Zihin Beden ve Ruhun Dönüşümü

Unutmayalım ki, nefes almak bir hediye ve her nefes bir fırsattır. Her nefeste, yaşam enerjisiyle dolabilir, zihinsel berraklık elde edebilir ve ruhumuzun derinliklerindeki huzuru bulabiliriz. Bu kitap, nefesin bu eşsiz gücünü size hatırlatmak ve yolculuğunuza rehberlik etmek için yazıldı.
Bu sayfalardaki bilgileri, pratikleri ve içsel keşifleri dikkatle okumanızı ve uygulamanızı öneririm. Kendi deneyimlerinizi yaparken açık fikirli ve merakla yaklaşmanız, gerçek dönüşümün kapılarını aralayacaktır.
Hayatınızı dönüştürmek ve içsel potansiyelinizi ortaya çıkarmak için nefesin gücünü keşfetmeye hazır mısınız? Öyleyse, bu kitabı elinize alın ve nefesin büyülü yolculuğuna çıkın.
Sevgiyle nefes alın, sevgiyle nefes verin ve nefesin gücünü keşfedin.
İyi okumalar!


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 188
Ağırlık : 188
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺100,32

Bu eser, büyük İslâm âlimi müfessir, muhaddis ve müverrih (tarihçi) ünvanları ile tanınan İbn Kesîr in 14 ciltlik el-Bidaye ve n-Nihâye isimli eserinin fihristi ile birlikte 15 ciltlik tercümesidir.

Kainatın yaratılışı ve Hz. Âdem (a.s.)'den başlayarak Hz. Muhammed (s.a.v.)'e kadar bilinen bütün peygamberlerin hayatlarını, Asr-ı Saadet ve Hulefa-i Râşidin dönemlerini, Emevîler, Abbasîler, Endülüs Emevîleri, Fatımîler, Eyyübîler, Memlûkîler, Selçuklular ve irili ufaklı daha birçok İslâm devletlerini kronolojik bir tarzda akıcı bir üslupla anlatan yegâne İslâm tarihidir.

Eser, Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Mehmet Keskin tarafından Arapçadan Türkçeye çevrilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 12/2017
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 8500
Ağırlık : 750
En / Boy : 18 / 25
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺4.750,00

Molla Hüsrev’in “Dürerü’l Hükkam” Adlı Eserinde Şafii Mezhebine İsnat Edilen Görüşlerin Tahkik ve Tahlili (İbadetler Bölümü)


Basım Ayı/Yılı : 10/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 178
Ağırlık : 178
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺103,50

Kafkasya’nın kadim halkı Gürcülerin günlük yaşamlarında ve anlatılarında mitolojinin çok önemli yeri vardır.  Mitoloji, Gürcistan’da hâli ve istikbali beslemeye hâlâ devam etmektedir. Gürcü Mitolojisi üzerine Türkçede ilk kitap çalışması olan bu eserde Türk okuru, en yakın komşumuz olmasına rağmen hakkında sahih bilgi eksikliğimizin devam ettiği Gürcülerin kimlik ve ben idraki oluşturma süreçlerinde; ontolojik alımlamalarında; şeylerle-şeyler, şeylerle-insanlar, insanlarla-şeyler, tanrılarla insanlar ve şeyler arasındaki ilişkileri konumlamada mitolojiden nasıl ve hangi şekilde beslendiklerine tanık olacaktır.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 267
Ağırlık : 267
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺200,00

Yeni Dinsizlik: Deizm İslam Akidesi Işığında Modern Deizmin Söylemleri (Arapça) al-lā-Dīnīyah al-Jadīdah : al-madhhab al-rububiyyah maqālāt al-madhhab al-rububiyyah al-muʻāṣir fī ḍawʼ al-ʻaqīdah al- Islāmīyah


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 270
Ağırlık : 270
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺106,60

“Birbirlerine merhamet, şefkat ve sevgi konusunda müminleri bir beden gibi görürsün. Vücudun bir or-ganı rahatsız olursa, diğer organlar uyumadan ve hararetle birbirlerini ona (yardıma) çağırırlar.”  (Müslim, Birr:66 Buhari, Edeb:27)  Belki içimizde taşıdığımız putlar, bizim bir beden olmamıza bir türlü izin vermedi. Irkçılık putu, üs-tünlük gösterme putu, kibir putu, kardeşine kin besleme putu, mal mülk düşkünlüğü putu, servet bi-riktirme putu, kadın olsun erkek olsun karşı cinse aşırı düşkünlük putu… Bu putlar belki daha bir sürü sıralanabilir. İçimizdeki bu putlar, bizi bizden uzaklaştırdı. Ancak mü’min, bu putların tamamını ayak-larının altına alıp, bu putları teker teker kırandır.   Zaten İslam böyle başlamamış mıydı? Putları kırmakla…  Evet, putları kırmak ne güzel bir eylemdir ve Hind, put kıranlar için ne güzel bir örnektir. Önceki hayatında putperesttir, put aşığıdır, put olmadan dayanamaz. Ancak Müslüman olduktan sonra doğruca evine gider. Evde doğduğu günden Müslüman olduğu güne kadar karşısında gördüğü ve saygı duyduğu, taptığı putun karşısına dikilir; eline aldığı sert bir cisimle putun başına bir darbe indirir. Şu sözleri söylemekten de kendisini alıkoyamaz:  —Biz seninle beraberken ne kadar da aldanmışız!


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 178
Ağırlık : 178
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺118,90

Yeni dinî hareketler; 1900’lü yılların başında ortaya çıkmaya başlayan, 1970’li yıllarda önem kazanan ve 1980’lerde durağanlaşan, ancak son yıllarda iletişim teknolojilerinin ve sosyal medyanın gelişmesiyle tekrar yükselen maneviyat arayışlarını ifade etmek için sosyal bilimciler tarafından kullanılan bir kavramdır.

Başlarda kabul görmüş dinî inanışların bir parçası gibi davranan bu hareketler, zamanla ayrışarak başlı başına bir inanç sistemine dönüşmeye başlamışlardır. Tartışmasız bu hareketlerden birisi Katolik bir tarikat olan Opus Dei’dir. Latince Tanrı’nın İşi anlamına gelen Opus Dei ismini kullanan bu tarikat, yaklaşık 3 milyar dolarlık bir serveti, 600 medya aracını, 15 üniversiteyi, 97 teknik okulu ve 36 ilköğretim okulunu yönetmektedir. Onlarca yıldır yetiştirdiği müritlerle iş dünyasında ve siyasette dünya düzenine etki edebilecek kadar güçlü bir konuma gelmiştir.

Bu kitap yeni dinî hareketlere genel bir bakış açısı sunmakla birlikte Opus Dei tarikatının sırlarını ve güçlerini gözler önüne sermektedir.


Basım Ayı/Yılı : 8/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 320
Ağırlık : 320
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺66,75
Mitos'dan Epos'a, Epos'dan, Logos'a

Tiyatro ve şarap tanrısı Dionysos’un eğitmeni ve yakın dostu olarak bilinen Silenos, günün birinde, Frig Kralı Midas’a zorunlu olarak misafir olur. Kral, bilgeliği ve bir o kadar da sarhoşluğu ile ünlenmiş, geçmişi tanıyan, geleceği de gören Silenos’u büyük bir mutlulukla misafir eder. Öykülerin anlatıcısı Silenos, hem tanrı hem de insanların dünyasına aşinalığı olan mitolojik bir karakterdir. Midas, bu yaşlı bilgenin misafir kaldığı on gün içerisinde, onun tatlı diliyle anlattığı öyküleri büyük bir merakla dinler.

Silenos’un anlattığı öyküler, birer mitos olarak tanrılarla ölümlüler dünyası arasında bir oraya bir buraya savrulur ve o öykülerde anlatılan soyut kişi veya olayların ayağı yere basmaya başlar ve bir epos’a dönüşerek somutlaşır ve en sonunda bir deyişe veya bir terime evrilir, logos/logia olur.

Uzun yıllar rehber olarak Anadolu’yu yabancı misafirlere tanıtan Ünal Güven, mitoloji öykülerini tam bir hikâye anlatıcısı olarak bir araya getiriyor. Tarih meraklısı gezginlerin başucu kitabı olacak bu eser, mitolojiye bakış açınızı kökten değiştirecek.

Not: Renkli baskı resim galerisi vardır.


Basım Ayı/Yılı : 7/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 312
Ağırlık : 250
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺81,75

Yeryüzü ve sema, son yüzyılda insanoğlunun birçok cüretkâr söylemine şahit oldu. Bu söylemlerin en büyüğü ve pervasızı ise Yaratıcı’nın varlığının inkârı idi. Tanrı öldü hezeyanı, önceden cahilin dahi dillendirmeyi cehalet sayacağı bir safsata iken, bu asrın kayda değer düşüncesi oluverdi.

Modern gelişmeler, sonsuz uzayda katedilebilmiş mesafeler, mükemmel insan bedenini taklitle yapılan imitasyonlar, insanoğluna çocukça bir özgüven verdi. Okyanusun derinliklerine, uzayın nihayetine hatta kendi bedenine karşı cahil olanı cesaretlendirdi.

İşte bu cesaret, acı bir nisyana ve şaşırtıcı bir cürete dönüştü. Beşeriyet, Tanrı’nın varlığına dair çeşitli sorgulamalara maruz kaldı; art niyetli sorulara muhatap oldu. Elbette bu sorulara sayısız cevap verildi ancak şimdi aradan çekilme vakti…

Elinizdeki eserde Dr. Sami Amirî ateist düşüncenin öncülerini aynanın karşısına oturtacak, kendileri soracak ve kendileri cevaplaya(maya)cak. Biz de onların çelişkilerini, aynadaki akislerinden okuma fırsatı bulacağız. Böylece Sami Amirî kitaplığının ikinci kitabı olarak bu eser yeni ufuklara kapı aralayacak.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 188
Ağırlık : 188
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺82,00

Batılılar son zamanlarda "İbrâhimîlik" kavramı altında yeni bir din üretmeye çalışmaktadırlar. 
Batılıların bu tarz şaibeli çağrılarına isim olarak kullandıkları kavramları dikkatli ve ince araştırmalar sonucunda ortaya koydukları bilinen bir gerçektir. İşte bu da bu kavramlardan biridir.                                                                   “İbrâhimî Dinler” veya “İbrâhimî Dinler Ailesi” gibi kavramların İslâm hukukunda hiçbir temeli yoktur. İslâm hukuku nazarında bilinen tek bir kavram vardır, o da ilk peygamber Hz. Adem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar gelip geçmiş bütün peygamberlerin dini olan İslâm kavramıdır.
Batılılar, İbrâhimîlik kavramını, tıpkı daha önce milliyetçilik, laiklik vb. kavramlarla yaptıkları gibi dinî ve siyasî bakımdan oldukça tehlikeli ve yıkıcı emellerini bizim üzerimizde gerçekleştirmek için ortaya çıkarıp yaymaya başladı.
Müellif, işte bütün bu mülahazalar ışığında hareket ederek bu çalışmasında, İbrâhimîliğin aslında ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, arkasında kimlerin olduğunu, tehlikelerini, İslâmî açıdan hükmünü ve ona karşı neler yapmamız gerektiğini açıklamaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 6/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 96
Ağırlık : 96
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺75,00
İslam Öncesi Düşünce Sistemleri İslam’ın Doğuşu Kur’an’ın Temel Öğretileri ve Sufiler

İslâm düşünce geleneğini bütüncül bir tarzda anlamaya yönelik yayınlar, tarihî birikime yönelik basite indirgenmiş genellemeci kritiklerin etkisi karşısında teorik yetersizliği aşmaya yardımcı olacaktır. Pakistanlı ünlü ilim adamı ve filozof Mian Muhammed Şerif’in derlediği bu eser, İslâm düşünce tarihi ile ilgili olarak oryantalistlerce yayınlanmış eserler karşısında geleneği yeniden yorumlama arayışlarının ciddi bir misalini teşkil etmektedir. Bölüm yazarlarının büyük kısmının inceledikleri akım ve şahsiyetlerin özgün niteliklerini vurgulamaya çalışmış olmaları, İslâm düşünce akımlarını kendi dinamikleri içinde anlamayı mümkün kılmaktadır. Ayrıca eserin benzeri birçok eserde yer almayan İbn Haldûn sonrası dönemi de kapsıyor olması dolayısıyla denilebilir ki bu derleme eser, sahasında yayınlanmış en detaylı düşünce tarihi kitabıdır. Bu açıdan İslâm düşüncesi tarihine ilginin gittikçe yoğunlaştığı günümüzde, bu eserin önemli bir boşluğu doldurduğu aşikardır.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 560
Ağırlık : 560
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺295,20

Kitab-ı İhlilece, İmam Cafer Sadık’a ait kitaplardan birisidir. Asırlarca tanınmış, sürekli okunmuş olsa da ülkemizde maalesef pek tanınan bilinen bir eser değildir. Allah’ın varlığı ve birliğini kanıtlayan “Tevhid” konusunu fen bilimleri, akıl ve mantık açısından açıklayan İmam Cafer Sadık 1300 yıl öncesinden her dönemin akıl ve bilgi sahiplerine seslenmektedir. Hindistanlı Allah’ın varlığını inkâr eden bir hekimle İmam Cafer-i Sadık arasında geçen ilmî bir tartışmayı konu alan bu eşsiz kitap tarihin her döneminde insanların ihtiyacı olan bilgiyi içermektedir. Kitaba ismini veren İhlilece ise bir drogdur (doğal ilaç). Kitapta hem İhlilece hem de İmam Cafer Sadık hakkında bir araştırma yer almaktadır. Kitabın sonunda elyazması “Kitab-ı İhlilece” metnine de yer verilmiştir.
Kitapta İmam Cafer Sadık (a.s) Hindistanlı hekime şöyle seslenmektedir: “Öyleyse sana anlatacaklarımı anla ve kavra! Yeryüzünün ihlîlecene bağlı olduğunu, ihlîlecenin toprağa bağlı olduğunu, toprağın sıcak ve soğuğa bağlı olduğunu, sıcak ve soğuğun havaya bağlı olduklarını, havanın rüzgâra bağlı olduğunu, rüzgârın bulutlara bağlı olduğunu, bulutların yağmura bağlı olduğunu, yağmurun zamanlara bağlı olduğunu, zamanların güneşe ve aya bağlı olduğunu, güneş ve ayın yörüngenin dönüşüne ve yörüngenin de gökyüzü ve yer arasında olan şeylere bağlı olduğunu biliyorsun değil mi? (Bunlar) açık bir sanat, erişkin bir hikmet, sağlam bir telîf ve kusursuz bir tedbirdir. Gök ve yer arasında olan her şey birbirlerine bağlıdırlar. Bazıları diğer bazıları olmadan ayakta duramazlar. Güneş ve aydan hiçbiri vaktinden geri kalmaz ve eğer (biri) vaktinden geri kalsalardı, yeryüzündeki tüm canlılar ve bitkiler yok olurdu.”
“Allah, gökyüzünü yükseltilmiş bir tavan olarak yarattı. Eğer böyle olmasaydı; yarattıkları, yakınlığından dolayı bunalırlardı ve güneş onları yakardı. Onlar için göktaşlarını ve yıldızları yarattı. İnsanların yararları için karanın ve denizin karanlıklarında yol bulmaya vesile olurlar. Yine hesabın aslını bilmeye vesile olan yıldızlar yarattı. Onlar da duyuların geçersizliğini ve onları öğretenin varlığını gösteren işaretler vardır ki (bu öğretmen) kullarına, duyulardan üstün olan akıllar ile kavranamayan, vehimlerin kavrayamadığı ve O (öğretmen) vesile olmadıkça akılların erişemediği ilmi öğretendir. Zira göğü tedbir eden ve onda bir kandil (güneş) ve parlak bir ay yaratan Azîz ve Cebbar’dır. (Bu ikisi) sürekli olarak kendilerini döndüren bir yörüngede yüzerler. (Bu yörünge) onları bir doğurur, bir batırır. Günleri, ayları ve seneleri bunun üzerine kurmuştur ki bunlar çeşitli işlerin zamanları olan kış, yaz, bahar ve sonbaharın (oluşma) sebepleridir. Bu zamanların aslı, gece ve gündüzün birbiri ardınca gidip gelmesidir.”


Basım Ayı/Yılı : 8/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 120
Ağırlık : 14
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺37,50

1943’te Konya Ereğli’sinde doğan yazar, çocukluğundan beri bir arayış içinde olduğunu söylüyor:
“Kafamda bir düşünce, yüreğimde bir boşluk... Arayış içindeyim, ama aradığım ne? Bazen bilincindeyim, aradığım şeylerin, peşine düşüyorum. Her zorluğu yenerek ona ulaşıyorum. Mutlu olmam gerekir, ama nerde o duygu! İçimdeki o boşluk aynen yerli yerinde.
Öğretmenlikten emekli olduktan sonra bu boşluk, onu tekrar üniversite sınavına ve sıralarına gönderdi. İstediği ilahiyattı ve Kur’an’ı anlayarak okumak istiyordu. Aradığının orada olduğuna inanıyordu. 
Yeniden öğrenci olmak ona ayrı bir zevk verse de arayışını sürdürdü.
“Evren sahnesinin perdesi açıldığından beri insanlar hem bir izleyici, hem bir oyuncu olarak var. O halde ben bu sahneye niye geldim? Ben kimim?” 
Arayışına girdi. Arayışını bu kitapta içine kendi yorumlarını da katarak dile getirdi: 
“İnsanlar KIYAMA kalktı, sorgulamaya başladı. Benim gibi arayış içinde olan insanlara bir ışık olmak, yol göstermek, sorularına cevap olabilecek bir kaynağı oluşturmak istedim.” 
Diyor.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 930
Ağırlık : 930
En / Boy : 13 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺487,50
Tarih - İnanç -  İbadet - Kültür

Elinizdeki kitap, bir din olarak Yahudiliği; kendi kaynaklarından ya da kendi kaynakları dikkate alınarak dinler tarihi disiplini geleneği içinde ortaya konulan çalışmalardan hareketle, ihtisas sahibi olmayan okuyucuyu bilgilendirmeye yönelik, ancak ihtisas sahiplerinin de yararlanabileceği bir çalışma olmayı hedeflemektedir. Bu yüzden de, kısa da olsa bir din olarak Yahudilik diye isimlendirilen dini oluşturan temel konular, okuyanın zihninde Yahudilik hakkında belli bir fikrin oluşmasını sağlayacak şekilde ele alınmış ve şu tür konulara yer verilmiştir: Yahudileri ifade etmek için kullanılan kavramlar, Yahudiliği Yahudilik yapan temel unsurlar; Yahudi tarihi; Tanrı, vahiy, peygamber, Kutsal Kitap, ahiret inancı; Yahudi mezhepleri –kadim ve modern-; Yahudi gelenekleri, sünnet, bayramlar; yiyecekle ilgili yaklaşımları; Yahudilerin diğer dinlere bakışları... Ayrıca, doğrudan bir din olarak Yahudilikle ilişkili görünmese de (gerçekte, bir kısım doğrudan dini, diğer bir kısmı ise dini-siyasi olan) semitizm, anti-semitizm (Yahudi karşıtlığı) ve İsrail devletinin kuruluşu gibi konuları da Yahudi dini tarihinin bir parçası olarak görüldüğünden yer verilmiştir. 


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 5
Sayfa Sayısı : 184
Ağırlık : 184
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : Kuşe
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00
İzmler Serisi 8

Japonya’nın yerel dini olan Şinto (Şintoizm), tarih öncesi çağlardan kalma animistik inanç şekillerinin -Taoist, Budist ve Konfüçyüsçü unsurların da etkisiyle- Antikçağ’larda şekillenmeye başlayan modern biçimidir. Tarihî açıdan bakıldığında Ural-Altay halklarına ait animistik kökenli Şamanizm öğretisinin Japon adalarındaki uzantısı olarak da görülebilir. Bundan dolayı Şinto öğretisine ait pek çok unsurun eski Türk dinleri gibi Orta Asya kökenli dinlerde de karşılığının bulunduğu görülür.

Dünya'nın en eski dinlerinden olan Şinto bir tür animizmdir. Kami inancı içerir; kami "hayat için önemli olan, rüzgâr, yağmur, ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi anlayış ve şeylerin şeklini alan kutsal ruhlar" olarak tercüme edilebilir. Bazı kamiler yerel olup sadece belirli bir yerin ruhu veya koruyucusu iken bazıları büyük doğal oluşumları, nesneleri ve işlemleri temsil ederler. (Güneş tanrıçası Amaterasu gibi).


Basım Ayı/Yılı : 7/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 95
Ağırlık : 95
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺41,25
Tükendi
İzmler Serisi 7

Şamanizmin başlangıçta Batılılarca çok tanrılı bir din olarak kabul edilmesi, Şamanizm hakkında yeterince bilgisi olmayan ilk Batılı gezginlerin Şamanizm hakkında Batı'ya aktardıkları yüzeysel bilgilerden kaynaklanmıştır. Şamanizmin tanımında bilim insanları fikir birliğine varmış değildir. Bu hem şamanizmin içinde barındırdığı farklı yön ve ögelerden hem de Şamanizmin çok farklı coğrafyalarda, aynı temelde ama çok farklı şekillerde var olmasından kaynaklanmaktadır. Şamanlığın ne zaman ortaya çıktığı, ne gibi değişiklikler geçirdiği kesin olarak bilinmemektedir.

Şamanizm' in köken olarak anaerkil dönemde ortaya çıktığı tahmin edilmektedir, şaman sözcüğü için dört farklı görüş öne sürülmektedir; Hindistan’daki Pali dilinde ruhlardan esinlenen kişi anlamına gelen "samana" sözcüğünden türemiştir, Sanskritçe’de budacı rahip anlamına gelen samana sözcüğüdür, Mançu dilinde oynayan zıplayan, bir iş görürken sürekli olarak hareket eden anlamındaki saman kavramından gelir. Tunguz kökenlidir. Yuçen dilinde "şan-man" büyücü demektir.


Basım Ayı/Yılı : 7/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 102
Ağırlık : 102
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺41,25

Budizm, bugün dünya üzerinde yaklaşık 500 milyonu aşkın inananı bulunan bir dindir. İlk önce Hindistan’da ortaya çıkmış, daha sonra zaman içinde Güneydoğu ve Doğu Asya’da (Çin, Japonya, Kore, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Tibet gibi ülkelerde) yayılmıştır.

Farklı bakış açılarına göre din veya felsefe olarak tanımlanan Budizm'in hedefi; hayattaki acı, ıstırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklamak ve bunları gidermenin yollarını göstermektir. Budizm'de öğretilerin ana çatısını meditasyon gibi içe bakış yöntemleri, reenkarnasyon denilen doğum-ölüm döngüsünün tekrarı ve karma denilen neden-sonuç zinciri gibi kavramlar oluşturmaktadır.

Budizm, Sanskritçe ve Pali dillerinde ki eski Budist metinlerinde 'uyanmış kişi - farkında olan' anlamına gelen Buddha kelimesinden türetilmiştir. "Tarihî Buda" da denilen Siddhartha, Budizm'in kurucusu olarak kabul edilir. Siddharta’nın hayattaki acıların kaynağını açıklamak amacıyla yaptığı uzun çalışmalar sonucu ıstırabı sona erdirecek bir mânevî anlayışa ulaştığı ve böylelikle Budalık'a eriştiği kabul edilir.


Basım Ayı/Yılı : 7/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 111
Ağırlık : 111
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺41,25
İzmler Serisi 6

Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bu dinlerin genel adıdır. Bu dinlere mensup kişilere pagan denir. Pagan sözcüğünün kullanımı birçok Batı dilinde çok eski zamanlardan beri var olsa da, paganizm sözcüğünün kullanımı daha yenidir. Örneğin İngilizcede pagan sözcüğüne 14. yüzyılda rastlanırken, paganizm sözcüğüne 17. yüzyıldan önce rastlanmamıştır.

Paganizm, insan, hayvan, bitki, taş, toprak ayırt etmeden yaşayan ve var olan her canlının ve “şey”in bir ruhu olduğuna ve bu ruhların her birisinin de kutsal olduğuna inanan, binlerce yıllık birikime sahip olan bir inanç sistemidir ve herhangi bir kurallar kitabına, metoda, sisteme bağlı değildir, yalnızca doğayla uyum içinde yaşamayı esas alır.


Basım Ayı/Yılı : 7/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 128
Ağırlık : 130
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺41,25
Hıristiyan İlahiyatında Tarihsel-Eleştirel Yöntem ve Kitab-ı Mukaddes’in Anlaşılması Sorunu

Elinizdeki kitap, Hıristiyan ilahiyatında tarihsel-eleştirel yorum geleneğinin Kitab-ı Mukaddes’in anlaşılmasındaki yerini konu ediniyor. Bu bağlamda eser, modern kutsal kitap eleştirisinin arka planındaki sosyokültürel, kurumsal, felsefi ve entelektüel yönelimlerin temel hususiyetlerini tartışmaya açıyor. Ayrıca üniversite kürsülerinde eğitim almış eleştirmenlerin ve ilahiyatçıların, Hıristiyan kutsal metnini, tarihsel-eleştirel çalışmalar yoluyla geleneksel formlarından ayrıştırarak nasıl modern Avrupa’nın önemli bir kültürel ikonu hâline getirdiklerini göstermeyi amaçlıyor. Böylece devletin gözetimi altında bir Batılı Kitab-ı Mukaddes’in üretilmesinin; kartezyen felsefe, rasyonel eleştiri, bilim olarak ilahiyat projesi, liberal teoloji ve tarihselcilik tartışmaları ile bağını sorguluyor.

Bu açıdan bakıldığında eser, her ne kadar doğrudan Hıristiyan dünyası ve Kitab-ı Mukaddes üzerine olsa bile, dolaylı biçimde İslam dünyasındaki modern dönem Kur’an ve hadis çalışmalarının seyrine dair bazı önemli ipuçlarını barındırmaktadır. Bu yüzden dikkatli bir okur, son dönemlerde hem İslam dünyasında hem de Türkiye’de ilahiyat çevrelerinde Kur’an ve hadisler bağlamında yapılan tartışmaların, bu kitaptaki konu ve tartışmalarla benzerliğini fark etmede zorlanmayacaktır.


Basım Ayı/Yılı : 10/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 216
Ağırlık : 216
En / Boy : 13 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00
Tanrılar ve Firavunlar Arasındaki İlişki

İnsanoğlunun tarih boyunca gelişimi, belirli medeniyetlerin doğuşu ve çöküşü etrafında şekillenmiştir. Bu medeniyetlerin izlerini sürmek ve var olan bilgilerimizi derinleştirmek, geçmişimizin anlaşılmasında ve bugünkü durumumuzun kavranmasında kritik bir öneme sahiptir. Eski Mısır, insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur; bilim, sanat, mimari ve daha birçok alanda bıraktığı kalıcı izlerle insanoğlunun kavrayışını ve kapasitesini genişletmiştir. Bu kitap, “Eski Mısır: Tanrılar ve Firavunlar Arasındaki İlişki”, tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Eski Mısır’ın bu iki ana odağı olan Firavunlar ve Tanrılar arasındaki etkileşimi derinlemesine inceliyor. Bu iki odağın çakışma ve etkileşim noktalarını keşfederken, aynı zamanda Eski Mısır’ın dini, politik, sosyal ve kültürel yaşamının çeşitli yönlerini de ortaya çıkarıyor. Bize bir dizi mit ve hikâye bırakan Eski Mısır, kendi varlığı ve evrenin işleyişi hakkındaki düşüncelerini bu hikâyeler aracılığıyla aktarır. Ancak, Firavunlar ve Tanrılar arasındaki ilişki, genellikle karmaşık ve çok katmanlı olduğu için tam anlamıyla anlaşılamaz. Bu kitap, okuyucuyu bu karmaşıklığın ve çeşitliliğin derinliklerine götürürken, aynı zamanda bu mitolojik figürlerin günlük yaşam, inançlar ve değerler üzerindeki etkisini de gözler önüne seriyor. Ayrıca, bu kitap, Eski Mısır’ın dini ve politik yaşamında kilit rol oynayan simgelerin, ritüellerin ve uygulamaların önemini de vurgulamaktadır. Firavunların hem dini liderler hem de devlet başkanları olarak nasıl bir rol üstlendiklerini, nasıl tanrılaştırıldıklarını ve bu durumun günlük yaşama nasıl yansıdığını ayrıntılı olarak ele alıyoruz. 


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 75
Ağırlık : 75
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺52,80
Yerli Halkların Spiritüel Gelenekleri

Yerli halkların zengin ve karmaşık inanç sistemleri, her birimizin dünyayı anlama biçimimizi ve yerimizi belirlemekte büyük bir rol oynar. Bu inançlar, genellikle sözlü gelenekler aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılır ve bu yüzden genellikle “yazılı olmayan” olarak nitelendirilir. “Yazılı Olmayan İnançlar: Yerli Halkların Spiritüel Gelenekleri” kitabı, bu inanç sistemlerinin incelenmesine ve daha geniş kitleler tarafından anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitap, birçok farklı yerli kültürün inanç sistemlerinin ve geleneklerinin bir resmini sunarak, bu alanda daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucular için bir kılavuz işlevi görmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, kitap genel bir bakış sunmanın yanı sıra, belirli konuları daha ayrıntılı bir şekilde ele alır. Örneğin, yerli halkların doğa ile olan derin bağları, ritüel dansları, duaları ve inançlarının modern dünya ile çatışmaları bu konulardan sadece birkaçıdır. Birçok yerli halk, kendi inançlarını ve geleneklerini yaşatmak için mücadele ediyor. Bu nedenle, bu kitabın amacı, bu inançların ve geleneklerin anlaşılması ve saygı görmesi için bir araç olmaktır. Yerli halkların spiritüel geleneklerinin korunması ve kutlanması, kültürel çeşitliliğin korunması ve tüm insanların birbirine ve doğaya daha derin bir saygı geliştirmesi için hayati önem taşır. 


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 70
Ağırlık : 70
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺51,92

Kutsal Kitap'taki bazı pasuklara atıf yapılarak  insanları hatalardan ve kişinin kurtuluşuna mani olacak sapkınlıklardan korumak amacıyla tüm kilise tarihi boyunca kitaplara müdahale edilmiştir. Orta  Çağ'da "kabul edilemez" içeriğin ihbarı ve bireysel yargılama/cezalandırma ile gerçekleşen denetim, matbaanın geliştirilmesi ve basılı eserlerdeki artış sebebiyle yeni biçim ve kurumsal bir yapı kazanmıştır. İlk dönemlerde el yazmalarının yakılarak imhasıyla başlayan kilise denetimi, 1550'lerden itibaren Papalık kararnameleri, konsil kararları, yasaklı kitap listeleri ve oluşturulan kurullar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Farklı dönemlerde değişiklikler gösterse de emir ve talimatlara göre şekillenen kilise sansürü, matbaalarda ve basım öncesinde hazırlanan nüshalarda büyük bir etkide bulunmuştur. İbrani matbuatına yönelik sansür, kilisenin kitaplara yönelik denetim ve kontrol uygulamalarının bir parçasını oluşturmuştur. 1553-1554'te İtalya'da Talmud nüshalarının yakılması, İbranice kitapların basımında izin belgelerinin ya da kilise onayının gerekmesi ve genellikle Yahudilikten Hıristiyanlığa geçen kişiler tarafından İbranice eserlere sansür uygulanması, İbrani matbuatının karşılaşmış olduğu sorunlardan birkaçını oluşturmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 268
Ağırlık : 268
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺170,00
Şamanist Söylencelerde Canavarlar ve Şeytani Ruhlar

Bu kitapta, mitolojik bilgi alanının, kötü ruhlarla ilgili olan kısmıyla karşılaşacaksınız. Neler yok ki? İnsana hastalık getiren kötü ruhlardan, halüsinasyon gördüren varlıklara kadar her şey. İnsanın gelecekle ilgili yaptığı kötü tahminlerden, tabiat olaylarına kadar her şey bir kötü ruha bağlanarak açıklanmış. Aslında tabiat bilgisi, soyutlama yapılarak, tabiatı yöneten ruhlar üzerinden anlatılmaya çalışılmış.


Basım Ayı/Yılı : 7/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 216
Ağırlık : 216
En / Boy : 12,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺140,00

İnsanlara altın tepside sunulan zehir ile, gençliğe sunulan “izmler…” arasında, zehirleme noktasında hiçbir fark yoktur.
Vurup-kıran,vahşîce cinâyetler işleyen,sadistçe eylemlere imza atan gençlerin,“izmler” tarafından zehirlendiğine rahatlıkla hükmedebilirsiniz.
Çünkü, izmler, zehirlediği insanı makinalaştırır. O insandan; şefkat, merhâmet, sevgi gibi güzel duyguları alır götürür.
İzmler, insan aklına giydirilen deli gömlekleridir. Çünkü, izmler, insanın ruh dünyasında şeytânî duyguların yeşermesine,beslenip büyümesine zemin hazırlar.
Şeytânî duyguların kontrolünde çalışan bir akıl da, hep yakıcı, yıkıcı ve delice fikirler üretmeye başlar. İşte, bu akıl, sağlıklı çalışan bir akıl değildir. Dolayısıyla da, kendisine deli gömleği giydirilen bir akıldır.
Biz, bu kitapta, gençlerimizi tehdit eden izmlerden ondokuz tanesini ele alıp  inceledik. Daha doğrusu tanıtmaya çalıştık.
Kitapta arzedilen bilgilerin dört ayağı vardır. Bunlar: Felsefe, Dinler Târihi, Siyâset ve İslâm’dır. Bu dört ayaktan Felsefe ağırlıktadır.
Kitapta “izmler” hakkında bilgiler arzedip, işi orada bırakmadık. Bâzı ünitelerde, bu “izmler”in alternatifini de arzettik. Bu ondokuz fikir akımını, teferruata kaçmadan, anahatlarıyla açıklamaya îtinâ gösterdim. Siz okuyucaların bilgi dağarcığına,bu kitapla bir katkıda bulunur isek, kendimizi bahtiyar sayarız. Şimdi sizleri kitapla baş başa bırakıyorum.
KALIN SAĞLICAKLA…


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 296
Ağırlık : 296
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺134,00

Paul Ricoeur miti şöyle tanımlar: «Mit, zaman(lar)ın başlangıcında vuku bulmuş olaylar hakkında, insanın kendini, kendi dünyası içinde anladığı bütün eylemde bulunma ve düşünme biçimlerini temellendirmeye dönük geleneksel bir anlatıdır». Ona göre her mit, açığa çıkarılmayı talep eden örtülü bir logos içerir.

Mitosların her biri, içinde üretildiği geleneğin izini taşır ve yansıtır. Farklı geleneklerin en önemli belirleyici unsuru da hiç kuşkusuz coğrafyadır. Dünyanın çeşitli yörelerinde üretilmiş mitolojiler, ait oldukları yörenin ikliminin, faunasının ve florasının karakteristik yapısını yansıtır. Halkların üretim tarzlarına, zanaatlerine, barınma ve beslenme biçimlerine, kız alıp verme tarzlarına, eğlencelerine, cenaze törenlerine, vb. ilişkin adetlerinden esinlenir. Fakat bu farklılıklar yanında, dünya mitolojileri arasında çok çarpıcı benzerlikler de bulunmaktadır. Bazı kahramanlar, veya tanrılar, değişik adlar altında, coğrafi bakımdan bazen yakın, bazense uzak yörelerde, benzer işlevlere sahip karakterler olarak belirir. Birtakım mitolojik simgeler, medeniyetler arasında mübadele edilerek birbirinden farklı geleneklerce sahiplenilir. Larousse Dünya Mitolojileri'nin yazarlarının da belirttiği gibi, değişik medeniyetlerin mitlerinin incelenmesinde en şaşırtıcı ve heyecan verici olan şey, kainatın ve hayatın kökeni gibi asli sorulara verdikleri cevapların, bir medeniyetten diğerine, gezegenin bir ucundan diğerine sergilediği benzerliktir. Bu itibarla mitoloji, dünyanın değişik yörelerinde yaşayanların duygusal ve düşünsel kaygılarını gözler önüne seren vazgeçilmez bir bilgi kaynağıdır.

Çok kapsamlı bu eserde, Mezopotamya, Yunanistan, Roma, Mısır, Fenike, Hindistan ve İran mitlerinden İskandinav, Cermen ve Kelt mitlerine, Fin-Ugor, Slav ve Kuzey Kutbu mitlerinden Japonya, Çin, Tibet, Afrika, Okyanusya, Aztek, Maya ve İnka mitlerine kadar Dünya Mitolojileri'ni farklı ve benzer yanlarıyla bulacaksınız ...


Basım Ayı/Yılı : 3/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 784
Ağırlık : 784
En / Boy : 13 / 20
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺487,50

 Ateşe tapınma ya da daha doğrusu ateşe duyulan saygı, uzak çağlarda evrensel bir nitelik taşımaktaydı. Okült Bilimin öğrettiği gibi, ateş ve su, evrenin aktif ve pasif üretici güçlerinin sırasıyla merkezlendiği elementlerdir.
(…)

Eski Vaidik, Zerdüşt ve Yahudi inançlarından, sonuncusunun gayrimeşru ve reddedilmiş soyu olan modern Hıristiyanlığa kadar tüm dinler, arkaik Magianizm’den ya da bazen Sabaizm (Sabiilik) olarak adlandırılan Gizli doğa bilgisine dayanan Din’den ortaya çıkmıştır.
(…)

Günümüzdeki büyük egzoterik dinlerin her birinin müntesipleri “camdan bir evde yaşamaktadır.” Bu itham, kendi sakinlerinin bu zamana kadar neredeyse komşularının tüm pencerelerinin camlarını kırmış olmaları ve onların da bu iltifata karşılık vermeleri ile oldukça iyi bir şekilde doğrulanmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 80
Ağırlık : 80
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00
Peygamberlik ve Peygamberler, Dinler, İslamiyette Eğitim Mertebeleri, İslamiyette Temel Kavramlar, İman, İbadet, Fark Alemleri, Mertebeler, Hurufat-ı İlahiye

Noktada ne uzunluk, ne derinlik ne de genişlik vardır. Nokta şekilsizdir. Ne zaman harf haline gelirse o zaman şekillenir. Kelimeler mananın suret giymiş halleridir ve sureti tam olarak anlamadan sireti (özü) anlamak mümkün değildir. Gerçek namaz, Allah’a vuslat etmek demektir. Asıl namaz, aynasını bulup onunla görüşmektir. Bu görüşme, hem maddeten hem de manen yapılacaktır. Çünkü O’nun maddesi ile manası birbirinden ayrı değildir. Gerçek anlamıyla oruç, güneşin doğuşundan batışına yani insanın doğumundan ölümüne kadar, kötü ahlaktan ve o ahlak ile yapılacak kötülüklerden sakınmak ve o kötü ahlaka düşmemek olarak algılanmalıdır. "Noktanın Sonsuzluğu", tasavvufun temel kavramlarını derinlemesine açıklayan bir kaynak kitaptır. Lütfi Filiz’in yıllar süren sohbetleri, konuşmadaki akıcı üslup korunarak ve dilin anlaşılır olmasına özen gösterilerek hazırlanmıştır. Dört ciltten oluşan kitabın üçüncü cildi Peygamberlik ve Peygamberler, Dinler, İslamiyette Eğitim Mertebeleri, İslamiyette Temel Kavramlar, İman, İbadet, Fark Alemleri, Mertebeler, Huufat-ı İlahiye konularını içermektedir.


Basım Ayı/Yılı : 4/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 15
Sayfa Sayısı : 624
Ağırlık : 514
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺207,50

Köklü tarihsel birikimi ve zengin kültürel motifleriyle farklı inanç ve etnisitelere ev sahipliği yapan Varto, coğrafyasının önemli medeniyet duraklarından biridir; köklü bir miras üzerine kuruludur. Höyük, mağara, mezarlık gibi tarihi alanlarının yanı sıra, eğitim ve inanç kurumlarıyla öne çıkan Varto, çevredeki yerleşim alanlarından farklı bir kültürel zenginlik meydana getirmiştir. İlçe, siyasetten dine, ekonomiden göçe çok konuda kendine özgü bir kimlik inşa etmiştir. Depremler ve akabinde gerçekleşen göçlerle yurtiçi ve yurtdışı birçok yer değiştirmeye sahne olan Varto, dinamik bir demografi arz etmektedir. Siyasal söylem ve pratiklerin, etnik ve dini unsurlar üzerinden sergilediği tasarruflar, ilçenin tarihi ve kültürel hafızasında yerini korumaktadır. Gündelik rutin ve ritüellerde siyasal, dinsel değişkenlerin izleri sürülebilmekte; farklı simge ve sembollerle çeşitliliklerin varlığı gözlemlenebilmektedir.
Doğal güzellikleri, folkloru ve insan halleriyle Varto, birçok disiplinin dikkatini cezbeden bir mekândır. Ekonomiden siyasete, tarihten edebiyata geniş bir yelpazede incelenmesi mümkün olan Varto’ya dair yapılacak her okuma, okuyana farklı pencereler açmaktadır. Bu çalışma da kendine has bir kültürel birikim oluşturmuş olan Varto’ya, geniş bir perspektiften bakmayı murad etmektedir. Varto’yu coğrafi yapıdan insan çeşitliliğine, kültürel hafızadan eğitime, etnisiteden biyografiye geniş bir alanda ele alan çalışma, Varto tarihi ve toplumsal yapısı hakkında çok şey söylemektedir. İnsan ilişkilerini merkeze alan ve geniş bir yazar kadrosunun kolektif bir çabasıyla ete kemiğe bürünmüş olan bu kitap, kapsamlı ve derinlikli analizleriyle bu alanda ilk olma özelliğine sahiptir.
Murat Alanoğlu, Bilal Altan, İbrahim Burçin Asna, İrfan Baytar, Abdulkerim Bingöl, Ferda Bingöl, İbrahim Bingöl, Ayetullah Çelik, Sedat Çelik, Mahmut Dündar, Nevzat Eminoğlu, Nevzat Erdoğan, Murat Erginyürek, Salih Kalkan, Canser Kardaş ,Zeynep Zelal Kızılkaya, Gülbin Fırat Onat, Mehmet Özalper, Mehmet Emin Purçak, Asim Taş, Hasan Taşkıran, Serhat Aras Tuna, Rohat Tüzün, Ejder Ulutaş, Fatoş Yalçınkaya, Zehra Yel, Figen Yetkin, Ferit Yıldız, Muhammet Yücel’in çok değerli katkılarıyla...


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 135
Ağırlık : 135
En / Boy : 13 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺270,60

Anadolu, Girit, Mezopotamya, Fenike ve Mısır’daki sözlü geleneklerin ürünü Yunan mitleri tarih boyunca hiç durmadan konu edilip işlenmiş, işlendikçe değişmiş, değiştirilmiş, yeni biçimlere dönüşmüş ve bütün dünyada sanatı, edebiyatı, masalları, toplumsal yapıları ve gelenekleri etkilemiştir. Bu yolla tekrar tekrar karşımıza çıkan mitolojik karakterlerin, tanrıların, kahramanların; Zeus, İkaros, Metis, Kirke, Artemis ve bunun gibi yüzlercesinin asıl hikâyesi nedir? İnsana, tanrıların dünyasında dünyevi olana dair ne söylerler?

Robert Graves muazzam bir kaynak yelpazesinden faydalanarak tamamladığı bu kapsamlı çalışmasında Yunan mitlerinin tamamını basit bir anlatı formunda, maddeler halinde bir araya getiriyor, onları tarihteki çeşitli mit yazarlarının farklı anlatımlarıyla ve farklı kültürlerin mitolojileriyle ilişkilendirerek aktarıyor. Her bir maddeye düştüğü kendi ayrıntılı notlarında, mitlerin yorum sorunlarını, zaman içinde uğradıkları değişimleri tarihsel, politik ve antropolojik açılardan ve çağdaş araştırmalar ışığında eleştirel bir incelemeye tabi tutuyor.

Yunan mitolojisini konu alan ilk modern ansiklopedik çalışma olarak kabul edilen iki ciltlik Yunan Mitleri ilk yayımlandığı tarihten bu yana çevrildiği yirmiye yakın dilde alanın uzmanları kadar mitolojiye ilgi duyan okurlar için de klasikleşmiş bir kaynak haline gelmiştir.

Robert Graves’in Yunan Mitleri Türkçede ilk kez 2004 yılında Say Yayınları tarafından Uğur Akpur’un çevirisiyle yayımlanmıştır. Bu yeni baskısının hazırlık aşamasında mevcut çeviride önemli miktarda editöryal değişiklik ve düzelti yapılmıştır. Yirmiye yakın dile çevrilmiş, Yunan mitlerinin ölümsüz hikâyelerini eksiksiz bir araya getiren bu klasikleşmiş çalışmayı yenilenmiş baskısıyla okurlarla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.


Basım Ayı/Yılı : 3/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 888
Ağırlık : 888
En / Boy : 15 / 22
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺273,00

Bugüne kadar haklarında yüzlerce kitap yazılan ve inançları, değerleri ve kodlarıyla her gün bilinçli bir şekilde oynanmaya çalışılan Alevilerin “kendilerini bilmek” gibi temel bir hakları yok sayılmaktadır. Önyargılı ve/veya politik olarak angaje olmuş çoğu araştırmacının kitapları ve söylemleriyle Aleviliğin hızla eritilmeye, dönüştürülmeye çalışıldığının örneklerini görmek fazlasıyla mümkün.

Aleviler kendilerini ifade edecek hemen hemen bütün mekanizmalardan yoksun bir şekilde inançlarını yaşatma kavgası vermektedirler. İbadet etme olanakları, yazılı tarihleri, topluluğun hafızasına ait eserleri tahrip edilmiş olan Alevilerin ellerinde bugün yalnızca sözlü kültürleri kalmıştır. Bu kültür ise yine asimilasyonist politikaların derin bir saldırısı altındadır. Halk bilimiyle uzun yıllardır uğraşan Leyla Akgül’ün bu eseri Alevi toplumunun elinde kalan son değere önemli bir katkıdır. Sözlü kültürün büyük ulu ozanı Pir Sultan Abdal bugün daha fazla ve yeniden anlaşılmak zorundadır. Alevi topluluğunun hakim hegemonya tarafından içerisine “sızılamayan” ender değerlerinden olan bu ozanın anlaşılmasına bir katkı olan bu eser bir başvuru kaynağı olarak hak ettiği yeri alacaktır.

 

Ali Murat İrat

Araştırmacı Yazar


Basım Ayı/Yılı : 10/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 480
Ağırlık : 480
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺168,75

Freud ve Josef Breuer ile başlayan Batı’nın psikoterapi süreci sanki bizim kültürümüzde hiç böyle bir yapı yokmuşçasına fütursuzca kabul edildi. Her iki âlemin sırrını yaşayan,maddenin ana-öz levhasını bilen, sözü ve bakışı bıçak kadar keskin, tasavvufun büyük sufileri yüzyıllar önce insan ruhunun derinliklerine inerek mevcut olanı daha derinlerde mevcut olanla tedavi etmiştir. Yüzyıllar boyunca bu el verilerek yapılan terapiler kapalı kapılar ardında tozlu kitap sayfalarının mısralarına gizlenmiştir.

Ruhun kapılarını açan şeriattan, tarikattan, marifet ve hakikatten geçip farklı bilinç düzeylerinde tedavi olacakların kitabıdır bu kitap.


Basım Ayı/Yılı : 1/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 153
Ağırlık : 70
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺79,00

Son dönemlerde “Türk Mitolojisi”, “Gök Tanrı’nın Gölgesi: Şaman” ve “Türklerde 5 Element” isimli kitaplarıyla ilgi gören Nuray Bilgili’nin bu eserinde dünya insanlarının Büyük Köpek takımyıldızı ve Sirius yıldızına yüklediği anlamı ve aralarındaki şaşırtıcı benzerliği göreceksiniz. Tarihî kayıtlara gö-re Sirius’un Türkler ile nasıl özdeşleştirildiğini ve bizim için ata ve ana hayvan olan Mavi Kurt’un kozmik serüvenini izleyeceksiniz. Mitolojik söylencelerdeki arketiplerin gizemini çözmek, ardındaki asıl gerçeği görmek ve mantığını anlamak istiyorsanız elinizdeki kitap tam size göre…


Basım Ayı/Yılı : 10/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 192
Ağırlık : 192
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺52,50

Bu çalışmada, Türk evren tasarımı kozmolojisindeki beş ana element üzerinden hareketle mitoloji ve mitoloji bağlamlı diğer alanların şekillenişine vurgu yapılmaktadır. Türk kozmolojisindeki bu beş alan; ateş, maden-metal, su, ağaç ve topraktan oluşmaktadır. Bu çalışmayı oluşturan diğer konular da genellikle bu beş ana unsur etrafındaki şekillenmeler biçiminde görülmektedir. On iki hayvanlı takvimden cemrelerin düşmesine, Türk mitolojisi ve Türklerin sosyal, siyasal ve kültürel hayatını şekillendiren dört ana yönden Kutadgu Bilig’deki dört gezegene, Göktürk Kitabeleri’nden Dede Korkut’a, Hun-Oğuzlardan Yakutlara, Uygurlara kozmoloji ve mitoloji çevresinde gelişen bütün olaylara görsellerle bu çalışmada yer verilmiştir. Bilgileri kadar görsellerin orijinalliği ve uyumu bu çalışmanın önemini ve kitaplaştırmadaki değerini bir kat daha artırmaktadır.

Kozmoloji ve mitoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan, araştırmacı-yazar Nuray Bilgili’nin hazırlamış olduğu bu eser umarız ki konu hakkında araştırma yapanlara, konuya ilgi duyanlara ve Türklerin bu gizemli dünyaya bakışındaki sırra vakıf olmak isteyenlere yararlı bir kaynak olur.


Basım Ayı/Yılı : 9/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺52,50
Kitab-ı Mukaddes ve Batı Edebiyatı

Northrop Frye Büyük Şifre’de Batı edebiyatının bütününde paylaşılan bir arketipler, semboller ve retorik yapısının var olduğunu iddia ederek bu yapının temel referansının Kitab-ı Mukaddes olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Ona göre bu temel metin bütün Batı medeniyetinin tasavvur tecrübesini içine alan bir küçük âlemdir. İddiasının pratik temelini edebiyatta ortaya çıkan sayısız kavramların kökenlerini Kitab-ı Mukaddes’te bularak örneğin Çıkış’taki devrim kavramı- oluşturan Frye, teorik çatıyı Vico’nun The New Science adlı eserindeki dil teorisinden almaktadır. Buna göre yazı’nın tarihi dilin şiirsel, alegorik ve betimleyici kullanımı olmak üzere üç farklı aşamada gelişir. Bu bağlamda Frye, Eski Ahit’in büyük kısmının metafor kullanımından dolayı şiirsel kullanım evresine ait bir metin olduğunu söyler. 
    
"Kitab-ı Mukaddes’i baştan sona okumakta başarılı olanlar onun en azından bir başlangıca, bir sona ve bütünsel bir yapının bazı yapı taşlarına sahip olduğunu keşfedeceklerdir. Buna göre Kitab-ı Mukaddes zamanın başladığı yerde, dünyanın yaratılması ile başlar; zamanın bitmesiyle, Apokalipse ile sona erer ve bu ikisi arasındaki insanlık tarihini ya da Adem ve İsrail sembolik isimleri altında kendi ilgilendiği tarih cihetini inceler. Ayrıca onda somut imgelerden oluşan bir yapı bulunmaktadır: Şehir, dağ, nehir, bahçe, ağaç, yağ, su kaynağı, ekmek, şarap, gelin, koyun ve benzeri birçok sembol oldukça sık bir şekilde yinelenir ve böylece açık bir şekilde bir çeşit birleştirici öğeye işaret ederler." "Günümüzde artık edebiyat eleştirisi teorisi tekrar ilgi odağı oluyor ve birçok çağdaş edebiyat eleştirmeni Kitab-ı Mukaddes eleştirisinin seküler edebiyatla olan ilişkisinin iyice farkına varmış durumdadır. Bunlardan özellikle üçü; Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur ve Walter Ong bu kitap üzerinde, daima kendilerinin onaylayacakları şekilde olmasa da, etkili olmuşlardır."


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 358
Ağırlık : 329
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺111,75
Vedaların Bilgeliği ve Reenkarnasyon İnancı

Hayatın gizemlerine anlam katmayı arzulayan, evrende ve kendimizdeki ruhani derinliklere ulaşma özlemi duyan herkes için hazırlanmış bu eser, kadim bir bilgelik geleneği olan Hinduizm’in düşünce evrenine kapılarını aralıyor. “Hinduizm: Bilgelik Geleneği ve Felsefesi”, tarihin tozlu sayfalarından günümüze kadar uzanan bir inancın geniş yelpazesini okuyucuya sunmaktadır.

Bu kitap, Hinduizm’in tarihini, mitolojik hikâyelerini, felsefi konularını, ritüellerini, sembollerini ve daha pek çok unsuru detaylı bir şekilde ele alırken, Hindu düşüncesi ve inançlarının bizi bilgelik, huzur ve içsel dengeye ulaştırmak için nasıl bir yol haritası sunabileceğini gösteriyor. Ayrıca, Hinduizm’in diğer dinlerle ve farklı kültürlerle olan karşılaştırmalı analizleri, okuyucuya daha geniş bir perspektif sunuyor ve dinler arası anlayışı ve hoşgörüyü destekliyor.

Hinduizm’in tarihi bölümünde, Vedaların oluşumundan bugüne kadar Hinduizm’in evrimi anlatılıyor. Mitolojik hikâyeler bölümünde ise, tanrı ve tanrıçaların hikâyeleri ve sembolizmaları üzerinden Hindu inanç ve değerlerini daha iyi anlama şansı buluyoruz. Felsefi konular bölümünde ise, karma, dharma, samsara ve moksha gibi Hinduizm’in temel kavramları detaylı bir şekilde ele alınıyor.


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 95
Ağırlık : 95
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺62,48

Ülkemizin ve coğrafyamızın gizemli bir topluluğu olan Yezidiler ve inanç esasları her zaman merak konusu olmuştur. Dışarıya kapalı bir topluluk olarak yaşamayı seçtikleri için düşüncelerini ve ibadetlerini gizlemeyi dini bir zorunluluk olarak görürler. Bu yüzden Yezidiler ile ilgili olarak kaleme alınan yorumlar büyük ölçüde gözlem yoluyla elde edilen bilgilere dayandırılmış isabetli bir tahlil yapılamamıştır. Tahliller kimi zaman Yezidileri "Şeytana Tapanlar" kimi zaman "Melek-i Tavus'un Çocukları" şeklinde tanımlayıp incitecek boyutlara ulaşmıştır.

Saha araştırmasına dayanarak hazırlanan bu eser tabuları yıkarak Yezidilik ile ilgili gerçek bilgileri birinci kaynağından edinerek okuyucuya sunduğu için önemlidir.

Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,20

Dinlerin inanç ve ritüelleri, her zaman uzun bir tarihin ürünü olarak belli bir süreç içerisinde ortaya çıkar ve gelişimini devam ettirir. Bu yüzden hiçbir din, kurucusunun tebliğ ettiği zamandaki hali ile sonraki nesillere aktarılmamıştır. Dinlerin dini metinlerinin belli bir zaman içerisinde teşekkülünün yanı sıra, din ve dünya işlerinin birbiriyle insicamını sağlama girişimleri dinlerin gelişimine etki eden önemli faktörlerdir. Bu durum, hem Uzak Doğu dinlerinde hem Hinduizm ve Budizm gibi Doğu dinlerinde hem de Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta benzer süreçlerde yaşanmıştır.
Hıristiyanlık, her ne kadar ortaya çıktığı Ortadoğu coğrafyasına ait bir din olan Yahudilik kökenli olsa da, zamanla kendisinden çok farklı bir kültür ve coğrafyada yeniden yorumlanacak ve Avrupa’nın dini haline gelecektir. Bu durum, her iki dinin ilahiyatının gelişimine de etki edecektir. Hıristiyanlık, en önemli ilahiyatçılarını Yunan ve Latin kültürü içerisinde ortaya çıkaracaktır. Dokuzuncu yüzyılda Emeviler’in saraylarında yetişmiş olan Doğu’nun son kilise babası Yuhanna ed-Dımeşkî, İslam’a dair risalesini, Yunanca kaleme alacaktır. Batı’nın İslam’a bakışını etkileyecek olan Yuhanna ed-Dımeşkî’nin İslam’a dair görüşleri ve Hıristiyanlık tarihinde İslam ile ilgili yazılmış olan ilk eser olma özelliğine sahip olan De Haeresibus’un ilgili risalesinin ilk defa tercümesi elinizdeki bu çalışmada yer almaktadır.
Ortaçağ’daki Lazaritler ve Albililer gibi Hıristiyan dini hareketler ve tarikatlardan, siyasi ve dini merkez olan Vatikan’ın modern dünyaya uyumuna, bir kripto Yahudi dini hareketi olan Jacob Frank’ın kurduğu Frankist hareketten Hıristiyan Anarşistlere kadar Dinler Tarihi’nin çeşitli konularına dair araştırmaların yer aldığı elinizdeki eser, Dinler Tarihi’ne merakı olanların istifadesine sunulmuştur.


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 208
Ağırlık : 208
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺100,00

серікбол қондыбай және түркі мифологиясының зерттелуі» атты Iıı халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдарының жинағы - 3. Uluslararası Serikbol Kondibay ve Türk Mitolojisi Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı


Basım Ayı/Yılı : 10/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 527
Ağırlık : 527
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺240,00

Yahudiler, Hz. Musa’nın peygamberlerin en üstünü olduğuna inanırlar. Bu inancı desteklemek için onun doğumundan ölümüne pek çok olağanüstü rivayete dini literatürlerinde yer verirler. Örneğin kaynaklarda Hz. Musa göklerde dolaşır. Meleklerle mücadele eder. Devlerle savaşır ve onları öldürür… Ancak onun böyle üstün özelliklerinin yanı sıra çeşitli vesilelerle bizzat Tanrı tarafından eleştirildiği, azarlandığı hatta cezalandırıldığı da anlatılmaktadır. Ayrıca sonraki yüzyıllarda yaşayanlar, dini anlayışlarını temellendirmek için Hz. Musa’nın hayatındaki olayları kendi açılarından yorumlamışlardır. Böylece kendi inançlarına dini bir dayanak sağlamışlardır. Elinizdeki bu kitap Yahudi dini literatürünün temel kaynaklarını kullanarak Yahudilerin, Hz. Musa’nın hayatıyla ilgili rivayetlerinin ve yorumlarının geniş yelpazesini okuyucuya sunmakta ve onun hakkında yapılan yorumların arka planına işaret etmeye çalışmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 10/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 312
Ağırlık : 312
En / Boy : 13,5 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺130,00
Türk Masallarında Kültlerin Çözümlenmesi

Masallar, toplumun maddi ve manevi kültür unsurlarını içinde barından önemli kaynaklardır. Masallar, insanoğlunun yaşadığı kültürel değişimi ve dönüşümü yansıtan birer toplumsal hafızadır. Bu çalışma, masallarda yer alan olağanüstü durum veya varlıkların dinsel bir anlamının olduğu düşüncesinden hareketle kültür dünyasında var olan kültlerin çözümlenmesi temel düşüncesine dayanmaktadır. Mitoloji ile ilgili çeşitli kültürel unsurlar, toplum hayatında sürekli yenilenerek o toplumun duygu ve düşünce dünyasını temsil eden bir imge haline gelmektedir ve çeşitli mitolojik unsurların masallarda farklı bağlamlarda yeniden üretilmesi sürdürülebilir bir imge imajını ortaya koymaktadır. 
Çalışmada 1855-2015 yılları arasında Türkiye sahasında bilimsel metotlarla derlenen ve araştırmalara kaynaklık eden masallar incelenmiştir. İki bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde “Türk Masallarında Yaygın Görülen Kültler” başlığı altında Üst Dünya ile İlgili Kültler, Orta Dünya ile İlgili Kültler ve Alt Dünya ile İlgili Kültler masallarda bulunan işlevsel özelliklerine göre sınıflandırıldıktan sonra kültlerin yoğunluk durumu ortaya çıkarılmış ve arkaik yönleri çözümlenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise “Türk Masallarında Kültlerin İmge ve Simge Bağlamında Yeniden Üretilmesi” başlığı altında kültlerin masallarda imge ve simge bağlamında ne şekilde yeniden üretildiği incelenmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 7/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 375
Ağırlık : 375
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺157,50

Antik dönem mimari yapıları için çok önemli bir öğe olan çatı kiremitleri ile ilgili tipoloji ve tasnif konusunda yeterince çalışma olmadığından çatı kiremitleri ve tipolojisi konusunda birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Günümüzde kiremitlerin teknik gelişim süreci ve dolayısıyla da kiremitlerin mimarlık üzerinde kültürel gelişimi hakkında bilgilerimiz son derece kısıtlıdır. Bilgilerimizin kısıtlı olmasının en önemli nedeni de gerçekleştirilen arkeolojik kazıların birçoğunda çatı kiremitlerinin önemsenmemesinden kaynaklanmaktadır. 
Bu çalışmada, antik dönemin çatı kiremitleri; Lakonian, Korinth ve Doğu Roma dönemi çatı kiremitleri olmak üzere üç ana başlık altında ele alınmıştır ve bu ana başlıklar altında da antik dönem çatı kiremitleri türlerine göre sınıflandırılmıştır. Anadolu’da en çok görülen antik dönem çatı kiremidi tipi, Korinth tipi olmasından dolayı da ayrıca Korinth tipi çatı kiremidi türlerinin tarihsel gelişimine de değinilmiştir. 
Bu çalışma, bugüne kadar yayımlanmış antik dönem çatı sistemleri ve çatı kiremitleri hakkında kaynakça listesinde belirtilen seçkin çalışmalardaki bilgi, çizim ve fotoğrafların derlemesini içermektedir. Bu çalışmayla hedeflenen ise antik dönem çatı kiremitleriyle ilgili günümüze kadar yalnızca bir kiremit tipi ya da türü veya ören yeri merkezli tekil anlatımlardan elde edilen mevcut verilerle genel hatlarıyla bütüncül bir çalışma oluşturmaktır.


Basım Ayı/Yılı : 7/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 72
Ağırlık : 72
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺75,00

Her toplum, tarihî süreçlerin getirdiği birtakım sebeplere bağlı olarak değişik kültür, İnanç ve dini dairelerin içinde yer almışlar veya almak durumunda kalmışlardır. Bu durumun ortaya çıkması, bazen geniş anlamda tarihî, coğrafî, siyasî ve sosyolojik sebeplere dayanabileceği gibi bazen de ticari temaslar, misyonerlik çalışmaları şeklinde kendini gösteren insani faaliyetler gibi ikincil sebeplerden de kaynaklanabilmektedir. Bahse konu tarihi süreci Türkler de yaşamış, Türkler de farklı kültürlerle, dinlerle, siyasî ekollerle tanışmaktan doğan inanç unsurlarını sosyal bünyelerine alarak bu unsurları günümüze kadar taşımışlardır. Bu benimseyiş, dönem dönem yüzeysel nitelikler taşırken, bazen de toplumu derinlemesine etkilemiştir. Her ne şekilde olursa olsun Türklere dışardan giren inanç ve kültürel unsurlar büyük oranda bir boya ve dekor unsur olarak kalmış, sosyal yapının içinde hiçbir zaman asıl inanç öğelerinin yerini alamamış, Türkler bu unsurlarını çoğunlukla öz inanç unsurlarıyla birleştirerek yeni bir ahenk yaratmasını bilmişlerdir.


Basım Ayı/Yılı : 12/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 257
Ağırlık : 257
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺97,50

En küçüğünden en büyüğüne kadar yaratılmış her şey, birer ibret levhası, ilâhî sanat harikası...
Hal böyleyken;
Eserden Müessir’e, sanattan Sanatkâr’a, sebeplerden Müsebbib’e varamamak, aklın cinneti değildir de nedir?
Zerreden kürreye, mikro âlemden makro âleme; aklı ve idrâki en güzel şekilde irşâd eden sayısız yüce hakikatler ve ilahî manzaralar karşısında alık, duygusuz ve nâdan bir şekilde kalmak, aklın cinneti ve iflâsı değildir de nedir?
İlahî vahiy ve yüce duygulardan uzaklaşarak robotlaşan beyinler, insanlık hüviyet ve haysiyetine iptal damgası vurmuş olmuyorlar mı?
Enfüste ve âfâkta, hem özlerde hem ufuklarda, bütün cihanlarda kesintisiz temaşa edilen şu harikulâde, mükemmel nizamı; sebepsiz, gayesiz, gayretsiz ve rastgele sayan kişi, aklına mağrur olup gönlünü vîraneye çevirmiş bir zavallı değil midir?


Basım Ayı/Yılı : 4/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 216
Ağırlık : 216
En / Boy : 14 / 22
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺126,00

İsmailîlik konusu ülkemizde son yıllarda araştırmacıların dikkatini çekmeye başlamıştır. Ancak bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar henüz arzu edilen keyfiyet ve kemiyette değildir. Bu çalışmada, Türk İslam anlayışı açısından son derece önemli olan Horasan ve Maveraünnehir bölgelerindeki İsmailîliğin ortaya çıkış ve gelişim süreci aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede İsmailîler’in diğer mezhebî gelenekler ve Türklerle olan ilişkilerine de, araştırmanın sınırları çerçevesinde yer verilmiştir. Horasan-Maveraünnehir’deki İsmailîler’in tarihlerinin doğru bir şekilde bilinmesi, Bâtınîlik-Alevîlik, Bâtınîlik-Tasavvuf ilişkisi ve benzeri bazı konularda daha bilimsel ve sağlıklı yaklaşımların geliştirilmesi açısından faydalı olacaktır. Bu çalışma, bu konulara cevap bulmaktan ziyade, bu alanlarda yapılacak daha derinlikli çalışmalara arka plan oluşturmayı hedeflemektedir.


Basım Ayı/Yılı : 5/2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 12
Sayfa Sayısı : 312
Ağırlık : 312
En / Boy : 14 / 22
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00
Tarih Yöntem Doktrin

İmam Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed el-Matüridi (ö. 333/944) ve Matüridiyye kelam ekolü islam ilim ve fikir geleneği içinde çok önemli bir yere sahiptir. 

Günümüzde imam Matüridi ve Matüridiyye kelamına dair giderek artan bir ilginin varlığı dikkat çekmektedir. ancak bu durum, Matüridi’nin popülerleşmesi, tüketilmesi ve çağdaş kültüre göre yorumlanması gibi bir sorunu da beraberinde getirmektedir. 

Bu bakımdan çağdaş dünyanın kalıplarına göre biçimlendiren bir Matüridilik yorumuna değil, onu kendinde var olduğu gibi anlamayı ve anlatmayı hedefleyen ayrıntılı incelemelere ihtiyaç duyulmaktadır. aslında imam Matüridi’nin “farklı görüşlerin bulunduğu yerde hakikatin açığa çıkması için araştırmaya ihtiyaç duyulduğu” fikri hatırlandığında onun hakkındaki değişik yaklaşımlar karşısında da yapılması gerekenin araştırmaya devam etmek olduğu söylenebilir. Elinizdeki bu kitap, kısmi de olsa böyle bir ihtiyacı gidermeye yönelik bir amaç da taşımaktadır. 
Eser, Prof. Dr. Bekir Topaloğlu Hocamızın Matüridiyye akaidi adını verdiği tercümesinden esinlenilerek, artık gelenek üzerinde çalışmalar yapılması gereğine işaret etme ve buna dair bir giriş yapma düşüncesiyle imam Matüridi ve Matüridiyye Geleneği olarak isimlendirilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 1/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 512
Ağırlık : 512
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺250,00

Dinler, tarih boyunca içinde yaşadıkları coğrafya, kültür ve sosyal olayların etkisiyle yeniden yorumlanmış ve birçok farklı kollara ayrılarak çeşitli şekillerde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Başlangıçta Tevrat merkezli bir din olan Yahudilik, tarihi şartların etkisiyle Mesihî inancın da belirleyici olduğu yeni bir yoruma sahip olmuştur. Ahirzamanda Mesih’in gelişini beklemek ana akım Ortodoks Yahudiliğin önemli bir inanç esası olmuştur. Aynı şekilde, İnciller’de tevhid inancının vurgulandığı Hıristiyanlık, yeni kültürlerle karşılaştıkça bu inancın yorumunda teslis inancına kadar gidecek yeni formlar geliştirmiştir.

Elinizdeki eser, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam bağlamında bu yöndeki çeşitli konuları ele alan araştırmalardan müteşekkildir. Kitapta, miladın ilk yüzyıllarında Kudüs’te gerçekleşen Bar Kohba isyanının Yahudilik tarihinde nasıl bir karşılık bulduğundan, Ortaçağ Avrupası’nda yaşayan Hıristiyan ilahiyatçı Jean Hus’un nasıl Reform hareketinin öncüsü olduğundan, Michel Servet’nin teslis inancını eleştirisinden, Avrupa ile Amerika’daki dini hayatı oluşturan çeşitli unsurların ve dini hareketlerin bu toplumların dini hayatında nasıl çeşitlilik arz ettiğinden bahsedilmektedir. Eserin son bölümü ise, Osmanlı’daki gayr-i Müslimlerin dini hayatı ve Osmanlı idaresi ile olan ilişkilerini çeşitli başlıklar altında incelemektedir.


Basım Ayı/Yılı : 1/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 228
Ağırlık : 228
En / Boy : 14 / 22
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺100,00

Dinler, insan hayatını düzenleyen ve onlara metafizik değerler yükleyen sistemlerdir. İnsanın yaratılış serüvenini ve varlık gayesini açıkladığı gibi, bu dünyadaki hayatına da anlam kazandırır. Eğitimden insan ilişkilerine, eğlence kültüründen tabiat anlayışına kadar, insana hayata dair derin bir kavrayış sahibi olmasını sağlar. Dinlerin coğrafi mekanlarla da özel ilişkileri vardır. Semavi alemle yakın irtibatı olduğuna inanılan Kudüs şehri, her üç dinin mukaddes kabul ettiği, hem apokaliptik hem de ahir zamana ilişkin inançların merkezinde yer alan bir mekandır. Hıristiyanlık tarihinin Avrupa’daki en önemli temsilcisi olan Katolik Kilisesi, çeşitli faaliyetleri ile bu dinin gelişiminde belirleyici olmaya devam etmektedir. İslam’ın zaman, mekan ve insan ilişkilerine dair görüşleri, özellikle doğu dinlerinden Budistlerle münasebetleri ve mimarideki sembolizmi bu araştırmanın konuları arasındadır. Eser, özellikle semavi dinlerden Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın bu konulardaki görüşlerini incelemektedir.


Basım Ayı/Yılı : 1/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 266
Ağırlık : 266
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺120,00

Bireyin anlam arayışının hız kesmeden devam edişi beraberinde yeni arayışlar getirmekte. Karşılaştığı maddi ve manevi krizler bireyi yeni olgulara yönlendirmekte ve yeni tecrübeler yaşatmakta. Özellikle Batı’da bu arayış “Yeni Dinî Hareketler” olarak ifadesini bulmakta.
Yeni Dini Hareket (YDH) mensubiyeti, modern dünyada hakikati yaşamak adına zamanı geri almaya dair bir arzuyu yansıtmakta.

Aynı zamanda kadim olan hakikati modern zamana taşıyarak onu çağdaş ve sükeler bir düzlemde eyleme/yaşama taşıma isteğini ifade etmekte. Bu durum ‘din’e yeninin ve modern bir sosyal yapı olan hareketin katılması; ‘yeni’ yani ‘seküler’ olana da dinin taşınması ile gerçekleşmekte. Bunun için de pek çok Yeni Dini Hareket, hem moderniteye uyum unsurlarını hem de ona direnmenin unsurlarını içermekte.

Farklı bir anlam atfı ve tipolojiyle tanımlanan Yeni Dini Hareketler hakkında pek çok soru sorulmakta: “Hangi tip bireyler Yeni Dini Hareketlerin ideallerinden, inançlarından ve pratiklerinden etkilenmekte? Bir YDH’e üyesinin kararı özgür bir seçim midir? İdeoloji ve hayat tarzındaki bu keskin değişim kişinin zihinsel ya da duygusal gelişimine faydalı mıdır yoksa zararlı mıdır? Bu çalışma, Yeni Dini Hareketler hakkında sorulan sorulara Psikoloji perspektifiyle verilen cevapları/tespitleri teorik düzlemde aktarmayı amaçlamaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 5/2018
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 150
Ağırlık : 150
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00

Mitoloji Araştırmaları 2 adını taşıyan bu eserde mitolojinin politika, dilbilim, kültür endüstrisi, medya gibi diğer disiplinlerle ilişkisi kavramsal olarak inceleniyor; destan ve masal gibi sözlü anlatılar içindeki yeri de çözümleniyor. Eser, birinci kitapta olduğu gibi su, hava, toprak ve ateş olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Su: Disiplinlerarası Mitoloji adını taşıyan birinci bölümde beş özgün yazı vardır. İlk yazıda mitin gerçekliği ve yanılsamacılığı epistomolojik olarak sorgulanıyor. Sonrasında masal evreninde mitik kodlar çözümlenerek sembellorin gizemi aydınlanıyor. Mitlerde dağ kültünde dilbilimsel ve folklorik kazı yapılıyor. Mitoloji ve politika ilişkisi destan örneğinde ele alınıyor. Kulakla ilgili mitlerin deyimlerdeki izleri sürülüyor. Hava: Türk Mitoloji Çalışmaları isimli ikinci bölüm Türk mitolojisi bibliyografya çalışmalarının değerlendirilmesiyle başlıyor. Oğuz Kağan Destanı’nın mitik kodları ikinci yazıda çözümleniyor. Türk mitolojisinde demirin yeri ve tabiat mitlerinin kültürel değişimi irdeleniyor. Georges Dumézil’in üç işlev kuramı hakkındaki bilgi son makalede veriliyor. Toprak: Uygulamalı Halk Bilimi ve Mitoloji adlı üçüncü bölümde dijital oyunlarda Türk mitolojisi unsurları ve sanal seyahat günlüklerinde kent belleğindeki mitolojik imgeler kültür endüstrisi açısından inceleniyor. Ateş: Modern Mitoloji isimli son bölümde mitolojik anlatılarda kadının işlevi sorgulanıyor. Eserin son yazısında mitlerden ilahi dinlere ölüp dirilme motifinin köklerine örneklerle iniliyor.


Basım Ayı/Yılı : 12/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 258
Ağırlık : 258
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺123,75

Bu kitap, Sosyoloji disiplininin kurucularından Emile Durkheim’ın sosyolojizm ekolünün sınırlarını belirlemeye çalıştığı üç büyük eserinin en önemlisidir. Toplumsal İşbölümü ve İntihar isimli ilk iki eserinde toplumun, bütün kurumları, düşünce tarzlarını ve düzeni belirleyen etkili ve yetkili güç olduğunu ortaya koyarken bu eserinde dini de nihayetinde toplumun bir işlevi, toplum için var olan en önemli ve belirleyici kurum olarak tanımlar. Çağdaşı birçok sosyologdan farklı olarak dini hurafeler yığını deyip geçiştirmemiştir Durkheim. Toplumdaki işlevlerini büyük bir ciddiyetle ve gündelik hayata yansımalarıyla birlikte detaylı biçimde izlemeye çalışmıştır.

Tarihsel süreç boyunca sayısız kültürel bağlam içinde farklı birçok forma büründüğü için temel halinden sapmış olan modern dinlerden yola çıkarak din olgusunun anlaşılamayacağı tezinden hareket eder. Ona göre kökeni, tanımı ve temel karakteristiğiyle din olgusunu anlamamızı mümkün kılacak yol, dinsel düşünce ve pratiğin gözlemlenebilir, incelenebilir en basit, ilksel biçimlerine inebilmekten geçer. Acaba binlerce yıl önce doğmuş olan dinin bu ilk biçimini görebilir miyiz?

Durkheim, henüz medeniyetle tanışmamış olan ve ilkel bir hayat sürdüren Avustralya kabilelerinin dinlerinin de en az etkileşime maruz kaldığı için ilk hallerini koruduğu varsayımını kitap boyunca temel almıştır. Dinsel düşüncenin kökeniyle ilgili kendine özgü bu yöntemi tartışılmayı hak ediyor kuşkusuz. Kitap boyunca tartışılan kutsal ve profan ayrımı ile totemik ilkeyi toplumla özdeşleştiren yaklaşımı Durkheim’in din sosyolojisinin özgün yanlarını oluşturur.


Basım Ayı/Yılı : 2/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 568
Ağırlık : 568
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺172,50
< 1 2 3 ... 28 >

Mitoloji Kitapları

Mitoloji Nedir?

Mitoloji kelimesi Yunanca mitos yani masal/ hikaye ve logos yani söz kelimelerinin birleşiminden türeyen kelime olmaktadır. Mitoloji, eski zamanlarda yaşamış olan milletlerin inandıkları tanrıların, kahramanların, devlerin ve perilerin hayat ve yaşadıkları serüvenlerinden bahseden hikayeler olarak bilinmektedir. Efsaneler bilimi anlamına da gelen mitoloji sözlü ya da yazılı efsane birikimini ele alan çalışmalar bütünü olmaktadır.

İnsanlar doğdukları andan itibaren günümüze kadar varoluşlarının sebebini araştırmaktadır. Her millet bulduğu ipuçlarını ve delilleri hayal dünyasında yorumlayarak kendi mitlerini oluşturmuşlardır. Her mitolojik hikaye gücünün bir kısmını toplumun ona olan inancından almaktadır. Farklı dönemlerde ve kültürlerde anlatılan mitler kulaktan kulağa yayılarak çeşitlenmiştir. Türkçede ‘‘söylencebilim’’ olarak ifade edilen mitoloji, birçok kitabın ana teması olmuştur. 

Her toplumun kendine özgü bir mitolojisi bulunmaktadır. Mitolojik anlatılar, toplumun aynası görevi görmektedir. Mitolojik hikayeler toplumdan topluma farklılık gösterse de pek çok ortak yönleri bulunmaktadır. Tüm uluslar kendi dinleri, kahramanları, tarihleri gibi unsurlara ilişkin anlatıları barındıran mitlerini zamanla geliştirmektedir. Günümüzde en fazla bilinen mitolojiler Yunan, Çin, Türk, Roma ve İskandinav mitolojileri olmaktadır. Konularına göre mitoloji çeşitleri şu şekilde üç kategoride incelenmektedir:

 • Evren ve yaratılışa dair mitolojiler
 • Din ve Tanrılara dair mitolojiler
 • Kahramanlara dair mitolojiler

Mitolojiye giriş kitapları okuyucunun mitoloji hakkında temel bilgi edinmesini sağlayan kitaplar olmaktadır. İnsanların bilgi dağarcığını geliştirmek ve mitolojiye meraklı insanlara doyum sağlamak amacıyla farklı formlarda yazılmış pek çok mitoloji ile ilgili kitaplar bulunmaktadır. Her yaştan okuyucu kitlesine sahip mitoloji kitapları ulusların mitleri hakkında meraklı okuyucuların bilgi sahibi olmasına yardımcı olmaktadır. İnsanları büyüleyen mitolojik hikayeler ve kahramanlar usta bir kalemden çıkan roman ile birleştirildiğinde birçok okuyucu tarafından orijinaline göre daha fazla ilgi duyulmaktadır. Mitolojik romanlar, yazarın usta kalemi ile ulusların mitlerinin ustaca harmanlandığı eserler olarak bilinmektedir. Mitoloji ile roman birleşimi severlerin kitaplığında bulunması gereken en iyi mitolojik romanlar şu şekilde sıralanabilinmektedir: 

 • Ben, Kirke- Madeline Miller
 • Akhilleus’un Şarkısı- Madeline Miller
 • Parfümün Dansı-Tom Robbins
 • Yüce Tanrı Pan- Arthur Machen
 • Nefertiti-Nazan Apaydın Demir
 • Gizli Tarih-Donna Tart
 • Loki’nin Müjdesi-Joanne M. Harris
 • Atlas’ın Yükü-Jeanette Winterson
 • Kızların Suskunluğu- Pat Barker

En İyi ve En Güzel Mitoloji Kitapları

En iyi mitoloji kitapları, okurlar tarafından beğeni kazanan ve dünyada en çok okunan kitaplar listesine giren eserler olmaktadır. Türk ve Dünya edebiyatı içerisinde mitoloji üzerine eğitim almış ve araştırmalar yaparak kendini geliştirmiş birçok yazar bulunmaktadır. Her bir yazarın uzman olduğu ya da araştırma yaptığı farklı ulus ve mitler üzerine yazdığı mitoloji hakkında kitaplar bulunmaktadır. Ulusun mitolojik unsurlarını daha derinlemesine inceleme fırsatı sunan sadece bir ulusun mitoloji unsurlarına dair kitaplar olduğu gibi tüm ulusların mitolojik unsurlarını bünyesinde barındıran mitoloji kitaplarına kolayca ulaşmak mümkün olmaktadır. En çok okunan mitolojik kitapları şu şekilde sıralanabilmektedir:

Mitoloji 101-Kathleen Sears: Roma ve Eski Yunan mitolojisi ile ilgili kitaplar içerisinde mitoloji ile ilgili en temel bilgileri içeren kitap olmaktadır. 

 Eski Türk Mitolojisi- Jean Paul Roux: Türk mitolojisi kitap önerisi olarak gösterilen eser, bu başlıkta yazılmış en iyi çalışma olmaktadır. Eserde Eski Türk halklarının dinlerine ve mitolojilerine ulaşmak mümkün olmaktadır.

Klasik Mitoloji-Barry B. Powell: Temel çerçeve ile mitoloji okuması yapmak isteyen okuyucuların okuması gereken kitaplar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Son yapılan akademik çalışmalardan yararlanan eser, Grek ve Roma mitoslarının aralarındaki bağlantıyı incelemektedir. 

 Yunan Mitolojisi-Karl Kerenyi: Yunan mitolojisi ile ilgili kitaplar arasında en iyi ve en çok okunan eser olmaktadır. Yazar, mitoloji dendiğinde akla ilk gelen mitoloji dönemi olan yani Yunan mitolojisini konu edinmiştir. Tanrılar ve kahramanlara yer verilen eserde anlatılan hikaye ve içeriklerin belgelerle desteklenmesi Yunan mitolojisi kitap önerileri arasında ilk sırada yer alan eser olmasını sağlayan sebeplerden olmaktadır.  

Viking Mitolojisi-Snorri Sturluson: Viking dizisiyle çoğu okuru araştırmaya iten Viking mitolojisi üzerine yazılmış eser olmaktadır. Eser kadim uygarlıklarının temellerinin atıldığı efsanelerin ve bugünün uygarlıklarının derin araştırılması konusunda iyi bir kaynak özelliği taşımaktadır. 

Simurg’un Kanadı-Mitoloji ve Edebiyat Makaleleri-Makaleler-Gönül Alpay Tekin: Mitoloji tarihi kitapları arasında yer alan eser, edebiyat ve mitolojiyi bir araya getiren noktalara ışık tutmaktadır. 

Mitolojik Efsanelerin Kitapları

Her ulusun kendi mitolojisine konu olmuş efsaneleri bulunmaktadır. Mitolojinin beslendiği hikayeler kitapların ana hattını oluşturmaktadır. Bu efsaneler kulaktan kulağa, dilden dile yayılarak ölümsüzlüğünü korumaktadır. Efsaneler zamanla değişikliğe uğrasa da ana teması hep aynı kalmaktadır. Bu efsaneler ile ilgili kitaplar mitoloji severler tarafından ilgi duyulan ve tercih edilen eserler arasında yer almaktadır. Mitolojik efsane kitapları kitap içerisinde yazarın ele aldığı efsane konusunun temasına göre tarihi mitolojik kitaplar, fantastik mitolojik kitapları, din mitoloji kitapları, aşk efsaneleri kitapları, Tanrı mitoloji kitapları gibi çeşitlenmekte ve kategorilenebilmektedir.  

Günümüzde mitoloji üzerine basılmış onlarca kaliteli kitap bulabilmek mümkündür. Türk,Yunan, Çin, Mısır gibi farklı kültürlerin mitolojik efsanelerini anlatan kitaplar mitoloji severler için ilgi odağı eserler arasında yer almaktadır. Ulusların mitolojileri hakkında bilgiler okurlar tarafından doğrudan yazarlardan elde edilebileceği gibi ulusa mal olmuş mitolojik fantastik kitaplar üzerinden de elde edilebilinmektedir. 

Mitolojik hikayeler birbirinden farklı birçok insan üstü varlık içermektedir. Doğanın içerisinde yer almayan ya da doğada yer alan farklı canlıların karışımından oluşan bu efsanevi yaratıklar farklı mucizeleri müjdelemektedir. Genellikle köken değişse de bu efsanevi yaratıklar benzer özellikler göstermektedir. Bu insanlığım kadim kültürlerinin birbirini etkileyen bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu efsaneler hakkında bilgi almak isteyen mitoloji severler mitolojik fantastik kitaplar ya da mitolojik yaratıklar kitabı çeşitlerini tercih etmesi gerekmektedir. Kültürler üzerinde yoğun etkiye sahip olan bu hikayeler genelde fantastik hikaye severlerin ilgisini çekmektedir. Bu efsanevi hikayeler fantastik anlatı üzerinden öğretileri gelecek nesillere aktarma amacı taşımaktadır. 

Ulusların mitolojiye konu olmuş ve okurlar tarafından merak edilen Tanrıları da mitoloji kitaplarının ana temasını oluşturan unsurlardan birisi olmaktadır. Çin Tanrıları kitapları, Yunan Tanrıları kitapları gibi mitolojik kitaplar ulusların Tanrıları ve dinleri hakkında kapsamlı bir bilgi edinilmesi konusunda da fayda sağlamaktadır. 

Mitoloji Kitap Çeşitleri

Mitoloji kitapları, belirli bir kültüre bağlı olarak evrenin yaratılışını, insanlık tarihini, inanç sistemlerini, gelenek ve davranışların tümünü açıklamak için geçmişten günümüze kulaktan kulağa gelen efsanelerin yazılı olduğun eserler olmaktadır. Mitoloji bölgelere, dinlere ve zaman dilimlerine göre kendi içerisinde çeşitlenmektedir. Bu çeşitlilik mitoloji üzerine yazılan kitaplarında çeşitlenmesine sebep olmaktadır. Mitolojik hikayeler kitap olarak okuyucusunun ilgisine ve merak duygusuna göre çeşitlilik göstermektedir. Okuyucunun bilgi dağarcığının kendi ilgisi ve merakı doğrultusunda gelişmesini sağlayan mitoloji kitap önerisi şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Türk Mitolojisi-Merve Köken
 • Yunan Mitolojisi-Karl Kerenyı
 • Japon Mitolojisi-Masaharu Anesaki
 • İskandinav Mitolojisi-Neıl Gaiman
 • Mısır Mitolojisi-Geraldine Pinch 

En Çok Okunan Mitoloji Setleri

Bütün ulusların mitolojilerinin detaylı incelenmesine imkan sunan mitoloji seti kitapları okuyucunun bilgi dağarcığının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Mitoloji kitap setleri her kitaplıkta olması gereken eserler arasında yer almaktadır. Farklı dinlere ve kültürlere ait bilgileri içeren bu eserler insanın ufkunu genişletmesi açısından önemli olmaktadır. Mitoloji hakkında yazılmış kaynaklar okunarak hem geçmiş tanınmakta hem de günümüzdeki insanlık kültürü ve inanç sitemleri kolay anlamlandırılmaktadır. 

Okurlar tarafından en çok tercih edilen bazı mitolojik setler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Madeline Miller Seti
 • Mitoloji Dünyası Seti
 • Mitolojik Hikayeler Seti

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı