Ünlü Dilbilimci Paul Nation’ın araştırmalarına göre İngilizcede en sık geçen 1000 kelimenin öğrenilmesiyle konuşmaların yüzde 84.3, romanların yüzde 82.3, gazetelerin yüzde 75.6 ve akademik metinlerin yüzde 73.5’ini
anlamak mümkün. Bunun üstüne İngilizcede en çok kullanılan 2000 kelimeyi öğrenebilirsek aynı kaynakları anlama oranımız sırasıyla yüzde 90.3, yüzde 87.4, yüzde 80.3 ve yüzde 78.1 olacaktır.
Görüldüğü üzere, İngilizceyi anlamak, konuşmak ve yazmak için ihtiyacımız olan kritik kelime sayısı 1000’dir.
Kitabımızda, İngilizcede en sık kullanılan 1000 kelimeyi, en etkin görsel hafıza teknikleri ile hazırlanmış, tek tek karikatürler halinde bulabileceksiniz. Bu 1000 karikatür ile sizi yüzde 84.3 anlama seviyesine ulaştıracak en sık kullanılan 1000 kelimeyi saniyeler içinde, eğlenceli ve kalıcı olarak görsel hafızanıza kaydetmiş
olacaksınız.
Kitabımızın son bölümünde ise, Türkçede ve İngilizcede birebir aynı anlama gelen 855 kelimeyi bir arada bulabilecek ve bu şekilde, sahip olduğunuz İngilizce kelime seviyenizi 1855 noktasına çekeceksiniz. İngilizce öğrenmek için İngiltere’de yaşamak gerekir felsefesinin alt mantığında, birebir kelimenin kullanıldığı anı bir
fotoğraf gibi görerek görsel hafızamıza kaydetmek yatmaktadır. On binlerce paund harcamanıza gerek kalmadan, en kritik anlar, kare kare, kitabımızla size geliyor.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 160
En / Boy : 16.5 / 23.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2022
₺51,94

Ülkemizde yaratıcı drama çalışmalarının olumlu etkisi hızla artmakta olup hem kişisel hem de bilimsel anlamda yaratıcı drama çalışmaları kuramsal ve uygulamalı boyutlarda gelişmeye devam etmektedir. Bu kitapta sunulan teorik temelin ve öğretim programının, yabancı dil olarak Arapça öğrenenlerin hayal güçlerinin ve Arapça konuşma becerilerinin gelişmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Oyunlardan ritim ve dansa, pantomimden doğaçlamaya, bilinç koridorundan hikâye anlatıcılığına kadar ders planı, etkinlik ve uygulama örnekleriyle desteklenerek yaratıcı dramanın Arapça öğretiminde bir yöntem olarak kullanılmasına zemin hazırlayan bu kitap, sözlü iletişim becerileri ve konuşma becerisi dersleri için aydınlatıcı bir materyal olarak sunulmuştur.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 152
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 7.2021
₺44,10

Farklı dil gruplarında olan dillerin dilsel olgularının karşılaştırmalı analizi, dil bilgisel yapılarını daha iyi anlamak ve bu yapıların özelliklerini belirlemek için fırsat vermektedir. Aynı zamanda bu tür araştırmalar, dil bilimini yeni bilgilerle zenginleştirmektedir. Anlamlı sözler sınıfında yer alan fiil, Rusça dil bilgisi konuları arasında en önemli yere sahiptir. Fiilin en önemli ve kapsamlı kategorilerinden biri ise "görünüş"tür.
Bu kitapta, Rusça dil bilgisinde yer alan görünüş kategorisi içerisindeki iki görünüşlü fiiller ele alınmıştır. İki görünüşlü fiil sisteminin Rus dili gramerindeki yeri, dil bilgisi özellikleri tanımlanarak kökene göre sınıflandırılması, kullanım alanına göre gruplandırılması gösterilmiştir ve iki görünüşlü fiillerin yer aldığı cümlelerin Türkçeye çevirisi, zamanı, hangi unsurlara ve dil bilgisi kurallarına dikkat edilmesi gerektiğine dair açıklamalara yer verilmiştir.

Bu kitap, iki görünüşlü fiillerin doğru kullanımına özellikle tercüme zamanı gerek Rusçadan Türkçeye gerekse Türkçeden Rusçaya yapılan çevirilerde, bu fiillerin yer aldığı cümlelerde doğru görünüşe dikkat etmeleri için öğrencilere hem teori de hem de uygulamalı olarak faydalı olacaktır. Kitabın sonunda İki Görünüşlü Fiiller Sözlüğü verilmiştir. Bu fiillerin birçoğuna Rusça – Türkçe sözlüklerde yer verilmemektedir. Bu kitap, aynı zamanda öğrencilerin, araştırmacıların ve tercümanların gerek dil bilim gerekse filoloji alanında Rusçada araştırma yaptıkları zaman karşılarına çıkacak olan bu fiillerin Türkçe karşılığına daha rahat ulaşabilecekleri bir kaynaktır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 240
En / Boy : 16.5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 8.2021
₺58,50

Dil gelişiminin diğer gelişim alanları ile bütünleşen yönleri, özellikle erken çocukluk döneminde bu alanın kapsamlı olarak ele alınmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, yaşamın farklı dönemlerinde dil gelişimine özgü özelliklerin yanı sıra destekleyici yaklaşım ve uygulamaların çok boyutlu olarak ele alındığı bu kitapta; dil gelişimi, bebeklik döneminden erken okuryazarlık ve ilkokul yıllarına uzanan geniş bir zaman diliminde ve gelişimsel farklılıkları ve kültürel çeşitlilikleri içine alan kapsayıcı bir yaklaşımla ele alınmıştır. Ayrıca kitapta yer alan pek çok konunun Türkçenin yapısı bağlamında daha ayrıntılı bir şekilde ele alınabilmesi ve daha genişletilmiş bilgiye gereksinim duyan okuyucunun bu gereksiniminin karşılanması amacıyla, hemen her bölümde, konuyla ilgili okuma önerileri ve/veya açıklamalar ve örnekler dipnotlar şeklinde sunulmuştur. Kitabın ilk üç bölümü, dilin temel özelliklerine ve kuramsal temellerine odaklanmakla birlikte ilerleyen bölümlerde her bir gelişim dönemine özgü dil gelişimini destekleyici yaklaşımlar ve yöntemler ele alınmaktadır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 468
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2021
₺100,80

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi dersi, edebiyat ve eğitim fakültelerinde, eğitim bilimleri enstitülerinde ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sertifika programları kapsamında son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Kitabın amacı, hem bu dersi alan öğrencilere hem de bu alanda emek veren öğretmenlere, ilk adımda kullanacakları kavram ve terimlerle ilgili bilgi vermek ve mesleki gelişimlerine faydalı olmaktır. Bu sebeple kitapta, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan tüm kavramlar dolayısıyla tüm terimler bulunmamaktadır. Kitapta bulunan kavramlar, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi dersinin giriş aşamasına ait olduğunu düşündüğüm kavramlardır ve mümkün olduğu kadar basit bir dille anlatılmaya çalışılmıştır. Terim ve kavramların açıklandığı her bölümün son paragrafında, açıklanan terim ve kavramın yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde uygulanmasına yönelik kısa hatırlatmalar bulunmaktadır. Sonuç bölümünde, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışma yapacak araştırmacılarla, alanda çalışan öğretmenlerle, alanının sorunları ile ilgili bir sohbet gerçekleştirmek istedim. Araştırmacıların ve öğretmenlerin gerek lisans derslerinde, gerek sertifika programlarında sıklıkla sordukları sorulara, bilgim ve deneyimlerim sınırları içinde cevap vermeye çalıştım. Tüm okurlarına faydalı olması dileğiyle. . .

Kitapta yer alan kavram ve terimler: Yöntem / Yaklaşım, İletişimsel Yöntem ve İletişimsel Dil Yetisi, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (2001), Eylem Odaklı Yaklaşım, Yeterlilik / Yetkinlik / Yeterlik, Dört Dil Becerisi, Etkinlik / Alıştırma / Görev, Talebe / Öğrenen / Dil Kullanıcısı / Sosyal Aktör, Öğretmen / Rehber, Yöntem Kitabı (Türkçe Öğretim Seti), Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Genişletilmiş Baskı (2018), Kültür.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 141
En / Boy : 13.5 / 19.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 9.2020
₺29,70

Bu kitap, yabancılara Türkçe dersinde kullanılan/kullanılacak ders kitapları ve diğer materyallerle ilgili bir araştırma kitabıdır.
Eğitim-öğretimde geçmişten günümüze kadar ders kitapları her zaman önemini korumuştur. Yabancılara Türkçe öğretiminde istenilen hedeflere ulaşmak için bilimsel ölçütlere göre hazırlanmış nitelikli, işlevsel ders kitaplarına her zaman ihtiyaç duyulur. Bu alanda kullanılacak ders kitaplarını seçmek ve belirlemek hedeflenen kazanımlara ulaşmak için önemlidir. Bunun için aşağıdaki soruların yanıtlarını aramak gerekir:
• Türkçe öğretim merkezlerinde (TÖMER, vd.) kullanılan mevcut ders kitapları hedeflenen kazanımlara uygun mudur?
• Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılacak ders kitapları için tespit edilmiş bir ölçüt var mıdır?
• Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılacak ders kitapları teknolojik gelişmelere paralel nasıl geliştirilip daha da işlevsel hâle getirilebilir?
• Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılacak ders kitaplarında dış yapı unsurları nasıl olmalıdır?
• Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılacak ders kitaplarındaki içerik nasıl olmalıdır? Üniteler nasıl düzenlenmelidir?
• Ders kitaplarındaki ölçme-değerlendirme etkinlikleri nasıl olmalıdır?
• Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılacak ders kitaplarında temel dil becerileri ile ilgili etkinlikler nasıl sunulmalıdır?
• Ders kitaplarındaki sosyolojik unsurlar nelerdir, nasıl olmalıdır?
• Yabancılara Türkçe öğretiminde “konu alanı ders kitabı incelemesi” nasıl yapılmalıdır?
• (…)
Bu ve buna benzer soruların yanıtlarını bulacağınız bu kitabın araştırmacılara, eğitimcilere, Eğitim Fakültelerinde okuyup Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi dersini gören ileride yabancılara Türkçe dersi verecek öğretmen adayı öğrencilere yararlı olacağı öngörülmektedir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 290
En / Boy : 16 / 23.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2020
₺51,30

Son yıllarda bölgesel buhranlar sebebiyle baş gösteren geniş çaplı göç hareketinden pek çok ülke gibi Türkiye de etkilenmiştir. Dahası Türkiye takip ettiği insani politikanın bir sonucu olarak en çok göçmen kabul eden ülkelerden biri olmuştur. Akabinde, genelde göçmen kitlenin Türk toplumuyla uyumu, özelde ise okul çağındaki göçmen çocuklarının eğitime devam etmesi Türkiye’nin önemli gündem maddelerinden birini teşkil etmiştir. Bu doğrultuda gerek kamu kurumları gerekse de muhtelif sivil toplum kuruluşları tarafından pek çok proje geçtiğimiz birkaç yılda hayata geçirilmiştir. Eskiden beri göçmen kabul eden ülkelerin tecrübelerine ve Türkiye’de hayata geçirilen projelerden elde edilen dönütlere bakıldığında toplumsal uyumda dil öğrenmenin anahtar rolde olduğu görülmektedir. Bu sebeple bu kitap, göçmenlere Türkçe öğretiminde teorik ve pratik açıdan bilgi birikimine sahip araştırmacılar tarafından Türkiye’nin uyum politikalarına ve hâlihazırda Türkiye’de yürütülen göçmenlere dil öğretimi projelerine akademik zemin teşkil etmesi amacıyla kaleme alınmıştır. Birbiriyle uyum arz eden bölüm başlıklarının yer aldığı kitabın ayrıca göçmenlere Türkçe öğreten öğretmenlere, öğrencilere ve bu alanda bilimsel çalışmalar yürütenlere katkı sağlaması beklenmektedir.

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 356
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 9.2020
₺58,50

Arapça Konuşmanıza Zenginlik Katacak Sözler Bahçesi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 279
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺18,40

Benimle Arapça Konuş 2 Cantaş Yayınları


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 127
En / Boy : 10,5 / 14,5
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : 4.2019
₺12,80

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 1200
En / Boy : 19,5 / 26,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 7.2020
₺557,25

Kitap, Öğretim ve Onlıne Kurs bir arada ;
• A1-B1 düzeyde toplam 96 ders ve tamamı 1200 sayfalık 6 ciltten oluşan ve anlatım dili Türkçe olan ana ders kitapları ve tümünün seslendirmeleri
• Ana ders kitaplarına bağlı kalınarak hazırlanmış onlıne derslere öğrenim boyunca sınırsız erişim
• Ana dili ingilizce olan öğretmenler tarafından anlatılan, tamamı Türkçe destekli HD çekim video dersler
• Seslendirme sanatçıları tarafından ana dillerinde seslendirilmiş günlük diyaloğlar ve metinler ile doğal öğrenim
• Eğlenceli ve akılda tutmaya yardımcı aktiviteler içeren tamamı resimli ve sesli sözcük öğrenme bölümleri
• Kişiye özel eğitim danışmanlığı
• Kursu bitiren öğrencilerin Avrupa ve Dünyada geçerli EADL onaylı setifika alma olanağı
• Kurs hakkında detaylı açıklamayı, çalışma yöntemini ve aktivasyon kodunu setin içindeki kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz.


Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 1200
En / Boy : 19,5 / 26,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 7.2020
₺557,25

Küçük Tablolarla İngilizce’ de Bilmeniz Gereken Her Şey ; İngilizce’de grammeri esas alan kuralların yeniden hiç bilmeyenler için veya bilgilerini tazelemek isteyenler için daha kolay ve eğlenceli anlatımıyla 4 bölüm bir arada sunulmuştur.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 60
En / Boy : 11 / 14
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : 11.2019
₺26,25

İngilizce Öğreten Kartlar İlk 300 Sözcük , en çok kullanılan ilk 300 sözcükten oluşan kartın ön tarafında ingilizcesi, okunuşu, Türkçe anlamı, soru cümlesi, kartın arka tarafında cümle içinde kullanışları bu cümlenin Türkçe karşılığı bulunmaktadır.


Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 300
En / Boy : 12,5 / 9,5
Kağıt Cinsi : Karton
Basım Tarihi : 12.2019
₺51,00

Koreceyi öğrenmeye yeni başlayanlar için hazırlanmıştır. Korece dilbilgisi özetini örnek cümlelerle anlatmıştır. Katlanır kartonet şeklinde olması her an elinizin altında olmasına kolaylık sağlamıştır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 14
En / Boy : 10 / 28
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : .2018
₺24,75

Farsça’yı öğrenmeye yeni başlayanlar için hazırlanmıştır. Farsça dilbilgisi özetini örnek cümlelerle anlatmıştır. Katlanır kortonet şeklinde olması her an elinizin altında olmasına kolaylık sağlamıştır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 14
En / Boy : 10 / 28
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : .2018
₺24,75

Arapça ilk adım 1. kitabımızın devamı niteliğinde olan Arapça ilk adım 2 kitabımız ; A2 düzeyinde olup, Arapçayı hiç bilmeyenler veya az bilenler için kolay anlaşılır bir yöntemle bol resimli örnek cümleli anlatımıyla sıkılmadan en verimli şekilde öğrenmelerini amaçlamaktadır. Arapça ilk adım 2 kitabımız (1 Kitap + 1 mp3 CD)’den oluşmaktadır.

Her dersin sonunda öğretilenleri pekiştirme amacıyla uygulama soruları bulunmaktadır.

Türkçe karılıklarının verilmesi, uygulama ve cevapların bulunması bu kitaba kendi kendine çalışıp öğrenilir niteliği kazandırmaktadır.

Ayrıca İmam Hatip okullarında ve diğer ilk okullarda Arapça öğretimi için öğretmen eşliğinde temel bir kitap olarak izlenebileceği gibi daha ileri sınıflarda da gerek kendi kendine gerek öğretmen gözetiminde yararlanabilecek bir kaynaktır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 318
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : .2018
₺78,75

Ana dili Çince olmayanlar için hazırlanmış Çince öğretimi kitapları “Başarının Yolu” serisi yayımlanmaya devam ediyor.

Alanında uzman eğitimciler ve editörler tarafından geliştirilen, Çinceyi “kendi kendine” öğrenmek isteyenler için özel olarak kapsamlı öğretim metotları ile hazırlanan “Başarının Yolu” serisi, aynı zamanda Çin kültürünü de yakından tanımanızı sağlayacak zengin içeriğe sahip.

Serinin “Temel Giriş” kitaplarını oluşturan bu yeni ciltte toplam 12 ünite yer alıyor. Her konu kendi içinde Metin, Yeni Kelimeler, Konuşmayı Öğrenelim, Püf Noktası, Dinleme ve Konuşma Alıştırmaları ve Okuma Alıştırmaları başlıkları altında bölümlere ayrılıyor. Bu yeni kitaba ek olarak verilen alıştırma kitapları ve CD ile daha fazla pratik yapabileceksiniz. Bu yoğunlaştırılmış metotla, kitabı bitirdikten sonra 600’den fazla Çince kelimeyi kullanabilir ve yazabilir hale geleceksiniz.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 208
En / Boy : 21 / 28,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 9.2019
₺67,50

Ana dili Çince olmayanlar için hazırlanmış Çince öğretimi kitap serisi “Başarının Yolu” Kırmızı Kedi Yayınları etiketiyle yayımlandı. 

Alanında uzman eğitimciler ve editörler tarafından geliştirilen, Çinceyi “kendi kendine” öğrenmek isteyenler için özel olarak kapsamlı öğretim metotları ile hazırlanan “Başarının Yolu” serisi, aynı zamanda Çin kültürünü de yakından tanımanızı sağlayacak zengin içeriğe sahip. 

Serinin “başlangıç” kitaplarını oluşturan ilk iki ciltte toplam yedi ünite ve 28 konu yer alıyor. Her konu kendi içinde Metin, Yeni Kelimeler, Konuşmayı Öğrenelim, Püf Noktası, Çince Karakterleri Öğrenelim, Okuma ve Yazma Alıştırmaları ve Kapsamlı Alıştırmalar başlıkları altında bölümlere ayrılıyor. İki kitaba ek olarak verilen alıştırma kitapları ve CD ile daha fazla pratik yapabileceksiniz. Bu yoğunlaştırılmış metotla, iki cildi bitirdikten sonra 600’den fazla Çince kelimeyi kullanabilir ve 400’den fazla Çince karakteri yazabilir hale geleceksiniz.


Basım Dili : Çince
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 192
En / Boy : 21 / 28,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2020
₺67,50

İngilizce Öğreten Kartlar İkinci 300 Sözcük , en çok kullanılan ikinci 300 sözcükten oluşan kartın ön tarafında ingilizcesi, okunuşu, Türkçe anlamı, soru cümlesi, kartın arka tarafında cümle içinde kullanışları bu cümlenin Türkçe karşılığı bulunmaktadır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 300
En / Boy : 12,5 / 9,5
Kağıt Cinsi : Karton
Basım Tarihi : 12.2019
₺51,00

Türkçe-Boşnakça, Boşnakça-Türkçe öğrenmek isteyenler için hazırlanmış bu kitap toplam on yedi (17) dersten oluşmaktadır.Her ders Türkçe ve Boşnakça olarak anlatılmıştır. Ders içinde dilbilgisi, soru-cevap şekinde işlenmiş ve her ders sonunda alıştırmalara yer verilmiştir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 205
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2019
₺64,00

Korecede en çok kullanılan 1000 sözcüğün okunuşları ve Türkçe karşılıkları
Her sözcüğün örnek bir cümlşe içinde kullanışı, uygulama örnekleri
Her sözcüğün türü ve dilbilgisindeki yeri
1000 sözcüğün Türkçe-Korece şeklinde sıralanışı da veren ek liste


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 191
En / Boy : 10 / 16
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺29,25

Başlangıç ve ileri düzeye yönelik çeşitli alıştırmalar

Bilgileri pekiştirmeye ve tazelemeye yönelik alıştırmalar

Üç farklı zorluk seviyesinde alıştırmalar kolay, orta, ileri, kitaba entegre cevap anahtarı açık ve anlaşılır kitap düzeni dil kursunuza veya dil bilginize ideal destek Ek alıştırmalara ücretsiz online erişim A1 başlangıç düzeyinden B1 ileri düzeye kadar Avrupa öneri çerçevesi içeriğine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

www.langenscheidt.de/referenzrahmen


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 128
En / Boy : 15 / 21,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺52,25

Başlangıç ve ileri düzeye yönelik çeşitli alıştırmalar

*Bilgileri pekiştirmeye ve tazelemeye yönelik alıştırmalar
*Üç farklı zorluk seviyesinde alıştırmalar
* kolay
** orta
*** ileri
*Kitaba entegre cevap anahtarı
*Açık ve anlaşılır kitap düzeni
*Dil kursunuza veya dil bilginize ideal destek
*Ek alıştırmalara ücretsiz online erişim

A1 başlangıç düzeyinden B1 ileri düzeye kadar Avrupa Öneri Çerçevesi içeriğine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
www.langenscheidt.de/referenzrahmen


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 128
En / Boy : 15 / 21,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺52,25

Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 64
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2018
₺9,75

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 496
En / Boy : 19 / 27
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 3.2015
₺255,00

1-  Ali and the Magic Carpet Level 1

2- Bad Ratty Level 1

3- Treasure Island Level 1

4-  Little Red Riding Hood Level 1

5-  The Lantern Level 1

6-  The First Marathon Level 1

7-  The Princess And Dragon Level 1

8-  The Haunted House Level 1


Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 1
En / Boy : 14,5 / 21
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : .2017
₺64,00

1- Ali And The Magic Carpet Level 2

2- Bad Ratty Level 2

3- Treasure Island Level 2

4- Little Red Riding Hood Level 2

5- The Lantern Level 2

6- The First Marathon Level 2

7- The Princess and The Dragon Level 2

8- The Haunted House Level 2


Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 1
En / Boy : 14,5 / 21
Kağıt Cinsi : Kuşe
Basım Tarihi : .2017
₺64,00

Basım Dili : Arapça
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 500
En / Boy : 14 / 20
Kağıt Cinsi : Şamua
Basım Tarihi : .2016
₺78,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 212
En / Boy : 16.5 / 23.5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2015
₺99,75

Arapça'nın önemi tüm dünyada giderek artmaktadır. Bunda siyasi, sosyal ve ticari pek çok etken rol oynamaktadır. Özellikle ülkemizde bunlara bağlı olarak Arapça eğitim ve öğretiminin alanı oldukça genişlemiş, daha fazla iş fırsatı doğmuş ve doğal olarak Arapça'yı öğrenmek isteyenleri sayısı da artmıştır. Bu da Arapça'yı öğrenenler için öğretici kaynak ihtiyacını doğurmuştur.

Son dönemlerde internet ve uydu kanallarının kullanımının yaygınlaşması vasıtasıyla medya Arapçası hayatımıza girmiştir. Bu nedenle okuyucu veya öğrenciler basın ve medya dilini de öğrenmek istemektedir. Bu konuda üniversitelerde dersler de verilmektedir. Bu sözlük bu ihtiyacı, öğrenciyi merkeze alarak gidermeyi amaçlamaktadır. Umarız tüm okuyucu ve öğrencilere faydalı olur.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 528
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺49,20

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 470
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺53,30

Temel Farsça bilgi sine sahip olan kişiler için hazırlanan bu çalışma ile dildeki hâkimiyetinizi artıracak, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar olan farklı metinlerle aşamalı olarak Farsça bilginizi pekiştireceksiniz. Farsça Öğrenim Seti başlığı altında sunulan bu çözümlü metinler ile, Seviyenize göre kitap seçebilecek, Kelime dağarcığınızı genişletecek, bilmediğiniz kelimeler için sözlük karıştırmaya gerek duymadan kitabın arkasındaki sözlükten faydalanabilecek, metnin Farsçasını, çevriyazısını ve Türkçesini aynı sayfada görerek hem telaffuz, hem öğe dizimi hem de çeviri yeteneğinizi geliştirecek, ayrıca, Fars edebiyatının en bilindik eserleri ve isimleri hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.


Basım Dili : Farsça
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 160
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺19,50

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 158
En / Boy : 21 / 29,7
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺48,75

Wahlen Sie einfach ein Thema aus und beginnen Sie es zu üben!

Die deutsche Grammatik gilt für viele Deutschlerner sehr komplex und schwer. Es gibt zwar gröse Auswahl an Grammaatikbüchern, aber man muss mit abwechslungsreichen Übungen das Gelernte verinnerlichen und vertiefen. Nur so kann man das Gelernte langfristig im Gedachtnis speichern. Unser Übungsbuch richtet sich insbesondere an dieses Ziel. Dank der vielen Übungen finden Lernende von Deutsch ais Fremdsprache die Möglichkeit, auf einfachste Weise und mit Spass wichtigste Themen der deutschen Grammatik direkt zu üben.


Basım Dili : Almanca
Basım Yeri : Eskişehir
Sayfa Sayısı : 86
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺16,25

Wahlen Sie einfach ein Theme aus und beginnen sie es zu üben!

Die deutsche Grammatik gilt für viele Deutschlerner sehr komplex und schwer. Es gibt zwar grösse auswahl an Grammatikbüchern, aber man muss mit abwechslungsreichen Übungen das Gelernte verinnerlichen und vertiefen. Nur so kann man das Gelernte langfristig im Gedachtnis speichern. Unser Übungsbuch richtet sich insbesondere an dieses Ziel. Dank der vielen Übungen finden Lernende von Deutsch als Fremdsprache die Möglichkeit, auf einfachste Weise und mit Spass wichtigste Themen der deutschen Grammatik direkt zu üben.


Basım Dili : Almanca
Basım Yeri : Eskişehir
Sayfa Sayısı : 79
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺16,25

Bu kitapta, Türkçeyi yeni öğrenmeye başlayan öğrenciler için gramer kuralları basit, eğlenceli ve çağdaş bir dille anlatılmış, öğrencilerin sıkılmadan Türkçeyi öğrenmeleri hedeflenmiştir. Kitap on dersten oluşmaktadır. İlk üç derste, Türk diliyle tanıştırma amaçlı basit cümleler kullanılmış, basit gramer konuları anlatılmıştır. Üçüncü dersten sonra öğrencilerin okuma-anlama, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla çeşitli oyunlar, okuma metinleri, resimli hikâyeler, karikatürler konmuştur.

Tüm bu materyallerin konulmasındaki amaç, sıkıcı ve zor olan dil öğrenimi sürecini öğrenciler için ilginç bir hâle getirip öğrencinin ilgisini kaybetmemesini sağlamaktır. Öğrencilere hem gramer hem de alıştırma bölümünü kullanma kolaylığı sağlayabilmek amacıyla eserin arka yüzü de Alıştırma Kitabı olarak tasarlanmıştır. Alıştırma Kitabı’na her konuya uygun, öğrencilerin öğrendikleri konuları pekiştirmelerine yardımcı olması için yeterli sayıda alıştırma konmuştur.

Здравствуйте!
Будучи учителем с пятнадцатилетним стажем я поняла, что если ученикам скучна грамматика, не интересные тексты для чтения и упражнения, то они быстро теряют интерес к изучению языка. Так же, многие преподаватели турецкого языка используют устаревшие учебники. Зачастую, в этих книгах указаны старые правила и слова, которые, мы турки, давно уже не используем. Именно из-за этого, у меня возникла идея написать эту книгу.
Я постараюсь убрать всю ненужную информацию и сделать процесс изучения грамматики наиболее простым и понятным. Эта книга, как таблетки – компактно, быстро и эффективно!

,Но не нужно забывать, что все мои старания могут оказаться бесполезными, если вы не будете максимально прилагать свои усилия.
Давайте начнем. Ни пуха ни пера!


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 240
En / Boy : 19,5 / 27,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2018
₺127,50

Bu kitabın amacı, işitme engelli bireylerin günlük hayatlarını idame ettirmek ve kendilerini ifade edebilmek için kullandıkları dil olan işaret dilini, karekodlu video anlatımıyla işiten bireylere ayrıntılı olarak aktarmaktır.

İşaret dili günlük konuşmalar içerisinde kullanıldığında daha akıcı olduğundan, işitenler ile işitme engelliler arasında bir köprü kurarak engellilere fırsat eşitliği yaratıp hayatlarını kolaylaştırmaktadır. Ülkemizde dilin, bölgelere ve değişik kültür düzeylerine göre farklı söyleyiş özelliği olduğu gibi, işaret dilinde de bir kelimenin birkaç farklı işareti olabilmektedir ve en önemlisi işaretler, işitme engelli bireylerin görebileceği alanda (baş-bel hizasında) olmalı, jest ve mimiklerle desteklenmelidir. Kişiler işaretlerin yönünü değiştirebilir, kişisel özelliklerine göre sol ya da sağ ellerini kullanabilirler. Bu durum işaretlerde anlatım bozukluğu oluşturmamaktadır.

Bu kitap T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2015 yılında hazırladığı Türk İşaret Dili Sözlüğü’nden yardım alınarak, içeriğinde 2033 adet işaretin olduğu karekodlu videolar ile hazırlanmıştır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 240
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺75,00

Bir dili öğrenirken dilbilgisi kurallarını öğrenmek kadar, dilde en sık kullanılan kelimelerin yazılış ve cümle içerisindeki kullanımını öğrenmek de bir o kadar önemlidir...

Korece öğrenenlerin en çok zorlandığı konulardan birisi kelimelerin yazılışına alışmaktır. Zira Korecede aynı sesi verin bir çok harf bulunmaktadır. Örneğin 2 tane “e”, 3 tane “ve” harfinin olması sebebiyle hangi harfin nerede kullanılacağının ezben-rlenmesi gerekmektedir. Biz de bu kitabımızda Korecedeki ilk 1000 kelimenin yazılış, okunuş ve kullanımını incelesek de daha fazla kelimeye yer verdik.

Kitabımızın başında Korecede yer alan sözcük türlerinin bir kısmına ve sözcüklerin öğrenilmesi aşamasında nelere dikkat edilmesi gerektiğine değindik. Gerekli yerlere de notlar koyarak uyarılar yaptık.

Kitabımızda yer alan 1000 kelimenin dışında 100’lerce farklı kelimeyi de incelemiş olacaksınız. Bu kitabın amacı size kelime öğretmek olmayıp, kelimelerin nerede ve nasıl kullanıldığını, kelime öğrenirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Korece eğitiminize katkısı olması dileğiyle...


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 328
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺78,75

*The Passive Voice

*The Causative

*The Gerund

*The Infinitive

*The Participle

*Complex Sentences


Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 432
En / Boy : 19,5 / 27,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2018
₺90,00

İngilizce akademik metinleri okuma ve İngilizce kelime haznesini geliştirmeye yönelik Shortcut to Academic Reading and Vocabulary, TOEFL, IELTS, PROFICIENCY ve YDS gibi dil sınavlarına hazırlananlar için temel bir kaynak niteliğindedir.


Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 840
En / Boy : 21 / 27,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺112,00

Fono Arapça Kursu ; evinizde kendi kendinize çalışarak kolay ve hızlı bir şekilde öğrenmenin en kolay, en pratik, en ekonomik yolu, Avrupa dil kriterlerine göre A-2 düzeyine gelmenizi sağlayan eşsiz bir öğretim metodur. Bu kurs Avrupadaki köklü öğretim kurumlarının bağlı olduğu Avrupa Uzaktan Öğrenim Kurumu (EADL) tarafından onaylıdır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 2518
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 8.2018
₺180,00

Fono Rusça Kursu ; evinizde kendi kendinize çalışarak kolay ve hızlı bir şekilde öğrenmenin en kolay, en pratik, en ekonomik yolu, Avrupa dil kriterlerine göre A-2 düzeyine gelmenizi sağlayan eşsiz bir öğretim metodur. Bu kurs Avrupadaki köklü öğretim kurumlarının bağlı olduğu Avrupa Uzaktan Öğrenim Kurumu (EADL) tarafından onaylıdır.


Basım Dili : Rusça
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 2518
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 8.2018
₺180,00

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 1
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2018
₺18,00

Ana dili Çince olmayanlar için hazırlanmış Çince öğretimi kitap serisi “Başarının Yolu” Kırmızı Kedi Yayınları etiketiyle yayımlandı. 

Alanında uzman eğitimciler ve editörler tarafından geliştirilen, Çinceyi “kendi kendine” öğrenmek isteyenler için özel olarak kapsamlı öğretim metotları ile hazırlanan “Başarının Yolu” serisi, aynı zamanda Çin kültürünü de yakından tanımanızı sağlayacak zengin içeriğe sahip. 

Serinin “başlangıç” kitaplarını oluşturan ilk iki ciltte toplam yedi ünite ve 28 konu yer alıyor. Her konu kendi içinde Metin, Yeni Kelimeler, Konuşmayı Öğrenelim, Püf Noktası, Çince Karakterleri Öğrenelim, Okuma ve Yazma Alıştırmaları ve Kapsamlı Alıştırmalar başlıkları altında bölümlere ayrılıyor. İki kitaba ek olarak verilen alıştırma kitapları ve CD ile daha fazla pratik yapabileceksiniz. Bu yoğunlaştırılmış metotla, iki cildi bitirdikten sonra 600’den fazla Çince kelimeyi kullanabilir ve 400’den fazla Çince karakteri yazabilir hale geleceksiniz.


Basım Dili : Çince
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 188
En / Boy : 21 / 28,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2018
₺67,50

Hem okul öncesi hem de okul çağındaki çocukların İngilizce sözcük dağarcıklarını geliştirmelerine yardımcı olacak bu kitap, gündelik hayatta çokça karşılaşılan 100 basit sözcük içeriyor.

Okul öncesi çağdaki çocuklar, bu kitabı resimli bir sözlük olarak kullanabilir, resimleri tarif edip İngilizce adlarını söyleyebilir hale gelecek ve resimlerde gördükleri nesneleri İngilizcedeki adlarıyla eşleştirmeye başlayacaklardır.

Okul çağındaki çocuklar ise bu kitap sayesinde sözcük dağarcıklarını geliştirip İngilizce sözcüklerin doğru yazılışlarını ve cümle içinde kullanışlarını öğreneceklerdir.


Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 32
En / Boy : 22,5 / 29,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2018
₺36,00

Hem okul öncesi hem de okul çağındaki çocukların İngilizce sözcük dağarcıklarını geliştirmelerine yardımcı olacak bu kitap, gündelik hayatta çokça karşılaşılan 250 basit sözcük içeriyor.

Okul öncesi çağdaki çocuklar, bu kitabı resimli bir sözlük olarak kullanabilir, resimleri tarif edip İngilizce adlarını söyleyebilir hale gelecek ve resimlerde gördükleri nesneleri İngilizcedeki adlarıyla eşleştirmeye başlayacaklardır.

Okul çağındaki çocuklar ise bu kitap sayesinde sözcük dağarcıklarını geliştirip İngilizce sözcüklerin doğru yazılışlarını ve cümle içinde kullanışlarını öğreneceklerdir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 64
En / Boy : 22,5 / 29,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2018
₺45,60

“And now here is my secret. It's very simple: One sees clearly only with the heart. The most important things are invisible to the eye.” (The Fox)

“When you look up at the sky at night, since I'll be living on one of them, since I'll be laughing on one of them, to you it will sound as if all the stars are laughing.” (The Little Prince)

The Little Prince is a story written and illustrated by French writer, poet, and pioneering aviator Antoine de Saint-Exupéry. First published in 1943, the book has since been translated into more than 250 languages and has become one of the best-selling books to date.

The Little Prince is both for children due to its illustrations and imaginative fairy-tale quality and for adults (since they were children first) due to its several observations about life and human nature.

It tells the story of a pilot and the young prince he meets, who has fallen to Earth from an asteroid.

The story tries to find out the secret to what is really important in life and urges us to read at many different levels of meaning, from fairy tale to deeper secrets of reality.


Basım Dili : İngilizce
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 136
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2017
₺14,31
1 2 3 ... 23 >
Çerez Kullanımı