Bu derlemede;
Sened-i İttifak,
Gülhane Hatt-ı Hümayunu,
İshalet Fermanı,
1876 Kanun-u Esasisi ve 1909 değişikliği
1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu, ana hatlarıyla anlatılmıştır.
(Arka Kapak'tan)
Sayfa Sayısı : 319
Basım Tarihi : Ocak 1997
Kapak Türü : Karton Kapak
Kağıt Türü : 1. Hamur
Basım Yeri : İstanbul
₺3,28 KDV Dahil

Ad Koymak
Yasak Adlar
Ad Koymakta Sınır
Ad Türetme Yolları
Adın Karaktere Etkisi
(Ön Kapak)


Sayfa Sayısı : 256
Basım Tarihi : Ocak 2002
Kapak Türü : Karton Kapak
Kağıt Türü : 2. Hamur
Basım Yeri : İstanbul
₺28,50 KDV Dahil

İnsanoğlu, tarih boyunca, hangi inançtan olursa olsun, yaratılışı gereği daima "Üstün Bir Kudret"e bağlanmıştır.
O'na inanmış ve O'ndan yardım dilemiştir. Dua, işte bu inanışın dile getiriliş biçimidir.
"La Priere / Dua" adlı kitabın yazarı 2 Nobel Ödüllü fizyolojist, Operatör Dr. Alexis Carrel, din adamı değildir, sözleriyle filozofik ve mantıksal sonuçlara varan bir filozof, olaylara ruhbilimci bir gözle bakan bir psikolog da değildir. Bu nedenle, duaya bakış açısı çok önemlidir.
Bakın ne diyor:
"Dua, nefes alıp vermek, yemek-içmek gibi, insanın doğal, yaradılıştan ve olağanüstü yapısından doğan isteklerindendir:
- Yemek - içmek,
- Büyümek,
- Üremek - çoğalmak,
- Dua,
İnsan ruhunun dört temel boyutudur..."
"...Tarih boyunca hiçbir ulus, hiçbir uygarlık, geçmişte kesin bir çöküşe uğramamıştır. Ancak, o ulusun bireyleri dua etme geleneğini yitirmişse, kesin çöküş kaçınılmazdır..."
Devlet adamı Mahatma Gandhi de şöyle demiştir:
"Dua ve ibadet olmasaydı, ben çoktan çıldıracaktım!"
"Türkçe Dua" İşte bu düşüncelerle inananların gereksinimlerini karşılamak, ilgi duyanları ise bilgilendirmek için derlenmiştir.
(Arka Kapak)


Sayfa Sayısı : 0
Basım Tarihi : Ocak 2005
Kapak Türü : Ciltli
Kağıt Türü : 1. Hamur
Basım Yeri : İstanbul
₺33,30 KDV Dahil

Baharatın insanı terlettiği ve böylelikle organizmayı serinlettiği biliniyordu. Ancak, son zamanlarda baharatın sağlık açısından başka faydaları da olduğu ileri sürülmektedir.
New York Cornell Üniversitesi bilimadamları, baharatın yiyeceklerdeki mikropların, özellikle azgelişmiş ülkelerde hastalıkların yaygınlaşmasını önlediğini iddia ediyorlar.
(Kitabın İçinden)


Sayfa Sayısı : 336
Basım Tarihi : Ocak 2000
Kapak Türü : Karton Kapak
Kağıt Türü : 1. Hamur
Basım Yeri : İstanbul
₺12,30 KDV Dahil

Yeryüzünde ve özellikle Türkiye'de, halk tarafından tedavi amacıyla kullanılan tüm bitkilerin alfabetik sırayla verildiği bu kitapta; bitkilerin yaygın / yöresel ve Latince isimleri, familyaları; kullanılan kısımları, bilinene bileşimleri, özellikleri, yararlı oldukları hastalıklar, kullanma şekilleri ve dozları belirtilmiş; sonuçta herkesin faydalanabileceği GALENİK ve MAGİSTRAL ilaçların yer aldığı bir PHARMACOPOEIA / CODEX + CODEX VEGETABILIS meydana gelmiştir.
PHYTOTHERAPHY MANUAL / HOMOOPATHHIE MANUAL niteliğindeki bu kitabın ilgilenenlere yararlı olması dileğimdir.
(Arka Kapak)
 


Sayfa Sayısı : 383
Basım Tarihi : Ocak 1998
Kapak Türü : Karton Kapak
Kağıt Türü : 1. Hamur
Basım Yeri : İstanbul
₺47,50 KDV Dahil
- Köy Yönetimi
Köy Derneği
Köy İhtiyar Meclisi - İhtiyar Meclisi'nin Görevleri
Köy Muhtarı
Köy Muhtarı'nın Görevleri
Köy Muhtarlarının Özlük ve Sosyal Hakları
Köy Personeli
Köyün Gelir ve Giderleri
İmece
Salma
Köy Hasılatı
Resim ve Harç Hasılatı
Köy Giderleri
Köy Bütçesi
Köy Yönetiminin Malları
Köy'de İmar Uygulamaları
Köy'de Kamulaştırma
Köy Kurulması, Sınır Anlaşmazlıkları
Köy Tüzelkişiliğinin Sona Ermesi
Mahalle İhtiyar Heyeti
Devletin Organları
Taşra Teşkilatı
Mahalli İdareler
Resmi Yazışma Kuralları
Örnek Dilekçeler
(...)
(Arka Kapak'tan)
Sayfa Sayısı : 0
Basım Tarihi : Ocak 2006
Kapak Türü : Karton Kapak
Kağıt Türü : 2. Hamur
Basım Yeri : İstanbul
₺12,30 KDV Dahil
₺15,00 KDV Dahil
Tükendi
Çaresizlik ve bilinmezlik karşısında insanoğlu, en kestirme yol olarak Doğaüstü güçlerden medet ummuş, bunun sonucu olarak da "Büyü"ye başvurmuştur. İşte büyünün, ilkel insanlardan günümüze kadar ulaşmasının psikolojik sebeplerinden biri bu olsa gerek... Bazı bilim adamları ve psikologlara göre; tekniğin ilerlemesi, ruhsal bunalım ve çöküntüler, ekonomik krizler, manevi değerlerin umursanması, Allah inancının zayıflaması, insanları büyünün gizemli dünyasında dertlerine çare aramaya itmiştir...
Psikiyatrların XX. yüzyılın başından beri "Bulaşıcı ve Kolektif Bir Delilik" olarak değerlendirdikleri Büyücülük Tarihi incelendiği zaman bu yola başvuranların her devirde "Her şeye sahip olanlar" ve "Hiçbir şeye sahip olmayanlar"dan oluşan iki grupta toplandığı görülür.
(Arka Kapak)
Sayfa Sayısı : 224
Basım Tarihi : Mart 2003
Kapak Türü : Karton Kapak
Kağıt Türü : 2. Hamur
Basım Yeri : İstanbul
₺8,20 KDV Dahil
Tükendi

Elinizdeki "Dilekçe Kitabı"nın eksiksiz olduğu söylenemez. Ancak 26 Bölüm'de sınıflandırdığım konu başlıkları altında 400'den fazla örnek dilekçe verdiğim bu kitabın, konuya ilgi duyan herkesin hiç olmazsa bir ölçüde ihtiyacını karşılayacağını ümit ediyorum. Zaten, amacım da budur.
Kitapta "hata" var mıdır?" diye sorulacak olursa, gönül rahatlığı içinde, "Olmaması için olanca özen gösterilmiştir," diyebilirim.
Dilekçeler, genel konu başlıkları altında toplanmış, ancak, yeri geldikçe bazı dilekçeler tekrarlanmıştır. Mesela, Temyiz dilekçesi "Genel Bilgiler" bölümünde verildiği gibi, Ceza Davaları, İdari Yargı Davaları gibi diğer bölümlerde de verilmiştir. Amaç, Bölüm'ün bütünlüğü içinde, o konudaki dilekçenin nasıl yazılacağını göstermektir...
(Önsöz'den)


Sayfa Sayısı : 559
Basım Tarihi : Ocak 2006
Kapak Türü : Ciltli
Kağıt Türü : 1. Hamur
Basım Yeri : İstanbul
₺12,30 KDV Dahil
1
Çerez Kullanımı