Bu çalışmanın temel amacı, bölgeler ve sektörler arası dengesizliğin bir boyutu olan ücret dengesizliklerinin ampirik olarak ortaya konulmasına katkıda bulunmaktır. İktisat disiplini altında Türkiye’de bölgesel dengesizliklere dair çok sayıda ampirik çalışma bulunsa da çalışma ekonomisi alanında konuyla ilgili ampirik çalışmalar sayıca azdır. Çalışmanın bir diğer amacı da çalışma ekonomisi alanında söz konusu eksikliğin doldurulmasına katkıda bulunulmasıdır.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 204
Ağırlık : 204
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺161,00
Solunum Sistemi Hastalıkları Üriner Sistem Hastalıkları ve Bitkisel Drog Monografları

Tıbbi ve aromatik bitkiler, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana gıda, baharat, ilaç ve kozmetik alanlarında kullanıldıkları bilinen doğal kaynaklardır. Bu bitkilerin pek çok araştırmaya konu olan en önemli özellikleri tedavi amaçlı kullanımlarıdır. Söz konusu bu bitkilerin büyük bir kısmı doğadan toplansa da bir kısmı da kültüre alınmış olarak üretimi yapılmaktadır. Kökenini Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişinden alan geleneksel kullanım bilgileri ile yüzyıllardır şifa hazinemizin bir parçası olmuşlardır. Bitkilerle tedavi, “geleneksel ve tamamlayıcı tıp sistemi” ve “modern tedavi sistemi” kapsamında dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaktadır. Modern fitoterapi, rasyonel temelli bir farmakoterapinin parçası olup tıbbın alternatifi olarak görülmemelidir. Bazı fitofarmasötiklerin gelişim süreçlerine bakıldığında yüzyıllardır denenmiş, insanlar tarafından test edilmiş, dolayısıyla birçok endikasyon açısından günümüz sentetik ürünlerden daha üstün nitelikte olduğu aşikârdır. Ne yazık ki, şu anda fitoterapi hakkında ağırlıklı olarak ideolojik ve piyasa odaklı tartışmalar mevcuttur. Bu kaos içerisinde iyi temellere dayandırılmış bilgi yeterince yaygın değildir. Bu anlamda, çok sayıda tıbbi çay reçetesi içeren, tıbbi çay hazırlama olanaklarını ve kullanım alanlarını detaylıca açıklamaya çalıştığım çeviri kitabımın tüm meslektaşlarım ve sağlık çalışanlarına faydalı olmasını diliyorum.

“Tıbbi çay reçeteleri” eczacılar ve hekimler için yeni ve önemli bir el kitabıdır. İlk baskı, solunum ve üriner sistem hastalıklarında kullanılan 134 tıbbi çay reçetesi, kullanım alanları, yan etkileri, kontrendikasyonları ve pozolojisini; ayrıca çay karışımlarında kullanılan 78 adet bitkisel drog için detaylı monografları içermektedir. Hekimler, hastalarına tıbbi çay reçeteleri yazmak ve eczacılar da tıbbi çay formülasyonlarını hazırlamak için bu kitabı rehber olarak kullanabilirler. Hekim, eczacı ve hastalar arasındaki işbirliği için önemli bir kaynaktır.


Basım Ayı/Yılı : 9/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 398
Ağırlık : 398
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺184,00

Teknik Resim; basit bir şekilde dahi olsa Milattan Önceki zamanlarda dahi bilinen, endüstrinin ilerlemesiyle birlikte gelişmiş, mühendisinden işçisine özellikle sanayi çalışanları arasında kullanılan uluslararası bir dildir. İnsanın düşündüğübir projeyi uygulamaya aktarmasında ve geliştirmesinde Teknik Resmin büyükönemi bulunmaktadır. Geçmişten günümüze ve geleceğe sanayi çalışanlarının, bilim adamlarının ve araştırmacıların bilgi birikimlerini ve tecrübelerini aktarmak için özel bir dil olan Teknik Resmi kullanmışlardır.

Teknik Resim, mühendislik eğitimi veren tüm birimlerin temel derslerindendir. Tasarım ve ArGe çalışmalarının yapılabilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi için Teknik Resim temel prensipleri ve kurallarının bilinmesi gerekir. Mühendislik eğitimi alan öğrencilerin temel sayılan bu bilgileri iyi öğrenmesi ve geliştirmesi beklenir.

Bilgi teknolojilerinin hızlı bir şekilde geliştiği günümüz koşullarında bilgisayarda kullanılan ve çizim yapmayı daha kolay, daha hızlı ve daha zevkli hale getirmiş birçok yazılım geliştirilmiştir. Ancak bunları doğru bir şekilde kullanabilmek için de temel teknik resim konularının iyi bilinmesi zorunludur.

Bu kitap, Teknik Resmin temel prensiplerini ve kurallarını kapsayan konuları içermektedir. Konular okuyucunun ilgisini çekecek ve kendi kendine okuyup, adım adım uygulayıp, anlayabilmesini sağlayacak resimler ve çizimler ile açıklanmıştır. Her konuda uygulama durumlarının anlaşılabilmesi amacıyla örnekler verilmiştir.

Böyle teknik bir kitabı hazırlayabilmem için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmamda; geçmişte emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür etmeyi, ödenmesi gereken bir borç bilirim.

Bu kitabın mühendislik eğitimi alan tüm öğrencilere ve ülkemiz endüstrisinde çalışan teknik elemanlara yararlı olmasını dilerim.


Basım Ayı/Yılı : 2017
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 224
Ağırlık : 224
En / Boy : 19,5 / 27,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺161,00

Sağlık Hizmetlerinde Sağlıklı İletişim


Basım Ayı/Yılı : 2016
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 338
Ağırlık : 338
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺138,00

İçindekiler:

Farmasötik Safsızlıklar
Monograflar
İzotoplar
Diş Temizleyicileri ve Çürük Önleyici Maddeler
Genel Anestezikler
Lokal Anestezikler
Antiseptikler, Dezenfaktanlar, Sterilizan ve Astrenjanlar
Pürgatifler, Laksatifler ve Antidiyareik İlaçlar
Diyagnostik Bileşikler
Koagülanlar, Antikoagülanlar, Plazma Genişleticiler
İlaç Metabolizması
Antiamibik İlaçlar
Antihelmintik İlaçlar
Antibakteriyel Sülfa İlaçları
Non-steroidal Antienflamatuvar İlaçlar [NSAİ’ler]
Antimikobakteriyel İlaçlar
Antineoplastik İlaçlar
Antiviral İlaçlar
Tiroit ve Antitiroit İlaçlar
Antialerjik İlaçlar [Antihistaminikler]
Antiülser İlaçlar veProton Pompası İnhibitörleri
Oral Hipoglisemik İlaçlar
Antimalaryaller
Sedatif - Hipnotikler
Antiepileptik İlaçlar [Antikonvülzanlar]
Nöroleptik [Antipsikotik] İlaçlar
Antianksiyete İlaçları [Anksiyolitikler]
Diüretikler
Antibiyotikler
Steroitler
Narkotik [Santral Etkili] Analjezikler [Opiyat Analjezikler]
Adrenerjik Sistemi Etkileyen İlaçlar
Kolinerjik İlaçlar
Nöromüsküler Bozukluklarda Kullanılan İlaçlar [Kas Gevşeticiler]
Hipertansif –Antihipertansif ve Antianjinal İlaçlar
Eikozanoitler
Kantitatif Yapı Etki İlişkileri [QSAR]
Asimetrik Sentez
Kombinatoryal Kimya
Antipiretik Analjezikler
Radyopaklar
Stereokimya–Biyolojik Aktivite ve Biyo-İzosterizm
İndeks


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 7
Sayfa Sayısı : 1016
Ağırlık : 1016
En / Boy : 19,5 / 27,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺322,00

Tıp eğitiminde yer alan çekirdek kavramları, etkinlikleri ve yaklaşımları kapsayan, Bir Bakışta Tıp Eğitimi, bu hızla genişleyen araştırma ve uygulama alanına kısa, ulaşılabilir bir giriş sağlamaktadır.

Bu kitap tıp eğitiminin anahtar özelliklerine bir giriş olarak tasarlanmıştır. Tıp eğitimine yeni başlayanlar için genel bir bakış sağlayacak, daha deneyimliler için kullanışlı bir özet olacaktır.

Bir Bakışta Tıp Eğitimi doktor, diş doktoru, hemşire ve çeşitli düzeylerdeki (öğrenciler dahil) diğer sağlık çalışanları ve destek personelinin ilgisini çekecektir. Kitap özellikle tıp öğrencileri, eğitim almakta olan doktorlar ve onların öğretmenleri, supervizörleri, mentorları ve eğiticilerine uygundur. Eğitim ve öğretimi geliştirmek için yola çıkanları bilgilendirmek ve cesaretlendirmeyi amaçlar.

Bir Bakışta Tıp Eğitimi:

     Anahtar kavram ve terminolojinin açıklandığı son derece görsel bir şekilde sunulan çekirdek bilgiyi aktarır.
     Association for the Study of Medical Education (ASME) yayını olan Understanding Medical Education’ın yararlı bir eşlikçisidir
     Geniş bir dizi başlık ve temayı kapsar
     Hem sınıfta hem de klinik ortamlarda öğretme ve öğrenme için mükemmel bir rehberdir


Basım Ayı/Yılı : 2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 120
Ağırlık : 120
En / Boy : 19,5 / 27,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺138,00
Hastalığı, Kronik Hastalığı, Yaşlanmayı ve Yaşamın Kendisini Anlamanın Anahtarı

“Mitokondri başlığı, bu konu hakkında bilgisi olmayanlara ilgi çekici gelmeyebilir ancak bu kitap sayesinde biyoloji eğitimi almayanlar bile mitokondrilerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilirler. Kısırlıktan, yaşlanmaya, kanserden nörolojik hastalıklara kadar Dr. Lee Know size mitokondrilerin sağlık ve hastalıkta ne kadar önemli bir rol oynadığını öğretecektir.”
-Stephanıe Seneff, PhD, kıdemli araştırmacı, MIT Bilgisayar Bilimi ve
Yapay Zeka Laboratuvarı

“1991 yılında, sağlık sorunlarıyla karşılaştığımda, mitokondri sağlık ara- yışımın merkezinde oldu. Son yıllarda, gittikçe daha fazla araştırmacı ve klinisyen bu küçük enerji santrallarıyla ilgileniyorlar. Dr. Lee Know şimdiye dek göz ardı edilen bu organellerin işleyişini mükemmel bir şekilde anlatıyor ve metabolik sistemimize nasıl bakacağımızı gösteriyor. ”
-Dr. Nasha Wınters, Kanser için Metabolik Yaklaşım’ın eş yazarı

“Mitokondri ve Tıbbın Geleceği, insan sağlığı için çok önemli bir konuyu ele alıyor. Kronik hastalığı iyileştirmek ve insan ömrünü uzatmak söz konusu olduğunda, bu kitabın içeriğinin tıbbın geleceğini şekillendireceği söylenebilir.”
Arı Whıtten çok satan yazar ve Energy Blueprint’in yaratıcısı

Neden yaşlanıyoruz? Neden kanser oluyoruz? Kalp yetmezliği ve Alzheimer hastalığı ya da kısırlık ve işitme kaybı arasındaki bağlantı nedir? Ömrümüzü uzatabilir miyiz? Tüm bu sorular ve daha fazlası, tek bir tartışma noktasıyla cevaplanabilir: mitokondri.

Mitokondri ve Tıbbın Geleceği’nde, naturopat doktor Lee Know, hücrelerimizin sıklıkla gözden kaçan güç merkezleri olan mitokondrilerin destansı hikayesini, tıpta ve hastalıkla mücadelede oynadıkları hayati rolü anlatıyor.

Mevcut araştırmalar, görünüşte bağlantısız olan birçok dejeneratif hastalığın sebebinin işlevsiz mitokondriler olduğunu ortaya koydu. Dr. Know CoQ10, D-riboz, kannabinoidler ve ketojenik diyet tedavisi gibi mitokondriyal optimizasyon için takviyeler, yaşam tarzı değişiklikleri ve bunların nasıl başarıyla uygulanacağı hakkında en son bilgileri sunmaktadır. Bu kitap, kronik hastalık ve hastalığın gerçek kökleriyle ilgilenen hekimlerin yanı sıra optimal sağlık ve uzun ömürle ilgilenen herkes için paha biçilmez bir kaynaktır.


Basım Ayı/Yılı : 12/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 272
Ağırlık : 272
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺138,00
Çocuğunuzun Psikolojik ve Cinsel Gelişim Problemlerinin Çözüm Yolları

Aile ve Evlilik Terapisi, Cinsel Terapi, Çocuk ve Ergen Terapisi gibi konularda çalışmalarını sürdüren, gerek yazıları gerekse verdiği seminerlerle aileleri doğru zamanda doğru bilgilerle bilinçlendirmeyi misyon edinen Psikoterapist Dr. Obengül Ejder, bu kitapla çocuklarınızın büyüme döneminde karşılaşabileceğiniz psikolojik ve cinsel gelişim problemlerine farklı bir bakış açısı ile çözüm bulabilmenizi amaçlıyor. Kitaptaki örneklerle “bu çocuğun problemi” diye nitelendirdiğiniz şeylerin aslında ailenin probleminin bir yansıması olduğunu, eğer altta yatan gerçek nedeni bulup çözemezseniz, onun gelecekte nasıl psikolojik hasarlar alabileceğini fark etmenizi sağlamaya çalışıyor.

Hemen her tanıştığım yeni anne baba “nasıl çocuk yetiştirmeliyim?” sorusunu bana sormuştur. Genellikle “çocuklara ait kullanım klavuzu; aslında çocukla birlikte gelir ve sadece geriye doğru okunur, geleceğe yönelik bir ipucu vermez” derim. Bu kitap bu ipuçlarını biraz da olsa açığa çıkarmış. Yeni anne babalara önerebileceğim bir kitap olmuş. Sade bir dil, dikkat çekici illüstrasyonlar ile kolay okunabilir bir kitap. Bir sıkıntı olduğunda tekrar başvurulabilen, sanki bir kulanım kılavuzu ve ilk yardım kitabı gibi.

Sağlıklı olmak herhangi bir fiziksel rahatsızlığın olmamasından ibaret değildir; mutlu olmayı da gerektirir. Mutluluk ise ruhsal olarak sağlıklı olmakla mümkündür ve ruhsal sağlığı yerinde mutlu bir birey ancak ve ancak mutlu bir ailede yetişir. Değerli meslektaşım Psikoterapist Dr. Obengül Ejder, mutlu bir aile olmaya ve mutlu bireyler yetiştirmeye dair her şeyi A’dan Z’ye anlattığı, adeta bir “mutluluk rehberi” niteliğindeki kitabı ile mutlu ve sağlıklı ilişki oluşturmak, aile kurmak ve çocuklar yetiştirmek isteyenlerin yoluna ışık tutuyor.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 210
Ağırlık : 210
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺161,00

Dünyanın dörtte üçü denizdir. Yurdumuzun üç bir yanı denizlerle çevrilidir. Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine biz sahibiz. Köklü bir deniz kültürümüz var. Romanımda denizi, denizcileri, deniz tutkusunu anlatmaya çalıştım. Bir deniz subayıyla onun deniz sevdalı oğlunun öyküsünü okuyacaksınız. İnsanların sevdikleri mesleklerde çalışarak nasıl başarılı olduklarına, neler ürettiklerine tanık olacaksınız. Yeni şeyler öğrenmenin yolunun yeni şeyler denemekten geçtiğinin farkına varacaksınız.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 44
Ağırlık : 44
En / Boy : 13 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺55,20

Sizler bize hayatın en güzel ödülüsünüz. Çünkü ailenizin, ülkenizin hatta gezegenimizin geleceği sizlersiniz. İşte bu nedenle çok iyi eğitilmeniz gerekir. Yedi öykülük “SOBE SOBE MOBESE” eserimde sizlerin hoşça vakit geçirmenizi istedim. Öykülerim size okumayı sevdirecek. Ayrıca sevgi, saygı, sorumluluk, sağduyu, empati ve paylaşma

gibi güzel erdemler kazandıracak. Kişilik yapınıza bir tuğla da ben koyabilirsem ne mutlu bana. Sizlere bugünün küçüğü olduğunuz için sevgilerimi sunuyor, yarının büyüğü olduğunuz için de değer veriyorum. Esen ve şen kalın.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 65
Ağırlık : 65
En / Boy : 13 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺55,20

Bir düşünür, “İnsan aklı şemsiye gibidir, açık olduğu zaman daha iyi çalışır.” diyor. İnsanın aklını kullanması önemlidir. Ama sorunlar karşısında aklını yerinde ve
zamanında kullanmak daha önemlidir. Romanımda beş gencin bir dizi çevre felaketleri karşısında aklını kullanıp nasıl kurtulduklarını okuyacaksınız. Çevreyi korumanın
ne kadar önemli olduğunun bilincine varacaksınız. Çare doğayı kirletmemek ve mavi gezegenimizi evimiz gibi temiz tutmaktır.


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 77
Ağırlık : 77
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺69,00

Çocuklarımız bilim ve teknolojiden uzak kalmamalı. Teknoloji ürünlerinden yararlanmasını bilmelidir. “Robotik İstila” romanımda yapay zeka ürünü robotların hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığına tanık olacaksınız. Bilimsel buluşların bencilce kullanıldığında zararlı olur. Romanımda böyle bir bilim adamının sorumsuzluğu yüzünden robotlar, kendi kendilerini programlıyor. Kontrolden çıkıp insanlık için tehlikeli olduğunu okuyacaksınız. Yirmi birinci yüzyıl bilişim çağı oldu. Çocukların çağın gereği yenilikleri öğrenmeli, bunları insanlığın yararına kullanmalıdır.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 130
Ağırlık : 130
En / Boy : 13 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺92,00

Ünlü OZAN Ömer Hayyam bir dörtlüğünde, 
“Bir sır daha var çözdüklerinden başka, Bir ışık daha var bu ışıklardan başka, Hiçbir yaptığınla yetinme, geç öteye, Bir şey daha var, bütün yapıtlardan başka.”
Diyor. Bu günkü uygarlık yaptıklarıyla yetinmeyenlerin eseridir. “Uçan Otomobil Atmaca” bilim kurgu romanımda çocuklarımızın, gençlerimizin ufkunu açmak istedim. İnsan nüfusunun giderek arttığı, karayollarının araba nüfusuna yetmediği günümüzde hava yollarının yoğun olarak kullanılması kaçınılmazdır. Gelecekte oto jetlerin, jet otobüslerin, uçan taksilerin havalarda salındığını görmek hayal olmayacaktır. Gönül ister ki bu hayallerin gerçekleşmesinde bugünün çocukları olan yarının yetişkinlerinin buluşlarıyla katkıda bulunsun.


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 105
Ağırlık : 105
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺92,00

Sizler bize hayatın en güzel ödülüsünüz. Çünkü ailenizin, ülkenizin hatta gezeğenimizin geleceği sizlersiniz. İşte bu nedenle çok iyi eğitilmeniz gerekir. Dokuz öykülük “YUNUS İMPARATORLUĞU” eserimde sizlerin hoşça vakit geçirmenizi istedim. Öykülerim size okumayı sevdirecek. Ayrıca sevgi, saygı, sorumluluk, sağduyu, empati ve paylaşma gibi güzel erdemler kazandıracak. Kişilik yapınıza bir tuğla da ben koyabilirsem ne mutlu bana. Esen ve şen kalın değerli okurlarım.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 87
Ağırlık : 87
En / Boy : 13 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺73,60

Mutluluk hayata gülümsemedir. Eğer mutluluğu yüreğinizin ta derinliklerinde duymak istiyorsanız bu romanımı okumanızı salık veririm. Hem eğlenip gülecek hem de doğru olmanın faziletleriyle yüzleşeceksiniz. Doğruyu söylemek kolay ama anlatmak zordur. Doğruların en güzel doğru davranmakla anlatıldığına tanık olacaksınız. Bernand Shaw, “Yanlışlık fare deliğinden geçer, doğruluk kapılardan sığmaz.’’ diyor. Hayat yolunda doğruluk daima pusulanız olsun.


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 44
Ağırlık : 44
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺55,20

Teknoloji baş döndüren bir hızla ilerlerken terbiyeden taviz verilmemelidir. Aslında terbiye teknolojinin sigortasıdır. Aksi olsaydı bilim çağı zulüm çağı olurdu. Aslında bütün bilimsel gelişmeler insanların hayrınadır. Yani insanlığın iyiliği için kullanılmalıdır. Sabrın bütün başarıların mayası olduğunu öğreneceksiniz.


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 49
Ağırlık : 49
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺55,20

“Çocukluk Arkadaşım” romanımda siz değerli çocuklarımıza başarılı olmanın ipuçlarını vermek istedim. Roman kahramanlarından Recai Bey’in nasıl doruklara eriştiğini, Orhan Bey’in neden yerinde saydığını eserimi okuyunca anlayacaksınız. Hayatınızı planlamayı, başarılı bir öğrenci olmayı öğreneceksiniz. İlerlemenin sihirli değneğinin özgüven olduğunun farkına varacaksınız.


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 47
Ağırlık : 47
En / Boy : 13 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺55,20

Birincil yenilenemez enerji kaynaklarına bağım­lılığın azaltılabilmesi için yenilenebilir enerji kay­naklarının kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgâr enerjisi kullanım alanı ve yaygınlığı açısından ilk sırada yer almaktadır. Bunda, en düşük işletme maliyetine sahip olması ve dünyanın büyük kıs­mında yararlanılabilmesi etkili olmaktadır. Ener­jiye daha fazla ihtiyaç duyan gelişmiş ekonomi­ler ile birlikte aynı zamanda çevre duyarlılığı yüksek olan ülkelerin son yıllarda rüzgâr enerjisi üretimine ağırlık verdiği görülmektedir.
Rüzgâr elektrik santrallerinde kullanılan teknolojilerde birçok alter­natif ve çeşitlilik bulunmaktadır. Santrallerin mekanik ve elektronik donanımları bu alanda uzmanlaşma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu uzmanlaşma çalışmaları aynı zamanda bilim adamlarına ve işletme­cilere kolaylık sağlamıştır. Bununla birlikte hızlı bir gelişme gösteren rüzgar teknolojilerinde proses kontrolü konusunda belirsizlikler or­taya çıkmıştır. Coğrafi olarak çok farklı koşullara sahip bölgelerde ve onlara uygun şekilde, boyut olarak çok farklı özelliklere sahip rüzgâr santrallerinin hepsinde ortak bir kontrol biçimi oluşturulmasında so­runlar yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışma içerisinde farklı özelliklere sahip santrallerde uygulanan kontrol al­goritmalarını inceleyerek, oluşturarak tümünü aynı yayın içerisinde toplayabilmek amaç edinilmiştir. Böylelikle rüzgâr santralleri ve işle­yişleri ile ilgili bilgilerin tümü bir kitap içerisinde toplanarak, konu ile ilgili çalışan herkese bir kılavuz kitap olması hedeflenmiştir.

 

 


Basım Ayı/Yılı : 11/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 161
Ağırlık : 161
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺115,00

Otizmli Çocuklarda Hareket Eğitimi ve Yaşam Kalitesi

Otizm spektrum bozukluğu sözel ve sayısal olmayan iletişimde yetersizlik, sosyal fonksiyonlarda eksiklikler, basmakalıp ve sınırlı yaşama alanı ve davranışlar ile karakterize norogelişimsel bir bozukluktur. Otizm spektrum tanısı almış çocuklar normal gelişim gösteren yaşıtları gibi davranamayabilir ve öğrenemeyebilirler. Ancak ilgili eğitsel önlemler ile birçok otizmli çocuk bu sorunlardan büyük ölçüde kurtulmaktadır. Düzenli olarak uygulanacak hareket eğitimi ve eğitsel oyun programının otizmli çocukların motor becerilerine ve yaşam kaliteleri üzerine etkisini normal bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri açısından oldukça önemlidir

 


Basım Ayı/Yılı : 11/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 94
Ağırlık : 94
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺78,20

     
Bölüm 1 Biyokaçakçılığın Doğal Denge Üzerindeki Etkisine Yönelik Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilgi Düzeyleri
Bölüm 2 Hücre ve Bölünmeler Ünitesinin Öğretiminde Kullanılan Çalışma Yapraklarının Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
Bölüm 3 Moleküler Modelleme Yazılımlarının Biyoloji Eğitiminde Kullanımının Sistematik Alanyazın Yöntemi İle İncelenmesi
Bölüm 4 Eğitim Teknolojilerine Yeni Bir Bakış: Sanal Laboratuvar
Bölüm 5 2F Öğrenciler için Daphnia’nın Kalp Atım Sayısının 3D Simülasyonu ile Gösterilmesi
Bölüm 6 Türkiye’de Böcek Eğitimi Üzerine Yapılan Çalışmalar: Biyoloji Eğitiminin Karanlıkta Kalmış Cevheri
Bölüm 7 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Atom Konusundaki Fen Eğitimi Yönelimleri
Bölüm 8 Ortaokul Öğrencilerinin Canlı Varlıklara Yönelik Görüşlerinin
İncelenmesi
Bölüm 9 Öğretmenlerin Su Sorununa Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
Bölüm 10 Kimya Öğretimi ve Öğrenimi İçin Yapay Zekâ Dil Modeli GPT-4: Fırsatları ve Zorlukları Üzerine Bir İnceleme
Bölüm 11 Ortaokul Öğrencilerinin Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Bölüm 12 Lise Öğrencilerinin Su Kaynaklarının Kullanımına Yönelik Farkındalık ve Davranışlarının İncelenmesi
Bölüm 13 Biyoloji Ders Kitabında Yer Alan Hücre Bölünmeleri Ünitesindeki Ölçme ve Değerlendirme Etkinliklerinin Öğretmen
Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Bölüm 14 Sağlık Okuryazarlığı Kapsamında Covid-19 Pandemisine Yönelik Katılımcı Görüşleri
Bölüm 15 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Öğretiminde Örnek Bir Sınıf İçi Uygulama ve Sürece İlişkin Öğrenci Görüşleri
Bölüm 16 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Derslerinde Yaşadıkları Öğrenme Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri
Bölüm 17 Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Bölüm 18 Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Fen Öğretimi: Lisansüstü Tezlerin Analizi
Bölüm 19 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konularda Oluşturdukları Argümanların Analizi ve İnformal Akıl Yürütme Bakımından
İncelenmesi
Bölüm 20 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Algılarının Geliştirdikleri Etkinlikler Aracılığıyla İncelenmesi
Bölüm 21 Biyoloji Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilikleri ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 414
Ağırlık : 414
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺276,00

Bölüm 1
Giriş
1.1. Cinsel İstismar
1.1.1. Cinsel İstismar Tanımı
1.1.2. Cinsel İstismar Türleri
1.1.3. Cinsel İstismar Mağduru Çocuk-Ergen
1.2. Hukuksal Yapı
1.2.1. Uluslararası Hukuki Çerçeve
1.2.2. Türkiye’de Çocuk Cinsel İstismarına Yönelik
Hukuki Yapı
1.3. Cinsel İstismar Mağduru Çocuklar ve Sosyo-demografik Özellikleri Alanında Yapılmış Araştırmalar
1.4. Cinsel İstismar ve Psikolojik Belirtiler Alanında Yapılan Araştırmalar
1.5. Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları
Bölüm 2
Yöntem
2.1. Araştırmanın Yöntemi
2.2. Örneklem
2.3. Veri Toplama Araçları
2.3.1. Kişisel Bilgi Formu
2.3.2. Kısa Semptom Envanteri
2.3.3. Ergenler için Ruhsal Sorunlar Tarama Ölçeği
2.3.4. Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği-Cinsel İstismar Alt Boyutu
2.4. Verilerin Analizi
vi İçindekiler
Bölüm 3
Bulgular
3.1. Sosyo-Demografik Özelliklere Ait Bulgular
3.1.1. Olgu ve Karşılaştırma Grubuna Ait Sosyo-demografik Bulgular
3.1.2. Olgu ve Karşılaştırma Grubunun Ailelerine Ait
Sosyo-demografik Bulgular
3.1.3. Cinsel İstismar Mağduru Ergenlerin Olay
Öyküsüne Ait Bulguları
3.2. Kullanılan Ölçeklerin Güvenirlik Analizi Bulguları
3.3. KSE ve ERST Ölçeklerine ve Alt Ölçeklerine Ait Korelasyon
Katsayılarına Dair Bulgular
3.4. Psikolojik Belirtilere Ait Bulgular
3.4.1. Cinsel İstismar Grubunun Psikolojik Belirtilerine Ait Bulgular
Tartışma
Kaynaklar


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 81
Ağırlık : 81
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺73,60

  
BÖLÜM 1 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel Kavramlar
BÖLÜM 2 Geçmişten Günümüze Yabancılara Türkçe Öğretimi
BÖLÜM 3 Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Tamamlayıcı Cilt ile Önceki Sürümün Karşılaştırılması
BÖLÜM 4 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Teknikler
BÖLÜM 5 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Eğitimi
BÖLÜM 6 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Eğitimi
BÖLÜM 7 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Eğitimi Becerisinin Yeri
BÖLÜM 8 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi
BÖLÜM 9 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi, Yeri ve Geliştirilmesi
BÖLÜM 10 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sesletim
BÖLÜM 11 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretimi
BÖLÜM 12 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
BÖLÜM 13 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metin Kullanımı
BÖLÜM 14 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Materyal Hazırlama
BÖLÜM 15 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Web Teknolojisinin Kullanımı
BÖLÜM 16 Yaratıcı Drama ile Yabancılara Türkçe Öğretimi
BÖLÜM 17 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Etkileşim
BÖLÜM 18 Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yeni Yönelimler
BÖLÜM 19 Göçle Gelen Bireylerin Dil Sorunları
BÖLÜM 20 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Karşılaştıkları Mesleki
Güçlükler, Sorunlar ve Sorunlara Çözüm Önerileri
BÖLÜM 21 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 290
Ağırlık : 290
En / Boy : 19,5 / 27,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺276,00


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 146
Ağırlık : 146
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺276,00

Bu kitap ileri düzeyde istatistik bilgileri içeren bir kaynaktan ziyade, bilimsel tez, araştırma, makaleler vs için istatistiksel kısımların anlaşılabilmesi ve çalışma öncesinde bir istatistikçiye başvurmadan önce çalışmanın hipotezlerinin nasıl kurulması gerektiğini ( çünkü kurulan hipotezlere uymayan bir çalışma başlığı bile çalışmanın eksik kalmasına neden olacaktır) ve örnek birimleri seçilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini okuyucuya yol göstermek için yazılmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 95
Ağırlık : 95
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺92,00

Giriş
1. Araştırmanın Konusu, Önemi ve Amacı
2. Araştırmanın Yöntemi ve Kaynakları
3. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları
4. Burhânüddîn en-Nesefî
4.1. Hayâtı
4.2. Eserleri
4.3. Yaşadığı Dönemin ve Coğrafyanın Siyâsî, Sosyal, İlmî ve
Kültürel Yapısı
Bölüm 1
Allah’ı İdrâk
1.1. Allah’ın Mâhiyet ve Hakîkatinin İdrâki
1.2. Allah’ın Varlığını Bilmenin Yolları
1.3. Allah’ın Varlığının Delilleri
Bölüm 2
Allah’ın İsimleri
2.1. İsim-Müsemmâ İlişkisi
2.2. İsim ve Sıfat İlişkisi
2.3. İsim ve Sıfatlara Farklı Yaklaşımlar
2.4. İsimlerin Tasnîfi
2.5. Allah’ın İsimlerinin Tevkîfî veya Kıyâsî Oluşu
2.6. İsm-i A‘zam Meselesi
2.7. Allah
2.8. Kelime-i Tevhîd
2.9. Esmâ-i Hüsnâ
Bölüm 3
Allah Hakkında Kullanımı Tartışmalı Kavramlar (Zevâid)
3.1. Zât İsimleri (Esmâu’z-Zât)
Bölüm 4
Allah’ın Sıfatları
4.1. Sıfatların Tasnîfi
4.2. Sıfatlara Delâlet Eden Lafızlar
4.3. Rü’yetullâh
4.4. Tahsîn/Hüsün ve Takbîh/Kubuh
4.5. Allah’ın Fiillerinde ‘İllet
Sonuç
Kaynaklar


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 391
Ağırlık : 391
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺276,00

BLW ve Geleneksel Yöntem Tamamlayıcı Beslenme Rehber - Modül 1
Anne Sütü ve Yararları 
Uygun Tamamlayıcı Beslenme 
Tamamlayıcı Beslenmede Uygun Zaman 
Tamamlayıcı Beslenmeye Geçiş Zamanına Etki Eden Etmenler 
Tamamlayıcı Beslenmede Uygun Kalite 
Tamamlayıcı Beslenmede Doğru/Yeterli Besleme 
Uygun Tamamlayıcı Besinler 
Tamamlayıcı Beslenmede Güvenli Besleme 
Tamamlayıcı Beslenmede Keyifli Beslenme
Tamamlayıcı Beslenmede Dikkat Edilecek Noktalar
BLW ve Geleneksel Yöntem Tamamlayıcı Beslenme Rehber – Modül 2-A
6-8 Aylık Bebeğin Yaş Dönemine Özgü Beslenme Özellikleri 
Yaş Dönemine Özgü Verilebilecek Besinler 
Yaş Dönemine Özgü Verilmemesi Gereken Besinler 
Besinlerin Hazırlanışı 
Yaş Dönemine Özgü Beslenmenin Desteklenmesi 
Katı Gıda ve Besin Reddi 
Yaş Dönemine Özgü Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
BLW ve Geleneksel Yöntem Tamamlayıcı Beslenme Rehber – Modül 2-B
6-8 Aylık Bebek Beslenmesi
Bebek Liderliğinde Beslenme (BLW) Yaklaşımı 
Bebeğin Kendi Kendine Yemesi 
Bebek Liderliğinde Beslenmede Avantaj ve Dezavantajlar 
6-8 Aylık Bebeğin Yaş Dönemine Özgü Beslenme Özellikleri 
BLW Yönteminde Yaş Dönemine Özgü Verilebilecek Besinler 
BLW Yönteminde Yaş Dönemine Özgü Verilmemesi Gereken Besinler 
BLW Yönteminde Besinlerin Hazırlanışı 
BLW Yönteminde Yaş Dönemine Özgü Beslenmenin Desteklenmesi 
Katı Gıda ve Besin Reddi 
Yaş Dönemine Özgü Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
BLW ve Geleneksel Yöntem Tamamlayıcı Beslenme Rehber – Modül 3-A
9-12 Aylık Bebek Beslenmesi
9-12 Aylık Bebeğin Yaş Dönemine Özgü Beslenme Özellikleri 
Yaş Dönemine Özgü Verilebilecek Besinler 
Yaş Dönemine Özgü Verilmemesi Gereken Besinler 
Besinlerin Hazırlanışı 
Yaş Dönemine Özgü Beslenmenin Desteklenmesi 
Yaş Dönemine Özgü Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
BLW ve Geleneksel Yöntem Tamamlayıcı Beslenme Rehber – Modül 3-B
9-12 Aylık Bebek Beslenmesi
9-12 Aylık Bebeğin Yaş Dönemine Özgü Beslenme Özellikleri 
Yaş Dönemine Özgü Verilebilecek Besinler 
Yaş Dönemine Özgü Verilmemesi Gereken Besinler 
Besinlerin Hazırlanışı 
Yaş Dönemine Özgü Beslenmenin Desteklenmesi
Yaş Dönemine Özgü Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Kaynaklar


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 145
Ağırlık : 145
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺138,00

Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önleme çabalarının yoğunlaştığı döneme özgü ortaya çıkan fikirlerin temelinde Türk, Türkçü ve milliyetçi unsurların varlığı hemen göze çarpar. Özellikle de Balkanlar ile Rusya merkezli müslümanların ağırlığı kendini hissettirir. Her ne kadar Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi siyasi düşünceler devreye girmiş ve devleti kurtarma girişimleri artmışsa da Türklük ve Türkçülük fikri baskın bir şekilde temellenmiştir.
Osmanlı’da 19. yüzyıl ortalarında ve özellikle 20. yüzyıl başlarında yükselen milliyetçi akımlar, bilhassa gençler arasında karşılık bulunca sosyal, siyasi ve bilimsel amaçlı dernekler hızla çoğalmaya başladı. Türk Derneği, Türk Yurdu Cemiyeti, Türk Gücü ve Türk Ocakları gibi kuruluşlar tarih sahnesindeki yerini aldılar.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 248
Ağırlık : 248
En / Boy : 21 / 29
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺736,00

Osmanlı döneminde bir sancak merkezi olarak gelişen Gümüşhane, Osmanlı hâkimiyetine girdiği 1479’da ilk olarak merkezi Sivas olan Rum Eyaletine dâhil edilmiş ve kayıtlarda Karye-i Palu Canca adıyla zikredilmiştir. 1535’te Erzurum Beylerbeyliğinin oluşturulmasıyla birlikte buraya bağlanmıştır. Zaman içerisinde gelişerek büyüyen Gümüşhane, 17. yüzyılda kaza haline getirilmiş ve Trabzon Vilayetine bağlanmıştır. 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren de bazı idari değişiklikler olmakla birlikte devletin yıkılışına kadar Torul, Kelkit ve Şiran kazaları ile Kovans, Yağmurdere ve Kürtün nahiyelerinden oluşan bir sancak statüsünde Trabzon Vilayetine bağlı kalmıştır. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Osmanlı dönemindeki idari yapısını koruyarak 20 Nisan 1924 günü toplanan TBMM’nin 2. celsesindeki Mevâdd-ı Müteferrika-i Vilâyât başlıklı görüşmelerde kabul edilen 491 Sayılı Kanun’un 89. Maddesi’nin kabulüyle il yapılmıştır. Osmanlı döneminde Gümüşhane’nin merkezini ise bugün Süleymaniye Mahallesi olarak bilinen yerleşim yeri oluşturmuştur.

Bir sahil vilayeti olan Trabzon Vilayetinin Karadeniz’e sahili bulunmayan tek sancağı konumunda bulunan Gümüşhane Sancağının merkezi konumundaki şehir bugün maalesef terkedilmiş ve yok olmaya yüz tutmuş durumdadır. Günümüzde Gümüşhane’nin mahallelerinden biri olan Süleymaniye bugün yerel yönetimlerin ilgi odağı durumundadır. Buranın turizme kazandırılması Gümüşhane Belediyesi, Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane İl Kültür ve Trurizm Müdürlüğü tarafından yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Ancak yerel yöneticiler tarafından yürütülen tarihi kenti ayağa kaldırma çalışmaları akademik destekten yoksundur. Maalesef yerel yöneticiler bu konuda sanat tarihçileri, tarihçiler, mimarlar vs. den oluşan bir komisyon kurmaktan imtina etmektedir. Bu şekilde yapılan restorasyon çalışmaları ise kentin artık geri getirilemez bir şekilde yok olmasına neden olmaktadır. Bu çalışma, şehrin tarihi mirasını ortaya koyarak günümüzde Gümüşhane’nin güzide mahallelerinden biri olan Süleymaniye’nin tekrar ayağa kaldırılması çalışmalarına önemli oranda tarihi bir altyapı kazandırma amacındadır.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 187
Ağırlık : 187
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺128,80

INTRODUCTION
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN TURKISH HISTORY
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION POLICIES BEFORE THE FOUNDATION OF REPUBLIC
Foreign Language Education Before Islam
Huns (220 BC – 469 AD)
Turkic Khaganate (Göktürks) (552 AD – 752 AD)
Uyghurs (745 AD – 845 AD)
Foreign Language Education After Islam
Karakhanids (840 AD- 1212 AD)
Seljuk Empire (1037 AD - 1194 AD)
Ottoman Empire (1299 AD – 1923 AD)
Foreign Language Education at Madrasahs in the Early Ottoman Period
Foreign Language Education at Sibian Schools
Foreign Language Education at Palace School (Enderun)
The Importance of the Peace of Karlowitz in Relation to Foreign Language Education
The Importance of Tulip Era and Tanzimat Reform Era
(Westernization Movements) in Foreign Language Education in Ottoman Empire
The Importance of Galatasaray High School (Mekteb-i Sultani)
in Relation to Foreign Language Education
The Importance of the First and Second Constitutionalist
Period (1876-1918) in Relation to Foreign Language Education
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION POLICIES AFTER THE . FOUNDATION OF REPUBLIC
Early Republican Period (1923-1950)
Foreign Specialists’ Reports on the Turkish Education System in the Early Republican Period (1923-1960)
Foreign Language Education in Governments’ Development
Plans and Programs in the Early Republican Period
Elementary School Curricula
High School Curricula
1924 High School English Curriculum
Foreign Language Teacher Training Implementations in the Early Republican Period
Foreign Language Education in the Multi Party Period (1950-1980)
Foreign Language Education Implementations of MoNE Between 1950-1980 and Anatolian High Schools
Domination of English Language in the Multi-Party Period
Foreign Language Education at Private Schools in the Multi-Party Period
National Education Councils (Milli Eğitim Şuraları) in the Multi-Party Period
Foreign Language Education Policies in Turkey After 1980
Law on Foreign Language Education and Teaching
National Education Councils After 1980
The Eight - Year Uninterrupted Education System
Turkey’s Relations with the European Union and Foreign Language Education
Foreign Language Education in the Strategic Plans of Mone
CONCLUSION
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PROBLEMS IN TURKEY
Methodological Problems in Teaching Foreign Language in Turkey
The Effects of Linguistic Imperialism on Foreign Language Education Policies of MoNE
The Problems with the Foreign Language Teacher Training and Appointment Policy of Turkey
The Problems with the Assessment and Evaluation System
Frequent Changes in Ministry of Education and Education Systems in Turkey
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN THE TURKEY’S EDUCATION
VISION 2023
Material Development and Technology Use in Foreign Language
Education in Turkey in Relation to 2023 Vision Document: EBA and YEĞİTEK
SUGGESTIONS
APPENDICES
REFERENCES


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 185
Ağırlık : 185
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺138,00

Bu kitapta Hayvan Sağlığı Ekonomisi’nde temel konular bir arada değerlendirilmeye ve bu alanda yaşanan güncel gelişmeler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla kitapta; hayvansal üretim ekonomisi, hayvan sağlığı ekonomisindeki temel epidemiyolojik kavramlar, hayvan sağlığı ekonomisi açısından kayıt tutma ve önemi, hayvan hastalıklarından kaynaklanan ekonomik kayıplar, hesaplama yöntemleri, hayvan hastalıklarını modelleme yöntemleri, hastalıklarla mücadele ve kontrol stratejileri ve sürü sağlığı yönetiminde biyogüvenliğin yeri ve hastalık ekonomisi açısından önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla bu alanda yazılmış sınırlı sayıdaki kitap ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmalardan yararlanılmaya çalışılmıştır. Hayvan sağlığı ekonomisinin gelişmesi ve bilgi birikiminin artmasına katkı sağlayan, bu alanda eser veren ve çalışma yapan bilim insanlarına teşekkürü bir borç biliriz. Bu kitap; Hayvan Sağlığı Ekonomisi alanında yapılan çalışmaların ve sağlanan gelişmelerin birlikte değerlendirildiği ilk Türkçe eser olma özelliği taşımaktadır. Bu açıdan veteriner hekimlere, veteriner fakültesi alanında öğrenim gören genç meslektaş adaylarına ve özellikle lisansüstü eğitim yapanlar ile sahada bu alanda çalışan uygulayıcılara önemli katkı sağlayacaktır. Bu alanda detaylı yaklaşımlar içeren ilk kaynak kitap olarak düşünülmüş bu çalışmada okuyucuların önerileri ve görüşleri eserin daha faydalı olması için oldukça önemlidir. Bu açıdan yapılacak katkılar yazarlar açısından oldukça değerlidir ve daha iyiye ulaşma açısından önem arz etmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 202
Ağırlık : 202
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺161,00

Muhafazakârlık, Avrupa’da kapitalist modernleşme süreci karşısında, bu sürecin çözdüğü toplumsal, kültürel, siyasi ve dinî tüm yapıların anlam ve sürekliliği adına gösterilen bir tepkidir. Türkiye’de ise muhafazakârlığın varlığı, modern Türkiye’nin doğuşuyla ortaya çıkmış ve cumhuriyetin ürettiği bir zeminde siyasal ve felsefi bir dil olarak berraklaşmıştır. Türkiye’de muhafazakâr düşüncenin belirginleştiği temel alan Batılılaşma tartışmaları ekseninde ortaya çıkmıştır. Batılılaşma çerçevesinde yeni bir millî kimlik inşa etme amacıyla gerçekleştirilen inkılaplara yönelik Türk muhafazakârlığı, bu inkılapların görmezden geldiği toplumsal hassasiyetlerin korunmasını esas alan ve ilerlemeyi farklı bir kulvardan izleyen bir modernleşme tasavvuruna sahip olmuştur. Türkiye’de Cumhuriyet ile birlikte inşa edilmeye çalışılan ulus-devlet inşasının merkezileşmeye, kültürü standartlaştırmaya ve toplumun homojenleştirilmesine dayanan bir süreç oluşunun Türkiye’de yarattığı gerilimler özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde farklı gerilimler ve farklı dirençler ortaya çıkarmıştır. Bu da Türkiye’de muhafazakârlığın tek boyutta yaşanmadığını, farklı dinamiklerle ele alınması gerekliliğini göstermiştir. Araştırmanın örnek alanı olarak belirlenen Siirt ile Türkiye’de muhafazakârlığın belli bir “yere” bağlı olarak irdelenmesi ve “yerel” olanın sosyolojik bilgisine ulaşılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi ve yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, 36 kişi ile gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlar neticesinde muhafazakârlığın belli bir “yer” e özgü olarak aldığı farklı biçimsellikler, mekânda yaşayan insanların toplumsal ilişkileri üzerinden ele alınmıştır. Elde edilen görüşme verileri fenomenolojik araştırma desenine bağlı kalınarak, betimsel olarak analiz edilmiştir. Görüşmeler neticesinde dinî, kültürel ve siyasal muhafazakârlığa yönelik yerel farklılıkları serimleyen önemli temalar ortaya çıkmıştır. Bu çalışma Muhafazakârlığın Yerel Görünümleri Siirt Örneği başlığı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hazırlanmıştır. Çalışmanın bu kıvama gelerek bir bütünlük kazanmasında pek çok kişinin emeği bulunmaktadır, onlara teşekkür etmeyi kendime bir borç bilirim. Öncelikle yüksek lisanstan bu yana öğrencisi olmaktan ve hem yüksek lisans hem de doktora sürecimi beraber yürütmekten son derece mutluluk duyduğum, bunca yıllık süre içerisinde hoşgörüsüne, engin fikirlerine ve anlayışına mazhar olduğum saygıdeğer hocam Prof. Dr. Mahmut Hakkı AKIN’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yüksek lisanstan bu yana akademik hayatıma kattığı her bilgi ve değer için kıymetli hocam Prof. Dr. Ahmet KOYUNCU’ya, değerli hocam Doç. Dr. Uğur ÇAĞLAK’a teşekkürlerimi sunarım. Çalışmama büyük ilgi göstererek Siirt’i daha iyi tanımamda ve araştırmamın ana hatlarının çizilmesinde emekleri olan, kıymetli fikir ve görüşlerini benimle paylaşan saygıdeğer hocalarım Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA’ya ve Prof. Dr. Yasin AKTAY’a şükranlarımı sunarım. Öte yandan Siirt Üniversitesi’nde birlikte mesai yaptığım kıymetli hocalarıma, personelimize, Siirt halkına ve saha çalışmasının gizli kahramanları olan katılımcılarıma da tüm emek ve içtenlikleri için teşekkür ederim. Son olarak, anneme ve babama, zorlu sürecimde bana verdikleri sonsuz destek için ve bugüne kadar bana kattıkları her şey için minnettarım. Eğitim ve akademik hayatımda sabırla ve inanarak benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli eşim Osman’a ve Siirt’in bize biricik hediyesi olan, O’na daha iyi bir gelecek bırakmak için çabaladığım sevgili kızım Zeynep Fatıma’ya tüm kalbimle teşekkür ederim.


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 366
Ağırlık : 366
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺243,80

Hizmetkâr liderlik etik temellere dayandığı için özellikle özel firmalarda ve işletmelerde çalışan bireylerin çok farklı özelliklerini ön plana çıkarma potansiyeline sahip bir kavramdır. Hizmetkâr liderliğin, çok önemli etkileri olabilmesine rağmen özellikle psikolojik personel güçlendirme ve yenilikçi davranış yaratma üzerinde ulusal ve uluslararası firmalarda çok önemli katkıları bulunabilir. Etik temelin getirdiği güven örgüt kültürünü olumlu etkileyebilir ve örgütsel vatandaşlığı ortaya çıkarabilir. Hizmetkâr liderliğin bireysel düzeyde örgütsel vatandaşlık davranışı geliştirdiği, çalışanların psikolojik olarak güçlü kalmalarını sağladığı ve yenilikçi davranışları motive ettiği açıkça ortadır. Mutlu çalışan = Mutlu Müşteri ise hizmetkâr liderlik çeviklik odaklı tüm organizasyonlar için ilgi odağıdır. Bizleri evlat olarak bugünlere getiren hakları hiçbir zaman ödenmez babam ve annem Mahmut KARABÖRK ve Feride KARABÖRK’ e minnetlerimi sunuyorum. Uzun bir yolculuk olan bu süreçte varlığı ile gayretlendiren çalışmalarımı keyif ve sabırla dinleyen eşim, yol arkadaşım Elif Nur KARABÖRK’ e sevgilerimi sunuyorum. Prenses kızım Gökçen ile uzun bir yol arkadaşlığımız var her aşamasında benimle olduğu için teşekkür ediyorum. Okuma alışkanlığı ile hayatta çok güzel yerlere gelecek olan sevgili Efe’ye teşekkür ediyorum. Bu satırlar yazıldığında henüz bir yaşında ve yıllar sonra okuyacak Umay’ ımıza babası ile akademik çalışmaları sürecinde daha az oynamak zorunda kalmasının acısını çıkaracağımıza söz veriyorum. Değerli zamanlarını bu çalışma için ayıran tüm banka çalışanlarına ve katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum.


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 150
Ağırlık : 150
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺115,00

İki Oryantal Çöl Kraliçesi Gertrude Bell ve Arabistanlı T.E. Lawrence


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 182
Ağırlık : 182
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺151,80

Türkiye’de tesettür algısının değişimi, muhafazakâr tabanda yaşanan değişimin bir parçası ve somut anlamda değişimin en görünür olduğu kısımlardan birisidir. Geleneksel anlamda tesettür anlayışının zaman içerisinde modern bir anlayışa dönüşmesi, hem Türkiye’de muhafazakâr kadının zihinsel dönüşümünün hem de örtünme pratiklerinde yaşanan dönüşümün göstergesidir. Bugün aynı aile içerisinde farklı nesillerin temsilcisi olan kadınların, tesettür giyimlerinin birbirinden farklılaştığı, aynı zamanda tesettür kavramının zihinlerde yer ettiği sembolün de değiştiği görülmektedir. Dönemin genç tesettürlüleri pek çok yönden anneleriyle farklılaşırken, anneleri ise kendi annelerinden farklılaşmaktadır. Gelinen noktada ise bugün yaşayan 3 neslin, tesettürü birbirinden farklı yorumlaması söz konusudur. Bu çalışmada farklı nesillerde yaşanan tesettür algısı, literatür taraması ve kuramsal çerçevenin oluşturulmasının ardından nitel uygulamalı bir araştırma ile değerlendirilmiştir. 6 aileden 3 nesil toplamda 18 kişi ile yarı-yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiş ve tesettür algısının değişimi çok yönlü faktörler eşliğinde ele alınmıştır. Türkiye’de tesettür kavramı uzunca yıllar çalışılmış ve tartışılmış bir konudur. Tesettür kavramı ve tesettürlü kadının toplumsal pratikleri Türkiye’de muhafazakâr tabanın değişimini gösteren, sosyolojik olarak derin anlamları içeren bir konudur. Bu tez çalışmasının her aşamasında bilgilerini, tecrübelerini ve değerli zamanlarını esirgemeyerek bana her fırsatta yardımcı olan danışman hocam Sayın Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın’a teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, her zaman olduğu gibi tez sürecinde de desteğini bir an olsun esirgemeyen değerli eşim Osman’a ve hayatımın tüm anında, yetişmemde büyük emeği olan kıymetli aileme teşekkürlerimi sunarım.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 224
Ağırlık : 224
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺138,00

Bu kitabın ortaya çıkmasındaki en büyük motivasyonumuz; çalışanlarda, öğrencilerde ve velilerde duygusal zekâ farkındalığının arttırılmasıdır. Her yeni farkındalık kazanımı bir sonraki gelişim sürecini destekler. Bu süreç domino taşı zincirine benzetilebilir.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 96
Ağırlık : 96
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺78,20
XVIII. Asır

Osmanlı Belgelerinde Kestel Nâm-ı Diğer Nâzilli Kazâsı (XVIII. Asır) isimli eser, XV. ve XVI. asır Aydın Sancağı Tahrir Defterleri, XVII. asır İcmâl ve Mufassal Avârız Defterleri ve bu asrın ikinci yarısı için Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi’ne dayalı bir Giriş yazısı ile birlikte, 1701-1798 tarihleri arasını ihtiva eden arşiv belgelerinin yeni harflere aktarılması ile vücut bulmuştur. Nâzilli Nâm-ı Diğer Kestel Kestel Kazâsı’nı ilgilendirmekte olup Anadolu Ahkâm Defterleri’nden seçilen 111 adet vesika, Şeriyye Sicilleri mevcut olmayan kazânın sosyo-ekonomik yaşantısının, kültür hayatının, idârî vaziyetinin ve bilhassa Nâzilli Mahkemesi’nin anlaşılmasını sağlamaktadır. Eserde, Şikâyet Defterleri ve Mühimme Defterleri’nden de belgeler bulunmakla beraber, Kadı ve Naib gibi mahkeme görevlilerinin muhtelif konularda merkeze yolladıkları arz, ilâm ve hüccetler, resmî görev tevcihleri, Avârız, Sâlyâne ve Tevzi Defterleri ve daha birçok evrak yeni harflere aktarılmıştır. Kitapta, Nâzillili Ayân âilesi Eycelizâdeler ile ilgili, XVIII. asırın ikinci yarısına ait mühim arşiv vesîkaları da bulunmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 4/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 364
Ağırlık : 364
En / Boy : 21 / 29,7
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺828,00
Tükendi

Uyku hayatımızın neredeyse üçte birlik bir kısmını kapsayan ve diğer tüm alanlarda da bizi; daha pozitif, daha verimli ve daha işlevsel bir hale getiren bir hayati ihtiyaçtır. Yeterli veya kaliteli bir uyku uyuyamayan insanlar hayatının her alanın- da olumsuz etkiler görebileceği gibi alınacak önlemlerle de bu uyku düzeninin sağlanmış olması durumunda hayatındaki birçok alandaki işlevselliğin ve verimlilin büyük ölçüde artacağını söylemek fazlasıyla mümkündür.
Burada öncelikle uykuyu tanıma, uyku bozukluklarını tanıma ve ayırt edebilme beraberinde bireysel olarak uygulanabi- lecek uyku hijyeni adımları ile hafif, orta düzey uyku sorunlarını çözebilmek bu kitabın çıkış noktası olmuştur. Ayrıca yine önleyici işlevi ile oluşabilecek birçok uyku sorunun da daha olmadan önüne geçebilmek de amaçlanmaktadır.
Özetle uyku üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir olgu olduğu ortadadır. Bu kitapta okuyuculara bu konuyla ilgili hem bireysel hem de toplumsal bilincimizin yükseltilmesini hedefleyen bu konuda size rehberlik edecek bir yapıt  ortaya koymak hedeflenmiştir. İçeriğinde her okuyucunun kendisi için bir şeyler bulabileceği düzenli ve kaliteli uyku için uygulanabilecek birçok metot, egzersiz ve öneri sizlere sunulmuştur. Bunların bilimsel araştırma verileri ile desteklenmiş olması uyku olgusunun birçok yönü ile açıklanması ve alternatif çok sayıda uyku hijyeni önerilerinin olması, hem durumu kavrama hem de seçenekler arasında kendiniz için en ideal yöntemleri seçme ve uygulama imkanı tanımaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 116
Ağırlık : 116
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺92,00


Basım Ayı/Yılı : 5/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 16
Ağırlık : 16
En / Boy : 12 / 16,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺46,00


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 16
Ağırlık : 16
En / Boy : 12 / 16,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺46,00


Basım Ayı/Yılı : 5/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 16
Ağırlık : 16
En / Boy : 12 / 16,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺46,00


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 16
Ağırlık : 16
En / Boy : 12 / 16,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺46,00

Yaman İş Başında


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 16
Ağırlık : 16
En / Boy : 12 / 16,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺46,00


Basım Ayı/Yılı : 5/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 16
Ağırlık : 16
En / Boy : 12 / 16,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺46,00


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 16
Ağırlık : 16
En / Boy : 12 / 16,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺46,00


Basım Ayı/Yılı : 5/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 16
Ağırlık : 16
En / Boy : 12 / 16,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺46,00


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 16
Ağırlık : 16
En / Boy : 12 / 16,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺46,00


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 16
Ağırlık : 16
En / Boy : 12 / 16,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺46,00


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 16
Ağırlık : 16
En / Boy : 12 / 16,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺46,00


Basım Ayı/Yılı : 5/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 16
Ağırlık : 16
En / Boy : 12 / 16,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺46,00


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 16
Ağırlık : 16
En / Boy : 12 / 16,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺46,00
1 2 3 ... 5 >
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı