Toksikoloji ve Terapötik İlaç İzleminde Hatalı Sonuçların Değerlendirilmesi
Toksikoloji ve Terapötik İlaç İzleminde Hatalı Sonuçların Değerlendirilmesi

Toksikoloji ve Terapötik İlaç İzleminde Hatalı Sonuçların Değerlendirilmesi (9786053559627)

0,00
Fiyat : ₺0,00

Terapötik ilaç izlemi ve kötüye kullanılan madde analizleri hasta güvenliği ve yönetimine ciddi etkileri olan önemli laboratuvar testleridir. Hekimler doz ayarlaması ve de önemli ilaç-ilaç etkileşimlerini yorumlamak için bir ilacın serum veya tam kan seviyesine güvenirler. Numunedeki interferan maddelerin neden olduğu yanlış yüksek ve yanlış düşük ilaç konsantrasyonları hasta güvenliği açısından ciddi sıkıntılara neden olur. İnterferanslar yalancı pozitif veya yalancı negatif olabilir. Terapötik ilaç konsantrasyonu beklenmedik bir şekilde yüksek ise klinisyen genellikle testin geçerliğini sorgular. Negatif interferanslar daha ciddi klinik sonuçlar doğurabilir. Pozitif interferanslarla karşılaştırıldığında negatif interferanslar daha nadir görülür. Numunede interferan madde varlığından dolayı klinisyen ilaç konsantrasyonunun yalancı düşüklüğünün farkına varamadan kolayca ilaç dozunu artırabilir. Literatürde negatif interferanslardan kaynaklanan düşük digoksin konsantrasyonuna bağlı olarak hastalara digoksin dozunun artırılarak verilmesi sebebiyle oluşan ciddi digoksin toksisitesine ait vardır (Bölüm 12’ye bakınız). İmmün yöntemleri ile yapılan kötüye kullanılan madde testleri interferanslara bağımlıdır. Efedrin ve psödoefedrin içeren pek çok tezgah üstü soğuk algınlığı ve öksürük ilacı bu immün yöntemlerde kullanılan çapraz reaktivitesi olan antikorlardan dolayı yanlış pozitif amfetamin immün yöntem test sonuçlarına neden olabilir. Literatürde çoğu tezgah üstü soğuk algınlığı ilacının içinde yaygın olarak kullanılan bir bileşen olan dekstrometorfan varlığından dolayı yanlış pozitif fensiklidin test sonuçları tespit edilmiştir. Bu yanlış pozitif sonuçlar işyeri madde testlerinde bir sorun oluşturmaz çünkü pozitif immün yöntem test sonuçları her zaman en yaygın kullanılan kütle spektrometresiyle kombine gaz kromatografisi (GC-MS) olmak üzere kromatografik yöntemlerle doğrulanır. Ancak GC-MS doğrulaması mevcut olmayan tıbbi madde testleri için, aslında hasta madde x kötüye kullanıcısı olmamasına rağmen klinisyen yanlış pozitif sonuçlara dayanarak kötüye kullanım açısından hastayı yanlışlıkla suçlayabilir. Bu hekim-hasta arasındaki güven ilişkisini zedeleyebilir ve hastanın zihinsel olarak acı çekmesine sebep olabilir. Enzimatik alkol yöntemleri ile elde edilen yalancı pozitif kan sonuçları da benzerdir. Nefes analizörü ile tespit edilen yalancı pozitif kan alkol seviyesi ciddi yasal sonuçlara sebep olabilir çünkü sürücü yanlışlıkla alkol etkisi altında araç kullanmaktan suçlu bulunabilir (bu konudaki detaylı tartışma için 7. Bölüm’e bakınız). Bu kitap terapötik ilaç izlemi ve kötüye kullanılan madde testlerindeki hatalarla ve bu hataların çözümlenmesi ve uyumsuz numunelerin tanımlanması ile ilgili laboratuvar uzmanları ve klinisyenler için kapsamlı bir rehber sağlamaktadır. Hatasız laboratuar sonuçları hasta güvenliği için önemlidir. Bitkisel ilaçların genel popülasyon tarafından yaygın bir şekilde kullanılması sebebiyle ilaç-bitki etkileşimleri tartışıldı. Örnek olarak warfarinin farmakokinetik ve farmakodinamik olarak birçok ilaç- la etkiştiği biliniyor; 9. Bölüm’de çoğu klinik olarak önemli warfarin bitkisel destekleyici madde etkileşimi tartışıldı. 16. Bölüm terapötik ilaç izleminde interferan maddenin varlığından dolayı değil klinik olarak önemli ilaç-bitki etkileşimlerinden dolayı olan belirgin hatalı sonuçların olduğu diğer önemli ilaç-bitki etkileşimlerine ayrılmıştır. Klinik laboratuvar testleri bazı bitkisel tamamlayıcıların kullanımından kaynaklanan zehirlenme ve toksisitelerin tanısında da faydalıdır (Bölüm 10). Bu kitabın düzenli olarak terapötik ilaç izlemi ve kötüye kullanılan madde testlerindeki hatalı sonuçlarla uğraşan laboratuvar uzmanları ve klinisyenler için pratik bir rehber olması amaçlandı. Bu kitabın böyle hata kaynaklarının daha çok farkında olunması ve mümkün olduğunca bu şekildeki hataları ortadan kaldırmak için onları güçlendirmesini umut ediyorum. Projeye çalışırkenki destekleri için Texas-Houston Tıp Fakültesi Üniversitesinde Patoloji ve Laboratuvar Tıbbi Bölümü başkanı Robert L. Hunter’e teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda dikkatli bir biçimde tüm taslağı okuyan ve faydalı önerilerde bulunan Alice Wells’e de teşekkür ediyorum. Sonuncu ama son derece önemli olarak eşim Alice’ye hafta içi ve hafta sonları uzun saatlerimi bu kitabın yazımı için gösterdiği tolerans için teşekkür ediyorum. En son olarak okurlar bu kitabın başarı- sının nihai karar vericisi olacaklardır. Eğer kitabı başarılı bulurlarsa bu benim kitabı yazmamdan ötürü en büyük ödül olacak.

Amitava Dasgupta Houston, Texas


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 457
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2018

Benzer Ürünler
 • “Bacaklar bütünsel güzelliğin başlangıç noktasıdır.”

  Kadınlarda kalın bacaklar çoğunlukla lipödem’e bağlıdır. Lipödem süreğen bir yağ dokusu hastalığıdır ama aynı zamanda bir estetik sorundur. Kalori alımından bağımsızdır ve diyet ile spora çok az yanıt verir; cerrahi müdahale kaçınılmazdır.

  Prof. Dr. Ahmet Karacalar tıp yazınında bir ilki gerçekleştirmek üzere kaleme aldığı Lipödem ve Tedavisi kitabında lipödem hastalarının sağlıklı ve estetik bir görünüm kazanmaları için kendisinin yarattığı ve superdry4d liposuction adını verdiği psikoestetik cerrahi yöntemini ve sürecini tanıtıyor.

  Kitapta neyin lipödem olup olmadığından hastalığın tanılanma aşamalarına, tedavi yöntemlerinden operasyon sonrası sürecin seyrine dair pek çok bilgi paylaşılmakta, bir başucu rehberi sunulmakta.

  Hekim hasta diyaloguna ve tedavi sürecinde hastaların tepkilerine, yanıtlarına ve deneyimlerine büyük önem veren Karacalar, kendi kendisinin doktoru olmasını önerdiği hastalarına, kişiye özel tedavi yöntemini benimsemekte ve bunun örneklerini vermekte.

  “Taşın içinde saklı meleği gördüm ve onu serbest bırakıncaya kadar taşı kazıdım,” diyor ünlü heykeltıraş Michalengelo. Bacaklardaki fazlalıkları yontup çirkinlik içindeki güzelliği çıkarmak da benzer bir bakış açısı gerektiriyor.”


  Basım Dili : Türkçe
  Basım Yeri : İstanbul
  Sayfa Sayısı : 120
  En / Boy : 13,5 / 21
  Kağıt Cinsi : 2. Hamur
  Basım Tarihi : 3.2019
  ₺47,20
 • Klinik semptom, Bulgu ve Kanıtlar ile Teşhis Klinik kardiyoloji pratiğini diğer bilim dallarından ayıran en önemli yaşamsal özellikleri akut koroner sendromlar, akut kalp yetersizliği ve malin aritmiler gibi majör sendromlarda “ölüm ile yaşam yani teşhis ve etkin teda­vi” arasındaki dar zaman aralığıdır.

  Bunun gerçek yaşamdaki anlamı hasta ile ilk tıpsal temasta fizik mua­yene ile hızla doğru ön tanının konması ve etkin tedavinin uygulanmasıdır.

  Günümüzde, tüm teknolojik gelişmelere rağmen klinik kardiyolojinin başlıca zorluğu; geleneksel fizik muayenin doğru ve kuralına uygun yapıl­maması, primer algoritmin atlanması ve dolayısı ile muayene bulgularının eksik ve yanlış yorumlanmasıdır…

  Bu kitap, çoğu yatakbaşı noninvazif muayene yöntemleri ile ilgili (Fi­zik muayene, Elektrokardiyografi, Radyografi, Ekokardiyografi ve Nükleer kardiyoloji) doğru uygulama ve gerekli bilgileri tıp fakültesi öğ­rencilerine öğretmek için geleneksel kardiyolojinin temel kaynakları, 1960’lı yıllardan bugüne taranarak ulaşılan araştırmalar, deneyimler, görüşler ve fikirbirliği ile kazanılmış ve de klasik pratik uygulamalar ile kanıtlanmış “ol­mazsa olmaz” bilgilerden hazırlanmıştır.


  Basım Dili : Türkçe
  Basım Yeri : İstanbul
  Sayfa Sayısı : 512
  En / Boy : 16 / 23
  Kağıt Cinsi : 1. Hamur
  Basım Tarihi : 11.2018
  ₺50,40
 • İnsanı maddi ve manevi bütün yönleriyle açıklayan nobel ödüllü kitap

  Dr. Alexis Carrel; bu kitabında ortaya koyduğu bilgilerle, insanları yetiştirip yönetmekle görevli olan herkese ve vücudumuzun, şuurumuzun, evrenimizin gizemini düşünenlere sesleniyor.

  İnsan Denen Meçhul’e kaynaklık eden çalışmalarıyla Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan yazar, sosyal ve psikolojik bir varlık olan insanı, maddi ve manevi bütün yönleriyle açıklayan bu eseri okuduğunuzda hem kendinizi daha iyi tanıyacak hem de hayatı daha iyi yorumlayacaksınız.


  Basım Dili : Türkçe
  Basım Yeri :
  Sayfa Sayısı : 272
  En / Boy : 13,5 / 21
  Kağıt Cinsi : 2. Hamur
  Basım Tarihi : 4.2016
  ₺33,75

 • Basım Dili : Türkçe
  Basım Yeri :
  Sayfa Sayısı : 249
  En / Boy : 13,5 / 20
  Kağıt Cinsi : 2. Hamur
  Basım Tarihi : .
  ₺24,60
 • Hayatı doğru algılamalarla değerlendirdiğimiz takdirde biliriz ki; yaşadığımız her gün, okudğumuz her cümle, güldüüğümüz her yüz, bize yeni değerler kazandırmaktadır. Bu kitabın yazarı ise, daha önce yazdıkları ile birlikte sayısı 4 olan diğer kipatlarında olduğu gibi, bu kitabında da yaşamı boyunca elde ettiği kazanımlarını öncelikle meslektaşları ama temelde tüm insanlara kaliteli ve özveriyle elde edilerek değerlendirilmiş bir yaşamın ipuçlarını sunarak, yarına ışık olabilecek değerlerin karanlıklarda kaybolarak yok olmalarını önlemeye çalışmakta ve bir psikolog titizliğinde, meslek hayatı boyunca karşılaştığı olayları irdeleyerek, temel dokuları zedelemeden yeni bir biçim oluşturanın oldukça zor atmosferinde, bilgilerini ve deneyimlerini yarının sahipleriyle paylaşmanın keyfine varmak istemektedir.


  Basım Dili : Türkçe
  Basım Yeri : İstanbul
  Sayfa Sayısı : 248
  En / Boy : 13,5 / 19,5
  Kağıt Cinsi : 2. Hamur
  Basım Tarihi : 12.2003
  ₺24,60
Çerez Kullanımı