Muhasebecilik dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte adeta evrim geçiriyor. Araştırmalara göre bilgisayar kullanımından en çok etkilenen meslekler sıralamasında vergi düzenleyiciler yüzde 99, defter tutanlar, muhasebe ve denetim çalışanları ise yüzde 98 ile birinci sırada. Peki, bu alanda çalışanlar dijital dönüşüme hazır mı?


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 192
En / Boy : 15 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2019
₺17,15

Bilanço dışı finansman ile işletmeler, sahip oldukları varlık ve yükümlülükleri finansal tablolarının dışına çıkararak, maruz kalabilecekleri riskleri gizleme imkanı bulabilmektedirler. Kiralamalar da bilanço dışı finansman yöntemlerinden biridir. Bilanço dışı kalan kiralama yükümlülüklerinin büyüklüğü nedeni ile standartların yetersizliği yönünde çeşitli eleştiriler yapılmıştır. Bu endişeleri gidermek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda IASB yeni kiralama standardını, UFRS 16 Kiralamalar adı ile 13 Ocak 2016’da yayınlamıştır. Bu çalışmada, bilanço dışı finansman ve kiralamalar ilişkisi açıklandıktan sonra Türkiye’de kiralamalar ile ilgili yasal düzenlemeler ve UFRS 16 Kiralamalar standardı ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ardından vergi düzenlemelerine göre faaliyet kiralaması kabul edilmekte iken UFRS 16’ya göre finansal kiralama kabul edilen kiralama sözleşmelerinin kiracılar yönünden muhasebeleştirilmesi ve raporlanması karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Kitabın son bölümünde ise UFRS 16’nın uygulanmasının finansal tablolar ve finansal oranlar üzerindeki etkisini tespit etmek amacı ile Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren ve ilk uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak açıklayan şirketlerin finansal verileri üzerinde yapılan bir araştırma yer almaktadır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 262
En / Boy : 16.5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 5.2021
₺59,80

Bu kitap, başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri olmak üzere Meslek Yüksek Okulu İşletme Bölümü öğrencilerine ve ayrıca işletmecilik konularına ilgi duyan herkese temel bilgiler sunmayı amaçlar.

Kitap iki kısımdan oluşmuştur. Altı bölümden oluşan birinci kısımda; işletmecilikte kullanılan temel kavramlar, izlenen amaç ve ilkeler, çevreyle ilişkiler, işletme etiği, işletmenin sınıflandırılması, sistem olarak analizi, performans göstergeleri, işletmenin kuruluş çalışmaları ve son olarak işletmelerde büyüme modelleri ve kapasite türleri ayrı ayrı incelenmiştir.

Kitabın ikinci kısmında ise, işletmecilik bilgilerini daha iyi analiz edebilmek için işlevsel bir yaklaşım izlenmiş ve başta yönetim, organizasyon olmak üzere sırasıyla finansman, üretim, pazarlama, insan kaynakları gibi temel işlevlere yer verilmiş, daha sonra araştırma geliştirme, halkla ilişkiler ve muhasebe gibi yardımcı işlevler ele alınarak ayrıntılı biçimde işlenmiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 390
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2021
₺78,20

İktisat disiplini ile verilmek istenen bilginin gözümüzün önünde yaşanıyor olduğunu bilmek, bu konuda yazarken ve ders anlatırken ne yapmamız gerektiği hususunda bizi yeniden bir tavır oluşturmaya ve işe yarar bir usul geliştirmeye zorlamaktadır. Bu satırların yazarının metodu, işe kahvaltıyla, taze ekmek ve bakkalla başlayarak; kendiliğinden, düşünmeden, bağlantı ihtiyacı duymadan yaşadıklarımızı dile getirmeye oturmaktadır. Hayat çarkını çeviren motor gücün enerjisini oradan aldığını hepimiz biliyoruz. Bu güç, merkezdeki çarkı döndürmeye başladığında, irili ufaklı öteki bütün çarklar devreye girerek, mikrodan makroya, bireyden topluma iktisadi davranış dünyamızın çıktılarını ortaya dökmektedir. İktisatçının yaptığı, olup biteni görmeye çalışmak ve gördüklerini sistematik olarak yazmak ve sunmaktan ibarettir. İşin mikro tarafında görüntü çok değişme ve dalgalanma göstermezken makro görüntüye geldiğimizde, o görüntü mikro toplamlardan ibaret olmadığı için perdeye yansıyan renk ve desen zaman zaman değişime uğramaktadır. O zaman iktisat sadece görme ve gösterme sorunu olmaktan çıkmakta ve yönetme sorunu haline gelmektedir. Kitabın bu baskısında bahsi geçen metodumuzun ruhuna dokunmadan konuları önce mikro planda takdim etmeye, sonra da makro planda hem görüntü sunumu hem de problematik alan yönetiminin nasıl olabileceğinin üzerinde durulmaya çalışılmaktadır. Çalışmaya bazı yeni başlıkların ilavesi yanında veriler tamamen güncellenmiş, okuyucunun güncelle irtibatı kurulmaya çalışılmıştır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 579
En / Boy : 16.5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2015
₺82,80

"Büyük bir satış için pazarlık yapıyordum. Alıcı Ortaklaşa Rekabet kitabını ortaya atarak pazarlığı yumuşatmak istedi. 'Hayır' dedim. 'bazı şeyler pazarlık konusu edilemez!'

-Herb Cohen. You Can Negotiate Anything adlı kitabın yazarı

"Ortaklaşa Rekabet müthiş bir kitap. Aslında biraz karmaşık bir kitap ama asla anlaşılması güç değil. Brandenburger ve Nalebuff, özellikle işbirliği konusunda tüm insanlarına, yeni ve piyasaya güvenle kullanabilecekleri bir gözlük veriyor."

-Tom Peters.

"Adam Brandenburger ve Barry Nalebuff'un kitabı, iş hayatında başarı elde etmek için devrimci bir yaklaşım kullanıyor; birbiriyle ilintili, silsile izleyen ve ilgili herkesin kazanmasını sağlayan bir düzence tarzı. Ortaklaşak Rekabet pekala spiritüel ve mali başarının sekizinci kuralı olabilir."

-Deep Chopra. Başarının Yedi Spiritüel Kuralı ve The Way Of The Wizard kitaplarının yazarı.

"Tamamlayıcılar, büyük önemine rağmen, iş hayatının en az değerlendirilmiş kavramalarından biridir. Bu kitap tamalayıcıları düşünce sürecimize dahil ederek ciddi bir işlev görüyor."

-Andrew S. Grove. Başkan ve Ceo, Intel.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 296
En / Boy : 16.5 / 23.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 8.2020
₺92,00

Özgün Toyota Tarzı’nda Dörtlü model temelinde (felsefe, süreç, insan ve problem çözme) 14 yalın yönetim ilkesine yer verilmişti. Kitabın yayınlandığı 2004’ten bu yana pek çok şey değişti. Liker, Toyota’nın spesifik yanları üzerine 11 kitap daha yazdı. Bu deneyimlerinden öğrendikleri o kadar çoğaldı ki, ilk kitabı güncellemeye karar verdik. Bu kitaptaki yenilikleri kısaca şöyle özetleyebiliriz:
• Mekanik ve organik yaklaşım ayrımı
• Bilimsel düşünme zihniyetini geliştirme yolu olarak yalın yayılım
• Dörtlü Modelde revizyon
• Yeni örnekler
• Toyota’nın çalışma grubu yapısının ayrıntılı bir açıklaması
• Dijital çağda yalın konusu
• Sözlük
Toyota Tarzı (kitap değil felsefe) bilgili bir koçun dikkatli gözlerinin önünde yaparak öğrenmeye odaklıdır. Onu rahat bir sandalyede kitap okuyarak değil, gemba’da öğrenebilirsiniz. Yine de bu kitabın kendi örgütünüzde nelerin mümkün olabileceği konusundaki vizyonunuzu genişletmeye yarayacağını umuyoruz. Ciddi bir yalın yolculuğunun parçası olmuş kişilerin çok şey öğrendiklerini ve şahsen çok değiştiklerini düşündüklerini biliyoruz. Burada söz konusu olan kişisel gelişimdir, değerlerinizin billurlaşması ve bir fark yaratabileceğinize olan güveninizin yerine gelmesidir. Lütfen okuyun, ama sonrasında lütfen uygulayın!


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 464
En / Boy : 15.5 / 23
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2021
₺78,30

Eser; yönetim organizasyon alanında ele aldığı konuları, öncelikle kavramsal çerçevede değerlendirmekte; bu bağlamda konunun tanımını, özelliklerini, boyut ve fonksiyonlarını ele almaktadır. Daha sonra konu ile ilgili Türkiye’de yayınlanmış lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizleri, eserde geniş ve kapsamlı bir şekilde yer almaktadır. Eser; araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler için çalışmada ele alınan her bir konu için sunduğu bibliyometrik analizlerle ilgili konunun geçmişini inceleme aynı zamanda gelecek çalışmaların hangi yönde ve içerikte gerçekleştirilebileceği noktasında önemli ipuçları vermektedir.

Bu bağlamda eser; özellikle yönetim ve örgütsel davranış disiplinleri için referans bir kaynak niteliği taşımaktadır. Bununla birlikte eser, Türkiye’de bibliyometrik analizlerin bir kitap çatısı altında gerçekleştirildiği ilk eser olma niteliği taşımaktadır. Bu bağlamda kitap; bibliyometrik analizler terminolojisi için bir ilk, farklı, özgün ve gerek teorik gerekse uygulamaya dönük referans ve sembol kaynaklardan biri konumundadır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 288
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 5.2021
₺53,10

İşletmelerin öncelikli hedefleri arasında kârlılık, büyüme ve paydaşları için değer yaratmak vardır. Bunu da ancak sürdürülebilir rekabet avantajı ve pozitif finansal performans sonuçları ile elde edebilirler. Doğaldır ki bu sonuçların elde edilmesi, doğru yönetim stratejileri ve sadık müşteriler ile mümkündür. Tutundurma faaliyeti olarak müşteri bağlılık programlarının yüksek maliyetleri hesaba katıldığında müşteriye değer katan ve bağlılık yaratan unsurların neler olduğunu bilmek, işletmeler açısından yaşamsal bir öneme sahiptir. Çünkü işletmeler için sadık müşterilerin elde tutulmasının maliyeti, yeni müşteri kazanımına göre daha düşüktür. Dolayısıyla sadık müşteri portföyünün genişliği, sürdürülebilir rekabet avantajı ve pozitif performans sonuçları açısından hayati önem taşımaktadır.

Bu bakımdan kitapta yer alan araştırma sonuçları, gerek bankacılık sektörü gerekse hizmetler sektöründe faaliyet gösteren işletmeler açısından önemli çıkarımlar içermektedir. Elde edilen sonuçlar, uygulayıcıların yoğun rekabet ortamında bağlı müşteri portföylerini büyütebilmeleri için hangi faktörlerin önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, konuyla ilgilenen araştırmacılara geniş bir teorik çerçeve ile önemli bulgular sunmaktadır. Bu bağlamda kitap, hem uygulayıcılar hem de araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliğindedir. İlgilenenlere katkısının büyük olacağı inancıyla iyi okumalar. . .


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 166
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 5.2021
₺37,80

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sosyoteknik pek çok değişim ve dönüşümü beraberinde getirmiştir. Endüstri 4. 0 paradigması ile birlikte bulut bilişim, yapay zekâ, nesnelerin interneti, yapay sinir ağları ve robotik gibi pek çok yeni nesil dijital teknolojiler iş dünyasında sahneye çıkmış; iş zekâsı, yapay sinir ağları, karanlık - insansız fabrikalar ve bulut ERP gibi ileri işletme uygulamalarının doğuşuna zemin hazırlamıştır.

1960’lı yıllarda başlayan ve bugün tüm sürati ile devam eden dijital dönüşümün bu baş döndürücü hızından dünya iktisadi hayatının en önemli figürlerinden biri olan aile işletmeleri de derinden etkilenmiştir. Türkiye’deki işletmelerin yaklaşık %95’ini oluşturan aile işletmelerinde bugün tedarikten pazarlamaya kadar tüm süreçlerin hızla dijitalleştiği görülmektedir.

Aile işletmelerinde dijital teknolojilerin etkisini ele alan üç kitaplık seriden ilki olan bu kitapta endüstri 4. 0 ekosisteminde yer alan dijital teknolojiler ve bu teknolojilerin işletme süreçlerine etkileri, alanında yetkin bilim insanları tarafından ele alınmış; bilim camiası, aile işletmeleri ve sektör temsilcilerinin istifadesine sunulmuştur.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 338
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 5.2021
₺73,80

Günümüzde “aile işletmeleri” konusunda artan bir şekilde yayın ve araştırmalar yapılmaktadır. Bunun nedeni, işletmelerin toplumsal alandaki rolünün daha çok anlaşılmasıdır. Türkiye’deki işletmelerin %95’nin, dünyadaki işletmelerin ise %80-90’ının aile işletmesi olduğu göz önünde bulundurulursa bu durumun ekonomik yapıdaki önemi ortaya çıkmaktadır. Ekonomik ilerlemenin ve toplum refahının temeli; işletmelerin başarılı olması, sürekli üretim yapabilmesi, rekabet avantajını yakalayarak hayatlarını sürdürebilmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, aile bireylerinin girişimci üyeleri tarafından kurulan işletmelerin daha yakından incelenmesi, olması gereken önemli bir gelişme olarak nitelendirilebilir.

Alanında yetkin akademisyenler ve yazarlar tarafından on iki bölüm olarak hazırlanan Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası adlı bu kitap, alandaki en kapsamlı eserlerden biridir. Kitapta teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya dönük bilgiler de yer almaktadır.

Kitaba; Dr. Gözde Mert “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Kurumsallaşma Süreci”, Dr. Ceren Aydemir “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Sorunları”, Dr. Gülten Demiral “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Sorunlarına Çözümler”, Dr. Burcu Aydın Küçük “Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmasının Psikolojisi”, Dr. Fatih Yaman “Organizasyonel Dayanıklılık ve İş Sürekliliği Yönetimi Bağlamında Aile İşletmelerinde Yetki Devri”, Doç. Dr. Duygu Toplu Yaşlıoğlu ve Dr. Esin Bengü Ceran “Aile İşletmelerinde İcra ve Yönetim Kurulu Mekanizmaları”, Dr. Ayşe İlgün Kamanlı “Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik ve Kurumsallaşma İlişkisi”, Gönül Gül Ekşi “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Sürecinde Danışmanlık”, Dr. Demet Özcan “Aile Kurumsallaşmasında Örnek Olaylar”, Nurdan Kalaycı Çağlayan “Aile Anayasası”, Dr. Mustafa Aslan “Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmasında Aile Anayasası” ve Dr. Başak M. Berberoğlugil ise “Aile Anayasası Hazırlanma Süreçleri” konuları ile katkıda bulunmuşlardır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 226
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 5.2021
₺52,20

Finansal okuryazarlık günümüz ekonomi dünyasında oldukça popüler bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişilerin harcamalarını ve tasarruflarını etkin bir biçimde yönetmeyi amaçlayan finansal okuryazarlık kavramı, kişilerin istikrarlı bir refah düzeyine ve yaşam kalitesine sahip olmalarını amaçlamaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşanan ekonomik krizler, kişilerin satın alma gücünde azalmalara neden olurken finansal okuryazarlığın önemi her geçen gün artmaktadır.

Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde finansal okuryazarlığa ilişkin temel kavramlara, finansal piyasalar ile temel yatırım araçlarına ve Borsa İstanbul hakkında güncel bilgi ve verilere yer verilmiştir. İkinci kısmında ise gerçek varlık fiyatları kullanılarak bir bilgisayar programı yardımıyla teknik analizler yapılmış ve okuyucuların varlıkların gelecek fiyatlarını tahmin etme güçlerinin arttırılması hedeflenmiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 180
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2021
₺42,30

Uçan böceklerle beslenen bitkiler, avlarını tuzağa düşürebilmek için karşı koyulmaz bir koku ve tat özelliğine sahiptir. Ponzi şemasında bu koku ve tadın karşılığı yüksek getiri ve sıfır risktir. Getiri oranlarının piyasa oranlarından daha yüksek olması yatırımcıların kazanma iştahını kabartmaktadır. Yatırımcılar hem risk almayacak hem de yüksek getiri elde edecek, buna ek olarak sistemden istedikleri zaman hiçbir kayba uğramaksızın çıkabileceklerini düşüneceklerdir. Yatırımcılar için bundan iyisi Şam’da kayısı olarak görülmektedir. Gerçekte durum farklıdır.

Çoğu yatırımcı bir aldatmacaya katıldığından habersizdir ve ancak çok geç olduğunda durumun farkına varırlar. Şemanın ilk sürecinde yatırımları sonucu bir getiri elde etmeye başlarlar ve bu getiri şemaya olan güveni ciddi bir şekilde artırır. Bu güven arttıkça sisteme yatırılan parasal tutar da doğru orantılı bir şekilde artar.

Çoğu yatırımcı bir aldatmacaya katıldığından habersizdir ve ancak çok geç olduğunda durumun farkına varırlar çünkü getiri sağlamaya devam eden yatırımcı sistemden en ufak şüphe duymaz.

Er ya da geç her balon patlar. Sonunda kaybeden yatırımcılar olur.

“Bayağı para kazanmaya başladık, yaklaşık 3 ay oldu gireli”.
“Ben ömrümde böyle çılgın bir proje görmedim. Bir kez olsun şüphe etmedim.
Böyle bir projenin karşısında ancak saygıyla eğilebilirim”.
“Bir ev parası yatırdım. Sonuna kadar güveniyorum”.
“Dolandırıcı adam hiç tesis açar mı?”.

“Bankadan arayıp duruyorlar. İntiharın eşiğine geldim. Hâlâ kısa zamanda aktif olacak diye otomatik mesaj atacak kadar ahlaksızsınız”.
“Bankadan 40 bin TL kredi çekip Çiftlikbank’a yatıran R. A. krediyi ödeyemedi. Başakşehir’de bir poligonda intihar etti”.
“Elimdeki paramı bir senede nasıl ikiye katlarım, sorusunun cevabı ve hüsran”.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 128
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 5.2021
₺29,70

Bu kitap, üniversitelerin İşletme Bölümlerinde okutulan genel matematik dersinin iki dönemlik içeriğini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Kitapta, işletme bölümünde okuyan yönetici adayı öğrencilerin gerçek dünyada karşılaşacakları sorunları, matematiğin kavram ve sembolizmini kullanarak çözebilmelerine zemin hazırlamak için calculus, lineer cebir, olasılık ve diferensiyel denklemlerin temel konuları mümkün olduğunca realite ile ilişkilendirilerek sezgisel bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılmıştır. Her bölümün sonunda konuyu pekiştirmek için yeterli sayıda örnek ele alınmış ve bunların birçoğunun çözümlerine de yer verilmiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 480
En / Boy : 21 / 27.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2020
₺90,00

“Klişeler, kariyer seçimini etkilediği için gerçekçi olmayan algıları destekleyen dersler “yanlış” kişilerin muhasebe kariyerini seçmesine; “doğru” kişilerin ise muhasebe dışı kariyeri tercih etmesine neden olabilir.” (Mladenovic, 2000)

Muhasebe dersleri öğrencilerde genellikle sıkıcı, zor, sayısal problemlere odaklanılan, sürekli hesaplama içeren vb. pek çok gerçekçi olmayan olumsuz basmakalıp algı oluşturmaktadır. Ayrıca yapılan birçok çalışma muhasebe derslerinde öğrencilerin ilgilerinin, algı düzeylerinin ve motivasyonlarının diğer derslere göre düşük olduğunu; muhasebe dersleriyle ilgili endişe ve karamsarlık yaşadıklarını göstermektedir. Olumsuz bu durumların öğrencilerin öğrenme konusundaki tutumlarını ve sonucunda da başarılarını etkilemesi muhtemeldir. Bu durum geleneksel eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de geçerlidir. Halbuki uzaktan eğitim sisteminde çok çeşitli öğretim ortam ve araçları ile eğitim verilebilmektedir. Özellikle muhasebe gibi sayısal içerikli derslerde farklı öğretim ortam ve araçlarının kullanılarak öğrencilerin bu derslerden daha fazla keyif almaları, daha kolay öğrenebilmeleri, daha başarılı olmaları sağlanabilir.
Bu kitabın amacı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Genel Muhasebe dersini alan farklı programlardaki öğrencilerin öğretim materyalleri hakkındaki düşünceleri, temel konular hakkındaki bilgi düzeylerine yönelik görüşleri ve Genel Muhasebe ara sınavındaki başarı durumlarını araştırmaktır. Kitabın temelde program müfredatlarında Genel Muhasebe dersinin bulunduğu uzaktan eğitim sistemi ile eğitim veren kurumlara, özelde ise Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğretim materyallerinde yapılacak geliştirmeler ile muhasebe dersini alacak öğrencilere katkı sunacağını umuyorum.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 130
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2019
₺29,70

Temel görevi, insan istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve/veya hizmetleri ortaya çıkarmak olan üretim fonksiyonu, kendisine tahsis edilen kıt kaynakları etkin ve verimli kullanmak mecburiyetindedir. Bu nedenle üretim ile ilgili olarak alınacak kararlarda hataya yer bırakılmamalıdır. Bu ise ancak hatayı minimize edecek veyahut ortadan kaldıracak bilimsel yöntemler kullanılarak karar verici konumunda olanların üretimle ilgili konularda verecekleri kararlardaki rasyonelliği arttırmakla mümkündür.

Bu kitap, üretim ile karar verme arasındaki sıkı ilişkinin önemine binaen kaleme alınmıştır. Uzun bir çalışma ve ciddi bir bilgi birikiminin nihai çıktısı olan kitapta, üretimle ilgili problemlerin çözümünde çok kriterli karar verme tekniklerinin nasıl uygulanabileceği örnekler yardımıyla anlatılmıştır. Tüm örnekler üretimle ilgili olarak seçilmiş, çözümü aranan problemler ve bu problemlerin çözümünde takip edilen yollar grafikler ve şekiller yardımıyla açıklanmış, problemlerin excel çözümleri, benzer kitaplardan farklı olarak en ince ayrıntısına kadar gösterilmiştir.

Kitapta sırasıyla; SAW, ROV, MOORA, TOPSIS, VIKOR, ARAS, COPRAS, GİA, ELECTRE, PROMETHEE, AHS, DEMATEL, SWARA, CRITIC, ENTROPI, SD, VZA, MALMQUIST-TFV, OCRA ve EATWOS/EATWIOS yöntemleri ve bu yöntemlerin farklı uygulama şekilleri, üretimle ilgili çeşitli problemlerin çözümünde kullanılarak oldukça detaylı bir şekilde açıklanmış; sonuçlar, grafikler ve şekiller yardımıyla desteklenerek sunulmuştur. Kitabın; üretim yönetimiyle ilgili konularda çalışmalar yapan araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve konuya ilgi duyan tüm kesimlere katkı sağlamasını temenni ederiz.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 550
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2021
₺77,40

İktisat bilimi, optimum kaynak dağılımını ele alması bakımından, finans ve bankacılık alanları ile yakından ilişkilidir ve küresel krizleri takiben çemberlerinin kesiştikleri bölgeler gün geçtikte genişlemektedir. Tartışılan bu konularda, kimi zaman küçük parçalardan yola çıkılarak büyük resim görülmeye çalışılmıştır. Ağaçlar detaylı analiz edilmiş, uygulama deneyimleri okuyucularla paylaşılmıştır. Bazen de büyük bir parçadan yola çıkılarak küçük parçalara doğru seyahat edilmiştir.

Yeri geldikçe okurla konuşma biçiminde ilerlenmiş, ancak yorum ve düşüncelerin bilimsel gerçeklik ve kaynaklarla desteklenmesine titizlikle önem verilmiştir. Kitap, üretim, tüketim, yatırım, dış ticaret, enflasyon gibi temel makro iktisadi konular ile başlamakta; parasal ekonomi, merkez bankacılığı, finans ve bankacılık konularındaki çeşitli yorum ve değerlendirmelerle tamamlanmaktadır. Bu kitap, üniversite öğrencilerine, iş hayatında çalışanlara ve kendini bu alanlarda geliştirmek isteyenlere hitap eden pek çok konuyu içermektedir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 240
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 2.2021
₺47,70

Endüstri 4.0 olarak da ifade edilen bugünün dünyasında, dijital teknolojileri toplumsal ve iktisadi hayatın hemen hemen her noktasında görmekteyiz. Tedarikten üretime, insan kaynaklarından lojistiğe kadar pek çok işletme sürecinde olduğu gibi özellikle pazarlama, satış, dağıtım, tutundurma, halkla ilişkiler, marka ve itibar yönetimi, imaj gibi işletmenin müşteriye bakan yönleri yaşanan dijital dönüşümden en çok etkilenen süreçlerin başında gelmektedir.

Bu süreçlerin akademik olarak değerlendirilmesi ise hem işletmeler hem de iktisadi yaşamın önemli figürlerinden biri olan aile işletmeleri için oldukça önemlidir. Bu nedenle alanında birbirinden değerli akademisyenler bir araya gelerek dijital dönüşümün pazarlama süreçlerine olan etkilerini aile işletmeleri özelinde değerlendirdikleri bu eseri siz değerli okuyucuların beğenisine ve istifadesine sunmuşlardır. İyi okumalar...


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 290
En / Boy : 16.5 / 23.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 8.2021
₺66,60

Eklenen yeni 5 bölümle 14 bölüm ve 2 ekten oluşan bu kitap, yazarın iş ve akademik yaşamındaki deneyim, birikim ve araştırmaları çerçevesinde 2 temel amaca yönelik olarak hazırlanmıştır. İlk amaç; devlet, kamu kuruluşları, belediyeler ve her türlü işletme ve örgütlerin yöneticilerine krize yönelik olarak organizasyon bütünü ve bölümleri bakımından yararlanacakları ve uygulayacakları model, stratejiler, politikalar ve önlemler konusunda bir başvuru kılavuzu ve el kitabı sağlamaktır. İkinci amaç ise üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler, iletişim, siyasal bilimler ve başta Endüstri Mühendisliği bölümleri olmak üzere mühendislik bilimleri fakülteleri öğrencilerine; çalışma yaşamlarında küresel, ülkesel ya da örgütsel etkenlerle birçok kez karşılaşacakları ve örgütsel ya da bireysel anlamda etkilenecekleri krizlerin, kriz öncesinde, kriz sürecinde ve sonrasında etkin ve verimli bir biçimde yönetilmesiyle ilgili bilgileri, model ve yaklaşımları akademik anlamda öğrenebilecekleri ders kitabı veya yardımcı ders kitabı olanağını sunmaktır.
Bu amaçlar çerçevesinde kitapta, tüm işletme ve organizasyonların kolayca kendilerine uyarlayabilecekleri şekilde krizi algılamaları, krizi yönetme organlarını kurmaları ve başta finansal ve ekonomik krizler olmak üzere karşılaşılan krizleri işletme/organizasyon bütünü ve departmanlar temelinde sistemli bir yaklaşımla aşma yönünde krizin şiddetine göre alacakları sıralanmış önlemleri de içeren bir yaklaşım izlenmiştir. İşletme bütünü, bölümleri, fonksiyonları, birimleri ve çalışanlarıyla tüm organizasyonu birtakım kurul ve takımlar aracılığıyla yönetim süreçlerine sokarak, toplam yönetimin içinde ve tamamlayıcısı anlayışıyla krizi yönetmeyi temel alan “Toplam Kriz Yönetimi Yaklaşımı” benimsenmiştir. Bu yaklaşımın bir gereği olarak krizin öncesinde ve sonrasında krizin yönetilmesiyle ilgili stratejiler, politikalar, araçlar ve önlemler, işletme/organizasyon bütünü ve Finansman, Pazarlama-Satış, Üretim, İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler işlev ve bölümleri açısından ayrı ayrı incelenmiştir. İş yaşamındaki krizlere yönelik uygulamalar, departmanlara göre yapılan farklı anketler ve alan çalışmalarıyla ölçülmeye çalışılmış, anket soruları ve yanıtların analizleri tablolar yardımıyla kitapta ayrı bölümler hâlinde verilmiştir.
KİTABIN BÖLÜMLERİ: Kriz Kavramı, Krize Yol Açan Etmenler ve Kriz Süreci / Sürdürülebilir Performans ve Verimlilik / Genel Olarak Kriz Yönetimi / Toplam Kriz Yönetimi / Toplam Kriz Yönetiminde Finansal Yönetim / Toplam Kriz Yönetiminde Pazarlama ve Satış Yönetimi / Toplam Kriz Yönetiminde Halkla İlişkiler Yönetimi / Toplam Kriz Yönetiminde Üretim ve İşlemler Yönetimi / Toplam Kriz Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi / Kriz Yönetiminde Üretim Yönetimi Stratejileri ve Politikalarının Kullanılmasıyla İlgili İmalat Firmalarında Bir Alan Araştırması / Kriz Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri ve Politikalarının Kullanılmasıyla İlgili Bir Alan Araştırması / Bişkek’teki KOBİ’lerde Kriz Yönetimi ve Kriz Yönetiminde Pazarlama ve Halkla İlişkiler Fonksiyonlarının Yeri ve Önemi / Küresel Krizin Girişimciliğe Etkileri: Bişkek ve Ankara’da Faaliyet Gösteren KOBİ’ler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma / Kırgızistan’da Yaşanan “Mart 2005 Halk Devrimi” ve Krizde İki Türk Firması Örneği. EKLER: Stratejik Finansal Analiz Planlaması / Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 360
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2021
₺58,50

Ekonomi, Finans ve İşletme Yönetimi Alanında Güncel Gelişmeler-I başlığını taşıyan bu kitap, 15-17 Ekim 2020 tarihleri arasından online olarak Konya’da düzenlenen Uluslararası katılımlı Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi’nde (IERFM) sunulan ve editör incelemesi sonrası yayınlanması uygun görülen çalışmalardan oluşmaktadır. Kitap, toplamda 22 bölümden oluşmaktadır. Söz konusu bölümler ekonomi, finans ve işletme yönetimi alanında çalışan akademisyenler, piyasa profesyonelleri ve finans medyasında görev yapanlar tarafından hazırlanmıştır. Her bir bölümde; ele alınan konuya ilişkin son gelişmeler paylaşılmış, tartışılmış, yeni çalışmalara motivasyon kaynağı olacak değerlendirmeler yapılmış ve böylelikle ilgili literatüre katkı sağlanmaya çalışılmıştır.

Gelecekte yapılması öngörülen IERFM kongrelerinde de benzer şekilde editör incelemeleri sonrası uygun görülen çalışmaların kitap bölümü olarak yayınlanması düşünülmektedir. Halihazırdaki bu kitap çalışmasında ekonomi, finans ve işletme yönetimi alanındaki güncel gelişmelerin bilimsel bir düzlemde analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda kitabın bilime ve bilimle uğraşan insanların akademik çalışmalarına artı katma değer sağlaması ümit edilmektedir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 392
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2020
₺81,00

Temel amacı toplumsal refah düzeyini artırmak olan iktisat politikaları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamında etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Özellikle 1929 ekonomik buhran ile birlikte Keynesyen görüşün savunduğu genişletici maliye politikaları tüm dünyada popüler hale gelmiştir. 1970 stagflasyon kriziyle birlikte Keynesyen politikalar etkinliğini bir miktar yitirmiş olsa da 2008 mortgage krizi ile birlikte başta ABD olmak üzere tüm dünyada tekrar uygulama alanı bulmuştur.

Ülkelerin bütçe açığı ve kamu borçlarının hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte kurala dayalı maliye politikaları literatürde etkin bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır.

OECD ülkeleri incelendiğinde birçok ülkenin bu kuralları farklı şekilde uygulamaya koyduğu görülmektedir. Türkiye’de 2008 mortgage krizi sonrası uygulamaya konulması düşünülen kurallar, günümüzde ekonomi ve maliye bilim uzmanları tarafından tartışılmaya devam etmektedir.

Bu kitapta mevcut durum değerlendirilmiş olup politika yapıcılara farklı iktisat politikaları çerçevesinde önerilerde bulunulmaktadır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 140
En / Boy : 13.5 / 21.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2019
₺29,70

Global ekonomilerde firmalar yeni gelişen rekabet koşulları altında hizmet ve pazarlama dışında artık tedarik zincirleriyle rekabet eden bir yapıya dönüştürülmüştür.

Bu kitapta Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların tedarik zincirinde risk yönetimi olgunluk düzeyini belirlemek amaçlanmıştır. Belirlenen düzeyler doğrultusunda Türkiye ekonomisinde faaliyet gösteren, tedarik zincirinde risk yönetimi yapan şirketlerin; yetkinlik ve olgunluk düzeylerinin açığa çıkarılması ve böylelikle daha yukarı düzeylere ulaşmalarının sağlanması için önerilerde bulunulmasıdır.

Elde edilen bulgular sonucunda organizasyon yetkililerine firmalarının tedarik zinciri risk yönetiminde uyguladıkları mevcut durumun olgunluk modelindeki düzeyinden söz edilerek bundan sonraki düzeye ilerleyebilmeleri için eksiklikleri nasıl giderecekleri konusunda fikir sahibi olmaları amaçlanmıştır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 102
En / Boy : 13.5 / 21
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2019
₺22,50

İş yaşamı herkes için farklı anlamlar barındırsa da çalışanların birçoğu iş yerindeki stresli ortamdan, zorlayıcı koşullardan söz eder. İşin birey tarafından nasıl algılandığı çeşitli etkenlere bağlıdır. Yaş, kıdem, deneyim gibi unsurların yanı sıra bireysel özellikler de önemli roller üstlenir. İşe yüklenen anlam yıllar içinde değişse de iş yaşamının yıpratıcı yanlarıyla hiç karşılaşmamak pek mümkün görünmemektedir.
Bireyin yaşam olaylarını algılayış biçimi, düşünce ve duygularının ne yönde gelişeceğinin en önemli belirleyicisidir. İş yaşamının bazen stresli bazen de keyifli olarak algılanması son derece doğaldır. Stresli ya da keyifli olarak algılanmasını sağlayan unsurlar üzerinde çalışmak ise bireyin bakış açısının hangi koşullarda değişiklik gösterebileceğine ışık tutar. Zorlayıcı iş deneyimlerinin, geliştirici deneyimler olarak görülmesi mümkündür. Ancak bireylerin alıştıkları biçimde düşünmeleri otomatik olarak gerçekleşir. Çoğu zaman farkında dahi olmazlar. Bu yüzden düşünce alışkanlıklarını değiştirmek zordur.

Mizah, alışılagelmiş düşünme biçimlerini sorgulamak ve bireyin iyi oluşuna olumsuz yansıyanları değiştirmek için önemli bir kaynaktır. Mizahi bakış açısını yaşamın her anında ve her alanında sürdürmek mümkün olmaz. Ancak mizah, iş yeri gibi zorlayıcı koşulların var olabileceği ortamlarda, bireyin iyi oluşunu koruyucu ve geliştirici bir unsur olarak işlev gösterebilir. Bu kitap, mizahın çalışma yaşamında hangi koşullarda ve ne şekilde etkili olabileceğinin belirlenmesine katkı sağlamayı hedeflemekte, aynı zamanda mizahın çalışan tutumlarıyla ve örgütsel sonuçlarla ilişkisini ortaya koyarak, yapıcı yönde kullanıldığı takdirde iş yerinde verimliliği artıran bir unsur olabileceğinin altını çizmektedir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 160
En / Boy : 13.5 / 19.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2020
₺32,40

Küresel çapta bir krize yol açan COVID-19 salgını, ülke ekonomilerini ve dolayısıyla işletmeleri önemli ölçüde etkilemiştir. Dünya ekonomisinde birbirleriyle entegre olan birçok sektörde COVID-19 salgınının olumsuz etkileri izlenmektedir. Bu kitapta, COVID-19 salgınının işletme dünyasına yansımaları çok boyutlu bir biçimde, teorik ve ampirik çalışmalarla araştırılmak istenmiştir. Kitapta; salgının tüketicinin davranışlarına tesiri ilk etapta ele alınmış ve akabinde salgının etkileri; işletme yönetimi, insan kaynakları, iç denetim, bağımsız denetim, işletme performansı, muhasebe, finans, banka ve borsa gibi konular açısından incelenmiştir.

Bu kitabın hedef kitlesi; işletme alanında özellikle muhasebe, finans, denetim vb. alanlarında çalışan bilim insanları olmak üzere meslek mensupları, öğrenciler ve bu konulara ilgi duyan tüm okuyuculardır. COVID-19 salgını ile ilgili mevcut yazına; “COVID-19 Salgınının İşletme Dünyasına Yansımaları” isimli bu kitabın, akademik olarak önemli katkılar sunacağına inanılmaktadır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 242
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2020
₺52,20

Dünyada ve ülkemizde yaşanan değişmelere ve artan rekabete bağlı olarak performans ve ücret yönetimi, son yıllarda önemi gittikçe artan insan kaynakları yönetimi konuları olarak öne çıkmaktadır. Bu süreçte, çalışanların performansları ile ücretleri arasında bağ kurulmasını ifade eden “performansla ilişkili ücretlendirme”nin gereği ve önemi de artmaktadır.

Bununla birlikte ülkemizde hem insan kaynakları yönetiminin iki önemli işlevi olan performans ve ücret yönetimi konularına hem de artan önemine rağmen ücret-performans ilişkisine alan yazında ve uygulamada gerekli ilginin yeterince gösterilmediği görülmektedir. Bu durumun hem işletme ve diğer kuruluşlarımızın hem de Türk ekonomisinin performans ve rekabet gücünü olumsuz olarak etkilediği değerlendirilmektedir. Nitekim yapılan araştırmalar da ücretlerin performansla yeterince ve uygun şekilde ilişkilendirilmemesinin çalışanların tatmin, motivasyon ve performanslarını ve dolayısıyla örgütlerin başarısını olumsuz biçimde etkilediği görüşünü desteklemektedir.

Bu kitap, sözü edilen görüş ve değerlendirmeler ışığında, ücret-performans ilişkisini tüm yönleriyle ortaya koyarak konuya ilişkin eğitim, araştırma ve uygulamalara katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta, insan kaynakları yönetiminin ücretlendirme ve performans yönetimi işlevleri üzerinden durulduktan sonra “performansla ilişkili ücretlendirme” ile ilgili konulara yer verilmiştir. Bu çerçevede; birey, takım ve örgüt düzeyinde adil ve uygun bir ücret-performans ilişkisinin nasıl kurulabileceği ve bu ilişki kurulurken nelere dikkat edilmesi gerektiği ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Temel ücretlerin beceri veya yetkinliklerine dayalı olarak belirlenmesi/farklılaştırılması, performansa dayalı olarak değişken ücret ödenmesi; beceri, yetkinlik ve performansla ilişkili ücret artışı yapılması; beceri/yetkinlik ve performansla ilişkili ek yararlar sağlanması ile grup ve örgüt düzeyinde performansla ilişkili ücretlendirme yöntemleri açıklanmıştır. Ayrıca, incelenen konulara dair son yıllarda gerçekleştirilen araştırma verilerine dayalı olarak, ücret-performans ilişkisinin sonuçları ve bu bağlamda tercih edilen plan ve yöntemler üzerinde de durulmuştur.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 262
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2020
₺44,10

İnsanların sınırsız ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan teknoloji ve buluşlar hep bir ihtiyacın ürünüdür. Lojistik süreçlerin dijitalleşmesi, optimizasyonu, lojistik 4. 0 (dijital lojistik) ismiyle bugün anılsa da insan ihtiyaçları bitmediği sürece, yenilikler insan yaşamını kolaylaştırmaya devam edecek, yeni teknolojiler yeni isimlerle yer alacak.

Lojistik 4. 0; erişim kolaylığı, hızlı bilgi işleme ve güvenlik gibi içinde yaşadığımız çağda, gittikçe önemli hâle gelen konuları tek bir çatı altında gerçekleştiriyor. Dijital teknoloji, şirketlerin yeni ağlarla birbirine bağlanmasını, tedarik zincirlerini otomatikleştirmeyi ve ulaşımın daha seri hâle gelmesini sağlıyor. Oluşturulan bu yeni ağların temel bileşenleri ise akıllı paletler, RFİD teknolojisi, barkod sistemi, konteynerler, depo yönetim sistemleri ve sürücüsüz taşıma sistemleridir.

Lojistik 4. 0, teknoloji donanımlı bir işyerinde daha verimli ve güvenilir şekilde malzeme akışını hızlandırıp şirketlerin müşteriyle ve tedarikçiler, üreticiler ve toptancılar, ortakla, iç ve dış paydaşları ile hızlı bir şekilde çalışmasına imkân sağlıyor. Optik sensörler vasıtasıyla hangi rotanın kullanılacağı ve şartlara göre hangi görevlerin öncelikli olarak yapılması gerektiğini belirleyen akıllı ulaşım sistemlerine olanak tanıyor.

Lojistik 4. 0; sürücüsüz araçlar, akıllı limanlar, akıllı kamyonlar, vb gibi ulaşımla ilgili teknolojileri, nesnelerin interneti ile insan faktörüne duyulan ihtiyacı azaltıyor gibi görünse de nitelikli iş gücüne ihtiyaç, her geçen gün artıyor. Çağın meslekleri, yetenekleri, teknoloji ile birlikte değişiyor. Sensörler ve IoT sayesinde; sıcaklık, eğim, ışık yoğunluğu gibi çeşitli değerler hakkında raporlar oluşturulabiliyor ve böylece bu veriler doğrultusunda tedarik zincirindeki süreç ve ürünlerin durumu net bir şekilde gözlemleniyor. Bu sayede, hangi yollarda, hangi ürünlerde kalite sorunları yaşandığı tespit edilip elde edilen veriler sonucunda tedarik sürecinin daha verimli işlemesi, ışık yoğunluğu tekrar ayarlanabiliyor. 21. yüzyılın teknolojisi, “Lojistik 4. 0”, akıllı telefonlarla, tabletlerle, bilgisayarlarla, hayatımızı daha hızlı hâle getirerek, küresel dünyayı küçük bir köy hâline getiriyor.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 184
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2020
₺37,80

Son yıllarda, küresel kamu sektörü standartlarının uyumlaştırılması ve ülkelerde uygulanmasına yönelik önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu (IPSASB), bazı temel alanlarda farklılık göstermesine karşın büyük ölçüde IFRS modelini takip ederek uluslararası kamu sektörü standartlarını yayımlamaktadır. Ülkemiz de bu uluslararası standartları referans alarak kamu sektörü muhasebesinin yasal zeminini oluşturmakta ve uyumlaştırma çerçevesinde hayata geçirmektedir. Kitabımız; uzman görüşleri ile bu alanda ülkemizdeki yayın boşluğunu dolduracak ve alanın uygulayıcıları, akademisyenler ve gelecekte bu alanda çalışmayı planlayan üniversite öğrencileri için kamu sektörü muhasebe standartlarının geçmişi, bugünü ve geleceği konusunda farkındalık yaratacak eksiksiz bir rehber niteliğindedir. Ayrıca okuyuculara, çok büyük öneme sahip kamu sektörüne ilişkin muhasebe standartları hakkındaki bilgi eksiğini gidermek açısından da gerekli katkıyı sağlayacaktır.

Kamu sektörü muhasebe standartlarına ilişkin uluslararası ve ulusal düzenleyici kuruluşların, yapıların, bugüne kadar yayınlanmış standartların ve standartlara ilişkin çalışmaların ele alındığı kitabımız; konuya ilgi duyan uygulamacıların, akademisyenlerin ve öğrencilerin kolay anlayacağı bir amaç gözetilerek kaleme alınmıştır. Kitabımız, bu alanda yazılmış ülkemizdeki ilk kitaptır. Kamu sektörü muhasebe standartlarının ulusal ve uluslararası genel bir bakışla ele alındığı 2 ana, 9 alt bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, kamu sektörü muhasebe standartlarının uluslararası boyutu; ikinci bölümünde ise ulusal boyutu ele alınarak dünden bugüne geçirdiği değişim ve gelişim ile gelecekte izleyeceği yol haritası ortaya konmaya çalışılmıştır. Kamu sektörü standartlarından bugüne kadar ülkemizde 30 adedi, Devlet Muhasebe Standartları Kurulu (DMSK) tarafından tamamlanmış ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Her bölümdeki konu anlatımları mümkün olduğu kadar açık, sade ve anlaşılır yapılmıştır. Ayrıca her bölümün, konunun duayenleri sayılan uluslararası uzmanlar, akademisyenler, standart yapıcı otorite olan DMSK üyeleri ve sekretaryasında görev alanlar tarafından kaleme alınması, konuyu daha anlaşılır hâle getirmiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 268
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2020
₺47,70

Profesyonel çalışan olarak yönetici asistanlarından mesleki ve kişisel yetkinliklerinin en üst düzeyde olması beklenir.
Her işletmenin ulaşmak istediği bir amaç ve hedef vardır. Yönetici Asistanı'nın tüm yönetimsel özelliklere sahip olduğu düşünülürse işletmeye ve yöneticisine karşı, görevlerini en etkin ve en verimli biçimde yerine getirmekle sorumludur.

Yönetici Asistanı işletmenin yanı sıra yöneticisini de temsil eden kişidir. Sahip olduğu ve olacağı meziyetler en üst düzeyde olmalıdır. Sorumluluk anlayışının yüksek derecede olmasının yanında dürüst, yardımsever, iyi niyetli, girişken, adil olması beklenir. Aynı zamanda anlayışlı, sempatik, özverili, sabırlı, hoşgörülü, alçakgönüllü, azimli ve çalışkan olmak gibi meziyetlere de sahip olmalıdır. Bunların yanı sıra güvenilirlik bağlılık, iş birliği ve gizliliğe uymak gibi önemli işlevlerinin beraberinde büro yönetimine de en üst seviyede hâkim olmalı ve doğru işleyiş ile hareket edilmesini sağlamalıdır. Bu kitap, mesleki olarak Yönetici Asistanlığı yapabilmek için sahip olunması gereken tüm yetkinlikleri içermektedir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 105
En / Boy : 13.5 / 21.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 8.2020
₺29,70

“Öncelikle, zarar vermeyeceksin!” -Primum non nocere- ilkesi yeşilin temel yaşam felsefesidir. Hiç kimse, yaşama zarar vermeyi kendinde bir hak olarak görmemelidir. Yeşil, insanlığın güvenli geleceğine ilişkin verilmiş kapsamlı ve tutarlı bir cevaptır. İşletmeler açısından, çevrenin ve sosyal yaşamın özenle korunarak sürdürülmesini ifade eder. Bunu sağlamak üzere kaynaklarını koruyarak kullanır, yenilenebilir enerjiden yararlanır, emisyonlarını azaltır ve atıklarını değerlendiren kapalı döngü üretim sistemi kurmaya çalışırlar. İşletmeler bu anlayışı benimsediklerinde geleceği ıskalama risklerini azaltırlar.

Yeşil, ekonomik yönden kazançlı sosyal ve çevresel değerler yaratabilmenin adıdır. Bugün insanlığın karşı karşıya bulunduğu en büyük sorunlar kaynakların hızla tüketilmesi ve çevrenin geri döndürülemez biçimde kirletilmesidir. Çerçevesini sürdürülebilirlik anlayışının belirlediği yeşil yaklaşımlar, insanlığı tehdit eden devasa problemlere karşı tutarlı ve uygulanabilir bir çerçeve sunmaktadır. Bugün yaşanan sorunlar dün yapılan yanlışların bedelidir. Gelecek nesiller bugün yapılan yanlışların bedelini ödemek durumunda bırakılmamalıdır.

Kitap, işletmelerin doğayla, insanla ve parayla olan ilişkileri temelinde çevreyi, toplumu ve ekonomiyi nasıl konumlandırdıkları ile ilgilidir. Temel işletme fonksiyonlarına odaklanarak çevreye zarar veren geleneksel yöntemlerin yerine kullanılabilecek çevre dostu çözümleri araştırmaktadır. Bu kapsamda farklı sektörlerden yeşil iş uygulamaları incelenmekte, yönetimlerin sürdürülebilirlik anlayışlarının sahaya yansımaları bu faaliyetler üzerinden tartışılmaktadır. Ayrıca, yaşamın hâlen karşı karşıya bulunduğu devasa küresel sorunlara dikkat çekilmekte, bunların bertarafında işletmelere düşen sorumluluklar vurgulanmakta, yeşil yolculuklarında işletmelere yardımcı olacak enstrümanlar tanıtılmaktadır.

Dr. Tarkan Tunç


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 288
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 7.2020
₺47,70

*Doğrudan Pazarlama ve Müşteri Analitikleri

*Müşterileri Tanımaya Yönelik Analizler

*Pazarlama Kampanyalarını Geliştirmeye Yönelik Analizler


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 120
En / Boy : 15,7 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2020
₺57,80

•Kamu Maliyesine Giriş :Temel Kavram Ve Esaslar
•Devlet Kavramı Ve Devlet Faaliyetlerine Açıklayan Yaklaşımlar
•Devletin Ekonomiye Müdahalesi Ve Ekonomideki Fonksiyonları
•Kamusal Karar Alma Mekanizması
•Kamu Kesiminin İdari Yapısı
•Kamu Harcamaları
•Kamu Gelirleri
•Verginin Tanımı Ve Verginin Teorik Temelleri
•Verginin Mali Ve Mali Olmayan Amaçları
•Vergileme İlkeleri
•Verginin Unsurları Ve Vergileme Süreci
•Vergilerin Yükümlüler Üzerine Etkisi
•Vergi Yükü,Vergi Kapasitesi,Vergi Gayreti,Vergi Esnekliği
•Vergi İle İlgili Temel Kavramlar
•Gelir,Servet Ve Harcama Vergileri


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 354
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺39,10
 • Mülakata Giriş
 • Mülakat Çeşitleri
 • Mülakata Hazırlık
 • Mülakat Rehberi Geliştirmek
 • Mülakat Süreci
 • Mülakatın Değerlendirmesi
 • İşletmelerde Mülakat Çeşitleri
 • Mülakat ve Etik
 • Mülakatta Yeni Eğilimler
 • İyi Bir Mülakat İçin Öneriler
 • Örnek Mülakat Soruları

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 195
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2019
₺44,16

Ekonomi Teorisi genellikle mikroekonomi ve makroekonomi olmak üzere iki ana başlık altında incelenir. Bu kitapta makroekonomi konuları ele alınmakta ve giriş düzeyinde incelenmektedir...

Makroekonominin ilgilendiği temel ekonomik sorunlar bu kitapta da anlatıldığı gibi, ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik ve ,iç ve dış borçlardır. Batı'daki ekonomi ders kitaplarında genellikle ilk üçü üzerinde durulur. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise, iç ve dış borçlar çok önemli bir makroekonomi sorunu olup bu ülkelerin ekonomik büyüme, adil gelir dağılımı, etkinlik (tam istihdam) ve istikrar hedeflerini elde etme çabalarını olumsuz etkiler. İç ve dış borçların en önemli nedeni ise ülkelerin kötü yönetilmesi ve yolsuzluklardır. Kanımızca, Türkiye de genelde kötü yönetilmiş ve büyük yolsuzluklara sahne olmuştur...


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 428
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺53,36

Temel Kavramlar ve Riskin Tarihçesi

Risk Algısı ve Riskten Kaçınma

Kaza ve Tehlike

Risk Değerlendirmesi

Kalitatif Risk Değerlendirme Teknikleri

Kantitatif Risk Değerlendirme Teknikleri

İş Riski Dışındaki Riskler

Risk Yönetimi ve İş Etiği

Farklı Sektörlerde Risk Analizi

Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü

Risk Değerlendirmesine İlişkin Yönetmelik


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 373
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2019
₺66,70

Merak bilimin doğuşundaki en büyük özellik. Ne? Nasıl? Neden? Nerede? Ne zaman? Kim? sorularına geliştirilen yöntemlerle cevaplar veren bilim insanları, günümüzü açıklayabilmekte ve geleceğe yön verecek yeni çalışmalar gerçekleştirmektedir. Binlerce yıl öncesi ilkel dönemler olarak ifade edilirken hala Mısır Piramitlerinin gizemini arama ise ayrı bir ironi olmaktadır. Bence tüm arayışımız kendi varlığımızı ispat etmek ve gelecek için bir yapıt inşa etmektir. Bu eser bu arayışların bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 489
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2019
₺63,94

*Giriş *Yöntem *Kavramsal Bağlam Oluşturma *Araştırmanın Bulguları ve Yorumlanması *Hava Aracı Bakım İşletmelerinde Olumlu Emniyet Kültürünü Destekleyen Bir Disiplin Modelinin Önerilmesi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 238
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2020
₺54,74

*Gelir Yönetimi

*Havayolu Taşımacılığı

*Havayolu Taşımacılığında Gelir Yönetimi

*Uluslararası Havayolu Taşımacılığı İşletmelerinde Fiyatın Oluşumu ve Biletleme


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 110
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺32,20

-Uluslararası Pazarlamada Turizm

-Yavaş Hareketi ve Yavaş Şehir Birliği Ağı

-Yavaş Şehir Seferihisarı Ziyaret Eden Turistlerin Demografik Faktörler İtibariyle İncelenmesi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 101
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺45,54

Liderliğe Giriş

Etik ve Toplumsal Sorumluluk

Örgütsel Kültür ve Etik

Bitirirken (Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Yaklaşımı)


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 433
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺73,14

İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme

İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel İletişim

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yetenek Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Duygusal Emek

İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kültürel Zeka

İnsan Kaynakları Yönetimi, Rol Belirsizliği-Rol Çatışması


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 246
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺44,16

Ağır İş Yükü

İşten Ayrılma Niyeti

Ağır İş Yükü ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Duygusal Bağlılığın Aracılık Rolünün İncelenmesi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 126
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2019
₺41,40

Temel Kavramlar, İşletmelerin Amaçları ve Sorumlulukları, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin Kuruluşu İşletmelerde Büyüme ve Büyüme Stratejileri, İşletmelerde Performans Kavramı ve Ölçümü, İşletmecilik Olgusunun Tarihsel Gelişimi, Yönetim, Üretim, Pazarlama, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Muhasebe Finansman, İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstriyel İlişkiler ve Sendikalaşma, Halkla İlişkiler, İşletmelerde Bilişim Sistemleri.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 473
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 9.2019
₺63,94

Sakin Şehir Hareketi Yerel Bir Kalkınma Modeli midir Yoksa Küreselleşme Bir Model Midir?

Türkiyede Eğitimin Finansmanı

Küreselleşme Sürecinde Esnek Çalışanların Örgütsel Bağlılığı

Petrol Fiyatı İle Reel Sektör İlişkisi

Turizmde Kitlelerin Gücü

Karbondioksit Salınımı Üzerine Bir Şokun Etkisi Kalıcı mı? Farklı Gelir Gruplarının Karbondioksit Salınımının Durağanlık Analizi

Ticari Taşınır Mal Satımlarında Alıcının Satılanı Muayene ve İhbar Yükümlülüğü

Türkiyede Döviz Piyasasında Etkin Piyasa Hipotez mi Fraktal Piyasa Hipotezimi Geçerli

Küreselleşme Sürecinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Enflasyon Hedeflenmesi ve Küresel Finansal Krizin Etkileri

Avrupa Birliği Finansal Hizmetler Entegrasyonu ve Türkiye Sermaye Piyasaları ile Uyumu

Nikkei 225 Endeksi, Kospi, Bse Sensex, DAx Endeksi, Ftse 100, Dow 30 Endeksi ve Bist 1000 Endeksinin Birbirleriyle İlişkisinin İncelenmesi

Faiz Oranlarının Bankacılık ve Gayrimenkul Endeksleriyle İlişkisi

Türk Derecelendirme Şirketlerinin Geçmişi,Bugünü ve Geleceği

Finansal Başarısızlık Öngörüsünde Kullanılan Modeller ve Piyasa Verilerine Dayalı Korelasyon Analizi

Alternatif Bir Yatırım Enstrümanı Olarak Borsa Yatırım Fonlarına Bakış

Türk Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma ve Piyasa Yapısı

Çimento Sektöründe Yatırımcı İlişkileri Yönetimine Yönelik Performans Değerlemesi

Gelişmekte Olan Ülke Borsalarında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi

Hisse Senedi Endeks Future Piyasaları Arasındaki İlişkilerin Analizi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 390
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 8.2019
₺54,74

- Endüstri 4.0’a Geçiş Sürecinde İşgücü Verimliliği ve Teknolojik Gelişmenin İmalat Sanayi Üzerindeki Etkileri: Seçilmiş Ülkeler Örneği - Rasyonel Girişimcilik ve Stratejik İnovasyon - Endüstri 4.0 - Brics-T Ülkelerinde Teknoloji ve Sanayi Politikalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Panel Veri Analizi - Küresel Rekabette İnovasyon ve Eğitimin Rolü - Firmaların İnovasyon Yeteneğini Artırmada Örgütsel Öğrenme ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü - Teknolojik Değişim ve Girişimcilikle Genişletilmiş Üretim Fonksiyonu - İş Modeli İnovasyonu ve Gıda Sektörü Üzerine Bir İnceleme - Sosyal Girişimcilikte Rekabet Avantajı Elde Etme Aracı Olarak İnovasyon Stratejileri - Finansal Risk Yapısı ve Hedging Uygulamalarının Üretimdeki İnovatif Yansımaları


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 296
En / Boy : 14,5 / 21,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 6.2019
₺45,54

- Örgütsel Davranış Alanının Ontolojisi ve Epistemolojisi Üzerine Bir Tartışma - Eşitlik Kuramı - Sosyal Kimlik Kuramı - Kaynak Esaslı Davranış Kuramları - Beklenti ve Geliştirilmiş Beklenti Kuramı - Sosyal Öğrenme Kuramı - Birey-Örgüt Uyumu Kuramı - Sosyal Mübadele Kuramı - İş Özellikleri Kuramı - Duygusal Olaylar Kuramı - Sosyal Ağ Kuramı ve Olumsuz İlişkiler


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 366
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 8.2019
₺62,56

Pozitif Psikolojik Sermaye

İşveren Markası ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Etkileşimi

Araştırma


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 128
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 5.2019
₺32,20

*Örgüt Kültürü: Oluşumu,Gelişimi ve Yönetim Açısından Önemi *Örgütsel Adalet *Örgütsel Vatandaşlık Davranışı *Dönüşümcü Liderlikten Ruhsal ve Otantik Liderliğe Geçiş *Koçluk: Yeni Yönetim Kültürü *Değişim Yönetiminden Duygusal Zeka ve İletişim *Duygusal Emek *Psikolojik Sermaye *Psikolojik Sermaye *Örgütsel Sessizlik *İtibar Yönetimi *Anlam Yaratma ve Örgütsel Hikayeler


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 419
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 3.2019
₺99,36

*İstanbul’un Jeopolitik Önemi *Hız ve Havayolu Ulaşımı *İstanbul Havalimanı *İstanbul Havalimanı Ekonomik Etkisi *Kamu Özel Ortaklığı *Kamu Özel Ortaklığı Modeli Olarak İstanbul Havalimanı *Nasıl Bir Kamu Özel Ortaklığı *Uluslararası Sivil Havacılık *Sivil Havacılık ile Birlikte Değişen Havalimanları *Hizmet İşletmesi Olarak Havalimanları *Dış Çevre Unsurları ve Havayolları/Havalimanları *Havalimanı Gelirleri/Müşterileri


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 245
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 4.2019
₺45,54

 
Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 636
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2012
₺31,52

- Temel Bilgiler ve Kavramlar
- Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Planlaması
- Uluslararası Tüketici Davranışları
- Uluslararası Mal Politikaları
- Uluslararası Fiyatlandırma Kararları ve Ödeme Şekilleri
- Uluslararası Pazarlama Dağıtım Kanallarının Seçimi
- Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Vasıtaları ve kararları
- Uluslararası Pazarlamada Örgütlenme ve Kontrol
- Uluslararası Pazarlama Araştırmaları


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 330
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2019
₺82,34

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 393
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺54,74
1 2 3 ... 14 >
Çerez Kullanımı