitchell • Resimler Ne İster?
Jacques Rancière • İmajlar Gerçekten Yaşamak İster mi?
Emmanuel Alloa • İmajların Okunurluğu: Bir Görsel Hegemonya Eleştirisi
Georges Didi-Huberman • Tarihin Özgür Gözleri
Pelin Dilara Çolak • Sanatı ‘Sanat’ Yapan Nedir? Sanatın İmgesel Doğası Üzerine Bir Deneme
Lewis Johnson • İmajlarla Çalışmak: Resimlemenin Yapıbozumu ve Gözde İlkin’in Sanatı
Zeynep Talay Turner • Kavram, Metafor, Benzetme: Nietzsche, Blumenberg, Musil
Özgür Taburoğlu • Bilge Karasu Anlatılarında Işıklı İmgeler


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 260
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 3.2020
₺53,90

Cogito’dan • Laiklik’ten Sonra

Charles Taylor • Sekülarizmin Biçimleri

Cemil Aydın • Osmanlı Hilafetinin Uluslararası Siyasetinde Kutsal ve
Sekülerin Müphemliği

Baki Tezcan • Laikliğin “Yerli ve “Milli” Tarihine Medhal: İslam Kültürel ve
Siyasi Tarihi Çerçevesinde Din ve Dünyevilik Üzerine Düşünceler

Cemil Boyraz • Türkiye’de Sekülarizmin Ekonomi-Politiği: Tarihsel ve Eleştirel Bir Analiz

Abdulhamit Kırmızı • 19. Yüzyılı Laiksizleştirmek: Osmanlı-Türk Laikleşme Anlatısının Sorunları

İsmail Kara - İştar Gözaydın -Ayhan Aktar • Türk Usulü Laiklikte Din ve Sekülerlik Nerede Duruyor?

Daniel Steinmetz-Jenkins • Jan Assmann ve Politik Olanın Teolojikleştirilmesi

İştar Gözaydın • 2+2=4? Seküler, Sekülerleşme, Sekülarizm ve Laiklik

Besim F. Dellaloğlu • Türkiye Modernleşmesinin Politik Teolojisi

Ferhat Kentel • Türk Milliyetçiliğinin Daimi Kurucuları Olarak Din ve Sekülarizm

Charles Turner • Sekülerleşme: Devingen Bir Şenlik

Agata Bielik-Robson • Post-Seküler Dönüş: Aydınlanma, Gelenek, Devrim

Jeffrey Haynes • Din Demokrasi ve Kişisel Özgürlükler: Teorik Perspektifler ve
Ampirik Sonuçlar


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 252
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 7.2019
₺56,00

Bu Sayıda Yer Alanlar

Türker Armaner

Sunuş

Makaleler

Engin Abat

Fichte’nin Bilinç Teorisi Bağlamında Spinoza Eleştirisi

Cansu Akarsu

Fichte ve Hegel’de ‘Başlangıç’ Sorunu

Ömer B. Albayrak

Fichte’nin Monadolojisi’nden Schelling’in Töz’üne Sonluluk ve Tarih

Merve Ertene

Fichte Ne Dedi, Schelling Ne Anladı? Doğayı Görmek ya da Doğayla Görmek

Can Karaböcek

Alman İdealizminde Bir Uğrak: Erken Romantizmin Politik Boyutu

Esma Kayar

Fichte’de Karşıkoyma (Entgegensetzen) ve Mantıksal Karşıtlık İlkesi

Kasım Müminoğlu

Rus Felsefesinde Yeni-Kantçılık

Umut Öksüzan

Fichte ve Eleştirel Felsefe

Selda Salman

Kant’a Karşı Kant İçin: Fichte’nin Hayalgücü Felsefesi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 256
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺65,60
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 136
En / Boy : 21 / 30
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 5.2018
₺7,50

Bu Sayıda Yer Alanlar

Betül Çotuksöken

Sunuş

Makaleler

Yasemin Akış Yaman

Ortaçağdan Varoluşçu Felsefeye: Augustinus ve Kierkegaard’da Kötülüğün Kaynağı ve Suçluluğun Devamlılığı Problemi

C. Cengiz Çevik

Policraticus’ta Yasanın Efendisi ve Kölesi Olarak Kral

Ünsal Çimen

Francis Bacon’ın Dışsal Mekaniği ve Matematikçi Fizikçilerin Makine Sistemi

F. Didem Çoban Sarı

Augustinus ve Boethius’un Düşüncelerinde Sempiternus Kavramı

Aysel Demir

Bu Dünyaya Fırlatılma ve Augustinus’un Kutsal Devleti

Kurtul Gülenç ve Nihal Petek Boyacı

Aquinalı Thomas’ta Doğal Hukuk Öğretisi

Aliye Karabük Kovanlıkaya

İbn Sina’da Ben Bilinci

Esma Kayar

Suarez'de Akıl Varlıkları Olarak Olumsuzlama ve Yoksunluk

Aylin Kılıç Cepdibi

Ortaçağdan Rönesansa: Hümanizm ve Batı Felsefe Geleneği Açısından Değerlendirmesi

Eyüp Ali Kılıçaslan

Hegel’in Felsefe Tarihi Dersleri’nde ‘Ortaçağ Felsefesi’

Samet Mor

Perspektif: Bilim ve Güzel Sanatların Kesişiminde Bir Biçim Tartışması

Özden Özkaya

Augustinus’un Zaman Anlayışı

Nalan Saraç

Thomas Aquinas’ın Duygu Anlayışı ve Duyguların Ahlak Üzerine Etkileri

E. Burak Şaman

İbn Sina ve Descartes’ta Ben Bilgisi ve Kesinlik

Barış Uzun

Ortaçağ ve Ötesi: Empirizmin Habercisi Olarak Ockhamlı William

Engin Yurt

Hıristiyanlıkta Kutsalın Doğasına Dair Fikir Ayrılığı ve Buna Kilise Babaları’nda Olası Bir Çözüm


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 384
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2018
₺41,00

Varlık - Bilgi - Ahlak Araştırmaları: Metafizik

Şaban Teoman Duralı
Was Ist Zivilisation?
Sinnbestimmung Und Entwicklungsgeschichte Der Zivilisation

Murad Omay
Argümanları Yeniden Kurma Yöntemleri

Nihal Petek Boyacı
Epikouros’ta Özgürlük Tartışması: Libera Voluntas ve Πάρ᾽ Ἡμάς

Mehmet Şükrü Özkan
Dini Tecrübeden Rasyonel İnançlara Ulaşma Bağlamında W. P. Alston’un
Analoji Temelli Teorisine Eleştirel Yaklaşım

Ercan Salgar
R. Carnap’ın “Geleneksel Metafizik” Eleştirisi ve “Metafizik” Anlayışı

Orhan Güneş
Modern Dönem Kozmoloji Modelleri

Sebile Başok Diş
Bauman’ın Modern Etik Eleştirileri Bağlamında
Ahlakîliğin Müphemliğine İlişkin Görüşleri

Hüseyin Aydoğan
Kant’ın Deizmi: Wood’un Argümanlarının Bir Eleştirisi

Engin Koca
Aristotelesçi Sistemde Pratik Sanatlar Bağlamında Teori ve Pratik İlişkisi

Engin Yurt
İnsan Olmak: Dil ve Bilincin Eşkökenliğine Dair Bir Analiz ve Araştırma

Mehmet Fatih Arslan
Ta‘dîlü’l-Kelâm: Kelamın Felsefeyle “Ta‘dil”i

Tahsin Ölmez
İnançlarımızı Seçebilir miyiz?

Matthias Steup
İnanmada Özgürlük
Çev. Tahsin Ölmez

Matthias Steup
Doxastic Freedom

Alev Genç
McGinn: Bilinç Problemi Felsefi Bir Problem Değildir


Tarih – Toplum– Siyaset– Sanat Araştırmaları

Martin Heidegger
Dil ve Şiir
Çev. Fatih Tepebaşılı

Martin Heidegger
Die Sprache und das Gedicht

Nedim Yıldız
Georg Jellinek: İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi Üzerine:
Modern Anayasa Tarihine Bir Katkı

Fatih M. Şeker
Klasik ve Modern Siyaset Düşüncesinin Mukayesesi

Nergiz Yılmaz Aydoğdu
Osmanlı Siyaset Düşüncesinde “Politique/Politika”
Kavramının Kullanımı Üzerine Birkaç Not

Alper Bilgili
Viktoryan İngiltere’de Evrim ve Toplum

Derya Çığır Dikyol, Evren Şair İşbilen
Antik Roma Toplumunda Kadın ve Eğitimi

Ahmet Bozyiğit
Fârâbî’nin el-Medinetü’l-Fâzıla ve es-Siyasetü’l-Medeniyye
(Mebâdiü’l-Mevcûdat) Adlı Eserlerinin Karşılaştırılması

Nihal Fırat Özdemir
XVII. Yüzyılda İngiltere`de Yeni Bilimin
Kamusallaşma Mekanları Olarak Kahvehaneler


Kitabiyat

Arzu İbişi Temeli
Historia: Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu

Ali Sertan Beşer
Doğuşundan Günümüze İslam Felsefesi

Ferdi Ertekin
Tarih Felsefesi

Merve Kumdereli
Antik Yunan’dan Roma’ya İletişim ve Siyaset


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 80
En / Boy : 13 / 19
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2018
₺19,00 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 198
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2013
₺57,40

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 248
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2014
₺22,50

Editörler

Prof.Dr. Yavuz Unat Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Editör Yardımcıları

Yrd. Doç. Dr. Sibel Kibar Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü

Yrd. Doç. Dr.İnan Kalaycıoğulları Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü 

Yayın Kurulu

Prof.Dr. Kenan Gürsoy Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü

Prof. Dr. İlber Oltaylı Galatasaray Üniversitesi

McGill University, Canada,Director Institute of İslamic Studies Canada Research Chair in the History Of Science İn İslamic Societies

Prof. Dr. Şafak Ural İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Feza Günergun İstanbul Üniveristesi Bilim Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Yasin Ceylan Odtü Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Yavuz Unat Kastamonu Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Dr. Hasan Sacit Keseroğlu Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü

Yrd. Doç Dr. Sibel Kibar Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü

Sekreterler

Araş.Gör. Ercan Salğar Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü

Uzman Deniz Kundakçı Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü

Tuba Uymaz Kastamonu Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 234
En / Boy : 15,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2014
₺22,50

David Hume Özel Sayısı

Uğur Erkren
Sunuş

Makaleler

Nurten Öztanrıkulu Özel  – Malebranche’ın David Hume Üzerindeki Etkisi:
Zorunlu Bağlantı Tasarımı Üzerine Bir Araştırma

Nil Demir – Hume’un Soyut Genel Terimler Görüşü ve
Alexius von Meinong’un Eleştirisi

Gökhan Murteza – Tarihçi Olarak David Hume

Ceyhun Gürkan – David Hume’un İktisadi, Siyasal ve
Felsefi Düşüncesinde Vergiler ve Devlet Borcu

Örsan K. Öymen – Beş Başlıkta Bir David Hume Özeti

Richard Gunn – Hume on Melancholy, Scepticism and Back-gammon
Richard Gunn – Melankoli, Şüphecilik ve Tavla Üzerine Hume Çeviren: Gökhan Murteza

Hume Çevirileri 
Benim Hayatım - Çeviren: Çiğdem Demir
Devlet Yönetiminin Kökeni – Çeviren: Nurten Öztanrıkulu
Tarih Öğrenimi Üzerine – Çeviren: Gökhan Murteza
Beğeni ve Tutku İnceliği Üzerine – Çeviren: Eylem Yolsal Murteza


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 152
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2014
₺57,40

Editörler / Editors
Prof. Dr. Yavuz UNAT
Kastamonu Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR
Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Yayın Kurulu / Editorial Boards
Prof. Dr. Kenan GÜRSOY
Galatasaray Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Prof. Dr. İlber ORTAYLI
Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. F. Jamil RAGEP
McGill University, Canada, Director Institute of Islamic Studies
Canada Research Chair in the History of Science in Islamic Societies
Prof. Dr. Yasin CEYLAN
ODTÜ, Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Şafak URAL
İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN
Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Feza GÜNERGUN
İstanbul Üniversitesi, Bilim Tarihi Bölümü
Prof. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR
Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Hasan Sacit KESEROĞLU
Kastamonu Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Yavuz UNAT
Kastamonu Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Hakem Kurulu / Referees Board
Prof. Dr. F. Jamil Ragep
McGill University, Institute of Islamic Studies
Prof. Dr. Kenan Gürsoy
Galatasaray Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Prof. Dr. İlber Ortaylı
Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan
Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Feza Günergun
İstanbul Üniversitesi, Bilim Tarihi Bölümü
Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci
Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir
Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Remzi Demir
Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Yasin Ceylan
ODTÜ, Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Atilla Bir
İstanbul Teknik Üniversitesi, Kontrol Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Mustafa Kaçar
İstanbul Üniversitesi, Bilim Tarihi Bölümü
Prof. Dr. Ahmet Cevizci
Uludağ Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Prof. Dr. İsmail Köz
Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Hasan Sacit Keseroğlu
Kastamonu Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Yavuz Unat
Kastamonu Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Kubilay Aysevener
Dokuz Eylül Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Erdal Cengiz
Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Doç. Dr. Mehmet Seyfettin Erol
Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doç. Dr. Ramazan Acun
Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü
Doç. Dr. Sevtap Kadıoğlu
İstanbul Üniversitesi, Bilim Tarihi Bölümü
Doç. Dr. Ertuğrul Turan
Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Yard. Doç. Dr. Hasan Aydın
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 260
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2012
₺22,50

HAKEMLİ YAZILAR
ORD. PROF. DR. AYDIN SAYILI
Yavuz UNAT

AYDIN SAYILI’NIN BİLİM ANLAYIŞI
Ercan SALGAR

BİLİM SOSYOLOJİSİ VE AYDIN SAYILI’DA BİLİM
TARİHİNİN SOSYOLOJİK BOYUTU
Ömer Faik ANLI

ÖKLİT DIŞI GEOMETRİYE GİDEN YOLDA
İSLAM DÜNYASI MATEMATİKÇİLERİ
İrem ASLAN

BİLİM TARİHİNİN TEMEL PROBLEMLERİNDEN
BİRİ OLARAK YÖNTEM VE NEWTON’UN
KONUYA YAKLAŞIMI
Seda ÖZSOY

OSMANLI DEVLETİ’NİN YENİLİKLERE YAKLAŞIMI
ÜZERİNE BİR DENEME: BİRGİVİ VE BİD’AT
Seda ÖZSOY

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE İLAÇ TEKNOLOJİLERİ,
PETROL TEKNOLOJİLERİ VE KİMYEVÎ GÜBRE
TEKNOLOJİLERİ’NE KISA BİR BAKIŞ
İrfan ELMACI

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE TARIM ALET VE
MAKİNELERİ TEKNOLOJİLERİ, DEMİR ÇELİK
ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ VE DEMİR YOLU
TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ
Mete CANKAYA

ÇEVİRİLER
BİLİM TARİHİ VE BUGÜNÜN PROBLEMLERİ
Yavuz UNAT

DOĞRULUK VE ONAYLAMA
Ercan SALGAR

KİTAP TANITMALAR
DONALD R. HILL, GÖKYÜZÜ VE BİLİM
TARİHİ, İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİSİ
Deniz KUNDAKÇI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE
MÜHENDİSLİK TARİHİMİZ
Tuba UYMAZ

BRUCE STEPHENSON, MARVIN BOLT, ANNA
FELICITY FRİEDMAN, “THE UNİVERS UNVEİLED,
INSTRUMENTS AND IMAGES THROUGH HİSTORY”
(GÖKYÜZÜ TARİHİ, TARİH BOYUNCA ARAÇLAR VE İMGELER)
Ercan SALGAR


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 226
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2013
₺22,50

Felsefe ve bilim tarihi alanında araştırmaların yayımlanacağı ve ilki Nisan ayında, ikincisi Ekim ayında olmak üzere yılda iki sayı çıkacak olan hakemli Dört Öge dergisi yayın hayatına başlamıştır.

Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlanacak olan dergimizde felsefe ve bilim tarihine ilişkin sorunları inceleyen Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde özgün bilimsel yazılara, metin çalışmalarına, çeviri yazılara, okuyucu mektuplarına, haberlere ve kitap tanıtım ve değerlendirmelerine yer verilecektir.

Kaynakça düzenlenmesinde Amerikan Psikoloji Derneğinin (AmericanPsychologicalAssociation/APA stili; http://www.academicexperts.us/dl/APA_Style.pdf) kurallarının esas alındığı dergimize yazılarınızı bekliyoruz.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 258
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2013
₺22,50

Tülin Bümin / Sunuş

Makaleler

 • Hakan Çörekçioğlu - Kant ve Hegel’de Uluslararası İlişkiler
 • Zeliha Dişçi - Eşitlik Sahnelerinin Yaratımı: Jacques Ranciere’de Eşitliğin Aksiyomatik Kavranışı Üzerine
 • Sevgi Doğan - Çağdaş İtalyan Siyaset Felsefesinde Praksise Doğru Yolculuk
 • Özlem Duva - Evrensellik-Tikellik Geriliminde Antropolojinin Biçimlenişi: Kant ve Herder’in İnsan Kavrayışları
 • M. Ertan Kardeş - Labirentte Kesişen Yollar: Cornelius Castoriadis’in Politik Felsefesine Giriş
 • Zerrin Kurtoğlu Şahin - İslam Siyasal Teolojisinin Temelleri
 • Zeynep Savaşçın - Çağdaş Siyaset Felsefesinde Hegel’e Dönüş: Axel Honneth’in Düşüncesinde Tanınma Sorunu ve Özgürlüğün Toplumsal Koşulları
 • Seçkin Sertdemir Özdemir - Çağdaş Siyaset Felsefesinde An-Arkhe Bir İlke Olarak Demokrasi Üzerine Tartışmalar
 • Serdar Tekin - Dünyayı Başkalarıyla Paylaşmak: Etik mi Politik mi? Gadamer ve Arendt Arasında Felsefi Bir Karşılaşma
 • Eylem Yolsal Murteza - Claude Lefort: Siyasallığın İşaretleri

Kitap İncelemeleri

 • Gül Gültekin - Hannah Arendt: Totalitarizm
 • Ateş Uslu - M. Ertan Kardeş: Schmitt’le Birlikte Schmitt’e Karşı
 • Eylem Yolsal Murteza - Marcel Gauchet: Yurttaşını Arayan Demokrasi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 256
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2015
₺57,40

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 206
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2015
₺22,50

Arkhe-logos’un üçüncü sayısı birbirinden farklı yazılarla yaşamın kendisini yansıtma çabasını içeriyor.

Bu çabanın kurucu ruhuna eşlik eden ilke, ‘Umut, uyanık insanın/düşünen insanın rüyasıdır.’ diyen Filozof’tan ilham alarak yıllardır ‘nedir metafiziği’ içinde yorgun ve bitkin düşen insanın kendisine, yine aynı Filozof’un şu sözleri ışığında seslenme kaygısıdır: ‘Önemli olan bir ruha/akla sahip olmak değil, bir ruha ya da akla sahip olarak etkin/iyi yaşamaktır.

Ve yine Filozof’un sözleriyle son cümleyi söyleyelim:

“Herşey güzel olacak.”


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 205
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 5.2017
₺22,10

Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlanacak olan dergimizde felsefe ve bilim tarihine ilişkin sorunları inceleyen Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde özgün bilimsel yazılara, metin çalışmalarına, çeviri yazılara, okuyucu mektuplarına, haberlere ve kitap tanıtım ve değerlendirmelerine yer verilecektir.

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 222
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2015
₺22,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 190
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2017
₺19,00 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 80
En / Boy : 13 / 19
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2017
₺33,25 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 180
En / Boy : 17 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2016
₺22,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 416
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2013
₺19,00 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 403
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2014
₺19,00 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 224
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2016
₺24,60

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 266
En / Boy : 17 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2016
₺22,50

Aristoteles'in Metafizik'i şu cümle ile başlar: "Bütün insanlar, doğaları gereği bilmek isterler." 'Bilmek'in Grekçe karşılığı ise eidenai dir ki onun 'görerek bilmeyi' ifade ettiğini söyemek yanlış olamayacaktır. Çünkü Aristoteles, Metafizik'in 98oa 21-7 satırları arasında, duyularımızdan nasıl zevk aldığımızı; onların, bize sağladıkları faydanın dışında bile, bizzat kendilerinden dolayı nasıl sevildiğini anlatır. Görmeye de özel bir önem yükleyerek, onun şeyleri bilmemizi ve şeyleri bilmemizi ve şeyler arasındaki birçok farklılığı görmemize yardımcı olduğunu belirtir.

Aristoteles bize öyle bir arzu atfeder ki o bizi, bilgiye doğru 'sürükler'. Ancak bu yalnızca 'doğal bir arzudur' ve bazıları için pek de önemli olmayabilir ve hatta bazıları bu doğal bilme arzusunu izlemez bile. Buna karşın, bazılarımız için bilme arzusu ve bu arzuyu izleme hayatımızda büyük bir öneme sahiptir. İşte bu bilme arzusudur ki bugün ve burada Arkhe-logos'un varlık sebebini de oluşturur. Ve dileriz ki; sizlerin de Arkhe-logos'a katılma, yazma ve okuma arzunuz, 'insanın doğası gereği, doğal olarak bilme isteğiyle' birleşerek, insanı ve evreni anlamada, bilmede ışık olur.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Bursa
Sayfa Sayısı : 192
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2016
₺22,10

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 315
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2006
₺12,35 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 488
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2016
₺19,00 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 374
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2016
₺19,00 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 321
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2015
₺19,00 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 320
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2015
₺19,00 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 450
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2014
₺19,00 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 355
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2013
₺19,00 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 405
En / Boy : 13,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2012
₺19,00 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 498
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2012
₺19,00 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 557
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2011
₺12,35 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 533
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2010
₺12,35 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 244
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2010
₺16,15 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 317
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2008
₺12,35 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 331
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2008
₺12,35 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 350
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2007
₺12,35 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 407
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2006
₺12,35 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 381
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2005
₺12,35 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 320
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2005
₺9,50 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 324
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2004
₺9,50 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 304
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2009
₺12,35 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 317
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 9.2016
₺19,00 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 328
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2007
₺12,35 KDV Dahil

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 176
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 5.2017
₺82,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 95
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 9.2008
₺14,40
1 2 >
Çerez Kullanımı