On February 6, 2023, the Pazarcık and Elbistan districts of Kahramanmaraş were struck by two powerful earthquakes measuring 7.7 and 7.6 in magnitude, resulting in widespread devastation and the loss of over 50,000 lives across 11 provinces, particularly in Kahramanmaraş. Among the hardest-hit areas was the Hatay-Antakya district, where a majority of the buildings were either destroyed or severely damaged. 
Following the earthquake, a team from Konya Technical University, operating in the Antakya and İskenderun districts of Hatay, voluntarily arrived in the region two days after the event, working under the supervision of the Ministry of Environment, Urbanization, and Climate Change. Together with Iskenderun Technical University, they conducted through inspections of both public and private buildings to assess the extent of the damage.
This report presents a comprehensive analysis of the magnitude and diversity of structural damage caused by the earthquake. In addition to the tragic loss of life, the report unveils significant findings concerning the damages suffered by existing structures and offers insights into the underlying causes of their failure. The far-reaching impact of the earthquake across a vast geographic expanse, coupled with its profound implications for existing structures, infrastructure, and public buildings in urban areas, underscores our vulnerability to seismic events. A substantial portion of our nation's building stock remains at risk, necessitating the urgent implementation of effective earthquake mitigation measures. 
Following the earthquake, our primary objective was to document and preserve the knowledge obtained from the examinations, extensive research, and determinations focused on the earthquake and the resultant structural damage within the Hatay province.


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 156
Ağırlık : 156
En / Boy : 16,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺199,00

Bu kitap, fiziksel deniz bilimleri ya da alışılageldiği üzere fiziksel oşinografi alanındaki Türkçe kaynak eksikliğini kısmen de olsa doldurmak amacıyla yazılmıştır. Kitapta, konunun tarihî gelişimi kapsamlı olarak özetlendikten sonra genel kavramlar ve denizlerin fiziksel özellikleri sıralanmaktadır. Denizlerdeki sıcaklık, tuzluluk ve derinliğe bağlı olarak deniz suyu yoğunluğu hesaplamalarını, su, tuz ve ısı bütçesi konuları izlemektedir. Kütlenin ve momentumun korunumu denklemlerinin çıkarımı ve ilgili uygulamalar olabildiğince yalın şekilde verilmektedir. Deniz suyu fiziksel özelliklerinin okyanuslarda gözlenen büyük ölçekli akıntılara etkileri, yerdönel akıntılar başlığı altında açığa çıkarılmaktadır. Yalnızca kendi başına bir kitap olabilecek deniz dalgaları konusunda, kuramsal bağıntılar ve açıklayıcı soru çözümleri oldukça geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. Yaşamsal öneme sahip çeken akıntılar ve korunma yöntemleri kitabın son bölümünde yer almaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 8/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 208
Ağırlık : 208
En / Boy : 16,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İle

Herhangi bir bölgenin ekonomik kaynaklarının harekete geçirilmesi ve dolayısıyla kalkınması için sürdürülebilir arazi kullanımına (land use), geçmişte olduğu gibi günümüzde de ihtiyaç duyulmaktadır. Sürdürülebilir arazi kullanımı çalışmalarında hem doğal ortam özellikleri hem de beşeri ve ekonomik özelliklerin tümüyle değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Arazi kullanımı açısından ele alınan bu çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) ile Bitlis ilinin mevcut arazi örtüsü/arazi kullanımı belirlenmiş, doğal ve beşeri coğrafya faktörlerinden kaynaklanan problemler tespit edilmiştir. Mevcut arazi kullanımına bağlı olarak sürdürülen beşeri ve ekonomik faaliyetler temel alınarak Bitlis ilindeki arazi kullanımı ve planlamasına yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir. İldeki arazi kullanımı ve planlamasına yönelik öneriler SWOT analizleri ışığında belirlenmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 12/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 166
Ağırlık : 166
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltli
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺103,50
23-24 Nisan 2019 Toz Taşınımı Olayı Örneği

Atmosferdeki kil ve silt boyutundaki malzemelerden oluşan toz parçacıkları iklim sisteminin bir bileşenidir ve atmosfer, kara yüzeyi ve okyanus arasındaki fiziksel ve biyojeokimyasal değişimlerde aktif rol oynarlar. Atmosferdeki toz miktarı nem, yağış, rüzgâr gibi iklim elemanlarına bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi antropojenik ya da iklim değişikliği tarafından tetiklenen arazi örtüsündeki değimlere bağlı olarak da oluşabilir. Tozlar, yeryüzünün enerji dengesini gelen güneş radyasyonunu saçarak ve absorbe ederek doğrudan; bulutların optik özelliklerini değiştirerek dolaylı olmak üzere iki farklı şekilde etkiler. Tozlar ayrıca, okyanus yaşamı için önemli bir besin olan demir içerir ve bu nedenle okyanuslara ulaştıklarında CO2 kullanan alglerin veya fitoplanktonların büyümesi için gübre görevi görürler.

Atmosferik tozlar klasik olarak meteoroloji istasyonlarında ölçülür. Ancak son yıllarda gelişen uzaktan algılama teknolojisi ile atmosferdeki tozların konsantrasyonları, boyutları konusunda dolaylı gözlemler elde edilebilmektedir.

Bu çalışma atmosferik tozların önemini, Türkiye'yi etkileyen kaynak sahaları ve uzaktan algılama ile nasıl belirlenebildiğini örnek bir çalışmayla anlatmaktadır. 23-24 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen toz taşınım olayı Türkiye’yi önemli ölçüde etkilemiştir. Bu kitapta söz konusu olayın uzaktan algılama ile belirlenmesi üzerinde durulmuştur.


Basım Ayı/Yılı : 10/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 94
Ağırlık : 100
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺72,00

“Geyikler, yabandomuzları ya da kargaların, kendi içinde mükemmel olan hayatlarını yaşarken eğlenebildiklerini de kavrayan biri, kadim ormanlardaki yapraklar arasında neşeyle dolaşan o minik hortumluböceklerine de saygı duyabilir belki.” 

Kimisi evimizin sakini, kimisi sokakların, kimisiyle penceremizde karşılaşıyoruz kimisiyle yabanda, ama kesin olan şu ki  ne zaman seslerine kulak versek günümüz güzelleşiyor. Ne kadar farkında olduğumuz bir yana onları duyuyor, onları görüyor, onları etkiliyor ve onlardan etkileniyoruz. Bu kitap farklılıklarıyla bizi büyüleyen hayvanlarla duygu, düşünce ve değerler dünyamızdaki ortaklıkları gösteriyor. Bu sayede bizi hayvanlar âleminin diğer üyeleriyle ilgili varsayımlarımızı sorgulamaya ve bizimki kadar kırılgan yaşamlarına iştirak ederken bu bilgiyle hareket etmeye davet ediyor.

Doğa üzerine yazdığı kitapları onlarca dile çevrilip milyonlarca okura ulaşan Peter Wohlleben bu kitabında birbirlerine adlarıyla seslenen kuzgunlardan kendi yaptıklarına kafa yorup pişman olan sıçanlara, tavukları kandıran horozlardan sadık domuzlara, utangaç atlardan yas tutan geyiklere ve yavrularını eğiten keçilere kadar yeryüzünü paylaştığımız türlü çeşit hayvanın hikâyesine yer veriyor.

“Etkileyici ve okunaklı diliyle Peter Wohlleben’ın bu kitabı da başka bir cevher. Yazarın bilimsel keşiflerle kendi deneyimlerini harmanlamaktaki ustalığı sayesinde her bir sayfasını zevkle okudum. Siz de okuyun ve bir daha asla yeryüzünü diğer canlıların renkli ve zengin yaşamlarıyla paylaştığımız konusunda şüpheye düşmeyin.” 

Jonathan Balcomb


Basım Ayı/Yılı : 7/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 213
Ağırlık : 220
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺105,30
Doğru Bilinen Yanlışlar

Türkiye tropikal iklime mi giriyor?

Mevsimler kaydı mı?

Ormanlar yağışı çeker mi?

Aniden bastıran yağış da ne?

Nemli hava daha çok mu üşütür?

Kar yağınca mikroplar kırılır mı?

“Bol oksijenli” dağlar

Meteoroloji uçakları bizi zehirliyor mu?

Küresel ısınma mı iklim değişikliği mi?

Kar, yağmur, hortum gibi meteorolojik haberlerle birlikte kuraklık, seller gibi aşırı hava olaylarının iklim değişikliğiyle ilişkisi basında en çok yer alan haberlerden. Bununla beraber, ülkemizde meteorolojik okuryazarlık zayıf olduğu için hem basına demeç veren ilgililer hem de muhabirler, editörler, öğretmenler, sınav sorusu hazırlayan uzmanlar dahi hatalar yapıyor.

Prof. Mikdat Kadıoğlu bu kitapta halk arasında kabul görmüş eski ve yanlış inançlardan ya da söylencelerden daha çok, basında, sınavlarda, ders kitaplarında yer alan ve doğru sanıldığı için yaygın ve sürekli olarak yapılan yanlışlar üzerinde duruyor. Herkesin her konuda uzmanmış gibi davrandığı ülkemizde susmak yerine doğru bilinen yanlışların üzerini çiziyor.


Basım Ayı/Yılı : 3/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 256
Ağırlık : 256
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺75,05

“Düşündürücü ve iyi yazılmış... Felsefenin bilimle sınırlandığı ve bilimin felsefi bir hâl aldığı o kesişim noktasına dair bir dizi önemli soruya mükemmel bir giriş.” – Nature

“Salt bir ilke beyanından çok daha öteye ve derinlere inen, eşsiz bir kitap...” – Physics World

Bilim her şeyi açıklayabilir mi?

Kendisi de bir fizikçi olan Brian Ridley bilimin kapsamı ve sınırlarına ilişkin zorlayıcı bir keşif yolculuğuna çıkarak, bu soruya ve daha fazlasına cevap arıyor. Bilimsel düşüncenin kökeni ve geçirdiği değişimin izini, “büyülü fikirler” dünyasına kadar süren çalışma; bilimin, sihirle genellikle inandığımızdan daha fazlasını paylaştığına dair cesur bir tartışma başlatmaktan çekinmiyor.

Bilimin Sınırları bir yandan bilim ve matematik arasındaki sıklıkla gözden kaçan, huzursuz ilişkiyi ele alırken diğer yandan görelilik ve kuantum teorisinin büyüleyici tartışmasına eğilmekle yetinmiyor; okuruna, bilimin sunduğu yeni bakış açılarını bir kez daha hatırlatıyor.

Bilimin Sınırları; ulaştığı nokta ve geleceği bağlamında bilim üzerine düşünme ve hayal etme biçimimizle ilgilenen herkes için temel niteliğinde bir eser.


Basım Ayı/Yılı : 6/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 216
Ağırlık : 216
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺68,53
Doğa ve İnsan Yok Oluşa Giderken

YARIN (Kurgular), keşke korkunç hırsları, silahları ve tüketim bağımlılıklarıyla her şeyi yakıp, yıkıp tüketilmesine, yaşamın kaynaklarının yok edilmesine göz yummasaydınız. Doğa belki de kusacak bizi. Suçlu olan siz, ceza çeken biziz. Kötü gidiş durdurulamazsa, türümüzün tükenişiyle, uzak atalarımızdan miras kalan binlerce yıllık “sonsuz yaşam özlemi” de silinip gidecek... 
DÜN (Yaşanmışlıklar), fosil yakıt tüketiminin hızlı bir artış gösterdiği, teknolojik yeniliklerin hız kazanmaya, doğalın yerini sentetiklerin almaya, doğanın yıkımının giderek büyümeye başladığı yıllar... 
BUGÜN (Yaşananlar), atmosferik CO2 düzeyi 417 ppm’in üstüne, sıcaklık artışı 1.18° C’ye ulaştı Hava, toprak ve sular atıklarla kirletildi. Canlı türleri ve türlerin sayısı her geçen gün biraz daha azalıyor. Bu gidiş durdurulamazsa, gezegenimiz daha şiddetli fırtınalara, su baskınlarına, kuraklıklara, gıda ve su azlığına, yüz milyonlarca göçmene, savaşlara ve kitlesel ölümlere, belki de insan ve tüm canlı türlerinin büyük bir bölümünün içinde olduğu altıncı kitlesel yok oluşa sahne olacak... 

Dr. Mustafa Başoğlu


Basım Ayı/Yılı : 5/2011
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 144
Ağırlık : 144
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺70,00


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 192
Ağırlık : 192
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺144,00

Nesneleri ve olayları anlamlandıranlar her zaman üstün ve belirleyici bir konumda olmuşlardır. 1543 yılında Kopernik'le başlayan süreç, aslında bilimsel bir aktiviteden çok, dünyaya hükmetme çabasıdır. Modern bilim tanımına göre; gözlem ve deney yoluyla ispat edilmeyen hiçbir şey bilimsel olmadığı hâlde hem Kopernik'in hem de Galilo'nun deney ve gözlemle ispat edemediği evren modeli teorisi her nasılsa bilimsel bilgi olarak kabul edilmiştir. Pagan kültürüne ait bu evren modelinin sorgulanması ve bu modelin izah edemediği durumların da açıklamasını yapabilecek yeni bir evren modelinin tanımlanmasının zamanı gelmiştir. Bu yeni evren modelini tanımlamadaki ilk kitap olması hasebiyle de söz konusu eserin önemi büyüktür. Bu eser ile birlikte yeni evren modellerinin düşünülmesi, tanımlanmış ve zamanımızda kabul edilmiş evren modelinin açmazlarının gözler önüne serilmesi ve ispatlanmamış bir evren modelinin eğitim sürecinde hiçbir delile dayanmaksızın, bilimsel bilgilerden uzak, bir inanç sistemi gibi insanlara kabule zorlanması durumu tartışılabilecektir. Bu kitap, basit bir düz dünya önerisi ve yerleşik evren tasavvurunda sadece uzay denen boşlukta yeryüzünün düz olduğunu savunan bir eser değil; yeni bir evren tasavvurunun yapıldığı, yeryüzü ve göklerin ve göklerdeki gök cisimlerinin yeniden tanımlandığı bir eserdir. Bu eser, bu akımın ilk kitabı olup, bu zemini, tavanı ve gökteki süsleri yaratan tarafından yapılan tanımlamalar ve isimlendirmelerin anlamlandırılması ile oluşmuştur. Söz konusu bu isimlendirmeler, gözlem yoluyla elde edilen bilgiler ve geometrik ve optik hesaplamalarla ispatlanmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 112
Ağırlık : 112
En / Boy : 13 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺49,50

Depremler, birlikte yaşamak zorunda olduğumuz ve etkilerini asla göz ardı edemeyeceğimiz doğa olaylarıdır. Ülkemizde yaklaşık olarak her iki yılda bir yıkıcı, üç yılda bir ise çok yıkıcı depremler meydana gelmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde, yerel saat ile 04:17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve yerin 8.6 km derinliğinde aletsel büyüklüğü AFAD verilerine göre Mw=7.7 olan çok şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Bu depremden yaklaşık olarak 9 saat sonra yerel saat ile 13:24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ve yerin 7.0 km derinliğinde aletsel büyüklüğü Mw=7.6 olan ikinci bir deprem daha meydana gelmiştir. Bu iki depremin hemen sonrasında teknik ekibimiz, depremden etkilenen illerde gözlem ve incelemelerde bulunmuştur. Depremlerden doğrudan etkilenen geniş bir alanda yer alan yapılarda yıkılmalar ve çeşitli düzeyde hasarlar meydana geldiği görülmüştür. Bu kitapta, Kahramanmaraş'taki ardışık iki depremin yarattığı yıkım ve hasarların nedenleri araştırılmış, depreme dayanıklı yapı tasarımı ve inşaatında dikkat edilmesi gereken hususlar örnekleriyle birlikte detaylı olarak incelenmiştir. Ayrıca depremlerin yapılarda yaratacağı yıkımların nasıl önlenebileceğine yönelik tavsiyelerde bulunularak bu doğa olayının afete dönüşmemesi için alınacak tedbirlere değinilmiştir. Amacımız, inşaat mühendisliğinin günlük yaşantımızdaki yadsınamayacak önemine vurgu yaparak gelecekte daha sağlam ve dayanıklı yapıların tasarlanması ve inşasında değerli meslektaşlarımıza ve tüm ilgilenenlere bilgi ve deneyimlerimizi aktarmaktır. Keşke demeden önce ne yapılabiliri araştırarak toplumu aydınlatma amacımızı, bu çalışmamızın tüm paydaşlar için faydalı olacağına inancımızı bir kere daha tekrarlamak isteriz. Umudumuz kuvvetli temeller üzerine oturan, etik kurallara bağlı, dürüst, sağlam ve güvenilir bir mühendislik ve inşaat altyapısının ülkemizde yaygınlaşarak çoğalmasıdır.


Basım Ayı/Yılı : 6/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 196
Ağırlık : 196
En / Boy : 16,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺112,50

"Ey okuyucu; bu kitabın başlığına aldanma! İçindeki kısa yazılar, ne kimya, ne fizik, ne de başka bir bilimi öğretmeyi amaçlayan ders kitaplarında rastlayacağın dizgesel, düzenli bir kurgunun ürünleridir. Bu yazılarda kimya bilgilerine rastlayabilirsin ama; kimya öğretmezler. Fizik konuları ile karşılaşabilirsin ama; fizik dersi vermezler." diyor yazarlar ve ekliyorlar: "Bilginin her alanda ve her düzeyde bilimsel taban üzerinde yayılmasına ve gelişmesine bugün dünden daha da çok inanıyoruz. Gençlerin bilimi sevmelerini, bilimsel kuşku, bilimsel yargı yollarını tanımalarını istiyoruz, onların dünya görüşlerini bilimsel yaklaşımlar üzerine kurmaları gerektiğine inanıyoruz. Asıl sözümüz gençleredir." "Kim anlayacak bilimi, kim dinleyecek beni" demeyi hiç akıllarına getirmeyen Ömer Kuleli ve Osman Gürel bu kitapta bilebildiklerini yalın sözcüklerle herkese anlatmaya çabalıyorlar, çünkü herkesin yolunun bir kısacık günde bile yüzlerce kez bilimle kesiştiğini görmüşler, anlatmaya çabalıyorlar, çünkü herkesin yolunun bir kısacık günde bile yüzlerce kez bilimle kesiştiğini görmüşler, anlatmaya çabalıyorlar bu "sıcak günlük temasları" herkese, herkesin dili ile... Kısa yazılarında kimya sahasında dolanıp duruyorlar, ama sık sık da fizik, biyoloji, çevrebilim sınırlarını aşıyorlar. Bu kitap kesinlikle bir ders kitabı değil, ama size bir şeyler öğreteceği kesin, hem de tatlı dille, güler yüzle, çünkü yazarlar bilimin asık suratlı olmadığını biliyorlar. "Bir ihtimal daha var. O da bilimi sevmek mi dersin?"


Basım Ayı/Yılı : 5/2011
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 7
Sayfa Sayısı : 293
Ağırlık : 297
En / Boy : 14 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺124,50

Elementler, periyodik tablonun vücudumuza ve yaşam tarzımıza güç veren unsurlarını sizinle paylaşıyor.

Gezegenler, yıldızlar ve galaksilerin elementlerden oluştuğunu biliyoruz. Canlılar olarak yaşamımızı devam ettirebilmemiz için elementlere olan ihtiyacımızın da bilincindeyiz. DNA’mızı bir arada tutmak için fosfora, sinir sistemimize güç sağlamak için potasyuma ihtiyaç duyarız. Teknolojimizi ayakta tutmak için lityum, altın ve bor gibi elementleri ararız. Kimi istemediğimiz kadar çok bulunurken kimiyse az bulunduğu için değerlidir.

Fizikçi ve ödüllü yazar Anja Røyne, sizlere periyodik cetvelin sessiz kahramanlarını, içinde kaybolacağınız bir üslupla anlatıyor. Işıltılı altından radyoaktif uranyuma, yaşamımızın yapıtaşı karbondan bize hayat veren oksijene kadar elementlerin, canlı yaşamındaki etkilerini ele alıyor.


Basım Ayı/Yılı : 9/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 176
Ağırlık : 176
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00
İnovasyonu Bitkilerden Öğrenmek

Biyo-İnovasyon, doğayı inceleyip ondan esinlenerek insanların problemlerine etkili, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Örneğin, zararlı maddeleri süzen eğrelti otları, hava temizliği yapan cihazlar için bir model haline gelmiştir. Bazı çöl bitkilerinin hayatta kalmak için geliştirdiği uyum çabaları ise yağmur suyunun toplanması konusunda ve buzdolabında saklanmalarına gerek duyulmaksızın bozulmadan kalabilen aşılara ilham kaynağı olmuştur.


Basım Ayı/Yılı : 6/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 224
Ağırlık : 224
En / Boy : 15 / 22
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺70,50

Canlıların mimikri yöntemi kullandığını ilk keşfeden kimdir? Dünya bugün gördüğümüz yaşam çeşitliliğine nasıl ulaştı? Bizi biz yapan genlerimizi kim keşfetti? Modern hayvan bilimine dair ilk ansiklopediyi kim yazdı? Doğa bilimine adım atmaya ve önemli doğa tarihçileriyle tanışmaya hazır mısın?

Gelmiş Geçmiş En Büyük Doğa Tarihçileri, alanında önde gelen bilim insanlarını tanıtıp onların bilimsel çalışmalarını oldukça detaylı ve ilgi çekecek bir biçimde öğretirken çocuklara da ilham veriyor


Basım Ayı/Yılı : 7/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 48
Ağırlık : 50
En / Boy : 22 / 27
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺95,00

Uzun yıllardan sonra elde edilen ve insanın çevresiyle teması sonucu oluşan deneyimleri ifade eden “geleneksel ekolojik bilgi” (GEB), kültürel aktarım araçlarıyla kuşaktan kuşağa iletilen, ekolojinin bir parçası olan nesnelerle ilgili insanın bilgi, inanç ve kullanım birikiminin bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. GEB’in terimleştirilmesi ve sürdürülebilir kaynak kullanımı ile ekolojik kalkınma hususunda modern topluma bir yol gösterebileceği fikri 1980’li yılların başından itibaren tartışılagelmiştir. GEB kavramı etrafında hazırladığımız 219K139 numaralı “Kaz Dağları Çevresindeki Kırsal Yerleşmelerde Geleneksel Ekolojik Bilginin Yansımaları” adlı TÜBİTAK projesi 15 Kasım 2020 tarihinde başlamış olup 15 Kasım 2022 tarihinde sonuçlanacaktır. Projenin amacı, GEB’in insanın canlılar dünyasıyla ilişkilerinde, ürettiği simgelerde, nesne kullanımı ve davranışlarında nasıl ortaya çıktığını anlamak, ekolojiyle ilişkili kültürel kod ve örüntülerin toplumun yapısal işleyişine etkisini saptamak, daha genel anlamda toplulukların dünya görüşlerinin biçimlendirdiği bu bilginin folklorik kaynaklarını belirlemektir.


Basım Ayı/Yılı : 6/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 213
Ağırlık : 213
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺97,50
Küçük Çekmece, Terkos, Gala ve Mert Göllerinin İncelenmesi

Geçtiğimiz yüzyılda, dünya üzerinde en büyük kaygı kontrolsüz nüfus artışı, sınırsız sanayi büyümesi ve artan nüfusun, küresel ısınma ve salgın hastalıklar da düşünüldüğünde, gıda ve su ihtiyacının karşılanabilmesi olmuştur. Ancak artan nüfusun dünya üzerindeki olumsuz etkileri temiz su ihtiyacının karşılanması açısından da zorluklar ortaya çıkarmıştır. Tarım, sanayi, kentleşme ve yüksek taşıt kirliliği temiz su kaynakları ve sulak alan ekosistemleri üzerinde büyük bir insan baskısı yaratmıştır. Artan nüfusla beraber ekosistem üzerinde insanın olumsuz etkileri de artmıştır. Bu bağlamda sorunların tespiti ve çözümüne yönelik akademik çalışmaların gerekliliği kaçınılmazdır. Suyun öneminin daha iyi anlaşılmasının doğal bir sonucu olarak sulak alanlar ve göller üzerindekiinsan baskısı ve ekolojik risklerin değerlendirilmesine dair çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Bu çalışma sonucunda, yoğun nüfus ve antropojenik baskı altında olan Trakya bölgesinde seçilmiş dört farklı göldeki ekolojik risklerin tespiti ve bunların çözümüne ilişkin öneriler sunulmuştur. Coğrafi perspektiften kopmayacak şekilde, ekolojik risklerin kantitatif olarak belirlenmesini amaçlayan, dolayısıyla bir yandan da karar vericiler ve yerel yönetimlere bir bilimsel veri seti sunan bu çalışmanın göllerdearaştırmayapacaklara da katkı vermesi beklenmektedir. Bu kitap ÇOMÜ Bap birimi destekli, 1173 numaralı projeden üretilmiştir.


Basım Ayı/Yılı : 1/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 176
Ağırlık : 176
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00
Jeomühendislik Dünyayı Nasıl Değiştirebilir?

Geçtiğimiz yüzyılda gezegenimizde meydana gelen değişimler çoğumuzun fark ettiğinden daha derin. Küresel ısınmanın riskleri oldukça ciddi ve potansiyel olarak çok büyük. Fakat diğer yandan, fosil yakıtlar olmaksızın kalkınmanın zorluğu da ürkütücü hatta muhtemelen aşılamaz. Dolayısıyla krize verilen tepkilerin ivedilikle yeniden düşünülmesi gereken bir zamanda, küçük ama giderek daha nüfuzlu hale gelen bir grup bilim insanı, halihazırda, iklim sistemine yönelik planlı insan müdahalesi önerilerini değerlendiriyor: güneşe karşı stratosferik bir örtü, fotosentetik planktonların yetiştirilmesi, bulutları tohumlayan insansız gemi filoları… Oliver Morton’a göre, bu jeomühendislik teknolojilerini görmezden gelmek ne kadar sorumsuzluksa, iklim sorununa verilecek cevabı basit bir çözüm olarak görmek de bir o kadar hatalı bir yaklaşımdır.
Yeniden Yapılan Gezegen, işte tam da buradan hareketle, jeomühendisliğin tarihini, politikasını ve konuyla ilgili son teknolojileri inceliyor. Morton, bu tartışmalı stratejilerin vaatlerini ve tehlikelerini mümkün olan en geniş bağlamda değerlendiriyor.
İklim değişikliğinin sadece yirmi birinci yüzyılın temel siyasi sorunu olmadığının dikkatle altını çizen Yeniden Yapılan Gezegen, sorunu çözmedeki başarısızlığımızın nedenlerini de masaya yatırıyor ve çözüme dair umudu tekrar yeşertiyor. İnsanları doğadaki bir güç unsuru olarak görmenin yarattığı büyük korkuya işaret ederken, aslında bu gücü insan yararına kullanmaya çalışmanın ne anlama geldiğini ileri görüşlülükle okura açıklıyor.
Jeomühendislik üzerine hayati bir kitap.
–Andrew Revkin, Dot Earth, New York Times
Çok az bilim kitabı bu kadar önemli, güncel ve etkileyicidir. Tüm gerçekleri büyük bir açıklıkla ve uzun uzadıya ortaya koyan, bir sonuca varan ama kararı size bırakan bir kitap…
–Cory Doctorow, Boing Boing


Basım Ayı/Yılı : 7/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 456
Ağırlık : 456
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺114,73

Bir bilim, uygulama ve hareket olarak 1980’lerde dünya sahnesine çıkan agroekoloji günümüzde, endüstriyelleşmiş, tek tip ürüne dayanan, doğaya zarar veren, kâr rasyonalitesini temel alan şirket tipi üretim karşısında güçlü bir alternatif haline gelmektedir.

Agroekoloji organik tarım, permakültür, onarıcı tarım, doğal tarım gibi değişik yaklaşımları bir araya toplar ama bunlardan daha fazlasıdır: Ayırt edici hedefleri arasında çiftçilerin girdi bağımlılığını ortadan kaldırmak, gıda üretimine bir ekonomi-politik meselesi olarak bakarak gelir dağılımının daha adil hale gelmesine çalışmak, zararlıların ve hastalıkların polikültür, doğal şeritler, doğal tarla sınırları vb. uygulamalarla kontrol altına alınması, çiftçiden çiftçiye bilgi aktarımını hayata geçirmek, tarımsal sorunların çözümü için geleneksel kadim bilgiyi günümüzün bilimsel tarım bilgisiyle bütünleştirmek, genel geçerli reçeteler yerine, yerele odaklanan bir bilgi birikimini ve paylaşımını teşvik etmektir.

İyi haber: Dünya çapındaki gıda şirketlerinin bütün baskılarına rağmen günümüzde gıda üretiminin %70’i hâlâ küçük çiftçilikle yapılıyor. Bunun anlamı, sağlıklı gıdalar için hâlâ çok geç değil. Bu kitapta söz alan yazarlar agroekolojinin çeşitli veçhelerini –yaygınlaşmasının önündeki engeller ve imkânlar da dahil– ele alırken bu ümidi korumaya ve geliştirmeye çalışıyorlar: Başka bir tarım mümkün, başka bir dünya mümkün.


Basım Ayı/Yılı : 12/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 328
Ağırlık : 328
En / Boy : 13 / 20
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺112,50

Çevre ekonomisi, makroekonomik sitem ile çevre arasındaki ilişkileri inceleyen iktisat biliminin alt dalıdır. Kirlilik sorunları, ekosistem hizmetlerinin ve biyolojik çeşitliliğin kaybı, atık yönetimi, ormansızlaşma, kentsel yayılma, genel olarak kaynakların tükenmesi ve özel olarak enerji kullanımını çevre ekonomisinin konuları olarak ifade etmek mümkündür. Ekonominin alt dalı olarak ifade ettiğimiz çevre ekonomisi, çevresel sorunlar ve doğal kaynakları analizlerine konu etmektedir. Bu kitapta, çevre ekonomisinin teorik ve kavramsal temelleri hakkında bilgi verilerek çevre ekonomisi ile ilgili güncel araştırmalar ele alınmakta ve çevre ekonomisine yönelik politikalar incelenmektedir. Çevre ekonomisinin her bir boyutunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, sürdürülebilir kalkınma için büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda çevre ekonomisi alanında son yıllarda artan araştırmalar ile birlikte ulusal literatürde eksikliği hissedilen bir edit kitap boşluğunun doldurulmasının hedeflendiği eserimizde, konu akışına göre sıralanmış ve alanında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınan on bir bölüm bulunmaktadır. Kitap; lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra disiplinler arası bir yaklaşım olan çevre ekonomisi konusuna ilgi duyan bütün okuyucu ve araştırmalar için de yararlı bir referans kaynaktır.
 
 
 

Basım Ayı/Yılı : 10/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 298
Ağırlık : 298
En / Boy : 16,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺121,50

Toprak bilimi; evrensel ve özellikle gıda güvenliği konusunda tüm insanların dikkatini çekmeye devam etmekte ve bu anlamda, toprakların temel özellikleri ve davranışları yanında kullanma ve yönetimi açılarından ele alınan konularda baş vurulabilecek yeni bir kaynak niteliği göstermektedir.
Sürdürülebilir toprak kullanımı, bozunumu ve korunması, ülke ekonomisi için önemlidir. Bu nedenle kitapta, gübreleme ve bitkisel hastalıklar konusu oldukça geniş bir biçimde işlenmiş; yalnızca toprak bilim insanları değil bitkisel üretim yapanlar, tarla tarımı, bahçecilik, orman, çevre ve ekoloji ile uğraşanlar için de önemli bir kaynak niteliği kazanmıştır.
Kitapta ayrıca diğer bilim dallarının toprakla bağlantısı hakkında da -paleotopraklar ile geçmişteki çevre olaylarına ışık tutulmasından yer bilimleri, çevre ve mühendislik konularına kadar- dikkate değer birçok bilgi yer almaktadır.
Her bölümde önemli sayıda kaynağın verildiği kitap, kendilerini toprak konusunda eğitmek isteyenler için rehber olmayı amaçlamaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 12/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 508
Ağırlık : 508
En / Boy : 16,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺229,50

Ormancılık, toplumun orman kaynaklarından beklediği mal ve hizmetleri sürekli ve optimal sunmak amacıyla yapılan biyolojik, teknik, ekonomik, yönetsel, sosyal ve kültürel çalışmaların tümünü kapsayan çok yönlü ve sürdürülebilir bir etkinliktir. Ormancılıkta sağlıklı kararlar verilebilmesi ve başarılı bir yönetim sağlanabilmesi için çağdaş planlama yöntemlerinden ve proje değerlendirme tekniklerinden birer araç olarak yararlanma gereği vardır.
Ormancılıkta planlama ve proje değerlendirme çalışmalarında ve dolayısıyla yönetim ve karar verme süreçlerinde gerekli olan planlama ve proje değerlendirme yöntemleri/teknikleri hakkında bilgiler vermek amacıyla hazırlanan bu çalışma, 2000 yılından beri bazı orman fakültelerinde öğrencilere bir ders kitabı olarak okutulmaktadır. Kitapta, yaygın olarak kullanılan planlama ve proje değerlendirme yöntemleri/teknikleri teorik olarak açıklanmış, çeşitli alanlardan ve ormancılıktan örnek problem çözümleriyle desteklenmiş ve kullanım alanları verilmiştir. Bu kapsamda sırasıyla plan ve planlama kavramları ve ülke kalkınmasının planlanmasından hareketle ormancılıkta planlama konuları hakkında bilgiler verilmiştir. Plan-proje ilişkisi, yatırım ve yatırım projesi kavramları açıklanarak, yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve bu amaçla kullanılan ticari kârlılık kriterleri, ulusal kârlılık kriterleri ve çok boyutlu proje değerlendirme teknikleri (yöneylem araştırması teknikleri, çok amaçlı karar verme teknikleri) örnek problem çözümleriyle anlatılmıştır. Ayrıca ormancılığa özgü proje değerlendirme kriterleri açıklanmıştır. Böylece hem planlamaya hem de proje değerlendirmeye ilişkin en önemli konular tek bir kitapta toplanarak, lisans öğrencilerinin yanı sıra lisansüstü öğrenciler ile genç araştırmacılara yararlı bir kaynak hâline getirilmiştir. Konular sade ve anlaşılır bir dille, örneklerle, çizelge ve şekillerle anlatılmış ve açıklanmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 9/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 188
Ağırlık : 188
En / Boy : 16,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00
Genetic Improvement of Farmed Animals

Çiftlik Hayvanlarının Genetik Islahı; çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesini destekleyen temel bilimler için kapsamlı ve temel bir giriş niteliğindedir. Bilim ile pratik uygulama ilişkisini sığır, koyun, keçi, kümes hayvanları, domuz ve su ürünleri türleri gibi tüm büyük çiftlik hayvan türleri dâhilinde ele alan kitap:
Temel genetik, varyasyonun genetik analizi, damızlık değerlerin tahmini ve seleksiyonla sağlanan ilerleme, modern genomik ve biyoteknolojinin uygulanmasına kadar birçok konuyu kapsayan ayrıntılı bir içeriğe sahiptir.
Ilıman ve tropikal sistemlerde teorinin pratik uygulamasını örneklerle açıklar.
Okuyucuların tamamen güncel kalması için sürdürülebilirlik ve etik çıkarımlar da dâhil olmak üzere mevcut uygulamanın ana hatlarını verir ve gelecekteki yönleri araştırır.
Daha önceki en çok satan kitap olan Sığır ve Koyunların Genetik Islahı temel alınarak hazırlanan bu kitap; tamamen gözden geçirilmiş, genişletilmiş ve Agronomi, Zootekni ve Veteriner Hekimlik bilimlerinde lisans, yüksek lisans ve diğer lisansüstü düzeydeki öğrenciler için olduğu kadar yetiştiriciler, çiftçiler, endüstri teknik personeli, danışmanlar ve yayım çalışanları için de temel bir ders kitabı olarak yeniden tasarlanmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 6/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 506
Ağırlık : 506
En / Boy : 21,5 / 27,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺315,00

Doğa ve orman pedagojisinin geliştirilmesinde orman okulu liderlerine rehber olması amacıyla hazırlanan bu kitap; çocukların çevre hakkını ve sürdürülebilir ödevleri (SKA) gözeterek çocukların beş duyusunu harekete geçiren Orman Anaokulu çalışmaları için ormanda uygulamaya yönelik adımlar içermektedir.
Okul bahçesinden ormana giden yolda önemli adımlar sunan kitap; eğitimini almayanlar için orman anaokulu modelinin kavranmasında ve detaylara inmeden orman okulu modeli kuram ve kavramlarının genel çerçevesinin çizilmesinde bir kaynak niteliğindedir.
Uzun yıllar ormanın faydaları ve etkileri üzerinde çalışan, orman okulu eğitimlerini tamamlayarak Yeşil Orman Okulunda uygulamalar yapan yazar, kitapta özellikle çocukların çevre hakkı ve okul ekosisteminin önemli bir parçası olan okul bahçelerinin orman okulu eğitimlerinde kullanılmasına yönelik pratikler sunmayı amaçlamaktadır.

 
 

Basım Ayı/Yılı : 4/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 86
Ağırlık : 86
En / Boy : 15,5 / 21,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺40,50

Kalıtsal değişmelerin sebeplerini, kromozomları ve kromozoma dayalı oluşumları inceleyerek açıklayan sitogenetik biliminin doğum yılı olarak Hofmeister'in kromozomları ilk gözlediği yıl olan 1840 yılı kabul edilir. Bu bilim dalının temel inceleme materyali ökaryotik canlı kromozomu, yararlandığı alet ise mikroskoptur. Kromozom elde etme ve özellikle bandlama metotlarının bulunması ile birlikte mikroskopi tekniklerinin artması bu bilim dalının ilerlemesinin yolunu açmıştır. Bu tekniklerin büyük bir çoğunluğu bu kitapta en ince ayrıntılarıyla yer almaktadır. Ayrıca kitapta konular bol şekillerle açıklanmış, bazı konulardaki şekiller kendi çalışmalarımız sırasında saptadığımız sitogenetik anormallikleri içeren orijinal fotoğraflardan ibarettir.

Bu kitap, sitogenetik çalışma yapmak isteyen bilim insanının ve konuya merak duyan kişilerin kolaylıkla uygulayabilecekleri sitogenetik metotların ince ayrıntılarını da içermektedir. Bu kitabın hedef kitlesi:

• Sitogenetik çalışma yapmak isteyen öğretim üyesi,
• Bu konuda çalışmaya başlayacak olan lisansüstü öğrencileri,
• Fen ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği, Tıp, Veteriner Hekimliği, Ziraat, Eczacılık Fakültelerinin lisans öğrencileri,
• Liselerde biyoloji, ilköğretim okullarında Fen Bilgisi öğretmenleri ve
• Sitogenetiğe ilgi duyan her meslekten kişilerdir.

Özet olarak bu kitabın, gerek bitki gerekse insan ve hayvanlarda özellikle uygulamaya yönelik sitogenetik ve karyolojik araştırma yapmak isteyenlerin her zaman başvurma ihtiyacını duyabileceği temel bir kitap niteliğinde olduğu görüşündeyiz.


Basım Ayı/Yılı : 4/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 3
Sayfa Sayısı : 200
Ağırlık : 200
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺85,50

Dispersif Killer, su bulunan ortamlarda kendiliğinden dağılma eğilimindedirler. Bu nedenle dispersif killerin var olduğu yerlerde veya dolgu, sedde ve benzeri yapılarda kullanımları söz konusu olduğunda doğru tanımlanmalı ve tasarım kriterlerine uygun çalışma yapılmalıdır. Bu kitapta; dispersif killerin arazide gözlemi, deneysel olarak tanımlanması, değerlendirme yöntemleri, dispersif özelliğine neden mikro yapıyı anlatan dispersiyon mekanizması konusunda temel bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin akademisyenlere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, tasarım ve uygulama mühendislerine yol gösterici bir bilgi kaynağı olacağı düşünülmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 11/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 100
Ağırlık : 100
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺90,00

Bu kitap, dünya üzerindeki tüm varlıkların anası, canlıların en önemli “olmazsa olmaz”larından olan SU üzerine dizayn edilmiştir. Bilindiği üzere sular bilimi deniz, göl ve içsu olmak üzere üç kategoride incelenmektedir. Bugüne kadar her biri üzerine münferiden çeşitli kitaplar yazılmış ve üniversitelerin çeşitli fakültelerinde yine münferiden dersler okutulmuştur. Son yıllarda Ziraat Fakültelerinde Su Ürünleri bölümlerinin diğer bölümlerle birleştirilmesi sonucu maalesef yukarıda belirtilen her konunun münferiden ders olarak işlenmesi imkânını ortadan kaldırmış, bunların yerine sadece her birinden çeşitli bölümler özetleyen SULAR BİLGİSİ adı altında bir ders konulmuştur. Ancak bu nitelikte derli toplu bir ders notu maalesef elimizde mevcut değildir. Bütün bu nedenlerle bu kitapçığın dizayn edilmesine gerek duyulmuştur.


Basım Ayı/Yılı : 4/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 210
Ağırlık : 210
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺99,00

Sismik arama, deniz kanalı açma, boğaz köprüsü, su üzerine havaalanı inşaatı, deniz dibi tünel yapımı, kentsel gürültü ve çeşitli insan kaynaklı (antropojenik) faaliyetlerin çalışma alanları artmıştır. Sağlıklı gıdanın en önemli kaynaklarından olan sularımıza, bu gibi faaliyetlerin etkisi nedir? Belirli sürelerden sonra, çalışma yapılan türdeki deniz canlılarının antropojenik seslere alışılabilme kabiliyeti gelişebilir mi? İlk sese karşı verdikleri tepkilerini, belirli bir süre sonra azaltmaları mümkün müdür? Acaba deniz canlıları antropojenik etkilere bir süre sonra adaptasyon gösteriyor mu? Bu soruların cevabı insan-çevre ilişkisinin geleceği için önemli olacaktır. Gerekli bilimsel çalışmalar desteklenerek teknolojik gelişmelerle birlikte sürdürülebilir sağlıklı çevre ekolojisi mümkün müdür?
Kitabımızda bu sorulara günümüz biliminin ışığında cevap aradık. Bu kitap; gelecek nesillerimize sağlıklı yaşam ve yaşanabilir dünya bırakma ümidiyle akustik etkiler ve su dünyası arasındaki etkileşime dikkatleri çekmek amacıyla hazırlanmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 5/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 120
Ağırlık : 120
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺72,00

Sibernetik Düşünme; doğa ve sosyal bilim alanlarının ortak paydasında düşünmenin yoludur. Bu yol, bilimler arası (disiplinler arası) kavram zenginliği içinde karmaşık ve bütüncül (holistik) düşünmeyi öğretir; bu alanlardaki yaratıcı ve üretken bilim insanlarının ortak çalışmalarıyla, 1940’lar ve 1950’ler arasında icat edilmiştir. Sibernetik 21. yüzyıl teknolojilerinin tasarım temellerini atmış, olağanüstü bir çeşitlenmenin yolunu açmıştır.

Bugün sahip olduğumuz yaygın el bilgisayarları (cep telefonları), kapasiteleri her gün büyüyen türlü bilgisayar donanım ve yazılımları, yaşamın ayrılmaz parçası olan bankamatikler ve mobil uygulamalar vardır. Dijital iletişim platformları (facebook, twitter, instagram vd.), e-devlet uygulamaları, bireyin ve toplumsal yaşamın tüm davranış alanlarını hızla değiştirmekte ve daha karmaşık hâle getirmektedir. Karmaşıklığın ölçüsü “çeşitlilik”tir ve sorun, karmaşıklığın nasıl kontrol altında tutulabileceğidir. “Sibernetik Düşünme”nin bir yasası, bu soruna çözüm yolu gösterir. “Çeşitliliği ancak ona eşdeğer ya da daha fazla çeşitlilikle kontrol edebiliriz.” der.

Sibernetik, kök anlamında “yöneten ağ yapı” demektir ve doğa bilimleriyle sosyal bilimler arasında önemli köprü kavrayışını kurarken; ağsal yapılanma, bağlantısal bütünsellik kavramları ve örgünverinin (enformasyon) evrenin yapıtaşı olduğu farkındalığı ile 21. yüzyıl bilimsel, teknolojik düşüncesine yol göstermektedir. Artık, günümüzde bizi kuşatan karmaşık sistemleri iyi anlamak, böylece onları yönetebilecek yapıları kurabilmek yaşamsal bir sorundur. Kitabın tümü, bu sorunla yüzleşecek gençler ve kendini genç hisseden olgun insanlarımız için aydınlık bir geleceğe işaret etmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 576
Ağırlık : 576
En / Boy : 16 / 23,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺243,00

Dünya genelinde her geçen gün önemi artan alternatif enerji kaynakları hakkındaki bilgiler sürekli bir değişim ve yenilenme sürecindedir. Bu kitapta, alternatif enerji kaynaklarına yönelik üç yüz elliden fazla yerli ve yabancı kaynaktan elde edilen güncel bilgilerin harmanlanarak okuyucuyla buluşturulması amaçlanmıştır. Enerji ve enerji kaynakları hakkındaki bilgi ve tanımlamaların sunumuyla başlayan kitabın devam eden bölümlerinde; alternatif enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik enerjisi, biyokütle enerjisi ve jeotermal enerjiye ilişkin temel kavramlara ve esaslara yer verilmiştir. Kitapta yer alan bölümler alternatif enerji kaynakları hakkındaki zengin bir içeriğin yanı sıra kazanımlar listesi ve bölüm değerlendirme soruları içermektedir. Kitap, başta akademisyenler olmak üzere öğretmenler ve ilgili araştırmacılar tarafından kaynak kitap olarak kullanılabilecek niteliktedir.


Basım Ayı/Yılı : 9/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 174
Ağırlık : 174
En / Boy : 16,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺86,40
Yerküre'nin Kalbine Yolculuk

Jules Verne’in bilim-kurgu romanı “Yerküre’in Merkezine Seyahat”, Dünya’mızın iç bölgelerine ilişkin hayallerimizin ilk kurgusal kaynağıdır. Bu mütevazi çalışma ile Verne’in kurgusal-dünyasını bilimsel dünyanın gerçekliğine dönüştüren bir yolculuk amaçlandı. Jeofizikçiler bir yandan ölçümler ve ölçümlerin değerlendirilmesi için yöntemler/teknolojiler geliştirirlerken, öte yandan bu yöntem ve teknolojileri Yerküre’nin tamamının yapı ve dinamiğini aydınlatmada, Yerküre’nin fiziksel özelliklerinin (gizlerinin) açığa çıkarılmasında kullanırlar. Jeofizik tanımı ve bilimsel kapsamı gereği katı Yerküre’nin ve onu çevreleyen hidrosferin, atmosferin ve bu bileşenlerin karşılıklı etkileşimlerinin fiziğidir. Fakat bununla birlikte jeofiziğin kalbi, katı Yerküre’dir. Bu küçük kitabımızda jeofiziğin kalbine yolculuk yapılacaktır.


Basım Ayı/Yılı : 7/2019
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 76
Ağırlık : 76
En / Boy : 12 / 16
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺35,00

New Scientist dergisinin 2013 Yılı En İyi Bilim Kitapları listesinden

Belki de dünyanın en kolay ayırt edilebilen ağacı olan ginkgo, iki yüz milyon yılı aşkın bir süredir inatla değişmeden ayakta kalmıştır. Büyük buzul çağlarından sadece Çin’de bir kalıntı halinde ve dinozorların çağından günümüze canlı bir bağlantı olarak sağ çıka¬bilmeyi başarmış, ancak bin yıl kadar önce insanlar ginkgonun faydalarını keşfetmeye başladıklarında feraha kavuşmuştur. Günümüzde ginkgo, yapraklarının zarafetine hay¬ranlık duyulan, yenebilir fındıksı meyveleri için değer verilen, uzun yaşamı nedeniyle saygı duyulan bir ağaçtır. Bu ilgi çekici kitap, insanlar tarafından nesli tükenmekten kurtarılan bir ağacın zengin ve merak uyandıran öyküsünü anlatıyor.

Londra’daki Kew Bahçeleri’nde 1760’lardan bu yana serpilmeye devam eden tarihi gink¬go ağacından esinlenen tanınmış botanikçi Peter Crane bu kitabında ginkgonun gizemli bir şekilde ortaya çıkışından yayılmasına, neredeyse yok olacak hale gelişinden tekrar can¬lanmasına kadar uzanan tarihini keşfe çıkıyor. Crane ayrıca ginkgonun kültürel ve sosyal önemini de vurgularken tıbbi ve beslenme amaçlı kullanımından sanatta ve dinde bir esin kaynağı olma gücüne, dünyanın en popüler sokak ağaçlarından biri olarak önemine dikkat çekiyor. Eminiz ki bu kitabın okurları çevrelerindeki ginkgo ağaçlarını arayıp bulacak ve dünyanın en yaşlı ağacının ebedi güzelliğini gözleriyle görmek isteyecekler.

“Bir kucak dolusu yeni kitap arasından Ginkgo, içerik açısından eksiksiz bir kitap. Bir akademisyen tarafından, konusuna duyduğu tutkuyla yazılmış o ender eserlerden biri; öyle ki gidip bir ginkgo ağacına sarılmak, hiç olmazsa daha yakından inceleyebilmek için bir tanesini arayıp bulmak geliyor içinizden.” – New Scientist

“Bu büyüleyici öykünün okurları, yok edilişini değil de hayatta kalışını insanlara borçlu olan en azından bir yaşam formu olduğunu öğrenmekten memnun olacaklar.” – Scientific American

“Elinizden bırakamayacağınız bu kitabı okuduktan sonra, hiçbir ağaç türüne kültürel önemini, buraya ve bugüne nasıl geldiğini, üreme biyolojisini, ekonomik kullanımını veya filogenetik konumunu merak etmeden bakamayacaksınız ve bu kesinlikle bir gink¬go ağacı olmayacak.” – J. C. McElwain, Science

“Bu kitap Ginkgo’nun biyolojik yapısı, büyümesi, tarihi ve yetiştiriciliği gibi temel ko¬nuları içermekle kalmıyor, ayrıca fosil bitkiler ile onları araştıran önemli bilim insanları hakkında da büyüleyici açıklamalar sunuyor… Hem botanikçiler hem de ağaçlara ilgi duyanlar için keyifle okunacak bir kitap.” – Martyn Rix, Curtis’s Botanical Magazine


Basım Ayı/Yılı : 9/2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 346
Ağırlık : 346
En / Boy : 17 / 22
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺150,00

Günümüzde varlığını giderek hissetmeye başladığımız iklim krizi, ulusların sınırlarını aşan ve tüm insanlığı yakından ilgilendiren bir konudur. Dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelen iklim krizinin gelecek yıllarda daha da önem kazanacağı aşikardır. İklim krizi, atmosferdeki sera gazlarının artışı sonucu dünya genelinde sıcaklıkların yükselmesi, yağışların değişmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, doğal afetlerin artması ve bunlara bağlı olarak gıda güvenliği, yoksulluk, göç ve sosyal eşitsizlik gibi birçok olumsuz etkiye sebep olmaktadır. Geçmişimizden miras geleceğimizden de emanet olarak aldığımız dünyayı sürdürülebilir bir şekilde kullanmak dünya üzerinde yaşayan her bireyin sorumluluğudur. Buna bağlı olarak bu önemli konu hakkında bilgi sahibi olmak ve farkındalık oluşturmak da yine her birimizin sorumluluğundadır. İklim krizi ile mücadele etmek, dünyamızı gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde bırakmak için atılacak en önemli adımlardan biridir.


Basım Ayı/Yılı : 5/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 222
Ağırlık : 222
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺87,60

“Homo naturalis” insanların doğal dünya ile olan ilişkisini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu terim, insanların doğal dünyaya olan bağlılığını, kaynakların sürdürülebilir kullanımını, ekolojik farkındalığı ve doğal dünyayla uyumlu bir yaşam tarzını vurgular. Homo naturalis yaklaşımı, insanların doğal dünyayla daha bütünleşik bir şekilde yaşamasını, çevrelerine saygı duymalarını ve doğal kaynakların korunmasını teşvik eder. Bu nedenle kitabımızın isminde bu ifade yer almaktadır.

Uzun yıllardan sonra elde edilen ve insanın çevresiyle teması sonucu oluşan deneyimleri ifade eden “geleneksel ekolojik bilgi” (GEB) ise, kültürel aktarım araçlarıyla kuşaktan kuşağa iletilen, ekolojinin bir parçası olan nesnelerle ilgili insanın bilgi, inanç ve kullanım birikiminin bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen 219K139 numaralı ve “Kaz Dağları Çevresindeki Kırsal Yerleşmelerde Geleneksel Ekolojik Bilginin Yansımaları” adlı TÜBİTAK SOBAG 1001 projesi kapsamında Kaz Dağları ve çevresinde yapılan alan çalışmasının bir ürü-nüdür. Alan çalışması sırasında Balıkesir ve Çanakkale’ye bağlı 41 farklı yerleşim yerinde 187 kaynak kişiyle görüşmeler yapılmıştır. Diğer yandan GEB bileşenleri gözlem ve mülakat yoluyla tespit edilmiştir. Veriler, GEB üzerinden geliştirilen bir araştırma modeliyle değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 372
Ağırlık : 372
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺180,00

Bu ilginç kitap, 17. yüzyılda yazılmış tuhaf eserlerden biridir. Büyük bir bilgi birikimine sahip olduğu anlaşılan yazar, çağının batıl inançları olarak gördüğü şeylerin maskesini düşürmeye çalışmakta ancak bu çabası sırasında kendi saflığını da ortaya koymaktadır.

Büyü, Sihir ve Cadılığa olan inanç Orta Çağ’da neredeyse evrenseldi ve hemen hemen ‘toplumun her sınıfını, her tür ve koşuldaki insanı etkiliyordu.’ Adli kayıtlarımızın da gösterdiği gibi uygar dünyayı kasıp kavuran mantık dışı batıl saflık, İngiltere'nin Birinci ve İskoçya'nın Altıncı James'inin çabalarının da yardımıyla ülkemizde de en üst seviyeye ulaşmıştır.

Bu kitabın ekinde, 1617 yılında üç kadının cadılık suçundan yargılandığı Guernsey Kraliyet Mahkemesi'nin Resmi kayıtlarının da bir çevirisini sunuyorum. Bu çeviri, Bay J. L. Pitt'in Kanal Adaları’nda Cadılık ve Cincilik Öğretimi adlı kitabından alınmıştır. Konuyla ilgilenen herkes, bu çok ilginç ve gerçekten iyi düzenlenmiş kitabın bir kopyasını edinmelidir.


Basım Ayı/Yılı : 5/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 40
Ağırlık : 40
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺35,20

İktisat, yaklaşık 150 yıldır doğa bilimlerinin izinden giderek bilimleşme yolunda önemli adımlar atmaya çalışmıştır. Fizikle başlayan doğa bilimi olma çabaları biyoloji öykünmesiyle devam etmiştir. Böylece iktisat, doğa bilimlerine en yakın disiplin olarak sosyal bilimler içinde ayrıcalıklı bir yer edinmiştir. Hatta kimi iktisatçılara göre bu durum, iktisadı, sosyal bilimlerin kraliçesi yapmıştır. Söz konusu egemen konum ve başarılı adaptasyon tecrübesiyle iktisat, diğer sosyal bilimlere de bilimleşme yolunda ciddi ipuçları sunmuştur.  

Elinizdeki eser, iktisadın biyolojik evrimcilikten ödünç alarak oluşan ilgili bilimleşme sürecini eleştirel açıdan analiz etmektedir. Aynı zamanda, biyolojik evrimciliğin iktisada yansıyan bütün yönlerini irdeleyerek bilimler yoluyla örgütlenen Batı düşüncesinin güncel bilimsel görünümünü sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca eser, Veblen, Schumpeter ve Hayek gibi Batı düşüncesine yön veren önemli düşünürler üzerinden bilim ve kapitalizm arasındaki ilişkiye dair de çarpıcı analizler sunmaktadır


Basım Ayı/Yılı : 11/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 208
Ağırlık : 208
En / Boy : 16 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺96,00
İlahi Olanın Yolunda Yolculuk

“İlham aklın değil kalbin zekâsından doğar.”Kutsal sembolleri bilinç çalışmalarının modeli olarak 35 yılı aşkın süredir kullanan ve uluslararası alanda tanınan vizyoner ressam Francene Hart bu kitapta bizleri, Doğa’nın gizli düzenini keşfetmeye ve bilincimizi geliştirmek için sembollerin enerjisini deneyimlemeye davet ediyor.

Hart’ın karmaşık suluboya resimlerinin tam renkli reprodüksiyonunu ve bu resimlerin ardındaki hikâyeleri içeren bu kitap evrensel bilince kozmik bir bakış açısı sunuyor. Joseph Campbell ve C. G. Jung’un çalışmalarının keşfiyle başlayan serüven, Amazon Ormanları, Orta Amerika, Mısır, İngiltere, İskoçya, Paris, Kamboçya ve Himalayalara kadar uzanıyor.

Kutsal geometrinin matematiksel kesinliğini ve doğaüstü esrarını mükemmel bir şekilde harmanlayan önsezili şamanik bir yol haritasına çeviriyor. Suyun bilincini, Toprak Ana’nın kutsallığını, başka canlıların benliğini, imgelerin doğasını ve her şeyin birbirine bağlılığını birer ilham kaynağına dönüştürüyor.

Akıldan ziyade kalbin zekâsına odaklanan ressam jaguar, kuzgun, ahtapot ve yunus gibi güçlü hayvanlar ve ruhsal rehberlerin verdiği enerjileri araştırmak için yollara düşüyor, yaratıcı esinlenme ve öngörü için bu sezgisel güçlerden nasıl yararlanılacağını anlatıyor.

Gizemli kutsal yolu izleyerek zamansız ve mekânsız bir serüvene katılmaya hazır mısınız?

“Francene Hart, tabiatınızı ve dünyayla bağınızı daha iyi anlamanız için, sizi kendi hayatınızı olduğu kadar evrenin daha geniş kalıplarını incelemeye teşvik ediyor. Görkemli suluboyaları ruhani açıdan ilham verici.” – Feminist Review

“Francene Hart’ın çağrışımcı tasvirleri, evrensel bilince kozmik bir bakış açısı sağlamak için geometrik sembolizmi bütünleyici, yatıştırıcı sanatla birleştiriyor.” – Retailing Insight


Basım Ayı/Yılı : 1/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 264
Ağırlık : 264
En / Boy : 17 / 22
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺96,00

Bugün, içinde bulunduğumuz Antroposen çağıyla birlikte iklim krizinin en sert şekilde yüzümüze vurduğu yangınlar, seller ve en önemlisi küresel bir salgınla mücadele içerisindeyiz. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin temelinde kültürel söylemlerin doğanın dört ana unsuruyla çelişki içerisinde olmasının yattığını söyleyebiliriz. İnsan merkezci bir bakış açısıyla ve ekofobik dürtülerle bir parçası olduğumuz doğanın ana unsurları olan hava, su, toprak ve ateşi zapt etmeye çalışmamız, küresel anlamda iklim krizine bir tuğla daha koymakta ve bu krizi daha da büyük bir hâle getirmektedir. Bu durumu daha görünür kılmak için bu kitap, elementlerin kadim hikâyesini ve bu hikâyenin nasıl bir kozmik koreografi oluşturduğunu göstermektedir.  Bu kozmik hikâyede insan, diğer pek çok eyleyen gibi sadece bir anlatıcıdır. Bu bağlamda insanın merkezî ve tekil özne rolü elinden alınmıştır. Elementler ekoeleştirisi ışığında elementlerin yolculuğu hem Batı felsefesi hem de Anadolu felsefesinden örneklerle sunulmaktadır. Kitapta, yeni maddecilikler ve posthümanizm akımlarının Aydınlanma felsefesi öncesi kadim bilgideki yerine de değinilmektedir.


Kozmik Koreografi: Bedenlerin Element Dansı size, elementlerin insan bedeni de dâhil olmak üzere bütün bedenlerle hem kaotik hem uyumlu dansına dair ipuçları sunarken, ilgili kavramları ve kuramları da açıklamaktadır. Elementlerin ikili zıtlıklarla nasıl bağlantılı bir şekilde var olabildiğini ve bunun evrenin minik bir yansıması olduğunu gösterebilmek için her bir elementin hem yapıcı hem de yıkıcı yönlerini, Z. Gizem Yılmaz’ın kaleminden okuyabilirsiniz.


Basım Ayı/Yılı : 5/2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 184
Ağırlık : 184
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺88,00
Bir Buzula Ağıt

30’dan fazla dile çevrilmiş, tanımların ve kategorilerin ötesinde bir kitap. Buzullara, denize, Dünya’ya ve üstündeki tüm canlılara yazılmış bir aşk mektubu.

Yaşadığımız yüzyıl içinde dünyadaki suyun doğası değişecek; buzullar eriyecek, deniz seviyeleri yükselecek ve sularının asitliği son 50 milyon yıldır görülmemiş derecede artacak. Bu dönüşüm gezegenimizdeki bütün yaşamı, tanıdığımız ve sevdiğimiz herkesi derinden etkileyecek. Aklın alabileceğinden daha karmaşık, geçmişteki tüm deneyimlerimizden daha mühim, dilin kendisinden daha ulu bir vaka... Bu büyüklükte bir sorunu hangi sözcüklerle tarif edebilirsiniz ki?

İşte bu engin meselenin net bir resmini çekmek isteyen İzlandalı ünlü yazar ve aktivist Andri Snaer Magnason’un, eriyen Okjökull buzuluna yazdığı ağıt –“Geleceğe Mektup”– dünya çapında haber olmuş, milyonlarca kişi tarafından paylaşılmıştı. Magnason şimdi de bilimsel yaklaşım ile kişisel bakışını birleştiriyor; iklimbilimcilerin gelecek tahminleri arasında yolculuk ederken kadim efsanelerden, atalarının hikâyelerinden ve Dalai Lama’yla yaptığı söyleşilerden geçen güzergâhını incelikle –ve nükteli, ironik bir dille– örüyor. Nihayetinde ortaya hem bir seyahatname hem bir dünya tarihçesi hem de –gelecek kuşaklarımız uğruna– dünyayla uyum içinde yaşamamızın önemine dair sarsıcı bir hatırlatma çıkıyor.

2020 NORDIC COUNCIL EDEBİYAT ÖDÜLÜ FİNALİSTİ

“Andri, gezegendeki yerimize dair derinde yatan duygularımızı, üstlerine şiir ve hayret serperek su yüzüne çıkarıyor. Derinden etkilendim ve ilham buldum.”

—Darren Aronofsky


Basım Ayı/Yılı : 5/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 300
Ağırlık : 300
En / Boy : 14 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺89,60
Sosyalizm ve Ekoloji

2020 Isaac and Tamara Deutscher Ödülü

Elinizdeki kitap yaklaşık yirmi yıl sürmüş bir düşünsel gebeliğin ve sayısız arşivde yapılmış çalışmaların ürünü.
Bugün, Doğanın Dönüşü,-insan toplumunun ekolojik köklerinin yeniden keşfi- sürekli bir eşitlik ve ekolojik sürdürülebilirliğe dayanan toplumsal metabolik yeniden üretimin organik sistemini kurmak gibi olmazsa olmaz görevde çok önemli bir adımdır. Hepsinin ötesinde, günümüzün ekososyalizme doğru ilerleyen küresel hareketini tarif eden de budur. Bu kitapta ele alınan düşünürler düşüncelerini ekososyalizmin tarihsel bir özgül direniş formu olarak 1980’lerde ortaya çıkışından çok daha önce geliştirmiş olsalar da, çok daha sofistike bir şekilde olsa da, ekolojik eleştiriyi geliştirmek için sosyalist kavramları, sosyalizmi geliştirmek için de ekolojik eleştiriyi kullanarak herkesin izleyeceği yolu hazırladılar.

Burada bizim geçmişten çıkarmamız gereken şey, sadece bir tarihsel anlam değildir, elde ettiğimiz ancak unutulmuş sonuçlar bugün verdiğimiz mücadeleler bakımından çok büyük önem taşıyor. Homeros’un İlyada’sındaki trajedi, daha iyi bir kahraman olan Hector’un yenilmesiydi. Yine de bu, ölmeyecek ve tekrar tekrar geri dönecek bir geçmişi simgeliyordu.

John Bellamy Foster


Basım Ayı/Yılı : 9/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 368
Ağırlık : 368
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺184,50

Biyolojide bir devrim yaşanıyor. Olağanüstü bir teknoloji artık hastalıkları daha kolay tedavi etmemizi, virüsleri yok etmemizi ve daha sağlıklı bebeklerin doğmasını sağlayacak. Devrimin kalbinde ise 2020’de Nobel’e layık görülen Jennifer Doudna ile arkadaşları var.
Isaacson’un yeni kitabının kahramanları onlar.
Lisede rehber öğretmeni ona kızların bilim yapamayacağını söylese de Jennifer Doudna’nın yaşamın gizli mekanizmalarını keşfetme tutkusu, DNA çift sarmalının keşfinden beri biyolojideki en önemli ilerlemeyi sağladı. Doudna, doğanın işleyişinde fark ettiği bir ilginçliği insanlığın gidişatını değiştirecek bir buluşa çevirdi. DNA’mızı kolayca düzenlememizi sağlayacak CRISPR teknolojisi, tıbbi mucizelerle –ama bir yandan da ahlaki sorularla– dolu bir “cesur yeni dünyanın” kapılarını açtı. Geçtiğimiz elli yılda dijital devrimi yaşadık, şimdiyse yaşam biliminin devrimi başlıyor. Yakında dijital kodlama öğrenen çocukların yanına genetik kod öğrenenler katılacak.
Peki bu yeni üstünlüğümüzü virüslere karşı güçlenmek için kullanmalı mıyız? Ya da depresyonu engellemek için? Sadece parası yeten ailelerin, çocuklarının bünyesini ve zekâsını güçlendirebileceği bir dünyayı kabul ediyor muyuz? CRISPR teknolojisinin keşfine liderlik eden Doudna, şimdi bu etik tartışmaların merkezinde duruyor.
Doudna’nın hayat öyküsü, doğanın en derin mucizeleri arasında dolanıp, yaşamın kaynağından türümüzün geleceğine dek uzanan, büyüleyici bir macera.


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 560
Ağırlık : 560
En / Boy : 15 / 23
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺152,00

-Dünyanın en uzun ağacı ABD’deki 116 metrelik sekoyadır.
-Aslında fotosentez iki saniyeden daha kısa sürer.
-Dünyanın en pahalı çayının 1 gramı 1.400 dolardır.
Bunlar gibi 501 ilginç bitki gerçeğini bulabileceğiniz bu kitapla hem eğlenecek hem de ilginç bilgiler öğreneceksiniz…


Basım Ayı/Yılı : 2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 64
Ağırlık : 64
En / Boy : 21 / 30
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺61,50

Doğa akla hayale gelmeyecek sürprizle dolu ve bizim bildiğimizden çok daha karmaşık. Yılların ormancısı ve çok okunan kitapların yazarı Peter Wohlleben, en son bilimsel bulguları ve onlarca yıllık gözlemlerini kullanarak bize bir kez daha doğaya hayret etmeyi öğretiyor. Ve etrafımızdaki dünyayı yepyeni gözlerle görmemizi sağlıyor.

Doğadaki canlılar birbirlerini nasıl etkiliyor? Farklı türler arasında nasıl bir iletişim var? Doğanın o meşhur dengesi gerçekten bizim zannettiğimiz gibi mi işliyor?

“Doğada her şey birbiriyle ilişki içindedir. Bu ilişki ağı öylesine karmaşık ve incelikle dallanıp budaklanmıştır ki muhtemelen tam anlamıyla kavrayıp çözmemiz hiçbir zaman mümkün olmayacak. Böyle olması aslında daha iyi sanırım; zira hayvanlara ve bitkilere baktıkça yaşadığımız şaşkınlığı hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. En mühimiyse küçücük müdahalelerin bile çok büyük sonuçları olabileceğini kavramamız ve çok gerekmedikçe burnumuzu doğanın işine sokmaktan kaçınmamız olacaktır.

Şimdi bu hassas ağı daha net görebilmemiz için size bazı örnekler vermek istiyorum. O halde şimdi gelin birlikte şaşıralım!”


Basım Ayı/Yılı : 2023
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 224
Ağırlık : 224
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺93,60

Dünyada iklim değişiminde gelinen son durum, negatif yönlü değişimin üstel bir artışla devam ettiği, etkilerinin küresel çapta ve katlanarak artış gösterdiği yönündedir. Nitekim gelinen noktada, iklim değişimi ile ortaya çıkan sonuçların, başka veya farklı sonuçların da nedeni haline gelmesiyle, iklim değişim etkilerine dair analizlerin giderek komplike hale geldiği, doğrusal tahminlerin işlevlerini yitirdiğini görmekteyiz. Sürdürülebilir büyüme, küresel kalkınma, sağlıklı yaşam, korunan nesiller ve yaşanabilir gelecek gibi global varlık unsurları, “iklim Değişim Yönetimi” olgusunun gereğini gözler önüne seren temel toplumsal hedefler olarak tanımlanabilmektedir. Bazı ifadelerde iklim değişimi ile eş anlamlı olarak küresel ısınma şeklinde de vurgulanan olgu, meselenin artık sadece buzulun üzerinde mahsur kalan “ayı”’nın değil, bizim ve çocuklarımızın en temel varlık meselesi olduğunu göstermektedir. Sağlık, demografi, çevre ve sosyal-psikoloji, adalet gibi birçok alanın yanında, emek verimliliği, büyüme, kalkınma, kentleşme, istihdam, sanayi, enerji, ulaşım, tarım, gıda, hayvancılık, turizm, finans, sigorta ve tüketim gibi başlıklar da düşünüldüğünde, sorunun ne denli geniş bir etki alanında ve katlanarak artacağı daha da netleşmektedir. Zira İstanbul Üniversitesi olarak ülkemizde iklim değişimi ve etkileri üzerine yaptığımız araştırma göstermektedir ki, halkımız yerkürenin en önemli sorununu %40 oranla “iklim değişimi” olarak tanımlıyor; buna karşın dünyanın en önemli sorununu ise yoksulluk/fakirlik ve savaş/ şiddet/terör olarak ifade ediyor. Fark edileceği üzere, halkımız dünyaya ait sorunları, yerküreye ait sorunlardan farklı algılıyor. Dünyayı temel olarak insanların alanı olarak görürken; yerküreyi zihninde, canlı ve cansız tüm varlıkların alanı olarak konumlandırıyor.
Halkımız iklim değişimini temel olarak “hava”, “hava olayları” ile tanımlıyor. İklim değişimi denildiğinde akla bir çırpıda sıcaklık-kuraklık-küresel ısınma geliveriyor (%57). Türkiye insanının %84’ü, havaların çok değiştiğini, aşırı sıcaklık, kuraklık, fırtına ve yağışın/sellerin önemli miktarda arttığını söylüyor; bunun da iklim değişikliğinin sonucu olduğuna inanıyor. Nitekim ülkemizdeki her 4 kişiden 3’ü, gelecekten bu belirtilen sebeple ciddi miktarda endişe ediyor. Lâkin, gelecekteki olası sorun türlerine dair yaygın bir bilgi yok. Bu bilgi eksikliği, ne yazık ki, ne tür önlemler alınabileceği konusunda da kendini göstermekte. Her 5 ülke insanımızdan 4’ü çözüm için fedakârlık yapmaya hazır olmasına karşın, bu konuda neler yapması gerektiği konusunda bilgiye ya da yeterli bilgiye sahip değil. Özetle, ülkemizde iklim değişimi ve etkilerinin kontrol altına alınması konusunda ilginin olduğu, lâkin bu ilginin doğru türde ve yeterli miktarda bilgi sahipliğine dönüştürülemediği analiz edilmektedir.


Basım Ayı/Yılı : 2020
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 136
Ağırlık : 136
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺186,20

Long before what we now call “fancy fowls” were known or recognized (in fact, long before the me­mory of any person now living), Hamburgs were kept and bred to feather among the peas-ants of Yorks­hire and Lancashire in England, and by them exhi­bit-ed at the small town and county fairs in their neighborhood. Of course they were then known un­der different names, the Blacks being called “Black Pheasant Fowls” and the Spangled varieties “Lan­cashire Mooneys” and “Yorkshire Pheasants”; whi­le such a variety as the Penciled Hamburgs were either wholly unknown or else were so little thou­ght of that they have left no record of their ori­gin, if, indeed, they are natives of England at all.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 43
Ağırlık : 43
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺44,16
Aralık 2021

Bu Kitapta Yer Alan Konular Aşağıdaki Şekildedir;
Sulama Performansının R Kullanılarak Çoklu Karşılaştırması
Toprak Strüktürü, Strüktürün Sınıflandırılması Ve Toprak Strüktürünün Önemi
Kargı Kamışı (Arundo Donax L.) Bitkisinde Farklı Biçim Zamanlarının Ot Verim Ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
Kooperatifçiliğin Tarımdaki Önemi
Tuza Toleranslı Rizobakterilerin
Bitki Gelişimindeki Rolü
Çıldır Gölü’ndeki Kerevitin (Astacus Leptodactylus) Pigmentasyon Özelliklerinin Belirlenmesi
Kum Kültürü Ortamında Toksik Demirin Bazı Çeltik Çeşitlerinde Prolin, Malondialdehit Ve Yaprak Nisbi Nem Kapsamına Etkisi
Orman Yangınları Ve Toplum İlişkisinde Orman Genel Müdürlüğü’nün Rolü
Bitki Büyüme Düzenleyici Bakterilerin (Pgpr) Sapsız Meşe (Quercus Petraea L.) Fidanlarının Tutma Başarısı Üzerine Etkisi
Çanakkale’de  Bazi Misir Hibritlerinin Silaj Kalite Bakimindan Degerlendirilmesi
Organik Meyve Yetiştiriciliği Açısından Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi
Önemli Bir Destinasyon: Spil Dağı Milli Parkı
Türkiye’de Erozyon Sorunu Ve Erozyon Tahmininde Kullanılan Modeller
Çiftçilerin Kuraklık Koşullarında Sulama Ve Hibe Destekleri Konusunda Davranış Ve Düşünceleri: Ceyhan Havzası Örneği
Lojistik Ve Temel Faaliyetleri
Batı Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Üretim Sistemleri I: Silvopastoral Ve Agrosilvopastoral Üretim Sistemleri Ve Özellikleri
Farklı Nanoteknolojik Sıvı Organomineral Gübre Dozlarının Doğu Kayını Fidanlarının Fotosentetik Pigment İçerikleri Üzerine Etkileri
Balıklarda Akut Faz Proteinleri Ve Önemi
Türkiye Florasında Yayılış Gösteren Crassulaceae Familyasından Bazı Türlerin Peyzaj Ve Süs Bitkisi Nitelikleri Bakımından İncelenmesi
Balıklarda Anestezik Madde Kullanımı
Türkiye’deki Tüketicilerin İklim Değişikliği İle İlgili Davranışlarının Belirlenmesi*
Bitkilerde Mutagen Uygulamalarıyla Genetik Çeşitliliğin Artırılması Ve Sebze Islahında Kullanımı


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı :
Sayfa Sayısı : 370
Ağırlık : 370
En / Boy : 16 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺198,35
Tükendi

In Search of Atlantica


Basım Ayı/Yılı : 6/2016
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 440
Ağırlık : 440
En / Boy : 13,5 / 19
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺144,00
Tükendi

1995-1997 yılları arasında Çevre Bakanlığı yapan Fransız siyasetçi Corinne Lepage’in dilimize Başka Türlü Yaşamak adıyla çevrilen kitabı, neo-liberal kapitalizmin yarattığı sosyo-ekonomik, siyasal ve ekolojik tahribatı aşmanın yollarını arıyor. İçinde yaşadığımız ve gelecek nesillere iyi bir miras bırakmakla yükümlü olduğumuz dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilmek için yeni bir ekonomik ve siyasal model önererek, başka türlü yaşamanın mümkün olduğuna işaret ediyor. Lepage, yeni üretim ve tüketim biçimleri geliştirilerek alınması gereken ekolojik önlemlerden, daha kapsayıcı demokratik yöntemlerin geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede insanlığın geleceğinin iyileştirilmesi için hareket edilmesi gerekliliğinin altını çiziyor.


Basım Ayı/Yılı : 7/2021
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 149
Ağırlık : 149
En / Boy : 13,5 / 19,5
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺70,00
Tükendi

İnsanların hırsları, çevreye zarar vermeye ve çevreyi olabildiğince tahrip etmeye hızla devam etmektedir. İklimlerde önlenemeyen değişiklikler, artan tabiat olayları, daha çok kâr edebilmek için ucuz girdilere aşırı yönelim gibi çok çeşitli faktörler, çevreye verilen zararın boyutunu her geçen gün artırmaktadır. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen çeşitli alanlarda çevreye zarar vermeyen yöntemler-deki arayış, az da olsa umut vericidir. Dünyada sera gazı salımının ve karbon ayak izinin her alanda azaltılmasına katkı sağlayacak ve bu sayede gelecek nesillere daha yaşanabilir yeşil bir dünya bırakabilmek için çaba sarf edecek iklimlerin oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın odak noktasında yer alan birimlerden biri de işletmelerdir. Kitabın ortaya çıkarılmasındaki amaç, yeşil kavramını işletme bilimi bakışıyla kuramsal ve kavramsal açıdan tüm yönleriyle ele almaktır. Kitap, yeşil kavramı ile ilgilenen tüm bilim alanlarında öğrencilerin kaynak ihtiyacını işletme bilimi perspektifiyle karşılamayı, yeşil kavramını inceleme konusu yapan araştırmacılara referans olmayı, iş dünyasının farklı sektörlerindeki yöneticilerin yeşil uygu-lamalarına yön vermeyi mümkün kılmaktadır. Kitap, yeşil kavramına ve ilişkili alanlara ilgi duyan herkese fayda sağlayacak içerikleri barındırmaktadır.


Basım Ayı/Yılı : 4/2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 1
Sayfa Sayısı : 708
Ağırlık : 708
En / Boy : 16,5 / 24
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺148,50
Tükendi

İklim krizleri ve onların toplamı anlamına gelen ekolojik yok oluşun eşiğinde-yiz. Eşikten atlamaya az bir zaman kala duruşumuzu siyasal ekolojik yönleriy-le dile getirmeye çalıştık.
Sözü yükseltmenin örgütlenmenin en önemli adımı olduğunu bilerek sorduk: Başka bir gezegene gitmeden veya yok etmeden bu gezegenin siyasi, ekonomik ve ekolojik yapısını değiştirmek mümkün müdür? Cevabımız “Evet”ti ve niye-timiz kapitalizmin sahteci, kâr yüzlü yaklaşımını politik ve sınıfsal bir tavırla deşifre etmekti.
Siyasi Ekoloji kitabı, sistemin en ince noktalarına kadar dokunan, onu sorgu-layan ve çözüm üreten bir anlayışla ekoloji hareketleri içinde tamamlayıcı ve bu amaçla tartışma zeminleri yaratıcı olmayı hedefliyor.
Bir araya gelmenin, ortaklaşa eylemenin, harekete geçmenin aci¬liyetini bildiren yazılardan oluşan bu eser gerçeklerle ilgili gerçekten bir şeyler söylüyor.
Bu kitap ekolojik örgütlenmenin sadece karşı çıkmaktan, itiraz etmekten ibaret olmadığını ve olamayacağını nedenleriyle anlatıyor. Sorunun çözümsüz değil irade ve eylem dahilinde olduğunu belirtiyor.


Basım Ayı/Yılı : 2022
Basım Yeri :
Baskı Sayısı : 2
Sayfa Sayısı : 287
Ağırlık : 287
En / Boy : 13,5 / 21
Cilt Tipi : Ciltsiz
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Cep Boy Durumu : 0
₺167,00
1 2 3 4 >
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı