• Kaplanın Sırtında
  Kaplanın Sırtında
 • Kâğıt Kesiği
  Kâğıt Kesiği
 • Ken Taç Dis
  Ken Taç Dis
 • Masal KADIN
  MASAL KADIN
 • Osman Pamukoğlu
  Debreli Hasan Geronimo
 • İdil Yazar - Çikolata
  İdil Yazar
 • Metin Akpınar Sahneye Adanmış Bir Ömür
  Metin Akpınar Sahneye Adanmış Bir Ömür
 • Zabel Yesayan Yaşamı ve Eserleri
  Zabel Yesayan Yaşamı ve Eserleri

*Doğrudan Pazarlama ve Müşteri Analitikleri

*Müşterileri Tanımaya Yönelik Analizler

*Pazarlama Kampanyalarını Geliştirmeye Yönelik Analizler


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 120
En / Boy : 15,7 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 3.2020
₺57,80

*Finansal Sisteme Giriş

*Finansal Piyasalar

*Portföy Yönetimi ve Yaklaşımları

*Sermaye Piyasalarında Düzenleyici Kurumlar

*Finansal Piyasalarda Risk Yönetimi

*Finansal Piyasalarda Kurumsal Yönetim

*Sermaye Piyasası Araçları

*Sermaye Piyasası Kurumları

*Banka ve İşlevleri

*Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 246
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2019
₺45,54

İçindekiler:

*Sigorta ve Reasürans Şirketleri
*Sigorta Sözleşmeleri
*Mali Bünye
*Aktüerler, Sigorta Eksperleri ve Aracılar
*Meslek Örgütlenmeleri
*Denetim ve Bilgi Verme
*Tahkim
*Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ve İhtisas Komiteleri
*Tekafül (Katılım Sigortacılığı)


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 196
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2019
₺59,84

İslami Finans ve Sukuk Kavramı *Türk Mevzuatında Kira Sertifikaları ile İlgili Düzenlemeler *Kira SertifikalarınınTürk Sermaye Piyasalarında Gayrimenkul Finansmanında Kullanılan Diğer Sermaye Piyasası Araçları ile Karşılaştırılması.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 182
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 3.2019
₺59,80

- Sözlülük İlkesinin Tanımı, Önemi Ve Tarihçesi
- Sözlülük İlkesinin Alman Hukuku’ndaki Düzenlemesi
- Mukayeseli Hukukta Sözlülük İlkesine İlişkin Düzenlemeler
- Sözlülük İlkesinin Diğer İlkelerle İlişkisi
- Sözlülük İlkesinin Türk Medeni Yargılama Hukuku’ndaki Yeri
- Sonuç


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 165
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺59,80

•Kişiler Arası Etkili İletişim
•Topluluk Önünde Konuşmanın İncelikleri
•Dış Görünüşün İletişim Üzerine Etkisi
•Güzel Ve Etkili Konuşmanın İletişime Olan Etkisi
•Telefonda Güzel Konuşmanın Önemi
•Kişisel İmaj
•Beden Dili
•Etkin Yöneticilik Ve Liderlik
•İçinizde Açmaya Hazır Bir Tomurcuk Var
•Motivasyon Kırıcılar
•Başarıya Giden Yolda Bahaneye Yer Yok
•Sosyal Medya
•İletişim İltihabı
•Öfke Kontolü


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 319
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺32,20

Yaşadığımız şehirlerin bizler ve geleceğimiz çocuklarımız için daha yaşanılır, yeşil, çevreci ve planlı şehirler olmasını istiyorsak kentsel dönüşüm yasalarının temel mantığını desteklemeliyiz. Ancak kentsel dönüşüm yasaları ile sadece ve sadece rant odaklı bir yaklaşım uygulanmasını kabul etmemiz doğaya ve insan özümüze büyük bir haksızlık olacaktır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 327
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.2019
₺54,74

- Gelişim
- Zihinsel Gelişim
- Dil Gelişimi
- Duygusal Gelişim
- Sosyal Gelişim
- Ahlak Gelişimi
- Cinsiyet Gelişimi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 202
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2019
₺42,32

Sağlık Kavramı ve Sağlık Hizmetleri

Hizmet Pazarlaması ve Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Araştırması

Sağlık Hizmetlerinde Tüketici Davranışları

İletişim ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 189
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2019
₺44,16

•Kamu Maliyesine Giriş :Temel Kavram Ve Esaslar
•Devlet Kavramı Ve Devlet Faaliyetlerine Açıklayan Yaklaşımlar
•Devletin Ekonomiye Müdahalesi Ve Ekonomideki Fonksiyonları
•Kamusal Karar Alma Mekanizması
•Kamu Kesiminin İdari Yapısı
•Kamu Harcamaları
•Kamu Gelirleri
•Verginin Tanımı Ve Verginin Teorik Temelleri
•Verginin Mali Ve Mali Olmayan Amaçları
•Vergileme İlkeleri
•Verginin Unsurları Ve Vergileme Süreci
•Vergilerin Yükümlüler Üzerine Etkisi
•Vergi Yükü,Vergi Kapasitesi,Vergi Gayreti,Vergi Esnekliği
•Vergi İle İlgili Temel Kavramlar
•Gelir,Servet Ve Harcama Vergileri


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 354
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2019
₺39,10

Eserin bu basısında mevzuat güncellemesi yapılmış, konu ile ilgili yeni gelişmeler ilgili bahislere işlenmiş. Ayrıca, bazı yeni yayınlar eserde dikkate alınmış. Çalışma Sosyal Sigortalar Hukuku ile sınırlı tutulmuş sosyal hukuk mevzuatı (sosyal koruma kapsamına alınan kişiler esas alınarak) yayınlanmak üzere, ayrı bir çalışma konusu yapılmış.

Konu Başlıkları

Özel Yaşam Sigorta Dalları
Mesleki Yaşam Sigorta Dalları
Geride Kalanların Sigortalılığı
İşsizlik Sigortası


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 580
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2019
₺68,08

Birinci Bölüm: Pazar Tanıtım BBölümlemesi

İkinci Bölüm: Hedef Pazar Şeçimi ve Konumlandırma

Üçüncü Bölüm: İçerik Markalaştırma

Dördüncü Bölüm: Uluslararası Pazarlama Açısından Politik Risk ve Yönetimi

Beşinci Bölüm: Ürün Kategorilerinin Yönetimi

Altıncı Bölüm: Turquality-Uluslararası Marka Oluşturma Süreci

Yedinci Bölüm: Müşteri İlişkileri Yönetimi, Veri Madenciliği ve Portföy Yönetimi

Sekizinci Bölüm: İş Planı ve Pazarlama Planı Hazırlama Rehberi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 297
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2019
₺36,34
 • Mülakata Giriş
 • Mülakat Çeşitleri
 • Mülakata Hazırlık
 • Mülakat Rehberi Geliştirmek
 • Mülakat Süreci
 • Mülakatın Değerlendirmesi
 • İşletmelerde Mülakat Çeşitleri
 • Mülakat ve Etik
 • Mülakatta Yeni Eğilimler
 • İyi Bir Mülakat İçin Öneriler
 • Örnek Mülakat Soruları

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 195
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 11.2019
₺44,16

*Su Kaynaklarına Giriş

*Akarsu Morfolojisi

*Akarsularda Katı Madde Hareketi

*Akarsu Düzenlemesi

*Taşkın Kontrolü

*Akarsu Taşımacılığı ve Geçişleri

*Bağlamalar

*Barjlar ve Baraj Hazneleri

*Enerji Kırıcı Yapılar

*Su Alma Yapıları

*Su Kuvveti Tesisleri

*Sulama-Kurtarma

*Su Kaynaklarının Ekonomik Analizi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 248
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2019
₺54,74

Bu kitabın oluşum süreci çok uzun yıllara karşılık gelmektedir. 1980’li yılların başlarında, bir doktora tezi olarak başlanılan çalışmada, amaç; ülkemizdeki film eleştirisinin gelişimini ortaya koymaktır. Bu amaçla, 1950’lerden başlayarak 10 gündelik gazete ve 18 dergiyi 1983 yılına kadar taranarak Türk Basınında film eleştirisinin gelişim sürecini ve yöntemleri incelenmeye çalışılmıştır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 341
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2013
₺44,16

- Bilimsel Araştırma Yönteminin Genel Yapısı

- Araştırma Konusunun ve Araştırma Probleminin Tanımlanması

- Literatür Taraması

- Araştırma Tasarımı

- Araştırma Anakitlesinin ve Örneklemenin Belirlenmesi

- Veri ve Veri Kaynakları

- Verilerin Yönetimi ve SPSS Programında Veri Düzenleme Menüleri

- Yönetim Biliminde İstatistiksel Veri Analizleri


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 360
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2019
₺40,02

- Milletlerarası Ticari Sözleşmeler

- Milletlerarası Eşya Taşıma

- Milletlerarası Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

- Milletlerarası Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri

- Kambiyo Mevzuatı

- Milletlerarası Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri

- Milletlerarası Uygulamada Banka Teminat Mektupları

- Milletlerarası Ticarette Finansman Teknikleri

- Dış Ticaret Açısından Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

- Gümrük Rejimleri

- İhracat ve İthalat İşlemleri

- Dış Ticaret ile İlgili Şirket Modelleri

- Türkiye de Yabancı Sermaye Yatırımları

- Milletlerarası Ticari Kuruluşlar Milletlerarası Ticarette Kullanılan Belgeler


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 618
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2019
₺90,16

Basit Faiz Hesapları

Bileşik Faiz Hesapları

Anüiteler

Hayat Tabloları

Ticari Matematik


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 216
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2019
₺36,34

"Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku" isimli bu kitap, ilk basımı 1967 yılında Prof. Dr. Turgut Akıntürk'ün birinci sınıf öğrencilerinin not ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla hazırladığı ve son olarak 2008 yılında güncellediği eserinin genişletilerek ve tekrar güncellenerek yayıma hazırlanan yirmi birinci basısıdır.

Bu son basıda; 19.10.2017 tarihli ve 7039 sayılı yasa ile Nüfus Hizmetleri Kanununda ayrıca 2.7.2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli Kanunlarda yapılan değişiklikler ile önemli Anayasa Mahkemesi kararları ve güncel yasal düzenlemeler kitaba işlenmiş.

Konu Başlıkları

Genel Bilgiler
Evlilik Hukuku
Hısımlık Hukuku
Vesayet Hukuku


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 584
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺182,16

*İslamiyet Öncesi Türk Devletlerine Genel Bir Bakış

*İslamiyet Öncesi Türk Hukuku

*Türkler ve İslamiyet

*İslam Hukuku

*Osmanlılar Döneminde Hukuk

*Devletin Yapısı ve İşleyişi

*Gayrimüslimler

*Ceza Hukuku

*Kişiler Hukuku

*Kölelik

*Vakıflar

*Aile Hukuku

*Miras Hukuku

*Eşya Hukuku

*Arazi Hukuku

*Borçlar Hukuku

*Şirketler Hukuku

*Tanzimat Sonrası Osmanlı Hukuku


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 461
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 9.2019
₺59,80

*Sosyal Güvenlik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi *Sosyal Güvenliğin Çağdaş Eğilimleri ve Boyutları *Sosyal Sigortalar Uygulama Alanı

Yönetimi-Finansmanı *Sosyal Sigorta Türleri *5510Sayılı Kanundan Önce Sigortalı Olan Kamu Görevlilerine Uygulanacak Hükümler

*İşsizlik Sigortası


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 934
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺247,94

Siyasal Düşünceler İlk Çağda Siyasal Düşünceler

Ortaçağın Toplum Yapısı ve Ortaçağda Siyasal Düşünceler

Modern Çağda Siyasal Düşünceler

Yakınçağda ve Çağımızda Siyasal Düşünceler

Sosyal Devlet

Siyasal Yönetimler

İlk Çağdan Günümüze Önemli Bazı Konularda Düşünürlerden ve Sistemlerden Kısa Açıklamalar Ne Nedir? Ne Değildir?


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 760
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺163,76

Ekonomi Teorisi genellikle mikroekonomi ve makroekonomi olmak üzere iki ana başlık altında incelenir. Bu kitapta makroekonomi konuları ele alınmakta ve giriş düzeyinde incelenmektedir...

Makroekonominin ilgilendiği temel ekonomik sorunlar bu kitapta da anlatıldığı gibi, ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik ve ,iç ve dış borçlardır. Batı'daki ekonomi ders kitaplarında genellikle ilk üçü üzerinde durulur. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise, iç ve dış borçlar çok önemli bir makroekonomi sorunu olup bu ülkelerin ekonomik büyüme, adil gelir dağılımı, etkinlik (tam istihdam) ve istikrar hedeflerini elde etme çabalarını olumsuz etkiler. İç ve dış borçların en önemli nedeni ise ülkelerin kötü yönetilmesi ve yolsuzluklardır. Kanımızca, Türkiye de genelde kötü yönetilmiş ve büyük yolsuzluklara sahne olmuştur...


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 428
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺53,36

Reklamın renkli dünyasında tüketmek kadar, üretmek de ilginç. Sihirli bir değnek olmasa da reklamın, satış stratejilerine mutlaka dokunması bekleniyor. Ve artık belki küreselleşmenin etkileriyle, belki de popüler kültürün yeniden üretim sürecine katkıda bulunması nedeniyle reklamsız bir dünya düşünülemiyor... Her gün yüzlerce reklam iletisiyle kuşatıldığımız bir dünyada reklamın vazgeçilmediği kadar, okur yazarlığı da önem kazanıyor... İşte "Kavram ve Kuramlarıyla Reklam" bu yaklaşımı temel alarak kuramsal temelli ama uygulamayı da gözden kaçırmayan bir kaynak olarak çıkıyor okurların karşısına...


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 366
En / Boy : 18,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 3.2019
₺90,16

Temel Kavramlar ve Riskin Tarihçesi

Risk Algısı ve Riskten Kaçınma

Kaza ve Tehlike

Risk Değerlendirmesi

Kalitatif Risk Değerlendirme Teknikleri

Kantitatif Risk Değerlendirme Teknikleri

İş Riski Dışındaki Riskler

Risk Yönetimi ve İş Etiği

Farklı Sektörlerde Risk Analizi

Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü

Risk Değerlendirmesine İlişkin Yönetmelik


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 373
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2019
₺66,70

*Economics of Public Expenditures *Economics of Taxation *Economic Analysis of Democracy


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 291
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2020
₺45,54

- Sosyal Güvenliğin Genel Esasları
- Türk Sosyal Güvenlik Sistemleri
- Sosyal Sigortaların Özellikleri, Finansmanı ve İşveren Yükümlülükleri
- Sosyal Sigortaların Kapsamı ve İsteğe Bağlı Sigortalılık
- Sosyal Sigorta Türleri İtibariyle Kısa Vadeli Sigorta Kolları
- Sosyal Sigorta Türleri İtibariyle Uzun Vadeli Sigorta Kolları
- Genel Sağlık Sigortası ve İşsizlik Sigortası
- Hizmetlerin Birleştirilmesi ve Borçlanma Yoluyla Değerlendirilmesi
- Bireysel emeklilik Sistemi *Katılmasız Sosyal Güvenlik Sistemi

 


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 872
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2019
₺183,54

Merak bilimin doğuşundaki en büyük özellik. Ne? Nasıl? Neden? Nerede? Ne zaman? Kim? sorularına geliştirilen yöntemlerle cevaplar veren bilim insanları, günümüzü açıklayabilmekte ve geleceğe yön verecek yeni çalışmalar gerçekleştirmektedir. Binlerce yıl öncesi ilkel dönemler olarak ifade edilirken hala Mısır Piramitlerinin gizemini arama ise ayrı bir ironi olmaktadır. Bence tüm arayışımız kendi varlığımızı ispat etmek ve gelecek için bir yapıt inşa etmektir. Bu eser bu arayışların bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 489
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2019
₺63,94

İçindekiler:

*Finansal Yönetim Tanımı ve Amacı
*Paranın Zaman Değeri
*Finansal Piyasalar
*Finansal Tablolar
*Finansal Analiz
*Başabaş ve Kaldıraç Analizi
*Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı
*İşletme Sermayesi Yönetimi
*Nakit Varlıkların Yönetimi
*Stok Yönetimi
*Alacakların Yönetimi
*Sermaye Bütçelemesi
*Finansman Yöntemleri ve Kaynakları
*Menkul Kıymet Borsaları
*Türev Piyasalar
*Uluslararası Finansal Yönetim
*Birleşme ve Devir
*Risk Türleri ve Yönetimi
*Portföylerde Getiri ve Risk Hesapları
*Modern Portföy Teorisi ve Portföy Seçimi
*Finansal Varlıkların Fiyatlama Modeli
*Arbitraj Fiyatlama Modeli
*Portföy ve Fon Performans Ölçümleri


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 492
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2019
₺73,14

*Ticaret Hukuku Kavramı *Ticari İşletme *Ticari İşler ve Tabi Oldukları Hükümler *Tacir ve Tacir Olmanın Sonuçları *Ticaret Sicili *Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı *Haksız Rekabet *Marka *Ticari Defterler *Cari Hesap *Tacir Yardımcılar


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 185
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2020
₺45,54

Ekonomik ve Parasal Birlik
Optimum Para Alanı Teorisi ve Avro Bölgesi
Avrupa da Ekonomik ve Parasal Birliğin Gelişimi
Avro Bölgesinde Kriz ve Krize Karşı Alınan Önlemler
Avrupa Merkez Bankaları Sistemi
Avro Bölgesinde Tek Para Politikası
Ekonomik ve Parasal Birlik de Maliye Politikaları
Finansal Piyasalarda Entegrasyon *Ekonomik ve Parasal Birliğin Tamamlanması İçin Yapılması Gerekenler
Avronun Sürdürülebilirliği Konusunda Yapılan Nitel ve Nicel Çalışmalar
Avro Bölgesinin Geleceği


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 203
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2020
₺45,54

*Giriş

*Bilgi Çağında Yönetim ve Performans Değerlendirme

*Kurumsal Karne

*Kobilerde Karşılaşılan Temel Sorunlar ve Kurumsal Karne

*Araştırma Yöntemi

*Uygulama


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 181
En / Boy : 16,2 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺44,16

*Giriş *Yöntem *Kavramsal Bağlam Oluşturma *Araştırmanın Bulguları ve Yorumlanması *Hava Aracı Bakım İşletmelerinde Olumlu Emniyet Kültürünü Destekleyen Bir Disiplin Modelinin Önerilmesi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 238
En / Boy : 16,5 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2020
₺54,74

*İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülke Piyasaları Arasındaki İlişkiler *Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomilerinde Sermaye Hareketleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi *Avrupa Ülkelerinde Gelişen Finansal Stres ve Borsa İstanbul *Borsa İstanbulda İşlem Gören Şirketlerin Maliyet ve Kar Açısından Karşılaştırmalı Finansal Performans Analizi *Ticaret Savaşları ve Geleceği *OECD Ülkelerinde Finansal Gelişim ve İşsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi *Avrupa Birliği ve Türkiyede Biyogaz Üretim ve Politikaları *Dijital Finansal Hizmetler ve Finansal Okuryazarlık *İşletme Faaliyetlerinin Raporlanmasında Yaşanan Gelişmeler *Ticari İşletmede Kapasite Unsuru…


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 485
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 1.2020
₺63,94

*Ölçülülük Kavramı ve Hukukta Yargısal Bir Denetim Aracı Olarak Ölçülülük

*Sözleşme Özgürlüğü Eşitlik İlkesi İlişkisinde Ölçülülük

*Sözleşme Özgürlüğü İşçinin Temel Hak ve Özgürlükleri İlkesinde Ölçülülük


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 551
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺137,54

*Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi Kavramı

*Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi

*Toplam Kalite Yönetimi Stratejisi

*Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri

*Toplam Kalite Yönetimi Kuramcıları

*Toplam Kalite Yönetimine Temel Oluşturan Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

*Toplam Kalite Yönetimini Destekleyen Yönetim Yaklaşımları

*Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi

*Hizmet İşletmeleri İçin TKY Modeli

*Kalite Güvence Sistemleri

*Toplam Kalite Yönetimi ve Takım Çalışması

*Toplam Kalite Yönetimi ve İş Ahlakı


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 323
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺51,98

*Profesyonel Futbolcu ile Kulüp Arasındaki Hukuki İlişki

*Profesyonel Futbolcunun İş İlişkisinin Sona Erme Şekilleri

*Profesyonel Futbolcunun İş İlişkisinin Sona Ermesinin Sonuçları


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 167
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺69,00

*Gelir Yönetimi

*Havayolu Taşımacılığı

*Havayolu Taşımacılığında Gelir Yönetimi

*Uluslararası Havayolu Taşımacılığı İşletmelerinde Fiyatın Oluşumu ve Biletleme


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 110
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺32,20

*Liberalizmden Kapitalizme Geçiş

*Keynesyen Ekonomik Politikaları ve Etkileri

*Neoliberalizm ve Etkileri

*Keynesyen Ekonomik Politikalara Dönüş

*Dünyada Yaşanan Yeni Eğilimler ve Etkileri

*Endüstri İlişkilerinin Geleceği


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 232
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺63,94

-Uluslararası Pazarlamada Turizm

-Yavaş Hareketi ve Yavaş Şehir Birliği Ağı

-Yavaş Şehir Seferihisarı Ziyaret Eden Turistlerin Demografik Faktörler İtibariyle İncelenmesi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 101
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺45,54

Liderliğe Giriş

Etik ve Toplumsal Sorumluluk

Örgütsel Kültür ve Etik

Bitirirken (Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Yaklaşımı)


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 433
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺73,14

Milletlerarası Ticari Sözleşmeler

Milletlerarası Eşya Taşıma

Milletlerarası Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Milletlerarası Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri

Kambiyo Mevzuatı

Milletlerarası Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri

Milletlerarası Ticarette Finansman Teknikleri ve Banka Teminat Mektupları

Dış Ticaret Açısından Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

Gümrük Rejimleri

İhracat ve İthalat İşlemleri

Dış Ticaret ile İlgili Şirket Modelleri

Türkiyede Yabancı Sermaye Yatırımları

Milletlerarası Ticari Kuruluşlar

Milletlerarası Ticarette Kullanılan Belgeler


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 273
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺77,28

Bütünleştirici Bir Paradigma Olarak Kurumsal Pazarlama

Kurumsal Pazarlama Karması Bileşenleri

Kurumsal İmaj, Kurumsal Marka Güveni, Kurumsal Marka Ederi ve Kurumsal İtibarın Müşteri Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 186
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺45,54

*Uluslararası Pazarlama: Kapsamı, Pazarlama Planlaması ve Pazarlama Karması Stratejileri

*İhracat Performansı: Kapsamı, Ölçümü, Ölçekleri ve Belirleyicisi Olarak Porter Elmas Modeli Boyutları

*Uluslararası Pazarlama Karması Stratejilerinin ve Porter Elmas Modeli Boyutlarının İhracatçı Firmaların Performanslarıyla İlişkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 339
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺54,74

İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme

İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel İletişim

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yetenek Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Duygusal Emek

İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kültürel Zeka

İnsan Kaynakları Yönetimi, Rol Belirsizliği-Rol Çatışması


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 246
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺44,16

Dijital Dönüşüm ve Gelişimi

Dijitalleşme Çağında İnsan-Nesnelerin İnterneti Entegrasyonu –Dijital Dönüşümün Yapı Taşı: Büyük Veri

Bir Simülasyon Evreni Olarak Akıllı İşletme

Dijital Dönüşüm Yolunda Bilgi Teknolojileri Güvenliği: Siber Güvenlik

Dijital Liderlik

Geleneksel İş Modellerinden Dijital İş Modellerine Dönüşüm

İşletmelerin Uluslararasılaşması ve Dijital Dönüşüm

Dijital Sürüdürelebilirlik

Endüstri 4.0 Çerçevesinde Türkiyenin Analizi

Global Dijital Ekonomi ve Türkiyenin Dijital Dönüşüm Pazarının Stratejik Analizi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 384
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 12.2019
₺90,16

Milletlerarası insancıl hukukun, iki yüzü mevcuttur: İnsancıl hukukun birinci yüzü, milletlerarası hukukun güç kullanımını mesru saydıgı hallerle ilgili kurallar (jus ad bellum, savas yapma hakkı)dır.İkinci yüzü ise, çatısmalar süresince uygulanacak hukuki rejimi düzenleyen kurallar (jus in bello, savas içindeki haklar, yükümlülükler)dır. Insancıl hukukun amacı, savas mesrû olsun veya olmasın, bir savas durumunda asgarî bir uygarlık düzeyinin gerçeklestirilmesini saglamak, degerlerin gereksiz tahribini önlemektir.

Kitap, esasen milletlerarası hukukun bir parçasını olusturan milletlerarası insancıl hukukun, yukarıda adı geçen yüzlerine ayrıntıya girmeksizin, temel kavramlara ve güncel meselelere deginerek bir çerçeve çizmeyi ve lisans ögrencilerinin ders kitabı ihtiyacını gidermeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla içeriginde, ortaya çıkısı ve gelisiminden, kurallara uyulmaması durumunda karsılasılacak sonuçlara kadar konularda çok genel bilgileri ihtiva etmektedir.


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 220
En / Boy : 16 / 23
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 11.2019
₺62,56

Ağır İş Yükü

İşten Ayrılma Niyeti

Ağır İş Yükü ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Duygusal Bağlılığın Aracılık Rolünün İncelenmesi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 126
En / Boy : 16,2 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2019
₺41,40

İktisat Biliminde Determinizm Felsefesinden, Davranışsal İktisada

İktisat, Psikoloji, Davranışlar ve Deneyler

Mevcut Yöntemler ile Deneysel İktisadın Karşılaştırması

Deneysel İktisadın Metodolojisi

Nöroiktisat

Deneysel İktisat Laboratuvarları

Makrodeneysel İktisat

Deneysel ve Toplumsal Olgular

Bir Deneysel İktisat Uygulaması


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 82
En / Boy : 13,5 / 19,5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 9.2019
₺33,12

İçindekiler:

*Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinin 4857 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Düzenlenmesi ve Ayırım Yasağı
*Sözleşme Türünün Dönüştürülmesi: Tam ve Kısmi Süreli Sözleşmeler Arası Geçiş
*Kısmi Süreli Çalışmada İşin Düzenlenmesi İlişkin Sorunlar


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 265
En / Boy : 16 / 23,5
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 10.2019
₺69,00
1 2 3 >
Çerez Kullanımı