Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 151
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2004
₺54,78

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 190
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2003
₺66,40

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 169
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2004
₺71,38
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 393
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2004
₺39,10

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 176
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺66,40

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 236
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2003
₺73,04
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 335
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2006
₺70,55

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 197
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2004
₺62,25

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 257
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺70,55
Köy ve mahalle kardeş kavramlardı. Ülkeye yayılmıştır. Sosyal ve mekansal olarak biri kentsel alana diğeri kırsal alana aitmiş gibi anıldılar. Biri kentli diğeri kırsaldı. Her ikisi de geleneksel ve en küçük yerleşim ve yönetim birimleri arasında yer aldı. Her ikisinin de birer muhtarı ve ihtiyar heyeti vardı. Biri kırsal alan temsilcisi olarak yasalar karşısında reşitti, tüzelkişiliği haizdi. Diğeri kentsel alan temsilcisi belediyenin sınırları içinde ve onunla ilişkisiz reşit olmayan geleneksel bir parça olarak kaldı. Mahalleden kaçanlar köye gitmediler ama dinlenmek için kent civarında yeni köyler buldular. Köy ve kent adında yeni mahalleler kurdular.
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 344
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2004
₺70,55
BM Genel Sekteri Kofi Annan tarafından sunulan belgeler, birer çözüm belgeleri olmaktan uzaktır. Eğer amaç gerçekten çözüm olmuş olsaydı, tarafların 1974’den bu yana cereyan eden görüşmeler sırasında üzerinde mutabık kaldıkları hususları çıkış noktası alırdı. Belge, bunları içermemektedir. Türk tarafı için, 1960 sisteminden daha geri bir durum söz konusudur. Hatta, daha geri bir durum söz konusudur. Hatta daha başlangıçta fark edilen bu durum, belgenin uygulamaya girmesi ile birlikte, giderek daha da olumsuz bir mecraya kayacaktır. Bu kitapta, Annan Belgesine ilişkin olarak, çok özgün yorum ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Özellikle halihazırda üzerinde görüşmeler yapılan belgenin üçüncüsü versiyonuna ilişkin olarak yorum ve değerlendirmelere bakılır ise, Türk tarafının bu endişeleri daha iyi anlaşılmış olacaktır.
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 141
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2004
₺62,25
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 260
En / Boy : 14 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2004
₺54,78

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 212
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 2.2005
₺66,40
Globalleş(tir)me; topyekun bir ‘pazar için’leş(tir)me. Pazar üzerinden her şeye/her şeye ancak pazar üzerinden ulaşabilen, dolayısıyla her şeyine de pazar üzerinden belirleyici ise, pazarlık gücü. Karnını, ne kadar açşa ve karşısındakiler bundan ne kadar haberdarsa, o kadar daha pahalıya doyurabilecektir. ‘Saçma’nın panzehrini, ‘kapitalist akıl’ın değil de, aklın kendisinin yıkılmasında, yani yine ‘saçma’da, ama bu defa per se ‘saçma’da bulan post-modernizm ise, bir sınıf ideolojisi; globalleşmenin, insanı aşılmaz bir yarıkaranlığın dehşet verici belirsizliği içinde aklen mefluç kılma bu arada ‘terörle mücadele’ adına terorize etme stratejisiyle dorudan akraba.
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 158
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2003
₺70,55
Liberalleşme, kalkınmalarını tamamlayamamış ve ekonomik istikrarsızlık içindeki gelişmekte olan ülkelere, 1980’li yıllardan itibaren, uluslararası finansal kuruluşlar tarafından bir kurtuluş reçetesi olarak sunulmuştur. Mal, hizmet ve para ticaretinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını içeren liberalizasyon süreci, bu dönemde uygulanan istikrar programlarının yapısal unsurlarını oluşturmuştur. Bu dönemde daha aktif olarak ön plana çıkan uluslararası mali kuruluşlar gelişmekte olan ülkelere ekonomik istikrara yönelik klasik maliye ve para politikalarının yanı sıra, serbest piyasa ekonomisinin tüm kurum ve kurallarını işlevsel hale getirmelerini önermiştir.
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 386
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2004
₺74,70
İletişim, kişinin varoluşunu gerçekleştirebilmesini sağlayabilir mi? İnsan nedir? Totaliter görüşlerin temelindeki düşünürler kimlerdir? Avrupa merkezli bakış açısından sıyrılmak nasıl olanaklıdır? Dil, düşünce ve gerçeklik arasındaki ilişki nasıldır? "Epistemolojik kopuş" neyi anlatır? Felsefe eğitiminin önemi nedir? Felsefenin, eğitim ve demokrasi ile olan ilgisi nasıl kurulabilir? Elinizdeki kitap, bütün bu sorulara, her türlü dogmatik duruşun ötesinde, felsefi yönelişle yanıtlar arama girişimidir. Düşünme olanağına sahip insan, birbirinden farklı özellikte bilgiler üretir. Felsefi bilgi de bunlardan biridir. Öyleyse denilebilir ki felsefe yapmak insan olma özelliğinin bir parçasıdır. Felsefe tarihi, insanın kendi tarihidir.
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 170
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2004
₺62,25

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 169
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺70,55
Tükendi

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 322
En / Boy : 13,5 / 20
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .
₺13,06
Ankara’nın milattan önce 8. yüzyılda Frigya Kralı Kordios tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Türkiye’nin en eski kentlerinden biridir. Kurulduğundan bu yana sürekli yerleşme alanı olan Ankara’nın, tarih içinde adından çok fazla değişikliğe uğramadığı bilinmektedir. Anküra, Ankira, Angora gibi birbirine çok yakın isimlerden sonra, Osmanlı İmparatorluğundan bu yana resmen Ankara ismi kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışma, ankara’nın bazı temel sorunlarını ortaya koyarak bunlar üzerinde tartışmak ve bazı öneriler geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Aksi halde, Ankara’nın tüm sorunları bu kitabın hacmini aşacak boyuttadır.
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 124
En / Boy : 15 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2004
₺62,25
"Televizyon anlatım özelliklerine ilişkin olarak, Eflatun’un idealer alemini hatırlatır şekilde beyaz cama yansıyan bir idealar alemi kurgusu; kendine has bir metafiziğin takdimi hayatın gerçeğiyle örtüşüyormuş hissi yaratan ancak onun kurgusal bir simetrisi olarak ortaya çıkan anlatım tarzı kliplerdeki anlatım tarzını programlara yayarak gerçek hayatın kavrayışında benzeri bir parçalanma yaratması. Trajedi şahitliğinde "canlı-şimdi" duygusunu yaratmak için neredeyse olayın yaşanmasına izleyiciyi ortak etmeyi esas alan stratejiler sebebiyle, olup-biteni insani bağlamından kopartarak seyirlik görüntüler haline dönüştürmesi şeklinde tespitler yapabiliriz."
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 147
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2004
₺58,10

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 298
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2004
₺64,74
İnsanın doğası iler ilişkisinin tarihi, bir türk olarak ortaya çıkışıyla başlamıştır. Onu, zoolojik bir varlık olmaktan çıkarıp beşeri bir varlık haline getiren temel unsur, doğa müdahale yeteneğidir. Bu müdahale, aynı zamanda, doğaya toplumsal bir nitelik de kazandırmaktadır. Çünkü insan-doğa ilişkisi, "değer"den bağımsız, boşlukta vereyan eden bir ilişki değildir. Bu ilişki, kültür dolayımında gerçekleşir. Yani, doğa/çevre, insan zihninde bağımsız dışsal bir düzenlilik değil; insan tarafından tasavvur edilen, anlamlandırılan bir kategoridir. -Tuncay Önder-
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 240
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2003
₺74,70
1
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı