Sosyoloji Divanı Sayı : 9 Ocak-Haziran 2017
Sosyoloji Divanı Sayı : 9 Ocak-Haziran 2017

Sosyoloji Divanı Sayı : 9 Ocak-Haziran 2017 (3990000034660)

0,00
Marka : Kolektif
Fiyat : ₺76,50

 • Dijital Sosyoloji I Zülküf Kara
 • Yeni Toplumsal Bir Metin Olarak İnternet I Ünal Şentürk
 • Dijital Dünyaya Teori Biçmek: Rizomatik Bağlantılar I İbrahim Yücedağ
 • Dijital Gözetim ve Yeni Medya Toplumsallığı Oyun (Game), Büyülenme (Captivation) ve Birey-Kaçlık (‘Dividuality’) I Ebru Thwaites Diken
 • Dijital Kimliği “Sınırlı” Düşünmek I Devrim Ertürk
 • Dijital Sosyoloji ve Metodoloji: Ne Kadar Yeni, Ne Kadar Tanıdık? I Z. Nurdan Atalay Güneş
 • Sosyal Bilim Araştırmalarında Türkiye’de Veri Etiği Politikası: Sosyal Medya Ortamlarından Veri Toplanması I Mutlu Binark - Haydar Yalçın - Şule Karataş - Tuğrul Çomu
 • Voyörizm ve Teşhircilik Bağlamında Sosyal Medyanın Mahremiyet Sorunu: İnstagram ve Periscope Örneği I Yusuf Yurdigül - Türker Elitaş
 • Bir Uyarlama Denemesi: Dijital Oyunlarda Sahne I Sait Gülsoy
 • İnternet, Sosyal Medya ve Narsisizm I Vehbi Bayhan

Söyleşi: Yücel Bulut ile Söyleşi: Sosyoloji, Oryantalizm ve Oksidentalizm

Kenar Kayıt

 • Cemil Meriç Düşüncesinde Entelektüel ve Türk Entelektüelinin Serencamı I Kenan Çağan
 • Mehmet Akif’in Gözünden Türk Modernleşmesi I İbrahim Nacak
 • Ekonomik İktidar Biçimi Olarak Zamanın Üretimi I Selim Süleyman

Hayat Sahnesi

 • Sosyoloji Ne Kadar Dijital? “Artık Ben De Bir Fenomenim” I Dilan Beyazköy
 • Bir Şehir Hayali I Köksal Alver
 • Su Değirmeni I M. Zeki Saka

Kitaplık

 • Dijital Dünyada Müslüman Kalmak I İlknur Ekiz
 • Gözetim Aracı Olarak Kimlik Kartları I Merve Bozalp
 • Sosyal Bilimlerde Alternatif Söylemler I Emrullah Türk
 • Toplumu Anlatmak I Yusuf Ayyıldız

Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Konya
Sayfa Sayısı : 320
En / Boy : 16,5 / 24
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 1.2017

Benzer Ürünler

 • Basım Dili : Türkçe
  Basım Yeri : İstanbul
  Sayfa Sayısı : 197
  En / Boy : 16 / 24
  Kağıt Cinsi : 2. Hamur
  Basım Tarihi : 9.2018
  ₺18,81
 • Bu sayı, toplumsal gerçekliğin çözümlenmesi ve dönüştürülmesi için verilen mücadeleleri, güncelliğini güçlü bir biçimde korumaya devam eden tarihsel materyalizmin sunduğu yöntemsel ve kuramsal olanaklar dahilinde ele almaya çalışmaktadır. Yöntem sorunsalının, kendinde bir şey olarak bilme istenci/eylemine indirgenemeyeceği argümanından hareketle; yöntemi, praksisin kurucu uğrağı ve toplumsal-siyasal mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirir.

  Nitekim insan kurtuluşunun yegâne reçetesi olarak değil ama, insan toplumsallığının eleştirel bilgisinin yöntemine dair güçlü bir gelenek geliştirmiş olarak tarihsel materyalizmin yönelttiği soruların bütünlüklü bir biçimde ele alınması, günümüzde derinleşen sömürü ve tahakküm ilişkilerinin radikal eleştirisi ve dönüştürülmesi için önemli olanaklar açmaya devam etmektedir.

  Sınıf Tartışmalarının Yirminci Yüzyıl Kökenleri: Lukács, Poulantzas ve E.P. Thompson / Cihan Özpınar

  Sınıfın Bilinçdışı: Sınıf Nesnelliğinin Taşıyıcısı, Sınıf Öznelliğinin İtici Gücü, Sınıf Bilincinin Harcı / Baran Gürsel

  Toplumsal Analizde Öznenin Sorunsallaştırılması/ Vedat Ulvi Aslan

  “Ursprüngliche Akkumulation”nun Sürekliliği, Dolaylı Tahakküm ve Devlet / Siyaveş Azeri

  Marksizm ve Uluslararası İlişkiler: Praksis Merkezli bir Diyalektik/Cem Cemgil

  Biçim Sorunsalı: Diyalektik ve Uluslararası Hukuk Üzerine Yöntemsel Notlar/ Umut Özsu

  Marksizmin Sosyal Bilimlere Sunduğu Yöntembilimsel Olanakları Tartışmak: Türkiye’de Konut Sektörünün
  Oluşumu ve Devlet / Ezgi Doğru

  Sanat-Kapitalizm İlişkisi Üzerine Eleştirel Okumalar/Fuat Ercan

  “İyi” ve “Kötü”nün Ötesinde: Distopya İçinde Yaşayan İnsanlara Bir Bakış Denemesi/ Sinan Kadir Çelik


  Basım Dili : Türkçe
  Basım Yeri : İstanbul
  Sayfa Sayısı : 256
  En / Boy : 16 / 24
  Kağıt Cinsi : Kuşe
  Basım Tarihi : 11.2018
  ₺39,00
 • Suret Psikokültürel Analiz, “Sapkınlık” teması etrafındaki doyurucu yazılarla okurların karşısına çıkıyor.

  Portman Kliniği’nde uzun süre çalışan Ülkü Gürışık ile yapılan söyleşi de oldukça merak uyandırıcı nitelikte.

  Sapkınlığın tanımına ve hangi görünümler altında karşımıza çıktığına yoğunlaşan yazılardan bazıları şöyle:

  Cinsiyetlenme ve Fantezinin Mantığı: Ceren Korulsan

  Sapkınlık nedir? “Gayet iyi biliyorum ama yine de...”: Özgür Öğütcen

  Sapkınlıklar ve Neoliberalizm: Ceylin Özcan

  Sapkınlıklara Giriş: Özge Soysal

  Yeryüzü Mutsuzluğu: Hakan Kızıltan

  Başlangıçta Sapkınlık Vardı(r): Hakan Kızıltan – M. Bilgin Saydam

  Ülkü Gürışık ile Söyleşi: Sapkınlık ve Klinik Görünümleri

  Piyanist’in İçsel Müziği: Özden Terbaş

  Şey; Bana Hem En Mahrem Hem De Yabancı Olan: Sevinç Beyza Toktay

  Sapkın İlişkilenmeler, Toplumsal Yadsıma ve Duvar Üzerine: İlker Özyıldırım - Barış Özgen Şensoy


  Basım Dili : Türkçe
  Basım Yeri : İstanbul
  Sayfa Sayısı : 432
  En / Boy : 14,5 / 22
  Kağıt Cinsi : 2. Hamur
  Basım Tarihi : 9.2018
  ₺58,50

 • Basım Dili : Türkçe
  Basım Yeri : İstanbul
  Sayfa Sayısı : 354
  En / Boy : 16 / 23,5
  Kağıt Cinsi : 2. Hamur
  Basım Tarihi : 2.2012
  ₺0,00
  ₺48,00
 • Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi ilk sayısı ile yayın dünyasına adımını atıyor.

  EfilJournal; uluslararası kimlikte, hakemli ve süreli bir yayın organı olarak yılda 4 defa, hem basılı hem dijital ortamda yayımlanacaktır. Yazı dili İngilizce ve Türkçedir. Derginin Editörlüğünü Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, Eş-Editörlüğünü ise Prof. Dr. Sacit Hadi Akdede üstlenmiştir. Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, iktisat kuramının geleneğine sahip çıkmaktadır. Bundan dolayı, iktisadi düşünce tarihine ilişkin makalelere de yer vermek için çaba göstermektedir. Amacımız iktisadı, geleneğini yadsımadan yerine oturtmaktır.

  Ekonomi kuramı, küresel krizden ciddi yaralar almıştır ve bu yaraları sarması zaman alacaktır. Krizin faydası; genç iktisatçılara iktisadın neoklasik iktisattan ibaret olmadığını, iktisadı öğrenmek için gerilere gidilmesi ve Adam Smith’e kadar okunması gerektiğini göstermesi oldu. Böyle bir eğilimin gelişmesi, iktisat kuramına önemli katkı sağlayacaktır.

  Prof. Dr. Osman Aydoğuş; TÜİK’in 2016 milli gelir revizyonunun, milli gelir serilerine daha önce hiçbir dönemde ve hiçbir ülkede görülmemiş boyutlarda getirdiği değişiklikler üzerine makalesinde, Türkiye’deki milli gelir revizyonunun sonuçları ve inşaat sektörünü ele almaktadır.

  Prof. Dr. Arne Heise ve Dr. Sebastian Thieme, Almanya üniversitelerindeki heterodoks ekonomi gelişimini müzakere etmektedir. Makalelerinde, Lakatos’un bilimsel araştırma programları kavramına dayanarak özellikle Almanya’da iktisat içindeki çeşitlilik anlayışını netleştirmek için ekonomi sınıflandırması sunmaktadırlar.

  Prof. Dr. Walter G. Park, özel Ar-Ge’nin mikroekonomik modelini geliştirip fikrî mülkiyet haklarının (FMH) Ar-Ge üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Prof. Dr. Park’a göre FHM’nin iki karşıt etkisi vardır: bir yandan, bir firmanın Ar-Ge’ye getirilerini daha iyi bir şekilde sahiplenmesini sağlar; öte yandan firmalar arasında Ar-Ge bilgilerinin yayılımlarının akışını engelleme potansiyeline sahiptir.

  Prof. Dr. Ercan Eren; iktisadın öznesinin insan olduğu gerçeği, öznellik ve belirsizlik sorunlarının göz ardı edilmesine ve iktisatta evrimin dikkate alınmamasına kısmen de olsa yanıt verdiği makalesinde, evrimsel kompütasayonel yöntemler ve özellikle ajan bazlı modellemeyi incelemektedir.

  Prof. Dr. Sübidey Togan, “Türkiye’nin, girişimlerinde başarılı olabilmesi, ülkenin AB’nin karayolu ulaştırması mevzuatının tamamını kabul etmesi ve uygulamasına bağlıdır.” diyerek karayolu kotaları ve AB-Türkiye karayolu taşımacılık hizmetlerinin liberalizasyonu yazmıştır.

  Prof. Dr. Öner Günçavdı, “İstanbul Teknik Üniversitesinde İktisat Bilimi ve İktisat Eğitiminin Yüz Yılı” başlıklı yazısıyla Osmanlı’dan günümüze iktisat derslerinin bir mühendislik okulu müfredatına girişini ve gelişimini inceleyerek İTÜ’nün tarihi gelişim sürecini örneklerle ortaya koymaya amaçlamaktadır.

  Prof. Dr. Harun Öztürkler, Prof. Dr. Bülent Güloğlu ve İTÜ Araştırma Görevlisi Murat Güven, Türkiye’deki, 1973-2014 dönemi reel faiz oranı ve özel yatırımlar arasındaki ilişkiyi modellendirmektedir.
  Okuyarak kalınız…


  Basım Dili : Türkçe
  Basım Yeri :
  Sayfa Sayısı : 176
  En / Boy : 19 / 27
  Kağıt Cinsi : 2. Hamur
  Basım Tarihi : 3.2018
  ₺40,00
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı